Joop

Overheid, ontmantel de verzorgingsstaat voor bedrijven!

  •  
04-02-2019
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
76 keer bekeken
  •  
26972569016_01a1aeaf94_k

© cc-foto: Breakfree

Multinationals en aandeelhouders pamperen en de belastingbetaler hun risico’s laten dragen is echt niet meer van deze tijd
Dinsdag behandelt de Tweede Kamer het nieuwe Nederlandse modelverdrag voor de bescherming van bedrijven die investeren in het buitenland. Daarin wordt verwezen naar de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor bedrijven. Overigens zijn die verwijzingen boterzacht: internationale investeerders wordt alleen vriendelijk gevraagd zich netjes te gedragen. Ze worden nergens toe verplicht.
Maar ook in andere opzichten verandert er weinig in het nieuwe model. Het houdt ook nog altijd een mechanisme overeind waarbij het ondernemersrisico wordt afgedekt met publieke middelen. Op basis van een investeringsverdrag kunnen in het buitenland investerende ondernemers bij een internationaal tribunaal verhaal halen als een overheid middels nieuwe regelgeving de waarde van een investering doet verminderen. ‘Schadevergoedingen’ voor aangescherpt milieu- en klimaatbeleid, betere consumentenbescherming en bescherming van de volksgezondheid kunnen in de vele honderden miljoenen lopen. En moeten worden betaald uit belastinggeld. Dat mechanisme, dat ook in het nieuwe model overeind wordt gehouden, stamt nog uit de jaren zestig en moet nodig worden herzien.
De afgelopen decennia is, volgens neoliberaal recept, de welvaartsstaat stukje bij beetje afgebroken, onder het motto van “eigen verantwoordelijkheid”. Tegelijkertijd blijft onze liberale overheid wel de risico’s voor het bedrijfsleven afdekken met belastinggeld. Terwijl ondernemen toch bij uitstek een bewuste keuze is om risico’s te nemen. Het bedrijfsleven steekt de winst in eigen zak. Waarom zou de belastingbetaler er dan voor moeten opdraaien als het rendement een keer tegenvalt?
De bedragen die ermee gemoeid zijn, zijn geen kattenpis: De gemiddelde schadevergoeding in een investeringsclaim is ca. 500 miljoen dollar. Wereldwijd is er is er via investeringsclaims al 70 miljard dollar publiek geld als schadevergoeding toegekend aan internationale investeerders en bedrijven. Geld dat daarmee niet meer beschikbaar is voor overheidsbeleid. Deze claim-mogelijkheid voor internationale bedrijven – bekend als investor-to-state dispute settlement (ISDS) of investment court system (ICS) – echoot de sfeer van de crisis van 2008, toen de financiële sector, na decennia van megawinsten voor private aandeelhouders, eiste dat de belastingbetaler met miljarden over de brug kwam toen bleek dat de genomen risico’s te groot waren.
Terecht leidde dat tot grote maatschappelijke verontwaardiging. Ook de investeringsbescherming die internationaal opererende bedrijven genieten stuit op onbegrip bij het grote publiek. Een Europees burgerinitiatief tegen ISDS in TTIP – het voorgenomen handelsverdrag met de Amerikanen – haalde in no time de vereiste drie miljoen handtekeningen op. De burger zag de bui al hangen en wilde claim-gretige Amerikaanse investeerders niet zo’n geducht politiek wapen in handen geven. Zelfs dreigen met een megaclaim kan overheden immers al kopschuw maken om bijvoorbeeld noodzakelijk klimaatbeleid door te voeren.
Wat voorbeelden: Onder dreiging van claims durfde Australië het in 2009 niet aan om een strenge emissiewet in te voeren. En recenter besloot de Franse minister voor klimaatzaken af te treden omdat hij geen deuk in een pakje boter kon slaan. Hij moest onder andere buigen voor het Canadese olie- en gasbedrijf Vermillion, dat Frankrijk dreigde met een schadeclaim als het, in het belang van het klimaat, de olie- en gaswinning aan banden zou leggen. De wet die dat moest regelen, werd daarop sterk afgezwakt.
In Duitsland eist Vattenfall, het moederbedrijf van Nuon, bijna 5 miljard aan compensatie voor het Duitse besluit om op termijn te stoppen met kernenergie. Nederland zou claims kunnen verwachten als we besluiten vervuilende kolencentrales te sluiten. En je kunt erover speculeren of de mogelijkheid om een internationale schadeclaim in te dienen Shell en Exxon heeft geholpen om het onderste uit de kan te halen bij het treffen van een schikking met de Nederlandse staat om het Groningse aardgas in de grond te laten zitten. Zoals Jan Terlouw het laatst stelde: Als het kapitaal de macht heeft en de overheid niet, gaat er niets gebeuren aan klimaatproblemen.
Dat burgers boos blijven over dit pressiemiddel voor bedrijven en de risico’s die eraan kleven, bewijst de nieuwe petitie tegen het omstreden mechanisme voor investeringsarbitrage. Nog maar net gelanceerd (22 januari), is deze al dik een kwart miljoen keer getekend. Ook partnerlanden waar Nederland investeringsverdragen mee wil (her)onderhandelen willen af van ISDS en sluiten steeds vaker verdragen zónder.
Laat de Nederlandse overheid hiervan leren. Haal het omstreden arbitragemechanisme uit het nieuwe Nederlandse modelverdrag. Multinationals en aandeelhouders pamperen en de belastingbetaler hun risico’s laten dragen is echt niet meer van deze tijd.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (53)

HM van der Meulen
HM van der Meulen7 feb. 2019 - 12:42

De meeste tegenspraak komt weer eens van Meneer Demesmaekervan, op basis van de stelling dat je een kerncentrale in een jaar zou kunnen bouwen en het dus onredeijk zou zijn als de overheid die dan het jaar daarop zou verbieden.

Spelchecker2
Spelchecker26 feb. 2019 - 13:50

'De afgelopen decennia is, volgens neoliberaal recept, de welvaartsstaat stukje bij beetje afgebroken, onder het motto van “eigen verantwoordelijkheid”. Tegelijkertijd blijft onze liberale overheid wel de risico’s voor het bedrijfsleven afdekken met belastinggeld.' Dankjewel Roeline, zo heb ik er nog niet tegenaan gekeken. Mijn grootste bezwaar tegen ISDS was (en is) dat het rechtsongelijkheid veroorzaakte tussen grote bedrijven en het MKB. Maar jouw argument is een welkome aanvulling. Onbegrijpelijk dat de EU in bijna alle handelsverdragen die ISDS-clause blijft opnemen. Dan neem je kennelijk ook je eigen democratische rechtsstaat niet serieus.

Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker5 feb. 2019 - 16:22

@HM van der Meulen "Degenen die de fabriek bouwen weten beter als geen ander op welke wijze het bedrijf het milieu zal belasten. Ze weten dus ook in welke mate ze het risico lopen dat ze ooit door stringentere milieueisen tot aanpassingen gedwongen zullen worden om te voorkomen dat ze moeten sluiten." Je bent een meester in het verdraaien van mijn woorden. Als een bedrijf willens en wetens gegevens achterhoudt over milieuschade of bij een vergunningaanvraag een verkeerde voorstelling van zaken geeft zijn ze uiteraard zelf verantwoordelijk voor de gevolgen. Het is natuurlijk heel wat anders als de schade ontstaat door een totale beleidswijziging van de overheid. Volgens Van Der Meulen is het een normaal bedrijfsrisico als een bedrijf in jaar 1 met alle benodigde vergunningen een kerncentrale bouwt en die in jaar 2 weer moet sluiten omdat een nieuwe regering van kernenergie af wil.

8 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen6 feb. 2019 - 1:28

"Je bent een meester in het verdraaien van mijn woorden." Het staat tussen aanhalingstekens omdat ik je gewoon letterlijk citeer. Als jij daarentegen schrijft: "Volgens Van Der Meulen is het een normaal bedrijfsrisico" dan leg je me vervolgens daarna gewoon verzinsels in de mond. Daarbij wil ik nog wel extra aantekenen dat er bij de bouw van een kerncentrale nooit sprake kan zijn van een "normaal bedrijfsrisico", want dan zou je van het bedrijf mogen verwachten dat het zelf voor de afvalverwerking zorg draagt en de bedrijfsrisico's met verzekeringen afdekt. In alle gevallen gaat het om schade die het bedrijf veroorzaakt aan het milieu; het is niet de overheid die die schade veroorzaakt. Het gaat bovendien zelden of nooit om een "totale beleidswijziging" van de overheid, maar om een aanscherping van de eisen. Dat is het risico dat een bedrijf loopt als het zich toelegt op twijfelachtige producten en/of twijfelachtige productiemethoden en kijkt hoever het daamee kan gaan om de concurrentie te verslaan. De eis dat de overheid, de verzorgingsstaat voor bedrijven dient te ontmantelen is volstrekt gerechtvaardigd.

HM van der Meulen
HM van der Meulen6 feb. 2019 - 1:43

De discussie over kernenergie is overigens volstrekt achterhaald, want binnenkort smelt er zo'n ding in Belgie de grond in en daarna hoor je er in de daaropvolgende 30 jaar niets meer over.

Jansen7
Jansen76 feb. 2019 - 6:59

De verdraaiing in het voorbeeld dat je (telkens) gebruikt zit in het volgende: Merkel heeft inderdaad vrij plotsing besloten de kerncentrales te sluiten maar de 'nieuwste' centrales zijn uit de jaren '80. De slachtofferhouding van bedrijven is verder ook wel erg typerend (kan mensen op het verkeerde been zetten). Ze zijn mede-vervuilers, zo niet de grootste vervuilers samen met de landbouw, en met de maatregelen die er nu al zijn houden ze al veel milieumaatregelen tegen.

Anoniempje5
Anoniempje56 feb. 2019 - 7:23

"Volgens Van Der Meulen is het een normaal bedrijfsrisico als een bedrijf in jaar 1 met alle benodigde vergunningen een kerncentrale bouwt en die in jaar 2 weer moet sluiten omdat een nieuwe regering van kernenergie af wil." In uw extreme en niet realistische voorbeeld zou ik het nog prima vinden als ze de kosten, minus de subsidie die ze hebben ontvangen, terugbetaald krijgen. Maar om dan ook nog 100 jaar fictieve winst uit te betalen, besloten buiten de regering en ons rechtssysteem om (ISDS) gaat helemaal nergens over. In bedrijfsleven maar ook daarbuiten is het nu ook niet normaal om nevenschade te vergoeden.

Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker6 feb. 2019 - 11:39

@HM van der Meulen "Het gaat bovendien zelden of nooit om een “totale beleidswijziging” van de overheid, maar om een aanscherping van de eisen." Als het alleen daarom gaat zijn we het eens. Dat is bedrijfsrisico. Het moet om radicale beleidswijzigingen gaan zoals de discussie die momenteel in Nederland gevoerd wordt over het sluiten van kolencentrales. Als dat gebeurt is een schadevergoeding gewoon terecht. Een mooi voorbeeld is de nieuwe IMO regelgeving in de scheepvaart waardoor de zwavelnormen bij de uitstoot van brandstof beperkt worden. De rekening daarvan komt helemaal terecht bij de reders die scrubbers moeten plaatsen om de uitstoot de beperken en de oliemaatschappijen die hun raffinageproces moeten aanpassen. Dat kost miljarden. Dus hoezo worden bedrijven helemaal uit de wind gehouden?

Jansen7
Jansen77 feb. 2019 - 7:08

@Meneer Demesmaeker: weer de karikatuur: alsof het arme bedrijven zijn die alleen maar een handje ophouden bij de overheid als ze door draconische maatregelen a la Merkel (die 30 tot 40 jaar oude centrales sluit) worden getroffen. Het probleem dat de auteur schetst is dat bedrijven, zakelijk als ze zijn, constant compensatie vragen (ander thema ter illustratie: hoevaak wordt bij aanbestedingen niet tot het uiterste gegaan als het bedrijfsbelang groot is?). Demesmaeker: kunt u een schatting geven wat de overheid aan bedrijven moet betalen als ze het klimaatbeleid wil veranderen of de arbeidsomstandigheden wil veranderen?

Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker7 feb. 2019 - 9:43

@Jansen Zie hierboven het voorbeeld dat ik geef over de nieuwe IMO richtlijnen in de scheepvaart voor de beperking van de zwaveluitstoot Dat kost de overheden niets en de lasten komen waar ze horen bij de bedrijven. Probeer niet te blijven hangen in die onzin frame dat bedrijven "niets bijdragen".

LaBou
LaBou 7 feb. 2019 - 11:20

>>Voor stookolie gelden milieuregels. Zo mag deze olie als ze op het land wordt gebruikt maar een beperkt percentage zwavel bevatten. Deze zwavel verbindt zich met zuurstof tot SO2 welke zwavelzuur vormt (Zure regen). Tussen 1967 en 1988 werd het zwavelgehalte zo reeds verminderd van 0,8% naar 0,2%. sedert 1 januari 2008 bedraagt het maximum 0,1%. Er bestaat ook mazout met een extra laag zwavelgehalte van 0,005% speciaal voor condensatieketels.<< Zo te zien heeft de scheepvaart jarenlang goed weten te lobbyen.

HM van der Meulen
HM van der Meulen5 feb. 2019 - 15:44

De valse voorstelling van zaken wordt weer eens het beste geformuleerd door Meneer Demesmaeker: "Dus jullie vinden het terecht als een bedrijf voor miljarden een nieuwe fabriek neerzet die voldoet aan alle eisen, een nieuwe regering kan besluiten de vergunning in te trekken en de fabriek onmiddellijk te sluiten." Degenen die de fabriek bouwen weten beter als geen ander op welke wijze het bedrijf het milieu zal belasten. Ze weten dus ook in welke mate ze het risico lopen dat ze ooit door stringentere milieueisen tot aanpassingen gedwongen zullen worden om te voorkomen dat ze moeten sluiten.

Paul250371
Paul2503715 feb. 2019 - 13:38

Helemaal eens.

Jansen7
Jansen75 feb. 2019 - 12:40

Tijden veranderen, zegt D'66 altijd. En overheden passen natuurlijk vaak oude wetgeving die niet meer van deze tijd is. Dus waar zijn al die positief ingestelde ondernemers die geen problemen kennen, alleen maar uitdagingen?! Waar zijn die slimme ondernemers die met een beetje gezond verstand (en wat oppepcursussen van managementgoeroes) doorhebben dat er steeds meer maatregelen ten bate van het milieu komen en daar allang op hebben ingespeeld? Of zijn die dooddoeners vooral voor ondergeschikten bedoeld?

5 Reacties
Jansen7
Jansen75 feb. 2019 - 12:48

"En overheden passen natuurlijk vaak oude wetgeving die niet meer van deze tijd is. " MOET ZIJN: En overheden passen natuurlijk vaak oude wetgeving AAN die niet meer van deze tijd is.

Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker5 feb. 2019 - 13:08

Dat zijn inderdaad dooddoeners. Welke onderneming durft nog een miljardeninvestering te doen als de investering het jaar erna door gewijzigd overheidsbeleid waardeloos kan worden.

Jansen7
Jansen75 feb. 2019 - 16:13

@Meneer Demesmaeker: ik vroeg vooral of die dooddoeners voor ondergeschikten zijn want ondergeschikten worden ermee doodgegooid. Alsof er nog nooit voor miljarden is geinvesteerd voordat er sprake was TTIP, CETA of ISDS of een nationale Nederlandse regeling. Bedrijven namen toen het risico: Het begint een steeds langer rijtje voorwaarden te worden van bedrijven voordat ze wat gaan ondernemen. Er komt een punt dat overheidsnutsvoorzieningen beter zijn dan om telkens toe te geven aan de steeds grote eisen van het bedrijfsleven. Een andere retorische truuk is natuurlijk om het onvoorspelbare beleid van ontwikkelingslanden op een gelijk niveau te trekken met westerse landen zoals Nederland.

Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker6 feb. 2019 - 8:04

@Jansen Internationale arbitrage clausules hebben niets maar dan ook helemaal niets met subsidie door de overheid te maken maar met rechtszekerheid. Ook bedrijven onderling maken daar gebruik van. Als een Chinese rederij zaken doet met een huurder van het schip uit Columbia zal de overeenkomst worden opgesteld onder Engels recht, waarbij geschillen worden uitgevochten voor arbiters in Londen. Zo hoeft de afnemer uit Columbia niet bang te zijn dat hij wordt benadeeld door een partijdige Chinese rechter en gelden rechtsregels (Engels recht) waar ze beiden kennis van hebben. Daarbij geldt uiteraard dat beide partijen zich aan Internationale regels dienen te houden voor scheepvaart. Hetzelfde geldt voor overeenkomsten tussen bedrijven en overheden.

Jansen7
Jansen76 feb. 2019 - 13:20

@Meneer Demesmaeker: overheden en bedrijven zijn niet hetzelfde. Wel als de overheid als opdrachtgever optreedt bij een project, of als inkoper op de markt of als werkgever op de arbeidsmarkt, maar niet in de hoedanigheid als wetgever. Bedrijven kunnen met allerlei mooie redenen komen waarom ze recht hebben op steeds meer (voor)rechten: net zoals eeuwen geleden bij de hoogste klassen gaat het om belastingvrijstellingen. Want procentueel je belasting betalen en risico's lopen is op lange termijn natuurlijk iets voor de loosers. Maar wat ik al zei: met dat gedrag zal komen bij mij de nutsvoorzieningen verstrekt door de overheid weer in beeld. Moet er wel een hobbel worden genomen richting de EU die ons tot bedrijven veroordeelt die (niet alleen via de markt) streven naar winstmaximalisatie.

Elias Unique
Elias Unique5 feb. 2019 - 10:48

Dus je mag investeren in het buitenland, maar als de lokale overheid besluit het speelveld te veranderen zodat je die investering niet terugverdient, is dat ondernemersrisico? En als een dubieus regime elders je onderneming nationaliseert, heb je dan pech? Of zou het dan wel fijn wezen als er een onafhankelijk tribunaal was waar je je recht kan halen.

6 Reacties
rvb2
rvb25 feb. 2019 - 13:09

die overheid, dat zijn we allemaal. De mensen van het bedrijf hebben evenveel stemrecht als ieder ander. Voor dat onafhankelijke tribunaal kan een bedrijf gewoon naar de rechter stappen.

Elias Unique
Elias Unique5 feb. 2019 - 15:03

@rvb: Als ik investeer in bijv. Turkije, krijg ik daar geen stemrecht. Als de Turkse overheid die investering afpakt, heb ik geen enkel vertrouwen in de rechtstaat aldaar. Je zal maar een partij zijn die daar investeert om een brug te bouwen met de garantie dat je er de komende decennia tol mag heffen. En een jaartje na de feestelijke opening bedenkt die overheid zich. En dan?

Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker5 feb. 2019 - 15:51

De onafhankelijke arbiters zijn juist bedoeld voor landen waar het rechtstelsel onbetrouwbaar is bijvoorbeeld omdat rechters worden benoemd door zittende machthebbers. Denk jij echt dat je als bedrijf je recht kan halen in Turkije als je Erdogan tegen je in het harnas jaagt?

Karingin
Karingin5 feb. 2019 - 19:55

Elias: Elias: Een dubieus regime zal zich geen moer gelegen laten liggen aan dat tribunaal, dus die vlieger gaat niet op.

Elias Unique
Elias Unique6 feb. 2019 - 9:12

@Karingin: En dus? Geen regels want de slechteriken houden zich er toch niet aan?

Karingin
Karingin6 feb. 2019 - 12:15

Dat zeg ik niet, je geeft alleen een argument dat niet ter zake doet.

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde5 feb. 2019 - 8:22

Ik denk dat geen enkele belangrijke startup succesvol kon worden zonder de miljarden die de overheid er in stopte. Zo kon Sillicon Valley groot worden en Tesla dat 4 miljard kreeg een voorbeeld worden voor alle andere fabrikanten. Dus daar is op zich niets mis mee. Het wordt wel een probleem zodra bedrijven niet meer van het staatsinfuus willen of zich op de borst gaan slaan vanwege hun zgn eigen verdiensten. Rijk geworden van ons geld zou bescheidenheid en dankbaarheid ze beter staan.

11 Reacties
MartinvanderLinde
MartinvanderLinde5 feb. 2019 - 8:36

Ik vind trouwens dat alle economische activiteit ondergeschikt hoort te zijn aan het algemene belang. Ik heb geen communistische sympathieën en voor een deel zit die koppeling tussen economische activiteit en maatschappijbelang al in de systematiek van vraag en aanbod. De verstorende factor daar is marketing of beter marketing communicatie. Het aanpraten van behoefte, van merkvoorkeur en meer van die onzin. Het is weliswaar onderdeel geworden van het mechaniek van vraag en aanbod, want hoe creëer je merkenvoorkeur zonder je voordelen te etaleren, toch denk ik dat beter kan en met minder verspilling van geld en resources. Kijk naar huismerken van grootwinkelbedrijven. Is de hagelslag van AH nu echt anders dan die van Venz? Ik heb als knaap vakantie werk gedaan bij KG. Daar werd de productiecapaciteit aangevuld door koffie te verpakken van DE. Het was dezelfde koffie in een andere verpakking. Dat zette me aan het denken. Maar goed om terug te keren bij het onderwerp, ik vind het prima als de overheid helpt bij het maatschappelijk verantwoord helpen vanbedrijven. Sommige bedrijven hebben meer dan economsche waarden, denk aan werkgelegenheid, innovatie etc. Maar het loopje naar de premier, zeker als die van VVD huize is is wel erg makkelijk gemaakt.

Klaas Punt
Klaas Punt5 feb. 2019 - 10:53

Martin, ik vind dat elke Euro subsidie gecompenseerd moet worden met het verkrijgen van een aandeel van dezelfde waarde in een bedrijf/instelling. Tevens vind ik dat het bezit van een stichting na een aantal jaren (40?) moet terugvallen aan de gemeenschap. Die daardoor weer de volledige zeggenschap krijgt. Tenslotte vind ik dat de kosten van reclame uitingen niet van het inkomen van een bedrijf afgetrokken mogen worden. Want dan betaalt de gemeenschap die reclame terwijl de voordelen bij dat bedrijf terecht komen.

Elias Unique
Elias Unique5 feb. 2019 - 11:29

Het ligt een beetje aan uw definitie van "startup" en "succesvol", maar er zijn er genoeg. In Nederland bijvoorbeeld Adyen en Bunq.

Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker5 feb. 2019 - 12:26

@Klaas Heb jij (in de toekomst) recht op pensioen van een pensioenfonds? Realiseer jij je dat pensioen weleens gehalveerd kan worden als jouw plannen doorgaan?

Klaas Punt
Klaas Punt5 feb. 2019 - 13:52

@Demesmaeker - leg uit. Mijn pensioen is gekocht met het pensioenkapitaal dat in 40+ jaren gespaard is. Het principe van de lijfrente. Ik zie niet hoe mijn ideeen invloed kunnen hebben op mijn huidige pensioen. Maar doe je best en leg het mij uit.

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde5 feb. 2019 - 15:35

Elias, dat klopt maar de voorbeelden zijn geen kapitaal intensieve productiebedrijven. Bunq is een bank en Ayden een groep investeerders. Zeg maar geld schuivers, geld van anderen.

Joe Speedboot
Joe Speedboot5 feb. 2019 - 15:42

'Tenslotte vind ik dat de kosten van reclame uitingen niet van het inkomen van een bedrijf afgetrokken mogen worden' Jij bent duidelijk geen ondernemer. Om een product te verkopen zal je toch ergens wat reclame moeten maken want anders weet niemand van je bestaan. Ergo, het zijn dus gewoon kosten die je moet maken om te ondernemen. Kosten die je met de andere kosten die je maakt van de inkomsten aftrekt om over het restant, de winst, belasting te betalen.

Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker5 feb. 2019 - 15:48

@Klaas De meeste pensioenvermogens zijn voor een fors deel belegd in aandelen en pensioenfondsen moeten een zeker rendement halen om hun pensioenuitkeringen te garanderen. Onze pensioenfondsen en internationale pensioenfondsen zijn de grootste aandeelhouders ter wereld Als je dat allemaal wilt gaan onteigenen na een jaar of 40 of je wilt miljardeninvesteringen laten verdampen door toe te staan dat overheden regels aapassen zonder compensatie zal dat nogal wat gevolg hebben voor de pensioenfondsen die kapitaal aan bedrijven verstrekken om investeringen te financieren en hun pensioengerechtigden. Volgende keer iets verder kijken dan je neus lang is graag.

Karingin
Karingin5 feb. 2019 - 19:55

Meneer: Dat hoeft niet hoor, een pensioenfonds is ook een gemeenschappelijk iets, dus als die dan enig aandeelhouder wordt. Overigens vind ik de ideeën van Punt ook wel iets te ver gaan, maar het zou interessant zijn om ze uit te werken.

Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker6 feb. 2019 - 8:15

@Karingin "Een pensioenfonds is ook een gemeenschappelijk ding" Iets te simplistisch gedacht. Een pensioenfonds is geen gemeenschappelijk bezit van alle Nederlanders maar van de deelnemers die daar hun pensioen hebben ingelegd. Dat kunnen ook buitenlandse pensioenfondsen zijn.

LaBou
LaBou 6 feb. 2019 - 22:24

". Een pensioenfonds is geen gemeenschappelijk bezit van alle Nederlanders maar van de deelnemers die daar hun pensioen hebben ingelegd." Meneer, dat moet je niet hier roepen maar tegen Koolmees.

Break on through
Break on through5 feb. 2019 - 7:56

Zolang Nederlanders nog rechts stemmen zal onze overheid het internationale bedrijfsleven de hand boven het hoofd houden. Figuren als Rutte, Buma, Dekker enz. loeren allemaal op een fijne functie in datzelfde internationale bedrijfsleven natuurlijk... Zie het er nog wel van komen dat ik strakkies weer af kan reizen naar het Museumplein tegen TTIP ISDS of iets dergelijks. Mensen kunnen zelf ook veel selectiever dingen doen. Zo tank ik bijvoorbeeld NOOIT bij SHELL. Al sinds ik weet dat ze er in Nigeria een zooitje van maken en de NAM een onderdeel van SHELL is rijd ik zo´n station fijn voorbij... Rijd overigens laatste jaren super weinig. Laatste half jaar auto helemaal laten staan. Vliegen sinds ´10 uitgesloten... Ben opgehouden vlees te eten. En stem links! Stem variërend van SP tot Groen links tot misschien CU. Rest beschouw ik als een zeer grote bedreiging voor toekomstige generaties....

3 Reacties
Elias Unique
Elias Unique5 feb. 2019 - 10:49

Stemmen met je portemonnee, prima. Zouden meer mensen moeten doen.

Karingin
Karingin5 feb. 2019 - 19:44

Want geld is het allerbelangrijkste in het leven voor Elias. Wat een armoe.

Elias Unique
Elias Unique6 feb. 2019 - 10:45

@Karingin: U leest niet goed. Als je om principiële reden ergens tegen bent, dan is het ook logisch dat je daar je geld niet aan besteed.

punt2
punt25 feb. 2019 - 6:31

Wanneer een onderneming miljarden investeerd in Kernenergie... en de overheid schaft deze na af na één tsunami in Japan. Ligt er een verantwoordelijkheid bij de vergunningverlener/ opdrachtgever om de gemaakte kosten en verwachte winstderving te vergoeden. Het is namelijk het beleid van die overheid wat van de één op de andere dag besluit zoveel kapitaal te vernietigen.

10 Reacties
rvb2
rvb25 feb. 2019 - 9:09

bedrijven moeten zich neerleggen bij democratische besluiten, en niet zeuren over misgelopen inkomsten. Je hebt geen recht op inkomsten die je nooit gehad hebt.

frankie48
frankie485 feb. 2019 - 9:13

Maar bij maatschappelijk verantwoord ondernemen mag je van een bedrijf toch wel verwachten dat zij daar op een duurzame- of socialere en veilige manier invullen aan gaan lopen geven. Vooral in deze neoliberale tijden waarbij vaak het toezicht en de handhaving een branche aangelegenheid is geworden, lijkt het mij ongewenst en ongepast om via een arbitragemechanisme een optredende overheid de schuld te gaan lopen geven voor het falende beleid van bedrijven.

Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker5 feb. 2019 - 12:14

@RVB @ Frankie Dus jullie vinden het terecht als een bedrijf voor miljarden een nieuwe fabriek neerzet die voldoet aan alle eisen, een nieuwe regering kan besluiten de vergunning in te trekken en de fabriek onmiddellijk te sluiten. Zonder enige compensatie? En denken jullie dan echt dat er ooit nog iemand het risico gaat nemen een fabriek te bouwen?

Paul250371
Paul2503715 feb. 2019 - 13:38

Hetzelfde als je als franchise een aantal jaren geleden een benzinestation exploiteerde en bijvoorbeeld 15% van de omzet uit alcoholische dranken genereerde en van de een op de ander dag bijna mochten de pomphouders geen drank meer verkopen. Een afslag later kom je een supermarkt tegen waar je van alles mocht kopen. Of in de horeca die door het antirookbeleid klappen heeft gehad.

Klaas Punt
Klaas Punt5 feb. 2019 - 14:04

Ik denk dat ieder bedrijf moet nadenken voor het investeert in een zaak, net als de overheid. Dat viaduct dat tientallen jaren in het weiland staat zonder aansluitende wegen is een voorbeeld van slechr plannen. Maar over die kernenergie, ik vind bijv. dat de overname van Eneco door PGM en Shell pas goedgekeurd mag worden met een duidelijk verbod op bouw cq overnames van kerncentrales. Mocht de overheid daar niet voor voelt dan weet ik niet of die overheid niet mede verantwoording draagt als een centrale het begeeft en alsnog alle centrales dicht moeten. In de BeNeLux zou dit gisteren al moeten.

frankie48
frankie485 feb. 2019 - 17:46

Beste Meneer Demesmaeker, Als je aan alle eisen voldoet, zal elke regering waar ook in deze wereld blij zijn met jouw aanwezigheid in het land. En voor fantasievoorstelling van zaken, daar valt niets zinnigs over te zeggen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin6 feb. 2019 - 7:42

Burgers worden zo vaak getroffen door veranderende regels, cq. omstandigheden.

Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker6 feb. 2019 - 8:11

@Frankie "Als je aan alle eisen voldoet" Het gaat juist om die situaties waar de overheid de spelregels tussentijds veranderd. Als een bedrijf een fabriek voor een periode van 30 jaar neerzet moet ze er met redelijke mate van zekerheid op kunnen vertrouwen dat de regels in die 30 jaar niet radicaal veranderen. Als een overheid dat wel doet, bijvoorbeeld als zij van de ene op de andere dag kolencentrales wil sluiten mag dat, maar dan moet er wel een schadevergoeding worden betaald aan de eigenaren van de kolencentrales. Een eigenaar van een huis krijgt ook een schadevergoeding als dat wordt afgebroken vanwege een nieuw aan te leggen spoorlijn.

frankie48
frankie486 feb. 2019 - 17:53

Beste Meneer Demesmaeker, Toeval of niet, maar laat die 30 jaar nou ook nog eens de te verwachte tijd zijn als je ziekte zich gaat openbare bij blootstelling door asbest!

Jansen7
Jansen77 feb. 2019 - 8:55

@Meneer: bij een huis gaat het om eigendom.