Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Finland vraagt lidmaatschap NAVO officieel aan

Russische dreigementen maken geen indruk
Joop

Overheid moet inburgering zelf ter hand nemen

  •  
16-11-2020
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
onderwijs

© cc-foto: lil_foot_

Het wordt tijd de zaken fundamenteel aan te pakken. Inburgering is geen karwei voor de markt.
Fraudeurs en beunhazen hebben vrij spel in het taalonderwijs voor nieuwkomers. Dat is het geval sinds 2007 toen de volstrekt incompetente minister van Vreemdelingenzaken Rita Verdonk dit overliet aan de vrije markt. De Volkskrant is nu bezig de balans weer eens op te maken. Ze schetste de onmacht van de toezichthoudende instantie Blik op Werk en interviewde de van fraude verdachte ondernemer in taalscholen Waiel Shaker. In juni al had de redactie het nodige bericht over misstanden in deze voor de inburgering zo wezenlijke sector.
Minister Wouter Koolmees weet een oplossing: voortaan gaan de gemeentes contracten afsluiten met taalscholen. Minister Verdonk vond het destijds een goed idee om nieuwkomers, die nog geen Nederlands spreken en hier te lande heg nog steg weten, zelf een cursus te laten uitzoeken door een prijs-kwaliteitsonderzoek te doen. Ze konden vervolgens bij DUO een lening afsluiten om de cursusgelden te betalen. Daar komt nu in ieder geval een einde aan. Het onderwijs zelf echter blijft in handen van private aanbieders.
Dezer dagen heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) uitgezocht welke verbeteringen teweeg waren gebracht door overheveling van een groot aantal zorgtaken naar de gemeente. Conclusie: daar is niemand iets mee opgeschoten. Tegelijkertijd regent het wel klachten. Waarom zou het dan met de inburgering wél  beter gaan als de gemeentes de regie krijgen. Gemeentelijke regie stond tot nog toe  te vaak gelijk aan vragen om moeilijkheden.
Het wordt tijd de zaken fundamenteel aan te pakken. Inburgering is geen karwei voor de markt. Dat is een overheidstaak. Zij dient ervoor te zorgen dat nieuwkomers in het land op een effectieve manier de dingen kunnen leren die je nodig hebt om in dit land als volwaardig burger te functioneren. Dat is om zo te zeggen een kwestie van talenkennis en burgerschapskunde. We laten het onderwijs daarin voor personen die hier worden geboren ook niet over aan de markt. Daarvoor heeft Nederland een hele onderwijspiramide in het leven geroepen. Het ligt voor de hand om daarin ook het inburgeringsonderwijs onder te brengen. Scholen voor voortgezet en beroepsonderwijs zijn de aangewezen instanties om de lessen te geven. Zij dienen daar uiteraard een behoorlijk budget voor te krijgen. Of je van de cursisten lesgeld vraagt, is een zaak van de politiek.
Nieuwkomers moeten zoveel mogelijk ruimte krijgen om zelf aan de kost te komen. Daarom worden de inburgeringscursussen ook in de avonduren verzorgd. Uiteraard bestaat het lerarenkorps uit bevoegde docenten. Cursisten kunnen er deelcertificaten en een diploma halen. De inspectie voor het onderwijs meet de kwaliteit. Inburgeraars melden zich gewoon bij de dichtstbijzijnde school.
Een kind kan de was doen.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (60)

Minoes&tuin
Minoes&tuin17 nov. 2020 - 8:51

Hier weer Eindhovense zakenman verdacht van plegen 10 miljoen fraude aan subsidie 2 taalscholen. Het gaat maar door! https://www.ed.nl/helmond/bonafide-taalscholen-balen-van-slinkse-cowboys~ad85d3c5/

Spelchecker2
Spelchecker216 nov. 2020 - 22:32

Helemaal eens! Maar het ergste is nog dat dit hele marktcircus geen argeloze faux pas is, maar bewust zo is gecreëerd om het vluchtelingen zo moeilijk mogelijk te maken en ze te ontmoedigen. Ik vermoed dat als je het stemgedrag van partijen rond dit onderwerp analyseert je the usual right-wing-suspects wel weer tegen zult komen. Schandalig om zo om te gaan met kwetsbare mensen!

2 Reacties
Bouwman2
Bouwman217 nov. 2020 - 9:00

Je vermoed een complot?

gimli55
gimli5517 nov. 2020 - 10:21

@B Ja, het heet marktwerking en is een gevolg van neoliberaal beleid. Beleid wat al 40 jaar de dienst uitmaakt en waarvan de gevolgen deze week besproken wordt in een speciale commissie over de belastingdienst. Het is een uitgevoerd onzichtbaar beleid, wat ook zichtbaar is geworden bij het LIMC. Het opzoeken van de grenzen van de wet en er een beetje overheen gaan. Doen omdat de regering het kan doen, de moties niet opvolgen van zowel de TK als de EK. Terwijl de partijdiscipline regeert, verandert er niets aan het systeem. De media en peilingen rollen over mekaar heen en de kritische media worden uitgeschakeld. Ik vermoed geen complot, het wordt al 40 jaar uitgevoerd.

Middenman
Middenman16 nov. 2020 - 20:01

Van harte mee eens, mits het om vluchtelingen gaat. Iedereen die uit eigen vrije wil en keuze komt, zoals in het kader van een huwelijk, of welke andere reden ook zal zelf moeten inburgeren zonder hulp van de overheid. De maatschappij moet ook zo ingericht zijn dat je alleen kans maakt als je zelf serieus kiest om in te burgeren en de taal te leren.

1 Reactie
Paulus3
Paulus317 nov. 2020 - 7:37

Lijkt me een slecht idee om het aan fraudeurs en beunhazen over te laten alleen maar omdat me niet een vluchteling zou zijn. Doen we bij burger onderwijs ook niet.

Poeha
Poeha16 nov. 2020 - 19:48

“ Minister Verdonk vond het destijds een goed idee om nieuwkomers, die nog geen Nederlands spreken en hier te lande heg nog steg weten, zelf een cursus te laten uitzoeken door een prijs-kwaliteitsonderzoek te doen. Ze konden vervolgens bij DUO een lening afsluiten om de cursusgelden te betalen.” Zullen we even bij de feiten blijven? DUO is er juist pas vanaf 2013 bijgehaald. Het scp vermeldt op pagina 160 van haar rapport: “Vanaf 2009: gemeenten zijn verplicht een aanbod te doen. Eigen bijdrage van 270 euro voor de inburgeraar, die vaak werd vergoed bij het afronden van het cursustraject. Vanaf 2013: Eigen verantwoordelijkheid van inburgeraar, met leenfaciliteit van maximaal 10.000 euro bij DUO. Kwijtschelding van de lening voor asielmigranten die tijdig voldoen” https://www.scp.nl/binaries/scp/documenten/publicaties/2020/10/15/kansrijk-integratiebeleid-op-de-arbeidsmarkt/Kansrijk_integratiebeleid_def.pdf Meneer van der horst meldt dat het beleid in 2007 zeer slecht was. Grappig dat volgens het scp de resultaten toen beter waren (p.86) “ Nieuwkomers halen initieel minder snel hun inburgeringsexamen dan onder de voorgaande Wet inburgering uit 2007.” Als de auteur toch zo’n fan is van het onderzoeksbureau, haal ik deze conclusie ook maar aan: “ Een lagere uitkering tijdens de inburgering vergroot de arbeidsparticipatie van de groep vluchtelingen als geheel, zowel op de korte als de lange termijn.”

1 Reactie
Paulus3
Paulus317 nov. 2020 - 7:40

Verdonk is niet het subject van de tweede zin.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland16 nov. 2020 - 19:46

[We laten het onderwijs daarin voor personen die hier worden geboren ook niet over aan de markt.] Ja , dat dacht ik ooit ook , toen ik meende in een beschaafd land te wonen, dingen als de zorg, openbaar vervoer enzovoorts dat zijn zaken die in een land als ons nooit aan de markt zullen worden overgelaten, dat soort waanzin dat doen ze alleen aan de overkant van de plas. Het onderwijs zal morgen wel de klos worden. Dat is nu al gaande. Kijk ook eens naar de vermarkting van de Universiteiten waar men zelfs voor de centen het Nederlands aan de kant heeft geschoven. Wie de zorg aan de markt overlaat is tot alles in staat .

4 Reacties
Poeha
Poeha16 nov. 2020 - 20:50

Grappig, de Nederlandse zorg hoort tot de top volgens Zweeds onderzoek. https://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2019/zorgstelsel-nederland-nummer-1-europa Het onderwijs hetzelfde https://www.businessinsider.nl/dit-zijn-de-hoogst-opgeleide-landen-ter-wereld-met-een-topplek-voor-nederland/ Volgens Unicef zijn kinderen (mede vanwege het onderwijs) in Nederland het gelukkigst. https://www.unicef.nl/nieuws/2020-09-03-nederland-op-nummer-1-in-onderzoek-naar-welzijn-van-kinderen

Zapata
Zapata17 nov. 2020 - 6:20

@Poeha Het is maar welke site je aanhaalt. https://www.cignaglobal.com/top-10-countries-best-heathcare-system https://ceoworld.biz/2020/05/10/ranked-worlds-best-countries-for-education-system-2020/ http://sharing4good.org/article/you-are-child-luckiest-ones-are-born-singapore#:~:text=SINGAPORE%20%2D%20Singapore%20is%20the%20best,governmental%20organisation%20Save%20The%20Children. Dus nu weten we het wel van je.

Poeha
Poeha17 nov. 2020 - 7:37

Dank, ik zie dat Nederland in bijvoorbeeld het tweede overzicht van jou nummer 4 van de wereld is qua onderwijs. Dat wijkt niet veel af van mijn overzicht. Top prestatie voor Nederland.

gimli55
gimli5517 nov. 2020 - 10:33

Zo lang de statistieken het over algemene zaken gaat, gaat het redelijk. Kijk je iets onder de oppervlakte over specifieke zaken, zie je de betonrot. Het lijkt op papier goed geregeld, terwijl het practisch niet zo best gesteld is met onze zorg en onderwijs. De beoordeling geschiedt op papier en papieren beleid. Heel veel is geregeld op papier. Echter in de echte wereld blijkt het vaak een kaartenhuis te zijn. Een Covid crisis toont aan het gebrek aan IC bedden, onvoldoende test capaciteit en vervolgonderzoek. Dat had zelfs in de afgelopen maanden geregeld kunnen zijn. Het was niet of maar wanneer de pandemie zou toeslaan, en we waren niet voorbereid. Zo lang alles langs de financiele meetlat gelegd wordt en de kosten geminimaliseerd worden, kan de neoliberale aanhangers alleen wijzen naar de statistische en op papier kloppende uitkomsten. Kijk je naar de echte wereld, dan zie je de betonrot van een falend systeem. Waarbij wetenschappers zich ernstig afvragen of de mensheid er over 500 jaar nog is in de vorm die we kennen.

Zapata
Zapata16 nov. 2020 - 17:33

Ja dat is een mooi artikel van dat SCP. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/scp-verschuiven-van-zorg-naar-de-gemeenten-blijkt-een-misrekening-van-het-rijk~b7bf5303/ De verantwoordelijke bewindslieden zwijgen over deze miskleun of hebben allang een leuk baantje als CVK elders in het land. Zekers zou ik de regie qua inburgeringscursussen weer landelijk beleggen en weghalen bij gemeentes. Dan raak je ook af van die beunhazen.

GoudenBergen
GoudenBergen16 nov. 2020 - 17:06

Je ziet hier de "integratieparadox" aan het werk. Hoe beter de sociale voorzieningen in een land, hoe slechter de integratie. In een land waar beperkte sociale voorzieningen zijn, moeten mensen al snel aan het werk. Zo leren ze de taal en bedruipen ze zichzelf. Dat is een goede opstap om je op termijn te laten naturaliseren. Dat verklaart ook waarom de meer ondernemende immigranten juist naar die landen gaan. In landen met een uitgebreide sociale zekerheid, is de noodzaak om aan de slag te gaan minder aanwezig. Het duurt langer voor immigranten de taal leren en zichzelf kunnen bedruipen. De kans op het ontstaan van parallelle samenlevingen is er ook groter. Zweden heeft de beste sociale zekerheid van Europa maar de integratie is een ramp.

7 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens16 nov. 2020 - 19:10

@ GoudenBergen Jij schrijft: Je ziet hier de “integratieparadox” aan het werk. Hoe beter de sociale voorzieningen in een land, hoe slechter de integratie Jammer genoeg heb je niets van de integratie paradox begrepen. Ik help je op weg. Er is een opvallend verschil tussen het aantal mensen dat uit Eritrea in Nederland aan het werk is en het aantal in de VS. In de VS is het aandeel werkenden 60/70 % in Nederland onder de 50%. Bron organisatie van vluchtelingen uit Eritrea in Nederland Echter daar is een reden voor en het heeft gevolgen. In de VS kunnen vluchtelingen al snel een eigen bedrijf beginnen. Dat is in Eritrea ook niet ongebruikelijk. En in de VS heb je nauwelijks diploma's nodig. In Nederland wel. En omdat veel vluchtelingen niet meer dan basis onderwijs hebben gedaan in Eritrea vormen diploma's en leren een enorme drempel. Het gevolg is overigens dat mensen uit Eritrea hier in de bijstand zitten en in de VS een grote groep op straat leeft en criminaliseert en radicaliseert. Zij hebben de strijd om inburgering verloren. Soms moet je proberen iets verder te kijken dan je neus lang is.

LaBou
LaBou 16 nov. 2020 - 20:07

Klatergoud, toon het gelijk van je stelling aan. Ga een jaar in Rusland wonen en toon ons dan je beheersing van de russische taal. China mag ook maar dan wordt chinees leren. Volgens jou kun je dat binnen een jaar.

Middenman
Middenman16 nov. 2020 - 20:11

@DaanOuwens - Ik heb zelf als vrijwilliger met Eritrese vluchtelingen gewerkt en het is de groep die in Nederland het slechtst integreert. Ondanks zeer intensieve begeleiding doen andere groepen het veel beter. Eritreeërs passen gewoon minder bij ons land en het is helemaal niet raar dat we daar ook naar kijken. Nederlandse immigranten in Canada zijn ook sneller en beter geïntegreerd dan die in Brazilië. Bij het toelaten van vluchtelingen zou het verstandig zijn om ook naar dergelijke factoren te kijken.

GoudenBergen
GoudenBergen16 nov. 2020 - 21:05

@Daan Er ís geen groep asielzoekers die verder afstaat van de Nederlandse samenleving dan de Eritreeërs. Vrijwel alles in hun land is anders. De meeste Eritreeërs zijn afkomstig van het platteland waar alles informeel wordt geregeld en gebaseerd is op relaties en sociale wederkerigheid. Ze zijn ook vaak minder goed opgeleid. Dat maakt integratie moeilijk. Zij zijn dus niet representatief voor de gemiddelde vluchteling. De integratie-paradox is in feite een hypothese die als uitgangspunt voor een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek kan dienen. De VS en Zweden zijn twee uitersten: zeer beperkte sociale zekerheid en participatie via werk versus uitgebreide sociale zekerheid en een zeer slechte integratie. De meeste Westerse landen zitten hier waarschijnlijk ergens tussen in.

DaanOuwens
DaanOuwens17 nov. 2020 - 10:28

@ GoudenBergen En jij schrijft: Zij zijn dus niet representatief voor de gemiddelde vluchteling. Maar wel zijn zij in de VS aanmerkelijk meer succesvol dan hier. Jij schrijft: De integratie-paradox is in feite een hypothese die als uitgangspunt voor een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek kan dienen. Nee jouw integratie paradox is een extreem rechts agendapunt, Een hypothese is een relevante onderzoekvraag voor een wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek naar extreem rechtse opvattingen is slechts relevant als de centrale vraag is waarom jij jouw opvattingen superieur acht aan die van anderen. verder heeft extreem rechts weinig met wetenschap van doen en vv.

DanielleDefoe
DanielleDefoe17 nov. 2020 - 13:33

Noorwegen geeft een ander beeld. De gevluchte Eritreers ook de vrouwen doen het aanzienlijk beter waar het opleiding en werk betreft dan Somaliers en Afghanen waarvan het merendeel van de vrouwen niet meedoet. Uiteraard kun je er niets beginnen zonder Noors te leren. Eritrea is een dictatuur maar de infrastructuur werkt er nog wel. Niet iedereen die het Noorden weet te bereiken is dientengevolge laagopgeleid.

DanielleDefoe
DanielleDefoe17 nov. 2020 - 14:19

PS sinds 2004 moeten Noorse gemeenten een verplicht introductieprogramma aanbieden.

[verwijderd]
[verwijderd]16 nov. 2020 - 17:03

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens16 nov. 2020 - 19:12

@ Kees Jij schrijft: Als we D66 niet hadden met steeds weer nieuwe kroonjuwelen. Goed he. Mensen niet opzadelen met problemen die ze zelf niet kunnen oplossen. Zoals Trump bijvoorbeeld doet met Corona.

LaBou
LaBou 16 nov. 2020 - 20:05

Ik heb liever D66 met steeds weer nieuwe kroonjuwelen dan kees met elke keer dezelfde nonsensverhalen.

Thuiszitter
Thuiszitter16 nov. 2020 - 16:44

Eens met Han , zo ook de zorg en openbaar vervoer terug naar de overheid.

Satya
Satya16 nov. 2020 - 16:01

De overheid heeft bewezen er ook niet erg veel van te bakken bij de belastingdienst.

2 Reacties
HarrieJ
HarrieJ16 nov. 2020 - 17:22

Zou de belastingdienst misschien bewust in diskrediet zijn gebracht door de VVD, zodat sommige mensen wellicht over zijn te halen om te gaan denken, dat we eerder meer dan minder marktwerking nodig hebben?

Zapata
Zapata16 nov. 2020 - 18:33

De macht van financiën en economische zaken is enorm binnen alle departementen en laten die nu vol zitten met neoliberaaltjes. Geen wonder dat de belastingdienst welhaast een criminele organisatie is geworden.

Dick Roelofsen
Dick Roelofsen16 nov. 2020 - 15:04

Het gaat nog zeker een jaar duren voordat volwassenen weer klassikaal les kunnen krijgen, dus tijd zat om een paar overwerkte en uitgeburnde leraren te vinden die in een aftands noodlokaaltje aan de slag willen.

1 Reactie
Karingin
Karingin16 nov. 2020 - 15:56

Ze krijgen nu les via Zoom en zo, maar dat schiet natuurlijk niet op. Maaruhm, er zijn nu ook voldoende docenten, een aantal daarvan zullen een extra papiertje moeten halen maar dat lijkt me geen probleem

Eddie3
Eddie316 nov. 2020 - 14:59

Ik heb de soms beschamende examenvragen kunnen inzien. Alle voorkomende vrijwillers heten Ali, Achmed of Fatima. De enige werkzoekende die naar het UWV moet is dan weer autochtoon. Het meest genant vond ik nog de vraag over wat je doet als een mevrouw een beha past buiten het kleedhokje. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Nieuwkomers worden zo weggezet als halve debielen. Ik vind het prima als er politieke keuzes gemaakt worden voor een streng toelatingsbeleid maar eenmaal toegelaten dan ook een warm welkom.

1 Reactie
Karingin
Karingin16 nov. 2020 - 15:52

Ja ik heb ook wel 's wat gezien. Wat je doet als de buurvrouw een baby heeft gekregen bijvoorbeeld, en dan met antwoorden waarvan je denkt, waaaat? En inderdaad, de stereotyperingen vliegen je om de oren, echt schandalig. Maar niet zo vreemd als je ziet hoe er steevast omgegaan wordt met nieuwkomers; ga nou maar schoonmaken, want iets anders zit er voor jou toch niet in...

Rechtse Bal -
Rechtse Bal -16 nov. 2020 - 14:25

Twee onderdelen vind ik diep-schokkend: - de fraudes en misstanden duren al jaren en nu moeten journalisten de Ministers/Overheid op de vingers tikken. Hadden we daar geen 2e Kamer voor ? - de speciale fraude-opsporingsdienst, met nota bene 15 vaste krachten, wordt overstelpt met aantijgingen van racistisch handelen en bedreigingen, die hun werk belemmeren (en misschien wel tegenhouden) snel oplossen die toestanden en dan vind ik de methodes die HvdH aandraagt nog veel te soft.

3 Reacties
Karingin
Karingin16 nov. 2020 - 15:49

Het is al lang bekend hoor, en er is al een nieuwe wet ook, dat gaat nou eenmaal nooit zo vlot. De inspectie zit bij een onafhankelijke - dus niet-overheids- instantie, zie de link naar Blik op Werk, die volgens mij wel goed werk doet, maar te weinig bevoegdheden heeft. Dat is weer typisch zo'n VVD-oplossing; een papieren tijger zonder klauwen creëren. Dat de branche een wild wild west zou worden kon je ook van kilometers ver zien aan komen. Je zou denken dat de dames en heren in Den Haag die les nou wel een keer geleerd hebben, maar nee hoor, we blijven geloven in de heilzame kracht van de vrije markt en doen er voor de lol nog een paar perverse prikkels bij

Rechtse Bal -
Rechtse Bal -16 nov. 2020 - 17:34

@Karingin, tja, ik ben nogal naief in dat soort maatschappelijke ontwikkelingen en loop klaarblijkelijk achter de feiten aan... Als je dat soort berichten echter leest dan kan het je niet verbazen dat ''men'' (incl mezelf) naar de Rechter kant van het politieke spectrum afzwenkt (op het milieu na uiteraard).

DaanOuwens
DaanOuwens16 nov. 2020 - 18:58

@ Rechtse Bal - Revisited Jij schrijft: Als je dat soort berichten echter leest dan kan het je niet verbazen dat ”men” (incl mezelf) naar de Rechter kant van het politieke spectrum afzwenkt ( Een indruk die je krijgt op dit forum is inderdaad dat de rechterkant van het politieke spectrum uit volslagen idioten bestaat. Dus ik heb begrip voor je keuze. Maar de belangrijkste oorzaken van de totale chaos op het gebied van inburgeren wordt veroorzaakt door twee kroonjuwelen van de rechterkant van het politieke spectrum 1. Het toepassen van marktwerking op de inburgeringsscholing. Iedere statushouder krijgt een budget van 10.000 toegekend om zelf zijn scholing in te kopen zonder in staat te zijn te beoordelen wat goede scholing is. 2. Het toezicht organiseren door een private toezichthouder die wordt betaald door de aanbieders van scholing. Het instituutje "blik op werk" wordt financieel zo krap gehouden dat er geen sprake is van goed toezicht. Verstandige mensen zouden tot de conclusie komen; dit is dom beleid dus we stemmen niet meer rechts. Maar je hebt inderdaad gelijk rechtse mensen maken belachelijke keuzes.

gimli55
gimli5516 nov. 2020 - 14:25

Vrijwel niets is in goede handen van de marktwerking, dat geldt ook voor inburgeringscursussen. Vraagje: Noem een positieve aanpak bij de marktwerking, zeker gezien de beloftes van beter, efficienter en goedkoper. Ik weet er zelf geen te noemen.

3 Reacties
axetothehead
axetothehead16 nov. 2020 - 15:31

Wat het alternatief brengt hebben wij vorige eeuw gezien in Rusland en Oost Europa..

Karingin
Karingin16 nov. 2020 - 15:41

In de telecom heeft 't prima gewerkt, al is die markt wel behoorlijk gereguleerd. Volgens mij gaat het ook wel aardig met energie, maar ook daar hangt nogal wat regelgeving aan. O ja het spoor misschien, daar heb ik me eigenlijk nooit zo in verdiept. Soms is regulering juist een belemmering, zoals bij zorgverzekeringen en banken. Hoewel je niet ontkomt aan strenge voorwaarden, leidt het daar tot bureaucratie en ongelijkheid. Of de overheid het beter zou doen valt te betwijfelen, maar dat is meer omdat ik totaal geen vertrouwen meer heb in de competentie van de ministeries - het zou moeten kunnen maar dat vergt een heel andere mindset dan die nu heerst in de politiek. Die is er een van afschuiven en beknibbelen - en een intens wantrouwen tegen de burger

gimli55
gimli5516 nov. 2020 - 21:05

Bedankt Karingin Klopt, als er al sprake van vrije marktwerking, dan is regulering een vereiste. Het loslaten van die regulering en toezicht heeft veel maatschappelijk relevante instituten uitgehold en afgebroken. Enkele, waaronder de telecom, de NS en de energie zijn efficienter en mogelijk beter geworden. Al is er in de telecom een digitale explosieve ontwikkeling geweest. Echter bij geen van de 3 is het goedkoper geworden. 2 van de 3 factoren zijn positief te beoordelen, de 3de niet. De opbrengst van de rest van de marktwerking is zeer mager, geen van de 3 factoren kunnen positief beoordeeld worden. @a De muur is in 1989 gevallen en daar nog steeds naar verwijzen is zo oudbollig en onzinnig. Toen bestond marktwerking nog niet eens,

DaanOuwens
DaanOuwens16 nov. 2020 - 14:20

Leuk bedacht door Van der Horst maar weinig realistisch. De inburgering is in allerlei varianten aangeboden. Ooit waren er gemeentelijke centra basiseducatie waar Nederlands als tweede taal werd aangeboden. Probleem was dat de kwaliteit vaak niet goed was, slechte en verouderde gebouwen, niet altijd vakbekwame docenten die dus ambtenaren waren. Toen ging de inburgering naar het onderwijs. In de praktijk vaak de ROC-s. De inburgering werd onder gebracht in de cursorische afdeling van de ROC-s. Gevolg meestal geen vakbekwame docenten, verouderde schoolgebouwen, slecht rendement opleidingen. Daarna dus naar de markt. Met als resultaat sterk wisselende docenten populatie op tijdelijke contracten, onderwijs in verouderde ongeschikte kantoorpanden en een slecht rendement. Ik schrijf dat zo op omdat ik de afgelopen 35 jaar met enige regelmaat met het inburgeringcircus te maken heb gehad in een reeks van functies. Ik beschrijf dus wat ik heb gezien. Wat volgens mij in die 35 jaar het meest succesvol was, was de methode van een groot reïntegratiebedrijf in Den Haag waar het leren van Nederlands werd gekoppeld aan eenvoudige vakbekwaamheid en vervolgens het vinden naar werk. Maar hetzelfde reïntegratiebedrijf bakte er elders overigens helemaal niets van. Kortom er is niet 1 gouden oplossing. Met zijn betoog opent Van der Horst weer een deur naar nieuwe ellende voor mensen die nieuw zijn in Nederland en de taal en een vak willen leren. De scholen voor het regulier onderwijs gaan hier helemaal niets van bakken. Ik heb overigens ooit gewerkt voor een gemeentelijk project waar laagopgeleide allochtonen les kregen in LBO scholen in de avond uren op de manier die Van der Horst schetst. Ondanks het feit dat het team van allochtone begeleiders zich totaal de blubber werkten was het geen succes. Dit soort oplossingen lijken in fantasie leuk in de praktijk is het waardeloos. Natuurlijk is er wel een oplossing. Geef de opdracht aan gemeenten geef ze duidelijke targets en kwalitatieve doelen mee en laat verstandige deskundige mensen het inrichten met gebruik van de lokale mogelijkheden. Geen vrije markt maar wel de hele activiteit uitbesteden aan 1 of 2 partijen niet meer. Na een jaar goed uitzoeken of het werkt en desnoods opnieuw beginnen als het niet goed is. Net zo lang totdat uiteindelijk 95% op een van de niveaus van A tot C het Nederlands beheerst en 75 % een vaste of tijdelijke baan heeft.

4 Reacties
Karingin
Karingin16 nov. 2020 - 15:27

Dat was in A'dam ooit vrij goed geregeld, toen kwam Rutte I, met kameraad Wilders en toen was 't einde oefening. Wat ik nu wel een belangrijke wijziging vind, met een wet die overigens pas 1-1-2022 in gaat - coronacapaciteitsproblemen - is dat die lening vervalt. Dat heeft alleen maar misbruik en fraude door taalcowboys opgeleverd, en migranten die daardoor met een schuld achter bleven. Hopelijk komt er ook goede begeleiding van gemeentes, al zal dat wel weer verschillen per gemeente

DaanOuwens
DaanOuwens16 nov. 2020 - 15:54

@ Karingin Die lening via Duo is inderdaad een ramp. Maar ik vond het hele onderliggende gedachtegoed al bizar. Mensen die net in Nederland waren, geen Nederlands spraken werden in staat geacht te kiezen welke aanbieder van inburgeringscursussen voor hen de meest geschikte was. Als je dat bedenkt ben je toch gestoord? Die begeleiding word ik ook niet erg blij van. Ik zie te vaak vrijwilligers van vluchtelingenwerk de begeleiding doen. En dat zijn dan mensen die in het kader van de participatiewet de tegenprestatie leveren. Er lopen best goede vrijwilligers rond bij vluchtelingenwerk maar dit is geen realistische vrijwillgersfunctie. Bovendien is de ondersteuning die vrijwilligers krijgen bij vluchtelingenwerk ook niet geweldig. Overigens betalen gemeentes wel voor die dienstverlening van vluchtelingenwerk. Ik ben doodongelukkig over de manier waarop in deze sector wordt gewerkt. Ook dat UAF is gekmakend. Ik wil niet vreselijk onaardig doen over mensen die dingen doen met goede wil maar het gebrek aan professionaliteit is belachelijk. Maar goed, ik wordt ouder en chagrijniger wellicht.

DanielleDefoe
DanielleDefoe16 nov. 2020 - 16:00

Voor het bereiken van C-niveau zijn tijd en gediplomeerde NT2 docenten nodig.

DaanOuwens
DaanOuwens16 nov. 2020 - 16:04

@ Karingin Je quote over Amsterdam is voor mijn tijd daar. Ik heb er een klein jaar gewerkt voor een bedrijf dat in opdracht van de gemeente Amsterdam werkte. Ik begreep destijds dat Werk en Inkomen daar ook erg zoekende was, DWI heette dat destijds toch? Ik zat daar 2013/2014. Dat bedrijf had trouwens zelf ook belabberde taaltrainingen. Die heb ik destijds snel afgebouwd met mijn excuses aan de deelnemers. Ik vond dat je mensen dat niet aan kon doen. Juist die kwetsbare groep moet je eigenlijk het beste onderwijs bieden niet het slechtste. Er liep daar trouwens wel een geweldige vrijwilligster rond die was beter dan de meeste docenten. Had helaas niet de middelen haar een baan aan te bieden. Het blijft een merkwaardige wereld.

Bouwman2
Bouwman216 nov. 2020 - 14:05

Volgens mij moet een burger zijn eigen "inburgering" verzorgen, Jij schuift het aanpassen weer eens af op de anonieme Overheid @hanvanderhorst. .Ik vind dat te gemakkelijk van je. Denk je nog wel eens aan koning Philips van Hispanje in gesprek met onze Willem de Zwijger? Op de kade van Vlissingen toe de koning voorgoed afscheid nam? "Niet de Staten. maar gij, gij, gij." Nou, ik hoor het wel weer eens van je terug..

4 Reacties
Karingin
Karingin16 nov. 2020 - 15:20

Nee dumb ass, dat is dus precies wat er al jaren mis gaat. Mensen die helemaal nix van dit land weten en de taal niet spreken, moet je niet het bureaucratische woud in sturen, waar bovendien talloze cowboys grijnzend staan te wachten om misbruik van ze te maken

Hanvander Horst
Hanvander Horst16 nov. 2020 - 16:18

Ik sluit me geheel bij de reactie van Karingin aan van het eerste tot het laatste woord. I

gimli55
gimli5516 nov. 2020 - 21:10

@B Daarnaast is er voor iedere burger in zijn jeugd de leerplicht en die is gratis. Daar betalen we allemaal belasting voor, omdat wij als gemeenschap de ontwikkeling van de burger belangrijk vinden. Die laten we toch ook niet over aan de markt?

Bouwman2
Bouwman217 nov. 2020 - 8:58

Je mag het natuurlijk best oneens zijn mij @hanvanderhorst. Ik vind dat er sprake is van enige oppervlakkigheid bij jou. . Het gaat me om verantwoordelijkheid nemen voor de situatie voor het hic et nunc. . Iedereen is bij uitstek verantwoordelijk voor zichzelf. Niet de Overheid noch een ander.. Pas als iemand blijk geeft dat die verantwoordelijkheid te zwaar is komt de ander en dus ook te Overheid in actie. Dat komt veelvuldig voor, maar het principe blijft onverlet. Dat is exact het verschil tussen jou en mij in opvatting. Ik wijs op het uitgangspunt van die persoonlijke verantwoordelijkheid, jij verbergt die onder een collectieve deken. . Op die manier van denken is een inividu niet meer zo vrij en s er minder sprake van schuld en boete want dat idat is verschoven naar het collectief. Mag ik het zo zeggen: jij verkeert nog een beetje in de fase van de naamloze middeleeuwen, zelf ben ik meer geraakt door verdere fases in de geschiedenis toen mensen een naam kregen..

Poeha
Poeha16 nov. 2020 - 13:57

“Gelukkig staan er genoeg bevoegde docenten in de rij om twee avonden per week onderwijs te geven” Zeker. Scholen hebben een overvloed aan beschikbare leraren en daarnaast hebben leraren genoeg tijd over.

Rutger Groot
Rutger Groot16 nov. 2020 - 13:34

Kan mij hierin wel vinden en ik denk ook dat we er dan ook consequenties aan moeten / kunnen verbinden indien nieuwkomers de taal niet machtig worden: voldoende kennis van de Nederlandse taal (afhankelijk van de sociale achtergrond) als vereiste voor bijvoorbeeld (voortzetting van) een uitkering. en zowiezo voor het verkrijgen van de NL nationaliteit. Taalbeheersing en arbeidsparticipatie is immers essentieel voor goede integratie.

4 Reacties
Karingin
Karingin16 nov. 2020 - 15:17

Het is nu zo dat als ze niet binnen 5 jaar slagen, ze achterblijven met een schuld van tot 10.000 euro. Terwijl het onderwijs niet deugt en de mensen volledig aan hun lot worden overgelaten. En o ja, de taalcowboys verdienen er schandalig aan en er wordt volop gefraudeerd. Het lijkt me dat nu éérst alles helemaal op orde moet zijn, voor er consequenties voor de inburgeraar aan worden verbonden als ie 't niet binnen een bepaalde tijd haalt. Het moet verdomme eens afgelopen zijn met die strafcultuur hier, terwijl de overheid op ongeveer alle mogelijke gebieden faalt de burger te bedienen...nee erger, ze naait de burger waar ie bij staat

Satya
Satya16 nov. 2020 - 15:54

Voor vluchtelingen vaak een onredelijke eis. Je zult maar zwaar getraumatiseerde zijn. Eerst de menselijke maat maar eens terugbrengen lijkt mij.

GoudenBergen
GoudenBergen16 nov. 2020 - 16:24

@Karingin Aan het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit mogen best stevige eisen gesteld worden. Bijvoorbeeld: je moet hier minimaal 10 jaar wonen, goed Nederlands spreken, jezelf kunnen bedruipen en geen strafblad hebben.

MaxMax2
MaxMax216 nov. 2020 - 17:51

@Karingin 'Het is nu zo dat als ze niet binnen 5 jaar slagen, ze achterblijven met een schuld van tot 10.000 euro. ' Dat geldt ook voor de gemiddelde Nederlandse student...

adriek
adriek16 nov. 2020 - 13:25

"... inburgeringscursussen ook in de avonduren verzorgd. Uiteraard bestaat het lerarenkorps uit bevoegde docenten." Gelukkig staan er genoeg bevoegde docenten in de rij om twee avonden per week onderwijs te geven. Ik zou 'bevoegd' liever vervangen door 'capabel'. Wat mij betreft hoeft een docent geen enkel diploma te hebben zolang hij zijn werk goed doet en een officieel papiertje garandeert dat allerminst.

2 Reacties
Mokker
Mokker16 nov. 2020 - 14:39

Een papiertje dat je alleen krijgt als je aan de nodige criteria voldoet geeft toch net iets meer zekerheid dan geen papierje,vind je niet? Als iemand capabel is, in combinatie met gemotiveerd, dan zou diegene dat papiertje moeten kunnen halen, dus waarom die aversie tegen diploma's.

Bouwman2
Bouwman216 nov. 2020 - 15:01

Je hebt liever een ongeschoold iemand die je auto auto onderhoudt of je kinderen les geeft? ( ( dit in het geval je een auto of een kind of beide hebt, maar het verkrijgen lijkt me niet zo'n onoverkomelijk probleem, zei Trump) Je stelling doet me denken aan Peter Plasman, die in zee gaat met die vriendelijke "Haagsche " ex-wethouder van het type: quid pro quo. Die laatste zei: ik was het dan wel niet, maar ik had het best kunnen zijn. Ik ben echt blij dat mijn auto gekocht is bij de dorpsgarage met een embleem op de deur en niet bij een of ander mannetje. Het enige waar ik geen diploma voor zou vragen is om een kind op de wereld te zetten. Want er is wel een poging om dat te reguleren, maar ik geef die geen enkele kans.