Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

GroenLinks-leden mogen stemmen over fusie met PvdA in Eerste Kamer

Ledenreferendum over verdere linkse samenwerking
Joop

Over wat het daglicht in Nederland niet verdragen kan

  •  
21-08-2010
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Mijn gesprekspartner geloofde niet dat in deze tijd in een moderne democratie op zo'n manier een regering wordt gevormd
De mond van mijn gesprekspartner uit Florida viel open van verbazing. Hij had me gevraagd hoe het met de onderhandelingen voor een nieuwe regering in Nederland staat. Ik moest hem bekennen dat ik dat niet wist. “De onderhandelaars laten niets los. Ze vinden het het beste dat het publiek niets te weten komt. Een broedende kip mag je niet storen.”
Hij geloofde niet dat in deze tijd in een moderne democratie op zo’n manier een regering wordt gevormd.
“Dus de mensen mogen stemmen op een politieke partij en na de verkiezingen gaan degenen, die elkaar in de campagne bestreden hebben, om de tafel zitten, doen de deur op slot en komen na maanden naar buiten met een regeerakkoord? Hoe komt het publiek er dan achter op welke manier zij belangen tegen elkaar hebben afgewogen?” Ik biechtte op dat ik zelf aan dit systeem had meegewerkt, toen ik als leider van D66 met premier Balkenende en toenmalig minister Zalm een regeerakkoord had geschreven voor het kabinet Balkenende II.
De situatie aan tafel werd nog amusanter, toen ik door de rest van het gezelschap ondervraagd werd over het Nederlands staatsbestel. Ja, we hebben een monarchie, een Koningin. Nee, die kiezen we niet. In de Grondwet staat dat er maar een familie is die het staatshoofd mag leveren en dat gaat bij erfopvolging. Nee, we kunnen de Koningin niet afzetten, ze bepaalt zelf wanneer ze vertrekt. Ja, ze heeft politieke invloed, ze wijst de informateurs aan en benoemt de kabinetsformateur. Nee, niemand mag over de gesprekken met de Koningin mededelingen doen. “Is dat bij wet geregeld?” “Nee, dat is gewoon een ongeschreven regel en daar houden de politici zich aan. Klap je uit de school en vertel je iets over je gesprek met de Koningin, dan verlies je je parlementaire zetel.”
Inmiddels luisterde het hele gezelschap mee, vol ongeloof. “Is het waar dat de Koningin zich in een gouden koets verplaatst, voorgetrokken door paarden?” vroeg mijn tafeldame.
“Het lijken de Middeleeuwen wel!”, riep de vriend van mijn gesprekspartner uit Florida. En hij vroeg me of ik wist van de “Sunshine”-regels in Florida. Ik stamelde wat over dat het in Florida altijd zonnig is en dat de staat zich als “Sunshine-staat” afficheert, maar dat ik geen idee heb wat die “Sunshine”-regels inhouden.
“Wij hebben een andere cultuur dan in het oude Europa,” zei hij. Om het publiek goed te laten controleren hoe overheidsfunctionarissen werken, moet alle vergaderingen, waar beslissingen worden voorbereid of genomen, openbaar zijn en van te voren publiekelijk zijn aangekondigd. Dat geldt niet alleen voor bijeenkomsten van politici, maar ook bijvoorbeeld voor iemand die in een schoolbestuur zit en over de aanwending van overheidsgeld beslist.
“Je mag niet na een vergadering met zijn allen naar een café om door te praten over een te nemen beslissing. We nemen zelfs niet dezelfde taxi uit angst beschuldigd te worden van handjeklap.” Het openbaar ministerie voert een actief vervolgingsbeleid. Regelmatig worden overheidsfunctionarissen veroordeeld, omdat ze buiten het zicht van het publiek afspraken maakten. De openbaarheidsbepaling is in de grondwet van Florida opgenomen en wordt de “Sunshine-Law” genoemd. “De bedoeling is schimmige deals achter gesloten deuren tegen te gaan en totale openbaarheid te creëren.” Ik moest plotseling aan een opmerking van een van de Tweede Kamerleden denken die onlangs een cynische kijk gaf op het belang van publieke controle, toen hem om commentaar gevraagd werd over de kabinets(in)formatie : “Ik ben altijd voor openbaarheid, maar deze week even niet.” In Florida zou hij daar niet mee weg komen. Hoe zou Nederland er uit zien als er een soortgelijke “daglicht”-bepaling in de Nederlandse Grondwet zou worden opgenomen? Ik denk dat de elite in Nederland die gewoon is achter de schermen met elkaar belangrijke beslissingen te nemen, zich met hand en tand tegen een dergelijk voorstel zou verzetten. “Kan niet, onwerkbaar. Nergens voor nodig. Omslachtig,” ik kan de argumenten zo opsommen. Toch zijn er staten in Amerika, waar die totale openbaarheid wettelijk is afgedwongen. Een soort verreikende Wet Openbaarheid van Bestuur. Bij het nagerecht werd mijn Nederlandse hart de dolksteek toegediend. Mijn gesprekspartner die me hoofdschuddend had aangehoord, eindigde het gesprek met de opmerking: “Ach, eigenlijk vind ik het wel leuk dat er landen zijn die oude tradities en folklore in stand laten. Dan kunnen we in ons onderwijs laten zien hoever wij gekomen zijn.”

Meer over:

politiek, opinie

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (75)

kevin2
kevin221 aug. 2010 - 17:12

Al zijn de ideeen achter het Amerikaanse politieke bestel vaak erg mooi, het eindresultaat is dat allerminst. Ik vind het mooi en vervuld me met trots dat we in NL een hele reeks ' gentlemans agreements' hebben. In Amerika komt al het goeie van de spelregels, maar de spelers gedragen zich als honden. De trend is hier de verkeerde kant op aan het gaan, maar toch is de situatie hier nog 50x beter dan daar, als je het mij vraagt. Met alle respect, maar de Amerikaanse politiek is voor mij momenteel het voorbeeld hoe het niet moet (ondanks al die 'mooie' regels, of misschien juist wel dankzij al die mooie regels? Interessante vraag)

kevin2
kevin221 aug. 2010 - 17:12

De laatste zin is voor mij dan ook de typische Amerikaanse arrogantie die bij mij een anti-Amerika gevoel doet groeien

mogime
mogime21 aug. 2010 - 17:12

hmm 'democratisch gewoonterecht' moet natuurlijk zijn gewoonterecht met erkenning van burgerrechten

maite2
maite221 aug. 2010 - 17:12

Ik meen me te herinneren dat ten tijde van de verkiezing van Bush (1e keer) het tellen van de stemmen onder druk van horden oprukkende Republikeinen werd gestaakt. Florida, dacht ik. Dat neemt niet weg dat deze vertoning - Opstelten elke zaterdag aan de Koningin vragend 'mag het een onsje meer zijn?' - volkomen anti-democratisch en geheimzinnig is. Dus absurd en ongewenst.

ikbenhorkie
ikbenhorkie21 aug. 2010 - 17:12

Op dit weblog stond onlangs nog een verwijzing naar een artikel in Newsweek, waarin Nederland in een rangschikking van landen naar politiek klimaat op de derde plaats belandde. Het lijkt er dus zeker niet op dat de theoretische bezwaren tegen het Nederlandse stelsel ten opzichte van het Amerikaanse, dit land erg nadelig zijn geworden. http://www.joop.nl/wereld/detail/artikel/newsweek_finland_beste_land_ter_wereld/ Het is jammer dat de heer Dittrich niet de gelegenheid te baat heeft genomen om bij zijn gehoor naar voren te brengen dat er vele wegen zijn die naar Rome leiden. Juist een verruiming van je blik, en kennisname van andere systemen die ook werken, maken dat iemand ook een ander makkelijk zijn manieren en levenswijze gunt. Dat is een inzicht dat ook heel sterk de doelstellingen van een organisatie als Human Rights Watch zou bevorderen.

nlfvdl
nlfvdl21 aug. 2010 - 17:12

Er zijn goede en slechte kanten aan het Amerikaanse systeem. Er zijn goede en slechte kanten aan het Nederlandse systeem. Als ik moest kiezen, dan verkies ik het Nederlandse systeem. Het is wat irritant als mensen hier in de VS nog denken dat het 1789 is, en dat zij de enige Democratie hebben, terwijl Europa nog een en al monarchie is. Maar het kan ook de andere kant op gaan, als Europeanen smalend doen over de VS. Zo'n sunshine regel klinkt leuk, maar het weerhoudt mensen er niet van om met elkaar te bellen of te emailen, waardoor de openbare vergadering een groot toneel wordt. Kandidaten hier hebben meestal de mond vol van "transparency", maar in de praktijk stelt het niet zo gek veel voor. Zo ook met b.v. districten. Op papier is een districtenstelsel leuk, en het heeft in enige mate het voordeel dat mensen wat dichterbij hun vertegenwoordigers staan. Maar dat wordt weer overschaduwd door het verschijnsel "pork": vertegenwoordigers zijn vooral bezig met geld naar hun staten of districten te halen (zodat ze weer herkozen worden), en verliezen het algemeen belang uit het oog. Ik denk dus dat Nederland beter is, maar probleem met het Nederlandse systeem is wel dat het veelal op gentleman's agreements gebaseerd is (zoals Kevin al eerder zei in deze thread). Waar de partijen zich traditioneel aan houden, maar dat is aan het veranderen. Kijk maar hoe Wilders zijn partij organiseert, en hoe onduidelijk zijn financien zijn. Ik denk dat er snel strengere regels moeten komen op dat gebied.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen21 aug. 2010 - 17:12

"Nee, we kunnen de Koningin niet afzetten, ze bepaalt zelf wanneer ze vertrekt." Dat is natuurlijk onzin. Het enige wat het afzetten van de Von Amsbergs vraagt is een grondwetswijziging. Dat dat niet makkelijk is, is duidelijk, maar als we dat met z'n allen, in tweederde meerderheid, willen is het in een jaar of 6 geregeld. Overigens ben ik, waarschijnlijk met jou, van mening dat het daar hoog tijd voor is.

vanderhoorn2
vanderhoorn221 aug. 2010 - 17:12

In de US senate is er ook een meerderheid van 60 stemmen nodig, terwijl dit nergens staat geschreven. Pot-Ketel.

JoopSchouten
JoopSchouten21 aug. 2010 - 17:12

Macro WikiLeaks.

rvonk2
rvonk221 aug. 2010 - 17:12

We hoeven er de grondwet zelfs niet voor te wijzigen. Volgens artikel 35 van de grondwet kan de staten generaal besluiten dat de koning niet langer "in staat is het koninklijk gezag uit te oefenen" Zo hebben ze in België de koning een keer een dag afgezet, omdat deze een wet niet wilde tekenen.

doeidoei
doeidoei21 aug. 2010 - 17:12

Steun de heer Dittrich van harte wanneer het gaat om het moderniseren van het NL-staatsbestel en de procedures voor totstandkoming van de regering na verkiezingen. Maar is dit hun het belangrijkste? We hebben een overheid en ambtenarenkorps die / dat met anderhalf been in de eeuw staat die met 18.. begint. Hoeveel gemeentes hebben hun nu dienstenportfolio via internet beschikbaar voor de burgers en hoe lang heeft het geduurd voor de schrale ontwikkeling een beetje vaart kreeg? Gezien de dramatische opkomst voor Waterschap- en Eerste Kamer, Provinciale Staten verkiezingen, dubbelingen in taken, achterhaalde schaalgroottes enz. ligt ook daar nog veel te verbeteren. Dan hebben we het nog niet over het ambtelijk stapelen van organisaties en bestuurlijke lagen voor élk vraagstuk, in een land ter grootte van een metropool. Het vreet energie en tijd en houdt medewerkers uit de primaire sector van de economie waar het geld écht verdiend wordt. Gezien de enorme financiële en monetaire doelstellingen van de komende 10 a 15 jaren en de vergrijzing, moeten we alle zeilen bij zetten om een hogere effectiviteit en efficiency te realiseren, juist ook in de ambtelijke en semi-ambtelijke dienstverlening, ten gunste van de primaire sector. Dan liggen er voor de democratie nog veel grotere gevaren om de hoek als gevolg van het schenden van privacyregels: het niet voldoen aan de wettelijke regeling tot verslaglegging over telefoontaps, het permanent registreren van kentekens en die heimelijk opslaan enz enz. Je hoort trouwens partijen alleen over het gebrek aan transparantie wanneer ze zelf niet meedoen. Voor D66 is dit nu het geval. Het zou D66 sieren met voorstellen te komen die er m.i. écht toe doen en te laten zien dat het niet alleen gaat om retoriek.

Chaki
Chaki21 aug. 2010 - 17:12

Weer zo'n instinker. In dit verhaal zit Amerika te pochen over hoe ze in 'alle openheid', de vreselijkste dingen bekokstoven en uitvoeren, waar dat in Nederland in alle geslotenheid gebeurt. Kortom: het volk is daar nog dommer, lamlendiger en onverschilliger dan hier; echt iets om trots op te zijn. De vraag hier lijkt te zijn: wat heb je liever, in alle openheid genaaid worden als volk, of toch liever in het donker? En zo kom je weer geen stap verder, bedankt Boris.

DeUil
DeUil21 aug. 2010 - 17:12

Als republikein onderschrijf ik, uiteraard, het gebrek aan democratische legitimiteit van het formatieproces - het contraseign maakt dat m.i. niet anders. Het is D66 die daar met regelmaat in het debat de aandacht daarop vestigt en om die reden heb ik sympathie voor D66. Toch vind ik het jammer dat de meer principiële discussie over de (on)wenselijkheid van een monarchie in Den Haag zo onderbelicht blijft. Leve de Republiek Nederland!

UitDeDroom
UitDeDroom21 aug. 2010 - 17:12

Ja, ja, ja .... En welk ministerie ging Van Mierlo bestieren in Paars? Juist, niet het ministrie van binnenlandse zaken. De grootste fout van Van Mierlo en daarmee non-D66. Sindsdien zitten heel wat D66-ers in het benoemde circuit van burgemeesters, NOS, SER en allerlei semi-overheidsbaantjes. Staatkundige vernieuwing is wellicht geen prioriteit voor de doorsnee kiezer. Het volgt op afstand van inkomenszekerheid, gezondheidszorg, scholen en veiligheid. Maar het past D66-ers die al enige tijd meelopen een beetje bescheiden te blijven wanneer het procedureel effe niet lekker voor hen loopt in Den Haag.

LastShadowPuppet
LastShadowPuppet21 aug. 2010 - 17:12

Nederland is gewoon een fopdemocratie. Wij kiezen onze burgemeesters niet. Wij kiezen onze CvdK's niet. Wij kiezen onze minister-president niet. En wij kiezen onze koningin niet. Feitelijk kiezen wij zelfs onze volksvertegenwoordigers niet, want de lijsten worden door de partijen samengesteld, en niet de personen die de meeste stemmen krijgen komen in het parlement, maar gewoon de eerste x personen van de lijst (Dan heb ik het even niet over die anderhalf man en een paardenkop die met voorkeursstemmen gekozen worden) Democratie? Laat me niet lachen....

gaspard2
gaspard221 aug. 2010 - 17:12

Ik vind het wel heel grappig dat U bij uitstek Amerika noemt als voorbeeld voor politieke openheid.. het Land dat al decenia wordt bestuurd door geheime diensten.. Het land waar alleen geld macht heeft.. Het land dat in alle openheid en volstrekt schaamteloos mensen ter dood veroodeeld, burgers hun rechten ontneemt, de derde wereld uitzuigt en de hele planeet verwoest om haar burgers vlees te kunnen laten eten en autos te kunnen laten rijden... Het land waar je met de juiste vrienden in de media een presidents verkiezing kan claimen terwijl je hebt verloren... Het enige land in de geschiedenis dat ooit de atoombom heeft gebruikt... Het land dat fictieve spionage informatie gebruikt om een oorlog om olie te kunnen voeren.. Het land waar de publieke opinie zo volledig wordt beheerst door leugens en misvattingen.. kortom: een Amerikaan die opmerkt hoe ver ze het hebben geschopt is niet een dolksteek voor uw Europese trots, maar gewoon een van die arrogante gehersenspoelde idioten die denkt dat ze daar werkelijk superieur zijn...daar zou ik me niet druk over maken als ik u was.. Ik heb werkelijk liever een regering die achter gesloten deuren en en ander besluit voor onze eigen bestwil, dan eentje die in alle openheid puberale onozelheid verheerlijkt.. dus.. verkeerde voorbeeld...

Yggdrasil
Yggdrasil21 aug. 2010 - 17:12

moet alle vergaderingen, waar beslissingen worden voorbereid of genomen, openbaar zijn en van te voren publiekelijk zijn aangekondigd. ============= Als dat zo is waarom wordt er dan zo moeilijk gedaan over de stukken die Wiki-leaks heeft gepubliceerd. Die stukken waren dan toch zeker al openbaar ?

rgeurtsen
rgeurtsen21 aug. 2010 - 17:12

Misschien kunnen Jopers zich nog herinneren dat Job Cohen een nationaal breed georiënteerd platform wilde voor besturlijke en politieke hervormingen. Het is aan ons om openheid en ondemocratische invloeden op regeringsvormen en besluiten als vernieuwing in te brengen. De vraag is welke nederland wil dat echt? Hoeveel nederlanders klagen niet over poldermodellen en overleggen en schrijven met venijn over wat Wilders allemaal wel niet gaat inleveren om mee te regeren en een breder platform te krijgen voor zijn facsistoïde praatjes. Helaas voor de zwart-witters, in een normale wereld horen die compromissen er bij... dat is geen inleveren dat is samenwerken en samenleven.

henkzz
henkzz21 aug. 2010 - 17:12

Haha Boris,jij moest toch beter weten.De amerikanen zijn toch superieur in ALLES.Er is maar 1 democratie en dat is de amerikaanse democratie.Die wordt dan ook met veel geweld in Irak en Afganistan opgedrongen.Maar jij weet toch ook dat de amerikaanse democratie er een van de grote bedrijven is met bijv. een figuur als Bush jr. als marionet en zetbaas voor 8 jaar.De grote bedrijven die eerst miljarden verdienen met het platgooien van Irak en vervolgens weer miljarden met het opbouwen.Dat wisten de burgers niet van te voren ondanks alle openheid.Dat is de democratie van het neoliberalisme en grootkapitaal. Nou daar ben ik ondanks alle gebreken hier in Nederland echt niet jaloers op.

paulvr2
paulvr221 aug. 2010 - 17:12

Ach Boris, mooie woorden. Maar jouw gebrek aan moed om voor de eerlijke waarheid uit te komen (je sprak van politieke zelfmoord) heeft ook voor erg veel leed door onrecht gezorgd. Ik neem aan dat je nog wel weet waar ik op doel. Zo draagt ieder zijn eigen stapje bij om onze vrijheden steeds verder in te perken. Tot we uiteindelijk op het nulpunt zijn beland.

Joeri2
Joeri221 aug. 2010 - 17:12

Ja geweldig dat Florida. In 2000 mocht Bush toch weer aan de macht, de Florida openheid had de mooie county ballot gemaakt. Zo kon de president met de meest gekochte stemmen weer aan de macht en een oorlog in Irak beginnen omdat de olie aandelen van vriendjes familie in Saudi Arabie verdedigt moesten worden. Van dezelfde familie overigens die jaren later een paar vliegtuigjes in Twin Tower zouden parkeren waar nu alle moslims over de hele wereld voor mogen betalen. Jep... Prachtig dat open Florida, jammer dat het toch gewoon niet werkt. ( why usability design matters ) http://jerz.setonhill.edu/design/usability/use-ballot.htm Laten we een gekozen president nemen, dan weten we tenminste zeker dat we een Wilders als president krijgen. Of, wat in Nederland ook kan, een net doodgeschoten "groot man". Zie je het al voor je? Dan kan er, niet een malloot bij ground zero, maar onze President daar een racistisch praatje gaan doen ( Of hoe je dat ook noemen wil, hoe heet antisemitisch als het niet tegen joden maar tegen moslims is? ) . Lekker, ik ben benieuwd hoeveel Bavaria we dan nog in het oosten verkopen. Maar werkgelegenheid in Liempt weegt natuurlijk niet op tegen Israeli funding van de PVV. Vrijheid van mijn meningsuiting is toch belangenrijker dan samen door één deur kunnen. Want voordat we het weten is iedereen hier moslim en slaan we daardoor weer onze vrouwen. ( uhu, alsof in de blijf-van-mijn-huis huizen geen niet-moslim zitten ), daar hebben we best wel een paar werkeloze kaasmakers voor over,. toch? Geef mij maar een koningin die één of twee manieren in haar opleiding heeft gehad ( wat zeg ik nou? een vrouw de baas van het land? O jee. ) en die het wel en wee van het land als gedachten goed heeft ( wel zal moeten het is immers haar brood ) ipv een President die weer op de een of andere manier z'n campagne gefinancierd moet hebben en dat dan maar doet door het meest populistische idee van de maand aan de man brengt, ook al gaat dat toevallig ten kosten van een impopulair bevolkingsgroep.

objectivist
objectivist21 aug. 2010 - 17:12

Ach met alle stemmingmakerij in de media lijkt radiostilte me heel goed. De media schrijven maar wat en vertroebelen het proces maar. En dan nog: hoe naief is die Boris zeg? Alsof we weten wat er in die 4 jaar regeren gebeurt in achterkamers. Word wakker Boris!

hansdetorenkraai
hansdetorenkraai21 aug. 2010 - 17:12

laten we wel eerlijk zijn deze formatie zit in lijn van de huidige stand van zken https://n5.noties.nl/peil.nl/

HanMaya
HanMaya21 aug. 2010 - 17:12

Tsja, wat valt er nu te vergelijken met elkaar? Aan de ene kant het Imperium Americanum en aan de andere kant de Nederlandse semi-democratie. Democratie is slechts een democratie als het tevens een rechtstaat is. En beide landen zijn al lang geen rechtstaat meer. Wat over blijft is een illusie, een pakketje schroot met een dun laagje chroom.

IsditMynlant
IsditMynlant21 aug. 2010 - 17:12

Merkwaardig dat de jurist Dittrich de openbaarheid in Florida vergeljkt met onze Wet Openbaarheid Bestuur. De Amerikaanse tegenhanger van onze WOB is de federale Freedom of Information Act (FOIA), geen van beide gaan over vergaderen in het openbaar.

hansdetorenkraai
hansdetorenkraai21 aug. 2010 - 17:12

Boris Dittrich is denk ik een tikje de weg kwijt het betoog is volslagen onzin de Nederlandse democratie is een van de beste van de wereld het is enkel dat de uitkomst van deze verkiezing niet naar meneer zijn wens is. Want de heer Boris Dittrich heeft alle keren dat het niet over de PVV ging gewoon meegedaan aan dit proces en als de heer Boris Dittrich een beetje eerlijk zou zijn dan zou hij in zijn vermeende gesprek aangegeven hebben dat er niets anders dan anders gegaan is enkel niet naar zijn zin.

JanVG2
JanVG221 aug. 2010 - 17:12

Wij klagen over ons democratisch gehalte en ons bestel, hebben moeite het aan derden uit te leggen ... maar gek genoeg plaatsen diezelfde derden ons op nummer 8 van de ranglijst van de beste landen ... waarbij ons politiek bestel zelfs op nr 3 komt van de hele wereld ... Misschien zijn we soms een beetje verblind voor hoe goed we het soms ook hebben .. http://www.newsweek.com/feature/2010/the-world-s-best-countries.html

UitDeDroom
UitDeDroom21 aug. 2010 - 17:12

Geloofde Dittrich's gesprekspartner dan wel dat de VVD zich in zijn verkiezingsprogramma heeft uitgesproken ten faveure van invoering van gekozen burgemeester?

mogime
mogime21 aug. 2010 - 17:12

En dan de vraag waar het uiteindelijk om gaat: Heeft de gemiddelde Nederlander het met zijn Middeleeuwse systeem veel slechter dan de gemiddelde Amerikaan ? Opmerkelijk is wel de vraag van een Amerikaan, of het Nederlands constitutionele recht wel helemaal bij de wet geregeld is. Het zijn juist de Amerikanen die een belangrijk deel van hun recht niet gecodificeerd hebben, en werken met precedentenrecht. Dat een deel van het recht omtrent het functioneren van het Nederlandse stelsel niet gecodificeerd is, zou hem juist vertrouwd moeten voorkomen. In het Verenigd Koninkrijk is dat nog veel sterker. De Fransen moesten wel nieuwe regels codificeren, omdat ze de koning afgezet hadden. Ze hadden eenvoudigweg nog geen democratisch gewoonterecht.

1 Reactie
Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman21 aug. 2010 - 17:12

Democratie is geen garantie op "het beter hebben". Democratie is een waarde op zich. Dat sunshine principe vind ik geweldig!

JoopSchouten
JoopSchouten21 aug. 2010 - 17:12

Wat een Super goed democraties idee Boris! Een "daglicht"-bepaling. Dit zou onze regentesk/feodaal aandoende politiek direct kunnen beëindigen denk ik.

1 Reactie
Yggdrasil
Yggdrasil21 aug. 2010 - 17:12

Ik wil niet al te kritisch wezen maar laat nu de VS zo'n beetje het enige land op de wereld zijn waar je president kunt worden door dat presidentschap te kopen. Waarbij zo'n beetje alles te koop is.

Irmaatje
Irmaatje21 aug. 2010 - 17:12

Die zogenaamde democratie van ons is al jarenlang een discussiepunt. We moeten meegaan met de tijd en mensen, in welke positie ook, niet langer vertrouwen op hun blauwe ogen. Het koningshuis had al jaren geleden ceremonieel moeten worden en deze formatie laat precies zien waarom. Dat er verkiezingen zijn is prima, de kiezers laten zien door wie ze vertegenwoordigd willen worden. Vervolgens wordt net niet de helft van die kiezers aan de kant geschoven en de 'winnende' helft bekonkelen alles samen. Dat is geen waardige democratie, dat is een lachertje.

1 Reactie
ikbenhorkie
ikbenhorkie21 aug. 2010 - 17:12

"Vervolgens wordt net niet de helft van die kiezers aan de kant geschoven en de 'winnende' helft bekonkelen alles samen" U heeft het dan over de V.S. ?

[verwijderd]
[verwijderd]21 aug. 2010 - 17:12

Belangrijke beslissingen worden nu eenmaal genomen in alle rust, zonder dan 120.000 tokkies meekijken en meebrullen.

1 Reactie
hminkema
hminkema21 aug. 2010 - 17:12

Een grotere openbaarheid van het publiek bestuur draait niet de informatiestroom van de Tokkies naar de bestuurderen, maar om de informatiestroom in omgekeerde richting. De Tokkies krijgen beter in de gaten wat er speelt. De openbaarheid dient de verantwoording. Zij heeft niet tot doel dat de buitenwacht de bestuurderen adviseert en aan tafel meetokt. Wel ligt voor de hand dat de bestuurderen zich twee keer bedenken voor zij de belangen verkwanselen van hen, namens wie zij besturen en compromissen sluiten, en van wie zij een mandaat kregen. Dat lijkt mij een normaal onderdeel van de verantwoordingsplicht.

JanB2
JanB221 aug. 2010 - 17:12

"Ach, eigenlijk vind ik het wel leuk dat er landen zijn die oude tradities en folklore in stand laten. Dan kunnen we in ons onderwijs laten zien hoever wij gekomen zijn." Een typische arrogante amerikaanse houding. Het amerikaanse onderwijs behoort tot het slechtste binnen de westerse wereld. Daarbij zou het beter zijn dat de man zich druk zou maken over mensenrechtenschendingen waaraan zijn land zich schuldig maakt (ik ga geen vooorbeelden noemen, die zijn er te over en die veronderstel ik hier in Europa als bekend).

2 Reacties
Pjotrs
Pjotrs21 aug. 2010 - 17:12

"Daarbij zou het beter zijn dat de man zich druk zou maken over" Wil je die disgenoot van Dittrich echt verplichten een one issue-persoon te worden? Wat zijn dat voor malle verwijten. Als de man dat wil dan praat hij desnoods over het laatste soap-sterretje.

Pjotrs
Pjotrs21 aug. 2010 - 17:12

Voordeel van die Sunshine-regels is dat je niet achteraf een WOB-verzoek hoeft in te dienen maar de betrokkenen meteen aan kunt klagen omdat ze niet in de openbaarheid hebben gehandeld. Helemaal niet zo'n gek idee.

[verwijderd]
[verwijderd]21 aug. 2010 - 17:12

In florida gebeurt er geen handjeklap? ROFL

1 Reactie
mogime
mogime21 aug. 2010 - 17:12

Ik denk dat de heer Dittrich hier zijn "advocacy" in praktijk brengt. Met name waar hij doet alsof de V.S. geen elite kennen die "gewoon is achter de schermen met elkaar de belangrijke beslissingen te nemen".

Alila
Alila21 aug. 2010 - 17:12

Klinkt allemaal leuk op papier maar datzelfde hier zo geroemde Amerikaanse systeem heeft er toe geleid dat Al Gore ondanks het feit dat hij 500.000 stemmen meer wist te verwerven (popular vote) de verkiezingen in 2000 van George Bush verloor. Speelde niet juist Florida, waar de broer van George Jeb gouverneur was, met zijn hertelling daar een belangrijke rol in?

1 Reactie
Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman21 aug. 2010 - 17:12

Dat heeft, zoals je volgens mij heel goed snapt, niets te maken met het sunshine-principe maar met het districtenstelsel. Wat jij zegt is zoiets als: "ik wil helemaal niet net zulke rozen als in de tuin van de buren staan, want kijk maar, hun begonia's zijn lelijk".

Milieunet
Milieunet21 aug. 2010 - 17:12

Een daglicht bepaling? Geweldig. In de USA is alles gelukkig geheel open, altijd eerlijk en men verbergt nooit iets. Hoe bedenk jet het. Kernwapens Irak?? Olie in de Golf die ineens bijna verdwenen is. Wat een complete onzin. Overal in de wereld worden er afspraken gemaakt en vinden onderhandelingen plaats. Ja, het eindresultaat wordt bekend gemaakt, maar niet wat er allemaal wordt besproken. Ik zie ook wel wat in een wandelgangen-bepaling. Zou mooi zijn als we weten wat er allemaal in die gangen en aangrenzende kamertjes wordt besproken.

1 Reactie
Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman21 aug. 2010 - 17:12

En bedenk eens waar aan het licht is gekomen dat er geen kernwapens in Irak waren? Was dat in Nederland of in de VS? Hier is nog steeds geen parlementair onderzoek geweest naar Irak: Nederland is misschien wel het enige land waarin geen enkele politicus consequenties heeft getrokken van de beslissingen destijds.

ReneeO
ReneeO21 aug. 2010 - 17:12

Hm... Florida, was dat niet die staat die op nogal dubieuze manier de verkiezingsuitslagen heeft gemanipuleerd om Bush weer aan de macht te krijgen...? Nou ja, alles in vol daglicht natuurlijk, dat wel.

1 Reactie
ReneeO
ReneeO21 aug. 2010 - 17:12

"Dubieuze" en "manipuleren" samen is een beetje te veel van het goede... LOL

[verwijderd]
[verwijderd]21 aug. 2010 - 17:12

Iemand uit Florida! Nou die kan het weten.

1 Reactie
Pjotrs
Pjotrs21 aug. 2010 - 17:12

"Nou die kan het weten." Zou dat dit zinnetje misschien verklaren: "De situatie aan tafel werd nog amusanter"

RosaLange
RosaLange21 aug. 2010 - 17:12

Natuurlijk kunnen we na zo'n kritisch artikel over het Nederlandse politieke bestel met z'n allen een typisch Nederlands vingertje opheffen en opsommen wat er allemaal aan de andere kant van de oceaan mis is. Toch vind ik zo'n daglichtprincipe helemaal niet verkeerd. Juist die geheime coalitieonderhandelingen zijn een veel gehoorde klacht van mensen die niet meer gaan stemmen. Ze hebben het idee dat hun stem er niet meer toe doet. Er zit gewoon een gat tussen de verkiezingsbeloftes waar ze op hun stem aan geven en wat er uiteindelijk in de politieke praktijk gebeurt. Een gat dat met begrippen als consensus, overleg en water bij de wijn nooit helemaal gedicht wordt en zich weerspiegelt in de groeiende groep kiezer die niet meer gaat stemmen.

1 Reactie
DeUil
DeUil21 aug. 2010 - 17:12

"Juist die geheime coalitieonderhandelingen zijn een veel gehoorde klacht van mensen die niet meer gaan stemmen." Volgens mij valt dat wel mee. Ten tijde van de PaarsPlus-onderhandelingen heb ik daar eigenlijk niets over gehoord. maar wellicht heb ik niet goed genoeg geluisterd? Wat daar ook van zijn, coalitieonderhandelingen in de openbaarheid voeren komt mij weinig praktisch voor. Aannemelijk lijkt mij althans dat fractievoorzitters dan in eerste instantie automatisch hun rol als lijsttrekker voortzetten tijdens de onderhandelingen. Alsdan zullen de onderhandelingen nog moeizamer verlopen en meer tijd vragen, dan nu en in het verleden. Het lijkt mij ook niet nodig, nu politici van de kiezer juist een mandaat hebben gekregen om het land te besturen en er voldoende gelegenheid bestaat om betrokkenen ter verantwoording te roepen over de uitkomst van een formatieproces. Denk bijv. aan het CDA-congres of in de Tweede Kamer.

Gelijkhebber
Gelijkhebber21 aug. 2010 - 17:12

Boris jongen, volgens mij is dit verhaal uit de duim gezogen. Zo niet dan valt het me van je tegen dat je de Amerikanen geen weerwoord hebt gegeven. Aan ieder systeem zitten wel nadelen. Ook aan het Amerikaanse. Wat dacht je van figuren die decennia lang een zetel in de US Senaat bezet houden zodat ze een machtspositie verwerven om hun vaak conservatieve stokpaardjes te berijden. Denk aan Jesse Helms. Een systeem dat ruimte gaf aan dubieuze figuren als McCarthy en Nixon. Een systeem waar een inhoudelijk debat in het parlement nauwelijks bestaat. Denk aan de discussie over de gezondheidszorg. Een systeem waar de president zich alleen in de media hoeft te verantwoorden. Een land vol met laagopgeleide simplisten die zich door de media van alles laten wijs maken. Wat een openheid, wat een democratie. Als je het systeem in Nederland wilt verbeteren kom dan met argumenten die hout snijden. Niet met meningen van Amerikanen die hun 18e eeuwse afgevaardigden-democratie nog altijd als de bakermat van de beschaafde wereld beschouwen.

2 Reacties
rgeurtsen
rgeurtsen21 aug. 2010 - 17:12

Kees, je openingszin is brilliant. Die moet je er in houden. Ongeacht of Boris het verhaal uit zijn columnisten duim gezogen heeft of niet, hij heeft een punt. De openbaarheid van bestuur is een hervorming die hartstikke nodig is. Elk stuk, elke email die binnen de overheid rondgaat, moet in principe openbaar zijn. Alle stukken ook die van de Ministerraad, moeten openbaar zijn. In mijn rondgang langs jonge politici in Europa heb ik ooit uitgelegd gekregen hoe de openheid in Zweden in elkaar gestoken is en ik heb in mijn hoofd altijd gehouden, dat is waar we naartoe moeten. Het Florida model heeft, net als in de rest van Amerika, iets van wantrouwen tegen bestuurders, mensen die op de loonlijst van de overheid staan, en politici. Dat wantrouwen is ongezond. Trouwens dat er maar één familie is die een staatshoofd functie mag leveren in Nederland dat wil ik met mijn eigen ogen kunnen lezen. Waren Willem en Thorbecke nou helemaal van God los? Wat een land.

gaspard2
gaspard221 aug. 2010 - 17:12

en zo had ik eigenlijk willen reageren! Kees, je neemt me de woorden uit de mond.. maar dan veel eloquenter dan ik.. nou heb ik bijna spijt van mijn eigen (iets te lange en te kort door de bocht) reactie..

Gezondheid2
Gezondheid221 aug. 2010 - 17:12

In hoeverre durven mensen nog vrijuit hardop andere gedachten te overwegen die niet hun publieke standpunt (horen te) zijn als alles wat ze in bestuurlijke en politieke besprekingen zeggen openbaar is. In hoeverre zijn die besprekingen dan nog plekken waar mensen van mening kunnen veranderen? Informele besprekingen zijn voor genoeg mensen makkelijkere momenten om nader tot een ander (standpunt) te komen. Worden telefoongesprekken tussen politici en bestuurders ook openbaar gemaakt?

1 Reactie
rgeurtsen
rgeurtsen21 aug. 2010 - 17:12

Bas, het is inderdaad heel lastig om met openheid om te gaan. vooral als je het niet gewed bent openheid te geven. Eger nog, met de openheid van een ander omgaan is nog lastiger, dat vereist pas aanpassing.

[verwijderd]
[verwijderd]21 aug. 2010 - 17:12

Ach Borris toch....Een beetje appels peren verhaal dit. Ja in veel opzichten is de VS veel democratischer dan Europa. Of de VS hier blij mee moet zijn? Neem eens een kijkje Florida, de puinhoop Arnold Schwarzenegger. In het kort de gemiddelde Amerikaan wil van alles. Goede scholen, goede infrastructuur, etc...Maar kom niet aan de centen van de gem. Amerikaan. Hoe zou de de VS toch aan die torenhoge schulden komen Borris?? Zo dus beste Borris....

2 Reacties
Alila
Alila21 aug. 2010 - 17:12

"Neem eens een kijkje Florida, de puinhoop Arnold Schwarzenegger." Welke puinhoop heeft Schwarzenegger in florida gemaakt?

Piranesi2
Piranesi221 aug. 2010 - 17:12

In het kort de gemiddelde Amerikaan wil van alles. Goede scholen, goede infrastructuur, etc...Maar kom niet aan de centen van de gem. Amerikaan. ============================== In het kort: de gemiddelde Nederlander wil van alles. Goede scholen, goede infrastructuur, etc...Maar kom niet aan de centen van de gem. Nederlander. Want dan krijg je Bruin1, PVC of hoe deze ge-dogtroep ook gaat heten. PVC wil niet van alles maar alles. Liefst voor minder Nederlanders. Aan hun centen laten ze niet komen, die komen van vele anderen.

Winston2
Winston221 aug. 2010 - 17:12

Openheid is prima, maar is niet het doel. Openheid is in deze discussie slechts een middel om eerlijkheid te bereiken; het gaat om de eerlijkheid. En daarom, Boris, is het wel een beetje vreemd dat je je door politici uit nota bene Florida in een hoekje laat kletsen. Want als middel om eerlijkheid te bewerkstelligen heeft de openheid in Amerika (ja, ook buiten Florida), miserabel gefaald. Het resultaat is immers, zoals eerder al door o.a. YggY opgemerkt, dat alles daar simpelweg te koop is; ook de media via welke je de "open" besprekingen de wereld in slingert. De openheid in Amerika leidt ertoe dat de verkiezing voor de machtigste post ter wereld een compleet doorgestoken kaart is, oplichterij op nationale en internationale schaal. Als openheid, net als in Amerika, slechts resulteert in nog geraffineerdere methodes om het volk te vernachelen, kan die openheid me gestolen worden. Het is eigenlijk ook niet de democratie die ziek is, Boris, maar de economie. En iets dat in deze economie te koop is, als dat nu verkiezingen zijn of toiletpapier, is vanwege het profijtbeginsel bij voorbaat besmet. Er is geen hogere wetenschap voor nodig om te kunnen begrijpen dat zodra winnen belangrijker is dan meedoen, onsportief gedrag al snel de overhand neemt. Ik ben het er natuurlijk wel volmondig mee eens dat de monarchie geen plaats heeft in deze tijd.

1 Reactie
Alila
Alila21 aug. 2010 - 17:12

Goeie reactie Winston!

[verwijderd]
[verwijderd]21 aug. 2010 - 17:12

Leuk stuk, heb zelf ook heel wat ervaring met openvallende monden van buitenlanders als je ze verteld over Nederlandse politiek. Maar wat ik persoonlijk het meest storende vind wordt niet door Boris genoemd, n.l. het feit dat de grootste verliezer in de verkiezingen tóch weer gaat meeregeren. Da's toch iets om horendol van te worden ? Waarom dan nog stemmen ?

2 Reacties
rgeurtsen
rgeurtsen21 aug. 2010 - 17:12

Kijk dat bedoelde ik nou precies XL. het gaat er in Nederland alleen maar om dat de grootste partij (winnaar of niet) aan de slag kan om gesprekken te voeren en dat de andere partijen afwachten. Verliezer of winnaar, bij het vormen van een regering gaat het daar helemaal niet om, wat media en burgers ook roepen. Het gaat erom welke partijen in het parlement zeggen met elkaar te kunnen en willen regeren, en daarvoor een werkbare stemmen meerderheid verwerven als het op stemmen over wetsvoorstellen en maatregelen gaat. In Australië zijn net verkiezingen geweest en daar zijn beide grootste partijen bezig met het zoeken naar steun voor hun voorstellen. Niks geen ongeschreven regel dat de winnaar (de grootste partij) het alleenrecht op initiatief heeft. Winnen of verliezen in de verkieizingen is één, in het parlement moet je samenwerken, vreemde uitkomsten zijn dan mogelijk. Moet je mee leren leven - het hoort bij het leven.

Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods21 aug. 2010 - 17:12

"Maar wat ik persoonlijk het meest storende vind wordt niet door Boris genoemd, n.l. het feit dat de grootste verliezer in de verkiezingen tóch weer gaat meeregeren. Da's toch iets om horendol van te worden?" >>> Vind ik niet. Ik vind dat altijd gepoogd moet worden om het kabinet een zo goed mogelijke afspiegeling van de Tweede Kamer te laten zijn, met een ruime meerderheid. Daar voldoet een kabinet VVD-CDA-PvdA-SP het beste aan. Het feit dat een partij gewonnen heeft in de verkiezingen zegt mij niet veel, behalve als die partij daarna altijd nodig is om een coalitie te vormen of als die partij de absolute meerderheid heeft.

ZwareVanNelle
ZwareVanNelle21 aug. 2010 - 17:12

"Mijn gesprekspartner geloofde niet dat in deze tijd in een moderne democratie op zo'n manier een regering wordt gevormd" Misschien is Nederland geen democratie meer. We hebben allemaal onze mond vol van democratie hier en daar, maar laten we eens kritisch naar onszelf kijken. 1 keer per (ongeveer) 4 jaar stemmen om daarna te zien dat alles bij het oude blijft, dat inspraak van de burger niet op prijst wordt gesteld en dat fundamentele problemenen in de samenleving wel benoemd worden (en vaak ook nog 'ns op de foute manier) en problemenen die nooit opgelost worden. Omdat politici het niet aandurven, omdat er te veel weestand is of omdat het strandt in een Brusselse of Haagse bureaucratische nachtmerrie. Cynisch? Misschien. Maar helaas wel de realiteit.

1 Reactie
Gelijkhebber
Gelijkhebber21 aug. 2010 - 17:12

Als je vindt dat Nederland geen democratie meer is dan weet je vast wel wanneer het dat nog wel was. Wanneer zijn we volgens jou opgehouden een democratie te zijn?

HenkJansen2
HenkJansen221 aug. 2010 - 17:12

Ik denk niet dat Amerikanen de Europse ooit zullen begrijpen.... ook de Nederlandse niet. En vooral niet met een PvdA in de regering...

1 Reactie
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods21 aug. 2010 - 17:12

"En vooral niet met een PvdA in de regering..." >>> Een kabinet van VVD-CDA-PvdA-SP zou de beste afspiegeling van de Tweede Kamer zijn qua L/R-zetelverdeling en ruime meerderheid opleveren. Elk weldenkend mens zou zeggen dat dát het doel moet zijn bij de kabinetsformatie. Wat de winnaars van vandaag zijn de verliezers van morgen.

[verwijderd]
[verwijderd]21 aug. 2010 - 17:12

Dit lieve kijkbuiskindertjes is nu selectieve verontwaardiging. Indien paars+ nu aan het onderhandelen was had dhr Dittrich waarschijnlijk de nederlandse democratie bejubeld.

1 Reactie
Michael2
Michael221 aug. 2010 - 17:12

Geen selectieve verontwaardiging van Boris Dittrich, aangezien openheid ook voor coalitiepartner het CDA thema in deze onderhandelingen is. Ik ben het eens dat onderhandelingen openbaar zouden moeten zijn. Maar ik vind het vormen van coalities wel democratischer dan het tweepartijenstelsel in de VS, er valt als kiezer meer te kiezen en te sturen. Verkiezingspolls mogen wat mij betreft twee weken voor de verkiezingen verboden worden. Die leiden tot polarisatie en tot minder differentiatie in stemgedrag. Het rechtstreeks kiezen van een burgemeester of minister-president zou tot "Amerikaanse toestanden" leiden. Democratie moet over standpunten gaan, niet over wie het meest mediageniek is of de blauwste ogen heeft. Tot slot: ik lees niets in het stuk over kiesmannen in de VS: bijna net zo archaïsch als een gouden koets, nergens voor nodig en niet meer van deze tijd.

cdruiter
cdruiter21 aug. 2010 - 17:12

Ik vind dat Boris Dittrich wel een punt heeft; in Amerika is meer openheid van overheidswege. Waarmee overigens niet gezegd is dat het ook een 'betere democratie' is, want dat is iets heel anders. Een prachtig voorbeeld is C-SPAN (Afkorting van: Cable-Satellite Public Affairs Network: www.c-span.org). Dit was het eerste Amerikaanse kabel- en satelliettelevisienetwerk dat zich bezig hield met 24-uursverslaggeving van het Amerikaanse parlement en actuele zaken in de Amerikaanse politiek. Het brengt hoofdzakelijk direct verslag uit van vergaderingen, persconferenties, lezingen van politieke of non-commerciële organisaties en soms interviews. Het verschil met de andere nieuwsnetwerken is dat de beeldverslagen zonder verder commentaren of opinies verspreid worden. Als je in de VS bent kun je C-SPAN de hele dag volgen. Zo worden bijvoorbeeld alle subcommissie-vergaderingen (bijv. op het gebied van justitie, volksgezondheid, etc.) van het House of Representatives en de Senaat integraal uitgezonden. Het is mij opgevallen dat die commissie-vergaderingen inhoudelijk van hoog niveau zijn; leden komen met heldere, vaak wetenschappelijke argumenten, om hun voorstel te onderbouwen. In Nederland komen soms flitsen van de vergaderingen van de Vaste Kamercommissies in het journaal; daar blijft het bij. Ik was afgelopen februari in de VS toen President Obama gesprekken hield met allerlei stakeholders over zijn plannen voor een nieuwe zorgeverzekeringswet. Ook dat werd een aantal dagen achter elkaar integraal uitgezonden, en was bijzonder stimulerend en interessant om te volgen, omdat er mensen aan tafel zaten met ongelooflijk veel inhoudelijke kennis van het onderwerp. Aan dat laatste ontbreekt het m.i. nogal eens bij Nederlandse politici. Een zakenkabinet lijkt mij daarom niet onverstandig.

2 Reacties
JoopSchouten
JoopSchouten21 aug. 2010 - 17:12

Een zakenkabinet lijkt mij juist gevaarlijk. Dat er een actieve adviserende groep mensen uit het zakenleven advies kunnen geven lijkt me wenselijker. Ik onderschat de noodzaak van deze kennis niet maar ik onderschat ook de achterliggende 'persoonlijke belangen van zakenlieden' en het huidige economische systeem niet. Wat het neoliberalisme heeft aangericht zal eerst 'geheeld', uitgebannen en verboden moeten worden. Dat zie ik een zakenkabinet uit de huidige gelederen niet doen.

paulvr2
paulvr221 aug. 2010 - 17:12

In theorie heb je gelijk Corinne. Ik maakte iets mee dat ook zo'n sensatie gaf: de live uitgezonden Watergate hearings onder leiding van senator Sam Erwn, een hele zomer lang. We zaten geboeid achter de tv. Het vervelende is echter dat het je een illusie van democratie geeft. Als je langer in de VS woont en in politiek geïnteresseerde kringen verkeert, dan kom je er al gauw achter dat de marges enorm nauw zijn, dat er ontzettend veel taboe's zij, vooroordelen waar je vaak niet aan mag komen. En die zogenaamd democratische omstandigheden leiden in het algemeen tot een minimale participatie bij verkiezingen. Waarom? Je mag slechts tussen een democraat en een republikein kiezen en als je ze alletwee even slecht vindt dan kun je het wel schudden. Ja, er zijn wat andere opties zoals vroeger een bekende kinderarts en later de consumentenbeschermer Ralph Nader maar de media alleen al zorgen ervoor dat hun stempercentage nooit boven de 5% komt. Kandidaten die tientallen of honderden miljoenen dollars in hun campagne moeten stoppen, geen zendtijd voor politieke partijen, enzovoorts. Dat maakt elke politieke discussie tot een vijgenblad. Want werkelijke veranderingen vinden niet plaats. Zelfs Obama's health packet is grotendeels uitgekleed en komt niet in de buurt van wat wij aan verzekering-voorzieningen hebben. En voor de rest zijn de verschillen met andere democraten als Bill Clinton en rijke pindaboer Jimmy Carter minimaal anders dan dat hij iets beter uit zijn woorden lijkt te kunnen komen. Prachtige verhalen over hoe je ook in staat moet zijn om het standpunt van je tegenstander te kunnen inzien en tegelijkertijd wat is het, 45.000 (?) extra troepen naar Afghanistan sturen. Nixon deed dat ook en noemde het "fighting for peace with honor", geen idee hoe Obama het noemt want retoriek is niet waarom het gaat in de echte wereld. Discussiëren is een nuttige zaak maar niet als de marges zo klein zijn dat het de meeste mensen nauwelijks nog interesseert wie voor en wie tegen is. Wel, afgezien van het bestrijden van extreem rechts misschien. Maar zelfs dat zijn mond-gevechten in de marge van een schier onveranderbaar geheel.

[verwijderd]
[verwijderd]21 aug. 2010 - 17:12

D'66, laat mij niet lachen! De man die als speerpunt van zijn beleid had de GEKOZEN BURGEMEESTER en diezelfde man die toen dit wetsvoorstel het niet haalde aftrad als minister werd niet veel later de BENOEMDE BURGEMEESTER van Nijmegen. Dat is de huichelaarheid van D'66 ten top. En nu Geert Wilders en zijn PVV verketteren. Waarom horen wij trouwens geen kwaad woord over de keuze van oud minister president van Agt (CDA) Van Agt verketterd de Joden en hij verheerlijkt Hamas en de Palestijnen.

1 Reactie
sam tosha
sam tosha21 aug. 2010 - 17:12

Je bent zo doordrenkt met PVV verkettering, dat je niet meer goed kan kijken. Dietrich zet vraagtekens bij de wijze waarop in Nederland geformeerd wordt. Het gaat hier helemaal niet over de Partij Voor Vrusto's. En nou als de wiedeweerga de straat op. Het land staat in brand. De Islam komt er aan. Doe er wat aan!