Joop

Pleur op is niet hard genoeg

  •  
11-10-2016
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Hoe om te gaan met mensen die 'onze' vrijheden niet respecteren?
Moeten die ‘oprotten’ zoals Aboutaleb zei, op ‘op pleuren’ zoals Mark Rutte vond. Is die taal niet te hard? In deze ‘vrije lezing’/freethoughtvlog stelt Boris van der Ham dat deze boodschap nog veel te soft is.

Meer over:

opinie, leven, wereld
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (67)

Bassie4
Bassie413 okt. 2016 - 17:20

Eerste goede woorden die ik ooit van Aboutaleb heb gehoord haha.

1 Reactie
Freeman2
Freeman216 okt. 2016 - 7:51

(" Eerste goede woorden die ik ooit van Aboutaleb heb gehoord haha.") Zegt wie? ........Zegt Wilders dat?

OlavM
OlavM12 okt. 2016 - 20:05

Hoewel Boris van der Ham het m.i. goed bedoelt, vind ik zijn verhaaltje toch wat gemakkelijk en oppervlakkig. Naar mijn beleving zijn er in het westen geen mensen die zeggen dat we niet "onvriendelijk" zouden moeten zijn tegenover mensen met andersoortige opvattingen over grondrechten, b.v. mensen die grondrechten van anderen niet (zouden) willen respecteren. Ook zou hier worden aangevoerd dat het beter is niet te vloeken, en meer van die onzin. Het gaat hier om een serieus probleem: hoe fundamenteel zijn grond- of mensenrechten, en wat is hun kracht en geldingsbereik? Ze zijn weliswaar in het westen tot ontwikkeling gekomen, maar door hun vastlegging in o.a. de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens -welke zelf leidend is geweest voor vele grondwetten- en het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens hebben ze een veel bredere basis gekregen. Als richtsnoer voor kritische beoordeling van politiek en rechtstoepassing waar ook ter wereld zijn ze van grote waarde gebleken tegen allerlei vormen van onderdrukking, onrecht en en geweld. Vanuit hun aard vormen zij een kritische toetssteen voor elke machtsuitoefening. Ze kunnen als erfopvolgers worden gezien van wat vroeger het "natuurrecht" heette. Het gaat hier helemaal niet zozeer om "onze" of "liberale" waarden, maar om fundamentele, in principe algemeen geldende grondbeginselen. Maar dilemma's zijn er ook, wat b.v. tot uiting komt n het verschijnsel van "botsing van grondrechten". Een bekend voorbeeld hiervan is het recht van vrijheid van godsdienst tegenover het recht op een eigen seksuele oriëntatie (zolang men niet in de praktijk grondrechten van anderen, zoals b.v. kinderen, schendt). Of de vrijheid van meningsuiting tegenover die van godsdienst. Dit soort botsingen pleegt in concrete gevallen in de praktijk van de rechtspraak te worden opgelost. Daarbij komt dat geen enkel grondrecht absoluut is. Grondrechten kunnen worden beperkt voor zover dat in de wet is voorzien en nodig is in een democratische samenleving, en met het oog op een beperkt aantal limitatief genoemde belangen (zoals b.v. verwoord n het EVRM). Ook in dit opzicht zal de rechter in de praktijk knopen moeten doorhakken. Het gaat al met al om ingewikkelde kwesties, die onderwerp zullen blijven van politieke strijd. Simpele formules als "rot of pleur maar op" bieden geen enkele oplossing, evenmin als Van der Hams zogenaamd stoere taal.

2 Reacties
Tom Meijer
Tom Meijer18 okt. 2016 - 20:03

Ik mis een hiërarchie in die grondrechten. Het ontbreken daarvan veroorzaakt naar mijn mening het botsen van grondrechten. Dit had al expliciet moeten staan in de Deklaratie. Het zou zo moeten zijn dat biologische gegevenheden, die dus onveranderbaar zijn, altijd de hoogste prioriteit zouden moeten hebben. Daaronder vallen o.a. recht op (bescherming van) leven en de seksuele oriëtatie. Al het andere is minder belangrijk en daarmee ondergeschikt aan deze gegevenheden. Daarmee voorkom je bv botsing tussen seksuele oriëntatie en vrijheid van godsdienst. Seksuele oriëntatie heeft dan altijd prioriteit boven vrijheid van godsdienst. Verder is het uiten van meningen belangrijker dan de inhoud van de meningen zelf. Vrijheid van meningsuiting staat daarmee hoger in de hiërarchie dan vrijheid van godsdienst. Zelf denk ik trouwens dat vrijheid van godsdienst helemaal onderaan in de hiërarchie bungelt. Het is een vorm van meningsuiting en heeft daarmee in feite geen aparte status, laat staan zo'n hoge status die daardoor ook voor de meeste (onterechte) botsingen verantwoordelijk is.

OlavM
OlavM19 okt. 2016 - 22:54

@ TomMeijer: Botsing van grondrechten komt niet door het ontbreken van een “hiërarchie” daarbinnen, maar doordat uiteenlopende grondrechten heel verschillende waarden beschermen. Een eventuele botsing is het gevolg van het feit, dat die waarden in concrete situaties met elkaar in strijd kunnen komen, zoals soms de vrijheid om bepaalde religieuze overtuigingen aan te hangen aan de ene kant (met b.v. afwijzing van homoseksualiteit) en de vrijheid de eigen seksuele geaardheid te beleven aan de andere kant. Een hiërarchie is volgens mij heel moeilijk aan te brengen en bestaat officieel dan ook niet, ook al zijn velen geneigd het beginsel van non-discriminatie als een soort primair grondrecht te beschouwen. (In Nederland artikel 1 van de Grondwet). De vrijheid van godsdienst ondergeschikt maken aan die van de seksuele oriëntatie zou geen algemene goedkeuring kunnen verkrijgen, en sterker, ook niet in de praktijk haalbaar zijn. Hetzelfde geldt voor de vrijheid van godsdienst en van meningsuiting. De vrijheid van godsdienst een lagere status geven dan andere grondrechten zal ook niet lukken. We moeten ons realiseren dat de grondrechten in principe wereldwijd (moeten) gelden, en religie in grote gebieden een veel grotere impact in de samenleving heeft dan hier. En religie tot “meningsuiting” reduceren doet m.i. geen recht aan wat religie is, nl. veel meer: een vaak heel diep gevoelde beleving van de samenhang binnen de kosmos, waarbij bovennatuurlijke krachten een rol spelen, en de praktische morele invloed die dat alles heeft op het samenleven van mensen, waarbij ook nog ceremonies een belangrijke rol spelen. Zoals ik hierboven schreef: grondrechten kunnen onder bepaalde voorwaarden bij formele wet worden ingeperkt, en dat is ook een aspect van het met elkaar in evenwicht brengen van diverse grondrechten. Zo stellen strafwetartikelen over o.a. discriminatie, (groeps)belediging, smaad, laster en aanzetten tot haat en/of geweld grenzen aan de vrijheid van meningsuiting, die alleen in de praktijk kunnen worden getrokken. Concrete gevallen kunnen enorm van elkaar verschillen, en dat is een belangrijke oorzaak ervan dat geen algemeen sjabloon over de grondrechten kan worden gelegd en dat telkens de rechter de knoop bij geschillen zal moeten doorhakken. Op die manier wordt wel een zekere jurisprudentie opgebouwd, maar concrete gevallen blijven sterk van elkaar verschillen. Het kan ook moeilijk anders, lijkt me.

Brave Hendrik2
Brave Hendrik212 okt. 2016 - 13:55

Van der Ham is weer zo'n Ayatollah van het humanisme die met het klimmen der jaren tot het inzicht komt dat de kampioenen van het schrikbewind en de uitsluiting - Stalin, Robespierre, noem ze maar op - het allemaal pico bello in de smiezen hadden.

[verwijderd]
[verwijderd]12 okt. 2016 - 8:13

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
A.M. Heupscheuten
A.M. Heupscheuten12 okt. 2016 - 20:06

''want hij bedoelt natuurlijk dat ook Europese salafisten in hun recht staan en dus niet hoeven op te pleuren. '' Dat is volgens mij niet wat hij bedoelt en daarmee is er ook geen stropop.

Charlie Hebdon't
Charlie Hebdon't12 okt. 2016 - 8:00

In oorlogstijd is er toch eigenlijk maar één oplossing? Met stoere woordjes, zoals Trump noemt kleedkamerpraat en enkelbandjes slaan we nog geen deuk in een pakkie boter.

gilles2
gilles212 okt. 2016 - 7:28

De moordaanslag met molotov cocktails op vier Parijse agenten, in twee auto's, één agent zodanig verbrand dat die nog steeds in coma wordt gehouden, in de Parijse voorstad Essonne, blijft merkwaardig uit het Nederlandse nieuws. Franse tv brengt nu reportages uit wat in Franse media al ghetto's worden genoemd. In 2005 waren er ook al zware rellen, die Sarkozy, toen minister van binnenlandse zaken, met harde hand de kop indrukte, dat leverde hem het presidentschap op. Maar er blijkt dus niet opgelost te zijn van toen al 'de Franse tijdbom' werd genoemd. Hoe erg het is mag er ui blijken dat Valls verklaart dat 'er geen gebieden zonder recht zijn, en geen gebieden waar de politie niet durft te komen' Een reportage vanuit een politieauto gisteravond deed blijken dat de politie er wel komt, maar daar gewoon bang is. 'Vanuit elk flatgebouw kan iets op je auto worden gegooid, in smallen straten kun je zo in de hoek worden gedrukt'. Valls belooft nu politieauto's in die gebieden uit te rusten met ruiten die niet ingeslagen kunnen worden, en de politiemensen met brandwerende uniformen. Een gesprek met wat Moslim jongetjes in Essonne, ze bleven uit beeld, liet de woede zien 'er is hier niets, geen dokters, geen winkels, en zeer veel werkeloze jongeren'. De drugshandel tiert dan ook welig. Al in 2005 vroeg ik me af hoe dit opgelost kan worden, inmiddels krijg ik het idee dat dat helemaal niet meer kan. Vicieuze cirkels. Gelukkig is het in Nederland nog niet zo ver, maar ik denk dat we er niet meer ver vanaf zitten. Hoe het aangepakt moet worden weet ik niet, gisteravond bij NPO 3 werd verteld dat vijf moskeeën nu een fatwa tegen polygamie hebben afgekondigd. M.i. terecht werd opgemerkt welke bolle waanzin dit is, in Nederland geldt het Nederlands burgerlijk recht, fatwa's zijn hier van geen betekenis, of die zouden het niet moeten zijn.

1 Reactie
HughRodham
HughRodham18 okt. 2016 - 7:43

U leest de verkeerde media. De npo, kranten zijn propaganda machines voor de 50+ er en sterven een langzame dood. Internet heeft het nieuws altijd en overal, ik raad u dan ook aan verschillende twitterfeeds en sites te gebruiken om het nieuws vanuit verschillende oogpunten te ervaren.

Albert Einstein
Albert Einstein12 okt. 2016 - 7:10

Waarom is deze man geen partijleider, in plaats van het "miezerige mannetje" (vrij naar Wilders).

rbakels
rbakels12 okt. 2016 - 7:05

Aboutaleb maakte zich populair met zijn "rot toch op" uitspraak, Rutte kreeg verwijten toen hij zich in soortgelijke zin uitliet. Uiteindelijk is het een onzinnige uitspraak. Zoals Van der Ham uitlegt ligt in de gedachte van universele grondrechten besloten dat ze overal gelden, of ze nu zijn verankerd in wetten en verdragen of niet. Het is meer een denkmodel dan een juridisch voorschrift. Inherent aan grondrechtendenken is dat een democratie grondrechten niet zomaar opzij kan zetten. In de VVD doet de gedachte van "het primaat van de politiek" opgeld. Dat betekent een verwerping van grondrechten, en van de klassieke rechtsstaat met gescheiden machten waarin de rechter de rechtmatigheid (niet: de doelmatigheid) van democratische beslissingen kan toetsen. Bij voorbeeld aan het EVRM, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), dat officieel alle landen in Europa onderschrijven, met uitzondering alleen van Wit Rusland, maar inclusief een aantal landen in de Kaukasus. Ook de Nederlandse regering wordt af en toe op z'n vingers getikt wegens schending van grondrechten. Natuurlijk, de vrijheid van meningsuiting wordt gerespecteerd. Maar op de rechten van verdachten was wel het een en ander aan te merken (de politie heeft liever geen pottenkijkers, dus ook geen advocaten), en het recht op een gezinsleven is een probleem voor immigrantenhaters die gezinshereniging afkeuren. En de vrijheid van godsdienst is helemaal een probleem voor moslimhaters - al denkt Wilders een quasi-juridische truc te hebben gevonden door te beweren dat de islam geen godsdienst is maar een "achterlijke ideologie". En dan hoor ik Minister Schipper roepen dat die grondrechten eigenlijk ook wel uit de tijd zijn. Is het EVRM niet uit de tijd, na ruim 60 jaar? Daarmee geeft ze blijk het verdrag nooit gelezen te hebben. Ja politici vinden het vervelend af en toe op de vingers getikt te worden. Maar dat is juist de rol van grondrechten. Alleen leeft in de VVD-fractie in de Tweede Kamer het idee: wie ons tegenspreekt schaffen we af (ook de Eerste Kamer). Voetballen zonder scheidsrechter gaat toch ook veel fijner?

Brave Hendrik2
Brave Hendrik212 okt. 2016 - 6:01

Goeie mening wel van Boris-bugger-off. De pakweg 4, 5 miljard mensen die zijn mening niet delen moeten maar dood, of 't heelal in worden gekatapulteerd, of op vlotjes de zee op worden gestuurd. Of weet ik veel. Als ze maar verdwijnen. Nuttige, patente ideeën, kunnen we wat mee. Dat wordt weer een knalfeest; fonteinen van bloed zullen de hemel rood kleuren Smullen, genieten! Hoor ze kermen en klagen! Dat zal ze leren; hihih,; kijk: ze kunnen nergens heen, buitengesloten, lekker puh. Ik krijg er zin an, yeah. Gewoon weg ermee. Simpel zat; probleem opgelost. En wat kunnen ze die in hun zak steken, die fundamentalisten, die minderwaardigen, die onderkruipsels, die eeuwige.....oh, wacht eens even... Dit is er een in de categorie: allemaal gelijk, geen gezeik en iedereen rijk; en in Gods wereld zal de zaligheid zegevieren. En dat we toffe jongens zijn... (En over die blaasontsteking veroorzakende plaatsvervangende schaamte die je na twee, drie woorden bevangt, heb ik het maar niet). Fundamentalisten, je herkent ze zo: ze denken dat problemen opgelost kunnen worden. Och, och. En altijd, altijd zijn hun oplossingen duizend keer erger dan de kwaal.

8 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus12 okt. 2016 - 8:55

"De pakweg 4, 5 miljard mensen die zijn mening niet delen moeten maar dood, of ’t heelal in worden gekatapulteerd" Wees gerust. Voor mensen die de mensenrechten niet begrijpen is er vast wel een afgelegen plekje waar jullie je een beetje bij kunnen spijkeren voordat je echt die raket in moet.

Brave Hendrik2
Brave Hendrik212 okt. 2016 - 9:33

Ja, hoor, Piet. Stuur ons, in afwachting van de eindoplossing, maar weer naar Madagascar.

Piet de Geus
Piet de Geus12 okt. 2016 - 17:59

Waarom zou jij de natuur op Madagaskar mogen verpesten? Dan kun je echt beter op een wegzinkend atol een oplossing voor de klimaatverandering uitvlassen.

Brave Hendrik2
Brave Hendrik212 okt. 2016 - 20:40

Het blijft een middenstander, onze Piet. Zelfs genocide mag niks kosten. Nou, dat wordt dan weer een 'trail of tears' door in lompen gehulde mensen met een mening, het bekende beeld kortom.

DanielleDefoe
DanielleDefoe12 okt. 2016 - 21:55

"een oplossing voor de klimaatverandering " gewoon ontkennen toch? De meest gekozen oplossing!

Piet de Geus
Piet de Geus13 okt. 2016 - 3:03

"Nou, dat wordt dan weer een ‘trail of tears’ door in lompen gehulde mensen met een mening" Hoe kom je er nou toch bij dat jij een mening hebt. Je trekt voor de zoveelste keer een te grote broek aan.

Brave Hendrik2
Brave Hendrik213 okt. 2016 - 6:38

Die vlieger gaat niet op. We weten sedert Satre dat 'geen mening' ook een mening is; - je ontloopt je verantwoordelijkheid niet, hoeveel kwade trouw je ook in stelling kunt brengen. Wat ons brengt tot de conclusie: er zijn twee soorten mensen: fanatici (Van der Ham, Piet, IS) en de anderen; - en welke de hel vormen, dat lijkt me duidelijk.

Piet de Geus
Piet de Geus14 okt. 2016 - 1:48

"en de anderen; – en welke de hel vormen, dat lijkt me duidelijk" Daar heeft Sartre inderdaad een heel helder oordeel over: de hel, dat zijn de anderen. Je schiet jezelf voor de zoveelste keer in je roomse voet.

Brave Hendrik2
Brave Hendrik211 okt. 2016 - 22:20

We hebben er - aldus mijn vrouw die joods is, dus weet van wanten - weer een Paus bij, compleet met preek en het verketteren van de ongelovigen. Laat ons bidden.

2 Reacties
Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon12 okt. 2016 - 7:15

Ik prefereer het Hamianisme toch boven de linkse cultuurrelativistische geloofsbelijdenis.

Brave Hendrik2
Brave Hendrik212 okt. 2016 - 15:12

Dat wekt geen verbazing, Gadfly. Alle fundamentalistische cultuurimperialisten, cultuurabsolutisten en beeldenstormers klitten samen. Dat is een bekende, kleffe hap van halsafsnijders. Wanneer gaan die piramides de lucht in, of de boeroeboedoer?

Woeki Hypo
Woeki Hypo11 okt. 2016 - 22:18

Pleur op is niet hard genoeg “Hoe om te gaan met mensen die 'onze' vrijheden niet respecteren?” “Individuele vrijheid”. Twee (tegenwoordig permanent) verkrachte begrippen “individualisme” en “vrijheid” in een zin. Het gaat erom, hoe deze begrippen in de praktijk geïnterpreteerd worden. Tegenwoordig is de neoliberale economie dominant, een “top” wetenschap. Voor sommigen een realisering van dit individualisme en deze vrijheid. Daar denken anderen (de zogenaamde verliezers) echter heel anders over: Die denken bij neoliberale economie aan sociaal darwinisme, feodalisme, fascisme (de stok), een Restauratie, en extremisme (en totalitarisme) en bij toepassing aan (structuur) terrorisme. Samengevat: hypocrisie. Als neoliberalen gaan definiëren wat extremisme en terrorisme is, dan zullen er hele merkwaardige definities ontstaan, waarbij grote groepen in de maatschappij ineens aan de verkeerde kant staan (zelfs voordat ze wat gedaan hebben). Bij deze definities zullen de neoliberalen zichzelf, (bijvoorbeeld) als extremisten, vergeten 1). Mark Rutte gaf in zijn plan al een voorproefje van mogelijke kandidaten 2). De kennis maatschappij, de wetenschap en het humanisme (seculier of religieus) zijn tegenwoordig echt een teleurstelling voor grote groepen. Woeki Hypo is gematigd liberaal. P.S.: 1) Sub optimalisatie. 2) http://www.joop.nl/opinies/de-witte-wolk-van-mark-rutte

5 Reacties
Albert Einstein
Albert Einstein12 okt. 2016 - 7:06

Het is flauw om het neoliberalisme hierbij te slepen. Dat heeft niets met de individuele vrijheden te maken die van der Ham hier schetst. Behalve natuurlijk als het gaat om het collaboreren van het grote geld met moslimlanden, zoals Saudi-Arabie. Het gaat deze 2 groeperingen alleen om vrijheid ten koste van anderen. Dat is wat hen bindt.

rbakels
rbakels12 okt. 2016 - 7:18

Niemand beweert dat "neoliberale economie" (wat dat ook zij) een "grondrecht" is. Elke normale econoom weet dat de "vrije" markt het laat afweten als niet aan allerlei voorwaarden is voldaan. De markt geheel afwijzen is erger dan communisme. En ouderen onder ons weten dat communisme alleen kan bestaan bij hardhandig staatsingrijpen, en doorgaans tot bittere armoede leidt. Nu nog steeds in Noord-Korea. De DDR bouwde een muur omdat Oostberlijnse arbeiders in West-Berlijn gingen werken waar ze veel meer geld konden verdienen, zodat Oost-Berlijn leegliep. U vindt die muur waarschijnlijk terecht omdat die een "neoliberaal" proces stopte. Ik denk in zo'n geval dat de markt toch moet zegevieren. En niet met geweld moet worden onderdrukt. Natuurlijk moet een markt eerlijk werken. Machtsconcentraties zowel aan de aanbod- als afnemerkant kunnen de markt verstoren: monopolies zijn uit den boze. Ook dienen marktpartijen over voldoende informatie te beschikken. Helemaal uit den boze is halfslachtige invoering van marktwerking: als we toestaan dat bijv. een ziekenhuis winst mag maken, dan meten we ook toestaan dat het verlies "mag" maken, en "de tucht van de markt" voelt. Vinden we dat een ziekenhuis niet failliet mag gaan? Dan moet een ander regime worden bedacht. Er wordt nu geklaagd dat de verzekeraars miljarden in reserve hebben - maar dat vloeit voort uit overheidsvoorschriften die in het leven zijn geroepen omdat het maatschappelijk onaanvaardbaar is als een verzekeraar "omvalt", en anders de belastingbetaler moet inspringen (zoals dat ook met banken is gebeurd). Al dat gezeur over marktwerking bewijst vooral een uiterst gebrekkige kennis van economie. En dan ben ik nog niet eens econoom.

Piet de Geus
Piet de Geus12 okt. 2016 - 8:20

"Daar denken anderen (de zogenaamde verliezers) echter heel anders over" Dat die graag achter blonde leiders aanlopen om zich een beetje winnaar te voelen is genoegzaam bekend. Dat hoef je echt niet iedere keer weer te illustreren.

Woeki Hypo
Woeki Hypo12 okt. 2016 - 20:52

@Albert Einstein 12 oktober 2016 at 09:06, “Het is flauw om het neoliberalisme hierbij te slepen.” Waarom is een uitstekend actueel tegenvoorbeeld noemen flauw? Humanisten (seculier of religieus) zouden zich zorgen moeten maken over het neoliberalisme en de neoliberale economie (als vormen van feodalisme en fascisme (de stok)), een Restauratie en tegen de Westerse Verlichting. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

Woeki Hypo
Woeki Hypo12 okt. 2016 - 21:16

@Frits Jansen, 12 oktober 2016 at 09:18, “Elke normale econoom weet dat de “vrije” markt het laat afweten als niet aan allerlei voorwaarden is voldaan.” Hypocriete retoriek. De term “vrije markt” is een mooi voorbeeld van het hypocriet liegen van gestudeerde elites over aspecten van de “vrijheid”. Een voorbeeld van deze hypocrisie. Klassieke economen zien de volledige concurrentie als ideaal. Onderdrukking. In wezen is dit een extremistisch ideaal, het ideaal van de klant als (absolute) koning, een maximaal eenzijdige machtsverhouding, volgens het verdeel en heers principe (een vorm van maximale onderdrukking). Geen democratie. En een actieve (absolute) koning is geen voorbeeld van “democratie”. Uitbuiting. Deze heerser kan dan kiezen voor maximale uitbuiting ofwel bijvoorbeeld maximale winst of minimale kosten. Zijn vrijheid. Niet de vrijheid van de andere partij. Die partij ervaart drang of dwang. “Positief” discipline of tucht genoemd. “Al dat gezeur over marktwerking bewijst vooral een uiterst gebrekkige kennis van economie. En dan ben ik nog niet eens econoom.” Nu je deze opmerking maakt, kan ik mijn eigen terughoudendheid ook laten varen. Ik denk, dat je een paar van je opvattingen over economie moet bijstellen (bijvoorbeeld, wanneer jij het stemmen met de voeten door een partij (zonder meer) “democratie” noemt (zie het voorbeeld hierboven) en tegelijkertijd disciplinerend of de tucht van de markt voor de andere partij. Dat van die discipline en tucht zal ik niet ontkennen, maar dit wil in de praktijk (te vaak) uit de hand lopen, omdat de democratie (en de rechtsstaat) ver weg is. Als het bij jou niet kan met je kennis, bij wie kan het dan wel? Gebruik daarvoor je kennis: natuurkunde, recht, economie, wiskunde, integreer het (ook met filosofie, psychologie (“maximizers” en “satisficers”), enzovoort). Dat probeer ik ook te doen. Ik beweer niet dat het simpel is: Van wiskunde (syntaxis) naar filosofie (semantiek). Kijk eens naar de toepassing van de methode van de multiplicator van Lagrange (wiskunde) in de micro economie (conditionele optimalisatie, sub optimalisatie). Wat betekent dit in een filosofische zin? Is er ongelijkheid (deze conditie) en mogelijk een asymptotisch probleem (extremisme)? Macro en micro denken. En kijk eens naar het macro denken en micro denken in de statistische mechanica (macro state, micro state). Onderdeel van jouw vakken. Voor de filosofische interpretatie: denk hierbij aan het begrip “het politieke spectrum”, een macro begrip. Dan heb je misschien ook een beter overzicht m.b.t. het verschil tussen neoliberalisme (als radicalisme of extremisme, van “combinatie” en als macro begrip) en liberalisme als polaire keuze (element: “1”, Yang) en socialisme als de andere polaire keuze (element: “0”, Yin). Synthese: Geen of wel balans. Radicaliteit (of extreem) of gematigdheid. Bekijk een paar (micro) bytes, symbolisch als realisaties van een bepaalde maatschappij (macro type, positie in de sociaal economische dimensie van het politieke spectrum): een Yang byte, 1111 1111 (macro type 8 of 0, combinatie (8 8) of (8 0)), een Yin byte 0000 0000 (macro type 0 of 8, combinatie (8 0) of (8 8)). Vormen van radicaliteit (hier extremisme). De midden bytes, bijvoorbeeld, 1111 0000, of 0101 0101 (macro type 4 of 4, combinatie (8 4) of (8 4)), enzovoort. Vormen van gematigdheid. Enzovoort. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

Donostia2
Donostia211 okt. 2016 - 20:21

Een zwaluw maakt nog geen zomer, maar ik merk dat heel langzamerhand het gezond verstand de overhand heeft. Langzamerhand groeit het besef van de situatie waarin we zitten. http://www.investigativeproject.org/documents/misc/687.pdf Ook Boris zal geknipt en geschoren worden door de nuttige simpelen, maar toch dapper dat hij eindelijk zijn zegje doet.

7 Reacties
Zandb
Zandb12 okt. 2016 - 6:53

Donostia: Het streven is dat iedere burger wordt behandeld volgens onze wet- en regelgeving. Als het al mogelijk zou zijn, dat een burger die onze democratische rechtsstaat in twijfel trekt of bestrijdt inderdaad opgepleurd wordt, dan geldt zoiets dus voor elke burger. Dus ook voor u. Verder: Ons streven moet zijn: Wie wetten overtreden, moeten zich daar op dezelfde manier voor verantwoorden. Vinden dat iemand maar op moet pleuren is in feite net zo zinloos als bv wensen dat mensen maar moeten doodvallen. Vandaar dat Boris beweert, dat zoiets onnozels vinden "niet ver genoeg gaat". Of je verandert de wetten of je keert terug naar de werkelijkheid.

Anton Chigurh
Anton Chigurh12 okt. 2016 - 8:52

@Zandb Dat is wel heel simplistisch gedacht. Iemand kan de wet wel overtreden maar als je daar geen bewijs van hebt dan kan zo'n persoon moeilijk tegengehouden worden. Daarnaast zijn er ook veel groeperingen die er alles aan doen om de maatschappij te ontwrichten. Dat soort mensen moeten inderdaad oppleuren.

Zandb
Zandb12 okt. 2016 - 15:51

Gibby: U hebt het over terroristen als de mensen die de democratische rechtsstaat niet respecteren. Prima; Laten we daar eens verder op borduren. Wilders cs is tegen islamisering want de islam, zeggen ze, bedreigt, de democratische rechtsstaat. Bedoelt Wilders dan dat alle moslims terroristen zijn? Bedoelt u dat? Ik dacht het niet. En daarom is mijn reactie volkomen gerechtvaardigd: In een werkelijke democratische rechtsstaat is het mogelijk om die rechtsstaat in twijfel te trekken en/of te bestrijden met de daarvoor bestemde middelen - dus geen terreur -! Wilders en Donostia hebben kilo's boter op het hoofd. Wat er met terroristen moet gebeuren, dat is al lang en breed geregeld, tot aan uitwijzing aan toe. Andere mensen, die binnen het wettelijk kader de democratie aanvechten, moeten alle ruimte krijgen.

A.M. Heupscheuten
A.M. Heupscheuten12 okt. 2016 - 20:19

''Wilders cs is tegen islamisering want de islam, zeggen ze, bedreigt, de democratische rechtsstaat. Bedoelt Wilders dan dat alle moslims terroristen zijn? Bedoelt u dat?'' Natuurlijk weer een drogredenering van formaat. Want Wilders bedoelt niet dat alle moslims terroristen zijn, sterker nog, Wilders erkent dat de meeste moslims geen terroristen zijn. Net als de meesten van ons. U wilt erg graag volhouden dat Wilders bedoelt dat alle moslims terroristen zijn, omdat u anders niets, maar dan ook echt helemaal niets in handen heeft om islamcritici tegen te spreken. Samengevat gaat uw ''borduursel'' dus helemaal nergens over, omdat het is gebaseerd op een stropop die u zelf heeft opgetuigd. Wellicht moet u eens overwegen u te gaan toeleggen op breien. Net als één van de hoofdfiguren uit de "Film van Ome Willem".

Zandb
Zandb13 okt. 2016 - 7:25

Heupscheuten: Mijn antwoord op die twee vragen die ik stel, dat citeert u niet. En vreemd genoeg is mijn antwoord in wezen gelijk aan het uwe. Blijkbaar hebt u weer niets van begrepen.

A.M. Heupscheuten
A.M. Heupscheuten13 okt. 2016 - 8:54

''Blijkbaar hebt u weer niets van begrepen.'' Het is niet zo vreemd dat men uw spoor bijster raakt als u broodkruimels strooit, maar fijn dat we het eens zijn.

Zandb
Zandb13 okt. 2016 - 11:51

Heupscheuten: Om dan op die manier onder zo'n vreselijk domme reactie van uw kant weg te willen komen...... U hebt niets van mijn reactie begrepen ook al zijn we het eens dat Wilders niet iedere moslim als een terrorist ziet. Maar, zijn we dan het ook eens, dat Wilders de democratische rechtsstaat bedreigt op dezelfde manier als hij beweert dat de islamisering die rechtsstaat bedreigt? En dat, als we dezelfde oplossing daarvoor moeten kiezen als Wilders doet, we Nederland moeten redden van PPV-isering? ps: Voor een goed begrip: Ik vind dat in een democratisch land ruimte moet zijn voor mensen die de democratische rechtsstaat willen bestrijden (dus zowel eventueel wat de islam als wat de PVV betreft, bv), mits binnen de gestelde kaders.

TheHun
TheHun11 okt. 2016 - 20:16

Eens met Boris. Voor onverdraagzaamheid en haat is geen plaats in mijn land. Of het nu extreem rechts, extreem links, moslimfundi of christenfundi: Oppleuren!

2 Reacties
ikdus2
ikdus211 okt. 2016 - 21:14

en voor fundamentalistische humanisten?

Albert Einstein
Albert Einstein12 okt. 2016 - 7:16

Je mag best wat selectiever zijn in wie je wilt laten oppleuren. Bedenk ook eens dat Nederland gevormd is door extreem links (zoals het tot de jaren 60 was) en de christenfundi's. Je wilt je eigen geschiedenis ontkennen en monumenten slopen.

[verwijderd]
[verwijderd]11 okt. 2016 - 20:02

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Dewik2
Dewik212 okt. 2016 - 5:42

er is een rechtstreeks verband tussen landen waar het prettig toeven is, en religie. Kijk maar eens naar de lijstjes met de 10 beste landen (Canada, Australie, Nederland etc) , en de 10 slechtste landen (Syrie, Irak, Somalia etc) . Google Human Development Index, gelukkigste landen, gelukkigste jeugd, etc etc

Walt2
Walt211 okt. 2016 - 19:36

Eindelijk iemand die niet valt over de toon van de taal, maar focust op de inhoud van de boodschap. Respecteer je niet de vrijheden, waar iedereen recht op heeft en gebruik van mag maken, dan moet je eens nadenken of dit wel de juiste samenleving voor je is. Het lastige eraan is dat zowel allochtonen als autochtonen bepaalde uitingen doen of gedrag vertonen dat niet wenselijk is. Vrijheid van meningsuiting houdt volgens mij wel in dat je respectvol blijft. Net als demonstreren inhoudt dat je dit wel geweldloos doet.

Juppé🎗
Juppé🎗11 okt. 2016 - 19:04

Geweldig. Nieuwe leider van D66 en ze gaan naar 50 zetels. Het gaat alleen allerreerst om de indiduele vrijheid en voor iedereen en daarna de rest. En hoe dat dan geregeld wordt bepaalt de democratie.

1 Reactie
Mark Gh
Mark Gh12 okt. 2016 - 7:43

Van der Ham is veel te liberaal voor D66, wat onder leiding van Pechtold is verworden tot een eng repressief clubje. Vandaar dat Van der Ham daar weg is gegaan.

[verwijderd]
[verwijderd]11 okt. 2016 - 19:04

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
Albert Einstein
Albert Einstein12 okt. 2016 - 7:22

Het is goed om echte vluchtelingen op te vangen. Maar waarom moeten die perse Nederlander (medeburger) worden? Is dat een vorm van zendingsijver? Omdat we onszelf beter vinden dan die ander?

Zephyr2
Zephyr212 okt. 2016 - 7:52

Waarom moet ik het geluk van anderen faciliteren? Geluk is een zeer persoonlijk gevoel dat door talloze factoren beïnvloed wordt. Doe ik met mijn geluk een ander tekort? Moet ik mij daarom schuldig voelen? Geluk is geen recht dat maakbaar is. In het beste geval kunnen we de kansen om geluk te ervaren wat beïnvloeden. Je ongelukkig voelen komt toch vooral door onvervulde verwachtingen. Geen verwachtingen creëren die je niet kunt waarmaken is dus al een preventieve stap om in ieder geval teleurstelling = ongelukkig te voorkomen. Je zult toch vooral zelf verantwoording moeten nemen voor je eigen geluk.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen11 okt. 2016 - 18:49

[people who don’t respect individual freedom should not be welcome anywhere.] Mij is dat veel te hard. Ik zou voorstellen het te verzachten tot; People who don’t respect individual freedom are not welcome on this earth. They can choose to leave voluntarily or be escorted from this earth forcefully.

Events, dear boy, events
Events, dear boy, events11 okt. 2016 - 18:48

Iets zegt me dat Boris vanavond niet het nieuwe spotje ihkv uitzendingen van de politieke partijen van D66 heeft gezien. Daar had de tenenkrommende Pechtold het er oa over dat Nederland ''van niemand in het bijzonder was'' of zoiets, en nog meer ''de wereld is van ons allemaal; geen mens is illegaal'' policor bullshit. Van der Ham houdt hier een ijzersterk pleidooi, maar zou zich echt eens achter zijn oren moeten krabben en zich afvragen of hij bij D66 nog wel op zijn plaats is. Ik zou zeggen: jongen, ga daar weg, en sluit je aan bij Mark Rutte. Dáár hoor je thuis.

6 Reacties
Edwin038
Edwin03811 okt. 2016 - 21:32

Boris is al een tijdje in ruste als politicus. En heeft ook te kennen voorlopig nog niet over een terugkeer na te denken. Voorlopig als voorzitter Humanistisch verbond, en sinds kort ook voor UNESCO aan de bak. Daarnaast nog vele projecten. Dus die man is druk zat op het maatschappelijke vlak.

Piet de Geus
Piet de Geus11 okt. 2016 - 23:05

'Daar had de tenenkrommende Pechtold het er oa over dat Nederland ”van niemand in het bijzonder was” of zoiets' Dat klopt toch? Dus ook jij kunt vertrekken als het je hier niet bevalt. Want hoeveel generaties je familie hier ook al woont: dat geeft je geen bijzondere rechten.

Molly Sweet2
Molly Sweet212 okt. 2016 - 7:24

Piet: 'Want hoeveel generaties je familie hier ook al woont: dat geeft je geen bijzondere rechten.' Als ik dit ruim neem, zou je kunnen denken dat kolonialisme voor jou geen probleem is. Immers, niemand heeft bijzondere rechten op een bepaald grondgebied, volgens jou. Dus dat betekent dat we terug kunnen naar Indonesië en daar maar weer kunnen gaan huishouden? Gewoon een lapje grond naar keuze in bezit nemen? Of hebben degenen die die grond al generaties lang in bezit hebben, toch wel rechten - en dan niet eens 'bijzonder'?

OlavM
OlavM12 okt. 2016 - 18:30

Pechtold (en Piet de Geus) hebben gelijk.Iedere Nederlander, van welk afkomst dan ook, heeft evenveel recht op verblijf en samenleven hier. Uiteindelijk stammen veruit de meeste Nederlanders af van mensen die van heinde en verre zijn gekomen. In Nederland heeft geen enkele bevolkingsgroep speciale voorrechten. Ook recente nieuwkomers hebben alle staatsburgerrechten, inclusief het mede richting geven aan de toekomst. Je kleur, je etnische herkomst, je religie al of niet, je sekse of seksuele geaardheid, je politieke opvattingen, en noem maar op: niets geeft je een geprivilegieerde positie. Dus ook niet degene, menen zich op een "traditie" te kunnen beroepen om nieuwe ontwikkelingen tegen te houden. De vergelijking van Molly Sweet is natuurlijk krom.Verovering, oorlogvoering, bezetting, onderdrukking enz. scheppen geen rechten.

Piet de Geus
Piet de Geus13 okt. 2016 - 3:11

"Als ik dit ruim neem, zou je kunnen denken dat kolonialisme voor jou geen probleem is. Immers, niemand heeft bijzondere rechten op een bepaald grondgebied, volgens jou." Je haalt wat zaken door elkaar. Kolonialisten claimden nu juist dat ze (exclusief) bijzondere rechten hadden op andermans grondgebied. Zonder het ook maar van hen te kopen of te erven.

Piet de Geus
Piet de Geus13 okt. 2016 - 3:39

"Nee, Nederland is van de Nederlanders." En wie zijn die Nederlanders dan wel niet? En welk deel van Nederland is dan precies van hen? Toch alleen het deel dat gemeenschappelijk eigendom is en gemeenschappelijk wordt gefinancierd. Dus wel de snelweg maar niet mijn achtertuin. "Als dit land van ‘niemand in het bijzonder’ zou zijn, vraag ik me af waarom je als paspoortdrager nog belasting zou betalen" Als het gaat om het betalen van belasting, dan is Nederland niet van de Nederlanders (mensen met een Nederlands paspoort) maar van wie hier belasting betaalt. Kun je nog soebatten over hoeveel je netto moet betalen om enig recht te mogen laten gelden maar laten we het er voor het gemak maar op houden dat je hier belastingplichtig moet zijn. Daar heeft je paspoort alvast niets mee te maken. "en je aan de NL wet zou houden, als je daaraan vervolgens toch geen rechten kunt/mag ontlenen." Que? Probeer je nu te zeggen dat een toerist met een Chinees paspoort zich hier niet aan de wet hoeft te houden? Omdat hij daar vervolgens toch geen rechten aan kan ontlenen? "Maar misschien dat Pechtold dan zijn stukje NL tot eigendom van ‘niemand in het bijzonder’ kan verklaren? Ik heb nl nog een tuinset en een oud bankstel die ik ergens kwijt moet, en zijn stukje NL lijkt me daar wel geschikt voor." Juist omdat er altijd mensen zijn die misbruik willen maken van andermans eigendom (en andermans belastinggeld) om er hun spullen van de weggeefwinkel te deponeren moet je de zaken wel een beetje uit elkaar houden. Om te beginnen privé-eigendom en gemeenschappelijk eigendom. Maar heel stiekem wist je dat natuurlijk wel voordat je zo op hol sloeg. Dat Nederland (als land, dus als gemeenschappelijke ruimte en als jurisdictie) van niemand in het bijzonder is is heel wat anders dan doen alsof daarbinnen geen privébezit bestaat. Anders moet je het veranderen in zo'n land waarin een buitenlander geen grond of huizen mag bezitten. De discussie gaat hier helemaal niet over privébezit maar over de publieke ruimte en over wie en wat we daarbinnen tolereren. Dat heeft geen donder te maken met of je een landgoed bezit of dat je op andermans kosten een sociale huurwoning bezet. En het heeft ook al niets te maken met welk paspoort je bezit of met hoeveel jaar je voorouders hier al wonen. Ook al lukt het je om aan te tonen dat je voorouders hier al vanaf de ijzertijd wonen (en misschien hebben ze sinds die tijd nog iets aan de opbouw van het land bijgedragen ook, want dat spreekt niet vanzelf), dan nog geeft dat jou niet meer rechten dan een nieuwkomer die misschien in een paar jaar wel meer belasting betaalt dan al die voorouders sinds de ijzertijd ooit netto hebben gedaan. En andersom overigens evenmin. De basis is toch echt de beschaving die we hebben opgebouwd, los van culturele en politieke verschillen. En dat beschavingsniveau is (met hooguit wat kleine haken en ogen) prima vastgelegd in de universele rechten van de mens. Wie dat beschavingsniveau naar beneden bij wil stellen zoekt zich maar een plekje waar dat acceptabel is. Helaas is er daarvoor keus genoeg, want natuurlijk zou daar geen plek voor moeten zijn: je zoekt je maar een passende beschaving ergens buiten onze dampkring.

Yolo2
Yolo211 okt. 2016 - 18:43

#TeamBoris! Volg hem nu al een paar jaar in zijn soms eenzame strijd voor de HoLeBi's in de wereld.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon11 okt. 2016 - 18:28

Ik ben het hartgrondig met Boris van der Ham eens. Ik betwijfel of zijn lezing in goede aarde zal vallen bij zijn eigen partij en ultra linkse mede-Jopers. Zij vinden die universele mensenrechten toch vaak iets minder absoluut en creeren maar al te graag een uitzonderingspositie voor een bepaalde religie, want ja dat is nu eenmaal een cultureel dingetje. Ik vind dat juist links en rechts samen op moeten trekken en pal voor onze seculiere waarden moeten gaan staan en hier niet mee moeten marchanderen. Nieuwkomers die hier moeite mee hebben moeten zich afvragen of hun toekomst wel in het vrije Westen ligt. Ook uitburgering dient wat mij betreft geen taboe te zijn voor "hard liners" die niet zoveel op hebben met universele mensenrechten en onze seculiere rechtsstaat.

2 Reacties
Robbels
Robbels11 okt. 2016 - 19:55

'Ik betwijfel of zijn lezing in goede aarde zal vallen bij zijn eigen partij en ultra linkse mede-Jopers.' U denkt niet 'links' genoeg. Boris van der Ham verklaart de universele rechten van de mens; waaronder het recht op individuele vrijheid, overal ter wereld, universeel geldig. En terecht! 'Nieuwkomers die hier moeite mee hebben moeten zich afvragen of hun toekomst wel in het vrije Westen ligt.' Dat is dus exact het punt: mensen die met 'plezier' de vrijheid van andere mensen beperken zouden nergens welkom moeten zijn. Het de grens overschoppen van het probleem, lost het probleem niet op. De boodschap van 'de wereld' zou moeten zijn: jullie zijn nergens welkom.

Juppé🎗
Juppé🎗11 okt. 2016 - 21:02

Ik denk dat zijn boodschap uitburgering (behalve bij meer passeports) juist niet inhoudt. Het is dan onze taak om uit te leggen dat iedereen vrij is , gelijk is. , solidair moet zijn en dat een groep zich daar niet kan aan onttrekken. Wie zich daar wel aan onttrekt verliest gelijkheid en solidariteit.

Mark Gh
Mark Gh11 okt. 2016 - 18:05

Goed verhaal, met één kleine kanttekening. Op het eind zou het in plaats van "people who don't respect individual freedom are not welcome anywhere" zou moeten zijn "people who don't respect individual freedom should not be welcome anywhere." Dat die mensen welkom zijn in veel landen is evident, helaas.

4 Reacties
Robbels
Robbels11 okt. 2016 - 19:59

'Dat die mensen welkom zijn in veel landen is evident, helaas.' Helaas correct geobserveerd. En die landen die dat betreft zouden keihard aangepakt moeten worden. Er zijn middelen zat om internationaal politieke druk uit te oefenen op landen die de universele rechten van de mens/individuele vrijheid van mensen niet erkennen. Helaas gebeurt ook dat te weinig.

Juppé🎗
Juppé🎗11 okt. 2016 - 20:46

Ik denk dat hij bedoelt dat iedereen er wel binnen worden gelaten. Maar welcome is meer. Groepsvrijjheden kunnen alleen maar onder individuele vrijheden bestaan

Piet de Geus
Piet de Geus11 okt. 2016 - 23:06

"Dat die mensen welkom zijn in veel landen is evident" Dus is er niets dat hen tegenhoudt.

Mark Gh
Mark Gh12 okt. 2016 - 7:41

Nee Juppé, er zijn plaatsen genoeg waar mensen met bepaalde afkomst/religie/whatever niet eens binnen mogen, laat staan dat ze welkom zijn.