Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Politiek moet nu echt werk maken van nakomen VN-Verdrag Handicap

  •  
17-04-2021
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
97 keer bekeken
  •  
607291271_a9ba9ba287_k

© cc-foto: Mando Gomez

Veel mensen met een arbeidsbeperking overleven op 70% van het wettelijk minimumloon, dat is ongeveer 1006 euro per maand
Geachte fractievoorzitters van de Tweede Kamer,
Ik schrijf deze brief, omdat ik zie en merk dat het VN-Verdrag Handicap nog niet goed wordt uitgevoerd in Nederland. Er moet nu echt werk van gemaakt worden, zeker omdat Nederland ook vergrijst. Het leren leven met een beperking hoort bij het leven en de leeftijd. De een start met een beperking. De ander loopt hem gedurende zijn leven op. Iedereen kan hiermee te maken krijgen, we moeten niet wegkijken, maar er werk van maken en we hebben daarbij hulp van u nodig.
Bijna drie jaar geleden schreef ik een brief aan premier Rutte en sindsdien ben ik bezig met actievoeren voor de rechten van mensen met een (arbeids)beperking, samen met onder andere de FNV, LCR, Iederin. Participatie is voor deze groep mensen nog steeds niet vanzelfsprekend.
Ik wil het met u hebben over de volgende punten:
  • Overleven met een uitkering en werken
  • Recht op een behoorlijke levensstandaard
  • De kostendelersnorm en de partnertoets
  • Waar begint het participeren?
Overleven met een uitkering en werken Veel mensen met een arbeidsbeperking overleven op 70% van het wettelijk minimumloon, dat is ongeveer 1006 euro per maand. Dat is het absolute bestaansminimum. Er is heel weinig aandacht voor de koopkracht van mensen met een arbeidsbeperking. Vaak hebben zij hogere zorgkosten dan een gezond persoon. Veel mensen denken dat zij wel extra compensatie krijgen vanwege hun beperking, maar dat is helemaal niet zo. Soms krijgen ze een tegemoetkoming in de kosten voor chronisch zieken, maar dat is maar een bedrag van rond de 200 euro per jaar. Dit staat in geen verhouding tot de werkelijke kosten. Ook als men niet fulltime kan werken moet men overleven van 70% van het wettelijk minimumloon en krijgt men met verrekeningen van inkomsten te maken, omdat men loon uit de uitkering krijgt en loon uit werk.
Ik wil u erop wijzen dat het veel beter zou zijn als er duurzame banen komen. Men moet een voorziening van het UWV kunnen behouden als men de baan kwijt raakt, op deze manier kan men sneller weer aan een andere baan komen, om volwaardig mee te kunnen doen. We hebben recht op een behoorlijke levensstandaard en dat is in mijn ogen niet het bestaansminimum, maar tenminste het wettelijk minimumloon.
Verder wil ik ook vragen of u kunt onderzoeken wat er gedaan kan worden aan de enorme administratieve lasten die bij een uitkering komen kijken. Veel mensen in een uitkering hebben enorm veel stress en waardoor er geregeld iets fout kan gaan in de administratie en daar kan men op afgestraft worden, uitkeringsgerechtigden moeten namelijk alles doorgeven als er iets verandert in hun situatie.
Recht op een behoorlijke levensstandaard Mensen met een arbeidsbeperking kunnen in veel gevallen niet (fulltime) werken, omdat ze door hun beperking niet voldoende energie hebben om fulltime te kunnen werken, daardoor kunnen ze vaak ook niet voldoende uren maken om het wettelijk minimumloon verdienen. Maar ook zij hebben recht op een behoorlijke levensstandaard stelt het VN-verdrag Handicap. (Artikel 28 VN-verdrag Handicap.) Soms is er een aanpassing nodig om tot gelijke behandeling te kunnen komen. Er moet voor mensen met een arbeidsbeperking een aanvulling komen tot het wettelijk minimumloon, want dan kunnen zij pas echt een volwaardig leven leiden. De inclusietoeslag is zo’n instrument, wat de FNV en LCR hebben voorgesteld. Dit verdient serieuze discussie in een nieuw kabinet.
De Kostendelersnorm en partnertoets De kostendelersnorm en de partnertoets zijn voor mensen met een beperking, maar eigenlijk voor alle uitkeringsgerechtigden, een groot obstakel. Deze regels maken mensen afhankelijk en het zorgt voor een toenemende dakloosheid en leidt tot woningnood.
Gemeenten hebben beleidsvrijheid als het gaat om de kostendelersnorm, maar maken vaak geen gebruik van deze vrijheid. De partnertoets en de kostendelersnorm weerhoudt mensen om samen te wonen, omdat men dan ook financieel afhankelijk is van de partner of huisgenoten, terwijl men al zo vaak afhankelijk is van anderen. Daarom zou de partnertoets en de kostendelersnorm afgeschaft moeten worden voor mensen met een (arbeids)beperking. Immers mocht iemand met een beperking gaan samenwonen, dan treedt de partner vaak ook op als gedeeltelijke mantelzorger, waar voorheen sprake was van een professional. In plaats van dit te stimuleren en te bevorderen, krijgt men als beloning voor deze informele arbeid ook nog een korting op de uitkering. Woningen blijven bezet door alleenstaanden en prijzen lopen op, omdat er geen woning meer is te krijgen. Voor jongeren is het onmogelijk om zelfstandig te wonen als gevolg van deze druk op de woningmarkt.
Waar begint het participeren? Participeren begint bij voldoende geld hebben om te kunnen participeren, als men te weinig geld heeft leidt dit tot sociale uitsluiting. Alleen door participatie kan men een volwaardig leven leiden.
Verder wil ik het hebben over de toegankelijkheid van Nederland, heel veel mensen denken dat Nederland goed toegankelijk is, maar dat is niet zo. Toegankelijkheid zou standaard opgenomen moeten worden bij nieuwbouw en het bouwbesluit en als voorwaarde moeten worden opgenomen bij bouwvergunningen. We kunnen bijvoorbeeld niet elk gebouw binnen of we kunnen er wel binnen maar dan is er bijvoorbeeld geen aangepast toilet aanwezig. Ook is niet elk gebouw drempelloos terwijl het makkelijk op te lossen is door een drempelhulp. Als ik kijk naar de actiepunten van onbeperkt meedoen van het ministerie van VWS zie ik een aantal punten staan, die echt anders zouden moeten. Onder het kopje participatie en toegankelijkheid staat bijvoorbeeld: ‘’Meer televisieprogramma’s krijgen ondertiteling’’ Waarom niet alle televisieprogramma’s, vraag ik me dan af.
Zoals eerder opgemerkt lopen veel mensen het risico om een beperking op te lopen. Dat is gek genoeg het gevolg van de toename van de effectiviteit van de gezondheidszorg. Met de leeftijd en de toename van de groep zeer hoogbejaarden neemt het aandeel mensen met een beperking toe. 25% van Nederland heeft een beperking of chronische ziekte en die groep wordt alleen maar groter. Ik wil dat we samen echt werk gaan maken van het VN-verdrag Handicap. De buitenwereld beperkt nu mensen met een beperking en dat kunnen we oplossen. Breng de inclusieve samenleving dichterbij!
Ik hoop dat u deze punten meeneemt bij het maken van uw keuzes in de Kamer.
Hartelijke groet,
Noortje van Lith
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (9)

DaanOuwens
DaanOuwens21 apr. 2021 - 13:06

@ CRaanDaan Jij schrijft: @DaanOuwens en gezien ad baculum de geprefereerde modus operandi is v het normatieve merendeel Er staat nog steeds Russisch, Chinees of Klingon.

1 Reactie
DanielleDefoe
DanielleDefoe21 apr. 2021 - 16:13

Klingon heeft een beperkte woordenschat. Dat kan een voordeel zijn wat Russisch en Chinees weer niet hebben.

DaanOuwens
DaanOuwens20 apr. 2021 - 5:59

@ CR Gezien de teksten die je aanlevert maak je gebruik van google Translate om de teksten die je hier aantreft te vertalen naar het Russisch, ze leest, vervolgens in het Russisch een reactie schrijft, deze weer met Google Translate dumpt op deze site. Dat soort programma's is nog niet goed genoeg om iets zinnigs te produceren dus jij dropt hier hysterische waanzin. Het kan overigens ook Chinees of Klingon zijn.

Petra Privacy
Petra Privacy18 apr. 2021 - 9:11

Je oproep is terecht. Maar de logica ook. Dat mensen met een beperking zich weinig laten zien en horen aan de politiek. Nu bevat de nieuwe Tweede Kamer een aantal partijen die zelfs geen of weinig beleid hebben voor deze groep mensen in dit land. Een aantal partijen hebben die kennis en mensen wel, maar dan nog is het dringend nodig dat mensen met een beperking zichzelf en elkaar gaan helpen. Voor een volwaardig bestaan voor iedereen. Dat noemen we bij de SP solidariteit. Om dit verdrag ook veel meer bekendheid te geven. Mensen met een beperking laten zich weinig zien en horen en dat is toch wel nodig voor het verbeteren van je eigen kansen en rechten, maar ook die van anderen. Organisaties zijn steeds meer bezig met hun subsidie, maar ze organiseren nauwelijks de solidariteit met en voor mensen, waardoor een inclusieve samenleving minder aandacht krijgt dan nodig. Bij de SP doet Jasper van Dijk dit dossier, met als verzoek om de initiatief nota voor een moderne sociale werkvoorziening te steunen. Die nota heeft al een meerderheid in de Tweede Kamer, maar nu moet de nota ook wetgeving gaan worden. En er is een CAO beschikbaar voor mensen met een arbeidsbeperking die werken via de participatiewet. Wie lid is van de vakbond, mag daarover ook meebeslissen. Een succes voor circa 15.000 mensen die nu dus een CAO gaan "krijgen". Inzet met resultaat, maar dat kan nog veel beter.

Bouwman2
Bouwman218 apr. 2021 - 8:09

Mensen met een handicap zijn niet zielig, geen slachtoffer. Er is genoeg aan hulp voorhanden. Een bijstandsuitkering is dan wel geen luxe, maar wel een basale maatschappelijke voorziening. With a liltte help of the friends is er leven mogelijk, een mens leeft niet van brood alleen. Onder the friends kun je rustig die vervloekte Overheid rekenen. Er zijn wetten aangenomen die bij de een afromen en daarmee de ander compenseren. De PvdA en CDA hebben dan wel de verkiezingen niet succesvol afgesloten, maar daarmee is het adagium de zwaarste lasten rusten op de sterkste schouders nog niet. I k noem even Marga Klompé van de KVP, opgegaan in het CDA. Een katholieke vrouw die stond op haar aanspreektitel juffrouw. Dat was de benaming voor een vrouw die het net niet had gehaald. Zij besteedde haar positie elders aan sociale activiteiten. Zij was een monumentale vrouw. Beschouw je liever niet als slachtoffer van daders, maar kijk om je heen, bedenk maar, ik kan dan wel niet goed bewegen, maar je kunt wel denken en studeren. je bent geestelijk valide. Kijk eens naar anderen die het met minder moeten doen en niet meteen naar hen die je voorbij snellen om te gaan dansen. Maak van je eigen leven een dansfeestje, Dat kan best ook al zit je in een rolstoel. Er zijn echt voldoende mensen die je willen duwen. Er zijn ook motortjes voor. Maar je kunt het ook zelf. Denk maar aan het rolstoel tennis. , .

DaanOuwens
DaanOuwens17 apr. 2021 - 16:41

Er is een logische en onvermijdelijke consequentie van de 4 punten: Overleven met een uitkering en werken; recht op een behoorlijke levensstandaard; de kostendelersnorm en de partnertoetsen en het participeren en dat is vaststellen dat een grote groep arbeidsgehandicapten hun inkomen niet uit arbeid kan halen. Echter zolang men van mening is dat deze hun mensen hun inkomen wel uit arbeid moeten halen ontstaan ook alle bijbehorende problemen van dat standpunt. Natuurlijk zijn er mensen die van mening zijn dat een werkgever deze mensen veel meer moeten betalen dan de opbrengst van hun arbeid. Maar weinig bedrijven zullen daar voor voelen en ook de collega's op de werkplek vinden het voor het grootste deel geen goed het idee als de opbrengst van hun arbeid naar een collega gaat die slechts de helft van hun prestatie levert. Dus zou je moeten concluderen dat deze groep een vaste uitkering moet hebben van een zodanig bedrag dat zij daarvan kunnen leven. Netto minimaal het netto minimum loon aangevuld tot het niveau van de benodigde toeslagen. In de praktijk ergens tussen 1500 en 1700 euro netto per maand. Als deze mensen als vrijwilliger een rol kunnen vervullen waar de gemeenschap beter van wordt, snijdt het mes aan twee kanten. Iemand doet zinnig en meestal leuk werk en wordt er zelf beter van. Maar omdat van links tot rechts de meerderheid van de Nederlanders van mening is dat deze groep wel een normale betaalde baan moet hebben blijft dit probleem bestaan. Het probleem volgt onvermijdelijk uit dit uitgangspunt. En zelfs de schrijfster deelt die opvatting. Dus wat cynisch kan je vaststellen dat zij het probleem krijgt waar ze zelf om vraagt.

2 Reacties
marcelhermus
marcelhermus17 apr. 2021 - 23:23

Probleem is dat vrijwilligers weer banen gaan pakken. Als je voor een vacature 2 vrijwilligers kunt inhuren in plaats van 1 medewerker dan scheelt je dat aardig wat geld. Geld blijft een lastig onderwerp, het is niet in 2 stappen op te lossen.

DaanOuwens
DaanOuwens18 apr. 2021 - 11:12

@ cubert20 Jij schrijft: Probleem is dat vrijwilligers weer banen gaan pakken. Dat is helemaal geen probleem. Dan verdwijnen er banen uit het betaalde circuit. Als die banen ingevuld kunnen worden met een vrijwilliger. Dus iemand die de baan aanneemt en het voor zijn of haar plezier doet is er niets aan de hand. Dan investeert de werkgever blijkbaar zowel in het werkplezier dat mensen het graag voor niets doen. Als je daar over nadenkt dan zal slechts een klein deel van de banen voor iets dergelijks in aanmerking komen. Dit soort onderwerpen zijn heel goed in een beperkt aantal stappen op te lossen. Maar je moet wel nadenken over een intelligente oplossing, bereid moeten zijn fundamenteel nieuwe richtingen te kiezen en bereid zijn het oude los te laten. Ik pleit niet voor simpele oplossingen voor moeilijke problemen, ik pleit voor serieuze innovatie van de arbeidsmarkt. En dat begint met het maken van dit soort fundamentele keuzes. Mensen niet dwingen om te gaan werken als het geen zin heeft.

Hendrik5
Hendrik517 apr. 2021 - 14:58

Er ontbreekt een punt. Ongelijkheid die speelt bij het toekennen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Ik zal mij schamen als ik met deze punten op het Malieveld sta te demonstreren. Niet omdat de punten verkeerd zijn. Maar ik mis de solidariteit met de anderen aan de onderkant van de samenleving. Je krijgt vaker een bijstandsuitkering als je met een arbeidshandicap geboren wordt of werkloos arbeidsongeschikt wordt. Er heerst zware ongelijkheid tussen de mensen met al rechten en zonder. Hoe denk jij hier over?