Joop

Privacy ís veiligheid

  •    •  
15-01-2015
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
229 keer bekeken
  •  
BNNVARA fallback image
'In een samenleving waarin jongeren ontsporen, radicaliseren en ten einde raad tot alles in staat blijken, valt terrorisme niet te bestrijden via steeds verdergaande repressie'
Terrorisme is angstaanjagend. We hebben dat vorige week opnieuw ervaren. We zullen naast het terrorisme, vooral ook onze angst moeten overwinnen. Drie geradicaliseerde jongemannen blijken in staat om met een handvol wapens 80.000 politiemensen te mobiliseren en de wereld te schokken, Het hoogste doel van terroristen is het zaaien van angst en verwarring, om zo de samenleving te ontregelen en van die ontregeling gebruik te maken om nieuwe strijders te rekruteren. De reactie in Parijs die werd samengevat op de protestborden ‘NOT AFRAID’, was treffend. Het overwinnen van onze angst is kansrijker dan het overwinnen van het terrorisme.
Terrorisme in z’n huidige vorm is nauwelijks te bestrijden anders dan door het wegnemen van de voedingsbodem. In een samenleving waarin jongeren ontsporen, radicaliseren en ten einde raad tot alles in staat blijken, valt terrorisme niet te bestrijden via steeds verdergaande repressie.
Symptoombestrijding Als het bindweefsel van onze samenleving is aangetast, zal de oorzaak daarvan moeten worden weggenomen. Symptoombestrijding helpt niet. We zullen een oplossing moeten vinden om te voorkomen dat Al Qaida of ISIS, met inmiddels een jaarbudget van ten minste 1 miljard euro, grip krijgen op kansloze jongeren. Jongeren die zonder diploma van school gaan, geen kans op een baan hebben. We moeten voorkomen dat jongeren radicaliseren. We zullen het bindweefsel van onze samenleving moeten herstellen en niet moeten vervangen door een harnas.
De pavlovreactie die vraagt om extra budget voor inlichtingendiensten, zwaarder bewapende politiemensen, meer repressie en minder privacy vormt geen oplossing voor de gesignaleerde problemen. Op Radio 1 antwoordde voormalig directeur van de MIVD Pieter Cobelens op de vraag hoe we kunnen weten wat de diensten extra nodig hebben: dat we de overheid ook maar een beetje moeten vertrouwen als ze zegt dat ze alle gegevens wil hebben van alle reizigers of mensen wil aftappen.
Privacy ís veiligheid Privacy ís veiligheid. Wanneer we onze privacy opgeven, geven we een belangrijk deel van onze veiligheid op. Privacy biedt ons veiligheid en beschermt ons tegen de staat zelf. Het kabinet bereidt een wetswijziging voor die de politie de bevoegdheid geeft om een computer van iemand te hacken die niet eens een verdachte is. De politie heeft dan toegang tot alle gegevens en manipulatie van die gegevens is een niet onlogische volgende stap. Het kabinet geeft de politie nu al ongekende mogelijkheden en wil nu nog verder gaan. Er zijn ruim voldoende bevoegdheden die effectiever kunnen worden ingezet. Het bepalen of iemand echt iets kwaads in de zin heeft, is vooral mensenwerk.
Wat zouden extra maatregelen en extra uitwisseling van gegevens extra kunnen betekenen om een aanslag te voorkomen? Wat levert het uitwisselen van miljoenen gegevens op? Lone wolfs weten hun weg wel te vinden. Ze hebben daar zelfs geen vuurwapens voor nodig. Een inperking van de burgerrechten creëert hooguit schijnveiligheid en schijnzekerheid. In Frankrijk hebben we al driemaal gezien dat desperate, geradicaliseerde jihadjongeren hun auto inzetten als wapen om voetgangers dood te rijden op een oversteekplaats. De mannen die de aanslagen in Parijs hebben gepleegd, waren bekend bij de Franse inlichtingendiensten die nota bene verdergaande bevoegdheden hebben dan de diensten hier in Nederland.
Zelfbenoemde bondgenoten Na die aanslagen hebben tal van mensen rondgelopen met borden die zeiden dat ze Charlie waren. Tal van bewindslieden en volksvertegenwoordigers schaarden zich in het koor dat ‘Je suis Charlie’ zong. De Franse minister van Cultuur stond meteen na de aanslagen met een cheque van een miljoen euro smartengeld op de redactie van Charlie Hebdo. Machthebbers zijn als de dood voor de woede van het volk en proberen die waar maar mogelijk is af te kopen. De Nederlandse medewerker Bernard Willem Holtrop verliet daarop direct de redactie, omdat hij zich voor geen miljoen wil laten kopen door machthebbers. De anarchie van Charlie Hebdo dreigt ten prooi te vallen aan zelfbenoemde bondgenoten die dat eerder op geen enkele wijze waren.
Wie nu pleit voor het inperken van privacy en het opvoeren van repressie, moet zich realiseren dat dat juist tegemoet komt aan wat terroristen beogen. Het ontregelen van onze samenleving, het inperken van onze vrijheden, het zaaien van angst en onzekerheid. Je kunt niet veel mínder Charlie zijn dan door het inperken van burgerlijke vrijheden. Wie trouw wil blijven aan de waarden die we willen beschermen houdt juist nu vast aan z’n idealen. Humor en beschaving zijn vele malen krachtiger dan wapens en ontsporing.
Barbarisme van religieus extremisme Juist nu is het zaak pal te staan voor de verworvenheden van een vrije samenleving, die niet alleen bedreigd wordt door het barbarisme van religieus extremisme, maar ook door de overheidsreactie daarop.
Burgers zullen nu verzet moeten bieden tegen verdere ontmanteling van de sociale samenhang, die actief in gang gezet is door de politiek. Na de streekziekenhuizen, het kleinschalig onderwijs, het regionaal openbaar vervoer, de ziekenfondsen en de onderlinge verzekering, worden de vrije artsenkeuze, de studiefinanciering, de werkgelegenheid van arbeidsgehandicapten, de wijkverpleging, de thuiszorg en tal van andere pijlers onder onze vrije, diverse samenleving ernstig bedreigd.
Herstel van het bindweefsel van onze samenleving is een eerste stap naar een veiliger en leefbaarder Nederland. Verkiezingen blijven nooit zonder gevolg. 18 maart 2015 is de volgende kans.

Meer over:

politiek, opinie
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (36)

123456zeven
123456zeven15 jan. 2015 - 16:34

Dit is echt genant slecht. De jihadstrijders hebben vertelt waarom ze aan het vechten zijn geslagen, en van de redenen die zij noemden heb ik de opheffing van de thuiszorg of het verdwijnen van de streekziekenhuizen echt niet horen noemen. Wat ze noemen is hun geloof en de moeite die het kost om dat tussen de heidenen een beetje behoorlijk te kunnen uitoefenen. Een van die dingen waardoor het moeite koste heeft Thieme zelf op haar geweten, het verbod op ritueel slachten. Maar neen, dat kan het niet zijn. Als er iets is waar je als moslim een hekel aan moet hebben van je geloof is het het afschaffen van de thuiszorg.

Voice
Voice15 jan. 2015 - 16:34

Weet u, wat mij enorm tegen de borst stuit, telkens weer worden er enorme bedragen subsidie en andere dingen uitgegeven aan de groepen van mensen die telkens weer laten blijken dat ze niets op hebben met de NL-se maatschappij. Wat de NL-se samenleving, de laatste decennia aan subsidies en ondersteuning heeft verstrekt aan subgroepen in de NL-se maatschappij, gaat helemaal nergens meer over. Er is een hele industrie op gebouwd, van asieladvocaten, hulpverleners, buurtvaders, NBK, de 600 aanpak, de adviesbureau's aangaan de multicult, enz. enz. De NL-se overheid blijft imo heeeell veel geld steken in mensen en groepen, die telkens weer laten blijken, dat ze het niet interesseert hoeveel aandacht of hulp, dan wel geld we er tegen aan smijten. Imo zijn er een hele hoop mensen in dit land, waaronder ouderen, waar dat geld veel beter besteed is en die er naar mijn mening ook vele malen meer recht op hebben, dan diegene, die constant de kont tegen de krib gooien.

vanessa2
vanessa215 jan. 2015 - 16:34

In alle consternatie over de finale doodsstrijd van de PvdA zullen we de kieslijsten van de PvdD eens moeten gaan doornemen.We moeten toch ergens op stemmen en haar oordeel is altijd zinnig. Misschien is Thieme wel de Delilah die Samsom van zijn haartjes ontdeed.

Sardar2
Sardar215 jan. 2015 - 16:34

Een acute dreiging vereist ook acute doelgerichte repressieve maatregelen, dat geldt vooral voor teruggekeerden. Het ontmantelen van ronselaars en ronselpraktijken vereisen ook doelgerichte maatregelen. Het voorkomen dat jongeren verder radicaliseren, met welke motieven en richting dan ook, zijn voorgestelde maatregelen van Marianne Thieme bijna de enige perspectief. Dus repressie ja maar gericht, verder : “Herstel van het bindweefsel van onze samenleving is een eerste stap naar een veiliger en leefbaarder Nederland.”

Armagaddon
Armagaddon15 jan. 2015 - 16:34

>>> ik begin hoe langer de mening aan te hangen, dat de mens Nooit de kroning van de schepping zou zijn kunnen zijn... >>> Daar de mens in zijn menselijke geschiedenis eerder een van de gemeenste en meest onrechtvaardigst zoog dier van de schepping MOET zijn.. >>> Reden: deze schepping begenadigd is en tegelijkertijd geteisterd wordt door het niet gebruiken van zijn hersenen als enigste opportunistische zoogdier door echter met zijn onderbuik gevoelens proberen te denken....!!

msj_meijerink
msj_meijerink15 jan. 2015 - 16:34

"Privacy ís veiligheid. Wanneer we onze privacy opgeven, geven we een belangrijk deel van onze veiligheid op. Privacy biedt ons veiligheid en beschermt ons tegen de staat zelf." Aha, al dit gedoe met die agressieve moslims ligt dus aan de overheid. Leuk bedacht door ons dierenvriendinnetje, maar het ligt mijns inziens toch iets bezijden de waarheid. Want door 'teveel privacy' gedijen dit soort terreurcellen des te gemakkelijker.

Tweernbudel
Tweernbudel15 jan. 2015 - 16:34

In principe ben ik met vrouw Thieme eens. Verder nog, de VS hebben in 2001 de "oorlog tegen terreur' verklaart, nu is het 2015 en het lijkt erop dat we niet een stapje verder zijn gekomen, repressie, beperking van pricvacy, oorlogen tegen Irak, regime change in Egypten of Syrie, alles heeeft niks opgelevert. Zou dan niet de consequencie er van zijn een andere oplossing te zoeken? Misschien is er ook een sprituelle leegheet die onse samenleving heeft die voor jihadisten zorgt, het gaat bij ons nog alleen maar om karriere, het is onze religie, als je niet een top-manager geworden bent heb je gefaalt. Maar niet iederen kan en wil een top manager worden.

Andy40
Andy4015 jan. 2015 - 16:34

"grip krijgen op kansloze jongeren. Jongeren die zonder diploma van school gaan, geen kans op een baan hebben" Dat verband is bij Syrie gangers nooit aangetoond. Uit niets blijkt dat zij geen opleiding hebben genoten of kansloos op de arbeismarkt zijn. Ik twijfel er dus aan of dit feitelijk wel juist is. Vrij belangrijk punt lijkt me.

RBonewita
RBonewita15 jan. 2015 - 16:34

How Orwell's 'Animal Farm' Led A Radical Muslim To Moderation Luister hier: http://www.npr.org/2015/01/15/377442344/how-orwells-animal-farm-led-a-radical-muslim-to-moderation

rbakels
rbakels15 jan. 2015 - 16:34

Thieme heeft gelijk dat repressie geen structurele oplossing is. Het onderwerp privacy is ook belangrijk, maar staat daar toch tamelijk los van. Een praktisch bezwaar tegen te vergaande politiebevoegdheden is dat veel onschuldigen per ongeluk zullen worden aangehouden. Bovendien kunnen misdadigers meeliften in het kielzog van de politie als die inbreekt op computers. Een werkelijk structurele oplossing verlangt dialoog met het Midden-Oosten. Maar daar zijn we nu zo boos op dat dit niet gauw zal gebeuren. En die Arabieren zijn op hun beurt te boos op het westen, met name de Amerikanen. Verzoening is de oplossing. Daar zijn we nog niet aan toe, maar zonder verzoening krijgen we een grimmige escalatie. Ouders die hun kind steeds harder slaan als het niet wil gehoorzamen worden uit de ouderlijke macht ontzet.

JohnV12
JohnV1215 jan. 2015 - 16:34

Maatregelen ter voorkoming van terroristische aanslagen kunnen niet voorkomen dat er fouten bestaan in de opvatting over wat heilig is en wat ontheiligd. Heilig is het leven maar zij die van dat leven niets anders vragen dan de macht over anderen.. blijven altijd in conflict met de eerste waarheid . Terrorisme druist in tegen de gelovigen alswel de ongelovigen omdat het niets anders kan overbrengen dan dood en verderf . Een huis op de doden bouwen is het verraad aan het leven , het zegt immers niets over liefde en begrip , maar eerder over de behoefte om de eigen ontevredenheid, door een foute leer verder versterkt, met geweld uit te roeien . Als een werkloze geen uitkering zouden ontvangen waren de rapen snel gaar .. stelen en overvallen waren niet van de lucht . Wanneer de gelovigen geen antwoord krijgen op hun eeuwigdurende vragen zoals daar zijn rechtvaardigheid, eigenliefde en naastenliefde , de begrenzingen die dit politieke systeem kent, dan worden zij zelf mede handlagers van een voor hun overtuigende zielloze maatschappij .. dus mede zondaars aan een pricipe dat zo oud is als de mens, een ordeloze samenraapsel van samenlevingen. Dat deze democratisch geleidde maatschappij niet goed functioneerd heeft te maken met het feit over de vraag waar we samen naar op weg zijn , en samen is wat anders dan een paar die de macht naar zich toe trokken onder de vlag van , ik regel uw belangen wel even zodat ze mogelijk worden, die andere gedachten / overtuigingen zullen het qua 1e zeggenschap over deze zaken niet redden ... Deze overmacht geeft geen antwoord voor hen die zich steeds weer moeten inschikken en de mooie wensen vol levenszin zich moetten laten ontgelden . Vooral nu is dat voor velen een enorm te kleine wereld . Verder hekel ik enquetes die vragen hoe gelukkig we allemaal wel zijn , maar vragen over eigenwaarde ... want dan pas praat je over perspectief opweg naar een andere betere toekomst dan blij te zijn met een botje , die verworpen werd door de slager .

[verwijderd]
[verwijderd]15 jan. 2015 - 16:34

"Het ontregelen van onze samenleving, het inperken van onze vrijheden, het zaaien van angst en onzekerheid" Dat zijn echt totaal verschillende dingen. Als het inperken van onze vrijheden (tijdelijk) nodig is, dan heeft dat juist tot doel de samenleving NIET te laten ontregelen.

1 Reactie
lembeck
lembeck15 jan. 2015 - 16:34

Nee hoor, Koos. Het één leidt tot het andere. Inderdaad: op actie volgt een reactie. Je kunt ze niet los zien van elkaar.

Ratelaar
Ratelaar15 jan. 2015 - 16:34

Repressie is inderdaad niet de oplossing. Dat lijdt alleen tot het waterbed effect en extra radicalisering zoals in het midden-oosten te zien is. Niets doen is ook geen optie. De overheid moet wel in staat zijn om te kunnen reageren op geweld. Dat zwaardere wapens voor de politie onnodig zouden zijn vraag ik mij af. Los van de terreur dreiging is er ook een trend van toenemend crimineel geweld, ook tegen de politie. Met een pistool kun je tot ongeveer 25 meter zuiver schieten, daarna houdt het wel op. Terroristen maar vooral criminelen die met geweren op de politie schieten zijn in het voordeel. Met een geweer kun je tot zo'n 300 meter zuiver schieten, binnen 100 meter, ruim buiten bereik van de wapens van politie is zelfs voor een amateur schutter goed mogelijk raak te schieten. Hoe kan een agent zich verdedigen tegen terroristen of criminelen die bereid zijn om grof geweld te gebruiken tegen onze orde- handhavers? Ik denk dat de politie over zwaardere wapens moet kunnen beschikken. Meer geld naar de inlichtingendiensten is ook niet perse de oplossing. Echter na jaren van bezuinigingen op veiligheidsdiensten is het niet zo raar om te overwegen toch meer geld aan de veiligheidsdiensten uit te geven. Al was het alleen maar omdat terrorisme niet de enige dreiging is. Dan het aspect privacy; het waarborgen daarvan draagt ook bij aan veiligheid. Het straalt vertrouwen uit. Echter, tijden van massacommunicatie en internet waar terroristen en criminelen gebruik kunnen makken van deze media om plannen te smeden om de rechtstaat te ondermijnen, lijkt het me niet verstandig om de overheid 1-0 achter te zetten om privacy te waarborgen. Individuen kunnen zelf ook maatregelen nemen om de privacy te waarborgen. Je hoeft immers niet op internet te gaan of te bellen met je mobiele telefoon. Als je in het publieke domein begeeft dan ben je ook door iedereen te zien. Datzelfdd zou kunnen worden gezegd als je het internet opgaat of gebruik maakt van je mobiele telefoon. Op straat wordt je immers ook steeds vaker gefilmd en gefotografeerd.

2 Reacties
Sardar2
Sardar215 jan. 2015 - 16:34

“Repressie is inderdaad niet de oplossing.” -“ Ik denk dat de politie over zwaardere wapens moet kunnen beschikken.” -“ is het niet zo raar om te overwegen toch meer geld aan de veiligheidsdiensten uit te geven.” -“ Dan het aspect privacy; … Echter, tijden van massacommunicatie en internet waar terroristen en criminelen gebruik kunnen makken van deze media … lijkt het me niet verstandig om de overheid 1-0 achter te zetten om privacy te waarborgen.” Je hoefde niet zo veel schrijven om je eigen bewering te ondermijnen: Repressie is inderdaad de enige oplossing.

lembeck
lembeck15 jan. 2015 - 16:34

Repressie en verbieden lijden alleen meer tot ondergronds gaan, denk ik. Dan is alle zicht op de echte gekken verdwenen. Wat je als land moet doen is proberen te voorkomen dat het zover komt. Marianne Thieme zegt hoe.

pietdeg2
pietdeg215 jan. 2015 - 16:34

"Symptoombestrijding helpt niet." Heb je niet meegekregen hoeveel aanslagen per jaar worden voorkomen door goed inlichtingenwerk? "Jongeren die zonder diploma van school gaan" Is het je ook al ontgaan dat er ook jongens met diploma afreizen? "Na de streekziekenhuizen, het kleinschalig onderwijs, het regionaal openbaar vervoer, de ziekenfondsen en de onderlinge verzekering, worden de vrije artsenkeuze, de studiefinanciering, de werkgelegenheid van arbeidsgehandicapten, de wijkverpleging, de thuiszorg en tal van andere pijlers onder onze vrije, diverse samenleving ernstig bedreigd." Niks begrepen van wat gaande is en nog lijkenpikken voor de eigen partijstandpunten op de koop toe. En daar stemmen mensen op?

3 Reacties
Rinus58
Rinus5815 jan. 2015 - 16:34

Ik word een beetje moe van u dat geschreeuw voor de bühne , wat Marianne Thieme hier neerzet zit geen woord Spaans bij en zo waar als een .....

omaoeverloos
omaoeverloos15 jan. 2015 - 16:34

"En daar stemmen mensen op? " Alleen ezels denk ik.

JodeJo
JodeJo15 jan. 2015 - 16:34

Hoeveel aanslagen exact worden er verijdeld? Over welk percentage jongeren met diploma gaat het dan?

Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods15 jan. 2015 - 16:34

Van alle politieke partijen vind ik dit wel het slapste verhaal dat ik gehoord heb in het debat (al was Samson ook slap). Zelfs al zouden de zaken die mw. Thieme in haar voorlaatste alinea noemt effect hebben op het jihadistische geweld, zullen daar decennia overheen gaan. In de tussentijd pleit ik ervoor om: 1. Te zorgen dat in de moskeeën scherp stelling genomen wordt tegen dat geweld. Zwijgen daarover = impliciet goedkeuren = het eerder stimuleren dan bestrijden. 2. Te zorgen dat de inlichtingendiensten over voldoende middelen beschikken. Evenals over voldoende wettelijke mogelijkheden. Inclusief het ter beschikking komen van alle vluchtgegevens aan de inlichtendiensten. Wat maakt mij het nou uit dat die diensten weten dat ik naar Wherever vlieg? Pfff. 3. Een steunpunt oprichten waar ouders van naar hun idee radicaliserende moslimjongeren terecht kunnen. Naar verluidt krijgen die ouders nu weinig of geen hulp. 4. Het bestrijden van jihadistische clubs die jongeren opleiden voor terroristische aanslagen, zoals Al Qaida en Islamitische Staat. 5. Een scherpere stelling van de Nederlandse Staat tegen de nederzettingenpolitiek van Israël. Die politiek is weliswaar niet gericht tegen de islam, maar de slachtoffers (Palestijnen) zijn wel islamieten. Dat schept een band. Je zult zien dat als daar eens blijvende rust komt, het jihadisme tegen het Westen een snel uitdovend fenomeen is.

2 Reacties
OTTO76
OTTO7615 jan. 2015 - 16:34

"1. Te zorgen dat in de moskeeën scherp stelling genomen wordt tegen dat geweld. Zwijgen daarover = impliciet goedkeuren = het eerder stimuleren dan bestrijden. " bijdeze, keur ik de daad/het geweld wat die drie idioten hebben aangericht af, dat gezegende te hebben keur ik de cartoons van Charlie Hebdo ook af! wil je weten waarom. Vrijheid van meningsuiting! O, by the way wil jij dan ook afstand nemen voor alle ellende, slaven handel, kolonialisme, kruistochten, Srebrenica, Apartheid https://www.dailymotion.com/video/x2eoi6o_the-daily-show-with-jon-stewart-the-condemnologists-january-13th-2015_fun

dino_radja
dino_radja15 jan. 2015 - 16:34

Lever gerust vrijwillig uw privacy in, maar blijf aub af van MIJN veiligheid!

rabotnikeh
rabotnikeh15 jan. 2015 - 16:34

Als u wortels en oorzaken wilt bestrijden, dan stel ik voor dat u u als politica in de eerste plaats hard maakt voor het bestrijden van de miljoenen euro's van de Arabische Golfstaten die vloeien naar Nederlandse moskeeën (met de opdracht om het Wahabbisme/Salafisme) te verspreiden.

1 Reactie
lembeck
lembeck15 jan. 2015 - 16:34

Dat is één onderdeel, ja. Ook wat nog te vaak gebeurt: kinderen van moslims een lager voortgezet onderwijs advies meegeven dan ze aankunnen. Dat kan ook erg frustrerend werken en kan reden zijn tot de boel erbij neergooien, maar wel een wrok blijven koesteren.

hompel
hompel15 jan. 2015 - 16:34

De grootste terreur in NL komt niet van "radicale"(gewelddadige) islamisten maar vanuit de overheid zelf, in alle lagen. Overal moet de goegemeente in de gaten worden gehouden, afhankelijk gemaakt, in repressie ondergebracht worden omdat ze anders niet meer luisteren.Hoe ze bang en terroriseer. Propageer volgzaam Gutmensch en manipuleer Elke wet afkomstig uit de achterkamertjes van eurfiel neoliberaal (waar ok het CDA met meestemt want die valt ook onder die religie) zaait angst..of het dan nu nog net kan overleven zonder onder de armoedegrens te komen. Zie NL nu met de veranderingen in de zorg..het wordt een zooyje..de mensen zijn op het verkeerde bene gezet,gemeeten voeren smerige neoliberale poltiek, dumpen zorgbehoeftigen naar private zorg om hun budget hood te houden of af te romen..Onzinnige verklaringen.. Dat is terreur, politie waar je echt niet meer van op aan kan..het lijkt wel de recalcitrantie van minderwaardigheidscomplexen in uniform..grote smoel en intimidatie, geen verantwoordelijke politici meer..de partij/de coalitie..ik ben niet aanspreekbaar op wat er gebeurt. PvdA congres: tegen zorgwet..die zo nodig met AMvB er door geramd moet worden-waarschijnlijk ingewisseld b voor ene jaar uitstel van kortingen op topsalarissen in de publieke sector.. Brallend en wauwelend gaat alles nu op reis naar de verkiezingen..de partij met de meeste virtuele zetels moet worden afgeschoten..politieke terreur en totalitaire strevingen. Democratie en inspraak in de vernieling..niemand heeft behoefte aan ene volk dat iets te zeggen willen..dat is alleen maar verstorend op de eigen ambities en fantasieen..en ga maar zo door. Eurofiel neoliberaal wil geen referenda..machtsverlies en verlies van kouwe kak betweterigheid. Mensen op de laatste plaats..en dat moet dus eens afgelopen zijn!!

2 Reacties
JanB2
JanB215 jan. 2015 - 16:34

Er is een hoop mis met Nederland zo te lezen. Helaas heeft u op veel punten gelijk. Helaas omdat dit betekent dat Nederland (en de rest van Europa) kompleet naar de galemiezen aan het gaan zijn.

Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods15 jan. 2015 - 16:34

++ Mensen op de laatste plaats..en dat moet dus eens afgelopen zijn!! ++ PP: Dus je wilt stellen dat de Nederlandse overheid mensen in ergere mate op de laatste plaats stelt dan jihadisten dat doen? Ooit wel eens tot je genomen hoe het er in regio's aan toegaat die gedomineerd worden door clubs als de Taliban, Boko Haram en Islamitische Staat? Wat een gotspe!

OlavM
OlavM15 jan. 2015 - 16:34

In grote lijnen ben ik het met Marianne Thieme eens. Het zaaien van angst en verdeeldheid is wat jihadisten gemeen hebben met extreem-rechts. Verder is primair bestrijding van de oorzaken, de voedingsbodem van deze vorm van terrorisme van belang, en niet zozeer van de symptomen, al is verhoogde waakzaamheid natuurlijk inderdaad geboden nu steeds meer gewelddadige acties van jhadisten hier dreigen uitgevoerd te worden. (Waarbij we overigens niet moeten vergeten dat de grootste groepen slachtoffers van de jihadisten moslims zijn, en westerse landen zelf terrorisme in praktijk brengen in het Midden-Oosten). Toename van gewelddadige acties tegen moslims, moskeeën enz., die waarneembaar is, werkt natuurlijk averechts. Het is zaak groepen mensen met een buitenlandse herkomst, voor zover nodig (want er zijn velen, vooral jongeren, onder hen die het hier uitstekend doen), sterker bij de samenleving te betrekken. Verder is het nodig dat kwesties als racisme, discriminatie en islamofobie ernstig worden aangepakt. Daar ontbreekt het nogal aan, zowel in de politiek als in de samenleving als geheel. Terecht constateert Thieme dat ook in Nederland de situatie wordt aangegrepen om ernstige inbreuken te maken op het recht van privacy, terwijl daarvan geen zwaarwegende voordelen zijn te verwachten.

1 Reactie
lembeck
lembeck15 jan. 2015 - 16:34

Juist. Bronnen aanpakken in plaats van symptoombestrijding. Dit behoeft geen allopathische behandeling, maar een diepere, die de bron kan vinden en die te behandelen.

Blitskikker
Blitskikker15 jan. 2015 - 16:34

"Terrorisme in z'n huidige vorm is nauwelijks te bestrijden anders dan door het wegnemen van de voedingsbodem. [...] Jongeren die zonder diploma van school gaan, geen kans op een baan hebben." Niet-moslim jongeren die zonder diploma van school gaan en geen kans op een baan hebben beginnen niet met het plegen van aanslagen, dus dat kan niet de belangrijkste voedingsbodem zijn. Aangezien het specifiek moslims zijn die aanslagen plegen is het een stuk waarschijnlijker dat de koran de primaire inspiratie is. De profeet schroomde er immers ook niet voor terug om met geweld zijn doelen te realiseren. Hoe zou je die voedingsbodem willen bestrijden?

1 Reactie
lembeck
lembeck15 jan. 2015 - 16:34

Het is ook niet OF/OF, Blits. Het is een cocktail van allerlei oorzaken die daartoe leiden. Nooit maar één enkel ding.

ZafferY
ZafferY15 jan. 2015 - 16:34

De oplossing is simpel. In het geval van overtuigend bewijs hard straffen. Ook hun directe omgeving. Geen clementie tonen. Diegenen die wel willen slagen in nederland extra helpen ja zelfs voortrekken. Er moet een duidelijk signaal worden afgegeven. Nederland zorgt voor iedereen die zich hier thuis voelt, maar tolereert geen enkele vorm van samenspanning tot geweld. De Situatie in Belgie draait om terugkerende Syriegangers. Snijdt deze lui de pas af, denk niet dat zij ooit hun haat jegens onze levenswijze zullen verliezen. Deze mensen zijn al verloren. Het gaat om de jongeren die op zoek zijn naar een bevestiging, die moet duidelijk gemaakt worden dat die weg leidt tot zware straffen en deportatie. Dat is de taal die verstaan wordt, dat is de taal die de ronselasrs ook gebruiken. Dus net zoals hun geloof iets belooft moeten wij dit ook doen. Een hemel hier in Nederland. Waar je in vrijheid je kinderen kunt opvoeden en gelukkig kunt zijn.

1 Reactie
Sardar2
Sardar215 jan. 2015 - 16:34

Sorry Zaffer, Ik wil een vergelijking maken. Het gaat om de manier van denken en niet meer. “De oplossing is simpel. In het geval van overtuigend bewijs hard straffen. Ook hun directe omgeving. Geen clementie tonen. Diegenen die wel willen slagen in islamitische republiek extra helpen ja zelfs voortrekken. Er moet een duidelijk signaal worden afgegeven.“ Ik ben gevlucht van dit benadering en ben bijna 35 jaar niet terug naar mijn herkomstland.

driesje2
driesje215 jan. 2015 - 16:34

Bijna een goed verhaal van mevrouw Thieme. Waar zij als linkse politica mee in de fout gaat is het welbekende verhaal van de zielige kansarme. Moslimjongeren radicaliseren omdat het hen onmogelijk wordt gemaakt een opleiding af te maken. Daardoor zijn zij kansarm, radicaliseren zij en worden zij op de een of andere magische manier gewelddadig. De oplossing is meer overheidsbetutteling. Al 30 jaar schrijft de linkse politiek hetzelfde recept uit voor het "probleem van ons allemaal": er moet meer geld naar de allochtone kansarme. Er is helaas nog geen enkel bewijs dat de integratie beter verloopt door knuffelbeleid. Het tegendeel is eerder waar. In Canada zijn moslims beter geïntegreerd dan hier. Daar lijd je gewoon honger als je niet studeert of werkt. Waarom toch vasthouden aan dit beleid? Waarom niet jongeren aanspreken op hun verantwoordelijkheid? Waarom geen terugtredende overheid, lagere overheidsuitgaven, lagere belastingen, hogere besteedbare inkomens, een betere binnenlandse economie zodat jongeren inderdaad baanperspectief hebben? Waarom stigmatiserend overheidsbeleid op jongeren loslaten? Ik zou zeggen, probeer eens wat anders dan het oude linkse liedje.

1 Reactie
JohnV12
JohnV1215 jan. 2015 - 16:34

"" Waar zij als linkse politica mee in de fout gaat is het welbekende verhaal van de zielige kansarme. "" Klopt maar dan anders .. jongeren werken nog aan hun identificering, helaas geeft deze maatschappij dat niet of maar nauwelijks , en daarom radicaliseren ze . De Overheid die één pot nat nastreeft.. gelooft nog steeds dat deze manier van bestuur democratisch is , maar inwezen is het een aanzetten tot wetteloosheid , zij allereerst doen slechts dat wat lekker is . Alles generaliseren ( wetten maken ) zonder na te denken wat zij daarmee uit de kast haalt, namelijk de sociale dwaalleer, dát is de armoede van deze maatschappij ! Nee ik ga het niet hebben over partijen die zeggen de sociale verbinding tussen de mensen te zoeken .. omdat sociaal in eerste plaats niet met geld gekocht kan worden, maar met offers en voorbeelden . daarom moet die trent eerst uit hun denken verwijderd.