Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Coronavirus is begonnen aan najaarsoffensief, aantal besmettingen neemt razendsnel toe

Duitsland scherpt maatregelen aan
Joop

Politiek, grijp crisis aan voor verbetering inkomen minima

  •  
17-06-2020
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
voedselbank

© cc-foto: Pascal Maramis

Laat de mensen die onze steun het hardst nodig hebben niet kopje ondergaan in de tijd die voor ons ligt
De Tweede Kamer spreekt op 18 juni over Armoede en Schuldenbeleid. Een onderwerp dat al nooit onderschat mocht worden. Maar nu de crisis rond Covid-19 tot het gevreesde scenario leidt van een economische recessie die niet vanzelf overgaat, is het van zo mogelijk nog groter belang.
Eerdere crises leidden namelijk onverminderd tot bezuinigingen die met name laagbetaalden, uitkeringsgerechtigden en grote groepen ouderen raakten. De broekriem moest aangehaald, de publieke voorzieningen versoberd en rekening kwam ook te liggen bij burgers die die rekening toch al niet konden betalen. Mede dankzij hun opofferingen klotsten de financiën van de staatskas de afgelopen jaren tegen de plinten.
Er kwam nauwelijks verlichting voor de mensen die langs de kant staan in onze samenleving. Niet op financieel gebied, maar ook niet op sociaal gebied. ‘Amerikaanse’ waarden en normen maakten ook in onze samenleving voorzichtig hun entree: als je maar echt wilt, dan kun je je droom verwezenlijken. En als dat niet lukt, dan heb je dat geheel aan jezelf te wijten. Als je een uitkering wilt, dan willen wij een tegenprestatie. Als je je vergist, dan krijg je een sanctie. En als je je huur niet kunt betalen, dan moet je maar niet in een stad willen wonen.
In werkelijkheid geeft de wereld waarin mensen in armoede moeten leven een heel ander beeld. Mensen die in de vorige crisis hun werk zijn kwijtgeraakt zitten vast in de bijstand. Zelfstandigen leven voor een heel groot deel van veel te lage tarieven en zijn gedwongen risico’s die bij werkgevers horen te liggen zelf te nemen. De arbeidsmarkt is vijandig voor mensen met een arbeidsbeperking of die arbeidsongeschikt zijn. Arbeidsmarktdiscriminatie is aan de orde van de dag. Ambtenaren koesteren – aangezet door de politiek – wantrouwen tegen mensen die van uitkering of toeslagen afhankelijk zijn. Zij zijn dus niet misselijk met sancties en boetes. Werknemers worden als kostenpost gezien en in een flexcontract geduwd, werken voor een minimumloon, of allebei. Een minimum dat veel te laag is om van te leven, laat staat te participeren in de samenleving. En de woningmarkt is dusdanig verpest dat betaalbare woningen met een lantaarntje gezocht moeten worden in een steeds groter deel van Nederland.
Met alle gevolgen van dien. Armoede die van generatie op generatie gaat, lange rijen voor de voedselbanken, onoverzienbare schulden, uitsluiting, slechte gezondheid, dakloosheid, onderwijsachterstanden, eenzaamheid: dat is de tweedeling in de maatschappij die door velen wordt gesignaleerd. Ook door de Sociale Alliantie, een samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties en kerken die zich zowel met de oorzaken als de gevolgen van armoede bezig houden.
De economische crisis die voor ons ligt is een bedreiging. Zeker voor de groepen die al jarenlang niet meedelen in de welvaart van ons land. Maar het kan ook een kans zijn. Een kans om het beter te doen en niet te volstaan met politieke abstractheden. En kans om armoede concreet te bestrijden. Een kans om de kloven te dichten. Verhoog het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen, bevries de huren (er ligt een motie in de Eerste Kamer), zorg voor betaalbare woningen, scheld schulden kwijt, verlicht het sanctieregime en stop met de kostendelersnorm. Kortom: laat de mensen die onze steun het hardst nodig hebben niet kopje ondergaan in de tijd die voor ons ligt.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (16)

DaanOuwens
DaanOuwens18 jun. 2020 - 13:04

Het is noodzakelijk iets aan armoede te doen maar niet op deze manier. Armoede wordt veroorzaakt door meerdere problemen tegelijk. Het is meer het falen van meerdere voorzieningen in de Nederlandse samenleving tegelijk dan een structureel falen van de samenleving. Om duidelijk te maken wat ik bedoel: Het is zoals de belastingdienst. De intentie van de regeling kinderopvang was goede kinderopvang op maat bieden. Door het handelen van de belastingdienst werd het leven van duizenden mensen verkloot. Als de uitkeringsverstrekking, de toeslagenverstrekking, de arbeidsmarkt, de re-integratie van werklozen en de schuldsanering het allemaal verkloten ontstaat armoede. Mensen die serieus in de financiële problemen zitten hebben problemen met al deze instanties. Daar gaat het mis. Ik geloof ook niet zo in armoede bestrijding ik geloof wel in goed functioneren van de diensten W&I, de belastingdienst, de schuldsanering en al die andere clubs. Als de regels nu eens uitgevoerd worden met de intentie waarmee ze in het leven geroepen zijn zou veel armoede voorkomen worden. Er wordt in deze bedrijven soms waardeloos werk afgeleverd waarvan mensen het slachtoffer worden.

2 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin19 jun. 2020 - 10:30

Het beleid is armoedebevorderend dankzij gedoogconstructie CDA-PVV. En de partijen die daar niets aan hebben willen veranderen.

DaanOuwens
DaanOuwens19 jun. 2020 - 19:58

@ Minoes&tuin Jij schrijft: Het beleid is armoedebevorderend dankzij gedoogconstructie CDA-PVV. Ik heb weinig met dit soort uitspraken. Het zegt helemaal niets, het is vaag en het mist iedere onderbouwing en argumentatie. Een soort statement waar je wellicht zelf blij van wordt. Dat mag, maar ik zie er niets in.

Rechtse Bal4
Rechtse Bal417 jun. 2020 - 18:44

Nederland is een citroen: persen - persen … eens staan we droog

Petra Privacy
Petra Privacy17 jun. 2020 - 11:23

Al 25 jaar is dit onderdeel van mijn eigen dossier. Wat ook duidelijk is, is de keuze van de kiezer. Maar niet gaan stemmen is ook een keuze. Wij, de beweging van sociale en positieve mensen zijn iedere dag actief in de strijd voor het behouden en beschermen van de sociale zekerheid. En met succes, zo is weer actueel. Door de inzet voor het dossier kinderopvangtoeslag, hebben we weer een enorm succes behaald. Veel meer ouders die onterecht zijn aangewezen als fraudeurs, krijgen een nog ruimere compensatie voor alle ellende. Daarmee hebben we tienduizenden mensen kunnen helpen met het verbeteren van hun rechten en hun situatie. Nog een dossier met actueel succes. Het bevriezen van de huurverhoging van 2020. Er zijn al 2 moties aangenomen in de Eerste Kamer. Toch negeert mevr. Ollongren de beide moties, want ze weigert nog steeds de moties uit te voeren. Dat is voor een D66 minister toch een bestuurlijke blamage. Maar ook het negeren van de huurders in dit land. Maar als we beter beleid en betere bestuurders willen, dan is dat aan ons om die ook te kiezen. Dus gebruik je stemrecht volgend jaar! Mensen die wel opkomen voor onze rechten zoals het recht op betaalbaar wonen, het verminderen van de armoede, het behouden en verbeteren van de sociale zekerheid en een duurzame toekomst voor onze jeugd. Toch blijven mensen dit slappe beleid accepteren. Maar wij zijn iedere dag actief voor iedereen die dat nodig heeft. En wie de huurcampagne tegen de stijgende woonlasten nog wil steunen, dat kan via deze link of via jouw sociale media: https://doemee.sp.nl/stop-de-huurverhogingen. Stem volgend jaar voor een sociaal en positief beleid, voor het investeren in mensen, middelen en mogelijkheden.

2 Reacties
gravin2
gravin217 jun. 2020 - 14:15

petra, het droevige is dat stemmen dus niet uit blijkt te maken, ik dacht dat mijn stem op de PVDA een paar jaar geleden de juiste was, maar de PVDA ging met de VVD in zee en heeft armlastig Nederland op diverse punten vreeslijk laten vallen, De linkse partijen, uitgezonderd misschien de SP, hebben geen idee wat armoede is.

Baron von Kleef
Baron von Kleef17 jun. 2020 - 15:29

Sociaal en Positief, de SP! :-)

Peter van Veen2
Peter van Veen217 jun. 2020 - 10:45

Ik gun het de minima van harte en vind het schandalig dat er in dit rijke land zoveel voedselbanken noodzakelijk zijn. Maar ik zie geen oplossing. Een hoger minimumloon zal meer kwetsbare mensen uitkeringsafhankelijk maken, aangezien zij voor een werkgever niet of nauwelijks winstgevend zijn. Zij kunnen zogezegd hun kosten niet terugverdienen. Ook zal een hoger minimumloon de concurrentie van werknemers uit de rest van de EU alleen maar doen toenemen. Lang leve het vrije verkeer van personen. Een beperking hiervan schijnt echter onbespreekbaar te zijn en waarom zou een Nederlander meer recht hebben op een hoger minimumloon dan enig ander? Een verhoging van de uitkeringen klinkt leuk maar de rekening hiervan komt via een grotere collectieve lastenquote terecht bij de middenklasse. Voor hen zal werken in dit land derhalve nog minder lonend worden dan het nu al is. Wat heeft het voor zin maandelijks 170 uren in een baan te investeren als je netto misschien 200 euro meer overhoudt dan iemand in de bijstand? Amper 1,20 extra per gewerkt uur, tel uit je winst.

Zelf nadenken alstublieft
Zelf nadenken alstublieft17 jun. 2020 - 10:42

Noah, Als we de 4 miljoen armste Nederlanders elk 1000 euro geven, ben je 4 miljard kwijt. Vele schulden zullen verlicht of afbetaald worden. Geld blijft in onze economie. Zou dit niet handiger zijn dan 30 miljard schenken aan de zuidelijke landen? Heb je nog 26 miljard over. Hogere bijstand, hogere uitkeringen, hogere minimum uurloon. En als je er een lening van maakt voor de zuidelijke landen, kunnen misschien beide wel. Ik weet wel wat ik zou kiezen. En omgedraaid een Italiaan of Griek ook wel. Geld weggeven aan andere landen terwijl hier genoeg leed is en de werkloosheid oploopt, vind ik best gek. Tenminste, wel deze getallen.

1 Reactie
DaanOuwens
DaanOuwens18 jun. 2020 - 12:55

@ Zelf nadenken alstublieft Jij schrijft: Vele schulden zullen verlicht of afbetaald worden. Geld blijft in onze economie. Wel nee, dat is maar de vraag. Waar zitten die schulden? Wat wordt gekocht voor die 1000 euro? Een nieuwe koelkast misschien? Die komt niet uit Nederland. Kleding? Die komt niet uit Nederland. Er bestaat overigens niet zoiets als onze economie. De Nederlandse economie is onderdeel van een Europese en mondiale economie. Het geld blijft dus niet in Nederland en dat suggereer jij wel. En je schrijft: Geld weggeven aan andere landen terwijl hier genoeg leed is en de werkloosheid oploopt, vind ik best gek. Er wordt geen geld weggeven. Er wordt investeringsruimte gecreëerd. Er gaat geen geld vanuit de Nederlandse begroting naar het buitenland. Hogere uitkeringen kosten wel geld. Hierdoor loopt de staatsschuld van Nederland verder op. Dat kan uiteindelijk geld gaan kosten. Om het minimumloon te verhogen hoeft de overheid niet veel bij te dragen. Het grootste deel zal door de marktsector betaald worden. De overheid heeft niet veel banen op het minimumloon. Ik weet eigenlijk niet goed hoe je bij jouw tekstje bent gekomen. Bijna iedere regel roept vragen op. Dat vind ik best gek. Zou jij dat eens beter kunnen onderbouwen?

Jorah
Jorah17 jun. 2020 - 10:26

Dat zou mooi zijn. Maar even realistisch gezien, het wensenlijstje is inmiddels dusdanig lang en we zijn inmiddels in een gigantische recessie beland dat de overheid al de handen te vol heeft om alles te houden zoals het nu is. Laat staan dat er iets extra's gedaan kan worden.

5 Reacties
Rode druppel
Rode druppel17 jun. 2020 - 10:32

Jorah Ga het geld halen daar waar het zit. Labbekak Hans De Boer vertegenwoordigd hun.

Martin007
Martin00717 jun. 2020 - 13:35

Jorah, vraag je eens af waarom het in 1970 wél kon en nu niet. Wellicht omdat in 1970 iemand met een inkomen van een ton 72 % belasting betaalde en nu maximaal 49,5 % ? En dat een grote onderneming in 1970 36 % vennootschapsbelasting betaalde en nu 21 %. Mocht je denken dat lieden die 72 % belasting betaalden naar de voedselbank moesten, integendeel. Zij hadden allemaal kolossale villa's. De voedselbank is trouwens ontstaan na de invoering van de euro. Omdat die lieve minster Zalm, die zo voor het landsbelang was, ons de euro verkocht voor 13 % te weinig. Misschien weet je het nog, we moesten omrekenen met FL 2,20 gulden. Maar in werkelijkheid was de euro FL 2,53 waard. Lang leve de VVD. In de peilingen staan ze op 45 zetels. Wacht maar tot deze crisis voorbij is, dan hebben we binnen de kortste keren geen 40.000 daklozen, maar een half miljoen.

Jorah
Jorah17 jun. 2020 - 16:20

Martin, alsof er in 1970 niet veel en veel meer armoede was. Gastarbeiders hadden het nog veel slechter, (grote gebieden van) binnensteden waren verpauperd enzovoort. Het is nu 2020, en geen 1970 meer. Teruggaan naar die tijd en die situatie kan niet al zou je het willen. Voedselbanken waren er zonder invoering van de Euro ook wel gekomen, geen idee waarom je het erbij haalt. Kolossale villa's uit de jaren 70? Zoveel zijn het er niet en vaak van matige bouwkwaliteit de meeste zijn qua oppervlakte niet groter dan mijn huis.

Jan Lubbelinkhof
Jan Lubbelinkhof17 jun. 2020 - 17:26

@Martin, En weer dat sprookje van die 70%. Als u dat getal aanhaalt, vergeet dan niet ook te melden dat ons stelsel wemelde van de aftrekposten waardoor de effectieve hoogste druk lager uitkwam dan die 59,5% van nu.

GoudenBergen
GoudenBergen17 jun. 2020 - 21:08

@Jorah Als we een ding in dit land niet te weinig doen is het belasting betalen. Vorig jaar was dat het enorme bedrag van 305 miljard euro (305.000.000.000 euro) maar zelfs toen was de goegemeente hier niet tevreden. Er zal dit jaar veel minder belasting binnen komen dan vorig jaar. Dat heeft onherroepelijk gevolgen voor uitkeringen en voorzieningen. Laten we beginnen de belastingschijven met een procent of 3 a 4 te verlagen, dan hebben de werkenden in ieder geval meer in de pocket.