Joop

Overstromingen Nederland, Duitsland en België direct gevolg klimaatcrisis

  •  
24-08-2021
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
214 keer bekeken
  •  
Roermond zet zich schrap voor hoogwater

© ROERMOND - Een caravan drijft voorbij in het hoge water van de Maas. Het hoge water wordt met name veroorzaakt door enorme regenbuien in het stroomgebied van de Maas in Belgie en de Ardennen.

Voor wie nog twijfelde: het extreme weer van de afgelopen weken, zoals de watersnood in Duitsland, België en het zuiden van Nederland en de hittegolven als in de Verenigde Staten, Siberië en rond de Middellandse Zee, zijn het directe gevolg van klimaatverandering. Dat blijkt uit nieuw grootschalig internationaal onderzoek. Deze extreme weersomstandigheden zullen naar alle waarschijnlijkheid jaarlijks terugkeren.
Dat het veel regent of dat er warmere dagen zijn is an sich niet heel uitzonderlijk, maar het is de hoeveelheid regen en de hoogte van de temperaturen die versterkt worden door de toegebrachte schade aan het klimaat door toedoen van de mens. Zo waren de stortbuien waarbij alleen al in Duitsland zeker 222 mensen om het leven kwamen, zo’n 20 procent heviger als gevolg van de opwarming van de aarde. Ook blijkt uit het onderzoek van de World Weather Attribution-groep (WWA), waaraan ook Nederlandse wetenschappers deelnamen, dat de Siberische hittegolf, maar ook de Australische bosbranden van de afgelopen twee jaar, te wijten zijn aan de klimaatcrisis.
Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van meteorologische metingen, computermodellen met hoge resolutie en peer-reviewed onderzoeksmethoden. Daarbij werd de frequentie van extreme regenval zoals in Duitsland, België en Nederland in het huidige verwarmde klimaat, vergeleken met de frequentie die verwacht wordt in een wereld zonder door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Het resultaat: de klimaatcrisis heeft de kans op extreme regenval 1,2 tot 9 keer groter heeft gemaakt en dergelijke stortbuien in de regio zijn nu 3% tot 19% intenser. De warmere lucht als gevolg van de opwarming van de aarde kan 7% meer waterdamp bevatten per 1 graad Celsius stijging.
In het klimaatakkoord van Parijs, opgesteld in 2015, is overeengekomen dat de opwarming van de aarde beperkt moet blijven tot een stijging van 1,5 procent, met een maximale uitschieter van 2 graden. Uit meer recente onderzoeken bleek al dat zelfs dat streven te optimistisch is om verregaande klimaatverandering en daarmee aantasting van het leefgebied voor de mens, te voorkomen. Die doelstelling zou dus verder naar beneden moeten worden bijgesteld, vindt ook professor Maarten van Aalst van de Universiteit Twente en een van de onderzoekers van de WWA:
"Door de enorme menselijke en economische kosten van deze overstromingen zijn we er op grimmige wijze aan herinnerd dat landen over de hele wereld zich moeten voorbereiden op extremere weersomstandigheden en dat we dringend de uitstoot van broeikasgassen moeten verminderen om te voorkomen dat deze situaties nog verder uit de hand lopen."
Voor het onderzoek richtten de wetenschappers zich op de regio rond de twee zwaarst getroffen gebieden, die rond de Duitse rivieren Ahr en Erft en de Maas in België. De rivierstanden zelf konden niet worden geanalyseerd, onder meer omdat een aantal cruciale meetstations door de overstromingen zijn vernietigd. Wel bleek uit het onderzoek dat bijvoorbeeld de relatief kleine rivier de Ahr op het piekmoment evenveel water doorvoerde als de Rijn. Oftewel, er stroomde een gigantische rivier door een daar totaal niet op berekend klein dal. De kans dat dat gebeurt is nu zo’n 0,25 procent per jaar, maar dat risico wordt de komende jaren alleen maar groter.
“Deze overstromingen hebben ons laten zien dat ook ontwikkelde landen niet veilig zijn voor de ernstige gevolgen van het extreme weer dat we hebben gezien en waarvan bekend is dat ze heviger worden door de klimaatverandering”, zegt mede-onderzoeker Friederike Otto van de Universiteit van Oxford. “Dit is een urgente wereldwijde uitdaging en die moeten we aangaan. De wetenschap is daar duidelijk over en is dat al jaren.”
Behalve het drastisch verminderen van de uitstoot, waarschuwen de onderzoekers dat er meer maatregelen nodig zijn. Te denken valt dan aan noodwaarschuwingssystemen die tijdig laten weten dat extreem weer op komst is. Daarnaast moet er ingrijpende verbetering van de infrastructuur plaatsvinden, zodat wanneer nodig mensen weg kunnen komen uit de getroffen gebieden.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (84)

Dr. Znayder
Dr. Znayder26 aug. 2021 - 8:16

We hebben zoiets als het Manhattan project nodig om écht fundamenteel nieuwe technologie te ontwikkelen en een totaal nieuw economisch systeem dat niet langer puur op groei gebaseerd is. Wat we in de praktijk krijgen is een grote kapitaaloverdracht vanuit de middenklasse naar grote bedrijven die er vervolgens net niks mee doen. Die grote bedrijven pompen het in een halve roetfilter en een 0.1% betere windturbine, maar vooral wordt het geld op die typische laat-kapitalistische wijze in PR en bureaucratie gegooid, zodat het op papier allemaal op orde is en miljardairs hun eigen vermogen gewoon rustig nog verder kunnen opblazen met uw geld. Let maar op.

VreemdeInEigenLand
VreemdeInEigenLand26 aug. 2021 - 6:52

De enige oplossing is om 2 kerncentrales te bouwen en dan kunnen we ook nog energie exporteren.

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout25 aug. 2021 - 4:04

= Klimaatverandering, bodemdaling en zeespiegelstijging maken nieuwe Deltawerken nodig. In 2011 is daartoe een nieuwe Deltawet in werking getreden, unaniem gesteund door beide Kamers van het parlement. De noodzakelijk geachte werken zullen zich uitstrekken over decennia. Het had voor de hand gelegen als de kabinetten-Rutte de gelegenheid hadden aangegrepen om een deel van de nieuwe Deltawerken vervroegd uit te voeren om zo de economie een impuls te geven. Maar omdat Nederlandse politici steeds op budgettaire discipline en het naleven van de 3-procent tekortlimiet hadden gehamerd, hebben ze zich het instrument van de investeringsimpuls uit handen laten nemen. Terwijl er een investeringsplan en de Nederlandse overheid tegen record-lage rente kon lenen (men wordt er anno nu zelfs voor betaald - AF), zag men toe hoe de economie kromp en de werkloosheid opliep. = & = De overheden van de westerse landen werden met de uitbraak van de crisis tot ingrijpen gedwongen. Door de begrotingstekorten in 2009 actief en passief te laten oplopen, dempten ze de gevolgen van de wegvallende vraag in de particuliere sector een beetje. Maar het economische herstel was nog niet goed en wel begonnen, of de prioriteiten van de overheden verschoven van investeringen naar bezuinigingen. Het gevolg voor het Westen is het zwakste herstel van een recessie sinds de tweede wereldoorlog. De lessen over crisisbestrijding door middel van keynesiaanse politiek van additionele overheidsinvesteringen 1), waar iedere economiestudent tijdens zijn studie mee vertrouwd is geraakt (dit valt te betwijfelen; Yanos Varoufakis verbijsterde zich erover toen hij in Oxford op uitnodiging van de universiteit bij een kwaliteitsonderzoek ontdekte dat studenten werkelijk niets wisten over wellicht hun ooit meest beroemde plaatsgenoot John Maynard Keynes; ik heb niet het idee dat dit in Nederland veel anders is - AF), zijn door de huidige regeringsleiders of nooit gekend dan wel als niet ter zake doend beschouwd. Bezuinigende overheden stelden zich op als huishoudens. Die moesten bezuinigen, dus moest de overheid dat ook. Het inzicht dat een overheid in een volkshuishouding een wezenlijk andere rol vervult dan een gezin of bedrijf 2), en complementair is aan de particuliere sector, is tot veel van de politici van de huidige generatie niet doorgedrongen. = 1) Zoals in China, uiteraard een dictatuur, waar men de crisis bestreed door massale investeringen en niet alleen de aanleg van zo'n 25000 (?) kilometer spoorlijnen voor hogesnelheidstreinen in tien jaar tijd, wat internationaal tot zo veel werkgelegenheid en profijt leidde die sommige economen tot analyses bracht dat het vooral China was die ons uit de financiële crisis trok. Chinese papers beschrijven het model van Keynes in deze. 2) Deze houding fungeerde voor de publiekelijke acceptatie van de 'behandeling' van Griekenland, economisch contradictionair met de Chinese visie en tegelijkertijd te vergelijken met een dictatoriale inlijving die men eerder zou verwachten van een dictatuur zoals China bij de inlijving van een provincie in een bepaalde doctrine. Tenslotte kan van niemand verwacht worden dat men in 2008 'opeens' ontdekte dat gebrek aan kredietwaardigheid kon worden ingewisseld voor groei in de toekomst. Het was bepaald niet de schuld van 'gezin' Griekenland dat de financiële markten in dezelfde ontdekking bepaalden dat het 'gezin' Griekenland slechts tegen zeer hoge rentes kon lenen, wat hun staatsschuld in een paar jaar tijd deed oplopen tot 180% van het BNP. Foucault: ''de schrijver is van geen enkel belang voor het geschrevene.'' Daar hoort een uitleg bij waar ik nu even geen zin heb, maar ik houd me daar even aan wat betreft twee citaten bovenaan in zijn boek. De meningen van de auteur van de geciteerde twee alinea's heeft zich volgens een bekend weekblad verder als volgt uitgedrukt: [X] gebruikt het beeld van een huis-tuin-en-keuken-beleid bewust. Volgens hem beschouwt het kabinet de overheid ten onrechte als een huisgezin, met inbegrip van de mores dat het huishoudboekje op orde moet zijn, een euro maar één keer kan worden uitgegeven en de volgende generaties niet met onze schulden mogen worden opgezadeld. ‘Dat spreekt de mensen aan, maar het is volkomen onjuist’, luidt ook het oordeel van [een geestgenoot van X]. ‘Het kabinet denkt niet helder na. Het miskent dat de overheid een eigen rol in de economie heeft, onvergelijkbaar met die van een gezin.’ De (natuurlijk intellectuele ontwikkelde) uitspraken hierboven zijn door het genie Michel Foucault aanleiding geweest om een begrippenapparaat te ontwerpen: gouvernamentalité, double assujettissement, etc. om een visie te ontwikkelen over hoe macht zich ontwikkelt (en wat de tegenspraak daartegen is, hoewel ik toegeef dat Foucault me daartoe verleid wat wellicht zijn bedoeling was). Veel te complex om uit te leggen. X vond ik na het goochelen, pardon google-en (Eng. to google) van twee termen: Keynes & Deltawerken. En waarachtig. In mijn onschuld vond ik zomaar twee uitspraken van een gewone Nederlander uit een boekje waarvan ik niet zie waarom ik daar niet volledig achter kan staan! Hoe kan dit? Ik kende de man helemaal niet! Vergelijk de uitspraken van X nu eens met de instemming van de inmenging c.q. overname van de ECB over een overkoepelend beleid over milieu van ''linkse politici'' (PvdA, GroenLinks) in de wetenschap dat deze ECB op dit gebied niet bepaald een goede reputatie heeft? Daar moet Joop.nl toch iets aan doen? Aan de politiek zeer bewuste reageerders bij Joop.nl vraag ik: Wie is X? Graag de mening van de snelste; nog liever de minder snelle met kritiek.

1 Reactie
ManekiNeko
ManekiNeko25 aug. 2021 - 8:58

Wat een verhaal zeg....

JanB2
JanB225 aug. 2021 - 1:34

Pffffff. Om moedeloos van te worden. Nee, een freak-weather event an sich is geen reden tot ongerustheid. Een patroon van freak-weather events echter des temeer. En in zo'n patroon valt deze overvloedige regen dus. Sommige mensen moet je ook alles 10 keer uitleggen. Bij anderen helpt zelfs dát niet!

3 Reacties
Martin108
Martin10825 aug. 2021 - 11:47

Al zou de hele randstad onder water staan dan nog willen hele volksstammen het verschil tussen weer en klimaat niet begrijpen.

vdbemt
vdbemt25 aug. 2021 - 12:24

Leg het ons uit, Martin. Jij wil toch niet beweren dat het weer niets met het klimaat te maken heeft? Dat het niet het klimaat is, waaruit het weer volgt. Maar dat het weer komt door......, ja, door........Klaas Vaak?

ManekiNeko
ManekiNeko25 aug. 2021 - 15:52

@vdbemt 25 augustus 2021 at 14:24 Leg het ons uit, Martin. Jij wil toch niet beweren dat het weer niets met het klimaat te maken heeft? Dat het niet het klimaat is, waaruit het weer volgt. Maar dat het weer komt door……, ja, door……..Klaas Vaak? Haal even adem voor je reageert. Bij voorkeur diep adem. Nergen beweert hij dat het niets met het klimaat te maken heeft. Hij beweert : Al zou de hele randstad onder water staan dan nog willen hele volksstammen het verschil tussen weer en klimaat niet begrijpen. En dat klopt toch ook. Er zijn volksstammen die het niet begrijpen. Dus let even op voor je opgefokte hysterische reactie plaatst

TwoTone
TwoTone24 aug. 2021 - 21:38

“@Marinus C. 24 augustus 2021 at 12:33 De opwarming van de aarde wordt goeddeels veroorzaakt door d mens, dat is een wetenschappelijk feit. Klimaatwappisme is geen onderdeel van het discours, het is pseudowetenschappelijke onzin in de categorie creationisme, astrologie en platteaardegeloof” @ marinus wappie - lezen is blijkbaar moeilijk voor je, omdat het menselijk gedrag niet voorspelbaar is en al helemaal niet wereldwijd reguleerbaar (zie ook weer afganistan) gaan wij die hele temperatuurstijging niet tegenhouden. Ik wil wel een notariele weddenschap voor € 100.000,- met je aangaan dat we de doelstellingen van bv een greendeal of de ovk van parijs niet gaan halen. De 100.000 die ik hiermee win van jou doneer ik dan aan fondsen die ons gaan beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering en temperatuurstijging. Ik durf het risico niet te nemen voor mijn kinderen dat Timmermans onze aarde gaat redden, ik zet mijn geld op ideëen die de aarde leefbaar houden in de veranderende situatie op aarde.

3 Reacties
adriek
adriek25 aug. 2021 - 11:22

Die honderdduizend is een nogal risico-loze weddenschap. Ik ben wel nieuwsgierig hoeveel ondertekenaars van het Parijs-akkoord daadwerkelijk geloofden in wat zij ondertekenden. Een zo radicale verandering doorvoeren in tien jaar vraagt een ongekende inzet van vrijwel iedereen. 2050 lijkt nog ver weg, maar ook dan zullen we veel voortvarender aan de slag moeten dan nu gebeurt. Die paar windmolens en zonnepanelen gaan ons (CO2 technisch) niet redden. Ik denk dat het Trillion-Trees initiatief grotere kans van slagen heeft: daar hoeven we alleen wat geld in te investeren en nauwelijks iets aan onze leefstijl aan te passen: CO2 uitstoten hoeft geen probleem te zijn als het elders weer opgevangen en opgeslagen wordt. Het koopt ons genoeg tijd om de olie gewoon op te maken.

vdbemt
vdbemt25 aug. 2021 - 12:28

Ik ben zeer benieuwd naar die ideeën. En misschien Timmermans ook wel. Want die wil echt dat er aan klimaatverbetering gewerkt wordt. Dus laat zien, die ideeën. Misschien kan ik ze ook toepassen.

vdbemt
vdbemt26 aug. 2021 - 10:56

Waar blijven die ideeën nou?

Petra Privacy
Petra Privacy24 aug. 2021 - 18:50

Deze week is Nederland gastland voor de Degrowth conferentie in Den Haag. Waar ecologen, wetenschappers, realisten en idealisten elkaar voorzien van haalbare plannen, met mensen en mogelijkheden voor een leefbare aarde. Om de jeugd een toekomst te geven die vandaag en iedere dag begint. De conferentie is voor iedereen die mee wil doen, te volgen via online streaming. Vooral jongeren zijn welkom, omdat het om jullie toekomst gaat. Alle informatie en het programma vindt u via: https://degrowth.nl/. Deze conferentie is onderdeel van de internationale beweging van Sociale en Positieve mensen. Die wel duidelijk hebben dat je samen altijd dat kan organiseren wat we nodig hebben.

Le Chat Botté
Le Chat Botté24 aug. 2021 - 17:11

Misschien is het makkelijker en goedkoper om de klimaatverandering af te remmen dan we misschien denken: https://www.bloomberg.com/features/2021-methane-hunters-climate-change/

Eid
Eid24 aug. 2021 - 16:51

Alles wordt binnenkort aan klimaat gekoppeld. Dat maakt tenminste indruk. Maar als we dan echt iets zelf kunnen doen; windmolens, zonneenergie, een Teslafabriek, dan... ff graag bij een ander in de 'tuin'.

Doomsdayshaman
Doomsdayshaman24 aug. 2021 - 15:31

De nietige mens heeft zeker invloed, maar er zijn nog een paar andere factoren waar we moeilijker invloed op hebben. https://klimaatgek.nl/wordpress/opwarming/

4 Reacties
lmgikke
lmgikke24 aug. 2021 - 17:01

En nog steeds door gaan met ontkennen. Wetenschap is geen mening. Ontkennen zorgt voor stilstand. Stilstand is achteruitgang. Kosten zullen steeds hoger en hoger worden.Ontkenners zijn onderdeel van het probleem Mijn voorstel is die af te wentelen op de die hard ontkenners en de die hard vervuilers. Niet de gewone burger. Voor Nederland is het simpel, de mensen die wel voor een betere wereld willen gaan hebben een plekje in ons land boven de zeespiegel. Al de ontkenners gaan maar lekker in de polder wonen. Als het onderloopt hoeft de rest geen hulp te bieden, er is toch niets aan de hand.

Eid
Eid24 aug. 2021 - 18:02

@imgikke Was er al bang voor: U behoort zeker tot de 'gewone' burgers. Roepen over klimaat zolang een ander t maar oplost. Waar zien we dat toch meer?

JanB2
JanB225 aug. 2021 - 1:31

" https://klimaatgek.nl/wordpress/opwarming/ " Appels worden hier met peren vergeleken. De omstandigheden aan het eind van een glaciaal zijn totaal anders dan de omstandigheden nu. Kortom: waar is de prullenbak? PS En vergeet ook de deleteknop niet.

vdbemt
vdbemt25 aug. 2021 - 12:38

Natuurlijk zijn er ook andere factoren. Maar van die 'nietige mens' zijn wel 8 miljard exemplaren. Wil jij nu met dit onbegrijpelijke (voor jou niet natuurlijk; jij bent helemaal bekend met de gebruikte terminologie, en overtuigd dat dit helemaal waar is) aantonen dat wat het ene na het andere wetenschappelijke rapport de afgelopen weken laat horen, niet waar is? Of 'best wel mee valt'?????

Kuifje3
Kuifje324 aug. 2021 - 14:31

Totale onzin. Een overstroming is niet het gevolg van een klimaatverandering. Hooguit zou die verandering de frequentie hiervan mogelijk beïnvloeden. Toen in (ik meen) 1995 de rivieren ook overstroomden werden er compleet andere oorzaken genoemd. Er waren problemen met de dijken, de rivieren waren teveel gekanaliseerd en meer van dit soort oorzaken. Het gebeurt nou eenmaal af en toe dat er wat te veel water via de rijn en maas ons land binnenstroomt. Net als dat er eens in de zoveel jaren een grote stormvloed plaatsvindt. Denk aan 1953, maar dit soort rampen zijn er vaker geweest, ook zonder klimaatchange. Ik geloof trouwens best wel dat er zaken aan de orde zijn als opwarming en klimaatverandering. Dat soort zaken zijn er overigens altijd al geweest ook zonder dat wij daar als mensen invloed op hadden. Dat stel ik dan ook niet ter discussie. Hang alleen niet alles wat er gebeurt op aan de klimaatverandering.

13 Reacties
Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland24 aug. 2021 - 16:38

bosbranden - enorm hoge temperaturen tot op de noordpool - smeltende ijskappen nee er is niets aan de hand hoor puur toeval allemaal

Fabius
Fabius24 aug. 2021 - 17:56

Een aantal wetenschappers concludeert gezamelijk hetgeen beschreven is in bovenstaand artikel en u doet het af als onzin; pardon: als totale onzin! Tja... En ja, u hebt gelijk: klimaatverandering is van alle tijden. Maar nooit eerder waren er zoveel mensen. En een 'bijwerking' van klimaatveranderingen is dat deze altijd gepaard gaan met een grote sterfte van alles wat leeft. Er staat ons dus het een en ander te wachten.

Kuifje3
Kuifje324 aug. 2021 - 18:30

Griezel, ik zeg toch ook niet dat er niets aan de hand is. Het is de laatste pakweg 20 jaar flink warmer dan daarvoor. Dat is wat mij betreft de discussie niet. Sterker nog, in een andere discussie laatst gaf ik nog juist aan dat het gevaar niet de stijgende zeespiegel is, maar wat de rivieren gaan doen. Overstromingen kwamen echter altijd al voor en zullen altijd voor blijven komen. Ze zijn het gevolg van het weer en niet van het klimaat en al helemaal niet van de verandering van het klimaat. Je kan hooguit zeggen dat de frequentie door een verandering van het klimaat mogelijk toeneemt of afneemt. Voorlopig was de vorige overstroming alweer 25 jaar geleden.

zekernietjoops
zekernietjoops24 aug. 2021 - 18:35

Kuifje, In ieder geval hebben mensen, zeker de laatste eeuwen en m.n. vanwege de z.g. "industriële revolutie", hun min of meer grote bijdragen aan natuurlijke processen toegevoegd: wat zeker nu - met potentieel nog veel verwoestender mogelijkheden - tot verstandige voorzichtigheid en voorzorgen zal moeten leiden. In en aan alle rivieren die door de getroffen of bedreigde landen stromen, zijn afgelopen eeuw grote en soms gigantische infrastructurele werken, zoals verdiepen, bochtafsnijdingen (kanaliseren), stuwen en natuurlijk ook dijkverhogingen gedaan, met uiteraard grote voordelen. Maar een van de nadelige gevolgen daarvan is dat het water veel sneller wordt afgevoerd, waardoor dus vooral gebieden die de (veel) snellere toevoer niet kunnen verwerken, bedreigd zijn. Dat wordt nog verergerd doordat zelfs in die bedreigde gebieden rivieren steeds meer ruimte is afgenomen voor o.a. woningbouw – m.n. als gevolg van almaar meer inwoners - in uiterwaarden en vergelijkbaar in Duitsland, in de uitvloeigebieden van de grote rivieren. Ik ben het niet zomaar eens met de OOK duidelijk opportunistische, eenzijdige en schreeuwerige klimaathysterie die, zeker als die kritiekloos zal worden opgedrongen, voor tal van economische sectoren uiterst winstgevend zal zijn en tegelijkertijd, voor de meerderheid van modaal en (veel) lager betaalden, financieel-economisch rampzalig: omdat die vooral van huidig z.g. 'links' niets te verwachten heeft, want dat is grotendeels verworden tot een louter "progressief" en "woke" speeltje voor een groeiende kosmopolitische groep comfortabel gesitueerde en ik-gerichte - maar wel opzichtig ‘deugende’- hypocrieten.

FromValue
FromValue24 aug. 2021 - 19:27

Naar mij weten is een onderdeel van het probleem de groeiende bebouwing in o.a. de dalen waardoor er steeds minder ruimte is voor het water en de gevolgen van overstromingen heftiger zijn. Dit geldt ook voor veel branden in o.a. Californië. Veel bebouwing in de bossen, waardoor de gevolgen van heftiger zijn. Die bebouwing heeft ook gezorgd voor een agressief beleid ter voorkoming van branden. Hierdoor is de natuurlijke balans verstoord en zijn bossen "brandbaarder" geworden, meer brandstof. Louter klimaat lijkt mij allemaal wat te eendimensionaal. Zal een factor zijn, maar we zullen beter moeten kijken naar de balans in dit soort omgevingen.

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout24 aug. 2021 - 20:05

Politiek is te vluchtig om rekening te houden met een combinatie van natuurlijke factoren die zich een paar maal per eeuw voordoen. Dat geldt voor de overstromingen van 1928 en 1953: hoog water (hoog tij) en een noordwesterstorm die het water opstuwde. Daarvóór werden overstromingen gerekend tot de wisselvalligheden van het leven. Daar waar na 1953 een antwoord werd gegeven door het deltaplan, werd in door de economie gestuurde planologie te weinig rekening gehouden met de benodigde capaciteit van rivieren voor de afvoer wat op diverse plaatsen in de jaren '90 (en daarvoor, ik heb nog foto's gemaakt van kwelwater dat achter een dijk omhoog kwam) bijna tot rampen leidde. Ook nu wetenschappers een trend zien zullen veel politici hetzelfde denken als jij, zoals ze dat gewend zijn: onzin, ik heb wel iets beter te doen. Hoe die onzin er politiek uitziet doe ik in een aparte reactie.

Kuifje3
Kuifje324 aug. 2021 - 22:32

@Arjan: ik zal me kennelijk niet duidelijk genoeg uitdrukken. Ik zeg niet dat er geen klimaatverandering is (dat kan best zo zijn), maar dat hoog water niet het gevolg is van de verandering. Het kan ook best zo zijn dat er vaker bepaalde dingen gebeuren door die verandering, maar dan heb je het over de frequentie en niet over het feit zelf. De stelling dat een storm of plensbui of overstroming komt door de verandering is dus onzin.

ManekiNeko
ManekiNeko25 aug. 2021 - 9:02

@Kuifje 25 augustus 2021 at 00:32 De stelling dat een storm of plensbui of overstroming komt door de verandering is dus onzin. Waardoor dan wel?

ton14024
ton1402425 aug. 2021 - 14:09

´´K: ik zal me kennelijk niet duidelijk genoeg uitdrukken´´ Nee, zelf dat zie je verkeerd. Het zijn niet de anderen die het niet begrijpen.

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout25 aug. 2021 - 14:55

@Kuifje Hoe teken jij een boom? Nee, niet alleen de stam; ik bedoel de hele boom.

Kuifje3
Kuifje325 aug. 2021 - 16:13

@Ton: als oud-werknemer bij de stormvloedwaarschuwingsdienst denk ik dat ik dit juist bijzonder goed begrijp. Die dienst had drie onderdelen. 1e was storm op zee en als gevolg stijging van zeewater, 2e de ijsdienst die bijvoorbeeld bij de 11 stedentocht zo belangrijk is en 3e was hoog water op de rivieren. De derde dienst moet regelmatig in actie komen. In de loop der jaren komt het vaker voor dat de rivieren overstromen. De vorige keer alweer 25 jaar geleden. Overstromingen zijn dus een gegeven. Als dat vaker gebeurt dan kan dat komen door de verandering. Het kale feit van de overstroming zelf niet. @Maneki: wil je echt weten waardoor een regenbui ontstaat? Of een overstroming? Of een storm? Oké, domme vragen bestaan niet wordt gezegd. Ik zal me beperken tot de overstromingen: er zijn drie soorten. De eerste is wanneer het ijs in de bergen smelt. Dan komt er een golf water via de rijn deze kant uit. Soms is dat wat meer en lopen de uiterwaarden vol en heel soms gaan ze daar dan overheen. De tweede is wanneer er veel regenwater valt in het voorgebied van (voornamelijk) de Maas. Soms valt er meer regen dan andere jaren en krijg je hetzelfde effect als bij teveel smeltwater. De derde is een combinatie van de twee. Bijkomend probleem is de hand van de mens. We hebben zaken teveel willen regelen door de aanleg van dijken. Nou ja, lees wat zekernietjoops aangeeft. Een ander bijkomend probleem is dat we hier en daar kunstmatige barrières hebben aangelegd. Zo werd dit jaar in ons land hier en daar geprobeerd het water tegen te houden. Nou, dat was voor de Duitsers een groot probleem. Wil je meer weten? Google! @Arjan: jij tekent alleen de afgevallen bladeren?

vdbemt
vdbemt25 aug. 2021 - 18:04

@Kuifje "Totale onzin. Een overstroming is niet het gevolg van een klimaatverandering. Hooguit zou die verandering de frequentie hiervan mogelijk beïnvloeden." Als ik dit goed lees zeg je dat klimaatverandering hooguit de frequentie van overstromingen kan beïnvloeden. Het kan dus vaker voorkomen. Kijken we nu wereldwijd, op elk werelddeel hebben we in korte tijd overstromingen, kan dat wel kloppen. Maar dan is het dus zo, volgens jou, dat klimaatverandering de frequentie kan beïnvloeden. En overstromingen nu vaker ontstaan door die hogere frequentie. Maar niet door klimaatverandering. Wat je zegt: totale onzin. Als jij van 1 plus 1 geen 2 wil maken, ligt dat aan jou. Niet aan de som.

Kuifje3
Kuifje326 aug. 2021 - 21:01

@vdBemt: of je begrijpt het niet (iq?) of je zit weer te sarren. Vul maar in. De KANS op een overstroming neemt toe bij opwarming van de aarde. Een enkele overstroming zegt echter niets over het klimaat. Net als dat de KANS op een elfstedentocht door de opwarming afneemt. Mocht er deze winter alsnog zo’n tocht worden verreden is dat ook geen bewijs van dat er geen sprake van opwarming is.

LeftFuturist
LeftFuturist24 aug. 2021 - 12:42

Ach misschien geeft de natuur wel het innerlijke van de mens weer en gaan we onze eigen angsten achterna. Maar zolang we dat niet weten en alles er slecht uitziet om ons heen is het zover te laten komen is ook weer een dingetje wat niet uit te proberen valt….

Breuddwydiwr
Breuddwydiwr24 aug. 2021 - 12:30

De waterstanden ten gevolge van overstromingen worden in die gebieden al meer dan 400 jaar bijgehouden en zijn her en der te zien op palen en latten. Die van dit jaar zijn ze niet de ergste. Dus het artikel klopt wel, klimaatcrisis is van alle tijden.

2 Reacties
Herr Vorragend
Herr Vorragend24 aug. 2021 - 16:28

De hoogste waterstand ooit gemeten in Dernau aan de Ahr was tot 14 juli j.l. 4 meter boven normale peil van de Ahr Op 14 juli was het 8 meter en bruggen en gebouwen van meer dan 500 jaar oud zijn compleet weggevaagd.

Breuddwydiwr
Breuddwydiwr24 aug. 2021 - 20:45

@Herr Vorragend; Dat is maar een voorbeeld. Ik geloof het direct. Er zijn ook metingen waarbij 300 jaar geleden het veel erger was. Lokatie dus.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland24 aug. 2021 - 10:32

En wat doet Rutte eraan?? Eh...ja...nou...we gaan wel lekker Barbecueën hoor ...hahahaha

6 Reacties
Jozias2
Jozias224 aug. 2021 - 11:52

@Griezel Als jij het BBQ'en wil laten dan kan dat nu al, daar heb je Rutte niet voor nodig.

GHS
GHS24 aug. 2021 - 11:54

Het komt allemaal door de mens. Die maakt er een rotzooi van En hoe meer mensen, hoe meer rotzooi. Komen we daar eindelijk eens achter? En wat doet Rutte? Die stouwt Nederland vol met mensen. Iedere week komen er 800 bij en nu met die narigheid in Afghanistan komen er nog veeeeel meer. Nederland is het dichtst bevolkte land van Europa. Wanneer wordt dat duidelijk bij het Eur. Parlement en gaat men handelend optreden? En een verspreiding bewerkstelligen Er zijn landen in Europa die ruimte hebben. Daar moet dan het geld heen gaan om echte "vluchtelingen" te helpen.

ton14024
ton1402424 aug. 2021 - 12:55

G, ´´Daar moet dan het geld heen gaan´´ Een soort oprotpremie? Nou, ik stel me beschikbaar, maar wel boter bij de vis. Voor 120 ruggen schoon ben ik je man.

Martin108
Martin10824 aug. 2021 - 13:01

@GHS Of al die mensen nu hier of ergens anders leven, het zijn er nog steeds even veel... Het is niet alsof Rutte ze uit het niets haalt. Protesteer dan tegen politici die tegen voorbehoedmiddelen zijn ofzo.

vdbemt
vdbemt24 aug. 2021 - 13:54

@GHS. Is het niet heerlijk? Nóg een argument om immigratie tegen te houden. En verder gewoon doorgaan met je leven. Alsof de klimaatverandering komt door de migratie. Een Nederland met de grenzen dicht en verder ongewijzigd doorgaand, verpest meer aan het klimaat dan mensen die voor hun leven vluchten. .

Kuifje3
Kuifje324 aug. 2021 - 14:40

He ja, het is de schuld van Rutte. Ik zal de laatste zijn om die man te verdedigen. Ook ik heb een flinke hekel aan zijn gelieg en zijn slechte leiderschap. Toch is verandering in klimaat of een flinke storm of in dit geval een enorme overstroming niet zijn schuld. RWS is verantwoordelijk voor onze dijken en die worden regelmatig gecontroleerd en indien nodig verhoogd of verstevigd. Daar is een flink budget voor. Dat budget wordt aangepast als daar noodzaak voor is. Eigenlijk hebben onze dijken vrijwel de hoogste prioriteit. In neem dan ook aan dat de overstromingen zwaar geëvalueerd zullen worden en alles zal worden gedaan om dit te voorkomen. Rutte heeft hier verder nagenoeg geen invloed op.

Thuiszitter
Thuiszitter24 aug. 2021 - 9:02

Zijn er echt mensen die denken dat we deze verandering door aangepast gedrag terug kunnen draaien, het proces doen veranderen ? Wellicht als er radicale dingen gebeuren wereldwijd maar dat gaat niet gebeuren , het ene deel is alleen maar bezig om geld te verdienen het andere deel heeft geen geld en blij dat ze het leven hebben. We kunnen het een beetje vertragen maar het is over en uit !!

8 Reacties
Frans Kwakman
Frans Kwakman24 aug. 2021 - 10:26

Ik denk niet dat de veranderingen terug te draaien zijn, dat niet, maar over en uit lijkt mij erg somber. De mens moet zich aanpassen. Er zijn talloze technische mogelijkheden om aan de meeste voorziene omstandigheden het hoofd te bieden. Uiteraard dient de mens zich aan te passen en daar lijkt het nog lang niet op dat dit gebeurt. Waarschijnlijk is dat alleen mogelijk in een systeem waarin de staat een veel sterkere druk uitoefent dan het huidige op commercie gerichte beleid. China en India in een recent verleden, de SovjetUnie ook nog vorige eeuw. Jammer voor mijn nakomelingen want ik heb een gouden tijd gehad, maar weet nog hoe wij thuis de touwtjes aan elkaar moesten knopen. Dat is nu bijna onbestaanbaar en toch zal het er van komen. Noem het armoede maar ook toen waren mensen soms gelukkiger dan nu.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland24 aug. 2021 - 10:37

Nee , we konden het nog bijsturen maar omdat overal rechts aan de macht was gebeurde dat dus niet en nu is het te laat en dat gedrag nee het is amper ons gedrag - de grote bedrijven kregen de macht de wereld kapot te maken en daar doet nog steeds niemand wat aan want daar zit je met je bloemkool op je bord voor je tent en drenthe waar je helemaal heengefietst bent vanuit hellevoetsluis - alles voor het milieu en elon musk schiet eens een raktet, een auto, een inloopkast, een frituurpan of een middelmatig gebergte de ruimte in . het is niet WIJ die het gedaan hebben het zijn ZIJ (al mag u van mij best uw auto de deur uit doen )

Fabius
Fabius24 aug. 2021 - 11:08

Ik ben het helemaal met u eens op de laatste 6 woorden na. Het is natuurlijk niet over en uit. Ja, de komende veranderingen zullen gepaard gaan met veel, zelfs zeer veel menselijk leed, maar dit betekent zeker niet het einde van de mensheid. Ik verwacht een halvering (misschen zelfs decimering) van de mensheid in de komende eeuw(en), maar er zullen mensen zijn die dit allemaal overleven. Sommige van die mensen hebben goede genen, anderen wonen op precies op de goede plekjes die floreren vanwege de klimaatverandering, weer anderen hebben gewoon mazzel.

Eid
Eid24 aug. 2021 - 13:03

@Griezel Soms is het leven van sommigen simpel: Iets fout is door rechts. Goed komt van links. Bv biomassa... eh.. nou ja...

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland24 aug. 2021 - 16:40

goed komt van links alleen links is dood dus die telt niet :D maar vroeger was links wel serieus met het klimaat bezig en met de macht van de grote bedrijven dus ja het komt door rechts - meer precies ; het neoliberalisme

lmgikke
lmgikke24 aug. 2021 - 17:17

@eid, mooi samengevat. Rechts breekt af Links bouwt op. Besef wel, dat zonder iets opgebouwd te hebben je ook niets kunt afbreken. Maar rechts links is niet meer van deze tijd. Je hebt socialen en asocialen Je hebt solidariteit en egoïsme En ja, je hebt gelijk. Solidariteit en sociaal gedrag horen bij de 'linkse' partijen. En daarom wint rechts het ook altijd van links. Heel logisch. Links denkt aan de ander (dus ook rechts), terwijl rechts alleen aan zichzelf denkt.

ton14024
ton1402424 aug. 2021 - 19:00

F, ´´een systeem waarin de staat een veel sterkere druk uitoefent´´ Dat is nog steeds vrijwillig, dat werkt niet, dat weten we al jaren. Redden wie zijn redding kan betalen.

JanB2
JanB225 aug. 2021 - 1:35

"Zijn er echt mensen die denken dat we deze verandering door aangepast gedrag terug kunnen draaien, het proces doen veranderen ?" Die gelegenheid heeft men laten schieten. Nu zijn zwaardere ingrepen vereist.

Bouwman2
Bouwman224 aug. 2021 - 8:32

Als er nou zou staan Inundaties in Wallonië en het Ahrdal zijn te herleiden tot globale opwarming zou de feiten ook weergeven. De hoge belerende toon zou ook kunnen zakken. Ik ben al lang wakker en onmachtig en niet van plan om ooit voor de Partij van de Dieren te kiezen. Want alle feiten worden te niet gedaan door dieren gelijk als mensen voor te stellen, - dat is literatuur bedoeld om de mens te beschrijven- erwijl het baisprincipe ivan de natuur is: eten of opgevreten worden. ( Tenzij dieren gedomesticeerd zijn, dat is de uitzondering. De natuur naar de menselijke hand zetten is basisregel. Artis natura magistra, staat er. toch niet voor niks? John Milton - polemisch dichter en fisosoof leefde toch niet voor niets in de 17e eeuw? Het éclair van de 18e kun je toch niet verdonkeremanen? De sociale progressie van de 20ste kun je toch niet over het hoofd zien? Als de sirene gaat loeien woren mensen gealarmeerd, maar als je dat steeds of bij voortduring doet worden mensen onverschillig,.dan treedt gewenning op. .

6 Reacties
Sustainaboy
Sustainaboy24 aug. 2021 - 9:27

Uiteindelijk zijn wij ook gewoon dieren.

Bouwman2
Bouwman224 aug. 2021 - 10:26

UIteindelijk zijn ook ook dieren?Mensen zijn dieren die inzicht hebben verworven is ons zelf. Die kunnen oordelen en keuzes maken. De mens is uit de bomen geklommen in een lang proces van evolutie. Had ie maar zich in de takken en blaren verborgen, want eenmaal omlaag gegaan kan ie niet meer omhoog,hij is veroordeeld laag bij de grond te blijven. Vandaar dat angst voor hoogte vrij algemeen is en behandeld kan worden als het een fobie wordt..

ton14024
ton1402424 aug. 2021 - 12:40

´Die kunnen oordelen en keuzes maken´. Die B, dommere ontkenning van ons klimaatfalen is ondenkbaar.

ton14024
ton1402424 aug. 2021 - 12:42

Overigens was dat uit de boom klimmen een revolutie veroorzaakt door ... snelle klimaatverandering.

LaBou
LaBou 24 aug. 2021 - 16:36

Bouwman weet duidelijk niet waar hij het over heeft. En waar hij nog enig vermoeden heeft wil hij niets weten want owee als het hem aan de geldzak raakt.

JanB2
JanB225 aug. 2021 - 1:36

"Mensen zijn dieren die inzicht hebben verworven is ons zelf" Zelfs dat niet.

Eid
Eid24 aug. 2021 - 8:31

Als we moeten wachten op ww uitstootvermindering.... Beter maar direct eens goed naar de waterhuishouding kijken...

1 Reactie
LaBou
LaBou 24 aug. 2021 - 16:37

Kijkeens aan: een ter zake kundige.

Phil2
Phil224 aug. 2021 - 8:27

Wat mij opvalt is het cynisch lange (in)formatieproces van een komende regering, terwijl er zoveel nijpende kwesties zijn zoals het klimaat. Rutte is NIET de geschikte leider om NL door de komende jaren te loodsen. Maar aangezien we met de realiteit te maken hebben van een VVD overwinning, zou ik voorstander zijn om desnoods een minderheidskabinet te hebben van VVD-CDA-D66. En PvdA + GL moeten persé niet meer willen toetreden als er geen garanties zijn omtrent nieuw beleid. Eens kijken hoe lang Rutte's nieuwe kabinet zit...

5 Reacties
Rechtvznraap
Rechtvznraap24 aug. 2021 - 15:00

U bent voor de Jessias als premier zie ik.

JanB2
JanB225 aug. 2021 - 1:42

Rutte is NIET de geschikte leider om NL door de komende jaren te loodsen. Hij was het ook niet de afgelopen jaren. De man en zijn al even visieloze kliek hebben een spoor van vernieling door heel Nederland getrokken. Er waren niet eens mondkapjes!!! Over de rest wil ik het dan nog niet hebben want ik wil de server niet overbelasten met een epos in 20 delen. En de lezer ook niet. Bovendien heb ik er geen zin in. Maar om kort te gaan: je hebt vol-le-dig gelijk.

ManekiNeko
ManekiNeko25 aug. 2021 - 16:06

@Rechtvznraap 24 augustus 2021 at 17:00 U bent voor de Jessias als premier zie ik. Omdat hij GL schrijft in zijn bijdrage?! Mijn hemel, je bent knettergek

Van S tot H
Van S tot H25 aug. 2021 - 16:33

@Phil Als ik het goed begrijp bent u van mening dat Nederland de gehele wereld uit de klimaatcrisis kan trekken en als dit niet lukt is Rutte hiervoor verantwoordelijk??

vdbemt
vdbemt25 aug. 2021 - 18:14

@Van S tot H. Dat is helemaal nergens in Phil zijn tekst te vinden. Rutte voor de hele wereld het klimaatprobleem oplossen. Hij doet het niet eens voor Nederland. Het mag duidelijk zijn dat het klimaatprobleem een wereldprobleem is. Met 17 miljoen mensen op een klein kutstukje van die wereld leveren we een aardige bijdrage. In Europa staan we top 3 in het rijtje van de slechtste (van 28 landen) . Dus ja: het word tijd dat Rutte eens wat gaat doen. Overigens heb ik liever dat een ander dat gaat doen. Hij presteert al 10 jaar onder.

TwoTone
TwoTone24 aug. 2021 - 8:24

Het is een soort illusie dat die opwarming tegen te houden en/of te reguleren is door de mens. In al die modellen is menselijk gedrag de meest onzekere. Dus die maar voorbereiden op de klimaatwijziging ipv inzetten op verlaging van de temperatuurstijging.

2 Reacties
Marinus C.
Marinus C.24 aug. 2021 - 10:33

De opwarming van de aarde wordt goeddeels veroorzaakt door d mens, dat is een wetenschappelijk feit. Klimaatwappisme is geen onderdeel van het discours, het is pseudowetenschappelijke onzin in de categorie creationisme, astrologie en platteaardegeloof.

vdbemt
vdbemt26 aug. 2021 - 9:50

Zeker. Het menselijk gedrag is een heel onzekere variabele. Maar er dan maar vanuitgaan dat NIEMAND zijn of haar gedrag wil veranderen is wel heel passief. Industrieel, maar ook individueel, kan nog heel veel gedaan worden. Er zitten toch 2 kanten aan de zaak: EN voorbereiden op klimaatwijziging. EN inzetten op verlaging van de temperatuurstijging. Doe je dat 2e niet, dan wordt het eerste des te sneller te moeilijk.

Mini2
Mini224 aug. 2021 - 8:12

Daarom, kernenergie!

11 Reacties
Marinus C.
Marinus C.24 aug. 2021 - 10:41

Behalve dan dat er enerzijds niet zoveel winbare splijtstoffen zijn, en anderzijds kernfusie en thoriumreactoren nog in de categorie scifi vallen. En dan hebben we het nog niet over het feit dat het te lang duurt voor een kerncentrale opgeleverd kan worden. Kernenergie is voorlopig dus leuk voor erbij, zoals dat nu ook het geval is, maar het is geen definitieve oplossing.

adriek
adriek24 aug. 2021 - 11:22

Het toverwoord dat alle problemen oplost. Ga je huiswerk doen. Wereldwijd tien- tot twintigduizend kerncentrales bouwen gaat niet lukken. Niet voor 2030 en ook niet voor 2050.

Eid
Eid24 aug. 2021 - 13:08

@eirda Maar het huiswerk vertelt ook dat windmolens en zonne energie het 'gat' niet gaan direct dichten, zeker al niet door de procexures en protesten ertegen. Want ook deze twee staan nog steeds in kinderschoenen. Beetje meer investeren in (ontwikkeling van) kernenergie kan geen kwaad. Maar ja... als je eerst de goegemeente decennialang angt hebt aangepraat is het ongeloofwaardig om nu ineens 180 graden te draaien..

Rechtvznraap
Rechtvznraap24 aug. 2021 - 15:02

Eirda, wilt U dan 100 duizenden windmolens die na 15 jaar weer vervangen moeten worden ? Heeft unal eens uitgerekend hoeveel ruimte die innemen ?

Doomsdayshaman
Doomsdayshaman24 aug. 2021 - 15:30

@Eirda, redden we wel het aantal windmolens, zonnepanelen en biomassacentrales voor die tijd gereed te hebben?

lmgikke
lmgikke24 aug. 2021 - 17:57

Lol, zo grappig dat kernenergie. De helft van Nederland ligt onder de zeespiegel Een (ander) kwart van Nederland ligt in aardbevingsgebied En het laatste kwart overstroomde vorige maand vanwege regenval. Goede plek voor kerncentrales. Kernenergie, de meest dure vorm van energie, het bouwen word alleen gedaan als de overheid een prijs garantie per kWh geeft. Een garantie prijs die hoger ligt dan de hedendaagse ongesubsidieerde productie prijs van groene stroom.... over subsidiëren gesproken :D Afhankelijk worden van een beperkt aantal discutabele regimes voor de brandstof ... laat staan als er wereldwijd tienduizenden extra centrales gebouwd worden.... waar komt die splijtstof vandaan? de makkelijk winbare voorraden zijn dan snel op. Kernenergie gaat niets oplossen, gaat wel een fortuin opleveren voor een kleine groep mensen. Betaald door de burger zoals gewoonlijk. Dus waarom zou je voor kernenergie zijn? Liberaal / rechts en dief van je eigen portemonnee... hoe dom kun je zijn... Het zou zowaar grappig zijn als het niet zo triest was.

lmgikke
lmgikke24 aug. 2021 - 18:05

Overigens is er een vorm die wellicht wel toekomst heeft. De Thorium centrale. Hier het verslag van Kivi van eind 2020: https://www.kivi.nl/uploads/media/5f93f3369ac47/Vragen%20en%20antwoorden%20over%20Thorium.pdf Hoelang duurt de ontwikkeling nog totdat een Thoriumcentrale actief stroom zou kunnen leveren? Dat duurt nog tussen 10 – 15 jaar en dat is dan een eerste demo-installatie. Maar bij een commerciële in Nederland moet je aan 25-30 jaar denken. En vergelijk dat nu eens met China: https://www.globalconstructionreview.com/news/china-unveil-worlds-first-waterless-molten-salt-re/ Die hebben het werkend sinds afgelopen zomer. Dus mijn voorspelling: de komende 10 jaar gaat het Westen door met hun vernietigende gedrag, hobbelend van crisis naar crisis. China groeit rustig door, en over 15 jaar smeekt de rest van de wereld (als China het zelf al niet doet) om de technologie in te zetten en te combineren met de reeds bestaande technieken om CO2 en andere broeikasgassen uit de atmosfeer te halen.... Tja, en ik vrees het ergste voor ons, wat dat zal met een prijs komen. En naar wie kunnen we dan wijzen? juist, naar onszelf. We verprutsen het met onze arrogantie. Te dom om te zien, te blind om toe te geven.

EricDonkaew
EricDonkaew25 aug. 2021 - 3:16

@Eirda: Wereldwijd tien- tot twintigduizend kerncentrales bouwen gaat niet lukken. -------------------------------------------------- Om zo veel kerncentrales gaat het natuurlijk helemaal niet.

EenMening
EenMening25 aug. 2021 - 22:46

@Imgikke Landen als Frankrijk en België die resp. 70 en 47 procent van hun electriciteit opwekken met behulp van kernenerie, halen hun klimaatdoelstellingen op hun sloffen. Een kerncentrale levert 40 jaar lang energie met 0% CO2-uitstoot.

vdbemt
vdbemt26 aug. 2021 - 9:53

Daar gaan we dan op zijn vroegst over een jaar of 25 wat van merken. 15 tot 20 jaar eer het er überhaupt staat en kan gaan draaien. En dan nog de nodige jaren om het effect te gaan merken. En dan hebben we het nog niet over de prijs en het afval. He lijkt me dat we beter dingen gaan doen die sneller effect hebben.

Kuifje3
Kuifje328 aug. 2021 - 22:21

@vdBemt: het is alsof ik ons rekenwonder Klaver hoor. Dus omdat het lang duurt dan maar wat smerige Biomassa centrales erbij zetten? Dat meen je toch niet? Maar goed dan. Als kernenergie te lang duurt, wat is dan de oplossing?