Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

China klaar om Oceanië in te lijven

Nieuwe overeenkomst betekent grote machtsuitbreiding in gebied
Joop

Pak guerrillastrijders hun paspoort af

  •  
14-03-2013
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
RTEmagicC_boekhan.jpg
Vechten gaat een brug te ver. Het is vooral een daad waarmee een mens zich buiten de gemeenschap van de Nederlanders plaatst
Vroeger verloren Nederlanders die in vreemde krijgsdienst traden, vrijwel automatisch het Nederlanderschap. Dat overkwam bijvoorbeeld de linkse activisten die zich tijdens de Spaanse burgeroorlog aansloten bij de internationale brigades om strijd te leveren tegen Franco’s fascistische rebellen. Ze mochten na terugkeer blij zijn dat ons land ze als statenloze toeliet. Ook na de Tweede Wereldoorlog kregen zij dat Nederlanderschap vrijwel nooit terug.
Een dergelijke wetgeving is het enige antwoord dat Nederland kan geven als staatsburgers zich gewapenderhand willen mengen in buitenlandse conflicten, of dat nu formele oorlogen zijn, burgertwisten of opstanden. De Tanja Nijmeijers en de jihadisten uit de polder mogen rustig ten strijde trekken maar zij verliezen door die daad automatisch hun Nederlanderschap en zij komen er nooit meer in. En eruit is eruit. Niet “klinkeren” maar de grens over zoals dat gebeurt met ongewenste vreemdelingen die als een bedreiging worden gezien voor de staatsveiligheid.
Te allen tijde? Zonder genade? Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin de regering er geen bezwaar tegen heeft, dat Nederlandse burgers in vreemde krijgsdienst treden. Je regelt het dan zo dat de wet op het verlies van Nederlanderschap niet wordt toegepast als de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie een vergunning hebben verleend. Die verstrek je bijvoorbeeld aan Nederlanders die ook een Turks paspoort hebben en door Ankara opgeroepen worden voor de dienstplicht. Tenslotte is Turkije net als Nederland een lid van de Navo en het principe van dat bondgenootschap is “een voor allen, allen voor één”.
Maar zonder zo’n vergunning is het definitief exit. Ook voor jongens en meisjes die minderjarig zijn en zich onttrokken hebben aan de ouderlijke macht.
Waarom is dit de enige juiste aanpak? Nederland kan het niet hebben dat zijn burgers zich zonder officiële toestemming mengen in gewapende conflicten omdat dit de positie van ons land ernstig kan schaden en onschuldige burgers in gevaar brengt. Daarom dient het zich te distantiëren van iedereen die dat toch doet. De beste manier is dan om de handen van het land definitief van zo’n strijder af te trekken. Die kan dan uiteraard niet op de steun van onze ambassades rekenen, mocht hij in handen van zijn vijanden vallen.
Als zulke wetgeving tot stand komt, hoort daar uiteraard in binnen- en buitenland de grootste ruchtbaarheid aan te worden gegeven in ik weet niet hoeveel talen. Geen mens moet kunnen zeggen dat hij het risico van vreemde krijgsdienst niet kende.
Dit alles blijft natuurlijk beperkt tot gewapende deelname aan buitenlandse conflicten. Er is geen enkele reden om in dit kader de vreemdelingenwetgeving aan te passen of te verstrakken. Nederland is een vrij en open land. Dat behoort onlosmakelijk tot de nationale identiteit. Dat brengt die rood wit blauwe vlag tot uitdrukking en niets anders.
Daarom is er niets tegen, als Nederlandse burgers hun solidariteit betuigen met partijen in buitenlandse conflicten. Dat valt onder de essentiële vrijheden van meningsuiting, vereniging en vergadering. Maar vechten is wat anders. Dat is een brug te ver. Het is immers geen opvatting tot uiting brengen maar vooral een dáád waarmee een mens zich buiten de gemeenschap van de Nederlanders plaatst.
Wie zonder vergunning onder een ándere vlag oorlog voert, is vrij om dat te doen maar daarna niet meer welkom. Dat is principieel en tegelijk de alfa en de omega van het enige ontmoedigingsbeleid dat zal werken.
Het laatste boek van Han van der Horst is: Nederland, de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu

Meer over:

opinie, leven

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (75)

koos3
koos314 mrt. 2013 - 10:02

"Ze mochten na terugkeer blij zijn dat ons land ze als statenloze toeliet. Ook na de Tweede Wereldoorlog kregen zij dat Nederlanderschap vrijwel nooit terug." Naar ik ben geïnformeerd hebben alle 25.000 Waffen SS-ers hun paspoort terug gekregen, behalve diegenen die werden verdacht van ernstige oorlogsmisdaden.

GingerTed
GingerTed14 mrt. 2013 - 10:02

Helemaal eens, al zal er wat mij betreft (en niet ook vanwege wetten?) zolang ze staatsburger zijn zeker ook eerst gekeken moeten worden of er niet eerst nog vervolging en eventuele straf van toepassing is voor gepleegde misdaden alvorens ze uit te zetten.

FransLenaen
FransLenaen14 mrt. 2013 - 10:02

Prima idee en dit betekent vanzelfsprekend ook dat dienen in het Turkse leger de consequentie heeft dat men dan het Nederlandse paspoort kwijtraakt.

GingerTed
GingerTed14 mrt. 2013 - 10:02

Sowieso zullen we deze Jihadstrijders natuurlijk ook, eerder nog dan ze in Nederland te berechten, ze net als in andere gevallen uitleveren aan de landen waar ze gestreden hebben als deze daartoe verzoeken, tenminste als deze landen (weer) een min of meer acceptabel bestuur hebben. Uitleveren aan landen als het beschaafde Tatarstan, wat ook ernstig last heeft van terreur gepleegd door deze overal ter wereld door het Arabisch schiereiland geronselde Jihadstrijders, bijvoorbeeld is zeer redelijk. We hebben Julio Poch om minder aan Argentinië uitgeleverd, en wie had hier op Joop daar veel op tegen, terwijl deze dat nog, als het al waar is, in dienst en als burger van Argentinië deed?

Lucifer2
Lucifer214 mrt. 2013 - 10:02

Maatregelen als hier door van der Horst bepleit zijn in ieder geval onrechtmatig waar het betreft personen met een enkelvoudige nationaliteit. Het is in het internationaal recht namelijk verboden iemand staatloos te maken, dat is een bottomline. En internationaal recht gaat boven nationaal recht, zelfs als het gaat om verkrijging en verlies van nationaliteit.

BasVV
BasVV14 mrt. 2013 - 10:02

Marcouch wil de terugkeerders juist intensief gaan begeleiden. Hun tere zieltjes zouden wel eens een deuk kunnen hebben gekregen.

JoopSchouten
JoopSchouten14 mrt. 2013 - 10:02

Het klinkt erg logisch maar ik probeer er toch gaten in te schieten. ; ) - Je creëert problemen voor andere landen. Is dat wenselijk? - Vergelijk dit eens met de 'economische oorlog' die nu woedt. Als je elders je diensten aanbiedt, zou je dan ook je paspoort moeten inleveren?

schleborsjki
schleborsjki14 mrt. 2013 - 10:02

@ - drammer - Het gaat hier over nederlanderschap, dus welk paspoort denk je? Door de knie schieten, is dat hier een dingetje, een gewoonte, een bij de wet vastgelegd iets? En wat heeft het je hier misdragen met het hele verhaal te maken? Je hebt e.e.a. uit te leggen. Maar dat zal ik niet van je vragen. Dat zou teveel zijn.

Bouwman2
Bouwman214 mrt. 2013 - 10:02

Voorlopig reis ik maar niet af naar het Midden Oosten want een simpele beschuldiging is al voldoende om je op te pakken en je voor jaren in een Argentijnse cel te laten belanden. Het is ook verder raar gesteld met de Nederlandse rechtsstaat. Nadat Fred Teeven eerder te kennen gaf dat alleen rijke mensen naar de rechter kunnen en minder vermogenden liever niet. heeft Fred het nu ook in het hoofd gehaald om op de stoel van de rechter plaats te nemen en te bepalen welke straf de magistraat moet opleggen. Kortom, over het verlies van je Nederlanderschap hoef je niet meteen in zak en as te zitten.

schleborsjki
schleborsjki14 mrt. 2013 - 10:02

@ - drammer - 'Zou het aan jou besteedt kunnen zijn ? Wat dacht je? Vertel..' Kleine kans, gezien de onzin die je aanhaalt.

Rootman
Rootman14 mrt. 2013 - 10:02

Zwart-wit gedacht is het een prima idee! Er is de afgelopen 2 jaar echter wel een niet aflatende propaganda gevoerd tegen Assad en voor het 'vrije Syrische leger', op de BBC, Al Jazeera, en ook nu in Frankrijk en GB gaat dit nog volop door. Pas de laatste tijd wordt er getwijfeld in de USA, Duitsland en bij ons. Die jihad-jongens hebben dit allemaal gezien, en hebben elkaar vervolgens gek gemaakt op facebook. Dan lopen ze van huis weg, lopen de echte jihadis vreselijk in de weg, en die paar die niet kapotgeschoten of onmiddellijk gevlucht zijn keren terug, met PTSD en wat training: niet meer in te passen in de maatschappij dus (dit is een echt probleem, maar wel grotendeels 'onze' schuld!!!). Maar het grijze gebied: degenen die slechts fanatiek deelnemen aan forums en op facebook: verbaal en intellectueel wat beter, en uiteindelijk blijkt dat ze een inspiratiebron voor jihadis zijn geweest. Maar ze hebben hun handen nooit vuilgemaakt. Ze zijn waarschijnlijk heilig vergeleken met al de idiote dingen die ik heb gezegd toen ik die leeftijd had! Is er dan wel verschil met de propagandisten in de media? Zeker als de propaganda wordt geloofd! Ook op deze site zijn er deelnemers die vrijwel kritiekloos pro-Israel, pro-Hamas, pro-Wilders, pro-Asscher, pro-EU-Brussel, of anti- moslim, anti-Amerika, anti- socialisme, anti prostitutie, of anti fascisme zijn, en waarschijnlijk ben ik er ook een van... Vanuit het gevoel of ideologie oproepen tot strijd is dan bijna natuurlijk, maar voordat je het weet ben je een terrorist! Bradley Manning en Julian Assange hebben volgens het Amerikaanse regime oorlogsverraad gepleegd, terwijl ze in mijn en vele andere (3e keer kandidaten voor de Nobel vredesprijs!) ogen helden zijn! Als je de moed hebt tegen een zeer dubieus regime te strijden, zoals dat van Uribe, met para-militaire commandos die een bonus krijgen voor het aantal gedode Farc leden (Falsos positivos), moet je dan geroyeerd worden? Welke opinies zijn politiek correct op het moment? Als je meevecht met de rebellen voor 2013 ben je een held, maar nu ben je ineens een terrorist! Voordat je het weet ben je een terrorist! Een biertje teveel plus een wazige dag, en je hebt een statement gemaakt dat je je nationaliteit kan kosten! Kijk uit voor de politiestaat!

frankie50
frankie5014 mrt. 2013 - 10:02

Beste Han, Op 4 mei gaan wij toch weer twee minuten stil staan. Eeuwig bedreigd, eeuwig machteloos, en de algemene passieve reactie zou dan een solidariteit betuiging moeten zijn, ik dacht dat wij van het verleden iets konden leren?

bruces
bruces14 mrt. 2013 - 10:02

Tijden veranderen. Legers ook.

koos3
koos314 mrt. 2013 - 10:02

"zoals in Nederland in moskeeën en andere islamitische instellingen" Nee, dat klopt niet, er is niet een moskee bekend waar ronselpraktijken plaatsvinden. Reken maar dat de AIVD dat goed in de gaten houdt. Dat was tien jaar geleden wel het geval. Overigens zijn er vanwege de moderne communicatie veel intensere ronselcontacten mogelijk, terroristische groeperingen maken daar volop gebruik van. Kijk eens op Youtube en zoek op Syrië en Jihad. Professionele wervingsfilmpjes met mooie muziek, poëzie, en heroïsche strijd. Daar kan geen Nederlandse imam tegenop. Als je daar een maal op ingehaakt bent, en je wordt Facebook-vriend van een ronselaar, die mogelijk net zo oprecht als jij bent, is, dan wordt je langzaam maar zeker verder gehersenspoeld en het net in gezogen. Totdat je een manier wordt geboden om voor 300 Euro naar Syrië te reizen en je aan te melden bij een of andere strijdgroep. Je hoort er dan bij, je bent deel van een grote familie van moslims. http://www.youtube.com/watch?v=sLNLc6KgfLM Het spreekt die jongeren die verloren op de winterse hoeken hangen erg aan. Het geeft hun leven een schijn van zinvolheid. Juist op die leeftijd zijn jongeren er gevoelig voor.

DikBrix
DikBrix14 mrt. 2013 - 10:02

Helemaal mee eens. Ik snap echt niet dat de AIVD blijkbaar die circa honderd Nederlandse 'Jihadisten' kent en vervolgens weer toelaat in Nederland, zonder enige consequentie, behalve dan door te zeggen dat de 'dreiging' toeneemt. Wat een flauwe kul. In dienst treden van een vreemde krijgsmacht, welke dan ook, buiten toestemming van de Nederlandse overheid, behoort te leiden tot ontneming van het Nederlands staatsburgerschap. Lijkt me duidelijk.

schleborsjki
schleborsjki14 mrt. 2013 - 10:02

@ - drammer - En weer TOTAAL je stokpaardje en VOLKOMEN off topic. Voel me overigens wereldburger en kijk neer op die pak-het-paspoort-af verhalen.

schleborsjki
schleborsjki14 mrt. 2013 - 10:02

@ - drammer - Als wereldburger maak ik deel uit van de bezettingsmacht alhier. Wen er maar aan. LOL.

denmol
denmol14 mrt. 2013 - 10:02

"Pak guerrillastrijders hun paspoort af" Als dit gaat om moslims die ten strijde trekken tegen Assad dan vind ik het een tegen het gedachtegoed van de PVV aanschurkende opvatting daar er vaker Nederlandse burgers dit soort acties hebben ondernomen en dat deze dit soort reacties nooit ontlokt hebben. Daarnaast is het ook nog zo dat als men zoals Han in dit geval doet deze mensen "jihadisten" noemt dan moet het in de ogen van de latente islamofoob wel fout klinken en reden temeer zijn hier kritisch naar te kijken en er uiteindelijk mee in te stemmen. Han gaat mijns inziens een aantal stappen verder om ervoor te pleiten deze mensen hun paspoort omdat ze "jihadist" zouden zijn af te nemen als dat juridisch al zou kunnen wat niet zo is maar voor domrechts heb je dan al je punt gemaakt en feiten of wat mogelijk is in een fatsoenlijke democratische rechtsstaat is dan niet meer van belang voor deze lieden. Als Han met dit soort oneigenlijke en juridisch onhoudbare prietpraat op dit forum komt, die wellicht de tongen losmaakt aan de domrechtse borreltafel, dan geloof ik dat hij hiermee zijn geloofwaardigheid als historicus wat mij betreft op het spel zet en eigenlijk verloren heeft.

lancelot2
lancelot214 mrt. 2013 - 10:02

Landgenoten, Als het om blanke Nederlanders ging, die b.v. tegen moslims hadden gevochten nou dan was de wereld te klein. Dan waren er demonstratie in verschillende steden geweest, met uitspraken die ik hier maar niet zal plaatsen. Maar in dit geval zijn er verschillende bij, die zalvende woorden spreken. En weet u wat? De hulpverleners staan al klaar om ze op te vangen bij terug keer. Dáár is Nederland héél goed in. :-(

EvertS2
EvertS214 mrt. 2013 - 10:02

Vechten onder vreemde vlag, of voor een vreemde strijdgroep; einde Nederlanderschap. Lijkt me duidelijk. Sowieso vechten. Maarja. Volgens mij kunnen legionnairs de Franse nationaliteit aanvragen, na drie jaar bewezen diensten. Lijkt me ook wel redelijk als je in principe toch drie jaar bereid bent geweest om te sterven voor het veiligestellen van Franse belangen. De Syrische strijdgroepen zullen niet zo coulant zijn, schat ik in. Als ze al winnen en die jongens het navertellen natuurlijk. Van wat ik lees is de kans op dat laatste niet zo groot. Dat zal de ronselaar er niet bij hebben gezegd, of in een bijzin over tachtig ofzo maagden. In werkelijkheid zal het bij hun eventuele terugkeer allemaal wel met een sisser aflopen; voor de rechter wegens vermoeden van deelname aan een terroristische organisatie en dan weer de straat op wegens onvoldoende bewijs. Een trauma hadden ze al bij vertrek lijkt me. Daarvoor wordt je in Nederland doorgaans alleen op vrijwillige basis behandeld tenzij je een gevaar bent voor jezelf of je omgeving. Maar ook dat zal dan toch eerst maar voor een rechter overtuigend bewezen moeten worden. Wachten op de eerste bermbom. Dan zal deze discussie wel weer oplaaien. Of ze blijken bekeerd te zijn tot pacifisme, ontgoocheld en een illussie armer na de gruwelen van een oorlog. Trieste van de zaak: Assad zit er nog en mensen sterven. Oorlogen zijn niet te winnen.

[verwijderd]
[verwijderd]14 mrt. 2013 - 10:02

Geldt dat nu ook bij in dienst treden van de VS ? Als we het principe ook daar van toepassing verklaren levert dat meteen een gigantische bezuiniging op op 'Defensie' uitgaven.

1 Reactie
GingerTed
GingerTed14 mrt. 2013 - 10:02

Heb je het idee dat deze jihadstrijders in dienst waren van en NAVO-land of zelfs maar een door VN of enig zinnig instituut?

GingerTed
GingerTed14 mrt. 2013 - 10:02

Helemaal eens. En heb jij dat ook goed begrepen Tanja Nijmeijer?

2 Reacties
koos3
koos314 mrt. 2013 - 10:02

Links Nederland laat haar vallen. Dag Tanja, je hebt geen vrienden meer hier.

Tom Meijer
Tom Meijer14 mrt. 2013 - 10:02

"En heb jij dat ook goed begrepen Tanja Nijmeijer? " Het zal wel weer aan mij liggen maar ik ben haar op Joop nog niet tegengekomen. Hm wat zeg ik nou weer.

[verwijderd]
[verwijderd]14 mrt. 2013 - 10:02

"Vroeger verloren Nederlanders die in vreemde krijgsdienst traden, vrijwel automatisch het Nederlanderschap" Guerrillastrijders treden natuurlijk niet in vreemde krijgsdienst maar vechten ertegen!

1 Reactie
HanvanderHorst1
HanvanderHorst114 mrt. 2013 - 10:02

Het is juridisch allemaal prima te formuleren. Niet moeilijk doen.

FrenkMahon
FrenkMahon14 mrt. 2013 - 10:02

Glad ijs, De rebellen worden in de EU en Amerika gezien als vrienden. Frankrijk en Engeland overwegen wapenleverancies ook zonder toestemming. http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/3409176/2013/03/14/Ook-zonder-toestemming-EU-wapens-leveren-aan-Syrische-rebellen.dhtml Welke problemen hebben zich voor gedaan met de Nederlanders die naar Libië en Tunesië zijn gegaan(niet degene die uitgezonden waren) om daar mee te strijden. De strijders in deze landen werden gezien als helden en mochten hun verhaal doen op de Nederlandse TV terwijl dezelfde strijders in Syrië een gevaar zijn voor de maatschappij terwijl men vecht aan de zijde die door Amerika en de EU wordt gesteund. Als mensen, die uit een oorlog komen, gezien worden als een gevaar voor de maatschappij waarom lopen vluchtelingen uit deze gebieden dan gewoon over straat. Vragen die ik niet kan beantwoorden terwijl mijn gevoel wel een bepaalde kant op gaat. Ik kan begrijpen dat de Nederlandse nationaliteit afgenomen kan worden wanneer je tegen Nederland de wapens opneemt, maar een nationaliteit afnemen omdat je met Nederland mee vecht gaat mij te ver.

1 Reactie
GingerTed
GingerTed14 mrt. 2013 - 10:02

Jihadstrijders zij wahabieten door Saoedi-Arabië, Koeweit, en de VAE geronseld, zoals in Nederland in moskeeën en andere islamitische instellingen, dus ook buiten de landen waar ze ingezet worden. Ze vechten in het geheel niet vóór de bevolking van enig land maar voor de wahabietische leer en de vergroting van de invloed en uiteindelijk macht in opdracht van hun leermeesters uit het Arabisch schiereiland. Ze vechten behalve niet voor de belangen van de getroffen bevolkingen dus al helemaal niet al helemaal niet in het belang van de VS of de EU of enig min of meer beschaafd land, de islamitische landen incluis. Wat ze wel doen is zich mengen onder meer serieuze rebellen die wél vechten tegen een hardvochtig regime, met de verleiding van veel wapentuig, opnieuw vooral dankzij hun vrienden van het schiereiland. De gewone rebellen krijgen wél wapentuig uit VS, EU, en andere meer beschaafde landen. maar in de chaos van de rebellie, en de inmenging van deze wahabieten, komt veel verkeerd terecht. Maar om nogmaals te onderstrepen dat het deze wahabieten en hun leermeesters in het geheel niet gaat om de getroffen bevolkingen is het misschien goed te weten dat verreweg de meeste van hun slachtoffers moslims zijn die zij gelijk beschouwen als alle andere ongelovigen zolang ze niet de wahabietische variant delen. Juist ook nadat een dergelijke groep ergens aan de macht is gekomen en alle weerstand van de voorheen heersende macht is gebroken vallen er slachtoffers en neemt de terreur die deze leer inherent aan zichzelf meebrengt veelvoudig toe. Bovendien strijden deze Jihadstrijders ook in islamitische landen waar het al eeuwen vredig is, moslims en christelijke minderheden al die tijd vredig samenleefden, en de regering door de bevolking als legitiem en tevredenstellend wordt ervaren. Goed voorbeeld is Tatarstan waar toenemend deze door de agressoren van het Arabische schiereiland geïnspireerde Jihadstrijders opduiken en bijvoorbeeld vorig jaar de liberale, geliefde moslim en staatsman Jakoepov hebben vermoordt. Een maand daarvoor waarschuwde deze moslim en intellectueel een bevriende Nederlandse journalist nog voor deze volgens hem bedreiging van de beschaving in vele islamitische landen. Als je dan dus weet dat er ook Jihadstrijders in Nederlandse moskeeën en islamitische instituten actief geronseld worden via propaganda en studies (later ook in buitenlandse madrassa's) met subsidie van deze landen (Saoedi-Arabië, Koeweit, en de VAE), is het de hoogste tijd om behalve deze jonge mannen, ook deze instituten aan te pakken, en de geldstromen vanuit deze landen te blokkeren.

[verwijderd]
[verwijderd]14 mrt. 2013 - 10:02

Dit moet uiteraard ook gelden voor nederlanders die in het israelische leger gaan of die in zionistische nederzettingen verblijven.

1 Reactie
FransLenaen
FransLenaen14 mrt. 2013 - 10:02

Oké, maar dan wel gelijk oversteken. Het geldt dan óók voor Nederlanders die 60 jaar na dato nog steeds Israel niet erkennen en de terroristen van Hamas steunen (die in hun handvest nog steeds hebben staan dat Israel vernietigd moet worden).

[verwijderd]
[verwijderd]14 mrt. 2013 - 10:02

Han, even een vraag: "welk paspoort" wil jij deze mensen afpakken? Of nog beter, mogen ze kiezen welk paspoort ze het liefst kwijt zijn. Je zou ze ook door de knie kunnen schieten, of terugsturen naar het land van herkomst. Han , geldt dat dan ook als ze zich in ons land ook misdragen, of is dit weer iets anders? Als oude mensen worden berooft, juweliers worden gedwongen om hun waar af te geven, tassenroof etc, etc. Vertel, je hebt weer wat om uit te leggen.

4 Reacties
HanvanderHorst1
HanvanderHorst114 mrt. 2013 - 10:02

Even voor de duidelijkheid, drammer: als jij in vreemde krijgsdienst treedt, raak je volgens mijn model ook je Nederlanderschap kwijt. En Nederland kan alleen het Nederlanderschap afnemen. Niet een andere nationaliteit. Snap je dat? Verbannen voor ander geweld dan oorlog voeren kwam in de tijd van de Republiek voor. Dan werd je bijvoorbeeld uit Holland en Zeeland verbannen. Ook als je daar geboren en getogen was en je voorouders er al tien generaties woonden. Deze wijze van straffen is overal verdwenen.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen14 mrt. 2013 - 10:02

[Han, even een vraag: "welk paspoort" wil jij deze mensen afpakken? Of nog beter, mogen ze kiezen welk paspoort ze het liefst kwijt zijn. Je zou ze ook door de knie kunnen schieten, of terugsturen naar het land van herkomst.] Wat dan voor een volgende drammer weer zou kunnen leiden tot de vraag naar "welk land van herkomst" wil je ze terugsturen.

JoopSchouten
JoopSchouten14 mrt. 2013 - 10:02

"welk paspoort" Beetje domme vraag, vind je dit achteraf zelf ook niet? ... En je gewelddadige oplossing zegt ook een en ander over jou. Triest.

FrenkMahon
FrenkMahon14 mrt. 2013 - 10:02

"...., of terugsturen naar het land van herkomst." Heb je het over het land waar deze strijders geboren zijn of het land waar hun Opa en Oma geboren zijn?

insignia
insignia14 mrt. 2013 - 10:02

@ginger ted - ik had begrepen dat deze terroristen de volledige steun van de VS hadden, althans van Clinton (en Israel uiteraard). Recent is er een wijziging in dezewaardering opgetreden en is dat wellicht de reden dat dit bericht nu naar buiten komt?

1 Reactie
GingerTed
GingerTed14 mrt. 2013 - 10:02

De gewone rebellen, burgers van betrokken landen, die zich via rebellie verzetten tegen deze een aantal van de regimes als Syrië, Libië, e.a. steunen ze zeker in zoverre het gaat om het bereiken van een democratische omwenteling en meer kans op ontspanning. Maar de Jihadstrijders onder hen waar het hier om gaat zijn zeker niet allemaal burgers van betrokken landen, worden zeker geleid door krachten uit het wahabietische Arabische schiereiland die hen ook geronseld hebben, en zeker niet uit op vrijheid voor de burgers, maar invloed en macht voor het wahabisme. Vooral onder de burgers zullen, juist ook nadat ze macht hebben verworven, slachtoffers vallen, en zeker ook moslims zolang ze zich niet onderwerpen aan het wahabisme. Daar moeten de VS, Israël, maar ook vele moslims in nu nog vredige landen niets van hebben. maar dan moeten we deze kwaadaardige variant van de islam wel met wortel en trek uitroeien. Daar heeft de VS in de richting van het Arabische schiereiland, wat alleen vanwege de olie, zeker nog wat goed te maken. Ik begrijp dan ook niet dat ze, in plaats van ze te vriend te houden, ze juist deze landen niet binnenvallen. Ze hoeven alleen die wahabietische gekken er maar weg te werken. Niet alle bewoners daar zullen daar rouwig om zijn en in de rest van de wereld, zeker ook de islamitische, ook niet.

Fransss en Vrij
Fransss en Vrij14 mrt. 2013 - 10:02

Zomaar wat vraagtekens... Dus die Syrier met Nederlands paspoort die nu naar Syrië gaat om zijn moeder te beschermen tegen de legeraanvallen, krijgt hij een vergunning of mag hij nooit meer terugkomen? Dus die Nederlander die nu naar Syrië gaat om met zijn Nederlandse moeder en vader hun bedrijf in Syrië te verdedigen tegen de legeraanvallen/opstandelingen, krijgt hij een vergunning of mag hij nooit meer terugkomen? Als Nederland morgen met de NATO besluit Syrië aan te vallen, dan nog mogen de Nederlanders die daarvoor al vergunningsloos tegen Assad streden nooit meer terugkomen? Maar iedereen (inclusief geheime diensten) mag wapens of geld naar de opstandelingen sturen zonder zijn paspoort te verliezen? En als ik morgen voor Assad ga werken om de opstandelingen te verslaan, bv wapens inkopen/distribueren of iets anders heel ergs, maar ik vecht zelf niet fysiek, mag ik dan terug komen? En Nederland wordt voortaan direct gedwongen een standpunt in te nemen, want vergunning geven is het ergens mee eens zijn, toch? Als Turkije besluit de Koerden aan te vallen, verlenen we dan vergunning, stemmen we er dus mee in? Als Turkije besluit Griekenland aan te vallen, verlenen we dan vergunning? Als je 16 jaar en 9 maanden oud bent mag je je laten opleiden tot Nederlands soldaat, maar je mag voor je 18e niet de vergissing maken in je moeders land te gaan vechten? Een ontwikkelingsmedewerker moet eerst defensie bellen om samen met de bevolking hun project tegen een aanval van gewapende rebellen te mogen verdedigen? We doen niet moeilijk over een tweede paspoort, we zijn tenslotte tegenwoordig "wereldburgers", maar de liefde voor het land van je vader of moeder wordt bestraft, liefde voor je vrienden en het land waar je als ex-pat 10 jaar hebt geleefd wordt bestraft?

5 Reacties
HanvanderHorst1
HanvanderHorst114 mrt. 2013 - 10:02

Wapenhandel is aan strikte regels gebonden. Kijk maar naar de man die veroordeeld werd omdat hij materiaal aan Saddam Hoessein leverde voor biologische oorlogsvoering. Ik weet niet hoe het met de wapenexport geregeld is (ons land is een belangrijk wapenexporteur, dat dan weer wel) maar misschien moet hier ook eens naar gekeken worden. Geen verstand van. Ook niet van afspraken in NAVO- of Europees verband. Misschien een andere lezer wel. Je mag je zonder vergunning niet mengen in andermans oorlogen, ook niet om je moeder te redden. Nederlanderschap heeft nu eenmaal zijn voor- en zijn nadelen. Als Nederland in NAVO-verband ergens in actie komt zal dat gevolgen hebben voor het verstrekken van vergunningen. Maatstaf Staatsräson en buitenlandse politiek. Zo doen landen dat.

HanvanderHorst1
HanvanderHorst114 mrt. 2013 - 10:02

Wat die andere vragen betreft: daar zal inderdaad een heel gesteggel van komen in de Tweede Kamer. Let wel: de door mij voorgestelde aanpak betekent: je raakt je Nederlanderschap automatisch kwijt tenzij.

HanvanderHorst1
HanvanderHorst114 mrt. 2013 - 10:02

Vergeten, Frank sorry. Als je geen hoer mag worden voor je 21e mag je wat mij betreft ook geen soldaat worden voor je 21e. Verder kan vechten in het kader van de Nederlandse strijdkrachten natuurlijk nooit een probleem zijn.

HanvanderHorst1
HanvanderHorst114 mrt. 2013 - 10:02

"Liefde voor het land van je vader en je moeder wordt bestraft maar we doen niet moeilijk over dubbele nationaliteit". Hier is geen tegenstelling. Liefde voor je vader en je moeder wordt helemaal niet bestraft. Je moet je alleen niet in andermans oorlog mengen door de wapens op te nemen en je aan te sluiten bij een of andere militie zonder dat je daarvoor officiële toestemming hebt. Al die godvergeten moordenaars beweren dat ze de tirannen bestrijden, de grond der vaderen verdedigen of hun vrouwen en hun kinderen.

Qizilbash
Qizilbash14 mrt. 2013 - 10:02

Myth Buster staat er op je avatar. Past goed. Je durft tenminste kritische vragen te stellen. Je zou bijvoorbeeld ook kunnen vragen wat er moet gebeuren met Nederlandse "beveiligers" (huursoldaten) die voor Blackwater (berucht om doden van onschuldige burgers) in Irak hebben gewerkt, of met Nederlanders die vrijwillig in het IDF dienen en daarbij in de bezette gebieden geplaatst worden (schenden dus internationaal recht). De Nederlanders die in het Turkse leger dienen en daarbij mogelijk oorlogsmisdaden tegen de Koerdische bevolking plegen heb je al genoemd. Han van der Horst heeft totaal lak aan goed of fout, aan de omstandigheden (zoals je voorbeeld, terug om familie te beschermen daarbij verwikkeld rakend in de strijd) en wil alles afhankelijk maken van de geopolitieke en economische belangen van Nederland. In de toekomst leveren we dus Nederlandse burgers (na ze de Nederlandse nationaliteit afgenomen te hebben, anders wettelijk verplicht om ze te beschermen) niet alleen uit aan de VS maar mogelijk ook aan China en Rusland als dat de geopolitieke belangen van Nederland dient.

MartPos
MartPos14 mrt. 2013 - 10:02

Volgens artikel 15, lid 1 ""Het Nederlanderschap gaat voor een meerderjarige verloren: e.indien hij zich vrijwillig in vreemde krijgsdienst begeeft van een staat die betrokken is bij gevechtshandelingen tegen het Koninkrijk dan wel tegen een bondgenootschap waarvan het Koninkrijk lid is." In 1984 is de toevoeging "gevechtshandelingen tegen het Koninkrijk" erbij gekomen omdat in de VN is afgesproken om mensen zon min mogelijk statenloos te laten zijn. Dus interessant voorstel niet echt haalbaar lijkt me.

1 Reactie
koos3
koos314 mrt. 2013 - 10:02

Daarbij is de overheid nooit verplicht geweest om de nationaliteit te ontnemen. Ze had de mogelijkheid. Maar als het om substantiële aantallen gaat, dan is het ontnemen van nationaliteit toch wel problematisch, ook vanuit electoraal oogpunt. Daarom mochten die 25.000 SS-ers gewoon Nederlanders blijven na WO2, daarbij hadden ze allemaal aan het Oostfront gevochten, en zoals we allemaal kunnen weten, zijn het de nazi's die de Koude Oorlog een zo gunstig mogelijke begin-positie gaven. Zonder de nazi's was Stalin misschien wel de baas geweest in nog grotere delen van Europa, bijvoorbeeld, heel Duitsland.

[verwijderd]
[verwijderd]14 mrt. 2013 - 10:02

Ik vermoed, dat Han niets moet hebben van een export van Nederlandse 'jihadstrijders',waarover melding wordt gemaakt in de pers en hij daarover ineens in paniek schiet. Eenzelfde soort paniek die bij een aantal onder ons ontstaat bij het zien van een moslima in een boerka en die dan ook onmiddeelijk allerlei wetten willen veranderen voor die enkele honderden gevallen in onze samenleving.

1 Reactie
HanvanderHorst1
HanvanderHorst114 mrt. 2013 - 10:02

Nou Niek, er gingen destijds ook allerlei idioten met de Kroaten en de Serviërs meevechten. En nogmaals: denk aan Tanja Nijmeijer. Een goed georganiseerd land heeft dit soort eventualiteiten afdoende geregeld.

[verwijderd]
[verwijderd]14 mrt. 2013 - 10:02

Uiteraard moet je dat soort figuren meteen hun paspoort afnemen, maar ik begrijp de uitzondering voor Turkije alleen niet. Je gaat tenslotte nog steeds in "vreemde" krijgsdienst. Volgens mij worden die Turks/Nederlandse jongens trouwens niet opgeroepen maar worden ze of in hun nekvel gegrepen zodra ze boven een bepaalde leeftijd voet in Turkije zetten, of ze gaan vrijwillig. De Grieken doen trouwens het zelfde. Mijn ex zwager van Griekse ouders maar geboren in Australië, stond ook dienstplicht in Griekenland te wachten als hij daar naartoe zou gaan. Niks "één voor allen, allen voor één" Navo bullshit, het is een totaal idiote en onaanvaardbare situatie. Vooral als je bedenkt dat "Navo partners" Turkije en Griekenland al decennia lang op voet van oorlog leven. Maar ja, Turkije lag natuurlijk lekker gunstig bij het Rode gevaar en was een ideale lokatie om vol te pleuren met Amerikaanse raket bases. Dan wordt er plotseling een hoop onrecht en wantoestanden door de vingers gezien. En in Nederland wordt al lang met twee maten gemeten, de immigranten mogen net zoveel paspoorten als ze willen maar de NL emigrant raakt meteen zijn/haar paspoort kwijt zodra ze een andere nationaliteit aannemen. Ja, dan krijg je dit soort gelazer.

1 Reactie
dino_radja
dino_radja14 mrt. 2013 - 10:02

volledig met je eens dat de nederlandse nationaliteit veel te makkelijk te verliezen is. Nog idealer zou zijn om alle grenzen op te heffen, om te beginnen binnen europa. We zijn immers allemaal wereldburger, nederland is maar een denkbeeldig lijntje op de kaart.

[verwijderd]
[verwijderd]14 mrt. 2013 - 10:02

Ze komen gewoon terug Han. Links Nederland gaat ze opvangen als waren het aangespoelde zeehondjes onder de olie. Ze komen naast jou en mij wonen en weten zich heel stil te houden. Tot de groot Moeftie het signaal geeft, en dan mag je toekijken. We hebben het allemaal geweten, we waren op de risico's gewezen. In de jaren 30 en 40 zei de overheid dat roken goed voor je was, dat je er "moedig" van werd, handig voor de soldaten die naar het front moesten.

1 Reactie
koos3
koos314 mrt. 2013 - 10:02

"In de jaren 30 en 40 zei de overheid dat roken goed voor je was, dat je er "moedig" van werd, handig voor de soldaten die naar het front moesten. " Roken is gevaarlijk aan het front. Een sigaret zie je 's nachts van kilometers afstand, en geeft de bulls eye voor een sluipschutter aan.

Tarsus
Tarsus14 mrt. 2013 - 10:02

De in Nederland wonende Turk /Nederlander die zowel een Turks en Nederlands paspoort heeft zal tot 38 jaar in Turkije in dienst moeten. In deze periode kan hij ingezet worden tegen de Koerden. Deze Turkse krijgsdienst is geen vreemde zoals geschreven maar een dienst die onder de Navovlag plaatsvind. Het niet in Turkse krijgsdienst gaan en de dienstplicht afkopen kost minimaal 5112 euro,( als het onertussen al weer niet gestegen is) Dit is een leuke bijverdienste voor Turkije. Het wordt tijd dat deze chantage van Turkije eens stopt. Anders is de niet-soldaat allerlei rechten kwijt. Misschien even bespreken met Erdogan volgende week.

1 Reactie
koos3
koos314 mrt. 2013 - 10:02

De dienstplicht is niet verplicht. Turken kunnen afstand nemen van hun Turkse nationaliteit, maar dat is wel aan enige voorwaarden gekoppeld, zoals termijnen, leeftijd, etc.

koos3
koos314 mrt. 2013 - 10:02

Han zit in een Gordiaanse driedubbele knoop. Hij wil links politiek correct zijn, maar tevens wil hij de verwijten van extreem rechts ontlopen. En daarbij komt ook nog dat links Nederland Assad (zijn vriendje Ahmandinejad was zelfs op de begrafenis van Chavez) loopt te verdedigen, Assad is immers een halve socialist (Baath-partij). Daarbij steunt Assad het verzet tegen Israel. "Democratic Front of Liberation of Palestine" (DFLP) heeft het hoofdkantoor in Damascus, Hamas en Hezbollah worden via Syrië bevoorraad. De havens van Syrië zijn de enige Sjiitische havens aan de Middellandse Zee. Rechts Nederland verdedigt ook Assad, want van soennitische moslims valt geen goed te verwachten. Dat ze met z'n allen Sjiieten die homo's op straat ophangen, verdedigen hebben ze niet in de gaten, of ze vinden het niet erg. De knoop waarin links is terecht gekomen heet: "de vijand van mijn vijand is mijn vriend", en de vijand is natuurlijk Israël en de USA. En passant wordt dan nog even de linkse heldin Tanja Nijmeijer geofferd, want de FARC dat is eigenlijk vergane glorie. Maar het is moeilijk om visie te hebben als je in een meervoudige knoop zit, daarom komt Han met een draconische maatregel, waarin hij hoopt dat zelfs extreem rechts kan zien dat er af en toe wat redelijks uit de radicaal linkse hoek komt. In het kader van deze complexiteit moet de context worden gevonden van Han zijn standpunt, waar op zich wel wat voor te zeggen valt, en ook weer niet. Want het zijn tenslotte jongens, patat-jeugd, die zich door Youtube filmpjes een avontuur hebben laten inlokken waarvan ze zelf de consequenties niet konden overzien. Ze lopen daar de geharde Jihad-strijders in de weg, en worden gebruikt als kogelvanger of kanonnenvlees. Reis naar het einde van de Nacht? De dageraad? Niks daarvan, ze mogen nooit meer Nederland in. Das gesundes Volksempfinden is belangrijker. Het zijn de ouders van deze jongeren die aangifte hebben gedaan, en radeloos zijn. Het zal je kind maar wezen. Yeah yeah yeah yeah. Zonder deze ouders had de AIVD amper geweten dat het aan de gang is, hoorde ik een AIVD ambtenaar op de radio zeggen. Een warrige discussie, die het failliet van dogmatisch links kenmerkt.

3 Reacties
HanvanderHorst1
HanvanderHorst114 mrt. 2013 - 10:02

Links Nederland loopt Assad helemaal niet te verdedigen. En wat de Baath-ideologie betreft, die is door Michel Aflaq ontwikkeld nadat hij eerst heel veel naar de Eiar en de Grossdeutsche Rundfunk had geluisterd. Dat blijkt uit de nationaalsocialistische inslag van die ideologie.

HanvanderHorst1
HanvanderHorst114 mrt. 2013 - 10:02

Jij gaat er ten onrechte van uit dat links niet ziet welke krachten de vrijh eid en de democratie bedreigen. Niet erg. Je bent de enige niet. Het is een bekend frame van extreem rechts, dat zich door zijn tunnelvisie heeft ontwikkeld tot een soort negatief van het fundamentalisme en het jihadisme. Geert Wilders legt de koran bijvoorbeeld op dezelfde manier uit als Osama bin Laden. Zo onstaat een strategie die de vijand niet verzwakt maar versterkt omdat alles en iedereen op één hoop gegooid wordt. Datzelfde op één hoop gooien zie je veel als het gaat om het beoordelen van Israel. 't Is bij veel mensen of de Engelenburcht of het huis van Satan. Idem dito waar het gaat om de Palestijnen. en verder blijf ik vinden dat Nederland zich moet distantiëren van burgers die zich in andermans oorlog mengen. De beste manier lijkt mij het ontnemen van het Nederlanderschap.

Tom Meijer
Tom Meijer14 mrt. 2013 - 10:02

"Een warrige discussie, die het failliet van dogmatisch links kenmerkt." De enige die de 'discussie' warrig maakt dat ben jij. Ongelooflijk, je houdt het niet voor mogelijk.

koos3
koos314 mrt. 2013 - 10:02

Als de ouders van de adolescente Jihad-strijders wisten dat ze hun kind stateloos zouden maken vanwege hun aangifte, dan hadden ze liever hun mond gehouden. Dankzij de ouders weet de AIVD dat er 100 jongens (minimaal) naar Syrië zijn gelokt, niet door boze imams, maar door Youtube-filmpjes. Volgens Han moeten deze jongens levenslang boeten. Alsof er geen andere maatregelen denkbaar zijn. Marcouch opperde straf, tijdelijk innemen van hun paspoort, en behandeling van hun PTSS. Je wilt toch dat deze jongeren niet al te verknipt verder gaan met hun leven? Een volgende keer zullen (als Han zijn zin krijgt) deze ouders liever hun mond houden. Wat is dan de lange termijn winst?

1 Reactie
HanvanderHorst1
HanvanderHorst114 mrt. 2013 - 10:02

Ik denk niet dat mensen die zich in een buitenlands conflict mengen, therapie moeten krijgen. Die maken een heel drastische politieke keus. Dat heeft dan gevolgen. Dat heeft consequenties.

Tom Meijer
Tom Meijer14 mrt. 2013 - 10:02

Hoe zit het met huursoldaten die bv in Afrikaanse conflicten betrokken zijn (geweest)?

1 Reactie
HanvanderHorst1
HanvanderHorst114 mrt. 2013 - 10:02

Die zouden volgens mijn systeem hun Nederlanderschap verliezen.

denmol
denmol14 mrt. 2013 - 10:02

Waarom deze mensen weggezet worden als jihadisten is omdat het zo'n lekkere zweem heeft met moslimterrorisme waar we allemaal met recht want hier vele malen gepleegd zeer angstig voor zijn verder lijkt het mij geen enkel ander doel te dienen. Ik ervaar de term "jihadist" in dit geval als vergelijkbaar met de term "eerwraak" die als er sprake is van een familiedrama in een islamitisch gezin steevast in de Nederlandse media de kop op steekt om toch aan te geven dat het hier om iets anders gaat dan bij ons weleens gebeurt terwijl het vrijwel altijd gaat om jaloezie of andere vormen van onmin binnen een familie. Ik pleit ervoor om moslims te beschouwen als gewone mensen met gewone behoeften en de wens te strijden tegen onrecht en voor vrijheid ook zo te zien in plaats van er ongure benamingen die zouden duiden op iets subversief aan te geven.

1 Reactie
koos3
koos314 mrt. 2013 - 10:02

"Ik ervaar de term "jihadist" in dit geval als vergelijkbaar met de term "eerwraak" die als er sprake is van een familiedrama in een islamitisch gezin steevast in de Nederlandse media de ko......" Eerwraak is een kwalijke zaak, en komt veel bij moslims voor, maar niet uitsluitend en niet bij alle moslims. Jihad is de strijd tegen alles wat tegen de opvatting van een bepaalde islamitische subcultuur in gaat. Zo vechten de soennieten een jihad tegen de sjiieten, en ook omgekeerd. Niet alle moslims voelen zich echter geroepen om aan een jihad deel te nemen. De meesten niet. Die willen gewoon rustig wonen, en een saaie burger zijn. Jihad is net als eerwraak een kwalijke zaak, Jihad is nog erger, het propageert het oorlogvoeren.

rbakels
rbakels14 mrt. 2013 - 10:02

Volgens art. 15 lid 1 sub e van de Rijkswet op het Nederlanderschap verliest iemand het Nederlanderschap "indien hij zich vrijwillig in vreemde krijgsdienst begeeft van een staat die betrokken is bij gevechtshandelingen tegen het Koninkrijk dan wel tegen een bondgenootschap waarvan het Koninkrijk lid is". Anders dan in andere gevallen wordt hier geen uitzondering gemaakt voor het geval dat tot staatloosheid het gevolg zou zijn. Moet een Nederlander ook het Nederlanderschap verliezen als hij deelneemt aan gewapende conflicten waarbij ons land niet betrokken is? Ik vind dat een gebaar van machteloosheid. "Zich buiten de Nederlandse gemeenschap plaatsen" vind ik een dubieus argument. Hoewel populisten proberen ons een Amerikaans-achtig nationalisme aan te praten, voel ik mij slechts Nederlander omdat ik hier toevallig geboren ben, en de meeste van mijn voorouders (niet alle) ook Nederlander waren. Afpakken van het paspoort kan averechts werken. Dan hebben we helemaal geen controle meer over die mensen. En bovendien dwingen we ze dan welhaast om zich bij twijfelachtige groeperingen aan te sluiten. En waar Van der Horst helemaal niet aan heeft gedacht is dat guerillastrijders die tegen dubieuze regimes strijden onze sympathie verdienen. In dat opzicht onderscheiden ze zich van terroristen. De definitie van een terrorist impliceert dat die de burgerbevolking angst aanjaagt. Dat is veel eerder verwerpelijk. Opstandelingen strijden tegen regimes. Zoals onze Watergeuzen destijds tegen de Spanjaarden. Een beoordeling door de regering welke regimes onze sympathie verdienen is echter een brug te ver. dat zou ons land partij maken.

3 Reacties
koos3
koos314 mrt. 2013 - 10:02

Het gaat niet om gevechten tegen het Koninkrijk, dus dat artikel is niet van toepassing. Ik denk dat eerder artikel 14 va toepassing is, waarin gesteld wordt dat het verlies van Nederlanderschap optioneel is.

koos3
koos314 mrt. 2013 - 10:02

"Ik snap echt niet dat de AIVD blijkbaar die circa honderd Nederlandse 'Jihadisten' kent en vervolgens weer toelaat in Nederland" Ik ben er geen voorstander van dat de AIVD dergelijke macht krijgt, dat doet wel erg aan Gestapo of KGB denken.

HanvanderHorst1
HanvanderHorst114 mrt. 2013 - 10:02

Ik heb het eerlijk gezegd niet zo op allerlei rare amateurs die in warme landen de vrijheidsstrijder gaan uithangen en daarmee de echte strijders in dat land in gevaar brengen.

[verwijderd]
[verwijderd]14 mrt. 2013 - 10:02

Han krijgt steun uit onverwachte hoek? Han zijn artikel wordt geheel ondersteund door de Marokkaanse clubs die Lodewijk Asscher onder druk zetten, vanwege de verstrekte uitkering in het tweede paspoortland. Asscher wil deze uitkering versoberen in het kader dat het in ons land wat minder gaat. Als Asscher dat niet voorkomt zullen de Marokkaanse clubs een negatief stemadvies geven aangaan de Pvda. Chantage, verpakt in "jihad"? Het is duidelijk dat Nederland gebruikt wordt al melkkoe. Han krijgt steun uit onverwachte hoek, daar moeten hele grote vraagtekens bij geplaatst worden. Han flans de juridische onerbouwing van jouw plannen maar inelkaar. Het is tijd en het wordt tijd... appeltje eitje, ..toch?

1 Reactie
koos3
koos314 mrt. 2013 - 10:02

"Han krijgt steun uit onverwachte hoek?" Je bedoelt de PVV, neem ik aan, die heeft in deze exact hetzelfde standpunt.

basOoms
basOoms14 mrt. 2013 - 10:02

Maar Han. Gebeurde dat ook bij de Nederlanders die in Korea gingen vechten in de jaren 50 van de vorige eeuw?

1 Reactie
HanvanderHorst1
HanvanderHorst114 mrt. 2013 - 10:02

Die maakten deel uit van het Nederlandse VN-contingent. Het waren soldaten in het Nederlandse leger.

koos3
koos314 mrt. 2013 - 10:02

Ik heb er nog eens over nagedacht. Ik zal mijn standpunt zo kort mogelijk samenvatten, en dan laat ik de discussie. Ik vind het een slecht idee, wat Han oppert. ------ Ik denk dat het het beste is om een juridische weg te vinden om deze jongens aan te klagen, te straffen, en ze te behandelen voor PTSS en daarna ze terug de maatschappij in te begeleiden. ------ Ik denk dat dat de enige verstandige oplossing is. Helaas dan maar voor "das gesundes Volksempfinden". Marcouch denkt er net zo over. Ik ga ervan uit wat het beste is voor Nederland. Op een goede/kwade dag komen deze jongens uit de oorlog. Ze zijn psychisch een wrak. Als het aan deze jongeren niet wordt toegestaan om zich in Nederland te vestigen, als ze vervreemd worden van hun familie, hun vrienden, de stad waar ze zijn opgegroeid, de taal die ze spreken, de opleiding die ze hebben genoten, dan zijn ze ontheemd, vooral in psychisch op zicht. In land van hun nationaliteit zullen velen niet kunnen aarden. Ze spreken soms amper de taal. Een aantal zal illegaal in Nederland komen wonen, ze mogen hier niet werken, en zullen crimineel worden, crimineel van de ergste soort. Ze zijn immers psychisch beschadigd. Een aantal zal nog verder radicaliseren, en een terroristische aanslag gaan beramen, mogelijk een zelfmoord-aanslag. Ze hebben immers niets te verliezen. Dit is wat we zoveel mogelijk moeten vermijden, in ons eigen voordeel. Nu, verder laat ik het hierbij. Dank voor de discussie.

2 Reacties
HanvanderHorst1
HanvanderHorst114 mrt. 2013 - 10:02

Zo geformuleerd een alternatief dat ook het overwegen waard is.

Rootman
Rootman14 mrt. 2013 - 10:02

Goeie reactie!