Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Elke twee dagen wordt er een milieuactivist vermoord, al tien jaar lang

Meeste slachtoffers in armere landen en onder inheemse bevolking
Joop

Politieke correctheid en nieuw respect

  •  
25-11-2013
  •  
leestijd 6 minuten
  •  
RTEmagicC_man_dyl.jpg
Het lijkt alsof het tij aan het keren is: Steeds meer Nederlanders leren luisteren
Zaterdag schreef nrc.next dat de politieke correctheid ‘weer terug’ is. Is het inderdaad zo dat dezelfde sfeer van de jaren tachtig en negentig wederom op ons neergedaald is? Of is de nieuwe golf van verontwaardiging over Zwarte Piet en de racistische grappen van Gordon en Jack Spijkerman van een ander kaliber dan we destijds kenden? Ik doe een poging om het verschil te duiden.
Gedurende mijn middelbare schooltijd in de jaren tachtig en negentig was racisme – of wat voor stereotyperende, discriminerende uiting ook – nog een taboe. Er hing een grimmige sfeer omheen. Racistische grappen mocht je niet maken, als je dat deed dan behoorde je onmiddellijk tot het ‘foute’ kamp. Daar wilde je niet bij horen.
Dit denken in een tegenstelling van ‘goed’ en ‘fout’ was het resultaat van een bepaalde interpretatie van de oorlog. En die oorlog, daar werden we mee doodgegooid. Ik kan me herinneren dat ik op de lagere school in de klas de documentaire Shoah had gezien. Een hele heftige film vol indringende verhalen van mensen die de vernietigingskampen hadden overleefd. Er staat me nog steeds een verhaal bij van een man die de lijken van vergaste mensen moest begraven. Hij vertelde hoe boven op de verse graven de aarde bewoog van het gas dat nog vrij kwam uit hun longen.
Na zo’n film kon je alleen maar denken: ‘dit nooit weer’. En je voelde een diepe weerzin tegen de mensen die dit op hun geweten hadden gehad. Een woede, waarvan je kaak stijf vastklemde en je mondhoeken naar beneden krulden. Dit was een gevoel dat zich tegen elke vorm van racisme keerde. En racisme en fascisme haalde je vaak door elkaar.
Wat wij in Nederland politiek correct zijn gaan noemen was altijd sterk bepaald door de oorlog en dat ‘goed’ en ‘fout’ denken. Dat was aan de ene kant sterk. De Shoah en de Tweede Wereldoorlog vormden een absoluut nulpunt, dat voortdurend opnieuw in herinnering werd gebracht in oneindig veel films, boeken, documentaires en journalistieke artikelen. Dat voedde een nationale weerzin tegen het discrimineren van minderheden. Aan de andere kant legde het ongenuanceerde, rigoureuze verschil tussen ‘goed’ en ‘fout’ een hele zware druk op de schouders van veel (witte) Nederlanders. Hoe sterk de herinnering aan de oorlog ook was, dat onderscheid tussen goed en fout voelde soms als kerkelijke moraal. Het voelde als zonde, als boete, als schuldbesef. En volgens mij kwam dat vooral, omdat veel blanke Nederlanders in hun dagelijks leven maar weinig contact hebben met donkere mensen. Politieke correctheid was te vaak geen doorleefde ethiek, maar een abstracte moraal.
De linksche Gutmensch Tegen elke strenge moraal die niet direct gevoeld wordt, die niet direct doorleefd wordt, ontstaat weerstand. Noem het puberaal, maar wie herkent niet dat diepe, psychische verlangen om de codes te overtreden? Ook in de jaren tachtig bestond een actieve, racistische moppencultuur. Moppen die niet eens zo heel leuk waren, maar vooral dat ‘ohoh’ gevoel opriepen. Een gevoel van ‘dat kan eigenlijk niet’. En dat gevoel was eigenlijk wel heel bevrijdend.
In de jaren zestig was de babyboomgeneratie net met veel aplomb in opstand gekomen tegen de onderdrukkende instituties van kerk en zuil. Al die schijnheilige dominees die ons Nederlanders vertelden hoe zondig we wel niet waren hadden we achtergelaten in hun kerken en we waren feest gaan vieren met de Beatles en de Stones. Vervolgens ruilden we in de jaren zeventig de dominee met zijn Heilige Boek in voor de nieuwe linkse politieke correctheid, met zijn nieuwe taboes en zijn onmogelijke eis om helemaal ‘goed’ te zijn. Niet voor niets sprak babyboomer Pim Fortuyn later van ‘de linkse kerk’. Deze kerk had ook zijn nieuwe dominee, die op zijn Geenstijls de ‘linksche Gutmensch’ werd genoemd. En net als de dominee werd deze Gutmensch ook beschuldigd van hypocrisie.
Met de groei van de verzorgingsstaat na de oorlog was namelijk een nieuwe sociale klasse ontstaan. Deze klasse was vaak goed opgeleid en werkte in overheidsdienst, in het onderwijs en in de media. Die groep associeerde zichzelf vaak met politiek centrum-links. Met partijen als de PvdA en D’66. Deze klasse (ook wel de professorial-managerial class genoemd) verworf zich bepaalde rechten en privileges en was zeker in de jaren zeventig en tachtig politiek bewust en toonde zich politiek correct, in ieder geval naar buiten toe. Dit waren niet de mensen die in de arme volkswijken woonden. Zij voelden dus niet de ‘verloedering’ die door populisten steeds vaker geassocieerd werd met de ‘allochtone’ bewoners daar.
Het is geen wonder dat er in de jaren die volgden bij veel Nederlanders die niet tot deze groep behoorden een gevoel van rancune ontstond tegen deze nieuwe geprivilegieerden en ook tegen de waarden die deze groep vertegenwoordigde. Dat, in combinatie met de recalcitrantie tegen het goed-fout denken en de verwoording daarvan door Pim Fortuyn, Theo van Gogh en daarna Geert Wilders en Martin Bosma, gaven de doodsteek aan de politieke correctheid in Nederland. Ineens moest alles kunnen. Klassenhaat jegens de ‘linkse elite’ ging zij aan zij met gratuit racistische, seksistische en homofobe grappen. Geenstijl is hiervan het meest duidelijke voorbeeld. Het succes van een islamofobe partij als de PVV met zijn anti-linkse, anti-elite sentimenten is een ander. Verwijzingen naar de oorlog werden nu weggewuifd met termen als demonisering, of een andere dooddoener, de Godwin. Immers, wij Nederlanders bedoelden het allemaal toch niet zo racistisch.
Nieuw respect
Het lijkt echter alsof dit tij de laatste tijd wat aan het kenteren is. Zaterdag schreef nrc.next dat politieke correctheid terug is van weggeweest. De langdurige en zeer heftige discussie rond Zwarte Piet en de commotie rond racistische uitspraken en grappen van Jack Spijkerman en Gordon lijken een vernieuwde intolerantie weer te geven voor dit soort humor. Vooral op de sociale media werden de grappenmakers snoeihard neergesabeld. Steeds meer Nederlanders durven er voor uit te komen dat ze zich vergist hebben in de impact van een figuur van Zwarte Piet, dat wel degelijk een kwetsend stereotype is en dat die traditie best veranderd kan worden. Niet voor niets schreef Rutger Bregman recentelijk in internet magazine De Correspondent een pleidooi voor de ‘vrijheid van meningsverandering’.
Dat laatste is misschien kenmerkend voor de nieuwe politieke correctheid, al zou ik liever over nieuw respect willen spreken. We doen het nu zonder de oorlog en moralistisch ‘goed’-‘fout’ denken, zonder zonde en schuldbesef. Er wordt niet ‘over’ de gediscrimineerde groepen gesproken, maar ze leiden zelf actief het debat. Er is een groeiende groep witte Nederlanders – waaronder een aantal belangrijke opiniemakers – die heeft leren luisteren. Luisteren betekent dat je de ander het voordeel van de twijfel geeft, dat je je niet ingraaft maar juist probeert in te leven. En dat je dus zelf ook van standpunt kan veranderen, zonder gezichtsverlies te lijden. Het nieuwe respect is ethisch van aard, terwijl de oude politieke correctheid vooral moralistisch was.
Dat betekent niet dat alle problemen met een goed gesprek kunnen worden opgelost. Verre van. Racisme is alomtegenwoordig. Donkere mensen lopen veel meer kans om opgepakt en gecontroleerd te worden door politie dan witte mensen. Vrouwen verdienen gemiddeld minder voor hetzelfde werk dan mannen. Daarnaast is Nederland een klasse-maatschappij waarbij steeds minder doorstroom is tussen de klassen onderling. Hogeropgeleiden trouwen met hogeropgeleiden en lageropgeleiden trouwen met lager-opgeleiden. Je geboortenest bepaalt in veel gevallen waar je terecht komt. Dus ook van klassenhaat (en de wijze waarop een partij als de PVV daar misbruik van maakt) zijn we nog lang niet af. Maar er is in ieder geval weer de mogelijkheid om erover in gesprek te gaan, en dat is winst.
VVD-prominent Frits Bolkestein zei ooit dat democratie niet ‘voor bange mensen’ is. Maar die bange mensen waren altijd de anderen. Ware moed zit hem niet in het schieten vanuit je loopgraaf. Die toont zich pas, als je eruit durft te klimmen om de ander in de ogen te kijken.
Dylan van Rijsbergen schreef Het Onbehagen van de Man. Dit artikel verscheen ook op zijn weblog. Volg Dylan via Twitter

Meer over:

opinie, leven,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (38)

rbakels
rbakels25 nov. 2013 - 13:37

Politieke correctheid is eigenlijk iets anders, namelijk dat je plichtmatig onzin verkoopt omdat je denkt dat jet zo hoort.

TonNoort
TonNoort25 nov. 2013 - 13:37

Prima artikel. Goed doordacht en onderbouwd. Ook je opmerkingen over de sociale mobiliteit zijn juist. In de jaren zeventig kwam de verzuilde maatschappij in beweging. Niet langer gestuurd door een overerfde overtuiging maar door economische groei, beter onderwijs en de wil om vooruit te komen, je te ontworstelen aan je verleden. Alles leek mogelijk. De middenklasse ontwikkelde zich, vooral door de toevloed vanuit de arbeidersklasse, die volop deelde in de toegenomen welvaart. En met de middenklasse ontstond de middenklassemoraal, een nieuwe vorm van beschaving met nieuwe do's and don't. Al een tijd zien we een verstarring optreden, de mobiliteit lijkt tot stilstand gekomen en iedere klasse lijkt zich in te graven en elkaar vanuit de loopgraven te beschieten. Op deze site - http://www.socialevraagstukken.nl/site/dossiers/kloof-hooglaag-opgeleiden/ - staan daar interessante artikelen over. Niet dat ik het met alle conclusies eens ben. Volgens mij is er meer aan de hand dan een strikte scheiding tussen klassen op basis van opleiding. Bovendien moet je uitkijken met de interpretatie van statistische gegevens. Ze geven je weliswaar een beeld maar niet de oorzaken die dat beeld veroorzaakten. Dat is waar in mijn opinie veel van de artikelen de mist ingaan. Het is geen oorlog tussen mensen met verschillende opleidingsniveau want juist veel (hoogopgeleide) PvdA en SP stemmers zijn zich nog steeds bewust van hun politieke overtuiging dat de zwakkeren (vooral die met minder opleiding) geholpen moeten worden. Het zou jammer zijn als die solidariteit bedolven wordt onder zoiets ongrijpbaars als een klassenstrijd en vanwege veronderstelde tegengestelde belangen. Sociale ontwikkeling is een golfbeweging en na een periode van dekking zoeken vanwege de aanvallen uit het PVV kamp zien we nu dat de belaagde partijen - die zogenaamde elite - nu de tegenaanval inzetten. Terug naar de tolerantie en de solidariteit, maar nu met iets meer werkelijkheidsgevoel. Dat dan weer wel.

Paulpeters
Paulpeters25 nov. 2013 - 13:37

Ik zie in mijn omgeving juist het omgekeerde. Zoals een collega zei: "Racisme in Nederland? Zolang er alleen maar wordt gezeurd over Zwarte Piet valt het 300% mee." Men heeft het wat gehad met die hele racismediscussie. Gordon wordt ook geen racist genoemd, maar veeleer een lompe boer.

rabotnikeh
rabotnikeh25 nov. 2013 - 13:37

Prachtig stuk. Temidden van de 1000 'quick reaction pieces' eindelijk een stuk dat overzicht biedt. OK, niet met alles eens, maar ik raak gegrepen door het niveau. Knap hoor.

Woeki Hypo
Woeki Hypo25 nov. 2013 - 13:37

Politieke correctheid en nieuw respect. Interessante opinie en interessant overzicht van de schrijver. Wel jammer dat hij niet expliciet de opkomst en de invoering van de neoliberale economie, een top wetenschap, beschrijft. (Mijn vermoeden is dat economisch rechtse ideeën cultureel rechtse ideeën induceren (en eventueel omgekeerd).) Een elitarisme en de ondeugd. De neoliberale economie is een economische vorm van extreem radicaal rechts denken en een elitarisme gebaseerd op de ondeugd. Dit economische begrip “ondeugd” is verwant aan de cultureel rechtse “politieke incorrectheid” en geeft mede structuur aan het politieke of filosofische spectrum, een (macro) keuzeruimte waar men ook de religie en de sociaal democratie een (macro) positie kan geven. (Deugd correspondeert dan met politieke correctheid.) Citaat schrijver: Die groep associeerde zichzelf vaak met politiek centrum-links. Met partijen als de PvdA en D'66. Deze klasse (ook wel de professorial-managerial class genoemd) verworf zich bepaalde rechten en privileges en was zeker in de jaren zeventig en tachtig politiek bewust en toonde zich politiek correct, in ieder geval naar buiten toe. Einde citaat. Het hypocrisie probleem van de elite. (Denk ook aan het privacy en inlichtingen probleem.) De opkomst van de neoliberale economie beschouw ik als de opstand van de elitaire horden, een anti sociale en anti morele beweging (tegen een midden of de sociaal democratie) gesteund door schijnheilige en hypocriete christen democraten, sociaal democraten en sociaal liberalen. In de economie en o.a. het politieke Europa kunnen we zien wat deze elitaire horden tot op heden aangericht hebben. De vraag is nu wanneer er een politieke reactie komt. Of moet economisch en cultureel rechts eerst nog veel rechtser worden, nog veel verder escaleren (radicaliseren)? Als de schrijver een nieuwe politieke correctheid ziet opkomen, dan moet deze volgens mij ook gelden voor het economische denken. Anders krijgen we een politiek incorrecte kat in een politiek correcte zak. Dit is nog steeds hypocrisie of schijnheiligheid. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

opmerker
opmerker25 nov. 2013 - 13:37

Als mensen in het openbaar vernederd worden met een grap, dus leuk zijn op kosten van de ander, dan is er sprake van laag invoelingsvermogen met profileringdrang uit minderwaardigheids gevoelens. Wat dit met poliitiek te maken heeft ontgaat mij ten ene male.

Ratelaar
Ratelaar25 nov. 2013 - 13:37

Wat een angst toch voor "rechts" lees ik in de reacties. Rechts is niet perse racistisch of intolerant of onfatsoenlijk. Rechts is liberaal. Rechts is tegen (te) veel overheids bemoeienis. Rechts is tegen institutionalisering van alles. Ouderen zorg, armen zorg, kansarmen zorg, gehandicapten zorg. Rechts is vóór minder bemoeienis, we komen er zelf wel uit. Rechts is liberaal, links is conservatief. Rechts wil vernieuwen, links wil behouden. Maar dat geld alleen als je in links/ rechts geloofd. Want Nederland is gewoon nog steeds de polder, daarvan is het huidig midden kabinet toch wel het meest sprekende voorbeeld.

Reinaert de Vos
Reinaert de Vos25 nov. 2013 - 13:37

Ik moet nog zien hoe die nieuwe politieke correctheid vorm gaat krijgen. Het heeft volgens mij weinig van doen met beter luisteren want de vraag is altijd naar wie of wat. De wereld is de afgelopen tien jaar simpelweg poreuzer geworden en dat betekent dat de scheet die je in Limburg laat in Groningen wordt geroken en niet zelden ook in China Of de VS. Er is dus wat meer voorzichtigheid en velen zullen geen zin hebben in gezeik. Het is geen lolletje je telkens te moeten verdedigen omdat je moslim bent of van Zwarte Piet houdt. Hysterie, onbegrip, onverdraagzaamheid en een gebrek aan humor zijn eerder de tendensen die ik zie. Die nieuwe politiek-correcten zullen het trouwens nog zwaar krijgen want er zal altijd wel iets zijn dat niet mag of kan of abject gevonden zal worden. Ik voorspel dan ook dat na het naïeve multiculturalisme van de jaren negentig en de obsessieve zinloze integratiedwang van de jaren nul we zijn aanbeland bij de nieuwe segregatie, van buiten houden we ons steeds meer gedeisd terwijl we in onze 'groep' onszelf kunnen of willen zijn. Het vechten voor Zwarte piet als openbaar algemeen feest zal wegebben. Het wordt tenslotte al niet gevierd door veel religieuzen (moslims, pinkstergemeente, Jehova's, bevindelijken). De humor van Theo Maassen of Hans Teeuwen zal niet meer geslikt worden door allochtonen en wellicht zal ook het Caraïbisch carnaval in Rotterdam ten prooi vallen aan het verwijt van seksisme. Religieuze gemeenschappen verstrakken. Er ontstaan steeds meer gemeenten waar orthodox christelijken in de meerderheid zijn omdat ze naar elkaar toetrekken, waardoor de gematigden verdwijnen. Dat zie je ook bij sommige katholieke kerken waar orthodoxe katholieken uit Oost-Europa een enorme invloed hebben op het wat anarchistische katholicisme van Nederland. Er is weer vraag naar ouderwetse liturgie. Alles is in beweging en zorgt voor een hang naar veilige havens en vrijplaatsen. Ze zullen steeds minder in de openbare ruimte te vinden zijn of op de TV. Een keten aan onverdraagzaamheid en onbegrip loert om de hoek. Er zal onvermijdelijk een nieuwe verzuiling ontstaan. Of die segregatie positief is hangt af van de plaatsen waar we elkaar op het werk, op school of in de openbare ruimte op een goede manier kunnen ontmoeten. Daar moet het neutraal zijn anders ontbranden er elke dag 'culture wars' en daar zit niemand op te wachten.

Sarah45
Sarah4525 nov. 2013 - 13:37

Helemaal mee eens maar het grote probleem begint bij het brengen van offers. Het weglopen van de stoelendans. Ten behoeve van die gekleurde Nederlander. Of het kiezen voor de gekleurde Nederlander ipv de blanke autochtoon bij gelijke geschiktheid. Dat is nodig. En dat doet auw. Balans brengen in de huidige situatie vergt dus een tikkie meer.

7anpau1
7anpau125 nov. 2013 - 13:37

Politiek correctheid en fatsoen zijn in mijn ogen twee totaal verschillende zaken. Ik vind die politiek correctheid waarbij men als men links was per definitie goed was en iedereen die er anders overdacht meteen in het kamp van racisme, fascisme en 'in de oorlog zou je fout geweest zijn', die de jaren 70 t/m 90 hebben gedomineerd, buitengewoon onfatsoenlijk. Die arrogante hypocrisie en onfatsoenlijkheid van de politiek correctheid is hopelijk wel definitief doorgeprikt.

Sonia2
Sonia225 nov. 2013 - 13:37

Ik lees hier veel aannames waar ik vraagtekens bij zet. Bijvoorbeeld over de scherpe tegenstelling tussen 'goed' en 'fout' na de oorlog, en ons besef daarvan. Na de oorlog, en ook nog in mijn schoolboeken, werd onze vérgaande collaboratie met de nazi's gecensureerd, en de propaganda diende er voor om iedereen ervan te overtuigen dat dat slechts incidentjes waren, maar we vooral toch een enorm verzetsapparaat hadden met moedige helden en we vreselijk te doen hadden met de Joden. Niets is minder waar. Ik noem alleen al de Amsterdamse politie die 'kopgeld' kreeg voor iedere opgepakte Jood en de NS die heel veel heeft verdiend aan de deportatie van Joden. Afgezien daarvan is het nog maar de vraag of dat idee van wat goed of fout is na de oorlog werkelijk zoden aan de dijk heeft gezet. Want na de oorlog zijn de massaslachtingen in andere landen gewoon doorgegaan tot op de dag van vandaag, en sommige daarvan steunen we en assisteren we. Neem bijvoorbeeld het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime, dat was na de Tweede Wereldoorlog. Afgezien van enkele protesten van individuen in partijen (jawel, van de "gutmensch") stonden wij daar sympathiek en begripvol tegenover, met name de antisemieten van voor de oorlog SGP en GPV (in 2000 opgegaan in de ChristenUnie) en de VVD. Pas eind jaren '80 begonnen de protesten werkelijk vorm te krijgen. Neem bijvoorbeeld Israël en wat het tot op de dag van vandaag met de Palestijnen doet. Okee, Joden zijn nu heilig, maar kijk eens hoe we schijnbaar gemakkelijk daar andere groepen voor in de plaats zetten. En dan noem ik alleen maar de Arabieren/moslims. De Tweede Wereldoorlog vormt dan nog steeds wel een eikpunt, maar het is een vals eikpunt omdat het andere Westerse misdaden en slachtingen bedekt. [Ware moed zit hem niet in het schieten vanuit je loopgraaf. Die toont zich pas, als je eruit durft te klimmen om de ander in de ogen te kijken.] Mijns inziens een onjuiste voorstelling van zaken. Het is uitsluitend veilig trappen naar beneden, naar de zwakkere of kwetsbare, waarbij het slachtoffer wel degelijk in de ogen wordt gekeken. Die loopgraven bestaan helemaal niet. "Politieke correctheid" is tegenwoordig helemaal een medicijn dat op semantische wijze elke ziekte geneest en witter wast dan andere witwassers. Het wordt verkocht door colporteurs die daar aan verdienen, zoals politici, pro-racisten en opiniemakers cq journalisten. Heeft iemand een mening, dan kun je er rustig "politiek correct" op plakken als die je niet bevalt. En bij iemand die zijn mond houdt, hetgeen je niet bevalt, kun je hetzelfde doen. De term betekent niets meer en is irrelevant. Zeker wanneer het om racisme gaat, want dat heeft niets met politiek te maken. Tenminste, elke nederlandse politicus is (officieel) tegen de invoering van racisme in de politiek.

MicFrei
MicFrei25 nov. 2013 - 13:37

Heeft iemand hier ooit iemand wegens huidkleur gediscrimineerd?...ik niet, sommige donkere mensen zien er een beetje raar uit, maar dat komt omdat ik blank ben.Sommige blanken zien er ook raar uit, maar dat komt niet omdat ik donker ben. Ik denk dat de meeste integraties vanzelf gaan. Iemand zei hier dat jongeren tegenwoordig veel kosmopolitischer zijn dan vroeger en dat klopt. We communiceren met iedereen all round the world en dat was 20jaar geleden ondenkbaar. Om met grote woorden te spreken, ik denk dus dat er een geheel nieuwe wereld aan het ontstaan is, voor je ogen, nu. De internetmens bestond nog helemaal niet even terug, en de verwijzing naar politieke correctheid gaat terug naar de tijd dat de wereld nog geen dorp was en je dus veel gemakkelijker je fantasieen kon loslaten over hoe die andersmens dan wel niet anders was. De internetmens in in principe neutraal en gelijkwaardig. Iedereen op facebook heeft een gratis account en een foto. Je kan zeggen wat je wil, behalve dat alle joden weer de oven in moeten, en waarom zou je dat ook gaan zeggen? En tja, wat is fatsoen? Schijt er al iemand weer op straat ongeacht huidskleur.? Nope...de mens is veel beschaafder dan tot nu toe werd aangenomen en dat komt gewoon omdat ze dat van zichzelf uit willen, en niet omdat een Fatsoenspriester ze dat zegt.

hvwrd
hvwrd25 nov. 2013 - 13:37

"Donkere mensen lopen veel meer kans om opgepakt en gecontroleerd te worden door politie dan witte mensen." Ik zou opgepakt toch maar weglaten of veranderen in staande-gehouden...

1 Reactie
deltanine
deltanine25 nov. 2013 - 13:37

Nou, getuige dit filmpje ook vaker opgepakt: http://www.youtube.com/watch?v=LvHXrfYiRGk Wel vraag ik me soms af hoe men zich gedraagt als ze zich moeten legitimeren. Zou je ook aangehouden worden als je je legitimeert en de agenten verder vriendelijk te woord staat? (al is dat soms moeilijk, zeker als je naar jouw idee onterecht staande gehouden wordt) Ik moet denken aan het verhaal van een wijkagent in mijn klas. Hij vertelde dat hij in zijn wijk altijd hangjongeren benadert, dat hoort immers bij zijn taak als wijkagent. Niet voor iets vervelend, maar gewoon om contact te leggen. Hij vertelde dat hij bij niet-Nederlandse jongeren niet in contact kan komen, ongeacht zijn benadering. Hij krijgt direct vragen wat hij komt doen en uitleg komt bij hen niet aan. Ik ken deze man als een hele rustige en vriendelijk man- ik weet zeker dat hij het op een respectvolle manier mensen benadert en dat het geen agent is die kickt op zijn macht. Tip voor iedereen: als je wordt staande gehouden, ongeacht de reden, wees vriendelijk en respectvol, en niet op een sarcastische manier. Werk mee en voer het gesprek op een manier die je ook zou doen bij iemand die je respecteert. Bij de meeste agenten kan je dan uiteindelijk ook kritisch zijn. Maar ga niet gelijk beschuldigen, verwoord het eerder als: "ik moet me zo vaak legitimeren, kunt u zich voorstellen dat ik op een gegeven moment ga denken dat de politie iets tegen mij heeft?".

[verwijderd]
[verwijderd]25 nov. 2013 - 13:37

Goed artikel behalve dat de politieke correctheid ook het onuitgesproken verbod was om problemen met de niet westerse allochtonen te benoemen. Verder maakt de schrijver exact dezelfde fout als degene die hij beschrijft; namelijk door te denken dat als in zijn eigen beperkte mediakring (NRC,VARA, Volkskrant etc) en vriendenkring dit een hernieuwd gewonnen standpunt is, dit ook meteen voor de gehele maatschappij geldt Dit zijn immers exact dezelfde actoren die vroeger de politieke correct controleerden)

1 Reactie
rbakels
rbakels25 nov. 2013 - 13:37

Beseft u dat het in uw kringen inmiddels "politiek correct" is om om niet-westerse allochtonen af te geven? Wat is trouwens een "niet-westers allochtoon"? Japanners plegen daar bijv. niet toe gerekend te worden. Mijn conclusie: een "niet-westers allochtoon" is een ongewenste allochtoon. Met die definitie zijn automatisch alle "niet-westerse allochtonen" ongewenst.

[verwijderd]
[verwijderd]25 nov. 2013 - 13:37

Sterk staaltje wensdenken. Steeds meer Nederlanders die leren luisteren? Degenen die nu luisteren deden dat altijd al. Daarbuiten heeft het spelletje Zwarte Pieten juist een ravage aangericht. Bij veel mensen hoef je voorlopig niet meer met klachten over racisme aan te komen, want dat gaat toch maar over Zwarte Piet of al dan niet foute grappen. Dat was overigens ook de expliciete bedoeling van Quinsy en zijn medeprovocateurs: de boel lekker op scherp zetten, aantonen en benoemen (goh, van wie hebben ze die kunst afgekeken?). Nou, ze hebben hun zin gekregen. Met het voorspelbare effect dat mensen die echt racisme aan willen pakken door de radicalen van beide zijden zijn weggevaagd en in een even weinig benijdenswaardige positie zitten als de redelijke mensen die in Syrië om meer democratie vroegen. Voorlopig zal niemand naar hen luisteren.

2 Reacties
TonNoort
TonNoort25 nov. 2013 - 13:37

'Sterk staaltje wensdenken.' En hoe moet ik jouw commentaar dan zien? Ook als wensdenken. Zo'n zwartkijker ben je toch niet? Alles begint met wensen, Piet. Eerlijk gezegd geloof ik dat vooral de pro-pieten het gevoel hebben een pak slaag te hebben gekregen, en terecht denk ik. Ik heb vooral op facebook een poging gedaan mijn standpunten verduidelijken tegenover familieleden. Opvallend was dat men na mijn aanzet, iedere discussie uit de weg ging. Wat opviel waren de denksjablonen waarachter ze zich verscholen en het volkomen gebrek aan werkelijke argumentatie. 'Het is toch leuk' en 'Dan gaan ze maar ergens anders wonen' . Ik denk dat de boodschap erg goed is overgekomen - niemand is zo dom te denken dat die argumenten enige indruk zouden maken - en men gewoon niet graag publiekelijk zijn ongelijk etaleert.

JanB2
JanB225 nov. 2013 - 13:37

Bij veel mensen hoef je voorlopig niet meer met klachten over racisme aan te komen, want dat gaat toch maar over Zwarte Piet of al dan niet foute grappen. Dat is inderdaad het gevolg van dit soort onzin. Het hele gezeik over Zwarte Piet heeft het racismedebat feitelijk geridiculiseerd. Met alle negatieve gevolgen vandien.

seniorg
seniorg25 nov. 2013 - 13:37

Beste Mijnheer van Rijsbergen, U bent een ongecompliceerd mens, dat blijkt maar weer. Geen enkel probleem met het Stürmer-begrip Gutmensch. Moet kunnen toch? Het probleem is dat sommige zaken geheel los staan van die 'politieke correctheid' maar simpelweg een kwestie van fatsoen, beschaving zo u wilt. Racisme is geen mening, maar een probleem. Overigens: ik heb de indruk dat dat stoere racisme van zo'n Gordon, of Spijkerman vooral een onhandige uiting is van de echte nieuwe politieke correctheid (die van Fortuyn, Van Gogh, Wilders c.s.), namelijk dat je hoe dan ook alles moet kunnen zeggen als je dat toevallig wilt.

1 Reactie
JanB2
JanB225 nov. 2013 - 13:37

Het probleem is dat sommige zaken geheel los staan van die 'politieke correctheid' maar simpelweg een kwestie van fatsoen, beschaving zo u wilt. Dát is inderdaad het punt. Niet zozeer de specifieke uitspraken van deze of gene zijn het aanstootgevend element alswel de ordinaire misselijkmakende sfeer die er omheen hangt: het kwetsen om te kwetsen, het superioriteitsgevoel en het leedvermaak. Daarin zitten overigens ook de overeenkomsten tussen de huidige antisociale hype en het extreem rechts uit de jaren 30: er is een groep mensen "opgestaan" voor wie het menens is om anderen te kleineren en te kwetsen, puur om hun eigen lage allooi te maskeren. De ranzige platvloersheid, de volkse mentaliteit (in de slechte zin van het woord) en het gebrek aan elementair fatsoen die daarmee gepaard gaan delen ze met de jodenmeppers van welleer. Zorgwekkend daarbij is ook hoe de media hiermee omgaan: in plaats van deze lieden terug te jagen in hun volkse holen (ik meen het écht) wordt hen een platform gegeven om hun boertigheid te etaleren. Met alle gevolgen voor het besef van wat wél en wat niet kan bij de gewone burger.

Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman25 nov. 2013 - 13:37

Uitstekend artikel: hier wordt ook in duidelijk hoe het komt dat het woord racisme zulke heftige reacties oproept. Na de oorlog was racisme taboe vanwege de oorlog. Daardoor is er aan het woord racisme iets komen te kleven als "net zoals Hitler deed". Daardoor is het nu voor mensen extreem moeilijk te accepteren dat iets wat ze zeggen racistisch is. De reactie "Ik ben toch geen racist?" betekent eigenlijk: "Ik ben toch niet zoals Hitler?" Racisme is belsit niet altijd "net zo erg als in de oorlog". Maar dat betekent niet dat racisme daarmee "prima" is om te doen. Mensen als Gordon realiseren zich niet dat wat ze zeggen *wel* kwetsend en neernuigend is (en daarmee racistisch). Als dat wordt gemeld, betekent dat *niet* dat hij iets heeft gedaan dat "net zo erg" is als Hitler deed, uiteraard. Ik hoop dat het wooprd racisme ooit een keer van z'n zwaarte wordt ontdaan. En dat mensen zich tegelijkertijd realiseren dat het nastrevenswaardig is om niet racistisch te handelen.

2 Reacties
deltanine
deltanine25 nov. 2013 - 13:37

Snap je dan ook waarom een groot deel van het Nederlandse volk geen oor heeft naar een kreet als "Zwarte Piet is Racisme"? Zeker als er een academische uitleg achter zit waarmee eigenlijk institutioneel racisme bedoelt wordt. Mensen consumeren media via nu.nl en een stukje in de krant. Ze gaan niet op zoektocht naar wat de initiatiefnemers die zo'n kreet bezigen nou precies onder racisme verstaan.

TonNoort
TonNoort25 nov. 2013 - 13:37

Prima gezegd! Helemaal mee eens. Als je een taboe op kwalificaties gaat leggen dan kun je helemaal niets meer zeggen.

Heinz2
Heinz225 nov. 2013 - 13:37

Monty Python komt weer samen! Raad eens? Ze gaan "The live of Mohammed" spelen. Van mij niets anders dan respect en een gulle lach. Maar dan schijn ik in de ogen van deze heer geen respect en humor te hebben. Ga toch weg man, met je respect. Want dat schijnt maar van 1 kant te moeten komen.

1 Reactie
SjoukeBoonstra
SjoukeBoonstra25 nov. 2013 - 13:37

== Monty Python komt weer samen! Raad eens? Ze gaan "The live of Mohammed" spelen. == Dat betwijfel ik ten zeerste. De heren komen (op Terry Gilliam na) allemaal van Oxford of Cambridge, die gaan echt geen titel in raar steenkolenengels bedenken. En die gaan ook niet rechtstreeks iets over Mohammed doen, dan zou het al meer iets in de trant van Life of George worden, een vage buurman van Mohammed - als ze zich zo zouden willen herhalen, en ook daar geloof ik niks van...

[verwijderd]
[verwijderd]25 nov. 2013 - 13:37

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
WilWortel
WilWortel25 nov. 2013 - 13:37

Erwin.. Het gaat alles behalve goed. Heb je al naar die emigratiecijfers en emigratiemotieven gekeken? Is dat een teken aan de wand of sluit je je ogen en blijf jij denken dat het goed gaat?

SjoukeBoonstra
SjoukeBoonstra25 nov. 2013 - 13:37

== Vervolgens ruilden we in de jaren zeventig de dominee met zijn Heilige Boek in voor de nieuwe linkse politieke correctheid, met zijn nieuwe taboes en zijn onmogelijke eis om helemaal 'goed' te zijn. Niet voor niets sprak babyboomer Pim Fortuyn later van 'de linkse kerk'. Deze kerk had ook zijn nieuwe dominee, die op zijn Geenstijls de 'linksche Gutmensch' werd genoemd. En net als de dominee werd deze Gutmensch ook beschuldigd van hypocrisie. == En zo gooit van Rijsbergen achteloos vijf decennia door elkaar. Goed bedoeld wellicht, maar duidelijk een product van jarenlange geschiedvervalsing. Dat Fortuyn het over de "linkse kerk" had, betekent niet dat er ooit iets als een "linkse kerk" bestaan heeft. Links stond voor zelf nadenken, je juist NIET door een dominee laten leiden, stond voor opkomen voor je rechten en het durven zeggen als je misstanden ziet. In de jaren '70, '80 en '90 werd er niet over de "linkse Gutmensch" gesproken, juist door de herinnering aan de oorlog. Die kreet ontstond pas in de jaren '0 toen er - inderdaad door Fortuyn en later door Wilders en media als GS - uitbundig werd gekoketteerd met nazisme en fascisme. Ook was "links" en "politiek correct" niet voorbehouden aan de zgn. "professorial-managerial class", maar had een brede basis onder zowel arbeiders als middenklasse. Ook wat hier in een van de commentaren smalend de "Mavo-opgeleide mens" wordt genoemd (die overigens een veel beter opleiding had genoten dan de HAVO-klantjes van nu), was ruimschoots vertegenwoordigd. Het was in Nederland normaal om respect te tonen, ook tegenover andersdenkenden en anders gekleurden. Dat werd overigens vooral door CDA en VVD in samenwerking met de grote media al sinds de jaren '80 systematisch afgebroken. Het club- of buurthuis, waar je in de jaren '60 en '70 na schooltijd van alles kon doen, waar je cabaret kon spelen, muziek maken of gezellig stappen, dansen, in je vakantie blokhutten bouwen omdat je ouders niet naar Frankrijk gingen en jij dus ook niet, dat club- of buurthuis waar je van alles leerde, waar je vrijwilligerswerk deed omdat het leuk was, dat werd in de jaren '80 weggehoond door Avro, Tros en Telegraaf. Wat kostte dat allemaal wel niet, die geitewollensokken, die logen en gogen, die morsige types met baarden en hangtieten. er uit met die zooi. En er ging meer, wat je gedaan had, wat je geleerd had, waar je voor stond, dat werd in de media met de grond gelijk gemaakt. Opvreters, hippies, vieze linkse zooi. De vakbond! Wat voor idioot geeft daar zijn geld nou aan uit! Toen Hans Janmaat opkwam, bleek de tijd nog niet rijp, er werd tegen 's mans gore ideeën gedemonstreerd. De cabaretiers uit de buurthuizen wisten de misstanden nog steeds scherp te tekenen en vonden nog steeds veel bijval. Nu, inderdaad zo'n vier decennia later, is de afbraak bijna compleet en de geschiedschrijvinng zou zo uit een boek van Orwell kunnen komen, zelfs iemand die het goed meent en een serieus stuk wil schrijven, vindt niet terug hoe het was. De vakbonden zijn kapot, de sociale partijen gekaapt door neoliberalen, de arbeider is niet meer georganiseerd en wordt door niemand vertegenwoordigd. En we kijken elkaar aan en zeggen: ja, maar het kán niet anders. Hoe weet je dat? Nou, dat stond in de Telegraaf. Was op P&W. Staat overal op internet. Dat is ons Ministry of Truth, in private handen natuurlijk. Newspeak is overal. War is peace. Freedom is slavery. Ignorance is strength. De crisis kwam van links. Multikul en policor zijn fout. En de samenleving is geen samenleving meer maar een horde bange mensen die elkaar niet meer vertrouwen. Een ideale wereld om leeg te roven.

3 Reacties
deltanine
deltanine25 nov. 2013 - 13:37

Ik heb even gctrl-F-t op 'Mavo' om te kijken of nog iemand anders dan ik de Mavo heeft genoemd, maar nee. Ik heb het niet helemaal niet smalend genoemd. Ik heb juist gezegd dat ik liever een kundige loodgieter zie dan een zweverige filosoof. Ik heb wél gezegd dat zij uit zichzelf niet snel op onderzoek uit gaan naar wat een activistische groep nou precies onder (institutioneel) racisme verstaat.

lembeck
lembeck25 nov. 2013 - 13:37

"Amen"... Niets aan toe te voegen. Heft het glas: Proost Sjouke... top!

MarkHuisman
MarkHuisman25 nov. 2013 - 13:37

Goede bijdrage! Je merkt dat intellectuelen en journalisten de neiging hebben de geschiedenis te herschrijven met in de hoofdrol hun eigen sociale groep en hun eigen preoccupaties. Jij noemt de jaren 70, 80 en 90. Maar je kan ook kijken naar de mythevorming rond de jaren 60. Ook in dit artikel weer. De opstand wordt enkel geduid in culturele termen. Kerk, zuil, Beatles en Stones. Maar de belangrijkste motor van de opstand was de Vietnam-oorlog. In de VS maar ook in Europa. In Nederland was naast Provo vooral de Socialistische Jeugd actief. Een organisatie die veel meer dan Provo bestond uit jongeren met een arbeidersachtergrond. De Socialistische Jeugd is zo'n beetje uit de geschiedenis weggeschreven. Jij geeft een aantal redenen waarom solidariteit en respect verdwenen zijn en je geeft vooral de media de schuld. Ik denk dat je een punt hebt maar dat het dieper gaat. In een andere reactie heb ik gewezen op een interview van Thatcher aan het begin van haar regeerperiode. Ze zei toen iets heel opmerkelijks, n.l.: "Economics are the method; the object is to change the heart and soul."
 Ze wilde een ander type mens. En ik denk dat de neoliberalen daar in geslaagd zijn. Privatiseringen, dereguleringen, afbraak van sociaal vangnet, marktwerking heeft de mensen veranderd, precies zoals Thatcher hoopte. Niet in een klap maar geleidelijk. En niet omdat mensen dat perse zo willen. Maar omdat ze wel moeten. Om mee te komen moet je volledig voor je zelf gaan. Je bent je eigen bedrijfje. Je investeert in jezelf, je gebruikt social media als uithangbord/reclame, je moet overal de beste zijn…anders zijn anderen je voor en ben je een 'loser'. In een dergelijke maatschappij, van iedereen tegen iedereen, kan racisme welig tieren. Is het nu hopeloos? Dat denk ik niet. Ik denk wel dat we een lange weg te gaan hebben om die solidariteit terug te winnen. Maar er zijn wel tekenen die in een goede richting wijzen. Bij de vakbond zijn ze er achter dat het niet langer meer werkt om je als sociale ANWB op te stellen. Wil je weer wat betekenen dan moet je leden werven, acties voeren, stakingen. Speciaal voor die benadering worden er tegenwoordig 'organisers' aangenomen. De SP is natuurlijk een partij met veel arbeidersleden en stemmers. En zelf vind ik het feit dat zwarte Nederlanders nu opstaan om zwarte piet aan te kaarten ook heel bemoedigend. Je ziet wat je teweeg kan brengen -zelfs als je begint met een kleine groep dwars tegen de heersende consensus in.

bthesingh
bthesingh25 nov. 2013 - 13:37

De Zwarte piet en racisme in Nederland discussie is het gevolg van veel te lang weinig goed weerwerk tegen Wilders. Het is vooral goed dat de zwarte piet discussie vooral door de zwarte mensen zelf wordt aangezwengeld. Pijnlijk duidelijk werd namelijk dat vele progressieve mensen helemaal niet klaar staan voor hun zwarte medemens. In hun boekenkast staan vast werken van MLK, Obama en Mandela, maar in eigen land duiken ze zogauw het gaat over racisme. De zwarte mensen hebben dus net als MLK en de burgerrechtenbeweging in de VS gemerkt dat je alleen je rechten krijgt als je ze opeist. Dat doen ze nu op een goede manier waarbij ze het moreel en juridisch recht aan hun kant hebben. Zwarte piet is een karikatuur van zwarte mensen die steeds weer herhaald wordt. Een substantiele groep mensen ervaart het als kwetsend. Voldoende gronden dus om een aangifte te doen van racisme tegen de organisaties die nu nog steeds zwarte piet in de standaard uitdossing gebruiken.

1 Reactie
FransAkkermans1947
FransAkkermans194725 nov. 2013 - 13:37

"Dat doen ze nu op een goede manier waarbij ze het moreel en juridisch recht aan hun kant hebben." U eist iets op wat u al heeft, namelijk recht van spreken. Dat levert geen vooruitgang op. Recht op gelijk krijgen bestaat echter niet.

clara51
clara5125 nov. 2013 - 13:37

De poging die Van Rijsbergen heeft gedaan om een en ander in een doorlopend perspectief te plaatsen verdient waardering. Maar ik haak altijd bijna automatisch af als het begrip 'politiek correct' wordt gebruikt. Van meet af aan is dat begrip gebruikt als dooddoener. Als manier om de ander te diskwalificeren en buiten de discussie te plaatsen. Die ander is dan zonder uitzondering iemand van de andere politieke kant. De betekenis waarin Dylan het begrip politiek correct gebruikt, het algemenere 'not done', 'zoiets doe je niet', komt nauwelijks voor. Althans, ik ben politiek correct nooit in die betekenis tegengekomen. Toch is dat waar het volgens mij voortdurend om gaat: om wat door mensen, door de samenleving, dus in het algemeen, als 'not done' wordt gevoeld. Dat heeft met politiek niets te maken. Ook niet met recht. Maar alles met de mate waarin een zekere mate van fatsoen bij mensen is geïnternaliseerd. Wat ik verder opmerkelijk vind is dat in de analyse van Van Rijsbergen de rol van internet - en dan met name het lekker anoniem kunnen posten - ontbreekt. Het open internet heeft in een paar jaar tijd grote gevolgen gehad voor de manier waarop mensen zichzelf, in een veel bredere kring dan voorheen, kunnen profileren. En dat je dat met een bivakmuts op kunt doen haalt bij bepaalde mensen de handrem eraf. Maar hier past toch ook een relativerende opmerking. De soms overkokende internetgemeenschap is de gewone gemeenschap niet. Alleen kwantitatief al niet. Het respect dat mensen elkaar in de openbare ruimte tonen is gelukkig aanzienlijk groter dan dat op internet. En de manier waarop mensen elkaar op internet bejegenen is ook geen maat voor wat in het echte leven gebeurt. De twee keren dat ik mensen die op internet behoorlijk te keer kunnen gaan, in het echt ontmoette, bleek het gezelschap voor zo'n 75% uit doodgewone aardige en brave wat rondbuikige mannen van middelbare leeftijd te zijn. Die het niet in hun kalende hoofden zouden halen live op dezelfde grove manier naar hun gesprekspartners uit te halen als op internet. Tegen mij zeiden ze allemaal netjes u, tot mijn verbazing. Ik denk dat dat een van de stille problemen van deze tijd is. Dat mensen een dubbelleven kunnen leiden en in de virtuele wereld kunnen losgaan zoals vroeger in de kroeg.

1 Reactie
Woeki Hypo
Woeki Hypo25 nov. 2013 - 13:37

@clara legêne, di 26 november 2013 23:04, Dooddoeners. Dat een begrip als “politiek correct” retorisch als dooddoener en diskwalificatie van de ander wordt gebruikt, zegt niets over een echte maatschappelijke betekenis of diepere filosofische achtergrond van het begrip. Zie mijn eigen reactie. Het is geheel terecht dat de schrijver aan het begrip “politiek correct” een echte maatschappelijke betekenis probeert te geven. En hij legt volgens mij goede verbanden wat dit betreft. Bijvoorbeeld met het begrip “Gutmensch”. Ik geef het begrip “politiek correct” ook een echte betekenis, maar dan in (economisch) filosofische zin, via het begrip deugd. Met een positieve emotionele lading. Er zijn veel meer begrippen die ook als dooddoener gebruikt worden, maar wel een maatschappelijke of politieke betekenis hebben, politiek effectief zijn en een politieke keuze vertegenwoordigen. Slim is om als dooddoener begrippen te gebruiken, waaraan mensen in het algemeen een positieve betekenis geven. Bijvoorbeeld: eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid of vrijheid. Met een negatieve emotionele lading. Er is zeker een verband tussen de beide termen “politieke correctheid” en “gutmensch” aan de ene kant en de idealen van sociaal democraten, socialisten en religieuzen aan de andere kant. Deze mensen of groepen zijn toch op zoek naar een moraal, het correcte en het goede. Dit zoeken wordt door de tegenpartij, (sommigen van) (radicaal) rechts, belachelijk gemaakt via de genoemde beide termen. O.a. via kritiek op maatschappelijke onderwerpen, waarbij deze groepen zich hypocriet gedragen t.o.v. de eigen leer. De radicaal rechtse denker of criticus, een hobbyist van de beide termen, gebruikt hier een intelligente aanvalsmethode (zolang het niet op chantage gaat lijken). Heeft fatsoen of “not done” niets met politiek of recht te maken? De PvdA wilde toch een fatsoenlijke samenleving en niet alleen als religie op zon- en feestdagen, maar een politieke keuze voor rechtvaardigheid op werkdagen? Splijtende ambivalentie. De internetgemeenschap is niet de enige gemeenschap waar sommigen een dubbelleven kunnen leiden. Wat te denken van o.a. de politiek: dubbele verhalen, dubbele betekenissen, dubbele houding, dubbele argumenten, dubbele agenda’s, dubbel spioneren, enzovoort? Is dat niet het hoofdprobleem van onze huidige tijd? Het dubbele van de dominante gestudeerde elite van tegenwoordig. Ook wel hypocrisie genoemd. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

Dehnus
Dehnus25 nov. 2013 - 13:37

Ik denk eerder dat de wat linksere Nederlander het gewoon niet meer pikt. Ze zijn gewoon 15 jaar doodgeschreeuwt en met iets doodgegooit waar zij niks mee nodig hadden. 15 jaar lang kregen zij de schuld van een eenling die iemand neerschoot. 15 jaar lang kregen zij de schuld van elke geloofs fanatici. 15 jaar lang kregen ze maar op hun bord geworpen dat ze niks terug mochten zeggen want dat was demonisatie. Ik denk gewoon dat ze het niet meer pikken, Ik althans ook niet meer. Ik laat me niet langer door die klootzakken wegzetten. Ik laat me niet langer als de schuldige aanwijzen. Ik laat me niet langer in afgunst aankijken of treiteren. Als je ruzie wilt kun je het krijgen, ik ben er ziek van en met mij velen. Dan mogen ze wel doen alsof WIJ het uitgelokt hebben, zij hebben gewoon 15 jaar gehad om hun partijtje volwassen te krijgen. In plaats van volwassen kozen ze ervoor om zich met NAZI figuren in te laten en lekker recalcitrant door te gaan. Deze figuren denken dat ze nog steeds kunnen schermen met dit soort gedrag, maar mensen pikken het gewoon niet meer. De "Linkse Elite" (wat lang niet altijd LInks is maar soms ook gewoon een VVD'er die libertarisch is) heeft gewoon geen zin meer in het geneuzel en zich maar schuldig te voelen omdat een Brabotje zich in zijn ballen gegrepen voelt (Niet te vergelijken met een Noord Brabander). Hij of zij wil niet meer constant verplicht naar Hazes luisteren of daar alles maar voor vrij maken, Hij durft gewoon ook weer zijn mondje open te doen.

1 Reactie
Voice
Voice25 nov. 2013 - 13:37

"Ik denk eerder dat de wat linksere Nederlander het gewoon niet meer pikt. Ze zijn gewoon 15 jaar doodgeschreeuwt en met iets doodgegooit waar zij niks mee nodig hadden. 15 jaar lang kregen zij de schuld van een eenling die iemand neerschoot. 15 jaar lang kregen zij de schuld van elke geloofs fanatici. 15 jaar lang kregen ze maar op hun bord geworpen dat ze niks terug mochten zeggen want dat was demonisatie." Ik denk, dat de rechtsere Nl-er het nog steeds niet pikt, na 30 jaar van onderdrukking door links minded people. Deze mensen zijn 20 tot 30 jaar doodgegooid met racist, fascist, nazi, bruinhemd, enz. Ik vind dat u mag vinden wat u vindt, als u een ander ook laten vinden wat hij/zij vindt. Ik zie op dit forum, GS, 1Vandaag, Trouw, VK, TG, enz. mensen die andere met hun mening niet in hun waarde kunnen laten. Mensen aan beide kanten van het politieke spectrum zijn verbitterd over de manier hoe de andere kant met hun omgaat of omgesprongen heeft. Dat heeft imo alleen maar te maken, dat beide zijde ervan overtuigt zijn, dat zij het alleen recht hebben op de waarheid. Ik kan goed op deze site komen zoals alle anderen en ik lees de meningen en geef hier antwoord op, zonder de ander fout te maken. U hebt uw mening door uw ervaringen in het leven en ik heb de mijne door mijn ervaringen. De daaruit voortkomende levensbeschouwelijkheid, maakt zowel u als mij niet fout. Maar dat is imo wel datgene wat er gebeurd, mensen kunnen zich niet inleven in de wereld van de ander en daardoor is de ander fout. Ik heb geen probleem met Wilders maar ook niet met Pechtold of Roemer, ieder heeft zijn ervaringen en opvattingen over het leven en daar hebben ze allemaal recht op om dat te uiten.