Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Rutte tracht stikstofbom van Hoekstra onschadelijk te maken

Sigrid Kaag wil draaiend CDA aan afspraken houden
Joop

Pensioenakkoord: waarom je tegen moet stemmen

  •  
07-06-2019
  •  
leestijd 9 minuten
  •  
160 keer bekeken
  •  
Persconferentie_1-e1559826831366-870x300

© FNV-voorzitter Han Busker bij de presentatie van het principeakkoord, 5 juni 2019 (Foto: fnv.nl)

Het principeakkoord over een nieuw pensioenstelsel, waar de FNV-leiding mee akkoord is gegaan, betekent een grote stap terug op vrijwel alle fronten. Dit gedrocht moet worden weggestemd. Wat staat er in, waarom is dit zo’n slecht akkoord en wat kunnen we nog doen?
De dag voordat vertegenwoordigers van de sociale partners en de regering een principeakkoord over een nieuwe pensioenstelsel sloten, kwam De Nederlandsche Bank met het bericht dat 60 procent van de pensioenen gekort zouden moeten worden in 2020 of 2021. Eerder werden de onderhandelingen onder druk gezet, omdat de AOW-leeftijd deze zomer verder verhoogd zou moeten worden als er niet snel een akkoord kwam te liggen.
Crisissfeer Zo werd er een crisissfeer gecreëerd waardoor het jarenlange onderhandelingstraject over een nieuw pensioenstelsel ineens in enkele dagen beklonken moest worden. Maar zowel de automatische verhoging van de AOW-leeftijd als de lage dekkingsgraad van de pensioenfondsen zijn het gevolg van bewust beleid.
De lage dekkingsgraad van de pensioenfondsen is het gevolg van een absurd lage rekenrente die door DNB wordt vastgesteld. Die rekenrente ligt procentpunten lager dan het werkelijke rendement van pensioenfondsen én procentpunten onder de gemiddelde rendement in de afgelopen drie eeuwen. De crisis bij de pensioenfondsen, de kortingen op pensioenen en de verhoging van de premies zijn met andere woorden het gevolg van een rekentruc en zeggen niets over de werkelijke stand van de pensioenfondsen.
De AOW-leeftijd wordt automatisch verhoogd, omdat deze is gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting. Ook dat is bewust bezuinigingsbeleid. En het is zeer onrechtvaardig als je bedenkt dat mensen met laag opgeleid en laag betaald werk over het algemeen eerder beginnen met werken en eerder sterven na pensionering – als ze hun pensioen al halen.
Het huidige, ‘beste pensioenstelsel in de wereld’ is met andere woorden bewust ondermijnd. En dat volgt een oude neoliberale wijsheid: als je publieke voorzieningen wil privatiseren, dan kun je de geesten daarvoor het best rijp maken door ze eerst te ontwrichten. Op die manier kun je afbraak als een ‘antwoord’ op de gecreëerde chaos verkopen.
Premieregeling Het principeakkoord dat afgelopen dinsdag werd gepresenteerd is een grote stap in de afbraak van het pensioenstelsel. Een gegarandeerd pensioen is hiermee verleden tijd. ‘Nominale zekerheid is losgelaten,’ heet het in het akkoord. Dat wil zeggen dat de stap naar een premieregeling wordt gezet. Hoeveel pensioen je krijgt moet je maar afwachten. En omdat het loslaten van garanties betekent dat pensioenfondsen minder buffers nodig hebben, zou dit ertoe leiden dat de pensioenen weer makkelijker zouden kunnen meestijgen met de inflatie (de zogenaamde indexering) – als het meezit tenminste.
Dit is enorm goed nieuws voor de werkgevers. Want omdat een pensioen uitgesteld loon is en de pensioenuitkering in het verleden werd gegarandeerd, moesten werkgevers soms geld bijstorten in de pensioenfondsen als het tegen zat. Daar stond tegenover dat zij in sommige gevallen een greep uit de pensioenkas deden – zoals de staat in de jaren 80 en 90 bij het ABP deed – of met ‘premievakanties’ mochten als het meezat. Die onzekerheid was de werkgevers een blok aan het been en de risico’s worden met dit akkoord volledig afgeschoven op de werknemers.
Als er nu problemen optreden bij de pensioenfondsen dan moet eventuele bijstorting door de werkgever apart worden bedongen bij de cao-onderhandelingen en of dat lukt zal dus per cao verschillen en afhangen van hoe sterk de positie van de vakbond is.
Privatisering Door de stap te zetten naar een premieregeling verandert het karakter van het pensioenstelsel. Van een collectief stelsel dat zonder winstoogmerk functioneert en erop gericht is om deelnemers een zeker pensioen te bieden, wordt het nu een soort spaarpotje dat wordt belegd en waarvan je maar moet afwachten wat je ervan terug krijgt.
Dit is geheel volgens de wensen van de hardline neoliberaal Koolmees, die uit is op de volledige privatisering van het pensioenstelsel. Om dat te bewerkstelligen moeten de huidige fondsen gedwongen worden om zoveel mogelijk op een commerciële lijfrentepolis gaan lijken.
Deze droom komt met dit pensioenakkoord een paar flinke stappen dichterbij. Want naast het afschaffen van de ‘nominale zekerheid’ wordt ook de stap gezet naar individuele pensioenpotjes en wordt de doorsneepremie afgeschaft.
De doorsneepremie betekende dat jongeren, die nog langer de tijd hebben tot aan hun pensionering en daarom meer rendement kunnen verwachten over hun inleg, evenveel betalen als ouderen. Deze intergenerationele solidariteit is eerlijk, omdat jongeren zelf ook oud worden en ouderen over het algemeen zelf ooit jong waren. Bovendien zorgde het voor een stabieler systeem.
Deze vorm van collectiviteit en van solidariteit wordt nu uit het stelsel gehaald. Het zou ‘transparant’ zijn als je alleen voor jezelf spaart en het zou ‘eerlijker’ zijn voor jongeren als hun premie niet mede wordt gebruikt om mee te betalen aan de pensioenuitkeringen van ouderen. Maar dit is kortzichtig geredeneerd, want juist met dit nieuwe stelsel wordt er een tegenstelling tussen jong en oud gecreëerd. Nu zul je grotere verschillen tussen de generaties krijgen, want de afschaffing van intergenerationele solidariteit, gecombineerd met een lage en vluchtige rekenrente én de afschaffing van garanties, zal ertoe leiden dat je geluksgeneraties en pechgeneraties krijgt.
De individualisering van het pensioenstelsel heeft daarom niks te maken met de zogenaamd verschillende belangen van jongeren en ouderen – die hebben allemaal belang bij een goed pensioenstelsel. Deze stappen zijn bedoeld om de pensioenen meer op een commercieel product te laten lijken.
Deze maatregelen – die in de berichtgeving in de media én ook in de voorlichting door de vakbondsleiding volledig worden ondergesneeuwd – leveren dus geen oplossingen voor de problemen. En dat terwijl het grootste probleem, de veel te lage rekenrente, met dit nieuwe stelsel gewoon in stand blijft. Het nieuws van vanmorgen dat bij de pensioenfondsen voor de Metaal ook met dit principeakkoord nog kortingen dreigen, onderstreept dit.
Het functioneren van de pensioenfondsen blijft daarmee onder druk staan. De hogere risico’s en de lagere buffers mogen indexering dan in theorie eerder mogelijk maken. Pensioenfondsen moeten nog altijd doen alsof ze een veel lager rendement behalen dan ze in werkelijkheid doen.
Veel binnengehaald? FNV-voorzitter Han Busker sprak woensdag van een ‘buitengewoon verdedigbaar akkoord’, want wat had hij er een boel uit kunnen slepen. Zowel de vakbondsleiding als de gevestigde media staren zich in dit opzicht blind op de AOW-leeftijd. Voormalig FNV-voorzitter Agnes Jongerius had haar partij, de PvdA, geholpen om de verhoging van de AOW-leeftijd door de strot van haar achterban te duwen en sindsdien zitten we met een AOW-leeftijd die automatisch meestijgt met de levensverwachting.
Nu wordt de AOW-leeftijd een paar jaar bevroren en daarna stijgt ze langzamer door: voor elk jaar dat de gemiddelde levensverwachting stijgt, gaat de pensioenleeftijd met 8 maanden omhoog. Dat zal ertoe leiden dat de AOW-leeftijd in 2024 op 67 jaar komt te liggen.
Dat kun je natuurlijk een (zeer beperkte) verbetering noemen, maar alleen als je het afzet tegen de automatische verslechtering. Op zichzelf beschouwd is ook dit een nieuwe stap terug. Dat de langzamere verhoging van de AOW-leeftijd het belangrijkste wapenfeit van de FNV-top is spreekt boekdelen: zij stelt zich veel te vaak tevreden met het afremmen van verslechteringen; maar de inzet moet juist zijn om ze te stoppen en om verbeteringen af te dwingen.
Voor de zware beroepen is er bedongen dat de boete op eerder stoppen met werken iets is beperkt, maar dan nog zal eerder stoppen met werken zorgen voor een stevige verlaging van de pensioenuitkering. Of mensen in zwaardere beroepen straks werkelijk eerder kunnen stoppen met werken is daarmee vooral afhankelijk van de cao-onderhandelingen en dus verre van gegarandeerd. Bovendien gaat het om een maximum van drie jaar eerder stoppen.
Daarnaast komt er een onderzoek naar de mogelijkheid om na 45 gewerkte jaren te stoppen met werken. Maar of dat in de praktijk iets zal betekenen hangt helemaal af van toekomstige onderhandelingen.
Voor ZZP’ers betekent dit pensioenakkoord dat zij zich vrijwillig mogen aansluiten bij een pensioenfonds en hoewel dat gunstiger is dan zelf sparen of beleggen betekent dat in de praktijk weinig. Want voor de belangrijkste groep van de schijnzelfstandigen geldt dat enorm zwak staan tegenover hun opdrachtgever en elkaar moeten beconcurreren op arbeidsvoorwaarden. Voor slecht betaalde ZZP’ers, die in feite flexwerker zijn, zal deelname aan een pensioenfonds in de praktijk te duur en dus onbereikbaar blijven.
Nederlaag Dit is met andere woorden een heel slecht pensioenakkoord. Het biedt geen oplossing voor de problemen, het verlicht de pijn maar een heel klein beetje en vooral betekent het dat de neoliberalen en de werkgevers een aantal grote stappen zetten in hun strategie om de pensioenen te privatiseren.
De stakingen in het openbaar vervoer en andere sectoren waren de belangrijkste politieke stakingen in 15 jaar. De hoge actiebereidheid en de geweldige stakingsdichtheid van vooral de ov-staking onderstreept dat er veel meer in had gezeten. Bovendien waren deze acties enorm belangrijk in het opnieuw opbouwen van vakbondsmacht en die hebben we keihard nodig.
Dat de vakbondsleiding dit naar haar achterban durft te verdedigen is een schandaal. En hetzelfde geldt voor de PvdA en GroenLinks. Deze o zo linkse partijen hebben zich volledig gecommitteerd aan het neoliberale project en dat ze FNV-leden oproepen om voor dit neoliberale akkoord te stemmen spreekt boekdelen over welke belangen zij het belangrijkste vinden.
Dat de FNV-leiding zich voor de zoveelste manier medeplichtig maakt aan de afbraak van het sociale stelsel en de uitverkoop van onze rechten is een heel groot probleem. Dit ondermijnt de vakbeweging en demoraliseert de achterban – juist terwijl we een sterke vakbeweging nodig hebben om na decennia van stagnerende lonen en neoliberale afbraak terug te vechten en weer stappen vooruit te gaan zetten.
Lessen van 2004 Het is daarom van groot belang dat FNV-leden dit akkoord wegstemmen. Want hoewel het principeakkoord met een ‘neutraal’ advies aan de leden moet worden voorgelegd, zet de FNV-leiding alles in het werk om dit akkoord te verkopen. Dat blijkt onder meer uit de selectieve en overoptimistische berichtgeving op de website van de FNV. De gevestigde media zullen de FNV-leiding hier maar wat graag bij helpen.
In 2004, toen de vakbeweging massale acties organiseerde tegen de afbraak van de VUT (vervroegde uittreding) en het prepensioen en de grootste vakbondsdemonstratie uit de Nederlandse geschiedenis plaatsvond op het Museumplein, eindigden de acties ook in een slap akkoord. Toen wist FNV-voorzitter Lodewijk de Waal zijn akkoord door te drukken door de acties stil te leggen en een referendum te organiseren.
De vakbondsleden werden zo voor een voldongen feit gesteld, want de acties waren al stilgelegd. Bovendien betekent een referendum onder alle leden dat niet de kaderleden die de acties organiseerden of de leden die in actie waren gekomen mochten beslissen over het behaalde resultaat, maar dat het grootste gewicht lag bij inactieve vakbondsleden die thuis waren gebleven. En dat in een tijd dat toenmalige VVD-minister Gerrit Zalm er prat op ging om te vermelden dat ook hij FNV-lid was.
De nederlaag in 2004 liet bij veel vakbondsleden een bittere smaak na en achteraf kunnen we vaststellen dat de vakbeweging in het decennium na 2004 in het defensief is geraakt.
Nu wordt er opnieuw een referendum uitgeschreven. Als de leden dit akkoord accepteren zal dat opnieuw een zware klap zijn voor de vakbeweging. We moeten daarom in actie komen en campagne voeren tegen dit akkoord om te voorkomen dat de vakbeweging zich opnieuw medeplichtig maakt aan afbraakbeleid. De acties van vorige week hebben laten zien dat de vakbeweging sterk genoeg is om te winnen: in plaats van dit akkoord te accepteren zouden we de acties moeten doorzetten, met als primaire inzet om de rekenrente weer te verhogen naar 4 procent. Op die manier kunnen kortingen voorkomen worden.
Maar het is hoe dan ook enorm belangrijk om tegengas te geven aan de stemmen die nu al opgaan om het lidmaatschap van de FNV op te zeggen. Het zijn juist de sectoren die het hardste actie hebben gevoerd, die nu het felst gekant zijn tegen dit akkoord. Om het tij te keren moeten we de vakbeweging niet verlaten, maar juist versterken. Dat is uiteindelijk het beste middel tegen de polderkoers van de FNV-leiding.
Zie voor meer informatie onze eerdere berichtgeving over de pensioenen. In dit artikel leggen we uit hoe het pensioenstelsel in elkaar zit en waarom jongeren en ouderen geen tegengestelde belangen hebben. In dit interview leggen Egbert Schellenberg en Michel Tilanus uit hoe de langetermijnplannen van de werkgevers en de neoliberalen zijn voor het pensioenstelsel.
Dit artikel verscheen eerder op socialisme.nu

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (174)

peet4
peet43 jul. 2020 - 11:39

Tegen stemmen anders wordt je pensioen net zo onzeker als het weer Dit is de zoveelste keer dat je wordt genaait door het fnv. Fnv is niet meer voor de werknemers. Indien tegen massaal opzeggen en nieuwe vakbond beginnen.

Spanveer
Spanveer14 jun. 2019 - 19:47

Het komt regelmatig ter sprake, hoe democratisch is de besluitvorming bij de FNV. De leden mogen stemmen maar de uitslag van die stemming is niet bindend. De stemming is hooguit adviserend. Het ledenparlement van de FNV zou kunnen beslissen over accepteren of afwijzen van het akkoord. Ik ben daar niet zeker van. Het is zeer wel mogelijk dat het bestuur van de bond tegen de beslissing van het ledenparlement in gaat wanneer het ledenparlement het akkoord afwijst.

Fred Bergman
Fred Bergman10 jun. 2019 - 17:17

Het bewijs is er, ja stemmen is crimineel asociaal gedrag! Er is, na lezing van het rapport Bosman, Het concept pensioen akkoord, gewikt en gewogen, voor de rechtschapen sociale stemmer geen andere beoordeling mogelijk dan tegen dit accoord te stemmen. Al diegenen die ja stemmen en/of dit accoord verdedigen maken zich medeplichtig aan het crimineel gedrag van Koolmees en zijn collaborateurs c.q. hulptroepen,die ten minste onrechtmatige daad plegen tegen de bevolking. Met dit rapport [http://gerardbosman.com/2019/06/09/het-concept-pensioenakkoord-gewikt-en-gewogen/] is bewezen hoe onkundig en onbekwaam de FNV onderhandelaars Tuur Elzinga en Han Busker zijn en hoe noodzakelijk het is dat zij ontslagen worden uit hun functies bij de FNV. Bovendien is er een intern rapport van de Commissie Pensioen Actie van de sector Senioren van de FNV, dat gehakt maakt van dit akkoord en van de prestaties van de FNV onderhandelaars. Alleen op grond van dit rapport zou elk rechtschapen sociaal FNV lid al nee moeten stemmen. Met onder andere deze twee rapporten zijn stakingen die het hele land langdurig platleggen misschien niet eens nodig, maar kan er direct bij de rechter succes geboekt worden. Wie bij de FNV daar niet achter staat moet direct ontslagen, dat zijn de rotte appels met de verkeerde mentaliteit voor een vakbond! De regering maakt gebruik van vele hulptroepen om dit criminele accoord door de FNV leden goedgekeurd te krijgen, onder andere de media en schrijvers van stukken waarom ja gestemd zou moeten worden.Zij gebruiken misleidende argumenten om af te leiden van de hoofdzaken en de stemmers op het verkeerde been te zetten en hebben de zelfde reputatie als een hondendrol, trap er niet in! Er is geen enkel excuus om ja te stemmen, ja stemmers blijven asocialen ! Mocht er uiteindelijk toch ja als uitslag komen, dan zijn de rapen gaar en krijgen we dezelfde chaos bij de FNV als na het verrad door Agnes Jongerius, meerdere sectoren en bonden hebben a aangegeven dat bij een ja, het einde verhaal van de FNV is en zij uittreden. Vele leden dreigen met opzeggen en velen hebben het lidmaatschap al opgezegd. Dat kan een ramp worden, want er is niks mis met een vakbond, die is absoluut noodzakelijk, maar dan moeten de onbekwamen en onkundigen wel uit het bestuur verwijderd worden.

2 Reacties
Henk Daalder Pak de Wind
Henk Daalder Pak de Wind10 jun. 2019 - 23:11

Nou nou Fred, We zijn hier niet in een dictatuur als Rusland, China of Korea De FNV onderhandelaars hebben hard gevochten, weken lang, tegen een VVD D66 regering Ze hebben miljarden extra losgekregen voor gepensioneerden Bedrijven leveren ook wat in Het pensioenakkoord is een net onderhandelings resultaat Dat mag je onvoldoende vinden, dan stem je tegen in her referendum En je roept evt FNV Ledenparlementsleden op om tegen te stemmen. Die 100 gekozen leden vertegenwoordigers staan nu voor de zeer verantwoordelijke taak, om een keus te maken. Daarbij hebben ze diverse peilingen Het FNV referendum En direct toegang tot de onderhandelaars, voor vraag en antwoord. Ik was er niet bij, bij die onderhandelingen Maar er was een dilemma: Nu deze deal accepteren, en de AOW leeftijd een paar jaar bevriezen Of geen deal, en per 1 jan 2020, weer 4 maanden hogere AOW leeftijd Ik kan me goed voorstellen, dat de FNV onderhandelaars concludeerden dat nadat z\e de extra miljarden hadden losgepeuterd, en bij deze regering niet meer in zat dan wat het nu is. Op naar het naar ons toetrekken van de open einden. Het belangrijkste gebrek vind ik dat de rekenrente onnodig laag blijft, die moet weer 4% worden Dat kost Koolmees niets. Dat hij dat niet wil, zegt in feite dat hij daarmee wil proberen ons pensioen geld gedeeltelijk te stelen. Dat de fondsen het afschaffen van de doorsnee premie moeten betalen, is daar ook een voorbeeld van.

Spanveer
Spanveer14 jun. 2019 - 19:06

Helaas Fred, de FNV wordt al tientallen jaren bestuurd door incompetente omhoog gevallen figuren die stelselmatig de belangen van de leden verkwanselen. Geen idee hoe deze lieden steeds weer in staat zijn sleutelposities te bemachtigen. Vakbonden zijn absoluut noodzakelijk maar dan wel onder de paraplu van een federatie die opkomt voor de belangen van de leden. Het is om moedeloos van te worden. De leden mogen zich uitspreken over het akkoord. Of de bond zich daar wat van aantrekt staat te bezien. De ledenraadpleging is niet bindend. Het advies van het ledenparlement zou dat wel zijn. We gaan het zien.

Rode druppel
Rode druppel10 jun. 2019 - 11:45

Ik volg deze discussie met veel belangstelling. Maar, wat wordt er langs mekaar heen gepraat. Met name over de pensioenen . Het leuke is, deze discussie is compleet zinloos zolang wij het casino vrij spel laten. De een zegt 4% rekenrente , de ander 1% rekenrente, waarover is mijn vraag ? De een spreekt van 1600 miljard een ander 1400 miljard, misschien is het wel 200 miljard, het is wat de gek ervoor geeft. De waarde is FICTIEF. Ga nu eens eerst het achtergesteld loon ( pensioen ) zeker stellen. Onmogelijk als je in aandelen zit. Verkoop die aandelen en bouw er huurhuizen van. Minder rendement maar meer zekerheid. Ga pensioenen gedeeltelijk opneembaar maken voor aflossen hypotheek of duurzaam maken van een huis. Iedere deelnemer moet zo beschikken over zijn eigen potje. Want het is gewoon waar dat de jongeren zo de rekening krijgen van de ouderen. Dus laten we het ingelegde geld veilig stellen, voordat we gaan herverdelen. Straks gaan we een lege pot herverdelen, iedereen niks. Waarom ben ik tegen dit akkoord. De AOW leeftijd mag never nooit hoger worden dan 67. Als dekking gebruik de multinationals die weer mogen bijdragen aan de samenleving middels belastingen betalen. Daar bij komt dat nog steeds niks geregeld is over de zware beroepen, specifieke beroepen noemen en hoeveel men korter kan werken na hoeveel jaren werk hierin. Laat je niet met het bekende kluitje in het riet sturen, nu is de tijd voor actie, anders is het te laat.

1 Reactie
gimli55
gimli5510 jun. 2019 - 13:43

Thanks. Daar ben het mee eens.

mvanrossum
mvanrossum10 jun. 2019 - 11:43

Ja, lekker wensdromen. Als nu eens iedereen 50 jaar bij dezelfde baas blijft werken. Of als nu eens iedereen als uitgesteld loon dezelfde doorsneepremie blijft betalen bij wisselende werkgevers en al die afzonderlijke fondsen de opgebouwde waarde snel naar het volgende fonds overhevelen bij je zoveelste verandering van werkgever en als er nu eens 5 miljoen vakbondsleden zouden zijn, ja dan zou er een beter pensioenstelsel denkbaar zijn geweest. En ook graag even 60% stemmen voor stelselvriendelijke partijen. Dream on. Maar graag even nu het best haalbare onderhandelingsresultaat goedkeuren a.u.b.

1 Reactie
Robert van de Ridder
Robert van de Ridder11 jun. 2019 - 8:59

Het is het op dit moment best haalbare resultaat. De politiek heeft aangegeven beinvloedbaar te zijn door akties. Politiek en ook sommigen binnen de bonden hadden nooit verwacht dat deze akties zo'n enorme impact zouden hebben. Meer akties kunnen dus leiden tot betere resultaten. De polder heeft gefaald, de staker heeft resultaat geboekt. DIt had de polder niet verwacht en die polderdenkers vrezen nu met grote vreze voor de gevolgen: meer aktivisme, minder polder.

Peterrr2
Peterrr210 jun. 2019 - 8:11

DaanOuwens 9 juni 2019 at 15:54 @ Peterrr Jij schrijft: Maar op andere momenten heeft de SP toch best wel veel invloed en zijn het blijkbaar de ‘SP-baronnen’ die bepalen wat er met de pensioenfondsen gaat gebeuren. De term SP-baronnen heb ik nooit gebruikt. Ik heb het over het hebzuchtige domme ouderen deel van de beroepsbevolking dat graaiend van andere generaties hun eigen pensioen wil veilig stellen. Ouwens, je bent weer onnavolgbaar. Eerst is het de schuld van de SP, maar nu is het ineens volgens jou het hebzuchtige domme ouderen deel van de beroepsbevolking dat graaiend van andere generaties hun pensioen wil veilig stellen. Maar ehh... wat heeft dat met de SP te maken? Bijna niemand stemt nog SP, maar ondertussen bepaalt die partij volgens jou dus wel wat er met de pensioenen gebeurt. Interessante theorie hoor. Je uitleg over het pensioenstelsel vind ik best interessant om te lezen. Alleen wel jammer dat je haat richting de SP steeds tot uiting komt. Dat haalt je verhaal telkens weer naar beneden.

4 Reacties
Tom7
Tom710 jun. 2019 - 11:47

@Peterrr "Dat haalt je verhaal telkens weer naar beneden." Ik denk dat het meer de aard van het beestje laat zien. Creepy?

Henk Daalder Pak de Wind
Henk Daalder Pak de Wind10 jun. 2019 - 13:02

Het is een rechtse frame dat ouderen zouden graaien. En het tegen elkaar opzetten van jongeren en ouderen is ook een rechtse leugen Ja, jongeren bouwen minder pensioen op dan zou moeten, maar dat is de schuld van rechts. Rechts sloopt de samenleving, zodat jongeren alleen nog maar waardeloze flex banen kunnen krijgen, waarna ze bijna niets verdienen en zeker geen pensioen opbouwen. Die flex en zzp zijn de armoede gevallen van de toekomst, een verloren generatie, een periode waar juist de vakbond een einde aan wil maken, met verplicht pensioen sparen voor iedereen en in dit pensioenakkoord een AOV voor ZZP. Want de werkgevers gunnen flex en ZZP geen goed pensioen, dat voor voor werkgevers lekker goedkoop, parasiteren op zwakkeren onder de werkenden. Ouderen graaien niet in de pensioenpotten, ze willen het uitgestelde loon dat ze hebben ingelegd, en dat hen is beloofd. De regering probeert dat geld te stelen door de rekenrente bewust laag te houden, een van de pensioen parameters waar de regering over gaat. Maar de rekenrente zou voor een eerlijk pensioen ca 4% vast moeten zijn, nu is hij gedaald tot ca 1,5 %. omlaag gemanipuleerd door de ECB Daardoor moeten pensioenfondsen verplicht door de regering, ca 25% van het uitgestelde loon achterhouden, "voor de zekerheid" Het nieuwe pensioenstelsel verlaat die zekerheid, en maakt het mogelijk die 25% uitgesteld loon, ook te benutten voor indexeren dus uitbetalen als pensioenuitkering. Helaas is er nog iets afgesproken, het afschaffen van de solidaire doorsnee premie Met die doorsnee premie betalen 50- mee voor de generatie voor hen, die ouder zijn. Iedereen wordt ouder, dus krijgt op termijn ook wat subsidie van generaties na hen. Dat is solidair tussen generaties, en zo gedaan, omdat na de tweede wereldoorlog, de toenmalige ouderen, geen pensioen hadden kunnen opbouwen. Dus met de doorsnee premie is niets mis, een solidaire aanpak van een probleem van een generatie Nu is er ook een generatie die een pensioen probleem heeft, dat zijn nu de jongeren. Maar deze keer zijn het bedrijven die het veroorzaken, met lage lonen voor bullshit banen Dus moeten bedrijven dat ook oplossen, met hogere bijdrage aan het pensioen, ook voor flex werkers. Maar een aangepaste doorsnee premie zou hier ook een oplossing kunnen zijn. Als bedrijven die maar betalen, want zij zijn de veroorzakers. Het nu afschafen van de doorsnee premie kost ca 4% dekkingsgraad, dus. Dus krijgen ouderen nog steeds niet het pensioen waar ze voor gespaard hebben Een goede oplossing is de rekenrente weer verhogen naar een eerlijke waarde, ca 4% Daarmee geeft de politiek ook aan dat ze hun huidige intentie laten varen om ons pensioen geld te stelen.

gimli55
gimli5510 jun. 2019 - 13:49

@Henk Daalder pak de wind, Bedankt voor je samenvatting, helemaal mee eens,net als met Peterrrr. Waarom tevreden zijn met iets wat niet af is. Bevries de ophoging van de leeftijd naar 67 en 8 maanden, dat is een bekend chantage middel van rechts. Terug naar de overleg tafel en regel de ontbrekende zaken. Verhoog de rekenrente. De meeste problemen zijn een politieke keuze en de ervaring is niet best met betrekking tot de betrouwbaarheid van de politiek.

DaanOuwens
DaanOuwens11 jun. 2019 - 19:20

@Peterrr/Tom https://joop.bnnvara.nl/opinies/brusselmans-past-in-traditie-van-spot-en-socialisme

Toon262
Toon2629 jun. 2019 - 22:15

Ik vind de bijdragen van Keilstra i.t.t. de meesten ijzersterk. Iemand die zo openlijk over zijn eigen ouders en grootoudersdurft te schrijven verdient alleen maar respect. Ik nee ook aan dat hij met deze gore egoïsten principieel gebroken heeft en ze uit zijn leven heeft verbannen. Respect daarvoor.

2 Reacties
gimli55
gimli5510 jun. 2019 - 9:36

@Toon26 Projecteren van frustraties als mening zonder wederhoor is zwak. Respect dwing je af, door frustraties achter je te laten zodat ze zo min mogelijk invloed hebben op je denkvermogen. Opgroeien en volwassen worden is onderdeel van het accepteren dat het anders gaat dan jezelf zou willen.

Toon262
Toon26214 jun. 2019 - 11:25

Gimli55 voor wie is deze reactie bedoeld. Want blijkbaar is de satire je ontgaan. En lopen onze echte meningen niet zover uiteen.

gimli55
gimli559 jun. 2019 - 21:13

Als Daan, Keilstra, Bouwman en vast nog meer rechtse aanhangers zo overtuigd zijn van het egoisme van de ouderen en dat zij als enige profiteren van het nieuwe accoord. Waarom zijn ze dan allemaal voor dat nieuwe accoord, waarbij niets is geregeld voor de 40+, zware beroepen, eerder stoppen met werken, de dekkingsgraad? Ik ben tegen uit solidariteit met de jongeren, terwijl ik er van profiteer door 8 maanden eerder met AOW en pensioen te gaan. Of is de puberteit nog niet uitgewoed, waarbij altijd de ouderen de schuld krijgen van eigen falen. Kijk eens in de spiegel vanavond, is mijn advies. Terugkijkend heb ik een schitterend leven gehad, ik heb de TV zien verschijnen, het straalvliegtuig voor verre reizen, de ontwikkeling van de ICT, antibiotica, rontgen apparatuur, medische ontdekkingen. In mijn jeugd hadden we nog de kolenkachel en de wasteil als bad. En maar klagen, rupsje nooit genoeg is er niets bij vergeleken. Veel vooruitgang is geboekt door het socialisme. In deze tijd was er nooit de AOW ingevoerd, of de WW, het was vast te duur geweest. Beoordeel de zaken op hun merites en niet met een vooropgezet antipathie. Slechte accoorden zijn slechte accoorden en veranderingen op sociaal gebied behoren verbeteringen te zijn in deze tijd van rijkdom. Iedereen hoort mee te profiteren en niet alleen de rijksten.

6 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens10 jun. 2019 - 8:49

@ gimli55 Jij schrijft: Waarom zijn ze dan allemaal voor dat nieuwe accoord, waarbij niets is geregeld voor de 40+, zware beroepen, eerder stoppen met werken, de dekkingsgraad? Voor de groep 35/55 moet hun pensioenreserve gerepareerd worden omdat de bijdrage van jongeren aan hun pensioen vervalt. Die bouwen immers vanaf nu een eigen pensioenpot op. De reparatie daarvan wordt geschat op ongeveer 60 miljard. Er is 10 tot 25 jaar om dit te repareren en men kent dit probleem. De structurele bijdrage van het rijk zal hiervoor deels een oplossing zijn. Het gebrek aan fatsoen lijkt zich bij jou nu ook te uiten in een poging tot een soort publieke schandpaal waaraan ik en anderen door jou wordt genageld. Terwijl je op vrijwel iedere uiting of vraag een doodnormaal inhoudelijk en onderbouwd antwoord van mij hebt gekregen. Ik vind het wel even noodzakelijk dat vast te stellen, hoewel het je gedrag niet zal beïnvloeden. Het standpunt van een deel van de FNV-leden blijft volgens mij volstrekt asociaal omdat jij komende jongeren generaties doelbewust het risico wil laten lopen op een te kleine reserve waardoor zij hun pensioen niet meer uitgekeerd krijgen. Dat verwijt heb ik jou al diverse maken gemaakt en dat is ook terecht. Ik zag hieronder een linkje van Woeki Hypo. Dat mijn antwoord op jouw vraag hieronder nogmaals bevestigd. Ik denk dat het ABP het beter uitlegt dan ik. https://www.abp.nl/over-abp/actueel/ontwikkelingen-pensioenregeling/doorsneesytematiek.aspx Ik heb op dit punt absoluut niet het idee dat er sprake is van een discussie maar meer van het herhaaldelijk reageren op uitspraken van mensen die absoluut niets weten van de werking van het pensioenstelsel maar wel vinden dat het vooral moet blijven zoals het is.

gimli55
gimli5510 jun. 2019 - 12:51

@Daan De bekende manier van rechts, je hebt er weer niets van begrepen. Ik heb het erg goed begrepen. Er is nog helemaal niets geregeld voor de 40+, een hele vage belofte dat hij het gaat regelen. Iedereen weet wat die belofte waard is, alleen deze kabinetsperiode. Daarnaast is vroeger stoppen met werken geen recht, je moet er individuel uitleg met je baas. Het is niet afdwingbaar en als je baas nee zegt, kun je de ziektewet in, ontslag en de bijstand. Laten we ophouden over fatsoen, dat is geen inhoudelijk argument. Hooguit een persoonlijke mening. Of een standpunt asociaal is, is ook een mening, niet inhoudelijk en ik mis een onderbouwing. Of het terecht is, komt van welke kant je het benaderd.

gimli55
gimli5510 jun. 2019 - 12:56

Ik lees geen enkele inhoudelijk argument waar mijn opmerkingen over 40+, zwaar werk, dekkingsgraad en rekenrente adequaat wordt opgelost in dit accoord. Het polderen is meer het doorschuiven van de ellende naar de toekomst, waar komt dat probleem nog meer om de hoek kijken? Oh, ja met de economische groei, die niet bij iedereen terecht komt. De klimaatproblemen. Het drama in Groningen enz. enz.

DaanOuwens
DaanOuwens10 jun. 2019 - 13:31

@ gimli55 Jij schrijft: Hooguit een persoonlijke mening. Of een standpunt asociaal is, is ook een mening, niet inhoudelijk en ik mis een onderbouwing. Die onderbouwing heb je al honderden keren gehad. Van mij en vele anderen . Je geestverwant Henk Daalder Pak de Wind schrijft hier: Met die doorsnee premie betalen 50- mee voor de generatie voor hen, die ouder zijn. Iedereen wordt ouder, dus krijgt op termijn ook wat subsidie van generaties na hen. Dat is solidair tussen generaties, en zo gedaan, omdat na de tweede wereldoorlog, de toenmalige ouderen, geen pensioen hadden kunnen opbouwen. Dat ontken jij. Zoals de SP, jij en je geestverwanten consequent de werkelijkheid ontkennen. Dus als je dat nu snapt. Kunnen we verder praten. Zo lang je dit niet inziet valt er weinig te argumenteren. Ook niet over de onderwerpen die nog verder geregeld moeten worden.

gimli55
gimli5510 jun. 2019 - 17:30

@Daan Zeker ook gelezen dat Henk Daalder ook tegen is, en je kunt wel lappen tekst typen, inhoudelijk is het niet. Ik zie bij jou geen oplossingen voor de problemen die ik benoem. Daar ben ik niet de enige in, en ook de andere aanhangers hebben geen inhoudelijke oplossing. Die zijn indit accoord ook niet genomen, hooguit naar de toekomst doorgeschoven of bij de werkenden op het bordje gelegd. Ik stop met reageren, de tijd zal het leren. Ik verwacht dat de pensioenen voor 2020 al gekort gaan worden, de rente is niet geregeld en de indexering is een loze belofte. Hebben we al vaker meegemaakt. A zeggen wat naderhand B blijkt te zijn.

DaanOuwens
DaanOuwens11 jun. 2019 - 22:31

@ gimli55 Jij schrijft: Ik verwacht dat de pensioenen voor 2020 al gekort gaan worden, de rente is niet geregeld en de indexering is een loze belofte Dat klopt voor een aantal fondsen en als dit akkoord er zou komen zou de korting minder zijn. Maar je kiest er zelf voor. Klaag er dan ook niet over. Het akkoord is ook geen oplossing maar een oplossingsrichting. Daar moet nog veel op sectorniveau aan uitgewerkt worden. Dat jij hier tegen mij zegt dat ik moet vertellen hoe het opgelost moet worden laat zien dat je er nog steeds geen bal van begrijpt. Er moet een enorm divers pakket van maatregelen komen. Alle fondsen hebben een verschillende vermogenspositie en de claims van gepensioneerden zijn ook verschillend. Voor iedere groep/generatie moeten een pakket van maatregelen komen. Wat jij en de geestverwanten doen is de deur naar de oplossingen dicht gooien en de jongeren daarvan het slachtoffer laten worden. Dat is inmiddels al een week mijn kritiek op jou en anderen. En het feit dat velen van jullie niet weten waar je het over hebt en ongeveer alles dat in tegenspraak is met jullie beperkte blikveld willen ontkennen. Ik schrijf al een week lang dat jongeren deels het pensioen van ouderen bekostigen en nog steeds zijn er mensen zoals jij die ontkennen dat dit zo is. Met zo'n opstelling kan je nauwelijks serieus genomen worden. En dat ga ik ook steeds minder doen.

Henk Daalder Pak de Wind
Henk Daalder Pak de Wind9 jun. 2019 - 21:11

Lang verhaal met overbodige SP retoriek Ja, de FNV heeft best wel wat binnen gehaald, samen met de andere vakbonden. Een paar miljard structureel uit de algemene middelen, waarvoor nog geen dekking is. Nee er was geen tijdsklem, want de onderhandelingen liepen al weken. Maar een beetje tijdsdruk zat er wel op, want het wetsvoorstel om de AOW leeftijd langzamer te verhogen, moet per 1 juli zijn aangenomen, anders gaat de volgende verhoging per 1 jan 2020 in. Maar de echte oneerlijkheid zit er nog steeds in, de kunstmatig lage rekenrente. Die blokkeert nog steeds dat het uitgestelde loon echt helemaal naar de gepensioneerden gaat. De politiek bepaalt die en houdt hem onnodig laag. De rekenrente wordt bepaalt wat de hoogte van de pensioenuitkering wordt. Die is nu ca 1,5%, en moet weer 3 a 4 % worden. en een vaste relatie met de beleggingsrendementen. Daardoor stijgt de de dekkingsgraad, en kan er weer geïndexeerd worden Bovendien is er dan meer ruimte voor de kosten van het afschaffen van de doorsnee premie uit het uitgestelde loon te betalen, al blijft dat oneerlijk. De politiek doet hiermee weer een greep in de pensioengelden Er zijn dus 2 oneerlijke elementen in dit pensioenakkoord De rekenrente blijft laag en daarmee oneerlijk fout De kosten van het afschaffen van de doorsnee premie zijn hoog, en het afschaffen zelf is discutabel, omdat er ook nu weer velen zijn die te weinig pensioen opbouwen. Dus stel dat afschaffen uit, en onderhandel verder over een eerlijk antwoord op de vele flex werkers die geen pensioen opbouwen Dat betekent dat ik ook tegen dit pensioenakkoord ben. Ook al betekent dat, dat de AOW leeftijd zo snel blijft stijgen als de rechtse politiek wil Ze kunnen die stijging ook uit eigen beweging vertragen. Omdat het akkoord vele open einden bevat, moten de vakbonden toch verder actievoeren, om die open einden naar werken toe te trekken. Laten we dat doen voor een eerlijke rekenrente Daarmee krijgt de regering ook minder kans om ons uitgestelde loon te stelen.

1 Reactie
Spanveer
Spanveer14 jun. 2019 - 19:20

Ik lees dat de overheid zou bijlopen met een paar miljard om de pensioenen overeind te houden. Punt één daar is geen dekking voor, zolang die er niet is is de toezegging waardeloos. Punt twee een paar miljard klinkt aardig maar lost niets op. Om een idee te geven de geroofde 35 miljard uit de ABP reserves zouden het ABP nu van net 100% dekkingsgraad naar 108% dekkingsgraad tillen. Wat is een paar miljard op een pensioenpot van 1500 miljard? Dar verbetert de situatie een paar pro mille. Zinloos en een van de fopspenen in dit akkoord.

Minoes&tuin
Minoes&tuin9 jun. 2019 - 11:41

Een van de beste en het meest solidaire pensioenstelsel ter wereld wordt door neo-liberalen, waaronder ook GL en PvdA te rekenen zijn, nog steeds helaas, om zeep geholpen. Mijn hart bloedt! Laten we ons dit laatste en nog enige onderdeel van een solidair Nederland ook nog afpakken? Framen is de heer Koolmees zelf niet vreemd, overigens de overheid op zich niet. Hij is wel de laatste die dat anderen mag verwijten. Die anderen framen nl. niet. Ook in de zorg is dit bewust door de politiek gebruikt, heb het zelf gelezen bij de voorbereidingen/verschillende berekeningen m.b.t. de verschillende manieren van bezuinigingen m.b.t. de care in de zorg en waar het meeste mee te besparen was. Hoe de geesten rijp te maken voor.....hoe te framen zodat mensen het accepteren, stond daar letterlijk in.

Bert de Vries
Bert de Vries9 jun. 2019 - 8:57

Er wordt steeds gezegd, dat bij de pensioenen de jongeren betalen voor de ouderen. Maar dat is een leugen. Alleen de AOW is een inkomen dat jongeren betalen voor ouderen. Pensioen is uitgesteld loon. Je krijgt pensioen naar rato van je eigen inleg. En dat pensioen wordt betaald uit je eigen pensioenpot. Daarin zit jouw inleg plus het rendement over jouw inleg. En als je 40 jaar premie hebt betaald, kan dat rendement hoog oplopen. Zeker als je bedenkt dat tot in de jaren 80 de gemiddelde pensioenpremie zo'n 25% bedroeg van het brutoloon. Reken maar uit wat na 40 jaar het rendement is van €1000 tegen 5%. Plus het rendement van 1020 etc. Als solidariteit een rol speelt bij de pensioenvoorziening, dan komt dat doordat werkgevers en overheid de pensioenpotten hebben gesloopt middels aanhoudende premieverlaging sinds de jaren 80. Daar zit de fout, daar hoort het herstel plaats te vinden. Bijvoorbeeld middels hogeren winstbelasting, ten voordele van de pensioenkas.

14 Reacties
M7
M79 jun. 2019 - 11:00

Wel eens gehoord van begrip " doorsneepremie " ? Laat u zich dat begrip , en hoe dat uitwerkt op de pensioenopbouw , eens goed uitleggen en kom dan weer terug met uw post. Ik vrees dat de inhoud er dan anders uit zal zien.

gimli55
gimli559 jun. 2019 - 12:49

@M Ik zou zeggen, leg het dan uit. Het lijkt op de vraag aan de persoon die het hoort te weten, met als antwoord : "Wat denk je zelf?". Jij stelt iets, dan dien je het ook uit te leggen.

johannn2
johannn29 jun. 2019 - 13:28

M, Licht eens toe. Ik ben er onbekend mee. .

DaanOuwens
DaanOuwens9 jun. 2019 - 14:04

@ Bert de Vries/gimli55 Jullie beweren: Alleen de AOW is een inkomen dat jongeren betalen voor ouderen. De doorsneepremie is het mechanisme dat ervoor zorgt dat de jongeren van nu door hun premie afdracht de pensioenen van ouderen - voor een deel - vergoeden, in de veronderstelling dat als zij oud zijn een volgende generatie jongeren dat voor hen doet. Dit is wat Koolmees inzichtelijk wil maken. Hoe zit je pensioen nu echt in elkaar. Want blijkbaar snappen veel mensen daar weinig van. En, zoals Koolmees vandaag zelf in buitenhof nog eens uitlegde. Die zekerheid van pensioen voor de huidige jongeren is er niet. Het is zelfs veel zekerder dat er helemaal geen volgende generaties solidaire jongeren zijn. Mooi dat M even doorsneepremie noemt, maar ik vind het onbegrijpelijk dat jullie die term niet eens kennen. Dit is nou net de reden waarom die pensioenfondsen niet meer kunnen leunen op solidariteit tussen generaties, dit is dus de reden waarom vastgesteld wordt dat de oudere FNV-leden graaien in de pensioenen van jongeren. Misschien goed om eens een beetje te gaan lezen over dit onderwerp. En dan materiaal van de pensioenfondsen, niet van de vakbonden op de SP.

Bert de Vries
Bert de Vries9 jun. 2019 - 15:44

M, het begrip -doorsneepremie- is mij bekend en doet niet terzake. Illustratie, uitgaande van 40 jaar inleg en na mijn 65ste nog 20 jaar pensioen ontvangen: In het 1e jaar leg ik €2400 in. Die rendeert 60 jaar tegen 4%. Eindbedrag €25.247 In het 2e jaar leg ik €2450 in. Die rendeert 59 jaar tegen 4%. Eindbedrag €24.782 In het 3e jaar leg ik €2500 in. Die rendeert 58 jaar tegen 4%. Eindbedrag €24.315 etc. Enig idee hoeveel er uiteindelijk in mijn potje is gekomen? Wat een ander inlegt, doet er niet toe omdat mijn uitgesteld loon mijn loon is. Het verhaal dat de ouderen het geld van de jongeren opmaken, is een leugen. Er zijn weinig voorzieningen zo individueel geregeld als de pensioenen. De huidige pensioenvoorstellen zijn uitsluitend gericht op het formaliseren van zo laag mogelijke pensioenpremies, ten faveure van ondernemers en overheid.

gimli55
gimli559 jun. 2019 - 17:50

@Daan Hoe werkt dat mechanisme, dat leg je niet uit. Kom met concrete getallen, percentages en conclusies. Koolmees legde helemaal niets uit, behalve dat het een goed accoord is. Geen enkel inhoudelijke relevant uitleg, wat wel en wat niet geregeld is. Als je alleen maar haleluja verhalen hoort, dan moet je afvragen of die kloppen. Ik hoor van de regering en bonden geen nadelen, die moeten er zijn. Wees eerlijk en transparant, ik weet wat het middenloon is, waar haal jij vandaan dat ik dat niet weet. Het is de vorige verslechtering van de pensioenen geweest, waarbij niet meer het eind salaris gebruikt wordt, maar het midden salaris. Wat dat te maken heeft met de doorsneepremie, kan je vast wel uitleggen.

M7
M79 jun. 2019 - 19:58

@ Daan Ouwens: dank voor je toelichting vwb het onderwerp " doorsneepremie " Goed om er nog bij te vermelden is dat het loslaten van deze doorsneepremie/ de jongere betaalt voor de oudere - principe , geschat ca E 60 tot 100 mrd gaat kosten. Daar moet nog wel even een oplossing voor gevonden worden : premie omhoog/ deel reserves overhevelen naar de jongeren etc. En dan mogen de gerontocraten van de vakbonden , geheel democratisch stemmen over de nieuwe pensioenplannen: dat is toch echt een gotpse !

Henk Daalder Pak de Wind
Henk Daalder Pak de Wind9 jun. 2019 - 20:50

@M, Die 60 tot 100 miljard die het afschaffen van de doorsnee premie kost, moeten in dit pensioenakkoord door de fondsen zelf betaald worden. Dat kost de fondsen ca 4% dekkingsgraad Dus het afschaffen van de doorsneepremie maakt het indexeren vaak onmogelijk

DaanOuwens
DaanOuwens9 jun. 2019 - 21:15

@ gimli55 Jij schrijft: Hoe werkt dat mechanisme, dat leg je niet uit. Dat doe ik wel. Iedereen legt in en krijgt een pensioenbedrag per maand gegarandeerd. Die maandelijkse inleg ligt vast. Wat je niet weet is hoe lang pensioen wordt uitgekeerd. Daar ligt een formule onder. Ook werkt niet iedereen voor dezelfde werkgever en bouwt ook niet ieder jaar pensioen op. Hierdoor moet het pensioenbedrag per deelnemer gaan variëren. Niet iedere 100 ingelegde euro levert hetzelfde rendement op. Een jongere van 20 levert per maand 100 x rendement x 40 jaar op. Een oudere van 65 die 100 afdraagt x rendement x 40 jaar. De toegevoegde waarde aan de reserve van de jongere is dus veel hoger dan die van de oudere. In het akkoord wil Koolmees rekening houden met al deze variabelen waardoor ieder lid van een pensioenfonds een reserve opbouwt van premie x rendement x looptijd. Eerlijk dus. Nu krijgen de ouderen hun gegarandeerde pensioen maar geen indexering. Voorde jongere generaties is er vermoedelijk onvoldoende vermogen om hun gegarandeerde pensioen te betalen. Want: Wat de SP, de FNV en jij willen is dat jongere generaties de pensioenen van de ouderen aanvullen als de opbouw van de reserve te laag is. Dat is ook de manier waarop de pensioenfondsen nu functioneren. Hierover schrijf jij: Kom met concrete getallen, percentages en conclusies. Dat kan niet alleen jijzelf kan met je pensioenfonds in beeld brengen hoe groot de door jouw opgebouwde reserve is. Stel je bent 68 en er overlijd als je 70 ben dan is de reserve voldoende, stel je wordt 105 dan is je reserve niet toereikend en betalen anderen voor jou. Dus zowel de reserve opbouw als de uiteindelijke pensioenclaim zijn variabel. En je schrijft: Het is de vorige verslechtering van de pensioenen geweest, waarbij niet meer het eind salaris gebruikt wordt, maar het midden salaris. Het midden salaris werd ingevoerd bijvoorbeeld voor de zorg waar heel veel werknemers niet volledig werkend 65 werden. Zij werden werkloos, arbeidsongeschikt, gingen parttime werken of namen om de werkdruk acceptabel te houden een minder betaalde baan aan. Voor deze mensen was en is het eindloon dus lager dan het middelloon. En zij kregen dus ook een lager pensioen. Reden voor pensioenfondsen om een meer eerlijke verdeling te maken. Het middelloon heeft verder niet met de doorsneepremie te maken. Het verschil in waarde tussen de inleg van een jongeren en oudere heb ik hierboven al toelicht.

DaanOuwens
DaanOuwens9 jun. 2019 - 21:21

@ Bert de Vries Jij schrijft; Wat een ander inlegt, doet er niet toe omdat mijn uitgesteld loon mijn loon is. Dat is dan mooi, want wat jij hier schrijft is exact wat Koolmees wil. Jij bouwt zelf je eigen individuele reserve op. Je bent het nu dus eens met Koolmees. En hij wil daar nog een aantal mechanismes in hebben die gebaseerd zijn op onderlinge solidariteit. En dat is exact wat jij in de rest van je reactie, de FNV en de SP niet wil. Dan wil je een grote gezamenlijke pot met geld waaruit de huidige gepensioneerden maandelijks een gegarandeerd bedrag krijgen en waarvan niet duidelijk is of er over 40 jaar wel voldoende in die pot zit om de huidige jongeren die wel geld in de pot storten ook pensioen te geven.

Woeki Hypo
Woeki Hypo10 jun. 2019 - 1:36

@Bert de Vries, 9 juni 2019 at 10:57, @johannn, 9 juni 2019 at 15:28, @gimli55, 9 juni 2019 at 19:50, In bijgaande verwijzing wordt het (doorsneepremie) simpel uitgelegd: https://www.abp.nl/over-abp/actueel/ontwikkelingen-pensioenregeling/doorsneesytematiek.aspx Het echte probleem is o.a. de (gedeeltelijke ?) compensatie, als transitiekosten van de transitie van tijdsevenredige opbouw naar degressieve opbouw van de pensioenaanspraken. Zie deze verwijzing: https://nos.nl/artikel/2287903-afschaffen-van-doorsneepremie-is-pensioenpuzzel-van-60-miljard.html Dat wordt (mogelijk) een sigaar uit eigen doos en gaat ten koste van de indexatie (mogelijkheden). De overheid zelf is via wetgeving (mede) verantwoordelijk voor het bestaan van de doorsneepremie. Ze zadelt de pensioenfondsen nu met de nadelen op. Is het niet een verantwoordelijkheid van de hele maatschappij? Woeki Hypo is gematigd liberaal.

LaBou
LaBou 10 jun. 2019 - 5:18

@Gimli, Johann: dat gaan ze niet uitleggen want dat kunnen ze niet. Het is makkelijker om te roepen wat ze nu al reacties lang roepen onder het motto: geloof nou maar wat ik roep dat maakt het voor mij veel gemakkelijker. Ze weten wél wat de gevolgen zijn: het huidige pensioen wordt een casino-pensioen voor de jongere generaties waarbij ze hopen zelf aan de kant van de bank te staan. De gevolgen voor de huidige generatie jongeren (waarvan ze zeggen dat die nu slachtoffer zijn) zal ze dan ineens een zalige zorg zijn.

gimli55
gimli5510 jun. 2019 - 8:27

@Daan Je vertelt wat het inhoud, maar niet wat het betekent voor de gepensioneerden van nu en in de toekomst. Die zijn de klos en er zijn nog. Te veel losse eindjes. Zaken die in dit accoord geregeld moeten zijn, anders worden de gevolgen, zoals zo vaak bij de neoliberalen, neergelegd bij de bevolking en dragen zij de echte financiele gevolgen van dit half af gedrocht. Waarom gunt rechts de zwakkeren zo weinig? Wie zijn hier de egoisten? Wie zijn hier de profiteurs? Altijd wijzen naar die luie donders, die maar niet harder willen werken. Beschuldigingen en verwijten maken, als ze zelf maar optimaal profiteren van de politieke onwil om anderen mee te laten delen in de welvaart. Natuurlijk is de partij van eerlijk delen niet acceptabel en moet verdwijnen. Zijn de problemen dan verdwenen? Neen en vroeg of laat zullen ze de overhand krijgen. Waarom denk rechts dat de LPF, FVD, en Wilders de kop hebben opgestoken? Door de ontevredenheid bij de gewone bevolking te adresseren, met een versplintering tot gevolg in het politieke landschap. Dat is ook gebeurd in de jaren '30 van de vorige eeuw, en iedereen weet wat dat voor gevolgen heeft gehad.

DaanOuwens
DaanOuwens12 jun. 2019 - 8:03

@ gimli55 Jij schrijft; Waarom gunt rechts de zwakkeren zo weinig? Wie zijn hier de egoisten? Wie zijn hier de profiteurs? Die vragen moet je aan jezelf, de SP en je generatiegenoten stellen. De egoïsten en profiteurs zijn de oudere vakbondsleden. Het is niet rechts waarmee je dit conflict hebt. Bij de PVV tref je medestanders. Echter de weerstand komt van mensen van links en rechts die een stuk minder extremistisch zijn dan jij, de SP en PVV meer solidair en een heel stuk progressiever.

Lucas2000
Lucas20008 jun. 2019 - 20:38

Steeds meer geld komt bij een steeds kleiner groepje mensen terecht, dat is inherent aan het kapitalistische/neo-liberale systeem. Er zijn straks helemaal geen pensioenen meer, of je nu instemt met dit akkoord of niet. Let maar op.

5 Reacties
Keilstra
Keilstra9 jun. 2019 - 9:24

Klopt, een klein groepje ouderen vreten het geld op dat een grote groep werkenden moet ophoesten. Oudere Nederlanders zijn al de rijkste groep, en die rijken worden rijker.

gimli55
gimli559 jun. 2019 - 12:53

@ Keilstra, Ik zie mezelf niet als rijk, ik ga dit jaar voor de 2de keer in 18 jaar op vakantie en dat is niet omdat ik andere dingen te doen heb. Generaliseren is in deze individualistische tijd een fout. De ouderen bestaan niet als groep maar als individuen, en net zo min dat ze allemaal rijk zijn. Er zijn rijken en ook ouderen die rijk zijn.

Keilstra
Keilstra9 jun. 2019 - 13:42

@gimli En als je latere of eerdere uitdraaien bekijkt dan zul je zien dat je verwachte pensioen fluctueert aan de hand van de dekkingsgraad. Want pensioenen kunnen wel degelijk worden gekort als de dekkingsgraad te laag wordt ! Dat geeft al aan dat jouw pensioeninleg niet "van jou" is. Nee, als anderen teveel opsouperen dan heb jij straks minder. wat je ook zelf hebt ingelegd. Solidariteit, dat is ons pensioensysteem. Iets wat de ouderen van tegenwoordig niet op kunnen brengen. Zij hoefden heel weinig premie te betalen omdat er in hun tijd relatief weinig ouderen waren die pensioen nodig hadden. En voor die geringe inleg willen ze nu wel de hoofdprijs aan pensioen-UITKERING hebben ! Zoals ik al schreef, de ouderen van nu zijn gore egoïsten.

gimli55
gimli559 jun. 2019 - 17:58

@Keilstra De verlaging van de premies is ontstaan door de beslissingen van de bonden, politiek en werkgevers. die beslissing kun je de ouderen niet in de schoenen schuiven. Terwijl €35 miljard uit de ABP is gejat om de begroting te spekken zijn de premies verlaagd om de werkenden een sigaar uit eigen doos te gunnen in de vorm van een salaris verhoging. De dekkingsgraad was toen torenhoog en dat is niet de schuld van de ouderen. Ouderen van nu hadden niets te zeggen over de pensioenen, hooguit via de vakbonden.

Henk Daalder Pak de Wind
Henk Daalder Pak de Wind10 jun. 2019 - 14:19

Beste cynici Juist bij pensioen, gaan gewone mensen zelf over dat geld. Nu proberen gekozen politici ons pensioen te stelen, door de rekenrente laag te houden Dus moeten we ageren tegen die politici van VVD D66 en CDA, en wellicht PvdA en GroenLinks. Het is geen groepje burgers dat ons geld probeert te stelen, maar politici en grote banken en bedrijven. We zijn er nu zelf bij wat de regels voor pensioen moeten zijn. De nieuwe regels zijn minder goed, minder solidair dan de oude, maar leveren wel een beetje meer kans op meer pensioen uitkering. De grote fout blijft, de kunstmatig te lage rekenrente, dat is een puur politiek besluit, en een teken dat de politiek nog steeds niet heeft opgegeven dat ze ons pensioen willen stelen. Daar voor strijden doe het best door lid te worden van de vakbond

Paul250371
Paul2503718 jun. 2019 - 20:24

Als wat deze columnist schrijft klopt dan is dit akkoord een schande en de ondertekenaars van de bond, en alle zogenaamde linkse partijen kunnen weer een streepje bijschrijven hoe ze medeverantwoordelijk zijn voor het privatiseren van het nut voor algemeen. Het zou komisch zijn ware het niet dat het altijd ten koste gaat van Jan modaal en Truus armer. Houseniggers zou Malcolm X zeggen over deze "linkse" helden. (Nogmaals als deze column klopt)

6 Reacties
M7
M79 jun. 2019 - 8:23

Gelukkig : deze column klopt niet : de schrijver toont een duidelijk gebrek aan pensioenkennis maar dat weerhoudt hem er niet van om toch wat op te schrijven. Zijn goed recht , maar niet iets om al te serieus te nemen. Waar hij bij weg blijft , en dat is mi stuitend , is dat de besluitvorming over eea voor een belangrijk deel steunt op wat de vakbondsleden ervan vinden wo de FNV leden. Maar de vraag is natuurlijk of de vakbond nog enige vorm van legitimiteit hebben, daar zij slechts een gedeelte van de werkenden vertegenwoordigen en de uitkomst van deze voorstellen alle pensioengerechtigden ( werkend of niet werkend ) raken. Zo volstrekt ondemocratisch en niemand heeft het erover.....

Zapata
Zapata9 jun. 2019 - 10:33

@M, Maar wie moeten er dan over beslissen? Alleen werkgevers? Lijkt me niet zo democratiesch. Alleen de politiek? De gemiddelde politieke partij heet minder dan 50.000 leden. Ook niet zo democratisch. Ja maar zij vertegenwoordigen ons en daarom mogen zij die beslissing nemen. Ik heb niet op deze regering gestemd en tijdens de verkiezingen heb ik ook niet mogen stemmen over een concept pensieon akkoord van de verschillende politieke partijen. Niet zo democratisch. Een nationaal referendum over deze kwestie zou wel een optie zijn, ware het niet dat het referendum is afgeschaft door deze regering. Een bindend referendum is mede door PvdA en GL voor altijd onmogelijk gemaakt. Dus dan blijft er niet zoveel over. Dan toch maar die miljoen mensen die de interesse en de maatschappelijke betrokkenheid hebben om zich te organiseren laten meebeslissen over dit akkoord.

Minoes&tuin
Minoes&tuin9 jun. 2019 - 11:43

Dit akkooord is ook een schande!

johannn2
johannn29 jun. 2019 - 13:37

M 9 juni 2019 at 10:23 En niemand met pensioenrechten protesteert ertegen. Uit welbegrepen eigenbelang. Verontwaardiging is passender t.a.v. de free riders, die zonder lid te zijn meeprofiteren van de bonden en hun betalende leden. En als je je zo druk maakt over recht en onrecht: verdiep je eens in het ontstaan van vakbonden, in de bikkelharde strijd om rechten van werkers. Zij hebben hun positie verwórven. De vraag is alleen, of ze het nu nog kunnen waarmaken, aangezien velen het belang ervan kennelijk niet meer begrijpen. De gevolgen zin we hier gebeuren: de bonden kunnen nauwelijks nog een vuist maken. Word lid van uw vakbond! Het is een kwestie van principe, van moraliteit, fatsoen! .

M7
M79 jun. 2019 - 20:04

@Zapata en @ Johann : " Maar wie moeten er dan over beslissen ?" Lijkt me helder en simpel : alle deelnemers aan een pensioenregeling ! . En aangezien de pensioenfondsen hun adminstratie goeddeeels goed in orde hebben, mag het geen enkel probleem zijn om al die pensioendeelnemers even een goede uitleg te sturen en een stemformulier. We zijn toch niet Noord korea niet waar de leden van het Politburo bepalen en stemmen over wat het gehele volk aan gaat? Het grote voordeel van mijn voorstel is dat het niet alleen volstrekt democratisch is en simpel uit te voeren , maar bovendien dat je daarvoor niet eerst lid hoeft te worden van een vakbond.

Zapata
Zapata10 jun. 2019 - 9:20

@M Om al de inleggers mee te mogen laten beslissen moet daar wel een goedkeuring/wens van de regering voor zijn. Ik heb tot nu toe geen enkel signaal gehoord uit die richting dat ze dit akkoord willen voorleggen aan alle inleggers. Het FNV doet het voor haar eigen leden omdat die leden de enige zijn die ze vertegenwoordigd. Bij tegenstemmen is het ook alleen het FNV wat tegestemd. Het is aan de andere partijen dan om te beslissen wat te doen. Het er toch doordrukken zal dan de kiem leggen voor heel wat maatschappelijke onvrede in de toekomst als blijkt dat het akkoord (en ik verwacht dat) toch niet zo prettig is voor heel veel mensen. Hetzelfde geldt nu voor het FNV wat met vuur speelt. Hun goedkeuring voor dit akkoord maakt wel een klein groepje 60 plussers blij maar laat iedereen van 18 tot 58 in de kou staan. Het lost helemaal niets op. Er is geen enkele reden voor die groep om nog lid te worden of te blijven van het FNV als dit akkoord er door gedrukt wordt. Dan is het echt het einde van het FNV

DaanOuwens
DaanOuwens8 jun. 2019 - 15:56

Wat mij eigenlijk het meest verbaast in deze pensioen discussies is het gebrek aan integriteit waarmee deze discussie wordt gevoerd door de FNV en de vakbondsleden. Het stemmen over het pensioenakkoord zien vakbondsleden als een eigen recht. Nog geen 20% van de mensen die betalen aan de pensioenfondsen mag zo stemmen over het akkoord. De rest moet zijn mond houden en accepteren wat de leden van de vakbonden beslissen. Een fatsoenlijke club had gezegd wij willen dit niet op deze manier organiseren. Wij behartigen de belangen van onze leden, maar over een zo'n cruciaal onderwerp als dit moeten de mensen stemmen die deelnemen aan de fondsen niet minder dan 20% laten stemmen, maar 100%. Dat zou democratie en integer zijn. Voor mij is dit een van de eerste gedachtes die op kwam bij de discussie over de leden raadpleging van de vakbonden. Simpel te organiseren, alle fondsen hebben de gegevens van de deelnemers, ze hebben bijna allemaal een prima website en in combinatie met Digid kan iedereen maar 1 keer stemmen. En werkelijk niemand is op dit idee gekomen. Ik heb er niemand van de vakbonden over gehoord en niemand in de vele internet discussies. Dat laat nou zien welke belangen in het geding zijn bij deze stemming. Niet de belangen van alle fondsdeelnemers maar de belangen van de oude garde van de SP en de FNV die hun pensioen willen veiligstellen ten koste van de jongere generaties. Zij willen het resultaat van de stemming bepalen en willen daarmee geen invloed van andere belanghebbenden.

13 Reacties
gimli55
gimli558 jun. 2019 - 17:06

Hetzelfde blijven rorptoeteren, maakt het niet waar. Kom maar op met aantallen FNV leden die lid zijn van de SP of van de PvdA? Het stellen moet inhoudelijk onderbouwd worden met feiten. We hebben al genoeg rechtse partijen die het niet zo nauw nemen met de waarheid. Demoniseren is ook een bekende tactiek van rechts Nederland, iedereen die het niet eens is met jullie TINA, is gelijk populistisch of heeft het niet begrepen.

Bert de Vries
Bert de Vries8 jun. 2019 - 17:35

DaanOuwens, het staat een ieder vrij om lid te worden van een vakbond en al dan niet gebruik te maken van daar aan verbonden rechten. Maar niemand kan afzien van het lidmaatschap van een vakbond en tòch gebruik maken van enig daar aan verbonden recht. Deze condities zijn niet uitzonderlijk, maar standaard. Ze gelden voor alle verenigingen. Overigens: breken met deze regel is het maken van uitzonderingen op grond van zwaarwegend belang. Voor zwaarwegend belang gelden geen objectieve criteria. Breken met deze regel is dus een daad van willekeur, gebaseerd op toevallige omstandigheden. Het riekt een beetje naar de reacties op het Brexit-referendum: de uitslag bevalt niet dus het referendum moet over. Eén piepkleine stap verder en de stelling wordt: de uitslag van de verkiezingen bevalt dus de verkiezingen moeten over. Zoiets lijkt me fout, maar ik begrijp het wel, want ook waanzin wordt gekenmerkt door logica.

Peterrr2
Peterrr28 jun. 2019 - 21:20

Toch best wel grappig dat Ouwens aan de ene kant al weken roept dat de SP weggevaagd is en niets meer voorstelt. Maar op andere momenten heeft de SP toch best wel veel invloed en zijn het blijkbaar de 'SP-baronnen' die bepalen wat er met de pensioenfondsen gaat gebeuren.

DaanOuwens
DaanOuwens9 jun. 2019 - 8:53

@ gimli55 Jij schrijft: Het stellen moet inhoudelijk onderbouwd worden met feiten. Feit is dat de vakbondsleden minder dan 20% van de pensioendeelnemers vertegenwoordigen. Simpel. Dat jij niet het fatsoen hebt om de pensioendeelnemers zelf over hun toekomst te laten stemmen zegt veel over jou. @ Bert de Vries Jij schrijft: het staat een ieder vrij om lid te worden van een vakbond en al dan niet gebruik te maken van daar aan verbonden rechten. Ik heb geen enkele behoefte lid te worden van een club die op asociale manier de belangen van miljoenen wil schaden. Verder betreft het geen onderwerp dat de leden van de vereniging aangaat. Mij boeit het niet dat lui zoals jij elkaar constant de maat nemen. Waar het om gaat is dat jullie geheel onterecht menen dat jullie gaan over de belangen van meer dan 9 miljoen werknemers in Nederland. Dat doen jullie niet. Als je fatsoenlijk was geweest had je willen stemmen over een regeling voor vakbondsleden. Dat mag je doen en het zal mij een zorg zijn. Maar je hebt geen enkel recht een uitspraak te doen over het pensioen van mensen die niet eens bij jou club willen horen.

gimli55
gimli559 jun. 2019 - 10:55

@Daan Je hoeft me geen woorden in de mond te leggen of proberen te beledigen met een persoonlijke opmerking over fatsoen. Wettelijk zitten de vakbonden in het overleg en vertegenwoordigen ze de rechten van medewerkers. Dat is een feit, geen mening. Als je zou kijken naar het percentage, is het bestaan van de EU ook onzinnig. Je kunt allerlei wishfull thinking argumenten bedenken, regel maar de mogelijkheid om iedere medwerker te laten stemmen. Oh,nee. Dat kan niet, dat is een referendum en dat is afgeschaft door dit kabinet met de hulp van de bekende partijen, waar jij ook een aanhanger van bent. Ik ben voor een referendum, accepteer ook de uitslag, en heb het fatsoen om het te accepteren als de uitslag me niet uitkomt. Verder zie ik nog steeds geen inhoudelijke relevante argumenten in je betoog, kom maar op.

Zapata
Zapata9 jun. 2019 - 11:06

Dat organiseren van een referendum over dit akkoord zou een initiatief van de regering moeten zijn en niet van de bonden. Maar dat zou vreemd staan omdat het referendum nu net naar de prullenmand is verbannen door deze regering. De bonden leggen dit akkoord voor aan hun leden omdat ze aan hun leden verantwoording dienen af te leggen. Daar worden ze door betaald. Wijzen die leden het af dan ontstaat er een heel andere situatie waarin gekeken moet worden hoe er dan wel een akkoord kan komen. Alleen het FNV als organisatie ondersteund het akkoord dan niet. Om een en ander dan democratisch legitiem te laten zijn zou voor deze keer voor 1 maal een bindend referendum gehouden kunnen worden over dit akkoord. Dan mag iedereen stemmen. Maar om het FNV dat te laten organiseren lijkt me geen goede zaak omdat dit alle weknemers betreft en deze regering het referendum als legitiem democratisch middel heeft afgeschaft. Het FNV vertegenwoordigd niet alle werknemers. Dus enige werkelijke waarde heeft het dan ook niet als het FNV het zou organiseren. Het heeft alleen waarde als het initiatief vanuit de regering komt. Maar volgens mij geloof jij niet zo in referenda.

M7
M79 jun. 2019 - 11:22

Daan Ouwens heeft natuurlijk gelijk : hoe kan een relatief kleine groep zo'n beslissen stem hebben over een issue wat zowat de gehele werkende bevolking van Nederland omvat ? Zo ondemocratisch en zo onheus: maar Koolmees wil natuurlijk kostte wat het kost , het nieuwe pensioensysteem erdoor heen zien te krijgen en vanuit die optiek begrijp ik wel dat hij met deze stalinistische praktijken noodgedwongen akkoord gaat.

gimli55
gimli559 jun. 2019 - 13:01

@M Hier heeft Stalin niets mee te maken, wat Zapata zegt klopt. De regering heeft het referendum afgeschaft en dus is de enige mogelijkheid ern raadpleging van de leden van de vakbonden. Dat is zo geregeld, en natuurlijk is iedereen die het erdoor wil drukken tegen de raadpleging of een referendum. Wie is hier stalinistisch bezig? Er is maar een mogelijkheid volgens neoliberaal Nederland, het MOET worden aangenomen. Dat is pas totalitair.

DaanOuwens
DaanOuwens9 jun. 2019 - 13:54

@ Peterrr Jij schrijft: Maar op andere momenten heeft de SP toch best wel veel invloed en zijn het blijkbaar de ‘SP-baronnen’ die bepalen wat er met de pensioenfondsen gaat gebeuren. De term SP-baronnen heb ik nooit gebruikt. Ik heb het over het hebzuchtige domme ouderen deel van de beroepsbevolking dat graaiend van andere generaties hun eigen pensioen wil veilig stellen. @ gimli55 Jij schrijft: Wettelijk zitten de vakbonden in het overleg en vertegenwoordigen ze de rechten van medewerkers. Dat is een feit, geen mening. Of het een wettelijk feit is, is nog maar de vraag. Als straks het plan is afgewezen door de vakbonden zal je zien dat die iets anders liggen dan jij denkt. Maar dat is niet eens waar het over gaat. Het gaat gewoon om fatsoen. Het fatsoen dat je niet voor andere mensen wil bepalen hoe hun pensioenrechten er uit zien. Als je dat niet eens kan begrijpen dan spreek ik jou geheel terecht aan. @ Zapata Jij schrijft: Het FNV vertegenwoordigd niet alle werknemers. De logische conclusie is dan, dat de FNV en de andere bonden slechts intern verantwoording afleggen en de regering adviseren zelf te toetsen wat het draagvlak is. En dat is exact waar het omgaat. Overigens ben jij de eerste die met mij vaststelt dat de bonden niet alle werknemers vertegenwoordigen. Al je geestverwanten ontkennen dat. Kortom laat de pensioenfondsen een peiling onder hun leden houden niet de vakbonden. @ gimli55 Jij schrijft: Hier heeft Stalin niets mee te maken, wat Zapata zegt klopt. Jij zou iets beter moeten lezen want Zapata zegt: Het FNV vertegenwoordigd niet alle werknemers. Die zegt dus iets wezenlijks anders als jij al tientallen reacties lang. Verder schrijf je: De regering heeft het referendum afgeschaft en dus is de enige mogelijkheid ern raadpleging van de leden van de vakbonden. Nou nee, een referendum is onzin. Het betreft hier de pensioenen van werkenden. Dat niet om alle Nederlander dus is een referendum een dom idee. Dan moeten mensen stemmen die helemaal niets met het onderwerp te maken hebben. En natuurlijk is er een prima alternatief voor de bonden. De pensioenfondsen hebben alle gegevens van hun leden dus de bonden zijn helemaal niet nodig voor een peiling. Kortom het gaat gewoon om fatsoen.

erikbos
erikbos9 jun. 2019 - 14:03

@ Zapata "Wijzen die leden het af dan ontstaat er een heel andere situatie waarin gekeken moet worden hoe er dan wel een akkoord kan komen. Alleen het FNV als organisatie ondersteund het akkoord dan niet." Ook al is de FNV tegen dan kan het plan nog gewoon uitgevoerd worden, de FNV heeft geen vetorecht of iets dergelijks. En we hebben al iets wat wel alle mensen vertegenwoordigd: een parlement. En als daar een breed gedragen overeenstemming voor is dan kan het gewoon uitgevoerd worden. Ik hecht er veel meer waarde aan dat het in de tweede kamer door een zeer ruime meerderheid wordt gesteund dan dat een club die slechts een beperkt gedeelte van de mensen vertegenwoordigd er mee instemt.

Zapata
Zapata9 jun. 2019 - 17:28

@Erikbos Ik hecht geen enkele waarde aan de besluitvorming over het pensioenstelsel van de regering en de politieke partijen. immers die clubjes vertegenwoordigen slechts 200.000 mensen in Nederland. Dat ze gekozen zijn komt door de waan van de dag en over wie het beste overkomt in de media. Dit is een akkoord wat miljoenen mensen aangaat dus ik zou zeggen maak het referendabel. Als dit akkoord zo geweldig is dan moet een referendum er over toch een fluitje van een cent zijn?

M7
M79 jun. 2019 - 20:10

@gimli55 : " De regering heeft het referendum afgeschaft en dus is de enige mogelijkheid ern raadpleging van de leden van de vakbonden." Nou , ik kan wel een betere en meer democratische methode bedenken om de achterbannen te raadplegen:gewoon de pensioenfondsen inzetten die de adminstratie voeren van de fondsen en die kunnen gebruiken om alle pensioendeelnemers een stemformulier toe te sturen. Krijgen we een democratie in pensioenland ipv een gerontocratie !

gimli55
gimli5510 jun. 2019 - 8:31

@M Dat is een slim idee, ik denk alleen niet dat ze het gaan doen. Van mij mogen ze, ik geloof in de democratie. Ook wanneer er een van mijn standpunt afwijkende uitslag uit komt.

Keilstra
Keilstra8 jun. 2019 - 15:05

In de jaren '50 waren er weinig gepensioneerden en veel werkenden. Nu wordt het andersom. Dat dan de pensioenpotten leeg raken is logisch. Kop in het zand is dan geen oplossing. Zie klimaat.

14 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman8 jun. 2019 - 15:57

[Dat dan de pensioenpotten leeg raken is logisch] Grapjas. De pensioenpot is voller dan ooit. 1600 miljard zit er in. Dat is twee keer zoveel als elf jaar geleden! Nederland heeft het zesde grootste pensioenkapitaal ter wereld. Meer dan landen als Duitsland, Italië en Frankrijk: https://www.consultancy.nl/nieuws/17289/nederland-heeft-zesde-grootste-pensioenkapitaal-ter-wereld

LaBou
LaBou 8 jun. 2019 - 16:20

Keilstra, pensioen is uitgesteld loon en niet hetzelfde als de AOW. Dat geld is dus van de mensen die gewerkt hebben danwel nu nog werken, niet van de mensen die nog moeten gaan werken.

Tom7
Tom78 jun. 2019 - 16:54

@Mark Huysman Mag ik u danken voor al u goed onderbouwde antwoorden. U bevestigt hier keer op keer mee dat tegen stemmen, sociaal en maatschappelijk verantwoord is. En wat ook belangrijk is, u ontneemt met u stellingname, de brandstof voor de hoop van de macht op een generatie conflict.

DaanOuwens
DaanOuwens8 jun. 2019 - 18:18

@ Mark Huysman Jij schrijft: Grapjas. De pensioenpot is voller dan ooit. 1600 miljard zit er in. Dat is twee keer zoveel als elf jaar geleden! Kijk even op de site van een pensioenfonds en je ziet dit: https://www.pfzw.nl/over-ons/dit-presteren-we/maandelijkse-dekkingsgraden/Paginas/default.aspx De dekkingsgraad van het pensioenfonds zorg en welzijn is in april 100,4 % maar was in maart 99,2%. Het pleidooi dat je nu houdt en ook elders is de huidige pensioenreserve te gebruiken om de pensioenen van nu te betalen. Daarmee steel je dus van de jongeren ten gunste van de ouderen. En blijkbaar geeft dat jou een blij Robin Hood gevoel. Voor de jongeren is dat helemaal niet zo blij makend. Want hun pensioen wordt daardoor minder zeker. Voor de groep tussen 35 en 55 is het gevolg dat zij waarschijnlijk minder pensioen krijgen. Dat maakt dat je jouw teksten zou kunnen omschrijven als links lullen rechts zakken vullen.

Paul250371
Paul2503718 jun. 2019 - 20:27

Wat lijkt me het toch fijn als het complexe zo kan worden weggezet met kennisloos 2de klas lagere school beredeneringen. En oh ja, zie klimaat.

gimli55
gimli558 jun. 2019 - 21:25

@Daan Je schermt constant met de dekingsgraad en die is afhankelijk van de rekenrente, die door de rechtse politiek op 1,5 % staat. Dat is een politiek besluit, waardoor de fondsen volgend jaar gaan korten met dit nieuwe besluit. Kom eens met nieuwe inhoudelijke argumenten en niet met die uitgekouwde onzin. Die is al door heel veel reageerders weerlegd. Door het te herhalen verandert niet opeens de uitkomst van je rondredenatie.

Mark Huysman
Mark Huysman9 jun. 2019 - 8:53

@Daan Ouwens [De dekkingsgraad van het pensioenfonds zorg en welzijn is in april 100,4 % maar was in maart 99,2%.] Dat komt door de kunstmatig lage rekenrente. Als je een reële rekenrente aanhoudt dan kom je op een veel hogere dekkingsgraad uit. Er wordt nu gewerkt met een rekenrente van 1.5%. In werkelijkheid lag de gemiddelde rente de afgelopen 20 jaar tussen de 5 en 7%. Dit is in lijn met hoe de rente zich de afgelopen drie eeuwen ontwikkeld heeft. [Het pleidooi dat je nu houdt en ook elders is de huidige pensioenreserve te gebruiken om de pensioenen van nu te betalen.] Nee, ik pleit voor het aanhouden van een rekenrente die overeenstemt met de werkelijkheid. De schrijver hierboven suggereert 4%. Dat is nog steeds onder de reële rente. Die 4% zorgt ervoor dat de dekkingsgraad meer dan voldoende is en dat er dus zonder problemen geïndexeerd kan worden. [Daarmee steel je dus van de jongeren ten gunste van de ouderen.] Niet dus. Juist in het nieuwe akkoord wordt het vooruitzicht van jongeren ondermijnd. De garanties vallen weg en de pensioenpot die jongeren opbouwen wordt meer afhankelijk van de grillen van de markt. Zoals de schrijver hierboven uitlegt ‘zul je grotere verschillen tussen de generaties krijgen, want de afschaffing van intergenerationele solidariteit, gecombineerd met een lage en vluchtige rekenrente én de afschaffing van garanties, zal ertoe leiden dat je geluksgeneraties en pechgeneraties krijgt.’ Daarnaast worden jongeren ook nog eens gepakt omdat de AOW-leeftijd -met een kleine vertraging- gewoon door blijft stijgen. Jongeren gaan straks met hun 70ste met pensioen, als ze geluk hebben. Tegenstemmen dus!

DaanOuwens
DaanOuwens9 jun. 2019 - 9:02

@ Mark Huysman Jij schrijft: Dat komt door de kunstmatig lage rekenrente. Die lage rekenrente komt omdat dat hoogte van het pensioen niet mag meebewegen met de omvang van de pensioenpot. Kortom omdat jij en anderen SP-ers/FNV dat niet willen. Die lage rekenrente voorkomt dat jullie pensioen ten kosten gaat van jongeren. En je schrijft: Die 4% zorgt ervoor dat de dekkingsgraad meer dan voldoende is en dat er dus zonder problemen geïndexeerd kan worden. Welnee op de site van Zorg en Welzijn zie dat het rendement over de laatste periode ruim 4 % was. Een halvering ten opzichte van de periode daarvoor mede veroorzaakt door de economisch crises. Voor jou, FNV-leden en SP-ers is het pensioenfonds een soort piramidespel waarmee je jezelf kan verrijken ten kosten van mensen die later gaan deelnemen. Het is een vorm van oplichting. Je zadelt anderen op met de kans dat hun inkomen onvoldoende is om van te leven. En je schrijft: De garanties vallen weg en de pensioenpot die jongeren opbouwen wordt meer afhankelijk van de grillen van de markt. Inderdaad die jongeren gaan zelf sparen voor hun eigen pensioen. En zullen last hebben van soms een positieve markt en soms negatief. Maar ze hebben zeker geen last meer van ouderen die hun pensioenpot willen leegroven.

Keilstra
Keilstra9 jun. 2019 - 9:29

@Labou Nee, pensioen is geen uitgesteld loon ! De premies worden ingezet voor het uitbetalen van de HUIDIGE pensioenen, niet voor het betalen van de pensioenen van de betalers. Solidariteit trussen de generaties heet dat. Echt wat een domlonks gelul weer, dat mensen hiun eigen pensioen zouden opbouwen .... NEE ! de fondsen worden NIET opgebouwd voor de betalers, maar voor de trekkers. Private pensioenen ja, die zijn wel voor jezelf. Dan beleg je in je eigen beleggingsfondsen en heb je niks met de aanspraken van de ouderen van nu te maken. Veel ouderen nu trekken een grote wissel op de fondsen waaruit ook de werkenden v an nu ooit pensioen moeten trekken. Ouderen van nu zijn gewoon gore egoïsten.

Zakenpief
Zakenpief9 jun. 2019 - 10:26

@Mark Huysman, Ik heb geen idee waar je het idee vandaan hebt dat de reële rente momenteel 4% is. Het lijkt er op dat u de termen rente en rendement door elkaar haalt. De rekenrente is ingesteld vanuit een voorzichtigheidsbeginsel. Het gaat uit van het meest veilige scenario dat de rendementen geheel afhankelijk zijn van AAA-obligaties. En de rente op staatsobligaties is momenteel enorm laag. U pleit ervoor om ervan uit te gaan dat dit slechts een tijdelijk fenomeen is. De auteur van het stuk heeft het zelfs over een rekentruc. Maar een langdurig lage rentestand is geen volledig irreëel scenario. In Japan is de rente al decennia bijna nul. Dit, vanwege een combinatie van vergrijzende bevolking, lage economische groei en slechte leningen bij de banken. Net als waar we in de EU nu mee te maken lijken te hebben. De laatste jaren zijn de rendementen van de pensioenfondsen zeker aanzienlijk beter geweest dan de rekenrente, dat klopt. Aandelen, obligatieportefeuilles en vastgoed hebben alledrie geprofiteerd van de dalende rente. Vanaf het huidige lage renteniveau kunnen we niet echt meer lager. Dus zou het zo maar eens kunnen zijn dat de bijdrage aan de rendementen via behaalde koerswinsten de komende jaren weg gaat vallen. En de gemiddelde dividendyield is door de gestegen aandelenkoersen inmiddels tot onder de 2% gezakt. Werken met een hogere rekenrente zou betekenen dat het voorzichigheidsbeginsel wordt losgelaten. Dat kan, maar kan ook volledig onverantwoord blijken te zijn naar de volgende generaties.

gimli55
gimli559 jun. 2019 - 11:01

@Keilstra Je praat onzin, op mijn uitdraai van mijn pensioenfonds staat er echt een bedrag, verdeeld in bijdrage van mij, mijn werk en investeringen. Teruggerekend en verdeeld over de tijd die ik nog heb, komt het overeen. Het is opgebouwd en is geinvesteerd, maar wordt niet betaald door anderen.

LaBou
LaBou 9 jun. 2019 - 12:59

Keilstra, evenals bij Ouwens heb ik bij jou meer en meer grote twijfels over waar je werkelijk staat. Het is in ieder geval niet links. En wat jouw bewering betreft dat pensioen geen uitgesteld loon is: ik zie graag van jou de argumenten daarvoor (en reken maar dat ik dat zal controleren). Wat je nu schrijft zijn dezelfde loze kreten zonder enige onderbouwing die ook anderen hier gebruiken. Plus natuurlijk de gebruikelijke scheldpartijen (ik zal maar niet zeggen wat ik van jou vindt). Overigens, wat mij betreft mag je je eigen pensioen "privaat" gaan regelen. Maar dan moet je later niet komen janken dat het zo vies tegenvalt.

Keilstra
Keilstra9 jun. 2019 - 13:26

@gimli En als je latere of eerdere uitdraaien bekijkt dan zul je zien dat je verwachte pensioen fluctueert aan de hand van de dekkingsgraad. Want pensioenen kunnen wel degelijk worden gekort als de dekkingsgraad te laag wordt ! Dat geeft al aan dat jouw pensioeninleg niet "van jou" is. Nee, als anderen teveel opsouperen dan heb jij straks minder. wat je ook zelf hebt ingelegd. Solidariteit, dat is ons pensioensysteem. Iets wat de ouderen van tegenwoordig niet op kunnen brengen. Zij hoefden heel weinig premie te betalen omdat er in hun tijd relatief weinig ouderen waren die pensioen nodig hadden. En voor die geringe inleg willen ze nu wel de hoofdprijs aan pensioen-UITKERING hebben ! Zoals ik al schreef, de ouderen van nu zijn gore egoïsten.

M7
M79 jun. 2019 - 20:16

@ Mark Huysman : " Dat komt door de kunstmatig lage rekenrente" Wel eens gekeken hoe de rente stand is in japan , het land wat kwa demografische ontwikkeling ons voorland is? Wel eens nagedacht wat een verouderde beroepsbevolking betekent voor de economische groei voor de komende decennia? De meeste economen en rente strategen gaan uit van een blijvend laag rente nivo van de staatsleningen de komende 10 jaar , zo op en rond het huidige nivo van -/- 0,2% tot 1 % . En dan is een rekenrente van 1,5% eerder te ruim dat te laag.....

johannn2
johannn28 jun. 2019 - 14:40

Jeroen Van der Starre, Jij stelt: "Het is daarom van groot belang dat FNV-leden dit akkoord wegstemmen. Want hoewel het principeakkoord met een ‘neutraal’ advies aan de leden moet worden voorgelegd, zet de FNV-leiding alles in het werk om dit akkoord te verkopen. Dat blijkt onder meer uit de selectieve en overoptimistische berichtgeving op de website van de FNV. De gevestigde media zullen de FNV-leiding hier maar wat graag bij helpen." De door jou genoemde gekleurde berichtgeving - het verkopen - door dde FNV zelf is nog niets vergeleken met de manier waarop de AOb, een FNV bond, het brengt. Zie onderstaande link. [Een citaat eruit:] "Het is de FNV gelukt om een streep te zetten door de ‘één-op-één’ koppeling met de levensverwachting. Voor elk jaar langer leven moeten Nederlanders, als het akkoord wordt aangenomen, acht maanden langer doorwerken – in plaats van een héél jaar zoals nu nog het geval is. Deze toezegging kost de overheid vier miljard euro. Prestatie “Dat is echt een prestatie van formaat”, zegt Van der Zweep. “Het kabinet wilde eigenlijk helemaal niet praten over de AOW-leeftijd, maar nu komt er toch vier miljard euro weer bij de mensen terecht.” [en nog eens aangdikt en gekleurd als uitgelichte tekst:] ‘Dit is een prestatie van formaat. Het kabinet wilde eigenlijk helemaal niet praten over de AOW-leeftijd’ [einde citaat] Daarboven een glorieuze foto van het begin van de stoet van de OV-stakers https://www.aob.nl/nieuws/aob-leden-stemmen-mee-over-pensioenakkoord/ 5 juni 2019 - tekst Karen Hagen - reactie Onderwijsblad .

1 Reactie
johannn2
johannn28 jun. 2019 - 19:13

aanvulling Het is weliswaar een tekst van de redactrice van het Onderwijsblad, maar het siert in grote opmaak de site van de AOb. .

johannn2
johannn28 jun. 2019 - 13:27

Jeroen Van der Starre Dank voor je verhelderende artikel. Het is een eye opener voor mij. Ik zal tegen stemmen. .

Minoes&tuin
Minoes&tuin8 jun. 2019 - 12:42

Precies helemaal mee eens. Het is zo duidelijk als wat en dat is het altijd al geweest. Eigenlijk zijn neo-liberalen, laat ik zeggen D66-ers in die zin de grootste populisten. Zij maken eerst de geesten rijp door het creëren van angst met alle bijbehorende angst-scenario's. Middels het opwerpen van deze niet bestaande problemen en het daar iets aan moeten doen voor het te laat is, implementeren ze stukje bij beetje beleid dat die 'noodzaak' bevordert. Buiten dat politiek helemaal uit. En dan slaan ze toe doordat mensen denken dat het echt niet meer anders kan. Dat heet manipuleren van de geesten om door hen gewenst resultaat zo snel mogelijk te verkrijgen. Langzaam worden de geesten gemasseerd, langzaam worden maatregelen geïmplementeerd en zo stapje voor stapje naar het 'beoogde' doel toegewerkt. Hans de Boer was dan ook zeer ingenomen met dit akkoord.

3 Reacties
LaBou
LaBou 8 jun. 2019 - 16:23

Er zijn hier ook mensen die héél tevreden zijn met dit akkoord en het te vuur en te zwaard verdedigen (ik zal geen namen noemen, die weet je zelf wel).

gimli55
gimli558 jun. 2019 - 21:31

Als Eenvandaag zelfs een tachtigjarige interviewed om het werken op hoge leeftijd te promoten, weet je genoeg. Alles wordt richting verhoging gemanipuleerd en je ziet nooit de 50 plussers met kapotte knieen of schouders van het stratemaken of werken in de installatie techniek van cv's. ik ken die mensen en het zijn er meer dan die 80 jarigen die nog werken.

EricDonkaew
EricDonkaew9 jun. 2019 - 8:11

@Minoes: Hans de Boer was dan ook zeer ingenomen met dit akkoord. ----------------------------------------------- Ook Koolmees was meer dan tevreden over het akkoord. Als een van de partijen zo tevreden is, dan klopt er iets niet. Dan heeft de andere partij niet goed onderhandeld. Met een goed akkoord dienen beide partijen eigenlijk niet zo tevreden te zijn. Maar beseffen dat dit het uiterst bereikbare is. Ik zou zeggen: gooi er nog maar een actietje tegenaan, ga dan opnieuw naar de onderhandelingstafel, haal er een verbetering uit en ga dan, inderdaad, maar een keer akkoord.

E. Kemner
E. Kemner8 jun. 2019 - 12:17

Na een paar jaar actief te zijn geweest als bestuurslid van een bedrijfspensioenfonds durf ik te zeggen dat ik wel enige kennis van pensioenen heb en ik kan alleen maar zeggen dat dit een uitstekend stuk is van Jeroen van der Starre. Hij vergeet echter nog een gevolg van dit nieuwe pensioensysteem te vermelden. Gezien het feit dat er met dit nieuwe pensioenstelsel in slechte tijden sneller gekort gaat worden is er het risico dat als de beurs weer eens instort (zoals in 2008) de dan lopende pensioenuitkeringen fors omlaag gaan. Als je het al niet breed hebt kan dat tot gevolg hebben dat je financieel niet meer rond kan komen. Wat ga je doen als je op je tachtigste de huur niet meer kan betalen? De enige manier om dit risico te voorkomen is ervoor te zorgen dat je pensioenuitkering voldoende hoog is om dergelijke schokken op te vangen. Dat lukt met een beschikbaar premiepensioen alleen door je pensioen over minder jaren te laten uitkeren. Oftewel -veel- langer doorwerken. Voor een onbezorgd pensioen waarbij je niet ieder jaar jezelf afvraagt of je wel voldoende inkomen zal hebben wordt het dan misschien wel noodzakelijk om tot na je 75e door te werken. Tot zover de minder snelle stijging van de pensioenleeftijd die de FNV heeft 'geregeld'. Het is voor mij ook onbegrijpelijk en onacceptabel dat de FNV dit casino-pensioenstelsel steunt. In de informatie die ik als lid van het FNV heb ontvagen wordt niets vermeld van wat in het stuk van de heer Van Der Starre staat beschreven. Het is een eenzijdig hoera verhaal wat de vakbondsleden over de streep moet trekken om een van de beste pensioenstelsels ter wereld in te ruilen voor één van de slechtste. Als het de vakbondsleiding lukt om dit zo voor elkaar te krijgen is het eerste wat ze krijgen mijn vakbondskaart met de opzegging van mijn lidmaatschap. Met zo'n vakbond heb je geen werkgevers meer nodig. Dan kunnen we als werknemers net zo goed lid worden van VNO-NCW. Daar worden we ook door belazerd maar daar is deze werkgeversorganisatie in ieder geval eerlijk over.

2 Reacties
johannn2
johannn28 jun. 2019 - 13:31

E. Kemner, Het is voor mij zo mogelijk nog onbegrijpelijker dat GroenLinks, mijn partij, dit akkoord" ondersteunt. .

Minoes&tuin
Minoes&tuin9 jun. 2019 - 11:26

Johann Het is voor mij helemaal niet 'onverwacht', evenmin als dat de PvdA dit steunt. Ik heb blijkbaar altijd anders naar deze partijen gekeken als dat jij dat gedaan hebt. Het verschil met D66 is nooit groot geweest, integendeel. Misschien is je vertrouwen te groot geweest op dit vlak?

Cave Canem
Cave Canem8 jun. 2019 - 4:35

Hoewel ik het met de argumentatie vrijwel volledig oneens ben, zou ik het toejuichen wanneer de FNV-leden het akkoord verwerpen. Alles blijft dan bij het oude en voorkomen wordt daarmee dat de belastingbetaler moet opdraaien voor de gigantische kosten van de vertraging van het optrekken van de AOW-leeftijd. Liever geen pensioenakkoord dus. De toekomstige, grootste gedupeerden in de leeftijdscategorie 40 to 55 worden hiermee gevrijwaard van het treurige perspectief van mogelijk veel lager pensioen dan onder het huidige stelsel. Het is de FNV-leden wel toevertrouwd om uit verkeerde en irrationele overwegingen toch de juiste keuze te maken, dus ik ben optimistisch.

1 Reactie
DaanOuwens
DaanOuwens8 jun. 2019 - 10:28

@ Cave Canem Jij schrijft: De toekomstige, grootste gedupeerden in de leeftijdscategorie 40 to 55 worden hiermee gevrijwaard van het treurige perspectief van mogelijk veel lager pensioen dan onder het huidige stelsel. Op zich is deze constatering juist. Ik heb begrepen dat er als gevolg van deze nieuwe regels voor 60 miljard gerepareerd moet worden. Ik ben met je eens dat de kans groot is dat de vakbondsleden dit afwijzen. Maar ik betreur deze uitkomst wel. Het is bizar dat deze groep oudere werkenden en gepensioneerden voor miljoenen anderen het perspectief kan verzieken om hun eigen belang te dienen.

MountEverest
MountEverest7 jun. 2019 - 20:28

Het aantal gepensioneerden stijgt terwijl het aantal werkenden daalt. Daar komt nog de hogere levensverwachting bij. Het is daarom onvermijdelijk dat zowel de AOW als de pensioenen op termijn niet houdbaar zijn. De regering probeert dit op te vangen door de AOW-leeftijd te verhogen. Ik snap wel dat sommige mensen hier niet aan willen maar als het aantal AOW'ers verdubbelt en het aantal werkenden met 20% afneemt heb je een probleem. Het zelfde mechanisme zorgt er ook voor dat de zorgkosten nog steeds stijgen. Ik heb te doen met de generatie van mijn kinderen die deze enorme lasten moeten opbrengen.

6 Reacties
MountEverest
MountEverest7 jun. 2019 - 20:29

moeten = moet

Mark Huysman
Mark Huysman8 jun. 2019 - 8:42

[Het aantal gepensioneerden stijgt terwijl het aantal werkenden daalt.Daar komt nog de hogere levensverwachting bij.] Dit is o.a. een gevolg van de stijgende productiviteit. We produceren met z'n allen steeds meer. [Het is daarom onvermijdelijk dat zowel de AOW als de pensioenen op termijn niet houdbaar zijn.] Dus niet. Als we als samenleving steeds meer produceren dan is het ook mogelijk om mensen tijdig met pensioen te laten gaan. Als we bijvoorbeeld kijken naar de periode van 1985 tot 2007, dan zien we dat het aantal AOW-ontvangers steeg van 1,7 naar 2,6 miljoen, terwijl het AOW-deel als percentage van het nationaal inkomen daalde van 5,4 procent naar 4,1 procent. Daarnaast is het ook nog eens zo dat steeds meer gepensioneerden bijdragen aan de belastingopbrengsten omdat ze meer aanvullend pensioen hebben en langer (gezond) leven. Uit de CPB-nota De Vergrijzing Verdeeld: ‘De stijgende (belasting)inkomsten hangen samen met de belastingen op het pensioeninkomen van ouderen. Niet alleen wordt hier direct inkomstenbelasting over betaald, maar ook is consumptie belast via de indirecte belastingen (BTW). Samen levert dit een stijging van de belastinginkomsten op met 4 procent.’

Buitenstaander
Buitenstaander8 jun. 2019 - 11:40

@Mark "Het aantal gepensioneerden stijgt terwijl het aantal werkenden daalt" Dat is oa. een gevolg van de stijgende productiviteit. Dat is vast te staven met cijfers, en wat blijkt dan? Het klopt een beetje niet!....: Het structurele geboortecijfer is een beetje te laag in relatie tot diegenen die ouder worden, en de laatste jaren is de productiviteitsstijging onvoldoende om dat op te vangen. Jammer.

erikbos
erikbos8 jun. 2019 - 12:06

@ Mark Huysman " dan zien we dat het aantal AOW-ontvangers steeg van 1,7 naar 2,6 miljoen, terwijl het AOW-deel als percentage van het nationaal inkomen daalde van 5,4 procent naar 4,1 procent" Om te stoppen bij 2007 is wel erg gunstig gekozen, toen was het aandeel AOW van het bnp het laagste van de afgelopen 30 jaar. We zitten u op een percentage van 5,5% en dat stijgt naar 6,5% in 2040 en dat is dan nog gebaseerd op de huidige regeling dat de AOW een jaar stijgt voor elk jaar aan toename van de levensverwachting. De reden dat de uitgave aan de AOW vanaf medio jaren 80 nog enigzins beperkt bleven kwam omdat in de jaren tachtig gehuwden niet meer een volledige AOW kregen en de AOW niet meer meegroeiden met het sociaal minimum. https://www.svb.nl/Images/Ontwikkeling%20AOW.pdf

johannn2
johannn28 jun. 2019 - 13:40

MountEverest, Jij vertelt het verkooppraatje dat neoliberale politici ons hebben ingeprent. Léés nu ook eens het artikel waar je op lijkt te reageren. En vergeet niet om eens goed na te denken over de reactie van Mark Huysman 8 juni 2019 at 10:42 hierboven. .

Mark Huysman
Mark Huysman8 jun. 2019 - 15:46

[Om te stoppen bij 2007 is wel erg gunstig gekozen, toen was het aandeel AOW van het bnp het laagste van de afgelopen 30 jaar.] 2007 is een goed moment omdat een jaar later de kredietcrisis ons land bereikte waardoor het nationaal inkomen vijf jaar lang daalde. Die crisis is niet veroorzaakt door gepensioneerden zoals je weet maar door bankiers. Voor het eerst in veertig jaar steeg daarom het AOW-aandeel iets. Harrie Verbon heeft op basis van de CBS cijfers uitgerekend wat er gebeurd zou zijn als die crisis niet plaats had gevonden. Zelfs als de AOW op 65 was gebleven was het AOW-aandeel in 2018 gedaald in naar 3,7%: https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/cbs-schetst-scheve-voorstelling-van-aow-uitgaven~b7f0dd8c/ [We zitten u op een percentage van 5,5%] Dat is dus ongeveer hetzelfde aandeel als in 1985 toen er 1,7 miljoen AOW-ontvangers waren. Nu is het bijna het dubbele! Ondanks die vijf jaar krimp is het aandeel dus nauwelijks gestegen. […en dat stijgt naar 6,5% in 2040 en dat is dan nog gebaseerd op de huidige regeling dat de AOW een jaar stijgt voor elk jaar aan toename van de levensverwachting.] Gebaseerd op voorspellingen van het CBS en CPB die zoals we weten nooit uitkomen. Maar zelfs als het waar zou zijn dat het aandeel AOW tot aan 2040 wat stijgt (daarna daalt het aantal AOW’ers overigens weer) dan hoeft dat natuurlijk helemaal geen probleem te zijn als we bijvoorbeeld eens iets zouden gaan doen aan de belastingontduiking van bedrijven als Shell. Volgens onderzoek loopt de samenleving hierdoor jaarlijks bijna 50 miljard mis.

msj_meijerink
msj_meijerink7 jun. 2019 - 20:21

Het is inmiddels van de zotte dat een bond met hoofdzakelijk bejaarden, die zelf allen en heel goed eindloonpensioen hebben, voor iedereen in het land oplegt hoe te handelen. 1. wat is het advies van de bonden CNV, De Unie, VCP~? Doen die serieus mee of dienen ze slaafs de Big-Brother FNV te volgen? 2. wat is zo heilig aan 65? Veel mensen zijn immers pas na hun 25ste begonnen met werken, Dus moet daarmee rekening worden gehouden 3. de gemiddelde Nederlander wordt ouder, wat is hun advies om te doen. Want er moet iets veranderen om het systeem betaalbaar te houden, toch? 4. Waarom vertelt de FNV niet dat (door surplus aan bejaarde leden) deze overal in de geledingen is geïnfiltreerd door 50plus- en sp-mollen? Kortom meld je af als FNV-lid en zoek een meer realistische club.

11 Reacties
Perezoso
Perezoso7 jun. 2019 - 20:52

Ach, weer een die het verschil niet ziet tussen staatspensioen en aanvullend uitgesteld loon.

Mark Huysman
Mark Huysman7 jun. 2019 - 21:00

[Het is inmiddels van de zotte dat een bond met hoofdzakelijk bejaarden, die zelf allen en heel goed eindloonpensioen hebben, voor iedereen in het land oplegt hoe te handelen.] Daarom moeten we tegenstemmen inderdaad. Het principe-akkoord valt enkel positief uit voor de generatie die voor 1958 geboren is. De rest is de dupe. [1. wat is het advies van de bonden CNV, De Unie, VCP~?] Dat zijn natuurlijk satellieten van de werkgevers dus die zien dit akkoord enorm zitten. [2. wat is zo heilig aan 65?] Het gaat nu over 66. Maar zelfs dat is niet heilig voor de neoliberalen. Als dit akkoord beleid wordt werken jongeren straks door tot hun 70ste. [Veel mensen zijn immers pas na hun 25ste begonnen met werken, Dus moet daarmee rekening worden gehouden] Juist de mensen die weinig verdienen en die rond hun 60ste stuk zijn, zijn vaak al lang voor hun 25ste begonnen. Daar wil je geen rekening mee houden? [3. de gemiddelde Nederlander wordt ouder, wat is hun advies om te doen. Want er moet iets veranderen om het systeem betaalbaar te houden, toch?] De productiviteit is relatief veel meer toegenomen dan de gemiddelde leeftijd. Het is dus heel goed mogelijk om de pensioenleeftijd te stabiliseren (of beter nog: te verlagen). [4. Waarom vertelt de FNV niet dat (door surplus aan bejaarde leden) deze overal in de geledingen is geïnfiltreerd door 50plus- en sp-mollen?] Het probleem zijn de PvdA bobo’s binnen de bond die meegaan in de neoliberale logica waarbij de fondsen op een commerciële lijfrentepolis gaan lijken -zoals de schrijver hierboven uitlegt.

Mark Huysman
Mark Huysman7 jun. 2019 - 21:05

Correctie: "De productiviteit is relatief veel meer toegenomen dan de gemiddelde leeftijd" moet zijn: "De productiviteit is relatief veel meer toegenomen dan de levensverwachting"

LaBou
LaBou 8 jun. 2019 - 5:12

"Het principe-akkoord valt enkel positief uit voor de generatie die voor 1958 geboren is" Zelfs dat betwijfel ik. Er gaat zeker niet geindexeerd worden en de dreigende kortingen zijn ook niet van de baan. Hoewel (voorlopig) teruggedraait laat de gang van zaken met de rente op de studielening zien hoe betrouwbaar een regering is. Wat nu (even) wit is kan, wanneer de buit binnen is, zo weer omslaan naar zwart. Overigens, was er in 2012 geen akkoord? En werd die na het vallen van RutteI niet gelijk in de prullebak gekieperd door met name D66?

wegmetons
wegmetons8 jun. 2019 - 7:24

@Mark Huysman, je stelling dat de andere bonden satellieten van de werkgevers zijn slaat echt op brandhout. Omdat ze een andere werkwijze hebben als de FNV zijn ze nog niet meteen de grootste vriendjes van de werkgevers...

LaBou
LaBou 8 jun. 2019 - 8:34

Dat eindloonpensioen bestaat al meer dan 30 jaar niet meer. Blijkbaar iets gemist Meijerink.

LaBou
LaBou 8 jun. 2019 - 8:36

Weg: https://www.nu.nl/economie/5927538/lagere-maximumlonen-bij-nieuwe-hema-cao-zonder-fnv.html Dát is dus het CNV en niet de FNV.

msj_meijerink
msj_meijerink8 jun. 2019 - 9:17

@wegmetons: inderdaad probeert de FNV de andere bonden zo te framen ("handlangers werkgevers"), opdat zij hun wil denken te kunnen opleggen bij de strijd voor rechtvaardige lonen en pensioenen. De media helpen de FNV erbij door De Unie, CNV en andere, kleinere bonden bewust(?) niet in de verslagen te noemen. Dat moet ook anders, want er is meer onder de zon dan de Nederlandse versie van de SED!

DaanOuwens
DaanOuwens8 jun. 2019 - 10:42

@ LaBou Jij schrijft: Dát is dus het CNV en niet de FNV. En als je even door leest weet je dat de CNV de belangen van de medewerkers wel in het oog had maar de FNV niet. Binnen de Hema gaan de lonen over alle functies omlaag. Het werk verandert en daar hoort een andere beloning bij. In overleg met de OR en beide vakbonden besproken en er zijn goede argumenten voor. De CNV en de Hema zijn echter van mening dat je van de huidige medewerkers niet kan verwachten dat zij bijna 20% loon inleveren. Dat is niet reëel. De FNV stelt zich op het principe dat alle medewerkers gelijk loon moeten hebben met als gevolg dat alle personeelsleden van de HEMA een fors deel van hun loon zouden moeten inleveren. Kijk dat is nou FNV!

LaBou
LaBou 8 jun. 2019 - 16:31

Je bent blijkbaar een van die werkgevers Ouwens. En je hebt echt het beste voor met mensen met een uitkering en/of jongeren. Die houdt je graag in hun afhankelijke positie want daar kun je aan verdienen.

DaanOuwens
DaanOuwens9 jun. 2019 - 9:05

@ LaBou Jij schrijft: Die houdt je graag in hun afhankelijke positie want daar kun je aan verdienen. Ik zie mensen het liefst zelfstandig. Maar waarom vind jij dat de huidige medewerkers van de Hema 20 % salaris moeten inleveren? Want dat is namelijk het onderwerp. Dat is het standpunt van de FNV. Ik ben benieuwd naar je uitleg.

Bert de Vries
Bert de Vries7 jun. 2019 - 19:25

De schade die de kabinetten Rutte aan de samenleving hebben aangericht, en nog steeds aanrichten, is extreem. Eén van de klapstukken was de zorg, in de breedste zin van het woord. Elke toelichting daarop is een belediging voor gewonee mensen. Het nieuwste klapstuk is de komende pensioenregeling. De onvermijdelijke uitkomst is toekomstige armoede op enorme schaal, en een extreme besparing op de loonkosten. Het laatste is een feest voor de werkgevers. Het eerste is het nachtmerriescenario voor de overheid. Die wordt binnen enkele decennia geconfronteerd met een armoedeprobleem dat z'n weerga niet kent. Maar ja, wie dan leeft wie dan zorgt.

2 Reacties
adriek
adriek8 jun. 2019 - 7:59

Die armoedeproblematiek is geen probleem voor de overheid maar beleid. De boodschap is, en zal blijven: eigen schuld, dan moet je maar (harder, langer) werken. En de verschillen tussen middelmaat en (super)rijk zullen blijven groeien. De schulden zullen blijven groeien want daarop is onze (hun) welvaart (rijkdom) gebouwd.

Paul250371
Paul2503718 jun. 2019 - 21:23

De schade die de kabinetten Rutte aan de samenleving hebben aangericht, en nog steeds aanrichten, is extreem. Inderdaad, Rutte & co maakt zoveel stuk voor zoveel mensen.

Buitenstaander
Buitenstaander7 jun. 2019 - 17:28

Zoals vaak bij socialisme.nu is er genoeg stof tot kritiek, maar onder "wat kunnen we nog doen" blijft het angstwekkend stil, zoals gewoonlijk. Geen enkele berekening, niets onderbouwd. O ja, toch nog wel: "Neoliberaal Koolmees" en "Tegengas". Sterk.

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin8 jun. 2019 - 12:58

Norm Waar is jouw onderbouwing? Dat doet Mark Huysman toch een stuk beter.

toshiba
toshiba7 jun. 2019 - 17:09

dit verhaal kijkt vooral naar het verleden en niet naar de toekomst. aantal punten : het aantal gepensioneerden zal de komende periode sterk toenemen. Hierdoor zullen de pensioenpotten slinken. de inleg van die gepensioneerden stopt waardoor de opbouw sterk afneemt. de aanwas van jongeren generaties is veel kleiner. daarnaast is de inleg van de jongere veel lager dan die van de huidige oudere generatie. hierdoor ontstaat scheefgroei. dat is wat ze bedoelen dat de ouderen het pensioen van de jongeren aan het opeten zijn. Het pensioenverbruik van de ouderen en het wegvallen van de pensioeninleg betekent dat jongeren evenredig meer moeten gaan bijdragen om een pensioen over te houden. dat is de scheve generatie overdracht die terecht als oneerlijk wordt ervaren. de rendementen van de pensioenen, ook al zijn die goed, zijn onvoldoende om dat komende gat te compenseren. Vandaar dat pensioenfondsen hogere reserves moeten gaan aanhouden. dit voorstel kan nog bijschaving gebruiken maar het principe is wel degelijk goed. Want vasthouden aan huidige systeem betekent het failliet van het systeem. dat willen de socialisten maar niet toegeven. Het systeem is niet solidair tussen de generaties omdat de inleg enerzijds en verbruik anderzijds en daardoor schuivend rendement, niet in balans is. tegenstemmen is dus uiterst oliedom. want hoe langer we wachten dit te repareren hoe groter het gat wordt. dan krijgt dnb gewoon gelijk. en dit alles heeft niets met neoliberalisme te maken maar is een simpele rekensom.

2 Reacties
Perezoso
Perezoso7 jun. 2019 - 20:38

Watte? Hier lopen wat dingen door elkaar heen. De Aow is een omslagstelsel. Daar hebben de eerste ontvangers niet aan meebetaald, en ze waren Drees sr. eeuwig dankbaar. Nouja, twee, drie jaar... Die eerste generatie is allang dood. Dan het aanvullend pensioen: daar betaalt geen jongere aan mee. Dat is uitgesteld loon, beheerd en gereguleerd door kwakzalvers. Je geld deponeren op een rekening in Costa Rica levert meer op...

Mark Huysman
Mark Huysman8 jun. 2019 - 7:21

Het bekende verhaal. Zonder dat er ook maar iets onderbouwd wordt met cijfers. De pensioenpot is tussen 2007 en 2016 maar liefst verdubbeld. Ondanks de crisis. Het gemiddelde rendement lag de afgelopen 20 jaar tussen de 5 en 7 procent. Er is geen enkele reden om te denken dat dat veel zal veranderen: het rendement is immers al drie eeuwen lang hoger dan de rekenrente die DNB hanteert. Als je, zoals de schrijver hierboven suggereert, de rekenrente weer zou verhogen naar 4 procent (dus nog steeds onder het reëlee rendement), dan levert dat jaarlijk 40 miljard extra op. Meer dan genoeg om de pensioenen te indexeren en om de AOW-leeftijd te verlagen. Daarnaast loopt de samenleving jaarlijks bijna 50 miljard mis omdat bedrijven als Shell de belasting ontduiken. Dus als je helemaal voor 100.000 procent zeker wilt zijn dat de oudedagvoorziening betaalbaar blijft dan zou je daar ook eens wat aan kunnen doen.

Mark Huysman
Mark Huysman7 jun. 2019 - 14:28

FNV Havens is tegen: https://www.rijnmond.nl/nieuws/182526/FNV-Havens-nee-tegen-pensioenakkoord Leider van FNV Havens Niek Stam vraagt zich ook af waarom de stemming er in een week doorgejaagd moet worden. Hij denkt dat ‘het blijkbaar alleen gaat om wat het bestuur vindt’. Als er wat meer tijd genomen wordt dan krijgen tegenstemmers meer kans om uit te leggen waarom dit akkoord zo slecht is. Nu overheerst het ongefundeerde positieve verhaal van de bobo’s. De vakbondstop had beloofd het akkoord neutraal voor te leggen maar als je ziet hoe de mail naar de leden is opgesteld dan is dat qua toon en inhoud verre van neutraal: "We hebben een deal! Over een goed pensioen voor iedereen Ein-de-lijk: er ligt een akkoord over de pensioenen. Met afspraken voor een goed pensioen voor iedereen. Zoals het bevriezen van de AOW-leeftijd, maar ook dat je in een zwaar beroep eerder kunt stoppen met werken. Zonder boete. Jij mag stemmen over het voorstel." Dat dat bevriezen slechts voor twee jaar is, wordt niet gemeld. En ook het feit die boete alleen afgeschaft is voor een inkomen tot minimumloonniveau staat er niet bij. Ook de FNV-site is niet bepaald neutraal. Tegenstanders van het akkoord krijgen geen kans om hun argumenten te verduidelijken.

3 Reacties
itsme3
itsme37 jun. 2019 - 21:56

Och. Niek Stam is niet te beroerd om altijd problemen te veroorzaken. Ligt heel erg slecht bij zijn directe collega's, maar het lukt hen niet om hem eruit te werken.

wegmetons
wegmetons8 jun. 2019 - 7:28

FNV Havens, is dat niet die bond die op komt voor het meest verschrikkelijke deel van de Nederlands beroepsbevolking? En ja, ik kan het weten want heb nogal regelmatig met het havenpersoneel te maken. Als die gasten op zijn als ze met pensioen moeten dan weet ik niet hoe dat komt maar wel dat het met hun werk niks te maken heeft. Geen luier, arroganter en bovenal onbeleefder volk als de havenarbeiders. Iedereen die niet bij hun clubje hoort dient verrot gescholden te worden als ze zich afvragen of men nog is van plan was te stoppen met koffie drinken en gewoon die zeecontainers gaat verwerken waar ze meer als uitstekend voor worden betaald.

Mark Huysman
Mark Huysman8 jun. 2019 - 8:58

Ah, @itsme en @wegmetons vervallen tot ad hominems. Volgens itsme is het Niek Stam die niet deugt en volgens wegmetons is zelfs de hele beroepsgroep van havenarbeiders een verschrikking: lui, arrogant en onbeleefd. Uiteraard gaan beiden niet in op de argumenten. Waarom wordt de stemming er in een week doorgejaagd? Waarom krijgen tegenstanders van de deal geen ruimte binnen de bond om hun argumenten kenbaar te maken?

newhouses2
newhouses27 jun. 2019 - 14:11

Hallo lezers. Het is erg triest (maar zeer begrijpelijk) dat zo weinigen enig verstand hebben van de pensioenmaterie. Het is verwerpelijk als deze personen informatie gaan verstrekken. Dat kunnen ze beter niet doen. Als voorbeeld de doorsneepremie. Bij veel pensioenfondsen wordt een doorsneepremie gebruikt om de pensioenen te financieren. Iedereen weet dat pensioen voor een oudere duurder is dan voor een jongere. De periode waarin rente kan worden gekweekt en het pensioen moet worden uitgekeerd is voor een oudere veel korter. Stel dat de doorsneepremie 20% is en dat de "echte" pensioenpremie (daarmee bedoel ik de premie die nodig is voor een bepaalde leeftijd) voor een 25-jarige 8% en voor een 60-jarige 30%. Dan is de solidariteitspremie voor een 25-jarige dus 12% (20 minus 8) en voor een 60-jarige -10% (20 minus 30). Daar komt het verhaal van de premieoverdracht tussen generaties vandaan. MAAR, als de werknemerspremie bij dat pensioenfonds nu eens 7% is, wie betaalt die solidariteitspremie dan?? Juist, de werkgever dus!!! Het verhaal dat jonge werknemers betalen voor oudere werknemers komt hiermee in ander daglicht te staan. Ander voorbeeld; de individuele pensioenpotten. Wees gerust: die zijn er al jaren. Bij nagenoeg alle pensioenfondsen bouw je pensioen op dat niets met de inleg te maken heeft! Nogmaals je moet de opbouw van pensioen los zien van de financiering. Het bewijs dat iedereen een eigen pensioenpot heeft: als je van werkgever verandert en naar een ander pensioenfonds gaat dan heb je een wettelijk recht om de waarde van je pensioengeld mee te nemen; dat is dus jouw individuele pensioenpot! Dat geld heeft ook ieder pensioenfonds in kas, geen enkel probleem. Tot slot de nonsens over rendementen. Dat is best ingewikkeld ja. Fondsen moet in mijn ogen stoppen met het publiceren van rendementen en winst publiceren. Een fonds met een rendement van 2% kan het beter hebben gedaan dan een fonds met rendement van 8% namelijk! Hoe dat kan? Bij het publiceren van het rendement wordt alleen naar de beleggingen gekeken, dus naar die opbrengst. Niks mis mee maar het is het halve verhaal. Je moet ook naar de ontwikkeling van de pensioenverplichtingen kijken. Stel bij het pensioenfonds met een rendement van 2% zijn die verplichtingen gestegen met 1% en bij het fonds met 8% rendement zijn de verplichtingen gestegen met 10%. Et voila nu ziet het er anders uit. Eerste fonds winst 1% tweede fonds verlies 2%. Bent u er nog?? Als iemand dit een goede uitleg vindt en meer van mij wil weten, stel gerust vragen.

2 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens7 jun. 2019 - 18:01

@ newhouses Jij schrijft: MAAR, als de werknemerspremie bij dat pensioenfonds nu eens 7% is, wie betaalt die solidariteitspremie dan?? Juist, de werkgever dus!!! Het verhaal dat jonge werknemers betalen voor oudere werknemers komt hiermee in ander daglicht te staan. Het is een warrig verhaal van je. De werkgever betaald dus de solidariteitspremie voor de oudere werknemer. En niet dus voor de jongere. En dan gaat bij jou niet het lampje branden dat er dus geld van de jongeren naar de ouderen gaat? Je begint je tekst met: Hallo lezers. Het is erg triest (maar zeer begrijpelijk) dat zo weinigen enig verstand hebben van de pensioenmaterie. Het is verwerpelijk als deze personen informatie gaan verstrekken. Dat kunnen ze beter niet doen. Dat kan jij inderdaad beter niet doen.

erikbos
erikbos8 jun. 2019 - 10:20

@ newhouses "Een fonds met een rendement van 2% kan het beter hebben gedaan dan een fonds met rendement van 8% namelijk!" Nee dat is niet zo, de hoofdtaak van een fonds is juist om een goed rendement te behalen en kan daar ook op sturen. De verplichtingen worden veelal bepaald door externe factoren waar het fonds niet zo veel invloed op heeft (leeftijdsopbouw deelnemers, etc). Dus als je het fonds ergens op wilt afrekenen dan moet dat juist datgene zijn waarop ze veel invloed kunnen uitoefenen: het redement.

Rode druppel
Rode druppel7 jun. 2019 - 13:11

In 2005 heb ik mijn lidmaatschap van de FNV opgezegd. Toch was en is het de beste vakbond. CNV zijn meelopers. Ik was toen die PvdA invloed beu. Inleveren en maar inleveren. Verbazend is nu te lezen dat PvdA leden de SP het falen verwijten ( ze zijn pas kort aan het roer ). De komende 30 jaar stijgen de AOW kosten, dit is een piek die weer zichzelf oplost. Er zou een potje moeten zijn om deze piek op te lossen. Maar nee, de politiek heeft het uitgegeven aan andere dingen. VVD, CDA, D66 en weer diezelfde PvdA zaten toen en nu in de regering. Gevolg, de AOW leeftijd moet omhoog om het betaalbaar te houden. Of , zou het raadzaam zijn om bedrijven als Shell, Unilever en Philips vragen om hun aandeel te leveren aan de samenleving middels belasting afdracht ? Tenslotte het piramidespel met pensioengelden. Dat mag u als verloren beschouwen. Daar blijft heel weinig van over.

2 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman7 jun. 2019 - 14:30

[Verbazend is nu te lezen dat PvdA leden de SP het falen verwijten ( ze zijn pas kort aan het roer )] Ten eerste is de auteur van bovenstaand artikel geen lid van de PvdA. Ten tweede is de SP niet ‘aan het roer’ in de FNV. Voorzitter Busker is lid van de PvdA. Vice-voorzitter Elzinga komt weliswaar uit de SP maar eerlijk gezegd vraag ik me af hoeveel affiniteit hij nog met deze partij heeft. Op social media heb ik nog geen één SP’er gezien die positief is over dit akkoord.

itsme3
itsme38 jun. 2019 - 8:15

"Er zou een potje moeten zijn om deze piek op te lossen" Zo'n potje is er. Is indertijd ingesteld door Kok. Maar omdat zo'n potje in de praktijk niets anders voorstelt dan een deel extra staatschuld is er sl jaren niets meer van vernomen. Waarschijnlijk geruisloos opgeheven.

Rearden7
Rearden77 jun. 2019 - 11:42

Wellicht kunnen we ook eens kijken naar de rendementen die onze grootste pensioenfondsen behalen: ABP (onderwijs, ambtenaren): minus 2,3% over een belegd vermogen van 431 miljard euro (1); PFZW (zorg): minus 2% over belegd vermogen van 200 miljard euro (1). Netto verliezen dus. Daartegenover staan fondsen die 10%+ rendement behalen (bijv. Flexsecurity: 15.7% (1)). Wellicht moet de beleggingsstrategie van ABP en PFZW eens worden onderzocht en doorgelicht, en niet de onderhandelingsstrategie van de minister? 1. https://www.pensioenproinsights.nl/nl/organisaties/pensioenfondsen

7 Reacties
AvB2
AvB27 jun. 2019 - 12:38

Het ABP meldt overigens dat het rendement de laatste 20 jaar gemiddeld 7% plus en dus niet minus op jaarbasis is. https://www.abp.nl/over-abp/duurzaam-en-verantwoord-beleggen/resultaten.aspx.

DaanOuwens
DaanOuwens7 jun. 2019 - 12:56

@ Rearden Jij schrijft: PFZW (zorg): minus 2% over belegd vermogen van 200 miljard euro (1). Op de site: Resultaten 1e kwartaal 2019 Beleidsdekkingsgraad: 100,9% Actuele dekkingsgraad: 99,2% Belegd vermogen: € 216,6 miljard Rendement 2019 eerste kwartaal: 8,5% Rendement 2019 YTD 8,5% Kortom ook jij levert hier geen objectieve informatie.

JasDon
JasDon7 jun. 2019 - 13:54

@DaanOuwens Q1 2019 heeft er een correctie plaatsgevonden na een redelijke dip op de beurs (in Q4). Die 8,9% stelt over een langere termijn niets voor. Grootste vraag is hoe de fondsen relatief performen lijkt me. Alle pensioenfondsen beleggen ook nog eens duurzaam, heel erg maatschappelijk betrokken enzo, maar het levert tot nu toe nog steeds veel minder op.

DaanOuwens
DaanOuwens7 jun. 2019 - 14:31

@ JasDon Jij schrijft: Alle pensioenfondsen beleggen ook nog eens duurzaam, heel erg maatschappelijk betrokken enzo, maar het levert tot nu toe nog steeds veel minder op. Als je even kijkt naar het linkje zie dan slechts de laatste jaren het rendement bij zorg en welzijn 4,9 % is. Daarvoor normaliter boven de 8%. Het lage rendement over de afgelopen jaren komt door de economische crisis. Ik snap dat jij liever hebt dat een pensioenfonds belegd in bijvoorbeeld Israëlische tanks, Amerikaanse gevechtsvliegtuigen of Russische mijnen, of geld verdient aan de Braziliaanse hardhoutkap en vervuilende oliewinning op de Zuidpool maar voor het rendement is dat niet noodzakelijk. https://pfzw.typepad.com/files/langjarige-rendementen-pensioen-fonds-zorg-en-welzijn-2.pdf

Rearden7
Rearden77 jun. 2019 - 22:02

@DaanOuwens 7 juni 2019: Nou Daan, chapeau, laat PFZW ondanks de zgn. ge-wel-di-ge rendementen die worden genoemd al sinds 2011 geen verhoging/indexatie van pensioenen toepassen (1). Uiteindelijk broodroof, maar goed. Hoogste tijd voor een audit bij de afdeling investeren, en wellicht competente beleggers aantrekken? 1. https://www.pfzw.nl/u-bent-met-pensioen/paginas/stijging-van-uw-pensioen.aspx

DaanOuwens
DaanOuwens8 jun. 2019 - 16:00

@ Rearden Jij schrijft: Nou Daan, chapeau, laat PFZW ondanks de zgn. ge-wel-di-ge rendementen die worden genoemd al sinds 2011 geen verhoging/indexatie van pensioenen toepassen (1). Uiteindelijk broodroof, maar goed. Als je zelf nou eens op de website van PFZW gaat kijken lees je daar gewoon waarom dat zo is en waarom die pensioenen bevroren zijn. Het is niet erg als je niet alles weet, maar het is ook niet realistisch om van anderen te verwachten dat zij jou keer op keer blijven informeren waarom je ongelijk hebt.

Rearden7
Rearden711 jun. 2019 - 8:51

@DaanOuwens 8 juni 2019 at 18:00 PFZW legt uit dat pensioenen bevroren zijn wegen onvoldoende dekkingsgraad. Dekkingsgraad is volledig afhankelijk van financiële prestaties = beleggingsresultaat (en niet vanwege premies). PFZW heeft waarschijnlijk net als ABP zijn slechte resultaat te danken aan slecht rentebeleid, oftwewel het niet afdekken van renterisico (=niet anticiperen op dalende rente). Op de DNB website kan je eenvoudig dekkingsgraden vergelijken (1), die lopen van 172.9% tot 75.3%. ABP komt uit op 82.8%. 1. https://statistiek.dnb.nl/downloads/#/

Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart7 jun. 2019 - 11:32

Zo! Wat een fraai stuk. Ik heb helaas geen stem in deze, maar anders zou het driedubbeldwars Tegen zijn. (Voor ons, zzp'ers tegen onze wil (boven de 50 werkloos geworden, dus te oud voor een baan), die samen nog niet het minimumloon verdienen, betekent dit akkoord sowieso de doodsteek (huis verkopen, restschuld, dakloos, brodeloos etc).)

DaanOuwens
DaanOuwens7 jun. 2019 - 11:18

Het bekende verhaal dat er toe gaat leiden dat de vakbond een irrelevant clubje wordt. Er zijn maar twee argumenten die keer op keer genoemd worden. De rekenrente en de koppeling aan de levensverwachting. Iedere keer wordt ook bewust voorbij gegaan aan de reden voor die rekenrente. Hoewel het rendement van het pensioenfonds hoger is biedt de reken rente de zekerheid dat de fondsen in extreme situatie niet hoeven in te teren op de reserves van de leden. De koppeling aan de leeftijd pakt inderdaad voor laaggeschoolde slechter uit. Maar welk motief hebben mensen die langer studeren en vermoedelijk ook langer doorwerken om het pensioen te betalen van mensen die dat niet willen doen? Kortom de blik van deze vakbondsbestuurder is geheel naar binnen gekeerd. Niet gericht op alle werkenden en hun belangen maar gericht op een deelgroep. Een hij eist van alle anderen dat ze met hem en deze groep solidair moeten zijn. Inmiddels is duidelijk dat er in Nederland dekking gevonden moet worden voor 60 miljard voor de pensioenen van de mensen die nu tussen 35 en 55 zijn. Die hebben bijgedragen aan de pensioenen van de ouderen en in het nieuwe stelsel gaan jongeren tot 35 voor zich zelf sparen. Dit meldt deze FNV-er ook niet. De huidige groep ouderen steelt van de jongere groepen. Ik denk dat inderdaad de meerderheid van de leden het akkoord gaat afwijzen. Daarmee wijst wellicht 15% tot 20% van de werkenden een akkoord af dat gebouwd is om de belangen van alle werkende te dienen. Op zich is dat verschrikkelijk, maar tegelijk een nieuw begin. Want het maakt duidelijk dat de FNV niet meer de werkende Nederlander kan vertegenwoordigen. Dus hoog tijd om hun plaats en die van andere vakbonden in de polder te vervangen door mensen die dat wel kunnen. Via de OR-en is het geen enkel probleem deze mensen te leveren.

6 Reacties
kipzonderkop
kipzonderkop7 jun. 2019 - 12:30

Hoe kom je er bij Daan dat de vakbonden moeten opkomen voor de belangen van alle werkenden? Zoals bijvoorbeeld schijnzelfstandige ZZPers met subsidie, rijke ondernemers etc. De vakbonden behoren in deze alleen op te komen voor arbeiders die verplicht zijn deel te nemen aan collectieve arbeiderspensioenfondsen. Als ze dat niet zouden doen zijn ze geen knip voor de neus waard. Alle andere werkenden hebben hun eigen belangenclubs die strijden voor hun belang (prive pensioenen waar D66 Koolmees c.s. niet in kan graaien) en niet voor de belangen van arbeiders. Jong tegen oud ophitsen met argumenten als dat jongeren voor ouderen betalen is werkelijk schandalig. De ouderen van nu hebben toen ze jong waren ook bijgedragen en krijgen nu de rekening voor het feit dat zij wel solidair zijn geweest en de jongeren van nu niet. Ophitsers en jongeren vergeten dat jongeren ook oud worden. De beste oplossing is natuurlijk de solidariteit tussen oud en jong en tact laten, dan verliest er niemand en wint er niemand. Stop het nog verder slopen van de verplichte collectieve arbeiderspensioenen!

DaanOuwens
DaanOuwens7 jun. 2019 - 14:41

@ Kees Jij schrijft: De vakbonden behoren in deze alleen op te komen voor arbeiders die verplicht zijn deel te nemen aan collectieve arbeiderspensioenfondsen Als dat zo is moeten die graaiende vakbondsleden van mijn pensioen afblijven. Want mij vertegenwoordigen ze niet evenals de rest van de 80 % van de mensen die gewoon in loondienst werken. Die zijn niet voor niets geen lid van een vakbond. En jij schrijft: De beste oplossing is natuurlijk de solidariteit tussen oud en jong en tact laten, dan verliest er niemand en wint er niemand. Het zijn de zogenaamde oudere arbeiders die graaien in de pensioenpotten. En dat is ook de groep die de bom heeft gelegd onder de solidariteit. En het is niet toevallig dat behalve de oude garde de jongere generaties de vakbond mijden als de pest. De gedateerde ideologie die jij ook regelmatig uitdraagt maakt dat je voor hen niets te halen valt. Waarom zou je argumenteren met lui die leven in de vorige eeuw. Voor jouw manier van denken over dit onderwerp is een bekende typering. Links lullen en rechts vullen. En die elitaire graaiende houding van je zal vast wel nodig zijn om op koste van de jongere generaties je villa met subsidie te onderhouden.

LaBou
LaBou 8 jun. 2019 - 5:15

Ouwens, bedankt voor je reacties. Nu weet ik helemaal zeker dat ik tegen dit akkoord moet zijn.

DaanOuwens
DaanOuwens8 jun. 2019 - 16:03

@ LaBou Jij schrijft; Ouwens, bedankt voor je reacties. Nu weet ik helemaal zeker dat ik tegen dit akkoord moet zijn. Ik wist al lang dat jij tegen zou stemmen. Je eigen belang is groter dan het belang van anderen. Die roep om solidariteit vanuit de SP geledingen klinkt alleen maar als die uit de portemonnee van anderen moet komen.

LaBou
LaBou 8 jun. 2019 - 16:38

Nee Ouwens, het gaat om jouw belang en jouw belang alleen en dat weet je donders goed. Dat heb je hier al diverse keren meegedeeld.

Minoes&tuin
Minoes&tuin9 jun. 2019 - 18:16

Het mooiste is dat Ouwens het is die teruggaat naar 'het begin van de vorige eeuw'. Denk daar maar eens goed over na!

Uitgekleed
Uitgekleed7 jun. 2019 - 11:18

Dit z.g akkoord is wederom een grote stap voorwaarts met het neoliberale beleid van Rutte en consorten. Laten we reeel blijven al die vakbondsleden hebben geen kaas gegeten wat er speelt in de fananciele wereld. Het werkelijke verhaal is dat het beste pensioen systeem ter wereld wordt afgebroken om de werkgevers wensen te voldoen. De werkgevers zijn de enige die er veel baat bij hebben naar wens van Rutte cs. Het grote risico voor alle werknemers zit in de financiele transitie welke heden plaatsvind. De geijkte werkwijze van beleggers om te kunnen dichtvaren op de inkomsten uit renteafdrachten kan weer als de schuldbergen zijn weggewerkt. Beleggers moeten nu dichtvaren op waardeaandelen want de ECB zal hen over lange periode niet meer faciliteren met verhogen van de rentevoet. Daarom moet juist nu het pensioen beschermd worden tegen teveel beursafhankelijkheid.

Kim Hilman
Kim Hilman7 jun. 2019 - 11:11

Dat er ingeleverd moet worden is n onvermijdelijk en rechtvaardig gevolg v langer leven. Het probleem van het huidige akkoord is dat de overheid veel bijbetaald. Daarmee betalen de mensen zonder pensioen dus voor de mensen met pensioen. Daar zit m de echte onrechtvaardigheid maar dat schijnt de FNV en haar leden niet veel te kunnen schelen.

1 Reactie
Mark Huysman
Mark Huysman7 jun. 2019 - 13:35

[Dat er ingeleverd moet worden is n onvermijdelijk en rechtvaardig gevolg v langer leven.] Flauwekul. Ten eerste is de arbeidsproductiviteit enorm gestegen waardoor er met minder werkenden meer waarde gecreëerd wordt. Waarom zou je dat niet (o.a.) gebruiken voor een goed pensioenstelsel?. Ten tweede betalen steeds meer pensionado’s met een goed aanvullend pensioen zelf mee aan de stijgende kosten. Uit de CPB-nota De Vergrijzing Verdeeld: 'De stijgende (belasting)inkomsten hangen samen met de belastingen op het pensioeninkomen van ouderen. Niet alleen wordt hier direct inkomstenbelasting over betaald, maar ook is consumptie belast via de indirecte belastingen (BTW). Samen levert dit een stijging van de belastinginkomsten op met 4 procent.' Marcel van Dam legde het al in 2011 goed uit: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-aow-wordt-helemaal-niet-onbetaalbaar~b0b25b33/ Ten derde worden rijken gemiddeld stukken ouder dan armen. Het verschil in gezonde leeftijdsjaren bedraagt zelfs bijna 18 jaar. Dit komt onder meer omdat armen veelal eerder met werken zijn begonnen dan rijken. Verhoging van de pensioenleeftijd is voor mensen in slechte banen dan ook catastrofaal.

FransAkkermans1947
FransAkkermans19477 jun. 2019 - 11:10

Of je voor of tegen dit akkoord bent is een kwestie van vertrouwen. Want gewone mensen die zich niet in deze complexe materie hebben (kunnen) verdiepen moeten afgaan op wat hun voormannen-of vrouwen ervan vinden. Of die van onafhankelijke deskundigen als je die weet te vinden. De meeste mensen zijn niet in staat om wat Van der Starre beweert te controleren op waarheid of dat het om agitprop gaat. Vreemd vind ik wel dat de PvdA en GL zich hebben laten gijzelen door het FNV. Als de achterban nee zegt in een referendum is er geen akkoord. Ze weten nu onderhand toch wel wat voor ondingen referenda zijn.

5 Reacties
Zapata
Zapata7 jun. 2019 - 11:33

Wat een onzin, het is heel goed te begrijpen voor "gewone" mensen wat de na en de voordelen van dit akkoord zijn. De materie is echt niet zo complex dat men moet afgaan op voormannen of voorvrouwen. Onafhankelijke deskundigen zijn vooral in dit dossier overal te vinden. Dus de meeste mensen zijn wel degelijk in staat om te beoordelen of wat Van der Starre beweert waarheid is. Het kan zijn dat jij dat niet kan. PvdA en GL hebben zich helemaal niet laten gijzelen door het FNV, als de achterban van het FNV nee zegt zullen die partijen gewoon achter het akkoord blijven staan. Mensen die referenda ondingen vinden zijn vooral tot die conclusie gekomen omdat de uitslag hen niet bevalt.

FransAkkermans1947
FransAkkermans19477 jun. 2019 - 21:00

@Zapata Ik denk inderdaad dat ik niet kan beoordelen of Van der Starre de waarheid spreekt maar vertrouwen doe ik de agenda van de trotskisten niet en die van de PvdA wat meer. Ik heb meen ik op de radio gehoord dat de PvdA vindt dat er alleen een akkoord is als ook het FNV het er mee eens. Een andere bron heb ik nog niet gevonden. En ik ben ongeacht de uitslagen tegen een referendum. Het veroorzaakt instabiliteit en verdeeldheid.

Zapata
Zapata8 jun. 2019 - 7:50

De PvdA heeft de afgelopen 20 jaar nu niet echt laten blijken dat haar woord enige waarde heeft. Dat vertrouwen van je is dus misplaatst. Het was ook een PvdAer die als leider van het FNV brulde, 65 moet 65 blijven. Ik heb er nog een tshirt van liggen op zolder. Twee maanden later was ze om.

LaBou
LaBou 8 jun. 2019 - 16:41

Zapata, je kent vast ook nog wel die vakbondsleider die op het Malieveld stelde: "Vingers af van de WAO". Nog geen jaar later was dat de minister die fors op de WAO bezuinigde.

Minoes&tuin
Minoes&tuin10 jun. 2019 - 9:21

FransAkkermans1947 Je stelt het te mooi voor. De PvdA heeft nu al steun betuigd aan dit akkoord en Rutte toegezegd voor te zullen stemmen in de TK en EK. Dat beïnvloedt nu juist de mensen bij de FNV, dat zet er nl. behoorlijk wat druk op. Zo ook de PvdA heeft toegezegd met dit akkoord in de TK en EK voor te zullen stemmen. Omdat Rutte beseft dat hij dus een meerderheid hiervoor krijgt zet hij de vakbondslieden/leden onder druk en mede op het verkeerde been. Dit is pure machtspolitiek over de ruggen van mensen.

Break on through
Break on through7 jun. 2019 - 11:06

Goed stuk. Ik stem TEGEN het voorstel. FNV heeft te vaak te makkelijk met een kluitje in het riet laten sturen. Als je hier voor gestaakt of actie gevoerd hebt.... Als je nog geen lid bent, word lid. Je kunt nu zien dat je invloed kunt hebben bij dit soort dingen. https://www.fnv.nl/lidmaatschap/lid-worden?formstep=jouwgegevens&broncode=pensioenreferendum

5 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens7 jun. 2019 - 13:00

@ Break on through Jij schrijft: Als je nog geen lid bent, word lid. Je kunt nu zien dat je invloed kunt hebben bij dit soort dingen Nieuwe leden krijgen geen invloed. De oude garde vertelt hen wat ze moeten denken en wat ze moeten stemmen.

BigKnor
BigKnor7 jun. 2019 - 14:53

@DaanOuwens "De oude garde vertelt hen wat ze moeten denken en wat ze moeten stemmen." Wie en hoe oud ben jij? Ben jij hier niet bezig om te vertellen wat men hier moet denken?

Break on through
Break on through7 jun. 2019 - 15:13

Totale onzin Daan. Jij leeft nog in de tijd dat meneer pastoor langs kwam om je te vertellen wat je moest stemmen zeker? KVP of PPR? :) Nieuwe leden doen direct mee. Daar ben je gewoon lid voor.

DaanOuwens
DaanOuwens7 jun. 2019 - 18:06

@ BigKnor Jij schrijft: Wie en hoe oud ben jij? Ben jij hier niet bezig om te vertellen wat men hier moet denken? Nee dat doen ik nooit. Ik vertel mensen wat ik van hun opvattingen vind. Maar ik vertel ze niet wat die van hun moeten zijn. Ik ben dat ook geen SP-er of vakbondslid. @ Break on through Jij schrijft: Jij leeft nog in de tijd dat meneer pastoor langs kwam om je te vertellen wat je moest stemmen zeker? KVP of PPR? Dat is meer jouw tijd niet de mijne. Ik ben opgevoed en opgegroeid in het besef dat je zelf moet nadenken. Dat is iets wat binnen de vakbond nogal ongebruikelijk is.

Break on through
Break on through8 jun. 2019 - 12:11

Jij bent helderziende zeker Daan? Binnen de FNV zijn het natuurlijk allemaal volgzame schapen die doen wat meneer de bestuursvoorzitter zegt. Tuuuuuurlijk. Alle één miljoen. Ga even kijken hoe het door de decennia heen met het zelfdenkend vermogen van de vakbondslieden tijdens stakingen en acties is gesteld voordat je klakkeloos iets aan het net toevertrouwd man. Wat een onzin Daan!

Truus Boterkoek
Truus Boterkoek7 jun. 2019 - 10:59

Blijf het toch een raar fenomeen vinden dat de leden van de FNV dat ze een besluit kunnen wegstemmen waar een meerderheid in de kamer (democratisch gekozen) voor is.

1 Reactie
kipzonderkop
kipzonderkop7 jun. 2019 - 12:15

Dat is niet zo vreemd als het jou lijkt Bibi. De kamers gaan helemaal niet over de verplichte pensioenen van arbeiders. Daar gaan de arbeiders zelf over in overleg met werkgevers. En de arbeiders hebben de onderhandelingen uitbesteed aan de vakbonden. Het is voor de regering wel mogelijk om de pensioenfondsen chanteren en kapot te maken. Dat doen ze dan ook via hun toezichthouders die bijvoorbeeld de rekenrente absurd laag stellen. Of te verplichten dat de pensioenfondsen heel veel obligaties moet hebben met een belachelijk laag rendement omdat de EU de rente absurd laag houdt. Voor de rijken en hun bedrijven die daar van profiteren. Of door het verhogen van de AOW leeftijd.

Zapata
Zapata7 jun. 2019 - 9:53

Ik ben sinds 1978 lid van het FNV, als ze dit niet wegstemmen dan is het voor mij einde lidmaatschap. Ik heb ze de afgelopen 20 jaar alleen maar zien capituleren. We hebben een andere vakbond nodig. Bovenstaande schrijver heeft helemaal gelijk met het artikel.

4 Reacties
gimli55
gimli557 jun. 2019 - 11:06

Ik ben in 2004 opgestapt na een 25 jarig lidmaatschap, mijn beste besluit gezien alle latere besluiten. Marktwerking maakt meer kapot dan sociale solidariteit goed kan maken.

ton14024
ton140247 jun. 2019 - 11:19

Jullie hebben beide ten dele het gelijk aan jullie kant. Je hoeft niet de meerderheid te hebben als je maar samenwerkt.

Joep van den Bosch
Joep van den Bosch7 jun. 2019 - 12:20

En ik het tegenovergestelde. Ik ben lid van de FNV en niet van de SP. De gepensioneerden zitten nu al bijna 10 jaar te wachten op indexering. En zoals gebruikelijk is de SP, en in haar kielzog, Socialisten.nu, tegen. Ben al meer dan 50 jaar lid van de vakbond, maar ik hoop zeer dat er positief gereageerd zal worden op het referendum. Zoveel mis lijkt er mij niet aan de voorstellen. Maar ik wacht de brief van de bond af.

Zapata
Zapata7 jun. 2019 - 13:52

Al een tijdje met pensioen Joep? Dat gepensioneerden zitten te wachten op indexering is natuurlijk heel vervelend maar dat heeft toch echt te maken met de gehanteerde rekenrente. Werkenden daarentegen zien hun zekerheid van een goed pensioen nu helemaal verdwijnen met dit akkoord en (een klein gedeelte 60+ daarbuiten gelaten) de onzekerheid van een constant stijgende pensioen leeftijd blijft als een donkere wolk boven de werkenden hangen. Wat er gebeurd met dit akkoord is dat een maatschappelijk brede solidariteit waar jij als FNVer toch voorstander van zou moeten zijn helemaal weggeslagen wordt.

korheiden2
korheiden27 jun. 2019 - 9:45

De crux zit m inderdaad in de veel te lage rekenrente. De pensioenfondsen maken rendementen van 7% en soms meer. Ik denk nog steeds dat overheden met begerige ogen naar de goed gevulde pensioenpotten kijken. Het lijkt me niet ondenkbaar dat ABP c.s. gedwongen zullen worden om te investeren in de verduurzaming. Al met al is het beste pensioenstelsel van de wereld dus helemaal niet zo best.

2 Reacties
madbako
madbako7 jun. 2019 - 14:42

@korheiden 7 juni 2019 at 11:45 De pensioenfondsen maken rendementen van 7% en soms meer. Ik denk nog steeds dat overheden met begerige ogen naar de goed gevulde pensioenpotten kijken. Het lijkt me niet ondenkbaar dat ABP c.s. gedwongen zullen worden om te investeren in de verduurzaming. Al met al is het beste pensioenstelsel van de wereld dus helemaal niet zo best. Inderdaad het gemiddelde lange termijn rendement [30 jaar] is rond de 6/7% Het pensioenstelsel is per saldo prima. Er zijn echter een paar fondsen, zoals het ABP, die kennelijk niet snappen hoe je dat doet. Misschien moeten ze eens kijken hoe de ander fondsen die wel die 7% halen dat doen. En verder moeten we af van de rekenrente.

toshiba
toshiba7 jun. 2019 - 17:13

nee de crux is niet de rekenrente. ook al hou je hogere rentes aan dan nog kan het er niet uit. de absolute rendementen gaan dalen doordat het aantal gepensioneerden sterk zal toenemen [dus meer uit de pot] en die leggen niet meer in [ minder in de pot] jongeren in aantal zijn met veel mindere [[dus minder in de pot] en hun gemiddeld loon ligt lager waardoor ze ook op dit punt minder inleggen. hierdoor ontstaat een negatief hefboom effect dat zich niet laat compenseren met hogere rendementen [of je moet over absurde rendementen praten die niemand haalt] ergo: het systeem loopt leeg als we niets doen. de rekenrente doet er amper toe.