Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

China klaar om Oceanië in te lijven

Nieuwe overeenkomst betekent grote machtsuitbreiding in gebied
Joop

Pauw: is etnisch profileren nu wel of geen racisme? Politie ontkent

  •  
06-10-2016
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
Schermafbeelding 2016-10-06 om 07.44.26
Deze week onderstreepte onderzoek van Politie & Wetenschap een vermoeden dat al langer heerste: etnische minderheden worden vaak ten onrechte staande gehouden door de politie. Wat lange tijd als incident werd afgedaan, blijkt toch een structureler probleem te zijn. In het VARA-programma Pauw gaan onder meer Danny Ghosen, Remy Bonjasky, Dionne Abdoelhafiezkhan en politiecommissaris Peter Slort met elkaar in gesprek over de effecten van etnisch profileren. Peter Slort probeert zoveel mogelijk van het woord ‘racisme’ weg te blijven. Abdoelhafiezkhan benadrukt dat de politie vooral spreekt over ‘gevoel’, terwijl geïnstitutionaliseerd racisme volgens haar wel degelijk een rol speelt.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (110)

joke1975
joke19757 okt. 2016 - 1:56

Ik wil het argument over de patseraanpak niet meer horen. De patseraanpak gaat over jonge jongens. Iemand enig idee hoe oud Remy is? Hij is 40. Dat ben je geen jonge jongen meer. Typhoon is 32. Ook niet meer met recht een jonge jongen te noemen. DAT is dus blijkbaar niet waar het om gaat. Ik vind het ook jammer dat Remy dat er niet bijhaalde. En wat ik ook zwak vond is dat die politieagent toch weer met voorbeelden van gericht politieonderzoek op de proppen kwam. Dat is niet waar het hier om gaat en dat weet hij. Maar het is evengoed een zwaktebod van jewelste. Eerst was; etnisch profileren gebeurt niet. En pas toen ze er echt niet meer onderuit konden, omdat gewoon bleek uit cijfers dat de verhoudingen dusdanig scheef waren dat het geen toeval meer kon zijn, gaven ze het toe. En natuurlijk helemaal toen politieagenten het ook gewoon toegaven. Die hadden echter een ander argument; dat het werkte. En dat kunnen ze helemaal niet weten omdat dat nooit onderzocht is. Waarom zou het ook? Het kwam toch niet voor? En voor de rest; ja, autochtonen worden ook wel onterecht staande gehouden. Dat is echter geen bewijs dat etnisch profileren niet voorkomt. Dan zou ik ook kunnen stellen dat het bijna nooit regent in Nederland; ik heb vandaag namelijk geen drup zien vallen.

Paul!
Paul!6 okt. 2016 - 22:41

Het zijn misschien incidenten, maar de hoeveelheid incidenten maakt het tot een structureel probleem, lijkt mij. Het zal best zijn dat de fout ligt bij een handvol agenten, maar ook dan is het wel degelijk de verantwoordelijkheid van de politieleiding. Ik begrijp best het probleem van de politieleiding, die dit gedrag afkeurt, maar te weinig mogelijkheden ziet om dit op te lossen. Desondanks het is de taak van de leiding om die mogelijkheden te creëren, zodat ze, op dat vlak, weer grip krijgen op de mensen waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Natuurlijk is het goed dat mensen hierover willen meedenken, hun mening geven en ideeën en oplossingen aandragen. Maar uiteindelijk is het de verantwoordelijheid van de leidinggevenden in de organisatie. Eigenlijk is het heel simpel. Er is een probleem. Dat probleem kan niet langer ontkend worden. Dus moet het probleem opgelost worden, want ontkennen of bagatelliseren is geen oplossing. En dat is de verantwoordelijkheid van de leidinggevenden binnen de organisatie. Die moet nu dus gewoon in actie komen of hun plaats (al dan niet gedwongen) afstaan aan capabeler mensen. Als het voor sommigen te moeilijk is, dan is er vast wel iemand te vinden die het beter kan. En ze moeten vervolgens duidelijk laten weten dat ze serieus in actie komen en hoe. Hopelijk krijgen we snel te horen wat er nu gebeuren gaat.

Sardar2
Sardar26 okt. 2016 - 15:58

@ Piet de Geus 6 oktober 2016 at 16:01 [Er is geen institutioneel racisme, ook niet bij de politie. Wel is er sprake van racisme binnen de instituties, net als in de rest van de maatschappij] Je legt de fouten bij mensen en niet op het beleid en op het systeem. Als we je mogen geloven, we hebben enorm veel racisten in NL, ook binnen politiemensen. Terwijl men kan met zekerheid beweren er amper 1% of 2% racisten zijn. Het volgen van je logica maakt van racismebestrijding een klopjacht op racisten binnen politie en daarbuiten. En omdat die niet te vinden zijn eigenlijk wordt er geen racisme bestrijden. Als er geen racist is is er ook geen sprake van racisme. Ook dat in je logica je de “jaarcijfers” en “functioneringsgesprekken” voorstelt om te gebruiken voor racismebestrijding, is een poging om het systeem, het beleid en leidinggevenden er vrijpleiten en uiteindelijk het racisme en de racismebestrijding zelf naar het land van fabels aanwijzen!

5 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus7 okt. 2016 - 0:12

"Je legt de fouten bij mensen en niet op het beleid en op het systeem." Hoe kom je daarbij? "Als we je mogen geloven, we hebben enorm veel racisten in NL, ook binnen politiemensen." Ook dat heb ik nimmer beweerd. "Terwijl men kan met zekerheid beweren er amper 1% of 2% racisten zijn." Onderbouw die zogenaamde zekerheid van je dan maar. "Het volgen van je logica maakt van racismebestrijding een klopjacht op racisten binnen politie en daarbuiten. En omdat die niet te vinden zijn eigenlijk wordt er geen racisme bestrijden. Als er geen racist is is er ook geen sprake van racisme." De enige 'logica' die je hier volgt is gebouwd op je eigen stropoppen. "Ook dat in je logica je de “jaarcijfers” en “functioneringsgesprekken” voorstelt om te gebruiken voor racismebestrijding, is een poging om het systeem, het beleid en leidinggevenden er vrijpleiten en uiteindelijk het racisme en de racismebestrijding zelf naar het land van fabels aanwijzen!" Jij blijft op het primitieve niveau hangen waarop het bestrijden van racisme hetzelfde is als met het vingertje wijzen. Hopelijk kom je nimmer op een positie terecht waarbij het bestrijden van racisme aan jou wordt overgelaten. Er is geen institutioneel racisme nodig om een organisatie racistisch te laten functioneren: dat kan prima zonder dat daartoe officiële opdrachten worden verstrekt of zonder dat leidinggevenden dat op minder formele wijze stimuleren. Je hebt bovendien evenmin overtuigde racisten op de werkvloer nodig om een politieapparaat toch racistisch te laten functioneren. Het is voldoende als de mensen die je de straat op stuurt niet al te hooggeschoold en niet al te best betaald zijn en bovendien weinig tot geen inzicht hebben in hoe ze in hun beroep functioneren. Veel agenten met weinig strepen komen op straat alleen in aanraking met probleemgevallen en criminelen: dat is wanneer ze op pad worden gestuurd. Daardoor kan er heel makkelijk een vervorming van de werkelijkheid optreden: als de enige Marokkanen (op die ene verdwaalde collega na) die jij tegenkomt Marokkanen zijn die in drugs dealen, die overvallen plegen of die daders zijn van huiselijk geweld, dan is het inherente beroepsrisico dat je dat op de hele groep Marokkanen gaat projecteren. Daar heb je geen racist voor nodig: door de aard van het beroep treedt die vervorming op als dat beeld niet wordt gecorrigeerd. Dat corrigeren gebeurt al als de aard van de werkzaamheden verandert en het pakket taken wat completer wordt: wijkagenten die een buurt goed moeten kennen en ook een praatje maken als er niets aan de hand is, hebben niet alleen een veel completer beeld maar gedragen zich ook heel anders dan agenten van buiten de buurt die alleen op calamiteiten worden afgestuurd. Van een professionele organisatie (let op: dat klinkt als een verwijt!) mag je verwachten dat de kennis van dergelijke vormen van beroepsdeformatie ruimschoots aanwezig is en ook proactief wordt gebruikt. Omdat de organisatie anders racistisch gaat functioneren, zonder dat er sprake is van institutioneel racisme of zonder dat je daarvoor op uitvoerend niveau verstokte racisten nodig hebt. En een professionele organisatie gebruikt jaarcijfers en functioneringsgesprekken om niet alleen het rendement maar ook dit soort ongewenste effecten te monitoren en bij te sturen.

peter e
peter e7 okt. 2016 - 8:34

@Piet de Geus Heb jij wel door, hoe discriminatoir jij continue bezig bent?! Als je denkt dat het meevalt dan heb je het mis.

Piet de Geus
Piet de Geus7 okt. 2016 - 15:16

"Heb jij wel door, hoe discriminatoir jij continue bezig bent?!" Wie dan wel? Mensen die niks inhoudelijks in te brengen hebben? Dat zal je wel behoorlijk dwars zitten.

Sardar2
Sardar27 okt. 2016 - 18:32

@ Piet de Geus 7 oktober 2016 at 17:16 Lange tekst om het niet over institutionele racisme hebben. Ik merk dat jij niks weet over institutionele racisme, daarom geloof je dat het niet bestaat. Racisme, net zoals democratie, socialisme, christendom, verlichting, individualisme en nog meer geworven verworvenheden, langdurig en constructief verwerkt is in war we ermee het land, economie, cultuur en maatschappij beheren. Al die verworvenheden zijn eigengemaakt en niet verbannen, zoals het met fascisme degelijk gebeurd is en te bewijzen valt. Dat kan niemand over racisme bewijzen. Kortom, ik denk het zou helpen als mensen die institutionele karakter van Nederlandse racisme ontkennen mogen aantonen dat eigen racisme bewust buiten structuren gehouden is. Hoe dat wel/niet gedaan kan worden biedt Amerikaanse institutionele racisme veel literatuur aan!

Piet de Geus
Piet de Geus8 okt. 2016 - 0:55

"Ik merk dat jij niks weet over institutionele racisme" Omdat ik niet meega in die tot niets verplichtende ideologische prietpraat maar liever kijk hoe je zaken heel praktisch op kunt lossen? "daarom geloof je dat het niet bestaat" Ik geloof vooral niet dat het mensen die daarover kletsen ook maar iets bijdragen aan het bestrijden van racisme. Voor zover dat überhaupt hun bedoeling al is. Vergelijk de discussie tussen die non-valeur van DENK en Spong: de man die claimde te denken kwam slechts met voorstellen die al lang praktijk zijn of waarvan bewezen is dat ze niet werken. Het enige wat overbleef was mediation: dat werkt wel, omdat dat de blik van agenten verandert. Daar hoef je verder geen grote woorden bij te gebruiken en je hoeft de racismekaart ook niet te trekken, dus hoef je mensen vervolgens ook niet eerst uit de loopgraven te trekken.

Stephen2
Stephen26 okt. 2016 - 15:12

Het is niet zoals in de Verenigde Staten, maar het is wel een stuk subtieler. Dat kun je verdomd moeilijk uitleggen aan iemand die nooit zoiets heeft meegemaakt. Dit fenomeen openbaart zich weliswaar bij sommige politieoptredens, maar het is eigenlijk verweven in de westerse maatschappij. Dat het zo nu en dan wordt aangekaart, maakt mensen gewoon ongemakkelijk. Echter, die ongemakkelijkheid dwingt mensen wel om er in ieder geval over na te denken. Of er überhaupt wat gaat veranderen is maar de vraag, want deze kroket is voor een hoop politici gewoon te heet. Ligt gevoelig bij de achterban en zou ze wel eens stemmen kunnen kosten.

3 Reacties
ikdus2
ikdus26 okt. 2016 - 22:15

totdat de diezelfde minderheden niet meer mee gaan werken en het voor laten komen waar ik ze juist altijd toe adviseer. je hoeft niet aan je eigen vervolging mee te werken. bij onrechtmatige staande houding niet meer meewerken aan identificatie, doorzoekingen en op vragen van de agenten. gebruik een dashcam en de cam op je mobiel.

Stephen2
Stephen27 okt. 2016 - 6:00

@Ikdus, Hoewel jouw oplossingsrichting op korte termijn zaken oplost, grenst het mijns inziens wel aan symptoombestrijding. Je stopt hiermee inderdaad de onterechte aanhoudingen (of iig een flink aantal ervan), maar daarmee onderdruk je eigenlijk alleen het gevoel dat net onder de oppervlakte zit. Vaak worden die negatieve gevoelens niet zozeer direct of alleen veroorzaakt door de andere huidskleur, religie of weet ik veel wat. Het zou wel eens gevoed kunnen worden door de Have en Have Not kwestie. Als politieagenten eens fatsoenlijk betaald zouden worden ipv net boven het minimum, dan zouden die gevoelens van afgunst minder gevoed worden.

ikdus2
ikdus27 okt. 2016 - 11:58

@stephen dus geld maakt individuele agenten wel of geen racist. waarom pakken ze dan niet degene aan die hen zogenaamd het brood uit de mond zouden nemen. namelijk de gevestigde orde. de politieagenten worden prima betaald voor hun werk en hebben doorgaans minder risico's dan zeg maar een fabrieksarbeider. je hoort eigenlijk nooit dat een politieagent tijdens dienstuitvoering het leven heeft gelaten. allemaal kul argumenten en leidt ons af van waar het daadwerkelijk om gaat. namelijk ongelijkheid.

Phil2
Phil26 okt. 2016 - 14:32

Alles kan in databases. Maar of iemand al eens eerder is gecontroleerd die dag of week (en okee is bevonden) zou dan niet kunnen... Tuurlijk heeft het met racisme te maken, en de kinnesinne dat agenten zo'n DJ (of zo) in een poenige auto zien rijden terwijl ze zelf een ambtenarenloontje 'genieten'.

Minoes2
Minoes26 okt. 2016 - 14:25

Etnische minderheden en veronderstelde Tokkies!! Daar werd snel overheen gepraat!

Albert Einstein
Albert Einstein6 okt. 2016 - 13:38

Als je zoveel buitenlanders toelaat, wordt racisme onvermijdelijk.

10 Reacties
Sardar2
Sardar26 okt. 2016 - 15:23

@ Albert Einstein 6 oktober 2016 at 15:38 [Als je zoveel buitenlanders toelaat, wordt racisme onvermijdelijk.] Je preekt de eeuwenoude geloof van racisten dat racisme is verdiende loon van kleurlingen! Maar je geeft eigenlijk toe dat “we” eigenlijk racisten zijn die voorheen geen “kleurlingen” trof om te laten zien hoe goed we “racisten” zijn. De komst van “kleurlingen” haalt diepste verborgene bij ons naar vlakte: de racisme!

Paul250371
Paul2503716 okt. 2016 - 15:24

Gelukkig kan ik u daar nooit op betrappen, fijn.

Joe Speedboot
Joe Speedboot6 okt. 2016 - 15:39

'Als je zoveel buitenlanders toelaat, wordt racisme onvermijdelijk.' Leg de verantwoordelijkheid maar weer buiten jezelf. Wat een ongelooflijk laf volk zijn jullie nationalisten toch!

Mohawk2
Mohawk26 okt. 2016 - 15:44

Want?

ikdus2
ikdus26 okt. 2016 - 19:15

moeten al die allochtonen die Nederland ondertussen verlaten hebben om hun geluk elders te zoeken ook terug naar Nederland? Nederland is altijd een emigratieland geweest en nog nog steeds. gelijke monniken

ikdus2
ikdus26 okt. 2016 - 22:20

allochtonen moet autochtonen zijn

Albert Einstein
Albert Einstein7 okt. 2016 - 6:41

Bidar, het is niet het verdiende loon van de kleurlingen. Ik constateer alleen (en iedereen kan dat zien) dat racisme toeneemt door immigratie. Dat is gewoon logisch, en heeft niets met een politieke overtuiging te maken.

Zandb
Zandb7 okt. 2016 - 13:02

Albert: U en alleen u maakt buitenlanders discrimineren onvermijdelijk: We moeten ze namelijk discrimineren om ze niet binnen te laten.

Lozerech
Lozerech7 okt. 2016 - 13:23

Ja, verdraai je eigen woorden maar weer. Je schreef toch echt dat het "onvermijdelijk" was. Dat is net zoiets als zeggen dat "met zoveel Joden antisemitisme onvermijdelijk wordt". Een walgelijke uitspraak.

Albert Einstein
Albert Einstein7 okt. 2016 - 17:59

Lozerech, Het is niet walgelijk om een natuurfenomeen te duiden. Het is gevaarlijk om het niet te onderkennen.

Bram Emanuel
Bram Emanuel6 okt. 2016 - 12:40

Uit dat onderzoek komt naar voren dat het alleen jonge allochtone mannen in auto's betreft. Ook de vrouwen in de studio bekenden dat ze nooit werden aangehouden. Dus geen allochtone vrouwen in auto's, en geen allochtone ouderen in auto's. Dat laat al meteen zien dat de aanhoudingen in kern niet racistisch zijn maar dat er altijd andere factoren meespelen zoals bijvoorbeeld rijgedrag of de combo dure auto/jonge mannelijke bestuurder. Het is overigens jammer dat Pauw niet de auteurs van dat onderzoek heeft uitgenodigd.

5 Reacties
Andy Capp
Andy Capp6 okt. 2016 - 15:18

"Dat laat al meteen zien dat de aanhoudingen in kern niet racistisch zijn" Nee, dat laat zien dat er wel degelijk sprake is van profilering.

Sardar2
Sardar26 okt. 2016 - 15:32

@ Bram Emanuel 6 oktober 2016 at 14:40 “mannen in auto’s” “geen allochtone vrouwen in auto’s” “geen allochtone ouderen in auto’s’” “de combo dure auto/jonge mannelijke bestuurder” “Dat laat al meteen zien dat de aanhoudingen in kern niet racistisch zijn maar” de “auto’s” maken die wel “racistisch”! We moeten dus het maken van auto’s verbieden om geen racisme mee mogen maken. Of simpel de migranten en kleurlingen verbieden om auto’s te rijden! Jij hebt zeer toegankelijke maar platte benadering van racisme, migranten en hun gelijke rechten!

Lozerech
Lozerech6 okt. 2016 - 19:55

"in de kern niet racistisch" - Maar aan de rand dus wel.

ikdus2
ikdus26 okt. 2016 - 22:23

minderheden worden niet alleen in auto's staande gehouden. lopend, fietsend, brommend allochtoon wordt net zo vaak staande gehouden.

Bram Emanuel
Bram Emanuel7 okt. 2016 - 17:03

@ bidar Wordt jik dan ook elke dag aangehouden?

Mohawk2
Mohawk26 okt. 2016 - 12:20

Eerst ontkennen (van de korpschef tot aan minister Van der Steur toe) dat etnisch profileren bestaat en als je daar vervolgens niet meer onderuit kunt, nadat blijkt dat het schering en inslag is, ontkennen dat het ook maar iets met racisme en discriminatie te maken heeft. Hoe halsstarrig en blind kun je zijn? Want hoe moet je het anders noemen als alleen je huidskleur reden is voor je staandehouding door de politie? Ondertussen heeft men ook in het bedrijfsleven er schoon genoeg van. Werkende jongemannen met een kleurtje in een mooie auto van de zaak... dat bestaat kennelijk niet voor op allochtonen jagende politiemannen! "Het loopt eigenlijk een beetje uit de hand", zegt De Groot. "De monteurs zelf vinden het inmiddels normaal dat ze minimaal één keer per week staande worden gehouden. Ik vind het niet normaal." http://nos.nl/artikel/2135794-bedrijf-is-politiecontroles-van-allochtonen-beu-het-loopt-uit-de-hand.html

Break on through
Break on through6 okt. 2016 - 10:52

Een ieder is voor de wet gelijk. Men is onschuldig totdat het tegendeel is bewezen. Bovenstaande staat allebei in de wet. Daar past volgens mij dan geen onbewust vooringenomen oordeel op basis van huidskleur in. Punt.

2 Reacties
Anton Chigurh
Anton Chigurh6 okt. 2016 - 11:53

Dat gebeurt ook helemaal niet.

Earl Johnson
Earl Johnson6 okt. 2016 - 11:59

Het is ook heel simpel. Wij leven in een rechtsstaat. Sommige mensen zeggen dat ze dat ook willen, maar vinden het prima als een bepaalde groep niet onder diezelfde rechtsstaat valt. Dat noemen ze soms ook wel hypocrieten.

Klazien2
Klazien26 okt. 2016 - 10:35

Het is toch heel simpel. Als je een organisatie hebt die controles moet uitoefenen maar daarbij te weinig middelen en manschappen hebt wat doe je dan? Dan zoek je naar de hoogste vorm van efficiëntie. Dat noemen ze ook wel roeien met de riemen die je hebt. Als dan uit de misdaadcijfers is aangetoond in welke groepen de grootste kans is dat men succes heeft lijkt het mij logisch dat dan daar gezocht wordt. Een ander voorbeeld: Er is een brommer ergens gestolen, heeft het dan zin om in een bejaardenhuis te gaan kijken of daar iemand deze brommer heeft gestolen?

5 Reacties
Appi Mohamud
Appi Mohamud6 okt. 2016 - 13:04

Ofwel als je een pallet moet verplaatsen en je krijgt geen pompwagen van je baas, dan ga je maar met 10 man verplaatsen? mijn voorbeeld klinkt een beetje vreemd maar dat is infeiten wat je zegt. Omdat de politie geen middelen krijgt om hun taak te doen mogen ze racistisch gaan handelen naar hun vooroordeel?

Zandb
Zandb6 okt. 2016 - 13:42

Klazien: Zo zijn er zo veel dingen zo simpel. Maar helaas is discrimineren verboden. En helaas voor u is het dus verboden dat mensen "zo maar" (om een huidskleur of afkomst) staande gehouden worden. Bij uw voorbeeld vergeet u één belangrijk aspect: Als alleen de leeftijd een reden is om niet te onderzoeken, dan weet je nog niet of wat je doet dom of slim is maar het is niet discriminerend.

Vuurrood
Vuurrood6 okt. 2016 - 13:44

Er zijn veel meer niet gekleurden dan wel gekleurden in dit land. Dus wil je kans op succes hebben moet men massaal niet gekleurden aanhouden! Dan heeft men meer kans om de brommerdief te vangen!

Andy Capp
Andy Capp6 okt. 2016 - 14:53

"Als je een organisatie hebt die controles moet uitoefenen maar daarbij te weinig middelen en manschappen hebt wat doe je dan?" Dan vraag je om meer middelen en manschappen, waarbij je er op wijst dat je anders je functie niet waar kunt maken. Als je dat niet krijgt dat ligt de verantwoording bij degenen die weigeren aan dat verlangen te voldoen. Wat je niet doet: de wet overtreden. Temeer daar het slechts tijdverlies oplevert wegens -bijvoorbeeld- onrechtmatig verkregen bewijs.

Zandb
Zandb7 okt. 2016 - 13:08

Peterrrr; ik heb al vaker gezegd: Als ik zeg dat iets niet discriminerend is dan bedoel ik dat zoiets geen strafbare vorm van discrimineren is. Op leeftijd discrimineren kan wel degelijk strafbaar zijn maar in dit voorbeeld niet.

NicoSchouten
NicoSchouten6 okt. 2016 - 10:32

Gedrag raciaal interpreteren is nog geen racisme, maar kan het bij deze of gene agent wel zijn. Dat moet je concreet uitzoeken. Bij etnisch profileren speelt een vooroordeel. Je ziet het ook bij andere vormen van profileren, zoals kleding en tatoeage.

NikosdeGriekos
NikosdeGriekos6 okt. 2016 - 10:23

Aan tafel zaten de excessen. Er is wel een probleem. Maar niet zo groot als deze sprekers van de excessen beweren.

Sjaak4
Sjaak46 okt. 2016 - 9:29

Iedereen die denkt dat de politie een soort KKK racisten club is geworden isvan het padje af. Een simpele blik in de statestieken zegt ons dat moslim jongeren grotere kans op crimminaliteit vormen dan bijvoorbeeld aziatische ouderen een rationeel mens trekt hier conclusies uit.

10 Reacties
Ben Joop
Ben Joop6 okt. 2016 - 10:44

Wat denk je, mij overkomthet niet, want ik ben lekker blank? Zo ontzettend associaal!

Freeman2
Freeman26 okt. 2016 - 11:04

Dit neemt in geen geval weg dat er enkel op concrete aanwijzingen gehandeld moet worden en niet op hand van je eigen verbeelding en vermoedens die op hun beurt direct op vooroordelen gebaseerd zijn.

richarrd
richarrd6 okt. 2016 - 11:34

Dat zei de politie in Zuid Afrika ook tijdens de apartheid. Ik bedoel dat ik het wel heel raar vind dat iemand aangehouden wordt en er gevraagd wordt waar deze zijn of haar auto vandaan heeft. Soms wel honderd keer per vijf jaar.

Earl Johnson
Earl Johnson6 okt. 2016 - 11:54

Bedankt voor uw "onmisbare" bijdrage.

Appi Mohamud
Appi Mohamud6 okt. 2016 - 13:08

Sjaak. We hebben hier over etnisch profileren en niet op religie. Dat houd in dat er word gekeken naar de huidskleur en afkomst. Wat heeft de islam hier mee te maken? Of ben jij ook zo een die in alles wat fout is islam in ziet? Dan zouden agenten die fout doen ook allemaal moslims zijn in jouw ogen toch?

Zandb
Zandb6 okt. 2016 - 13:58

Helaas kan je uit dergelijke statistieken alleen maar afleiden dat in vergelijking een groep mensen met bepaalde kenmerken vaker een bepaald gedrag vertonen dan een andere groep. Als u uit zo statistiek meent te mogen afleiden dat de willekeurige moslimjongere voor u een "grotere kans op criminaliteit vormt" dan een andere jongere en als u hem daarom anders behandelt, dan discrimineert u. U meent dan dat de afkomst bepalend (verantwoordelijk) is voor het crimineel gedrag.

Anton Chigurh
Anton Chigurh6 okt. 2016 - 14:01

@Freeman Er wordt ook op concrete aanwijzingen gehandeld, alleen roepen bepaalde mensen gelijk racisme. Neem een programma als wegmisbruikers, allochtonen lopen daar direct racisme te roepen terwijl een autochtoon dat niet kan, die moet gewoon zijn papieren geven.

Minoes2
Minoes26 okt. 2016 - 14:31

Ben Joop ons ons is het toevallig ook overkomen. Zoals ik al eens schreef. Mijn man is meerdere keren aangehouden terwijl er geen enkele reden toe was. Gewoon omdat hij heel vroeg in de ochtend of 's nachts door onze wijk reed op weg naar zijn werk. Dit omdat hij niet kon slapen of het ontzettend druk had, een deadline moest halen. Soms omdat hij oude roestige industriegebouwen wilde gaan fotograferen bij een bepaald licht. Dat zegt overigens niets over het eventuele probleem.

Minoes2
Minoes26 okt. 2016 - 14:38

Hij reed toen overigens gewoon in een Opel omega. Toen die 's morgens om vijf uur van de oprit gestolen werd gaven ze bij directe melding niet thuis. Dit terwijl wij het bijna hebben zien gebeuren, ik was wakker. Moest 's morgens maar naar het bureau komen tijdens kantooruren om aangifte te doen. Aangezien wij in de omgeving van de grens woonden was die toen al lang en breed de grens over...Nooit meer iets van gehoord.

Savage2
Savage26 okt. 2016 - 15:22

religie behoort tot etniciteit voor de mensen die het verschil tussen ras en enticiteit niet kennen. Oostblokkers worden ook vaker aangehouden op basis van hun etniciteit en niet op basis van hun kleur.

rbakels
rbakels6 okt. 2016 - 9:27

Het doet er niet zo toe of het racisme is, want het is zonder meer onrechtmatig om iemand staande te houden zonder de verdenking van een concreet strafbaar feit die volgt uit relevante feiten en omstandigheden. Dat staat allemaal precies in de wet. Met nadruk moet ook worden gesteld dat een staandehouding die achteraf wel terecht bleek (in die zin dat er inderdaad een strafbaar feit was gepleegd) óók onrechtmatig is als tevoren relevante aanwijzingen ontbreken. En huiskleur telt echt niet mee. Het moet ook om een concreet strafbaar feit gaan. Intuïtie van een politieman, hoe ervaren ook, telt niet mee. Het straf(proces)recht is zo streng omdat je anders in een politiestaat verzeilt zoals we die kennen uit dictaturen, waar de politie de burger naar goeddunken lastig kan vallen. Dat op die manier af en toe een boef niet wordt gepakt moet worden aanvaard.

3 Reacties
Freeman2
Freeman26 okt. 2016 - 11:01

Zeer goed verwoord. Het betreft een structureel politioneel probleem van ons land die men onder allerlei smoesjes probeert verbergen te houden als "intuïtie", "statistieken" en dergelijke. "Intuïtie"is in deze bedoeld om de gebruikelijke vooroordelen goed aan te kleden. ("Het moet ook om een concreet strafbaar feit gaan. Intuïtie van een politieman, hoe ervaren ook, telt niet mee.") Het Rechtstaat wordt aangevallen.

Andy Capp
Andy Capp6 okt. 2016 - 15:16

Heel juist en het erge is dat dit veel vaker komt als de doorsnee burger vermoedt: ik ben daar zelf met grote regelmaat het slachtoffer van geworden. Ik ben zelfs al eens aangehouden "op grond van alle wetten die er in Nederland gemaakt zijn. De brutaliteit die ambtenaren daarbij aan de dag leggen grenst aan het ongelooflijke. Ze suggereren bijvoorbeeld gewoon, dat je "gewoon weer een klacht kunt indienen bij de ombudsman" als je het er niet mee eens ben. Ook heb ik meegemaakt dat dagrapporten gewoon worden vervalst om onrechtmatig handelen te verbloemen. Zo werd een vriend van mij een hele nacht onrechtmatig opgesloten in een wachthok zonder bed en met de verwarming op de hoogste stand en zonder dat hem de gelegenheid werd gegeven naar het toilet te gaan. Volgens de dagrapporten zat hij die nacht in "cel 23" (waar dat dan ook moge wezen). De cultuur verschilt per bureau. Op sommige politiebureaus wordt je heel netjes behandeld, maar in Arnhem bijvoorbeeld was machtsmisbruik schering en inslag -om niet te zeggen een vaste gewoonte- waar men zich vaak willens en wetens en met kennelijk genoegen aan schuldig maakte. Ook werd machtsmisbruik vaak ingezet als drukmiddel om een verklaring af te persen. Dat werd ook openlijk gezegd: als je nou maar gewoon tekent, dan mag je naar huis. Aangezien er nooit een advocaat bij te pas kwam, waren ze thuis vaak behoorlijk ongerust. omdat niemand ze op de hoogte stelde. Ik ben op mijn eentje al goed voor minstens 10 gevallen die nooit tot een vervolging hebben geleid en 4 klachten bij de ombudsman.

Albert Einstein
Albert Einstein7 okt. 2016 - 6:49

Soms houdt de politie acties om rijden onder invloed op te sporen met een blaastest. Dan houden ze ook mensen staande, zonder concrete aanwijzing voor drankgebruik. Het zijn gewoon steekproeven. Het is dus helemaal niet onrechtmatig.

Piet de Geus
Piet de Geus6 okt. 2016 - 8:28

Wat mij opviel was dat de leidinggevende agent het wel had over een apparaatje waarop agenten straks kunnen zien hoe vaak ze dezelfde persoon al staande hebben gehouden zonder dat dat resultaat opleverde (goed voor de bewustwording van die agent), maar dat ze het er niet over hadden dat agenten ook op resultaat worden afgerekend. Het lijkt me toch vrij simpel: een agent die zich te buiten gaat aan etnisch profileren zal slechtere resultaten behalen dan een agent die er wel in slaagt om gerichter verdachte personen staande te houden. Schiet een agent door etnisch profileren tekort, dan zou dat toch automatisch ter sprake moeten komen tijdens functioneringsgesprekken? Agent Kees moet dringend op bijscholing, want in plaats van zijn werk behoorlijk te doen loopt hij in het wilde weg hele bevolkingsgroepen staande te houden.

15 Reacties
ikdus2
ikdus26 okt. 2016 - 10:30

tenzij het juist beleid is om minderheden te intimideren.

Ben Joop
Ben Joop6 okt. 2016 - 10:31

Dat zou mooi zijn als het zo zou gaan werken. Je zou ook kunnen denken aan schadevergoeding.

Nick Ros
Nick Ros6 okt. 2016 - 10:43

functioneringsgesprekken ? Ze lopen nu al weg bij de politie. Dat snap ik ook nog. Als politieagent wordt je van alle kanten geschopt. Je doet het maar zelden goed en dat voor zo'n flut loon en een sociale huurwoning.

Piet de Geus
Piet de Geus6 okt. 2016 - 14:01

"tenzij het juist beleid is om minderheden te intimideren" Je hebt iets teveel naar Dionne Abdoelhafiezkhan geluisterd. Dan loop je het risico dat je al net zo losgezongen raakt van de samenleving. Ook de politie moet gewoon met jaarcijfers komen, net als ieder bedrijf en iedere overheidsdienst. En denk je nu werkelijk dat er op het ministerie en rond het Binnenhof gejuich op zal stijgen als in de verantwoording staat dat ze het budget hebben gebruikt om eens lekker minderheden te intimideren? Dat hele gewauwel over institutioneel racisme leidt nogal af van de zaak. Er is geen institutioneel racisme, ook niet bij de politie. Wel is er sprake van racisme binnen de instituties, net als in de rest van de maatschappij, maar dat is iets heel anders.

Ben Joop
Ben Joop6 okt. 2016 - 14:18

Dat flut loon ligt hoger dan in menig andere CAO.

Nico de Mus
Nico de Mus6 okt. 2016 - 15:58

@Ben Joop 6 oktober 2016 at 16:18 Je klets maar wat raak. http://www.welingelichtekringen.nl/economie/449039/wat-verdient-een-politie-agent-eigenlijk.html Inderdaad een flut loon, want het beroep is beslist niet zonder risico.

Nick Ros
Nick Ros6 okt. 2016 - 16:43

Joop het is maar wat je gewend bent. Gezien de risico's die ze lopen is het een flut loon.

mordicant
mordicant6 okt. 2016 - 18:15

@Piet """een agent die zich te buiten gaat aan etnisch profileren zal slechtere resultaten behalen dan een agent die er wel in slaagt om gerichter verdachte personen staande te houden."" Maar wat nu als blijkt dat agenten die etnisch profileren consequent betere resultaten behalen? Misschien is "gericht verdachte personen staande houden" wel onlosmakelijk verbonden met een bepaalde graad van etnisch profileren.... Als ik als agent op jacht ben naar de daders van een plofkraak in de grensstreek hou ik geen blanke vrouwen in Aygo's aan maar wel Marokkanen in Audi's.

ikdus2
ikdus26 okt. 2016 - 21:04

@piet de geus cijfers voor staande houding worden niet bijgehouden. waarom en wie staande gehouden geworden willen ze kostte wat kost buiten de cijfers houden. terwijl een klein digitaal formuliertje op een PDA of smartphone nauwelijks bijdraagt aan een administratieve rompslomp. willens en wetens willen ze geen transparantie en inzicht geven omdat het beleid is om minderheden en minderbedeelden te intimideren en in het gareel te houden opdat de elite z'n posities kunnen behouden. een beschermingswal zo u wilt. u zegt dat ik in mijn eigen realiteit leef. zeg dat maar ik tegen diegene die soms wekelijks staande worden gehouden, in hun vrijheidsgevoel worden aangetast en daarna weer door mogen lopen. de politietop kan dit soort praktijken niet indammen of uitroeien. je kan dan alleen maar één conclusie trekken. Dit is beleid en dat moet stoppen.

Piet de Geus
Piet de Geus7 okt. 2016 - 0:19

"stel nou dat de agent die aan etnisch profileren doet nou een duidelijk hogere score behaalt dan zijn collega die dat niet doet. Wat dan?" Dat is een volstrekt hypothetische vraag. Wie etnisch profileert is ongericht bezig en zal dus nimmer beter scoren. Hoger scoren doe je door de diverse bevolkingsgroepen te kennen: pas als je onderscheid weet te maken en de boeven eruit weet te plukken kun je een goed rendement halen. Als jij de hele dag zoet bent met het staande houden van Turkse bakkers, slagers en studenten dan is de kans verdomd klein dat je een Turkse drugsdealer zult pakken. Als jij weet hoe het milieu van Turkse drugsdealers zich onderscheidt van alle andere Turken (in uiterlijk, gedrag enzovoorts) is je score altijd hoger dan wanneer je zo weinig van statistiek begrijpt dat je iedere Turk als verdacht ziet.

Piet de Geus
Piet de Geus7 okt. 2016 - 0:25

"u zegt dat ik in mijn eigen realiteit leef." Inderdaad. Je kraamt bovendien incoherente onzin uit. Eerst beweer je: "de politietop kan dit soort praktijken niet indammen of uitroeien" En in de volgende zin: "je kan dan alleen maar één conclusie trekken. Dit is beleid en dat moet stoppen." Omdat de politietop het niet kan indammen moet het wel beleid zijn? En hoe moeten ze dan stoppen wat ze volgens jou niet kunnen indammen of uitroeien?

mordicant
mordicant7 okt. 2016 - 10:07

@Piet ""Als jij weet hoe het milieu van Turkse drugsdealers zich onderscheidt van alle andere Turken (in uiterlijk, gedrag enzovoorts) is je score altijd hoger dan wanneer je zo weinig van statistiek begrijpt dat je iedere Turk als verdacht ziet. "" Etnisch finetunen bedoel je? :)

Piet de Geus
Piet de Geus7 okt. 2016 - 15:19

"Etnisch finetunen bedoel je?" Voor mijn part. Het komt er in ieder geval op neer dat je uit iedere groep de verdachten moet weten te pikken in plaats van een hele groep op basis van op zich irrelevante kenmerken als verdacht te zien.

ikdus2
ikdus27 okt. 2016 - 17:00

@piet de geus als het geen beleid is dan op z'n minst onwil vanuit de politietop. het is zelfs erkend door diezelfde politietop dat er meer op bepaalde groepen moet worden gecontroleerd.

Piet de Geus
Piet de Geus9 okt. 2016 - 1:48

"als het geen beleid is dan op z’n minst onwil vanuit de politietop." Van onwil is alleen sprake als de reflex van het dekken van collega's in werking treedt. Voor het overige lopen er al jaren allerlei programma's en projecten om meer homo's, allochtonen enzovoorts aan te trekken. Er is over het algemeen meer sprake van onvermogen dan van onwil. "het is zelfs erkend door diezelfde politietop dat er meer op bepaalde groepen moet worden gecontroleerd" Welke top heb je het nu over? Een plaatselijke leidinggevende? Of degenen die betrokken zijn bij de beleidsvorming? Wat dat is nogal een verschil: beleid wordt namelijk niet altijd op alle niveaus uitgevoerd en uiteraard zitten er op alle niveaus ook altijd rotte appels tussen. Wat m.i. de grootste problemen zijn bij de politie zijn het gebrek aan kwaliteit (het nieuwe opperhoofd heeft vandaag ook in een interview gezegd dat hij liever met minder personeel toe wil als hij dat mag vervangen door beter gekwalificeerd personeel) en de geslotenheid van de organisatie. Wat dat laatste betreft: ook Akerboom is begonnen op de politieacademie en vandaar opgeklommen. En de cultuur is nog steeds zo dat bij sollicitatiegesprekken gevraagd wordt of je familie hebt die al bij de politie werkt en indien dat zo is kun je zelfs zonder dat je ook maar een startkwalificatie hebt instromen. Het zou toch echt beter zijn als de politietop naast iemand die afkomstig is van de werkvloer ook zou bestaan uit bijvoorbeeld een academisch gevormde socioloog, psycholoog en criminoloog. Die hoeven er geen twee keer over na te denken om te snappen dat zodra profileren naar etnisch profileren riekt je mensen en bevolkingsgroepen tegen je in het harnas jaagt en het rendement van de organisatie ondergraaft. Terwijl je bij intern opklimmenden maar moet hopen dat ze ergens onderweg die kennis en inzichten proefondervindelijk oppikken, dus met schade en schande.

Van Tax
Van Tax6 okt. 2016 - 8:04

In het bericht van de NOS van 3 dagen geleden bleek dat 7 van de 10 controles niets concreets opleveren. 3 van de 10 keer is het dus wél raak. Nu kan je daar verschillende conclusies aan verbinden, maar ik denk persoonlijk dat het een erg goede "score" is en dat het met het "gevoel" van de politie dus niet slecht gesteld is. Als er zomaar at random gecontroleerd zou worden dan wordt de score hoogstwaarschijnlijk een stuk slechter. In hoeverre er dus sprake is van "ten onrechte" aanhouden is een interessante vraag.

6 Reacties
Zandb
Zandb6 okt. 2016 - 9:59

Van Tax: Uw aanname dat "at random" volkomen willekeurig is en "op gevoel" niet, is gebaseerd op de aanname dat "volkomen willekeurig" een slechtere score zou opleveren. Ten eerste weet u niet of dat zo is; die cijfers heeft u niet. En ten tweede kan "een stuk slechtere" score slechts 2,1 of nul zijn. En is de vraag of dat significant minder genoemd mag worden. En ten derde weet ik het niet of het in dit verband terecht is - want de cijfers heb ik ook niet - maar normale mensen scoren ook net zo goed op het gebied van de toekomst voorspellen of ziektes raden of genezen met bepaalde vage middeltjes dan "professionals".

Jan de Boer2
Jan de Boer26 okt. 2016 - 11:21

Om een hele ruwe schatting te maken: Nederland heeft 17.000.000 inwoners. Daarvan zijn 243.590 verdachten (https://goo.gl/qcJa63). Dit komt neer op een percentage van 1,4% van de Nederlanders die verdacht zijn. Als de politie in 30% van de gevallen iets weet te vinden tijdens het controleren dan kun je dat dus een behoorlijk goede score noemen.

Appi Mohamud
Appi Mohamud6 okt. 2016 - 13:19

Tax. Verplaats wat je net zij naar je zelf. Jij word 10 keer staande gehouden per maand en 3 keer is terecht omdat je door rood loopt of geen licht hebt. De andre 7 keer doe je niks fout en word je staande gehouden tijden een bezoek aan tras met een lekker biertje en of onderweg naar je moeder in een bejaardenhuis. Vraag me dan af of je die drie keer een goede score vind. Of mischien vergis je in wat die 3 keer werkelijk inhoud. Dat houd namelijk in dat de Staand houding terecht was vanwege een verdachte handeling zoals door rood lopen of aan de verkeerde kant fietsen.

Vuurrood
Vuurrood6 okt. 2016 - 13:51

Ik stel voor om in het geval van fraude en flessentrekkerij de gehele niet gekleurde bevolking van b.v. Wassenaar maar staande te houden. Succes verzekerd. Alhoewel...ik denk dat de gehele Wassenaarse bevolking terecht in opstand zou komen met als argument: Dit is etnisch profileren zeer gewaardeerde hermandad!

Zandb
Zandb6 okt. 2016 - 14:11

Jan de Boer: Denkt u nu echt, dat dat willekeurige controleren zo'n 80.000 van die 243.590 verdachten opgeleverd heeft?

Joe Speedboot
Joe Speedboot6 okt. 2016 - 14:47

'maar ik denk persoonlijk dat het een erg goede “score” is en dat het met het “gevoel” van de politie dus niet slecht gesteld is.' Had je ook al bedacht dat een deel van die overtredingen ook voor een leek al van afstand zichtbaar is. Om kapotte verlichting, bellen achter het stuur, etc waar te nemen hoef je geen politieschool te hebben gedaan.

ainil nil
ainil nil6 okt. 2016 - 7:42

60% is terecht staande gehouden. en dat geschreeuw over racisme.... als die groepen 6 a 7x crimineler zijn dan autochtonen dan moeten ze hun eigen groep eens aanspreken. Ik verbaas mij ook dat aziatische mensen nooit klagen over dit soort zaken. Hoe kan dat?

2 Reacties
Joe Speedboot
Joe Speedboot6 okt. 2016 - 8:41

'dan moeten ze hun eigen groep eens aanspreken.' Precies! Gewoon heel hard 'foei' tegen de Mocro maffia zeggen en 'dat ze zich eens netjes moeten gaan gedragen'. Dat gaan ze dan zeker doen. Bijkomend voordeel: minder politie nodig.

Zandb
Zandb6 okt. 2016 - 10:01

Misschien klagen Aziaten niet over dit soort zaken omdat hen dat niet overkomt?

Nick Ros
Nick Ros6 okt. 2016 - 7:39

Nou reed ik afgelopen maandag met mijn vrouw met onze zakelijke Volvo, kadotje van onze kids, voorzien van een Duits kenteken over de A-1, richting Hengelo en ook wij werden ‘ohne Grund’aangehouden door een motoragent, die in camping Duits vroeg naar mijn papieren. Toen ik hem antwoord gaf in het Nederlands, had hij het lef om te vragen, ‘hoe kan een ‘pensionado’ in zo’n dure auto rijden'. Dus dat was de reden. Mijn antwoord was, neem ontslag en ga hard werken voor je geld, dan kun jij ook zo’n auto kopen. Toen sloegen alle stoppens door. Vervolgens begon hij van alles te bellen en kon ik na 30 minuten weer doorrijden. Blijkbaar ben je al verdacht als je rijdt in een boven modale auto en je hebt grijze haren.

10 Reacties
Nick Ros
Nick Ros6 okt. 2016 - 7:43

Blijkbaar is een auto een onderdeel bij het etnisch profileren.

ikdus2
ikdus26 okt. 2016 - 8:38

heeft u daar bewijs van?

Cappy2
Cappy26 okt. 2016 - 9:20

Heeft dus duidelijk niets met huidskleur te maken........

Piet de Geus
Piet de Geus6 okt. 2016 - 9:31

‘hoe kan een ‘pensionado’ in zo’n dure auto rijden’ En toen heb je gezegd dat het een cadeautje was van de kinderen die gisteren nog op een wachtlijst stonden voor een sociale huurwoning?

Nick Ros
Nick Ros6 okt. 2016 - 10:36

Piet, een goede opmerking voor de volgende keer als ik wordt aangehouden.

Nick Ros
Nick Ros6 okt. 2016 - 10:39

ikdus. Ik heb geen bewijs nodig, want ik leef toch mijn eigen leven.

Freeman2
Freeman26 okt. 2016 - 11:14

Mijn ervaring met de Duitse politie tot nu toe is van een heel andere orde, dan jou. Het begint met welgemeende excuses voor het tot standhouding, het agent presenteert zich met naam, toenaam en adres van het district van het kantoor, voorlichting over 8 km te hard door mij gereden waarbij reeds uitleg wordt gegeven hoe ze de oorspronkelijke getal hebben conform de Europese wetten aangepast en eindigt met nog een excuus dat ze de chauffeur onder druk moeten zetten om gelijk te betalen, tevens excuses dat ze de Nederlandse taal niet zo machtig zijn (was diepe Duitse provincie), dat Nederland en zo mooi land is enz..enz.. Moet ik toevoegen dat ik mijn verdiende boete met groot plezier gelijk heb afgerekend en beide agenten een hele mooie dag heb toegewenst, wat ze mooi ook meteen hebben teruggewenst met toevoeging dat ze hopen dat dit klein oponthoud en boete mijn dag niet zou mogen bederven, doch moest ik van hun beter opletten op de snelheidsbeperkingen. Klaar.

Ratelaar2
Ratelaar26 okt. 2016 - 11:24

Iets vergelijkbaars heb ik ook meegemaakt, ik bezit een mooie proletenbak van een duits merk met 4 ringen. Wel wat ouder al, maar toch. Ik was op weg naar mijn nieuwe adres (ik ben heel recentelijk verhuisd) toen ik werd staande gehouden op een sluiproute. Het was rond 20:00 de agent wilde papieren e.d. zien. Mijn eigendomsbewijs had ik thuisliggen, mijn fout en ik reed iets te hard. Na navraag waarom ik werd staande gehouden legde de agent mij uit dat het vreemd is dat iemand uit een andere omgeving (mijn nieuwe adres was nog niet verwerkt) over sluiproutes rijdt. Zeker met oog op woninginbraken in de regio vondt de agent het de moeite waard om mij staande te houden. Uiteindelijk was alles in orde, kreeg ik een waarschuwing dat hard rijden ivm fietsers gevaarlijk kon zijn. Ook op het tijdstip dat ik daar rondreed. Verder niets aan de hand en ik mocht mijn route vervolgen. Ik heb er geen moeite mee dat ik wordt staande gehouden omdat ik aan een bepaald profiel voldoe. Deze ervaring en een eerder vergelijkbaar incident, maakt mij sceptisch t.a.v. de klachten over het etnisch profileren. De politie doet kennelijk aan preventie van misdaden. Wat is er dan mis mee om mensen staande te houden die aan een bepaald profiel voldoen? Als er niets aan de hand is, is het hooguit hinderlijk als er wel iets aan de hand is heeft gevolgen voor staande gehouden persoon. Maar dan wordt er een misstand rechtgezet of een misdaad voorkomen. Bovendien is het efficienter dan maar willekeurig mensen staande te houden onder het mom van gelijkheid en om ego's en kwetsgevoelens te sparen.

Appi Mohamud
Appi Mohamud6 okt. 2016 - 13:26

Ratelaar. Zoals je zelf aan het begin van je betoog toegeeft je aanhouding was in eerste stantti voor de te hard rijden en niet omdat je een bepaalde profiel had. Vervolgens worden er vragen gesteld omdat ze je neuwe woning nog niet op hun computer voorkomt. Dat is iets heel anders dan als je netjes aan de wet houdt en je alsnog word aangehouden omdat je aan een een bepaalde profiel voordoet.

ikdus2
ikdus26 okt. 2016 - 19:21

@Nick ros feitenloos geblaat. jij wordt nimmer op basis van je uiterlijk staande gehouden. voordat je een zogenaamde gebeurtenis inbrengt dan graag de feiten erbij.

Freeman2
Freeman26 okt. 2016 - 7:33

Eerste uitgangspunt in deze discussie is dat er reeds met feiten hard bewezen is dat de politie haar macht richting ethnische minderheden misbruikt. Glashelder. Al deze populaire politiekcorrecte kroegverhaaltjes over zakkenrollers en gesignaleerde "rooie" auto's passen helemaal niet bij het feitelijke relaas van bijvoorbeeld Remy Bonjasky. Die wordt zuiver op basis van vooroordelen aangehouden over allochtonen in verband met welvaart. Kortom - een welvarend allochtoon in Nederland is altijd verdacht voor de "brave burgers" en tevens de politie. Deze uitzending van Paauw werd enigszins vermakend toen er het "kastje met bonnetje" ter sprake kwam die werkelijk alle problemen zou gaan oplossen. Die kastje hadden we nog even niet en daarom bestaat die problematiek nog steeds, het moge u duidelijk zijn. Het doet eer aan Paauw dat hij deze brandende problematiek van de geïnstitutionaliseerd racisme en discriminatie wil in een uitzending aanraken, waren de Minister Van Binnenlandse zaken en deze van Veiligheid en Justitie tezamen met het korpschef aan tafel moeten zitten omdat simpelweg dat zijn de mensen die deze politiek en aanpak jarenlang bepalen. Inclusief het Premier die nooit iets mee kan doen. Die laatste moeten uitleg geven waarom wordt bijvoorbeeld een welvarend allochtoon als Remy Bonjasky steeds aangehouden. De goede pr-voorlichter van Peter Slort zou ondanks al zijn goede bedoelingen nooit iets mee kunnen doen, laat maar staan bereiken. Bevelen bij de politie komen van bovenop en oom agent (o.a. Peter Slort) hoort ze zonder enige morren meteen uit te voeren. Dit moge u ook duidelijk zijn. Daarom spreken we van geïnstitutionaliseerd racisme en autoritaire neoliberale politiek.

3 Reacties
ikdus2
ikdus26 okt. 2016 - 8:41

zo denk ik er ook over. het is beleid.

Ratelaar2
Ratelaar26 okt. 2016 - 11:32

Je hoeft niet je politieke agenda naar voren te schuiven. Dat je uitlegd waarom jij het aannemelijk vind dat het institutioneel racisme betreft kan ook volgen. Maar de autoritaire neo-liberale politiek er bij slepen volg ik niet echt.

Paul250371
Paul2503716 okt. 2016 - 15:51

Precies. Minister Hennis van nog wat loopt heel stoer bij, dit keer Umberto, te vertellen dat de politie niet provoceert. ( Onder welke steen komt zij) Waar is ze nu (wellicht onder dezelfde steen)? Toen een "jochie" dat zichzelf "Boef" noemt, omsingeld werd door o.a. een misdaadjournalist (want ja Boef is Marrok... eehhh Algerijn, aahh wat maakt het ook uit), John van de Heuvel, de leuke Rick, nieuw rechts is leuker en Amerika is een topland, Nieman die ook zo'n verfrissende aanvulling had, dacht de minister een duit in het zakje te doen door aan te geven dat de politie niet provoceert. Ik dacht eerst dat het een blunder was maar het was gewoon een smerige leugen die qua beeldvorming haar heel goed uitkomt. Prima, maar waar zijn ze nu. U hebt gelijk, zij bepalen en zijn verantwoordelijk voor dit beleid.

JohnVKR
JohnVKR6 okt. 2016 - 7:30

Het maakt mij niet uit of iets volgens de definitie racisme is, discriminatie of etnisch profileren. Dat is een woordenstrijd die wat mij betreft niet relevant is. De wandaad is in de praktijk namelijk even erg, het effect op de slachtoffers hetzelfde. Als ik in mijn auto rijd, word ik nooit aangehouden. Zodra een kennis met een getinte achtergrond mijn auto leent (wat enkele keren per jaar gebeurt) is hij wel al meerdere keren aangehouden. En dan heb ik nog niet eens een dure auto. De kern is: het heeft niet met mijn auto te maken, het heeft met de chauffeur te maken. En dan hebben we nog de fractieleider van de grootste politieke partij in Nederland, Halbe Zijlstra, die etnisch profileren goedkeurt en aanmoedigt. Dat is misschien nog wel het grootste schandaal, dat de politiek in Nederland dit goedkeurt en aanmoedigt.

Daargaanwedan
Daargaanwedan6 okt. 2016 - 7:05

De term 'racisme' heeft inmiddels volledig zijn waarde verloren. Het wordt te pas en te onpas gebruikt voor ALLE situaties waarbij donkere mensen zich aangesproken voelen op wat voor manier dan ook.

4 Reacties
ikdus2
ikdus26 okt. 2016 - 8:45

doelt u op het feit dat racisme gemeengoed is en eigenlijk geen kritiek vanuit de gemarginaliseerde groepen gewenst is.

Zandb
Zandb6 okt. 2016 - 10:06

Daargaanwedan: Waar moeten we dat woord "racisme" volgens u dan wel voor gebruiken? Als je wordt aangehouden omdat je zwart bent is dat discriminerend. En daar ligt dan toch racisme aan ten grondslag?

omaoeverloos
omaoeverloos6 okt. 2016 - 10:49

"Als je wordt aangehouden omdat je zwart bent is dat discriminerend." Inderdaad, als dat de enige grond van de aanhouding is heeft U gelijk. Helaas spelen, voor de bewijsvoering, meerdere factoren een rol. Een politieman kan ook zeggen dat de aanhouding verricht is omdat degene zich verdacht gedroeg en dan wordt het al bijna onmogelijk discriminatie te bewijzen. Overigens, het feit dat het overgrote deel van de aangehoudenen van het mannelijk geslacht is geeft dan, onterecht, weer weinig ophef terwijl dit net zo goed discriminerend kan zijn.

Zandb
Zandb6 okt. 2016 - 14:18

Oma: Ik word hier moe van: "Als je aangehouden wordt omdat je man bent is dat natuurlijk ook discriminerend". Ik weet niet of u aanleiding ziet om te veronderstellen dat zoiets vaak gebeurt. Het zou nl ook kunnen dat vrouwen zich veel minder "verdacht" gedragen. Ik vind het overigens knap dat u het eens kan zijn met wat ik zeg en dan meteen veronderstelt dat ik dat dan wel niet zou willen toepassen zoals ik dat beschrijf.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon6 okt. 2016 - 6:51

Dat allochtonen in dure bolides vaker worden staande gehouden lijkt mij eerst en vooral een direct gevolg van de patseraanpak. Allochtone Nederlanders zijn nu eenmaal zwaar oververtegenwoordigd in de criminaliteits-statistieken en dit is overmijdelijke "collateral damage" van deze aanpak. Het nieuwe systeem waarmee op kenteken de historie kan worden gecheckt, moet het aantal onterechte staande houdingen beperken. Het bovengemiddeld vaak aan de kant zetten van normale middenklassers bestuurd door nieuwe Nederlanders is m.i. wel een ontoelaatbare vorm van etnisch profileren en riekt naar racisme.

4 Reacties
Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon6 okt. 2016 - 7:36

Die worden bestuurd

Beppy2
Beppy26 okt. 2016 - 12:57

@ ikdus. .....de individuele politieagenten zijn niet in staat om voor zichzelf te denken. als ze zo goed waren in statistiek of welk theoretisch vak dan ook hadden ze wel een respectabele zinnige baan gehad..... Vul voor politieagenten een ander woord in, en je hebt de poppen aan het dansen. Lijkt mij een nogal generaliserende opmerking... van hetzelfde soort als waar jij tegen ageert

Appi Mohamud
Appi Mohamud6 okt. 2016 - 13:28

Gadfly. AUB volg de discussie en kom niet telkens weer met hetzelfde dooddoener. Het voorkomt namelijk dat de discussie in herhaling valt.

ikdus2
ikdus26 okt. 2016 - 19:32

@beppy want politieagenten zijn een bevolkingsgroep? ik vind het beroep van positiviteitsgoeroe ook onzinnig en achterlijk. alleen vallen die hooguit je portemonnee aan. dat andere soort geeft onschuldige mensen een doodsknuffel en zegt dan doodleuk eigen schuld moeten ze maar van zwarte piet afblijven.