Joop

Politiek telkens door de knieën voor boeren

  •  
29-10-2019
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
boeren-1
Nederlandse kabinetten blijken agrariërs en vissers op alle terreinen ter wille. Door niet te handhaven en door in Brussel voor hen te lobbyen.
Half oktober zwichtten vier provinciebesturen voor het stikstofprotest van de boeren. Drenthe, Friesland, Gelderland en Overijssel. Dat kwam niet zozeer doordat de betreffende gedeputeerden slappe knieën hadden, het was meer een automatisme. In deze vier provinciecolleges zijn de partijen voor ondernemers en boeren namelijk zo machtig dat D66, GroenLinks en PvdA de rol van bijwagentje vervullen (en dat kennelijk accepteren!).
Onderschat ook de rol van ambtenaren niet, clubs als LTO hebben even hechte relaties met de provinciale bureaucratie als met de bestuurders en vaak veel langer. Dus dit soort gedeputeerden en ambtenaren weet exact wat er onder de boerenorganisaties leeft, inclusief de details van hun actieprogramma’s. Een bezoek van boze boeren aan een Gelders provinciehuis is dus… inderdaad, theater.
Boerenklimaatontkenners Landelijk is dit helaas ook het geval. Nederlandse kabinetten blijken agrariërs en vissers op alle terreinen ter wille. Door niet te handhaven en door in Brussel voor hen te lobbyen.
Nederland ligt al jaren in Brussel dwars tegen een – zeer afgezwakte – EU-beperking van pesticiden. Boerenklimaatontkenners zijn immers vaak ook ontkenners van het sterven van bijen, vlinders en andere nuttige insecten, alsmede van de vogels en andere dieren die zich met deze insecten voederen.
De regering heeft sinds 2012 actief glastuinbouwbedrijven geholpen zich te onttrekken aan de Europese emissiehandelssysteem ETS, waardoor die naar schatting enkele tientallen miljoenen euro’s minder ETS-gelden afgedragen. Maar die schadelijke emissie gaat gewoon door.
PFAS En dan schrijft de Volkskrant dat het ministerie van Landbouw meerdere signalen links liet liggen die erop wezen dat het systeem van het Programma Aanpak Stikstof (PAS), op instorten stond, ruim een jaar voordat de Raad van State er in mei een streep door zette. Doordat de landbouwpolitici en –ambtenaren met deze uitspraak geen rekening hielden, is er een jaar verspeeld waarin het ministerie zich had kunnen voorbereiden op een nieuw stikstofbeleid. Bijvoorbeeld door te inventariseren welke stikstof-uitstotende projecten paradoxaal genoeg een verbetering zijn. Vervuilende bedrijven uit de bebouwde kom verplaatsen, bijvoorbeeld. Rondwegen die dorpskernen ontlasten. Rotondes die kruisingen veiliger maken. Aparte paden voor fietsers en voetgangers.
Daarom lijkt de verontwaardiging in de bouwsector, die aanstaande woensdag tegen de stikstofregels demonstreert, iets minder een kwestie van de vermoorde onschuld spelen dan bij de boeren. Maar net als de agro-industrie met haar pesticiden en andere giffen, heeft de bouw zijn poly- en perfluoralkylstoffen. Zesduizend maar liefst, waarvan een kwart kankerverwekkend. Een aannemer die grond verplaatst, weet al lang dat die moet worden getest op de eventuele aanwezigheid van deze PFAS-stoffen. Maar dat kost geld. Dus neemt de bouwsector deze ‘misstand’ woensdag ook mee.
Strafbare feiten De bouwsector begint ‘publieksvriendelijk’, maar dreigt bij monde van Grond in Verzet dat wanneer het kabinet op 13 november niet aan hun eisen is tegemoetgekomen, de actievoerders wel met grote machines naar Den Haag komen. Arm, nog lang niet hersteld Malieveld. Arme automobilisten die voor hun werk op de rijkswegen moeten rijden, met al die betonmolens, bouwketen en hoogwerkers.
Kennelijk worden de bouwers geïnspireerd door de boeren of vooral, waarmee die wegkwamen. Strafbare feiten. Intimidatie. Racisme jegens DENK-politici. Jesse Klaver als pop ophangen. Nepfoto’s verspreiden van de rotzooi die een klimaatdemonstratie op het Malieveld zou hebben achtergelaten naast een eigen foto van een clean veld na de trekkersactie. Overigens verwoestten de boeren zelf twee weken later het Malieveld – illegaal betreden – op een schaal die Staatsbosbeheer nooit eerder had gezien.
Beklodderde gevel Het grootste theater echter is niet dat van de boeren of de bouwwereld, maar dat van onze regering. Haar klimaatakkoord dat geen gebouw is, maar de beklodderde gevel van een filmdecor. Waarachter, zoals we weten, niets dan wat dunne steunbalkjes.
De traditionele partijen honoreren namelijk gedachteloos alle lobby’s van het bedrijfsleven – inclusief die van Schiphol en Lelystad. Maar het moet ergens vandaan komen, dus dwingen ze individuele burgers om het leeuwendeel van de energietransitie via hun woningen te bekostigen. Warmtepompen, driedubbelglas, isolatie van muren en vloeren – overigens niet onaanbevelenswaardig – in plaats van minder Schiphol en minder megastallen.
Wij burgers worden bovendien getroffen door ‘oplossingen’ die zeer controversieel zijn: kolen vervangen door biomassa, het grootschalig plaatsen van lelijke reuzenwindmolens naast cultuur- en natuurlandschappen en het vullen van weilanden met zonneparken. Terwijl de afgelopen jaren langs wegen als de A1 en A50 reusachtige blokkendozen als paddenstoelen de grond uitrezen. Met platte daken, geknipt dus voor zonnepanelen. Win-win.
De overheid weigert echter bedrijven te dwingen tot zo’n dakpark. Dat is immers niet neoliberaal.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (42)

Minoes&tuin
Minoes&tuin31 okt. 2019 - 6:41

Ik kan het alleen maar eens zijn met deze zeer goede bijdrage.

Inhoudelijk_Debat
Inhoudelijk_Debat30 okt. 2019 - 9:46

Ik zie al jaren veel te strenge wetten en regels waar de boeren mee te maken hebben. Hier klaagt men over het gebruik van pesticiden, dat er heel wat pesticiden al zijn verboden, daar wordt dan maar weer niet over gesproken. Het wordt juist eens tijd dat de boeren meer respect gaan krijgen en de negatieve houding richting de boer stopt. Alle mensen die alleen maar negatief zijn over boeren moeten vooral geen producten die direct of indirect van de agrarische sector komen meer tot zich nemen. Pas dan hebben ze echt recht van spreken.

1 Reactie
Katootje2
Katootje230 okt. 2019 - 13:21

Uit de stikstofcrisis en de achteruitgang van de insecten en het bodemleven blijkt dat het boerenbedrog is, of niet genoeg. De milieuactivisten moeten maar eens leren dat elke keer dat de politie werkeloos toekijkt hoe de wet wordt overtreden, daaruit het recht voortvloeit om kraaienpoten op de weg te gooien en zand in de machine. Als we ze eendrachtig willen stoppen, dan kunnen we dat en als de overheid het geweldsmonopolie ongebruikt laat als de wetshandhaving dat vereist, dan verzaakt ze daarmee het recht om aanspraak op dat monopolie te maken.

Gerjan Klok
Gerjan Klok29 okt. 2019 - 18:52

De vierde macht, de veganistische en de natuuridolate groeperingen en hun verwevenheid is zo sterk dat er gedrochten van wetgeving tot stand komen en niet haalbare milieudoelen worden worden vastgelegd, waardoor de samenleving ernstig geschaad wordt. Hier kan zelfs de boerenlobby niet tegenop. Ik ben bang dat ook de schrijver van dit stuk niet de kennis heeft om te kunnen beoordelen dat de natura2000, de stikstofdoelen en de pas normen niet reëel zijn. Arme gronden zijn in Nederland zonder intensief beheer niet mogelijk, ook niet bij een verdere reductie van de stikstof depositie. In veel van deze gebieden is al dertig jaar geen of nauwelijks onderhoud gepleegd. Dat is een belangrijke reden van de problemen. Ambtenaren met een eigen politieke agenda, gericht op het verkleinen van de veehouderij zitten uiteindelijk achter de huidige problematiek. Boeren worden gezien als maar een klein deel van de bevolking, maar de agrarische activiteit draagt voor 8 % bij aan de werkgelegenheid en voor een groter deel bij aan de economie. Lobby is niet perse negatief, maar kan bijdragen aan realistischer wetgeving. Als dit genegeerd wordt is er wat ernstiger aan de hand. Men vergeet dat veel van deze onrealistische wetgeving tot stand is gekomen onder ministers zonder inhoudelijke kennis van zaken. Ik denk o.a. aan Brinkhorst en van Aartsen op LNV en het ontbreken van een minister voor LNV in het vorige kabinet.

Katootje2
Katootje229 okt. 2019 - 16:42

"Politiek telkens door de knieën voor boeren" moet zijn: Politiek telkens door de knieën voor het bedrijfsleven.

3 Reacties
Libertain
Libertain30 okt. 2019 - 6:50

“Politiek telkens door de knieën voor boeren” moet zijn: Politiek telkens door de knieën heen voor het aanhang van PVV en ultrarechts.

4Vier!
4Vier!30 okt. 2019 - 7:40

Katootje 29 oktober 2019 at 17:42 “moet zijn: Politiek telkens door de knieën voor het bedrijfsleven.” Ik zou zeggen dat het moet zijn: “Politiek telkens door de knieën voor de verwende burgers die meer, meer, meer willen” We willen met z’n allen steeds meer luxe, onnodige producten, grotere huizen en dat alles tegen de laagste prijs om vervolgens de gevolgen van onze consumptie-drang als verantwoording bij een ander neer te leggen: overheid of bedrijfsleven.

Katootje2
Katootje230 okt. 2019 - 13:10

4Vier!: "Ik zou zeggen dat het moet zijn: “Politiek telkens door de knieën voor de verwende burgers die meer, meer, meer willen.” Dat is een minderheid die denkt dat ze de meerderheid vertegenwoordigt.

JanKlaasen
JanKlaasen29 okt. 2019 - 14:47

Ook boeren hebben stemrecht en mogen worden verantwoord door politici.

Break on through
Break on through29 okt. 2019 - 14:29

Goed verhaal. Vraag me sinds boeren akkefietje af wie in dit land eigenlijk aan de macht is. Het (boeren) bedrijfsleven? Of de overheid? Schaamteloos natuurlijk hoe boeren Malieveld aan gort jakkeren en het dan eigenhandig willen "herstellen". Niets daar van. Handhaven! De knoet er over. Uitzoeken wie waar voor verantwoordelijk is op die dag en dan gewoon even ophalen dat soort patjakkers. Paar daagjes in het hok er mee en daarna veroorzaakte schade plus 100% boete binnen twee weken overmaken anders weer het hok in á 50 euro per dag extra.... Strakkies met de bouwers is het nog makkelijker. Kentekenplaten registreren en in de gaten houden....

2 Reacties
Buitenstaander
Buitenstaander29 okt. 2019 - 18:27

@Break Goh, Ik heb zo'n stukje niet gezien toen studenten de UvA gebouwen ongeveer afbraken, tijdens hun 'protest'.... het kan verkeren….

Break on through
Break on through30 okt. 2019 - 4:19

In your face Norm! Ik hanteer gewoon de rechtse manier van agressief communiceren over "zwaarder straffen", verheerlijking van de controlestaat en "law and order" voor linkse standpunten. En dat werkt blijkt :)

Buitenstaander
Buitenstaander29 okt. 2019 - 13:47

Ach…. zou August dit verhaal ook zo gehouden hebben als het over het succesvol lobbyen van milieu-clubs ging? Clubs die jarenlang ook met dreiging en intimidatie en vooral 'gezonde' hoeveelheid populisme en emo proberen/den de NLse politiek op een ander spoor te brengen, waarbij we x-jaar later constateren dat het toch even anders zat met de 'feiten'? En het verhaal lezend kan je ook stellen dat NLse politici de boeren en vissers jarenlang niet erg serieus hebben genomen vwb hun beroepsuitoefening door regel naar regel klakkeloos te stappelen, en waar de bv Franse boeren / vissers (zie pulsvisserij) telkens met een enorme Franse politieke lobby in Brussel overal mee weg kwamen, incl torenhoge subsidies voor onrendable bedrijfsvoering? En idd als je jarenlang zaken laat slippen, en nu ineens voor bouwers en boeren de boel op slot gooit….. Kom nou…..

Bert de Vries
Bert de Vries29 okt. 2019 - 13:11

De politieke partijen die dit corrupte beleid mogelijk maakten, genieten nog altijd de steun van de overgrote meerderheid van de bevolking. En daarbij is de meest corrupte partij ook nog eens de grootste. Dankzij de steun van onze bevolking. Dit is niet zozeer de schuld van politici als wel de wil van het volk. Of, ander woord voor 'wil', de onverschilligheid van het volk. En, uiteraard, de betrokken sectoren. Zo werkt democratie.

4 Reacties
Buitenstaander
Buitenstaander29 okt. 2019 - 14:08

Helaas soms wel. En dat geldt helaas voor de meeste partijen, als je op deze manier 'corrupt' wil omschrijven. Welkom in NL.

MountEverest
MountEverest29 okt. 2019 - 14:09

Gelukkig wel. Kennelijk sta jij een linkse dictatuur a la DDR voor. Waar 99% gedwongen sober moet leven en moet consuminderen en een kleine elite, net als in "Animal Farm" allerlei voorrechten geniet.

Katootje2
Katootje229 okt. 2019 - 16:37

Kennelijk....., heeft MountEverest niet al teveel fantasie, want hij probeert steeds opnieuw iedereen die het niet met hem eens eens te associëren met zijn nachtmerries, maar o wee, als je hem associeert met fascisme, dat mag natuurlijk niet.

Libertain
Libertain30 okt. 2019 - 6:52

@Bert, toen in de DDR de gezegde was: “Elke land, elke volk verdient zijn eigen regering.”

pharis
pharis29 okt. 2019 - 12:58

Daar gaan we weer hele groepen weg zetten als dader , Het zijn een paar grootte spelers die de boel verzieken , zowel bij de boeren als het grondverzet en dat kan je ook op andere bedrijfstakken van toepassing verklaren. Die grootte vleesfabriekken grondhandelaren konden jaren lang hun gang gaan en zelfs als ze illegaal bezig waren dan volgde nooit een straf hooguit een schikking met een lachwekkende boetes die maar fractie zijn van de behaalde winst . Nooit werden ze hoofdelijk aansprakelijk gesteld . De kleinere bedrijven zitten klem tussen de banken en de regelzucht van de overheid die elke week wel nieuwe regels bedenkt die dan nog tegenstrijdig zijn met oude regels . Deze kleine ondernemers worden wel hoofdelijk aansprakelijk gesteld en daarbij veel te verliezen. In het klimaatakkoord zie het weer terug , de burger en kleine bedrijven moeten het meeste doen maar de grootste vervuilers ontspringen de dans en hebben ons opgezadeld met een klimaatakkoord dat zeer gunstig voor hun maar op einde niets doet voor milieu en klimaat .

2 Reacties
Gefaald
Gefaald29 okt. 2019 - 13:07

@pharis Wederzijds.

Gefaald
Gefaald29 okt. 2019 - 13:08

Sorry pharis, ik doelde op Proletariër hieronder. Niet op jou.

Proletarier
Proletarier29 okt. 2019 - 12:58

Het is bizar dat rechts nederland respect heeft voor boeren die een deur uit een provincie huis beuken terwijl ze neerkijken op mensen die demontreren voor het voortbestaan van de planeet... Geeft meteen duidelijk hun prioriteit aan... Niet te vertrouwen dat rechtse volk!

3 Reacties
Peter van Veen2
Peter van Veen229 okt. 2019 - 13:41

"die demonstreren voor het voortbestaan van de planeet" Dergelijke uitspraken doen en dan verbaasd zijn dat er op je wordt neergekeken. Nederlanders hebben nu eenmaal niet zoveel met drama queens, ongeacht de politieke voorkeur. Demonstreren voor het voortbestaan van je (familie-)bedrijf dat wordt bedreigd door regelgeving waarvan de noodzaak twijfelachtig is kan inderdaad op respect rekenen.

Buitenstaander
Buitenstaander29 okt. 2019 - 13:49

Ach… Rechts. Het was t wachten waard….. Gelukkig kunnen we Links wel vertrouwen of zo? … Wat een statement....

Joe Speedboot
Joe Speedboot30 okt. 2019 - 16:44

'Demonstreren voor het voortbestaan van je (familie-)bedrijf dat wordt bedreigd door regelgeving waarvan de noodzaak twijfelachtig is ' Je geeft precies aan waar de prioriteiten van die protesterende boeren liggen; louter bij zichzelf. Dat ze onze leefomgeving om zeep helpen, ach dat lost de volgende generatie maar op. En wat betreft die noodzaak, het zal wel geen toeval zijn dat de steun voor de boeren het grootst is onder laag opgeleiden, terwijl wetenschappers het er vrijwel unaniem over eens zijn dat de veeteelt moet inkrimpen.

EmC2
EmC229 okt. 2019 - 12:29

In de Betuwe hebben de boeren bijtjes nodig voor hun fruit. Het zijn dus ook de boeren(organisaties's) die zorg en onderzoek steunen voor bijtjes. Dit is duidelijk het verschil tussen iemand achter de computer die wat rapportjes leest en conclusies trekt en mensen uit de praktijk die met de bloemetjes en bijtjes werken in de praktijk.

Gi Raf
Gi Raf29 okt. 2019 - 11:51

''De partijen voor ondernemers en boeren namelijk zo machtig dat D66, GroenLinks en PvdA de rol van bijwagentje vervullen (en dat kennelijk accepteren!)'' Vergeet dat bijwagentje maar. De ''progressieve'' elite van D66, GL en PvdA is oppermachtig. Zonder (gedoog)steun van ''progressief'' (links lullen en rechts zakkenvullen) slaan VVD en CDA geen deuk in een pakje boter. Alles wat de laatste decennia is afgebroken aan sociale voorzieningen, arbeiders verworvenheden etc. heeft rechts alleen maar voor de rijken en hun ondernemingen en hun villa's en hun Tesla's etc. kunnen realiseren met steun van de ''progressieven''. Het wordt echt tijd dat links eens wat meer in de melk te brokkelen krijgt. Zoals in Portugal. https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/06/premier-costa-beloond-voor-herstel-a3975839

3 Reacties
Klaas Punt
Klaas Punt29 okt. 2019 - 12:31

Daar ben ik het wel mee eens Raf.

DaanOuwens
DaanOuwens29 okt. 2019 - 16:56

@ Kees Jij schrijft: Het wordt echt tijd dat links eens wat meer in de melk te brokkelen krijgt. Zoals in Portugal. Dan is dat dus een sociaal democratisch beleid. PvdA-beleid of noem het GL-beleid of desnoods D66 beleid. Maar zeker geen klassiek socialistisch SP-beleid. In de EU is Mário Centeno de minister van Financiën benoemd als de voorzitter van de Euro groep de opvolger van Dijsselbloem, Portugal leeft op toerisme. Is dus nota bene een gewaardeerd EU lid en voorzitter van de Euro-groep. Hoe neo-liberaal kan het zijn? Kortom Portugal doet alles wat je hier al maanden als draaikonterij aan PvdA, GL en D66 verwijt en nu beweer je dat dit beleid overal ingevoerd moet worden. Je geloofwaardigheid was al niet groot, maar hiermee wordt het zeker niet beter.

Gi Raf
Gi Raf30 okt. 2019 - 9:13

De sociaal-democraten in Portugal werken dus samen met links en niet met rechts. In Portugal hebben de sociaal-democraten blijkbaar niet hun ideologisch veren afgeschud. Waar de draaikonten als de PvdA van W.Kok en Asscher en Labour van T.Blair en Corbyn dat wel hebben gedaan. Zoals de arbeiders die op die draaikonten hebben gestemd door schade en schande hebben moeten ervaren.

Audio
Audio29 okt. 2019 - 11:44

@August Hans Het is al eerder gezegd: om te overleven hebben we de volgende zaken nodig: - voedsel - onderdak - kleding - waterwerken - vervoer - energie (verwarming) M.u.v. een groot deel van de kleding, wordt vrijwel alles hier ter plaatse geproduceerd. Dat geeft het belang van deze sectoren aan. De rest is secundair.

Rik Achterom
Rik Achterom29 okt. 2019 - 11:07

Absoluut geen verrassing. Zal ik je eens wat verklappen ... de overheid heeft hele zwakke knieën en geeft altijd aan iedereen toe, of het nou boeren zijn, uitgeprocedeerde asielzoekers, bouwers van torens van pallets in Duindorp en Scheveningen, iedereen moet altijd maar zijn zin krijgen in dit landje. Er heerst een cultuur bij de overheid van iedereen naar de zin willen maken en nooit nee durven verkopen, alles moet kunnen, alles moet mogen. Dit is veel te ver doorgeschoten natuurlijk. En dat mag ik als insider zeggen, ik werk namelijk bij de overheid.

3 Reacties
Ch0k3r
Ch0k3r29 okt. 2019 - 12:45

Het lijkt er inderdaad sterk op dat politici het type figuur zijn dat vroeger hun lunchgeld op school compleet vrijwillig afstond zonder ook maar ooit voor zichzelf op te komen. Zodra er ook maar enige dreiging van geweld is, knikken de knieën. Kijk wat er gebeurd als half NL richting Malieveld toogt als we verplicht aan de warmtepompen moeten.

Proletarier
Proletarier29 okt. 2019 - 13:05

Onzin. Overheid geeft vaak helemaal niet toe anders hadden ze wel iets gedaan aan Groningen, klimaatverandering, huisvestingsproblemen, en al het rechtse tuig in dit land.

Ch0k3r
Ch0k3r29 okt. 2019 - 15:46

@Proletarier Hoe kom je erbij. Heb jij het Malieveld vol zien staan met Groningers? En als Rutte al deze kant opkwam, was het onder zware politiebegeleiding op een doordeweekse dag en was hij voor het avondeten alweer thuis. En de overheid bestaat momenteel uit rechts tuig, ze gaan hun potentiele kiezers echt niet aanvallen.

Robert Follon
Robert Follon29 okt. 2019 - 10:35

Wat is er toch mis met boeren?

6 Reacties
Klaas Punt
Klaas Punt29 okt. 2019 - 12:30

Niet zoveel denk ik. Maar het is zo lekker om te kankeren op die lui want dan ben je populair.

Katootje2
Katootje229 okt. 2019 - 13:32

Ze hebben zich een doodlopende weg in laten sturen en dat hadden ze kunnen weten.

BrandweermanZ
BrandweermanZ29 okt. 2019 - 13:35

Waarom zou er wat mis zijn met de boeren? De reactie is uiterst logisch er speelt onzettend veel emotie mee. Dat zou toch te begrijpen moeten zijn.

MountEverest
MountEverest29 okt. 2019 - 14:07

De boeren komen op voor hun belangen en dat is volkomen normaal. De linkse hetze tegen de boeren is niet normaal, Als je in dit en andere stukken het woord boer zou vervangen door Marokkaan, zou je direct een proces aan je broek krijgen.

Buitenstaander
Buitenstaander29 okt. 2019 - 14:13

@Katootje De variant op: Mensen met een uitkering hadden kunnen weten dat ze in zo'n penibele situatie terecht zouden komen, hadden ze maar…… Hoe triest.

Katootje2
Katootje229 okt. 2019 - 16:40

Norm - Vertel eens, hoe zouden ze dat kunnen weten? Dan kan ik daar in het vervolg rekening mee houden als ik aan het speculeren ben op de beurs. -