Joop

Polderen tot je een ons weegt

  •    •  
25-11-2021
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
60 keer bekeken
  •  
polder

© cc-foto: MabelAmber

Burgers en overheid zijn compleet de weg kwijt geraakt en kijken alleen nog naar elkaar
De aanpak van de coronacrisis in Nederland laat goed zien hoe het oude poldermodel van overleg en het besturen in  Nederland verworden is tot een excuus om geen knopen door te hakken als de samenleving daar wel om vraagt. Crisis managen is vooral knopen doorhakken op beslissende tijdstippen die zich niet lenen voor langdurig polderen.
Helaas ontbreekt in het huidig demissionair kabinet een charismatisch leider die van nature gezag uitstraalt en competent genoeg is om een land in extreme crisis goed te kunnen leiden.
Knopen doorhakken in een crisis vraagt een consistent en betrouwbaar onderliggend strategisch plan aan de hand waarvan de juiste knopen kunnen worden doorgehakt. Als zo’n helder plan A ontbreekt alsmede een plan B, wordt het altijd paniekvoetbal. Beleid dat gekenmerkt wordt door inconsistentie, wispelturigheid en veel besluiten die gekwalificeerd kunnen worden als: God zegene de greep.
Inmiddels zijn we in Nederland beland in een ernstige situatie waarin geen burger nog soep kan maken van de maatregelen die de overheid vaak te laat heeft genomen, te vroeg heeft afgeschaft, opnieuw heeft ingevoerd en waar niemand nog de logica van begrijpt of kan begrijpen.
Burgers en overheid zijn compleet de weg kwijt geraakt en kijken alleen nog naar elkaar wie als hoofdschuldige moet worden gezien voor deze ontstane chaos. De overheid wijst naar de ongehoorzame burgers die zich niet vrijwillig aan de geadviseerde maatregelen hebben gehouden. Ook als ze verplicht gesteld zijn en die die maatregelen alsnog negeren. Gevaccineerde burgers gedragen zich als superieur tegenover ongevaccineerde  burgers en denken omdat ze gevaccineerd zijn dat ze zich in grote getale volledig kunnen onttrekken aan de maatregelen om de kans op besmetting te kunnen minimaliseren.
Ongevaccineerde burgers vertonen hetzelfde gedrag. Ook die groep houdt zich slecht aan de geadviseerde maatregelen. Vrijwillig je als burger nauwgezet en zonder gemor je aan de maatregelen houden is voor veel Nederlanders een brug te ver. Het begrip vrijheid is verworden tot bijna anarchie. Respect voor gezag ondergaat hetzelfde lot. We kijken al niet meer vreemd op van het geweld tegen hulpverleners.
We zijn inmiddels niet ver meer af van code zwart. Niet alleen in de zorg! Maar ook ten aanzien van de feitelijke situatie in Nederland. Met dank aan het altijd zo geprezen poldermodel. Dat heeft ook altijd goed gewerkt buiten een crisistijd.
In crisis werkt een poldermodel niet meer. Dat vertraagt slechts het nemen van besluiten op het moment dat die genomen moeten worden. Knopen doorhakken op grond van een doortimmerd crisisplan. Als dat ontbreekt en polderen het model blijft om besluiten te nemen weet iedere ervaren crisismanager dat je altijd afstevent op chaos en verdeeldheid in de samenleving tot op het bot. Die situatie is in Nederland dan ook thans bereikt.
Het wachten is nu op goed doordachte maatregelen om de crisis niet verder te laten exploderen zodat code zwart voor de zorgsector en de samenleving als geheel gaat gelden.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (25)

JanB2
JanB226 nov. 2021 - 9:05

Dat heeft ook altijd goed gewerkt buiten een crisistijd. Nee. Het heeft Nederland geleidelijk doen verworden tot een miserabele schaduw van wat het 30 jaar geleden was. De coronacrisis maakt het alleen maar zichtbaar. Narcostaat, kleptocratie, anarchie en letarchie. Dát is het actuele beeld van Nederland dat echter ook voor de pandemie al zichtbaar was voor wie er oog voor had. Dat zo'n Sywert van L. niet vastzit maar wegkomt met het feit dat hij via zijn CDA-contacten de zaak mega belazerd heeft zegt alles.

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin26 nov. 2021 - 10:05

Ik behoed niets meer te zeggen! :)

Libertain
Libertain26 nov. 2021 - 6:57

("Helaas ontbreekt ..... een .... leider die ...... competent genoeg is om een land in extreme crisis goed te kunnen leiden.") Dit heet Polderziekte en die is gekenmerkt door het symptoom dat enkel handige bedrijfsmanagers voor Premiers worden gekozen, met alle gevolgen van dien aard. Begrijpelijk omdat bovenstaande methode gewoon veel poen voor de investeerders levert.

Effie2
Effie225 nov. 2021 - 18:49

‘Beetje minder regelneven en meer mensen met de poten in de klei?’

EenMening
EenMening25 nov. 2021 - 17:27

Polderen hoort bij Nederland, net als klompen, tulpen en molens. Polderen heeft Nederland groot gemaakt, maar er kleven ook nadelen aan, zoals blijkt tijdens deze pandemie. Dat is overigens geen reden om het poldermodel zomaar in te ruilen voor iets anders: niet alle verandering is immers een verbetering.

JohannesV2
JohannesV225 nov. 2021 - 15:29

Als er ergens continue pogingen tot polderen wordt gedaan, dan is het wel bij de Joop.

JoostdeV
JoostdeV25 nov. 2021 - 14:54

De kabinetten Rutte polderen helemaal niet. Het polderoverleg is voor de bühne. Kijk naar het beleid rond stikstof, de aardbeving schade in Groningen, uitbreiding van Schiphol en Lelysad, verbreding van de A27, de woningnood en het Covid beleid. Rutte wekt de indruk naar iedereen te luisteren en huilt als het moet netjes mee met de honden in het bos (Actie Actie Actie!). Aan het einde van de rit blijk de overheid al de tijd exact in de richting te zijn gedirigeerd die het kabinet vanaf het begin voor ogen had. We zijn verbaast dat zoveel Amerikanen niet door de onzin van Trump heen prikken. Hier in Nederland hebben we net zoveel moeite om de woorden en daden van dit kabinet in een ander perspectief te zien.

Bouwman2
Bouwman225 nov. 2021 - 14:02

Is er een alternatief voor polder overleg? Xeker maar dan krijgen degenen met de hardste handen en de luidste stemmen het welvoor het zeggen. Je zit dan maar zo in een dictatuur. Geef mij de macht in handen en ik zal er zeker en vat gruwelijk misbruik van maken.

Paul250371
Paul25037125 nov. 2021 - 13:56

Alweer een goede column van deze man.

5trong5tyle
5trong5tyle25 nov. 2021 - 13:18

"Gevaccineerde burgers gedragen zich als superieur tegenover ongevaccineerde burgers en denken omdat ze gevaccineerd zijn dat ze zich in grote getale volledig kunnen onttrekken aan de maatregelen om de kans op besmetting te kunnen minimaliseren." Gevaccineerde burgers mogen zich ook superieur gedragen, ze hebben gekozen om het belang van het geheel boven dat van de enkeling te stellen op basis van wetenschappelijke informatie die nu beschikbaar is. Ik vind het oprecht bizar dat ongevaccineerden zo enorm naar de mond gepraat wordt in de media. Het is alsof de vrije keuze die ze nemen absoluut geen consequenties mag hebben voor ze. De consequenties die dat voor anderen heeft dient te wijken voor hun "vrijheid". En we doen allemaal alsof dat niet een absoluut egoïstische instelling is die asociaal is naar je medeburgers. En ik denk niet dat de problemen zozeer het gevolg zijn van polderen, maar meer van de neoliberale jacht op de snelle winst. Maatregelen worden getroffen omdat ze een acuut probleem nu oplossen (sluiten voor gezondheid, openen voor commercie) waarbij niet verder wordt gekeken dan de waan van de dag. Er is geen beleid, er zijn alleen maatregelen. Dat zorgt voor een opeenstapeling van problemen die je versterkt door ze niet in de beraadslaging mee te nemen of een visie te bouwen. Ondertussen worden er miljarden van gemeenschapsgeld weggesluist naar de Sywertjes en Big Pharma, zonder daar eigenlijk te polderen. Never waste a good crisis.

1 Reactie
19682
1968225 nov. 2021 - 15:23

Blijf het bijzonder vinden "het belang van het geheel" of deze "voor je medemens" natuurlijk zal er een minimale hoeveelheid mensen zijn die het hier voor doen .Echter de overgrote meerderheid heeft de vaccinatie gehaald uit angst voor corona of om een qr code te bemachtigen.En de overgrote meerderheid van de ongevaccineerden is banger voor het vaccin dan voor corona

Middenman
Middenman25 nov. 2021 - 13:17

In grote lijnen mee eens. Maar het polderen is niet de enige oorzaak. De afgelopen tientallen jaren zijn we mede onder invloed van het neoliberalisme gaan geloven dat alles draait om het individu, om zelfbeschikking, voor jezelf opkomen, zelf je leven bepalen, assertief zijn, en je eigen beslissingen nemen. Het gevolg is een land waar alles ter discussie wordt gesteld en we geen rekening meer willen houden met elkaar. We zijn egocentrisch, asociaal en antiautoritair geworden. We zijn geen samenleving meer. Mijn indruk is dat de regering best nog wel wil, maar de Tweede Kamer is in mijn optiek het ergste. Soebatten over de horeca om 20:00 uur of 19:00 uur dicht, terwijl de zorg volledig overbelast is. Dat is het niveau van onze volksvertegenwoordigers.

Ed Verbeek
Ed Verbeek25 nov. 2021 - 12:58

"een charismatisch leider die van nature gezag uitstraalt" Ik heb geen enkel vertrouwen in charismatische leiders die van nature gezag uitstralen. Een gevaarlijke gedachte om te denken dat we daarvan moeten hebben. " een land in extreme crisis" Nederland verkeert niet in een extreme crisis als je naar de feitelijke cijfers kijkt: https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/ (en bedenk daarbij dat de gemiddelde leeftijd van overlijden ca 82 jaar is, zie https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/sterfte) Het zijn hoogstens de maatregelen die een extreme crisis crisis veroorzaken. Een land dat WEL in een ernstige crisis verkeerd, waar niemand iets aan doet: https://www.france24.com/en/live-news/20211123-yemen-war-will-have-killed-377-000-by-year-s-end-un

Poeh, poeh
Poeh, poeh25 nov. 2021 - 12:57

Je kunt het kabinet veel verwijten, maar onderschat het gedrag van de Tweede Kamer ook niet. Het huis staat nú in brand, maar wanneer de bevelvoerenden om de brand te blussen steeds terug moeten naar hun controleurs, die ook nog iets vinden van hoe de brand geblust moet worden, dan kun je er donder op zeggen dat de brand zich alsmaar zal uitbreiden. Tja, en dan nog roepen dat ze niet goed blussen.

2 Reacties
JoostdeV
JoostdeV25 nov. 2021 - 14:43

Waar haal je dat vandaan? Noem eens een paar voorbeelden van corona voorstellen van het kabinet van afgelopen anderhalf jaar waarvan de blokkade van de Tweede kamer onnodig veel schade aan economie of volksgezondheid heeft gegeven?

Poeh, poeh
Poeh, poeh25 nov. 2021 - 20:00

@JoostdeV De klucht rond het 2G gevolgd, of niet soms?

clara51
clara5125 nov. 2021 - 12:42

Je kunt het ook zo stellen: wat in normale omstandigheden onze kracht is - polderen, zoeken naar consensus - is nu onze zwakte. Zeker in combinatie met een assertief volkje dat weinig talent heeft voor ondergeschiktheid en gewoon doen wat je wordt geadviseerd. En dus houden kabinet en burgers elkaar in de houdgreep. En maken de zachte heelmeesters stinkende lockdowns en veel ruimte voor de Baudetten van deze wereld. Vooral over dat laatste maak ik me ongerust.

3 Reacties
gimli55
gimli5525 nov. 2021 - 13:13

Baudet en Wilders zijn een gevolg van de oorzaak. Het polderen is niet meer een middel om tot een consensus te komen, maar als doel om de status quo in stand te houden. Een falend systeem waaraan geen ontkomen is, er geen alternatief geboden wordt en de burger geen perspectief ziet. In de huidige individualistische tijd gaan de keizers op zoek naar alternatieven en dat biedt Wilders alsmede Baudet, dat principe wordt dan nog versterkt door de manier waarop de reguliere politiek omgaan door te wijzen en beschuldigen. Het zijn fascisten en "extreem" of zelfs "ultra" rechts en dan mag er natuurlijk geen Godwin gemaakt worden terwijl de aanval dat wel impliceert. De oorzaak is een la lang falende overheid die politieke spelletjes speelt als institutioneel racisme en discriminatie, de Rutte doctrine heeft ingevoerd om alles onder het tapijt te houden. Andersdenkenden wil sensibiliseren of anders kalt stellen. Veel aanhangers zijn hoofdzakelijk bezig met de gevolgen en het eisen van maatregelen om de gevolgen te maskeren. Aanpak van de oorzaak blijft buiten beeld en de aandacht gaat naar de angst dat de gevolgen mogelijk in de toekomst te veel macht krijgen. Ik maak me ongerust om de maatregelen, die de gevolgen proberen te beheersen. Die leiden steeds vaker naar een onverdraagzame wereld en afbraak van grondrechten. Met behulp van min. Dekker van "rechtsbescherming" is er la veel afgebroken, ook al is het kabinet demissionair. Het laatste is de nog niet veroordeelde criminelen al ontdoen van hun vermogen zonder inmenging en uitspraak van de rechter. Gezien de gebeurtenissen van de Toeslagaffaire en het onvermogen van de rechtspraak, RvS, jeugdzorg en belastingdienst, waar onschuldigen vermorzeld zijn, lijkt me dat een hele slechte zaak. Je kunt beter ongerust maken om wat dit en vorige regeringen fout hebben gedaan, als bijv. de gaswinning schade, de 47.000 gezinnen van de Toeslagaffaire, de 270.000 onschuldige mensen op de zwarte lijsten van de belastingdienst, waaronder veel kwetsbaren. Het gemis van een nieuwe bestuurscultuur, waardoor dit onder Rutte 1 tm 3 kon ontstaan en continueren. De afwezige radicale ideeën van Rutte om fundamentele problemen als de opwarming, klimaat, milieu, woningbouw, inkomen en pensioenen aan te pakken. Om maar te zwijgen over de uitbreiding Zorg en IC zorg, zodat we de volgende keer niet opnieuw "overvallen" worden door een pandemie. Daar zijn de problemen over Baudet en Wilders peanuts bij vergeleken, Wilders heeft nooit de absolute meerderheid gekregen, en Baudet zal hem nooit krijgen, daarvoor is de vijver niet groot genoeg, om kiezers te strikken. Het is wel een bliksem afleider om de echte problemen te ontlopen en te blijven wijzen.

EUpiet
EUpiet25 nov. 2021 - 16:03

@Gimli, Eens, de rechtspopulisten zijn er al decennia lang en steeds maar weer verschuilen die partijen die dezelfde decennia lang beleid hebben gemaakt en uitgevoerd zich achter die rechtspopulisten. Zo gemakkelijk. Soms denk ik wel eens dat een heleboel partijen die de afgelopen decennia in het centrum van de macht zitten maar wat blij zijn met de rechtspopulisten.

gimli55
gimli5525 nov. 2021 - 22:43

@EUpiet Vroeger waren het de Links populisten in de vorm van Marijnissen, nu de SP zich wil aansluiten bij het neoliberalisme, zijn ze geen gevaar meer en kunnen ze genegeerd worden. De hetze tegen "links" is effectief gebleken in de verkiezingen. Er zijn nu weer new kids on the block en zijn er weer zondebokken te vinden. Bijna iedereen profiteert voor de verkiezingen, en de burger is weer genaaid na de verkiezingen. Geen radicale ideeën, geen nieuwe bestuurscultuur, geen verbeteringen en nog meer van hetzelfde voor de komende jaren met Rutte 4.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland25 nov. 2021 - 12:35

geweld tegen de politie is van alle tijden - geweld van de politie nog meer dus dat geweld tegen hulpverleners verhaal kan de kliko in zo lang men de politie daar onder rekent .

4 Reacties
Paul250371
Paul25037125 nov. 2021 - 13:21

Inderdaad.

itsme3
itsme325 nov. 2021 - 18:45

De anarchist in u komt weer boven, zie ik.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland25 nov. 2021 - 20:13

Dat heeft er niks mee te maken - we krijgen een heel vertekend beeld van de stand van het land door de politie tot hulpverleners te rekenen (hoe lang is dat trouwens al zo, ik weet zeker dat men dat vroeger nooit deed)

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland25 nov. 2021 - 20:15

En weet je wat geweld tegen politie zoal kan inhouden - dat een agent u hardhandig arresteert en u hem daarom een lul noemt . Dat is verbaal geweld en derhalve geweld tegen hulpverleners . En dat is natuurlijk absurd . Griezelig zelfs. En op die basis wordt u dus wijsgemaakt dat het allemaal volledig uit de hand loopt.