Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Elke twee dagen wordt er een milieuactivist vermoord, al tien jaar lang

Meeste slachtoffers in armere landen en onder inheemse bevolking
Joop

Pamflet voor een optimist

  •  
27-03-2017
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
12482355274_f87fe71886_k

© cc-foto: Minister-president

Er is alle reden voor het herontdekken van een groene koers door de VVD. De VVD is in principe tegenstander van subsidies en zou dus bondgenoot kunnen zijn in de strijd tegen de directe en indirecte milieuvervuilende subsidies.
Mark Rutte schreef in 2008 het ‘Pamflet van een optimist’, waarin hij aangaf dat een ‘Groen Rechtse koers’ zijn grootste ambitie was. Hij noemde de Westerse afhankelijkheid van fossiele brandstoffen als één van de grote bedreigingen van onze tijd. Niet alleen vanwege de schaarste, ook vanuit geopolitieke overwegingen en het ‘wassende water’. Groen Rechts is een manier van denken, zei de heer Rutte. Eén die uitgaat van kansen en de vaststelling dat economie en milieu niet tegengesteld zijn. De staat moest naar zijn idee ‘groot denken en visie’ uitstralen.
In 2009 zei fractievoorzitter Rutte in de Kamer: “Ik heb altijd grote moeite gehad met de bio-industrie, met dat stapelen van varkens op een mensonwaardige manier. Dierenwelzijn staat voor ons zeer hoog op de verlanglijst. Het is zeer belangrijk. U kunt daarvoor altijd bij ons terecht”.
Inmiddels is het zover. Er is meer reden dan ooit om verschillen aan de kant te zetten. Om vanuit het overstijgend belang van een leefbare aarde voor komende generaties tot samenwerking te komen. Het concept van uitruil van tegengestelde standpunten via het Wouter Bos-kwartetspel is bewezen onwerkbaar gebleken.
Het concept van een duurzaam klimaatakkoord op hoofdlijnen zoals eminence grise van D66 Jan Terlouw dat heeft uitgewerkt met de voorzitters van 10 politieke jongerenorganisaties, van SP tot SGP en alles wat daar tussen zit, blijkt tegenstellingen te kunnen overbruggen zonder uitruil. Een klimaatkabinet is op dit moment het enig wenselijke en het enig haalbare vanuit het oogpunt van een leefbare aarde voor komende generaties. In elk geval zouden ChristenUnie, GroenLinks en Partij voor de Dieren, die van de klimaatorganisaties het “klimaatlabel A” hebben gekregen, in de voorbereiding daarvan betrokken moeten worden. En zeker ook D66, SP en 50PLUS (met “Klimaatlabel B)[1]. Een partij als de VVD zou onderdeel van een progressieve klimaatcoalitie kunnen zijn, indien de partij gehoor geeft aan de oproep van partijprominenten als Frank de Grave, Ed Nijpels en Pieter Winsemius die pleiten voor een groenere koers voor die partij. In het verlengde van de eerdere oproep van partijleider Rutte.
Er is alle reden voor het herontdekken van een groene koers door de VVD. De VVD is in principe tegenstander van subsidies en zou dus bondgenoot kunnen zijn in de strijd tegen de directe en indirecte milieuvervuilende subsidies. Het Planbureau voor de Leefomgeving stelde al vast dat er tenminste 5 miljard euro per jaar te besparen is door te stoppen met subsidies voor klimaatonvriendelijke activiteiten en dat de kosten voor het klimaatbeleid gehalveerd zouden kunnen worden wanneer voortvarend wordt ingezet op drastische vermindering van de consumptie van dierlijke producten.
Ook een herziening van het belastingstelsel waarbij de heffingsgrondslag wordt verlegd van arbeid naar grondstoffen, zou gunstige effecten kunnen hebben voor de werkgelegenheid en kostenverlagend kunnen werken voor het midden- en kleinbedrijf. Hans de Boer van VNO-NCW pleitte om die reden al voor een “Groenrechts” kabinet.
Een op termijn ongesubsidieerde agrarische sector zou toekomst kunnen bieden aan heel veel agrarische gezinsbedrijven die een eerlijke prijs krijgen voor hun producten, rechtstreeks van de consument en niet via subsidies. Het CBS maakte onlangs bekend dat tussen 1950 en 2016 6 van de 7 agrarische bedrijven gesloten zijn als gevolg van schaalvergroting. Die trend kan gekeerd worden via een kabinet zonder de traditionele landbouwpolitiek van het CDA.
Het gunbeleid van VVD en PvdA van de afgelopen kabinetsperiode heeft geleid tot een kiezersopstand die we niet eerder hebben gezien. Samen 36 zetels gekelderd. Terwijl GroenLinks, D66 en de Partij voor de Dieren samen 20 zetels wonnen. Jan Terlouw heeft 10 politieke jongerenorganisaties op een lijn gekregen. Dat zou voldoende uitdaging moeten zijn om vijf of zes partijen te zoeken die bereid en in staat zijn hun onderlinge tegenstellingen overboord te zetten en het Terlouwmanifest integraal uitgangspunt te maken van een nu te vormen klimaatkabinet.

Meer over:

politiek, opinie, groen,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (31)

Woeki Hypo
Woeki Hypo28 mrt. 2017 - 14:12

Pamflet voor een optimist Dit was geen sterk stuk van de schrijfster of de PvdD. Ik zie, dat de drie onderwerpen van kritiek, welke ik zelf verzameld heb, al door drie andere reageerders verwoord zijn op hun eigen wijze. Ik noem: Over landbouwpolitiek en de positie van de landbouw binnen onze markt economie: FransAkkermans1947, 28 maart 2017 at 10:58. Over subsidie en klassenpolitiek: Kees Stop, 28 maart 2017 at 09:40. Over GroenRechts: Cliff Clavin, 27 maart 2017 at 19:13. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

1 Reactie
Cliff Clavin
Cliff Clavin28 mrt. 2017 - 18:46

Hoi Woeki - dank voor de aardige complimenten! Groet, Frank.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194728 mrt. 2017 - 8:58

De PvdD doet haar best een mythe in stand te houden namelijk dat je zonder landbouwpolitiek het aantal agrarische familiebedrijven constant kan houden en dat er zo iets bestaat als een 'eerlijke 'prijs. Dat er steeds minder agrarische bedrijven zijn is te danken aan de stijging van de productiviteit die sinds het midden van de negentiende eeuw op gang kwam dankzij toepassing van nieuwe wetenschappelijke inzichten in vooral chemie, genetica en mechanisatie. Waren er in die tijd vijftig paar handen nodig om honderd mensen te voeden, dat is nu teruggebracht naar ongeveer twee. Daar hebben we de groei aan welvaart aan te danken en het zou goed zijn daar eens bij stil te staan voordat het kind met het badwater wordt weggegooid. Landbouwpolitiek heb je om verschillende redenen nodig. Het aanbod van landbouwproducten is mede afhankelijk van het weer en de natuur terwijl de vraag vrij stabiel is. Sterk fluctuerende prijzen zijn niet goed voor producent en consument vandaar de neiging van alle overheden om op de markten voor landbouwproducten in te grijpen. De prijzen moeten als het kan zo hoog zijn dat een boer kan investeren in productieverbetering maar weer niet zo hoog dat consumenten te weinig koopkracht overhouden voor iets anders dan voedsel. Er is niet zo iets als een 'eerlijke' prijs die op de markt tot stand komt. Dat is een mythe uit de tijd van het agrarisch populisme. (http://www.wikiwand.com/en/People's_Party_(United_States). De PvdD vertoont reactionaire trekjes.

Kees Stop
Kees Stop28 mrt. 2017 - 7:40

Hoe komt de PvdD er in hemelsnaam bij dat de VVD in principe tegen subsidies is? De VVD is juist voor subsidies, maar dan wel uitsluitend voor hun doelgroep. Nooit van de villasubsidies gehoord? En de subsidie verlaagde overdrachtsbelasting? Subsidie 100.000 euro schenken voor de villa vrij van belasting? Subsidie voor zonnepanelen op de villa? Subsidie windmolens om de winst voor bedrijven/investeerders te vergroten? En dat geldt nog in versterkte voor mate iemand als Hans de Boer van VNO-NCW met zijn “Groenrechts” kabinet, die is helemaal verslaafd aan subsidies. Noem mij 1 bedrijf dat nog 1 poot uitsteekt voor innovatie zonder subsidie op te strijken. Laat staan ''groene'' innovatie. Helemaal schandalig is de ZZP subsidie. Dure jongens die de ZZP subsidie niet nodig hebben gaan er extra van op vakantie en de bouwvakkers mogen hun subsidie afdragen aan de baas. Vraag maar aan Hans de Boer van VNO-NCW. Intussen staat Rutte3 al in de stijgers om de flexwet te herzien opdat een arbeider tot in de eeuwigheid geen vaste baan krijgt, de wet DBA aanpassen om de ZZP subsidie weer te legaliseren, doorbetaling bij ziekte af te breken etc. Allemaal subsidie voor bedrijven/ondernemers in de vorm van lagere lasten en dus hogere winsten.

Pater
Pater28 mrt. 2017 - 1:54

De Thieme die vlak voor de verkiezingen Klaver de les las dat hij niet genoeg aandacht had voor het milieu, ja, die Thieme komt nu met goede raad en met het Groenrechtse pamflet van Rutte aandragen, dat hij sinds 2008 totaal aan zijn laars heeft gelapt, zoals Thieme natuurlijk ook wel weet.. "Dat zou voldoende uitdaging moeten zijn om vijf of zes partijen te zoeken die bereid en in staat zijn hun onderlinge tegenstellingen overboord te zetten en het Terlouwmanifest integraal uitgangspunt te maken van een nu te vormen klimaatkabinet." Wat let je Thieme? Aan het werk! Biedt GL bijv. aan medeverantwoordelijkheid te nemen voor het beleid incl. natuurlijk de compromissen die Rutte, Bama en Pechtold gaan afdwingen!

Johan eldert
Johan eldert27 mrt. 2017 - 19:34

toch mooi dan marianne dat het door jou verguisde GL hier nu hard mee aan de slag is. maar ja, dat vereist wat marianne....compromissen durven sluiten

Patrick Faas
Patrick Faas27 mrt. 2017 - 19:30

Marianne Thieme, driemaal gefeliciteerd. Ten eerste: goede campagne. Veel GL-stemmers en twijfelaars kregen PvdD als advies bij die stemwijzers. Ik ook een keer. Ten tweede ook gefeliciteerd met de algemene verschuiving uw kant op, incluis de winst van GL. Het gaat goed met uw idealen. Als u niet meegevraagd wordt in een coalitie is dat slechts omdat ze genoeg zetels hebben, zoals u weet. Ook wel goed dat u namens groen, GL op scherp houdt als die regeringsbeleid moet gaan verdedigen. En ten derde ben ik het ook eens met de inhoud van uw positief gestemde column hier, dus (tot nader order) niets dan lof.

Cliff Clavin
Cliff Clavin27 mrt. 2017 - 17:13

Marianne Thieme maakt hier een fatale vergissing - en ze haalt goedkeurend Hans de Boer aan, om mijn indruk te bekrachtigen. Groen en rechts gaan niet samen, nooit. ------- Ik maak één uitzondering, mijn eigen Groen-Rechtse dystopia: 10% van de mensen gaat het heel erg voor de wind, wanneer we de huidige economische dwaalleer voortzeggen. Die mensen wonen in 'gated communities', en ook in 'gated steden'. Ze zijn perfect afgesloten van alle anderen. Ze hebben mooie woningen, leven duurzaam en groen. Er zijn in hun gemeenschappen heel goede en dure artsen, er is schoon drinkwater, men komt niets tekort, er zijn de fijnste eet- en drinkwaren, chique restaurants, de mooiste nachtgelegenheden, alle overige amusement is ook van topkwaliteit, en door de zegeningen van de wetenschap kunnen de inwoners wel 200 jaar oud worden, de onsterfelijkheid is binnen handbereik. De farma-industrie zorgt ervoor dat men er altijd 'happy happy' is. Er is heel dure beplanting, en men zo duurzaam bezig als maar kan, zelfvoorzienend eigenlijk. En men is zwaarbewapend, bovenop de hoge muren rondom mijn groene communities staan schutterskoepeltjes, zodat het precariaat, dat toch al minimaal tien kilometer afstand moet houden, desnoods afgeschoten kan worden. Dat noemt men: verstandig natuurbeheer. Thierry Baudet is de eerste jachtopziener in zulk een functie, van de community die New The Hague heet. 90% van de mensen zijn dus uitgesloten, en worden als dieren beschouwd en behandeld. Dat is mijn kijk op groen fascisme.

6 Reacties
Cliff Clavin
Cliff Clavin27 mrt. 2017 - 17:15

voortzeggen = voortzetten

Minoes2
Minoes228 mrt. 2017 - 4:48

Ik heb niets toe te voegen. Weet precies wat je wil zeggen en kan het niet beter verwoorden. Helemaal mee eens.

Paddy3
Paddy328 mrt. 2017 - 7:06

"Groen en rechts gaan niet samen, nooit." Wat een onzin. Ik ken genoeg rechtse mensen die investeren in duurzaamheid. Kiezen voor zonnepanelen, een elektrische auto rijden etc. Sterker in mijn gemeente was de lokale VVD ambitieuzer op het gebied van duurzaamheid dan Groen Links. Nu hebben we een Groen Links wethouder, maar qua duurzaamheid komt er maar weinig van de grond. Je moet niet zo in hokjes denken.

Cliff Clavin
Cliff Clavin28 mrt. 2017 - 10:43

@ Paddy (09:06u) - ik vrees dat je de portée van mijn toekomstvisie niet begrepen hebt. Dat rechts-georiënteerde mensen zonnepanelen en elektrische automobielen aanschaffen, is niet hetzelfde als het gegeven dat zij op antisociale partijen stemmen. Die partijen bekommeren zich voor geen iota om armlastige en zieke mensen. Zorg en huisvesting zijn bastions geworden die er niet meer voor hen zijn. Wie werkloos, ziek, of oud, of een combinatie van deze drie is, die wordt daarom gestraft, omdat het zijn/haar 'eigen verantwoordelijkheid' zou zijn. Zorg, sociale woningbouw, en ook het onderwijs, die zijn de laatste vestingen die door de mannen van het geld in hoog tempo gesloopt worden. Wanneer we niet uitkijken, dan worden mijn sombere toekomstvisioenen waar. De berichten uit de onderwijswereld zijn perfecte partes pro toto voor wat ongebreideld kapitalisme vermag aan te richten, lees de volgende twee stukken maar eens: http://harpers.org/archive/2015/09/the-neoliberal-arts/ file:///C:/Users/ubnlz07/Downloads/krisis-2013-3-01-halffman-radder.pdf https://www.uta.edu/huma/agger/fastcapitalism/10_1/giroux10_1.html Wanneer je ze geduldig gelezen hebt, moet je je realiseren dat deze criminele processen in alle geledingen van de westerse samenlevingen gaande zijn. Er is niets wat erop wijst dat deze afbraak binnen afzienbare tijd gestopt zal worden.

Cliff Clavin
Cliff Clavin28 mrt. 2017 - 10:46

@ Paddy - ik zag te laat dat de tweede referentie niet kan werken. Hier is hetzelfde verhaal, nu in het Engels: https://link.springer.com/article/10.1007/s11024-015-9270-9

Woeki Hypo
Woeki Hypo28 mrt. 2017 - 13:42

@Cliff Clavin, 27 maart 2017 at 19:13, Mee eens. Weer een mooie reactie. Ik heb een naam voor die nieuwe = neoliberale elite. We benoemen hen (duidelijk en politiek (in)correct) tot een nieuw mensapen soort, als opvolger van de mensen. Een nieuwe fase in de evolutie ((sociaal) darwinsme): De kensen. (kensen is een samentrekking van kennis en mensen) Daar zullen ze vast heel blij van worden. De term “kensen” drukt uit, dat in het neoliberalisme kennis als (derde) samengestelde productiefactor beschouwd wordt, naast kapitaal (kapitalisme, 2) en grond (feodalisme, 1). Bovendien zijn in de neoliberale economie, een wetenschap en product van de wetenschap, de belangen van deskundigheid (wetenschap / techniek) en oligarchie (feodaliteit) samengevallen. Volgens die neoliberale economie. Over de verhouding van de mensen tot de kensen kunnen we duidelijk zijn. De kensen behandelen de mensen, zoals de mensen de overige dieren behandelen. Dus naast een PvdD kunnen we ook een PvdM oprichten. Natuurlijk kunnen we ook al kensen in onze rijke en beschaafde geschiedenis herkennen. Wat dit betreft is er niets nieuws. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

[verwijderd]
[verwijderd]27 mrt. 2017 - 16:59

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
Okke2
Okke227 mrt. 2017 - 17:22

Absoluut, behalve als je geen bovenmodaal verdiener in de buurt van een farmers market, eko winkel, of gegentrificeerd stadscentrum bent. Maargoed het is dan ook groenRechts, mij lijkt het ook leuk!

Sustainaboy
Sustainaboy28 mrt. 2017 - 8:27

@Okke. Als de mensen beneden modaal ook blij zijn met een maaltijd zonder vlees, of zeg als vroeger slechts zelden eens stukje vlees, dan kunnen ze voor minder geld prima eten. Geen enkel excuus. (maar dan moeten ze wel al die schreeuwend dure vleesvervangers links laten liggen).

Libertain
Libertain27 mrt. 2017 - 16:01

Honden zijn bij uitstek zeer sociale dieren. Op de foto bovenop staan haast allemaal met de rug naar Rutte. Ze hebben instinct.

4 Reacties
Haastig
Haastig27 mrt. 2017 - 17:55

Precies, ze zitten en liggen er ontspannen bij. Als ze hem zouden wantrouwen zouden ze natuurlijk naar hem gericht zijn, de oren omhoog of in de nek.

spagaat
spagaat27 mrt. 2017 - 18:27

Dat betekent dat ze hem vertrouwen en beschermen. U probeert iets in te lezen dat er niet is.

Libertain
Libertain28 mrt. 2017 - 7:12

Tuurlijk, heb ik mijn zicht laten vertroebelen door het feit dat ik nog steeds op de door hem bij de vorige verkiezingen beloofde 1000 euro blijf wachten. Tevens beweerde hij de Premier van alle Nederlanders te zijn terwijl in de loop der jaren bleek hij enkel het Premier van witte boze autochtonen te zijn. Tja, de honden begrijpen het zeker beter.

Haastig
Haastig31 mrt. 2017 - 15:48

Libertain 28 maart 2017 at 09:12 "Tja, de honden begrijpen het zeker beter." Dat zomaar kunnen. Ze vinden waarschijnlijk geld echt niet belangrijk. Anders dan mensen die nogal eens zeggen geld niet belangrijk te vinden, totdat ze het niet krijgen van een ander. Ze merken waarschijnlijk ook dat hij geen onderscheidt maakt in de kleur van hun vacht; al zal Rutte waarschijnlijk wel een hond anders benaderen die naar zijn benen bijt.

Okke2
Okke227 mrt. 2017 - 15:43

Het zou mooi zijn.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen27 mrt. 2017 - 15:32

[Die trend kan gekeerd worden via een kabinet zonder de traditionele landbouwpolitiek van het CDA.] Dat kan zeker, op voorwaarde dat we genoegen nemen met minder efficientie, en dus met minder voedselproductie, en dus met een groter distributieproleem voor voedsel, en dus met een hogere prijs voor voedsel en dus met meer hongerdoden.

5 Reacties
FransBrinkman
FransBrinkman27 mrt. 2017 - 16:34

Je bedoelt dat het huidige overschot aan voedsel rechtstreeks naar Somalië wordt gevlogen om hongernood te voorkomen? En dat de Somaliërs dat straks niet meer kunnen betalen?

Mark Kremer
Mark Kremer27 mrt. 2017 - 17:15

Deze analogie is mijns inziens iets te simplistisch. Minder productie hoeft niet direct te leiden tot hongersnood; Er wordt immers wereldwijd voldoende voedsel geproduceerd om de wereldbevolking te voeden. Daarnaast zou een afname in vleesproductie meer ruimte bieden aan het produceren van plantaardig voedsel, wat vele malen efficienter is. Daarbij gaat er met onze huidige vorm van landbouw zeer veel uitstoot gepaard, wat op termijn in landen die al kampen met voedseltekorten juist zal leiden tot lagere landbouw opbrengsten als gevolg van langdurige droogte.

Robert3
Robert327 mrt. 2017 - 17:32

Zou je me even kunnen verhelderen, hoeveel hongerdoden hebben we momenteel in Nederland dan? Ik ben heeeel benieuwd naar je cijfers. Ik geloof namelijk nul.

Johan eldert
Johan eldert27 mrt. 2017 - 19:33

[ Jansen & Jansen 27 maart 2017 at 17:32 [Die trend kan gekeerd worden via een kabinet zonder de traditionele landbouwpolitiek van het CDA.] Dat kan zeker, op voorwaarde dat we genoegen nemen met minder efficientie, en dus met minder voedselproductie, en dus met een groter distributieproleem voor voedsel, en dus met een hogere prijs voor voedsel en dus met meer hongerdoden. Log in om te reageren ] factfree geleuter weer uit de rechtse hoek. momenteel wordt gemiddeld 35% van al t voedsel dat geproduceerd wordt voor menselijke consumptie gewoon weggegooid. Hoezo efficientie. daarnaast is het leuterkoek dat een distributrieprobleem ontstaat door lage productie. van logistiek heb je zeer duidelijk geen enkele kennis. en hongerdoden? dat heeft niet met onze voedselproductie te maken.echt je reactie is weer eens te bizar voor woorden.

Hjs2
Hjs228 mrt. 2017 - 5:49

Wereldwijd is niet honger maar obesitas het grote voedselprobleem, zelfs in arme landen neemt dat sterk toe. Er wordt teveel voedsel van te lage kwaliteit geproduceerd, met name producten die makkelijk in suiker kunnen worden veranderd. Honger heeft niets met beschikbaarheid te maken, hooguit met lokale problemen, zoals misoogsten, armoede, overbevolking. Een stukje verderop is (goedkoop) eten genoeg. Kwaliteit en verdeling is het probleem.

[verwijderd]
[verwijderd]27 mrt. 2017 - 15:23

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
korheiden2
korheiden228 mrt. 2017 - 8:44

Wel jammer dat we het klimaat in Nederland niet gaan redden. Maar vele maatregelen van Marianne Thieme c.s. zijn zeer sympathiek. Honger in de wereld heeft alleen te maken met mismanagement, dictators e.d. Kijk maar naar Zuid-Soedan, zelfs hulpverleners worden uit de lucht geschoten. Ik begrijp ook nooit waarom we hier kassen hebben voor tomaten en paprika's, terwijl de zon rondom de Middellandse Zee volop schijnt. En waarom heel Brabant vol varkensstallen staat. Maar ja we moeten ergens ons geld mee verdienen. Lastig allemaal.