Joop

Postema stapt op als fractieleider PvdA in Eerste Kamer maar houdt vast aan zetel

  •  
10-07-2018
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
Andre Postema in Eerste Kamer

© 2018-07-09 18:21:05 DEN HAAG - PvdA-fractievoorzitter Andre Postema tijdens een plenaire vergadering in de Eerste Kamer. Postema kwam onder vuur te liggen in zijn rol als voorzitter van het C

André Postema, de onderwijsbestuurder van de koepel waar een examendebacle plaatsvond dat honderden vmbo-leerlingen in Maastricht beroofde van hun diploma, legt zijn functie als fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer neer. Hij blijft echter wel aan als senator. Daarmee lijkt de affaire nog voort te blijven slepen.
In een verklaring zegt de politicus:
"Werkzaamheden in de hoofdfunctie staan los van het Eerste Kamerlidmaatschap. Dat is de enige manier om het belangrijke, deeltijdwerk van Senator te kunnen doen. Ik heb dit sinds mijn lidmaatschap van de Eerste Kamer sinds juni 2011 altijd kunnen bewaken: als vice-voorzitter van de Universiteit Maastricht en vervolgens als voorzitter van het Limburgs Voortgezet Onderwijs."
"De afgelopen weken is er veel gebeurd op één van de scholen van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs. Ik heb mij na de premature bekendmaking van de Inspectie dat de eindexamens van alle leerlingen ongeldig zijn verklaard, ten volle ingezet om de leerlingen en docenten van het VMBO Maastricht zo snel mogelijk weer een perspectief te kunnen bieden. Voor hetgeen daaraan vooraf is gegaan zal een onderzoek worden uitgevoerd. Ik heb aangegeven naar de uitkomsten van dit onderzoek uit te zien, zodat ook ik daar verantwoording over kan afleggen."
"Inmiddels wordt in de media en ook in de Tweede Kamer de relatie gelegd tussen mijn hoofdfunctie en mijn positie als lid van de Eerste Kamer. Ik ben van mening dat deze relatie er, uitgaande van de voorwaarde van fatsoenlijk en integer handelen, niet is. Ik ben een gekozen volksvertegenwoordiger, dat is een politieke verantwoordelijkheid. En ik ben een benoemd bestuurder, dat betreft een bestuurlijke verantwoordelijkheid. Ik heb het lidmaatschap van de Eerste Kamer en mijn hoofdfunctie altijd gescheiden gehouden en zal dat blijven doen. Het is de enige manier waarop wij als Senatoren kunnen functioneren en ook de enige manier om de Senaat een eigenstandige positie te laten behouden in het Nederlandse parlementaire stelsel."
"Ondanks dit alles ervaar ik dat mijn functie als fractievoorzitter momenteel ter discussie staat, ook in de fractie. Ik betreur dit. Het is echter ook aan de fractievoorzitter om te voorkomen dat we als fractie in een patstelling of zelfs onderling conflict geraken. Ik heb daarom vandaag besloten mijn fractievoorzitterschap per direct neer te leggen."
Binnen de PvdA drong onder meer Lilian Ploumen aan op zijn aftreden. Na het zomerreces wordt beslist wie de nieuwe fractievoorzitter wordt. Tot die tijd neemt Esther-Mirjam Sent de taken waar.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (17)

GMatth52
GMatth5211 jul. 2018 - 20:21

Hiltermann: "Postema is geen uitzondering. Integendeel, hij kan model staan voor de meerderheid van schoolbestuurders. Op alle scholen die jaren achtereen schermden met slagingspercentages van honderd of bijna honderd procent, is een vergelijkbaar frauduleus beleid gevoerd. " In mijn jonge jaren (jaren ''70) waren er schooldirecteuren in het voortgezet onderwijs, die zelf uit jet onderwijs kwamen, en soms ook nog zelf les gaven. Waarschijnlijk zijn na de megafusies in het hoger beroepsonderwijs in de jaren ''80 zogenaamde "managers" aan het bewind gekomen, die niet uit het onderwijs kwamen. De idee was: een manager moest "een organisatie kunnen runnen", al dan niet met inhoudelijke kennis van het vakgebied van de desbetreffende organisatie. Mogelijk is er toen iets misgegaan. En niet alleen in het hoger (en middelbaar) beroepsonderwijs. Ook van verpleegkundigen hoor ik klachten over managers. Mogelijk is de salariëring van managers ietwat aan de hoge kant. Of dat een gunstige factor is durf ik niet te zeggen. Natuurlijk betaal ik graag belasting, en ook mijn verzekeringspremie voor ziektekosten.

1 Reactie
GMatth52
GMatth5211 jul. 2018 - 20:27

Sorry, ik reageerde op een bijdrage van Bert de Vries. Even niet goed opgelet.

DonDonaldSucks
DonDonaldSucks11 jul. 2018 - 13:37

Incompetentie is nu eenmaal geen belemmering voor het zijn van volksvertegenwoordiger, ook het incompetente deel van de bevolking moet vertegenwoordigd worden.

Wiewatwaar2
Wiewatwaar211 jul. 2018 - 12:35

Een leuk algemeen puntje is de bekende communicatietruc die wordt toegepast. Vele mensen in dit soort situaties, ook hij, profileren zich dan in hun verbale communicatie als probleemoplosser i.p.v. als degene die (mede) de problemen veroorzaakt of in de hand heeft gewerkt.

Grietje Genot
Grietje Genot11 jul. 2018 - 9:08

Een man met karakter - dus een man naar mijn hart - , maar niet van stavast; - mijn hart breekt.

JanBakker2
JanBakker211 jul. 2018 - 7:21

Dat hij bestuursvoorzitter blijft vind ik storend. Onder zijn verantwoordelijkheid hebben 340 leerlingen op dit moment geen diploma. Fout kan en moet hij niet herstellen laat dat een andere bestuurder doen.

punt2
punt211 jul. 2018 - 4:57

Prachtig om te zien hoe onze politici verknocht zijn aan hun status en aan het pluche.... Deze man is ongeschikt maar mag gewoon blijven.... Enorme blinders onder zijn verantwoordelijkheid waarvan honderden jongeren het slachtoffer van zijn.... Maar verantwoordelijkheid hebben of verantwoordelijkheid nemen is nog niet tot hem doorgedrongen. De Partij van de Aanblijvers laat zich weer van haar beste kant zien..... klaar voor verantwoordelijkheid!!!! Voor anderen dan.

Hiltermann
Hiltermann10 jul. 2018 - 21:24

Heel de PvdA top heeft druk op Postema uitgeoefend met als miniem resultaat dat de man nu het fractievoorzitterschap heeft neergelegd. Nog steeds volhouden dat hij in staat zou zijn 340 gedupeerde leerlingen aan een diploma te helpen waarbij Postema voor het gemak vergeet dat het diploma dat in 2018 werd uitgereikt als minderwaardig zal worden beschouwd. Postema is het prototype van de arrogante bestuurder die gewend is te dicteren wat er gedaan moet worden om problemen op te lossen. Dat in dit geval niet Postema maar de onderwijsinspectie aan zet is lijkt hem te zijn ontgaan. Postema zal alleen vertrekken als bestuurder wanneer zijn werkgever hem ontslaat.

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin14 jul. 2018 - 10:14

Hilterman Aan de andere kant gaan ze nu wel iets politiseren dat ze anderzijds niet wensen te politiseren nl. de baan van leden van de eerste kamer. Iedereen daar haalt het hoofdinkomen uit een gewone baan en geen politicus die die twee ooit wilde/wenste te verbinden. In principe is de Eerste Kamer steeds politieker geworden wat eigenlijk niet zou mogen. Leden worden geacht te controleren of wetten kunnen/ mogelijk zijn en niet in strijd met de grondwet bijvoorbeeld en uitvoerbaar zijn. Nu daar ook al fractie-dicipline geldt en er in hoge mate politiek wordt bedreven i.p.v. objectieve controle op in te voeren wetten naar eer en geweten, zouden die twee ook niet meer naast elkaar mogen bestaan lijkt me.

Meta  Foor
Meta Foor10 jul. 2018 - 20:21

deze boef is democratisch gekozen; PvdA kiezers hadden en hebben blind vertrouwen in de vaardigheden van deze man.... dus vanwaar deze afgunst ? gewoon laten zitten dus als afgevaardigde van PvdA stemmers

5 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus10 jul. 2018 - 22:16

"PvdA kiezers hadden en hebben blind vertrouwen in de vaardigheden van deze man" Ga terug naar de brugklas en leer bij staatsinrichting dat senatoren geen mandaat van de kiezer hebben maar getrapt via Provinciale Staten aan hun zetel komen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin11 jul. 2018 - 5:44

Dus hebben we geen democratie!

Klaas Punt
Klaas Punt11 jul. 2018 - 8:41

Maar Piet, op de een of andere manier is de man boven komen drijven en ik betwijfel of dat was omdat hij zoveel gefolderd of geplakt heeft. En dus wel via de PvdA gelederen.

Piet de Geus
Piet de Geus11 jul. 2018 - 9:03

"dus wel via de PvdA gelederen" Maar niet via de PvdA-kiezers. Die hebben alleen gestemd voor Provinciale Staten.

Klaas Punt
Klaas Punt11 jul. 2018 - 17:32

Piet, je hebt gelijk. Daarom noemen we het ook indirecte verkiezingen!

Bert de Vries
Bert de Vries10 jul. 2018 - 19:00

Postema is geen uitzondering. Integendeel, hij kan model staan voor de meerderheid van schoolbestuurders. Op alle scholen die jaren achtereen schermden met slagingspercentages van honderd of bijna honderd procent, is een vergelijkbaar frauduleus beleid gevoerd. Toetscijfers werden aangepast om te kunnen voldoen aan imago-vereisten of aan financiële normen. Voornaamste oorzaak is de invoering, eind jaren 80 / begin jaren 90, van marktmodellen voor de onderwijsbekostiging door de overheid. Telkens is vergeten dat fraude een hoofdkenmerk is van ondernemen. Daarbij wordt in gevallen als die van de school in Maastricht niet gesproken van fraude maar het belang van de organisatie. Trouwens: met zijn verweer in Nieuwsuur maakte Postema duidelijk dat hij het doel van de eerste cursus voor beginnende managers, maak ondergeschikten verantwoordelijk voor jouw beleid, wel kent maar niet heeft begrepen.

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin11 jul. 2018 - 5:46

Schoolbesturen nemen nooit en te nimmer de verantwoordelijkheid van wat dan ook op zich.