Joop

Politieke partijen moeten uitleggen wat ze aan de schandvlek van discriminatie doen

  •  
02-06-2016
  •  
leestijd 7 minuten
  •  
248 keer bekeken
  •  
noracism

© cc foto: kevind

Het is voor de politiek al hoog tijd om meer te doen dan afkeuren: het debat vraagt om concrete maatregelen
Is Nederland een racistische samenleving? Met deze stelling krijg je al gauw de meeste Nederlanders tegen het plafond. Lees de diverse reacties op opinie-artikelen op deze site maar. Veel mensen reageren met de stelling dat Nederland nog altijd niet slechter is dan andere landen, en dat discriminatie iets ‘natuurlijks’ zou zijn.
Een mening over jezelf De expats die ik ken hebben hier allemaal een andere mening over. Van hen hoor ik juist dat de Nederlandse samenleving er behoorlijk succesvol in is mensen met een andere culturele achtergrond uit te sluiten, en dat de kroon daarop nu juist de stelselmatige ontkenning daarvan is. Laten we vooral eens beginnen wat aan die kroon te doen, en te onderkennen dat er een probleem is.
Lang niet iedere Nederlander is een racist, gelukkig, maar in onze samenleving is discriminatie een factor die ervoor zorgt dat mensen met een afwijkende achtergrond stelselmatig minder kansen hebben. Wetenschappelijk onderzoek toont keihard en keer op keer aan dat een allochtoon met een identiek CV in Nederland iets van 50% minder kans maakt op een baan, en mensen met een kleurtje veel vaker onterecht staande worden gehouden door de politie.
En deze ongemakkelijke feiten vormen ook gelijk de weerlegging van het weerwoord van witte Nederlanders dat er door elke bevolkingsgroep wel gediscrimineerd wordt, en dat schelden geen pijn zou doen.
Nederland is een multiculturele samenleving. Een multiculturele samenleving die ik overigens niet zomaar ‘mislukt’ zou durven noemen. Wie dat vindt, die moet maar eens gaan kijken in Rio of Johannesburg, om te leren hoe een ‘mislukte’ samenleving er echt uitziet.
Maar wat wel zo is, is dat in Nederland verschillende etnische groepen vooral erg langs elkaar heen leven. Dit is een overerving van onze eigen typisch Nederlandse verzuiling. Het wordt tijd met dat verschijnsel eens korte metten te maken. Nee, niet iedere Nederland is een racist. Maar Nederland is als geheel een samenleving waarin discriminatie een gegeven is. En daar moeten we wat aan doen, ook zonder naar het buitenland te verwijzen.
Tijd voor actie Wat we echter bijna altijd zien, is dat politici zeggen tegen discriminatie te zijn, maar vervolgens weigeren om er wat aan te doen. Het beste voorbeeld is premier Mark Rutte. Over discriminatie op de arbeidsmarkt merkte hij op dat allochtonen dan maar beter hun best moeten doen om hun achterstelling in te halen, en als antwoord op de racistische bagger die Sylvana Simons werd uitgestort huilde hij grote krokodillentranen, maar zei er meteen bij er niets tegen te gaan ondernemen, omdat het nu eenmaal om de vrijheid van meningsuiting zou gaan. Met dat laatste negeert hij dat mensen door racistische agressie zoals Simons ten deel viel actief uit het debat worden weggejaagd. Ondertussen gebeurt er niets.
Alleen walging is niet voldoende. Er moet echt wat gebeuren. Maar wat? Er zijn een aantal heel concrete en effectieve maatregelen te verzinnen tegen discriminatie die de politiek echt zou moeten uitvoeren. Niet alleen ter bescherming van gediscrimineerde allochtonen, maar ook om te voorkomen dat deze mensen zich steeds meer tegen de samenleving af gaan zetten. Antidiscriminatie is zodoende ook in het belang van de samenleving als geheel. Er zijn drie gebieden die om maatregelen schreeuwen
Etnisch profileren Ten eerste is er het etnisch profileren door de politie. De rechtvaardiging die voor etnisch profileren gegeven wordt, namelijk dat allochtone jongeren nu eenmaal oververtegenwoordigd zijn, is geen rechtvaardiging. De politie hoort burgers alleen staande te houden bij concrete verdenking van een crimineel feit. Bovendien is etnisch profileren een self fullfilling prophecy.
Een politieagent die vooral jongeren met een kleurtje controleert, vindt natuurlijk ook vooral bij die mensen rottigheid. De witte jongen die net zo crimineel is loopt niet tegen de mand, want die wordt niet gecontroleerd als hij in een te dikke auto rijdt. Etnisch profileren zet bovendien niet-blanke jongeren tegen de politie op, en is daarom puur contraproductief. Het is het laatste wat de politie goed kan gebruiken om haar werk goed te doen.
GroenLinks heeft onlangs in de Tweede Kamer het invoeren van zogenaamde Stopformulieren voorgesteld, waarop de politie telkens als zij iemand staande houdt de reden vastlegt. De politie en veel politieke partijen verzetten zich hiertegen omdat ze vrezen voor de administratie.
De methode heeft zich in Spanje en het Verenigd Koninkrijk echter al bewezen als bijzonder effectief, en dat is voldoende tegenargument voor dat bezwaar. Het verzet van de politie tegen het geven van inzage in haar werk lijkt mij bovendien zelfs een extra reden om dit juist wel te regelen.
Quota Wat ten tweede aangepakt moet worden, is de structurele ondervertegenwoordiging van bevolkingsgroepen in maatschappelijke instellingen, die zichzelf bevestigt. Er is niets mis met een witte (of zwarte) club als het gaat om een klein bedrijf of een ongesubsidieerde vrijwilligersvereniging. Maar zodra het gaat om grote organisaties met een maatschappelijke functie kan het niet zo zijn dat bepaalde groepen in de samenleving stelselmatig ondervertegenwoordigd zijn.
Maatschappelijke instellingen representeren de macht, en daarom zou een evenredige vertegenwoordiging van bevolkingsgroepen daarin niet meer dan normaal moeten zijn.
Maatregelen als positieve discriminatie blijken om dat te veranderen niet genoeg, en bovendien zetten ze alleen maar kwaad bloed. In plaats daarvan moeten gemeenten en het rijk harde quota hanteren voor een goede representatie naar etniciteit van de bevolking, voor alle lagen van de eigen organisatie, te beginnen bij de top. En als we toch bezig zijn mogen die quota er ook komen naar leeftijd en geslacht. Dit geldt vooral voor de politie, die ondanks de jarenlange aandacht hiervoor nog steeds een bolwerk van witte mannen blijft.
Maar het zou daarnaast moeten gelden voor alle overheidsinstellingen, en instellingen die leven van subsidiegeld, zoals scholen. Uiteindelijk zouden deze quota zouden wat mij betreft zelfs moeten gelden voor bedrijven met meer dan 100 personen in dienst, omdat een groot deel van de maatschappelijke macht nu eenmaal bij het bedrijfsleven ligt.
Bovenstaand houdt ook in dat er een streep gaat door het recht om in het religieus geïnspireerd onderwijs alleen personeel en leerlingen aan te nemen die de grondslag respecteren. Vrijheid van onderwijs is een groot goed en dient gehandhaafd te worden, maar dit moet de onderwijs methode betreffen, geen levensfilosofie. Montessori-rekenonderwijs is te rechtvaardigen, islamitisch rekenonderwijs niet.
Meningen en media Ten derde moeten er effectiever opgetreden worden tegen discriminerende en ronduit bedreigende uitspraken. Rechters hebben de grootste moeilijkheid mensen op discriminerende uitspraken veroordeeld te krijgen, omdat de grenzen die de wet daaraan stelt uiterst vaag zijn. Die grenzen moeten dus duidelijker getrokken worden.
Het strafbaar stellen van belediging zou ik willen schrappen, want te subjectief. Daarentegen zou ik denken dat een uiting waarbij iemand of een bevolkingsgroep doodgewenst wordt, of fysiek letsel of aanranding wordt gewenst, sowieso strafbaar zou moeten zijn.
Dit zou ook moeten gelden voor ieder die oproept tot uitsluiting van publieke rechten puur omwille van achtergrond. En dit geldt uiteraard niet alleen voor discriminatie van allochtonen, maar ook van homoseksuelen, joden en vrouwen.
Dit is zo belangrijk, dat de politie hierbij in eerste instantie al zonder tussenkomst van de rechter een boete moet kunnen uitdelen. Bovendien moet deze boete verstrekt worden zonder dat daar aangifte van het slachtoffer voor nodig is. Pas dan kan er slagvaardig worden opgetreden. De rechter toetst eventueel achteraf in een beroep.
Daarbij moeten de media en vooral ook de sociale media hun verantwoordelijkheid niet langer kunnen ontlopen. Als de online platforms als Facebook en Twitter niet sneller en harder op willen treden tegen haatzaaien, discriminatie en zelfs geweldsuitingen, zouden ze zelf strafbaar moeten zijn voor het publiceren van die bagger. Laat die bedrijven een boete betalen voor iedere racistische uiting die ze na melding op hun sites laten staan.
Gratuit Juist iedereen die zich zorgen maakt over Marokkaanse probleemjongeren, zou ook discriminatie aan moeten willen pakken. Jongeren die zich tegen onze samenleving afzetten worden nu in dit gedrag gestimuleerd, doordat ze overal continu als tweederangsburgers worden weggezet. Daarom valt dit gedrag ook niet te stoppen met ‘keihard aanpakken’ van crimineel gedrag alleen. Juist als we iets willen doen aan de allochtone straatbendes en straatterreur, moet de politiek ook de aanpak van discriminatie garanderen. Maar dit moet dan wel concreet vormgegeven worden, en niet alleen maar met mooie woorden.
Ik heb even een rondje over de sites van de verschillende partijen gemaakt, en de enige partij die consequent en in alle lagen maatregelen in de richting van bovenstaand voorstelt, is GroenLinks. De andere partijen, inclusief DENK, schrijven allemaal mooie woorden over discriminatie, maar koppelen daar vrijwel geen concrete maatregelen aan.
Zonder concrete maatregelen is de uitspraak dat discriminatie niet zou kunnen volkomen gratuit, terwijl er nu echt wat moet gebeuren, want het debat loopt momenteel zwaar uit de hand in Nederland. Volgend jaar eis ik daarom van de politieke partijen dat ze tijdens de verkiezingen het volk heel concreet uit gaan leggen wat zij aan de schandvlek van discriminatie gaan doen.
Een partij die dit niet op kan brengen, en weer niets anders dan morele afkeer en inhoudsloze voorstellen in het programma zet, is mijns inziens op dit gebied totaal ongeloofwaardig, en eerder onderdeel van het probleem dan van een oplossing.

Meer over:

politiek, opinie
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (230)

robvaniren
robvaniren4 jun. 2016 - 16:40

"De reden waarom een werkgever het liefst geen personeel aanneemt is omdat hij het personeel moet betalen, uiteindelijk. Helemaal gelijk. Ik krijg het liefst ook alles gratis."Kees, sorry , maar zo lees ik niet verder. Dit is wel zo kolder, niet meer serieus te nemen. Een ondernemer heeft als het goed gaat de gewoonte te investeren. Hij dient dat op de meest economische manier te doen, daar hij anders zijn bedrijf+werknemers in de waagschaal stelt.Zijn de arbeidskosten te hoog, dan dient hij in machines te investeren, vanuit economische noodzaak. Zoals jij het stelt, krijg ik de indruk dat je het een soort morele plicht van de ondernemer vindt, mensen aan te nemen.Het spijt me Kees, maar zo werkt het niet. Een cursusje bij Piet de Geus misschien? Of wacht eens, jij bent een echte communist, nu begrijp ik het.Bedoel ik niet kwaad, het is een geloof. Waar gelukkig weinig mensen in geloven. Heel jonge, naïeve mensen vooral.

1 Reactie
Kees Alders2
Kees Alders26 jun. 2016 - 15:25

Nou, Rob, misschien loont het dan de moeite je hete hoofd eens te laten afkoelen en toch maar verder te lezen wat ik nu eigenlijk schreef. Tenslotte ontstak ik niet ook in blinde woede toen u mij persoonlijk verantwoordelijk stelde dat werkgevers zo schuw zijn personeel aan te nemen. Sterker nog, daar moest ik eigenlijk wel om lachen. Als u verder gelezen had, dan had u geleerd dat ik in mijn reactie verklaarde dat ik er voorstander van zou zijn om flexwerken als norm te verklaren (omdat ik vind dat de sociale zekerheid niet via de werkgever geregeld moet worden), en dat ik dus voor een versoepeling ben van arbeidsvoorwaarden. Dan had u zodoende geleerd dat die rare aannames die u nu opnieuw over mijn persoon doet, totaal nergens op gebaseerd zijn. En misschien had u ook onder de desbetreffende reactie kunnen reageren in plaats van in een nieuw draadje, zodat bezoekers onze discussie ook konden volgen. Dat maakt het een stuk overzichtelijker en bevordert het inhoudelijke gesprek, dat ik graag met u aanga. Maar een voorwaarde is dan natuurlijk wel dat u niet alleen maar naar uzelf luistert, want dan schiet het niet op. Wellicht had u ook in het desbetreffende draadje

joop69amsterdam
joop69amsterdam4 jun. 2016 - 11:31

En als er nou geen schandvlek is. Wat moeten ze dan uitleggen?

1 Reactie
Kees Alders
Kees Alders4 jun. 2016 - 11:48

Waarom ze hun kop in het zand steken?

20202
202023 jun. 2016 - 17:08

De samenleving in Johannesburg en Rio zijn niet mislukt. Het is een samenleving naar omstandigheden zoals ze daar voorkomen. De Nederlandse samenleving er eentje naar de omstandigheden hier. Het begint alleen steeds meer mensen op te vallen dat die omstandigheden hier steeds lastiger worden. Maar gelukkig weten we daar wel raad mee. Om dat tegen te gaan hebben we een gedegen oplossing gevonden die we nu al deccenia hanteren. Die oplossing is gewoon deze samenleving nog meer problemen toe eigenen. Groen Links is een van die oplossingen.

1 Reactie
Kees Alders2
Kees Alders29 jun. 2016 - 11:23

U ziet kennelijk meer in de oplossing van de zittende partijen, bijvoorbeeld de VVD: geen asielzoekers meer, grenzen dicht! En er dan vervolgens achter komen dat dat weer niet lukt (wat je na twee decennia dit beleid voeren misschien had kunnen verwachten), en dan weer een hoop crisismanagement toepassen en een verstopte vluchtelingenopvang. Of het CDA beleid, dat op hetzelfde neerkomt. Of het briljante PvdA-beleid, dat niet meer dan 'een correctie' pretendeert te zijn op het voornoemde. Of het PVV-beleid, dat nog harder roept, maar daarbij veilig aan de kant blijft staan: zo is het makkelijk gouden bergen beloven! Wellicht dat de kabinetten Rozenmuller 1 en Halsema 1&2 de problemen toch iets voortvarender hadden opgelost. Nee, minder vluchtelingen hadden ze niet beloofd, maar ze hadden erop gerekend en er geen organisatorische en humanitaire puinhoop van hoeven maken, waar uiteindelijk iedereen onder lijdt. Misschien hadden de ex-vluchtelingen ook inmiddels veel beter gepresteerd in onze samenleving, dus minder gekost. Het zou zomaar gekund hebben... ware het niet dat de zittende macht van dit soort oplossingen niets wil weten en liever de kop in het zand blijft steken bij naderende problemen. Treurig.

Nick Ros
Nick Ros3 jun. 2016 - 14:22

► Kees een ander punt. Armeense Christen-Turken — de „christen-Turken". Deze zijn goed gezeteld in Oost-Twente en de grens-regio, mijn geboorte streek, waar ik al lang niet meer woon, maar mijn schoonfamilie en een groep vrienden nog wel. Bij die Christen-Turken is een mentaliteit van de toekomst van mijn familie ligt in Nederland, Duitsland, in de grens regio. Dus gaan wij ons aanpassen aan deze regio. Veel Neder-Turken en Neder-Marokkanen bekijken Nederland, na drie generaties, nog vanuit een vijandige bril. In Duitsland heb ik daar weleens gesprekken over gehad met DE-Turken. Deze DE-Turken hebben meer de instelling van ik, mijn vrouw en mijn kinderen moeten wonen, studeren en werken in Duitsland, want daar ligt onze toekomst. Voor DE-Turken is Turkije meer een vakantieland waar ze graag op bezoek gaan. Hoe komt het dat er zo’n verschil is tussen Neder-Turken aan de ene kant en DE-Turken en Christen-Turken aan de andere kant, richting hun land van wonen. Heeft dat te maken met het Hartz-concept, meer gebaseerd op ‘pompen of verzuipen’ of met de ‘Deutsche Grundlichkeit’ ?

1 Reactie
Kees Alders
Kees Alders4 jun. 2016 - 11:53

Veruit de meeste Nederturken zijn ook zo. Iedereen heeft het erover dat 75% (bleek 64%) van de Nederturken op Erdogan stemde, niemand dat maar 20% gebruik maakte van hun stemrecht. Daarbij zijn de individuele verschillen groter dan de verschillen tussen de groepen. Er zijn Turken die maatschappelijk veel meer betrokken zijn dan de gemiddelde Nederlander, en er zijn Turken die zich volledig tegen de samenleving afzetten. En in dat laatste al dan niet kiezen voor de Turkse nationaliteit.

Donostia2
Donostia23 jun. 2016 - 14:00

Eindelijk snap ik het misverstand. de schrijver noemt nutsinstellingen en overheidsdiensten bedrijven. Wat mij betreft mag de non-profit sector zo anti discriminerend en politiek correct zijn als ze willen. Echte bedrijven, waar geld verdient wordt om de rest van Nederland mee te onderhouden, moeten vooral de beste mens op de juiste plaats zetten. Moet er niet aan denken dat bij Ahold, Asml of de Shell een excuustruus, -gehandicapte of -allochtoon in de raad van bestuur zit. Los van dit alles vind ik dat deze enorme hysterie over racisme en discriminatie nu wel weer in normale proporties mag terugkeren. De jaren dat Nederlanders er prat opgingen zo tolerant te zijn liggen ver achter ons. Net als in elk land wordt er in Nederland gediscrimineerd, we leven niet in Utopia. En net als in elk land zou daar aandacht voor moeten zijn. Maar dagelijks 6 tot 10 artikelen over het discriminerende Nederland vind ik inspelen op, en vergroten van de polarisatie.

6 Reacties
Kees Alders
Kees Alders3 jun. 2016 - 14:31

Het blijkt nodig, want er zijn nog heel veel mensen die het bestaan van discriminatie ontkennen. Sorry, het is nu het moment om hier aandacht voor te vragen, na de incidenten met Sylvana en Typhoon. Het is de kans om dit onderwerp te agenderen, voordat het weer in de oude doofpot verdwijnt. Want de schouderophalende reacties op het rapport van Amnesty en de vondsten over de arbeidsmarkt hebben mij wel verbaast. En het is werkelijk dat ik het in het belang van de hele samenleving vind dat we hier iets aan moeten doen, want dit vervreemdt vooral allochtone jongeren van onze samenleving, en dat kan alleen maar ellende opleveren. De integratie was al zo goed gelukt... En ik noem inderdaad in eerste instantie nutsinstellingen en overheidsbedrijven, vooral de politie, omdat daar de nood het hoogst is. Maar ik zou ik ook voor grote bedrijven >100 mensen in dienst willen invoeren, hoewel ik ook wel snap dat dat politiek heel ver ligt. Naar mijn mening is het namelijk niet gezond dat de werkelijke macht, want de economische macht is de werkelijke macht, zo eenzijdig verdeeld is. Discriminatie gaat meestal onbewust. Mensen kiezen onwillekeurig iemand die op ze lijkt. Een reden waarom het maar niet wil lukken in Nederland om vrouwen op topposities te krijgen, waar het in andere landen vaak wel lukt. Zijn Chinese vrouwen, vrouwen uit Pakistan of Amerikaanse vrouwen zoveel beter dan Nederlandse vrouwen? Of zijn die Nederlandse mannen allemaal zo goed? Onzin. Sowieso is het talent van dat old boys network zwaar overschat. Regelmatig zie je dat een topman een miljoenenstrop veroorzaakt, zijn zakken vult met een vertrekbonus en lachend elders aan de slag gaat of zijn tijd gaat slijten met commissariaatjes. Dat glazen plafond van de bovenbazen moet een keer grondig aan gort geslagen worden, zodat echt talent weer boven kan komen drijven, ook als het geen kopie van Hans Wiegel is.

joop69amsterdam
joop69amsterdam3 jun. 2016 - 19:14

Iedereen discrimineert. Bewust of onbewust. Soms discrimineer je voor je eigen bestwil of je helpt een vriend of familielid. Er zijn zoveel momenten dat je discrimineert of gediscrimineerd wordt dat het niet de moeite loont om hier lang bij stil te staan. Ik heb veel respect voor moraalridders maar Ik ben bang dat dit een mission impossible wordt Kees.

Sardar2
Sardar24 jun. 2016 - 9:50

@ Donostia, 3 juni 2016 at 16:00 [Echte bedrijven, waar geld verdient wordt om de rest van Nederland mee te onderhouden, moeten vooral de beste mens op de juiste plaats zetten.] Een vraag Donostia. Zou je geen kritiek hebben als blijkt dat vrouwen er minder aan het werk zijn omdat ze niet “de beste mens” kunnen inleveren en dat ook generaties lang hetzelfde blijft?

Sardar2
Sardar24 jun. 2016 - 9:58

@ joop69amsterdam, 3 juni 2016 at 21:14 Zou je ook onderlinge ruzie om een hapje voedsel onder dieren als discriminatie kunnen kwalificeren? Ik denk dat jij concurrentie om de (beste) kansen of benodigdheden verwart met discriminatie. Discriminatie is verboden omdat het de grenzen van vrije concurrentie/mening overschrijdt. Bijvoorbeeld zoals kartelvorming of “privilege”. En racisme is het goedpraten van alle bovenstaande naar de inferieur achtende ander in haar kleur, etniciteit, geloof, sekse, etc.

Kees Alders
Kees Alders4 jun. 2016 - 11:56

Wanneer de macht eerlijker verdeeld wordt over bevolkingsgroepen, is het feit dat iedereen discrimineert niet meer schadelijk voor de kansen van allochtonen. Dat zou met die quota bereikt kunnen worden. Ik denk alleen niet dat de politiek eraan wil. Hooguit zou een links kabinet dit landelijk in kunnen voeren voor de politie (lokaal is het wel eens gebeurt, bijvoorbeeld in Den Haag). Dat zou al een hele goede stap zijn.

joop69amsterdam
joop69amsterdam4 jun. 2016 - 15:50

@ Bidar Het is een persoonlijke ervaring waarbij de één spreekt van discriminatie terwijl de ander dit niet als discriminatie herkent of ervaart. En die verwarring, daar zit nu precies het probleem. Op dit forum wordt er uitstekend gediscussieerd. Compliment aan Kees. Omdat er nu een nationale discussie is ontstaan over discriminatie en racisme loop je de kans dat het modewoorden worden die verkeerd gebruikt worden. Het kan dan gebeuren dat er onnodig ophef ontstaat doordat er aan bepaalde zaken,bewust of onbewust, een verkeerde lading wordt gegeven. En dan hebben we geen probleem opgelost maar een probleem gecreëerd.

ATM2
ATM23 jun. 2016 - 11:12

Kees, ik zie in diverse reacties van jou dat je 'kleur' kwalificeert als een kwaliteit. Dat is natuurlijke een belachelijke stellingname die je hele verhaal meer en meer ongeloofwaardig maakt. Kleur als kwaliteit aanmerken is niks meer en niks minder dan racisme, en ik kan me niet voorstellen dat je daar voorstander van bent.

7 Reacties
Kees Alders
Kees Alders3 jun. 2016 - 11:27

Dan moeten we even de definitie van racisme erbij nemen. Racisme is het denken aan inferieure en superieure mensen. En daar ga ik niet vanuit. Wel ga ik ervan uit dat niet zozeer kleur als wel de culturele achtergrond (sorry als ik me hier en daar in de haast die ik heb wat onzorgvuldig uitdruk) in bepaalde gevallen een eigenschap kan zijn die van belang is bij een functie. Net zoals een vaardigheid dat kan zijn. Het is niet zo dat de ene mens met een vaardigheid voor boekhouden superieur is aan iemand die voornamelijk goed kan schilderen, maar het kan wel een kwaliteit zijn waarop iemand gekozen wordt. Is het dan discriminatie? Ook niet, want discriminatie is onderscheid maken op niet ter zake doende gronden. En gezien representatie een belangrijke functie is van grote instellingen, is in dat geval de culturele achtergrond geen niet ter zake doende grond meer.

Achterberghen2
Achterberghen23 jun. 2016 - 11:51

Kees, zelf zie ik discriminatie niet zoiets als op kleur. Dat vind ik een veel te simpele voorstelling van zaken waar vooral 'links' mee schermt. "Hoe kun je nu tegen mensen zijn die toevallig een ander kleurtje hebben? Dat maakt jou toch wel een heel slecht mens." Racisme en discriminatie zie voornamelijk voortkomen uit het maken van onderscheid op cultuur. De culturele bagage wat iemand meeneemt bepaalt voor een groot deel zijn doen en laten en de weerzin of liefde die je daarmee opwekt. En dat is niet aan kleur gebonden. Ik denk dat de weerzin of angst die iemand heeft als hij een compleet Somalisch gezin naast zich krijgt te wonen omdat zo'n cultuur een iets andere opvattingen heeft over de geschreven en ongeschreven wetten die wij al generaties hebben. En dat kan wrijvingen geven. Een angst die er ook zal zijn als er een hele familie 'kampers' naast je komt te wonen. En die zijn niet even aaibaar als Frans Bauer kan ik uit eigen ervaring zeggen, maar wel roomblank. Wie wilt er nou graag een Flodderfamilie in de straat hebben? Links doet net of er onder allochtonen geen tokkies kunnen bestaan. Onderontwikkeld, asociaal en schijt aan alles. Die weerzin moet wel racisme zijn.

ATM2
ATM23 jun. 2016 - 11:51

Racisme wordt ook hier regelmatig uitgelegd als onderscheid maken op basis van uiterlijke/etnische kenmerken. Als jij stelt dat zo'n uiterlijk kenmerk een 'kwaliteit' is die in algemene zin (quota) geldend is dan blijf ik erbij dat je, strijdig met je bedoelingen wellicht, een voorstander lijkt te zijn van racisme.

Kees Alders
Kees Alders3 jun. 2016 - 14:35

Zodra er onderscheid wordt gemaakt op antisociaal gedrag heb ik daar geen problemen mee hoor. Maar dat is nu juist bij twee identieke CV's met een andere naam erboven niet het geval. @ATM: dan vind je dat maar. Ik stel alleen dat het wel degelijk geoorloofd is onderscheid te maken op achtergrond als het ter zake doet. En waar het juist de bedoeling is de collectieve sector en grote bedrijven meer representatief te maken is het ter zake doend.

Sardar2
Sardar24 jun. 2016 - 10:48

@ Kees Alders, 3 juni 2016 at 16:35 [Zodra er onderscheid wordt gemaakt op antisociaal gedrag heb ik daar geen problemen mee hoor.] Dit is ook discriminatie en kan zelfs racistisch gaan klinken als de antisociale individu een afwijkende kleur, etniciteit, geloof of sekse heeft. Je gebruikt een eigenschap die niet aangeleerd maar het gevolg van het leven binnen een groep of collectief is. Wat in je hele reacties ontbreekt en daarmee beland je in massa/benauwende reacties om uit te leggen wat racisme en discriminatie praktisch is, ligt aan het ontbreken van de redenen van huidige racisme en discriminatie in je reacties. Platte antiracisme gaat ervan uit omdat racisme historisch onder blanken ontstaan is, dus zal er altijd onder blanken ook bestaan. En een aan klassen verdeelde maatschappij voedt ook discriminatie. Allebei zijn dus aanwezig in Nederland om de meerderheid van blanke autochtonen van racisme en discriminatie te betichten. Maar het feit is dat brede racisme en discriminatie jegens migranten ligt in hun zwakke positie in Nederland. Dat is te vergelijken met een samenleving waarin anti-vrouwen mentaliteit heerst/e omdat vrouwen zwakke positie hebben/hadden dan mannen. In het geval van migranten hun culturele of religieuze anders-zijn maakt groepsdiscriminatie mogelijk, ongeacht wat de individuele achtergrond (kwaliteiten) van hen is, zoals “minder, minder…” geval. Als jij in het uitleggen van racisme en discriminatie vanuit deze zwakke positie van migranten uitgaat, in plaats van aandacht besteden aan wat racisme in het algemeen betekent ga je zich concentreren op achterstanden van migranten om discriminatie weg te werken en racisme “overbodig” te maken. Racisme is een mening en geen aangeboren en zelfs geen aangeleerd tekort/kwaliteit. Er is enorme verschil tussen antiracisme onder Turken en Marokkanen met antiracisme van zwarte Surinamers en Afrikanen. Het eerste grijpen van alles om geleden discriminatie aan de kak stellen, terwijl de tweede zich concentreert op zwart/wit karakter van geleden racisme (zp?). Het eerste heeft een maatschappelijk en klassenkarakter en is defensief, en tweede een culturele en offensief karakter. Wat wil je bestrijden?

Kees Alders
Kees Alders4 jun. 2016 - 12:04

Dat is wel zo dat die mensen soms een achterstand hebben Bidar, maar als een werkgever iemand aanneemt omdat die een beter CV heeft, dan is dat toch geen discriminatie. Het is niet de taak van werkgevers om minderheden te emanciperen. Het is wel discriminatie als een werkgever bij een volledig gelijk of beter CV van iemand met een bepaalde etnische achtergrond, bewust of onbewust, toch kiest voor iemand uit de 'eigen groep'.

Sardar2
Sardar24 jun. 2016 - 20:28

@ Kees Alders, 4 juni 2016 at 14:04 Ik zie het bestrijden van discriminatie op werkvloer niet als tak van werkgever, ook het bestrijden van racistische discriminerende meningen niet de tak van media. Het is het tak van OM en rechtssysteem om het te bestrijden. De wet is heel duidelijk hierover maar de uitvoerder van het wet geeft geen prioriteit om het uit te voeren. Dat is een politieke keuze, al sinds jaren 80 van vorige eeuw. De verheid heeft een driedelig rol in het bestrijden van (racistische) discriminatie: a. het handhaven van een marge (quota) in alle midden en grote instellingen en bedrijven met duidelijk looptijd voor het aannemen van migranten. b. doelgerichte trajecten om de achterstanden of tekorten van werkende/werkloze migranten weg te werken, die vaak specifiek van aard en vakgericht zijn. c. al vanaf mo/mbo-niveau doelgericht werken aan vereiste capaciteiten onder migrantenjongeren, die vaak algemene karakter hebben. Ik schat dat zo’n beleid geurende minimaal een generatie nodig zal zijn. Ook alle drie maatregelen nodig zijn om de achterstanden structureel weg te werken. Misschien zal ook gedurende zo’n beleidsperiode de migratie anders moeten geregeld worden dan nu het geval is. In pilottrajecten en in kortlopende praktijken heeft dit gewerkt en vaak ook werkgevers en onderwijsinstellingen de praktische nut daarvan voor migranten (jongeren) en voor zichzelf konden inzien.

Cinema2
Cinema23 jun. 2016 - 10:20

Interessant artikel gevonden. http://www.volkskrant.nl/archief/hoogleraren-oneens-over-nut-van-positieve-discriminatie-in-nederland-compromismolen-maakt-uitvoering-onmogelijk~a412418/ He, jongens wel de bal blijven spelen! Kees Alders voert het debat op een uitermate prettige manier.

1 Reactie
Kees Alders
Kees Alders3 jun. 2016 - 11:28

Dank, ja ik houd het graag prettig, ook waar mensen het niet met elkaar eens zijn. Dan steken we er allemaal wellicht wat van op.

van der laak
van der laak3 jun. 2016 - 9:15

We laten toe dat mannen en vrouwen gescheiden zwemmen. we laten toe dat er aparte ingangen zijn voor vrouwen en mannen. dit is discriminatie, en als dat wordt toegestaan, geeft dat een verkeerd singaal aan de rest van de samenleving. Alles zoveel mogelijk mengen, is een goed begin. Dat begint bij het onderwijs, gewoon 1 soort school, basta.

1 Reactie
Kees Alders
Kees Alders3 jun. 2016 - 11:31

Het is het vinden van een balans tussen individuele vrijheid en collectieve menging. Ik zou niet toe willen naar een grijzeuniformensameleving. Daarom gaat verbieden van alleen vrouwenzwemmen mij bijvoorbeeld te ver, hoe ongewenst ik dat in principe ook vind. Ook bijzonder onderwijs wil ik als het puntje bij paaltje komt niet afschaffen, en als ik eerlijk ben, een uitzondering maken voor religie is dan uiterst problematisch want de grens tussen religie en levensbeschouwing is vaag. Zodoende kies ik liever voor het niet toestaan dat die instellingen mensen weigeren. Dat is al een stap in de richting.

omaoeverloos
omaoeverloos3 jun. 2016 - 8:02

Superioriteitsgevoel is de basis van discriminatie en racisme. Religie voedt dit superioriteitsgevoel al een paar duizend jaar, het zit bij een ieder diep ingebakken. Dat krijgt de overheid niet zo maar weggenomen,, ze zouden natuurlijk moeten beginnen de indoctrinatieinstituten als school op religieuze basis af te schaffen. Verder natuurlijk een verbod op religieuze uitingen in het openbaar en de uitzonderingspositie van de religies in de wetgeving ongedaan maken. Daarna zal het nog ettelijke generaties duren voordat je gaat merken dat discriminatie afneemt.

7 Reacties
Achterberghen2
Achterberghen23 jun. 2016 - 10:34

Nee, dat zal nooit verdwijnen. Het zit nou eenmaal genetisch in de mens ingebakken. Men wilt altijd tot een groep/stam behoren van gelijkgezinden. Dat verhoogt de kansen op jouw overleven en dat van je nageslacht. Dan wordt een andere stam/groep altijd met wantrouwen bejegend. Want wat hebben die in petto, zullen en kunnen die mij en de mijnen in ons voortbestaan bedreigen? Zullen ze ons op termijn verdringen?

Kees Alders
Kees Alders3 jun. 2016 - 11:37

Ik ben het ermee oneens als de stelling zou zijn dat het allemaal komt door religie. Discriminatie komt immers ook voor in niet-religieuze gemeenschappen (of je moet zo breed denken dat je natuurgodsdiensten ook religie gaat noemen maar dan wordt religie wel gelijk heel universeel). Ook vind ik het uiten van je religie een wezenlijke vrijheid die ik mensen niet af wil pakken. Daarbij denk ik dat deze methode erg omslachtig is en dat een betere menging en bewustwording, wat ik met de door mij voorgestelde maatregelen beoog, beter werken.

omaoeverloos
omaoeverloos3 jun. 2016 - 12:18

"Ik ben het ermee oneens als de stelling zou zijn dat het allemaal komt door religie." Ik stel dan ook dat het komt door een superioriteitsgevoel. Wel is het duidelijk dat een belangrijke oorzaak dat individuen en groepen zich superieur voelen wordt aangewakkerd door religie. Religie zou dus bestreden moeten worden door tegenstanders van discriminatie. Dar natuurgodsdiensten, die U net als ik uitzonderd van de regel, dat superioriteitsgevoel niet kennen wil niet zeggen dat deze groepen zich niet met discriminatie bezighouden, maar het zit daar niet zo structueel ingebakken als hier. Ook ik vind het uiten van je religie een grote vrijheid, de grens ligt bij mij erin wanneer er beperkingen worden opgelegd aan diegenen die die religie niet aanhangen, overtreding van de wet of bewuste indoctrinatie van kinderen. Het uitbannen van religie zal discriminatie niet laten verdwijnen, maar wel doen verminderen. Uw maatregelen zullen op korte termijn succes lijken te hebben omdat de zichtbare discriminatie verdwijnt door de angst voor represailles, Echter, het superioriteitsgevoel blijft waardoor de discriminatie minder openlijk zal worden bedreven.

Neill Page
Neill Page3 jun. 2016 - 12:46

@Kees Alders Geef eens een voorbeeld van discriminatie bij niet religieuze gemeenschappen...ik vind dat nogal een boude stelling. Religie is de ultieme verdeler het is het pure wij/zij denken de wortel van discriminatie.

Kees Alders
Kees Alders3 jun. 2016 - 14:40

Voorbeelden van niet-religieuze discriminatie? Erg gemakkelijk. Hitler Duitsland kenmerkte zich nou niet echt door de grote godsdienstwaanzin. Discriminatie in Japan, nu ja, kwam niet door het Shintoïsme dat ze zo op de Chinezen neerkeken, laat staan door het Boeddhisme. En ga zo maar even door. In de gehele geschiedenis van de mensheid was het altijd de ene groep tegen de anderen, los van religie komt discriminatie zo ongeveer overal voor. Vanaf lang voordat de monotheïstische godsdiensten überhaupt bestonden zijn er al veel aanwijzingen voor. En in moderne experimenten, zogenaamde 'minimale groepsexperimenten', zien we dat mensen onbewust tussen groepen gaan discrimineren zelfs als ze weten dat die groepen volkomen random zijn ingedeeld. Nee, dat het zo gehaakt is aan religie is slechts wensdenken van mensen die met religie een appeltje te schillen hebben, vrees ik.

Moeder Pietje
Moeder Pietje4 jun. 2016 - 22:41

Oma heeft gelijk maar Kees houdt, denk ik, de Islam liever uit de wind. Islam is vrede, weet je wel.

Kees Alders2
Kees Alders26 jun. 2016 - 20:07

Wat een onzin, als ik alle religie niet de schuld wil geven van alle ellende ben ik plotseling een knuffelaar van specifiek de Islam? Tsja, zulke kronkels hoef ik eigenlijk niet eens tegen te spreken. Ik ben zeer gekant tegen de monotheïstische religies, en zie ze zeer graag nog sterk in invloed afnemen, andere religies, ook niet zoveel mee, alleen Boeddhisme en Stoïcisme kan ik tot op zekere hoogte nog velen. Maar ik ga niet in mijn blinde haat tegen religie in een sprookjeswereld geloven waarin Hitler en Stalin geen plaats hebben of ook religieus verklaard moeten worden plotseling. Dat slaat namelijk nergens op. Net zoals er van iedere religie ook wel mensen zijn die zich daar ondanks dat ik het geloof in een almachtige oordelende God volslagen belachelijk en gevaarlijk vind zeer positief door hebben laten inspireren. Wie dat ontkent, zoekt problemen, geen oplossingen.

Nick Ros
Nick Ros3 jun. 2016 - 8:00

Kees luister eens naar de ervaringsdeskundige Gerard Spong. De praktijk zal dit moeten oplossen. Dat zal de politiek niet lukken.

Nailles
Nailles3 jun. 2016 - 7:37

Kees Alders bedrijft hier met feiten aantoonbare kwalijke demagogie. De feiten die hij aanvoert als "de weerlegging van het weerwoord van witte Nederlanders dat er door elke bevolkingsgroep wel gediscrimineerd wordt" vormen in het geheel geen daarop gebaseerde conclusie. Wat hij hier stelt is dat groep witte Nederlanders zich, anders dan, of in ieder geval in grotere mate, schuldig maken aan racisme dan niet-witte Nederlandse bevolkingsdelen. Dat is aantoonbaar niet gebaseerd op enig feit wat hij tot die conclusie aanvoert. Proof me wrong maar daarop kom ik aan het eind nog terug. Om allochtone en/of niet-witte Nederlanders individueel gemiddeld een veelvoud aan racisme te laten ervaren tegenover de gemiddelde individuele Nederlander is er beslist geen hoger mate van racisme onder witte Nederlanders vereist. Stel dat er drie keer zo veel witte Nederlanders zijn dan niet-witte cq allochtone bij een onder alle groepen gelijke mate van voorkomend racisme zal de individuele niet-witte cq allochtone Nederlanders drie keer vaker met racisme geconfronteerd worden. Toch zijn alle groepen in dezelfde mate racistisch. Sterker nog. Als de niet-witte cq allochtone Nederlanders zelf niet eenvormig niet-wit cq allochtoon zijn, en dat is zoals bekend het geval, zullen zij door wederzijds racisme tussen die bevolkingsdelen gemiddeld nog vaker te maken hebben met racisme. Witte Nederlanders zijn als bevolkingsdeel niet als meer racistisch dan andere te beschuldigen gebaseerd op enig deugdelijk wetenschappelijk onderzoek. De wetenschappelijke feiten die Kees Alders hiertoe ten onrechte aanvoert geven daar helemaal geen grond toe. Die feiten, moeilijkheden met vinden van een baan bij gelijk CV, carrière en frequentere staande houding ter controle, zijn in het eerste geval volledig te verklaren door het effect van genoemde verschillen in bevolkingsaandelen bij gelijke mate van racisme, en in het tweede geval door een aanzienlijke oververtegenwoordiging in criminaliteit van een aantal specifieke allochtone bevolkingsdelen. Het koppelen van negatieve stereotypering, te weten een hogere mate van racisme, aan een bevolkingsdeel gekenmerkt door huidskleur, in dit geval een witte, wat Kees Alders hier doet is ironisch genoeg racistisch omdat de andere feiten die hij als grond noemt geen grond vormen voor die conclusie.

6 Reacties
Kees Alders
Kees Alders3 jun. 2016 - 11:40

Dat is nogal een beschuldiging waarmee u begint. Maar volgens mij berust dit alles op een misverstand: "Wat hij hier stelt is dat groep witte Nederlanders zich, anders dan, of in ieder geval in grotere mate, schuldig maken aan racisme dan niet-witte Nederlandse bevolkingsdelen." Dat is niet wat ik beweer en ook zeer zeker niet wat ik zou willen beweren. Volgens mij klopt die stelling namelijk totaal niet. Het enige wat ik beweer is dat discriminatie in onze samenleving voorkomt en dat allochtonen daar last van hebben. Dat lijkt mij een QED. Vervolgens zeg ik wat ik daaraan zou willen doen.

Nailles
Nailles3 jun. 2016 - 17:09

Wat begrijp ik verkeerd aan "de weerlegging van het weerwoord van witte Nederlanders dat er door elke bevolkingsgroep wel gediscrimineerd wordt"? Dat allochtone Nederlanders daar meer last van hebben is bij een onder alle groepen gelijke mate van racisme, waar ik zonder wetenschappelijke feiten die dat overtuigend weerleggen van uit ga, ook omdat negatieve stereotyperingen niet aan dergelijke groepen gekoppeld dienen te worden, eenvoudig aantoonbaar een spijtig effect van een verschil in bevolkinsaandelen cq absolute aantallen, én het versterkende feit dat de racisten onder minderheden andere minderheden ook nog discrimineren. Wil je wat aan racisme doen moet je het als oorzaak een onder de gehele bevolking onverdeeld dus juist niet onderscheidend voorkomend probleem zien, benoemen, en aanpakken ook al zijn leden van minderheidsgroepen er in een grotere mate slachtoffer van.

Sardar2
Sardar24 jun. 2016 - 11:20

@ Nailles, 3 juni 2016 at 09:37 Je hele benadering van discriminatie komt op losse schroeven te staan als men je vraagt wie de macht heeft in dit land. Die zijn allesbehalve migranten, etnische of religieuze migranten! Wie de macht heeft, bepaalt praktisch hoe er in de samenleving moet met elkaar omgaan. Discrimineren ook migranten? Natuurlijk! Discriminatie is onwettig schade brengen aan iemand of een groep, en dat doen ook migranten, die zelf aan lopende band gediscrimineerd worden. Waar discriminatie de norm is, oftewel een veel voorkomende handeling onder meerderheid is, niet discrimineren uiterst isolement in samenleving zal betekenen! Er worden homo’s en joden gediscrimineerd door fanatieke moslims. Er worden vrouwen lastiggevallen naar aanleiding van zelfbeeld onder moslims en niet-moslim migranten. Ze kijken ook neer naar autochtone gebruiken en tradities en blijven op afstand. En dat kunnen ze doen vanuit een positie waarin ze schijt hebben aan heersende handelwijze van meerderheid van autochtonen, zoals ook onderbuik zijn afkeur van establishment uit met aan Wilders gaan hangen. Ze discrimineren allebei vanuit een defensieve positie, om niet meer beschadigd te worden en kunnen zichzelf blijven! Als jij opgelet heeft, heb ik nog nergens het gehad over racisme! Het is makkelijk om te constateren wie er nut in ziet om aan eigen discriminatie een continuïteit toekennen die ook door heersende meerderheidspositie geoorloofd beschouwd wordt. En dat zijn geen migranten. Racisme onder migranten zal alleen maar leiden naar acceptatie van eigen slechte positie, en daarin is niets om trots op te zijn. Hoe je ook je best doet om gelovigen aan te praten dat ze ergens in superieur zouden zijn! Met andere woorden jij gelooft meer in religieuze beginselen van islam dan moslims dagelijks er zouden profijt van hebben!

Kees Alders
Kees Alders4 jun. 2016 - 11:59

Dank voor je antwoord Bidar. Ik ben het helemaal met je eens. Het gaat mij er dan ook om met die quota de scheve machtsverdeling tegen te gaan. Het personeelsbestand van grote instellingen zou een afspiegeling moeten zijn van de bevolking. Dan blijft er nog steeds, discriminatie, dat is bijna niet te vermijden want discriminatie gebeurt meestal onbewust. Maar het leidt niet meer tot de achterstelling van groepen in de samenleving.

Nailles
Nailles5 jun. 2016 - 0:03

@Bidar Je reactie is aantoonbaar op los zand gebaseerd omdat slechts een minderheid van de autochtone of blanke meerderheid andere groepen discrimineren, net als dat dat het geval is bij minderheden waarbij er geen reden is aan te nemen dat er onder die minderheden in mindere of meerdere mate wordt gediscrimineerd. Er is geen feitelijke grond en zeker geen wetenschappelijk onderzoek waarop je mag stellen dat blanken of autochtonen in Nederland relatief meer discrimineren dan andere groepen, Je kunt van die minderheid onder de blanke of autochtone Nederlanders bovendien niet stellen dat ze georganiseerd samenspant, en dus al helemaal niet dat ze de macht heeft, en als sommigen van hen, dus als minderheid van een minderheid van een meerderheid, dat wel zo zouden proberen, dat marginale clubjes betreft als Stormfront, zoals bij andere groepen Grijze Wolven, en Black Panthers die door de meesten, zeker ook van degenen dieze menen te vertegenwoordigen, niet serieus worden genomen. De PVV daarentegen, die inmiddels wél een serieus te nemen stroming van Nederlanders vertegenwoordigt, is veel meer een spiegel cq reactie (en dus geen oorzaak) van een relatief minstens zo grote anti-westerse stroming onder veel islamitische allochtone groepen die als niets anders dan orthodox, homofoob, vrouwonvriendelijk, en tegen veel van de westerse vrijheden gekeerd te kenschetsen zijn. Die tegenstelling is allesbehalve racistisch. Dat is een politiek liberale versus een orthodox religieuze tegenstelling. Het enige wat overeind blijft, en juist ik als ongelijk effect van absolute bevolkingsaandelen bij een gelijke mate van racisme onder álle door huidskleur of etniciteit bepaalde groepen aangaf, is dat bij een meerderheid die b.v. drie keer zo groot is als een minderheid, leden van de minderheid drie keer zo vaak racisme zullen ondervinden, en nog vaker als die minderheid zelf nog weer onder te verdelen is in minderheden, waartussen dan dus ook racisme plaatsvindt.

Sardar2
Sardar25 jun. 2016 - 10:30

@ Nailles 5 juni 2016 at 02:03 [slechts een minderheid van de autochtone of blanke meerderheid andere groepen discrimineren] Als jij hiermee de extreemrechts bedoelt moet ik je teleurstellen. Hoewel ook deze (politieke/culturele) discriminatie (zoals ook die onder de migrantengroepen) moet aangepakt en bestreden te worden, toch is niet de extreemrechts dat migranten op werk, onderwijs, zorg etc. discrimineert en van gelijke rechten uitsluit, maar de in de uitwerking van instituties gewaarborgde uitsluitingsmechanismen zoals etnische profielring. Precies deze institutionele uitsluiting van gekleurde mens geeft de extreemrechts de nodige rechtvaardiging om te blijven bestaan en zich richten tot migranten (en moslims). Hiermee is eigenlijk je pogingen om onder de burgers vast te mogen stellen wie meer of wie minder discrimineert of racistisch is op losse schroeven komen te staan. De veronderstelling dat achter bestaande discriminatie feitelijke mensen zitten en of die mensen racisten zijn, is een poging om werkelijke bron van racistische uitsluiting, onze eigen instituties, vrijpleiten en de strijd om de instituties te hervormen naar de bevolkingsgroepen verplaatsen. De enige die baat heeft om de bevolkingsgroepen laten onderling elkaar bestrijden, diegene zijn die de macht in hun pacht hebben (privilege) en dat zijn blanke autochtonen. De huidige populisme onder autochtone bevolking die een vertaling is van afkeer tegen hetzelfde instituties (systeem establishment) wordt door extreemrechts (Wilders) misbruikt tegen migranten in plaats van het opeisen van nodige hervormingen binnen instituties om (onderkant van) eigen bevolking tegemoet te komen. Kortom racistische neigingen zijn (foute) meningen. Ze hoeven niet bestrijden te worden. Ze zullen overbodig raken en verdwijnen als er geen behoefte is een verklaring te mogen verzinnen voor goedpraten van onrecht tegen de burgers, vooral die met een kleur. Wat dient wel bestreden te worden is discriminatie n.a.v. dit soort meningen en nog belangrijker de institutionele houding die feitelijke reden van uitsluiting en discriminatie op werk, onderwijs, zorg en politiek vormt, maar ook de lage kant van samenleving pertinent uitsluit van een sociaal rechtvaardig bestaan. Dus we hebben geen behoefte aan: [onder die minderheden in mindere of meerdere mate wordt gediscrimineerd.] [Er is geen feitelijke grond en zeker geen wetenschappelijk onderzoek waarop je mag stellen dat blanken of autochtonen in Nederland relatief meer discrimineren dan andere groepen] Deze pogingen zijn “foute” alternatieven en een onderdeel van probleem zelf.

Achterberghen2
Achterberghen23 jun. 2016 - 7:27

Groen Links zit met hun handen in het haar. Allochtonen KUNNEN niet (extreem) rechts stemmen. Dat kan gewoon niet, dat zit niet in het wereldbeeld van de groenlinkser. Net als de PvdA die dacht dat de allochtoon wel links was omdat zij zichzelf hooghartig zagen als diegene die de allochtoon wel zou verheffen. Paniek dus nu.

9 Reacties
Kees Alders
Kees Alders3 jun. 2016 - 8:00

Volgens mij is GroenLinks nooit een allochtonenpartij geweest. Daarvoor zijn ze te elitair en te seculier.

omaoeverloos
omaoeverloos3 jun. 2016 - 8:37

Groenlinks seculier? *Proest*. Bekijk even uit welke partijen groenlinks is voortgekomen.

D'Holbach
D'Holbach3 jun. 2016 - 9:25

Mijn waarde Kees, je bent wel erg van het padje af, GL seculier? Een club waar de VP van mevr Ubels in op is gegaan, een club met een prominent als Rabbae die letterlijk zei dat: "Wij, islamieten, homoseksualiteit nu eenmaal niet accepteren''? Een dergelijke club noem je seculier en je wilt dan nog serieus genomen worden?

DanielleDefoe
DanielleDefoe3 jun. 2016 - 10:28

Een merkwaardige mix van CPN PPR PSP en EVP toch? Van bevlogen christenen tot gestaalde kaders.

D'Holbach
D'Holbach3 jun. 2016 - 11:02

Excuus, EVP

Kees Alders
Kees Alders3 jun. 2016 - 11:46

Ik ken de bloedgroepen wel, maar sinds Halsema vooral wordt GL toch met name eerder als anti-religieus ervaren. In de standpunten komt dit naar buiten doordat GroenLinks het bijzonder onderwijs wil aanpakken, ongeveer zoals ik voorstel, door het weigeren van leerlingen op basis van geloof te verbieden, en het weigeren van leraren in een ten opzichte van mijn standpunt wat afgezwakte vorm. Ook als het gaat om medisch-ethische thema's zoals abortus en euthanasie, en drugslegalisatie neemt GroenLinks een positie in die bij mensen met een religieuze achtergrond minder populair is.

D'Holbach
D'Holbach3 jun. 2016 - 12:54

Waarde Kees, ik ben het met je eens dat het sinds Halsema veranderd is, toch ben ik erg huiverig voor wen club die zijn (duo)kijsttrekkerschap aan een dergelijk intolerant mens als Rabbae gunde. En mevr Ubels was niet erg dgmatisch maar heeft haar sporen wel in de partij achtergelaten, evenals de Gaay Fortman. GL is toch een club die wat reli-achtige trekjes heeft in zijn/haar benadering van de wereld.

Kees Alders
Kees Alders3 jun. 2016 - 14:43

Ik ben zeker niet onverdeeld voor GL hoor, niet alleen daarom. Ik bedoel, je denkt dat je een pacifistiche partij stuurt, de volgende keer sturen ze Nederlandse militairen met een doos playmobil naar Afghanistan. Je denkt dat je een partij steunt die tegen mensen in de schulden steken is en voor een verzorgingsstaat en je krijgt een sociaal leenstelsel. En die Klaver vertrouw ik eerlijk gezegd nog steeds voor geen meter. (Vanwege dus dat leenstelsel.) Het is alleen dat ik probeerde te verklaren waarom allochtonen nooit zo met GL wegliepen. Wellicht dus door de seculiere vrijages van met name Halsema cs.

Achterberghen2
Achterberghen23 jun. 2016 - 15:05

Andersom was dat wel. Dat weglopen.

Minoes2
Minoes23 jun. 2016 - 6:47

Begin dan eens met gemengde, seculiere scholen! I.p. daarvan zijn we juist bezig op alle gebieden te segregeren, niet enkel wat betreft kleur en/of afkomst maar ook qua inschatting van capaciteiten etc. door vooroordelen, goede en slechte scholen, rijke en andere scholen en nu de excellente scholen.... Als je wil dat mensen niet meer met elkaar in contact zijn, zich aan elkaar kunnen optrekken, elkaar niet vanaf het begin leren kennen in alle verscheidenheid, dan vind ik dit alles veel te gemakkelijk. Veel is te koop bijvoorbeeld kansen via bijlessen die de een wel en de ander niet kan financieren. Het is niet zo eenduidig allemaal. Een goed begin is het halve werk! Kinderen kun je vormen. Dat is echter niet beter geworden maar erger.... We leven in een maatschappij die steeds meer onderscheid maakt op alle gebieden, die steeds meer segregeert, die steeds meer afhankelijk is en wordt gemaakt van bestaande netwerken, gisteren nog op TV m.b.t. werk en dat werkt in alles door. Je postcode is gebleken is ook een factor van belang en speelt wel degelijk mee. Een wat gaan wij doen via ons woningbeleid, meer segregeren....ook op postcode... In het bedrijfsleven en bij de overheid is het niet anders, kijk naar alle benoemingen en het elkaar toeschuiven van baantjes., het blijven hangen in vooral je eigen kring. Het is me allemaal te zwart-wit hier.

3 Reacties
Kees Alders
Kees Alders3 jun. 2016 - 7:26

Dat van dat zwart-wit kan ik niet helemaal volgen, maar met uw bijdrage ben ik het verder wel eens. Daarom wil ik het recht voor bijzonder onderwijs op leraren maar ook leerlingen te weigeren doorstrepen. Dat is lijkt mij al een goed begin om het onderwijs meer gemengd te krijgen. Spreiden van kinderen met een (taal)achterstand, zoals de SP altijd al voorstaat, lijkt mij ook een goed idee. En inderdaad, ons onderwijs is bijzonder gesegregeerd. Overstappen van school is door de laatste kabinetten steeds moeilijker gemaakt. Een slechte zaak.

Sfinx2
Sfinx23 jun. 2016 - 8:25

Ja laten we van bovenaf opleggen naar welke scholen kinderen mogen op basis van hun achtergrond. Ambtenaren van gemeente of ministerie kunnen immers het beste bepalen waar kinderen de belangrijke fundamenten voor hun leven moeten leggen. Dat kan je niet aan ouders overlaten.

Kees Alders
Kees Alders3 jun. 2016 - 11:48

Nee, zo zie ik het niet, en de SP overigens ook niet. De SP stelt het zo voor, dat wanneer een school een te hoog percentage heeft van leerlingen met een taalachterstand, die leerlingen niet meer worden toegelaten. Zo ook met leerlingen met geen achterstand. Op die manier hebben de ouders nog steeds zelf de keuze, maar liggen de grenzen bij de beschikbaarheid. Zoals u het voorstelt, daar zou ik zelf ook fel tegen zijn.

Sjors Spruitje
Sjors Spruitje3 jun. 2016 - 6:25

Racisme in Nederland? Ik zie het niet. Dat hangt waarschijnlijk af van de kringen waar ik in verkeer. Die kringen zijn wat meer op prestaties gericht dan op uiterlijke kenmerken. in de kringen waar veel over discriminatie wordt beklaagt, zoals hier op deze site, is dat precies het tegenovergestelde

2 Reacties
Kees Alders
Kees Alders3 jun. 2016 - 7:27

Ik heb er zelf ook niet zo'n last van maar ik ga die cijfers over de arbeidsmarkt, over de politie en die racistische uitbarstingen op de social media daarom nog niet ontkennen.

joop69amsterdam
joop69amsterdam3 jun. 2016 - 12:30

@ Kees Alders: Discriminatie met een racistisch motief of het gevoel hebben dat je oneerlijk behandeld wordt door iemand of een partij is een wereld van verschil. Niet iedereen wil of kan het verschil maken op grond van z,n motieven of IQ. De discussie die nu gevoerd wordt zal voor meer verwarring zorgen. En daar zit niemand op te wachten. --

Pawn
Pawn3 jun. 2016 - 5:36

Nog meer regels en maatregelen om duscriminatie te beteugelen? Alstublieft niet, het haalt niks of weinig uit. Als ik in een sollicitatie of bestuursverkiezing op een CV bijvoorbeeld zie staan dat de kandidaat uit een zwartekousenbolwerk komt als Opheusden in de Betuwe, dan kies ik siwieso niet voor zo iemand, al is hij cum laude afgestudeerd in wat dan ook. Dat is pure discriminatie! Maar ik slechte ervaringen met bevindelijk gereformeerden en ik vind dat ze er verwerpelijke levensbeschouwelijke opvattingen op na houden. Dus ik wil gewoon niks met zo iemand te maken hebben, al hoeft hij slechts de boekhouding te doen of het penningmeesterschap waar te nemen.

6 Reacties
Kees Alders
Kees Alders3 jun. 2016 - 7:29

Dat lijkt mij in een klein bedrijf volkomen legitiem, maar in grotere ondernemingen is dat zeer schadelijk. Die zullen maar een gezond personeelsbestand moeten laten zien en willen ze dat niet opbrengen, dan betalen ze daar maar voor. Dat is vaak een heel goed stimulatiemiddel om ondernemers eieren voor hun geld te laten kiezen.

Nick Ros
Nick Ros3 jun. 2016 - 9:04

Nou Kees, ook in grotere bedrijven probeer je de rust ook op alle werkvloeren te behouden en de conflicten en discussies te beperken. Vooral als verbaal zakelijk belangrijk is. De meeste verbale conflicten ontstaan als het gaat over geloof, vrouwen en voetbal. Bedrijven hebben andere belangen dan de politiek. Als de politiek zich met de bedrijfsvoering gaat bemoeien, geven de bedrijven een kopstoot richting de politiek. Bepaalde bedrijven hebben een ander belang, dat is het uurloon en daar kom je Polen, Roemenen, mensen uit de Middellandse zeelanden, etc.. Daar heeft de politiek ook geen invloed op. Daar leeft helemaal : 'voor jou 50 anderen'.

Kees Alders
Kees Alders3 jun. 2016 - 11:50

Als mensen minder gaan functioneren door conflicten op de werkvloer over geloof, vrouwen en voetbal dan heb je sowieso geen goed personeel geselecteerd of is er iets fundamenteel verkeerd met je bedrijfscultuur. Nogmaals, prima als een MKB bedrijf zo wil functioneren, maar in grote bedrijven moeten we dat niet toestaan en al helemaal niet bij nutsbedrijven, laat staan de politie.

Nick Ros
Nick Ros3 jun. 2016 - 13:31

Kees als zoiets gebeurd, als het voorbeeld wat ik gezien heb met een Serviër en een Congolees, dan heb je en krijg je daarna veel hommeles in het bedrijf. Want dan komt iedereen met een mening. Personeelsbeleid is vaak een heel moeilijk en ingewikkeld proces.

Nick Ros
Nick Ros3 jun. 2016 - 14:33

Kees het voorbeeld ging over een groot bedrijf waar een ernstig ongeval is gebeurd door communicatie naar elkaar, wanneer er wat onverwachts gebeurd en de collega’s geven aanwijzigingen in hun moederstaal vanuit de panieksituatie.

Kees Alders
Kees Alders3 jun. 2016 - 14:44

Ik weet het, maar een monocultuur is ook geen oplossing.

robvaniren
robvaniren3 jun. 2016 - 5:04

O, nog iets Kees: de ondernemer neemt liefst GEEN personeel aan, dan zij jou. Dank zij het linkse beleid dat ontslaan bijna onmogelijk maakt en steeds meer lasten oplegt. Het loon van de werker is 9 € per uur, de kosten voor de werkgever € 22, het hoogste ter wereld ! Dat heeft de overheid dan weer nodig om de ellende, die de zelf veroorzaakt hebben (racisme, klimaatrampen, oorlogen) te bestrijden. Kees, het linkse beleid is failliet, helaas is er nog geen alternatief (Behalve Marianne, want Fortuyn is dood).

1 Reactie
Kees Alders
Kees Alders3 jun. 2016 - 7:38

Wel wel, dank zij mij nog wel? Gaat u mij nu straks ook het beleid van Stalin verwijten, omdat u ook ooit gehoord heeft dat die links was en al die linksen zijn immers hetzelfde en verantwoordelijk voor elkaar? De reden waarom een werkgever het liefst geen personeel aanneemt is omdat hij het personeel moet betalen, uiteindelijk. Helemaal gelijk. Ik krijg het liefst ook alles gratis. Maar de arbeidsvoorwaarden zijn de afgelopen twintig jaar voor ondernemers alleen maar gunstiger geworden, en 20 jaar terug had iedereen een vaste baan en Nederland is traditioneel wereldwijd gezien een van de landen metde laagste werkloosheid. Ra ra hoe kan dat in uw analyse? Zit toch een tegenspraak in he? Wat wel zo is, is dat steeds meer ondernemers kiezen voor het huren van flexwerkers, omdat die mogelijkheid er nu eenmaal is. We bewegen in onze samenleving langzaam maar zeker en steeds sneller van vast naar flex. En het zal u verbazen: ik als "links" iemand vind dat op zich nog niet erg. Anders dan veel andere linkse denkers denk ik namelijk dat je dit niet moet oplossen door middel van het ontslagrecht, maar door een beter vangnet te bieden buiten de werkgever om. Dus iedereen flex, maar wel een gegarandeerd inkomen, omdat dat gegarandeerd wordt van de kant van de overheid. We gaan verder onder uw volgende post, waarin ik zie dat u weer wat meer foutieve aannames doet over mijn persoon.

robvaniren
robvaniren3 jun. 2016 - 4:50

"Verder doet het me deugt dat er meer mensen zijn die dit stuk gewoon delen op de sociale media dan die het er niet mee eens zijn. ". Natuurlijk Kees, het ego is graag gestreeld. Of dat iets zegt over je gelijk, over over de parochie waar je voor preekt is een ander verhaal. "Ach gut, die arme werkgevers toch. Volgens mij liggen de moeilijkheden voor werkgevers eerder aan de sociale verplichtingen die door de overheid op zijn schouders zijn geschoven. Als een werkgever te lui is om zijn personeel zorgvuldig te selecteren, dan moet hij vooral geen werkgever zijn. " Precies wat ik betoog. Als de werkgever zich nu ook nog moet onderwerpen aan voorkeursbeleid is het eind zoek. Verder gaat het dus niet om luiheid maar om de onmogelijkheid, alle sollicitanten een maand op proef te nemen. "onderscheid maken op oneigenlijke gronden. Dus bij een CV niet naar opleiding en werkervaring kijken, maar naar culturele achtergrond. -" Beste Kees, je hebt duidelijk nog nooit in de schoenen van een werkgever gestaan, zelfs niet in een vrijwilligersorganisatie.Een bedrijf is een cultuur. Als de werkers in de pauze praten over voetbal of de dramatisering van Zwarte Piet , neem je er iemand bij die mee kan komen, dat bevordert de werksfeer. Opleiding en werkervaring, daar ontbreekt het nu juist aan bij sollicitanten. Opleiding zegt heel weinig, tegenwoordig kan iedereen professor worden, ze laten je toch niet zakken zeker, dat is kwetsend ! Ik heb een psychologe als vrijwilliger, ze heeft de sociale ontwikkeling van een kind van 13.Zelf praat ik slechts met mensen die de vrijheid van meningsuiting, inclusief schelden ene beledigen, hoog achten, en niet bij de wet willen beknotten. Gewoon, omdat het gesprek dan snel ophoudt.Kijk naar de discussies op Facebook Politiek en Samenleving en De Roverheid en Samenleving, en je weet genoeg.Ze verzanden allemaal in de onmacht, om te gaan met vrijheid en gekwetst voelen.En mag je een vrouw met een hoofddoekje wel aankijken, het zou als seksuele intimidatie over kunnen komen.

2 Reacties
Kees Alders
Kees Alders3 jun. 2016 - 7:48

Ook hier vergist u zich heel erg: ik heb in mijn werkzaam leven regelmatig teams aangestuurd, waarbij ik ook personeel aannam, begeleide en er afscheid van nam. Overigens zowel in grote bedrijven als in vrijwilligersorganisaties. Zelf heb ik in mijn teams altijd een monocultuur vermeden. Dan werkte het naar mijn mening niet meer goed. Teveel oogkleppen, en teveel kleppen over de eigen hobby ook. Maar als teamleiders daar anders over denken, dan vind ik dat op zich nog geen probleem, tenzij het de directie van een groot bedrijf betreft. Ik heb het immers over het totale bestand van grote bedrijven, hoger dan 100 werknemers. Binnen zo'n bedrijf mogen best teams met een monocultuur zijn. Maar het totale bedrijf niet. Het beleid dat ik hier voorschrijf werd niet alleen door mij, maar ook door de directie van het bedrijf waar ik het langst werkte actief gevoerd. Was er bij een directieteam geen vrouw, dan werd het tijd om eens te kijken naar een aanvulling van een vrouw. Waren er bij een HR team (het is vaak een HR team) alleen maar vrouwen? Dan werd er bewust een man bijgezet. Dat werd van bovenaf ingezet om een gezond bedrijf te krijgen. Een bedrijf is een cultuur inderdaad, dat geldt voor iedere instelling. Neem de politie. Dat is een wittemannenbolwerk waar ondanks alle mooie voornemens nog steeds een zware ondervertegenwoordiging is van vrouwen en allochtonen. Iedere vijf jaar wordt er weer aan de alarmbel getrokken, vervolgens gebeurt er niets. Dat moeten we doorbreken, want de politie is er voor ons allemaal. Wat u met vrouwen met hoofddoekjes doet weet ik niet, maar als je ze normaal als mens behandelt, zo is mijn ervaring, gedragen ze zich ook zo. Een typisch verschijnsel.

Kees Alders
Kees Alders3 jun. 2016 - 12:16

Verder is de doelgroep voor dit stuk met name de gemiddelde Joop-lezer. En in dat kader vind ik het bereik onder die groep belangrijker dan het bereik van mensen die er toch al niet aan willen dat discriminatie een probleem zou zijn. Dit stuk is toch met name een oproep aan mensen van de politiek concrete maatregelen te eisen, en niet te trappen in wat mooie woorden (denk: DENK). In dat opzicht is het dus juist een stuk 'voor eigen parochie', hoewel de gemiddelde DENK kiezer natuurlijk niet echt 'mijn parochie' is. Vast wel links, maar linkse mensen zijn het lang niet altijd met elkaar eens, zoals u zult weten ;).

cockpol
cockpol3 jun. 2016 - 0:46

"Maar wat wel zo is, is dat in Nederland verschillende etnische groepen vooral erg langs elkaar heen leven. Dit is een overerving van onze eigen typisch Nederlandse verzuiling." (Alders) langs elkaar heen leven is een fenomeen dat werelwijd voorkomt. Is dit wereldwijd fenomeen dan het resultaat van de Nederlandse verzuiling? U schat de culturele invloed van Nederland toch wel wat te hoog in, vrees ik. "Maatregelen als positieve discriminatie blijken om dat te veranderen niet genoeg, en bovendien zetten ze alleen maar kwaad bloed." (Alders) Positieve discriminatie is inderdaad discriminatie van de autochtonen, en discriminatie is niet goed. Maar u vindt positieve discriminatie nog niet voldoende? Wil u nog meer kwaad bloed? Wat u voorstelt is positieve discriminatie, hoe u het ook draait of keert. U wil kwaad met kwaad bestrijden, dat is onzinnig. Men moet mensen op hun geschatte bijdrage aan het arbeidsproces selecteren, en dat is niet altijd objectief, maar hoe komt dat? Heeft het gepercipieerde gedrag van sommige allochtonentonen er echt niet mee te maken? Of is er toch zoïets als culturele incompatibiliteit met het Nederlandse arbeidsproces? Zeg eens eerlijk Alders, steek het niet altijd op de autochtoon of de structuren. Er is nog iets anders, bv het vooroordeel bij bepaalde groepen dat ze toch gediscrimineert worden, wat ze ook doen, en dat ze er dus best maar een bende van maken. "In plaats daarvan moeten gemeenten en het rijk harde quota hanteren voor een goede representatie naar etniciteit van de bevolking, voor alle lagen van de eigen organisatie, te beginnen bij de top." '(Alders)Tja we hebben nog een burgemeester aan de top nodig. 10 punten voor bekwaamheid en tien punten voor donkere huidskeur, het spijt mij meneer X u heeft wel een tien voor bekwaamheid, maar een nul voor huidskleur, we zin ons dus verplicht om meneer Y aan te nemen om aan ons quota te komen, Die meneer Y heeft een 1 heeft voor bekwaamheid maar een 10 voor huidskleur. Wil je zoiets meneer Anders? "Laat die bedrijven een boete betalen voor iedere racistische uiting die ze na melding op hun sites laten staan. (Alders). Dit is het begin van een slippery slope. De betrokken bedrijven zullen zo voorzichtig worden dat ze voorzichtigheidshalve alle berichten, die een zeker risico tot veroordeling of een rechtszaak vormen zullen verwijderen. Weg vrije meningsuiting? Oproepen tot geweld OK veroordelen aangewezen. Racisme?, tja. Maar bij uitbreiding komen verbod op islamofobie en Godsdienstfobie, om het hoekje kijken, dat garandeer ik je. Persoonlijk denk ik dat we moeten selecteren op wat we hier binnenhalen, als dat met verstand gebeurt, en mensen binnenlaten die hier een goede kans maken op succes (quot non), dan zal er m.i. veel minder discriminatie zijn. Maar een dergelijk voorstel zie ik niet bij GL. Integendeel Klaver wil nog meer mensen uit het midden oosten binnenhalen heb ik begrepen uit een krantenintervieuw, (dat ik hier al eerder aangehaald heb). Klaver wil van Nederland een model maken voor de rest van Europa wat de opvang van vluchtelingen betreft. Komende uit de mond van GL, baart dit mij zorgen. GL heeft namelijk sterke banden met de vluchtelingen industrie.

3 Reacties
Kees Alders
Kees Alders3 jun. 2016 - 7:59

Het zou natuurlijk kunnen dat ik het langs elkaar leven teveel vanuit de verzuilingscultuur verklaar. Het lijkt me wel een (onwenselijk) feit, dus daar zijn we het dan over eens. Wat ik voorstel is iets wezenlijk anders dan positieve discriminatie. Bij positieve discriminatie is er een open sollicitatieprocedure, en bij zogenaamde ‘gelijke geschiktheid’ gaat de voorkeur naar iemand uit een groep die ondervertegenwoordigd is. Werkt niet. Immers, gelijke geschiktheid is een fictie, en wanneer onder zo’n regime iemand uit een minderheidsgroep een baan krijgt is hij altijd verdacht. Bij quota is de achtergrond een kwaliteit geworden die in de vacature staat vermeld. Discriminatie is het onderscheid maken op irrelevante gronden, en in deze is de achtergrond niet meer irrelevant. Een Nederlands-Marokkaanse politieagent voegt iets toe aan het corps dat wezenlijk is voor het werk. En dat geldt voor ieder bedrijf waarin gestreefd wordt een monocultuur te doorbreken. De verdenking van mensen dat ze toch gediscrimineerd worden komt zoals we uit de cijfers kunnen leren niet uit de lucht vallen. Vast zijn er mensen die discriminatie zien waar die niet is, maar laten we zolang discriminatie nog wel bewezen voorkomt, daar de mensen die gediscrimineerd worden niet de schuld van geven. Dat zou wel een heel rare omdraaiing van de werkelijkheid zijn. Ik zou zelf graag naast een Europees asielbeleid een greencardsysteem zien voor immigratie. Wellicht komt dat enigszins aan uw ideeën tegemoet. Ik ben het wel met Klaver eens dat we niet moeten doen alsof we mensen kunnen tegenhouden die we uiteindelijk toch wel in het land krijgen, en dat we ons best moeten doen op de opvang van die lui, opdat de kans dat ze snel geïntegreerd zijn en hun eigen boontjes kunnen doppen wordt vergroot, want groot waren die kansen al niet. Zolang terugsturen geen optie is, kunnen we er maar beter het best van maken, nietwaar?

cockpol
cockpol3 jun. 2016 - 13:07

@ "Bij quota is de achtergrond een kwaliteit geworden die in de vacature staat vermeld." (Alders) Goed, ik zie de advertenties al in de krant staan: "Directeur gezocht; Naast de vereiste professionele kwaliteiten wordt van de sollicitant verwacht dat hij een zwarte huidskleur heeft." Is dat dan geen positieve discriminatie meneer Alders? "Een Nederlands-Marokkaanse politieagent voegt iets toe aan het corps dat wezenlijk is voor het werk." (Alders) Dat zou inderdaad nuttig zijn, maar politieagent worden, wordt in de betrokken gemeenschap (Berbers-Marokaans), soms als een soort landveraad gezien. We zitten dus met een kip en het ei situatie. Bovendien zal in de sollicittieadvertentie moeten staan: "De sollicitant moet van Marokkaans Berberse achtergrond zijn". Lost u het maar op Meneer Alders. "Ik ben het wel met Klaver eens dat we niet moeten doen alsof we mensen kunnen tegenhouden die we uiteindelijk toch wel in het land krijgen," (Alders) Wel u bent een wetenschapper die met cijfers werkt. Het zal u dus opgevallen zijn dat muren werken. Sinds de muren in Oost-Europa zijn verschenen is het aantal asielaanvragers spectaculair verminderd. Dit tot ieders opluchting, maar GL lijkt dit niet te willen inzien. Ik had ook een elegantere oplossing willen zien, maar muren werken. je kijkt niet of een kat wit of zwart is, maar of ze muizen vangt.

Kees Alders
Kees Alders3 jun. 2016 - 14:48

Dat van die zogenaamd werkende muren zijn nog een hele hoop kanttekeningen bij te zetten. Los daarvan: waarom werkten ze in het verleden dan niet. Waarom werkt het zelfs in Noord Korea, waar de methoden zoals u weet nog wat scherper zijn dan hier, dan niet? Nu ja, dit is natuurlijk een andere discussie. Verder mag u wat ik wil noemen wat ik wil maar onder positieve discriminatie wordt doorgaans wat anders verstaan. Het gaat dan om de voorkeur bij "gelijke geschiktheid".

Cinema2
Cinema22 jun. 2016 - 21:38

Positieve discriminatie bestaat niet, het is gewoon discriminatie. De belangen van individuen ondergeschikt maken aan de belangen van een de gehele samenleving is glad ijs. Niet aan beginnen. Hoe zou u het vinden als u toch echt die baan niet krijgt, omdat u autochtoon bent?. Geeft wrijving, zeker weten. En hoe zou de samenleving tegen "Achmed" aankijken"?. Je zit op dat dat stoeltje omdat je allochtoon bent?. Ik denk dat dit wel zo zou gaan. Allochtonen neerzetten als slachtoffers, daar moeten wij vanaf en zeker niet gaan stimuleren. PD doet dat.

1 Reactie
Kees Alders
Kees Alders3 jun. 2016 - 8:04

Nu is het eerder zo, blijkt uit de cijfers en valt niet te ontkennen, dat mensen een baan NIET krijgen omdat ze allochtoon zijn. Met quota worden de kansen evenredig verdeeld, want een quotum geldt ook witte mensen. Bent u tegen eerlijke kansen? Een quotum is iets anders dan positieve discriminatie. Bij het laatste is de huidskleur een extra waarop gediscrimineerd wordt bij zogenaamde 'gelijke geschiktheid'. Het speelt onderhuids bij de sollicitatie mee. Bij een quotum geeft een werkgever van tevoren een voorkeursprofiel op. Aan dat profiel voldoen is dus een kwaliteit. Het is veel helderder. Scheve ogen heb je altijd in het leven. Mensen moeten er maar aan wennen dat ze af en toe achter het net vissen en mensen die andere factoren dan zichzelf daar de schuld van geven heb je altijd. Maar massale effecten als een veel lagere kans voor allochtonen werkt erg ontwrichtend. Daar mogen we best wat aan doen.

mtw64
mtw642 jun. 2016 - 19:10

Helder stuk, inclusief de reacties op de reacties, met (eindelijk!) concrete voorstellen van maatregelen. Zo jammer dat sommige mensen niet goed kunnen lezen / luisteren... Ben benieuwd hoeveel mensen dit gaan oppikken en dan niet alleen GroenLinks. Het wordt tijd voor concrete maatregelen in plaats van praten in de loze ruimte. Daar zullen heel wat krachten tegenin gaan omdat velen die status quo oké vinden. Wat dat betreft heeft dhr. H. Zijlstra daar een perfect voorbeeld van gegeven...

1 Reactie
Kees Alders
Kees Alders2 jun. 2016 - 21:09

Dank, ja, ik vind het leuk en leerzaam ook met tegensprekers in gesprek te gaan. Verder doet het me deugt dat er meer mensen zijn die dit stuk gewoon delen op de sociale media dan die het er niet mee eens zijn. Nu schrijf ik natuurlijk wel voor een overwegend links publiek... maar er komt kennelijk wat over. Of er ook politieke partijen zijn die zich aangesproken voelen: ik hoop het wel. Want met alleen GroenLinks gaan we het natuurlijk niet redden.

willemb2
willemb22 jun. 2016 - 18:58

Venezuela is, na onder andere Cuba en Rusland, het jongste voorbeeld van een land waarin iemand overtuigd was te weten hoe alles in elkaar steekt. Ook hij vertelde wat er moest gebeuren om een rechtvaardiger samenleving te scheppen. Dat het partijprogramma van Groen Links daar het meest op aansluit verbaast me niets. Het waren immers communisten die deze partij hielpen oprichten. Die hadden ook een zondebok: het kapitaal. Het kapitalisme is tot op heden onverslaanbaar gebleken, dus moet er een ander frame worden gevonden: discriminatie. En racisme in het bijzonder. Nederland zou zich daar nu extra schuldig aan maken. Maar zolang een eenvoudige Marokkaanse jongen, op 15-jarige leeftijd geëmigreerd vanuit het achtergestelde Rifgebergte naar dat vermaledijde land, erin slaagt binnen 35 jaar uit te groeien tot een van links tot rechts bewonderde burgemeester van een wereldhaven en gewenste kandidaat-premier, ben ik van mening dat het probleem ergens anders ligt. Beroepsklagers die blijven denken in termen van slachtoffers in plaats van winnaars wens ik veel succes maar geef ik weinig kans. Althans, zolang we in een democratie leven.

5 Reacties
Kees Alders
Kees Alders2 jun. 2016 - 21:07

Ik moet toegeven dat ik u slecht kan volgen. Dus het burgemeesterschap van Aboutaleb is voldoende om de diverse onderzoeksresultaten over discriminatie op de arbeidsmarkt en discriminatie bij de politie van tafel te vegen? U kunt zich wellicht voorstellen dat ik dat een weinig wetenschappelijke houding vind. Ik herhaal het nog maar eens: keer op keer wordt aangetoond dat exact hetzelfde CV met een andere naam de helft kans maakt op een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek. Hoe kunt u, dit wetende, nu toch nog blijven ontkennen dat er discriminatie plaatsvindt in de samenleving?

Moeder Pietje
Moeder Pietje2 jun. 2016 - 21:53

Natuurlijk is er discriminatie tussen verschillende allochtone groepen door autochtonen. Je kunt je vast wel herinneren waarom de ene allochtoon er meer last van ondervindt dan de andere?

willemb2
willemb23 jun. 2016 - 8:40

@Kees Alders: u laat u kennen, precies zoals ik omschreef, als een beroepsklager. Getuigde uw oorspronkelijke betoog van een nogal hautaine en vooral ook wezensvreemde kijk op de werkelijkheid, uw commentaren op verschillende reacties tonen ook nog eens aan dat u anderen bestookt met verwijten waaraan u zichzelf vol overgave schuldig maakt. Zo werpt u een aantal reageerders voor de voeten dat ze niet goed lezen, maar de pot verwijt dan de ketel dat hij zwart ziet. Neem uw commentaar op mijn reactie. De essentie daarvan is dat ik discriminatie zou ontkennen. Het tegendeel is echter het geval! Ik heb het over de vraag of Nederland zich EXTRA schuldig zou maken aan racisme. Als u mij dan ook nog eens verwijt niet wetenschappelijk bezig te zijn (wat ik nergens pretendeer), diskwalificeert u zich wat mij betreft als serieuze deelnemer aan deze discussie. Had u bijvoorbeeld de moeite genomen goed te lezen, dan was tot u doorgedrongen dat de kern van mijn bijdrage eruit bestaat dat het probleem van discriminatie van twee kanten kan worden benaderd. Positief ingestelde mensen, met de motivatie om wat van het leven te maken, hebben in ons land een goede kans op succes. Zie, onder velen, Aboutaleb. Maar als iemand blijft klagen en eraan bijdraagt dat hij en zijn cultuurgenoten hoog blijven staan in de verkeerde lijstjes, dan wordt het nooit wat. Of je het leuk vindt of niet. Wen er maar aan.

Kees Alders
Kees Alders3 jun. 2016 - 11:55

Ik vind deze reactie vooral getuigen van weinig respect. Ik begrijp dat u boos bent, maar ik gaf zelf in mijn reactie al aan dat ik u moeilijk kon volgen. Ga mij er dan ook niet op afrekenen. Uw eerste reactie springt van mij van de hak op de tak. Wellicht had u beter kunnen toelichten wat u bedoelde. De stelling dat Nederland racistischer zou zijn dan het buitenland ga ik helemaal niet aan, ik ondersteun hem niet, want ik denk ook niet dat het waar is. Sommige mensen lezen dat in mijn stuk, maar ik denk dat dat ook te maken heeft met een weerstand tegen alles wat naar dit onderwerp ruikt. Wat ik zeg is dat in Nederland discriminatie vaker voorkomt dan veel mensen willen toegeven. Met uw analyse van mijn persoonlijkheid slaat u de plank overigens aardig mis, als ik de mensen die mij wel goed kennen mag geloven.

willemb2
willemb23 jun. 2016 - 17:47

Met genoegen constateer ik dat mijn beweringen niet worden weerlegd.

diest2
diest22 jun. 2016 - 18:41

Mag ik u in contact brengen met mijn "zwarte en Marokkaanse achterban?" die al dit "gezeik" zoals ze het zelf noemen meer dan zat zijn. De groep die echt racistisch is, is niet zo heel groot meneer Alders. Net zo goed als 95% van de Marokkanen deugt , deugt ook 95% van de Nederlanders. Dat kleine groepje van 5% dat overblijft, kent meestal ook nog eens 2-3% "meelopers". zodat in feite slechts 2-3% niet deugt en die moet je aanpakken. Dat een deel anders gekleurde mensen momenteel bezig zijn ( een zeer beperkt aantal, publiciteitsgeile deelnemers) mij te vertellen dat ik een racist ben - en dat terwijl ik mij als vrijwilliger inzet voor mensen uit alle landen, doet mij heel erg zeer. Begrijpt u dat? Burundi, Eritrea, Afrika, Afganistan daar komen ze allemaal vandaan en we kunnen het uitstekend met elkaar vinden en de meesten van hen zijn zo ongelooflijk dankbaar dat wij ze bijv.de Nederlandse taal bijbrengen. Dat we ze de gelegenheid geven mee te draaien in onze werkplaats en die dan tijdens de koffiegesprekken maar 1 ding zeggen: "waar hebben ze het nu toch over? Jullie Nederlanders zijn zo gastvrij en behulpzaam en...... en dan wordt er wat opgenoemd. Misschien zou het goed zijn, die kant eens wat meer te belichten! Ik ga me onderhand schuldig voelen over mijn Nederlanderschap! Ik verzeker u dat DENK en mevrouw Sylvana zelf olie op het vuur gooien en de vlam steeds hoger laten worden en roepen over zichzelf een sfeer af, die onmiddellijk als racistisch bestempeld wordt! Hebben ze enig idee hoeveel ze mij persoonlijk aandoen, door zo over mij en ons als Nederlanders te praten?! Ik ben geen schoft, ik ben geen racist, ik ben een VREDELIEVEND mens, die heel graag met andere mensen omgaat en hen graag wil helpen. Ik lees graag een volgend artikel maar dan iets positiever over de goedwillende Nederlander, die veel voor zijn naaste die het moeilijk heeft over heeft! Alvast bedankt!

5 Reacties
Kees Alders
Kees Alders2 jun. 2016 - 21:04

Beste Diest houdt u zich toch in - ik noem u hier toch geen racist? Ik zeg zelfs expliciet dat natuurlijk niet elke Nederlander een racist is. Maar dat er discriminatie plaats vindt, dat is met die CV's en het onderzoek van Amnesty naar etnisch profileren nu wel voldoende aangetoond. Dat zijn harde cijfers, en die kunnen niet alleen geconstitueerd worden door die inderdaad met weinig zijnde échte racisten die moedwillig discrimineren. Dat gebeurt onbewust. Laten we daar wat aan gaan doen.

Pawn
Pawn3 jun. 2016 - 5:00

Als 95 % van de (autochtone) Nederlanders zou deugen, verbaast het mij dat de PVV zo hoog in de peilingen staat. En die club vormt niet eens het enige politieke smaldeel waar racisme gewoon is.

Kees Alders
Kees Alders3 jun. 2016 - 8:06

Ik behandel dan ook iets zeer negatiefs Peterr. Dat wil nog niet zeggen dat ik tegen het hele leven negatief aankijk. Integendeel gelukkig.

Kees Alders
Kees Alders3 jun. 2016 - 11:59

Ja, ik begrijp dat mensen dat zo lezen, en achteraf gezien had ik daar graag rekening mee gehouden. De bedoeling van die opmerking was juist namelijk dat verwijt NIET neer te leggen. Maar inderdaad, met een beetje fantasie en vooringenomenheid zou je kunnen denken dat ik vind dat bijna iedere Nederlander wel een racist is ja. Maar u kunt mij nu toch wel op mijn woord geloven als ik herhaaldelijk zeg dat ik dat niet vind? Dat waar ik schrijf niet, dat ik dat dan ook bedoel, en niets meer of minder dan dat, dan dat ik vind dat iets niet waar is?

cockpol
cockpol3 jun. 2016 - 13:21

Net zo goed als 95% van de Marokkanen deugt , deugt ook 95% van de Nederlanders. Neen meneer Diest, al die ,heisa zou niet nodig zijn als de criminaliteitscijfers bij Nederlanders en Marokkanen even hoog zou zijn. Wat ook de oorzaken mogen zijn, de criminaliteitscijfers bij de Marokkanen zijn beduidend hoger dan die van de Nederlanders. Zoete praatjes als die van jou zijn mooi, maar ze lossen dit probleem niet op. Het zijn zoethoudertjes, praatjes om ons goed te voelen.

Leef je uit
Leef je uit2 jun. 2016 - 18:39

Ik ben een expat, woon en werk over de hele wereld en elke andere buitenlandse expat staat te springen om naar Nederland te komen, enige tegenvaller voor hen is dat je daily allowance hier tegenvalt omdat alles correct is geregeld. Nergens is het zo prettig wonen als hier.

3 Reacties
Kees Alders
Kees Alders2 jun. 2016 - 21:01

Dat ontken ik ook niet, vinden mijn vrienden ook (hoewel u het wel erg extreem stelt, er zijn ook andere paradijzen). Maar er vindt wel degelijk discriminatie plaats, hoewel de Nederlander dat zelf ontkent.

diest2
diest22 jun. 2016 - 22:20

@kees Alders. U roept mensen op om goed te lezen. Mag ik u aanraden om dat zelf ook te doen? Ik beweer namelijk niet dat u mij een racist noemt, maar: Dat een deel anders gekleurde mensen momenteel bezig zijn ( een zeer beperkt aantal, publiciteitsgeile deelnemers) mij te vertellen dat ik een racist ben – en dat terwijl ik mij als vrijwilliger - Leest u, een KLEIN GROEPJE ANDERSGEKLEURDEN - dus trek het u niet aan. Het gaat mij er echter om dat u zich nogal gemakkelijk achter deze groepering schaart en - althans zo lijkt het - zelfs een beetje verdedigt. Ik verbaas me over uw generaliserende opmerkingen. Kijk dan: "Dat ontken ik ook niet, vinden mijn vrienden ook (hoewel u het wel erg extreem stelt, er zijn ook andere paradijzen). Maar er vindt wel degelijk discriminatie plaats, hoewel de Nederlander dat zelf ontkent. - Welke Nederlander ontkent dat? Toch niet elke Nederlander? Zo voel ik mij door u ook als een racist aangesproken. Het moet immers zijn SOMMIGE Nederlanders en niet de Nederlander. Begrijpt u de ergernis over uw taalgebruik? Ik kap er mee. Als ik zo hier en daar wat antwoorden van u lees, is iedere beantwoording paarlen voor de zwijnen werpen. Wij gaan morgen gewoon weer onze medemens, blank, zwart, bruin, met heel veel plezier en medemenselijkheid helpen.RES NON VERBA dat, is beter dan al dat gezwets, dat hete hoofden en koude harten oplevert! Desondanks wens ik u alle goeds! Altijd welkom in onze werkplaats om te zien hoe wij met elkaar omgaan!

Kees Alders
Kees Alders3 jun. 2016 - 8:10

Het spijt mij als ik u tegen de borst stuit Diest, maar u moet begrijpen dat het nogal wat tijd kost om alle reacties zorgvuldig te beantwoorden, naast een druk werkzaam leven. U moet mij dan ook met een beetje coulantie willen lezen. Als ik schrijf dat 'de Nederlander' discriminatie ontkent, dan bedoel ik natuurlijk niet iedere Nederlander. Wel dat er er in ons land een cultuur bestaat van 'wij discrimineren niet', terwijl toch keer op keer wordt aangetoond dat dit in ons land wel degelijk gebeurt. Leest u eens de reacties op dit stuk terug, daar ziet u hoeveel mensen er kennelijk toch moeite mee hebben dit toe te geven, en liever boos worden op de boodschapper. Zullen we daar eens aan gaan werken?

robvaniren
robvaniren2 jun. 2016 - 18:23

Ergo; verder dan een morele veroordeling van discriminatie zullen we niet komen, behalve dan twee kamerzetels voor Denk.We zullen nog jaren emmeren over de schuldvraag, zonder dat er 1 allochtoon meer aan het werk komt, hoewel we quota kunnen toepassen bij de overheid, en in een maakbare samenleving als de USSR de werkloosheid nog eerlijker verdelen.Het wordt de werkgever al bijna onmogelijk of in elk geval onaantrekkelijk gemaakt, personeel aan te nemen, dit kan er nog wel bij !

2 Reacties
Kees Alders
Kees Alders2 jun. 2016 - 21:00

Ach gut, die arme werkgevers toch. Volgens mij liggen de moeilijkheden voor werkgevers eerder aan de sociale verplichtingen die door de overheid op zijn schouders zijn geschoven. Als een werkgever te lui is om zijn personeel zorgvuldig te selecteren, dan moet hij vooral geen werkgever zijn.

A.M. Heupscheuten
A.M. Heupscheuten3 jun. 2016 - 1:40

"Als een werkgever te lui is om zijn personeel zorgvuldig te selecteren" Profileren dus. Maar dat mag hij niet van u, want u wilt ook nog bepalen wie hij in dienst mag nemen. "Vandaag is het tijd voor een Marokkaanse lesbische alleenstaande moeder met een latrelatie."

robvaniren
robvaniren2 jun. 2016 - 18:17

"Nergens zeg ik dat het een strikt Nederlands probleem is. " Beste heer Aalders, dat is niet wat Andre vd Plas u in de schoenen schuift.Het woord strikt is uit uw doos, hij zegt "Nederlands probleem. En dat is wel wat u suggereert in de zin; "maar in onze samenleving is discriminatie een factor die ervoor zorgt dat mensen met een afwijkende achtergrond stelselmatig minder kansen hebben". Helderder zou zijn: in iedere samenleving komt discriminatie voor, en dat is onvermijdelijk. als ik op een datingsite zit, ga ik ook geen hoofddoekje opzoeken, terwijl dat een vooroordeel is, en ik daar best gelukkig mee zou kunnen worden, kwam ik haar in vrije veld tegen. Maar waar geselecteerd wordt (waar schaarste is) wordt gediscrimineerd, op uiterlijk, taalbeheersing, wijk waar je woont, hoe lang werkloos? Allemaal vooroordelen, onvermijdelijk daar een werkgever niet iedere kandidaat een maand op proef kan laten komen, en ik moeilijk alle vrouwen een maand op proef kan uitproberen. Zo lang er te weinig banen zijn (en dat is een politieke keuze!) (of een vrouwenoverschot b.v.) zal er gediscrimineerd worden.

1 Reactie
Kees Alders
Kees Alders2 jun. 2016 - 20:59

Nee, gediscrimineerd is namelijk iets anders dan onderscheid maken. Discriminatie zoals dat hier bedoeld wordt is onderscheid maken op oneigenlijke gronden. Dus bij een CV niet naar opleiding en werkervaring kijken, maar naar culturele achtergrond. Dat is een groot verschil.

vanschendel2
vanschendel22 jun. 2016 - 18:05

En qua evenredige vertegenwoordiging verplicht stellen in overheid , omroep etc.. Prima. Kan dat ook doorgetrokken naar evenredige betrokkenheid mbt vrijwilligerswerk bijvoorbeeld?

1 Reactie
Kees Alders
Kees Alders2 jun. 2016 - 20:57

Dat wordt gezien de aard van vrijwilligerswerk denk ik nogal lastig.

Dantes040
Dantes0402 jun. 2016 - 17:59

Racisme is vooral iets van hoogopgeleiden. Als je in een volksbuurt woont en in de fabriek werkt loopt echt alles door elkaar. Dan heb je geen keus, en moét je wel samenwerken en samenleven. Anders heb je eenvoudigweg geen werk. Dus misschien zijn quota wel goed. Al die hoogopgeleiden geven overigens de mensen in volkswijken de schuld, en noemen ze PVV tokies. Zo rollen we in Nederland.

3 Reacties
Kees Alders
Kees Alders2 jun. 2016 - 20:57

Nou, racisme komt ook wel zeker onder laagopgeleiden voor. Ik heb in mijn jongere jaren op menig productievloer gestaan en in Bos en Lommer gewoond, nu, daar hield men geen lap voor de mond over elkaar vaak. Om dan nog maar over bijvoorbeeld een dorp als Volendam maar te zwijgen.

Sardar2
Sardar22 jun. 2016 - 21:30

@ Dantes040, 2 juni 2016 at 19:59 Racisme komt vaak onder minder gestudeerden dan hoogopgeleiden voor. Wat onder hoogopgeleiden vaker voorkomt is discriminatie. Wie iets heeft om te verliezen neigt in schaarse de andermans kansen te verkleinen. Bij hoogopgeleiden is het meer waarschijnlijk dan laagopgeleiden. En een hoogopgeleide heeft meer kennis van zaken, regels en wetten om het te omzeilen dan een laagopgeleide. Ook ideologische en culturele racisme komen vaker onder hoogopgeleiden voor. De kleine man profiteert vaak van institutionele (racistische) discriminatie in de vorm van natie/rassen/etnische/religieuze/volks privilege, en er is ook bewust tevreden mee. De racisme en discriminatie komen ook vaker in rechtse dan linkse kringen voor. Kortom een rechtse hoogopgeleide (of rijke die een hoogopgeleide kan betalen) heeft het meeste kans om te (racistische) discrimineren, en het linkse hoogopgeleide heeft het minste kans om racisme (discriminatie) te gebruiken.

KnorretjeBig
KnorretjeBig3 jun. 2016 - 8:31

@Kees Alders Volendammers bekijken iedereen die van buiten het dorp komen met achterdocht. Zo iemand noemen ze een jas.

Achterberghen2
Achterberghen22 jun. 2016 - 17:57

Dat van die expats klopt helemaal kan ik zeggen. Zo ben ik ooit eens bevriend geraakt met een Israëlisch koppel. Nou waar die mensen mee te maken kregen op straat. Ze waren blij dat ze weer terug konden.

3 Reacties
Kees Alders
Kees Alders2 jun. 2016 - 20:55

Dit zal wellicht cynisch bedoeld zijn? De expats die ik ken vinden Nederland allemaal wel geinig. Maar discrimineren doen we volgens hen wel degelijk, ondanks dat we dat zelf ontkennen.

Achterberghen2
Achterberghen22 jun. 2016 - 21:27

Ik bedoel het helemaal niet cynisch. Het was best triest. Ze verwachtten van Nederland een tolerant en rechtvaardig land maar voelden zich letterlijk bedreigd. Bedreigd om afkomst.

Kees Alders
Kees Alders3 jun. 2016 - 8:12

Dat is inderdaad erg treurig.

I F Stone
I F Stone2 jun. 2016 - 17:44

Mijnheer K.Alders: Exact welke maatregelen dient de politiek te nemen om discriminatie en uitsluiting op de arbeidsmarkt volledig uit te bannen U hebt daar zonder twijfel een passend recept voor. Ik moet u bekennen :ik zou het echt niet weten.Op welke partij zou u stemmen?(waarschijnlijk DENK)

4 Reacties
Kees Alders
Kees Alders2 jun. 2016 - 20:52

Dat denk ik zeker niet. Heeft u het stuk niet gelezen? Daar staat een en ander toch een stuk concreter in beschreven, concreter dan menig partij het aangeeft. En ook zeg ik tussen neus en lippen door wat over Denk, waaruit u zou kunnen opmaken dat ik op dit vlak niet echt onder de indruk ben van ze.

Kees Alders
Kees Alders2 jun. 2016 - 20:54

Ik zweef overigens tussen GL, SP en D66 maar heb tegen alle drie die partijen toch zware bedenkingen. PvdD vind ik schattig, PvdA een ramp, en dat al decennia. Kunt u me nu in een hokje plaatsen? ;)

Mark Huysman
Mark Huysman3 jun. 2016 - 11:37

GL en SP begrijp ik maar D66 is me toch wel een raadsel. Uit je vorige bijdrage begreep ik dat je duidelijk stelling neemt tegen de uitverkoop van de verzorgingsstaat en tegen de manier waarop de Grieken door de trojka aangepakt zijn. Ik meende zelfs sympathie voor Podemos en Syriza te lezen. Dan is het toch wat vreemd om te zien dat je D66 bij je overwegingen betrekt.. Het zal je niet onbekend zijn dat deze partij samen met de VVD de sterkste aanjager is van de sociale afraak en uitverkoop in dit land en 100% achter de ramkoers tegen Griekenland staat. Geen moment is er bij D66 twijfel geweest over de opbouw van de EU als een neoliberaal machtsblok dat volledig de agenda van de grote bedrijven en banken volgt.

Kees Alders
Kees Alders3 jun. 2016 - 14:53

D66 zou ik dan ook alleen kunnen pruimen in combinatie met die anderen, en dat is steeds weer een goede reden om niet op ze te stemmen. Ik vind ze echter wel de betrouwbare en prettige partners op rechts. Ze zijn straight in de mensenrechten, op justitie en op individuele vrijheden, wat zich uit in standpunten over asielzoekers, euthanasie, drugsliberalisatie, etc waar ik erg aan hecht. Ook de milieustandpunten zijn voor een rechtse partij zeker erg OK, en onder de achterban is veel sympathie voor initiatieven voor het basisinkomen. Bovendien zijn ze goed op democratisering (hoewel ik tegen een districtenstelsel ben). Maar hoe dan ook is D66 inderdaad niet te vertrouwen op sociale zekerheid, wil ze overal prikkels inbouwen en is ze ontstellend naief in het vrije-marktdenken en erg op de hand van de graaiers aan de top. PvdA zou ik dan weer nooit stemmen.

Frans Akkermans
Frans Akkermans2 jun. 2016 - 17:41

"Maar wat wel zo is, is dat in Nederland verschillende etnische groepen vooral erg langs elkaar heen leven. Dit is een overerving van onze eigen typisch Nederlandse verzuiling. Het wordt tijd met dat verschijnsel eens korte metten te maken." Maar waarom eigenlijk? Je kunt allerlei sub-culturen aanwijzen die min of meer godsdienstig, sociaal-economisch, sociaal-geografisch, of inderdaad etnisch te omschrijven zijn. Ik denk dat de meeste mensen van meer dan een sub-cultuur deel uitmaken en gedurende hun leven van sub-cultuur veranderen, langs mekaar heen leven en de samenleving als geheel heeft daar geen last van. Waar je last van hebt is uitsluiting: geen of onvoldoende toegang tot onderwijs , banen, woningen en cultuur en beperkingen in het genieten van je rechten. Daar moet je korte metten mee maken maar verder moet iedereen zoveel mogelijk leven zoals ie wilt.

1 Reactie
Kees Alders
Kees Alders2 jun. 2016 - 20:51

Daar ben ik het wel mee eens, maar het volkomen gescheiden houden van een subcultuur in telkens zijn eigen voorzieningen, dat vind ik onwenselijk. Zeker als dit gepaard gaat met grote verschillen in de maatschappelijke positie van groepen, geeft dat uiteindelijk frictie.

vanschendel2
vanschendel22 jun. 2016 - 17:11

En btw, alle expats en immigranten die ik vanuit mijn werk ken vinden Nederland in heel veel opzichten een heel fijn land. En dat geldt voor Amerikanen, Fransen, Canadezen, Pakistani, Iraniers, Turken en Marokkanen. Maarja, dat is qua nieuwswaarde vrij kut natuurlijk

1 Reactie
Kees Alders
Kees Alders2 jun. 2016 - 20:50

De mensen die ik ken wonen hier ook niet voor niets en weten ook genoeg positieve dingen over de Nederlanders te zeggen. Maar discriminatie komt hier volgens hen zeker wel voor, en het typische is dat het vooral wordt ontkent. In andere landen komt het ook voor, maar minder ontkent.

Frank Straathoff
Frank Straathoff2 jun. 2016 - 16:59

"Jongeren die zich tegen onze samenleving afzetten worden nu in dit gedrag gestimuleerd, doordat ze overal continu als tweederangsburgers worden weggezet." Klassiek geval van oorzaak en gevolg omdraaien. Tig jaren pamperen zouden bij deze schrijver toch wel de schellen van de ogen doen vallen zou je denken. Helaas.

2 Reacties
Kees Alders
Kees Alders2 jun. 2016 - 20:49

Klassiek geval van een stroman: ik zeg hier helemaal niet dat er een oorzakelijk verband is, in dit geval dat de jongeren zich afzetten omdat ze in dit gedrag worden gestimuleerd, ik zeg enkel dat ze in dit gedrag worden gestimuleerd. Waar ziet u dat pamperen?

cockpol
cockpol3 jun. 2016 - 13:39

Laat u niets wijsmaken Straathoff, het is geen stroman, het is zelfs geen kip en het ei situatie, ook al lijkt het erop. Het is gewoon een foute migratiepolitiek. Voor politieke besluitvorming en dus voor foute migratiepolitiek zijn concrete mensen verantwoordelijk. Die mensen willen hun verantwoordelijkheid niet nemen, en laden de lasten nu op de schouders van de autochtone bevolking, daarbij geholpen door de alfa's die voor zichzelf een baantje willen creëren. Sorry meneer Alders, maar de waarheid heeft haar rechten.

D'Holbach
D'Holbach2 jun. 2016 - 16:22

Ja, er is zoals op de hele wereld discriminatie. Wat ik niet begrijp is wat die expats er mee te maken hebben. Dat zijn met name diegenen die wel werk hebben, hier vaak slechts tijdelijk blijven en dientengevolgen niet echt veel in aanraking komen met de door u geschetste misstanden. Voor de duidelijkheid even een defintie van het woord expat "geleend" van het interweb. "Een expatriate of afgekort expat is iemand die tijdelijk in een land verblijft met een andere cultuur dan die waarmee hij is opgegroeid. Meestal zijn ze daarbij uitgezonden door hun werkgever, hoewel sommigen ook zelf direct bij een buitenlandse werkgever solliciteren."

6 Reacties
Kees Alders
Kees Alders2 jun. 2016 - 20:39

Ja, u denkt dus dat een expat niet aangehouden kan worden door de politie of negatief behandeld kan worden in de winkel omdat hij de taal niet spreekt?

Kees Alders
Kees Alders2 jun. 2016 - 20:40

En ik zou daarbij niet weten waarom het minder erg zou zijn dat er hier discriminatie is wanneer het in de rest van de wereld ook zou voorkomen, of dat het een reden zou zijn er minder aan te doen.

D'Holbach
D'Holbach3 jun. 2016 - 10:34

Mijn waarde Kees, ik reageer traag omdat het momenteel nogal druk is in mijn kleine bedrijfje en ik kan even niet veel,tijd vrij maken voor leuke dingen. Ik denk inderdaad dat een expat dingen niet altijd even goed ziet omdat hij de aard en cultuur van het land niet goed begrijpt, is logisch want hij is hiet maar tijdelijk. Uiteraard is er discriminatie en zelfs racisme maar ik denk niet dat expats dat in die mate zullen/kunnen ervaren als een autochtone allochtoon (bij gebrek aan beter woord). Al was het maar omdat de meeste expats (nee, niet alle) in een iets betere sociale kring komen.

Kees Alders
Kees Alders3 jun. 2016 - 12:00

Dat denk ik ook, maar ik gebruikte het voorbeeld juist als iemand die met een afstandje naar een samenleving kijkt. Soms kan dat namelijk ook juist verhelderend zijn.

D'Holbach
D'Holbach3 jun. 2016 - 13:00

Ok, duidelijk. En toch is het vreemde dat het overgrootste deel van de "zwarte" kant van mijn familie (en dan donkerder van kleur dan de meesten die zich zwart noemen) allemaal netjes aan het werk is, niet noemenswaardig veel problemen met etnisch proflieren van de politie heeft, gewoon een hypotheek kreeg etc. Uiteraard ontken ik niets, in tegendeel, maar ligt het veelal niet aan degene zelf?

Kees Alders
Kees Alders3 jun. 2016 - 14:55

De proeven die ik noemde ging over CV's met fictieve personen, dus dan kan het niet aan de mensen zelf liggen.

Gluteus Maximus
Gluteus Maximus2 jun. 2016 - 16:21

Mutatis mutandis zegt u eigenlijk... Beter afschaffen die politie. Je ontneemt ze alle recherche middelen. Compliment trouwens dat u het heeft over "staande houden". Is iets anders als "aanhouden". Maar de verdenking hoeft niet concreet te zijn, het is voldoende als er een redelijk vermoeden is van een strafbaar feit. En met criminaliteitsstatistieken en de waarneming jonge knul in een dure auto... Uitstekende reden om s een praatje te maken. Want dat is al een staande houding is. Niet heel veel meer. Als u namelijk consequent bent gaat u ook ageren tegen profilering op sexe. Profilering op leeftijd mag ook niet meer. Compositietekeningen komen dan ook snel aan bod. Get heeft dus weinig zin meer om überhaupt aan opsporing te doen. Mijn mening is een andere - de politie dient om zo efficiënt mogelijk criminaliteit te bestrijden aan alle vormen van profilering te doen op grond van gedegen onderzoek. Waar ook maar relevant profileer naar hartelust op inkomen, sociale status, sexe, leeftijd en zeker niet uitgesloten religie en afkomst. Dus voor wat recherchewerk denk ik niet dat ik het me u eens ga worden. Voor solliciteren echter wel. Daar kan ik uw betoog alleen maar van harte onderschrijven. Alleen uw oplossing quota - dat gaat m niet worden. Iedereen die je obv een opgelegd quotum aanneemt staat met 5 - 0 achter in een organisatie.

1 Reactie
Kees Alders
Kees Alders2 jun. 2016 - 20:42

Nee, nu maakt u (wellicht ongemerkt) een sprong die ik zelf niet maak: wanneer de politie op zoek is naar iemand op basis van een signalement is dat natuurlijk iets heel anders dan puur op basis van huidskleur een praatje te maken. Het politiewerk is zeer goed mogelijk met een gedifferentieerd korps en stopformulieren.

A.M. Heupscheuten
A.M. Heupscheuten2 jun. 2016 - 16:12

''De politie hoort burgers alleen staande te houden bij concrete verdenking van een crimineel feit. ''' Nee, op verdenking van een crimineel feit volgt een aanhouding.

7 Reacties
Kees Alders
Kees Alders2 jun. 2016 - 20:44

Nee, dat is niet waar. Staande houden gebeurt ook bij lichte criminele vergrijpen en als iemand meewerkt.

A.M. Heupscheuten
A.M. Heupscheuten3 jun. 2016 - 1:48

Nee hoor. Als je wordt verdacht van een crimineel feit, dan ga je mee naar het bureau en ben je aangehouden. Dan ben je niet staande gehouden. Staandê houden is dat praatje waarover gluteus het hierboven heeft.

Kees Alders
Kees Alders3 jun. 2016 - 8:14

Ja, en als je dat praatje iedere week vier keer moet houden is dat best irritant, stellen de mensen die Amnesty noemt in haar rapport. Daar kan ik me wel wat bij voorstellen.

A.M. Heupscheuten
A.M. Heupscheuten3 jun. 2016 - 11:04

''Daar kan ik me wel wat bij voorstellen.'' Dat kan ik ook. Maar als profileren helpt de veiligheid te vergroten en misdaad te bestrijden, dan vind ik dat we het toch maar moeten doen. Bovendien wordt op allerlei mogelijke kenmerken geprofileerd. Ik zou niet weten waarom profilering langs etnische lijnen dan moet worden uitgesloten als er aanleiding bestaat dit wel te doen. Is dat geen discriminatie?

Kees Alders
Kees Alders3 jun. 2016 - 12:03

Ik denk dat het uiteindelijk zelfs contraproductief helpt bij misdaadbestrijding. Als je ook als je braaf bent continu als een boef wordt behandeld, dan zit dat gelukkig niet bij iedereen zo dat je ook een boef wordt, maar voor sommige mensen geldt dit wel. De politie zet zo onbedoeld allochtone jongeren tegen zich op. Die zien geen vrienden in de politie. Die gaan ook geen melding doen als ze zien dat iemand in de omgeving in de fout gaat.

A.M. Heupscheuten
A.M. Heupscheuten3 jun. 2016 - 13:54

''Ik denk dat het uiteindelijk zelfs contraproductief helpt bij misdaadbestrijding.'' Voor zover ik weet is dat niet de huidige consensus. Profileren helpt zegt men. Maar misschien moet dit dan maar eens worden onderzocht. Verder valt mij op dat u steeds negatief labelt. U ziet het als "behandeld worden als een boef". Dat hoeft toch helemaal niet het geval te zijn. Het is maar net hoe je als agent het gesprek insteekt en hoe je als individu reageert. Ik bedoel, je kan toch de soep zo heet eten als je zelf wilt? ''De politie zet zo onbedoeld allochtone jongeren tegen zich op. Die zien geen vrienden in de politie.'' Ik vraag me af of deze houding wordt veroorzaakt door profileren. Het afzetten tegen Nederland, haar inwoners en de instituten (waaronder de politie) die Nederland vertegenwoordigen, of het verregaand in bescherming nemen van leden van de eigen gemeenschap is in sommige groepen allochtonen nogal gangbaar. Er zijn voldoende incidenten die dit aantonen. Bijvoorbeeld die overval op een juwelier in Deurne, waar 1 van de daders werd beschermd door de Marokkaanse gemeenschap http://nieuws.marokko.nl/32124/derde-dader-overval-deurne-bekend-bij-marokkanen-in-eindhoven/ Het lijkt mij een beetje ver gezocht om te veronderstellen dat dit wordt veroorzaakt door profileren of anderszins "onwelgevallig" politieoptreden. M.i. is er iets niet in orde met je morele kompas als je verdachten van ernstige strafbare feiten, zoals gewapende overvallen, actief uit de handen van justitie houdt door de opsporing (al dan niet actief) te belemmeren. Dan gaat er eerder iets mis in de gemeenschap die het betreft. En mede door dit soort feiten wordt m.i etnisch profileren ook nog eens in stand gehouden. De vraag is dan waar gaan we dit cirkeltje doorbreken. U wilt stoppen met het profileren in de verwachting (de hoop) dat bepaalde groepen allochtonen dan ineens wel de Nederlandse samenleving en hun instituten gaan respecteren. Ik vind dat deze groepen bewust moeten worden gemaakt van hun verantwoordelijkheid als burger van deze samenleving. En daar kunnen ze, desnoods stevig, op worden aangesproken wat mij betreft. (Overigens complimenten dat u de tijd neemt en de moeite doet met iedereen in gesprek te gaan)

Kees Alders
Kees Alders4 jun. 2016 - 12:08

Dank, ik doe dat graag maar het kost veel tijd. In het rapport van Amnesty komt naar voren dat veel jongeren met een kleurtje het optreden van de politie als uiterst vervelend ervaren, en wel degelijk als een probleem.

JStokx
JStokx2 jun. 2016 - 16:09

Nou nou, we hebben een week achter de rug met een paar Facebook-malloten en een staandehouding en het hek is van de dam. Zullen we allemaal weer even rustig doen?

1 Reactie
Kees Alders
Kees Alders2 jun. 2016 - 20:47

Nou nee, laten we eindelijk dit onderwerp eens een keer serieus gaan nemen.

[verwijderd]
[verwijderd]2 jun. 2016 - 15:39

--- Dit bericht is verwijderd —

3 Reacties
Kees Alders
Kees Alders2 jun. 2016 - 20:47

Ik heb twijfels over die oprechte interesse, maar wat ik vooral terug krijg is dat Nederlanders geen geduld hebben met mensen die zich in het Nederlands willen uitdrukken maar de taal nog niet goed beheersen. Daarbij ervaren zij de Nederlandse cultuur als behoorlijk gesloten. De Nederlander leeft in kringetjes waar je maar moeilijk tussen komt. Nederlanders hebben ook allemaal een agenda en zijn daarin weinig flexibel. Ook genoeg positieve verhalen over Nederlanders hoor, maar discriminatie vindt volgens hen hier zeker wel plaats.

Kees Alders
Kees Alders3 jun. 2016 - 8:17

Sorry als dat onduidelijk is uit mijn stuk, maar de stelling dat het hier erger zou zijn dan in andere landen is niet van mij en kan ik ook niet ondersteunen. Het verschil met andere (westerse) landen is echter volgens mij dat in die andere landen het bestaan van discriminatie breder erkend wordt. In Nederland heerst nog altijd het zelfbeeld van dat wij zo'n tolerant en open land zijn. Ik vind dat het hier niet erger is of zou zijn dan in andere landen overigens geen reden om er niets aan te doen.

Kees Alders
Kees Alders3 jun. 2016 - 12:07

Als ik nu herhaaldelijk zeg dat ik niet bedoelde dat hier meer discriminatie voorkomt dan in andere landen, waarom blijft u dan toch proberen mij die mening in de schoenen te schuiven? Is het niet makkelijker gewoon te accepteren dat ik dat dus kennelijk niet bedoelde? Het is zo jammer om ellenlange discussies te voeren over iets anders dan de inhoud door een interpretatiefout, die ik niet eens aan u zou willen wijten. Een schandvlek is een schandvlek, die wordt niet meer of minder schandvlek doordat de buren er meer of minder hebben.

Leowieke
Leowieke2 jun. 2016 - 15:39

Nederland is NIETS racistischer dan welk ander land ook, in welk land je ook zult rondkijken overal zullen mensen die tot minderheden behoren op enige wijze (meer of minder) gediscrimineerd worden. Een overheid kan daar weinig aan doen. Op de arbeidsmarkt kun je sancties stellen op discriminatie, maar dan zal het op zeer slinkse wijze gebeuren. Maar ook dat zien we ook in islamitische landen en landen met een meerderheid aan donkere mensen als niet islamitische of witte mensen solliciteren. Mensen EN dieren kiezen in eerste instantie altijd voor wezens met bekend uiterlijk of instelling/religie.

1 Reactie
Kees Alders
Kees Alders2 jun. 2016 - 21:13

Kapitalen geven een argument geen extra kracht. De vergelijking met andere landen vind ik op zich niet interessant. Ik wil graag iets tegen discriminatie doen. Dat het een natuurlijk iets is, om oppervlakkig te kijken en te oordelen, dat ben ik met u eens, maar dat neemt niet weg dat het veel beter is om meer gedetailleerd en geïnformeerd te leren oordelen. En dat is wat je met bestrijding van discriminatie doet. Zoals u leest staan er in dit stuk geen voorstellen tot het doen van sancties op discriminatie, precies omdat ik er om de door u genoemde reden niet zoveel in zie. Het moet dan wel heel manifest doen, en het gaat juist om het onderhuidse. Belangrijker nog: discriminatie gebeurt vaak onbewust. Ik wil daarom het speelveld veranderen (quota) en stel maatregelen voor om mensen (de politie in deze) bewust te maken.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon2 jun. 2016 - 15:34

Ik ben het op slechts een punt hartgrondig eens met de auteur. Het recht op bijzonder onderwijs op basis van levensovertuiging moet worden afgeschaft. Dit leidt tot onnodige segregratie in het onderwijs en draagt niet bij tot meer verbinding in samenleving. Merkwaardig genoeg zijn alle niet-religieuze politieke partijen, ook Groen Links!, voor het in stand houden van het B.O.

4 Reacties
Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon2 jun. 2016 - 19:40

Segregatie ipv segregratie

Kees Alders
Kees Alders2 jun. 2016 - 21:15

Zover zal ik niet gaan. Feitelijk ben ik er alleen voor dat scholen op basis van een levensbeschouwing het recht niet krijgen om leerlingen of personeel op basis van een levensbeschouwing te weigeren. Wat natuurlijk wel een behoorlijke verandering is in het bijzonder onderwijs. Ik kan me in ieder geval herinneren dat de SP en ik dacht ook D66 voorstellen deden in deze richting.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon2 jun. 2016 - 21:49

Dan heeft u dit wel erg cryptisch opgeschreven. Maar waarom zou u niet zover willen gaan om het b.o. af te schaffen. Hier wordt m.i. al de kiem gelegd voor racisme.

Kees Alders
Kees Alders3 jun. 2016 - 8:22

Dat staat er inderdaad ook te cryptisch. Nu ja, het was ook al een erg lang stuk. Maar dit had ik bij nader inzien inderdaad ook scherper opgeschreven, nu ik zie dat mensen toch wel erg naar de bedoeling moeten gissen. Het is erg moeilijk om scholen met een levensbeschouwing te verbieden, omdat dit dan ook bijvoorbeeld antroposofische scholen zoals de vrije school van Rudolf Steiner en Montessorionderwijs zou kunnen verbieden. Ik vind wel dat ouders moeten kunnen kiezen voor een school met een opvoedstijl die hen bevalt. Daar hoort ook bij dat ik scholen toe moet staan met een opvoedstijl die mij persoonlijk wat minder bevalt. Maar inderdaad, met die vrijheid ontstaat wel segregatie. Ik wil daar niet meer aan doen dan de scherpste randjes eraf halen, om die vrijheid van onderwijs toch te kunnen behouden.

Mark Gh
Mark Gh2 jun. 2016 - 15:17

"Het strafbaar stellen van belediging zou ik willen schrappen, want te subjectief." Helemaal mee eens. "Daarentegen zou ik denken dat een uiting waarbij iemand of een bevolkingsgroep doodgewenst wordt, of fysiek letsel of aanranding wordt gewenst, sowieso strafbaar zou moeten zijn." Sowieso strafbaar, zonder context? Hmm. "Fuck de koning" is dan sowieso strafbaar, bijvoorbeeld. Daar was nogal wat om te doen op deze site. "Dit zou ook moeten gelden voor ieder die oproept tot uitsluiting van publieke rechten puur omwille van achtergrond. En dit geldt uiteraard niet alleen voor discriminatie van allochtonen, maar ook van homoseksuelen, joden en vrouwen." Of mannen. Of blanken. Want je eerder benoemde quota is een achterstelling van met name deze groep. Ik snap de intentie wel, maar probeer het een sollicitant maar eens uit te leggen dat hij wordt afgewezen omdat er al genoeg van zijn soort zijn... Dat kun je niet maken bij Marokkanen, en ook niet bij Nederlanders. Die quota zijn de doodsteek voor gelijke kansen.

4 Reacties
Kees Alders
Kees Alders2 jun. 2016 - 21:23

Nee, dat is geen achterstelling van die groep, want het quotum betreft ook blanke mannen, die moeten ook vertegenwoordigd zijn. Dus als er oververtegenwoordiging is van minderheidsgroepen, dan komen de witte mannen vanzelf weer aan bod. Ieders kansen zijn uiteindelijk gelijk, want van iedere plaats evenredig zoveel beschikbaar als voor de verhoudingsgewijze aantallen van je groepsgenoten in de samenleving. Het is iets wezenlijk anders dan positieve discriminatie. Bij een quotum is de achtergrond een kwaliteit op zich. Het is geen niet-relevante eigenschap meer, maar een relevante eigenschap, en dus geen discriminatie. Ik had zelf nog niet bedacht dat 'fuck de koning' een oproep tot geweld was, maar dat zou je als je een autist bent natuurlijk wel kunnen beweren. Ons wetboek werkt echter met termen als redelijkheid en billijkheid die nogal wat ruimte laten voor interpretatie en dat zou ook hier wel op zijn plaats zijn lijkt mij. Dus wel met context ja. Maar sneller en consequenter ingrijpen.

Mark Gh
Mark Gh3 jun. 2016 - 5:42

Met de quota stel je wel degelijk mensen achter, je benadeelt namelijk individuen omdat anderen ten opzichte van weer anderen bepaalde keuzes hebben gemaakt, waar het betreffende individu geen invloed op heeft gehad. Die persoon heeft dus geen gelijke kansen. Positieve discriminatie is in mijn ogen overigens net zo fout. Goed dat je alsnog de context mee laat wegen in je voorstel, dan kan ik me er zeker in vinden.

Kees Alders
Kees Alders3 jun. 2016 - 8:38

Ja, maar dat is nu eenmaal altijd zo bij een sollicitatie met meerdere kandidaten. Als ik zeg bij een helpdesk een team heb dat sterk is in telefoneren maar echt meer ondersteuning nodig heeft bij de chat, dan neem ik iemand aan die goed is in het chatten. Heel vervelend voor de kandidaat die een kei is in het telefoneren. Bij quota laat ik achtergrond niet 'meespelen', ik ben actief aan het streven naar een divers team. Een achtergrond die afwijkend is van de teamgenoten is daarmee een kwaliteit. Als er in mijn team van zeven mensen al vijf moslima's zitten, dan heeft de witte christenjongen die komt solliciteren een voordeel.

Mark Gh
Mark Gh3 jun. 2016 - 17:31

Toch blijft het fout, of je nu positief of negatief discrimineert. Goed kunnen chatten is onafhankelijk van afkomst, huidskleur, religie etc. Daarop bepalen wie de grootste meerwaarde heeft voor je bedrijf is prima. Iemand met een donkere huid verkiezen boven een ander met een lichte huid brengt geen extra waarde je bedrijf binnen (andersom overigens ook niet). Daarom zou dat onderscheid wat mij betreft verboden moeten zijn, in alle gevallen. Het is immers gewoon zuiver racisme, en dat is fout. Altijd. Zodra je gaat beginnen met "racisme en discriminatie zijn fout, tenzij" is het einde zoek.

spagaat
spagaat2 jun. 2016 - 15:10

Ik denk dat het redelijk meevalt in Nederland, maar begeef me vermoedelijk in heel andere kringen dan de heer Alders. Percepties kunnen verschillen. Wellicht moeten we wel iets meer doen tegen discriminatie, ik weet het niet. Quota zie ik niet zo zitten, dat lijkt me een zware bureaucratische maatregel voor iets dat zichzelf in de loop van de komende decennia vanzelf wel oplost. Wat betreft het extra formuliertje bij de politie, daarvan is denk ik wel duidelijk dat het geen oplossing is. De politie is vanwege de bureaucratie nu al meer dan de helft van de tijd op kantoor ipv op straat. Dat vind ik een schokkend cijfer waar hoognodig iets aan gedaan moet worden. Als ieder probleem een eigen papiertje krijgt, dan lukt het terugdringen van bureaucratie natuurlijk nooit. Voor elke bureaucratische maatregelen is op zichzelf een goede reden, en ook voor deze wel, maar het geheel aan bureaucratie verstikt het functioneren van de politie. Ik denk zelfs dat de politie beter gaat functioneren (en wellicht zelfs vriendelijker en minder racistisch wordt) als er minder formuliertjes komen ipv meer. En ik denk niet dat agenten gaan invullen 'vanwege donkere huidskleur' maar eerder 'vanwege verdacht gedrag' of andere vage redenen, dus veel bruikbare informatie over racisme en discriminatie kun je van deze maatregel niet verwachten. Dat de politie alleen bij een concrete verdenking iemand mogen staande houden, is trouwens een misverstand. Voor aanhouding geldt dat wel, voor staandehouding niet. De politie mag gewoon controleren op basis van hun algemene taak van art. 2 Politiewet (veel automobilisten hebben daar ook ervaring mee). Uiteraard weet de politie wat de risicofactoren zijn, en dat een jonge jongen met lang haar in een dure auto een hogere kans heeft een joyrider te zijn dan een 70+er met een stropdas voor in diezelfde auto. En die ervaringscijfers spelen een rol bij controles. Dat jongeren, mensen in duurdere auto's, etc meer gecontroleerd worden is daarom ook wel logisch en verdedigbaar met het oog op een efficiente inzet van middelen. Het gaat fout als alleen maar op indicatoren als huidskleur wordt gecontroleerd, maar ik denk dat de huidskleur een factor is die versterkend werkt tov andere indicatoren als kledingstijl, leeftijd, mannelijk geslacht, e.d. Anderzijds mag het ook niet zo zijn dat mensen niet gecontroleerd worden als ze een donkere huidskleur hebben of Marokkaans zijn, en dat vergt ook dat je niet direct moet klagen als je een keertje wordt gecontroleerd, ook niet als je een donkere huidskleur hebt.

3 Reacties
Kees Alders
Kees Alders2 jun. 2016 - 21:28

Dat de verschillen zichzelf wel oplossen blijkt uiteindelijk niet zo te zijn, dat is juist het probleem. Vooral de top van bedrijven en instellingen is een old boys network, waar andere groepen maar moeilijk toegang toe krijgen. Dat houdt zichzelf in stand. Het vastleggen van de reden van een staandehouding is in Spanje en GB een groot succes om discriminatie terug te dringen. Verder moet hier niet gedaan worden alsof dit vastleggen ook maar enigszins in verhouding zou staan tot andere administratieve taken zoals het vastleggen van een proces verbaal. Ik vind dat dus geen argument. Dit verhaal betreft geen aanhoudingen, maar staandehoudingen.

spagaat
spagaat3 jun. 2016 - 8:22

Beste Kees, Ik ben minder pessimistisch over de toekomst. Ik denk dat een goede integratie van nieuwkomers in ons land niet binnen één of twee generaties in kannen en kruiken kan zijn. Halverwege deze eeuw zal het al een heel ander verhaal zijn vermoed ik. En emancipatie van minderheden gebeurt het beste van onderaf, dat heeft het katholieke volksdeel wel bewezen. Maar we zullen het zien. Wat betreft de politie: Zeker Spanje maar ook GB hebben een totaal andere politiecultuur waardoor ernstig te betwijfelen valt of een dergelijke maatregel in NL wel werkt. En jij bent kennelijk één van die mensen die denkt dat dingen beter worden als je meer controle inbouwt. Ik geloof daar niet in. Vraag maar eens een vrachtwagenchauffeur, een verpleegster of een politieagent hoe ze hun werk ervaren en het eerste wat je te horen krijgt is een diepe zucht met het verhaal dat het echt niet meer leuk is door al die verantwoordingsmomenten. Mensen kunnen hun eigen werk niet meer inrichten, wat mij betreft een van de grootste problemen van onze samenleving. Volgens mij gaan mensen juist beter functioneren als je ze meer vertrouwen schenkt, zeker de helft van de huidige controlemomenten overboord gooit en meer aandacht in de organisatie hebt voor de cultuur ipv de papieren werkelijkheid. Ga als leidinggevende eens praten met je personeel over wat ze meemaken op straat, en over hoe je met mensen omgaat, dat levert veel betere resultaten op dan die formuliertjes van jou, daar ben ik wel van overtuigd. Helemaal zonder verantwoording gaat natuurlijk ook niet, maar iets meer vertrouwen maakt het alleen maar beter.

Kees Alders
Kees Alders3 jun. 2016 - 12:10

Ik ben dan wel benieuwd naar waarom u denkt dat het in Spanje en GB wel werkt en hier niet. Ja, een andere organisatie maar dat raakt dit volgens mij nog niet. Onze politie is tenslotte niet van een andere diersoort. Wat overigens met name bereikt wordt met die formulieren, is een bewustwording van degene die het invult. Dat is veel belangrijker dan de controle. Verantwoording in de zorg is een heel ander iets. Die is inderdaad verschrikkelijk maar heeft alles te maken met het zorgstelsel. Dat juist weer heel iets anders is dan het politie-apparaat. Zeker, de politie kent ook teveel administratieve verplichtingen maar dat geldt niet de wijkagent als hij eenmaal een keer op straat loopt.

Sardar2
Sardar22 jun. 2016 - 14:50

Een complete duidelijke benadering van hoe discriminatie kan bestreden worden. Ik noem nog een paar punten die nog niet aan de orde zijn geweest en als er evenveel aandacht komt zal het bestrijden van discriminatie in het algemeen beter lopen, maar vooral extra aandacht, die hard nodig is, zal komen te liggen op racistische discriminatie. - het mislukte multiculturele samenleving: hoewel ik pertinent ertegen ben, omdat een cultuur is niet maakbaar hooguit gestimuleerd of onderdrukt kan worden, maar toch wie hierin gelooft moet praktisch kunnen aantonen dat het met alternatief beter gesteld is. Dat zien we niet. Nu wordt het bewering van “multiculturele samenleving is mislukt” enkel gebruikt om onderdrukking van migranten en het ontkennen van hun rechten te rechtvaardigen. Dat is een groot zelfbedrog van autochtone bevolking. Het voortzetten van deze manier van omgaan met andere culturen zal niks anders als gevolg hebben dan gewelddadige confrontaties en ontwrichting van samenleving. Daar moet ergens een rode lijn getrokken worden, vooral door het bestuur en politieke partijen. - Premier Mark Rutte: “Over discriminatie op de arbeidsmarkt merkte hij op dat allochtonen dan maar beter hun best moeten doen om hun achterstelling in te halen.” Wat Rutte beweert is het handvest van iedere kapitalistische ideologie en vooral de liberale, de internationale verbondenheid van kapitaal die nu met het marginaliseren van nationalisme als een populistisch gedachtegoed terugkeert in alle neoliberale ontwikkelingen. Dat is te vergelijken met internationale van arbeiders en linkse ideologieën. Maar Rutte vergeet voor eigen gemak dat niemand werkt en leeft voor Rutte's ideologisch idealen. Als het zo mag zijn dat Rutte er de conclusie uithaalt dat het even gewoon is dat ook kleur als kapitaal en kans moet gezien worden kan men nog steeds ook marxisme en communisme ertegen aan gooien. Is dat wat Rutte nastreeft? Met de komst van globalisering is weinig van sociale karakter van sociaaldemocratie overgebleven maar ook van individualisme van liberalen. Men leeft nu naar eigen individuele bestaan met zoveel mogelijk sociale rechten en mogelijkheden. Dat is de norm. - Migranten missen culturele en wetenschappelijke infrastructurele kenmerken die hoognodig zijn om in gelijke voeten met autochtone bevolking op te treden. Er is specifiek nooit geïnvesteerd om deze structurele achterstand weg te werken. Het resultaat is dat migranten grotendeels in de lage kant van samenleving blijven hangen. We missen een noemenswaardige middenklasse onder migranten. Zonder deze middenklasse is een integrale deelname van migranten in samenleving, in cultureel en sociaal leven van Nederland niet mogelijk. Er dient specifiek geïnvesteerd worden op het wegwerken van barrières en de afstand tot gemiddelde normen van dit land, te vergelijken met maatregelen van wegwerken van glazenplafond voor vrouwen. Dat is even en broodnodig als werk, weggen en eten! - het legaliseren van racistische meningen als de rest, zoals legaliseren van softdrugs. Maar wel har aanpakken van individu- en groepsgerichte discriminaties.

TB2
TB22 jun. 2016 - 14:42

De vraag is of de 50% minder kans komt door "racisme" Of een feitelijk gevolg is van te weinig geïntegreerd zijn van hele bevolkingsgroepen waardoor (helaas) de goede niet door de voorselectie komen. Dit kan ook voorkomen bij een bedrijf uit rdam waar een Amsterdammer solliciteerd of een vrouw voor een haven functie of man in een apotheek. Een nog beter voorbeeld zijn Europeanen die bij je solliciteren: spreken de taal niet, zijn anders cultureel geworteld, andere gedeagingen Deze fouten bij de selectie zijn niet goed maar hebben ook te maken met cultuur, normen, waarden, locatie bedrijf In topsport vinden we het normaal dat alleen de beste winnen en geselecteerd worden!! Dat gaat ook om wie zich het beste aan omstandigheden aanpast anders win je niet of finctioneerd je team niet!!

1 Reactie
Kees Alders
Kees Alders2 jun. 2016 - 20:29

Ik vind zo'n term als racisme meteen zo zwaar en ook niet echt van toepassing. Ik zou zeggen: komt het door discriminatie? Nu ja, als een volstrekt identiek CV met twee verschillende namen als enig verschil een kansverschil van 50% oplevert, met dus de naam als enig verschil, dan is dat dus precies wat discriminatie is. Er wordt zozeer niet gekeken naar capaciteiten, maar (ook) naar achtergrond. Men wordt afgerekend op een groepslidmaatschap. Dan kan de groep nog zo verrot zijn, het individu hoort daar niet aan geslachtofferd te worden. Dat is wat discriminatie is. Natuurlijk is het een zeer natuurlijke neiging te kiezen voor de eigen groep. Daarom is het zo belangrijk dat organisaties maatschappijbreed een betere vertegenwoordiging vinden in alle groepen mensen. Het MKB, daar maak ik me daarin niet zo'n zorgen om. Het gaat om de grote bedrijven en instituten, die veel teveel door witte mannen worden geleid. Dat moeten we een keer doorbreken. Vandaar die quota. Een paardenmiddel, maar volgens mij wel nodig.

[verwijderd]
[verwijderd]2 jun. 2016 - 14:31

--- Dit bericht is verwijderd —

14 Reacties
Albert Einstein
Albert Einstein2 jun. 2016 - 15:04

Een Europeaan is geen allochtoon.

Kees Alders
Kees Alders2 jun. 2016 - 15:25

Nou, stuur uw bevindingen dan maar naar die mensen die die onderzoeken gedaan hebben hiernaar op de universiteit en bij het SCP, die keer op keer met dezelfde CV met een andere naam vonden dat ze 50% minder uitnodigingen kregen als ze er een buitenlandse naam boven zetten. Misschien dat uw n=1 op al deze data een heel kleine correctie geven van een hondertste procentpunt of zo. Nu u weer.

Suzanne van der Leegte
Suzanne van der Leegte2 jun. 2016 - 15:35

Solliciteer dan een met een indonesische naam en met een marokkaanse naam. Wedden dat daar ook al een verschil tussen zit! Dus het ligt niet alleen an het ´etiket´ ´allochtoon´!

Piet de Geus
Piet de Geus2 jun. 2016 - 16:44

"Nou, stuur uw bevindingen dan maar naar die mensen die die onderzoeken gedaan hebben hiernaar op de universiteit en bij het SCP, die keer op keer met dezelfde CV met een andere naam vonden dat ze 50% minder uitnodigingen kregen als ze er een buitenlandse naam boven zetten." Waren dat expats? En solliciteerden die toevallig bij ADSL of werden ze zelfs al in het buitenland geworven? Of gooi je alles maar op een hoop als quasi-onderbouwing van je betoog?

Paddy3
Paddy32 jun. 2016 - 16:48

@Kees Alders, u heeft het over expats (=buitenlandse personen met een baan) en vervolgens over allochtonen (met een Nederlands paspoort?) die geen baan krijgen. Dit zijn 2 verschillende groepen. Nu u weer. PS: ik ken meerdere expats (Indiaas, Amerikaans en Duits) die het niet met u eens zijn.

Jan de Boer2
Jan de Boer22 jun. 2016 - 17:18

@Kees: Er zijn inderdaad verschillende onderzoeken die (met name) Marokkanen minder kans op de arbeidsmarkt geven. Het is echter wel cherrypikken om de schuld volledig bij discriminatie te leggen. Alle onderzoeken geven constant aan dat niet alleen stereotypen en 'risicovermijding' zijn maar ook op basis van daadwerkelijke slechte ervaringen op het gebied van gedrag, onbetrouwbaarheid, verhoudingen tussen verschillende etnische groepen en contact met de andere sekse sterk meespelen. Werd echter aan het CV van een Hindoestaans-surinaams-nederlandse bijvoorbeeld aangegeven dat deze goed geïntegreerd was in de Nederlandse samenleving, dan verdween de discriminatie. Werd aan het CV van een Marokaan werkervaring toegevoegd dan verdween ook hier een groot deel van de discriminatie. Wat ik maar wil zeggen is dat het niet alleen discriminatie is maar dat het vaak ook voor een groot deel aan de groep zelf ligt. Deze moet zelf ook willen integreren in de Nederlandse samenleving. Ter illustratie: nog altijd spreekt slechts 29% van de tweede generatie Marokanen thuis altijd Nederlands. https://www.nidi.nl/shared/content/output/reports/nidi-report-67.pdf https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2015/Op_afkomst_afgewezen http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2010/Discriminatiemonitor_niet_westerse_migranten_op_de_arbeidsmarkt_2010 http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2012/Op_achterstand

joop69amsterdam
joop69amsterdam2 jun. 2016 - 17:24

@Diederik Vleghel: Dank u. Uw bijdrage past echter niet in het beeld dat ons door de strot wordt geduwd. En dat is: Nederland is een racistisch land. De regeringspartijen mengen zich inmiddels ook in de discussie en opvallend genoeg vindt ook de PVDA dat er sprake is van hysterie en manipulatie. Die stemmingmakerij voor eigen gewin moet maar eens doorgeprikt worden. En de kopstukken van DENK mogen wat mij betreft aangeklaagd worden voor opruiing.

DaanOuwens
DaanOuwens2 jun. 2016 - 17:34

@ Diederik Vleghel Als je voornaam Diederik is moet je niet lullen over uitsluiting. Iedere hockeyclub wil je als lid. je achternaam doet er niet toe.

Bram Emanuel
Bram Emanuel2 jun. 2016 - 17:47

Ja Diederik, dat hoor je goed. Jouw ervaringen tellen niet mee omdat ze niet in het straatje passen.

Nick Ros
Nick Ros2 jun. 2016 - 19:35

Kees, een belangrijke factor is werk, opleiding en onderlinge contacten. In de bovenlaag van de juiste HBO- en UNI-opleidingen is de gesprekstof al meer internationaal en Engels. In de laag daaronder ligt de gesprekstof toch meer regionaal. Dat verschil zie/zag ik dagelijks. Plaats je een advertentie voor een vacature in een alfa-beroep of in de onder- en middenkant van een beta-beroep dan komt op zo'n advertentie honderden reacties. Plus worden er ook honderden afgewezen. Daarnaast als zo'n advertentie intern bekend is, komt vaak een medewerker met een tip-kandidaat. Zo werkt dat in 2016. Tip-kandidaat stuur even jou CV op per mail. ONS kent ONS. Vaak bestaan die contacten al generaties, via de voetbalclub, toneelvereniging, carnavalsgroepen, etc.. In de grefo-zoom is dat de kerk. Daar kom je niet tussen. Zo ontstaan op elk gebied allerlei netwerken en netwerkgroepen in 2016, die vanaf de basisschool doorwerken NU al tot in de bejaardencentra. Oma tipt haar kleinkind op een baan, komt ook voor. Buitenstaanders kunnen wel melding doen bij het SCP, maar het SCP blijft ook buiten de werkwijzen van die netwerken. Komt zelfs niet in die netwerken. Dat is de digitale wereld van 2016. Vroeger zaten die netwerken in het buurtcafé, de kantines en gingen via het buurtkrantje dat niet meer bestaat. De digitale wereld van 2016 heeft nieuwe invalshoeken en spelregels, wat meestal niets met een kleur of naam heeft te maken. Het is gewoon een gegeven dat nou eenmaal zo werkt.

Nick Ros
Nick Ros2 jun. 2016 - 19:49

Kees wat kan die politiek veranderen aan deze digitale wereld van 2016 met nieuwe invalshoeken en spelregels, wat meestal niets met een kleur of naam heeft te maken. Als oud ondernemer ( nu de kids), nog werkzaam langs de zijlijn is net als vele colega’s, wel content met dit deel van de digitale wereld en hebben het UWV niet meer nodig.

BasVV
BasVV2 jun. 2016 - 20:11

Kees: Voor zover ik begrijp is Diederik een expat zonder Nederlandse nationaliteit. Bedrijven die deze mensen werven kijken niet naar de naam maar naar hun cv, referenties en vast nog meer. Zoals Engelse taalbeheersing. Vaak zijn ze via via al aanbevolen vanuit universiteiten of bedrijven vanuit het buitenland. Hun naam is niet eens meer interessant. ervaring Aanpasbaarheid. Gezin dat eventueel mee moet komen. Mogelijkheden voor de kinderen daarvan voor internationale scholen hier.

Kees Alders
Kees Alders2 jun. 2016 - 20:38

@Diederik: Dat is dus niet echt een ter zake doende observering, net zomin als mijn inleiding feitelijk ook alleen maar anekdote is voor de leesbaarheid. Waar het om gaat is de harde resultaten van onderzoek. @Peterr: Dat onderzoek uit 2015 is slechts één van de velen. Ik wil best voor u googelen maar als u het zelf wilt doen dan scheelt dat ook weer. Wat voorbeelden: 2006: http://vorige.nrc.nl//economie/article1740060.ece/Toch_discriminatie_van_allochtonen_bij_sollicitatie 2013: http://stukroodvlees.nl/discriminatie-op-de-nederlandse-arbeidsmarkt-jazeker-een-sollicitatie-experiment-door-het-scp/

Kees Alders
Kees Alders3 jun. 2016 - 8:34

Ik zie dat deze discussie tijdens het typen van mijn vorige antwoord al aardig wat aanvullingen had gekregen, waar ik nog niet op gereageerd had. Excuses, ik wilde niemand negeren. Even in het algemeen echter: ik voer mijn 'expats' niet op als bewijs voor discriminatie. Ik gebruikte deze anekdote gewoon als inleiding om te laten zien hoe vrienden van mij die toch voor een groot deel buiten onze samenleving staan naar die samenleving kijken, om vervolgens de cijfers erbij te pakken. Er staat daarbij ook niet dat die expats over zichzelf praten. @Jan/Peterr: Nee, we hoeven ook niet te overdrijven, maar laten we ook vooral niet bagatelliseren. En dat bespeur ik hier maar al te zeer. Ik sta overigens zeker niet achter ieder stuk op deze site. U kunt mij alleen aanspreken op wat ik zelf schrijf. @Nick Ros: Prima beschrijving, dat is inderdaad precies hoe het werkt. Het gaat ook niet zozeer op bewust discriminatie, het gaat om mechanismen die leiden tot discriminatie, als in een stelselmatige uitsluiting van bepaalde groepen, omdat ze nu eenmaal ondervertegenwoordigd zijn. En dat is juist wat ik graag wil doorbreken. En daar is internet heel handig bij. Zet maar eens een berichtje op Facebook dat je voor een baan een bepaald soort iemand zoekt. Ik zie dat vaak, dat mensen in mijn netwerk mensen zoeken voor universitair onderzoek. Dat gaat dan niet eens om het aanbod van betaald werk. Binnen de kortste keren wordt zo'n bericht gedeeld in een groep waar mensen uit een netwerk waarin veel mensen van die groep zitten, en de reacties stromen binnen. Het kan dus wel. (Grote) werkgevers en vooral de overheid moet dus alleen de discipline hebben om actief te streven naar een divers personeelsbestand. Dan komt het goed.

il viaggiatore
il viaggiatore2 jun. 2016 - 14:29

De enige partij die iets volgens U naar voren komt is Groenlinks. Groenlinks is nu een van die partijen die Fortuyn en Wilders stemmers zo hard mogelijk veroordelen als racistische tokkie`s. Nu heb ik niet zoveel met Wilders, maar Fortuyn had voor mij wel een duidelijke boodschap. En die wilde gewoon een leuk land opbouwen met zijn allen. Helaas als je niet met de stroming mee zwemt dan weet je wat er gebeurt. Je wordt afgebroken en zwart gemaakt. Ik ben dan ook meer voorstander van Multi-etnisch ipv. Multi-Cultureel, dit zorgt namelijk dat verschillende culturen gewoon met elkaar botsen omdat ze anders in het leven en in de samenleving staan. Groenlinks, die maximaal diversiteit probeert uit te stralen is gewoon een wit bolwerk. Jesse Klaver mag dan een mix zijn van Marokkaans/Indonesisch/Nederlands bloed, voor veel Marokkanen is hij gewoon een kaaskop. Groenlinks, de Europartij met Judith Serengeti als boegbeeld van iemand die totaal geen realiteitsbesef heeft door te verklaren dat het onmogelijk is dat er onder de vluchtelingenstroom ook kwaadwillenden kunnen zitten. Helaas haalt de realiteit met Brussel, Parijs en verschillende voorkomen terreur aanslagen haar in. Groenlinks, de enige die nog in een maakbaarheid van de samenleving gelooft en de weeffouten in de samenleving het liefste onder een tapijt veegt. Die punten die U opschrijft zoals meer media aandacht, veel gebeurt bij de publieke omroep. Waarom kan een commerciële zender zoals RTL wel een Nederlander met Surinaamse roots als talkshow host hebben, maar komen de Publieke omroepen niet verder dan 2 groot verdienende blanke Nederlanders die vooral alleen maar hallelujah prijzen omtrent de Multi-culti samenleving. De meeste Nederlanders vinden het wel prima met de Multi-culti samenleving en willen een ander geluid. Er wordt continu geroepen dat alleen Nederlanders discrimineren. Sommigen zijn het gewoon zat dat je vanwege je blanke huidskleur verdacht wordt van racisme. Denkt u nu echt dat kinderen en klein kinderen van oudjes die door straattuig met pistolen worden bedreigd en beroofd nog op een partij als GL gaan stemmen? Het is lekker makkelijk om te zeggen dat het alleen maar door niet voldoende kansen op de arbeidsmarkt komt. Dat is natuurlijk gewoon onzin, ik hoop dat partijen dat eens gaan inzien.

4 Reacties
Kees Alders
Kees Alders2 jun. 2016 - 15:30

"Er wordt continu geroepen dat alleen Nederlanders discrimineren. Sommigen zijn het gewoon zat dat je vanwege je blanke huidskleur verdacht wordt van racisme." U kunt echt niet lezen want er staat nu juist letterlijk zwart op wit dat ik dat niet doe. Er staat letterlijk dat natuurlijk niet iedereen een racist is, en niet voor niets schrijf ik dat er ook opgetreden moet worden bij discriminatie van homoseksuelen, vrouwen en joden. Hoe graag kruipt u in de slachtofferrol? Verder; ere wie ere toekomt. Ik kan voor mezelf nog wel tientallen punten opnoemen om niet op GroenLinks te stemmen, maar het is zoals het is, GL is de enige partij die voorstellen doet die in de buurt komen van wat ik stel, en dat is zowel op lokaal, landelijk en Europees niveau. Op landelijk niveau zijn ze wat dat betreft de enigen. En wat u zegt over Sargentini cs kan ik in haar uitspraken niet terugvinden. Onnodig, want ze heeft al domme dingen zat gezegd, en dan hoeven we niet ook nog wat bij te verzinnen.

pmolenaar71
pmolenaar712 jun. 2016 - 17:32

@Kees "Er staat letterlijk dat natuurlijk niet iedereen een racist is" Precies. En Wilders zegt ook niet dat elke moslim een terrorist is.... Het zijn van die typische trucjes. Je begint met een heel onschuldige zin (waarmee je iedereen de mond snoert). En daarna kom je met een hele harde maarrrrrr. De beste doen het. Dus je hoeft je er niet voor te schamen....

Kees Alders
Kees Alders3 jun. 2016 - 8:41

U wilt mij kennelijk graag iets in de mond leggen. Is het zo moeilijk onderscheid te maken tussen een veroordeling wegen racisme en het constateren van een cultuur van discriminatie? Dat zijn lijkt mij nogal verschillende zaken. Het laatste kan namelijk ook onbewust en ongewild gebeuren. Juist daarop spitsen zich mijn voorstellen, het doorbreken van monoculturen en het bewust maken van gedrag.

pmolenaar71
pmolenaar713 jun. 2016 - 16:27

@kees Ja, dat onderscheid kan ik blijkbaar moeilijk te maken. Stel je voor dat ik zeg dat er binnen de Marokkaanse gemeenschap een cultuur heerst van criminaliteit en extremisme. En mij vervolgens haast om te zeggen dat niet iedere Marokkaan een crimineel of extremist is... Ik zal hier heel snel als xenofoob/islamofoob worden weggezet. Wat jij doet is hetzelfde, maar dan voor een andere bevolkingsgroep. Natuurlijk noem je niet iedere Nederlander een racist. Wilders noemt ook niet iedere moslim een terrorist. Maar jullie zetten beiden een bevolkingsgroep langs de kant.... Snap je wat ik bedoel?

sjaakie2
sjaakie22 jun. 2016 - 14:24

====Wat ten tweede aangepakt moet worden, is de structurele ondervertegenwoordiging van bevolkingsgroepen in maatschappelijke instellingen, die zichzelf bevestigt ==== Dit zou ook moeten gelden voor instellingen waar mannen ondervertegenwoordigd zijn. Zoals bijvoorbeeld het basisonderwijs.

2 Reacties
Kees Alders
Kees Alders2 jun. 2016 - 15:31

Dat is inderdaad ook onwenselijk.

sjaakie2
sjaakie23 jun. 2016 - 11:18

Dus even voor de duidelijkheid je pleit voor quota's in het onderwijs voor mannelijke docenten?

BingoGrubb
BingoGrubb2 jun. 2016 - 14:15

'Een politieagent die vooral jongeren met een kleurtje controleert, vindt natuurlijk ook vooral bij die mensen rottigheid. De witte jongen die net zo crimineel is loopt niet tegen de mand, want die wordt niet gecontroleerd als hij in een te dikke auto rijdt.' ik als blanke kaal kop met ring baardje word ook regelmatig aangehouden om niks. ben niet een crimineel maar jongeren werker. overigens worden in mijn wijk vaker de blanke jongeren opgepakt (echte klootzakje hoor en terecht) dan de niet blanke jongeren voor de niet blanke jongeren is er overigens ook veel meer aandacht. door dat er tal van projecten worden op gezet speciaal voor die jeugd. de blanke jongeren moete het doen kmet het reguliere programma

2 Reacties
Kees Alders
Kees Alders2 jun. 2016 - 15:31

Dat lijkt mij ook onwelkome discriminatie.

BingoGrubb
BingoGrubb3 jun. 2016 - 10:16

@kees als ik eerlijk ben boeit het mij vrij weinig

[verwijderd]
[verwijderd]2 jun. 2016 - 14:10

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
Kees Alders
Kees Alders2 jun. 2016 - 15:37

Uit uw reactie merk ik gelijk al dat u het stuk niet goed gelezen heeft en er allerlei conclusies uit trekt die er niet in staan. Nergens zeg ik dat het een strikt Nederlands probleem is. Is ook niet zo. Maar het is wel een probleem dat ook in NL voorkomt en dat mogen we best erkennen. Zeker omdat de cijfers voor zich spreken. Zoals u ziet wil ik "beledigen" niet strafbaar stellen. Daarmee kom ik al tegemoet aan uw zogenaamde dikke-huidtheorie, zoals ik hem maar zal noemen. Ik wil juist een heldere scheidslijn tussen wat strafbaar is en wat niet. Iemand die niet oproept tot discriminatie en geen bedreigingen uit, mag zich zo beledigend uitlaten zoals hij wil en noem ik dus geen racist, zoals u zult kunnen begrijpen.

DaanOuwens
DaanOuwens2 jun. 2016 - 17:31

@ Andre vd Plas Wat een afschuwelijk verhaal. Of je wel of niet racist bent boeit mij niet eens zo. Jouw manier van omgaan met elkaar is de mijne niet. Het is, vind ik, lomp en dom. Daar mag je van mij best zelf voor kiezen, maar snap wel dat lang niet iedereen dat wil. Ik in ieder geval niet. Je probeert geloof ik aan te geven dat je het helemaal niet slecht bedoeld. Dat kan mij niet eens schelen. Ik wil niet aangesproken worden of behandeld worden op de manier die jij blijkbaar normaal vindt. Gezien de toon kan ik mij voorstellen dat er gedacht wordt dat jouw bedoelingen racistisch zijn. Ik denk dat je op jouw manier ongetwijfeld vrienden zal hebben. Maar dat er heel veel mensen zijn die liever niets met je te maken hebben. Ik hoop overigens dat deze tekst door de toetsing komt. Maar dit is wel wat jouw opmerkingen bij mij oproepen. En ik meen het oprecht.

CJJelle
CJJelle2 jun. 2016 - 14:08

Grappig, ik werk ook veel met expats en mensen uit andere culturen en die delen die mening dus niet...

5 Reacties
Kees Alders
Kees Alders2 jun. 2016 - 15:38

Nou, dan moet u die expats van u maar eens op het wetenschappelijk onderzoek over de Nederlandse arbeidsmarkt wijzen.

Donostia2
Donostia22 jun. 2016 - 17:38

@ Kees Alders. Kennelijk bent U niet volledig op de hoogte. Expats hebben per definitie niets met de Nederlandse arbeidsmarkt te maken. Expats zijn in dienst van buitenlandse organisaties, die arbeid in Nederland laten verrichten. Een Nederlands bedrijf kan in Nederland helemaal geen expats inzetten, dat zou een mooie manier zijn de belasting en sociale zekerheidswetgeving te ontduiken. Expats heten expats omdat zij na gedane zaken weer naar hun vader/moeder land terug keren. Keren zij niet terug nadat hun arbeid als expats hebben verricht dan zijn hetgeen expats meer. En de meeste expats gaan gewoon graag weer terug naar huis, net als de expats in Duitsland, Swahili en China. Uw argumentatie kunt U niet onderbouwen door expats te gebruiken, zij komen simpelweg niet voor op de Nederlandse arbeidsmarkt.

DanielleDefoe
DanielleDefoe2 jun. 2016 - 22:17

"En de meeste expats gaan gewoon graag weer terug naar huis, net als de expats in Duitsland, Swahili en China. " Swahili is een taal, geen land.

Kees Alders
Kees Alders3 jun. 2016 - 8:45

Ik zeg toch ook nergens dat die expats het over zichzelf hebben? Het zijn mensen die van een afstand wat zeiden over onze samenleving.

CJJelle
CJJelle3 jun. 2016 - 10:40

@ Kees, dat kan ik doen, maar waarom zou ik hun mening willen veranderen die zij zelf al opgebouwd hebben? Mijn persoonlijk onderzoek wijst uit dat de service in Nederlandse restaurants slecht zijn en de supermarkten niet je van het zijn. De meeste van ons die wel eens vaker in Spanje, Belgie, Frankrijk en Italie geweest zijn zullen dat beamen. Geizen andere culturele verschillen hoor ik negatieve reacties op een Nederlandse lunch. (Broedjes mit Kaas) en ons soms wat starre houding gezien contact leggen, wat logisch is want ik ben hier opgegroeid met een leven buiten werk. expats zoeken toch met name contacten binnen de werkgroep. Over zwarte Piet hoor ik wel eens wat negatiefs, maar daar zijn de meningen ook over verdeeld. Racisme hoor ik zelden, maar heb wel vaker onderzoeken gezien waarbij de duim de grootste bron was

Joost2
Joost22 jun. 2016 - 14:02

Uitstekend artikel !

1 Reactie
thunderbird2
thunderbird22 jun. 2016 - 16:13

Waarom ?

JoostHelder
JoostHelder2 jun. 2016 - 13:56

"In plaats daarvan moeten gemeenten en het rijk harde quota hanteren voor een goede representatie naar etniciteit van de bevolking, voor alle lagen van de eigen organisatie, te beginnen bij de top." Dat werkt alleen maar extra discriminatie in de hand. Mensen die op grond van zo'n quotum worden aangenomen zullen ervan verdacht worden enkel vanwege het quotum te zijn aangenomen, wat hun gezag en geloofwaardigheid ondermijnd (dat zal ook echt voor gaan komen bij zo'n voorstel, maar natuurlijk niet in elk geval). Dit is onrechtvaardig voor de mensen die onder een quotum zouden vallen maar ook op eigen kracht die functie hadden gekregen.

2 Reacties
Sardar2
Sardar22 jun. 2016 - 14:56

[Mensen die op grond van zo’n quotum worden aangenomen … onrechtvaardig voor de mensen die onder een quotum zouden vallen maar ook op eigen kracht die functie hadden gekregen.] Vertel dat aan je oma en ma of de maatregelen om vrouwen op gelijke voeten komen te staan als mannen ook onrechtvaardig waren en averecht werkten!

Kees Alders
Kees Alders2 jun. 2016 - 15:40

Dat is een bezwaar tegen positieve discriminatie. Bij een quotum is de achtergrond een kwaliteit waarop geselecteerd wordt. Dus het is niet de verdachtmaking, iemand krijgt een baan mede door zijn achtergrond. En dat is een paardenmiddel, maar als we er niet snel voor zorgen dat er een evenredige vertegenwoordiging komt in de top van alle maatschappelijke organisaties, gaan we die discriminatie in deze samenleving niet wegkrijgen. Dat gebeurt namelijk vooral onbewust. Het gaat weg bij een betere verdeling.

Common Sense
Common Sense2 jun. 2016 - 13:54

Als je zegt 'de politiek moet er maar wat aan doen' ben je kennelijk een adept van de maakbare samenleving. Ik geloof daar niet zo in. Waar / wanneer heeft dat ooit gewerkt? Ik denk wel dat het goed is dat mensen op racisme worden gewezen, maar dat een verbetering toch echt vanuit de mensen zelf moet komen. Waarbij zowel disciminerenden als gediscrimineerden de hand in eigen boezem moeten steken. Politie moet verstandiger aanhouden, en aangehoudenen zouden zich kunnen realiseren dat een jongetje van 20 in een auto van € 100,000 toch wel een beetje merkwaardig is. Polariserende praktijken in alle kampen maken het er voorts alleen maar erger op.

4 Reacties
Ben Joop
Ben Joop2 jun. 2016 - 14:52

bestaan er auto's van 100.000 euro?

Kees Alders
Kees Alders2 jun. 2016 - 15:44

Met zo'n oplossing kunnen we wachten tot we een ons wegen. Het punt is dat discriminatie met name onbewust plaatsvindt. Daarom moet er in organisaties een betere verdeling komen, want dan gaat die onbewuste discriminatie weg. De stop-formulieren is ook vooral een manier om de politie zelfbewust te maken van de redenen van aanhouding (en om het publiek hier inzage in te geven en zo aan geloofwaardigheid winnen). De samenleving is niet volkomen maakbaar natuurlijk, maar samenstellingen van groepen veranderen en mensen dwingen om stil te staan bij wat ze doen zijn wel manieren die bewezen effect hebben op gedrag.

Gluteus Maximus
Gluteus Maximus2 jun. 2016 - 16:11

De samenleving is niet volkomen maakbaar natuurlijk, maar samenstellingen van groepen veranderen en mensen dwingen om stil te staan bij wat ze doen zijn wel manieren die bewezen effect hebben op gedrag. Episch voorbeeld van jezelf in 1 zin tegenspreken heer Alders: de samenleving is niet maakbaar, maar door veranderen en dwingen is ie toch ook weer wel maakbaar. Ik lijst m in. :)

Kees Alders
Kees Alders3 jun. 2016 - 8:47

Niet volkomen maakbaar maar zeker niet onbeïnvloedbaar. Dat is alleen maar een tegenspraak als je ervan uitgaat dat alleen zwart en wit bestaan en grijs niet voorkomt. Maar zo zit de wereld niet in elkaar.

Okke2
Okke22 jun. 2016 - 13:47

"Lees de diverse reacties op opinie-artikelen op deze site maar. Veel mensen reageren met de stelling dat Nederland nog altijd niet slechter is dan andere landen, en dat discriminatie iets ‘natuurlijks’ zou zijn" Straw Man "Van hen (expats) hoor ik juist dat de Nederlandse samenleving er behoorlijk succesvol in is mensen met een andere culturele achtergrond uit te sluiten" Juist ja, expats die werken toch in Nederland? komen toch uit een andere cultuur? Ze zijn zelf een voorbeeld van hoe inclusief de Nederlandse samenleving is. "Maar wat wel zo is, is dat in Nederland verschillende etnische groepen vooral erg langs elkaar heen leven. Dit is een overerving van onze eigen typisch Nederlandse verzuiling. Het wordt tijd met dat verschijnsel eens korte metten te maken" Waar het ook eens tijd voor wordt is om eens over onze eigen schaduw heen te stappen en niet altijd alleen maar voor eigen parochie te blaaten over vermeend racisme uitgevoerd door de ander en eens in de spiegel te kijken.

2 Reacties
Kees Alders
Kees Alders2 jun. 2016 - 15:48

Een straw man die u een aantal reacties terug in het echt weer in vol ornaat opgetuigd kan zien worden. Daarom dacht ik niet zo gek om die van tevoren maar even te benoemen. Dat iemand in NL werkt betekent nog niet dat hij overal wordt geaccepteerd en geen discriminatie ondervindt. Ik "blaat" hier niet voor eigen parochie want ik ben blank, wit en hoogopgeleid, en dus geen slachtoffer van discriminatie doorgaans. Daarbij niet te belazerd om de hand eens in eigen boezem te steken. Op de werkvloeren waar ik werkte was het altijd hoe hoger je kwam, hoe witter en mannelijker het personeel. Ik had er voordeel van over het algemeen, maar da's niet gezond hoor.

Okke2
Okke22 jun. 2016 - 19:28

Fair enough, heb de reactie in ornaat zien staat idd. Zelf ben ik jaren expat geweest en weet dus prima over hoe je dan niet helemaal bij de natives hoort, dit was in mijn (en veel van mn expat vrienden) geval wederzijds, we kiezen zelf om in onze kosmopolitische clubjes plaats te nemen en niet echt te willen aarden in het land waar we dan zijn. We zijn tenslotte niet geemigreerd het is maar voor een paar jaar en dan weer verder. Dit kan je niet echt de schuld van de natives maken.

Westen
Westen2 jun. 2016 - 13:37

" Dit zou ook moeten gelden voor ieder die oproept tot uitsluiting van publieke rechten puur omwille van achtergrond. " Startend dus met de schrijver zelf die vindt dat mensen met een witte huidskleur minder kans mogen hebben op een goede functie Dat is immers het gevolg van het voorgestelde groen links beleid. Discrimineren de eerste plaats

5 Reacties
Kees Alders
Kees Alders2 jun. 2016 - 15:50

Nee, dat is niet het geval. Als je namelijk quota stelt, dan houd je rekening met de maatschappelijke verhoudingen. Wanneer er honderd directiezetels te vergeven zijn op een bevolking met 10% Marokkanen zijn er dus 10 zetels voor een Marokkaan, de rest voor Nederlanders. Mijn kans op een directiezetel is daarmee precies even groot als die van een Marokkaan.

Kees Alders
Kees Alders2 jun. 2016 - 15:51

GroenLinks heeft overigens nog geen allochtonenquota voorgesteld.

thunderbird2
thunderbird22 jun. 2016 - 16:16

Als je quota gaat stellen begin je meteen te discrimineren.

sjaakie2
sjaakie23 jun. 2016 - 11:27

====Wanneer er honderd directiezetels te vergeven zijn op een bevolking met 10% Marokkanen zijn er dus 10 zetels voor een Marokkaan, de rest voor Nederlanders. Mijn kans op een directiezetel is daarmee precies even groot als die van een Marokkaan==== Beetje een simplistische gedachtegang. Mensen zoals jij kijken blijkbaar echt alleen maar naar etniciteit. Niet iedereen is geschikt om directlid te worden. Dat vereist bepaalde kwaliteiten in iedergeval op een degelijke opleiding. Je moet dus niet kijken naar de totale bevolking maar naar een bepaalde groep die geschikt is om directielid te worden. Dus het aantal procent marokkanen dat hoogopgeleid is bijvoorbeeld, zou ook vertengewoordigd moeten worden in de directie.

Kees Alders
Kees Alders3 jun. 2016 - 14:59

Dat is op zich geen onredelijke correctie op mijn standpunt.

nomen nescio
nomen nescio2 jun. 2016 - 13:30

[quote] het invoeren van zogenaamde Stopformulieren voorgesteld, [/quote] Oh ja. Formulieren. Het panacee tegen alles alle kwalen. Nou dan hebben we die formulieren. En dan vult een agent niet in, 'donkere jongen in te dure auto' maar 'de bestuurder vertoonde merkwaardig gedrag'. Is het dan operatie geslaagd, er wordt niet meer etnisch geprofileerd. Sla de stopformulieren er maar op na. [quote] Wat ten tweede aangepakt moet worden, is de structurele ondervertegenwoordiging van bevolkingsgroepen in maatschappelijke instellingen, [/quote]. Gaan 45 plussers ook onder deze regeling vallen? [quote] Ten derde moeten er effectiever opgetreden worden tegen discriminerende en ronduit bedreigende uitspraken. [/quote] Ja dat zal ertoe leiden dat zorgvuldiger taalgebruik. Op zich best prettig. Maar denkt u daarmee uw doe te bereiken. De omslag van rascist naar niet-racist moet vanuit het individu zelf komen.

2 Reacties
Kees Alders
Kees Alders2 jun. 2016 - 15:53

Het is zeker geen wondermiddel, maar het is in Spanje en in Groot Brittannië een groot succes. Ondanks uw ongeloof. Tel uw zegeningen. Het is ook wel verklaarbaar: de meeste vormen van discriminatie gebeuren onbewust. Zo'n formulier blijkt te helpen bij bewustwording. De echte kwaadwillende agent verzint er inderdaad wel wat op. Maar die zijn in de minderheid. Zeker als het corps eindelijk eens niet meer zal bestaan uit blanke witte mannen.

thunderbird2
thunderbird22 jun. 2016 - 16:19

[quote] Ten derde moeten er effectiever opgetreden worden tegen discriminerende en ronduit bedreigende uitspraken. [/quote] Da's ook een leuke, maar dan zal dat gepaard moeten gaan met een verbod op het spreken van een andere taal dan het Nederlands, want hoe moet ik in hemelsnaam weten wat men in het Turks of Arabisch allemaal tegen me zegt...(en ja, dat gebeurt)

Geert5
Geert52 jun. 2016 - 13:26

Juist. Marokkaanse straatbendes en discriminatie zijn louter en alleen veroorzaakt door racisme, discriminatie, sociaal-economische uitsluiting. De oorzaken van alle ellende liggen bij de ontvangende samenleving, ach en de arme straatmarokkaantjes hebben daar part noch deel aan. Zoals er lieden zijn die domweg ontkennen dat er in ons land racisme bestaat, zijn er ook lieden die in het debat niks liever doen dan 1) de 'schuld' bij de witte Nederlander 2) een directe relatie leggen met het economisch systeem nu en, natuurlijk, in de (koloniale) geschiedenis. O ja, en ook deze auteur zorgt er wel voor dat hij racisme, haatzaaien cs helder definieert: het is van wit naar gekleurd (en islamitisch). ZEKER NOOIT DE TIJD GEHAD OM MOCRO, TURKSE en soortgelijke sites te bekijken? In een grot geleefd zeker en nooit gezien, gelezen, gehoord dat opiniemakers en politici van 'rechts' worden vermoord, bedreigd en beledigd? Gratuit is een stuk als dit, dat één oorzaak, één uitingsvorm, één groep, één oplossing ziet voor racisme etc.

1 Reactie
Kees Alders
Kees Alders2 jun. 2016 - 15:57

U zet hier wel een enorme stroman op zeg, want dat wat u aan het begin van uw reactie stelt zeg ik absoluut niet en ik vind het ook helemaal niet. Zeker is er oververtegenwoordiging van allochtonen bij veel misstanden en de verklaring daarvoor ligt hem eerder in sociaal economische factoren, en wellicht culturele achterstand. Ontken ik ook niet. Maar zolang dat laagje discriminatie, dat verdomme keihard bewezen is, er blijft en als het wordt aangekaart ook altijd weer van tafel wordt geveegd door mensen als u, dan is de kans op verbetering wel weer een stuk kleiner geworden. Verder kunt u absoluut niet lezen, want nergens zeg ik dat discriminatie een puur witte aangelegenheid zou zijn. Nota bene noem ik ook discriminatie jegens vrouwen, op leeftijd en naar joden en homoseksuelen daarbij. In mijn aanpak van discriminatie discrimineer ik niet. Onzin dat u mij dat nu toch in de mond tracht te leggen.

Meta Foor
Meta Foor2 jun. 2016 - 13:23

Han heeft gelijk dat bepaalde bevolkingsgroepen onder het gemiddeld aantal ligt bij zekere organisaties of vakgebieden; daar staat tegenover dat deze bevolkingsgroepen weer op ander vlak zwaar overtallig is.... houdt dat eea in evenwicht zodat je grosso modo kunt stellen dat Nederland gemiddeld een goed voorbeeld is ?

1 Reactie
Kees Alders
Kees Alders2 jun. 2016 - 15:59

Wie is Han? Of vergist u zich in de schrijver? :) Het gaat mij er in ieder geval om dat in organisaties en organisatielagen met maatschappelijk gewicht geen evenredige vertegenwoordiging is van bevolkingsgroepen. Ook niet gemiddeld.

NicoSchouten
NicoSchouten2 jun. 2016 - 13:16

De concurrentie op de arbeidsmarkt is jarenlang vergroot door onzinnige bezuinigingsmaatregelen en even onzinnig stimuleren van los-vaste arbeid, die vooral mensen treft die toch al kwetsbaar zijn. Moralisme is zinvol, maar verre van voldoende.

1 Reactie
Kees Alders
Kees Alders2 jun. 2016 - 16:00

Dat is een heel ander onderwerp, dat ik overigens niet minder belangrijk vind. In volgende stukken komt het zeker nog terug.

Moeder Pietje
Moeder Pietje2 jun. 2016 - 13:11

"De expats die ik ken hebben hier allemaal een andere mening over. Van hen hoor ik juist dat de Nederlandse samenleving er behoorlijk succesvol in is mensen met een andere culturele achtergrond uit te sluiten, -" Kan aan mij liggen maar volgens mij spreek je je zelf hier tegen.

1 Reactie
Kees Alders
Kees Alders2 jun. 2016 - 16:01

U denkt dat een expat geen uitsluiting kan ervaren?