Joop

Pauw: Speelt je afkomst een rol bij je schooladvies?

  •  
30-11-2016
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
498 keer bekeken
  •  
Schermafbeelding 2016-12-01 om 00.24.54
Eigenlijk was het al veel langer bekend, maar nu blijkt ook uit onderzoek: kinderen van laagopgeleide ouders krijgen vaak een lager schooladvies, ondanks dat ze slim genoeg zijn voor een hoger niveau. Ook wanneer ze wél hoog scoren op de eindtoets. Neem jeugdvrienden Nordin en Thomas. Zij kregen dezelfde cito-score, maar waar Thomas naar het vwo mocht, moest Nordin ‘iets met zijn handen gaan doen’. Nu, jaren later, zijn ze allebei sportjournalist, maar de weg die Nordin moest afleggen was vele malen langer. En zij zijn niet de enigen. Zij praten erover bij Pauw, samen met journalist Yasmina Aboutaleb, ‘stapelaar’ Amit Sharma en schooldirecteur Aad van Loenen.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (81)

willem632
willem6321 dec. 2016 - 19:16

waarom de alleen allochtonen als slachtoffer. kenmerk is bewoners van zwakke buurten !!

Voice
Voice1 dec. 2016 - 12:40

Heb de uitzending gezien, vond deze zeer suggestief. Worden alleen allochtonen aan tafel gezet, terwijl het onderzoek uitwijst dat leraren kinderen aan de hand van hun ouders opleidingen indelen. Dit geldt dus ook gewoon voor Pietje uit de Jordaan, waar vaders vuilnisman is.

4 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus2 dec. 2016 - 2:19

"Worden alleen allochtonen aan tafel gezet, terwijl het onderzoek uitwijst dat leraren kinderen aan de hand van hun ouders opleidingen indelen." En welke ouders hebben in Nederland gemiddeld gezien de laagste opleiding? Wie hebben er in Nederland ouders (of stammen af van grootouders) die analfabeet zijn? Wie waren dat ook alweer, die zo oververtegenwoordigd waren in achterstandsmilieus? Zijn dat niet die mensen die zo vaak verweten wordt dat het wegwerken van die achterstand een beetje duur begint te worden en dat ze daarom maar beter terug naar huis hadden kunnen gaan? Of dat zelfs alsnog moeten doen, met medeneming van de tweede generatie? "Dit geldt dus ook gewoon voor Pietje uit de Jordaan, waar vaders vuilnisman is." Dat moet er dan een uit de schaarse sociale huurwoningen in de Jordaan zijn. Grotere kans dat hij uit de Jordaan afkomstig is en nu in Almere of Purmerend woont. Die autochtone vuilnisman (heb je overigens onlangs nog gekeken welke kleur de gemiddelde vuilnisman tegenwoordig heeft?) heeft inderdaad exact hetzelfde probleem, alleen is hij niet representatief meer. Niet voor de vuilnismannen en niet voor het laagopgeleide deel van de bevolking in het algemeen. De meeste kinderen van Nederlandse vuilnismannen zijn sinds de jaren 60 sociaal opgeklommen, juist omdat erop werd gehamerd dat je afkomst geen belemmering mocht zijn voor je toekomst. Dus door onderwijzers erop te wijzen dat ze hun blik op de kinderen niet moesten laten bepalen door vooroordelen. En door de (met alle gebreken) veel objectiever CITO-toets op de eerste plaats te zetten. Daardoor doen die kinderen van die Nederlandse vuilnismannen over het algemeen geen ongeschoold werk meer maar hebben ze op zijn minst een vakdiploma en anders wel een hbo-opleiding of een bul. Er zijn gelukkig niet zoveel kleinkinderen van Nederlandse vuilnismannen uit de jaren vijftig en zestig meer die nog steeds ten onrechte buiten de boot vallen. Daar zijn de kinderen van de ongeschoolde arbeiders van de decennia daarna bijgekomen en daaronder zitten nu eenmaal meer Achmeds uit het Rif tussen dan Pietjes uit de Jordaan. Dus logisch dat die meer in beeld komen als het over dit probleem gaat: die kans is getalsmatig nu eenmaal veel groter. Maar dat maakt het probleem nog niet anders. Het heeft daarom geen zin om meteen de racismekaart te spelen (hetzelfde probleem trof en treft immers ook autochtonen uit dezelfde laag van de bevolking) maar net zomin om je over te geven aan racistische sentimenten door te klagen dat de allochtonen weer worden voorgetrokken. Dan snap je echt niet dat je in hetzelfde schuitje zit, ook al ben je inmiddels een stuk minder representatief voor de bemanning van die wankele schuit dan je vader en grootvader dat waren. Ben je een beetje slim dan sluit je een verbond met hen, in plaats van je voor het karretje te laten spannen van racisten (die je tegen allochtonen opzetten om hen buiten te sluiten) of van al even populistische zogenaamde antiracisten (door jou buitensluiten omdat ze politiek garen spinnen bij het in de etnische hoek trekken van alles). Van de PVV tot DENK doen al die populistische partijen en hun aanhangers hetzelfde: bevolkingsgroepen uit elkaar trekken en tegen elkaar opzetten, waardoor die hun belang uit het oog verliezen en uiteindelijk geen donder bereiken. Waarop diezelfde populisten die daarvoor verantwoordelijk zijn heel hard roepen: zie je wel! Wat maakt het verdomme uit of Pietje of Achmed bij Pauw aan tafel zit? Waar het om gaat is dat kinderen door onderwijzers nog steeds worden beoordeeld op basis van het milieu waaruit ze afkomstig zijn in plaats van louter op hun prestaties en potenties. Terwijl we toch niet meer in de jaren vijftig leven maar menen sindsdien nogal wat stappen voorwaarts gezet te hebben. We hebben daarbij nogal wat steken laten vallen. Omdat we op onze lauweren zijn gaan rusten omdat het toch een 'verworvenheid' was dat kinderen uit de laatste klassen zich op kunnen werken? In plaats van te snappen dat je je die verworvenheden iedere keer opnieuw moet zien te verwerven. Want als de aandacht verslapt ontstaat er een nieuwe generatie onderwijzers die geen inzicht heeft in zijn vooroordelen en daar (al dan niet bewust) naar gaat handelen. Je krijgt het inzicht namelijk niet cadeau dat je Pietje niet moet beoordelen op het milieu waaruit hij komt en waarnaar (gek hè?) hij zich nog gedraagt ook. Net zomin als het vanzelf aan komt waaien dat je Achmed niet alleen maar moet zien als iemand die in zijn gedrag en houding alles heeft van het milieu waaruit hij afkomstig is. Iedereen moet zich erop trainen om te zien dat iemand los daarvan een individu is met zijn eigen mogelijkheden, in plaats van iemand die alleen maar geplooid is naar het milieu waaruit hij komt. En zeker onderwijzers moeten er niet alleen op getraind maar ook geschoold zijn om door hun vooroordelen heen te kijken en in een kind niet alleen een vertegenwoordiger van een groep te zien maar juist als een individu. Want onderwijzers zijn niet anders dan de rest van de bevolking maar de gevolgen van hun vooroordelen (en die heeft echt iedereen) zijn een stuk desastreuzer voor kinderen. Dan zijn we met zijn allen ook nog eens zo dom geweest om het correctiemechanisme op die vooroordelen (de veel objectiever meting van de CITO-toets) buitenspel te zetten en het oordeel van die per definitie veel gemankeerder onderwijzer allesbepalend te maken. Dus geef je ruim baan aan onderwijzers die denken dat Achmed toch maar een kind van Mohammed is en Pietje een zoon van vuilnisman Keesje. Gelukkig snappen we in meerderheid al een halve eeuw dat we Achmed en Pietje niet op hun afkomst moeten beoordelen maar dat we hen ondanks die achterstand juist alle kansen moeten bieden om zich daaraan te ontworstelen. Wat we echter maar niet willen snappen is dat we er dan ook voor moeten zorgen dat ze niet met vooroordelen worden geconfronteerd: dat is geen verworvenheid maar iets dat ieder individu zich zal moeten verwerven. Of het nu Achmed of Pietje is of zijn onderwijzer. En dat is nogal een klus, want in tegenstelling tot inzicht komen vooroordelen wel vanzelf aanwaaien. Dus zul je altijd controlemechanismen in moeten bouwen voor als het mis gaat. En de CITO-toets is zo'n controlemechanisme. Nu valt er op de objectiviteit van die toets op wetenschappelijk niveau ook wel wat aan te merken maar dat is veel makkelijker bij te sturen dan de vooroordelen van iedere individuele onderwijzer. Omdat je daarvoor maar op een plek de ervaring en expertise hoeft te verzamelen die vooroordelen tackelen in plaats van dat je dat via het lerarenonderwijs op al die onderwijzers hoeft over te dragen. Laten we vooral die CITO-toets centraal stellen: dat is de objectieve meting die de vooroordelen kan corrigeren. Het gebrek aan objectiviteit heeft gaandeweg de route al genoeg schade aangericht. Want de onderwijzer die een leerling op basis van zijn afkomst een lager schooladvies geeft heeft zich waarschijnlijk al veel langer naar die vooroordelen gedragen in plaats van dat kind te motiveren. Wat we met het centraal stellen van de CITO-toets ook moeten doen is stoppen met zeuren over marktwerking en concurrerende toetsen. Dit is veel te belangrijk om het aan de markt over te laten. Daarvoor is het veel te doorslaggevend voor de toekomst van kinderen: in het beste geval kost het hen jaren extra waarin ze opleidingen stapelen om toch op hun plek terecht te komen en in het slechtste geval komen ze daar nooit. Los van de rol die een onderwijzer wel kan spelen (in positieve zin: deze leerling kan echt beter maar het komt er door zenuwen voor de toets niet uit en dergelijke) moet er allereerst een zo objectief mogelijke toets zijn die de maat zet. Dat is nou typisch een taak van de overheid, want zo'n toets moet worden ontwikkeld door een expertisecentrum. Dan gelden geen concurrentieoverwegingen maar gaat het er louter om zoveel mogelijk checks and balances in te bouwen opdat niemand onterecht buiten de boot valt.

Gerygrr
Gerygrr2 dec. 2016 - 10:59

CITO toetsen zijn voor leerlingen die niet in het Nederlands zijn opgegroeid veel te moeilijk. Zo zijn ook de rekenopgaven moeilijke stilleesopdrachten. Van huis uit niet Nederlandstalige leerlingen behalen relatief lagere scores net als leerlingen uit de lagere sociale klassen die ook minder "talig" zijn. Gek is hier in deze discussie, dat niemand de conclusie trekt dat het eigenlijk Nouredine is die na stapeling tot het voor hem maximaal haalbare niveau, nl hbo niveau is gekomen. Joris echter is lager geëindigd dan het niveau dat hem werd voorspeld, dus vwo oftewel hij heeft die universitaire opleiding niet gehaald.... Hebben we daar ook verklaring voor? Of is het gewoon zijn roeping om journalist te zijn en daar uitermate gelukkig mee geworden is uit eigen keuze? Het lijkt er te vaak op, dat er schuldigen worden aangewezen ( onderwijzers) die gewoon keihard werken om het beste uit al hun leerlingen te halen en dat voor een laag loon, zonder daarvoor krediet te krijgen. Overheden en schoolbesturen kijken te veel naar opbrengsten en leerprocessen alsof het niet om kinderen gaat. Scholen worden afgerekend op hun CITO scores, die door schoolinspecties worden bestudeerd om die opbrengsten te controleren en als de resultaten omlaag gaan dan krijg je een slechte beoordeling en toezicht. Waar blijft in dit systeem de mens, het kind?

Vuurrood
Vuurrood2 dec. 2016 - 11:00

Piet de Geus: Van harte eens met jouw verhaal. Er is echter een probleem. Dit verhaal zal niet binnenkomen bij mensen als Voice. Het bevestigd niet hun vooroordeel dus nemen zij er ook geen kennis van.

Piet de Geus
Piet de Geus2 dec. 2016 - 18:32

"Er is echter een probleem. Dit verhaal zal niet binnenkomen bij mensen als Voice." Die illusie heb ik ook niet. Maar dat is toch zeker geen reden om het onweersproken te laten. Je weet nooit waar argumenten landen.

Zandb
Zandb1 dec. 2016 - 11:33

Helaas kan je, zo op het eerste gezicht, weinig afleiden uit deze gegevens. Zulke zaken verschillen enorm, van school tot school van onderwijzer tot onderwijzer, van kind tot kind...... Als testen/toetsen niet te veel nadruk leggen op schoolse vaardigheden (die voor de schoolprestaties van groot belang zijn maar waarvan het nog maar zeer de vraag is of die voor het latere maatschappelijke leven wel zo van belang zijn!) meet je meer de potentie van kinderen. Er zijn massa's kinderen met heel veel mogelijkheden en die wilden echt wel leren "maar hebben schoolgegaan * " * Vrij naar Multatul": "Ik leg me toe op 't schryven van levend hollandsch. Maar ik heb schoolgegaan."

cornelis36
cornelis361 dec. 2016 - 10:54

Weer een stukje van zie je wel hoe oneerlijk Nederland omgaat met minderbedeelden. Hoe zou het toch komen dat bij de Vara en andere linkse omroepen alleen hoog opgeleiden zitten met een mega salaris en bij de PvdA behalve Spekman, alleen maar studie koppen met een deftige afkomst. Dat veel goed betaalde posities in het land vergeven zijn aan vrienden van de Vara en PvdA?. Goh, wiens schuld zal dit nu weer zijn?. btw, het onderwijs is al jaren in handen van de PvdA dus even nadenken wie er uiteindelijk over gaat.

5 Reacties
Karingin
Karingin1 dec. 2016 - 14:20

Wat een gelul, in de 14 kabinetten sinds '77 (Van Agt 1) zijn er 5 onderwijsministers van PVDA-huize geweest. Niet dat ik iets met de PVDA heb, maar je moet wel ff de feiten onder ogen zien. En bij de weg, het staat je vrij om de Vara over te slaan, overigens de enige nog enigszins linkse omroep. Die de laatste tijd tot vervelens toe een podium biedt aan de zogenaamd bezorgde burger. Waarom zap je niet gewoon lekker naar de rioolratten van PowNed, als je je zo stoort aan de Vara?

cornelis36
cornelis361 dec. 2016 - 17:54

@Karingin, Blijkbaar heb ik U virtueel op de p.k getrapt daar U uw schrijven begint met "wat een gel.l". U heeft gelijk wat betreft onderwijs ministers sinds '77. Het is een feit dat de linkse invloed in het onderwijs en vooral de onderwijzers opleidingen een grote rol speelt net als de groot verdienende praatprogramma makers in hun poging de linkse boodschap aan het volk op te dringen. Wat betreft de Vara, ik beslis zelf waarnaar ik kijk en wat ik er van vind daar heb ik U niet voor nodig. blijkbaar vind U het nodig scheldwoorden te gebruiken om uw argumenten kracht bij te zetten hetgeen ik beschouw als zwakte.

Piet de Geus
Piet de Geus2 dec. 2016 - 2:21

"Hoe zou het toch komen dat bij de Vara en andere linkse omroepen alleen hoog opgeleiden zitten" Dat is omdat dat degenen zijn die jou aan je verstand kunnen proberen te peuteren dan je beter zou moeten weten. En lukt dat bij jou niet dan hopelijk wel bij een ander.

Vuurrood
Vuurrood2 dec. 2016 - 11:02

Cornelis36: Welke andere linkse omroepen? Of is het niveau van de VARA te hoog gegrepen voor jou?

cornelis36
cornelis362 dec. 2016 - 22:55

@Vuurrood. Laten we het over NPO hebben dan.

Eva456
Eva4561 dec. 2016 - 10:21

Dit was geloof ik de vierde keer in de afgelopen twee weken dat ik ben weggezapt bij Pauw vanwege irritante en voorspelbare discussies. Tijd voor Eva....

Mark Gh
Mark Gh1 dec. 2016 - 10:04

We moesten toch juist meer vertrouwen op het oordeel van de docent en minder op de testuitslagen?

Sardar2
Sardar21 dec. 2016 - 10:01

Langzamerhand krijgen de instituties het zwaar naar mate de discriminatie de grenzen van raciale, etnische, religieuze en culturele verschillen (racisme) overschrijden en een algemeen karakter krijgen. De historische geheugen bevestigen het dat als (institutioneel) racisme niet of niet genoeg bestreden wordt, zal het een boemerangeffect hebben en de “discriminatie” als een algemeen geaccepteerde handelwijze ook delen van eigen “volk” als doelwit kiezen! Dankzij een neoliberaal beleid is het mogelijk geworden om ter realisatie van maximale “rendabiliteit” en “effectiviteit” naast marktmechanismen ook de overheid (lees instituties) gebruiken om de “winst” te verhogen! Het gevolg is dat “links” die haar ogen sloot op discriminatie van raciaal, etnisch, religieus en cultureel “anders” uitziende minderheidsgroepen (het racisme) nu moet het vanwege de “armenleger” binnen eigen “volk” gaan bestrijden en zich afzetten tegen rechts waarin zij tot gisteren “ongevoelig” waren geweest! Ik heb twijfels of zonder migranten het kan redden in deze strijd! Onderwijs is het eerste en belangrijkste institutie die de structurele uitsluiting van migranten en nu van de “armen van eigen volk” regelt. Wat migranten al decennia aan den lijve voelden nu ook de “blanke mens” overkomt en dat binnen eigen institutie!

5 Reacties
DrPangloss
DrPangloss1 dec. 2016 - 13:29

Waar blijkt dat uit? Het gaat hier over het verschil tussen laag en hoog opgeleiden, niet moet de etnische afkomst van de ouders. Indien het rapport er op na leest blijkt zelf het omgekeerde. Ik citeer uit het technisch-rapport-svho-2014-2015-onderwijskansen. Sectie 1.2: Toelichting: Marokkaanse, Turkse en Antilliaanse leerlingen krijgen bij het constant houden van IQ opleidingsniveau ouders en geslacht een iets hoger advies voor het voortgezet onderwijs dan autochtone leerlingen. Zie ook https://t.co/R0rhoyFOJD

DanielleDefoe
DanielleDefoe1 dec. 2016 - 14:04

In de jaren 60 van de vorige eeuw werd er onderzoek gedaan naar achterstanden bij arbeiderskinderen in grootstedelijke milieus en op het platteland. Ook van huisuit Friestalige kinderen bv. hadden het moeilijk, lang voordat de eerste gastarbeider voet op Nederlandse bodem zette. Die kinderen hebben het vaak nog steeds moeilijk in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, maar dat is naar de achtergrond verdwenen nu alle belangstelling is verschoven naar migranten kinderen.

Sardar2
Sardar21 dec. 2016 - 17:55

@ DrPangloss 1 december 2016 at 14:29 “Waar blijkt dat uit?” Grappig. Je vraagt de rover eigen werk te bewijzen! Het zoeken naar bewijs binnen instituties betekent het werk van institutie zelf uit te leggen! Tot zover het gebaseerd is op Nederlandse (mono) culturele onderwijssystematiek zal het discriminerend werken in het geval van migranten. Vooral waarderingsmethodieken en aan cultuur en lange geheugen (erfgoed) relateerde invulling van onderwijs is compleet nadelig voor hen die niet geen wortels hebben in historische opzichten. Zelfs IQ-test zijn qua lange en korte geheugencriteria gericht aan alleen blanke ontwikkelingen. Mijn eigen werkervaring telt zwaarder dan welke bron dan ook. Ik heb in de laatste twintig jaar gericht gewerkt aan overstap naar hoge onderwijs van jongeren uit laagopgeleid blanke en migranten omgeving. En deze bevestigen mijn visie. Kortom, tot het onderwijssystematiek niet hervormd is naar diversiteit blijft de oude wonden bestaan!

Sardar2
Sardar21 dec. 2016 - 18:03

@ DanielleDefoe 1 december 2016 at 15:04 Het centraal stellen van migrantenleerlingen is niet in contrast met aandacht op jongeren uit lage milieu. Gezien het feit dat overgroot deel van migranten naar laagste niveau veroordeeld zijn en daarin bijna de meerderheid vormen, is wat jij als beweert geen verwijt maar een logisch feit. Mits men zou beweren dat ook daar “eigen volk” moet “eerst” komen!

DanielleDefoe
DanielleDefoe1 dec. 2016 - 22:33

Bidar de arbeiderskinderen hebben gezelschap gekregen van arbeiderskinderen met een migrantenactergrond. Beide groepen hebben niet zelden een achterstand. Niet meer niet minder.

ikdus2
ikdus21 dec. 2016 - 9:55

als leerlingen op subjectieve gronden zoals werkhouding worden beoordeeld zou de leraar totaal geen rol mogen hebben in het schooladvies. beperkt gunfactor, onbewust uitsluiting en onmacht van gezagsgetrouwe niet assertieve ouders zouden geen rol mogen spelen in de beoordeling. de cijfers en niks anders dan de cijfers zouden leidend moeten zijn. leraren zijn ook maar mensen en dat zou niet ten koste mogen gaan van de toekomst van anderen.

3 Reacties
Eugene Klein
Eugene Klein1 dec. 2016 - 14:26

"de cijfers en niks anders dan de cijfers zouden leidend moeten zijn." Onzin. Schooladvies is meer dan alleen cijfers. Onderschat intermenselijk contact, leermethode, etc niet, is wat moeilijk in cijfers is uit te drukken. Maar van doorslag gevend of het potentieel wel bereikt kan worden.

Dunya2
Dunya21 dec. 2016 - 15:47

Cito resultaten zijn niet beïnvloedbaar door docenten. Een leraar kan daar moeilijk van afwijken. Docenten/leraren die De Haas heten met vooroordelen, kan je kind op school tegenkomen. Dat soort leraren kunnen je niets maken als je hoge cijfers haalt en een goede citoscore hebt. Bovendien kan je zelfs docenten/leraren die De Haas heten, overtuigen, als je werkhouding en cijfers er naar zijn.

ikdus2
ikdus21 dec. 2016 - 17:08

het zou niet aan individuele leraren moeten zijn om de cijfers te mogen overrulen op basis van een inschatting van zeer jeugdige nog in ontwikkeling zijnde leerlingen. laat leraren les geven en zich daarop richten. kortom objectieve benadering

de Haas
de Haas1 dec. 2016 - 9:05

Deze ongelijkheid in advies heeft niets met blank versus niet-blank of een niet-westerse afkomst te maken. Het heeft alles te maken met het opleidingsniveau van ouders. Dat zag je in de jaren zestig toen kinderen van het gewone blanke arbeidersvolk, en zeker ook dat van het platteland, ook gemiddeld slechter presteerden op het normale schoolwerk zoals veel van de kinderen van niet-westerse afkomst nu. De Cito-score heft het voordeel voor de verschillende groepen op omdat het dan veel meer een toetsing betreft die niet volgt op het schoolwerk. Waarom doen bepaalde groepen kinderen met een gelijke aanleg het dan bij schoolwerk minder? Omdat er thuis minder ondersteuning aangeboden wordt, vaak ook kan worden vanwege het lage opleidingsniveau van ouders, en ook nog eens dat hoger opgeleide ouders eventueel ook nog de mogelijkheid hebben om externe betaalde hulp in te schakelen. Zelf kreeg ik als kind van twee werkende laagopgeleide ouders het lagere school-advies "klein-mavo", oftewel hedendaags Theoretische Leerweg VMBO met grote twijfel, waarmee het eigenlijk een advies betrof om LEAO of LTS, oftewel het huidige kader-beroeps VMBO te gaan volgen. Uiteindelijk klom ik, net als destijds veel kinderen uit een arbeid- of plattelandsmilieu op via MAVO naar HAVO en later zelfs nog Atheneum. Mijn ouders konden mij daarbij niet ondersteunen, zeker ook niet middels betaalde externe ondersteuning. Deze "koninklijke weg" volgden destijds veel kinderen in het kader van de gestage verheffing van het volk. Hieraan was ook nog eens een landelijke campagne aan vooraf gegaan richting ouders om hun kinderen ABN te leren spreken. Bij ons thuis, in een middelgrote stad, werd onderling plat, d.i. met een sterk regionaal accent, gesproken en gebeurde dat buiten de steden nog sterker. Juist bij hoger opgeleide gezinnen werd altijd al ABN gesproken. Tenslotte zijn ouders die zelf een minder hoge opleiding hebben al heel snel trots en tevreden bij schoolprestaties waar ze geen objectief oordeel over kunnen vellen. Nu zie je precies hetzelfde bij kinderen van veelal lageropgeleide niet-westerse ouders waarbij nog een paar versterkende zake spelen. Veel te snel een idee van racisme in de schoolwerkbeoordeling terwijl dus andere oorzaken een rol spelen bij de slechtere prestaties ondanks een wellicht hogere aanleg. Aan aanleg heb je niet zoveel als je de basis van aangeleerde kennis en vaardigheden je niet eigen maakt. Daarnaast speelt bij een deel van de jongens met een niet-westerse achtergrond ook nóg meer dat ouders al veel te snel trots en te weinig kritisch zijn. Dat verklaart ook waarom veel van hun dochters het beter doen dan hun broertjes maar er na een afgesloten opleiding voortgezet onderwijs minder mee (mogen) doen.

8 Reacties
SpijkerMaarten
SpijkerMaarten1 dec. 2016 - 9:38

Of je de vooroordelen over de etnische afkomst volledig uit kan vlakken weet ik niet, maar dat het hier voor een groot deel over sociaaleconomische afkomst gaat, ik denk dat je daar gelijk in hebt.

Zandb
Zandb1 dec. 2016 - 11:21

Nou, de Haas, dat "blank of niet blank op een niet-westerse afkomst" nou helemáál niets mee te maken heeft, dat valt zelfs niet uit uw reactie te concluderen.

de Haas
de Haas1 dec. 2016 - 11:38

Ik kan je, zelf wiskundedocent en mentor in het voortgezet onderwijs, verzekeren dat een docent bij het nakijken van een toets of beoordelen van een prestatie of vaardigheid niet meer of minder punten toekent bij gelijkwaardige mate van fouten of goede antwoorden, prestaties, of vaardigheden afhankelijk van enige etnische achtergrond of huidskleur van de leerling. Wat buiten wat ik al schreef, ook nog een versterkende negatieve of juist positieve invloed kan hebben, is de samenstelling van een school. Zo zullen zogenaamde meer "zwarte" scholen vaker zwakker scoren, net als vroeger, en in gevallen tegenwoordig nog steeds, scholen met gemiddeld een hoog aantal kinderen uit zwakkere blanke sociaal-economische milieus, dan scholen met een gemiddeld hoger opgeleid niveau. Dit effect heet "regressie naar het midden" waarbij de gemiddelde prestatie ook als meer normaal en dus acceptabel wordt ervaren door de leden van de betreffende groep.

Gerygrr
Gerygrr1 dec. 2016 - 11:57

Inhoudelijk ben ik het hier totaal mee eens! Ik ben gepensioneerde leerkracht en heb ooit moeten knokken om toegelaten te worden tot de hbs. Ik was maar een meisje en mijn vader ongeschoold arbeider.... daarna macht ik niet studeren, onderwijzeres worden was mooi genoeg voor een meisje uit mijn klasse. Nu een toevoeging vanuit de praktijk van de verwijzingen en als reactie op het artikel in VN. Nergens werd mij duidelijk dat beide heren ooit dezelfde score hebben behaald. Daarnaast is één puntje verschil vaak al aanleiding om niet te worden toegelaten tot het vwo. De selectie vindt dus plaats aan de poorten van de scholen voortgezet onderwijs, zij hebben vaak een ondergrens voor toelating. Bij twijfel worden aanvullende gegevens gevraagd over werkhouding thuissituatie en dergelijke. Het is niet zo vreemd dat daarbij leerlingen uit de kringen van hoog opgeleide ouders meer kans van slagen wordt toegerekend. Dat gaat dan bv. Over hulp bij het maken van huiswerk en een eigen kamer waar gestudeerd kan worden. Waarom doen scholen dat? Logisch om de leerlingen binnen te krijgen die het eigen imago helpen..... je krijgt een goede naam en een hoog slagingspercentage! Gezakte leerlingen leveren financiële straffen op. Ik geef dus hierbij vooral het systeem de schuld, met zijn negatieve financiële prikkels. Het gebruik van de resultaten van de almachtige CITO toetsen is met zijn vooral te talige toetsen mede oorzaak van het lager uitvallen van de scores van Nederlanders met een immigratie achtergrond. Het is dus een veelkoppig monster dat als schuldig moet worden aangewezen als oorzaak van de kloof in het onderwijs!

de Haas
de Haas1 dec. 2016 - 12:06

@Zandb & Bidar e.a. Ik zou me eens gaan verdiepen in het onderwerp drogredenen zodat je geen verklaringen zoekt waarvoor geen bewijs is terwijl er wel verschillend aantoonbaar ander bewijs is wat een verklaring biedt. Voor racisme in dergelijk veronderstelde mate door de docenten in het onderwijs wat dit effect verklaart is geen enkel bewijs (proof me wrong) en ook niet nodig gezien de verschillende aantoonbare oorzaken die ik noem en al eerder golden bij andere door zwakkere sociaal-economische omstandigheden belaste leerlingen en scholen. https://nl.wikipedia.org/wiki/Drogreden

Zandb
Zandb1 dec. 2016 - 14:24

de Haas: We hebben het hier over het bepalen van de schoolkeuze, het beoordelen van wat goed voor een lering is en niet over het beoordelen van toetsen/prestaties. Ik kan u ook van alles verzekeren maar als u uw eerste reactie nog eens terugleest, dan zult u, als u zichzelf tenminste nog begrijpt, zien dat bij het beoordelen van leerlingen "blank of niet blank of een niet-westerse afkomst" wel degelijk een rol spelen.

de Haas
de Haas1 dec. 2016 - 16:42

@Zandb Wat begrijp je nou niet aan de lagere en voor anderen hogere scores als gevolg van schoolwerk, d.i. toetsing van in lessen behandelde stof, die anders dan de Cito-toets dus sterk samenhangt met lager en hoger opgeleide ouders die hun kinderen kunnen helpen of juist nauwelijks, die eerder of juist niet snel tevreden cq trots zijn, en de lat verschillend hoger of lager leggen, omdat ze beter en kritischer, of juist minder goed weten in te zien hoe prestaties te beoordelen en daar wel of niet terecht tevreden over te zijn? Voor de verklaring van racisme die jij zo gretig omarmt heb je geen enkel bewijs terwijl de aantoonbare oorzaken die ik noem alles verklaren.

Zandb
Zandb2 dec. 2016 - 16:10

de Haas: "Leer eens lezen", sprak hij moedeloos.

FransBrinkman
FransBrinkman1 dec. 2016 - 8:41

Och, u vindt het ongeloofwaardig?

Dunya2
Dunya21 dec. 2016 - 8:19

Vooroordelen kunnen een rol spelen bij een schooladvies, maar dat niet alleen. Over het algemeen krijgen kinderen van laagopgeleide ouders minder begeleiding van ouders bij het onderwijs, wanneer ze naar het voortgezet onderwijs gaan, waar die begeleiding naar zelfstandigheid van kinderen nodig is. Het verschil tussen laagopgeleide mensen en hoog opgeleide mensen zit hem meer in de motivatie en doorzettingsvermogen, hoe ze in het leven staan en interesse in onderwijs en ontwikkeling van talenten, meer dan louter intelligentie. Die mentaliteit nemen veel kinderen over van hun ouders. Daarnaast zijn hoog opgeleide ouders bereid en in staat om hun kinderen zo nodig te helpen bij huiswerk en vragen. Mijn oudste kind van groep 8 heeft een vwo-advies gekregen, dat hoort bij zijn capaciteiten en intelligentie en leergierigheid. Uiteraard help ik hem bij het inplannen van zijn huiswerk en bij vragen. Motivatie om te studeren en het beste uit jezelf halen gaat vaak over van generatie op generatie.

5 Reacties
truusbeek2
truusbeek21 dec. 2016 - 9:38

Klopt maar als uw kind in de 2e klas VWO zit dan moet er toch echt wel de motivatie bij uw kind liggen en dan help uw hulp met vorderen van leeftijd kind steeds minder ook al is er wederzijds een open communicatie.

SpijkerMaarten
SpijkerMaarten1 dec. 2016 - 9:42

Maar zou je het kunnen voorstellen dat vooroordelen wel een rol spelen, maar dan over mensen uit een sociaaleconomische positie? Volgens mij is een van de taken van het onderwijs nu just om zo veel mogelijk uit kinderen te halen en door de ogenschijnlijke desinteresse en de ruwe bolsters heen te prikken. Als je toch al denkt: tja, dat doorzettingsvermogen heeft 'ie van zijn ouders, zal nooit goed klomen, zet je een kind ook op achterstand, of hij nu jan heet of Mohammed.

ikdus2
ikdus21 dec. 2016 - 9:58

doordat de randzaken goed op orde waren krijgt hij wel een vwo advies en een ander niet. dat is nog eigenlijk onzinnig. men moet kijken naar de resultaten die onder gelijke omstandigheden zijn behaald.

Dunya2
Dunya21 dec. 2016 - 11:50

@SpijkerMaarten Vooroordelen spelen een rol vanwege afkomst, maar ook wat betreft sociaal economische positie. Afkomst speelt een rol als ouders de Nederlandse taal slecht spreken. Weinig of niet, als ze behoorlijk geïntegreerd zijn. Het feit of ouders betrokken bij hun kind en school speelt ook een rol bij het schooladvies. Wat ik met doorzettingsvermogen bedoel is, dat ouders hun kind kunnen stimuleren en motiveren om zijn of haar talenten te benutten. Als je betrokken bent bij het onderwijs van je kind, kan dat kind een dergelijke houding van je overnemen.. Als je je kind een minderwaardig gevoel bij brengt, zal het de motivatie bij het kind dempen om zo goed mogelijk zijn best te doen. @Truusbeek Motivatie moet ook vanuit het kind komen. Of anders komt het kind zich zelf op een gegeven moment tegen, wanneer het onderwijs in een hogere groep moeilijker wordt. Wat ik bedoel is dat ouderlijke ondersteuning van een kind en hulp geven aan het kind, of zo nodig bijles/huiswerkbegeleiding inschakelen, dat verschil kan maken tussen vmbo of havo, dan wel havo of vwo. Garanties zijn er niet, wel optimaliseren van de kansen van je kind op het beste onderwijs. Het is geen toeval, dat mijn vader in eigen land, ik en mijn zus en broer academisch onderwijs gevolgd hebben en een passende baan gevonden hebben in Nederland. We hebben allemaal een buitenlandse naam, hoewel ik wel moet eerlijk bekennen dat ik er bewust gekozen heb voor buitenlandse namen van mijn kinderen, die hier goed uit te spreken zijn en moderne namen zijn.

Dunya2
Dunya21 dec. 2016 - 12:22

Ik vind ook dat je resultaten onder gelijke omstandigheden moet beoordelen. Alleen bij een twijfelgeval maakt met misschien wel uit of de ouders betrokken zijn bij het onderwijs van hun kind en een kind door zijn ouders geholpen kan worden. Vaak is er sprake van onvermogen bij laagopgeleide/buitenlandse ouders om hun kind te begeleiden naar beter onderwijs en is een kind meer op zich zelf gewezen. Nederlandse redelijk opgeleide ouders kennen de wegen beter naar hulp voor hun kind. Scholen kunnen buitenlandse/laag opgeleide ouders wegwijs maken door hen te wijzen bijvoorbeeld op huiswerkbegeleiding en bijles van kinderen op het voortgezet onderwijs tegen een kleine betaling. Ik heb bij een Marokkaans kind uit de klas van mijn kind door deze begeleiding een verschil zien maken van advies van lbo naar mavo.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon1 dec. 2016 - 8:17

Dit is een steeds terugkerende mythe. Met hetzelfde gemak had Pauw een aantal autochtone laatbloeiers met vergelijkbare onderwijshistorie kunnen uitnodigen. Een grootschalig onderzoek in opdracht van de Onderwijsinspectie uit 2011 toonde geen significante verschillen aan tussen schooladviezen van autochtone en allochtone leerlingen.

3 Reacties
SpijkerMaarten
SpijkerMaarten1 dec. 2016 - 9:26

Linkie?

DanielleDefoe
DanielleDefoe1 dec. 2016 - 13:41

http://www.geertdriessen.nl/nl/nieuws/advies-voortgezet-onderwijs-allochtone-leerlingen-wijkt-niet-af/

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon1 dec. 2016 - 13:48

@ SpijkerMaarten 10.26 Het lukt me helaas niet om met mijn tabletje een link te plaatsen. Onderzoek van Geert Driesen van Radboud Uni.

truusbeek2
truusbeek21 dec. 2016 - 7:47

TECHNISCH RAPPORT DEEL I – ONDERWIJSKANSEN De Staat van het Onderwijs 2014/2015 April 2016 Toelichting: Marokkaanse, Turkse en Antilliaanse leerlingen krijgen bij het constant houden van IQ, opleidingsniveau ouders en geslacht een iets hoger advies voor het voortgezet onderwijs dan autochtone leerlingen. Mijn vraag over scores heb ik terug gevonden Trouwens in interview in krant wist Nordin niet meer zijn score "ik dacht 542" Thomas had het wel exact 547. Gelijke toets andere score? Ook de inbreng van de onderwijzer, die ook een eindoordeel geeft, verduidelijkt het advies. Artikel in de krant schept vragen.

3 Reacties
RationeleBurger
RationeleBurger1 dec. 2016 - 14:16

@Truusbeek; Goede bijdrage. Jouw quote zegt eigenlijk wel genoeg toch. :) Bij correctie op IQ, opleidingsniveau ouders en geslacht blijken autochtone leerlingen zelfs benadeeld te worden ten opzichte van allochtone leerlingen. Ik ben het eens met Freeman een paar reacties hieronder; en ik quote: "Dit is de weerspiegeling van de ongelijkheden van onze maatschappij. Geïnstitutionaliseerde ongelijkheden."

Sardar2
Sardar21 dec. 2016 - 18:22

@ truusbeek 1 december 2016 at 08:47 “het constant houden van IQ” Een en hetzelfde IQ-test is al discriminerend voor hen die niet hetzelfde erfgoed, cultuur en sociale klasse delen. Het ergste zie je vooral waar jongeren uit autochtone en migratie achtergrond hetzelfde vragen moeten beantwoorden. Abstractiepotentie en cultuur gerelateerde geheugenwerk is anders onder autochtone en migrantenjongeren en jongeren uit lage of hoge sociale klassen. Een IQ-test, maar in het algemeen de waarderingscriteria’ moeten dan ook gebaseerd zijn op een diversiteitsmodel, of helemaal gezuiverd zijn van die verschillen. Omdat het laatste praktisch niet mogelijk is dan is diversiteit de enige uitgangspositie die discriminatie kan uit het systematiek verbannen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe1 dec. 2016 - 22:37

Een score van 547 is gewoon aanzienlijk hoger dan 542 al lijkt het verschil triviaal.

truusbeek2
truusbeek21 dec. 2016 - 7:28

Wat waren de scores?

[verwijderd]
[verwijderd]1 dec. 2016 - 7:14

--- Dit bericht is verwijderd —

7 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus1 dec. 2016 - 9:40

"Wat mij zo verbaast is dat toen ik nog in het onderwijs werkte er door middelbare scholen puur naar de CITO score gekeken werd en uit deze voorbeelden blijkt dat dat niet gedaan is." Dat blijkt helemaal niet uit deze voorbeelden. Wat eruit blijkt is dat leerlingen met gelijke resultaten op de lagere school een verschillend advies krijgen. "Maar twee leerlingen met exact dezelfde CITO waarbij de één naar het VWO ging en de ander naar het VMBO, dat heb ik nooit meegemaakt." Natuurlijk heb je dat niet meegemaakt. De leerling met een ander advies meldt zich immers niet bij jou aan de poort maar bij een ander. En nu maar hopen dat je tekenles gaf.

C1953
C19531 dec. 2016 - 11:53

Piet de Geus: Natuurlijk heb je dat niet meegemaakt. De leerling met een ander advies meldt zich immers niet bij jou aan de poort maar bij een ander. En nu maar hopen dat je tekenles gaf. Misschien zat Peterr wel in het basisonderwijs De Geus; zou zomaar kunnen. Of weet jij meer?

Piet de Geus
Piet de Geus1 dec. 2016 - 14:20

"Misschien zat Peterr wel in het basisonderwijs" Dan kan hij toch niet uit ervaring vertellen waar door middelbare scholen naar gekeken werd. En ook dan blijft dat irrelevant: een middelbare school kan wel puur naar de CITO-score kijken maar degenen die zich door de onderwijzer een andere kant op hebben laten adviseren zul je er niet zien.

Piet de Geus
Piet de Geus1 dec. 2016 - 15:51

"Had dus nooit direct iets te maken met de schooladviezen." Dus was je autoriteitsclaim inderdaad een valse. Wat jij nooit zegt te hebben meegemaakt is volstrekt irrelevant, want je hebt op dit gebied helemaal niks meegemaakt. "Had de school alleen naar de CITO gekeken, dan hadden ze hetzelfde advies gekregen. Nu was dat niet het geval, dus is het niet zo moeilijk om vast te stellen dat er niet naar de CITO is gekeken." En weer ontbreekt iedere logica. Ook toen wel naar de CITO werd gekeken was het advies van de onderwijzer vaak doorslaggevend. Op zijn minst voor jongens als Nordin die opkeken naar die onderwijzer en waarvan de ouders ook niet konden ingrijpen. Waar de middelbare scholen naar kijken doet er dan verder niet toe, want Nordin is nimmer aan de poort van een andere school dan het vmbo verschenen.

Piet de Geus
Piet de Geus1 dec. 2016 - 23:15

"dat zal volgens jou ook volstrekt irrelevant zijn." Inderdaad: anekdotisch bewijs uit de derde hand, afkomstig van mensen die vanuit hun eigen perspectief lopen te klagen ook nog. "neem jij wel eens iets van een ander aan?" Reken maar! Als twee sportjournalisten over hun ervaringen met CITO-toetsen en het studieadvies van onderwijzers vertellen, dan ga ik ervan uit dat hun verhalen kloppen en dat ze de gelijke CITO-uitslag niet verzinnen. Als een eigenwijsneus vervolgens met een valse autoriteitsclaim komt en beweert dat onderwijzers indertijd helemaal geen invloed op het schooladvies hadden (want zijn collega's klaagden dat ze zo weinig te zeggen hadden), zie ik echter geen enkele reden om van hem iets aan te nemen. Zeker niet omdat keer op keer is gebleken hoe funest de keer op keer op vooroordelen gebaseerde opinies van onderwijzers zijn voor de toekomstkansen van kinderen. Wat bij Pauw overigens ook nog eens werd bevestigd door die vmbo-onderwijzer die die te laag ingeschatte kinderen op school kreeg.

Piet de Geus
Piet de Geus2 dec. 2016 - 18:38

"Maar in dit geval is het dus gewoon uit eerste hand." Uit de dadergroep! Logisch dat die niet ineens blijk geven van zelfreflectie maar juist klagen dat ze nog niet genoeg te zeggen hebben. "Ben eigenlijk wel benieuwd waarop jouw autoriteitsclaim over dit onderwerp is gebaseerd" Die claim is er niet want ik gebruik geen drogredeneringen.

Piet de Geus
Piet de Geus4 dec. 2016 - 3:47

"Het is duidelijk dat je geen idee hebt welke procedures er gevolgd worden" Jij snapt maar niet dat daarbij kinderen het slachtoffer worden van beperkte mannetjes als jij.

Jaacob52
Jaacob521 dec. 2016 - 7:08

Ik zet een heleboel vraagtekens bij dit gesprek, uiterst tendentieus. Precies dezelfde Cito-eindscore? Ik geloof er niets van. De basisschool komt met een leidend advies dat gebaseerd is op 8 jaar ervaring met een kind, een eindtoetsscore (er zijn meer aanbieders dan alleen Cito) speelt hierbij slechts achteraf een zijdelingse rol. Wat betreft de middenschool, kijk even verder op deze site, daar staat een artikel over de middenschool, lees ook de commentaren aub.

6 Reacties
SpijkerMaarten
SpijkerMaarten1 dec. 2016 - 9:13

Op een paar punten na. Ff kijken voor je begint te schieten?

Piet de Geus
Piet de Geus1 dec. 2016 - 9:42

"Precies dezelfde Cito-eindscore? Ik geloof er niets van." Waarom zouden die sportjournalisten daarover liegen? "De basisschool komt met een leidend advies dat gebaseerd is op 8 jaar ervaring met een kind, een eindtoetsscore (er zijn meer aanbieders dan alleen Cito) speelt hierbij slechts achteraf een zijdelingse rol." Dat is pas sinds de bevooroordeelde kaste een leidender rol heeft gekregen en de objectievere Cito-toets op een zijspoor is gezet om daar alle ruimte aan te geven.

Gerygrr
Gerygrr1 dec. 2016 - 12:03

Piet de Geus, heb je het artikel gelezen? In het artikel staat duidelijk dat Noureddine het niet precies weet. De leraar had zijn resultaten bewaard en had daarin géén score gevonden.... Daarbij geeft de man Noureddine toe dat er wel wat mis was met zijn werkhouding! Ook is het bv zo dat een score van 542 echt geen ggoede score is voor toelating tot het vwo. Dat is te weinig!

Jaacob52
Jaacob521 dec. 2016 - 12:16

Beste Piet, die bevooroordeelde klasse is niet de meester of juf in de klas, maar Dekker aangestuurd door PvdA bewindslieden die de scholen dwingt zo te handelen. Men denkt nog steeds dat de mens en zijn mogelijkheden maakbaar zijn en heeft die objectieve Eindtoets aan de kant geschoven.

Piet de Geus
Piet de Geus2 dec. 2016 - 18:35

"In de jaren ervoor was de CITO leidend voor de middelbare scholen." Heb je de uitzending wel bekeken? En heb je mijn reacties wel gelezen? Wat voor middelbare scholen leidend is is volstrekt irrelevant als leerlingen zich daar niet aanmelden maar zich afgaande op de autoriteit van de onderwijzer op een lager schooltype aanmelden.

Piet de Geus
Piet de Geus2 dec. 2016 - 18:39

"Daarbij geeft de man Noureddine toe dat er wel wat mis was met zijn werkhouding!" En is dat nou niet bij uitstek waar doorheen geprikt moet worden?

Freeman2
Freeman21 dec. 2016 - 6:52

Dit is de weerspiegeling van de ongelijkheden van onze maatschappij. Geïnstitutionaliseerde ongelijkheden.

Bram Emanuel
Bram Emanuel1 dec. 2016 - 4:20

"Zij kregen dezelfde cito-score, maar waar Thomas naar het vwo mocht, moest Nordin ‘iets met zijn handen gaan doen’." Dezelfde score? Lijkt me wel heel toevallig. En hoe waren de cijfers over de rest van het jaar?

9 Reacties
Zandb
Zandb1 dec. 2016 - 7:48

Bram: Dit roept bij mij de vraag op wat u precies bedoelt: "Dezelfde score? Lijkt me wel heel toevallig."

mayhem
mayhem1 dec. 2016 - 7:59

Da's niet zo toevallig hoor, als twee klasgenoten dezelfde cito-score halen. De schaal gaat van 500 naar 550, waarbij het gemiddelde op 535 ligt. De bandbreedte voor een havo-advies ligt zo tussen de 538 en 544, vwo tussen 544 en 550. Dus heb je allebei een vwo-score gehaald, dan zijn er zeven mogelijke cito-scores. Dikke kans dat er in één klas twee leerlingen 546 halen.

Vuurrood
Vuurrood1 dec. 2016 - 8:52

Geniaal! Altijd weer een smoes of drogreden kunnen bedenken om te twijfelen aan een onderzoek. Vooral onderzoeken welke uw mening tegenspreken. U twijfelt aan de cijfers over de rest van het jaar? Wiens cijfers dan? Die van Thomas? Die van Nordin?

SpijkerMaarten
SpijkerMaarten1 dec. 2016 - 9:17

Je kan ook even kijken bram, het scheelde een paar punten. Maar volgens mij bevalt de boodschap je gewoon niet, dus ga je de grondslag in twijfel trekken.

truusbeek2
truusbeek21 dec. 2016 - 9:40

Zandb in kranteninterview gaf Thomas aan dat er een handje vol kinderen 550 max =hadden gehaald

Nick the Stripper
Nick the Stripper1 dec. 2016 - 10:56

Soms kan het niet kwaad even te googlen, want dit stond gewoon in het artikel in VN: ze zaten allebei in de VWO-range.

Bram Emanuel
Bram Emanuel1 dec. 2016 - 14:32

Er blijkt nu dat de ene 5 punten lager had gescoord dan de ander. Tenminste dat "meende" hij, want hij wist het niet meer zeker. Dat is nogal een groot verschil voor de cito score want die bestrijkt effectief maar een 30-tal punten omdat de verdeling niet homogeen is. De gemiddelde waarde is 535 maar de mediaan is 542. De meneer met 542 zat dus precies op de mediaan, dat wil zeggen, de score die het vaakst voorkomt. Dan maakt hem niet dom, maar ook niet bovengemiddeld slim. De klassieke middenmoter. http://educatie-en-school.infonu.nl/examen/129319-wat-is-de-verdeling-van-de-cito-toets-scores.html

Gerygrr
Gerygrr1 dec. 2016 - 15:25

Dezelfde scores hadden ze dus echt niet. Joris had een score van 547 dat is goed voor atheneum en gymnasium oftewel vwo. Havo is een niveau lager. Zie ook de duidelijke uitleg hieronder. In het artikel wordt nergens de score van Noureddine bewezen en dus is het een totaal uit de duim gezogen bewering die wat mij betreft een rectificatie van de kant van VN en Pauw rechtvaardigt!

DanielleDefoe
DanielleDefoe1 dec. 2016 - 17:51

De schaal loopt van 500 tot 550 maar de verdeling van de scores is enorm scheef. Hele lage zijn zeldzaam. 10 procent heeft een score tussen 500-530. De topt10 procent zit boven 540. Een klein verschil in de hogere regionen kan dus al een groot verschil maken voor de toelating. Toekomstige gymnasiasten zullen allemaal praktisch dezelfde score hebben.

L.Brusselman
L.Brusselman1 dec. 2016 - 3:56

Logisch toch stigma's en vooroordelen zijn nu eenmaal sterker dan rede. Ook/zeker in het onderwijs,dat was 40 jr geleden al zo. Mij wilden ze naar de Havenvakschool sturen ondanks dat Cito scores VWO veronderstelden.

Pater
Pater1 dec. 2016 - 2:29

Hierom is het plan van GL om de middenschool in te voeren een goed idee.

3 Reacties
ratio2
ratio21 dec. 2016 - 9:11

Zodat toekomstige VWO-ers en VMBO-ers een nog grotere bloedhekel aan elkaar kunnen krijgen? De ene irriteert zich aan het feit dat de leraar alles 3 keer moet uitleggen aan die idioten op de achterste rij die toch niet opletten, de andere irriteert zich aan die pedante zak op de voorste rij die elke dag in 10 minuten zijn huiswerk af heeft en altijd een 9 scoort. Ja, dat gaat helpen. 1 jaar brugklas vond ik (is al meer dan 20 jaar geleden) meer dan voldoende. Niet dat op het VWO alles altijd op rolletjes verliep, maar irritatie over en weer over kinderen die niks hoefden te doen om een 9 te halen tegenover kinderen die het na drie keer uitleggen nog niet begrepen was gelukkig beperkt tot dat eerste jaar.

msj_meijerink
msj_meijerink1 dec. 2016 - 11:18

@ratio Ik ergerde me altijd aan mensen, die anderen irriteerden door hun slecht gebruik van onze mooie Nederlandse taal! En dat is nog steeds een gevoelige plek op mijn ziel! :D

Bram Emanuel
Bram Emanuel2 dec. 2016 - 6:21

@ ratio Je hebt volkomen gelijk. Zo'n middenschool heeft alleen maar meer gepest tot gevolg voor de kinderen die het heel goed doen, en voor de kinderen die het heel slecht doen. Dat zie je trouwens heel duidelijk in de VS waar alle kinderen bij elkaar worden gegooid. Daar is de middelbare school een regelrechte hel voor de buitenbeentjes.