Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

'Bevolking snakt naar toekomstvisie'

Grote zorgen over gevolgen voor MKB
Joop

Een publiek medisch zorgstelsel bespaart 4 miljard jaarlijks

  •  
13-03-2017
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
Schermafbeelding 2017-03-13 om 18.03.58
Medici Cobie Groenendijk, Armand Girbes, Lewi Vogelpoel, Herman Suichies en Gijs van Loef over de voordelen van publieke gezondheidszorg
 
zorgfonds
Cobie Groenendijk, Armand Girbes, Lewi Vogelpoel, Herman Suichies en Gijs van Loef zijn allen lid van de denktank Nationaal ZorgFonds en auteur van dit artikel.
Het CPB heeft zijn voorwerk gedaan, de laatste ronde voor de verkiezingen is ingegaan. Het CPB becijfert de transitiekosten van een publiek zorgstelsel op 800 miljoen per jaar voor een aantal jaren, maar laat zich met het oordeel ‘neutraal’ niet uit over de merites van een publiek zorgstelsel als het Nationaal Zorgfonds.
Een meerderheid van de Nederlanders (57%) wil dat de overheid de zorg weer gaat regelen, [1] hetgeen het einde betekent van het private zorgverzekeringsstelsel. Ook ‘rechtse’ stemmers hebben genoeg van de marktwerking. De politieke partijen bewegen mee, de meesten willen de marktwerking in de zorg terugdringen en het eigen risico omlaag. Het CPB becijfert deze kosten.
De belofte van het zorgverzekeringsstelsel in 2006 was dat de kwaliteit omhoog zou gaan en de kosten omlaag. Beide doelstellingen zijn niet gehaald. De kwaliteit is in verhouding tot andere moderne Europese landen gedaald. [2] De kosten stegen de eerste jaren zo hard dat Rutte-II moest ingrijpen met een bestuurlijk akkoord, een meerjarig budgetplatfond. De Algemene Rekenkamer constateerde onlangs dat geen zinnig woord gezegd kan worden over de doelmatigheid van deze uitgaven van 46 miljard. [3] [4]
En daar komt nog bij de enorme toename van de bureaucratie. [5] [6] Zorgverzekeraars, bestuurders, managers en hordes van regelgevende en controlerende instanties dicteren in toenemende mate hoe artsen en verpleegkundigen moeten werken. Omdat deze niet-medische geschoolden de inhoud van het medische vak onvoldoende kennen en er daarnaast sprake is van gestold wantrouwen is het aantal regels, verplichte checklists, protocollen, indicatoren tot enorme proporties gegroeid. De wetenschappelijke verenigingen van artsen hebben hier vreemd genoeg aan meegewerkt. Het ziekteverzuim in de zorg is inmiddels het grootst van alle bedrijfstakken. Er zijn grote (opleidings-) tekorten aan medisch geschoold personeel. De samenleving vraagt terecht aan dokters en verpleegkundigen dat zij verantwoording afleggen en daar hoort ook toezicht bij. Maar de verhouding tussen waar het om gaat, het primair proces van zorgverlening en de randzaken eromheen is volledig zoek geraakt.
Het zorgstelsel is een van de duurste in Europa, de medische kwaliteit is behoorlijk, maar niet een van de beste. De prijs/kwaliteit verhouding valt tegen. Door de enorme werkdruk haken zorgverleners gedesillusioneerd af. Dit alles komt omdat het huidige stelsel omzet in plaats van zorgkwaliteit beloont. Het gaat uit van verkeerde principes, een patiënt is geen zorgconsument en een arts is geen administrateur. Een stelsel dat de samenwerking tussen professionals bevordert en de patiënt centraal stelt, met vrije artsenkeuze, is nodig.
Het huidige zorgstelsel mist een centrale regisseur, de planning van het gewenste integrale zorgaanbod is niet goed geregeld. De gezondheidszorg is publiek domein, ze wordt gefinancierd uit publieke middelen en is er voor de gehele bevolking. Private activiteiten behoren op basis van heldere afspraken en regels bij te dragen aan de totale zorg, inclusief innovatie en ontwikkeling. Academische ziekenhuizen hebben een publieke verantwoordelijkheid. Het publieke belang moet bovengeschikt zijn, het private belang ondergeschikt. Nu is het andersom.
Een publiek zorgstelsel moet de rol van zorgregisseur op zich nemen. Samenwerking tussen zorgprofessionals in het belang van de (potentiële) patiënt moet het uitgangspunt zijn, niet omzet of productie. Er zullen dus ook andere bekostigingsstructuren moeten komen. De publieke zorgregisseur geeft een adaptief stelsel vorm dat optimaal is ingericht op het continuüm van nulde lijn, huisarts tot en met topklinische, specialistische zorg en dat op technologische ontwikkelingen inspeelt maar daar wel (ethische) voorwaarden aan stelt. Er wordt niet meer afgerekend in DOT’s, er zijn reële budgetten en zorginhoudelijke afspraken. In de bureaucratie wordt diep het mes gezet.
De politiek bepaalt het macrobudget voor de zorg en welke zaken vergoed worden vanuit het basispakket, op basis van advies van het Zorginstituut en andere wetenschappelijke adviesorganen. Zij adviseren ook over gewenste innovaties (medicijnen, technieken), de financiering en borging daarvan binnen het publieke domein. Binnen het landelijke totaalbeeld vullen regionale fondsen met een bestuurlijke vertegenwoordiging van zorgverleners en patiënten de zorgbehoefte nader in.
De kosten van een publiek zorgstelsel zullen substantieel lager zijn dan het huidige en de zorgkwaliteit zal hoger zijn wanneer de miljardenbesparing op de overhead (bureaucratie) wordt ingezet voor kwaliteitsverbetering en werkvreugde in de zorg zelf. De potentiele besparing op de overhead is op ruim 2 miljard becijferd, maar kan nog veel hoger zijn. [7] Doordat samenwerking tussen zorgprofessionals niet meer de heimelijke ballast van marktwerking en ongewenste omzetprikkels kent zullen ook de werkprocessen in de zorg efficiënter en beter worden: 1 miljard (3% efficiency verbetering, een bescheiden schatting). De kosten van het zorgverzekeraarssysteem bedragen thans 1,5 miljard. De totale kosten van een publiek zorgstelsel met een landelijke zorgregisseur en regionale uitvoeringsfondsen moet taakstellend veel lager zijn, wij denken aan een half miljard minder. [8]
De conclusie is dat een publiek zorgstelsel het zorgverzekeringsstelsel kan vervangen met een besparing van zeker zo’n 4 miljard op jaarbasis en een betere kwaliteit voor patiënt èn zorgverlener. Zo’n zorgstelsel is ook meer toekomstbestendig, gefundeerd op solidariteit en blijvend toegankelijk voor alle Nederlanders.
Gijs van Loef – adviseur marktwerking publieke sector Herman Suichies – huisarts Cobie Groenendijk – psychiater en psychotherapeut Lewi Vogelpoel – radiologist Armand Girbes – intensivist-klinisch farmacoloog en hoogleraar intensive care geneeskunde
[1] Maurice de Hond, 2016; Ipsos, 2017.
[2] OECD Health at a Glance, 2007 > 2016
[3] Algemene Rekenkamer, 2016.
[4] Zie verder: ESB, 1/2017.
[5] De Groene Amsterdammer, 49/2016.
[6] HealthManagement.org The Journal, 2016;4:304-307  https://iii.hm/5ev
[7] De overhead in de curatieve sector is 20% (9 miljard), in de deelsector GGZ bedraagt de overhead zelfs 30%.
[8] Aansluiting op 25 GGD-regio’s ligt voor de hand, is bestuurlijk doelmatig en kwalitatief sterk.

Meer over:

politiek, opinie, zorg,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (27)

Minoes2
Minoes214 mrt. 2017 - 6:07

Ik bedank de mensen van het nationaal zorgfonds voor hun uitstekende werk. Hardwerkende Nederlanders van dit soort en kaliber, begaan met hun vak, begaan met de mensen waarvoor ze het doen, alle mensen in Nederland, zijn met een lampje te zoeken.

1 Reactie
gijsvanloef
gijsvanloef15 mrt. 2017 - 9:15

Dank, Minoes!

Pater
Pater14 mrt. 2017 - 2:58

Sinds de eerste berichten van het Nationale Zorgfonds zie ik aanzienlijke vooruitgang. Er komen regionale fondsen: prima, dat is precies waar ik in mijn commentaar op JOOP om vroeg.. De regiofondsen kennen hun instellingen en mensen beter dan één nationaal fonds, het oude verhaal. Bovendien kun je via benchmarking mooi in de gaten houden of de regiofondsen het wel goed aanpakken. In de oude versie werd de regierol stilzwijgend bij de medische professionals gelegd, waar ik uiterst kritisch over was. Overheid en zorgfonds krijgen die nu expliciet op hun bordje: prima. De financiële onderbouwing blijft m.i. zwak, hoewel het al een hele vooruitgang is dat de winst van de verzekeraars niet meer wordt opgevoerd. Die was voornamelijk bedoeld voor verantwoorde reservevorming, en winst om de winst is door de Twwede Kamer verboden. Heel goed is dat de 800 miljoen jaarlijkse transitiekosten nu worden meegeteld. De winst op de overhead en efficiencyverbetering vind ik slecht onderbouwd. Het half miljard winst op de kosten van de verzekeraars vind ik verantwoord, dat is het jaarlijkse reclamebudget dat kan verdwijnen. Wat ik daarentegen mis bij de winst van een nieuwe structuur is de centrale inkoop door de landelijke regisseur van de medicijnen, dat levert een veel grotere inkoopkracht op. Zo'n centrale inkoop zal best veel voeten in de aarde hebben (zelfstandige apotheken en idem ziekenhuizen!) maar levert in potentie grote winst op. Wat ik nog mis in het verhaal: 1. we gaan de voorzieningen beter plannen, onderling afstemmen, we kunnen makkelijker vergaande samenwerking afdwingen (particuliere verzekeraars zijn daar natuurlijk al mee bezig, maar missen moreel en formeel gezag). 2. de structuur van de premiebetaling moet veranderen, het GL-programma biedt daarvoor m.i. een goed verhaal, de kosten worden verder gecollectiviseerd in plaats van geïndividualiseerd. Al met al vind ik dit een verbeterd en meer verantwoord verhaal. Ook als de becijferde besparingen tegenvallen zie ik altijd nog een financiële winst en een zorg met meer kwaliteit en meer betrokkenheid in het verschiet.

1 Reactie
Pater
Pater14 mrt. 2017 - 3:28

Aanvulling Ook goed: de financiering van de gezondheidszorg uit belasting op bedrijfswinsten isd er uit. Niet dat ik daar iets op tegen heb, maar dat gaf het hele verhaal een te links tintje. En daar heb ik ook niks op tegen, maar een heleboel andere mensen wel, en daarmee versmalde het initiatief Nationaal Zorgfonds zich, overbodig. Wie nu naar de site van dat Zorgfonds gaat ziet daar trouwens een stemadvies op SP, 50+ en PvdD, met een gedeeltelijk onjuiste onderbouwing. Op de site van GL zie ik bijv. dat GL tegen marktwerking in de zorg is, op de site van het Zorgfonds zie ik dat niet terug. Wat de initiatiefgroep nu te doen staat is: zich los maken van de politieke partijen. Het clubje is nu dusdanig SP-gekleurd dat ze daarmee steun verliezen die ze in principe wel zou kunnen krijgen. Bij deze dus de oproep aan de initiatiefgroep om zich volledig los te maken van de partijpolitiek!

Pieter Jacobus Civilis
Pieter Jacobus Civilis13 mrt. 2017 - 23:36

Ga dan toch nog twee stappen verder en draag dan ook zorg voor de creatie van EEN nationale zorginstantie waar men in heel het land terecht kan. Alle zorgverleners en medisch specialisten komen in loondienst van die ene zorginstanties en we hebben een perfect systeem !

Gluteus Maximus
Gluteus Maximus13 mrt. 2017 - 21:46

> De publieke zorgregisseur geeft een adaptief stelsel vorm dat optimaal is ingericht op het continuüm van nulde lijn, huisarts tot en met topklinische, specialistische zorg en dat op technologische ontwikkelingen inspeelt maar daar wel (ethische) voorwaarden aan stelt. Dit is een mooi voorbeeld wat ze bij ons "management-poëzie" noemen. Het is wat wensdenken voor gelikte presentaties en voer om eindeloos over te vergaderen. Maar het bevat geen spoor van wat je nou zou kunnen implementeren. Niets. Sterker nog - als je deze zelfde woorden in een beleidsnota zou copy pasten over wat het ministerie op dit moment probeert te doen, zou het niemand opvallen. Anders gezegd, een verzamelingen loze woorden en onderaan wat miljarden met een paar pennestreken bij elkaar verzinnen, dat gaat m niet worden. Niet een erg indrukwekkende poging om een alternatief te brengen.

rbakels
rbakels13 mrt. 2017 - 19:37

Normaal ben ik niet eens tegen marktwerking maar ons huidige systeem deugt echt niet: als ik met een vervelende kwaal ongerust bij mijn specialist zit begint hij te zeuren dat hij geen geld krijgt als ik me niet aan de bureaucratie houd. Meerder problemen aan ëén orgaan (in mijn geval door ongeluk+ziekte) kan het systeem niet aan.

Jan Vries
Jan Vries13 mrt. 2017 - 19:36

Ik kan mij nog de jaren 90tig herinneren met de groeiende zorgkosten en de lange wachtlijsten. extrapolatie van deze kosten voorzag een gigantisch groei in de toekomst. Huidige financiering houdt kostengroei redelijk in de hand. trouwens factuurtje per verrichting . Hoe verklaart u het dan dat budgetten van heel wat ziekenhuizen in 2016 niet de productie afschermden. dus geen factuurtje per verichting maar vooraf productie afspraken ga je er overheen dan is dat risicoziekenhuis. Hoezo perverse prikkel! het is maar de vraag of de toegestaande reserves van de cooperaties van verzekeraars terug vloien naar overheid. hoogheid sturen de verzekeraars deze gelden naar hun clienten. dus u mist al enige miljarden en wat heeft u berekend voor de omstelkosten die ook gigantisch zullen zijn. Bijschaven huidig stelsel akkoord maat uw plan wordt een ramp. trouwens een overheidsstelsel dat niet bureaucratisch wordt en waarbij kwalitieit niet door papierwerk gemeten wordt? Droom maar verder, gelukkig zijn de andere partijen wat realistischer

3 Reacties
Pater
Pater14 mrt. 2017 - 2:34

Weet je hoe we van de wachtlijsten uit de ziekenfondstijden af zijn gekomen? Door meer geld ter beschikking te stellen ...

Jan Vries
Jan Vries14 mrt. 2017 - 13:46

Ten dele, maar wie geeft garantie dat dit soort onverwachte kosten stijgingen niet in zorgfonds voor gaan komen

gijsvanloef
gijsvanloef15 mrt. 2017 - 8:50

Beste Jan, Dit artikel komt niet uit de lucht vallen. Als je meer inzicht wilt in de ontwikkeling van ons stelsel van gereguleerde marktwerking in de curatieve zorg kan ik je het themanummer 'Zorgstelsel' van ESB jan. 2017 aanraden. Hier is een link: https://gijsvanloef.files.wordpress.com/2017/01/vanloef-leijten-esb4745-026-029.pdf Op mijn website vind je meer achtergrondinformatie.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen13 mrt. 2017 - 19:06

[het einde betekent van het private zorgverzekeringsstelsel. Ook ‘rechtse’ stemmers hebben genoeg van de marktwerking.] Laten we nu toch eens eerlijk zijn. Ja, er is een privaat zorgverzekeringsstelsel, en nee er is geen marktwerking in de zorg. Het is triest dat geen politicus hier eerlijk over wil zijn, links niet omdat het op marktwerking zo lekker kankeren is, en rechts niet omdat de plotici zo trots zijn op de vermeende invoering van marktwerking in de zorg.

2 Reacties
Jan Vries
Jan Vries13 mrt. 2017 - 21:12

Ik werk 35 jaar in ziekenhuis en zie nauwelijks marktwerking, laat staan factuurtje per verrichting. Straks hebben met uw zorgplan alle zieken huizen niet productieve 2 of 3e mri en heeft elk ziekenhuis 1 of 2 davincies. Het kan niet op. Kostenbesparing? Dat was voor 2018 maar nu kan alles en wordt alles vergoed.

gijsvanloef
gijsvanloef15 mrt. 2017 - 8:54

Beste Jansen & Jansen, Je reactie is echt te oppervlakkig. Er is op verschillende plaatsen wel martkwerking in de zorg en tegelijkertijd is de zorg sterk gereguleerd. Als je je er in wilt verdiepen, hier een tweetal links: https://gijsvanloef.files.wordpress.com/2016/10/de-cure-onder-het-mes-6x-14102016.pdf https://gijsvanloef.files.wordpress.com/2017/01/vanloef-leijten-esb4745-026-029.pdf

Brave Hendrik3
Brave Hendrik313 mrt. 2017 - 19:01

Mooi. Fijn. Elke slag die het neoliberalisme verliest, is d'r één. (En ik moet d'r niet aan denken - met heel mijn hoofdje, hartje en niertjes niet - dat die fucking VVD weer de boel gaat lopen traineren en kapot beuken. SP, dus; - d'r is (helaas) geen alternatief).

1 Reactie
Pater
Pater14 mrt. 2017 - 3:00

Ja hoor. GroenLinks. Voor jou misschien wel belangrijk, omdat je je keus voor de SP vergezeld doet gaan met de hartekreet 'helaas'.

ratio2
ratio213 mrt. 2017 - 18:58

Nog aanvullend: je kunt niet gaan lopen quoten 'Healthcare at a glance 2016' van de OECD als je daar geen paginanummer of nummers bij geeft. Het is een boek van 200+ pagina's, waarin Nederland een paar honderd keer wordt genoemd. Als je je verhaal wil staven met externe data, moet je ook zorgen dat mensen die je artikel lezen de bron kunnen vinden. Of verwacht je dat mensen helderziend zijn om te zien welke van die 100+ grafiekjes je bedoelt als je zegt dat de NL gezondheidszorg slechter is geworden?

1 Reactie
gijsvanloef
gijsvanloef15 mrt. 2017 - 8:57

Op dit moment onderzoekt het CPB mijn analyse van de ontwikkeling van medische kwaliteitsondicatoren obv. de opeenvolgende OECD-rapporten. Ik kan je alle bronnen geven, hierbij het startpunt van deze analyse: https://gijsvanloef.nl/2016/09/21/de-gezondheidszorg-in-14-moderne-europese-landen-kwaliteit-versus-kosten/

ratio2
ratio213 mrt. 2017 - 18:52

Wij van WC-eend adviseren WC-eend? Ik heb geen flauw idee of een nationaal zorgfonds een goed idee is. Maar een artikel waarin het zorgfonds wordt aangeprezen door dezelfde mensen die het zorgfonds hebben bedacht, geloof ik niet zomaar. Sowieso, wat weet een huisarts of een psychiater nu van de inrichting van een zorgstelsel? Een goed medisch specialist is nog niet zomaar een goede directeur van een ziekenhuis, laat staan een goede minister van volksgezondheid. Als je mensen wil overtuigen, misschien moet je dan het CPB het een keertje laten doorrekenen, als ze dat nog niet gedaan hebben.

5 Reacties
Minoes2
Minoes214 mrt. 2017 - 7:07

Nou jou is blijkbaar ontgaan hoe het met het eerste particuliere ziekenhuis en haar directrice is vergaan. Die vond je blijkbaar overtuigend genoeg. Ze kwam in de media door de voordeur binnen als grote voorbeeld van hoe het moet, hoe het ook kon met aandeelhouders, efficiency etc.., en verdween even snel via de achterdeur door de rechter veroordeeld van fraude en corruptie, wanbeleid, het ziekenhuis in een deplorabele toestand achterlatend. Niet geloven is niet beter dan wel geloven, is precies hetzelfde. Ik zou zeggen doe eens moeite je te verdiepen alvorens je je oordeel klaar hebt.

Minoes2
Minoes214 mrt. 2017 - 7:12

https://nationaalzorgfonds.nl/sites/nationaalzorgfonds.nl/files/NZF-Bouwstenen-1_0.pdf

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon14 mrt. 2017 - 7:53

Precies. En is Cobie Groendijk niet die psychiater die bij het Lagerhuis wekelijks alle ruimte krijgt om het SP verhaal uit te dragen?

Martijn Tonies
Martijn Tonies14 mrt. 2017 - 11:00

"Als je mensen wil overtuigen, misschien moet je dan het CPB het een keertje laten doorrekenen, als ze dat nog niet gedaan hebben." Dat dat gedaan is staat in het artikel. ;) Uitkomst: ja, het is mogelijk en betaalbaar. Ideologische keuze dus.

Jan Vries
Jan Vries14 mrt. 2017 - 13:48

Gadfly Precies! Zag haar opeens met Roemer bij goede morgen Nederland

Cliff Clavin
Cliff Clavin13 mrt. 2017 - 17:29

Uitstekend verhaal, ik ben er verheugd over - het zal nog veel moeite, maar hopelijk niet zo heel veel tijd kosten, voordat het hardleerse deel van de Nederlandse kiezers (= zorggebruikers, allemaal) overtuigd zal zijn. Zeker de jongere garde zal zich opnieuw moeten oriënteren. Dertig jaren indoctrinatie met de leerstukken en dogma's van het neoliberalisme, ook aan scholen en universiteiten, en uiteraard via de media, die krijg je er niet zo snel uit. Vergis je niet: die indoctrinatie is net zo effectief geweest als die welke in de voormalige DDR aan mensen verstrekt (opgelegd) werd. De rampen, aangericht door de Hoogervorsten van deze wereld, die zijn immens in omvang. Velen hebben nog altijd geen weet van de kaalslag in de GGZ, in de praktijk. Ik wel. Die onwetendheid krijg je, als de eerste minister en zijn eigen gangsterbende ons dag voor dag voorhouden dat wij in een waanzinnig mooi land leven, waarin wij vooral normaal moeten doen. Die plicht, mensen, dat normaal doen, moeten we gewoon: weigeren. Dat mag, en dat moet. We doen niet mee, meneer Rutte. En U kunt gaan, wat mij betreft. ------- (Indoctrinatie: die vindt plaats als iemand beweert dat een moderne sociaal-democratie tot een Stalinistische dictatuur leidt. En voor velen is 'links' synoniem geworden voor: alles waar ze een hekel aan hebben, ook al zitten daar uitzonderlijk grote innerlijke tegenspraken in. Zo ernstig zijn allerlei leugens onderdeel van ons alledaagse vocabulaire geworden.)

2 Reacties
Minoes2
Minoes214 mrt. 2017 - 6:51

Helemaal mee eens. Wat ze nog niet willen beseffen, is dat er binnenkort een enorme omslag aankomt als het dusdanig geprivatiseerd gaat worden, dat overal winst op aandelen in de gezondheidszorg uitgekeerd gaat worden. Plannen van VVD. (PvdA-D66) Zorgverleners worden zorg-ondernemers, sommigen tegen wil en dank, anderen met dollartekens in de ogen. De veronderstelde winst op efficiëntie gemaakt, heeft geen enkele invloed gehad op de zorgkosten, en zal het nog minder hebben, verdween en verdwijnt linea-recta in de zakken van managers- zorg-ondernemers, zorg-makelaars en aandeelhouders farmaceutische industrie, specialisten (niet in loondienst),apothekers en de hulpmiddelen-industrie, industrie voor medische apparatuur, en wat dies meer zij. De kosten van de gezondheidszorg zijn niet gedaald, de winst op zogeheten betere efficiency, het adagium, is niet teruggevloeid in de zorg zelf, Die heeft niet geleid tot kostenverlaging maar steeds meer kosten zijn afgeschoven op patiënten en weggevloeid naar particulieren en verzekeringen. Dus heel die kostenreductie is een drogreden. Patiënten betalen meer voor steeds minder. Het verlies is voor de patiënten, de winst voor particulieren en investeerders.. De kosten zijn gestegen en zullen nog meer de pan uitrijzen. Dan is het enkel nog wachten op de private Equity hyena's en het leed is niet te overzien.

Minoes2
Minoes214 mrt. 2017 - 7:33

Frank Weet jij wat dit onderzoek waard is m.b.t. verdienen aan de gezondheidszorg? Puur bedrijfstechnisch gezien. kosten, verdiensten etc... https://www.nrc.nl/nieuws/2017/03/13/de-verzekeraar-is-niet-zo-machtig-7295726-a1549983 Over de macht van de patiënten, de kwaliteit voor patiënten, staat uiteraard helemaal niets. Zijn zoals gewoonlijk verwaarloosbaar. Het is een puur bedrijfstechnisch verhaal.