Joop

Psychologen en geld

  •  
30-12-2013
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
140 keer bekeken
  •  
BNNVARA fallback image
GGZ-instellingen zijn bedrijven geworden ... Een van de gevolgen van deze "marktwerking" is dat de keuzevrijheid van de patiënt wordt beperkt!
In deze blog wil ik duidelijk maken dat overschrijdingen in de GGZ niet worden veroorzaakt door frauderende psychologen maar door perverse prikkels in het systeem!
Toen er een week geleden na een artikel in de NRC in de media  berichten verschenen over sjoemelende psychologen kwam er  een storm van reacties op de sociale media. De psychologen werden betiteld als ‘zot’, ‘gek’, ‘krankzinnig’. Zij plegen fraude, zijn misdadig en lichten zorgverzekeraars op! Directeur van CZ Zorgverzekeringen Wim van de Meeren gaf via Twitter de volgende reactie:    “Psychologen die diagnose oprekken spelen Robin Hood op kosten van de premiebetaler. Dat deugt niet!”
Perverse prikkels Wat  is de oorsprong van deze discussie? Vakblad De Psycholoog publiceerde een artikel waarin psychologen  en psychotherapeuten openheid van zaken gaven over perverse prikkels van het huidige betalingssysteem. De voorzitter van het Psychologeninstituut mevrouw Plooij zei daarover voor de microfoon van BNR-radio:
Diagnosesysteem psychologie werkt niet, de werkelijkheid is gewoon gecompliceerder
Zij kreeg steun van Kamerlid Renske Leijten. De discussie ging met name over de DBC’s. Deze discussie is niet nieuw. Eerder was er al veel kritiek van zorgverleners en politici. Op 23 mei was er zelfs een fraudedebat. Minister Schippers sprak daar de volgende woorden:
Een arts kon zelf kiezen welke DBC hij kon aantikken. Dan is de neiging niet om de laagstbetaalde DBC aan te tikken.”
Zou er een significant verschil zijn in tikgedrag tussen arts en psycholoog?
Marktwerking bij GGZ-instellingen 90% van de GGZ wordt aangeboden via GGZ-instellingen. Als een psycholoog daar meer geld bij elkaar kan ‘tikken’ vloeit dat geld naar de werkgever. De GGZ- instelling heeft dus een commercieel belang bij de wijze waarop de psycholoog diagnosticeert en behandelt. Staat dit belang niet haaks op de belang van de patiënt? Ombudsman Alex Brenninkmeijer is heel duidelijk: 
“De marktwerking in de zorg is een ramp, door de onduidelijke financiële prikkels in het systeem.” 
GGZ-instellingen zijn bedrijven geworden, bedrijven die fuseren, overnames doen, geldstromen aanboren, marketingstrategieën ontwikkelen en overtallig personeel ontslaan of onderbrengen in nieuwe bedrijven! 
Een van de gevolgen van deze “marktwerking” is dat de keuzevrijheid van de patiënt wordt beperkt! De psycholoog “om de hoek” waarbij de patiënt de kosten van de gesprekken bij de zorgverzekeraar kon terugkrijgen kan binnenkort naar het Openluchtmuseum omdat de overheid en de zorgverzekeraars de voorkeur geven aan contractering van grote instellingen en ketens. Dat is administratief overzichtelijker en meer beheersbaar! De ingewikkelde overheidsregels over  diagnoses en behandelingen zijn binnen een dergelijke organisatie makkelijker op te lossen. Het sleutelwoord daarbij is EvidenceBased behandelen.
Eerder dit jaar schreef collega Walraven een kritisch artikel waarbij hij betoogde dat hij noodgedwongen InsuranceBased moet gaan behandelen! De vraag is of de patiënt hier wel op zit te wachten en of dit binnen enkele jaren niet tot veel hoger kosten leidt dan nu! Zie ook Bosch en Kik (mei 2013).
Perverse prikkels bij commerciële GGZ Vanaf de invoering van DBC-systematiek bieden franchiseorganisaties  vrijgevestigde psychologen mogelijkheid om via een verlengde armconstructie te werken voor instellingstarieven. Voorbeelden hiervan zijn: Mentaal Beter, 1Np, Europsyche. De vraag is echter of deze ketens  in de toekomst nog zelfstandig kunnen blijven functioneren.
Het faillissement van Europsyche in juni 2012 leidde tot miljoenenverlies verzekeraars. Behandelingen van niet geregistreerde hulpverleners werd onterecht vergoed uit basispakket. 1NP is dit jaar overgenomen door Parnassia na financiële problemen. (1NP was eerder schaatssponsor). Mentaal beter wordt waarschijnlijk gekocht door geldschieter Fentener van Vlissingen.
Dit voorjaar heeft de Volkskrant aangetoond dat het heel eenvoudig is om een GGZ-kliniek te starten inclusief “stempelpsychiaters” en software om maximale winst te halen uit de DBC’s. Op internetfora ( Radar ) wordt al jaren geprotesteerd door patiënten die na een telefonische intake bij PsyQ worden getrakteerd op  torenhoge rekeningen. In de Tweede Kamer zijn er vragen gesteld door Leijten van SP en Bouwmeester van PvdA en Mulder (VVD) over ongewenste patiëntenwerving door Indigo en Psyq, (niet gebudgetteerde dochterondernemingen van Parnassia).  Via internet en kranten worden oproepen geplaatst voor o.a. cursussen mindfullness , patiënten met vliegangst , problems of adjustment and isolation van expats die leiden tot angst en depressie. Ook zijn er Kamervragen gesteld door de heer Kuzu die bevreesd is voor ongewenst concurrentie door GGZ-bedrijven die actief zijn in de basiszorg. Hij sprak in dit verband zelfs over “louche constructies”.
Conclusie Ik ben het helemaal eens met NIP-voorzitter mevrouw Plooij dat de werkelijkheid gecompliceerder is dan in het artikel van NRC wordt gesuggereerd. De GGZ wordt niet duur omdat een paar psychologen bij een patiënt een depressie constateren  ipv een aanpassingsstoornis. NB De meeste psychologen in de basis-GGZ werken helemaal niet met DBC’s en de indicatie wordt gesteld door de huisarts. De GGZ wordt onnodig duur vanwege de grote overhead en de perverse prikkels in het systeem. Door de samenwerking tussen GGZ-instellingen en zorgverzekeraars  worden de diagnostiek en behandelduur van patiënten helaas steeds meer InsuranceBased of nog erger CompanyBased!
Ik vind het daarom zeer onterecht dat de beroepsgroep van psychologen wordt gestigmatiseerd als sjoemelaars! Tegen CZ directeur Wim van der Meeren zou ik willen zeggen: “Psychologen hebben evenveel verstand van geld als zorgverzekeraars van psychologie!”
Deze blog is op persoonlijke titel geschreven. Frits Bosch is Gz- psycholoog in Haarlem

Meer over:

opinie, economie
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (14)

jvanhall
jvanhall30 dec. 2013 - 13:46

Goed artikel. Jammer dat 'de vrije markt' inmiddels een religie is geworden. De gelovigen zijn helaas doof voor elke vorm van kritiek. VVD-ers willen het wonder van de marktwerking na elk debacle gewoon opnieuw proberen in een andere deel van de maatschappij. Ik vrees dat ook de gevangenissen aan bod komen, net als in de VS, waar het al geleid heeft tot een actieve en goedbetaalde lobby van gevangenisbedrijven voor het verhogen van gevangenisstraffen voor allerlei kleine vergrijpen. Leve de vrije markt, leve de 1 procent.

meslioth
meslioth30 dec. 2013 - 13:46

Beste Sylvia, je schrijft:"Dat zegt op zich niets, want de NHS besteedt de zorg in toenemende mate uit aan privé-klinieken en nursing homes" Maar dan is de NHS doch duidelijk gefaald in toezicht op goede afhandeling van de opdrachten die ze uitgeeft. Het gaat niet om een bedrijfsongevalletje van enkele bejaarden die verkeerd zijn weggezet. Het gaat om meer dan 1000 bejaarden die door verwaarlozing zijn overleden. Het gaat om iets wat de NHS zelf niet bekend heeft gemaakt, maar wat een krant heeft moeten achterhalen door eigen onderzoek. Vooral dat laatste is eigenlijk het meest schrijnend, dat de NHS probeert een dergelijk grootscheeps falen te verstoppen. Dat lijkt bijna op de voormalige Sovjet Unie, maar daar zou de krant ook eigendom van de regering zijn geweest, en was het verstoppen werkelijk gelukt. Het gaat om een structureel probleem, vanwege de omvang, en het gaat om een verkokerde NHS die haar problemen verstopt. Dit soort verkokering is in een geprivatiseerde markt ook mogelijk maar veel moeilijker en veel incidenteler in effect. In een marktsituatie heeft dit soort verkokering veel minder effect, want de klanten komen niet bij een monopolist terecht en kunnen kiezen, en de bedrijven zijn tot zelfreiniging gedwongen vanwege de concurrentie. Ook veel van de problemen die ik bij de GGZ had ervaren, en die ik hieronder had beschreven, zijn het gevolg van verkokering, en defacto monopolie.

meslioth
meslioth30 dec. 2013 - 13:46

Beste Marjolein, je schrijft: "Helaas Nel Vana, ik heb zojuist begrepen dat de eerstelijnspycholoog geschrapt is :-(" Als dat een probleem is, ik kan dat niet beoordelen, maar laten we ervan uit gaan dat jij op goede gronden vindt dat dat een probleem is. Dan is dat juist een gevolg van een gebrek aan marktwerking. Want ook in Nederland is die niet absoluut, en kan de overheid verzekeraars verbieden bepaald soort vergoedingen in hun basispakket op te nemen. "Het hoger diagnostiseren van patiënten komt juist voort uit de marktwerking omdat GGZ instellingen betaald krijgen naar de hoogte van de diagnose die wordt gesteld. " Dit is een probleem dat ontstaat door verkokering en gebrek aan marktwerking. Hoewel de GGZ officieel geen monopolie heeft zit het in de praktijk wel in een monopolie situatie. Garages die constant reparaties te duur factureren worden van de markt gezuiverd. Niet altijd omdat ze soms heel slim zijn, maar dat is toch de werking van de markt. Quickfit repareert je uitlaat beter en goedkoper. De problemen van mijn kind waren snel en adequaat behandeld toen we weggingen bij de GGZ, en terecht kwamen bij een hele leuke zelf gekozen psycholoog. Ze is later nog een paar keer terug geweest, maar gedurende de zes jaar dat het ADHD speelde (dat PPD-NOS is weer snel geschrapt, dat was wat de GGZ graag diagnosticeerde), is het kind waarschijnlijk pakweg 15 keer bij de psycholoog geweest. Totale kosten voor de zorgverzekeraar aan psychologische behandeling, 600 Euro. Eigenlijk was het enige dat behandeling behoefde, de problemen die het kind gedurende langere tijd had ondervonden vanwege de slechte prestaties op school. Bij de GGZ was het zeker een tienvoud geweest. "Dit gebeurt met name in grote zorginstellingen. Managers leven daarvan, niet de patiënten/cliënten of de directe zorgverleners. " Precies, daar is verkokering mogelijk, en wordt de zorgkwaliteit daardoor minder. Ik heb zelf hele negatieve ervaringen met de GGZ, zoals je hieronder in een reactie kunt lezen, maar ook de overbuurvrouw, die een kind heeft met autisme. Die ging tegelijkertijd als wij naar de GGZ, onze beide kinderen zaten zelfs een paar maanden in een zelfde therapie-groepje. Ook zij ging er weg naar een zelfgekozen psycholoog, en bespaarde veel geld op de zorgkosten, iets wat we allemaal betalen, en haar kind kreeg veel adequatere hulp. --- Ik ben een groot voorstander van marktwerking in de zorg, ook in de zorg die de GGZ biedt. Ik vind het heel belangrijk dat mensen zelf kunnen kiezen, en psychologen steeds de hete adem van de concurrentie in de nek voelen. Ik begrijp uit wat jij schrijft over grote zorginstellingen en de verkokering die de verkeerde mensen de zorg laat bepalen, dat jij het eigenlijk met me eens bent. --- Het grote probleem is dat tegenstanders van marktwerking denken dat er twee mogelijkheden zijn, of een genationaliseerde zorg, of wild west zoals in Amerika. Dat zijn geen andere oplossingen kunnen zien geeft aan dat ook hun denken verkokerd is. In Nederland hebben we een mengvorm, waarin de zorg deels onder marktwerking verkeert, maar de overheid een dikke vinger in de pap heeft gehouden. Hoewel dit systeem in detail verbetering behoeft, en altijd aan geschaafd zal moeten worden, is dit het beste zorgsysteem dat denkbaar is. Ik weet niet of de NHS zichzelf ooit zal opheffen, ik vrees van niet. Maar dat zou een zegen voor de Britse bevolking zijn.

Sodapop1
Sodapop130 dec. 2013 - 13:46

Hoog tijd dat die dieverij op houdt! Ik mag €350,00 dokken voor een medisch specialistisch onderzoek in het ziekenhuis. Misselijkmakende wetten tbv zakkenvullers. Bedankt Schippers!! Het wordt alsmaar erger met dat stelen, en wij mogen het recht trekken.

Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman30 dec. 2013 - 13:46

Ik begrijp inderdaad niet dat er nog Kamerleden te vinden zijn die niet *tegen* de marktwerking in de zorg zijn. Of gaat het sommige Kamerleden er helemaal niet om dat de zorg optimaal is voor burgers? Gaat er het sommige Kamerleden om dat de zorg optimaal is voor verzekeraars en bedrijven? In dat geval vind ik dat ze dat dan gewoon eerlijk zouden moeten vertellen. Dan kan de kiezer bepalen of ze op zo iemand willen stemmen.

1 Reactie
meslioth
meslioth30 dec. 2013 - 13:46

"Ik begrijp inderdaad niet dat er nog Kamerleden te vinden zijn die niet *tegen* de marktwerking in de zorg zijn." Kijk naar de NHS, meer dan duizend bejaarden overleden door verwaarlozing. Nu kun je zeggen dat het door de bezuinigingen komt, maar het was The Daily Telegraph (die op basis van documenten die de Britse krant had ingezien na een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur) die alarm sloeg. Het ambtenarenkorps dat in de instellingen werkte hield wijselijk de mond. En niet na een dode, maar ze hielden nog steeds de mond na duizend doden. http://www.parool.nl/parool/nl/225/BUITENLAND/article/detail/3554984/2013/12/02/Duizenden-Britse-ouderen-in-verzorgingshuis-gestorven-door-verwaarlozing.dhtml Kijk, dit is een goede reden om tot privatisering over te gaan, waarin concurrentie mogelijk is, en verzorgingstehuizen een reden hebben om hun best te doen. --- Zelf heb ik ook slechte ervaring met de GGZ, omdat een kind van mij gekwalificeerd was tot een of andere afwijking, het begon met ADHD, en het werd al snel PPD-NOS. Ik mocht niet met de therapeuten praten, want dat zou de behandeling beïnvloeden. Alle gesprekken gingen via een psycholoog die niet bij de behandeling aanwezig was. Intussen ging die psycholoog ook aan de slag met het doorlichten van het gezin, er zou toch wel eens iets anders aan de hand kunnen zijn. We hebben toen eieren voor ons geld gekozen, en zelf een psycholoog betaald, buiten de GGZ om, en ons kind is inmiddels de middelbare school gepasseerd. Ik vrees dat wanneer de GGZ haar zin had gehad, dat het kind volledig was gehospitaliseerd, want dat was voor de GGZ wel de beste oplossing. De medicatie die ze voorstelden, daar moest je kind wel ziek van worden. Dat was voor ons de druppel die ons naar elders deed zoeken. Gezondheidszorg zonder concurrentie zit vol met perverse prikkels om mensen aan het lijntje te houden. Een second opinion is dan onmogelijk want dan kom je gewoon bij hetzelfde bedrijf uit, waarschijnlijk zelfs in dezelfde stafvergadering. Je bent dan volledig overgeleverd aan elkaar rugdekkende collega-psychologen. --- Voor geen geld zou ik willen dat Nederland een nationaal gezondheidsinstituut zou krijgen zoals vroeger, of zoals nu in de UK bestaat. Maar aan marktwerking kleven natuurlijk ook nadelen. Niets is perfect. Maar marktwerking geeft keuzemogelijkheden, vrijheid, eigen verantwoordelijkheid aan de patiënten.

MarjoleinS2
MarjoleinS230 dec. 2013 - 13:46

Al voor langere periode worden zelfstandige psychologen, die een lager uurtarief berekenen, niet meer door zorgverzekeraars gecontracteerd omdat dit ondermijning van het gemiddelde uurtarief zou betekenen, en waarmee de branche zichzelf uit de markt zou prijzen. Wat verandert er straks voor zorgverzekeraar, en de GGZ, als de eerste verantwoordelijk wordt voor de AWBZ gelden?

2 Reacties
meslioth
meslioth30 dec. 2013 - 13:46

"Al voor langere periode worden zelfstandige psychologen, die een lager uurtarief berekenen ... omdat dit ondermijning van het gemiddelde uurtarief zou betekenen, en waarmee de branche zichzelf uit de markt zou prijzen" Je zou zeggen dat goedkope psychologen juist een voordeel zijn voor de zorgverzekeraars, maar dat terzijde. Je bent, als patiënt, vrij om een psycholoog naar keuze te nemen. Of die gecontracteerd is of niet, doet niet ter zake. Dat is de vrijheid van de vrije markt. In elk geval had ik die keuze voor mijn kind. Misschien dat ik een luxe verzekering heb, dat weet ik eigenlijk niet eens. Ik betaal de tandarts zelf. Overigens is het voor patiënten niet interessant wat een psycholoog kost, maar hoe goed hij is. De kosten worden door de zorgverzekeraar betaald.

Funkyfrits
Funkyfrits30 dec. 2013 - 13:46

Beste Marjolein, Dank voor je reactie! De reden dat een psycholoog niet gecontracteerd wordt kan zijn dat volgens de ZV de regio vol is of dat de psycholoog niet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. Als de psycholoog wel gecontracteerd wordt zijn de tarieven vastgesteld in het contract tussen psycholoog en zorgverzekeraar!

Jiskefet47
Jiskefet4730 dec. 2013 - 13:46

Beste Frits ik zou graag eens jouw reactie horen op mijn axioma, dat een Logos van de Psyche/ziel in de wetenschappelijke perceptie van Kant überhaupt onmogelijk is. Psychologen beschrijven individueel menselijk gedrag. Ze beschrijven niet de niet zichtbare Psyche/ziel van de mens, omdat dat gewoonweg onmogelijk is. Iets wat niet zichtbaar is kunnen we niet beschrijven. Wat jullie "professie" beschrijft zijn menselijke gedragingen. Gedragingen die beoordeeld worden op de liniaal van wat we aan normaliteiten onderscheiden van paranormaal tot abnormaal. Anders gezegd de diagnoses en behandelingen baseren zich op normen, waarden en ideeën van wat normaal is, zoals die zich uit ons religieuze verleden hebben ontwikkeld. De vraag is die we hierbij kunnen stellen is, of we als aapmens in onze ontwikkeling de overgedragen "kennis" op de juiste manier begrijpen. Kennen we de kennisbron van de aapmensen vanaf de Neanderthaler tot heden? Anders verwoord, wat is de bron van de Chinese geneeskunst/filosofie, het Boeddhisme, het Hindoeïsme etc, etc. etc. Waar ik benieuwd naar ben of jullie opinie makers ook de reacties lezen op jullie opinies, die jullie hier op Joop.nl plaatsen. Zo ja laat me dat a.u.b. weten. Ben je geïnteresseerd wat ik hier schreef, maar wens je een dergelijke gedachten uitwisseling niet hier op Joop.nl te voeren, dan vermeldt ik hier mijn e-mailadres na jouw reactie.

1 Reactie
Funkyfrits
Funkyfrits30 dec. 2013 - 13:46

Dank voor je reactie. Je stelt hele goede vragen die veel wetenschappers al eeuwen proberen te beantwoorden. Het definitieve antwoord kan ik je niet geven. Een dergelijke discussie gaat veel verder dan de blog over Psychologen en geld. De wetenschappelijke discussie is helaas vertroebeld door allerlei (financiële) belangen. Ik ben het helemaal met je eens dat een psycholoog alleen maar kan waarnemen hoe iemand zich gedraagt. Daarvoor heb je een aantal instrumenten: praten, testen, observeren. Op grond daarvan maak je een (voorlopige) diagnose en ga je hypothesetoetsend aan de slag om de patiënt zo snel mogelijk van zijn klachten af te helpen of adequaat te verwijzen. Ik maak daarbij gebruik van een breed spectrum aan methodes maar ook daarin worden wij helaas beperkt door de overheid omdat veel methodes niet als evidencebased worden gezien!

Starlein
Starlein30 dec. 2013 - 13:46

Ik zie de regenteske bestuurdersmentaliteit in Nederland, met de volstrekte top-down benadering van ambtenaren, beleidsmakers en (veelal VVD) politici op ministeries en in aanverwante organisaties (CVZ, NZA, ZN e.d.), als grootste probleem. Alle partijen mogen wel een akkoord tekenen om een schijn van legitimiteit aan het geheel te geven, waarna de inhoudelijk deskundigen en de cliënten vervolgens opzij gezet worden, want die zorgen ervoor dat veranderingen te langzaam gaan - die doen te 'moeilijk' omdat ze voor hun vak staan, o.a. met ingewikkelde ethische zaken aankomen, en dan valt er niet zo makkelijk meer te scoren. En vervolgens is het vroeger meer gebalanceerde krachtenspel tussen verzekeraars, patiënten en zorgaanbieders om zeep geholpen, door de ZV een te grote macht te geven. En gelegitimeerd door organisaties als CVZ en NZA een systeem als de DSM, ondanks alle protesten van de beroepsgroepen dat die daar absoluut niet geschikt voor is en ook nooit eerder voor gebruikt is, compleet te misbruiken om de beroepsgroep een dwangbuis om te leggen, en behandelingen uit te sluiten van vergoeding op compleet dubieuze gronden. Dat ze dat doen, weten ze aan het grote publiek aardig aan het zicht te onttrekken: de ZV gaan echt niet een aparte mail of folder of op andere wijze aan hun verzekerden melden dat ze moeten oppassen omdat bepaalde dingen niet meer vergoed worden. Dat staat overwegend in kleine lettertjes in de polissen. Als ze nou eens zouden beginnen met het nemen van die verantwoordelijkheid, i.p.v. deze bij de zorgverlener in de spreekkamer te leggen! Nee, wat ze doen is de spanning helemaal bij de beroepsgroep leggen, die opgeleid is om hulp te geven, en nu in de spreekkamer tegen een cliënt die in nood is (want mensen komen echt niet voor hun lol- het koste de meesten tijd en moeite, en ook nog steeds veel geld) moet zeggen: helaas mevrouw/mijnheer, de behandeling voor de klachten die u heeft word niet vergoed. U mag hem wel zelf betalen (wat velen niet kunnen) of wel een paar keer 20 minuutjes naar de POH (die er ook nog vaak niet is bij de huisarts). Terwijl die POH bedolven wordt onder het werk (evenals de huisarts zelf), en helemaal niet toegerust is voor dit soort behandelingen (zeker burn-out als zijnde werkproblemen, en relatieproblematiek, waar aardig complexe dingen onder kunnen zitten). Is het gek, als de beroepsgroep zich gedwongen moet conformeren aan een manier van 'diagnosticeren' die die naam niet mag dragen en niet in overeenstemming is met de kennis binnen het werkveld, en ook binnen een vergoedingensysteem wordt geperst waarvan je als professional op voorhand al moet constateren dat er veel mensen halve zorg geboden gaat worden, dat iedereen toch een manier gaat zoeken om naar eigen eer en (beroeps)geweten te kunnen blijven (be)handelen? En uiteraard veranderen de gegevens uit het Codeboek van de LVE, op het moment dat die vastgelegde diagnoses ook een andere waarde krijgen, en het Codeboek ineens een heel andere functie krijgt! En verder: als je als overheid en bestuurders deze zaken uit de beroepsgroep gewoon overruled, en eerder zelfs bezig bent om de beroepsgroep te criminaliseren, tot fraudeurs te bestempelen, die welbewust bezig zouden zijn zichzelf te verrijken ten koste van verzekeraars en patiënten. Vraag je er dan niet gewoon om, dat men diezelfde overheid niet meer vanuit respect kan en wil bekijken? Ik vind dit eerlijk gezegd regelrecht geweld. Door onze eigen overheid, en aanverwante organen tegen ons (en onze cliënten) gepleegd. Wat mij betreft is de overheid ernstig ziek!

2 Reacties
meslioth
meslioth30 dec. 2013 - 13:46

"Wat mij betreft is de overheid ernstig ziek! " Ik begrijp, Ingmar, dat jij voorstander bent van meer marktwerking waardoor de patiënt meer bewust zijn eigen keuzen kan maken, en de zorgverlener in een makkelijker positie terecht komt. De zorgverlener hoeft dan niet meer te zeggen dat een bepaalde behandeling niet wordt vergoed, maar de zorgverlener kan dan zeggen: "deze behandeling wordt door de verzekeraar die u heeft gekozen niet vergoed.", daarmee de patiënt uit zijn lamenteerstoel schoppend maar van de patiënt een mens met eigen verantwoordelijkheden makend. Ik vind dit een spannende discussie. Hoewel ik er inhoudelijk minder van weet. In hoeverre moet de overheid behandelingen door de fysiotherapeut beperken? Dat er beperkt moet worden is evident. Er waren genoeg mensen die vanwege een wekelijkse massage tijdens de marathon-training naar de fysio gingen. De fysio's vonden het prima, natuurlijk. Daar is de verzekerde zorg niet voor bedoeld. Wij met ons allen betalen dat. Maar waar precies de grenzen dan wel moeten liggen dat is onduidelijk, en voortdurend onderwerp van discussie. Nu is weer de discussie of "milde verslaving" op gemeenschapskosten moet worden behandeld. Ik onthou me van inhoudelijk medische discussie. Maar ik zie wel dat in een zorgsysteem zoals wij dat in Nederland kennen, deze discussie steeds zal terugkomen, altijd zullen er grijze gebieden blijven tussen wat net wel, en net niet wordt vergoed. Zoals ik al eerder aan Marjolein schreef. Met marktwerking heeft dat minder te maken. In een zuivere marktwerking-zorg zou de verantwoordelijkheid voor 100% bij de patiënt komen, die moet immers een verzekering nemen die bij zijn behoefte past. Maar dat zou niet solidair zijn, want dan zou een ziek mens duurder uit zijn dan een gezond mens. In een zuivere overheidszorg zou de patiënt ook slechter af zijn, maar op een andere manier. Door gebrek aan keuze zou hij alles moeten slikken wat de overheid en een verkokerde Nationale Zorg Service zou ordonneren. Dus het gaat om het zoeken van de middenweg. En dat zit in ons systeem, in een eeuwig marchanderen in de marges van de grijze gebieden. Ik begrijp, Ingmar, dat jij ook zorgverlener bent. Ik ben benieuwd naar jouw reactie op wat ik hier schrijf.

Funkyfrits
Funkyfrits30 dec. 2013 - 13:46

Beste Ingmar, Dank voor je reactie! Ik ben het helemaal met je eens!