Joop

Politieke rituelen rond het wetsvoorstel tegen onverdoofd slachten

  •    •  
09-12-2011
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
102 keer bekeken
  •  
BNNVARA fallback image
De VVD heeft heel wat uit te leggen, wanneer ze de SGP ook op dit letterlijk zeer gevoelige onderwerp volgt
Deze week was in het EO programma De 5e dag te zien hoe opperrabbijn Jacobs zich vervoegde bij de woning van SGP senator Holdijk te Uddel, met de vraag of hij wellicht nog enkele senatoren van de PVV zou kunnen overhalen om tegen de wet Thieme te stemmen. De opperrabbijn had uitgerekend dat de tegenstanders nog 8 stemmen tekort kwamen. Uit de exactheid van die berekening blijkt hoe zwaar de lobby op individuele senatoren is geweest en zal zijn tot het moment van stemmen. Omdat veel partijen hebben aangegeven nog geen finaal oordeel te hebben geveld, wordt er gecanvast tot op huisadressen toe.
De politieke verhoudingen rond het onverdoofd slachten laten een merkwaardig patroon zien. Waren aan het eind van de vorige eeuw met name de SGP, de GPV en de RPF (nu CU) felle pleitbezorgers van een verbod op de onverdoofde rituele slacht en de progressieve partijen tegenstanders daarvan uit overwegingen van multiculturele tolerantie, inmiddels hebben de christelijke partijen zich ontpopt als gemotiveerde bestrijders van het wetsvoorstel. Nota Bene een wet die hun idealen van enkele decennia geleden wil regelen naar hun wensen van toen: geen discriminatie tussen slachters, elke slachter is ongeacht het geloof dat hij aanhangt gehouden dieren te verdoven voorafgaand aan de slacht naar de laatste wetenschappelijke inzichten.
Naast problemen met het ‘vreselijk lijden voor deze dieren’ kon de orthodox-protestantse SGP destijds het ritueel slachten ook niet terugvinden in de mozaïsche wetgeving in het Oude Testament en moest het dus uit de latere Joodse traditie komen. En die erkende de SGP niet. De voorloper van de Christenunie liet in 1989 van zich horen over dit onderwerp tijdens een debat in de Eerste Kamer. GPV-senator Van der Jagt, die mede namens de RPF sprak, stelde  dat de overheid de normen en waarden van culturele minderheden niet zou moeten accepteren of overnemen voor zover de overheid het daarmee niet eens is. Van der Jagt beschouwde Nederland als een land met christelijke normen en waarden. Het beleid rond het toestaan van onverdoofd ritueel slachten zag hij als een voorbeeld van hoe het niet moest. Inmiddels heeft de SGP, een partij die zegt voor onveranderlijke waarden te staan, de koers deels  gewijzigd. De joodse slacht zou nu wat de SGP betreft moeten worden toegestaan, terwijl de islamitische slacht zou moeten worden verboden. De discriminerende wetgeving die op dit moment verschil maakt tussen de wijze waarop enerzijds joden en islamieten en anderzijds alle andere Nederlanders dieren mogen slachten, zou niet minder maar méér discriminerend moeten worden volgens de SGP, namelijk door onderscheid te maken tussen joden en moslims.
De rol van de VVD is nog opmerkelijker dan die van de confessionele partijen. Vooruitlopend op het debat liet VVD woordvoerder in de senaat Schaap, geen gelegenheid onbenut om stelling te nemen tegen het wetsvoorstel. Hij waarschuwt ervoor om als meerderheid een regel op te leggen aan een minderheid, vindt dat slachten nooit diervriendelijk is en meent dat wetenschappers nooit zullen kunnen bewijzen welke vorm van slachten de diervriendelijkste is, en of religieuze groepen aan die norm zullen kunnen voldoen. Daarmee gaat Schaap niet alleen voorbij aan meer dan 230 wetenschappelijke rapporten, maar ook aan het feit dat de EFSA in Europees verband onafhankelijk toezicht houdt op dierenwelzijn, voedselveiligheid en nieuw te ontwikkelen slachtmethoden. Ook lijkt hij de expertise van de KNMvD en de Raad voor Dieraangelegenheden terzijde te schuiven. Dat alles is des te opmerkelijker omdat de VVD de laatste tijd aan de leiband lijkt te lopen van de SGP. Of het nu gaat om weigerambtenaren, koopzondagen, euthanasie, godslastering of christelijk onderwijs, de VVD lijkt er niet liberaal meer mee om te willen gaan, maar gedwongen aansluiting te zoeken bij het orthodox christelijk gedachtegoed van de kleinste gedoogpartner. Daar dreigt nu dus het continueren van onverdoofde slacht bij te komen. Stemde de VVD in de Tweede kamer nog met overtuiging voor het verbieden van vermijdbaar dierenleed tijdens de rituele slacht, senator Schaap toont zich de meest actieve lobbyist om het wetsvoorstel te torpederen. Nog voordat zijn eigen fractie zich erover uitgesproken had en nog voor het debat in de senaat had hij zijn finale oordeel al geveld in verschillende media.
Het oordeel over godsdienstvrijheid is des te opmerkelijker omdat het de VVD is die al sinds 2007 pleit voor een Boerkaverbod. De huidige VVD minister Kamp schreef daarover als Kamerlid bij zijn initiatiefwet voor een verbod op gezichtsbedekkende kleding:
De noodzaak om de maatschappelijke veiligheid door middel van een algemeen verbod te verzekeren dient echter zwaarder te wegen dan deze als religieus ervaren manifestaties. Één van de fundamenten van de democratische rechtstaat wordt immers gevormd door de scheiding van kerk en staat, die als uitgangspunt heeft dat niemand zich op grond van zijn religieuze opvattingen aan de gelding van algemene wettelijke voorschriften kan onttrekken.
Hier lijkt de overweging dat een meerderheid de opvattingen van een minderheid niet kan overrulen in een heel ander daglicht geplaatst. Kennelijk is het uitgangspunt “gelijke monniken, gelijke kappen” aan de VVD niet besteed. Soms (als het je uitkomt) kun je de godsdienstvrijheid inperken, terwijl je bij andere gelegenheden (wanneer het je niet uitkomt) kunt aangeven dat de godsdienstvrijheid een onaantastbaar gegeven is. Niet mag worden uitgesloten dat Schaap, die er in de senaat keer op keer blijk van geeft meer met landbouweconomie dan met het welzijn van dieren op te hebben, meent dat de belangen van dieren per definitie te onbelangrijk zijn om daarvoor religieuze vrijheden van mensen in te perken. In dit geval komt het perfect samen met de overwegingen van de SGP. Die zou de rituele slacht van moslims aan nadere voorwaarden willen onderwerpen, waarbij de joodse slacht het voorbeeld zou moeten vormen. Duidelijk is dat waar de SGP in aanvang niets moest hebben van de joodse, toen door hen als dieronvriendelijk omschreven, rituele slacht, nu door hen onderscheid gemaakt wordt tussen joodse riten waarmee ze zich inmiddels meer verwant voelen en islamitische riten waarmee ze geen verwantschap voelen. Als kleinste en cruciale gedoger van het kabinet heeft de SGP niet de behoefte om zich in te spannen voor de godsdienstvrijheid van boerkadraagsters, maar wel voor de vrijheid om het onverdoofd slachten van met name joden veilig te stellen.
Dat is veelzeggend in de draai die de VVD dreigt te maken ten aanzien van het wetsvoorstel. Waar voortschrijdend inzicht binnen de joodse gemeenschap er inmiddels toe geleid heeft dat jongens verdoofd besneden worden en dat vrouwen nu rabbijn mogen  worden waar dat decennia geleden nog ondenkbaar was, kan zulk voortschrijdend inzicht wat de VVD betreft aan dieren onthouden worden.
Waar de joodse en de islamitische traditie zich millennia geleden in diervriendelijke zin onderscheidden van wat toen gebruikelijk is, meent de VVD dat die millennia-oude opvattingen ook nog steeds geldig zouden moeten zijn voor slachtdieren in de 21e eeuw, terwijl er bewezen betere technieken voorhanden zijn die in grote delen van de moslim- en joodse gemeenschap ook al worden toegepast. De Rabbinical Assembly, waar 1600 conservatieve rabbijnen bij zijn aangesloten, heeft geen probleem met het toepassen van verdoving en het grootste deel van de Nederlandse Halalslacht vindt inmiddels verdoofd plaats.
De VVD heeft heel wat uit te leggen, wanneer ze de SGP ook op dit letterlijk zeer gevoelige onderwerp volgt.
Drs. Karen Soeters Directeur Nicolaas G. Pierson Foundation Mis niets: Volg Joop op Twitter , vind Joop leuk op Facebook

Meer over:

politiek, opinie
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (21)

DanielleDefoe
DanielleDefoe22 jan. 2016 - 16:45

In Noorwegen en Zweden is onverdoofd ritueel slachten gewoon verboden. Helaas wordt er wel vlees geimporteerd uit landen die het met dierenleed minder nauw nemen.

MartinSijes
MartinSijes9 dec. 2011 - 16:51

In aanvulling op de reactie die ik net verstuurde. Nog afgezien van het feit, dat de wetenschappelijke discussie over de slacht volop aan de gang is, neem ik stelling tegen de uitspraak dat niet kosher slachten voor joden OK zou zijn omdat een door Soeters aangehaalde "Rabbinical Assembly" daarmee accoord is. Er is op zich niets tegen de "Rabbinical Assembly", maar het is niet meer of niet minder dan EEN Amerikaanse organisatie van een richting binnen het Jodendom. In Nederland hebben alle Joodse kerkgenootschappen en de belangrijkste Joodse organisaties zich via het Centraal Joods Overleg uitgesproken tegen het wetsvoorstel. En wij leven in Nederland. Maar ook het rabbinical Assembly is VOOR kosher slachten. Op de website staat het volgende: The laws of Sh'hitah (kosher slaughter) provide the most humane method of slaughtering animals. Great care is exercised that the knife to be used must be regularly examined before and after it is used to determine that it is perfectly smooth, without a notch that might tear the flesh. The cut severs the arteries to the head of the animal, thereby stopping circulation to the head and rendering the animal unconscious of all pain. The one who slaughters the animal, the Shochet, must be carefully chosen. He not only must slaughter the animal according to Jewish law but is obliged to examine its internal organs to make certain the animal was not diseased. The Shochet must be both a learned and pious person. Kashering, the removal of blood. Through the process of kashering the blood is removed from the meat. It is not enough that the animal must be killed in the most humane way, that the life of the animal is taken with care and concern, but even the symbol of life, the blood, must be removed. The removal of blood which Kashrut teaches is one of the most powerful means of making us constantly aware of the concession and compromise which the whole act of eating meat, in reality, is. Again, it teaches us reverence for life. Dit ter aanvulling.

Patrick Faas
Patrick Faas9 dec. 2011 - 16:51

In het rijtje politieke partijen, waardoor Karen Soeters zich in de Eerste Kamer verraden voelt, mis ik nog GroenLinks en de PvdA. Joop.nl columnist Ruard Ganzevoort is theoloog en hoteleigenaar, volgens zijn bio, en senator namens GroenLinks. Hij buigt zich thans over dit wetsvoorstel. De Joopredactie zou hem kunnen vragen een column te schrijven over het Offerfeest. Weten we meteen waar de Eerste Kamerfractie van GroenLinks nu staat. De Eerste Kamer is er niet om verraad te plegen aan de Tweede Kamer, maar wel om wetsvoorstellen wat nader te beschouwen en te voorkomen dat populistische slogans, die even lekker in de volksmond liggen, te roekeloos in wetten omgezet worden, zonder dat consequenties, grondwettelijke basis en groter perspectief goed overwogen zijn. Schaap waarschuwt tegen een dictatuur van de meerderheid. Dat is zeker ook een argument dat GroenLinks zich zou moeten aantrekken. Hoezeer ook je veganisten gelijk wilt geven in hun idealisme, vleeseters hebben ook hun bestaansrecht. GroenLinks zou de diversiteitspartij moeten zijn. Het Offerfeest brengt vleeseters in persoonlijk contact met hun offerdier. De moderne supermarktverslaafde moge daarvan gruwelen, maar toont met een achteloze manier van consumeren vaak minder respect voor het leven dan iemand die persoonlijk een heilig dieroffer brengt. Het verbieden van het Offerfeest betekent eigenlijk het verbieden van respect voor slachtvee. Een echte dierenvriend wil dat niet verbieden. Kun je het verbieden? Gaat dat lukken? We hebben het over een religieuze plicht, en één van de belangrijkste feesten van islam. Een lid van de partijraad van GroenLinks (met een Marokkaanse achtergrond) zei dat ze vóór het wetsvoorstel was, maar alleen om Nederland te laten merken dat iedereen illegaal zou gaan slachten voor het Offerfeest. "Ze zullen zien, dan krijgen we echt schapen op het balkon," lachte ze uitdagend. Ik snapte er niets van. Op het balkon slachten is toch helemaal geen verbetering? Tijd voor bezinning. Karen Soeters, zet zelf eens de pet op van een senator, en denk nog eens goed na. Het was een knappe stunt om handig gebruik te maken van anti-islamidealisme, antisemitisme en atheïsme in de Tweede Kamer, om te laten zien dat een kleine partij als de PvdD heel wat kan, OK, maar niet dit. Dit is alleen maar een politieke stunt en doet niets tegen dierenleed. Bezinning.

jeanco
jeanco9 dec. 2011 - 16:51

Het gaat helemaal niet over godsdienstvrijheid. In de Bijbel en in de Koran staat alleen dat het dier tijdens de halssnede in leven moet zijn. Daar doet een verdoving niets aan af. Dat die godsdiensten zich bij dit wetsontwerp op vrijheid van godsdienst beroepen, en dat veel kamerleden dat voor zoete koek slikken, zegt veel over het niveau van deze lieden. Waar het wel om gaat is dus het voortzetten van een eeuwenlange traditie, maar daar hebben we de meeste al van afgeschaft, omdat we in een beschaafd land denken te wonen.

[verwijderd]
[verwijderd]9 dec. 2011 - 16:51

Wat zou u kiezen als u ter dood zou worden gebracht? 1. Uw keel door laten snijden zonder verdoving, om vervolgens al spartelend dood te bloeden gedurende langer dan een minuut? 2. Onder verdoving een schot in het voorhoofd krijgen en meteen dood zijn? Eerlijk zeggen. En voor de gelovigen: wat voor dood zou de Barmhartige voor u wensen mocht u ter dood veroordeeld zijn omdat anderen uw vlees willen eten? Als u denkt "Het zijn maar dieren, en ik ben een mens, ver moreel verheven boven de dieren", dan heeft u moreel gesproken niet alleen ongelijk, maar zegt dat enkel om uw arrogante zelfoverschatting te bekrachtigen. En omdat u niet een van die dieren bent die zullen worden geslacht. Veel dieren zijn menselijker dan veel mensen.

1 Reactie
SjoukeBoonstra
SjoukeBoonstra9 dec. 2011 - 16:51

== 2. Onder verdoving een schot in het voorhoofd krijgen en meteen dood zijn? == Niet om het een of ander hoor, maar bij "normaal" slachten wordt er van te voren niet verdoofd. De pen in de kop IS de verdoving.

MartinSijes
MartinSijes9 dec. 2011 - 16:51

Volgende week beslist de Eerste Kamer. Dan wordt duidelijk of "democratie" in Nederland betekent dat minderheden nog afwijkend mogen zijn. En dan afwijkend op die essentiele momenten wanneer "DE" meerderheid het niet met hen eens is. Voor Joden betekent het eventuele verbieden van de rituele slacht (+ in de verdere toekomst het verbod op het besnijden van jongens) dat de mogelijkheid om in Nederland te blijven feitelijk wordt ingeperkt. Want laat daar geen misverstand over bestaan: het aannemen van dit door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel is een duidelijk signaal aan Joden dat zij hun spullen beter bij elkaar kunnen gaan rapen. Niet omdat er op dit moment een fysieke bedreiging is, maar wel omdat niet geaccepteerd wat een kernelement is van de identiteit, cultuur en religie van veel Joden. Ik denk overigens dat het voor Islamiten niet veel anders ligt, maar ik matig mij daar geen echt oordeel over aan. Ik had nooit gedacht dat ik zoiets in Nederland zou kunnen meemaken.

1 Reactie
Patrick Faas
Patrick Faas9 dec. 2011 - 16:51

"Ik had nooit gedacht dat ik zoiets in Nederland zou kunnen meemaken." Aan meer dan 400 jaar kosjere keuken in Nederland zou aanstaande dinsdag een gedwongen einde kunnen komen. Een dramatisch moment in de joodse geschiedenis en in onze culinaire geschiedenis. Het mag niemand niet verbazen als Amerikanen daardoor zo geschokt zullen zijn, dat zij niet toestaan dat hun president Obama ons land nog bezoekt, hoeveel geld Rutte ook uitgeeft aan vliegtuigen. Sommige Amerikanen zullen oproepen tot een boycot van Nederlandse producten en terecht.

Waterbeer
Waterbeer9 dec. 2011 - 16:51

Het onverdoofd slachten voorstel is 100% onversneden racisme . Niks meer en niks minder ! De enige reden dat er door de PVVD ineens moeilijk over werd gedaan is dat ze niet doorhadden dat ze de pro-israel lobby er ook mee in de vingers sneden . Ik koop liever halal dan bioindustrie

1 Reactie
Delight2
Delight29 dec. 2011 - 16:51

Vlees dat ritueel wordt geslacht komt gewoon uit de bio-industrie.

Delight2
Delight29 dec. 2011 - 16:51

Het valt op dat Patrick Faas alleen maar over de belangen van de mens praat, terwijl de kern van het wetsvoorstel van Marianne Thieme juist is dat we voor het belang van het dier kiezen. Het wetenschappelijk bewijs, dat dieren die zonder verdoving worden geslacht, onnodig extra lijden is overduidelijk. Wie hiervan niet overtuigd is, moet nog maar eens naar de beelden kijken. Met het voorliggende wetsvoorstel heeft ons land de kans om verder te kijken dan het belang van de eigen soort. Voor een dier zou het namelijk niet mogen uitmaken welk geloof zijn slachter heeft. Ik noem dat een kwestie van beschaving.

2 Reacties
Patrick Faas
Patrick Faas9 dec. 2011 - 16:51

Een slachter op NTR. Het transport van boerderij naar slachthuis duurt nu een half uur. Als dinsdag het wetsvoorstel wordt aangenomen gaat zijn slachthuis dicht. Dan gaat hij beesten naar het buitenland brengen om daar te slachten, waarna het vlees terugkomt. Door veel meer transport zal dierenleed dus drastisch toenemen door dit wetsvoorstel. De dieren betalen de tol voor Nederlands pogingen joden en moslims het land uit te jagen.

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa9 dec. 2011 - 16:51

de Beschaving is het plaatsen van dieren boven de mensen ? Hoe dan ook en altijd? Klopt ook niet, want als je goed in je geschidenis kijkt, zie je dat Nederlanders hun huisdieren hebben gegeten tijdens Hongersnood! Wist je het? De beschaving betekend je buurman en buurvrouw met rust laten en bemoei je alleen met wat je vanavond gaat koken, meer niet.

hansdetorenkraai
hansdetorenkraai9 dec. 2011 - 16:51

Ritueel slachten is martelen! En heeft helemaal niets met links of rechts in het politieke spectrum te maken, het is gewoon martelen. Het is een zaak van fatsoen's en humaan met medewezens omgaan.Wie de kwestie een politieke van maakt, maakt misbruikt van de politiek voor de legalisering van dieren martelen. Dieren martelen uit religieuze motieven is uit de middeleeuwen en past niet is een moderne samenleving. Deze morele kwestie behoort geen machtstijd tussen de verschillende politieke partijen te zijn. En zeker niet in een "beschaafd" land. Als wegens ernstige ziekte uw katje moet inslapen snijden we ook niet zonder verdoving de keel door. En het meest fraaie is wel dat zowel de joodse als Islam aanhang hun zonen laten besnijden onder verdoving. "beschaafd" land. Als wegens ernstige ziekte uw katje moet inslapen snijden we ook niet zonder verdoving de keel door. En het meest fraaie is wel dat zowel de joodse als Islam aanhang hun zonen laten besnijden onder verdoving.

1 Reactie
Patrick Faas
Patrick Faas9 dec. 2011 - 16:51

"Ritueel slachten is martelen!" Absoluut niet. Slachten is geen sport, puur voor het genot een dier te zien spartelen, zoals de sportvisserij, maar noodzaak om vlees te kunnen eten. Religieuze voorschriften zijn geheel bedoeld om respect te tonen voor het dierenleven. In plaats van offers te verbieden zouden we de religieuze voorschriften moeten respecteren en desgewenst kunnen uitbreiden in de geest van respect waarin ze geschreven zijn. Zie 'bedwelmen niet kalmeren': http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/senaatsfractie_vvd_heeft_grote_twijfel_over_verbod_rituele_slacht/

Waterbeer
Waterbeer9 dec. 2011 - 16:51

@Thirza Elias Het schijnt inderdaad ook voor te komen maar dat is dus feitelijk verboden en niet volgens de regels dat moet je derhalve aanpakken zoals je elke oplichter moet aanpakken iets waar we in Nederland te weinig aan doen ; oplichterij halal en koosjer mag nooit bioindustrie zijn want het dier moet een goed leven hebben anders is het haram laat men inderdaad eens strengere wetten opstellen voor oplichterij ook voor mobiele telefoon aanbieders of supermarkten die zeggen dat hun produkten iets zijn dat ze niet zijn net zoals sommige aanbieders van halalvlees gewoon bioindustrie aanbieden maar oplichterij is een miljoenenbranche in ons land dus daar gaan onze moraalridders in de kamer hun vingers niet aan branden

1 Reactie
Delight2
Delight29 dec. 2011 - 16:51

Er is onderzoek naar gedaan. Uit dit onderzoek blijkt dat één miljoen Nederlandse moslims, zonder dat ze dat weten, vlees eten dat eigenlijk niet halal is. Het onderzoek staat hier: http://dierenrecht.org/en/campagnes/halal/ In Uitgesproken Vara is dit ook aan bod gekomen, in de aflevering van 3-12-2010.

HansKorpershoek
HansKorpershoek9 dec. 2011 - 16:51

Het is wetenschappelijk bewezen, dat dieren die zonder verdoving worden geslacht, onnodig extra lijden. Onverdoofd ritueel slachten is wat mij betreft dan ook onacceptabel. Natuurlijk is het zo dat dieren ook veel lijden tijdens de verre veetransporten op weg naar slachthuizen elders in Europa. Wat mij betreft moeten die verre veetransporten dan ook worden verboden. Er is nog veel te doen om onnodig dierenleed te voorkomen. Laten we dinsdag beginnen met een verbod op de onverdoofd rituele slacht, want dit kan echt niet meer: http://goo.gl/4XAIP

3 Reacties
Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa9 dec. 2011 - 16:51

''Het is wetenschappelijk bewezen, dat dieren die zonder verdoving worden geslacht, onnodig extra lijden.'' Het is ook wetenschappelijk bewezen dat, de moslimse Nederlandse burgers die zo maar door Wilders en zijn aanhangers worden psychisch geslacht,onnodig extra lijden''. Hier nota bene de rechter : het is een meningsuiting om moslimse burgers te ''denigreren'' in dit land'' Zie je hier geen narigheid in de Nederlandse logica?

Patrick Faas
Patrick Faas9 dec. 2011 - 16:51

"Laten we dinsdag beginnen met een verbod op de onverdoofd rituele slacht." En daar zit nu precies het probleem, dat met joden en moslims verbieden begonnen wordt en niet met werkelijke bestrijding van dierenleed. Het is de verkeerde symboolpolitiek. Het is helemaal de verkeerde symboolpolitiek tijdens een crisis veroorzaakt door banken, want het is niet de eerste keer dat de joden daarvan de schuld krijgen. De naam 'Rothschild' valt weer regelmatig. Dinsdag 'beginnen' met een verbod op halachische slacht is een heel slecht idee.

seniorg
seniorg9 dec. 2011 - 16:51

Het is wetenschappelijk bewezen, en wel door de Vleesuniversiteit Wageningen, dat.... Hou toch eens op over dat zogenaamde wetenschappelijk bewijs en richt je oogkleppen eens op de humane praktijk van de bioindustrie waar 10 % (of meer) van de 'verdoving' (eufemisme voor een kopschot) mis gaat.