Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Partijtje tennis met de VVD

  •  
10-09-2012
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
De VVD wil ons verleiden om onze rechten overboord te gooien
Na twintig jaar communistische dictatuur in Roemenië, ontdekte ik in Nederland met bewondering de macht van het individu over de staat. Stel bijvoorbeeld dat je onterecht een boete krijgt. Op de achterkant van de thuisgestuurde bekeuring staat alles wat je dient te weten om in beroep te gaan. Hiermee stelt de staat zich kwetsbaar op. Want als je die kennis niet meteen zou hebben, zou het moeilijker voor je zijn om de strijd tegen onrecht te beginnen en sommigen zouden het opgeven.
Maar nu wil de VVD aan de spelregels morrelen en je leven moeilijk maken, door de staat veel sterker te maken. De VVD wil de grondwet veranderen. Hoe werkt het nu?
Wat wil de VVD? Volgens het voorstel van de VVD, moet het parlement een wet kunnen aannemen, die het verdrag verder uitlegt. Dan is de rechter niet meer verplicht om Wilders vrij te laten, maar de wet te volgen. Dus de nationale wet heeft daarmee dan voorrang gekregen op het internationale verdrag.
Is dat wenselijk? In Groot-Brittannië geeft het parlement een wet en de rechter volgt deze wet. Is de wet in strijd met een verdrag, vette pech voor het verdrag. Maar waarom zou je dat willen?
Neem bijvoorbeeld Alan Turing – één van de belangrijkste wiskundigen van de vorige eeuw. Hij heeft de code van de nazi Enigma-machine gekraakt, cruciaal voor de overwinning in WWII. Turing was homoseksueel en dat was in Groot-Brittannië strafbaar. Zijn geaardheid werd ontdekt en hij mocht ‘kiezen’ tussen de gevangenis of chemische castratie. Zijn borsten gingen groeien van de castratiehormonen, hij werd langzamerhand een vrouw. En pleegde zelfmoord. Achteraf dwong Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens Groot-Brittannië om de wet te veranderen. Voor Turing veel te laat.
Als Alan Turing Nederlander was geweest, zou hij zijn blijven leven. Want de rechter zou hem geen straf opleggen als de wet in strijd is met internationale verdragen. Dus in Nederland zou Turing snel bij de rechter de bal kunnen kaatsen en verder is de staat aan het zet. De staat moet dan tijd, geld en energie spenderen, moet naar de andere staten gaan en zeggen: “we willen dit verdrag opnieuw onderhandelen.” En dat gaat moeilijk. Dus de bal is voor een lange tijd bij de staat, en jij kan rustig door met je leven.
De Brit moet eerst weten dat de wet strijdig is met een verdrag, moet een heleboel geld aan advocaten uitgeven en een paar jaar bij Het Europees Hof of andere mensenrechteninstanties strijden. En ondertussen moet iemand als Turing in de gevangenis blijven of gecastreerd worden. Soms heb je geen tijd, geen geld, geen energie, geen intelligentie om naar een internationale mensenrechteninstantie te stappen. Je geeft het op.
Bovendien schenden staten internationaal recht vaker dan uitspraken van hun eigen rechters. Dat betekent dat als jij Turing zou zijn en bij een internationale instantie zou winnen, je thuis opnieuw de strijd moet beginnen om de wet aan te passen. Dus de VVD maakt de staat sterker en het individu zwakker; in strijd met haar ideologische belofte van een vrij individu en een zwakke staat.
Als het parlement altijd goed voor burgers zou zijn, zouden we geen grondwet nodig hebben, noch mensenrechtenverdragen. Zonder grondwet of verdragen is er een gevaar dat links aan de macht komt en wetten geeft om Wilders de mond om te snoeren. Of Wilders komt aan de macht en ontneemt de ‘links mensen’ hun rechten. Dat heeft hij in zijn eerste verkiezingsprogramma beloofd: “(Islamitische) radicalen kunnen grondrechten worden ontnomen.”
Het is zoals met Odysseus, die langs sirenen voer. Met hun verleidelijk gezang, lokten sirenen de schippers op de klippen. Odysseus liet zijn matrozen hun oren vol met was stoppen en zichzelf liet hij aan de mast binden. Hetzelfde doen we met verdragen en grondwetten: we binden onszelf en de staat vast, zodat we niet verleid zullen worden om onze rechten overboord te gooien. Het is daardoor slimmer om neutrale rechters verdragen te laten interpreteren en dit niet over te laten aan een parlement, dat in de waan van de dag wetten produceert. Ik pik deze valse spelregels van de VVD niet.

Meer over:

politiek, opinie
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (10)

Lucifer2
Lucifer210 sep. 2012 - 9:29

Ik begrijp het probleem niet zo goed. Verdragen worden doorgaans omgezet in wetgeving (implementatie). Deugt die wetgeving niet in het licht van het verdrag dan laat de nationale rechter die wetgeving in een individueel geval buiten toepassing. Twijfelt de rechter dan stelt hij prejudiciele vragen aan de internationale rechter die over het verdrag gaat. Dat alles is in het desbetreffende verdrag opgenomen, en die mogelijkheid tot prejudiciele vragen en/of die rechtsgang kun je nooit bij wet uitsluiten zonder het verdrag zelf op te zeggen. Een verdrag bij wetgeving verkeerd uitleggen kan dus niets opleveren.

Lucifer2
Lucifer210 sep. 2012 - 9:29

Toevoeging (vergeten), om in de beeldspraak te blijven : zonder Hawkeye (prejudiciele vragen) en zonder Umpire ( nationale rechter interpreteert verdrag rechstreeks en los van de implementatiewetgeving) geen verdrag.

mariatrepp
mariatrepp10 sep. 2012 - 9:29

Heel goed geschreven. De VVD is in veel punten zeer conservatief en staat voor een sterke staat. Op het gebied van waarden en mensenrechten is de VVD helemaal niet liberaal.

1 Reactie
Tom Meijer
Tom Meijer10 sep. 2012 - 9:29

"Op het gebied van waarden en mensenrechten is de VVD helemaal niet liberaal." Dat klopt. Sterker nog: de VVD is vanaf de oprichting geen liberale maar een conservatieve, vaak eigenlijk zelfs reactionaire partij geweest.

JoopSchouten
JoopSchouten10 sep. 2012 - 9:29

De VVD denkt haar neoliberale wereldbeeld maakbaar te maken door mensen monddood te maken.

1 Reactie
FransLenaen
FransLenaen10 sep. 2012 - 9:29

Hmm. Ik meen me te herinnerren dat veel van jouw linkse vrienden Geert Wilders veroordeeld wilden hebben, terwijl hij gebruik maakte van de vrijheid van meningsuiting. Voor de goede orde: ik ben tegen het voorstel van de VVD, maar uw verontwaardiging is selectief. En met neo-liberaal heeft het niets te maken, maar dat wist u al.

FransLenaen
FransLenaen10 sep. 2012 - 9:29

Het is wellicht niet fraai, maar een staat kan natuurlijk altijd een verdrag opzeggen. Het Internationaal Recht is in theorie leuk, maar recht kan uitsluitend functioneren als; 1. Iedereen het accepteert 2. Er straffen kunnen worden opgelegd door een omnafhankelijke rechter Aan beide criteria wordt vooralsnog niet voldaan.

1 Reactie
mihai2
mihai210 sep. 2012 - 9:29

@Frans ==Het is wellicht niet fraai, maar een staat kan natuurlijk altijd een verdrag opzeggen.== Nou en? Bovendien, men kan verdragen niet zo makkelijk opzeggen. Verdragen zijn juridisch bindende overeenkomsten. Als ik jou een huis verkoop en de sleutels in je hand leg, dan is het voor jou niet zo makkelijk om je aan het betalen te onttrekken. En ervaring leert dat heel weinig staten verdragen opzeggen. Er is geen enkel staat uit het VN gestapt of uit de mensenrechtenverdragen. Het aantal lidstaten van ICC is in tien jaar 121 geworden. Het aantal verdragen groeit exponentieel, terwijl opzegging vrijwel nihil is. ==Het Internationaal Recht is in theorie leuk, maar recht kan uitsluitend functioneren als; 1. Iedereen het accepteert== Zou dat in Nederland niet hetzelfde zijn? Als morgen 50% van de bevolking aan de linker kant van de weg rijdt, dan is het afgelopen met het recht. Ook ervaring leert dat de meeste staten, de meeste tijd het internationaal recht respecteren. ==2. Er straffen kunnen worden opgelegd door een omnafhankelijke rechter== Niet noodzakelijk. Bovendien schieten de internationale rechtbanken als paddenstoelen uit de grond. In 1900 bestonden er geen internationale rechtbanken. Daarna kwamen er het Internationaal Gerechtshof, het Permanent Court of Arbitration, International Tribunal for the Law of the Sea, WTO, Nuremberg + Tokyo, de Europese-, Inter-Amerikaanse en het Afrikaanse mensenrechtenhoven, het oneindige aantal tribunalen, zoals het Internationaal Strafhof, tribunalen voor Hariri, Rwanda, Cambodja, ex-Joegoslavie, Charles Taylor, Sierra Leone, Oost-Timor etc. Het idee dat machtige boeven terecht moeten staan, verspreidt zich als een olievlek: Bashir al Assad, Charles Taylor, Gaddafi, Mubarak, Saddam Hussein, Milosevic, Karadžic, Pinochet, Ceausescu of Pol Pot ontmoeten hun lot in de beklaagdenbank. Zelfs Bush durfde niet naar Zwitserland, bang voor arrestatie. Dus het aantal rechtbanken en 'the rule of law' groeien alleen.

[verwijderd]
[verwijderd]10 sep. 2012 - 9:29

ik ben er zeer voor dat internationale verdragen ondersgeschikt zijn aan het nationale parlement = de wetgever. dit parlement is democratisch tot stand gekomen. bij internationale verdragen wordt voor komende generaties bepaald hoe zij met van alles en nog wat om moeten gaan. wetten moeten veranderd kunnen worden, internationale verdragen ook nationale democratisch gekozen wetgevers zouden dit moeten kunnen

1 Reactie
arieroos
arieroos10 sep. 2012 - 9:29

[ik ben er zeer voor dat internationale verdragen ondersgeschikt zijn aan het nationale parlement = de wetgever.] Maar dat is ook het geval. Het Nederlandse Parlement kan gewoon besluiten om een verdrag op te zeggen.