Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Politici, maak het kapitalisme bespreekbaar

  •  
02-02-2022
  •  
leestijd 6 minuten
  •  
506 keer bekeken
  •  
apocalyps

© cc-foto: 21967857

Om hun winsten veilig te stellen zal het voor de kapitalistische klasse erg verleidelijk worden om de maatschappij op ondemocratische wijze naar haar hand te zetten
“Het is makkelijker om zich het einde van de wereld voor te stellen dan het einde van het kapitalisme”, aldus de filosoof Fredric Jameson, doelend op de populariteit van apocalyptische rampenfilms. Toch is nadenken over een alternatief voor het neoliberale kapitalisme precies wat we moeten doen, willen we een ramp voor onze wereld afwenden.
Het wordt steeds duidelijker dat ons economisch systeem, met z’n eenzijdige focus op constante groei en winstmaximalisatie voor de allerrijksten, een acute bedreiging vormt – niet alleen voor de armen der aarde en niet alleen voor het klimaat en de ecosystemen van onze planeet, maar ook voor de democratie. Het nachtmerriescenario van mondiale ecologische ineenstorting in combinatie met autoritair, ondemocratisch kapitalisme komt steeds dichterbij.
Democratie onder druk Ondanks de belofte van het “naar beneden druppelen” van rijkdom (“trickle down economics”) heeft het neoliberalisme alleen maar tot grotere ongelijkheden tussen rijk en niet-rijk heeft geleid. Daardoor staat de democratie nu wereldwijd zwaar onder druk. Zoals de internationale Edelman Trust Barometer al jaren laat zien, neemt het algemene vertrouwen in de democratie af naarmate de ongelijkheid tussen rijk en niet-rijk groeit: mensen zien dat vooral de rijke elite profiteert van het economische systeem en voelen zich buitenspel gezet.
En dat gevoel is terecht. Het is naïef om te denken dat de politiek ongevoelig is voor de macht van het grote geld. Naarmate de rijken en de multinationals rijker worden kunnen zij ook meer investeren in lobby’s die hún belangen promoten bij politici. Ook giften aan politieke partijen spelen daarbij een rol, met name in de Verenigde Staten.
Aan deze ondermijning van de democratie is de laatste jaren nog een nieuw en bijzonder verontrustend aspect toegevoegd: de groeiende invloed van Big Tech en de sociale media. Bij uitstek relevant hier is de uitspraak van Hannah Arendt: “Het ideale subject van het totalitaire bewind is niet de overtuigde nazi of de overtuigde communist, maar mensen voor wie het onderscheid tussen feit en fictie (d.w.z. de realiteit van de ervaring) en het onderscheid tussen waar en onwaar (d.w.z. de denknormen) niet meer bestaan.”
Want dat is precies wat de sociale media doen: ze eroderen het verschil tussen feit en fictie, tussen waar en onwaar. Zo wordt de democratie ondermijnd door bedrijven als Facebook en Twitter waarvan de algoritmes informatiebubbels creëren en extreem-rechtse complottheorieën bevoordelen, simpelweg omdat dit hun winsten vergroot. Alle desinformatie en complottheorieën rond covid-19 spreken wat dit betreft boekdelen.
Hoe slecht dit is voor de democratie zien we in de VS, waar 58 procent van de Republikeinse kiezers nog steeds gelooft in de ‘Big Lie’, de inmiddels al talloze keren weerlegde complottheorie dat Biden de verkiezingen van Trump gestolen zou hebben. Niet alleen ondermijnt dit het vertrouwen in de democratie, de ‘Big Lie’ legitimeert de rechtstreekse aanval van de Trumpianen op de Amerikaanse democratie, een aanval die fysieke vorm aannam met de bestorming van het Capitool op 6 januari 2020 en die nu nog steeds in subtielere vormen gaande is.
Dreigende ecologische ineenstorting Deze uitholling van de democratie is des te rampzaliger omdat we juist nu breed gedragen en dus democratisch genomen maatregelen nodig hebben om een ecologische apocalyps af te wenden. Ondanks alle klimaatafspraken blijft de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen stijgen, zodat we aankijken tegen een mondiale opwarming van 3℃ in het jaar 2100 en mogelijk nog hoger.
Dit is een werkelijk rampzalig scenario dat bol staat van dodelijke hittegolven, bosbranden, verwoestijning, hongersnoden, verzurende oceanen, extreme stormen en massale overstromingen door bizarre regenval en een stijgende zeespiegel, met als gevolg naar schatting twee miljard klimaatvluchtelingen. Door deze mondiale opwarming zal zo’n 30 tot 50 procent van de diersoorten uitsterven.
En dan hebben we het nog niet eens over de bredere ecologische crisis door de voortschrijdende vernietiging van de natuur door milieuvervuiling, ontbossing voor veeteelt, overbevissing, bodemuitputting door agrarische monoculturen, massale insectensterfte door overbemesting en landbouwgif, en steeds agressievere vormen van olie- en gaswinning en andere mijnbouw. Als we doorgaan op de huidige weg, dan zullen de oceanen in 2050 meer plastic dan vis bevatten, om maar iets te noemen.
De mondiale opwarming en de bredere aantasting van de natuur worden veroorzaakt door economische activiteiten die uiteindelijk in het teken staan van kapitalistische winstmaximalisatie voor de rijken der aarde. Een kapitalistische economie moet jaar na jaar exponentieel groeien, maar eindeloze economische groei – met de bijbehorende groei in energie- en grondstoffenverbruik – is simpelweg onhoudbaar op een eindige planeet. Willen we een ecologische ineenstorting vermijden, dan zullen we het kapitalisme drastisch moeten beteugelen.
Des te meer omdat het juist de extreme welvaart van de elite is die het zwaarste drukt op de ecologische stabiliteit van onze planeet. Dan gaat het niet alleen om luxe-consumptie: zo stoot de rijkste 1 procent 30 keer zoveel CO₂ uit als de armste 50 procent van de wereldbevolking. Dan gaat het ook om de extra economische activiteit die nodig is om de welvaart van de rijken in stand te houden: de rijkste 1 procent harkt jaarlijks ongeveer een kwart binnen van het mondiale BNP. Dat betekent, aangezien alle economische activiteit in meer of mindere mate gepaard gaat met uitstoot van broeikasgassen en grondstoffenverbruik, dat de rijkste 1 procent veel zwaarder drukt op de leefbaarheid van onze planeet dan de rest van de mensheid.
Een explosieve cocktail Het grote gevaar is dat de ecologische crisis en de crisis van de democratie elkaar gaan versterken. Door de klimaatverandering en bredere ecologische crisis zullen de winsten van de grote multinationals steeds meer onder druk komen te staan. De aarde raakt, simpel gezegd, uitgeput en kan daardoor steeds minder makkelijk geëxploiteerd worden. Grondstoffen- en voedselprijzen zullen stijgen, net als de transportkosten door steeds extremer weer. Investeerders zullen door publieke druk hun investeringen in de zeer winstgevende fossiele brandstof-industrie terug moeten trekken. De kosten voor de groene energie-transitie zullen stijgen, kosten die deels door het kapitaal gedragen zullen moeten worden.
Er dreigt, kortom, een accumulatie-crisis waarbij de eerste levensbehoefte van het kapitaal, namelijk constante groei, gedwarsboomd wordt door de ontwrichtende gevolgen van de ecologische crisis. Het gevaar is dan levensgroot dat de nu al aanwezige autoritaire kanten van het kapitalisme verder gaan overheersen. Om hun winsten veilig te stellen zal het voor de kapitalistische klasse erg verleidelijk worden om de maatschappij op ondemocratische wijze naar haar hand te zetten, om zo de kosten van de ecologische crisis op de samenleving af te kunnen wentelen.
Maak het kapitalisme bespreekbaar! Willen we het nachtmerriescenario van ecologische ineenstorting in combinatie met ondemocratisch kapitalisme vermijden, dan moeten we nú serieus gaan nadenken over alternatieven voor ons economische systeem. Te lang is het kapitalisme geaccepteerd als “the only game in town”, als ware het een natuurgegeven dat net zo min aangepast kan worden als de zwaartekracht of de lichtsnelheid.
Toen Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, geconfronteerd werd met een lastige vraag over het economisch bestel van de VS, wist ze niks beter te zeggen dan: “Wij zijn kapitalisten, zo is het nu eenmaal…” Maar dat antwoord – “zo is het nu eenmaal” – klinkt steeds irrationeler in het licht van de crises die ons bedreigen. Het kapitalisme is geen natuurwet. Het is in de loop van de geschiedenis door menselijk handelen ontstaan en kan dus ook door menselijk handelen veranderd worden.
In tegenstelling tot wat veel rechtse propagandisten beweren is communisme zeker niet het enige alternatief voor neoliberaal kapitalisme. Keynesianisme, het Rijnlandse model, steady-state economie, markt-socialisme, corpo-syndicalisme – er zijn genoeg redelijke alternatieven denkbaar. Maar dan moeten we het daar wél over durven hebben. Een breed maatschappelijk debat over nut, noodzaak en mogelijkheid van een post-kapitalistisch alternatief is nu van het allergrootste belang. De toekomst van de menselijke beschaving op aarde hangt ervan af.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (33)

dirk den boer
dirk den boer4 feb. 2022 - 23:21

Ik zie de verre toekomst van de mensheid, het sociaal economische systeem, in de heropvoeding van de generaties en mensenkinderen. Nu is het nog altijd zo dat de gewone burger en consument in dolle haast allerlei nutteloze zaken (of nieuwere versies van de oude) wil aanschaffen om te laten zien hoe goed hij het heeft, tot groot genoegen van de industrie en markerteers, die donders goed weten hoe ze hierop n kunnen spelen. Maar ga eens na wat je daarvan werkelijk nodig hebt om beetje vrolijk en waardig te leven? Dus ik blijf optimistisch, maar het is iets vd lange termijn.

De Lieve Heer
De Lieve Heer4 feb. 2022 - 12:24

Buitengewoon goed verhaal, al heb ik wat twijfels van dezelfde soort als Mark Huysman. En ook goede reacties, enkele -te verwachten- uitzonderingen daargelaten. Dit artikel lijkt me een goede ingang om van daaruit verder te praten, gewoon om en stap verder te komen...., want dat zal wel moeten. Je zou willen dat 'Joop' hier meer de aandacht op zou vestigen dan op Baudet, andere zonderlingen en trivialiteiten.

OlavM
OlavM4 feb. 2022 - 0:48

Helder, zonder omwegen verwoord artikel. [Want dat is precies wat de sociale media doen: ze eroderen het verschil tussen feit en fictie, tussen waar en onwaar.] Exact. [De mondiale opwarming en de bredere aantasting van de natuur worden veroorzaakt door economische activiteiten die uiteindelijk in het teken staan van kapitalistische winstmaximalisatie voor de rijken der aarde......Willen we een ecologische ineenstorting vermijden, dan zullen we het kapitalisme drastisch moeten beteugelen.] "Beteugeling" zal niet meer toereikend zijn. Zoals de schrijver zelf zegt: het kapitalisme is geen natuurwet. Het is historisch gegroeid als reactie op het feodalisme. Voortzetting ervan leidt tot een catastrofe. Het zal als systeem ontmanteld moeten worden en vervangen door alternatieve samenlevingsvormen en economische modellen, gebaseerd op solidariteit en coöperatie. Gemakkelijk gezegd, ik weet het, de weg hiernaartoe is lang en moeizaam, maar er is geen andere keuze als we de planeet willen behouden voor toekomstige generaties.

Mark Huysman
Mark Huysman3 feb. 2022 - 23:17

[Keynesianisme, het Rijnlandse model, steady-state economie, markt-socialisme, corpo-syndicalisme – er zijn genoeg redelijke alternatieven denkbaar.] Eerlijk gezegd weet ik niet goed wat ik me bij een steady-state economie en corpo-syndicalisme moet voorstellen maar Keynesianisme en Rijnlands model zijn natuurlijk vormen van kapitalisme. Markt-socialisme is volgens mij een contradictio in terminis. Waarom komt een medewerker van de Socialistische Partij niet gewoon op voor een democratisch socialistische samenleving? Productiemiddelen in gemeenschapshanden en productie naar behoefte en in harmonie met de natuur?

Gyps
Gyps3 feb. 2022 - 10:56

Interessant stuk van deze schrijver. Het is mij ook wel duidelijk dat niet alle aspecten van kapitalisme wenselijk zijn, maar als ik zo de geschiedenis bekijk is communisme nog minder wenselijk. Misschien zou @Peter Sas een vervolgstuk kunnen schrijven om de termen Keynesianisme, het Rijnlandse model, steady-state economie, markt-socialisme en corpo-syndicalisme uit te leggen. Ik ben zeer benieuwd of hij dan verder nog concrete voorstellen heeft aangaande een alternatief systeem.

Donutz
Donutz3 feb. 2022 - 7:59

Zolang we al snel zo'n 8 uur per dag doorbrengen onder een niet democratische instellingen, de werkplek, is de kans op een wereld waar we samen een juiste balans vinden tussen gebruik van deze planeet en onze materiele verlangens nihil. Onder een kapitalistisch systeem is de natuur en menig mens sowieso de Sjaak: plunderen van de natuur, uitbuiten van de mensen onderaan de ladder. Maar zolang menig burger dit systeem als iets normaals, natuurlijks of de standaard ziet... Pas als we in ons werk democratisch te werk zouden gaan, en dus bedrijven ook de burger vertegenwoordigen, kan de mens en het bedrijf de politieke koers uitzetten op een rechtvaardige en democratische manier. Op naar een betere volksvertegenwoordiging.

Minoes&tuin
Minoes&tuin3 feb. 2022 - 6:42

Het is niet voor niets dat alles wat maar riekt naar verandering ten goede, per direct politiek geframed wordt als communisme.

2 Reacties
Dronevliegenier
Dronevliegenier3 feb. 2022 - 18:14

Bij communisme denk ik aan geen koopwoningen, iedereen heeft een huurwoning;; maximaal vermogen de Feeney-norm d.wz. 2 miljoen:

Dronevliegenier
Dronevliegenier3 feb. 2022 - 18:15

(link) https://nos.nl/artikel/2348545-miljardair-die-blut-wilde-sterven-is-nu-blut-en-nog-niet-dood

Hansje6
Hansje62 feb. 2022 - 21:39

Wel een apocalyptische versie van het kapitalisme wordt hier beschreven, schuld van alles... kan de schrijver een land noemen met een andere vorm waar dezelfde mate van welvaart en welzijn en geluk (NLbehoren tot de top 5 vd gelukkigste op de wereld) heerst. Juist, Kapitalisme is de mist slechtste vorm.

4 Reacties
Berend22
Berend223 feb. 2022 - 11:05

De top van deze lijstjes wordt bevolkt door landen waar kapitalisme en socialisme een goede combinatie vormen. Dus als je dit lijstje als referentie neemt mag het wel wat minder met het kapitalisme.

Le Chat Botté
Le Chat Botté3 feb. 2022 - 15:36

Kapitalisme heeft ons geen welvaart gebracht. Dat hebben wetenschap en fossiele energie gedaan. Kapitalisme is niets anders dan feodalisme 2.0.

De Lieve Heer
De Lieve Heer4 feb. 2022 - 12:12

Hansje: "Kapitalisme is de mist slechtste vorm." Voor haar wel, ze behoort tot de rijkste 1 procent die 30 keer zoveel CO₂ uitstoot als de armste 50 procent van de wereldbevolking en heeft het moeilijk zich te realiseren wat de gevolgen daarvan zijn. Want het raak haarzelf. "Bij uitstek relevant hier is de uitspraak van Hannah Arendt: “Het ideale subject van het totalitaire bewind is niet de overtuigde nazi of de overtuigde communist, maar mensen voor wie het onderscheid tussen feit en fictie (d.w.z. de realiteit van de ervaring) en het onderscheid tussen waar en onwaar (d.w.z. de denknormen) niet meer bestaan.”

Paul Spijkers
Paul Spijkers7 feb. 2022 - 6:48

Je verwart kapitalisme met de manieren die we gebruiken om kapitalisme niet zomaar haar gang te laten gaan. Kapitalisme wil echt niet een minimum loon of betaalde vakantie. Sociale democratie wel.

Effie2
Effie22 feb. 2022 - 20:06

Ondernemers zijn steeds meer de baas geworden in de huidige westerse neoliberale wereld. En omdat risico nemen bij ondernemen hoort, zal de doorsnee ondernemer al gauw in de verleiding komen op preventie en op een degelijke risicoanalyse te bezuinigen, in de veronderstelling zijnde, dat hij dan meer winst kan maken. Ze lijken liever op de gevolgen te sturen waarvan de oorzaken in het verleden liggen. ...En pas op het moment dat er een aanzienlijke schade uit is ontstaan, gaan ze, met de hulp van hun verzekering, de boel trachten te repareren. Kortom, ik voorzie dat we als maatschappij, als we op deze koers voortgaan, ons dan nog vele rampen zullen treffen voor we eindelijk tot bezinning komen. ...Maar misschien is het dan al te laat.

Dronevliegenier
Dronevliegenier2 feb. 2022 - 20:01

@ Peter Sas – Ik ben door toeval gestuit op Eli F. Heckscher, een zondermeer uiterst briljante tijdgenoot van John Maynard Keynes. Hem heb ik ontdekt door een uitspraak van Islahi Abdul Azim: 'Mercantilism: A Reaction Against Muslim Powers'. 'OMG een islamocentrist met bijbhorende tunnelvisie' was mijn eerste gedachte. Nader onderzoek leerde dat dhr. Azim Eli F. Heckscher's oeuvre als onderbouwing ziet voor zijn tamelijk pittige stelling over Mercantilisme (voorloper van vroeg kapitalisme enz. enz.). In zijn tweeluik over Mercantilisme beschrijft de auteur hoe feodaal particularisme evolueert naar het universalisme van met elkaar handeldrijvende provincies en stadstaten die als een lappendeken lag over de toen gekende wereld. En toen was er ineens de NATIESTAAT, De natiestaat die diende als een kazerne voor Mercantilistische soldaten die dezelfde taal spraken. Immers taalverwarring was de hoofdoorzaak dat Kruisvaarders op jacht naar goud van 'Muslim Powers' telkenmale kapotgemept werden. Het zichzelf beleven als inwoner van een dorp of stad in een provincie/stadstaat werd weggeslagen en de vervreemding trad in. Dus vanuit, hopelijk niet te beknopt, voorgaande zie ik heil in een hedendaags Rijnlands model dat de burger weer een overzichtelijk burgerschap geeft en economie kadert in een civilissatiestaat cq. mondiale onbegrensde civilisatiestaat.

2 Reacties
Dronevliegenier
Dronevliegenier2 feb. 2022 - 20:13

(link) Islahi Abdul Azim: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/18384/1/Emergence_of_Mercantilism.pdf

Dronevliegenier
Dronevliegenier4 feb. 2022 - 1:35

Backtobasics 2 februari 2022 at 18:21 [helemaal onderaan pagina] Het neoliberalisme heeft eigenlijk min of meer de plaats van het Katholicisme van vroeger overgenomen. ======================================================== Van ‘min of meer’ kan compleet gemaakt worden. De reeds hiervoor opgemelde Eli F. Heckscher: Mercantilism was indeed a new religion and ‘in deifying’ the state it opposed medieval religion, which had worshipped at quite other shrines’ .(Vol 2, p. 155). Ofwel: het post-christendom was ontstaan (zonder dat dit laatste ook maar iets zegt over christenen van toen en van nu).

Eid
Eid2 feb. 2022 - 19:26

Het is altijd verleidelijk om kritiek te uiten op de uitwassen van het kapitalisme, zoals wij dat niet kennen in NL, want bij ons komen we niet verder dan geleide markteconomie. Maar net zo goed is het makkelijk om kritiek te hebben op in de wereld zichtbare uitwassen van socialisme... En persoonlijk ben ik niet onder de indruk van wat de SP en XR te bieden (???) hebben als alternatief.

2 Reacties
Paul Spijkers
Paul Spijkers3 feb. 2022 - 9:13

SP zijn niet activisten. Maar XR of iets dergelijks is nodig om het groter geweld van kapitalisme af en toe te blokeren of wat langzamer te laten gaan.

Le Chat Botté
Le Chat Botté3 feb. 2022 - 15:42

Als je op zoek bent naar een beter alternatief, dan is het verstandig om alle slechtere alternatieven te schrappen. Maar iets in jouw wijze van formulieren nodigt uit tot de conclusie dat jij probeert om kapitalisme te verdedigen via de redenatie 'er zijn nog andere slechte alternatieven, dus kapitalisme is zo slecht nog niet'. Is dat inderdaad wat je bedoelt?

Uw Psychiator
Uw Psychiator2 feb. 2022 - 18:37

@ Peter Sas - dank voor dit bevlogen en kwalitatief hoogstaande betoog. Ik las een pakkend en kundig geweven verhaal, dat feiten en persoonlijke gevoelens integreert. Ik verwacht veel tegengas in de nog komend commentaren, Peter; ik wacht even af en wil eens zien hoe andere reageerders, elk op zijn of haar eigen manier, proberen je argumenten te ontkrachten. Het is niet onmogelijk dat sommigen van hen denken feitelijk en rationeel te argumenteren in hun oppositie jegens jou; maar tegelijkertijd verwacht ik dat hun kritieken zelf al zullen tonen dat de schrijvers vooral 'fictionaliseren' over mooiere toekomsten, schitterende vooruitzichten, de zelfreinigende vermogens van het kapitalisme, noem maar op; alle aan de kaak gestelde crises zullen beëindigd kunnen worden door het kapitalisme zelf. Mocht mijn intuïtie me niet bedriegen, dan heb ik voor de diehard-supporters van het neoliberale kapitalisme deze website aan te bevelen: https://monthlyreview.org/ PS: dank voor het aanhalen van Fredric Jameson en Hannah Arendt; dat citaat van Jameson wordt regelmatig toegeschreven aan anderen, bijvoorbeeld Slavoj Zizek. Maar voor zover ik weet komt het echt van Jameson.

3 Reacties
Dronevliegenier
Dronevliegenier2 feb. 2022 - 20:06

@Uw Psychiator Mijn dank voor de link. 'Bury Class Society Before It Buries Us All' heb ik met grote belangstelling - gedeeltelijk - gelezen . Trouwens ook mijn dank voor onlangs 'Sugarman Thrift'

Uw Psychiator
Uw Psychiator2 feb. 2022 - 20:43

@ Dronevliegenier (21:06u) - uitzonderlijk veel dank voor je reactie! Deze toont dat je werkelijk geïnteresseerd bent in dat wat ik schrijf. Weet je: dat je ook nog refereert naar Jeff Sugarman en Erin Thrift, dat maakt me oprecht blij, zo op de latere avond. Ik hoop meer van je te horen!

Dronevliegenier
Dronevliegenier3 feb. 2022 - 19:31

Het genoegen is geheel wederzijds! Ik heb mijn keuze gemaakt uit wat de auteur aanbiedt: Het Rijnlandse corpo-syndicalistisch model waarbij het Rijnlandse model kadert in integratief corpo-syndicalisme aangezien kiesrecht en industrialisatie bij het ontstaan van het Rijnlandse model nog niet bestonden. 2 links naar de pijlers: https://managementscope.nl/magazine/artikel/681-verschillen-angelsaksisch-rijnlands-model https://www.adamsmith.org/blog/the-grand-plan-from-mr-varoufakis

EUpiet
EUpiet2 feb. 2022 - 18:24

Ik ben het geheel eens met uw artikel geachte scribent maar alsjeblieft plaats wetenschappelijke links naar wat neoliberalisme is en de ontstaansgeschiedenis want anders volgen er weer talloze reacties van wat is neoliberalisme of u overdrijft de betekenis er van.

JaapBo
JaapBo2 feb. 2022 - 17:50

Mooi betoog, maar .... zonder kapitalisme hadden we nooit de welvaart gehad die we nu hebben. Dat weten de meeste mensen donders goed. Laat de terechte lritiek eens vergezeld gaan van een overtuigend alternatief.

1 Reactie
Berend22
Berend222 feb. 2022 - 20:48

Alternatief is het Rijnlands kapitalisme of sociaal kapitalisme. Jawel het goed van links het goede van rechts verenigd. Niet zo moeilijk toch? Bij dit soort vraagstukken ligt het antwoord altijd in het midden.

EenMening
EenMening2 feb. 2022 - 17:21

Ik verwacht eerder een ondemocratisch bestel als SP aan de macht zou komen, dan dat de kapitalisten de macht zullen grijpen en de democratie afschaffen. De uitspraken van deze SP'er neigen naar een complottheorie.

1 Reactie
Karingin
Karingin3 feb. 2022 - 12:20

Noem 1 uitspraak in dit artikel die op onwaarheid berust, of die een of ander complot impliceert. Kun je niet. Je hebt ze echt zelf niet allemaal op een rijtje

Backtobasics
Backtobasics2 feb. 2022 - 17:21

Ik zou zelf liever de negatieve aspecten van het " Neoliberalisme" bespreekbaar maken, wat weer een uitvloeisel is de economische praktijk van het Kapitalisme. Het vrij agressieve vertoog hoe samenlevingen het Kapitalistisch systeem moeten "beheren". Het neoliberalisme heeft eigenlijk min of meer de plaats van het Katholicisme van vroeger overgenomen. Het is als ideologisch systeem nadrukkelijk aanwezig; het heeft eenzelfde, alomvattende maatschappelijke impact, .........en bepaalt hoe de ideale mens eruitziet. Dat is vooral lastig omdat het, net als met geloofsovertuigingen, op een vrij bedekte manier gebeurt, met bv woordkeuzes die mensen een bepaalde denkrichting in stuurt.

2 Reacties
Dronevliegenier
Dronevliegenier2 feb. 2022 - 20:22

@Backtobasics [Het neoliberalisme heeft eigenlijk min of meer de plaats van het Katholicisme van vroeger overgenomen.] Van 'min of meer' kan compleet gemaakt worden. De reeds hiervoor opgemelde Eli F. Heckscher: Mercantilism was indeed a new religion and 'in deifying' the state it opposed medieval religion, which had worshipped at quite other shrines' .(Vol 2, p. 155). Ofwel: het post-christendom was ontstaan (zonder dat dit laatste ook maar iets zegt over christenen van toen en van nu).

EenMening
EenMening2 feb. 2022 - 20:49

Uw beschrijving stemt precies overeen met hard core socialisme en vooral het communisme. "met bv woordkeuzes die mensen een bepaalde denkrichting in stuurt." agitprop in de USSR "en bepaalt hoe de ideale mens eruitziet. de sovjet-mens