Joop

Primitief

  •  
04-11-2016
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
Schermafbeelding-2016-10-11-om-09.23.10

© Beeld: screenshot YouTube/NOS

Wilders heeft heel bewust een hetze ontketend tegen een hele bevolkingsgroep om de banden met zijn achterban aan te halen
De politieke betekenis van de ‘minder Marokkanen’-oproep waar Wilders nu voor terechtstaat gaat verder dan de vraag of hier strafrechtelijk sprake is van discriminatie. Wilders heeft heel bewust een hetze ontketend tegen een hele bevolkingsgroep om de banden met zijn achterban aan te halen. Wat er op die verkiezingsavond in maart 2014 gebeurde was in feite een primitieve poging om over de ruggen van een minderheidsgroepering de eigen winst te vieren. Primitief, omdat er een beroep werd gedaan op vooroordelen, een bedroevend gebrek aan informatie en laaghartige sentimenten. En Wilders heeft inmiddels ervaren dat hij hiermee kan scoren. Je zou het zijn handelsmerk kunnen noemen.
Het vijanddenken van de PVV-leider is natuurlijk niet uniek. In heden en verleden zijn voldoende voorbeelden te vinden van het mechanisme waarmee politici mensen aan zich binden door ze op te jutten tegen een externe vijand. In mijn boek ‘Ondanks hun dappere rol in het verzet…’ laat ik zien hoe in november 1956, deze maand zestig jaar geleden, een hetze plaats vond tegen Nederlandse communisten nadat in Hongarije Sovjetrussische troepen een gewelddadig einde hadden gemaakt aan een opstand tegen het communistisch bewind. Die hetze was toen wel uniek. Terwijl elders in de wereld de woede over het optreden van de Russen zich richtte tegen hun ambassades en handelsvertegenwoordigingen, kreeg in Nederland de CPN de volle laag. Stenen door de ruiten van Felix Meritis, het toenmalige partijgebouw, tevens drukkerij van De Waarheid. En ook stenen door de ruiten van woonhuizen en winkels van communisten en andere bedreigingen die CPN-leden en hun gezinnen dwongen over te gaan tot een regime van de illegaliteit dat ze nog uit de oorlog kenden. Communisten waren in die dagen vogelvrij en konden ook niet rekenen op de bescherming van de politie, die zich bij de rellen in Amsterdam, Utrecht en andere plaatsen passief opstelde, en soms zelfs oproerkraaiers de helpende hand bood.
De stemming die tot deze rellen leidde werd heel bewust gevoed door de leiding van de toenmalige rooms-rode coalitie en de haar welgezinde media. Op een protestmanifestatie in Amsterdam opende KVP-voorzitter mr. H.W. van Doorn zijn toespraak met: ‘Na de zondag van het verraad, de maandag van het verzet.’ Hij refereerde aan zijn collega-voorzitter van de PvdA, Vermeer, die had gezegd: ‘Wie na zondag nog een communistische hand drukt staat medeschuldig aan moord en verraad.’ Het Parool toonde alle begrip voor het feit dat de ‘machteloze woede over het verraad van de Sovjet-Unie’ zich richtte tegen de ‘bolsjewistische filialen in de hoofdstad en elders’. ‘Dat er ruiten sneuvelden en dat enkele handlangers van het communistische apparaat een paar flinke klappen opliepen, moesten diegenen die zo de rekening gepresenteerd kregen maar voor lief nemen: zij hadden deze afstraffing dubbel en dwars verdiend.’
Maar waarvoor werden zij eigenlijk gestraft? Uiteindelijk ging het om niet meer dan een standpunt dat veel Nederlanders onverdraaglijk vonden. De CPN verdedigde de Russen die in de jaren vijftig bij velen angst opriepen voor een nieuwe oorlog en een nieuwe bezetting door een totalitaire mogendheid. Maar die angst werd in Nederland op de hoogtepunt van de Koude Oorlog wel op alle mogelijke manieren uitgebuit voor een binnenlandse afrekening. De CPN was een lastige horzel in het bastion van de verzuilde politieke en economische verhoudingen. Communisten verzetten zich tegen de koloniale oorlog in Indonesië, tegen loondictaten en de meegaandheid van de erkende vakbeweging, tegen het aanhalen van de broekriem ten gunste van verhoogde defensie-uitgaven tijdens de Korea-oorlog, en tegen de atoombewapening. Hun stemmen waren, zo ze al gehoord werden, jarenlang stelselmatig onschadelijk gemaakt met verwijzingen naar de vijanden in het oosten. Ze waren als politieke groepering ‘kaltgestellt’, geïsoleerd en gemarginaliseerd. En juist daardoor des te fanatieker geworden in hun trouw aan de Sovjet-Unie.
De hetze van november 1956 tegen de CPN was geen incident, maar het dieptepunt van een jarenlange campagne om een bevolkingsgroep buitenspel te zetten. In een terugblik in de jaren tachtig erkent oud-KVP-Kamerlid Van Doorn dat er ‘iets dubbelzinnigs’ zat in de houding van de anticommunistische demonstranten. Het ging weliswaar over Hongarije, ‘maar ik vrees dat we ons ook zo opgewonden hebben omdat we nu die communisten hier met iets concreets konden bestrijden’. Mogen we over vijfentwintig jaar een dergelijke reflectie ook verwachten van de leider van de PVV?

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (35)

Tip top
Tip top6 nov. 2016 - 20:17

Wilders grijpt zijn kans omdat de zittende politiek geen antwoord heeft op de huidige (immigratie) problematiek. De koek is verdeeld, de zittende politiek vult zijn zak, geen behoefte aan verandering dus alleen symboolpolitiek. Het is niet de schuld dat Wilders zo populair is. Het is de zittende politiek die hem laat scoren omdat ze dit hadden kunnen zien aankomen en niets gedaan hebben behalve cadeautjes aan bankiers en andere bestuurders geven (ze willen natuurlijk graag een baantje willen als hun termijn erop zit). Vergelijk dit maar met de jaren 20-30 van de vorige eeuw. Het enige verschil is dat de huidige crisis (nog) niet van een dergelijke omvang is geweest. Hopen dat het niet zover komt. Als het slecht gaat krijgen de buitenlanders de schuld. Denk dat men nu in ieder geval het gevoel heeft dat het slecht gaat, en daar speelt Wilders handig op in. Ik zou verwachten dat een socioloog dit wel gezien zou hebben.

tinus1969
tinus19696 nov. 2016 - 10:04

Jos van Dijk maakt helaas dezelfde denkfout als Mihai Ticu (http://www.joop.nl/opinies/wilders-verkracht-vrijheid#comment-1856563): Hij lijkt oprecht te geloven dat Wilders de oorzaak van allerlei onvrede; terwijl Wilders toch eerder gezien moet worden als een symptoom. Ondertussen is het gevaarlijk om je eigen standpunt te definiëren als 'anti-Wilders'; op termijn zien kiezers dan iemand zonder eigen standpunten, zonder eigen kleur, behalve 'ik ben tegen als Wilders voor is'. Sociologisch gezien is de vraag naar de oorzaak van die diepere onvrede zowel wetenschappelijk interessant als bijzonder urgent. Het is duidelijk dat nationalisme/anti-globalisme één van de kernelementen is; de populariteit van Wilders' anti-islam standpunt kun je zien als een populistische variant van anti-globalisme.

1 Reactie
johannn2
johannn26 nov. 2016 - 14:11

tinus, Het symptoom in het verschijnsel Wilders is, dat deze geboren populist zo'n enorme aanhang weet te verwerven. Er is inderdaad heel veel onzekerheid en onlustgevoel in de maatschappij; ideaal milieu voor de Wildersen. .

OlavM
OlavM5 nov. 2016 - 17:58

Met Mark Huysman (hieronder) ben ik het eens dat het een goed relaas is over de hetze tegen de communisten na de Tweede Wereldoorlog (waaraan b.v. ook nog de schandelijke behandeling van de oud-Spanjestrijders zou kunnen worden toegevoegd), maar dat de vergelijking met Wilders' hetze tegen moslims (en meer algemeen: mensen met een achtergrond van andere herkomstlanden) niet opgaat. Een vergelijking van de laatste met de situatie in de jaren dertig is treffender, hoewel die natuurlijk ook niet één-op-één opgaat. [Mogen we over vijfentwintig jaar een dergelijke reflectie ook verwachten van de leider van de PVV?] Natuurlijk niet. Wilders kan niet tippen aan een H.W. van Doorn, en overigens lijkt mij zo'n vraag niet zo interessant.

Hallozeg
Hallozeg5 nov. 2016 - 17:37

Jos van Dijk, heb je jezelf ooit weleens druk moeten maken over het feit, of je de volgende dag nog wel werk zou hebben, of je tot aan je pensioen kan werken, of je je huis moet opeten of je ziektekosten kan betalen of je kinderen niet een erg hoge studieschuld opbouwen, of je fysiek je werkzaamheden kan volhouden, of de erfenis van je ouders wordt opgegeten door het verpleegtehuis zodat zelfs dat appeltje voor de dorst verdwijnt, etc. etc. Hoezo een bevolkingsgroep buitenspel zetten????

1 Reactie
Mark Huysman
Mark Huysman6 nov. 2016 - 9:25

Hoezo een bevolkingsgroep buitenspel zetten????] Waarom neem jij aan dat Van Dijk geen oog zal hebben voor slachtoffers van het neoliberalisme? Hij heeft een boek geschreven over het anticommunisme van na de oorlog en blijkens dit artikel duidelijk sympathie voor de positie van de communisten. Wat je verder ook van de CPN kunt vinden het was wel de partij die zich altijd consequent verzet heeft tegen sociale afbraak. Iets wat je niet bepaald van de PVV kunt zeggen. Zie AOW-standpunt bij Rutte1 en zie hun stemgedrag in de kamer.

Jonas DeRidder
Jonas DeRidder5 nov. 2016 - 17:11

De communisten hebben nooit de erkenning gekregen die ze voor hun inzet bij de opbouw van een fatsoenlijke samenleving verdienen. Een miskende groep die nooit echt groot is gegroeid maar wel veel invloed had. Hetzelfde zou over 25 jaar gezegd kunnen worden van de PVV aanhang. Ook die zijn een moment in de tijd die nooit stil staat. Net als de communisten van toen heeft de pvv aanhang nu ook zijn functie. Wat nu wel ontbreekt is een sterke tegenbeweging. Daar zouden echte communisten voor nodig zijn. En die hebben we niet meer. Die paar enkelingen die nog wel de moed hebben zich te willen verzetten ontvangen van het establishment onmiddellijk het frame van Rusland aanhanger. Nog steeds het voorbeeld van grote verschrikking. Zolang de gevestigde macht nog veel profijt van Wilders heeft zullen zijn nep tegenstanders, de aanhangers van rust en orde, niet voor een samenleving van gelijkwaardigheid vechten.

1 Reactie
tinus1969
tinus19696 nov. 2016 - 11:10

En hoe moet die tegenbeweging er uit zien? Het probleem is, dat populistisch rechts diverse uitgangspunten aan het annexeren is, die traditioneel eigenlijk links zijn; niet alleen het antiglobalistische uitgangspunt, maar vooral het anti-neo-liberale uitgangspunt en het anticlericale/seculiere uitgangspunt. Vooral dat laatste uitgangspunt heeft een opvallende evolutie meegemaakt: Linkse partijen waren in de jaren 30 en 50 uitgesproken anticlericaal en antireligieus; tegenwoordig is links juist vooral anti-discriminerend en respecteert daarom religie.

DaanOuwens
DaanOuwens5 nov. 2016 - 13:57

Dit is een aardige poging de relatie tussen het optreden van Wilders en de NSB om te vermijden. Dat ligt vaal gevoelig en maakt het voeren van een discussie lastig. Volgens mij heeft de schrijver nagedacht en is tot de conclusie gekomen dat de communisten zich wellicht voor dat doel lenen. In Amerika door McCarthy had het inderdaad kenmerken van een vervolging. Dat was hier in mindere mate het geval, hoewel er nog steeds mensen zijn die de Nederlandse communisten verantwoordelijk stellen voor het beleid van de Sovjet unie. Dat is hetzelfde als de PVV aanhang verantwoordelijk stellen voor de dictatuur en moorden van Poetin. Sympathie is niet hetzelfde als mede dader zijn. Maar mijn conclusie is dat er nauwelijks overeenkomsten zijn tussen de manier waarop moslims behandeld worden en communisten in het verleden. En dat maakt dit stukje geen sterk betoog. Molukkers, chinezen, Surinamers zijn groepen die vergelijkbare discriminatie en haat hebben meegemaakt als moslims nu. Er zijn dus betere voorbeelden.

rbakels
rbakels5 nov. 2016 - 10:11

Het ergste vind ik nog dat Wilders talloze Nederlanders (en zeker niet alleen PVV-aanhangers) heeft geïndoctrineerd met de gedachte dat de islam eng is, en strijdig met onze grondrechten. Zelf ben ik allerminst Wilders-aanhanger, maar ik betrapte me ook op dergelijke ideeën. Dus ben ik mij op de hoogte gaan stellen, o.a. op universiteiten (waar ik vaker kom). Zoals te verwachten was bevestigen die dat er wel degelijk een gematigde islam bestaat. Als Wilders zegt dat moslims die zich als gematigd voordoen de ergsten zijn omdat zij de kluit belazeren (wat hun geloof zou toestaan) dan geeft hij blijk toch wel even in het nauw te zijn gebracht met tegenargumenten. Onlanbgs reisde ik van Azerbaidjan naar Iran, beide moslimlanden. In Baku, de hoofdstad van Azerbaidjan zag ik helemaal geen hoofddoeken, en dronk ik zoveel bier als ik wilde. In Iran daarentegen hebben ze een systeem waarin geestelijke leiders de baas zijn, wat strenge kledingvoorschriften met zich meebrengt (ook voor westerse toeristen), en ten gevolge heeft dat er geen druppel alcohol te koop is (in plaats van een bierbuik heb ik nu een cola-buik). Uiteindelijk reflecteren religies de landscultuur en niet omgekeerd. Nederlanders waren al streng en zuinig, en dat heeft het gereformeerde geloof opgepakt. Het rooms-katholicisme is ook een christelijk geloof, maar heel anders: dat stelt ook wel regels maar die worden met zuidelijke zwier gehanteerd. Kortom: om de PVV met wortel en tak uit te roeien moet de islamofobie worden aangepakt. Dat dient ook een praktisch doel: moslims vrezen dat het westen er op uit is hun geloof te vernietigen, en als je de retoriek van een Wilders hoort is die angst zo gek nog niet. En die angst brengt de heethoofden onder hen tot terroristische daden. Als de terrorismebestrijding serieus wordt aangepakt moet anti-islamitische radicalisering net zo hard worden aangepakt als islamitische radicalisering.

3 Reacties
Haastig
Haastig6 nov. 2016 - 22:38

"Uiteindelijk reflecteren religies de landscultuur en niet omgekeerd." Vreemd genoeg was Iran een vrij modern land voordat de "religie" de landscultuur "reflecteerde" en vrouwen in de door u geliefde hoofddoek gedwongen werden. Wat "gereflecteerd" wordt is dat religies een uitstekend middel zijn om macht te verwerven en uit te breiden. Maar kennelijk zijn er nog steeds mensen die geloven dat de verspreiding van het christendom in de voorbije eeuwen een "toevallige" gebeurtenis was, uit de liefde voor de heer was, ipv uit liefde voor macht en gebiedsuitbreiding..... net zoals ze geloven dat fundamentalistische islam niet bestaat en dat daar geen financiering of machtsdoel achter zit.

DanielleDefoe
DanielleDefoe7 nov. 2016 - 0:21

Azerbaidjan is officieel een seculaire staat. De orthodoxe islam is er echter wel in opkomst.

Piet bot
Piet bot7 nov. 2016 - 14:11

Frits Jansen 5 november 2016 at 11:11 Het ergste vind ik nog dat Wilders talloze Nederlanders (en zeker niet alleen PVV-aanhangers) heeft geïndoctrineerd met de gedachte dat de islam eng is, en strijdig met onze grondrechten. Daar hebben de Nederlanders Wilders niet voor nodig hoor. De islamitische landen met zijn extreme volgers kunnen heel goed zelf laten zien hoe eng de islam is!

Pater
Pater5 nov. 2016 - 1:43

een gezochte vergelijking. Boekje promoten?

sidek
sidek4 nov. 2016 - 23:00

Ach, de klassenstrijd heeft ook zo haar geschiedenis; de Internationale wordt nog steeds bij de PvdA gezongen op 1 mei.

2 Reacties
Zandb
Zandb5 nov. 2016 - 9:57

Klopt, Cees. U wilt daar iets mee zeggen?

adriek
adriek5 nov. 2016 - 16:52

Net zoals het Wilhelmus nog steeds ons volkslied is. Inclusief de belofte om vroom te leven en te sterven voor het vaderland.

jahoor2
jahoor24 nov. 2016 - 22:06

Een vijand creëren spreekt vooral mensen aan met het ontwikkelingsniveau van een voetbal hooligan.

1 Reactie
Zandb
Zandb5 nov. 2016 - 10:00

Voetbalhooligans blijken als mens net zo normaal te zijn als, nou noem eens wat; Marokkanen?

Events, dear boy, events
Events, dear boy, events4 nov. 2016 - 21:16

''En passant wordt door de schrijver vergeten wat in 1956 de directe aanleiding was: het breken van de Hongaarse Opstand door de Russen. (Een klein detail?)'' Exact. De CPN en de Waarheid vonden dat allemaal prachtig en schaarden zich, zoals altijd, kritiekloos achter een meedogenloze, repressieve, bloeddorstige dictatuur. Dát was de reden dat de rest van Nederland ze uitkotste. Er waren die dagen hier en daar wat relletjes. Totaal niet goed te keuren uiteraard, maar dat communisten in die dagen ''vogelvrij'' zouden zijn geweest, lijkt me overdreven. Een paar ingegooide ruiten, maar ''geen communist werd in Nederland een haar op zijn hoofd gekrenkt''. Dat laatste is een citaat uit een oude column van Renate Rubinstein. Ik kan iedereen aan raden haar columns over die novemberdagen van 1956, en de commies in Nederland in het algemeen, er eens op na te lezen. Over alle communisten (met maar enkele uitzonderingen) die tot op de dag van vandaag - of hun dood, Marcus Bakker bv - blijven geloven dat ze een ''vertederend soort gelijk'' hebben gehad, ook toen de waarheid echt niet meer genegeerd kon worden, en bleek dat het communisme nog vele malen erger was geweest dan in het vrije westen al gedacht werd. Lees ook de goede analyse van Martin Bossenbroek ''Fout in de Koude Oorlog'' eens.

Machielse932
Machielse9324 nov. 2016 - 21:11

De link naar het verleden ontgaat me hier een beetje. Verder heeft Wilders helemaal niks ontketend. Die hetze is er al bijna twintig jaar.

4 Reacties
Zandb
Zandb5 nov. 2016 - 10:04

Wilders ontketent weinig: Hij legitimeert verkeerd gedrag wat in ieder mens aanwezig is. Hij maakt misbruik van zijn charisma. Van leiders mag verwacht worden, dat die het verkeerde gedrag wat in mensen aanwezig is, beteugelen.

TotCo Ring
TotCo Ring5 nov. 2016 - 10:28

En alleen diegene die de waarheid kent zal uitmaken wat verkeerd gedrag is?

Machielse932
Machielse9325 nov. 2016 - 11:29

verkeerd gedrag is een relatief begrip. Overigens is het imago van de marokkaanse gemeenschap al zo laag dat een politicus wel heel erg zijn best moet doen om een hetze te veroorzaken. In mijn ogen creëert Wilders geen verkeerd gedrag maar oogst hij boze sentimenten, hij zaait ze echter niet. Maar zo zie ik het en daar kan je inderdaad over discussiëren.

Zandb
Zandb6 nov. 2016 - 8:57

Ach ik ben ook maar die ik ben: In algemene termen over mensen praten, generaliseren, discrimineren, dat is al heel snel volkomen fout. We hebben allemaal die neiging om anderen de schuld te geven. Leiders die deze eigenschap misbruiken, aanwakkeren, legitimeren enz., dat kunnen we beter maar niet hebben, leert de geschiedenis. Mensen die waarnemen dat dat onverantwoord generaliseren gestimuleerd wordt, geven juist te kennen, dat zij de waarheid NIET in pacht hebben. Immers: de mensen die generaliseren; die weten immers allemaal, zelfs zonder bewijs, wie er schuldig is.

msj_meijerink
msj_meijerink4 nov. 2016 - 19:48

En passant wordt door de schrijver vergeten wat in 1956 de directe aanleiding was: het breken van de Hongaarse Opstand door de Russen. (Een klein detail?) Dit lijkt me onvergelijkbaar met de strafrechtelijke vervolging van onze nationale demagoog, Geert W., die ook nu alles uit de kast haalt om de publiciteit te halen en de rechtsgang te frustreren. Dat lijkt mij duidelijk een vooropgezet plan van hem, een iets andere oorzaak en gevolg dan in 1956. Toch?

Bram Emanuel
Bram Emanuel4 nov. 2016 - 19:39

"De CPN verdedigde de Russen die in de jaren vijftig bij velen angst opriepen voor een nieuwe oorlog en een nieuwe bezetting door een totalitaire mogendheid." Behoren de communisten tot de foutste mensen uit de naoorlogse geschiedenis? Verreweg het grootste aantal doden na WW2 viel te betreuren in de communistsche heilstaten Sovjet-Unie en China en andere communistische regimes als Cambodja. De schattingen lopen van 21-100 miljoen slachtoffers. De Nederlandse communisten die deze regimes steunden waren in mijn optiek daarom qua bloed-aan-de-handen vergelijkbaar met NSBers. https://en.wikipedia.org/wiki/Mass_killings_under_Communist_regimes

3 Reacties
Donostia2
Donostia24 nov. 2016 - 21:34

Iets preciezer. Jozef Stalin: 23 miljoen doden Vladimir Lenin: 13 miljoen doden Leon Trotski: 9 miljoen doden Adolf Hitler: 17 miljoen doden Mao Tse-dong: 72 miljoen doden Ho Chi Minh: 1 miljoen doden Pol Pot: 3 miljoen doden Kim Il-Sung: 2 miljoen doden Ideologie is niet zo gezond voor mensen. Communisten, socialisten en nationaal socialisten hebben onwaarschijnlijk veel doden veroorzaakt. Dit pleidooi voor rehabilitatie van Nederlandse communisten vind ik dan ook wel erg wrang.

Jonas DeRidder
Jonas DeRidder6 nov. 2016 - 8:14

@Donostia Dan nog maar te zwijgen over alle slachtoffers van religies. Wat veelal de basis is van een ideologie.

Zandb
Zandb6 nov. 2016 - 9:27

Bram: Leuke vraag, met een fijn antwoord: "Behoren de communisten tot de foutste mensen uit de naoorlogse geschiedenis?" Dat is ongetwijfeld "ja"; de manier waarop in de Sovjet Unie en in China het communisme vorm kreeg, namelijk nietsontziend dictatoriaal, straalt op dezelfde manier op de mensen af die dit in eerste aanleg steunden, als de manier waarop Wilders bv vormgeeft aan zijn PVV. (Waarbij ik voor alle duidelijkheid vermeld, dat ik het alleen heb over de wijze waarop leiders hun ideeën over de mensen uitsmeren en dat die ideeën inhoudelijk NIETS met elkaar te maken hebben. Ik bedoel: Als Wilders straks dictatoriaal zijn PVV tot welzijn van de mensheid kan leiden, dan zullen de mensen die hem steunden dezelfde weldoeners worden. En andersom natuurlijk, kunnen ze ook zo maar verworden tot "de foutste mensen uit de naoorlogse - hopelijk voor ons niet nog eens naoorlogse - geschiedenis".)

Dubbeldenker
Dubbeldenker4 nov. 2016 - 19:21

Wilders heeft nog nooit iemand opgehitst. Dat sommigen zijn mening en standpunten denken te moeten ondersteunen met stenen, varkenskoppen, vuurwerk en molotovcocktails, is niet de verantwoordelijkheid van Geert. Dat kunnen ook onmogelijk partijleden van de PVV zijn, want Geert is het enige lid. Hem valt per definitie niets te verwijten, dus waarom zou hij reflecteren en achteraf spijt betuigen van zijn acties en uitspraken. Of heeft Jos van Dijk ergens voorbeelden van een spijt betuigende Wilders gezien of gehoord die mij zijn ontgaan.

2 Reacties
jahoor2
jahoor24 nov. 2016 - 22:03

Je handen wassen in onschuld heet dat.

dikke leo2
dikke leo25 nov. 2016 - 17:03

Dubbeldenker 4 november 2016 at 20:21 Zo is het mijnheer Dubbeldenker. Wordt hier minder goed ontvangen deze waarheid, want Wilders is de boeman he.

Mark Huysman
Mark Huysman4 nov. 2016 - 18:50

Goede analyse van het anticommunisme van de jaren ’50. Toch vind ik Wilders’ hetze daar niet helemaal mee te vergelijken. De communisten waren politieke tegenstanders van het establishment en moesten daarom onschadelijk gemaakt worden. De Marokkanen en moslims zijn geen politieke tegenstanders maar zondebokken voor alles wat fout gaat hier (en dat is nogal wat). Hun positie is daarom meer te vergelijken met de positie van de joden voor de oorlog. En Wilders' beweging is meer in de lijn van Mussert’s beweging.

1 Reactie
jahoor2
jahoor24 nov. 2016 - 22:03

scherp