Joop

Persoonlijk compenseren nazaten van slaven slecht idee

  •  
13-04-2019
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
604 keer bekeken
  •  
georgetown
Wie de juiste stamboom weet te overleggen, krijgt een voorkeursbehandeling. De rest heeft pech.
De studenten van Georgetown University in de Verenigde Staten hebben in een referendum met grote meerderheid besloten om hun eigen collegegeld met 27 dollar per semester te verhogen. Dat geld is bedoeld als herstelbetalingen voor de slavernij. Hoe dat zo? In 1838 maakte deze katholieke universiteit een grote financiële crisis door. Daarop verkochten de paters Jezuïeten een aantal van hun slaven om budgettair het gat te dichten. Nu behoort Georgetown tot de topuniversiteiten in de Verenigde Staten. Het kostje van de afgestudeerden is over het algemeen gekocht.
Fonds De opbrengst van de collegegeldverhoging moet terecht komen bij de nazaten van de 272 destijds verkochte slaven, die men heeft weten te identificeren. Onder hen is een afgestudeerde van Georgetown zelf, die inmiddels is begonnen aan een loopbaan bij het televisiestation ABC. Over de manier waarop dat zal gebeuren bestaat onduidelijkheid. Sommige studenten hebben gesuggereerd dat er een fonds moet worden gevormd onder leiding van de universiteit en een vertegenwoordiging van de nakomelingen samen. Die doet dan toewijzingen aan instellingen van weldadigheid waar deze nakomelingen steun van zouden kunnen krijgen. De meesten wonen in de staten Louisiana en Maryland, aldus de Washington Post.
Of de collegegelden daadwerkelijk verhoogd worden en met hoeveel is overigens een zaak van het universiteitsbestuur. De studenten van Georgetown konden slechts een raadgevend referendum organiseren. De discussie over herstelbetalingen naar aanleiding van de slavernij begint ook in Nederland op gang te komen. Daarom is wat er nu gaande is op Georgetown University ook voor ons land van betekenis. Het is te hopen dat het signaal van de studenten serieus genomen wordt. Maar net zozeer dat de universiteit die nazaten niet zal compenseren voor de uitbuiting van hun verre voorgeslacht.
Waarom? Het is maar zeer de vraag of men erin geslaagd is alle nazaten op te sporen. Om het totaal te vinden moet je dat van generatie tot generatie doen niet alleen in de mannelijke maar ook in de vrouwelijke lijn. Dan loopt het aantal nazaten zeer snel op. Nu zijn er een aantal gelukkigen en een massa mensen die achter het net vissen. De slavernij had in de Verenigde Staten een raciaal karakter en hoewel interraciale huwelijken er niet gebruikelijk zijn, komen ze wel steeds vaker voor. Als het gaat om het compenseren van nazaten van Afrikaanse slaven, kan de huidskleur er dus in principe niet toe doen. Je moet alleen kunnen bewijzen dat zich in je voorgeslacht een Afrikaanse slaaf bevond uit de juiste categorie.
Criterium Daarom zou het een slecht idee zijn als de universiteit specifieke afstamming van die 272 slaven zou gebruiken als criterium voor toewijzing van financiën. Wel ligt het voor de hand als het bestuur openlijk zou erkennen, vanwege het institutionele verleden, een bijzondere verantwoordelijkheid te hebben met betrekking tot de gevolgen van racisme in de huidige Verenigde Staten. Datzelfde geldt mutatis mutandis ook voor bedrijven en andere instellingen die destijds te maken hadden met de slavenhandel. Ik zal dat toelichten met een Nederlands voorbeeld.
Destijds verzekerde de Rotterdamse kassier Mees slavenschepen. Via verschillende fusies is ABN/AMRO de institutionele erfgenaam van diens bedrijf. Het zou de bank sieren als zij op grond van dat verleden een fonds stichtte om daarmee de armoede te bestrijden in het Caraïbisch gebied bijvoorbeeld door met minikredieten de kleine bedrijvigheid te stimuleren want het is altijd goed als zo´n bedrijf bij zijn stiel blijft. En zo zou Georgetown bijvoorbeeld veel meer beurzen kunnen verstrekken aan jong talent uit zwarte ghetto´s, die met geen mogelijkheid de enorme collegegelden kunnen betalen.
Er zijn trouwens wel meer bedrijven in Nederland die wat slavernij en onvrijwillige arbeid betreft een twijfelachtig verleden hebben. Zo heerste op de rubber en tabaksplantages van Sumatra geen slavernij maar wel een vorm van contractarbeid die daarmee vrijwel gelijk te stellen viel. De Deli Home Holding, waarvan onder meer Bruynzeel (keukens!) een onderdeel is, past in die categorie. De slavernij van destijds heeft nog steeds negatieve gevolgen voor de huidige sociaaleconomische situatie in tal van landen. Dat staat buiten kijf.
Privatiseren Maar je kunt de problemen die daarmee samenhangen niet met succes te lijf gaan, door de oplossing daarvan te privatiseren: wie de juiste stamboom weet te overleggen, krijgt een voorkeursbehandeling. De rest heeft pech. Het lijkt de neoliberale werkelijkheid wel.
Naschrift: dit betoog zal twee soorten tegenwerpingen krijgen die eigenlijk off topic zijn maar altijd naar voren komen als het gaat om slavernij en herstelbetalingen:
A. De slavernij is al generaties geleden afgeschaft. Zeur niet. Máák wat van je leven. Dit argument gaat niet op. Vaak krijgen mensen geen kans om iets van hun leven te maken vanwege maatschappelijke en sociaaleconomische problemen die rechtstreeks terug te voeren zijn op de slavernij. Denk daarbij aan racisme en discriminatie maar ook aan armoe en uitbuiting.
B. Iedereen zegt wel dat ¨wij¨ zo rijk geworden zijn aan de trans-atlantische slavenhandel en die plantages maar dat is helemaal niet het geval. Dat is juist. Het is een legende dat de rijkdom van Amsterdam op de botten van doodgewerkte slaven is gebouwd. Dat maakt het eerder erger dan beter. De herstelbetalingen gelden immers aangedaan leed. Dan doet het er niet toe of er veel of weinig aan verdiend is. Om een gruwelijk voorbeeld te geven: in het ondergrondse concentratiekamp Dora-Mittelbou lieten de nazis zwaar ondervoede gevangenen onder levensgevaarlijke omstandigheden V2´s bouwen. Een op de drie overleefde het niet. Omdat de omstandigheden zo slecht waren, werden er veel minder raketten gebouwd dan de bedoeling was en vaak functioneerden ze niet goed. Als fabriek en was Dora-Mittelbau een mislukking. Dat echter is geen excuus. Zo is het ook geen excuus dat de Nederlandse rijkdom niet op slavernij is gebaseerd.
Cc-foto: Daveg023

Meer over:

opinie
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (34)

Peterrr2
Peterrr213 apr. 2019 - 21:10

Ik ben tegen herstelbetalingen, maar voor het ondersteunen van mensen die het om wat voor reden dan ook moeilijk hebben. Hoe je het precies zou moeten invullen weet ik als leek niet, maar volgens mij wordt niemand er slechter van als de minst bedeelden het wat beter gaan krijgen.

OlavM
OlavM13 apr. 2019 - 15:57

Goed betoog van Han van der Horst. Het ligt inderdaad in de rede met herstelbetalingen in verband met de slavernij structurele maatschappelijke doelen te ondersteunen, en geen individuele compensatie na te streven.

4 Reacties
Auslander
Auslander13 apr. 2019 - 22:38

@ OlavM “geen individuele compensatie na te streven.” In een land dat de meerderheid het succes “individueel” beloont, mag je niet het “ondergaan” (alleen) sociaal meten. Een herstelbetaling is het minste wat de nazaten van slavernij toekomt. Niet alleen het bedrijfsleven maar vooral de overheden die eraan verdiend hebben dienen zo’n herstelbetaling te regelen. Het zou doodnormaal zijn als men in Afrikaanse landen de herstelbetalingen primair aanwenden aan algemene belang. Het moet ook even normaal zijn om de herstelbetalingen in het westen aan individuele nazaten te koppelen. En zover het naweeën van slavernij betreft, dient men natuurlijk te investeren op structurele maatschappelijke doelen die gerelateerd is aan slavernij verleden. De indicatie dat een herstelbetaling overbodig raakt ligt aan het ontmantelen van institutioneel racisme en marginaliseren van raciale, etnische en culturele discriminaties.

OlavM
OlavM14 apr. 2019 - 13:56

@ Auslander: Ik kan je wel volgen. Voor de duidelijkheid: uiteraard misgun ik niemand individueel het ontvangen van compensatie. Maar naar mijn mening geeft Han van der Horst steekhoudende argumenten om die weg niet te bewandelen. Het levert onoplosbare (grens)problemen en willekeur op. Ik ben dus zeker wel voorstander van het compenseren van de misdadigheid van de slavernij. Daarom pleit ik voor het steunen van projecten die nazaten van de slavernij in het algemeen ten goede komen.

Ozon
Ozon15 apr. 2019 - 5:20

Auslander Hebben de Afrikaanse landen m.b.t. slavernij en slavenhandel ook zelf nog enige verantwoordelijkheid?

Auslander
Auslander15 apr. 2019 - 11:46

@ Ozon “Hebben de Afrikaanse landen m.b.t. slavernij en slavenhandel ook zelf nog enige verantwoordelijkheid?” Heel veel zelfs. Vooral dat het zonder de bijdrage van een deel van eigen bevolking haast onmogelijk was de zwarte slavernij zo breed aan de gang te krijgen. Het besef hierover is evenveel van belang als de witte profiteurs die het als een industrie organiseerden. Alleen een “zwarte bewustzijn” over alle aspecten van verleden biedt een garantie dat het nu beter kan gaan.

Satya
Satya13 apr. 2019 - 15:10

Ik ben altijd tegen herstelbetalingen geweest, ik was altijd voor het stoppen van huidig leed en op die manier voor veranderingen zorgen. Ik denk dat de meeste mensen geen verandering willen, dat de mensen alleen om hun zeer comfortabel leven geven. Zo jammer om dat te beginnen inzien. Bernard binlin Dadié is op 9 maart overleden. Ik dacht dat zijn gedicht 'thank you god' niet meer actueel was. Ik heb het mis, uit vele reacties, niet alleen op joop maar in de media en door politici blijkt dat de negroïde mens voor velen minder mens is, nog steeds. Bernard binlin Dadié 1916 - 2019 schreef 'thank you God' in de jaren vijftig na te zijn opgegroeid met de les dat hij om zijn huidskleur minder waard was en met zijn gedicht wilde hij bij de Afrikaanse bevolking een trots en gelijkwaardig gevoel creëren. Bij mij en velen met mij is dat gelukt, ook onder blanken is het inmiddels bij velen een normaal iets om ieder mens gelijkwaardig te zien en naar acties te kijken om een ander op te beoordelen. Han ik hoop dat je deze reactie toe wilt staan om een klein eerbetoon aan deze dichter en schrijver te geven. Dit gedicht moet geplaatst worden in de jaren vijftig in Afrika. Ivoorkust. Het is voor mijn moeder een inspiratie geweest om zich altijd gelijkwaardig te voelen en niet klein om zich te ontworstelen aan haar opvoeding door ouders uit de koloniale tijd en niet af te wachten tot iemand haar vertelde wat te doen en haar eigen lot te kiezen. Haar niet door haar huidskleur te laten tegen houden maar gewoon haar plek op te eisen. Die houding heeft ze op mijn vader en haar kinderen over gedragen en dat heeft ons ver gebracht. " I Thank You God I thank you God for creating me Black, For making of me Porter of all sorrows, Setting on my head The World. I wear the Centaur's hide And I have carried the World since the first morning. White is a colour for special occasions Black is the colour for every day And I have carried the World since the first evening. I am glad Of the shape of my head Made to carry the World, Content With the shape of my nose That must snuff every wind of the World Pleased With the shape of my legs Ready to run all the heats of the World. I thank you God for creating me black For making of me Porter of all sorrows. Thirty-six swords have pierced my heart. Thirty-six fires have burnt my body. And my blood on all calvaries has reddened the snow, And my blood at every dawn has reddened all nature. Still I am Glad to carry the World, Glad of my short arms of my long arms of the thickness of my lips. I thank you God for creating me black. White is the colour for special occasions Black the colour for every day And I have carried the World since the dawn of time . . . . And My laugh over the World, through the nigh, creates the Day. I thank you God for creating me black."

2 Reacties
OlavM
OlavM14 apr. 2019 - 13:47

@ Satya: Wat een mooi verhaal! I thank you, Satya, for giving us this poem.

Satya
Satya14 apr. 2019 - 20:35

Olav dank voor je reactie. Fijn dat je de moeite nam, volgens mij is dit in de huidige tijd met doorgeslagen identiteitspolitiek van links en rechts zeer actueel.

Herr Vorragend
Herr Vorragend13 apr. 2019 - 14:14

Als iedereen nu eens aan een willekeurige mede-wereldburger 100 euro overmaakt als compensatie zitten we volgens mij safe. Elke wereldburger is namelijk wel een afstammeling van zowel slaven als slavenhouders.

EricDonkaew
EricDonkaew13 apr. 2019 - 14:08

De discussie over herstelbetalingen naar aanleiding van de slavernij begint ook in Nederland op gang te komen. ----------------------------- Oh ja? Ik zou wel eens willen weten welke politieke partijen hiervoor zijn en of er überhaupt een politieke partij voor is. Het zou het doodvonnis zijn van zo'n partij. Maar laat een en ander in de respectieve partijprogramma's maar naar voren komen!

2 Reacties
Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon13 apr. 2019 - 17:44

Bij1

EricDonkaew
EricDonkaew14 apr. 2019 - 5:37

@Gadfly: Bij1 -------------------------------- Zeker. Maar die zit niet in de Kamer, ondanks een poging daartoe. Misschien wel om dit soort redenen.

Bouwman2
Bouwman213 apr. 2019 - 13:40

Hier wordt in deze vertelling, aan de uniciteit van elk individu voorbijgegaan. In dit relaas wordt juist de afkomst van de eenling benadrukt, het individu als deel van een keten. Je ziet dat ook in bijbel, die afstammingsreeksen. Ik zou dat in zijn algemeenheid kritisch bezien, want hierbij komt ook de persoonlijke verantwoordelijkheid in het geding. U wordt zo als uniek mens gekoppeld uw voorouders, aan uw bloedverwanten, uw familie. U erft, zowel ten goede als ten kwade. Als u uit een familie komt waarin een gevierde held, een genie of een of andere miljardair voorkomt dat heeft u op het oog mazzel, maar wee u als uw opa een NSBer was. Niemand kan verantwoordelijk gehouden worden aan voor de daden of het juist ontbreken van daden van verwanten. In het erfrecht zie je evenwel nog de rudimenten, daar erf een kind een stuk meer dan een neef.Dat kan moderner. Er zijn zelfs systemen die op het idee van families zijn gebaseerd. Waar mensen niet als apart persoon worden beoordeeld, maar als lid van hun stam, hun clan, hun familie, hun rang of hun stand.Hun religie, wellicht hun ras. Dat idee loopt niet in de pas met de huidige opvatting van individuele vrijheid zoals dat in Nederland vrij algemeen gangbaar is. . Je moet liever niet Sneeuwwitje wakker kussen, want je zou van haar wel eens kunnen schrikken.

Karlofça
Karlofça13 apr. 2019 - 13:03

Ik heb nog een ander naschrift voor Han. De bemanning van de schepen bestond vaak uit jongelui en sloebers uit Hoorn, Enkhuizen, Vlissingen enz. Die na dronken gevoerd en een kruisje gezet te hebben zich leen dag later terugvonden op de Bontekoe. Daarop zaten ze hutje aan mudje omdat uit statistiek bleek dat 2/3e nooit meer hun thuishaven zou terugzien. Voor de kust van Senegal op Gorre werd dan de "handel" die verworven was door stamhoofden en arabieren ingeladen. En zoals het met vracht gaat, zorgde de kapitein door heel goed voor. Zijn bemanning werd wat minder goed verzorgd, die was grotendeels gratis en te vervangen. De lading niet. Uiteindelijk stierven er met de overtocht meer Paddeltjes dan Kunta Kinte's. Gaan we de nazaten van deze jongemannen nu ook compenseren? Zo blijf je aan de gang. Gaan de Turken nog ooit de nazaten van de ouders van janitsaren compenseren? De moghuls de miljoenen Indiers die ze afslachten? Zo blijven we bezig. De slavernij is afgeschaft. Door het westen. Laten we dat vieren en daar trots op zijn.

3 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen13 apr. 2019 - 13:58

Terecht dat je dit probleem opwerpt: de winst van die handel kwam ook toen al terecht in de zakken van een hele kleine minderheid (de 1%) en de "Paddeltjes" waren in veel gevallen niet beter af dan de slaven. Maar er is natuurlijk geen enkele reden tot vieren, want dat is nog steeds zo.

Satya
Satya13 apr. 2019 - 14:36

De slavernij is afgeschaft door het westen. Werkelijk? Ben je zo blind?

M7
M714 apr. 2019 - 9:57

" De slavernij is afgeschaft. Door het westen. Laten we dat vieren en daar trots op zijn. " Is dat zo ? In delen van Afrika , oa Mauretanie , is nog steeds sprake van slavernij. En de arbeidsomstandigheden in delen van het Midden Oosten voor arbeiders uit de Filipppijnen , Pakistan en andere landen , zijn van dien aard , dat het vreemd is om dat ook als " slavernij " te omschrijven. Immers, slavernij kent slaven , maar vooreerst slavenhouders die attitude is in de eeuwen In Afrika wijd verspreid en gepraktiseerd. Er was zelfs voor de periode van de transatlantische slavenhandel , waarbij door afrikaanse clanhoofden , slaven werden geronseld en vervolgens verkocht aan de scheepseigenaren voor trnasport naar de Amerika`s . ook een levendige slavenhandel in Afrika zelf. Onderzoek toonde aan dat moslims in Noord-Afrika en het Midden-Oosten verreweg het grootste aantal van hun slaven (circa 17 miljoen) uit Afrika beneden de Sahara haalden . Daarbij vergeleken valt het aantal christenslaven ( ca 1,25 mio ) in het niet . Er zijn zelfs meer blanke christenslaven in ( Noord ) Afrika gehouden dan er ueberhaupt slaven vanuit Afrika naar Noord Amerika verscheept werden. Eea wanneer je geen rekening houdt met slaven die in gevangenschap in Amerika geboren werden cq de slaven die doorvervoerd worden vanuit caribische gebied naar Noord Amerika Kanttekening daarbij: de christenslaven kregen doorgaans een betere behandeling dan de slaven in Amerika en konden en konden eventueel deels ook vrijgekocht en konden terugkeren naar hun thuisland. Dat is bij de slaven die verscheept werden naar de Amerikas niet aan de orde geweest. En slavernij in de eeuwen daarvoor is nauwelijks gedocumenteerd. Het systeem van de lijfeigenen , wat aktief was in grote delen van Europa valt ook als slavernij te bestempelen. De turkse pasja van het Ottomaanse Rijk waren gek op ( christelijke ) slaven en met name de vrouwelijke slaven waren erg populair en totaan einde WO I vond er er levendige handel plaats in vrouwen met als uitgangspunt : Seksuele exploitatie van slaven bleef gedurende de hele geschiedenis een centraal onderdeel van het Ottomaanse slavensysteem. Moraal van dit verhaal; slavernij is schandalig en vernederd geweest , maar trof grotere groepen wereldbewoners , dan waartoe de discussie zich doorgaans beperkt. En compensatiebetalingen zijn een prima idee , alleen: waar begin en waar eindig je ? Misschien iedereen op deze wereld een cadeaubon geven ? https://www.nrc.nl/nieuws/2016/07/19/meer-europese-slaven-in-noord-afrika-dan-zwarte-slaven-in-de-vs-3249915-a1512441

Sam V
Sam V13 apr. 2019 - 12:25

Zo maakt vd Horst de tegenwerpingen niet meer off topic, dus ... hoor ik graag hoe het hedendaags racisme rechtstreeks terug te voeren is op de slavernij.

3 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst13 apr. 2019 - 13:35

Je zou eens een zogenaamd boek kunnen lezen over het verband tussen het feit dat alleen niet blanken tot slaaf gemaakt konden worden in de Amerika´s en blanken niet.

Ozon
Ozon13 apr. 2019 - 18:49

Sam V Als het gaat om de VS: Na de afschaffing van de slavernij -waarbij selectief alleen mensen met donkere huidskleur als slaaf werden gehouden, generatie op generatie- was het niet gelijk afgelopen met de ongelijkheid. Tot 1964 was er in de zuidelijke staten van de VS discriminerende wetgeving in de vorm van de “Jim Crow”-wetten: als “zwarte” niet op toiletten van blanken mogen, op moeten staan voor blanken in een volle bus, veel minder betaald om maar wat voorbeelden te noemen. Niet onvergelijkbaar met discriminerende wetgeving jegens vrouwen die ook nu nog in veel landen zichtbaar is - tot ongeveer bovengenoemde periode ook in NL- Maar anders dan de discriminerende wetgeving tegen vrouwen zijn de gevolgen van racistische wetgeving nog lastiger te doorbreken omdat men dan ook over de “grenzen” van de sociale klasse heen moet stappen (studie-kosten). Voor NL en de koloniën: mensen zijn uit hun habitat geplukt, de oceaan over gescheept, in ingewikkelde oorden te werk gesteld en toen “los gelaten”. De WIC ging bijna failliet, kreeg zelfs met “gratis personeel” de eindjes niet aan elkaar geknoopt omdat in Suriname het oerwoud harder groeide dan er gecultiveerd kon worden; in Curacao een natuurlijke haven (prachtig weer) maar verder geen reet: nauwelijks zoet water, slechte grond. Daar laat je mensen achter, geeft ze nauwelijks zeggenschap (algemeen kiesrecht kwam ook later in de Antillen) en zegt dan decennia later: goh wat raar dat je het niet redt op die moeilijke lokaties. Een beetje hypocriet. Daarbij speelde ook op bv Curacao dat zeer lange tijd welvaart langs huidskleur verdeeld was. Niet onlogisch; mensen met opleiding (HBO/universiteit) uit NL (dus meestal blank) om de betere banen -beter betaald ook- uit te voeren; maar leidde wel tot wederom sociale klasse langs huidskleur en dat houdt racisme in stand... Slavernij had nu geen impact gehad als mensen met een donkere huidskleur de dag na de afschaffing van slavernij dezelfde kansen, mogelijkheden en financiële beloning hadden gekregen. Helaas is dat niet het geval geweest.

Sam V
Sam V14 apr. 2019 - 5:56

@Ozon, Dank voor het uitgebreid antwoord. Dat er sociaal maatschappelijke gevolgen zijn voor de nazaten van de slaven lijkt mij evident. Zoals er ook verschillen zijn in status en kansen tussen blanken van verschillende sociale klassen. Het gaat mij specifiek om de woorden van vd Horst dat het hedendaagse racisme en discriminatie het gevolg zijn van de slavernij. Er zijn altijd achterlijke idioten die discrimineren op basis van huidskleur. De oorzaak daarvan zal deels liggen aan een opvoeding waarin zwarte mensen als minderwaardig worden beschouwd. Alleen vd Horst doet het voorkomen alsof het institutioneel is. Alsof de kansen voor zwarte mensen in dezelfde sociale klassen slechter zijn dan voor blanke mensen in dezelfde klasse, veroorzaakt door de slavernij. Dat herken ik niet. Maar misschien moet ik een ander soort boeken lezen.

trottlesnot
trottlesnot13 apr. 2019 - 12:15

Amerika is echt totaal van het padje af....en dat geldt zowel voor links als rechts, democraat als republikein, zwart en wit. Helaas waait die gekte altijd over naar NL

1 Reactie
EricDonkaew
EricDonkaew13 apr. 2019 - 14:02

Precies, en daarom moet Europa zich ook afwenden van de VS en tegelijk ook maar van het eveneens Angelsaksische en neoliberale Verenigd Koninkrijk. Dat is natuurlijk wel het voordeel van Trump en de Brexit, het maakt het een stuk gemakkelijker. Nu niet versagen, maar doorpakken! En we voeren Duits en Spaans in als 'hoofdtalen' in Europa, te beginnen bij het Eurovisie Songfestival.

Handige harry
Handige harry13 apr. 2019 - 11:21

Er gaat al 100 jaar elk jaar geld naar Afrika. Daarmee hebben we alles al meer dan afgekocht. Wordt een beetje moe van dit soort dingen. Elk volk heeft in het verleden slechte dingen gedaan. Maar schijnbaar hoort het bij ons om er nooit over op te houden.

8 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen13 apr. 2019 - 13:51

Er gaat al meer dan 100 jaar elk jaar veel meer geld van Afrika naar hier, dan omgekeerd. En niet zo'n klein beetje ook.

Satya
Satya13 apr. 2019 - 14:34

Harry Kun je dat eens onderbouwen?

MichelD
MichelD13 apr. 2019 - 15:25

HM kun je dat eens onderbouwen?

Handige harry
Handige harry13 apr. 2019 - 15:29

Er gaat vanuit de staat 2 miljard per jaar naar Afrika. Er zijn 16000 goede doelen in Afrika. Elk jaar gaat er vanuit privaat geld 1,5 miljard naar Afrika. Het is een bodemloze put. Het is hopeloos. De landen worden door corruptie en dictators gerund. Ik gun iedereen het beste, maar dit is water naar de zee dragen.

OlavM
OlavM13 apr. 2019 - 15:49

@ HM van der Meulen: Juist! Kort en goed gezegd.

Tman
Tman13 apr. 2019 - 16:34

Helemaal geljik,Harry

Satya
Satya13 apr. 2019 - 17:12

'Er gaat vanuit de staat 2 miljard per jaar naar Afrika. Er zijn 16000 goede doelen in Afrika. Elk jaar gaat er vanuit privaat geld 1,5 miljard naar Afrika.' Wat denk jij dat er vanuit Afrika naar Nederland gaat. Voedseldump, voedselproductie, grondstoffen roof. Investeren met belastingontduiking en de belasting in Nederland afdragen. Hoeveel werkgelegenheid zou er minder zijn als er niet met de dictators werd samengewerkt? De Afrikaanse markt kapot maken door gesubsidieerd de concurrentie met Afrikaanse ondernemers aangaan, via rvo. Je kijkt alleen maar 1 kant op en de olifant in de kamer mis je compleet. De bodemloze put is de westerse bevolking met hun rupsje nooit genoeg mentaliteit. Dat je zelf niet de moeite neemt om je er in te verdiepen. De meeste Afrikanen willen geen ontwikkelingshulp die zien net als geïnformeerde nederlanders best in dat daarmee een systeem in leven wordt gehouden dat ervoor zorgt dat er geld uit Afrika verdwijnt naar het westen. Mali vredesmissie? Uranium roof in Mali en niger mogelijk maken. Michel Leonce ndikumana, James Boyce, plo Lumumba en uneca zomaar een kleine greep. Voor iedere dollar die naar Afrika gaat gaan er minimaal 10 naar het westen al sinds eind jaren 60.

HM van der Meulen
HM van der Meulen13 apr. 2019 - 22:41

MichelD: "HM kun je dat eens onderbouwen?" Met genoegen - https://www.youtube.com/watch?v=uWSxzjyMNpU

Ozon
Ozon13 apr. 2019 - 10:51

Eens! Al kan je wel bediscussiëren of het fonds van Georgetown dan beurzen zou moeten verstrekken aan jong talent uit zwarte getto’s of aan de meer gemotiveerde jongeren. Immers het jong talent heeft door de eigen talenten meer kans om boven te drijven, terwijl de gemiddelde leerling -zeg VMBO-T niveau scholier veel meer moeite moet doen om een beurs (=opleiding) te krijgen en daarmee een goed leven op te bouwen.