Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

China klaar om Oceanië in te lijven

Nieuwe overeenkomst betekent grote machtsuitbreiding in gebied
Joop

PVC-akkoord: Meer politie, meer straf

  •  
16-09-2010
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
Flickr_Politiestaat_Roel1943_300.jpg
PVV, VVD en CDA eens over megareorganisatie van politie en Justitie... Nieuw ministerie van 'Veiligheid'... Aantal politiekorpsen van 26 naar 10, maar wel 3000 agenten erbij... Langere en strengere straffen...
De PVC-coalitie in aanmaak wil vergaande veranderingen doorvoeren op het gebied van politie en Justitie. Zo zijn de PVV, VVD en CDA het eens geworden over minimumstraffen, moeten er drieduizend agenten bij komen terwijl het aantal politiekorpsen van 26 naar tien terug wordt gebracht en zullen tbs’ers minder snel op proefverlof mogen.
Hoe ze de megareorganisatie van politie en Justitie gaan betalen, hebben de rechtse partijen niet duidelijk gemaakt. De politie heeft net de reorganisatie van Rijks- en Gemeentepolitie naar Regiopolitie en KLPD, die in 1993 werd gestart, achter de rug. Of het voorgestelde ministerie van ‘Veilgheid’ een samenvoeging zal zijn van Justitie en Binnenlandse Zaken of daarnaast zal bestaan, is eveneens onduidelijk. De nationale politie die de PVV wilde, lijkt hiermee wel van de baan.
Volgens de Volkskrant zal het niet lang meer duren voor de partijen het ook op andere punten eens zullen zijn. Ingewijden denken dat ze nog twee weken nodig hebben om tot een regeerakkoord te komen. 

Meer over:

politiek, nieuws

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (131)

Happysimbo
Happysimbo16 sep. 2010 - 21:33

Waarom blijf ik toch het vermoeden hebben dat Nederland er niet veiliger op gaat worden?

HarmII
HarmII16 sep. 2010 - 21:33

Dit klinkt behoorlijk angstaanjagend. Minimumstraffen vind ik een heel griezelig idee. Wie regelmatig de blogposts van Chris Klomp leest, weet dat geen enkele zaak hetzelfde is. Dat betekent dat de rechter in de praktijk in bepaalde gevallen die in principe normaal gesproken niet ernstig genoeg zijn voor die minimumstraf, toch een onrechtvaardig hoge straf zal moeten opleggen. Op die manier wordt de vrijheid van de rechter om ieder geval individueel te beoordelen sterk aangetast. Ook het ministerie van veiligheid vind ik griezelig klinken. Dat betekent een vermindering van checks and balances. Als het ministerie een bepaalde lijn in haar hoofd heeft, betekent dat dat automatisch politie en justitie één kant opgaat. Ook als dat beleid volledig ongewenst is, de mensenrechten en de privacy schendt etc. Ik verwacht dan ook een nog veel forsere aantasting van privacyrechten en mensenrechten in Nederland. Al met al word ik hier bepaald niet vrolijk van.

JanB2
JanB216 sep. 2010 - 21:33

Wahahahaha. WEER een reorganisatie bij de politie. Mislukking voorgeprogrammeerd zou ik zeggen.

flipse2
flipse216 sep. 2010 - 21:33

De eerste stappen voor het beeindigen van het luilekkerland wat Nederland nu voor criminelen is.

Bagus
Bagus16 sep. 2010 - 21:33

Helaas dit is de te verwachten, instinctmatige reactie van en bepaald soort rechtsconservatieven op de gevolgen van -in het verleden zelfgecreerde- "ongetemdheid en ongeremdheid" van het huidige postmodernisme. Niet de oorzaken, de teloorgang van een breed gedeelde publieke moraal, maar de gevolgen daarvan worden met meer politie en strenger straffen bestreden. De ene burger wordt zo in feite de "cipier" van de andere (via steeds grotere inschakeling politie en justitie). Ik vind dat dweilen met de kraan open, zolang elke gek wordt uitgenodigd om gewoon te zeggen en te doen wat ie wil, ongeacht de maatschapelijke effecten daarvan. "Wen er maar aan !". Met de geenszins te verwaarlozen mogelijkheid dat dit slechts het begin is van een glijdende schaal Ben zeer benieuwd of de CDA-er Hirsch Ballin in is voor het politiek leiden van zo'n superministerie voor "Veiligheid". Ook GL heeft met de initiatiefwet tot verhoging van de straffen op zog. "hatecrimes" die heilloze weg van verdere politiering en jurdicering van onze samenleving gekozen. Haat laat zich niet met straffen alleen temmen. De verwachting dat het afschrikkend zal werken deel ik niet. Zolang politici politiek ongestraft tweedracht en verdeeldheid mogen prediken, zal sterenger straffen puur symboolbeleid zijn; louter gericht op wraakbevrediging en op de boodschap: "gaat u maar rustig slapen "blauw waakt wel over u". Wat een bedrog ! Instinctmatig reageren dus en helaas dat slaat aan, gezien bovenstaand bericht. De wet, bedoeld als noodrem in een samenleving in dynamische balans, wordt nu het enige remmingsinstrument om die structurele onbalans van het postmodernisme om te keren. Daarmee doe je o.a. een veel te groot -en in mijn optiek ook volstrekt ongewenst- beroep op de rechterlijke macht. En als onder het 3O- kabinet dan ook de rechters nog aan banden worden gelegd door de politiek wordt de zaak alleen nog maar trickier. Het recht gebaseerd op humanistische grondprincipes wordt zo ook geleidelijk geperverteerd. Neen, geen geruststellend signaal dus. Neen, ik ben geen progressief, noch links, maar primair bekommerd om sociale rechtvaardigheid en maatschappelijk (dynamisch) evenwicht ! Om humanistische waarden dus. En ja (christen-)humanisme heet nu conservatief te zijn. Dan ben ik dus conservatief; in dit verband een geuzennaam.

Milieunet
Milieunet16 sep. 2010 - 21:33

Zal de politie echt blij mee zijn. Het PVC Kabinet, als het er komt, kan zich opmaken voor een korte regeerperiode met veel weerstand en stakingen.

Hanvander Horst
Hanvander Horst16 sep. 2010 - 21:33

Ai, dat wordt wat, als iemand straks de tasjesdief of de homo[pester te hard terugslaat. Geen verzachtende omstandigheden meer. Minimumstraf! Achter de tralies. Wat de consequenties zijn voor het gezin van de dader, doet er niet toe. Minimumstraf!

omaoeverloos
omaoeverloos16 sep. 2010 - 21:33

" 3000 agenten erbij " *zucht* Nog meer kans geflitst te worden...

mees.
mees.16 sep. 2010 - 21:33

De speelruimte van de rechter verkleinen. Als je de minimumstraf heel hoog legt ga je op de stoel van de rechter zitten. Minimumstraffen is een heiloze weg.... Nederland behoort in Europa tot de landen waar de zwaarste straffen worden uitgesproken. Wat dit kabinet voorstelt draagt niets bij tot echte oplossingen. Wat het wel betekent...hogere kosten waar we mee opgezadeld worden.

Yggdrasil
Yggdrasil16 sep. 2010 - 21:33

Kijk zo hoor ik het graag, gewoon lekkere agressieve taal van het kabinet Wilders in wording of de PVC-rioolbuis-coalitie. We hebben nou al een jaar of 70 zwaar geleden onder het linkse juk, onder de linkse politiek van pamperen, van pappen en nathouden. Het wordt de hoogste tijd dat de effecten van al die jaren van linkse politiek met wortel en tak wordt uitgeroeid. Een Ministerie van Veiligheid, kijk nou gaan we praten. Het wordt inderdaad de hoogste tijd voor een Ministerie van Veiligheid want het is te gek voor woorden dat ik niet meer normaal over straat kan lopen, ik struikel bijna over de bomgordel dragende terroristen, ik ben al die bomaanslagen in dit land wel zo zat, ik ben die moslims zat die zo'n beetje iedereen lastig vallen met hun dreigende taal. Nergens meer niet overdag en niet 's-nachts kan ik nog veilig over straat, iedere dag wordt er wel ergens een bushokje opgeblazen. Dankzij de PVV komen er duizenden agenten bij, waarschijnlijk allemaal hoog opgeleide ICT'ers die al die kekke computersystemen aan het draaien moeten krijgen, alhoewel de PVV bij lange na niet doet wat ze beloven verwelkom ik al die nieuwe agenten, want ik wil niet al te kritisch zijn. Dat we niet krijgen wat de PVV ons beloofd heeft dat heeft ene heer de Beuker al in een ander topic uitgelegd. De PVV kan daar niets aan doen, de PVV gedoogt alleen maar. In een uitzending van 1Vandaag, om de cynische modus maar weer te verlaten, werd een saillante opmerking gemaakt door de politie. De politie heeft te maken met verregaande vormen van agressie van omstanders en de politie heeft te maken met respectloos gedrag van de burger en van de eigen organisatie. Dit land staat stijf van de verboden en op bijna iedere vreemde actie van iedere vreemde burger is wel een bekeuring te geven en dat is dan ook prioriteit nummer één want ik krijg zo langzamerhand het idee dat het hele politie-apparaat bekostigd moet worden uit de opbrengst van die bekeuringen. Een politieagent beklaagde zich er over dat de politie niet meer serieus wordt genomen. Wanneer je als agent wordt verplicht om voor elk wissewasje een bekeuring uit te schrijven, c.q. uit te tikken en wanneer dan ook nog eens blijkt dat de hoogte van de bekeuring in geen enkele verhouding meer staat tot de aard van het vergrijp dan wordt je als politie niet meer serieus genomen. Daarom juich ik meer agenten toe, daarom juich ik een Ministerie van Veiligheid toe, de knoet erover, de wapenstok zal weer gehanteerd moeten worden, niets geen gepamper meer maar keihard optreden. Optreden tegen die jeugdbendes, optreden tegen die hangouderen, optreden tegen al die uitkeringstrekkers, optreden tegen al die profiteurs en vooral optreden tegen boerka-dragende vrouwen. Het wordt de hoogste tijd dat Nederland weer Nederlands wordt.

Hanvander Horst
Hanvander Horst16 sep. 2010 - 21:33

Nu het komend krachtdadig kabinet nadenkt over minimumstraffen, is het tijd om ook de discussie over de doodstraf - lang een taboe in Nederland - opnieuw te openen. De doodstraf mag natuurlijk alleen worden toegepast, als hij proportioneel is. Dat is bijvoorbeeld het geval met die treinreizigers die consequent en hardnekkig de trappen van de dubbeldekkers blijven blokkeren, ook als de trein op het station staat. Nederland zou er beter uit zien als voor hen onmiddellijk de doodstraf werd ingevoerd. Ik weet zeker dat ik namens alle treinforenzen van Nederland spreek, behalve die ene groep, waar we straks de laatste zitplaats voor hebben: de electrische stoel.

Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman16 sep. 2010 - 21:33

Ik dacht het al: De gevangenissen raakten leeg. Dat zou van invloed zijn op de salarissen van de gevangenisdirecteuren, of op het aantal baantje als gevangenisdirecteur. Dat kan natuurlijk niet, stel je voor! Dat die vanzelfsprekende stroom gemakkelijk geld uit de schatkist naar het gevangeniswezen vermindert, nee, dat kan niet. Hoppa, streng straffen. De belastingbetaler moet en zal de luxe leventjes in het gevangeniswezen blijven sponsoren!

Ellyvara
Ellyvara16 sep. 2010 - 21:33

Ik hoop dat men bij recidive niet vergeet, als bijkomende straf, het Nederlanderschap (tijdelijk) te ontnemen. Met daarbij consequenties voor uitkeringen en actief/passief stemrecht. Niet met het oog op "buitenlanders" maar bij alle hufter-nederlanders.

VinnieItalo
VinnieItalo16 sep. 2010 - 21:33

Goed nieuws, tijd dat criminelen is worden aangepakt. Als de meeste criminelen zich rot lachen om de strafmaat hier dan is er toch wat aan de hand! En dat zwaarder straffen niet helpt is onzin. Natuurlijk werkt het niet voor iedereen maar er zijn genoeg voorbeelden voor wie het wel werkt."Ach ik wil wel 12 jaar zitten voor het doodschieten van me ex" Als dat er ineens 35 worden dan denkt hij wel nog een keer na.Want de straffen die er nu worden uitgedeeld zijn vaak gewoon belachelijk. Voor 40 woninginbraken 2 jaar de bak ik, alsof het niets is en zo kan ik wel even doorgaan. Nee tijd voor verandering.

ErwinB2
ErwinB216 sep. 2010 - 21:33

Straffen van een crimineel heeft drie functies. - Gerechtigheid naar de slachtoffers. - Straf voor de dader. (zorgen ook dat ie het niet weer doet!) - De maatschappij beveiligen. (zorgen ook dat ie het niet weer doet!) Bij straffen is het makkelijk om uit emotie te reageren en dus te zeggen: opsluiten! Dat is ook één van de redenen, maar mag niet de enige reden zijn. Anders krijgen we een maatschappij gebaseerd op wraak. Opsluiten is dus vaak een goede straf. Maar er moet nazorg zijn bij de dader, anders gaat ie het weer doen natuurlijk. Kijk naar een land als Amerika. Daar wordt veel opgesloten en vaak komen ze er crimineler uit dan dat ze in het systeem gaan. Dan is de wraak wel okay, maar wordt de maatschappij er niet veiliger op. Dus: De opgelegde straf uitzitten, niet na 2/3 vrij, vind ik raar en komt raar over. En natuurlijk: reclassering! Dat niet weg bezuinigen. Niet zomaar weer vrij, in de gaten houden bij ergere misdaden. Ik wil graag niet alleen wraak op daders, maar ook dat het veilig wordt nadien. En die straatschoffies, de k*tmarokkanen die pvv wil deporteren? Die moet je niet met rust laten, hoe weet ik niet, maar niet een wijk met rust laten. En bureaucratie in politie en jeugdwerk, reclassering, onderwijs: ga samen werken! Maar één ding: het zijn onze k*tmarokkanen, Nederlanders dus. Als je ze wegstuurt faal je als maatschappij. We zijn een land, niet een BV waar je mensen uit kunt wegbezuinigen. En natuurlijk: het is een schijn werkelijkheid als je door veel opsluiten een veilige maatschappij krijgt. In elk milieu, in elke straat, in elke familie kunnen mensen zijn die ergens over de schreef gaan. Het is menselijk dat mensen over de schreef gaan.

Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods16 sep. 2010 - 21:33

+++ Zo zijn de PVV, VVD en CDA het eens geworden over minimumstraffen +++ >>> Een progressief strafsysteem, waarbij de maximumstraf meegroeit met het aantal al begane misdrijven in het verleden, is veel beter dan minimumstraffen. Neem bijvoorbeeld diefstal. Als je alle winkeldieven een half jaar gevangenisstraf gaat geven (zoiets zal zo'n minimumstraf toch moeten bedragen anders stelt het niets voor) zitten de gevangenissen in no time vol en wordt het een verschrikkelijk duur gebeuren. Bovendien, zoals Irma Noord al terecht opmerkte, wordt met minimumstraffen de scheiding der machten opgeheven. Ik had Fred Teeven intelligenter ingeschat, vooral omdat hij (de voordelen van) een progressief strafsysteem kent. Enorme gemiste kans!!

JoWe62
JoWe6216 sep. 2010 - 21:33

Het is heel goed dat er eindelijk meer politie gaat komen en grotere minimum straffen. Straffen moet niet alleen het effect hebben om de dader te laten boeten voor zijn daad maar moet ook een afschrikkend middel zijn voor potentiele andere mogelijke daders alsook een stuk genoegdoening voor slachtoffers. Daarnaast moet de administratieve rompslomp omlaag waardoor het rendement van politie inzet nog groter wordt. Er is niets mis mee om daders op een dusdanig manier te straffen dat zij het de volgende keer wel uit hun hoofd laten. Daar heb ik en met mij velen, wel wat extra geld voor over.

marcel662
marcel66216 sep. 2010 - 21:33

Nu wij een ministerie van Veiligheid krijgen voel ik mij onmiddellijk ook veel geruster. Wat een heerlijk woord. Ik hoop ook op een Staatszekerheidsdienst, want AIVD klinkt ook niet veilig, en dan graag een SchutsDienst die misschien kan uitgroeien uit de bewakingsdienst die Wilders beschermt tegen opstandige taartgooiers. Sla maar vast flink wat vet in om Uw laarzen aan het glimmen te brengen, want binnen een paar weken wordt het meestampen geblazen als we de eerste Marokkaanse criminelen na twee winkeldiefstallen door de straten gedreven zien worden om in kampen hun uitzetting naar hun 'moederland' dat ze nog nooit gezien hebben, af te wachten.

martinusblystra
martinusblystra16 sep. 2010 - 21:33

Ik neem dan ook aan dat het geld ergens vandaan moet komen en dat zij daar een zgn dekking voor hebben weten te vinden.

Piranesi2
Piranesi216 sep. 2010 - 21:33

3000 agenten om uit te zoeken hoe Wilders gefinancierd wordt? Kom op Geert. Bespaar Nederland veel geld: open je boeken. Transparantie.

Dehnus
Dehnus16 sep. 2010 - 21:33

Kijk ik ben voor meer Politie, maar dat verminderren van de Regio's heeft nog nooit goed uitgepakt. Daardoor zijn er in veel gemeentes al geen eens politie bureaus meer. Het klinkt lekker populair voor de VVD en PVV stemmer, geld besparen door minder lagen. Maar als je het zo groot gaat maken kan dit bijvoorbeeld anderre dingen niet ten goede komen. Bijvoorbeeld de tijd dat het duurt voor een agent om ter plaatse te zijn, of het persoonlijk contact. Als je een aangifte wilt doen, dan wil je meestal met iemand spreken die je daarna weer aan kan spreken.

Elfje2
Elfje216 sep. 2010 - 21:33

Nederland kan weer gerust gaan slapen, op elke hoek blauw, :))))))))))) en gij geleuf da??????

steefl
steefl16 sep. 2010 - 21:33

Als ze wat zouden doen aan die belachelijke bureacratie en controlezucht daar, hadden ze met minder agenten toe gekunt.

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa16 sep. 2010 - 21:33

3000 agenten erbij betekent 3000 wapenstokken erbij en 3000 keer peperspray erbij, allemaal slecht voor de natuur, zei mijn 82 jaar en 3 weken oude oma.

Jan_E
Jan_E16 sep. 2010 - 21:33

Ministerie van Veiligheid Veiligheidspolitie Gek, het geeft me nog geen veilig gevoel. Meer politie, meer bekeuringen, meer officieren, meer rechters, langere straffen, meer cellen, meer bewakers. Ik ben benieuwd naar de kosten van al dat moois en vooral hoe het betaald wordt.

ErnsTT2
ErnsTT216 sep. 2010 - 21:33

Leve de politie heil ....... staat :-( ZOu rutte aandelen in Rita's handeltje hebben, zitten er straks in nederland ook 2% van de mensen in het gevang net als zijn grote voorbeeld Amerika? http://tinyurl.com/de-Burgerman

Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman16 sep. 2010 - 21:33

"De PVV kiest voor fors extra geld voor veiligheid. Dat zijn 10.000 agenten meer op straat. Uiteraard zorgen we ervoor dat die nieuwe agenten niet achter het bureau terecht komen, maar volop zichtbaar zijn op straat. 900 miljoen extra voor politie Politieagenten weg achter het bureau en de straat op Agenten moeten minstens 80 procent van hun werktijd zichtbaar op straat zijn Geen versnippering, maar één nationale politie Einde bonnenquota bij de politie Etnische registratie van iedereen. Inclusief vermelding 'Antilliaan' Geen taakstraffen Geen TBS Geen vervroegde invrijheidstelling bij goed gedrag Bezuinigen op de reclassering Afschaffen verjaring van gewelds- en zedenmisdrijven Heropvoedingskampen Versobering gevangenissen Niet-Nederlanders die een misdrijf plegen direct uit Nederland verwijderen Nederlandse nationaliteit van criminelen met een dubbele nationaliteit intrekken Criminele Antillianen sturen we terug Verlagen strafrechtelijke meerderjarigheidsgrens van 18 naar 16 jaar Omkering bewijslast bij noodweer in eigen woning/bedrijf Falende leden van zittende en staande magistratuur weg En vooral: 10.000 politieagenten erbij" Goh, wat weet je bij de PVV toch goed waar je aan toe bent, als je op hun partijprogramma stemt. Maar toegegeven, één puntje van de 27 op dit gebied hebben ze binnen. Wat een onderhandelaar, die Geert!

[verwijderd]
[verwijderd]16 sep. 2010 - 21:33

Symboolpolitiek. De PVV wordt met de dag de regenten partij waar zij voorheen zich zo tegen verzetten. Strengere straffen werken niet, de oorzaken laat men, ironisch genoeg, links liggen.

1 Reactie
Pimmetje2
Pimmetje216 sep. 2010 - 21:33

Strengere straffen werken niet ? Zo lang je vast zit, kun je niks doen toch ?

paulvr2
paulvr216 sep. 2010 - 21:33

Tijd om eens serieus na te denken aan emigratie naar een land waar mensen nog mensen mogen zijn.

1 Reactie
Maatgraat
Maatgraat16 sep. 2010 - 21:33

Wat een zuur gezeur. Hoezo staat meer politie en langere straffen jou het 'menszijn' in de weg? Tenzij je crimineel bent natuurlijk....

wijnand2
wijnand216 sep. 2010 - 21:33

Prima toch. Waarom staat De Joop en zijn aanhangers toch altijd aan de kant van criminelen wanneer het gaat om het bepalen van de strafmaat?

2 Reacties
Nog1web
Nog1web16 sep. 2010 - 21:33

Omdat slachtoffers niets aan wraak hebben; zwaardere straffen leidt namelijk tot meer recidive, en dus méér slachtoffers. http://nog1.web-log.nl/nog1/2008/04/straf-in-nederl.html

Ennath
Ennath16 sep. 2010 - 21:33

--[Prima toch. Waarom staat De Joop en zijn aanhangers toch altijd aan de kant van criminelen wanneer het gaat om het bepalen van de strafmaat? ]-- Omdat wij zo duidelijk kunnen zien dat al die "zwaardere straffen voor die criminelen" zo makkelijk ook de "helemaal niet zo criminele maar wel een beetje domme burger" kunnen treffen.

Klaas2
Klaas216 sep. 2010 - 21:33

Ik moet het zeggen, Geert, je had beloofd om 10.000 personen blauw op straat te brengen. Pagina 9 in: http://www.pvv.nl/images/stories/Webversie_VerkiezingsProgrammaPVV.pdf Nu lijkt hij genoegen te nemen met 3.000 man, en niet eens gegarandeerd op straat. Als je bedenkt dat de "straattijd" van een diender 20% is, betekent dit 600 man erbij op straat, in plaats van 10.000. Jij neemt genoegen met 6% van wat je beloofd had. "En vooral: 10.000 politieagenten erbij" ---------------------------------------- Stond in vetgedrukt, extra groot in je program-pagina over veiligheid. Dat maakt het wel extra wrang. Een sof, ik durf op mijn werk nog maar amper te zeggen dat ik op jou stemde, ze lachen me keihard uit. Het spijt me, ik noem dat niet trouw aan je kiezer. Beste Geert, ik hoop dat je verder wel nog wat er uit sleept. Dit is drie keer niks. Dat ministerie van Veiligheid is gewoon windows-dressing, een andere naam voor dezelfde ambtenaren in hetzelfde gebouw. Kost alleen maar veel geld omdat alle stationary veranderd moet worden en een nieuwe lichtbak aan de muur. Die minimumstraffen zit er wel in, maar ik ben wel benieuwd hoe dit concreet uit gaat zien en hoe dit valt juridisch. 10 jaar had je gezegd, minimum voor verkrachting, bij de tweede maal 20 jaar. Denk er aan Geert, beloofd is beloofd, laat ons nou niet zakken. En geen verjaring meer voor sex-offenders. Goeie zaak. Eis dat van Mark. Het is sowieso al raar dat hij dat niet zo maar akkoord geeft. Wat zou daar de achtergrond van zijn? Misschien Brinkman zijn mannetjes bij de politie eens goed kan laten spitten, ook naar neven en nichten van Mark, en klasgenootjes, en vooral ook die Verhagen, die heeft vast enkele familieleden op Rolduc. Ik vind dat Mark anders het heel veel met je eens moet zijn. Geen genade, geen verjaring, keihard, tien jaar de bak in, een keer gegluurd bij douchen van kind, whoppa, opsluiten, zo'n mensen verdienen geen vrijheid, toch? Twintig jaar bij recidive. Die viespeuken, zou Maxime er ook een zijn? In elk geval afvoeren die hap. Is dat de reden waarom je toch zoveel niet binnen heb gehaald uit je program? Ligt het CDA dwars? Die huichelaar Verhagen? Moeten we wat vriendjes eens een verstandig gesprek laten voeren? Want dat betekent immers ook nog dat Gijsen alsnog de bajes in moet, de rest van zijn leven. Voorlopig valt er nog niet zoveel te doen want de Eerste Kamer let goed op op conflicten met overige wetgeving. Dat is niet jouw schuld. Ik hoop wel dat je volgend jaar je kandidaten rond hebt, 20 per provincie is niet makkelijk, als je zelf alles wilt doen. Ingrid heeft veel mensenkennis, ze wil je graag helpen Denk je bijvoorbeeld ook nog aan die straattijd van dienders ophogen naar 80% zoals je beloofd hebt? Dan maakt dat nog een beetje die sof van 6% goed. En al die andere dingen die je niet gehaald hebt wat betreft veiligheid, maar wel had beloofd: afschaffen vervroegde invrijheidsstelling, afschaffing TBS, three times out, etnische registratie, vermelding Antilliaan in het paspoort, ik zie dit allemaal niet terug in dit voorlopige akkoord over veiligheid. Geertje Geertje toch, je laat je piepelen door het CDA en die VVD. Jij hebt toch de verkiezingen gewonnen? Nou dan, laat dat ook eens zien, want anders had je net zo goed niet kunnen winnen. Ik hoop op beter resultaat, zodat ik ook eens kan pochen op jou, op mijn werk. Groet, Henk, ook namens Ingrid.

1 Reactie
matrix2
matrix216 sep. 2010 - 21:33

Je begrijpt het nog steeds niet Rouane. Het ligt helemaal niet in het belang van de PVV om alle "problemen" op te lossen. Wilders kan over 4 jaar wijzen naar het CDA en VVD dat de maatregelen (veiligheid en immigratie) niet streng genoeg waren. Hij gaat voor een nieuw PVC kabinet waar meer maatregelen van de PVV in moeten zitten. Grote kans dat Wilders de volgende MP van Nederland gaat worden. Het is allemaal zo voorspelbaar.. zucht.

rgeurtsen
rgeurtsen16 sep. 2010 - 21:33

Ik heb zo wa waaa wa waaaanizinnig gedroomd... Teeven onze man van vrede en veiligheid. Ouderen gaan zich helemaal blij voelen... De misdaad scores die al jaren omlaag gaan zullen nog lager worden. Tien jaar later hebben we er een paar duizende structureel criminele gasten bij gekregen. Trouwens hoe willen ze de strafmaat bij de rechters verhogen. Prijsvraag: welke vervolg kabinet is bereid de samenvoering van politie en justitie terug te draaien, het OM weer onder regie en in handen van centrale rijksoverheid te brengen. Het warden barre VVD jaren. Zum Kotzen... misschien moeten we toch de straat op.

2 Reacties
Nog1web
Nog1web16 sep. 2010 - 21:33

Men gaat met minimumstraffen de onafhankelijkheid van de rechter afschaffen

frankie48
frankie4816 sep. 2010 - 21:33

Beste Rob, De Three Strikes Wet kopieren. Zullen in het begin wat foutjes opleveren, maar een kniesoor die daar mee zit.

fjacobse
fjacobse16 sep. 2010 - 21:33

Ter Horst heeft de lat wel heel erg hoog gelegd voor haar opvolger. Jammer dat al dat moois dat zij heeft opgebouwd nu weer teniet gaat worden gedaan.

1 Reactie
Klaas2
Klaas216 sep. 2010 - 21:33

Vooral die maatregel om corruptie bij politici tegen te gaan, daarover hoor je ze niet meer, namelijk, zoals in ieder democratisch buitenland het geval is, verplicht bekend maken wie geld aan politici geeft en hoeveel. De PVV heeft dit stukje transparantie niet nodig, en gedraagt zich als het eerste de beste autocraten-partijtje uit een achterlijk land.

Gerald2
Gerald216 sep. 2010 - 21:33

Wel grappig, totdat de ouders van VVD, CDA en PVV-huize gaan ontdekken dat het hún kids zijn die de misdaden begaan, toen deze ouders even niet zaten op te letten in hun jacht naar materieel rijkdom. Oef! Nu worden hún kids gestraft!

3 Reacties
Phoenix van Milete
Phoenix van Milete16 sep. 2010 - 21:33

Binnen mijn familie en vriendenkring zijn het juist de kinderen van de linkse "progressieve" ouders die zijn niet goed terecht zijn gekomen of ontspoort. Heeft misschien iets te maken met de vrije opvoeding. De kinderen in onze omgeving die conservatiever zijn opgevoed, zijn een stuk stabieler, kansrijker en gelukkiger.

BATikker
BATikker16 sep. 2010 - 21:33

Als mijn kinderen een misdaad zouden begaan (omdat ik teveel op zoek ben naar 'financiele rijkdom' of om welke reden dan ook) hoop ik van harte dat ze daarvoor gepakt en gestraft worden. En niet te zacht want ze moeten er wel iets van leren. Of is dit ook een rechtse gedachte?

grolschje2
grolschje216 sep. 2010 - 21:33

Criminaliteit komt toch vooral voor in de grote steden / achterstandswijken. Goh die mensen stemmen allemaal PvdA / SP......

[verwijderd]
[verwijderd]16 sep. 2010 - 21:33

He bah! Nederland moet wel Nederland blijven. Het land met de 40 politiekorpsen met allemaal hun eigen systemen. Het land waar de gevangenissen leeg staan. Het land waar je niet mag roken maar wel mag blowen. Het land waar een taakstraf als 30 uur werk wordt gezien als "streng". Het land waar rechters vol medelijden kijken naar misdadigers. Het land waar de forens wordt gepakt als hij zonder gordel rijdt. Het land waar criminele gekken worden losgelaten om te "wennen".

2 Reacties
Klaas2
Klaas216 sep. 2010 - 21:33

---Het land met de 40 politiekorpsen met allemaal hun eigen systemen. Het waren er 26 geen 40, en nu gaan we terug naar tien korpsen waardoor de hoofdstructuur ongewijzigd blijft. --- Het land waar de gevangenissen leeg staan. Wat is er mis met lege gevangenissen? Moet je mensen opsluiten om gevangenissen te vullen? --- Het land waar je niet mag roken maar wel mag blowen. In coffeeshops mag je gerust roken, althans, het wordt net als blowen gedoogd. -- Het land waar een taakstraf als 30 uur werk wordt gezien als "streng". Zal wel van het delict afhangen of een straf streng is --- Het land waar rechters vol medelijden kijken naar misdadigers. Jij komt regelmatig op de rechtbank dat je weet hoe rechters kijken? Overigens doet dat er niet toe --- Het land waar de forens wordt gepakt als hij zonder gordel rijdt. terecht, ook forenzen dienen zich aan de wet te onderwerpen --- Het land waar criminele gekken worden losgelaten om te "wennen". Dat is overal, ieder westers land heeft allerlei systemen tot vervroegde invrijheidstelling, voorwaardelijk vrij, verlof. Als je als gevaarlijk bent gekwalificeerd kom je hiervoor niet in aanmerking, en vergissingen komen helaas voor.

HarmII
HarmII16 sep. 2010 - 21:33

Nee, dan liever: Het land waar de politie de lokale omstandigheden niet meer kent en dus moeite heeft daarop in te springen. Het land waar de gevangenissen vol zitten met mensen die het gewaagd hebben eens een keer een jointje te proberen. Het land waar dealers op de hoek van de straat wiet staan te verkopen. Het land waar nog steeds dezelfde bullshit wordt verkondigd over dat 30 uur taakstraf als streng wordt gezien door mensen die net genoeg hersencellen hebben om een bericht op internet te plaatsen, maar niet genoeg om fatsoenlijk te denken. Het land waar rechters individuele omstandigheden niet meerekenen en geestelijk gehandicapten en masse naar de elektrische stoel worden gestuurd. Het land waar in het verkeer het recht van de sterkste geldt. Het land waar criminelen massaal na 20 jaar ongesocialiseerd weer de straat op worden geschopt en binnen een half uur na het verlaten van de poort hun eerste roofoverval al hebben gepleegd.

TheoJ2
TheoJ216 sep. 2010 - 21:33

Er is intussen een brede overeenstemming dat zwaarder straffen een goed idee is. Niet alleen het rechtse blok, ook Femke pleit er tegenwoordig voor. http://www.trouw.nl/nieuws/politiek/article3208324.ece/GroenLinks__daden_van_haat_harder_aanpakken.html Alleen heeft iedere club zijn eigen preoccupatie over wat het grootste kwaad in de samenleving is.

1 Reactie
contra
contra16 sep. 2010 - 21:33

Geweldig dat hier door het linksblok al de hele dag niet op gereageerd wordt...

[verwijderd]
[verwijderd]16 sep. 2010 - 21:33

http://www.sp.nl/service/rapport/091112_De%20agent_aan_het_woord.pdf Lees het voorwoord op pagina 8.

1 Reactie
matrix2
matrix216 sep. 2010 - 21:33

De agent bestaat niet!

Hjalmar Hoort
Hjalmar Hoort16 sep. 2010 - 21:33

In ander nieuws..... Camiel schaft nog net voor zijn einde 3000 radar pistolen aan. Politievakbond zegt blij te zijn dat ze rustig langs de snelweg kunnen zitten, maar maakt zich wel zorgen over de fijnstoffen waarmee politie wordt geconfronteerd tijdens deze levengevaarlijke snelheidscontroles. De kosten voor mondkapjes voor flits agenten worden vanzelfsprekend in de vorm van accijns op aanschaf van een auto geheven. Maar nu even serieus. Minimumstraffen bereik je niet echt wat mee lijkt me. Recidive (80%!!) is het probleem. Hoewel salonfahig joop het vast niet met mee eens is, denk ik dat een vorm van het 3 strikes systeem daar bij kan helpen, in ieder geval veel meer dan minimumstraffen.

1 Reactie
HarmII
HarmII16 sep. 2010 - 21:33

Three strikes? Zodat er zoals in Californië mensen levenslang in de bak zitten voor het stelen van een pakje kauwgom?

x.x
x.x16 sep. 2010 - 21:33

Er hoeven geen agenten bij... Er moeten 3.000 secetaresses bij. De agenten die er nu zijn die moeten buiten werken en niet binnen zitten. Loop eens langs een politiebureau en tel eens hoeveel auto en motoren er op het parkeerterrein staan en hoeveel agenten binnen in kantoor zitten... Laat die 3.000 secetaresse's nu maar het typewerk doen.

1 Reactie
ValsPlat
ValsPlat16 sep. 2010 - 21:33

3000 secretaresses erbij? En wie levert die secretaresses de informatie die ze moeten verwerken? Juist, de agenten. Hoe krijgen de secretaresses die informatie? Op papiertjes door de agenten beschreven. Er is ruimte om het hele administratieve proces te optimaliseren. Helaas, de mensen die dat moeten/kunnen doen vallen niet onder "blauw op straat" en we zijn dus als samenleving momenteel minder geneigd om daar geld voor vrij te maken.

fjacobse
fjacobse16 sep. 2010 - 21:33

Patsers Rotterdam aangepakt Van onze Rotterdamse redactie ROTTERDAM - De politie gaat korte metten maken met jongeren die op vrijdagavond overlast veroorzaken in het centrum van Rotterdam. Wie op het Schouwburgplein of de directe omgeving rijdt in een te dure auto, motor of scooter, wordt zonder pardon doorgelicht. Kijk, zo kan het ook!

2 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst16 sep. 2010 - 21:33

Nou Paul, als je dan naar Rotterdam gaat, dan zou ik die ouwe Ford Escort uit 1995 maar nemen. Anders loopt het niet goed met je af.

sam tosha
sam tosha16 sep. 2010 - 21:33

Paul, werd altijd links en rechtsom vrolijk van je posts, maar nu laat je toch echt het discriminerende achterste van je tong zien. " Wie in een te dure auto rijdt?" Wanneer rijdt 'wie' in een te dure auto? Een student in een 2CV (had je ze nog maar) gaat door de beugel. Een student in een 2CV cabriolet, mmmm hoewel waren alle 2CV's geen cabrio? Een negert met gouwe tand in een BMW pfffffff lastig, als het een rokerige BMW uit eind 80 is, okey Maar zo'n glimmende? Nee dan zit ie in den drugs. Een Maroc in een Opel Vivaro, tsja.... kan een eerlijke dakbedekker zijn in de wagen van zijn baas. Maar toch ff kijken of het geen straatterrorist is en of ie geen verrijkt uranium in z'n bussie heeft en opweg is naar Schiphol. Een oude Indo in een Alfa? Zeg het maar. Een knetter stronkende gabber in een Vito? Een blanke linkser Paroolezert die nog nooit een pak aan had in? (oh nee kwetsbaar in weer en wind) OP een bakfiets. Ik zeg gelijk gericht schieten, met 3000 tegergelijk. Die gast heeft in zijn bakfiets vast: één straatterrorist van noord afrikaanse afkomst MET verrrijkt uranium, een negert, een haatBaardImam met een oma uit de linkse kerk op z'n schoot. (Hij geeft haar geen hand maar z'n minaret doet ondertussen vast mooi reteketet.) Een molukkert die nu toch wel eens eindelijk naar het beloofte vrije Ambon wil. Een dikke Soudanees die gevlucht voor de door westerse wapenindustrie bewapende milities, naar Canada in Rotterdam van de boot moest en hier dankzij Nawijn en Verdonk 10 !! jaar heeft moeten wachten alvorens hij gewoon geld kon verdienen voor zijn gezin. Eennnnn zich zelf gebonusde manager

JoopSchouten
JoopSchouten16 sep. 2010 - 21:33

Het dreigt hier steeds harder en gekken te worden. De naam Bruin 1 vind ik daarom nog steeds erg toepasselijk. De naam begint nu ook al ingeburgerd te raken, zie: http://www.telegraaf.nl/binnenland/7676930/__PvdA_noemt_rechts_kabinet__bruin___.html?p=6,2

5 Reacties
Yggdrasil
Yggdrasil16 sep. 2010 - 21:33

Maar Van Velzen is niet de enige die de term 'bruin' gebruikte het aanstaande kabinet. ================= Het zal toch niet ........... Of is het een andere van Velzen.

UitDeDroom
UitDeDroom16 sep. 2010 - 21:33

Dat links nu praat over 'bruin 1' toont aan dat links net zo onverdraagzaam is en zwart-wit denkt als dat het Wilders en zijn aanhangers verwijt. Voor mij is de manier waarop links nu dit debat voert (of denkt te voeren) een extra reden om met emigratie rekening te houden, naast de idiote hoeveelheid belastingen waarvan vooral linkse mensen profiteren in de vorm van salarissen van 4.5x modaal plus.

brynnar
brynnar16 sep. 2010 - 21:33

Joop, If it looks like a duck, If it swims like a duck, And if it quacks like a duck, Then it probably is a duck.

karuna2
karuna216 sep. 2010 - 21:33

Sommige van de reacties onder dat artikeltje zijn ook echt grappig. Er wordt heel moralistisch schande gesproken over de uitdrukking Bruin 1. Schande!! Hihi, het framen is het alleenrecht van de PVV'ers. Oftewel: hou je bek we hebben hier vrijheid van meningsuiting. Maar je hebt gelijk, het is zorgelijk dat we zo tegenover elkaar komen te staan.

JoopSchouten
JoopSchouten16 sep. 2010 - 21:33

Ik heb een nieuwe toepasselijk naam ontdekt als eventuele vervanging: KNETTERRECHTS 1. Gevonden in het vileine stuk van Thomas von der Dunk.: http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/6660/Het_tijdperk_van_%27de_linkse_elite%27_loopt_ten_einde Top artikel. Vind ik.

[verwijderd]
[verwijderd]16 sep. 2010 - 21:33

De onderhandelaars hebben nog twee weken nodig maar ze zorgden er wel voor dat dit al vast op straat ligt. Blijkbaar moeten de PVV-aanhangers worden gepaaid om straks de hen onwelgevallige resultaten gemakkelijker te slikken. Vooral op het gebied van de zorg ziet het er vanuit het perspectief van het PVV-programma zorgelijk uit.

1 Reactie
Yggdrasil
Yggdrasil16 sep. 2010 - 21:33

Gelukkig er zijn nog mensen die de doorzichtigheid van de PVV zien die zien dat de PVV is opgebouwd uit louter list en bedrog. Dat geeft toch weer hoop voor de weldenkende mens

WilliamP
WilliamP16 sep. 2010 - 21:33

Eindelijk, in mijn optiek nog veel te weinig, maar het is een begin. Degenen die zeggen dat zwaarder straffen niet werkt, weten nietbwaar ze over praten. Ikzelf heb voordatnik het bedrijfsleven inging aardig watbjaren inmdiversebgevangenissen en huizen van bewaring gewerkt. Hetnmerendeel van de criminelen zal niet afgeschrikt worden door hogere straffen, echter is de duur van denstraf in Nederland echt te kort. Ten eerste gaat van iedere straf er automatisch een derde af (belachelijk), ten tweede heeftbhet vooral metbde pakkans te maken of iemand iets crimineels doet of niet. Uitzonderingen natuurlijk daargelaten, maar het merendeel van vooral de kleinerencrimineeltjes (diendus ook het meestenoverlast veroorzaken)! geeft aan daarom crimineel te blijven. Juist door veel meer agenten en veel zwaardere straffen zorg je ervoor dat de gevangenissen weer vol zitten en je de maatschappij vrijwaart van mensen die er niet thuishoren. Het zouden geen 3000, maar 30.000 agenten moeten zijn!

2 Reacties
HarmII
HarmII16 sep. 2010 - 21:33

En iemand die op een dergelijke wijze onleesbare stukken typt moeten wij serieus gaan nemen?

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen16 sep. 2010 - 21:33

"Degenen die zeggen dat zwaarder straffen niet werkt, weten nietbwaar ze over praten." Dat hangt er vanaf of je het op individueel niveau of op het niveau van de samenleving bekijkt. Op individueel niveau houdt langer straffen delinquenten langer van de straat, en op dat niveau heb je gelijk. Op het niveau van de samenleving kun je gewoon de statistieken opzoeken. Hoe zwaarder er gestraft wordt hoe gewelddadiger de samenleving in kwestie wordt. Dus als veiligheid het doel is werkt zwaarder straffen contraproductief. Als meer geweld in de samenleving het doel is is het een prima idee, en in het geval van de PVV zal dat het achterliggende doel zijn. Instabiliteit creeren om zo de volgende keer weer groter te kunnen groeien.

Irmaatje
Irmaatje16 sep. 2010 - 21:33

Montesquieu zal zich omdraaien in zijn graf. Dat juist liberalen voor de rechters gaan bepalen wat de minimum straf is. Zo in tegenspraak met de trias politica! Praat eerst eens met agenten en rechters zou ik zeggen. Maar ja, ik heb uit wat ik tot nu toe heb gelezen al wel begrepen dat we onder Bruin I een behoorlijk deel van onze vrijheden moeten inleveren. Heb ik liberalisme op school dan altijd verkeerd begrepen?

3 Reacties
WilliamP
WilliamP16 sep. 2010 - 21:33

Vrijheid heeft niets te maken met je houden aan de regels die er zijn. Als je je niet houdt aan de regels zul je de consequenties moeten dragen. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen keuzes.

leeuw2
leeuw216 sep. 2010 - 21:33

Toevallig kwam een vandaag gister nog met een onderzoek waaruit blijkt dat ook politieagenten de straffen in Nederland een lachertje vinden.

Gelijkhebber
Gelijkhebber16 sep. 2010 - 21:33

Kletspraat. Het is juist de rol van de wetgevende macht om strafmaten vast te stellen dmv wetten. Rechters moeten recht spreken op basis van oa. door de wetgevende macht vastgestelde wetten.

[verwijderd]
[verwijderd]16 sep. 2010 - 21:33

Wat een slap verhaal! Ik had verwacht dat je de harde hand van de PVV in dit stuk zou kunnen terugvinden. Helaas, niet dus. Alles wordt nog steeds veel te slap voorgesteld. Maar dat is helaas het gevolg van een coalitie regering. Maar gelukkig krijgen we op 2 maart 2011 weer de kans om massaler dan ooit op de PVV te gaan stemmen. Als de PVV immers groter en groter groeit dan wordt hun inbreng automatisch ook steeds belangrijker!

5 Reacties
brynnar
brynnar16 sep. 2010 - 21:33

Teun, denk je werkelijk ook maar iets van de "harde hand" van de PVV terug te zien? Vanaf het prille begin van de coalitieonderhandelingen is al gebleken dat alle Henken en Ingrids belazerd zijn. AOW overboord. Toelating nieuwe landen EU. Personeel in de zorg. Noem maar op. De PVV-kiezer gaat de geschiedenis als grootste slachtoffer kiezersbedrog. Alleen vermoed ik dat die kiezer dat niet zo gaat ervaren en als een windvaantje meewaait.

meijerlahn
meijerlahn16 sep. 2010 - 21:33

"Als de PVV immers groter en groter groeit dan wordt hun inbreng automatisch ook steeds belangrijker!" Geeft u eens aan hoe u het dan wel zou willen hebben? Een politiestaat wellicht? Ik zou het graag eens van u horen.

Yggdrasil
Yggdrasil16 sep. 2010 - 21:33

Ik had verwacht dat je de harde hand van de PVV in dit stuk zou kunnen terugvinden. Helaas, niet dus. ============= Nee dat kan ook niet want om uw eigen woorden nog maar eens te gebruiken: De PVV kan daar niets aan doen, de PVV gedoogt alleen maar.

Bagus
Bagus16 sep. 2010 - 21:33

Ze kunnen nu nog geen capabele ministers leveren, anders hadden ze wel volwaardig aan een coalitie deelgenomen. De aanvankelijke afwijzende houding van de CDA ter zake stelt immers niets meer voor. Na de hervatting van de onderhandelingen heeft de PVV het steeds verder verzwakkende CDA nog meer in de tang dan daarvoor. Hoe lang zal het nog duren, denkt u, voor de PVV het wel kan ? Durft u een inschatting te maken ? Of denkt u dat de hoeveelheid PVV-kiezers op zich een garantie voor kwaliteit is ??

mees.
mees.16 sep. 2010 - 21:33

in maart ben jij nog de enige die erop stemt

Bernie2
Bernie216 sep. 2010 - 21:33

Zal wel een kwestie van natuurlijk overhevelen worden: de 5000 ambtenaren die Balkenende op straat zet, worden door Rutte een plein verderop in het strakke blauw geholpen. Duidelijk is wel dat dat de politiedienst schreeuwt om aandacht, en niet onterecht lijkt me. Structurele onderbezetting en tijdrovende administratieve handelingen leiden evident tot heftig disfunctioneren van het apparaat.

1 Reactie
meijerlahn
meijerlahn16 sep. 2010 - 21:33

Jan Willem van der Pol van de Nederlandse Politie Bond staat niet te juichen over dit akkoord. Hier zijn reactie: http://www.radio1.nl/contents/19737-vvd-cda-en-pvv-sluiten-akkoord-over-veiligheid?autostart=29167

mees.
mees.16 sep. 2010 - 21:33

Geldt het zwaarder straffen ook voor Wilders zijn strafzaak straks in oktober?

2 Reacties
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods16 sep. 2010 - 21:33

+++ Geldt het zwaarder straffen ook voor Wilders zijn strafzaak straks in oktober? +++ >>> Ja, LOL!! :-D. Minimaal drie maanden zitten bij schuldigverklaring! MOEWAHAHAHAHA!

Westmalle
Westmalle16 sep. 2010 - 21:33

Het hof wou deze zaak perse doordrukken terwijl het OM in eerste instantie afzag van vervolging. Nu komt het aan op een inhoudelijke toetsing van Mein Kampf versus de Koran, wat objectief gezien tot vrijspraak zal moeten leiden. Ongeacht de uitkomst zal het altijd een Win situatie voor Wilders betekenen.

omaoeverloos
omaoeverloos16 sep. 2010 - 21:33

Commentaar uit de onderbuik: Ingrid: 3000 agenten erbij, dat is geweldig Henk : Bravo! Ingrid: Ik hou van Geert! Henk : Ja, het is grandioos! Ingrid: Nou, het is best wel goed Henk : Nou, het is niet slecht... Ingrid: Tja, het is nu niet helemaal wat hij beloofde Henk : Het zou een stuk beter kunnen Ingrid: Het is eigenlijk helemaal niet zo goed Henk : Het is een vrij matig resultaat. Ingrid: Het is slecht. Henk : Het is verschrikkelijk! Ingrid: Het is bedrog! Henk : Weg met Wilders!! Ingrid: He, wegwezen! Henk : OPROTTEN! (vrij naar Statler & Waldorf)

4 Reacties
JoopSchouten
JoopSchouten16 sep. 2010 - 21:33

: )

JoopSchouten
JoopSchouten16 sep. 2010 - 21:33

Ik bedenk me net dat de rechters nu al omkomen in het werk.....

brynnar
brynnar16 sep. 2010 - 21:33

+1

meijerlahn
meijerlahn16 sep. 2010 - 21:33

LOL ;-))))))) Ha ha ha ha Geweldig!!!!!! Ik zie Henk en Ingrid samen op de bank zitten, met rode hoofden, kijkend naar een uitzending van de PVV in het kader van de Politieke Partijen.

[verwijderd]
[verwijderd]16 sep. 2010 - 21:33

Zou het echt gebeuren? Zouden rechters weer straffen opleggen die de criminelen niet fijn vinden, of misschien zelfs wel vervelend vinden? Zouden we weer straffen krijgen die mensen afschrikken, zodat ze het al niet gaan proberen? Zouden we politiekorpsen krijgen die elkaars gegevens kunnen gebruiken? Zouden de burgers weer af en toe een agent zien in hun wijk? Ik mag het hopen. Hoewel gezien de reacties hieronder velen tegen een goed functionerende rechtsstaat zijn.

2 Reacties
Piranesi2
Piranesi216 sep. 2010 - 21:33

Zou het echt gebeuren? Zouden rechters weer straffen opleggen die de criminelen niet fijn vinden, of misschien zelfs wel vervelend vinden? - - - - - - 2 november zullen we het weten

Amarinde
Amarinde16 sep. 2010 - 21:33

Wat jij wenst is een "sharia" achtig schrikbewind. Je gilt het hardst maar weet het minst. Snap jij af en toe jezelf nog wel? Ik vraag het maar omdat ik zie dat vele BRUIN I aanhangers daar enorme moeite mee hebben, fictie scheiden en de realiteit inzien :)

[verwijderd]
[verwijderd]16 sep. 2010 - 21:33

Het is een klein aarzelend begin maar het begin is er in ieder geval.

1 Reactie
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods16 sep. 2010 - 21:33

+++ Het is een klein aarzelend begin maar het begin is er in ieder geval. +++ >>> Een progressief strafsysteem, waarbij de maximumstraf meegroeit met het aantal al begane misdrijven in het verleden, is veel beter dan minimumstraffen. Neem bijvoorbeeld diefstal. Als je alle winkeldieven een half jaar gevangenisstraf gaat geven (zoiets zal zo'n minimumstraf toch moeten bedragen anders stelt het niets voor) zitten de gevangenissen in no time vol en wordt het een verschrikkelijk duur gebeuren. Bovendien, zoals al terecht opgemerkt, wordt met minimumstraffen de scheiding der machten opgeheven. De rechter moet te allen tijde de mogelijkheid behouden om schuldig te verklaren zonder strafoplegging, bijvoorbeeld ingeval van een zeer licht vergrijp met nopende omstandigheden. Ik had Fred Teeven intelligenter ingeschat, vooral omdat hij (de voordelen van) een progressief strafsysteem heel goed kent. Enorme gemiste kans!!

mees.
mees.16 sep. 2010 - 21:33

Rechterlijke onafhankelijkheid Rechterlijke onafhankelijkheid houdt in dat een rechter in iedere zaak zelf oordeelt, zonder enige invloed van buitenaf. Het justitieel belang vereist in het bijzonder dat de rechter in de uitvoering van zijn taak onafhankelijk is van de standpunten van of enige controle door de regering. Een rechter mag geen commercieel bedrijf leiden en mag zich niet laten beïnvloeden door pressie van personen of groepen die een belang hebben bij de uitspraak. In elke zaak moet de rechter uitspraak doen overeenkomstig de wet en de omstandigheden van de zaak, ongeacht of men het met de beslissing eens is of niet. Rechterlijke onafhankelijkheid betekent echter niet alleen onafhankelijkheid van invloeden van buitenaf, maar ook van die tussen rechters onderling. Geen enkele rechter, hoe vooraanstaand ook, mag een andere rechter beïnvloeden bij diens beslissing in een zaak. Rechters mogen advies aan collega's vragen en zullen rekening houden met de standpunten van andere rechters in andere zaken, maar arresten van hogere rechtbanken moeten worden meegenomen in hun beslissing.

1 Reactie
DikkieDik3
DikkieDik316 sep. 2010 - 21:33

Zal ik dan maar even de bron achter je stuk zetten? Je hebt er een handje van te copy-pasten, lijkt wel. http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_prof/legal_prof_eng_nl.htm

HenkJansen2
HenkJansen216 sep. 2010 - 21:33

Die agenten heb je wel nodig ja, om al die straatterroristjes op te pakken.

3 Reacties
Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa16 sep. 2010 - 21:33

Nederland telt 1 miljoen misdrijven per jaar, inclusief moord en doodslag, volgens het jaarlijks rapport van de justitie. zou het alleen over allochtonen en Marokkanen gaat?!!!

Yggdrasil
Yggdrasil16 sep. 2010 - 21:33

om al die straatterroristjes op te pakken. ========== U gaat nu toch niet beweren dat we alle PVV-stemmers maar op moeten gaan pakken. Dat kan natuurlijk niet in een democratisch land

sam tosha
sam tosha16 sep. 2010 - 21:33

Wel straatterroristen mogen bezigen en op je achterste benen gaan staan wanneer er over bruin 1 gerept wordt? Henk waar ik benieuwd naar ben. Waar woont u? Ik woon in een vermeend straatterroristisch bolwerk. Laatst nog een potje Marokkaans Halma gedaan met wat van die jongens. Kom je een keertje mee doen. Of zit je liever op de sofa naar Blik op de weg / Opsporing verzocht of Wakker Nederland te kijken. Ik nodig je uit wakker te worden en eens een kopje thee te komen drinken ;-)

[verwijderd]
[verwijderd]16 sep. 2010 - 21:33

Dus nu moet ik me nog onveiliger gaan voelen op straat . nog meer engerds met nog meer bevoegdheden de politiestaat wordt steeds voelbaarder

1 Reactie
Maatgraat
Maatgraat16 sep. 2010 - 21:33

Bel dan ook die 'engerds' maar niet als je ze een keertje nodig hebt. Bij een reanimatie of zo, of als je dochter verkracht thuis komt, huilend en lichamelijk en geestelijk kapot.

paulvr2
paulvr216 sep. 2010 - 21:33

Bij dit soort verschijnselen blijft het niet, het is pas een begin. Ik wil iedereen op dit board hartelijk bedanken voor de vaak erg leuke reacties en contacten. Maar gezien de tijden die komen kies ik ervoor om mijn mening over allerlei zaken niet langer te ventileren. Met hartelijke groet aan allen, Paul.

3 Reacties
DikBrix
DikBrix16 sep. 2010 - 21:33

Jammer, en dat meen ik echt.

Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods16 sep. 2010 - 21:33

+++ Paul van Rossum, vr 17 september 2010 16:41 +++ >>> Paul, ik zou je adviseren om de zaak eens een tijdje te laten bezinken en de zaken eens rustig te overdenken, zo je wilt analyseren. Ik ben door dezelfde fase gegaan, maar vind de politieke discussie op Joop nu het leukste dat er is. Zelfs met rabiate PVV'ers. Graag tot ziens, Paul!

Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods16 sep. 2010 - 21:33

@ Jo Wekker, AW d'Holbach, Harry de Zomer en Joost Wiegel: Minimumstraffen zijn weinig zinvol, soms hardvochtig, soms duur voor de maatschappij en er bestaat een veel beter alternatief. Ze zijn weinig zinvol omdat verreweg de meeste criminaliteit wordt gepleegd door draaideurcriminelen. Die krijgen toch altijd al die minimumstraf, bij volgende pogingen zo goed als altijd meer. Ze zijn soms hardvochtig. Ik noem het geval van een alleenstaande moeder -- man is weggelopen en betaalt geen alimentatie -- die een electronische gimmick steelt voor haar dochtertje. Haar dochtertje wordt op school zwaar gepest omdat ze nooit zoiets heeft, wat weer komt omdat haar moeder dat niet kan betalen. In zo'n geval, er van uitgaande dat ze verder nooit zoiets gedaan heeft, moet de rechter de mogelijkheid hebben om schuldig te verklaren maar geen straf op te leggen, of een kleine geldboete die bij haar budget en bij de omstandigheden past. In de plannen van het PVC-kabinet kan dat dus duidelijk niet. Minimumstraffen kunnen ook duur voor de maatschappij zijn, als ze bestaan uit verplichte gevangenisstraf. Een bepaalde periode in de gevangenis kost de maatschappij een veelvoud van het equivalent aan de te betalen boete, wat onder het huidige systeem kan. Een veel beter alternatief is het progressieve strafsysteem, waarbij (alleen) de maximumstrafmaat meegroeit met het aantal in het verleden begane misdrijven. Je geeft dan de rechter de mogelijkheden om zowel menselijk te zijn in het bovenbeschreven geval en de draaideurcrimineel die voor de derde keer voor het hekje staat lang op te sluiten. Veel effectiever én humaner, wat wil je nog meer? En verder is het natuurlijk een kwestie van pakkans vergroten. De boetes voor ietsje te hard rijden op de A10 van/naar de Coentunnel zijn echt niet hoog. Maar toch rijdt er zo goed als niemand harder dan 80 omdat je weet dat je door de trajectcontrole een bekeuring thuis krijgt. Ik hoop dat met de extra agenten die pakkans inderdaad omhoog gaat. Wat ik me wel afvraag is waarom toch steeds zo veel agenten op de bureaus zaten als ik er moest zijn (wat semi-beroepsmatig af en toe gebeurde). Waarom waren ze niet aan het surveilleren? Ze waren ook niet op de computer bezig. Ik zou wel eens een vergelijking met het buitenland willen zien, hoeveel agenten er daar zijn per aantal inwoners.

Ulltrafox
Ulltrafox16 sep. 2010 - 21:33

Een reorganisatie uit 1993 dat is 17 jaar geleden.....dat is niet vrij recent dat ik zo. 5000 agenten erbij die zullen straks miljoenen aan bekeuringen mogen uit gaan schrijven extra per jaar. In tegenstelling tot wat de PVV denkt; dat de veiligheid wordt vergroot zal alleen de irritatie toenemen onder de bevolking over de ene na de andere verkeersaanhouding terwijl criminelen gewoon door gaan met waar ze mee bezig waren. Vergeet daarnaast niet dat de grootste criminelen in Den Haag zitten; in besturen en in de top van bedrijven.

1 Reactie
grolschje2
grolschje216 sep. 2010 - 21:33

Kampioen nietszeggende dooddoeners. Gefeliciteerd.

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa16 sep. 2010 - 21:33

De politie in een beschaafde gezonde maatschappij is bedoeld om alle burgers te beschermen en het gevoel voor de veiligheid te geven, 24 uur per dag.En niet om de burgers angst te verkopen, wij zijn niet in Iran of in Saoedi Arabie. Heel raar en naar dat de extreemrechts figuren hier in Nederland een samenleven als die van Iran wensen, deze geven ook vaak een zulke land als Iran als voorbeeld in hun discussies om hun eigen grote gelijk te halen, heel eng. Nederland staat voerkant op haar kop.

1 Reactie
JoWe62
JoWe6216 sep. 2010 - 21:33

Wat een onzin. Ik denk dat de misdaad in Iran vele malen minder is dan in NL. Nee wat een mens wil is niet een politie die alleen beschermd maar met name de criminelen oppakt en in het gevang zet. Dat houdt in figuren die: homo's mishandelen aanpakken, die een pik hebben die wel 2 meter is zodat je er makkelijk op trapt en daardoor mensen molesteert aanpakken, die de buurt onveilig maken aanpakken, die,..........Laat ik je 1 ding zeggen Moestafa, als er niet meer politie komt, nemen mensen het recht in eigen hand en krijgen de daders het heel slecht. Ik accepteer niet dat een dader er vanaf komt met een flut straf als 1 van mijn dierbaren iets overkomt of mijn property wordt aangevallen.

karuna2
karuna216 sep. 2010 - 21:33

Erreg he, die publieke omroep. Daar moet nodig op bezuinigd worden. Doen ze maar zo bij die linkse kerk van een publieke omroep een onderzoek via Eenvandaag onder de politie wat het rechtse kabinet volledig in de kaart speelt. Zou niet moeten kunnen!! :)

1 Reactie
JoWe62
JoWe6216 sep. 2010 - 21:33

Erreg he, die publieke omroep. Daar moet nodig op bezuinigd worden. ===================== Ik ben het nog nooit zo met je eens geweest. Je hebt gelijk dikke bezuinigen zijn nodig op de publieke omroep

[verwijderd]
[verwijderd]16 sep. 2010 - 21:33

Hoe dan ook, als je op een gegeven moment thuiskomt en alles van waarde is weg, je dierbare herinneringen aan mensen die er niet meer zijn, die foto van je vader... dan zou je willen dat iedere inbreker levenslang kreeg. Nu mag elke klootzak na 24 uur harken weer het dievenpad op.

1 Reactie
Nog1web
Nog1web16 sep. 2010 - 21:33

Nee hoor, dat hoopte ik helemaal niet. Eerst bestolen worden en dan ook nog extra belasting betalen voor de onzinnige wraakzucht van iemand anders.

JoopSchouten
JoopSchouten16 sep. 2010 - 21:33

Ik hoop in de eerste plaats dat de politie het beleid handhaaft, gebruikmaking van geweld in agressieve situaties als allerlaatste redmiddel te zien.

1 Reactie
JoWe62
JoWe6216 sep. 2010 - 21:33

Joop ik ben het niet vaak met je eens maar hier heb je een punt. Het moet geen situatie worden waar de politie denkt dat ze superieur is. Maar daar staat tegenover dat als het nodig is ze ook keihard, genadeloos moet kunnen ingrijpen als de situatie er om vraagt. Weet je dat de crimineel tegenwoordig beter uitgerust is dan de politie?

xerxes020
xerxes02016 sep. 2010 - 21:33

Dat roept elk kabinet al jaren. Wat heb je aan extra politieagenten, als ze toch allemaal op het bureau zitten koffie te drinken of snelheidscontroles in de berm zitten te doen? Hoe worden wij daar veiliger van? Schop de agenten de straat op en zorg dat ze echt op zoek gaan naar zware criminelen in plaats van overtreders.

1 Reactie
harryo2
harryo216 sep. 2010 - 21:33

"Hoe worden wij daar veiliger van?" Is dat jouw probleem?

eeweew
eeweew16 sep. 2010 - 21:33

Dit komt op mij over als geldverspilling. Het is al lang duidelijk dat strenger straffen niet preventief werkt, en gevangenissen zijn heel erg duur, op deze manier ga je naar een Amerikaanse situatie toe, daar zit weet ik veel hoeveel procent van de bevolking in de gevangenis, en ondertussen wordt het er niet veiliger op. Het kost bakken met geld, en je bereikt er helemaal niets mee. Sterker nog, het zou zelfs kunnen dat het gevoel van onveiligheid alleen maar toeneemt (mensen zullen gaat denken dat het nodig is), waardoor er nog meer politie moet komen. En zo heb je een vicieuze cirkel.

2 Reacties
Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman16 sep. 2010 - 21:33

Het is inderdaad bij uitstek een rechtse hobby. Het meest cynische vind ik nog wel dat de mensen aan de top van die partijen intelligent genoeg zijn om te weten dat onderzoek heeft uitgewezen dat dit beleid alleen maar heel veel geld kost en alleen maar heel veel problemen oplevert. Hun "stemvee" is niet geïnteresseerd in feiten en onderzoek, lijkt het, terwijl de mensen aan de top zelf gewoon hele andere doelen hebben dan problemen oplossen.

Piranesi2
Piranesi216 sep. 2010 - 21:33

Logo nieuwe miniserie van Veiligheid uitgelekt http://blog.agnesbui.com/wp-content/uploads/2009/03/fotoflexer_photo2.jpg

Piranesi2
Piranesi216 sep. 2010 - 21:33

Gelekt: het nieuwe logo van het Miniserie van Veiligheid http://blog.agnesbui.com/wp-content/uploads/2009/03/fotoflexer_photo2.jpg

1 Reactie
Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa16 sep. 2010 - 21:33

Een ding heb ik geleerd van de geschiedenis: Als het goed gaat met de economie en iedereen loopt in de maatschappij met een volle maag en een halve vol broekzak centjes , blijven de mensen mensen. Gaat het slecht met de economie en lijden sommigen aan te kort in alles! gaat het verkeerd in de maatschappij en worden de mensen beesten, 100 000 agenten erbij helpt zeker niet. Dus! zorg dat iedereen met een volle maag blijft, met andere woorden: Als de economie klopt heb maar één oom agent per week voor nodig.

Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods16 sep. 2010 - 21:33

Nu op de goede plek (kan die fout in de site-scripts nu eens een keer verholpen worden?): @ Jo Wekker, AW d'Holbach, Harry de Zomer en Joost Wiegel: Minimumstraffen zijn weinig zinvol, soms hardvochtig, soms duur voor de maatschappij en er bestaat een veel beter alternatief. Ze zijn weinig zinvol omdat verreweg de meeste criminaliteit wordt gepleegd door draaideurcriminelen. Die krijgen toch altijd al die minimumstraf, bij volgende pogingen zo goed als altijd meer. Ze zijn soms hardvochtig. Ik noem het geval van een alleenstaande moeder -- man is weggelopen en betaalt geen alimentatie -- die een electronische gimmick steelt voor haar dochtertje. Haar dochtertje wordt op school zwaar gepest omdat ze nooit zoiets heeft, wat weer komt omdat haar moeder dat niet kan betalen. In zo'n geval, er van uitgaande dat ze verder nooit zoiets gedaan heeft, moet de rechter de mogelijkheid hebben om schuldig te verklaren maar geen straf op te leggen, of een kleine geldboete die bij haar budget en bij de omstandigheden past. In de plannen van het PVC-kabinet kan dat dus duidelijk niet. Minimumstraffen kunnen ook duur voor de maatschappij zijn, als ze bestaan uit verplichte gevangenisstraf. Een bepaalde periode in de gevangenis kost de maatschappij een veelvoud van het equivalent aan de te betalen boete, wat onder het huidige systeem kan. Een veel beter alternatief is het progressieve strafsysteem, waarbij (alleen) de maximumstrafmaat meegroeit met het aantal in het verleden begane misdrijven. Je geeft dan de rechter de mogelijkheden om zowel menselijk te zijn in het bovenbeschreven geval en de draaideurcrimineel die voor de derde keer voor het hekje staat lang op te sluiten. Veel effectiever én humaner, wat wil je nog meer? En verder is het natuurlijk een kwestie van pakkans vergroten. De boetes voor ietsje te hard rijden op de A10 van/naar de Coentunnel zijn echt niet hoog. Maar toch rijdt er zo goed als niemand harder dan 80 omdat je weet dat je door de trajectcontrole een bekeuring thuis krijgt. Ik hoop dat met de extra agenten die pakkans inderdaad omhoog gaat. Wat ik me wel afvraag is waarom toch steeds zo veel agenten op de bureaus zaten als ik er moest zijn (wat semi-beroepsmatig af en toe gebeurde). Waarom waren ze niet aan het surveilleren? Ze waren ook niet op de computer bezig. Ik zou wel eens een vergelijking met het buitenland willen zien, hoeveel agenten er daar zijn per aantal inwoners.

1 Reactie
Nog1web
Nog1web16 sep. 2010 - 21:33

Er zitten in NL zoveel agenten achter een bureau omdat in dit land de agent die de aanhouding verricht óók de verbalisant is. In Duitsland heeft men die taken gescheiden, waardoor de hoeveelheid uren die een agent op straat is veel groter is dan in NL. En daardoor is de pakkans in D ook groter.

[verwijderd]
[verwijderd]16 sep. 2010 - 21:33

Hebben de reaguurders hier nog wel door dat zij steeds verder van de realiteit verwijderd raken? Het elkaar ophitsen en verkondigen hoe slecht de rechtsmens wel niet is en hoe verkeerd zijn beeld van de wereld is. Ik mag het blijkbaar ook niet zeggen want telkens worden mijn postings niet geplaatst wanneer ik het wil melden, maar ik verbaas me nog altijd over hoeveelheid tekst die sommigen hier posten. Waar en hoe de politie wordt ingezet is nog altijd een zaak van lokale politiek en voor zover ik weet is het falende optreden in de grote steden dus eerder te herleiden tot PvdA-heerschappij (R'dam, A'dam, Den Haag, Utrecht) Van de politieagenten in Rotterdam heb ik ooit eens gehoord dat zij liever werkten onder Leefbaar. Ach, genoeg flauwe dingen te bedenken. Rechtse stemmers hebben er ook een hekel aan dat zij bonnen krijgen voor 7km te hard waar 120 toegestaan is. Dat maakt de linkschmens niet uniek, mind you. Dat criminelen langer opsluiten niet niet preventief zou werken, is het (denk ik) de rechtsstemmer niet om te doen. Die f*cker moet gewoon langer zitten voor hetgeen hij(zij) gedaan heeft. Het gaat om gerechtigheid. Preventief is een utopie.

4 Reacties
Nog1web
Nog1web16 sep. 2010 - 21:33

je verwart gerechtigheid met wraak

Nog1web
Nog1web16 sep. 2010 - 21:33

'Waar en hoe de politie wordt ingezet is nog altijd een zaak van lokale politiek' Dat is niet zo, het is de zgn driehoek die dat beslist. Daarnaast hebben de meeste gemeenten een rechts bestuur, dus kun je het eventuele falen moeilijk aan de PvdA wijten.

Piranesi2
Piranesi216 sep. 2010 - 21:33

Van de politieagenten in Rotterdam heb ik ooit eens gehoord dat zij liever werkten onder Leefbaar. - - - - - Alvast een reactie: Rotterdam heeft meer dan zesduizend politiemannen en -vrouwen. U heeft een rijk sociaal leven. De twee die u wel gesproken heeft hebben wellicht iets te maken met de link http://www.nu.nl/binnenland/2320998/politieagenten-opgepakt-bedreiging-zwerver.html

Pjotrs
Pjotrs16 sep. 2010 - 21:33

"Dat criminelen langer opsluiten niet niet preventief zou werken, is het (denk ik) de rechtsstemmer niet om te doen." Het gaat de kortzichtige stemmer inderdaad om iets heel anders: platte wraak. Dat de criminaliteit daar niet door daalt zal hem een rotzorg zijn. Het is niet de hoogte van de straf die preventief werkt maar de pakkans. De crimineel is bij uitstek een calculerende burger. Maar de beste preventie is nog steeds het bieden van een alternatieve carrière. Kun je het er vervolgens nog over hebben of je hem daartoe wilt verleiden of dat je hem simpelweg aan het werk wilt schoppen.