Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

GGD: drie weken quarantaine na contact met apenpokkenpatiënt

Advies geldt als voorzorgsmaatregel
Joop

PvdA'ers komen graag bij de mensen thuis, om ze te controleren

  •  
09-07-2011
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Belt de melkboer? Nee, het is het interventieteam!
Vooral op plaatselijk niveau willen PvdA’ers zich graag als stevige bestuurders manifesteren. Zij zijn geen softies. Integendeel, zij zijn streng maar rechtvaardig. Daarom kent het rode Rotterdam nu een leger van speciale stadswachten die de burger onverbiddellijk bekeuren als deze door het rode licht loopt, een wijntje drinkt op een parkbank of zijn hond los laat lopen waar niet expliciet staat aangegegeven dat het mag.
Maar je hebt altijd baas boven baas. De Almelose PvdA-wethoudster J.M.M. Kuik-Verweg (treffende meisjesnaam zoals het vervolg zal leren), deze PvdA-wethoudster heeft alle bewoners van de wijk De Riet een brief  geschreven. Daarin kondigt zij de argeloze burgers het bezoek aan van een interventieteam.
Zulke teams bestaan uit drie personen die aangeleverd worden door het UWV, de Sociale Verzekeringsbank, de politie, de gemeente en de belastingen. Zij komen controleren en problemen signaleren, zo meldt de daadkrachtige bestuursmevrouw, want in De Riet – in de jaren twintig en dertig gebouwd om het zwoegend textielproletariaat behoorlijke huisvesting te bezorgen – is veel mis.
Mevrouw Kuik-Verweg heeft het over financiën, opvoedproblemen en het ten onrechte ontvangen van uitkeringen. Niet iedereen krijgt bezoek, voegt zij er nog aan toe. De teams komen bljkbaar alleen achter de deur kijken als men onraad vermoedt.
Inmiddels neemt de woede in De Riet toe. Er worden al geprinte affiches voor de ramen gehangen met “Interventieteams niet welkom”. De wethoudster begrijpt er niets van. Tegen dagblad  Tubantia  zei ze:
Het is vooral een zorgplicht. Om mensen te kunnen helpen moet je achter de voordeur komen. En als mensen geen hulp nodig hebben, hebben ze vast wel suggesties wie we wel kunnen helpen.”
Ze doet tussen de bedrijven door dus nog een oproep tot kwaadspreken over de buren ook. Het zal moeilijk zijn om haar uit te leggen dat mensen zich bedreigd voelen als er interventieteams door de wijk zwermen om ongevraagd te helpen. Gelukkig hebben we Winston Churchill nog, die heel basale dingen heel kort en heel duidelijk voor het voetlicht kon zeggen. Hij zei eens:  “Democracy means that if the doorbell rings in the early hours, it is likely to be the milkman”. “Democratie betekent dat als ‘s-ochtends vroeg de deurbel gaat, het de melkboer wel zal zijn”.
Misschien ook iets voor de bewoners van De Riet om op het raam te plakken. Ter toelichting bij dat “interventieteams niet welkom”.
Naschrift:  Hoe wordt Almelo bestuurd? Alleen ZZP-ers die een bedrijfsaanduiding  van maximaal 33 bij 33  centimeter op hun deur hebben, kunnen ontkomen aan de reclamebelasting die wordt geheven om de toeloop naar de winkelstraten te bevorderen. Heeft iemand op het stadhuis verzonnen. Zegt genoeg.

Meer over:

politiek, opinie

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (69)

robeng
robeng9 jul. 2011 - 12:08

Ik wist het wel, we gaan weer terug naar de duistere jaren veertig en vijftig. Ouderlingen heringevoerd.

Bakoe
Bakoe9 jul. 2011 - 12:08

Niet te geloven dit, deze mevrouw is volledig de weg kwijt. Het zou een optie zijn om haar uit haar ambt te zetten, hiermee is wel de grens bereikt

hannogroen
hannogroen9 jul. 2011 - 12:08

Die dame is volkomen de weg kwijt.

TulayM
TulayM9 jul. 2011 - 12:08

A joke is a very serious thing. Winston Churchill

meijerlahn
meijerlahn9 jul. 2011 - 12:08

En het PVV-virus raast voort.

rgeurtsen
rgeurtsen9 jul. 2011 - 12:08

Dit is het gif van gasten als Marcouch en Djisselbloem, mensen die repressie controle op-leggen e.d.; combineren met steun aan zwakkeren. Dit is wat de sociaal democratie kapot maakt. Dit is wat totalitaire staten zo mooi laat lijken maar uiteindelijk leidt tot non-privacy. Want wat als de mensen de hulp niet willen, afwijzen, omdat ze weten dat ze eerst moeten aanhoren wat ze allemaal fout doen. Niet de formele instanties moeten aankloppen, maar iemand die de urgentie snapt en over empathisch en handelende vermogen beschikt en belang klant boven maatschappelijke norm stelt. Zum Kotzen

PietPaaltjes
PietPaaltjes9 jul. 2011 - 12:08

Was in de jaren 50 ook bij NIVON. Kwamen ze in huisje controleren of je geen alcohol in huis had.

AE911TRUTH
AE911TRUTH9 jul. 2011 - 12:08

De steden veranderen langzaam maar zeker in heuze controlestaatjes type ddr, voorzien van vele camera's, vele controleurs uiteraard in zwarte uniformen, of anders wel met gele hesjes daaroverheen om dat zwart niet zo op te laten vallen (agressief en zwart komt intimiderender over) Veel mensen in de steden, veel persoons controle, je ziet ook steeds vaker controles in het openbaar vervoer, bijvoorbeeld handtasjes helemaal uitspitten, dit wordt gedaan om te intimideren en zo hopen dat het volk zich onderwerpt aan dit (inmiddels) totalitaire systeem. Tien jaar lang werd het volk onder hypnose/in een roes toestand gebracht via de kunstmatige televisie en veranderen omgeving (kaalslag en opvallend veel donkere goederen, auto's, kleding, computers) Men heeft in maar tien jaar van een vrij land een honderd procents controlestaat weten te maken terwijl de meeste mensen dit niet in de gaten hebben gehad.

SjoerdVisser
SjoerdVisser9 jul. 2011 - 12:08

En dan nog wat: als een (witteboorden)crimineel betrapt wordt en die wordt veroordeeld tot een straf, dan is die straf tijdelijk. Mocht je als uitkeringsgerechtigde (onbewust of bewust) een fout hebben gemaakt, dan heb je LEVENSLANG (een negatief stempel achter je naam). Daarbij speelt de Sociale Dienst eigen rechter !!!

FritsGuevara
FritsGuevara9 jul. 2011 - 12:08

Laat het ze maar lekker doen. Dan heeft de PvdA binnenkort een tweede mensenrechtenschending te pakken van de Europese Commissie van de Mensenrechten. Ik verkneukel me nu al.

Joaquim
Joaquim9 jul. 2011 - 12:08

En in Amsterdam heeft een PvdA burgemeester 150 demonstranten laten insluiten en grof geweld en ze vervolgens laten oppakken voor verstoring van de orde (ook wel demonstreren genoemd). Toen een aantal niet mee wou werken aan hun veroordeling door zich op zwijgrecht te beroepen, heeft zijn politie ze maar afgevoerd naar de vreemdelingendetentie-boot in Zaandam. Dit zodat ze nu buiten het strafrecht kunnen worden vastgehouden.

Sternenstaub
Sternenstaub9 jul. 2011 - 12:08

Relevant bericht op Judex.nl: "25-02-2010 | Bernard de Leest Het gerechtshof te Arnhem heeft op 12 januari 2010 een uitspraak gedaan over het vergoeden van immateriële schade bij een onrechtmatig huisbezoek door medewerkers van de gemeente. Medewerkers van de afdeling Sociale Zaken van een gemeente hadden in het kader van controle of er terecht een bijstandsuitkering werd verleend huisbezoeken afgelegd bij een drietal bijstandsgerechtigden. Bij deze huisbezoeken waren alle kamers bekeken, kasten opengemaakt, kledingstukken en toiletartikelen doorzocht. In al deze gevallen waren er geen concrete aanwijzingen dat men ten onrechte een uitkering ontving. Huisbezoek is inbreuk op de privacy Een huisbezoek door een controlerende instantie is een inbreuk op de privacy. In artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) is geregeld dat een inbreuk op de privacy in beginsel onrechtmatig is. Volgens vaste rechtspraak is een al dan niet aangekondigd huisbezoek door toezichthouders, zoals in dit geval de medewerkers van de gemeente, een inbreuk op het recht op privacy en wel op het huisrecht. Dat is anders als er toestemming wordt gegeven om binnen te komen. Dan wordt het recht op privacy niet geschonden. De gemeente moet dan wel bewijzen dat deze toestemming is gegeven. Bovendien moet men volledig en juist geïnformeerd worden over reden en doel van het huisbezoek. In het geval waar voorafgaand aan het huisbezoek geen aanleiding was om te twijfelen, moet duidelijk zijn gemaakt dat het niet geven van toestemming geen directe gevolgen heeft voor de uitkering. In geen van de gevallen kon de gemeente bewijzen dat er een reden was om een huisbezoek te verrichten. Er waren misschien wel vermoedens maar dat is niet voldoende. Er eerst meer onderzoek gedaan moeten worden voordat gebruik wordt gemaakt van het huisbezoek. Gemeente had moeten melden dat weigering geen gevolgen had voor uitkering Dat betekent dat de gemeente bij het verrichten van de huisbezoeken duidelijk had moeten maken dat het niet geven van toestemming geen gevolgen had voor de bijstandsuitkering. Dat was niet gebeurd. Als dat zo is wordt er vanuit uitgegaan dat de huisbezoeken hebben plaatsgevonden zonder toestemming en dus tegen de wil van betrokkenen. Dat betekent dat met de huisbezoeken het huisrecht en de privacy zijn geschonden. Het gevolg daarvan is dat de gemeente de geleden schade moet vergoeden. De schade bestaat in dit geval uit immateriële schade. Daarbij is door betrokkenen aangevoerd dat zij zeer zijn geschokt waren over de wijze waarop de huisbezoeken hebben plaatsgevonden en de manier waarop zij als verdachten zijn behandeld. Het gerechtshof is het daarmee eens en stelt dat het hierbij gaat om ernstige feiten namelijk de schending van de integriteit en het zelfbeschikkingsrecht van betrokkenen in de beslotenheid van hun eigen woning. Met deze inbreuk op artikel 8 EVRM schendt de gemeente een van de meest fundamentele rechten van de burger in zijn verhouding tot de overheid. Een dergelijke inbreuk op een fundamenteel recht, met rechtstreekse gevolgen voor betrokkenen zelf, wordt dan ook door het gerechtshof aangemerkt als een aantasting in de persoon. Slachtoffers hoeven psychische schade niet aannemelijk te maken Het bestaan van psychische schade is voor het aannemen van deze aantasting niet vereist. Voldoende zijn in dit geval de ernstige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, het ernstig geschokte rechtsgevoel van de burger die zich geconfronteerd ziet met een schending van zijn huisrecht en het gevoel van onveiligheid dat dit teweeg breng binnen de beslotenheid van zijn eigen woning. Dat de gemeente de woningen binnentrad ter uitoefening van haar bevoegdheid tot controle van het recht op uitkering is niet van belang. Dit kan wel een rol spelen bij het bepalen van de hoogte van de immateriële schade. Daarvoor moet met alle omstandigheden van het geval rekening worden gehouden. Het gerechtshof stelt vast dat mensen met die een bijstandsuitkering ontvangen of aanvragen in een afhankelijke positie verkeren. Door het huisbezoek worden zij ernstig getroffen. Het is aannemelijk dat zij door de inbreuk ongerustheid, spanning, frustratie en ongemak hebben geleden. Deze inbreuk heeft maar kort geduurd en vond plaats omdat men een uitkering ontvangt of aanvraagt en de gemeente moet kunnen controleren of er terecht een uitkering wordt betaald. Daarom stelt het gerechtshof rekening houdend met al deze omstandigheden dat betrokkenen ieder in aanmerking komen voor een vergoeding van 200 euro voor ieder onrechtmatig huisbezoek." Bron: Judex.nl

Alexander4
Alexander49 jul. 2011 - 12:08

Ik zou er op zich geen moeite mee hebben als je -door het ontvangen van een bijstandsuitkering- af en toe mensen over de vloer krijgt die komen controleren of je niet zwart bijklust. Maar controleer dan ook die (villa) huishoudens waar het opgegeven belastbaar inkomen totaal niet klopt met de getoonde welstand. Of waar de waarde van alle aftrekposten meer dan 50% van het inkomen bedragen. Controleer ook vooral wat meer op BV-fraude. Want het frauderne met BV-tjes kost de belastingbetaler miljarden per jaar. Veel meer dan uitkeringsfraude. Terwijl er veel meer mensen werkzaam zijn om uitkeringsfraude op te sporen dan belastingfraude. Ik vind dat uitkeringsfraude opgespoord en bestraft moet worden. Maar dat geldt ook voor belastingfraude. En de inspanningen moeten in verhouding staan met de inkomstenderving van de desbetreffende fraude voor de overheid.

[verwijderd]
[verwijderd]9 jul. 2011 - 12:08

Han, als het niet zo droevig was was het eigenlijk best hilarisch!! Hoe een partij als de PvdA zich tot op het bot belachelijk kan maken!!

1 Reactie
sjaakie2
sjaakie29 jul. 2011 - 12:08

De PVDA maakt zich altijd nog minder belachelijk dan uw partij de SP.

[verwijderd]
[verwijderd]9 jul. 2011 - 12:08

Volgens mij kun je dat team gewoon de toegang weigeren. Ongevraagd je woning binnentreden kan alleen in heel bijzondere gevallen. Als je je huis uitgezet wordt of als er ernstige verdenking van een misdrijf bestaat, maar daarmee houdt het wel zo'n beetje op. Zelfs een huiseigenaar kan niet zomaar van zijn huurders eisen dat ze hem binnenlaten.

3 Reacties
JanB2
JanB29 jul. 2011 - 12:08

Klopt.

grolschje2
grolschje29 jul. 2011 - 12:08

Dat klopt. Maar dan krijg je uiteraard geen uitkering meer.

Jan Jansen2
Jan Jansen29 jul. 2011 - 12:08

http://www.leefbaarrotterdam.nl/index.php/new/comments/offensief_tegen_overlast/

Ineses
Ineses9 jul. 2011 - 12:08

In de brief werd vermeld dat medewerking verplicht was. Nadat een plaatselijke advocaat in de TC Tubantia had vermeld dat niemand verplicht kan worden om het team binnen te laten, krabbelde ze terug. Het is inderdaad niet verplicht, maar volgens haar is het een landelijke regel om zo'n brief huis aan huis te sturen. Het lijkt wel of ze aangestoken door de regel- en controlewoede van dit kabinet

1 Reactie
sanguei2
sanguei29 jul. 2011 - 12:08

"krabbelde ze terug. Het is inderdaad niet verplicht" Heeft ze de burger dan willens en wetens opgelicht in haar voorlichting ? Als de gemeente in gedachte had het verplicht te stellen, is hier een einde gemaakt aan het principe dat opsporingsambtenaren een concrete verdenking moeten hebben. Zelfs al blijkt die binnenlaatplicht onzin te zijn, het probleem is dat de staat nu redeneert dat een weigering betekent dat je iets te verbergen hebt. Die Kuik zegt ook letterlijk: "Maar als je niets te verbergen hebt, lijkt het me niet zo'n probleem." in de link hierboven. Op zich een nare mentaliteit, want die vrouw vindt dus dat je tegen je eigen overheid geen garanties hoeft te hebben. Dat is heel erg de gedachte van de Chinese staat. Hetzelfde bij een DNA-onderzoek in een hele buurt. Het afstaan van DNA is niet verplicht, maar er wordt daarna, naar eigen zeggen van de politie, wel "extra aandacht besteed" aan de mensen die niet meewerken. Ik geloof dat de burger in dat opzicht minder vrijheid heeft dan in de vorige eeuw. Zijn er eigenlijk veel voorbeelden van politieacties in 1955 waarbij een hele groep mensen werd gevraagd zijn vingerafdrukken te laten afnemen, met de verduidelijking dat aan de weigeraars extra aandacht zou worden besteed ?

wvdstraat
wvdstraat9 jul. 2011 - 12:08

Hoewel ik het hart altijd links heb gedragen en dat om vele redenen altijd zal blijven doen, ben ik behoorlijk verweesd aan het raken: Want deze anekdote is één van de twee dingen die ik ernstig op de PvdA tegen heb, de andere is dat er veel nare lieden rondlopen in de "top". Sinds GL de inspanningen voor een progressief-linkse samenwerking weer in de ijskast zette en met Kunduz instemde, is die optie ook moeilijk en de opstelling van de SP inzake de Hedwigepolder en het 35% (muziek)quotum heeft mij ook pijnlijk getroffen. Nooit gedacht dat ik, die stemmen als een 'burgerplicht' beschouw, nog eens ga verlangen naar het hokje "Blanco"........

2 Reacties
Wilbert2
Wilbert29 jul. 2011 - 12:08

Iedereen doet wel eens iets stoms of iets, waar je het niet mee eens bent. Zowel binnen als buiten de politiek. Als dat een reden is om je er van af te keren, is dat je goed recht, maar mij lijkt dat je uiteindelijk dan alleen komt te staan. Maar laat het dan wel om de juiste redenen zijn. Ik kan je melden dat een hoop SP'ers, onder wie ik zelf, er niet bepaald blij van werden, dat de SP die motie over 35% Nederlandstalige muziek steunde. Maar het is wél van belang om te weten waaróm de SP dat deed. Daar is in mijn ogen namelijk eigenlijk niet zo veel mis mee. Het zit namelijk zo. In 2005 heeft de SP een nota geschreven, waarin werd vastgesteld dat Nederlandse popartiesten nauwelijks overheidssteun kregen en andere uitingen van cultuur wel. Dat wilde de SP wat gelijktrekken, want popmuziek maakt net zo goed deel uit van onze cultuur als dans of theater om maar eens iets te noemen. Aangezien Nederlandstalige muziek vaak door Nederlandse muzikanten wordt gemaakt, zou het effect van de PVV-motie in de richting gaan van wat de SP in die nota beoogde, namelijk stimuleren van Nederlandse artiesten. En dan is het op zich niet heel verkeerd om die motie te steunen, ook al komt die van de PVV, ware het niet dat je er als partij meer mee inlevert dan binnenhaalt. Immers, bijna niemand kent deze achtergrond en zoals het zich oppervlakkig laat aanzien, stemde de SP met het nationalistische karakter van die motie mee. Een mooi voorbeeld van jezelf in de voet schieten, maar niet van foute intenties.

Maurice1968
Maurice19689 jul. 2011 - 12:08

Links verliest op deze manier inderdaad ook zijn achterban. De 'burgerplicht' zou bij mij nou ook het loodje leggen, ondanks het feit dat ik weet dat dit -als ik niet de enige zou zijn- rechts in de kaart speelt. Maar ik kan niet anders. Ik zou niet willen niet stemmen op een partij omdat ik het alternatief nog verwerpelijker vind.

JoWe62
JoWe629 jul. 2011 - 12:08

Heel eenvoudig, als je niets te verbergen hebt, zal het je absoluut niet boeien of die teams er wel of niet komen. Al die commotie wordt veroorzaakt door mensen die waarschijnlijk veel te verbergen hebben. Vanuit dat oogpunt vind ik het een goed initiatief van deze PvdA'ster. Zij wil in ieder geval wantoestanden en bedrog aan de kaak stellen. Dat willen we toch allemaal of zie ik dat verkeerd?

3 Reacties
Michiel Online
Michiel Online9 jul. 2011 - 12:08

"Heel eenvoudig, als je niets te verbergen hebt, zal het je absoluut niet boeien of die teams er wel of niet komen. Al die commotie wordt veroorzaakt door mensen die waarschijnlijk veel te verbergen hebben. Vanuit dat oogpunt vind ik het een goed initiatief van deze PvdA'ster. Zij wil in ieder geval wantoestanden en bedrog aan de kaak stellen. Dat willen we toch allemaal of zie ik dat verkeerd?" Niet als het ook eens bij de rest van Nederland gebeurt, en dan op gepaste wijze. Belastingontduiking bij rijke mensen etc. En dan eens in de 10 of 20 jaar en niet vaker. Maar ja mijn eerste punt in acht nemend weten we al genoeg he Jo :-)

Maurice1968
Maurice19689 jul. 2011 - 12:08

Als dat team dan bij jou op bezoek komt en bij de buren niet, hoe voel je je dan? Echt? Maakt het jou niets uit? De buren zullen echt niet kwaad spreken over jou. Want immers waar rook is hoeft geen vuur te zijn. Dat begrijpt toch iedereen.

vanverre
vanverre9 jul. 2011 - 12:08

"Heel eenvoudig, als je niets te verbergen hebt, zal het je absoluut niet boeien of die teams er wel of niet komen. Al die commotie wordt veroorzaakt door mensen die waarschijnlijk veel te verbergen hebben." Hoe weet iemand ooit zeker dat hij/zij niets te verbergen heeft? Misschien zet je de vuilnis wel op de verkeerde plek in je achtertuin. Of blijkt na goed nameten dat je teveel huursubsidie ontvangt en je appartmentje helemaal niet aan de voorwaarden voldoet. Of misschien is dat gezellige reptiel dat je al vier jaar in de woonkamer hebt staan wel illegaal geimporteerd, zonder dat jij dat wist. Heb je enig idee hoeveel regels er zijn? Dat betekent dat er even zoveel regels zijn die je kan schenden en waarvoor je in de problemen kan raken. Als buurt en als natie zou ik volledig in de weer gaan tegen dit soort goedbedoeldende privacy schending, of het nou door de PVV of de PvdA ge-initieerd wordt.

JanB2
JanB29 jul. 2011 - 12:08

Tijd om te intervenieren in de almelose politiek.

1 Reactie
Jansen & Jansen
Jansen & Jansen9 jul. 2011 - 12:08

Het zou inderdaad mooi zijn als WB nog functioneringsgesprekken kon houden met PvdA politica, dan was deze mevrouw nu weg.

JoopSchouten
JoopSchouten9 jul. 2011 - 12:08

'En als mensen geen hulp nodig hebben, hebben ze vast wel suggesties wie we wel kunnen helpen.' : )))))) Klikocratie.

1 Reactie
JoWe62
JoWe629 jul. 2011 - 12:08

Klikocratie. ========= Is dat een omgeving waar de kliko's de dienst uitmaken:))))

trujac
trujac9 jul. 2011 - 12:08

Een strenge aanpak is goed wanneer asocialen daadwerkelijk de buurt verzieken maar hier wordt een hele wijk bijvoorbaat al verdacht gemaakt. Deze "zedenpolitie" gaat iedereen die in die wijk woont al verdenken zonder dat ze iets gedaan hebben. Strenge aanpak is prima als bewezen is dat sommigen daadwerkelijk de boel verzieken dan mogen ze van mij accuut opgeborgen worden in een Tokkiecontainer. Maar het gaat mij te ver om zonder aanleiding mensen al te gaan verhoren. De wethouder slaat door.

1 Reactie
Maurice1968
Maurice19689 jul. 2011 - 12:08

De pvda-wethouder laat zich leiden door de tijdsgeest. En dat is eng...

TulayM
TulayM9 jul. 2011 - 12:08

Ik heb, gesterkt door het te verwachten kabaal hier, het donkerbruin vermoeden dat De Riet een soortement van Vinkenslag is zonder wielen.

1 Reactie
Ineses
Ineses9 jul. 2011 - 12:08

Ik woon niet op de Riet maar zo erg is het daar niet.

Dehnus
Dehnus9 jul. 2011 - 12:08

Links, Rechts, Populistisch, Conservatief, Progressief, het maakt allemaal niet uit, in Nederland word je altijd genaaid. Je mag alleen bepalen wie het doet en op welke manier ;).

1 Reactie
Rokvok
Rokvok9 jul. 2011 - 12:08

We glijden langzamerhand af naar een land van het niveau Argentinië. Ooit heel welvarend en beschaafd, nu een boevenparadijs. Dat wordt de EU ook waarbij de democratie verwordt tot een farce met gelijkvormige partijen die in een mal opgesloten zitten.

WendyB2
WendyB29 jul. 2011 - 12:08

De verontwaardiging is een beetje vreemd want dit is al jaren toegestaan bij mensen die in de bijstand zitten. En bijstandstrekkers mogen zo'n stasie-officier die je huis overhoop haalt niet weigeren. Onlangs nog heeft dit kabinet plannen gemaakt om die regels nog verder te verruimen waardoor zo'n controle zelfs zonder enige aanleiding mogelijk is.

3 Reacties
Rokvok
Rokvok9 jul. 2011 - 12:08

Absurd. Je bent dus gewoon een crimineel voor dit kabinet. Het doel? Je vernederen en voorkomen dat je uit de armoede raakt. Bedenk ook dat ze vaak op de meest onmogelijke tijden komen. Bijvoorbeeld op momenten dat de bijstandstrekker bezig is met een workfirst traject. Lopen ze daarvan weg om de deur open te doen voor de controleur dan worden ze gekort op de uitkering, laten ze controleur hun huis niet binnen dan worden ze ook gekort. Treiteren tot en met.

Jan Jansen2
Jan Jansen29 jul. 2011 - 12:08

En in Rotterdam willen ze nog een stapje verder gaan. http://rotterdam.sp.nl/bericht/65794/110630-stadstoezicht_niet_alleen_op_huisbezoek.html

JanJansen17
JanJansen179 jul. 2011 - 12:08

Of bij mensen die een AOW ontvangen. En daar komen zeer schrijnende dingen uit voort: Meneer Jansen is weduwnaar, drie kinderen, allen getrouwd, maar niet één woont er binnen de omtrek van 50 km van de stad waar dhr. Jansen verblijft. Meneer Jansen is al een tijdje slecht ter been en ook zijn gezichtsvermogen is afgenomen. Hij heeft een aantal jaren geleden mevr. Pietersen ontmoet. Zij is weduwe, heeft nooit kinderen gehad en is voor haar leeftijd nog zeer kwiek. Zij heeft zich het lot van dhr. Jansen aangetrokken en helpt hem met boodschappen doen en wat lichte huishoudelijke taken. Ook mevr. Pietersen ontvangt een AOW. Ze ondernemen samen wel eens iets, bv een avondje naar de bingo, en 2 à 3 keer per week eten ze samen. Deze mensen dreigen gekort te worden op hun AOW, ondanks aantoonbare eigen individuele vaste lasten indien er eventuele twijfel bestaat over hun gezamnelijke omgang; fraude met overheidsgeld!!! KGB toestanden in optima forma

dboomen
dboomen9 jul. 2011 - 12:08

Ik zou ze gewoon binnenlaten of zelfs uitnodigen, een bakje koffie (koek niet, te duur) en mijn boekhouding ter inzage geven. Als ze dan vertrekt vraag ik "hoeveel kan ik vangen?".

1 Reactie
Maurice1968
Maurice19689 jul. 2011 - 12:08

Dus privacy is in geld uit te drukken?

fjacobse
fjacobse9 jul. 2011 - 12:08

Om mensen te kunnen helpen moet je achter de voordeur komen. http://www.youtube.com/watch?v=Mooh_0pA7Ro

1 Reactie
Yggdrasil
Yggdrasil9 jul. 2011 - 12:08

Foei toch, linkse humor, dat is toch niets voor een PVV'er. Humor is sowieso niets voor een PVV'er.

Yggdrasil
Yggdrasil9 jul. 2011 - 12:08

Nou wil het toeval dat ik in Almelo woon en ik weet dan ook dat het iets genuanceerder ligt. Waarbij ik geenszins wil beweren dat ik het eens ben met de inzet van die teams.

1 Reactie
matrix2
matrix29 jul. 2011 - 12:08

Heb je al een poster achter je raam?

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen9 jul. 2011 - 12:08

Het wordt tijd om mensen via de grondwet (met uitzonderingen als huislijk geweld incest e.d.) te vrijwaren van overheidsbemoeienis van achter de voordeur. Laten we dan meteen ook regelen dat carrierepolitici die alleen om hun daadkracht te tonen dit grondrecht (willen) schenden per direct het passief kiesrecht verliezen.

1 Reactie
Leodeondernemer
Leodeondernemer9 jul. 2011 - 12:08

Prima, maar dan ook niet je handje bij de overheid ophouden als je geld tekort komt.

Goodies2
Goodies29 jul. 2011 - 12:08

hahaha ik zie het helemaal voor me.. mevrouw "Kuik-Verweg", die naam alleen al. Het doet me toch meer denken aan een CDA-kippetje deze.. en inderdaad ver weg van de realiteit. . Lx

1 Reactie
objectivist
objectivist9 jul. 2011 - 12:08

Je staat pas ver van de realiteit als je als naief socialistje denkt dat er geen fraude wordt gepleegd met bijstand en uitkeringen. Ik weet dat er bestanden worden gekoppeld tussen overheidsinstanties en mbv profilingtechnieken fraudeurs worden opgespoord. Een uitstekende ontwikkeling. Want met minder fraude komt er meer geld terecht bij mensen die het ECHT nodig hebben. Misschien kan u dat niet veel schelen, maar mij wel. PvdA ziet eindelijk in dat hun achterban niet roomser is dan bankiers.

TulayM
TulayM9 jul. 2011 - 12:08

Toevallig weet ik dat overheidsorganisaties meestentijds een z.g. convenant sluiten op grond waarvan ze gezamenlijk op pad gaan voor het antwoord op de vraag of er achter een voordeur iets mis is. Wie, wat en wanneer op grond van welke signalen een kijkje genomen kan of moet worden. Van mijn moeder heb ik geleerd dat vertrouwen goed is maar controle beter. Ik ben dus zo'n trut die een vertrouwensarts belt als de kinderen van de overburen gedurig met blauwe plekken lopen en erger nog : ik hang graag de buurtmoeder uit als Henk & Ingrid van hiernaast 24/7/364 in hun recreatiebungalow zitten en in hun hoofdverblijf een roedel Polen zit. Ik zou het alsdan zeer op prijs stellen als er iemand van overheidswege een kijkje komt nemen. Tegen degenen die mij een fascist noemen zeg ik honi soit qui mal y pense en krijg de toedels.

3 Reacties
flipse2
flipse29 jul. 2011 - 12:08

Helemaal gelijk. Hier wordt een PVV'er gefileerd voor een uitspraak van 15 jaar geleden. Maar als er voor miljoenen gefraudeerd wordt, is dat opeens een privezaak.

objectivist
objectivist9 jul. 2011 - 12:08

Prima actie toch?

Hanvander Horst
Hanvander Horst9 jul. 2011 - 12:08

Even uitleggen waarom ik op zoiets tegen heb. In de jaren negentig voerde de overheid een verplichte registratie van allochtonen door de werkgever in omdat je zo kon zien of bedrijven wel voldoende aan diversiteitsbeleid doen. Ik heb destijd geweigerd dat formulier in te vullen en toen ze aandrongen bij de vragen over de geboorteplaats van mijn ouders ingevuld dat mijn vader dood was en mijn moeder het niet wilde vertellen. Goede bedoelingen kunnen omslaan in kwade. Geen mens kon destijds vermoeden hoe de politieke stemming in 2011 zou zijn en dat men nu in brede kring zulke registratie wil in verband met criminaliteit en dat soort zaken. Als bij de overheid het vermoeden bestaat dat ik mij bezig houdt met zaken die het daglicht niet kunnen verdragen, dan biedt de wet de bevoegde instanties alle instrumenten om aan opsporing te doen. Maar ik wens niet de klop van een interventieteam op mijn deur te horen omdat ik in een bepaalde buurt woon en men even wil komen kijken of alles achter mijn deur wel in orde is. Dit is een vrij land en ik ben niet gediend van overvalcommando's. Om dat nog eens te onderstrepen herhaal ik het adagium van Churchill Democratie is dat als ';s-ochtend de bel gaat, het de melkboer wel zal zijn. Er komt godverdomme niemand mijn huis in om te zien of ik wel genoeg water drink.

JanJansen17
JanJansen179 jul. 2011 - 12:08

We wisselen het Vrije Westen met het Oostblok en de KGB om Maar ik ben dan ook wel weer zo dat er een interventie team zou moeten komen voor Wassenaar , Aerdenhout en Bloemendaal, om er een paar te noemen, om problemen ten aanzien van (belasting) fraude, misbruik van au-pairs en illegaliteit te traceren.

1 Reactie
Rokvok
Rokvok9 jul. 2011 - 12:08

Vrijheid bestaat hier allang niet meer. Klokkenluiders e.d. worden door de staat stelselmatig kapot gemaakt, net als in de DDR. Het enige wat nog bestaat is de vrijheid om daarover te praten, maar de vrijheid om informatie te openbaren is allang weg. Tenzij je een gewone sterveling bent: daarover is alles bij de machtigen bekend en als die info op straat komt te liggen dan komen de Endemols e.d. daar gewoon mee weg.

SjoukeBoonstra
SjoukeBoonstra9 jul. 2011 - 12:08

Het lijkt een trend te worden. Sinds we een nieuw systeem voor ziektekostenverzekering hebben, wordt er meer geld uitgegeven aan controle dan aan ziektekosten zelf (je zou eens te veel moeten uitgeven, daarom geven we maar veel meer uit aan controles dan we anders te veel zouden hebben uitgegeven aan onterechte claims zodat we per saldo veel meer geld uitgeven aan veel minder zorg), de controle op bijstandsuitkeringen is al veel groter geworden en kost steeds meer, nu gaan we maar interventieteams deur aan deur laten aanbellen en binnenkomen, en zo gaan we lekker naar een Brave New Big Brother World (ja, ik haal er twee door elkaar) waarin we worden verstikt door repressie die we zelf moeten betalen. Maar ondertussen ligt oma wel een week in haar natte luier.

1 Reactie
Pjotrs
Pjotrs9 jul. 2011 - 12:08

"Sinds we een nieuw systeem voor ziektekostenverzekering hebben, wordt er meer geld uitgegeven aan controle dan aan ziektekosten zelf" Ik neem aan dat je dit cijfermatig kunt onderbouwen? Dus laat maar zien waar die talloze miljarden aan controle blijven.

SjoerdVisser
SjoerdVisser9 jul. 2011 - 12:08

Het lijkt wel een vorm van APARTHEID die er heerst in NL. Steeds weer probeert men mensen in hokjes te stoppen en hen zo een aparte behandelstatus op te leggen.Bij het ontnemen van je rechten en zelfredzaamheid gaat men onbehoorlijk selectief te werk, terwijl vele anderen de dans altijd ontspringen en van al die flauwekul geen last hebben. Vooral als men financieel er beter voor staat krijg je nooit met zulke dingen als in het artikel te maken. Mensen die zoiets bedenken begrijp ik niet, want als men echt voor hulp aanklopt krijgt men die niet, probeert men je naar andere niet-meewerkende kanalen af te schuiven daarmee veel tijd verliezend, of men moet er uiteindelijk heel lang vernederend door het stof kruipen. Of men wacht totdat "de bom barst"/of de emmer overloopt: dan is er ineens wel (gedwongen) "hulp". Dat zogenaamde sociale wat men steeds als voorbeeld geeft om de dingen des levens te veranderen is in de loop der jaren steeds meer a-sociaal gebleken. Kijk maar eens op die jarenlage overheidsdiefstal van de zelfredzaamheid van die hulpbehoevende mensen: dat geeft meer problemen dan men wil erkennen. Zolang men een tunnelvisie houdt van bezuinigen op de verkeerde mensen en instellingen, - koste wat het kost! -, zal men ook de toename zien van praktijken waarbij mensen op andere manieren proberen hun hoofd boven water kunnen houden.

1 Reactie
Leodeondernemer
Leodeondernemer9 jul. 2011 - 12:08

Hoezo zelfredzaam, het gaat blijkbaar om mensen die niet hun eigen broek kunnen ophouden.

JanJansen17
JanJansen179 jul. 2011 - 12:08

"Het is vooral een zorgplicht. Om mensen te kunnen helpen moet je achter de voordeur komen. En als mensen geen hulp nodig hebben, hebben ze vast wel suggesties wie we wel kunnen helpen.” Doe wat aan de bezuinigingen ten aanzien van de PGB's, dan laat de PVDA zijn ware gezicht zien!! Niet door de controlles uit te voeren die door een rechts kabinet zijn ingezet met de stigmatisering van de onderlaag van de bevolking.

1 Reactie
schylger
schylger9 jul. 2011 - 12:08

hoe? En een van de grootste problemen van de zorgstaat is dat het moeilijk is een consistent systeem te hebben om snel te bepalen wie er zorg nodig heeft en wie niet. Zo zijn er wel meer problemen met efficientie en overmatige beurocratie waar al tijden serieus over wordt geklaagt. Ik kan me voorstellen dat er drastische voorstellen komen om deze problemen op te lossen. Ben persoonlijk wel niet eens met deze.

Sonia2
Sonia29 jul. 2011 - 12:08

Geen nieuwe ontwikkeling Han. De SP wil nog veel verder. SP-wethouder Peter Verschuren wilde het met camera’s bespioneren van uitkeringsgerechtigden in de gemeente Groningen gaan legaliseren. Daarnaast liet hij middels het zogeheten 'Operation Waterproof' illegale bestandskoppelingen uitvoeren. Zodoende werd Verschuren tot twee keer toe door het College Bescherming Persoonsgegevens op de vingers getikt. Kamerlid van de Renske Leijten bepleitte in 2009 het gebruik van jongeren die andere jongeren zouden moeten bespioneren op alcoholgebruik bij evenementen. Leijten vond dat ‘helemaal niet zo gek’. Want, zo stelde ze, “jongeren kunnen onderduiken in de massa, ze zien bepaalde dingen, stappen ook makkelijker af op mensen ... ze kunnen informatie sneller bij jongeren ophalen”. Inderdaad, dat is precies het doel van spionage. http://nos.nl/artikel/92859-kamerleden-op-stage.html

1 Reactie
JanJansen17
JanJansen179 jul. 2011 - 12:08

En maar roepen dat grote groepen mensen leven van gratis geld en zelfredzaamheid de oplossing moet zijn!!! Volgens mij loopt dit kabinet verschrikkelijk achter de feiten aan!!! In ieder geval zijn KGB achtige toestanden geen oplossing. En ik had het al helemaal niet verwacht van een partij als de SP of PVDA. Kunnen ze niet wat meer van zich laten horen in Den Haag i.p.v. fungeren als de dreigende controlleurs van de maatschappij?

McDude
McDude9 jul. 2011 - 12:08

We hoiecven alleen maar te kijken naar de socialistische/communistische landen uit het verleden en heden om te zien dat dit een bijprodukt is van deze richtingen. Het een kan blijkbaar niet zonder het ander. We hoeven mensen helemaal niet thuis te controleren, je draait simpelweg de bewijslast om, toon maar aan dat je niet fraudeert. Zoals nu bv met mensen die onroerendgoed in bv Turkeij of Marokko hebben. Dit is door tegenwerking van overheden daar niet te onderzoeken. Wanneer je bv vis Western Union geld naar het buitenland wilt sturen dan wordt alles geregistreerd op je Nederlandse Nationaliteit, Groot was dan ook de verbazing toen mijn vrouw geld via deze organisatie stuurde dat deze registratie niet verplicht was. OP deze manier dus ongezien de mogelijkheid om geld uit Nederland te sluizen. Altijd makkelijk die tweede nationaliteit. Ik haal dit voorbeeld aan omdat ik er zelf mee geconfronteerd werd via mijn vrouw toen wij nog in de socialitische heilstaat der Nederlanden woonde. Simpeler is alles bij aanvang inzichtelijk te maken en een simpele pauze in uitkeringen te geven totdat de betreffende persoon met de officiele documenten komt die gevraagd worden. Dat zou al veel fraude schelen immers de verantwoordelijkheid ligt dan bij de ontvangende persoon en niet bij de uitkerende instantie. Het is maar hoe je een probleem wilt oplossen. Ervaring leert dat de staat op deze manier overal achterna loopt en tot in je privesfeer thuis komt kijken.

2 Reacties
Sternenstaub
Sternenstaub9 jul. 2011 - 12:08

De beschuldiging van fraude maakt volgens jou dus iemand schuldig. M.a.w.: de veronderstelling van onschuld [artikel 6, lid 2, EVRM] verdwijnt in geval van beschuldiging. Dan leef je met je hoofd en je hart niet in een democratische rechtsstaat, maar in een extreem-rechtse heilstaat. De dag dat het zo gesteld is met het recht als jij als wenselijk suggereert, is de dag dat het recht dood is. Onrecht tot wet verheffen - want dat is wat je suggereert -, is ingegeven door buitengewoon arbitraire criteria en de bijpassende selectieve verontwaardiging, en beide zijn even onwaarachtig als onwaardig als onhoudbaar, vanzelfsprekend.

Rokvok
Rokvok9 jul. 2011 - 12:08

Een belachelijk idee om de bewijslast om te draaien. Je, kosteneffectief is het zeker maar de ontvanger heeft er weer een dagtaak bij en zal zo nog moeilijker uit de armoede komen. Het middeleeuwse bedelen en beschaamd je handje ophouden komt weer terug.