Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Elke twee dagen wordt er een milieuactivist vermoord, al tien jaar lang

Meeste slachtoffers in armere landen en onder inheemse bevolking
Joop

Overheid en bedrijven: draag niet bij aan Israëlische bezettingseconomie

  •  
12-10-2018
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
Checkpoint_near_Abu_Dis

© cc-foto: Wikimedia Commons

Tot 2023 mogen we het land niet in. Het Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken heeft niet kunnen achterhalen wat de legale gronden van dit verbod zijn
Door: Lydia de Leeuw en Pauline Overeem
Een onlangs verschenen rapport van de Wereldbank luidde wederom de noodklok over de sociaaleconomische situatie in de Palestijnse Gazastrook: torenhoge werkeloosheid en een economische krimp van zes procent in het eerste kwartaal van 2018. De Israëlische afgrendeling van Gaza heeft desastreuze gevolgen zowel economisch als op het gebied van mensenrechten. Voor de Israëlische bezetting van delen van de Palestijnse Westelijke Jordaanoever geldt hetzelfde. Er is sprake van een bezettingseconomie waar Israël en haar buitenlandse handelspartners van profiteren, maar fnuikend is voor Palestijnse economische ontwikkeling. Tegelijkertijd draaien de Verenigde Staten de hulpkraan voor Palestina dicht, en weert Israël organisaties die kritisch onderzoek doen naar de omvang en de gevolgen van deze bezettingseconomie. In juli dit jaar werden wij bij aankomst op Ben Gurion vliegveld hardhandig Israël uitgezet: wij waren als Nederlandse onderzoekers niet welkom. Onlangs hoorden we dat het om een langdurig inreisverbod gaat. Tot 2023 mogen we waarschijnlijk het land niet in. Het Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken heeft niet voor ons kunnen achterhalen wat de precieze legale gronden van dit verbod zijn.
Met het illegale nederzettingenbeleid en honderden controleposten op de Westelijke Jordaanoever, brengt Israël de Palestijnse economie immense schade toe. De Wereldbank en het IMF hebben dat grondig gedocumenteerd. Voor de kust van Gaza ontzegt Israël door middel van een zeeblokkade Palestijnen de toegang tot kostbare aardgasreserves. Op de Westelijke Jordaanoever hebben Palestijnen geen vrije toegang tot natuurlijke hulpbronnen als steen, mineralen, water en vruchtbaar land. Dat draagt sterk bij aan de desolate staat van de Palestijnse economie, die aan het infuus van de internationale gemeenschap hangt.
Buitenlandse bedrijven profiteren van de illegale bezetting Buitenlandse bedrijven die zakendoen met of actief zijn in de illegale nederzettingen profiteren van de bezettingseconomie en bestendigen zo de bezetting die al meer dan vijftig jaar duurt. Door de intensieve handelsrelatie tussen Nederland en Israël raakt ook het Nederlandse bedrijfsleven, denk aan supermarktketens en bedrijven in de energiesector , betrokken bij schendingen van de mensenrechten en het oorlogsrecht. Volgens de gepaste zorgvuldigheid die de VN Richtlijnen voor Mensenrechten en Bedrijfsleven en de OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen voorschrijven, moeten bedrijven schendingen actief tegen gaan.  Deze richtlijnen worden onderschreven door de Nederlandse overheid en zijn leidend zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven.
SOMO-onderzoekers komende vijf jaar niet welkom in Israël In de afgelopen jaren hebben wij, werkzaam bij de onafhankelijke onderzoeksorganisatie SOMO, meermaals gepubliceerd over de Israëlische bezettingseconomie, met name over de landbouw – en energiesector. Kader voor ons onderzoek is het internationale recht en de richtlijnen van de VN en OESO. Het is van het grootste belang dat mensenrechtenorganisaties en onderzoeksorganisaties zoals SOMO hun werk kunnen blijven doen in Israël en de bezette gebieden. Informatie over de aard, omvang en de impact van de bezettingseconomie moet vrijelijk in het publieke domein gedeeld en bediscussieerd kunnen worden, op basis van betrouwbaar en onafhankelijk onderzoek.
Echter, de Israëlische overheid is actief bezig om mensenrechtenverdedigers en onderzoekers die over de bezetting rapporteren te dwarsbomen. Recentelijk hebben wij dit aan den lijve ondervonden. Op het vliegveld van Tel Aviv werd ons de toegang tot Israël ontzegd en werden wij het land uitgezet. Volgens de autoriteiten zouden wij ons op persoonlijke titel positief hebben uitgelaten over de internationale oproep tot Boycot, Desinvesteringen & Sancties (BDS) jegens Israël. Inmiddels hebben wij door tussenkomst van het Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken te horen gekregen dat we waarschijnlijk tot eind 2023 Israël en daarmee ook de door Israël bezette gebieden niet meer in mogen. Als kritische, onafhankelijke onderzoeksorganisatie is SOMO gewend om tegenspraak te krijgen van bedrijven en overheden. Maar niet eerder werden onderzoekers van SOMO als criminelen geboeid, gefouilleerd en vastgehouden en op politieke gronden de toegang tot een land geweigerd.
Israël werkt onderzoek naar situatie in de bezette gebieden tegen De weigering ons toegang tot Israël, en daarmee ook tot de Palestijnse Gebieden, te verlenen, en de ruwe uitzetting die ons ten deel is gevallen, passen in een bredere trend. De afgelopen maanden kregen verscheidene gerenommeerde Israëlische, Palestijnse en internationale mensenrechtenorganisaties, waaronder Amnesty International en Human Rights Watch te maken met actieve tegenwerking door Israëlische autoriteiten. Organisaties, hun medewerkers en studenten zijn het doelwit van intimidatie, laster en criminalisering geworden op basis van omstreden Israëlische anti-BDS wetgeving. Hierdoor raken lokale (Palestijnse en Israëlische) maatschappelijke organisaties steeds meer afgesneden van hun internationale samenwerkingsverbanden en financieringsbronnen.
Bedrijven en overheden mogen niet bijdragen aan schendingen Wereldwijd moeten bedrijven en overheden hun verantwoordelijkheid nemen om niet aan schendingen van de mensenrechten en het oorlogsrecht bij te dragen. De Israëlisch-Palestijnse situatie vormt daarop geen uitzondering. Het Nederlandse bedrijfsleven moet dringend concrete stappen zetten om niet verder betrokken te raken bij de bezetting en de schendingen die daaruit voortvloeien. De Nederlandse overheid heeft daarbij de belangrijke taak om naleving van internationale normen door bedrijven te waarborgen en te bevorderen. Ketentransparantie en openheid van zaken over de handel en wandel van Nederlandse bedrijven binnen de bezettingseconomie is een cruciale stap in dit traject.
Ook moet de Nederlandse overheid een actievere rol spelen (op Nederlands en Europees niveau) bij het kritisch aankaarten van de krimpende ruimte van maatschappelijke organisaties die opkomen voor de rechten van de Palestijnse bevolking.
Lydia de Leeuw en Pauline Overeem – onderzoekers bij SOMO (Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen)

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (63)

Sachs
Sachs14 okt. 2018 - 21:51

@ Rob Roy [Mijn stelling is dat zeer veel bevangen de huidige problemen in Gaza zijn terug te voeren op de zeer vijandige houding tussen Hamas en Fatah. Waar Israël niets mee te maken heeft.] Wacht even, Roy. In Gaza worden door Israël twee miljoen Palestijnen gevangen gehouden om te voorkomen dat zij terugkeren naar de huizen, dorpen en steden waaruit zij door Israël sinds 1947 zijn verdreven. U noemt dat een ‘probleem’, maar het is een volkenrechtelijke misdaad uit de bovencategorie, waarvoor niet Fatah of Hamas, maar alleen Israël verantwoordelijk is. [Natuurlijk is dat weer een schot voor open doel maar dat is de weigering om in te stemmen met de verdeling die aanleiding was voor het uitroepen van de staat Israël natuurlijk ook.] U vindt het kennelijk vreemd dat de Palestijnen in 1947 niet bereid waren om meer dan de helft van hun land af te staan aan Europese kolonisten. Zelf zou u dat wél doen, right? Feit is dat het de Palestijnen volledig vrij stond om het VN-voorstel af te wijzen, en dat de suggestie dat zij daarmee een oorlog – en de verdrijving van hun bevolking – over zich hebben afgeroepen, is absurd. [Tesamen met de verloren oorlogen, geweldplegingen. Aanslagen op burgers en noem maar op ook.] Het repeteren van kreten heeft geen zin, Roy. De suggestie dat de Palestijnen hun lot te danken hebben aan hun marginale mogelijkheden tot verzet tegen de machtige kolonisator, is absurd en misselijkmakend. Geef die mensen hun rechten. Die hoeven ze niet te ‘verdienen’, die horen vanzelfsprekend te zijn, zoals dat voor u ook het geval is. Waarom hanteert u steevast andere maatstaven voor Palestijnen? [Feit is ook dat de huidige problemen simpel zijn terug te voeren op de unieke beslissing van de VN om ook de mannelijke kinderen van deze vluchtelingen als vluchtelingen te kenmerken. Tot vele generaties na de eerste vluchtelingen, daarin zijn zij uniek en mede daardoor een probleem.] Hou eens op, man. Hoe vaak is u hier niet uitgelegd dat u onzin verkondigt? Er is niets ‘unieks’ aan die ‘beslissing’ van de VN – behalve dan dat Israël na precies zeventig jaar nog steeds geen gehoord heeft gegeven aan het recht op terugkeer van de Palestijnen. Het recht op terugkeer is een recht dat van toepassing is op vluchtelingen en verdreven volken. De Rohingya, verdreven uit Myanmar, hebben dat recht, en behouden dat als het niet binnen de eerste generatie wordt gerealiseerd. Hetzelfde geldt voor talloze groepen in Afrika en Azië, van Afghanistan to Congo. Die ‘overefbaarheid’ heeft als belangrijke reden dat de regimes die een lokale bevolking verdrijven er niet op kunnen gokken dat zij na één generatie gevrijwaard zijn van hun misdaden. Anderzijds beoogt het de slachtoffers het vertrouwen te geven dat het onrecht dat hen is aangedaan zal worden rechtgezet, ook al zijn zij daar zelf geen getuige meer van. Desondanks blijft u verkondigen dat dit universele recht uitsluitend aan de Palestijnen zou zijn toegekend – ook al ziet u het tegendeel overal om u heen en is u hier diverse keren uitgelegd dat uw argumentatie niet deugt. De vraag is waarom u opnieuw de Palestijnen uitzondert van rechten die anderen wél toekomen. Waarom wilt u met alle macht dat het recht op terugkeer van de Palestijnen wordt beperkt tot één generatie? En waarom kakelt u hier de Israëlische propaganda na? Lopez wees er verder terecht op dat voor joden hele andere regels gelden. Die kunnen na tweeduizend jaar ‘terugkeren’ (sic) naar exact hetzelfde land waarnaar de betreffende Palestijnen na zeventig jaar NIET mogen terugkeren. Die moeten hun kop houden en een beetje inschikken in Gaza of de overvolle vluchtelingenkampen, right? Hun land wordt vergeven aan kolonisten uit Brooklyn, Frankrijk, Rusland of Polen, die als pakweg 75e generatie mogen ‘terugkeren’ naar Palestina, ook al hebben ze daar in 99 procent van de gevallen geen enkele historische band mee. Dat is de realiteit, Rob, en die heet kolonisering. Onder onze ogen, al zeventig jaar (zo niet 120). Lydia beschrijft hierboven belangrijke belangen bij die kolonisering. Nederlandse bedrijven en overheden zitten er tot over hun oren in. Er wordt grof geld verdiend aan de misère van de Palestijnen, waarbij alles in het werk wordt gesteld om die te marginaliseren. U presenteerde een aantal klassieke voorbeelden.

Spelchecker2
Spelchecker213 okt. 2018 - 21:26

Onbegrijpelijk dat we alleen oproepen tot een boycot van bedrijven die profiteren van de bezetting door Israël van Palestijnse gebieden. Het os toch zonneklaar dat degene die verantwoordelijk is voor het ontstaan en in stand houding van die illegale nederzettingen Israël zelf is?! Wat ligt er dan meer voor de hand dan Israël zelf als aanstichter en in stand houder van die illegale situatie in zijn totaliteit te boycotten? En dan graag totaal, dus militair, economisch en cultureel. En dan net als Amerika met Iran doet, alle bedrijven wereldwijd die toch zaken met Israël blijven doen uitsluiten van business in Nederland. En natuurlijk actief werken aan het verspreiden van deze aanpak via EU en VN. Wel zorgen natuurlijk voor een flankerend ruimharig terugkeerbeleid voor alle Israëliërs met een Nederlands paspoort en hun nazaten, althans natuurlijk voor zover ze geen oorlogsmisdaden hebben gepleegd.

Lopez
Lopez13 okt. 2018 - 21:03

@Rob Roy [Feit is ook dat de huidige problemen simpel zijn terug te voeren op de unieke beslissing van de VN om ook de mannelijke kinderen van deze vluchtelingen als vluchtelingen te kenmerken. Tot vele generaties na de eerste vluchtelingen, daarin zijn zij uniek en mede daardoor een probleem] De Palestijnse vluchtelingen waren volgens Israël ook eind 1948 al ‘een probleem’. Ook toen weigerde het botweg hen te laten terugkeren. Ook toen het ging om mensen die na een paar dagen, weken of maanden probeerden alleen of met hun gezinnen naar hun huizen terug te keren liet Israël het niet toe. Er zijn tal van schrijnende verhalen van vluchtelingen die keer op keer probeerden naar huis te komen, maar door gewapende militairen letterlijk werden weggejaagd. In 1967 gebeurde hetzelfde, ondanks de eis van de Veiligheidsraad de vluchtelingen direct te laten terugkeren. Oprotten, is altijd het credo geweest. Wij gebruiken jullie land, huizen, ondernemingen en geld en jullie gaan maar in armoede in vluchtelingenkampen zitten, generatie na generatie. Want jullie zijn geen joden. Jullie zijn zelfs een bedreiging voor de ‘joodse staat’. Dat groezelige geluid hoorden we eind 1948 al en horen we nu nog. Tegenwoordig in de vorm van een soort Palestijns complot: de vluchtelingen willen helemaal niet terug naar hun huizen omdat daar hun bestaan en wortels liggen, ze willen de joodse staat vernietigen! En op een dag begon Israël - je kon erop wachten - te roepen dat het allemaal de schuld was van de VN, vanwege de definitie van wie een vluchteling is, vanwege het feit dat volgens die definitie kinderen, kleinkinderen enz. ook als vluchteling gelden. Voor nakomelingen van andere vluchtelingen geldt dat niet, zegt Israël. En dan blijken er altijd vrijwilligers te vinden om dat gelul verder te verspreiden: Wilders en Van der Staaij bijvoorbeeld, de jongens en meisjes van het CIDI en aanverwante clubs, Donald Trump natuurlijk en ook lieden op sites als Joop. Dat is het namelijk: gelul. Een leugen. In vakjargon: hasbara. In langdurige internationale conflicten zijn de titel van vluchteling en de bijbehorende rechten altíjd ‘erfbaar’. Dat geldt voor Afghanen, Somaliërs, Congolezen, Colombianen, enz. En dus ook voor de Palestijnen. De leugencampagne die door Israël en de Israël-lobby wordt gevoerd, en waaraan u deelneemt, is weerzinwekkend. Temeer daar Israël zelf een ‘joods’ recht van terugkeer in het leven heeft geroepen dat meer dan 2000 jaar teruggaat. Dan gaat het niet om een paar generaties, maar om een stuk of honderd. Waardoor joden die geen enkele band met Israël hebben het recht van ‘terugkeer’ hebben naar een ‘thuisland’ dat nooit hun thuisland is geweest, terwijl de vluchtelingen voor wie het wél een thuisland was de kolere kunnen krijgen. Weerzinwekkend. Een recept is het voor nog meer lijden, nog meer onrecht, nog meer radicalisering en nog meer geweld. Ter meerdere eer en glorie van het religieus-nationalistische volksdeel in Israël dat, bedwelmd door bijbelse wonderolie en onder leiding van heethoofden als Netanyahu, Bennett, Shaked, Lieberman, Erdan en consorten, het land met vaste hand naar de afgrond stuurt.

Sachs
Sachs13 okt. 2018 - 17:34

@ W-74 U doet uw best om aan te tonen dat Israël geen Apartheidsstaat zou zijn. Zelfs de situatie in Jeruzalem en op de Westelijke Jordaanoever is volgens u geen Apartheid, terwijl daar verschillende bevolkingsgroepen onder extreem verschillende rechtsstelsels leven – joden onder civiel recht, niet-joden onder militair recht. Maar laten we dan kijken naar Israël zelf. Daar vindt as we speak een etnische zuivering plaats van de bedoeïenenbevolking in de Naqab-woestijn (Negev). Zij worden 'getransfereerd' omdat zij niet joods zijn en dienen plaats te maken voor 'joodse nederzettingen'. Die bedoeïenen hebben Israëlische paspoorten. Verder zijn in Israël tientallen wetten van kracht die joden bevoordelen boven niet-joden. Recent is daar de Nation State Law overheen gelegd, die die verschillende rechten in een 'basiswet' vat. Israël heeft dus verschillende rechtsregels voor verschillende bevolkingsgroepen. Recent was er grote ophef over dorpen en steden in Galilea, waar niet-joodse Israëli's niet langer welkom zijn. Ze mogen er niet wonen. In de Nation State Law wordt dat principe aangemoedigd. U wenst dit alles geen Apartheid te noemen. Hoe noemt u het wel? Terzijde: het VN-rapport dat in de reacties wordt genoemd, staat hier: http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/ESCWA%202017%20%28Richard%20Falk%29%2C%20Apartheid.pdf

JaapBo
JaapBo13 okt. 2018 - 6:26

Het ABP speelt een kwalijke rol in de bezettingseconomie! En dat met mijn pensioengeld! Schandalig, deze steun aan apartheid! https://rightsforum.org/abp-petitie/

Middenman
Middenman12 okt. 2018 - 15:02

Niet lang geleden liep ik met een linkse kunstenaar door Jeruzalem. Hij vertelde mij dat hij het beleid van de Israëlische regering en de muur verafschuwt. Maar dat hij nu wel weer met de bus durft te reizen, in tegenstelling tot 10 jaar geleden. Dat is de spagaat in mijn leven, vertelde hij bijna hopeloos. Een beetje meer van die spagaat in het nieuws en opinieartikelen zou fijn zijn. Dat dient de vrede uiteindelijk meer dan maatregelen die de polarisatie alleen meer sterker maken.

3 Reacties
Sachs
Sachs12 okt. 2018 - 23:31

Dank u voor uw bijdrage. Maar toch de vraag of uw metgezel zich realiseert dat onder beide polen van zijn spagaat de gedoogde bezetting en onderdrukking van de Palestijnen schuilgaat? Wie echt vrede wil zet zich in om aan die misstanden een einde te maken.

HM van der Meulen
HM van der Meulen13 okt. 2018 - 1:58

Ik was gisteren nog in Gaza en daar vertelde een Palestijn me, dat de enige manier om gelijke rechten voor de Palestijnen af te dwingen een zo volledige mogelijke boycot van producten uit Israël is.

Bram van Geneugten
Bram van Geneugten13 okt. 2018 - 7:45

Niet zo lang geleden was ik in Kaapstad. Eerder, zo'n 12 jaar geleden was ik daar ook, je mocht niet uit het zwaarbewaakte hotel ivm de wetteloze toestand op straat. Ik ben blank. En de zwarte bendes hadden op straat de overmacht. Tot mijn grote genoegen kon ik de laatste keer gewoon de straat op, ik heb mij geen moment onveilig gevoeld. Lekker op een terrasje gegeten. Dat was vroeger ondenkbaar. Dat is wat het einde van de Apartheid doet. Vertel het je vriend. Hij of zijn kinderen kunnen misschien ook ooit in een gelukkiger land wonen.

quatsch
quatsch12 okt. 2018 - 13:03

De onderstaande tekst had u kunnen lezen op veel digitale media. Twee Nieuw-Zeelandse activisten die zangeres Lorde opriepen een optreden in Israël af te blazen, zijn daar veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding. Dat bedrag van 45.000 sjekel (ruim 10.000 euro) is bedoeld voor drie jongeren die kaartjes hadden gekocht voor het afgelaste concert, berichten Israëlische media. De advocaat die activisten Justine Sachs en Nadia Abu-Shanab voor de rechter sleepte, deed een beroep op een omstreden wet uit 2011. Die maakt het mogelijk mensen aan te klagen die oproepen tot een boycot van de staat Israël. Sachs en Abu-Shanab hadden Lorde in een open brief gevraagd haar concert te annuleren. Lorde maakte eind vorig jaar bekend niet op te zullen treden in Tel Aviv. De drie gedupeerde jongeren kregen daarna hun geld terug, maar zouden ook zijn beschadigd in hun ’artistieke welzijn’. Het vonnis is volgens hun advocaat een duidelijk signaal dat oproepen tot een boycot van Israël bestraft kan worden. U begrijpt vast en zeker wel dat ik Israël vanaf heden de hemel in ga prijzen!

7 Reacties
JaapBo
JaapBo12 okt. 2018 - 13:22

@Quatsch: "U begrijpt vast en zeker wel dat ik Israël vanaf heden de hemel in ga prijzen!" Waarom? Bent u blij met de belabberde vrijheid van meningsuiting in Israël? Vind u het fijn dat je racisme niet mag bekritiseren?

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout12 okt. 2018 - 14:02

@JaapBo Warm hart, koel hoofd. Je begrijpt @Quatsch niet.

quatsch
quatsch12 okt. 2018 - 14:33

Een groot deel van de in Israël levende Joden komt oorspronkelijk uit het Midden-Oosten. Oriental Jews worden ze daar genoemd. Arabieren en Joden hebben daarnaast ook nog eens dezelfde voorvaderen. Van racisme lijkt me hier geen sprake, van discriminatie wel degelijk. Indien u weleens in Israël bent geweest, dan weet u dat daar het gevoel heerst dat de hele wereld -behalve Amerika- tegen hun is. Wat de wereld van hun vindt, laat ze koud. Als individu tegen Israël ageren is dus vrij zinloos. Ook verzet van organisaties tegen dat land heeft niet geleid tot enig resultaat. Amerika stopt heel veel miljarden in dat land en houdt elke sanctie tegen. Reken er maar op dat de reageerders van deze site door Israël in de gaten worden gehouden! Wat rest ons nog anders dan te roepen dat Israël een 'democratie' is en het 'morele recht' heeft het internationaal recht niet op te volgen?

Sachs
Sachs12 okt. 2018 - 15:12

@ JaapBo Ik denk dat Quatsch' opmerking niet letterlijk, maar cynisch bedoeld is. Hier staat overigens het vervolg op dit theater: https://www.haaretz.com/israel-news/bds-activists-reject-fine-by-israeli-court-over-lorde-s-cancellation-1.6551320

HM van der Meulen
HM van der Meulen12 okt. 2018 - 17:11

Yep, al die hasbara kan de BDS-beweging niet stoppen, dus probeert de apartheidsstaat Israël het nu zo. Worden ergens lijsten gepubliceerd van bedrijven die nog met Israël zaken doen?

JaapBo
JaapBo12 okt. 2018 - 18:41

@Quatsch: als je het cynisch bedoelt is het okay

quatsch
quatsch12 okt. 2018 - 20:09

@JaapBo Het komt in mijn teksten nogal eens voor, dat ik me bedien van sarcasme. Vandaar ook de keuze voor mijn Nick. Wees gerust, ik heb me niet gestoord aan uw opmerking.

JaapBo
JaapBo12 okt. 2018 - 10:40

Israël is een apartheidsregime. Ze maakt zich in de bezette Palestijnse gebieden schuldig aan alle misdaden van apartheid waar Zuid-Afrika zich ook schuldig aan maakte. https://electronicintifada.net/sites/default/files/2017-03/un_apartheid_report_15_march_english_final_.pdf Boycotten is de enige manier om dit vreedzaam te beëindigen!

13 Reacties
JaapBo
JaapBo12 okt. 2018 - 10:48

Doel van de boycot van Israël is volledige gelijkwaardigheid voor Joden en Palestijnen! Dit betekent: - een einde aan 65 discriminerende wetten in Israël zelf en gelijkwaardigheid voor alle burgers - het recht op terugkeer geldt niet alleen voor Joden, maar ook voor Palestijnse vluchtelingen - een einde aan de bezetting en een gelijkwaardige Palestijnse staat, of 1 democratische staat obv gelijkwaardigheid

W-74
W-7412 okt. 2018 - 11:03

Nee is geen Apartheidsregime, dat is ronduit denigrerend naar de zwarte Zuid Afrikanen die generaties lang hebben geleden onder dat regime. Arabieren in Israël, dus met Israelisch paspoort, hebben dezelfde rechten als andere Israeli's. Sterker nog, het zijn Israeli's voor de wet. Enkel de Palestijnen in Gaza en de Westbank worden niet gezien als Israeli's, hebben ook geen Israelisch paspoort en worden defacto en dejure anders behandeld. Net als bv Nederland ook mensen zonder NL paspoort anders behandeld. Lijkt me nogal wiedes.. Er is meer dan genoeg aan te merken op het bezettingsbeleid van Israël, zeer zeker, maar die gerechtvaardigde kritiek heeft dit soort karikaturen en retoriek niet nodig om serieus genomen te worden.

Frank1234
Frank123412 okt. 2018 - 11:56

Het is geen apartheid omdat Israël en Palestina twee verschillende landen zijn. Apartheid betekend dat mensen in hetzelfde land verschillende rechten hebben op grond van ras of afkomst, daar is hier geen sprake van.

JaapBo
JaapBo12 okt. 2018 - 12:15

@W74: Palestijnse Israëliërs hebben niet dezelfde rechten als Joodse. Naast allerlei discriminerend beleid (bijv bij budgettoewijzing, of etnisch profileren) zijn er ook meer dan 65 discriminerende wetten. https://www.adalah.org/en/content/view/7771 Daarnaast negeer je dat in de bezette Palestijnse gebieden niet alleen Palestijnen wonen, maar ook Joden, en dat die Joden allerlei racistische privileges hebben. Neem eens de moeite dit rapport te lezen: https://electronicintifada.net/sites/default/files/2017-03/un_apartheid_report_15_march_english_final_.pdf

JaapBo
JaapBo12 okt. 2018 - 13:30

@Frank: je hebt de feiten niet op een rij! - in de bezette Palestijnse gebieden wonen zowel Joden als Palestijnen, voor wie hele andere wetten gelden: zelfde gebied, andere rechten op grond van ras, dus apartheid - in Israël zijn 65+ discriminerende wetten: verschillende rechten op grond van ras, dus apartheid. Misschien moet je je op de hoogte stellen van die 65+ discriminerende wetten: https://www.adalah.org/en/content/view/7771 Of van de weigering van de Knesset om een wetsvoorstel voor gelijke rechten voor alle burgers te behandelen: https://knesset.gov.il/spokesman/eng/PR_eng.asp?PRID=13904 Misschien moet je ook dit rapport over apartheid Israël eens lezen, daarna kun je mij vast wel vertellen wat er niet aan klopt en waarom Israël geen apartheidsregime is: https://electronicintifada.net/sites/default/files/2017-03/un_apartheid_report_15_march_english_final_.pdf

W-74
W-7412 okt. 2018 - 13:55

Jaap Helaas heb jezelf de feiten niet helemaal op een rijtje. De kolonisten hebben een Israelisch paspoort en hebben dus gewone Israelische rechten, ook al wonen zij in de bezette gebieden. De Palestijnen in die gebieden hebben geen Israelisch paspoort en dus hebben zij ook geen Israelische rechten. Het zijn -helaas voor hen- inwoners van een bezet gebied. Dat zij daardoor andere rechten hebben maakt van de bezettende macht nog geen apartheidsregime. En dat hoeft for sake of the matter ook niet, dat je een bezettende macht bent is al erg genoeg. Nog een voorbeeldje wellicht: Marokkaanse Nederlanders met een Marokkaans paspoort hebben ook gewoon Marokkaanse rechten (en plichten), ook al wonen zij hier in Nederland. Nederlanders met enkel een Nederlands paspoort hebben geen Marokkaanse rechten, zelfs niet als zij in Marokko verbljjven. Dan zegt een normaal denkend mens toch ook niet dat Marokko een apartheidsregime voert?. Of Nederland?

JaapBo
JaapBo12 okt. 2018 - 18:40

@W74: jij hebt de feiten niet op een rij: er zijn ook niet-Israëlische Joden die in de bezette Palestijnse gebieden wonen en die zijn onderhevig aan civiel Israëlisch recht ipv aan militair recht zoals de Palestijnen. Wel degelijk apartheid dus. Overigens hangt dat niet van dit ene vraagstukje af. Neem eens de moeite dit rapport te lezen en vertel me dan wat er niet aan klopt en waarom Israël geen apartheidsregime is:: https://electronicintifada.net/sites/default/files/2017-03/un_apartheid_report_15_march_english_final_.pdf

HM van der Meulen
HM van der Meulen12 okt. 2018 - 18:45

Wat een krampachtige poging van W-74 om te ontkennen dat Israel een apartheidsstaat is: alsof er geen Palestijnen in Israël wonen die daar tweederangsburgers zijn.

W-74
W-7413 okt. 2018 - 8:16

"er zijn ook niet-Israëlische Joden die in de bezette Palestijnse gebieden wonen en die zijn onderhevig aan civiel Israëlisch recht ipv aan militair recht zoals de Palestijnen." Onzin. Er zullen best wel niet-Israelische joden verblijven, als hulpverlener oid, maar die hebben toch werkelijk niet dezelfde rechten als Israeli's in Israel. En dat brengt ons weer terug, na die feitenvrije stelling van jou, naar de vraag of Israel een apartheidsstaat is en ik heb je aangetoond dat dit niet zo is. Iedereen die wel eens in dat land is geweest weet dat elke Israeli, wat zijn geloof of afkomst ook is, gelijk is voor de wet. En btw het is nu al de vierde keer dat je hier opzichtig je propaganda staat te pluggen als een zg objectieve bron "waarbij ik echt de moeite moet nemen om die te lezen". Maar misschien kun je me nu eens een echte objectieve bron aanbieden, bv een die laat zien hoe dat zit met die niet-Israelische joden in de bezette gebieden. Maar het is overduidelijk dat we hier te maken met een activist die enkel zijn eenzijdige propaganda leest, nuance allang de deur uit heeft gedaan en zich volledig heeft overgegeven aan het soort extremisme waarbij de vijand geheel ontmenselijkt is en zijn handelen enkel uitingen van het Kwaad. Termen als Apartheidsstaat, concentratiekampen, genocide, rassenhaat etc zijn de termen waarmee het handelen van 'de ander' geduid wordt, enkel met het doel om 'de ander' nog verder te ontmenselijken en weg te zetten. Dit soort retoriek biedt dan al snel rechtvaardiging voor geweld tegen joden (niet perse Israeli's) buiten Israel. Zoals we laatst al zagen bij dat Israelische restaurant, een daad die door een vaste reageerder hier werd neergezet als een regelrechte verzetsdaad en daarom te prijzen. Het is dus precies dat soort idiote radicalisme waarin men vergeet dat 'de ander' ook uit normale mensen met normale menselijke behoeftes naar rust en vrede bestaat, dat gevoed wordt met die hysterische retoriek over Apartheidsregime, genocide en concentratiekampen. Ik heb u al gezegd dat voor de zwaarte van dit onderwerp men niet hoeft over te gaan tot dit soort extremistische ophitserij of tot leugens. De naakte realiteit van de bezetting is wat dat betreft al indrukwekkend genoeg, zonder dat daar nog eens een jerrycan aan propagandistische haat over heen gegooid hoeft te worden.

Mark Huysman
Mark Huysman13 okt. 2018 - 9:22

W-74 [De kolonisten hebben een Israelisch paspoort en hebben dus gewone Israelische rechten, ook al wonen zij in de bezette gebieden. De Palestijnen in die gebieden hebben geen Israelisch paspoort en dus hebben zij ook geen Israelische rechten] Dit is een situatie die al meer dan vijftig jaar bestaat. Israël is niet van plan ooit weer weg te gaan uit Palestijns gebied. Dat betekent dat je dus permanent een situatie hebt waarin een groep inwoners van een gebied andere rechten heeft dan een andere groep. Wanneer ben je wel bereid dit als Apartheid te erkennen? Vijftig jaar is voor jou kennelijk niet genoeg. Zestig jaar? Honderd jaar?

JaapBo
JaapBo13 okt. 2018 - 12:02

@W74: Discussie op basis van feiten is met u kennelijk niet mogelijk. Als u die discussie verliest trekt u de antisemitisme-kaart ("Dit soort retoriek biedt dan al snel rechtvaardiging voor geweld tegen joden (niet perse Israeli’s) buiten Israel."). Walgelijk! en dom! Met uw valse beschuldiging van antisemitisme ontpopt u zich als een radicaal die zich gematigd voordoet. Wat betreft niet-Israëlische Joden in de bezette Palestijnse gebieden verdraait u mijn woorden, want ik heb niet gezegd dat die "dezelfde rechten als Israeli’s in Israel" hebben, maar dat die "onderhevig [zijn] aan civiel Israëlisch recht ipv aan militair recht zoals de Palestijnen". De bron kunt u nalezen in voetnoot 78 van https://electronicintifada.net/sites/default/files/2017-03/un_apartheid_report_15_march_english_final_.pdf U liegt dat ik "Termen als Apartheidsstaat, concentratiekampen, genocide, rassenhaat" gebruik. - Ik heb het over een apartheidsREGIME, dat ook prima een niet-apartheidsregime kan worden, door bijv. als Joodse staat (i.e. met een Joodse meerderheid) alle burgers gelijkwaardig te maken (ipv de 65+ discriminerende wetten die u hier na kunt lezen: https://www.adalah.org/en/content/view/7771). Die gelijkwaardigheid geldt in andere westerse democratieën wel, en terecht. - "Rassenhaat" gebruik ik ook niet, ik heb het over racisme, en bij het zionisme komt dat niet zozeer voort uit haat, maar uit een ideologie van Joodse privileges in Palestina, die zich vooral uit in discriminatie van Palestijnen. - "concentratiekampen" en "genocide" heb ik het nooit over gehad. U gebruikt uw eigen verzinsels om een stroman te maken en die dan af te branden, maar ik ben heel iemand anders uw stroman.

Mark Huysman
Mark Huysman13 okt. 2018 - 14:18

@W-74 [En btw het is nu al de vierde keer dat je hier opzichtig je propaganda staat te pluggen als een zg objectieve bron “waarbij ik echt de moeite moet nemen om die te lezen. Maar misschien kun je me nu eens een echte objectieve bron aanbieden..”] De bron waar je dit van zegt is een rapport van de Verenigde Naties. Dat rapport is uiteindelijk onder grote druk van Israël en de Trump administratie teruggetrokken. Moet ik concluderen dat jij de positie van Trump en Israël als ‘objectief’ beschouwd? En de opvattingen van de rest van de wereld als ’opzichtige propaganda’? Je beschuldigt JaapBo ervan dat hij zich heeft ‘overgegeven aan het soort extremisme waarbij de vijand geheel ontmenselijkt is’. Waarom? Omdat hij een VN-rapport aanhaalt? Zou het misschien kunnen dat jijzelf zover verwijderd bent van wat internationaal als ‘common sense’ wordt beschouwd dat je in het kamp van de extremisten (Netanyahu, Trump en co.) terecht bent gekomen?

Mark Huysman
Mark Huysman13 okt. 2018 - 15:15

'beschouwd' = ‘beschouwt’

punt2
punt212 okt. 2018 - 9:18

Hoeveel van de problemen in Gaza zijn een direct gevolg van de verstandhouding tussen Hamas en de Palestijns Autoriteit? Ik lees over de blokkade maar nooit over de reden. Ik lees over gevolgen maar nooit over de oorzaak. en natuurlijk komen de gebruikelijke reacties weer, het blijft een herhaling van dezelfde zetten en meningen, maar kijk nou eens objectief naar de werkelijke directe oorzaak. https://www.nemokennislink.nl/publicaties/het-conflict-tussen-fatah-en-hamas/ https://www.vrede.be/nieuws/het-fatah-hamas-conflict-gaza

18 Reacties
Mostafa
Mostafa12 okt. 2018 - 9:29

De bezetter heeft niets te vertellen, ook de pro bezetters zoals u niet. De enigen die hebben wat te zeggen dat is het volk die bezet wordt. Geef Palestina terug aan de Palestijnen en stuur terug alle bezetters naar hun land van herkomst dan is het klaar.

Frank1234
Frank123412 okt. 2018 - 9:40

Hear hear!

Frans Kwakman
Frans Kwakman12 okt. 2018 - 10:15

Roy, de dag nadat de Hamas beweging de verkiezingen in Gaza won heeft Israel de strook afgesloten voor de buitenwereld. Dat weet je net zo goed als ik. En naar telling van het aantal slachtoffers zal Israel het overtuigend winnen van Hamas.

JaapBo
JaapBo12 okt. 2018 - 11:04

De werkelijke directe oorzaak is Israëlisch racisme! Israël koloniseert Palestijns land en verdrijft Palestijnen, en de blokkade van Gaza is onderdeel van deze grote ROOF, de Palestijnen onder de duim houden!

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout12 okt. 2018 - 11:31

Mij is volstrekt onduidelijk wat u wil zeggen met die twee links. Diagonaal gelezen staan er geen dingen in waarmee ik het op het eerste gezicht mee oneens ben. Wat er niet in staat is dat Israël nooit een gelegenheid voorbij zal laten gaan om de tegenstellingen te intensiveren. Dat had u zoals miljoenen (?) Nederlanders negen jaar geleden al kunnen weten. Hamas werd zelfs gesteund door rechtse facties in Israël en het IDF: De schande van Gaza https://youtu.be/GXA7IwX2o8E?t=595 Het gaat om een 'belligerent occupation' die verplichtingen aan de bezetter stellen volgens Internationaal Recht en oorlogswetten. Israël houdt zich daar niet aan om het eufemistisch uit te drukken en na het beruchte Goldstone rapport wordt elk onafhankelijk onderzoek over wat dan ook in de bezette gebieden uiteraard tegengehouden door Israël. Wat heeft uw mening over Palestijnen daarmee te maken?

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout12 okt. 2018 - 11:56

IDF moet geheime dienst zijn (van Israël uiteraard).

Sachs
Sachs12 okt. 2018 - 15:20

@ Rob Roy [... maar kijk nou eens objectief naar de werkelijke directe oorzaak.] De reden dat Israël twee miljoen Palestijnen in Gaza houdt opgesloten is om te voorkomen dat die terugkeren naar de plaatsen waaruit zij in 1947-49 en in 1967 (en op andere momenten) door Israëlische terreurgroepen en het Israëlische leger uit hun woonplaatsen werden verdreven.

punt2
punt212 okt. 2018 - 17:51

@Sachs, die twee miljoen kunnen niet terug naar iets waar ze nooit hebben gewoond. Maar die zetten zijn al gespeeld dus de herhaling daarvan lijkt me zinloos. Op de verstandhouding tussen Hamas en Fatah als oorzaak van zeer veel problemen heb je niets te zeggen dus....

KnorretjeBig
KnorretjeBig12 okt. 2018 - 19:02

@Frans Kwakman “Roy, de dag nadat de Hamas beweging de verkiezingen in Gaza won heeft Israel de strook afgesloten voor de buitenwereld. Dat weet je net zo goed als ik.” Egypte houdt de grens met de Gazastrook al vanaf 1948 afgesloten en de jaren waarin zij het controleerde gold er een avondklok. Nadat Israël in 1967 de controle overnam steeg levensverwachting aanzienlijk. @Sachs De reden dat Egypte de grens met de Gaza strook gesloten houdt is dat zij ook niet in Egypte welkom zijn.

Sachs
Sachs12 okt. 2018 - 23:54

[die twee miljoen (Palestijnse vluchtelingen in Gaza) kunnen niet terug naar iets waar ze nooit hebben gewoond.] De Israëli's die hen gevangen houden demonstreren al honderd jaar uw ongelijk. Wat u feitelijk zegt is dat Israëli's wél terug kunnen keren, maar Palestijnen niet. Dat is onhoudbaar, zeker nu de eenstaat-realiteit is aangebroken. [Maar die zetten zijn al gespeeld dus de herhaling daarvan lijkt me zinloos.] Voor de Palestijnen is het recht van terugkeer cruciaal en springelevend. Naarmate de Israëlische kolonisering voortschreidt, neemt de roep en de vanzelfsprekendheid daarvan toe. [Op de verstandhouding tussen Hamas en Fatah als oorzaak van zeer veel problemen heb je niets te zeggen dus….] Ach, ook die zetten hebben we gespeeld, nietwaar? Bottom line: hef de bezetting, de blokkade en de PA op, laat de Palestijnen hun eigen leiders kiezen en een staat en economie opbouwen. In die volgorde.

W-74
W-7413 okt. 2018 - 8:33

"De reden dat Israël twee miljoen Palestijnen in Gaza houdt opgesloten is om te voorkomen dat die terugkeren naar de plaatsen waaruit zij in 1947-49 en in 1967 (en op andere momenten) door Israëlische terreurgroepen en het Israëlische leger uit hun woonplaatsen werden verdreven. " Van die honderduizenden die verdreven zijn is er hooguit een enkeling nog in leven. Enkel de nakomelingen van grondeigenaars zouden een claim kunnen leggen, de rest natuurlijk niet. Mijn voorouders waren pachtboertjes in voormalig Nederlands Indië en door armoe gedreven te emigreren, denkt u dat ik nog 'recht van terugkeer' heb met alles d'rop en d'ran?

Lopez
Lopez13 okt. 2018 - 11:52

@Rob Roy De Palestijnse vluchtelingen hebben al sinds 1948 recht op terugkeer/compensatie, en het is precies vanwege de door u gedemonstreerde houding van ‘daar komt niks van in’ dat dit probleem 70 jaar na dato nog bestaat en voortettert, ten koste van inmiddels miljoenen mensen die geen normaal leven kunnen leiden en grotendeels afhankelijk zijn van hulp. Dat is de stand van zaken en die is beschamend. En natuurlijk zijn de acties van Abbas tegen Gaza boosaardig, maar zijn die de kern van het probleem? En doen de bokkesprongen van de man die zich intussen van alle kanten ondermijnd voelt af aan de verantwoordelijkheid van Israël? Nee natuurlijk. Sterker nog: zonder het sinds 1947-48 bestaande onrecht en de 51 jaar durende bezetting zou er geen conflict tussen Fatah en Hamas bestaan. Nog sterker: zou er geen Hamas bestaan. @Knorretje Big De grens met Egypte is de afgelopen vijf maanden, op drie dagen na, open geweest en is dat nog. @W-74 [Mijn voorouders waren pachtboertjes in voormalig Nederlands Indië en door armoe gedreven te emigreren, denkt u dat ik nog ‘recht van terugkeer’ heb met alles d’rop en d’ran?] Het gaat in het geval van de Palestijnen niet om mensen die door armoe gedwongen waren te emigreren, maar om mensen die hun huizen en land uit getrapt zijn. Zij zijn vluchtelingen en die hebben per definitie het recht van terugkeer. In het geval van de Palestijnen is dat recht expliciet bekrachtigd door de VN, al in 1948. Dat is de situatie. Beschamend vind ik de reacties van mensen die hier komen vertellen dat de Palestijnen hun rechten maar moeten vergeten, dat hun huizen, land, bankrekeningen enz. nou eenmaal gestolen zijn en de dader ze nou eenmaal niet wil teruggeven. En dat het de dader al 70 jaar (dan wel 51 jaar) gelukt is ze buiten de deur te houden, en de vluchtelingen dan maar eens moeten ophouden met hun gezeur over hun rechten. Dat de dader zelf intussen natuurlijk wereldwijd aan joden trekt om ins hemelsnaam na 2000 jaar ‘terug te keren’, maar dat dat een heel ander verhaal is - dat zijn joden, begrijpt u wel, die mogen niet-joden het land uit trappen en zelf na 2000 jaar nog ‘terugkeren’. Het is bespottelijk en onzindelijk, en een recept voor nog meer ellende.

JaapBo
JaapBo13 okt. 2018 - 12:11

@W74: Palestijnse vluchtelingen in Gaza hebben wel degelijk een recht op terugkeer naar Israël. Zij waren (of stammen af van) burgers van Mandaatgebied Palestina en hebben als zodanig recht op burgerschap van de rechtsopvolger, de staat Israël. Kinderen van vluchtelingen zijn ook vluchtelingen, dus hebben dat recht op terugkeer ook. Zo is dat ook bij UNHCR bij Afghaanse en andere vluchtelingen. Waarom zou het voor Palestijnen niet gelden? Als mensen zelf emigreren en burger worden van een andere staat hebben ze i.h.a. geen recht van terugkeer naar hun emigratieland. Bij de Palestijnen is dit echter niet het geval.

punt2
punt213 okt. 2018 - 14:08

@Lopez, zoals ik in mijn eerste reactie al zei komen we in een herhaling van zetten die niets toevoegen aan onze standpunten of gedachten. Mijn stelling is dat zeer veel bevangen de huidige problemen in Gaza zijn terug te voeren op de zeer vijandige houding tussen Hamas en Fatah. Waar Israël niets mee te maken heeft. Natuurlijk is dat weer een schot voor open doel maar dat is de weigering om in te stemmen met de verdeling die aanleiding was voor het uitroepen van de staat Israël natuurlijk ook. Tesamen met de verloren oorlogen, geweldplegingen Aanslagen op burgers en noem maar op ook. Feit is ook dat de huidige problemen simpel zijn terug te voeren op de unieke beslissing van de VN om ook de mannelijke kinderen van deze vluchtelingen als vluchtelingen te kenmerken. Tot vele generaties na de eerste vluchtelingen, daarin zijn zij uniek en mede daardoor een probleem

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout13 okt. 2018 - 15:16

@Rob Roy Dit door u gestarte deeldraadje wordt op Engelstalige kwaliteit-sites ter zake vaak gekarakteriseerd als "how to stack your deck." Daarmee wordt bedoeld dat redeneringen over 'a situation' starten op een geschikt moment in de tijd. Althans voor de initiator. Als we wat verder terug gaan in de tijd, dan zien we dat Hamas voortkomt uit de Moslimbrothers. Wat specifieker: uit de 'Village leagues,' een idee van Ariel Sharon. De leiders van deze dorpsraden, islamisten, werden aangewezen door Israël. Dit tot fel protest van meer gematigde Palestijnen. De opmerkingen van Paul Witteman c.s. lichten slechts een tipje van de sluier op. Zeven jaar geleden heb ik een stuk uit een artikel vertaald dat door universitaire studies wordt ondersteund: 'Likud en de islamisten zijn vreemde bedgenoten' http://www.alexandrina.nl/?p=1805 Voor meer kennis over Hamas kunt u terecht bij Harvard scholar Sara Roy in wiens studies terug is te vinden dat Hamas tot 2004 gesteund werd door rechte facties in Israël. Dus tot na de zelfmoord-aanslagen. Roy verdedigt hier Hamas: https://youtu.be/ReH3D1lrB0Y Ten aanzien van de discussie over wat Lydia de Leeuw meldt is uw bijdrage ondoelmatig en ten tweede is datgene wat u als 'oorzaak' kenschetst voor 90% door Israël zelf geschapen. Dat versleten knopje wat u gebruikt is datzelfde knopje dat Israël gebruikt om te stellen dat er met de Palestijnen geen vrede mogelijk is omdat er met twee monden wordt gesproken. Noam Chomsky - met wie ik het niet eens ben over BDS - geeft hier een mening over Hamas (nota bene via Memri; voor mij een dubieus clubje) waar ik het volstrekt mee eens ben: Chomsky on how Hamas policies are more conducive to peace than the U.S.'s or Israel's https://www.youtube.com/watch?v=vD8Eghw1Bik

punt2
punt213 okt. 2018 - 16:50

@Arjan Fernhout , helaas liggen de feiten anders, : amas (Arabisch: حماس, een Arabisch acroniem voor حركة المقاومة الاسلامية Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah letterlijk Islamitische Verzetsbeweging), is een Palestijnse islamitische politieke beweging die zegt ernaar te streven "Palestina te bevrijden van de Israëlische bezetting" en "een soevereine Palestijnse staat te vestigen."[1][2] Het Arabische woord حماس (ḥamās) betekent 'enthousiasme, vuur, fanatisme'. Hamas heeft aanslagen op Israëlische soldaten en burgers gepleegd. Tactieken zijn onder meer zelfmoordaanslagen, en sinds 2001, raketaanvallen.[3][4] Het rakettenarsenaal van Hamas is geëvolueerd van een kort bereik, zelfgemaakte Qassam-raketten, tot langeafstandswapens die grote Israëlische steden zoals Tel Aviv en Haifa hebben bereikt.[5] De aanvallen op burgers werden veroordeeld als oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid door mensenrechtenorganisaties zoals Human Rights Watch.[6][7] In Egypte werd de Moslimbroederschap in 1928 opgericht door Hassan al-Banna. In augustus 1935 legde de Moslimbroederschap de eerste contacten in Palestina. Zij werden ontvangen door de moefti van Jeruzalem, Amin al-Hoesseini. In 1945 werd de eerste afdeling van de Moslimbroederschap in Palestina opgericht en in 1947 had de broederschap meer 25 afdelingen.[9] al-Hoesseini werd, toen hij na de Tweede Wereldoorlog in Egypte asiel had gekregen, door al-Banna aangesteld tot vertegenwoordiger van de Moslimbroederschap in Palestina.[10] Vanaf 1948 tot 1959 leidde al-Hoessein de Palestijnse regering in de Gazastrook. In 1973 richtte sjeik Ahmad Yassin, een lid van de Moslimbroederschap in Gaza, de islamitische liefdadigheidsorganisatie Mujama al-Islamiya op. In 1987, tijdens de Eerste Intifada, richtte Yassin met Abdel Aziz al-Rantissi en vijf andere leden van Mujama al-Islamiya de verzetsbeweging Hamas op. Yassin was de spiritueel leider van de beweging. Op 22 maart 2004 werd hij door het Israëlische leger geliquideerd. Onder de Palestijnse bevolking was Hamas vooral populair door zijn sociaal werk. In januari 2006 won Hamas de verkiezingen in de Palestijnse gebieden met 76 van de 132 zetels. De seculiere partij Fatah van de Palestijnse Autoriteit - die aan de macht was - behaalde 43 zetels. Onder internationale druk probeerden Hamas en Fatah een 'regering van nationale eenheid' te vormen. Deze poging mislukte vanwege hun verschillende standpunten met betrekking tot de conflicten met Israël. Aanhangers van Fatah en Hamas raakten slaags met elkaar, culminerend in een burgeroorlog in Gaza in juni 2007. De Palestijnse Autoriteit onthief vervolgens de gekozen Hamasleden uit hun functie en verving ze door leden van Fatah. Hierop nam Hamas op 14 juni 2007 het bestuur over de Gazastrook met geweld over. Sindsdien voert Hamas het bestuur over de Gazastrook en Fatah over de Westelijke Jordaanoever. Deze feiten stroken toch in het geheel niet met jouw verhaal...

JaapBo
JaapBo13 okt. 2018 - 17:32

@Rob Roy: Wil je geen rare dingen zeggen? Dat de Palestijnen niet instemden met het verdelingsplan lijkt mij vrij logisch: - geen enkel volk zou instemmen met de kolonisatie van haar land door een ander volk, daarbij komt dat de immigratie van bijna al die Joden ttegen de zin van de Palestijnen gebeurde tijdens de mandaatperiode (dat was ook al kolonisatie), en de VN gaf de zionistten ook nog eens meer dan de helft van het land erwijl maar 1/3 van de bevolking Joods was (waarvan het grootste deel dus volgens de Palestijnen illegale immigranten) - jij zou wel het grootste deel van het land van je volk zo weg laten geven aan een ander volk? Dat de Palestijnse vluchtelingenstatus erfelijk is is niet "uniek". Een kind van vluchtelingen is ook een vluchteling, het is niet ineens burger van een andere staat. Het kan dus ook gewoon niet anders. Bij de UNHCR is dat ook normaal, bijv. bij vluchtelingen uit Afghanistan of Somalie. De blokkade van Gaza tenslotte is ingesteld door Israel. Dit is een koloniserende staat, die land van Palestijnen rooft en Palestijnen verdrijft. De reden voor de blokkade is dus duidelijk: de Palestijnen onder de duim houden zodat Israel hun land kan houden en de Palestijnen vluchteling blijven. De blokkade door Israel is een misdaad!

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout13 okt. 2018 - 18:29

@Rob Roy Welk feit of feiten staan in tegenstelling tot de argumenten die ik al aanvoerde? Kunt u aangeven wat de relevantie van uw copy-paste t.a.v. het relaas van de schrijver van dit artikel is? Natuurlijk is dit deeldraadje 'way off topic' van het gestelde hier inclusief van uw eigen klacht over uitwisseling van argumenten. In Ha'aretz stond een zelftest: Hamas and the Likud - Can You Spot the Differences? (A Self-test) https://www.haaretz.com/.premium-hamas-and-the-likud-a-self-test-1.5292777 Begin daar maar.

Rechtse Bal
Rechtse Bal12 okt. 2018 - 9:09

Door nu al decennia enorme bedragen te pompen in het zgn ''Palestijnse Gebied'' heeft dat tot geen enkele vooruitgang geleid in die streek; nul,nul voor landbouw, scholing of economie. Alleen resultaat nog meer bijgebouwd en onvrede. Dat wordt nog eens sterker gevoed door externe groepen ... Dat kan alleen een halt toegeroepen worden door de geldkraan naar Israel nog verder open te draaien zodat er vanuit die kant doorgegaan kan worden met het internationale vredesproces: daarbij in ieder geval betrekkende Liga, Turkije en Egypte.

3 Reacties
JaapBo
JaapBo12 okt. 2018 - 11:01

Nul resultaat voor de Palestijnen komt door racistisch Israëlisch beleid! Boycotten dat land!

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout12 okt. 2018 - 14:22

@Rechtse Bal. Hier een paar foto's over 'terreintjes' waar Palestijnen in Gaza nog een beetje veilig landbouw kunnen bedrijven. Alternative farming on the rise in besieged Gaza https://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/01/alternative-farming-rise-besieged-gaza-170120074544620.html Vindt u het erg als ik het daarbij laat?

HM van der Meulen
HM van der Meulen13 okt. 2018 - 16:05

Wordt het niet tijd dat je die bal eens bruin kleurt?

Piet de Geus
Piet de Geus12 okt. 2018 - 8:11

"De Israëlische afgrendeling van Gaza heeft desastreuze gevolgen zowel economisch als op het gebied van mensenrechten." En hoe zit het met de Egyptische afgrendeling van Gaza?

8 Reacties
Alfred Blokhuizen
Alfred Blokhuizen12 okt. 2018 - 8:29

Beste Piet, dat is een afleidingstrucje dat je nu uithaalt. Israël is de bezetter, niet Egypte.

Doemaarnormaal
Doemaarnormaal12 okt. 2018 - 8:30

of de aanwezigheid van Hamas in dat gebied? Natuurlijk heeft de afgrendeling desastreuze gevolgen. Maar wanneer je één item uitlicht, dan ook graag de rest meenemen. Alsof alle problemen in die regio voorbij zijn wanneer Israël de poorten wagenwijd openzet?! Het zit iets ingewikkelder in elkaar ben ik bang.

Sam V
Sam V12 okt. 2018 - 8:45

Inderdaad. Bedacht ik mij ook. Ze zouden eens aan die kant moeten proberen binnen te komen in plaats van volledige schuld bij Israël te leggen.

Mostafa
Mostafa12 okt. 2018 - 9:20

Alfred, Goed gezien, Piet knoeit altijd met de feiten.

Piet de Geus
Piet de Geus12 okt. 2018 - 9:49

"dat is een afleidingstrucje" Nee, het is een lakmoesproef. En jij hebt heel voorspelbaar gefaald.

W-74
W-7412 okt. 2018 - 10:50

"Israël is de bezetter, niet Egypte. " Inderdaad, Egypte is ten hoogste de cipier.

HM van der Meulen
HM van der Meulen12 okt. 2018 - 12:01

De lakmoesproef laat zien dat het militaire bewind in Egypte ook gesteund wordt door de VS, wat niet het geval zou zijn als ze de grenzen naar Gaza open zouden zetten. En Piet heeft weer eens overtuigend aangetoond dat hij -net als de VS- steun aan de mensenrechten slechts met de mond beleid, maar zich daar in de praktijk niets aan gelegen laat liggen. -

Lopez
Lopez12 okt. 2018 - 14:30

@Piet de Geus [En hoe zit het met de Egyptische afgrendeling van Gaza?] De grens tussen Gaza en Egypte is sinds vijf maanden open.