Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

GGD: drie weken quarantaine na contact met apenpokkenpatiënt

Advies geldt als voorzorgsmaatregel
Joop

Progressieve politiek en kernenergie horen bij elkaar

  •  
24-02-2021
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
Crowdfunding voor verbouwing Zeeuws ziekenhuis

© Foto: ANP / Jerry Lampen

Welvaart en verheffing is in het beklaagdenbankje komen te staan, omdat het verantwoordelijk zou zijn voor de destructie van het milieu
Ooit was er een tijd dat progressieve politici het antwoord zochten in vernieuwing. Alles wat nieuw was, was goed. Houten tafels werden ingeruild voor formicatafels, de tv verdrong de radio, en de wasmachine werd een vanzelfsprekendheid. De TedX-talk van Hans Rosling laat zien wat een enorme impact dat had op het leven van mensen en vooral van vrouwen.
Maar die tijd lijkt wel voorbij bij progressieve politici. Althans, veel politici die zich progressief noemen, en vaak links of rondom het politieke midden bevinden willen geen politiek van verheffen meer. Zowel in eigen land en continent, als wel in de wereld. Welvaart en verheffing is in het beklaagdenbankje komen te staan, omdat het verantwoordelijk zou zijn voor de destructie van het milieu. Het nieuw progressieve denken stelt dat het allemaal wel wat minder kan: in harmonie met de natuur, met een beetje elektriciteit en zo veel mogelijk voedsel van eigen land kun je toch ook gelukkig zijn? Dat vrouwen ooit een dag kwijt waren aan de was, zoals Hans Rosling zo mooi in de TedX talk uitlegde, beschouwen ze als duurzaam en romantisch.
Dat terwijl de geschiedenis van progressieve politiek laat zien dat zij als eerste vooruitgang en innovatie omarmden. Zowel sociale innovatie als algemeen kiesrecht, abortus en homohuwelijk, maar ook economische innovatie. Alleen de laatste decennia wordt gevraagd om een deel daarvan weer in te leveren. Waarom? Omdat progressieve politici in het dogma zijn gestapt dat duurzaamheid en het verheffen van mensen niet hand in hand kunnen gaan. Daarom kiezen zij maximaal voor duurzaamheid ten koste van het verheffen van mensen.
Maar zo hoeft het niet te zijn. Volt Nederland heeft daarom gekozen om kernenergie, die relatief de meeste energie per m2 levert en nagenoeg geen CO2-uitstoot heeft, wel mee te nemen als keuze. Als enige progressieve partij. Waarom? Omdat Volt Nederland gelooft dat een overvloed aan energie het mogelijk maakt om een duurzame wereld die tegelijkertijd ook verheven is, bereikbaar maakt. Veel voorstellen die rekenen op een toekomst met 100 procent hernieuwbaar, slagen alleen omdat ze uitgaan van een drastische reductie van de energieconsumptie 2050. Hoezeer Volt energiebesparing door bijvoorbeeld isolatie van huizen onderschrijft, zet het uitgangspunt van een low energy planet de mens op achterstand. Wereldwijd is energiearmoede nog steeds een belangrijke doodsoorzaak. Nog steeds koken 3 miljard mensen binnenshuis op biomassa (hout, mest) omdat ze geen elektriciteit, een activiteit waar jaarlijks bijna 4 miljoen mensen, vooral vrouwen, door sterven. Stofzuigers, airconditioning, een koelkast en een vriezer maken het leven niet alleen aangenamer, ze verhogen ook de kans om in goede gezondheid oud te worden.
Maar ook in de westerse wereld is er nog veel energie nodig, juist om de wereld duurzaam te maken. Neem bijvoorbeeld kweekvlees of precisiefermentatie, het maken van zuivel door micro-organismen. Door vlees niet van het dier, maar van de petrischaal, of van plantaardige origine of op basis van insecten te consumeren, daalt de CO2-uitstoot van de vleesindustrie drastisch en komt er bovendien veel ruimte vrij om natuur van te maken.
Voor dit soort innovatie is veel energie nodig. Buiten leven dieren voor een belangrijk deel van de zon. Die energie daarvan wordt opgenomen door gras, en via de koe levert dat onze kaas en melk. In het lab zullen wij al die energie moeten toevoegen aan het systeem. De doorgaans zo techno-optimistische onderzoekers van het Breakthrough Institute rekenden voor dat er ongeveer 300 Gigawatt aan energie nodig is om 100 miljoen hectare land uit productie te nemen en te vervangen door microbiële producten. Die hoeveelheid komt overeen met de jaarproductie van 300 grote kernreactoren, ongeveer tweederde van het bestaande aantal.
Indien we een eerlijke discussie willen, dan moet de discussie niet alleen over duurzaamheid gaan. Dan moet die ook over het verheffen van mensen gaan. Het groene denken zet het lot van de planeet, tegenover het lot van de arbeider en de arme, terwijl dat niet nodig is. Als we inzetten op overvloedige (kern)energie, en op technologische vooruitgang, is het mogelijk om mensen van Nederland tot Bangladesh een comfortabel leven te laten leiden, terwijl tegelijkertijd de planeet floreert. Pas dan zijn wij echte progressieve denkers.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (42)

Gualtero
Gualtero25 feb. 2021 - 22:45

Prettig. Dat is dan duidelijk.

Paul250371
Paul25037125 feb. 2021 - 13:29

Buiten het feit dat er geen geldschieter te vinden is duurt het 10 jaar voor zo een ding er staat. De benodigde klimaatdoelen waar NL zich aan heeft te houden moeten lang voor die tijd al worden gehaald.

Marc Marc
Marc Marc25 feb. 2021 - 12:29

Die hele kernenergiediscussie wordt naar mijn mening op verkeerde gronden gevoerd. Wat ik bespeur is dat mensen die tegen windmolens en zonnepanelen zijn, kernenergie als oplossing zien en daarbij allemaal onheuse argumenten opvoeren tot aan dat het betaalbaar zou zijn. Tegelijkertijd zijn er mensen tegen vanwege zogenaamde risico's. Zet die tegenover elkaar en je krijgt een loopgravenoorlog. Ik zou het anders benaderen. Eerst een aantal uitgangspunten: * niet eerder dan 2040 zou een kerncentrale een bijdrage kunnen leveren; * In 2040 is reeds 80% van de elektriciteit hernieuwbaar en veelvuldig meer dan 100% waarbij de zogenaamde baseload wordt weggedrukt; * het aantal draaiuren/capaciteitsfactor van een kerncentrale die in kostprijsberekeningen wordt gehanteerd is in de regel 95%, in 2040 gaat die capaciteitsfactor nooit gehaald worden. In landen met veel kernenergie als Frankrijk zaten ze in 2019 op maar 69% * waterstof is een alternatief met een te verwachten kostprijs van 1,5 euro/kg in 2040 * hernieuwbare energie blijft in kostprijs dalen en zal naar verwachting in 2040 1-3 cent/kWh kosten; * huidige in aanbouw zijnde kerncentrales in Europa zitten allemaal op een kostprijs van meer dan 10 cent/kWh of zelfs 15 cent in GB. Gegeven bovenstaande uitgangspunten is het zo goed als zeker dat kernenergie 10-15 cent/kWh gaat kosten en daarmee 3 - 15 keer zo duur is als hernieuwbare energie. Een hogere prijs voor kernenergie is alleen verdedigbaar als je kan aantonen dat de systeemkosten van een combinatie van hernieuwbaar, korte termijnopslag en langetermijnopslag middels waterstof hoger is dan de meerprijs van kernenergie. Ondertussen in de aanloop naar 2040 wordt ingezet in meer interconnectiecapaciteit tussen omringende landen en worden energie eilanden op de Noordzee gerealiseerd om plaatselijke verschillen in opwekking te herdistribueren tussen de verschillende geografische locaties teneinde plaatselijke tekorten en overschotten te laten afnemen. Dat zorgt ervoor dat er minder stroom uit opslag hoeft te komen wat wenselijk is want stroom uit opslag is altijd duurder. Zaken als vraagsturing zorgen daar ook voor. De auto sneller opladen wanneer het hard waait of de zon schijnt en trager wanneer er een tekort aan hernieuwbaar is. Maar dan ben je er nog niet. Op de momenten dat het niet waait, de zon niet schijnt en er een stroomtekort is, zal je toch stroom moeten kunnen opwekken. Voor een paar uurtjes is dat op te vangen met batterijen, voor langere periodes is er waterstof die bij voorkeur in de regio is opgewekt omdat transportkosten al snel 50% van de prijs kunnen uitmaken als het bijvoorbeeld uit de Sahara kont of met tankers naar Rotterdam verscheept wordt. Hoewel het ketenrendement van groene waterstof naar elektriciteit (elektriciteit -> waterstof -> compressie -> brandstofcel/centrale -> elektriciteit) slechts 40-50% is, gaat het om de kostprijs van die elektriciteit die CO2 vrij is. Dan kom ik nu bij de kern. Is een oplossing met 80% goedkope hernieuwbare stroom i.c.m. 20% duurdere stroom uit buffers goedkoper dan hernieuwbaar i.c.m. een kerncentrale die naar verwachting meestal in deellast draait? Als ik uitga van 3 cent/kWh als stroomprijs dan zijn de energiekosten voor stroom via de waterstofroute 6-7 cent/kWh dus hou je 3-4 cent/kWh over voor de kapitaalkosten van de infra, elektrolysers, brandstofcellen e.d. Gezien de innovaties en de enorme behoefte aan CO2-vrije waterstof heb ik er wel vertrouwen in dat het haalbaar is en dat daarmee er geen businesscase is voor kernenergie. Ik denk van wel want hernieuwbare energie, batterijen en waterstof zullen de komende 20 jaar steeds verder in kosten dalen terwijl ondertussen kernenergie steeds duurder wordt. Ik denk dat niet alleen. In een energiedebat tussen de energiewoordvoerders van CDA, VVD, GroenLinks en D66 bleek dat Matthijs Sienot van D66 op de zelfde denklijn zit. Hij sluit kernenergie niet uit maar hij acht het onwaarschijnlijk dat kernenergie goedkoper zal zijn dan alternatieven als stroom via de waterstofroute of geothermie. Het probleem met dit soort discussies is wel de onzekerheid over hoe de markt zich gaat ontwikkelen en welke prijzen en onzekerheidsmarges je kan prognosticeren voor 2040 en daardoor blijft het een lastige discussie. Ook zaken als ruimtebeslag waarmee je door tegenstanders van hernieuwbaar mee om de oren wordt geslagen maakt het niet makkelijk want dan kom je in het emotionele domein en daar kan ik zelf niet zo veel mee.

3 Reacties
Visionair NL
Visionair NL26 feb. 2021 - 9:38

Kernenergie wordt steeds duurder vanwege steeds strengere veiligheidseisen. Strengere, dan door het daadwerkelijke risico wordt gerechtvaardigd. Als dit proces stopt of gedeeltelijk wordt teruggedraaid, dan wordt ook kernenergie snel goedkoper. Zeker, als de bezwaarprocedures flink worden ingekort.

Marc Marc
Marc Marc26 feb. 2021 - 10:56

@Visionair De waarschijnlijkheid dat men veiligheidseisen gaat afzwakken om het betaalbaarder te maken is natuurlijk nihil. Mensen die voorstellen om het minder veilig te maken snappen niet hoe de wereld in elkaar zit. Dat werkt alleen in een dictatuur waar men risico's voor lief. Het is dus een onzindiscussie op basis van een drogreden.

Le Chat Botté
Le Chat Botté27 feb. 2021 - 8:44

@visionair Een dergelijk wilde stelling schreeuwt om massief bewijs. Kun je het aandeel van de risicobeheersing in de totale realisatie- en exploitatiekosten even SMART voorrekenen en vervolgens laten zien welke risico-mitigerende maatregelen afgezwakt of afgevoerd moeten worden om uit te komen op een kwh prijs die gelijk of lager is dan die van duurzame alternatieven? En als je dat allemaal hebt gedaan, zou je dan nog even willen nadenken over het volgende: Hoe veel weerstand van de bevolking verwacht je van een kerncentrale die minder beveligd wordt ipv meer? Hoe veel burning plasma centrales zullen er in 2040 staan te zoemen tegen de tijd dat jij je kerncentrale gebouwd hebt , als je dat al zo snel voor elkaar krijgt?

Le Chat Botté
Le Chat Botté25 feb. 2021 - 12:04

Naast alle bezwaren tegen kernenergie (dure stroom, bouwtijd minimaal 15 jaar, afval, veiligheidsrisico's en afwenteling daarvan, schaarse grondstoffen uit kutlanden): in de tijd dat je een nieuwe kernreactor hebt gebouwd, staan er met grote waarschijnlijkheid al een groot aantal SPARC spin-offs zero emission energie te produceren; burning plasma fusion reactors. Zie voor de stand van zaken van SPARC in september 2020 het volgende artikel: https://www.sciencedaily.com/releases/2020/09/200929123540.htm

Wient
Wient25 feb. 2021 - 9:29

Wat een goede zin: “Die energie daarvan wordt opgenomen door gras, en via de koe levert dat onze kaas en melk.” Een zin die blijk geeft hoe de wereld in elkaar zit. ALLES is inderdaad geculmineerde energie vanuit een ander niveau. Al het biologische en niet biologische leven. Je kunt terecht verdedigen dat tijd en fysica manifestaties zijn van geculmineerde energie. Als je dat snapt, besef je dat iedere aanslag op je omgeving, of het nu om planten, dieren, grondstoffen uit moeder aarde of dus iedere vorm van energiewinning gaat, het omzetten is van de ene energievorm in een andere. Je koffiekopje vertegenwoordigd geen waarde in euro’s, maar een hoeveelheid energie, vast gelegd in zijn huidige verschijningsvorm zoals het voor je op tafel staat. Gooi het stuk en je vernietigd zinloos energie die alleen opnieuw opgebouwd kan worden vanaf de prille bronnen waaruit al zijn bestanddelen zijn opgebouwd. En al de tijd die ermee gepaard ging. De geldwaarde van je koffiekopje houdt er geen rekening mee. Dat is de winst. Iedere vorm van winst bestaat uit energie die boekhoudkundig niet is verantwoord. Het bestaat uit roof, exploitatie, vernietiging van de biotoop aarde. Want wie berekend de kostprijs in zijn producten door van de energie die het gekost heeft om, bijvoorbeeld, zand, ertsen, delfstoffen te maken, planten, bomen te doen groeien? We beginnen pas te rekenen vanaf de eigen menselijke activiteiten die ondernomen moeten worden om iets te gaan gebruiken. Met dit in gedachten besef je dat de mensheid een ENORME aanslag doet op het energieverbruik op moeder aarde. Meer dan alleen berekend kan worden met de output uit stopcontact, benzinepomp en gaskraan. De enige werkzame oplossing voor onze ongebreidelde energieconsumptie, zij het op langere termijn, is gecontroleerde inkrimping van de wereldbevolking, te beginnen in eigen land. Zolang de mensheid groeit, blijft domineren in aantal en consumptiegedrag, wordt iedere oplossing voor het huidige energieprobleem, door onze eigen toekomst ingehaald en weer onderuit gehaald. Het zijn juist onze levensstandaard en leefstijl die moeten worden veranderd. We moeten ons wensenpakket kleiner maken en daarmee onze dominantie op onze omgeving. Gecontroleerde inkrimping dus van de wereldbevolking. En betaling van de noodzakelijke veranderingen niet uit nieuwe bronnen maar uit reeds verworven welvaart, gedolven uit onze eerdere exploitaties van moeder aarde. De mensheid moet stappen terug zetten.

1 Reactie
Hanneke Kouwenberg
Hanneke Kouwenberg25 feb. 2021 - 11:20

Eens!

Ryan2
Ryan225 feb. 2021 - 7:53

Sorry hoor, maar kernenergie heeft grote nadelen. En daar valt weinig aan te veranderen. 1) De opslag van het afval. In principe voor eeuwig. Gaat niet lukken. 2) Bedreiging van de veiligheid. Dit omvat een breed scala. Op de eerste plaats, de techniek, en de locatie. De techniek, daar is van gebleken dat die al diverse keren de mist in is gegaan, met ettelijke rampen tot gevolg. Daar speelt de locatie ook een rol in. Japanse kerncentrales.. Je kon er op wachten. Een land met veel vulkanen, seismische activiteit, en dus ook tsunami's. De kerncentrales zouden aan de westkust minder problemen opgeleverd hebben. Verder mogen we terrorisme dan wel militaire acties ook niet uitsluiten. Criminelen, terroristen of ander gespuis kan proberen om de zaak te saboteren, of materiaal te bemachtigen. Altijd handig voor het produceren van de zogenaamde "Vieze Bommen" . Explosieven die nucleair materiaal verspreiden. Kernsplitsing blijft voor problemen zorgen. Je kan dat niet veilig gebruiken. Kernfusie is in principe veilig. Maar wie weet hoe lang dat nog op zich laat wachten? De vraag is, of de wereldmachten wel blij zijn met gratis energie... Ik vermoed dat energiemaatschappijen er alles aan doen om het onderzoek naar kernfusie zo veel mogelijk te frustreren.

3 Reacties
JasDon
JasDon25 feb. 2021 - 9:45

"1) De opslag van het afval. In principe voor eeuwig. Gaat niet lukken." Natuurlijk wel, er zijn genoeg plekken waar kernafval zonder risico voor grondwater, bij gebrek aan bevolking, aardbevingsrisico, etc. kan worden opgeslagen, voor... eeuwig, het is maar 1000 tot 10.000 jaar. Dat is niets vergeleken met hoe lang de mens al op deze aardbol rondloopt.

Ryan2
Ryan225 feb. 2021 - 10:29

@Jasdon Natuurlijk niet Je argumenten deugen voor geen meter. Afval blijft gevaarlijk, omstandigheden zijn niet te overzien, en al helemaal niet in de loop van duizenden jaren... Trouwens... Het is maar 10.000 jaar... Grapjas.

Hanneke Kouwenberg
Hanneke Kouwenberg25 feb. 2021 - 12:39

@ JasDon Zoek effe op de halfwaardetijden van een aantal afvalproducten op, en je weet dat 'voor maar 1000 tot 10.000 jaar' een lachertje is. Zeker de zwaardere nucliden onder het afval (Plutonium, Americium) hebben halfwaardetijden van duizenden jaren - of zelfs een veelvoud daarvan (tot meer dan een miljoen jaren). Het lekken van zulke stoffen (door rottende vaten, overstromingen of vergaan van gebouwen) is een serieuze bedreiging; het gaat hier om alfastralers die je echt niet in je lijf wil hebben. Wat niet wil zeggen dat de beta- en gammastralers geen gevaar vormen, op een enkel jodium-nuclide hebben de meeste daarvan nog redelijk te overziene halfwaardetijden, meestal van enkele tientallen dagen tot tientallen jaren. Sommige hebben, kortom, een langere halfwaardetijd dan de tijd die is verstreken sinds de eerste homonoiden op aarde verschenen. Pleiten voor kernenergie alsof het een ecologische energiebron zou zijn is echt uitzonderlijk ignorant.

Joop Schouten
Joop Schouten25 feb. 2021 - 7:03

Precies. De vervuiling door kernenergie is slechts een fractie van de huidige smeerpijperij. Zet alles in op thorium. Over James Hansen. Een andere pleitbezorger.: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hij-waarschuwde-als-een-van-de-eersten-voor-klimaatverandering-en-nu-omarmt-hij-kernenergie~bf31ff95/

P Haan
P Haan25 feb. 2021 - 6:18

Een partij die kernenergie op voorhand afserveert kan mijn stem niet krijgen. Het is een van de opties, een die zich bewezen heeft en in andere kanden gewoon toegepast wordt. En die wordt eigenlijk alleen maar afgeschreven omdat mensen slecht geinformeerd willen zijn. Ik stel niet dat het de enige optie is, maar 50, 100 en 150 jaar naar voren kijkend weten we dat de huidige weg nergens toe leidt. Als we de middelen maximaal willen uitputten zal je het in ieder geval serieus moeten overwegen. Anders mag je een getal kiezen tussen 1 en 10, maar je mag niet de 1 kiezen. En niet de 10. En de 4, 8 en 2 ook niet. Want die zijn vies. Dan kan je de partij niet serieus nemen, en horen ze niet in de kamer thuis. Daarmee ben ik nog steeds niet helemaal overtuigd van het verhaal van Volt, maar vind het wel een prettige nieuwkomer.

Willem D2
Willem D225 feb. 2021 - 6:17

Wel een verfrissend geluid Iedereen even rijk

Pater
Pater25 feb. 2021 - 0:26

Volt zoekt een niche in de politieke markt met een verschrikkelijk verhaal. Kernenergie kan op den duur belangrijk zijn: thoriumcentrales, misschien kernfusie. We hebben het dan over veilige kernenergie, zonder onoplosbare afvalproblemen. Voor de komende 20 jaar is het geen oplossing. Zo lang duurt het namelijk voordat er een kerncentrale staat. Als er al een plek voor te vinden is (geen enkele gemeente wil zo'n ding hebben), en alleen als de overheid de afname van de energie garandeert en fors subsidieert. En zolang kan ook Volt niet wachten. Het rapportje dat Wiebes vorig jaar op verzoek van de VVD liet opstellen was trouwens geschreven door kernenergie-fanaten en klopte van geen kanten. Het ergste van het verhaal van Volt vind ik misschien nog wel, dat het uitgaat van de utopie van de onuitputtelijke energie. Juist in het westen moeten we enorm besparen op energie, bijv. door woningisolatie maar niet in de laatste plaats door de industrie te dwingen tot besparing. Daar zit de technologische vooruitgang die we nodig hebben; niet Bangladesh of Afrika maar de rijke landen zijn verantwoordelijk voor veruit de meeste uitstoot van CO2. Wat een valse tegenstellingen. Ik heb bij deze mijn buik vol van Volt en hun fabels.

The Apple
The Apple25 feb. 2021 - 0:09

Het doel van kerncentrales was op de eerste plaats de productie van kernwapens en is populair gemaakt onder de bevolking met het sprookje van goedkope energie. Het verhaaltje dat het ooit populair geweest zou zijn bij het progressieve deel van de bevolking in het kader van de vooruitgang en "verheffing" en dat dit slechts in de laatste decennia zou zijn veranderd is een aperte leugen. Blijkbaar is Volt helemaal geen progressieve partij, maar een puur neo-liberalistische partij, gericht op grootschalige, centralistische oplossingen, gedragen door grootschalige economische eenheden met -niet zelden- een monopolistisch karakter. De opwarming van de aarde is het probleem, niet de CO2 "an sich". De CO2 draagt "slechts" -net als de andere "broeikasgassen"- bij aan de opwarming. De burger wordt nu inde war gebracht door het concept van de “greenhouse gasses”, de broeikasgassen. Die houden de warmte weliswaar vast, maar het wordt -bovenal- opgeslagen in het de oceanen. De opwarming van de aarde vindt niet plaats in de atmosfeer, want dat is slechts de “deken”. De opwarming van de aarde = de opwarming van de oceanen: daar wordt de warmte opgeslagen. We hebben te maken met een plaag van slimmerikken die denken dat we het probleem kunnen omzeilen door die warmte rechtstreeks op te slaan in de oceanen, in de vorm van het koelwater van (thorium-)reactors. Luchtkoeling, waterkoeling, het maakt allemaal helemaal niets uit, want het probleem is dat je warmte toevoegt aan een ecologisch systeem dat die warmte niet zomaar, 1, 2, 3, afstaat aan haar omgeving (het heelal). Die één, twee of drie graden extra leiden niet direct tot een versnelde warmteafdracht, want daarvoor is dat verschil te klein. De invloed op het ecologische systeem van de aarde is ondertussen echter desastreus. Anders geformuleerd: Stel dat de atmosfeer net zo -relatief- schoon zou zijn als voor de industriële revolutie en je zou dan kernreactors neerzetten, dan zou de aarde ook -misschien wat langzamer- opwarmen. Maak je de fout om water voor de koeling te gebruiken, dan zal dat water die warmte niet afstaan in de vorm van stralingswarmte, maar via verdamping. Daarmee raak je van de regen in de drup. Het belangrijkste broeikasgas is waterdamp – de wet van Clausius-Clapeyron. De hoeveelheid water die lucht maximaal kan bevatten neemt ongeveer 7 procent toe als de temperatuur 1 graad stijgt. In de metingen zien we een nagenoeg constante relatieve vochtigheid van ongeveer 77 procent boven grote wateroppervlakten. Dit is het percentage waterdamp in de lucht ten opzichte van de maximale hoeveelheid. De hoeveelheid waterdamp in het klimaatsysteem wordt dus vooral gestuurd door de temperatuur. Een hogere temperatuur geeft een hoger gemiddeld waterdampgehalte in de atmosfeer door de genoemde temperatuurafhankelijkheid van de waterdampspanning – https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/broeikasgas-waterdamp#:~:text=Waterdamp%20werkt%20als%20een%20versterkingsmechanisme%20bij%20temperatuurveranderingen.&text=Waterdamp%20neemt%20bijna%20twee%20derde,zijn%20kooldioxide%2C%20methaan%20en%20ozon. Energie uit waterkracht, zon en wind zijn volkomen toereikend om in de energiebehoefte te voorzien.

Juppé🎗
Juppé🎗24 feb. 2021 - 21:22

« Progressieve politiek en kernenergie horen bij elkaar« ....Ja dat wel en ook meer vertrouwen in technologie....,maar niet in de mate zoals u dat schetst. We moeten wel degelijk ook anders gaan leven.

JaapBo
JaapBo24 feb. 2021 - 20:56

Het lijkt me een drogreden dat "groen" en "verheffen" elkaar uitsluiten. Verheffen van mensen gaat juist erg goed met het groen maken van het milieu. Het marktfundamentalisme is juist weer de vijand van beide. Er zal best iets te zeggen zijn voor kernenergie (alhoewel het wel duur is en we denk ik beter ons geldt uit kunnen geven aan echt duurzame energie), maar dit is niet het argument.

JohnVKR
JohnVKR24 feb. 2021 - 20:19

Ik ben de laatste jaren genuanceerder gaan denken over kernenergie. Wanneer nieuwe technoligische ontwikkelingen kleine en veilige kerncenrales mogelijk maken en we daarmee in staat zijn onze klimaatdoelstellingen te halen, vind ik niet dat we kernenergie categorisch moeten afwijzen. Maar dan wel als een van de opties. En nadrukkelijk als een tussenoplossing, omdat we het anders veel te lang duurt om volledig op duurzame energie te draaien. En die tijd hebben we niet. Tegelijkertijd blijf ik kernenergie onwenselijk vinden. Want 100% veilig bestaat niet. Daar waar mensen zijn, is er ook misbruik. Denk alleen al aan mensen met terroristische motieven. Hoewel Volt op veel punten mijn sympathie heeft, en ook ik vind dat we kernernergie als tussenoplossing serieus moeten overwegen, gaat dit kernenergiebetoog van Volt mij veel te ver. Want elke nuancering ontbreekt in dit artikel. Daar waar Volt de laatste tijd op mijn shortlist is gekomen van politieke partijen waar ik voorzichtig op overweeg te stemmen, vrees ik dat ze er door dit artikel weer vanaf valt. Wie er verder op mijn shortlist staan? D66, Groen Links, Bij1, Denk en Nida. En Volt laat ik er ook nog even bijstaan, in de hoop dat ze hun standpunt over kernernergie nog wat gaan nuanceren. Bij geen van deze zes partijen voel ik me overigens echt thuis, maar alternatieven zie ik eerljk gezegd niet. En als ik vervolgens naar de partijleiders van deze zes partijen kijk, heb ik op dit moment het meeste vertrouwen in Sigrid Kaag. Maar dat kan na de komende debatten natuurlijk weer heel anders zijn.

Frans Kwakman
Frans Kwakman24 feb. 2021 - 19:38

Als er iets is wat ik niet wil is het kernenergie, tenminste niet opgewekt op onze vaderlandse postzegel. Trouwens die ondingen leveren stroom en daar zie ik nog geen vervanging in van het gas om mijn CV te stoken. Trouwens dat gescherm met "progressief" is zo vreemd. Ik heb die d66 er het meest mee zien zwaaien maar zelfs een kind kan uitrekenen dat die progressiviteit minstens 50 jaar oud is. In dit geval zie ik het meest als een verkoopverhaal van een bouwer van die dingen.

Grietje Genot
Grietje Genot24 feb. 2021 - 19:33

Kernenergie is een heel, heel oud idee. En nog steeds niet levensvatbaar, anders was het natuurlijk al lang geweest. Next.

3 Reacties
erikbos
erikbos24 feb. 2021 - 19:52

Dan moet je ze dan in Finland nog maar eens gaan uitleggen. Daar zijn ze nog druk kerncentrales aan het bijbouwen.

Grietje Genot
Grietje Genot24 feb. 2021 - 19:53

Dat wil zeggen: kernenergie is een technisch en economisch probleem, maar niet ideologisch, behalve voor rechts die daarmee denkt links een hak te kunnen zetten.

Richard Engels
Richard Engels25 feb. 2021 - 7:51

erikbos: En weet je hoe lang ze al bezig zijn met die nieuwe reactoren? Kernenergie kan geen grote rol spelen in de energietransitie omdat het te langzaam gaat.

Uilenspiegel
Uilenspiegel24 feb. 2021 - 18:11

Zoals aangegeven hieronder kost het bouwen van een kerncentrale een jaar of 20 en vele miljarden, waarbij nog de kosten van jarenlange (generaties lang) gevaarlijke opslag bij komen. Daarbij wordt hieronder ook aangegeven dat het gebruik van deze "opgeslagen" energie vermoedelijk zal bijdragen aan de opwarming van de aarde. Onlangs is uitgerekend dat als we de daken bij industrieterreinen zouden benutten dat de zonne-energie die dan benut kan worden, ruimschoots onze behoefte overtreft. Aan de opslag van die energie wordt volop gewerkt: opslag in zwaartekracht, opslag in gas wat onder druk staat, omzetting in waterstof e.d. Dus Volt als jullie progressief voeg dan het bovenstaande aan jullie programma toe. Veel schoner, veel veiliger, veel duurzamer en daarbij wat cosuminderen kan geen kwaad, ook dat is verheffend.

vdbemt
vdbemt24 feb. 2021 - 17:56

Het Europese uitgangspunt van deze dan ook Europese partij, spreekt mij aan. De redenering hier naar een positief inzicht over kernenergie is zo krom als wat. "Welvaart en verheffing is in het beklaagdenbankje komen te staan, omdat het verantwoordelijk zou zijn voor de destructie van het milieu." T.a.v, verheffing weet ik niet hoe te reageren. Ik weet niet wat de auteurs als verheffing zien. Ik zou het verheffend vinden als het zou lukken de energievoorziening volledig zonder kernenergie te laten plaatsvinden. Wbt de doorgeslagen welvaart hoef je toch niet progressief te zijn om in te zien dat dat een aanslag op de planeet en het klimaat is. De rijke met zijn ene of meerdere villa's, ene of meerdere grote auto's, al de (onnodige) luxe in en buiten huis (zwembad), luxe jacht, veel reisen, heeft toch overduidelijk een veel grotere invloed op omgeving en klimaat dan Jan Modaal. En wat een rare redenering is dit: "Omdat progressieve politici in het dogma zijn gestapt dat duurzaamheid en het verheffen van mensen niet hand in hand kunnen gaan. Daarom kiezen zij maximaal voor duurzaamheid ten koste van het verheffen van mensen." Wederom: wat bedoelen de auteurs met 'verheffend'. Ik vind het zeer verheffend (origineel, vindingrijk, vernieuwend) wanneer duurzaamheid en verheffing wél hand in hand gaan. Daarom: dit slaat nergens op: Daarom kiezen zij maximaal voor duurzaamheid ten koste van het verheffen van mensen. En daarmee de redenering vóór kernenergie ook niet. Valt mij tóch tegen, dat Volt.

2 Reacties
vdbemt
vdbemt24 feb. 2021 - 17:57

oeps: reisen. Is natuurlijk: reizen.

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde24 feb. 2021 - 22:49

Bemt, eens dat er een stelling wordt geponeerd die volgens mij helemaal niets toevoegt aan de vraag of we wel of niet kernenergie moeten gebruiken. Er zijn heel veel sterkere argumenten te bedenken voor kernenergie. De vraag is of die opwegen tegen de nadelen. Nu lijkt het dat ik voor kernenergie moet zijn om mezelf als progressief te bestempelen. Tot mijn verrassing stond Volt bovenaan in het stemadvies van Stemwijzer. Ondanks mijn onthouding bij de vraag over kernenergie. Wat ik wel met ze eens ben is dat de tijd voorbij is dat we oplossingen van welke aard ook in de nationale politiek kunnen vinden. En dat zij de eerste partij zijn die daar onomwonden voor uit komt. Feitelijk is dat al decennia zo, wat niet wil zeggen dat we geen soevereiniteit meer hebben. Die claim heb ik nooit begrepen en getuigt volgens mij van een zeer beperkt inzicht in hoe de samenleving in elkaar zit. Tenzij het hutje op de hei je hoogste ambitieniveau is.

JoostdeV
JoostdeV24 feb. 2021 - 17:12

Zijn er dan progressieve partijen die kernenergie categorisch afwijzen? "De doorgaans zo techno-optimistische onderzoekers van het Breakthrough Institute rekenden voor dat er ongeveer 300 Gigawatt aan energie nodig is om 100 miljoen hectare land uit productie te nemen en te vervangen door microbiële producten. Die hoeveelheid komt overeen met de jaarproductie van 300 grote kernreactoren, ongeveer tweederde van het bestaande aantal." In 2020 is er tegen de 150 Gigawatt aan zonnepanelen uit de fabriek gerold en deze panelen staan op dit moment al dagelijks stroom op te wekken. Deze productie neemt jaarlijks met 25-30% toe. Je kan natuurlijk ook meer dan 10 jaar wachten tot investeerders zo vriendelijk zijn geweest om de 300 grote kerncentrales voor je neer te zetten met een kostprijs van 10 cent per kWh waar de stroom van onze daken dan nog maar 2 cent kost. Waarschijnlijk kan je je doel veel sneller bereiken als je investeert in fabrieken die zonnepanelen en energie opslagsystemen produceren (en recyclen). Je kan de 10.000 miljard die nodig is voor de 300 centrales maar één keer uitgeven. ( https://www.quora.com/How-much-will-it-cost-to-build-a-nuclear-power-plant-capable-of-generating-30-000MW?share=1 ) Welk van de twee opties is het meest progressief? Overigens hebben de grote delen van Azië en Afrika geen infrastructuur om de stroom van deze mega centrales te distribueren. Het is voordeliger om meteen de stap maken naar small-grid oplossingen op basis van zonnecellen en middellange termijn opslag van energie. Om klimaatimpact in Afrika te beperken zouden we voor miljarden mensen met deze off grid systemen een oplossing bieden voor hun energie armoede. Als wij het niet doen, doet China dat wel. Klink ook aardig progressief niet? Hebben jullie ook progressieve ideeën hoe je om moet gaan met Afrikaanse landen die er zo hun eigen ideeën nahouden op het gebied van het dumpen van nucleaire afval? Hieronder een link met een zonnige blik op de toekomst van ons energie vraagstuk. Voor een overvloed aan energie hebben we helemaal geen kerncentrales nodig. https://rameznaam.com/2020/05/14/solars-future-is-insanely-cheap-2020/ (De grafiek met de toekomstige projecties van de IEA is hilarisch! )

2 Reacties
Hakkepuf
Hakkepuf24 feb. 2021 - 20:41

Inderdaad. Totdat er een paar weken sneeuw ligt. Dan houdt alles op. Hebben we net in Texas kunnen zien. Zitten mensen een paar weken zonder stroom. Zonne-energie is mooi in de Sahara met geen wolkje aan de lucht. Hier in Nederland moet je een goede backup hebben. En daar ligt het taboe. Kolen vervuilen, we moeten van het gas af en op kernenergie ligt een taboe. Dan kom je op waterstof uit. Lekker goedje. Zeer milieuvriendelijk totdat er een ongelukje gebeurt. Dan heb je een enorme knal en is alles kapot. Ik weet daarom niet of ik wel zo blij ben wanneer buurman een waterstoftank in de achtertuin neer gaat zetten.

JoostdeV
JoostdeV24 feb. 2021 - 22:59

Dat het energietekort in Texas werden veroorzaakt door duurzame energie-opwekking is een leugen. Ja, we hebben opslag en import nodig en backup centrales die om de zoveel jaar een paar weken moeten bijspringen. Je buurman heeft een auto in zijn tuin gezet of zelfs in zijn huis geparkeerd. Alles is een kwestie van perceptie Hakkepuf. Als de prijs van energieopslag blijft dalen, ben je duurder uit met stroom uit een centrale.

tempest
tempest24 feb. 2021 - 16:32

"Maar zo hoeft het niet te zijn. Volt Nederland heeft daarom gekozen om kernenergie, " Beetje een sprong. Ik snap dat je je als nieuwe partij wilt afzetten tegen andere partijen, maar je praat wel heel over de anderen ipv. het eigen verhaal. Progressieve partijen willen heus ook overvloedige energie. Men spreekt niet voor niets over een "transitie naar duurzame productie" Overigens is het denken dat kernenergie al onze problemen gaat oplossen ook erg ouderwets. Ons aardgas bijvoorbeeld is in de jaren 60 door Joop den Uyl voor een zachte prijs aan Italië verkocht omdat men dacht dat het later waardeloos zou zijn omdat kernenergie alles zou overnemen. Meer dan 50 jaar later is er van die transitie niet veel terecht gekomen. Ja, we hebben ook kernenergie erbij gekregen, maar fossiele energie is niet vervangen. Kweekvlees als vervanging voor onze huidige vlees-productie? Dat moet ik nog zien. Als het lekker te bereiden is en betaalbaar, dan zal het vast erbij komen, maar vervangen? Lijkt me onwaarschijnlijk. De overheid kan dat ook maar weinig sturen, want het duurder maken van eerste levensbehoeften ten koste van het grootste (en armere) deel van de bevolking valt echt nooit lekker bij verkiezingen.

agnar123
agnar12324 feb. 2021 - 16:26

Toen Dijkhoff (VVD) opriep om kerncentrales te gaan bouwen, is hij neergesabeld door de energie bedrijven. Groenepolitiek heeft hem een email geschreven. Citaat: "Geachte heer Dijkhoff, U wordt betaald van ons belastinggeld. Mogen we misschien van u verlangen, dat u een minimale prestatie levert? Uw idee is onzinnig: Aangaande uw uitspraak: 'Ik zie niet hoe je de doelen haalt zonder kernenergie. Dus wat mij betreft gaan we snel beginnen met bouwen.' Mogen we als belastingbetaler van kamerleden verlangen, dat ze weten waarover ze spreken en dat ze niet de grootst mogelijke onzin kakelen? Hoe groot is de capaciteit om reactorvaten te bouwen? Zonder reactorvat geen kerncentrale. De capaciteit om kerncentrales te bouwen is afgebouwd. Degenen met kennis zijn oud en gaan met pensioen. Jonge mensen kijken wel uit om zich in kernenergie te specialiseren. Stel dat u uw zin zou doordrijven en er een plan zou komen. Dan zijn we 20 jaar verder voordat de centrale klaar is. Als u de klimaatdoelen voor 2040 wilt halen, is een kerncentrale volstrekt onzinnig. Uw idee is crimineel: Het kernafval zal minimaal 10.000 jaar of 400 generaties veilig bewaard moeten worden. Dat vergt opslag in een beveiligde ruimte, die bewaakt moet worden tegen terroristen en criminelen. 10.000 Jaar lang. Alleen de loonkosten voor bewakers maken uw plan al volstrekt idioot. Als kamerlid durft u voor te stellen om 400 generaties na u op te zadelen met uw afval? Hoe crimineel bent u eigenlijk? En mogen we misschien een voorstel van u verwachten, om kamerleden drie dubbel te bestraffen voor criminaliteit omdat zij het goede voorbeeld moeten geven? Misschien kunt u uzelf veroordelen tot een taakstraf van 10.000 uur. Dat houdt u van de straat en van het Binnenhof en dan kunnen wij belastingbetalers weer rustig slapen." (Notabene. Dijkhoff heeft voorgesteld om mensen in arme wijken dubbel te bestraffen.) De email gaat nog veel verder. Voor details zie: https://www.groenepolitiek.info/index.php?pi=2733&n1=69

3 Reacties
Dehnus
Dehnus24 feb. 2021 - 18:15

Het hangt wel even af van het soort centrale. Er zijn ook centrales die haar afval veel korter opgeslagen dient te worden. Er zijn dus ook weel duurzamere kern centrales te bedenken. Zeker met de kennis van nu. Probleem alleen is: GELD! Nee niet dat het duur is (dat is het ook), maar dat er bedrijven zijn zoals General Electric die er baat bij hebben dat er bepaalde ontwerpen gebouwd worden. Vaak oude ontwerpen die veel minder efficiënt zijn en meer afval opleveren. Of zelfs nog erger, mogelijkheid tot lekken van radioactief gas (mocht het mis gaan). Veel van deze problemen kunnen voorkomen worden, maar dan moeten we echt wel vanuit een transparante manier deze dingen opbouwen. En dat laatste schort het bij de grote kern energie bedrijven nog al aan.

jandebakker
jandebakker24 feb. 2021 - 21:18

agnar123 uit het fragment dat u gepubliceerd heeft lijkt het meer dat groenepolitiek de nogal gebrekkige aard van hun argumenten probeert te camoufleren door het stuk te verrijken (pun intended) met popi jopi taalgebruik. in de kern bevat deze hele lap tekst slechts 2 argumenten 1. met een bouwtijd van 20 jaar is de oplossing te laat voor het behalen van de doelen van 2040 2. het welbekende afval probleem Het eerste argument is natuurlijk vrij onzinnig. Dat de mensheid behoefte blijft houden aan energie is een gegeven waardoor 2040 slechts een arbitraire grens is. Na 2040 blijft er ook een behoefte aan energie dus is er niks mis met het verkennen van andere mogelijke structurele oplossingen. Als de mensen van groenePolitiek een huishouden zouden vormen zouden ze hun lekkende dak nooit door een dakdekker laten repareer omdat ze niet verder kijken als de eerst volgende regenbui (die dakdekker is nooit op tijd voor de volgende regenbui. We kunnen hem dus beter afzeggen en alleen vertrouwen op een emmertje onder het lek). En met betrekking tot het afval probleem. Het afval is inderdaad een probleem. Echter is het natuurlijk onzin om te doen of er éen optie is met een afval probleem en één optie zonder probleem. Ook met de huidige vormen van energie opwekking zadelen we de generaties na ons op met afval. De ironie is zelfs dat omdat de generatie van mijn ouders en grootouders (en nu ook mijn generatie) zo nobel zijn om de generaties na ons niet op te zadelen met supervervuilde, maar geconcentreerde rotzooi mijn generatie, en die van mijn kinderen mag/mocht opgroeien in een land waar de hele lucht vervuild is met afval van de energie opwekking

Ryan2
Ryan225 feb. 2021 - 12:58

Wat heb jij toch met dat Groene Politiek? Het is gewoon een tamelijk rechtse schijnbeweging. https://www.groenepolitiek.info/ FOUT

Winterdepressie
Winterdepressie24 feb. 2021 - 16:18

Kernenergie zal geen co2 uitstoten, maar wel energie die er eerder nog niet was zoals fossiele brandstoffen. Wet van behoud van energie zegt dat na "gebruik" deze energie zal bestaan in een ander vorm zoals warmte energie. Wat je dus doet met het (her)introduceren van opgesloten energie in ons ecosysteem is bijdragen aan opwarming omdat, helaas door broeikaseffecten warmte makkelijk kan worden vastgehouden. De enige vorm van co2 EN energie neutrale energie is wind en vooral zon (wind is in principe al getransformeerde zonne-energie ). Deze bron(nen), zal per definitie zijn effect hebben op aarde of wij als tussenstap er nu werk uit halen of niet. Totdat we een dusdanige surplus aan energie hebben, door fusie in de toekomst waardoor we instaat zijn om energie uit ons systeem te pompen is dat de enige zinnige optie.

Rick Hofland
Rick Hofland24 feb. 2021 - 16:17

Zolang wind- zonne-energie niet kunnen worden opgeslagen is kernenergie die enige CO2 schone vorm van betrouwbare bron van stroom. Iedereen die anders beweert kletst uit z’n nek en houdt zichzelf en anderen voor de gek. Bouw alsjeblieft voor de komende 30 jaar z.s.m. een stuk of 20 moderne en relatief veilige kerncentrales (geld kan het probleem niet zijn, dat lijkt tegenwoordig namelijk gewoon oneindig beschikbaar…) en dan kunnen we over 30 jaar (hopelijk eerder) van die kerncentrales af als we tussentijds genoeg geld steken in schone vormen van stroomopwekking zonder kernsplitsing. En zodra die stroom beschikbaar meteen alle niet elektrische brommers, scooters en auto’s verbieden tenzij iemand aan kan tonen dat hij/zij voor het werk een voertuig nodig heeft waar geen elektrisch alternatief voor handen is. Klinkt rigoureus, maar er zijn steden in China waar ze dat gewoon al doorgevoerd hebben! En dan hoeven we ook niet alle flora en fauna te vernietigen door overal natuur slopende windmolens en zonneparken neer te planten.

1 Reactie
Winterdepressie
Winterdepressie24 feb. 2021 - 19:05

Het opslag probleem zal niet enorm lang meer duren. Dat is simpelweg een kwestie van wachten op een kritieke massa (pun intended) elektrische auto's met vehicle-to-grid mogelijkheden. Thuis batterijen zullen volgen. Binnen 10 jaar is dit een feit.

Visionair NL
Visionair NL24 feb. 2021 - 16:11

Uiteraard hebben Nilüfer en Hidde groot gelijk, er is niets socialistisch aan zonneweides voor speculanten die worden bekostigd met energiebelastingen voor minima. Kernenergie is hier duidelijk de klimaatvriendelijkste en sociaalste keuze. Maar de auteurs kunnen zich voorbereiden op heftig emotionele reacties. Ik wens ze alvast sterkte.