Joop

Overheid maakt misbruik van regels die burgers tegen overheid zouden moeten beschermen

  •  
04-02-2023
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
1553 keer bekeken
  •  
ANP-447170087

Wanneer zegt een meerderheid van de Tweede Kamer: genoeg is genoeg

In een goed functionerende rechtsstaat worden burgers beschermd tegen een overheid die jegens hen onrechtmatig handelt. Helaas werkt de rechtsstaat in Nederland al heel lang niet meer zo. Dat weten we onder meer uit het onderzoek naar de toeslagenaffaire en de nasleep ervan.

Advocaten lopen stuk in (bestuursrechtelijke) procedures die er op papier goed uitzien en waar de overheid zelf ook in gelooft, maar die in de praktijk nauwelijks effectief werken, omdat de overheid zelf regels ondermijnt en misbruikt. Zoals bijvoorbeeld het heel bewust en geslepen burgers met hun raadslieden juridische (bestuursrechtelijke) tijdverslindende procedures in te sturen.  Procedures die als een perfect doolhof kunnen werken, waar geen burger of advocaat ooit meer uit komt. 

Van een effectieve rechtsbescherming van burgers die in de clinch liggen met de overheid kan dan ook nog nauwelijks sprake zijn. Een harde werkelijkheid en waarheid waar veel juridische collega’s en bestuurskundigen met een nog heilig geloof in de kracht van onze rechtsstaat moeite mee zullen hebben.   

De deze week door onderzoeksjournalisten naar buiten gekomen actuele situatie bij de Uitvoeringsinstantie Herstel Toeslagen (UHT) laat zien dat medewerkers verzanden in interne regels en procedures. Voorts gaven zij aan dat er sprake is van een angstcultuur, waarbij een enkele medewerker zelfs erkende dat een door de medewerker voorbereid gunstig te nemen besluit in een dossier van een slachtoffer door hogerhand gewoon werd geblokkeerd. Onder de argumentatie dat het slachtoffer als die het niet eens zou zijn met het negatieve besluit dan maar een procedure moest gaan starten. Met deze feiten is het dan ook niet verwonderlijk dat het verloop onder personeel bij UHT dan ook groot is.

Door de verantwoordelijke VVD-bewindsvrouw Aukje de Vries wordt echter wanhopig beterschap beloofd ten aanzien van  een voortvarende aanpak en de verdere afwikkeling van alle slachtofferdossiers. Een belofte die niet meer overtuigend overkomt en wordt geloofd. Daarvoor is de puinhoop te groot en de mogelijkheden om de puinhoop snel en effectief op te ruimen te klein.

Zolang haar VVD-partijbaas Rutte op een vraag van een journalist over de situatie bij het UHT slechts kan melden dat het volgens hem allemaal wel meevalt en ook deze nieuwe schrikbarende ontwikkelingen gewoon weer bagatelliseert en weglacht, hoeven slachtoffers en Tweede Kamer niet te verwachten dat voor 2030 of mogelijk zelfs later deze hersteloperatie zal zijn afgerond en afgehandeld.

Burgers mogen eisen dat de regering en overheid een goed functionerende rechtsstaat serieus neemt en dat in de praktijk voor alle burgers ook zichtbaar maakt en houdt. Niet door bewust misselijke spelletjes te spelen met burgers die een conflict met de overheid hebben. Zoals de Groningers in het Groninger gasdossier en de slachtoffers van de toeslagenaffaire helaas nog steeds moeten ervaren.

Wanneer zegt een meerderheid van de Tweede Kamer genoeg is genoeg en dwingt dat ook af met dwingende maatregelen die echt hout snijden. Bijvoorbeeld door het aanstellen van een tijdelijke ervaren rampenbestrijder bij het UHT die zonder aanzien des persoons weet hoe zo’n ingrijpende klus aangepakt en opgelost moet worden.

Meer over:

overheid, opinie
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (26)

agnar123
agnar1235 feb. 2023 - 13:38

Toen Wouter Bos minister van financien was, vroeg hij de raad voor de rechtsspraak om advies, hoe hij de banken het best kon beschermen tegen juridische procedures. Vervolgens werd in 2013 de AwB (Algemene Wet Bestuursrecht) zodanig aangepast, dat klagende burgers weggezet kunnen worden als "geen belanghebbende". Sindsdien: In 2013 stelde het gerechtshof Leeuwarden dat een artikel 12 procedure "niet ontvankelijk" was, omdat de klager (tegen woekerpolis boef Delta Lloyd) geen belanghebbende was. Hij was alleen maar slachtoffer. 1-12-2020 stelde de AFM dat een verzoek om handhaving van het Consumenten Recht niet ontvankelijk was, omdat de klager geen belanghebbende was. Hij was alleen maar slachtoffer. https://www.groenepolitiek.info/index.php?pi=2835 De banken hebben toegegeven, dat zij de rente op variabele kredieten gezamenlijk hebben opgedreven en dat zij daarmee de burgers hebben bestolen. Het OM weigert de bankroversbendes strafrechterlijk te vervolgen. https://www.groenepolitiek.info/index.php?pi=2889 De Tweede Kamer is op de hoogte van de georganiseerde criminaliteit van de banken en doet helemaal niets. Afgelopen week verklaarde Hoekstra, dat de burger het vertrouwen in de politiek kwijt was en daar zou het CDA wel even iets aan gaan doen. Als minister van financien heeft hij NIETS gedaan om de banken aan te pakken. Als we een beter politiek systeem willen, moeten we de tweede kamer preventief ruimen. Dat kan bij iedere kamerverkiezing. Maar de kiezers doen dat niet.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa5 feb. 2023 - 11:47

Als een overheidsorgaan zich niet aan de wet houd, kan je dit orgaan dan zien als een criminele organisatie? Als de belastingdienst weigert zich aan de wet te houden, is het dan een criminele organisatie ? Juridisch gezien ? Kerstholt schrijft de beste stukjes, voor Joop

2 Reacties
Gimli1955
Gimli19555 feb. 2023 - 16:37

Ja

Zandb
Zandb5 feb. 2023 - 16:58

Baloemparoempaloempa Dat hangt van de kwaliteit van het bewijs af, of iemand schuldig verklaard wordt aan het plegen van een misdrijf, in dit geval het leiden of lid zijn van een criminele organisatie. Om voor een criminele organisatie door te gaan, moet er overigens wel iets meer aan de hand zijn, dan dat je zou geweigerd hebben je aan de wet te houden.

Gimli1955
Gimli19554 feb. 2023 - 14:29

De TK hoort de regering te controleren en dat doet de TK niet. De kadaverdiscipline van de coalitie regeert al tientallen jaren, waardoor een repressief systeem is ontstaan met de huidige gevolgen. De politieke partijen vertegenwoordigen hun kiezers niet meer op het moment dat de verkiezingen achter de rug zijn. Dan wordt er gewezen naar het behalen van compromissen, die het tegenovergestelde invoeren waarvoor de kiezers gestemd hebben. Dan staan de andere coalitie partijen op om hetzelfde beleid voort te zetten. Dit systeem duurt al 40 jaar en de coalitie partijen in verschillende grootte en samenstelling weten dat ze tezamen altijd een meerderheid kunnen vormen. Dat leidt tot een totalitair systeem met de bekende voorbeelden van falend beleid. Dan zijn er altijd reageerders die zand in de democratie strooien door de discussie te ontregelen door het debat om te leiden richting de voorbeelden of er een welles nietes spelletje van te maken. Zijn de voorbeelden relevant of niet, eigenlijk zijn andere voorbeelden, die hen goed uitkomt, veel belangrijker. Dezelfde werkwijze wordt in de TK gevoerd, vandaar het Glas, Plas en Was debat dat over de verschillende onderwerpen wordt gevoerd. Vandaar de status quo die al 40 jaar duurt. Geen oplossingen, geen visie, geen stip op de horizon maar wel dag durende debatten over dezelfde onderwerpen. Met nog meer beloftes en tijdslimieten, die ongetwijfeld niet gehaald gaan worden. Het gaat de overheid en de regering om behoud van macht.

16 Reacties
Martin108
Martin1084 feb. 2023 - 17:01

In ons systeem is een lid van de tweede kamer meer verantwoording schuldig aan zijn of haar partij dan aan de kiezer. De partij bepaald wie er op de kieslijst komt en hoe hoog. Dus als je een beetje een politieke carrière wil dan moet je met de wind mee waaien. Een soort van districtenstelsel zou zo slecht nog niet zijn, voorkomt ook dat het overgrote deel telkens weer uit de drie randstad provincies komt.

Gimli1955
Gimli19554 feb. 2023 - 21:44

@Martin108 Klopt en daarom zal het onmogelijk zijn om in te voeren. De partijen die ooit vernieuwend waren, zijn al sinds een jaar of 40 erg reactionair. Waar de politiek voor is opgericht, is verworden tot het behoud van macht bij de voorspelbare partijen. Een stilstand in het oplossen van fundamentele en zelf veroorzaakte problemen. Willen we verandering zal er anders gestemd moeten worden, en ja dan zal (extreem)rechts een kans krijgen. Dat verwijt ik het huidige systeem en zeker de neoliberale partijen. De (extreem)rechtse partijen zijn een voorspelbaar gevolg van de onwil van de christen/sociaal democraten incluis de liberalen om naar de burger te luisteren. Er is in het verleden dualisme beloofd en een nieuwe bestuurscultuur, dat zijn de loze beloftes geweest voor de verkiezingen en nu probeert "links" nog een keer met een fusie, die geen fusie mag heten. Echter de overheid gaat gewoon door met het institutioneel racisme en discriminatie op nog niet ontdekte plekken bij de verschillende instanties.

MG1968-2
MG1968-24 feb. 2023 - 21:51

@gimli De tweede kamer controleert wel degelijk. Volgens partijlijnen.. en daarbuiten ook volgens hippe dogma’s. Dat de uitkomst niet de jouwe of de mijne is.. dat klopt. Maar controle is ook normatief. Probleem is wel dat je voor iets kiest dat zelfs nimmer de controle rol gaat bemannen, en je het degene die wel invloed willen uitoefenen impliciet als verrader ziet. Verrader van inertie, wentelen in ellende, en vooral geen verantwoordelijkheid willen nemen om mee richting te bepalen. Want jou dogma is belangrijker dan datgeen je daadwerkelijk kunt betekenen. Probleem is dat datgene mensen je toewensen uiteindelijk gebeurd. Je stikt erin.

Zandb
Zandb5 feb. 2023 - 7:59

Martin Dat klopt niet. In ons 'systeem' stelt volksvertegenwoordiger in de gelegenheid om onafhankelijk te functioneren. er valt helaas weinig te doen aan het feit, dat volksvertegenwoordiger er zelf voor kiezen daar gteen gebruik van te maken. Eerlijk gezegd zou ik niet zo een twee drie weten, wat je daar kan kan doen. Ja, je kunt enorm politiek correct uitleggen hoe de hazen lopen, als Gimli doet. Maar wat verandert dat? Ik denk niet, dat wanneer andere politieke partijen 'aan de macht' zijn, dat euvel als sneeuw voor de zon verdwenen is.

DaanOuwens
DaanOuwens5 feb. 2023 - 9:13

@ Gimli1955 Jij schrijft: Het gaat de overheid en de regering om behoud van macht. Dat is zo'n onzinnige en niet onderbouwde opmerking. De overheid? Wie zijn dat? 300.000 ambtenaren? En die willen allemaal de macht behouden? De regering wil de macht behouden? Vast wel, maar pas na verkiezingen is dat mogelijk. De huidige coalitie heeft alle varianten verkend om te voorkomen dat ze weer met dezelfde 4 verder moesten. Natuurlijk zijn er reageerders die dit soort kanttekeningen maken bij deze onjuiste beweringen van jou. Maar reacties worden steeds extremer. Kritische reacties worden door jou niet getolereerd want ze verzanden jouw discussie. Uit je tekst spreekt een totalitaire opvatting en de wens te bepalen wat anderen wel of niet mogen vinden en mogen zeggen. Van democratie heb je weinig begrepen.

Gimli1955
Gimli19555 feb. 2023 - 9:37

@Daan Er heerst een totalitair regime, wan geen andere mening of standpunt accepteert als mogelijk oplossing. Ik wijs op de werkelijkheid, zoals die al 40 jaar regeert. Het institutionele racisme en discriminatie wordt mogelijk bedacht door de leiding van de ambtenaren, maar wordt zeker niet onmogelijk gemaakt door de politiek. De oplossingen van de politiek lossen nooit de fundamentele problemen op, maar maken ze complexer, zodat de verdeel en heers tactiek invloed kan blijven uitoefenen. Er zijn altijd afwijkende voorbeelden te vinden om de discussie te ontregelen, of je kunt net als Rutte een week later al niets meer herinneren over waar de ruzie met Kaag over ging. Allebei is ongeloofwaardig en de kiezer begint dat langzamerhand door te krijgen. In ieder geval in de regio's waar het neoliberalisme wordt afgewezen. Kijk maar naar de uitkomsten van de prognoses van Maurice. Mooi per provincie verdeeld. @Zandb Het tonen, hoe de hazen lopen is noodzakelijk, omdat het geheugen van veel mensen, net als dat van Rutte, niet zo best is. Het veranderd in die zin, dat de kiezer zich bewust is van het falen van de overheid en waardoor dat komt. Dan kunnen ze later niet meer zeggen : Das haben wir nicht gewusst. Verandert er iets, mogelijk maken kiezers eindelijk andere keuzes. Ik blijf optimistisch geloven in de kracht van de democratie. Ook al wordt die democratie nu groot geweld aangedaan door het neoliberalisme. Blijven waarschuwen zie ik als mijn taak.

DaanOuwens
DaanOuwens5 feb. 2023 - 11:28

@ Gimli1955 Jij schrijft: Er heerst een totalitair regime, wan geen andere mening of standpunt accepteert als mogelijk oplossing. Er heerst geen totalitair regime. Jij kan hier gewoon je eigen probleem analyse opschrijven. Oplossingen heb je trouwens nog nooit aangedragen. Het punt is dat je een inhoudelijk rammelend verhaal hebt. En dan formuleer ik het nog erg vriendelijk. En zonder enig steekhoudend argument sla je geen deuk in een pakje boter. Je eerste zin is een voorbeeld van jouw gebrek aan onderbouwing. - Er heerst een totalitair regime - En dat wordt hier gewoon gepubliceerd. Hoezo totalitair? Binnen enige grenzen mag jij hier duizenden teksten schrijven waarin jij beweert dat jouw vrijheid jou wordt ontnomen. Alleen al het feit dat het hier gewoon staat is een bewijs van je ongelijk. Daar tegenover staat jouw eigen totalitaire opvatting. Zoals ik al meldde worden van jou afwijkende meningen door jou niet getolereerd. Als je nog eens een spiegel tegenkomt, kijk er dan zelf ff in.

Martin108
Martin1085 feb. 2023 - 11:53

@Zandb Martin "Dat klopt niet. In ons 'systeem' stelt volksvertegenwoordiger in de gelegenheid om onafhankelijk te functioneren. er valt helaas weinig te doen aan het feit, dat volksvertegenwoordiger er zelf voor kiezen daar gteen gebruik van te maken." Denk dat we t gewoon met elkaar eens zijn. Op papier klopt mijn bewering niet, in de praktijk wel. De paar volksvertegenwoordigers die wel hun eigen geweten volgen worden vaak onverkiesbaar of de partij uitgepest (Omtzigt bv.). Aan de andere kant heb ik begrepen dat van alle (west?) Europese landen bij ons de Tweede Kamer de minste middelen en medewerkers heeft om daadwerkelijk hun taak uit te voeren. En dat is natuurlijk ook een politieke keuze.

Martin108
Martin1085 feb. 2023 - 11:57

@DaanOuwens "Binnen enige grenzen mag jij hier duizenden teksten schrijven waarin jij beweert dat jouw vrijheid jou wordt ontnomen. Alleen al het feit dat het hier gewoon staat is een bewijs van je ongelijk." Niet dat ik t eens ben met de stelling dat we een autoritair regime hebben in Nederland maar je opmerking deed me denken aan een songtekst van de Dijk: Dit is de grote vrijheid Je mag zeggen wat je denkt Niet dat het iets uitmaakt Met hoeveel je ook bent Ze doen toch wat ze willen Al moet de hele boel vergaan Lief, trek iets moois aan Want we gaan

Gerygrr
Gerygrr5 feb. 2023 - 12:46

Een repressief systeem is ontstaan …. Hoe ziet dat er uit? Vooringenomenheid en de woorden van Pieter Heerma. Hij legt uit, hoe we in bureaucratische doolhoven beland zijn. De eigen hoge positie kreeg je immers door je eigen voortreffelijkheid, hard werken en de werknemers, die hadden die kansen laten liggen. Dus werd er bedacht, dat je hetzij de intellectuele capaciteiten niet had of te lui was om je kansen te pakken. Het wantrouwen naar degenen, die de onderkant van de samenleving uitmaken of de onderkant van ongeacht welke organisatie maakt, dat managers hun ondergeschikten onder druk moesten zetten. Hun eigen succes hangt af van het meer werk voor elkaar laten brengen, zo goedkoop en effectief mogelijk. Maar daarmee verdwijnt elke autonomie aan de onderkant. Gevoelens van onmacht en zinloos werken plus de zondebok worden zorgt voor het weglopen van medewerkers. Laat ze in het geval van de toeslagenslachtoffers de managers een tegengestelde opdracht geven als wat ze gewend waren. Gewoon: Verantwoordelijk ambtenaar, u wordt geacht vanaf nu de slachtoffers zo spoedig mogelijk te compenseren. Het succesvol afronden binnen een maand van dossiers is uw opdracht. Kunnen uw ondergeschikten het niet aan, dan gaat u zelf aan de slag. Het kan niet zo zijn, dat we duizenden ambtenaren blijven doorbetalen zonder dat slachtoffers worden gecompenseerd. Wees zuinig, wij hebben belasting betaald. Het is ons geld.

Gimli1955
Gimli19555 feb. 2023 - 16:47

@Gerygrr Bedankt voor de goede uitleg. De complexiteit is ook zichtbaar bij het moeten voldoen aan allerlei eisen om ondersteuning te vinden. De gemeenten wijzen niet aan de kwetsbaren op alle steun, waar ze recht op hebben. Waardoor er veel in de subsidie pot achter blijft en een jaar later overvloeit in de algemene middelen. Als ze het dan wel hebben gevonden, zijn ze nu zeker huiverig om het aan te vragen door het Toeslagschandaal. Het is de optelsom waar mensen zoals Daan nooit mee te maken krijgt. Het is het gebrek aan begrip en empathie, waardoor hij is zoals hij is. Het is werkelijk een andere wereld, met andere regels. Het staat ook ver weg van de debatten van de politiek of het nu lokaal of landelijk gevoerd wordt. Het is de bekende ver van mijn bed show.

Zandb
Zandb5 feb. 2023 - 17:05

Gimli Heel vermoeiend hoe u steeds om de hete brij heen praat. Je kunt natuurlijk niet EN het systeem voor totaal rot verklaren EN tegelijkertijd menen dat dat in en in rotte systeem u de oplossing zal bieden.

Gimli1955
Gimli19555 feb. 2023 - 19:53

Het rotte zit hem in het feit dat er pogingen zijn gedaan om de betonrot van de marktwerking tegen te gaan met bijvoorbeeld toeslagen, maar die zo complex te maken dat er snel een fout kan worden gemaakt. Waarna de indiener als fraudeur wordt weggezet en zijn leven verwoest ziet worden. Het is de optelsom van het wantrouwen en de achterdocht van de overheid en dat is precies het onderwerp van deze bijdrage. De burger krijgt het gevoel dat hij geholpen kan worden, maar door misbruik van de regels te maken, is het slachtoffer zijn geld en zijn kinderen kwijt. De rechtspraak heeft meegewerkt aan dat misbruik, net als de gemeenten, het UWV en de jeugdzorg. Het gaat mij om de onmogelijkheid om van de ondersteuning gebruik te maken en typeer dat als fout handelen. Je biedt iets aan waarvan naderhand blijkt dat je er nog veel slechter van wordt, als je er gebruik van wil maken. Mijn oplossing is puinruimen, dat zal een grote puinhoop betekenen voor vele instanties. Wil je mensen ondersteunen, dan hoort dat het doel te zijn en het instituut is dan het middel, incluis de medewerkers. Dan dienen de protocollen en richtlijnen te worden herschreven. De boel loopt al jaren vast in een verstikkende bureaucratie. Wat voor vergunning dan ook kost soms maanden en vaak jaren. De aanpak infrastructuur duurt tientallen jaren en zo staat Nederland al 40 jaar stil in de ontwikkeling, De enige "industrie" die redelijk vernieuwend is, is de telecommunicatie. Dat komt door de snelle ontwikkelingen.

DaanOuwens
DaanOuwens6 feb. 2023 - 13:01

@ Martin108 Jij quote : Ze doen toch wat ze willen Ik heb helemaal niets met De Dijk. En een allergie voor het woord ze in dit verband gebruiken. Want wie is ze dan? De elite of iedereen die het niet met De Dijk eens is? Mensen die beweren dat ze in een dictatuur leven kijken altijd weg van het feit dat zij slechts een kleine marginale minderheid zijn en dat de meerderheid - ze dus - gewoon een andere afweging maakt en een andere keuze. In die zin is Gimli een voorbeeld van steeds verdergaande radicalisering. Volgens mij is die manier van redeneren gevaarlijk. Deze mensen gaan steeds grotere complotten zien. Voor mij reden om de rare ideeën tegen te spreken. Ik denk dat extremistische opvattingen onvermijdelijk zijn maar dat je deze mensen zo nu en dan moet confronteren met de werkelijkheid om problemen te voorkomen. De tekst van de Dijk helpt daar niet echt bij.

DaanOuwens
DaanOuwens6 feb. 2023 - 13:04

@ Gimli1955 Jij schrijft: Het is het gebrek aan begrip en empathie Dat je zoiets opschrijft naar aanleiding van mijn teksten hier is nogal dom. Dat kan je namelijk helemaal niet opmaken uit mijn teksten. Daaruit kan je slechts opmaken dat ik vind dat je een slecht betoog hebt met geen onderbouwing.

DaanOuwens
DaanOuwens6 feb. 2023 - 13:11

@ Gerygrr Jij schrijft: Het wantrouwen naar degenen, die de onderkant van de samenleving uitmaken of de onderkant van ongeacht welke organisatie maakt, dat managers hun ondergeschikten onder druk moesten zetten. Wat niet tot jou door dringt is dat je hier niet de opvatting beschrijft van de functiegroep managers maar van een groot deel van de burgers in de samenleving. Die stemmen op partijen die deze visie uitdragen. En dus ook in de praktijk brengen. De participatiewet wordt dat ook vaak omschreven als gestold wantrouwen. Wat je doet is een probleem versimpelen tot goed vs kwaad. Van mij mag het maar het lost weinig op. Ook je suggestie : Het succesvol afronden binnen een maand van dossiers is uw opdracht. Is van een onbruikbaar simplisme. Dat je dit zelfs maar opschrijft. Het is vergelijkbaar met: Dames en heren onderwijzers, met ingang van morgen gaat u goed onderwijs verzorgen. Wellicht dat je het dan beter snapt.

DaanOuwens
DaanOuwens4 feb. 2023 - 12:37

Dit soort analyses moet je zorgvuldig maken en dat doet de schrijver niet. Uit zijn artikel valt op te maken dat de medewerkers van UHT wel willen maar dat de bazen het tegenhouden. Het is nogal onwaarschijnlijk dat dit de werkelijkheid is. Er zullen medewerkers zijn die problemen willen oplossen maar de meerderheid wil gewoon zijn salaris krijgen. De bazen zullen hetzelfde willen in dezelfde verhoudingen. Het succes van een organisatie wordt bepaald door wat de dominante norm is binnen de club. Dat is het antwoord op de vraag: wat is ongeveer de bedoeling van onze club? Als dat doel is: regels uitvoeren krijg je een heel ander resultaat als: mensen helpen met hun problemen. En zowel bazen als uitvoerders zullen zich in meer of mindere mate conformeren aan dat doel. Wat de oorzaak van de problemen in de UHT organisatie vermoedelijk is, is dat men denkt door regels toe te passen problemen wil oplossen die ontstaan zijn door regels toe te passen. Die cultuur is de oorzaak van de toeslagen affaire en die cultuur blokkeert ook de oplossing. Deze ellende kan alleen opgepakt worden door een organisatie die helemaal niets te maken heeft met de belastingdienst. Overigens is dit ook de reden waarom die advocaten geen respons krijgen op hun zinnige voorstellen. Als de belastingdienst dat zou doen moeten ze erkennen dat hun grondbeginselen fout zijn. En dat doen mensen die geloven in procedures nooit.

4 Reacties
Jean-Baptiste L Allemand
Jean-Baptiste L Allemand4 feb. 2023 - 15:18

Een organisatie die niets te maken heeft met de belastingdienst. Dat betekent dan dat er bij de belastingdienst nooit wat gaat veranderen. Mijn vader heeft zijn hele leven bij de belastingdienst gewerkt, voor de automatisering. Dat was in de tijd dat er nog met mensen gepraat werd en geval tot geval werd beoordeeld met een menselijke maat. Gewoon fatsoen.

Paul Spijkers
Paul Spijkers4 feb. 2023 - 22:38

Je fantaseert en theorieseert nogal. Wat een stuk minder zorgvuldig is dan de reportage en analyse van het stukje.

DaanOuwens
DaanOuwens5 feb. 2023 - 9:06

@ Jean-Baptiste L Allemand De toeslagaffaire vloeit niet voort uit automatisering. De afdeling die toeslagen terugvorderde had altijd in ieder geval telefonisch contact met mensen. Ze vonden het echter niet noodzakelijk ook naar deze mensen te luisteren. De menselijke maat had dit probleem ook niet voorkomen.

DaanOuwens
DaanOuwens5 feb. 2023 - 11:29

@ Paul Spijkers Jij schrijft: Je fantaseert O? Waar dan? En wat is er tegen theorieën?

Doomsdayshaman
Doomsdayshaman4 feb. 2023 - 11:43

De overheid hoort ten dienste van het volk te opereren in volledige transparantie, uitzonderingen voor echt landsbelang toegestaan. Onze overheid heeft de rollen omgedraaid, de burger als melkkoe uitknijpen totdat die begint te piepen, even adem laten halen en weer knijpen, gaat al jaren zo. Op het randje van burgerlijk verzet uitknijpen is de sport.