Joop

Onze overheid geeft macht aan diegenen die vrouwenrechten schenden

  •    •  
10-11-2016
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
96 keer bekeken
  •  
FemmesforfreedomIMG_6991
Aan een lang debat over welke godsdienst nu de grootste schender van vrouwenrechten is, hebben deze vrouwen niets.
Deze week maak ik namens Femmes for Freedom (FFF) deel uit van de NGO delegatie bij de 65e sessie van het CEDAW Comité in Geneve. Dit Comité bewaakt de toepassing van het VN-Vrouwenverdrag van alle landen die dit verdrag hebben geratificeerd. Deze week is Nederland aan de beurt. Ik zal onder andere aandacht vragen voor de problematiek van huwelijkse gevangenschap, gedwongen huwelijken, polygamie, verborgen vrouwen, kindhuwelijken, eerwraak en een goede vrouwenopvang.
Scheiden van neef onmogelijk Nadia, een vrouw van Pakistaanse afkomst, benaderde vorige week FFF. Ze was door haar familie gedwongen te trouwen met een neef in Pakistan, zodat deze een verblijfsvergunning voor Nederland kon krijgen. Als de neef naar Nederland zou komen, wist ze dat ze geen leven meer zou hebben: ze zou niet meer mogen studeren of werken. Nadia wil van haar man scheiden, maar hij weigert alle medewerking en houdt haar gevangen in het huwelijk. Een vrouw met een probleem, zoals FFF er zoveel heeft gezien.
In Nederland wonende gevangen door Pakistaanse rechtspraak In Nederland kan zij met de door FFF bevochten wetgeving en jurisprudentie niet geholpen worden. Voor het beëindigen van haar huwelijk moet zij bij de Pakistaanse rechter zijn. Op papier hebben vrouwen in Pakistan en in andere islam georiënteerde landen het recht om te scheiden. De corrupte Pakistaanse rechtspraak die op nummer 106 van de world justice ranking staat, houdt vrouwen zoals Nadia in huwelijkse gevangenschap omdat haar zaak niet in behandeling wordt genomen.
Debat over geloof brengt oplossing niet Diplomatieke inspanning voor een eerlijk proces en toezicht hierop helpen Nadia wel. De problemen van een vrouw als Nadia zijn niet uniek islamitisch. Vergelijkbare problemen komen bijvoorbeeld in bepaalde christelijke, joodse en hindoe gemeenschappen voor. Aan een lang debat over welke godsdienst nu de grootste schender van vrouwenrechten is, heeft Nadia echter niet zoveel. Ook het bashen of knuffelen van moslims helpt haar niet vooruit.
Steun vrouwen in strijd om zelfbeschikking Zij is gebaat bij een overheid die zich inspant om het recht op zelfbeschikking voor vrouwen daadwerkelijk inhoud te geven. Een overheid die de problemen die er in de islamitisch georiënteerde gemeenschap zijn niet ontkent, maar onderzoekt en de vrouwen steunt in hun strijd om zelfbeschikking. Zo vang je niet twee, maar drie vliegen in één klap: 1) Nederland laat de mensenrechten verdragen geen dode letter zijn, maar geeft de mensenrechten inhoud. 2) De vrouwen kunnen zich ontwikkelen en een veel grotere bijdrage aan de Nederlandse samenleving leveren. 3) Via de emancipatie van deze vrouwen wordt een emancipatie van de hele gemeenschap waar zij toe behoren bevorderd.
Minderjarige Nederlandse meisjes in de steek gelaten door overheid Helaas aarzelt de overheid voortdurend. Minderjarige Nederlandse meisjes die in het buitenland uitgehuwelijkt worden, worden niet geholpen om naar Nederland terug te keren. Een aanpassing van de Paspoortwet, die het mogelijk moet maken hen een reisdocument te geven zonder toestemming van hun ouders, is al meer dan twee jaar geleden beloofd, maar laat nog altijd op zich wachten. Ook worden deze meisjes niet in veiligheid gebracht en krijgen ze geen ticket. Britse en Noorse meisjes krijgen deze voorzieningen wel.
Vervolg ook medeplichtigen in omgeving bij eerwraak Het OM heeft nog altijd moeite om bij eerwraak de hele omgeving die heeft meegeholpen het misdrijf te plegen te vervolgen; hierdoor krijgt de gemeenschap een signaal dat de overheid het allemaal niet zo erg vindt.
Overheidsinstanties adviseren religieuze kindhuwelijken Nadat twee jaar geleden in een hoorzitting in de Tweede Kamer overheidsinstanties toegaven religieuze kindhuwelijken soms te adviseren, diende de Kamer een motie in met het verzoek dit te onderzoeken. De minister van SZW kwam in februari 2016 met het onderzoeksrapport. Daarin stond geen woord over de facilitering en advisering van religieuze kindhuwelijken door hulpverleningsinstanties.
Overheid betrekt imams in eerwraak zaken En het belangrijkste: de overheid bestendigt voortdurend de patriarchale machtsstructuur in de islamitisch georiënteerde gemeenschappen. Ze geeft hen zelfs een rol in het hulpverleningsproces. Zo is de overheid van mening dat imams betrokken moeten worden in eerwraak zaken. Met deze eenheid van moskee en staat komen we natuurlijk niet verder. Natuurlijk moet de overheid praten met de vertegenwoordigers van deze gemeenschappen. Maar de overheid moet die gesprekken gebruiken om hen te wijzen op hun verantwoordelijkheid, en ervoor waken de macht van diegenen die de vrouwenrechten beperken en schenden te bestendigen.
Ik zal deze week duidelijk maken dat en hoe deze problemen zich in Nederland voordoen en dat de Nederlandse regering en overheid actief moeten optreden. Anders verliezen we een generatie Nederlandse meisjes en vrouwen, wier bijdrage aan onze maatschappij we zo hard nodig hebben.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (65)

Bram Emanuel
Bram Emanuel29 nov. 2016 - 15:42

"Nadia, een vrouw van Pakistaanse afkomst, benaderde vorige week FFF. Ze was door haar familie gedwongen te trouwen met een neef in Pakistan, zodat deze een verblijfsvergunning voor Nederland kon krijgen." Jammer genoeg zijn er tienduizenden van dit soort schrijnende verhalen in Nederland. Kindhuwelijken incluis. Ik ben bang dat het in het huidge klimaar vechten tegen de bierkaai is. Men wil het gewoon niet weten, of men maalt er niet om. Ik weet niet wat erger is.

Dunya2
Dunya214 nov. 2016 - 19:20

@Pater Mij is dat zo verteld. Khadija was rijk vanwege erfenissen van haar rijke vader en ex-man. U kunt zich voorstellen dat zonder sociale voorzieningen vrouwen economisch afhankelijk zijn bij de keuze te scheiden of te blijven. Tijdens de golfoorlog kregen mannen die oorlogsweduwen trouwen een behoorlijke financiele vergoeding van de Iraakse overheid. Ik keur polygamie niet goed. Ik wil alleen aangeven dat het genuanceerder ligt dan men weet. Hedendaags maken sommige, vooral rijke Arabieren, hiervan misbruik. Sociale voorzieningen en emacipatiekrachten kunnen de positie van vrouwen versterken.Daar ben ik voor.

BasVV
BasVV12 nov. 2016 - 11:41

truusbeek: En daar zit nu net het probleem. Voor de Nederlandse wet zijn ze gescheiden. Maar niet voor de Islamitische wet. En daar heeft de Nederlandse wet geen zeggenschap over. Volgens de Islamitische wet blijft de vrouw eigendom van de man, let op: eigendom, tot de man aangeeft dat hij ook voor de Islamitische wet wil scheiden. Zij blijft ook zijn seksueel eigendom. Er is een rechtszaak in Nederland geweest waarbij de rechter het anders aangepakt heeft. De rechter heeft niets te zeggen over het Islamitisch huwelijk. Maar heeft bepaald dat de man voor elke dag dat hij weigerde te scheiden een boete opgelegd kreeg. Dat blijkt bijzonder effectief. Maar verdiep je eens in FFF. Dan lees je meer verrassende zaken.

Pater
Pater12 nov. 2016 - 4:11

Iedereen is positief over het verhaaltje van FFF, een unieke zaak op welke internetsite dan ook. Zullen we afspreken dat wel allemaal een bedragje overmaken naar FFF?

1 Reactie
Pater
Pater13 nov. 2016 - 4:43

Goh, wat een goed idee Pater! Laten we dat doen!

remmerik2
remmerik211 nov. 2016 - 15:29

In mijn jongere jaren schopte ik tegen de kerk aan om dezelfde reden als nu de islam. Maar de reacties zijn tegenwoordig anders. Ik blijf mijn mening verkondigen maar of het zal helpen? Onze minister Ascher slaat nog geen deuk in een pakje boter, dus van links zal de hulp ook niet komen. Rechts heeft liever dat alle moslims oprotten, dus daar valt evenmin iets te halen. Het voorbeeld dat u aanhaalt Nadia is IN NEDERLAND gedwongen te trouwen in het buitenland met als reden een verblijfsvergunning. Wij vinden het als Nederlanders op links belangrijk dat de familie van Nadia boerenkool leert eten, dwang, onvrijheid en gevangenschap zien wij als cultuurrelativisme. Waarom denkt u zelf waarom ik uit dit godverdomse rotland weg wil?

truusbeek2
truusbeek211 nov. 2016 - 14:50

Voor de Nederlandse wet is ze gescheiden punt.

Vondel3
Vondel311 nov. 2016 - 10:25

"Een overheid die de problemen die er in de islamitisch georiënteerde gemeenschap zijn niet ontkent, maar onderzoekt en de vrouwen steunt in hun strijd om zelfbeschikking." Mee eens, maar dat is een beetje onmogelijk gemaakt. Wanneer iemand zich in de laatste 30 jaar openlijk bekommerde om deze misstanden werd die onherroepelijk als haatzaaier neergezet. Zelfs Ayaan Hirsi Ali werd uitgejouwd toen ze vertelde over haar eigen ellendige jeugd in Afrika, omdat ze zou aanzetten tot verdeeldheid. Het duurde niet lang voordat zij niet meer mocht spreken op tal van universiteiten. Het probleem leeft, maar is jarenlang zodanig onbespreekbaar gemaakt dat de enige politici die daadwerkelijk een mening of een plan durven te formuleren, degenen zijn die het niet erg vinden om racist genoemd te worden...

1 Reactie
Pater
Pater12 nov. 2016 - 4:15

Jammer dat u het weer in het aloude islamdiscours trekt. De reden dat ik Ayaan verafschuwde was, dat zij, net als Wilders en Van Gogh, alle moslims over één kam schoor, ze had geen oog voor de vele beste brave burgers onder de moslims, die hun dochters lieten studeren zodat ze nooit afhankelijk hoefden te worden van een man. Ayaan is daar nu gelukkig van terug gekomen. Maar toen stigmatiseerde zij en wakkerde de haat aan, terwijl ze natuurlijk ook verstandige dingen zei.

KeesV3
KeesV311 nov. 2016 - 7:25

Je moet dijken versterken, daar waar ze zwak zijn en een bedreiging vormen. Je kunt wel zeggen:het doet er niet toe of het om de dijken van Noordwijk of Scheveningen gaat... Maar uiteindelijk moet je dat toch wel weten? Als hooligans een probleem vormen, dan ga je toch niet zomaar bij elke korfbal of tennis wedstrijd politie inzetten? Zelfs pinpointen op 'voetbal' is niet genoeg. Te algemeen. Om beleid te ontwikkelen om je precies weten waar het probleem zit, en exacte risico wedstrijden aanwijzen. Dit geldt dus ook voor vrouwenrechten. Waar de grootste risico's zitten moet je de meeste inzet op plaatsen... Ook als een specifiek probleem door blanken wordt veroorzaakt (etnisch profileren of arbeidsmarkt discriminatie, etc) dan moet je dat helder benoemen. En daar op focussen. Dan moet je bijv. niet marokkanen aanspreken op iets wat blanken doen....

Pater
Pater11 nov. 2016 - 2:46

Bevat voor mij nieuwe feiten. Zeer informatief, en laksheid Nl-overheid zeer kwalijk. Ik had nog nooit van FFF gehoord, prima club, verdient ondersteuning. Op de website staat hoe je kunt doneren. www.femmesforfreedom.com/ De opstelling van de politie en de hulpverlening op kindhuwelijken: "ach, dat hoort bij die cultuur", dat ze dat zelfs adviseren, en het feit dat ze niet op de hoogte zijn van de strafbaarheid vind ik onthutsend.

7 Reacties
BasVV
BasVV11 nov. 2016 - 7:43

Pater: In theorie heeft u gelijk. Het probleem bij gedwongen of onvrijwillige huwelijken is dat de betreffende meisjes in een volledige spagaat terecht komen. Als ze de aanstaande echtgenoot weigeren komt het regelmatig voor dat ze dan ook hun hele familie kwijt zijn. Ze zijn dan, vaak van de ene dag op de andere, helemaal op zichzelf aangewezen. Al dan niet met mogelijke dreiging vanuit de familie. Als ze dan niet sterk in hun schoenen staan komt ook de hulpverlening in een spagaat. Wat is wijsheid. Verschillende moslima's die het uiteindelijk wel gelukt is om met de familie te breken hebben hier boeken over geschreven. Daar komt telkens weer een heel schrijnend proces in naar voren. Een proces dat lang niet elke moslima aan kan. Vanuit die achtergrond kan ik me voorstellen dat in een enkel geval geadviseerd wordt om dan toch maar naar de ouders te luisteren. Wij kunnen ons dat moeilijk voorstellen. Maar het gebeurt hier recht onder onze neus. Ik zal eens wat titels van boeken opzoeken. Je hoort nog.

Haastig
Haastig11 nov. 2016 - 9:41

BasVV 11 november 2016 at 08:43 "Als ze de aanstaande echtgenoot weigeren komt het regelmatig voor dat ze dan ook hun hele familie kwijt zijn. Ze zijn dan, vaak van de ene dag op de andere, helemaal op zichzelf aangewezen. Al dan niet met mogelijke dreiging vanuit de familie." Het moet dus zo ingericht worden dat ze ergens, veilig, terecht kunnen.

BasVV
BasVV11 nov. 2016 - 11:14

Haastig: Klopt. Als deze meisjes bij de hulpverlening of de politie aankloppen krijgen ze veilige bescherming. Het probleem is dat de familiebanden in veel islamitische gezinnen enorm sterk zijn. Daar uit verstoten worden is zo ongeveer het ergste dat je kan overkomen. Veel meisjes kunnen dit niet aan en kiezen eieren voor hun geld. Ook hulpverleners zien dat vaak en zien ook dat deze meisjes het zonder hun familie niet gaan redden. Wat moet je dan. Ze dwingen om hun familie los te laten. Dat bedoel ik met de spagaat waarin ook de hulpverlening zich bevindt.

BasVV
BasVV11 nov. 2016 - 18:23

Pater: Ik heb het beloofd. Hier een titel: Bruid van de Dood. Schrijfster: Naema Tahir. Wurgend om te lezen. Het past wel helemaal in wat FFF aan de kaak wil stellen. Het boek kost maar 5 euro,

BasVV
BasVV11 nov. 2016 - 18:44

Pater: Ik heb het boek misschien verkeerd omschreven. Het is heel erg leesbaar. Maar het geeft vooral de sfeer weer in waarin moslima's leven. Zelfs als ze mogen studeren. En dat bedoelde ik met wurgend.

Pater
Pater12 nov. 2016 - 4:00

Ik ga het lezen, dank! Ik snap wel dat de hulpverleners het soms ook niet anders weten, maar moeten we ze dan niet beter opleiden en betere faciliteiten geven? Hulpverleners bijv. laten opleiden door mensen als deze schrijfster? Als je doorklikt op religieuze kindhuwelijken in haar verhaaltje blijkt, dat ook de politie er totaal geen weg mee weet, en dat de politiek faalt door hier niet meer werk van te maken. Als Wilders de islam kan uitschelden grijpt hij elke kans, de kleine maar belangrijke verbeteringen in de hulpverlening zijn kennelijk niet interessant genoeg.

BasVV
BasVV12 nov. 2016 - 11:18

Pater: Als het om kindhuwelijken, of huwelijken met minderjarigen, gaat kan Jeugdzorg ingrijpen. Maar als de meiden achttien jaar of ouder zijn blijft het een beslissing van henzelf. Het lijkt een beetje op de Blijf van mijn Lijf huizen. Ook daar gaan vrouwen geregeld terug naar hun man die hen mishandeld Vaak is dat tweeledig. Ze houden toch nog wel van hem. En ze zien geen andere mogelijkheden. Aan dat laatste kun je als hulpverlening werken. Aan dat eerste niet. Het blijft weerbarstig. Trouwens. Veel leesplezier.

nooscarnomination
nooscarnomination11 nov. 2016 - 1:56

Ik ben het helemaal eens met Shirin,en als er wat te maaren valt,dan geeft ze er al antwoord op.Er staat geen woord verkeerd in dit betoog.kunt u in Geneve nog even een goed woordje doen voor de Sisters in Islam?de politie heeft hun computers in beslag genomen,en ook nog wat steun voor Siti Kasim..voordat die in het gevang beland..of erger.. Bij voorbaat dank.

Haastig
Haastig10 nov. 2016 - 22:22

Geheel mee eens. Het bestaan van dergelijke praktijken is verschrikkelijk, het wegkijken uit misplaatst gevoel van "socialisme" of "tolerantie" houdt het in stand. Dit artikel waar iemand van joop me op wees, ligt in de lijn van bovenstaande artikel: http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1329889/2007/01/26/Tot-hier-en-niet-verder.dhtml Politiek, kom eens op voor de vrouwen en meisjes die in de kou blijven staan door de huidige wetgeving !

1 Reactie
Nick the Stripper
Nick the Stripper10 nov. 2016 - 23:43

Juist. Net zoals het misplaatst is om misstanden te accepteren omdat ze in een ander land legaal zijn: http://www.trouw.nl/tr/nl/36561/Asielbeleid/article/detail/4151568/2015/09/28/Kindhuwelijken-worden-in-Nederland-nog-altijd-erkend.dhtml

TheHun
TheHun10 nov. 2016 - 21:32

Een oorverdovende stilte onder dit artikel. Overigens geheel onterecht. Shirin analyseert haarfijn.

Abadar
Abadar10 nov. 2016 - 20:28

Is dat niet cultureel imperialisme om onze witte cultuur op te leggen aan minderheden?

1 Reactie
Phoenix van Milete
Phoenix van Milete11 nov. 2016 - 6:19

Nee, want we doen dit ons eigen land, als we andere landen onze cultuur zouden opleggen dan zou het wel cultureel imperialisme zijn.

Hank Nozemans
Hank Nozemans10 nov. 2016 - 20:24

Bedankt voor dit Artikel. Ik sta volledig achter uw strijd. Schrijnend overigens, de zaken die de overheid blijkbaar nog steeds fasciliteert.

Juppé🎗
Juppé🎗10 nov. 2016 - 19:55

Ik ben het helemaal met U eens mevrouw Musa. logisch dat U aan de vraag "welke godsdienst etcaetera..." voorbij wilt gaan, want dan wordt U instrument. Als u ook aan de vraag seculair of niet voorbij wilt gaan, dan heeft zelfs de democratie geen oplossing meer voor U , want die wordt dan overruled door alles wat zich godsdienst wil noemen.

Okke2
Okke210 nov. 2016 - 19:28

Ga ervoor mevrouw, blanke mannen en of vrouwen kunnen helaas niet aan uw zijde meekomen, want dan worden we alleen maar weggezet als islambashers, hypocrieten en racisten. Dus die enorme vrouwonvriendelijkheid zal op een andere manier bestreden moeten worden, blij dat dat gebeurt. Success.

Baytep
Baytep10 nov. 2016 - 19:11

Ik word erg gelukking van dit artikel. Er zijn kennelijk nog veel goed georganiseerde feministen die zich wel met zinnige zaken bezighouden. Een belangrijk punt vind ik de opmerking dat we niet specifiek naar bepaalde religies moeten kijken maar specifiek naar het onrecht dat plaats vindt. Dit zorgt voor een zuivere discussie zonder zwartmakerij, en dat lijkt me het meest effectief.

Rozemarijn Lucassen
Rozemarijn Lucassen10 nov. 2016 - 17:57

Heel veel succes gewenst Shirin Musa! Ook voor mannen die gedwongen worden te trouwen met iemand die hun familie uitkiest lijkt het me vreselijk. Als ik het goed begrijp zou er een ontwikkeling moeten komen waardoor families hun kinderen niet langer zien als objecten om eer en geld mee binnen te halen. Wat voor debat zou daaraan kunnen bijdragen?

rechtdoorzee
rechtdoorzee10 nov. 2016 - 16:13

Ik zie dit niet als een Nederlands probleem. De problemen liggen buiten Nederland, zoals wel vaker. Een ieder moet zo goed mogelijk worden geholpen, helaas zijn er vaak culturele obstakels.

Robert Follon
Robert Follon10 nov. 2016 - 16:03

"En het belangrijkste: de overheid bestendigt voortdurend de patriarchale machtsstructuur in de islamitisch georiënteerde gemeenschappen. Ze geeft hen zelfs een rol in het hulpverleningsproces. Zo is de overheid van mening dat imams betrokken moeten worden in eerwraak zaken." Het lijkt waarempel wel op eerherstel voor Machteld Zee...

7 Reacties
Dunya2
Dunya210 nov. 2016 - 17:49

"Het lijkt waarempel wel op eerherstel voor Machteld Zee…". Absoluut niet. Shirin (zo te zien een liberale moslima) zegt dat wanpraktijken naar vrouwen toe voorkomen in alle culturen en religies en dat de focus/discussie niet moet liggen, op welke cultuur of religie het slechts is (alle culturen en religies hebben hun uitwassen), maar dat alle vrouwenrechten van ALLE vrouwen, los van hun religie of ideologie, gewaarborgd en beschermd moet worden, met werkelijke oplossingen voor de vrouwen, die in die situatie terecht komen. De invloed van Imams op moslims moet niet nog groter gemaakt worden, door imams te betrekken bij het oplossen van problemen. Er zijn radicale imams een dergelijke positie misbruiken, moslims moeten gewezen worden op hun eigen verantwoordelijkheden en zelfstandig denken, los van wat een imam vindt.

Frank Lenssen2
Frank Lenssen210 nov. 2016 - 18:03

Wie is dat nu weer? Moet ik die kennen?

Juppé🎗
Juppé🎗10 nov. 2016 - 20:37

Die heeft geen eerherstel nodig Robert, die heeft het prima begrepen. Alleen voorNL is dat kennelijk heel bizonder.

Pater
Pater11 nov. 2016 - 2:50

Geheel eens met Dunya. Het islambashing-karakter van het boek van Zee (en van veel andere islamhaters) verraadt dat het haar minder om de vrouwen zelf en meer om het bashen gaat.

Juppé🎗
Juppé🎗11 nov. 2016 - 7:25

Het gaat om alle vrouwen in alle situaties Dunya, maar mevrouw Musa geeft op het eind al aan waar de situatie muurvast zit. Zij komt later met concretisering van de problemen en zal aangeven waar de overheid zelfs in NL tekort schiet. Ik ga er niet van uit dat dit gaat over D66 mannen die geruisloos achter de iPad verdwijnen als de afwasser nog ingeruimd moet worden. Die zijn herkenbaar aan eenrestje bolognaise saus op hun kop.

truusbeek2
truusbeek211 nov. 2016 - 14:58

Dunya eerwraak en kinderhuwelijk kwam en komt ook veel voor in bible belt de op de bijbel gerichte Pakistaande rechtspraak is ook vrezelijk. Ja het heeft te maken met alle religies! stop je kop maar weer in het zand!

Dunya2
Dunya211 nov. 2016 - 19:29

Truusbeek Het heeft te maken met cultuur en uitwassen ervan. Zelfs zonder de religie blijven deze bestaan. Ik heb nooit kindbruiden gezien of gekend, u wel? Door pleiters van emancipatie uit die groepen zelf kunnen gewoontes veranderd worden.

Achterberghen2
Achterberghen210 nov. 2016 - 15:45

Waren alle culturen gelijk? Wie zei dat ook al weer?

4 Reacties
Juppé🎗
Juppé🎗10 nov. 2016 - 20:44

eh....Trump.

Dunya2
Dunya211 nov. 2016 - 18:01

@truusbeek "Waarom is er dan in de islamitische wereld dan NU nog steeds sprake van polygamie !!!" Goeie vraag. In sommige islamitische landen is polygamie inderdaad mogelijk. In sommige islamtische landen alleen met toestemming van de vrouw. Soms, omdat scheiden niet mogelijk is (vanwege schaamtecultuur/kinderen/alleenstaande moeder zonder inkomen financieel niet rond kan komen). Soms, omdat de vrouw geen kinderen kan krijgen. Er moet wel een onderbouwde reden voor polygamie zijn. De man moet bij polygamie alle vrouwen gelijk behandelen en financieel onderhouden, dat is bijna een onmogelijke taak en op die manier wordt het bemoeilijkt. Polygamie komt ook voor omdat sommige moslimmannen hun religie zo uitleggen, zoals het hen goed uitkomt.

Pater
Pater12 nov. 2016 - 4:08

@truus en Dunya Omdat de gelijkwaardigheid van de vrouw in driekwart van de wereld nog niet wordt erkend, hetzij door godsdienstige (hindoeïsme is ook erg!) hetzij door culturele (China!) gebruiken. Ik denk dat je niet alleen de godsdienst als oorzaak aan mag wijzen, en dat jullie het in wezen eens zijn. Het lijkt erop dat de stap naar gelijkwaardigheid pas wordt gezet als er een stevige welvaart is ontstaan. Of ben ik nu iets te kort door de bocht?

DanielleDefoe
DanielleDefoe13 nov. 2016 - 15:58

"Of ben ik nu iets te kort door de bocht? " Ja. Het is een cultuur- geen armoededingetje, maar je kunt ook stellen dat ongelijkheid armoede in stand houdt.

truusbeek2
truusbeek210 nov. 2016 - 15:44

Als u voor u zaak staat en dat staat u spreek dan advocaat Anis Boumanjal aan die in een rechtzaak een pleidooi hield legaliseren van polygamie.

18 Reacties
rbakels
rbakels10 nov. 2016 - 16:43

Mohammed al was tegen polygamie, maar begreep dat daar destijds (1400 jaar geleden) niet zomaar een eind aan te maken was, en bepaalde daarom dat een moslim alleen meerdere vrouwen mag huwen nemen als hij ze allemaal even goed zou behandelen. En dat kan de gemiddelde moslim niet betalen. Dus schafte Mohammed polygamie effectief toch af. Multinationals hebben hier doorgedrukt dat vrouwen niet alleen mogen, maar moreel zelfs moeten werken. Omdat meer inkomen meer koopkracht betekent. Moslims beschermen vrouwen tegen zulke uitwassen van het kapitalisme. Nee, ik ben geen moslim maar een Hollandse kaaskop.

Kilted
Kilted10 nov. 2016 - 17:41

@Frits Voor veel mensen zijn dit subtiliteiten te hoog gegrepen, en ze zijn bovendien vaak genoeg in de mist van het verleden gebleven. Ze kunnen nog zo waar zijn, maar soms moet je gewoon helder communiceren. Nee! is helder, het verhaal over gelijke behandeling zou in theorie hetzelfde resultaat moeten hebben. De praktijk is echter anders.

Floepert
Floepert10 nov. 2016 - 19:01

En waar leidt u uit af dat Mohammed tegen polygamie was?

Baytep
Baytep10 nov. 2016 - 19:06

Frits, Ik snap je betoog niet helemaal. Wat is er tegen dat vrouwen werken? Moeten vrouwen echt werken? Is dit in tegenstelling tot mannen? Zoals ik het lees wil je de vrouw graag op een podium plaatsen en ze dan aanstaren.

Nick the Stripper
Nick the Stripper10 nov. 2016 - 19:57

Frits Jansen 10 november 2016 at 17:43 Waar háált u de onzin toch iedere keer weer vandaan.

Juppé🎗
Juppé🎗10 nov. 2016 - 20:16

Leest U nu nog eens na Frits wat U hier over de verhouding man/vrouw impliceert. Dat is zo vreselijk, dat bedoelt u zeker niet. Wat u over 1400 jaar geleden begreep is nu niet zo actueel meer.

Robert Follon
Robert Follon10 nov. 2016 - 21:15

"Multinationals hebben hier doorgedrukt dat vrouwen niet alleen mogen, maar moreel zelfs moeten werken. Omdat meer inkomen meer koopkracht betekent. Moslims beschermen vrouwen tegen zulke uitwassen van het kapitalisme." Ik MOEST hier gewoon een screenshot van maken... Gewoon om te geloven dat iemand dit uit zijn vingers kan krijgen...

DanielleDefoe
DanielleDefoe11 nov. 2016 - 0:12

"Moslims beschermen vrouwen tegen zulke uitwassen van het kapitalisme." Alsjeblieft Frits Jansen, niet weer!

Pater
Pater11 nov. 2016 - 2:27

Tjonge, wat vliegt Jansen uit de bocht. Mohammed wilde de uitwassen van de polygamie bestrijden, vandaar de beperking tot vier vrouwen en de verplichting ze allen gelijk te behandelen. Dat laatste betekent natuurlijk niet dat moslims die niet rijk zijn er geen vier vrouwen op na kunnen houden. Als je ze alle vier even weinig geeft is dat ook gelijk. Ondanks de terechte waarschuwing van Shirin Musa dat het niet gaat om een wedstrijdje welke godsdienst het minste of het meeste vrouwvriendelijk is (hindoes zijn nog een streepje erger) blijft dat wel interessant. Joden hebben ook heel lang de veelwijverij toegestaan. Pas rond 1000 besloten de rabbi's dat dat niet meer kon. Jezus sprak zich er al wel tegen uit. Dat was zo'n 600 jaar eerder dan toen Mohammed het wel toestond ... Het recht van vrouwen om te werken heeft nul komma nul te maken met de multinationals of het kapitalisme maar is een verworvenheid van de vrouwenstrijd. Zonder economische zelfstandigheid geen emancipatie. Hier past slechts één slotwoord: Jansen toch!

M4
M411 nov. 2016 - 6:58

Frits Jansen, Mohammed heeft polygamie gereguleerd, dat is iets anders dan er tegen zijn. Verder stelde hij, dat wanneer je aan vier vrouwen niet genoeg hebt ,ga dan tot wat je bezit, het geen niets anders is dan, verkracht een van je slavinnen. Hoe ver kun je, jezelf voor de gek houden.

truusbeek2
truusbeek211 nov. 2016 - 8:12

Frits Hij was tegen maar nam zelf ook meerder vrouwen. Hoe noemen we dat tegenwoordig hypocriet? Dacht dat mohammed de woorden en wetten van god verwoordde. Beste man was uitgaande van jou verklaring een populist want zag dat bevolking anders wilde. Of zit je nu westerse normen met een omweg nu alsnog ook naar mohammed toe te schrijven. pas op dat de haan niet 3 keer kraat

Dunya2
Dunya211 nov. 2016 - 8:22

Je moet polygamie zien in de tijd en het doel waarvoor het was. In de tijd van Mohammed waren er vele bloederige oorlogen, waar veel mannen het leven lieten. Er kwam een tekort aan mannen voor de vrouwen. Vrouwen en meisjes bleven onbeschermd achter, zonder man, en werden lastig gevallen en verkracht dor mannen die van die situatie misbruik maakten. Bovendien waren (en nog steeds niet) sociale voorzieningen voor vrouwen, die geen echtgenoot hebben. Zonder inkomen kan je niet leven. Het werd oom gestimuleerd om weduwen te huwen van gestorven mannen in oorlogen. Bovendien mocht polygamie alleen met toestemming van zijn vrouw en mits de man alle vrouwen gelijk kan behandelen. Fatima, de eerste vrouw van Mohamed was een zakenvrouw, die een paar jaar ouder was dan Mohamed. Dat voorbeeld wordt aan moslima's voorgedragen om te studeren en te werken.

Dunya2
Dunya211 nov. 2016 - 8:32

Fatim moet zijn Khadija. "Khadija, de dochter van Choewailid, was van adellijke afkomst. Zij was degene die Mohammed benaderde voor het huwelijk middels haar vriendin, Nafisah. Khadija was mooi en intelligent en had veel geërfd van haar vader en haar vorige man. Ze was onafhankelijk en had een goedlopend handelsbedrijf dat ze het liefst zelf beheerde."

Dunya2
Dunya211 nov. 2016 - 10:20

Toevoeging: Mohammed trouwde pas met andere vrouwen na de dood van Khadija, met wie hij 25 jaar monogaam gehuwd was. Khadija had voor hem gekozen, omdat zij in hem een goede en verantwoordelijke echtgenoot zag. Mohammed was de assistent van Khadija in haar bedrijf.

truusbeek2
truusbeek211 nov. 2016 - 15:02

Dunya Waarom is er dan in de islamitische wereld dan NU nog steeds sprake van polygamie !!!

DanielleDefoe
DanielleDefoe11 nov. 2016 - 22:33

De tijdelijke oplossing voor oorlogsweduwen van 1400 jaar geleden is uiteraard niet langer actueel of acceptabel. De bedoeling was niet zozeer om vrouwen te beschermen maar om bevolkingsaanwas te verzekeren in tijden waarin de bevolking was gedecimeerd.

Dunya2
Dunya212 nov. 2016 - 6:43

@DanielleDeFoe "De bedoeling was niet zozeer om vrouwen te beschermen maar om bevolkingsaanwas te verzekeren in tijden waarin de bevolking was gedecimeerd." Polygamie in de oorlogstijden had inderdaad ook te maken met bevolkingsaanwas stimuleren. Nu idd. niet meer van toepassing. Polygamie heeft nu vaak praktische redenen, scheiden betekent voor veel vrouwen uit die landen dat zij bij haar familie moet gaan wonen en zij geen inkomen heeft en haar familie haar moet onderhouden, als zij dat kunnen. Die situatie betekent onvrijheid voor de vrouw en dan heb ik het nog niet over de schande dat een scheiding is voor de vrouw (en de man) kan zijn. Dat zit helaas ingebakken in die culturen, vooral op het platteland. I

Pater
Pater14 nov. 2016 - 7:02

@Dunya Het verhaal over Khadija is roerend en best mooi, maar daarna nam Mohammed heel wat vrouwen, zelfs de vrouw van een vriend. Het is onjuist dat de vrouwen die de man al heeft in moeten stemmen met het huwelijk met een nieuwe vrouw. Het verhaal over een overschot aan vrouwen is niet gebaseerd op betrouwbare bronnen. Trouwens, als een vrouw economisch zo zelfstandig kon zijn als Khadija, en zo onafhankelijk, zonder dat ze werd verkracht, dan klopt de rest van het verhaal al niet meer. Mohammed had, zoals ik het een beetje primitief uitdruk, gewoon niet de guts om een diepgeworteld gebruik aan te tasten, waar Jezus dat 600 jaar eerder wel had. En Mohammed kende het christelijke nieuwe testament. Je verhaal lijkt me eerlijk gezegd teveel op de vergoeilijkende praatjes van moslimgeestelijken die ik her en der op internet wel aantreft. Datzelfde geldt voor het relaas van Jansen.

truusbeek2
truusbeek210 nov. 2016 - 15:32

Goed dat u deze zaken aankaart bij de overheid maar is het een idee om ook bij geloofsgemeenschappen waar dit plaats vindt dit nadrukklijk onder de aandacht te brengen en die geloofsgemeenschappen hier bij nalatigheid ook op aan te spreken?

BasVV
BasVV10 nov. 2016 - 15:28

Shirin: GO!

Donostia2
Donostia210 nov. 2016 - 15:22

Ik wens U heel veel succes met Uw missie. Ik sta helemaal achter U.