Joop

Ouders Tim willen eind aan pesten

  •  
06-11-2012
  •  
leestijd 6 minuten
  •  
124 keer bekeken
  •  
TimRibberink620.jpg
Update: Metro biedt excuses aan voor column ... Rouwbegeleider las dinsdagmiddag een verklaring namens de familie Ribberink
De ouders van Tim Ribberink uit Tilligte, die afgelopen donderdag een einde aan zijn leven maakte omdat hij langdurig gepest werd, gaven dinsdagmiddag een persconferentie in het gemeentehuis in Denekamp. Dat meldt de Twentsche Courant Tubantia. Rouwbegeleider en pastor Marinus van den Berg las een verklaring voor namens de ouders van Tim.
Update vrijdag 9 november
Metro heeft haar excuses aangeboden voor het plaatsen van de column van Luuk Koeleman. Hoofdredacteur Van Brandwijk zegt dat de redactie de impact van de column heeft onderschat.
Hieronder de verklaring
‘Opdat geen kind meer verloren gaat aan pesten’
Voorgelezen door Marinus van den Berg
Hartelijk welkom aan de aanwezige journalisten en overige belangstellenden. Wij zijn blij dat u de boodschap van Tim wilt uitdragen. Ook vinden wij het fijn dat u bij wilt dragen aan het maatschappelijk debat rond pesten.
Graag wil ik beginnen met het voordragen van een gedicht.
Ik wil graag verder gaan met het voorlezen van een korte verklaring van de ouders van Tim Ribberink.
“Tim was een lieve jongen. Warm en attent. Helaas heeft hij zijn hele leven moeten vechten tegen zijn pesters. Tot enkele dagen geleden wisten wij hier nauwelijks iets van. Na ongeloof, woede en verdriet hebben wij besloten de afscheidsbrief van Tim te plaatsen in de rouwadvertentie. Opdat dit nooit meer mag gebeuren. Een kind dat door pesters wordt buitengesloten, mag zich nooit gedwongen voelen om te kiezen voor deze ultieme uitweg. Door de brief van Tim te plaatsen, hopen wij dat het probleem dat pesten heet echt wordt aangepakt. We willen dat zelfdoding, zeker vanwege pestgedrag, uit het verdomhoekje moet komen. Tim was niet zielig. Tim was sterk. En Tim wilde dat de buitenwereld na zou denken. Niet hij had een probleem, er werd een probleem van hem gemaakt. Wij willen Tim nu in alle rust gedenken en hopen dat de media het maatschappelijke debat oppakt. Wij willen de hechte gemeenschap van Tilligte danken voor alle steun en wij willen benadrukken dat wij niet een beschuldigende vinger naar de inwoners uitsteken. Wij hopen slechts dat de pesters, of die zich nu in Tilligte bevinden of ver daarbuiten, nadenken over de consequenties van hun gedrag. Dank voor uw overweldigende steun in deze moeilijke tijd.”
Gerrit en Hetty Ribberink
Graag wil ik als rouwbegeleider van de familie Ribberink ingaan op de achtergrond van Tim.
Door te kiezen voor een dergelijke rouwadvertentie willen de ouders eer betonen aan hun zoon. Niet heimelijk de doodsoorzaak wegstoppen, maar open en met een duidelijke boodschap. Zij vonden de regels: ‘Ik ben mijn hele leven bespot, getreiterd, gepest en buitengesloten’ enkele uren na zijn dood. Tim heeft zijn afscheidswoorden in de ochtend geschreven. De ouders hopen dat er een discussie op gang komt, die helpt voorkomen dat nog meer kinderen en jongeren het slachtoffer zullen worden van pesten. Ze doen dat in de geest van Tim. Hij wilde geschiedenisleraar worden en werd geïnspireerd door de woorden van Winston Churchill: ‘Never, never, never give up’. Deze woorden had hij ook op de muur van zijn slaapkamer staan.
Voor zijn ouders en familie is zijn besluit als donderslag bij heldere hemel gekomen. Zij wisten van de pesterijen tijdens de lagere schooltijd. Maar dan wel pas nadat hij daar geen leerling meer was. Hijzelf zei, dat het pesten hem sterker had gemaakt. Het pesten is echter nadien doorgegaan via internet. Tot maandag kon men onder meer de anonieme pesters lezen op de site Dinnerjudge. Jammer, dat dergelijke reacties pas na dit vreselijke nieuws weggehaald werden. De ouders hebben inmiddels melding gemaakt – geen aangifte – van dit anonieme pestgedrag. In de afgelopen dagen is gebleken dat meerdere mensen van deze pesterijen af wisten. Voor de ouders was dit niet bekend en voor zover we weten waren ook familieleden niet of nauwelijks op de hoogte. Wel heeft een neef er met Tim over gesproken, maar Tim wuifde het weg.
Tim was een zachte, schriele gestalte. Dat was mijn eerste indruk toen ik hem na zijn dood opgebaard thuis in zijn bed zag liggen. Dat werd me ook bevestigd door zijn ouders. Hij hield van knuffelen en liet zich ook graag knuffelen. Thuis was zeer warm en veilig. Hij behoorde niet tot de snelle, vlotte types. In de avondwake staan we stil bij wie Tim was, maar gaan we ook in op het verschijnsel pesten. Pesten op kenmerken, op de positie van daders en op de rol van de sociale media. In de afscheidsdienst steken alle aanwezigen een kaarsje aan, opdat we de mensen die in het donker staan beter leren zien.
Graag wil ik op persoonlijke titel aandacht vragen voor een wat bredere insteek van het fenomeen pesten. In 2011 heeft het kabinet Rutte I een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer voor het invoeren van een Verplichte Incidentenregistratie op scholen.
Het kabinet wil graag dat er eenduidig wordt geregistreerd. Alleen door eenduidige registratie is landelijk onderzoek naar incidenten in het onderwijs mogelijk. Informatie over de aard en de omvang van incidenten is nu vaak gebrekkig. Ook is er behoefte aan duidelijke definities van incidenten. Bijvoorbeeld wat er wordt verstaan onder grove pesterijen en wat een scheldpartij is. De incidentenregistratie moet verplicht worden voor scholen in het basisonderwijs, het speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.
Dit wetsvoorstel zal in de loop van het schooljaar 2012 – 2013 worden ingevoerd, afhankelijk van het akkoord door de Eerste en Tweede Kamer. Wij willen het gisteren beëdigde kabinet Rutte II vragen om dit wetsvoorstel met verhoogde aandacht door te voeren.
Ik stel voor om dit wetsvoorstel uit te breiden met een artikel, dat het mogelijk maakt anonieme berichten op internet te verbieden. Wie spreekt zal verantwoordelijkheid moeten nemen voor zijn woorden. Niet alleen slachtoffers en hun naasten, maar ook daders hebben een ernstig probleem en vormen een bedreiging voor de samenleving. Pesten is geen natuurverschijnsel waaraan niets tot weinig gedaan kan worden.
Ik stel voor om te overwegen om weerbaarheidstraining, bijvoorbeeld karate of judo, onderdeel te laten zijn van het sportonderwijs op kleuter- en basisscholen en op het voorgezet onderwijs. Dit moet door professionele mensen begeleid worden. Weerbaarheidstraining kan meerdere doelen dienen, waaronder het weerbaarder maken van kinderen en het sneller opsporen van mogelijke slachtoffers. Daders zien slachtoffers eerder dan wie dan ook.
Ik stel voor om de internationale dag van de stilte te laten worden tot de dag van de verbroken stiltes waar aandacht is voor verborgen geweld, zoals pesten. Misschien moet er ook een stoeptegel komen met Stop het pesten.
Ik stel tot slot voor om pesten hoger te plaatsen op de aandachtsagenda van scholen, van artsenopleidingen, sportleiders, werkgevers en in de ouderenzorg. Pesten komt overal voor. Het zou van grote betekenis zijn als het nieuwe kabinet ook in deze van zich zal laten horen. Pesten is een post waarop niet bezuinigd mag worden.
Namens de ouders wil ik iedereen bedanken die respectvol aandacht wil besteden aan de ramp die hen is overkomen. Respectvolle berichtgeving met de juiste weergave van de bekende feiten kan een steun zijn en voorkomt dat er nog meer leed wordt aangedaan. U bent van harte welkom tijdens de avondwake, maar wij vragen nadrukkelijk om geen camera’s en filmapparatuur mee te nemen in en rondom de kerk. Er worden beelden gemaakt die verstrekt zullen worden aan belangstellende media. Wij vragen u met klem: gun de ouders, familie, vrienden, buren en bekenden een waardig afscheid van Tim. Laat hen in alle rust hun verdriet verwerken. Aan u de taak om als waakhond van de samenleving het maatschappelijke debat aan te gaan.
Nadat de ouders van Tim de rouwadvertentie voor hem hadden geplaatst, werd in de (sociale) media ontzet gereageerd en kwam ook de discussie over pesten op gang.
Meer informatie over hoe met pesten om te gaan is te vinden op de websites Pestweb en Stopdigitaalpesten

Meer over:

leven, nieuws
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (24)

MichelReiziger
MichelReiziger6 nov. 2012 - 16:01

Misschien vond Tim wel een pest aan het leven. Als ik het getwitter mag geloven weet niemand uit zijn omgeving wie hem zo pestte.

PeterDraman
PeterDraman6 nov. 2012 - 16:01

"Ik stel voor om dit wetsvoorstel uit te breiden met een artikel, dat het mogelijk maakt anonieme berichten op internet te verbieden." Ik mag toch hopen dat dat niet daadwerkelijk gaat gebeuren, buiten het feit dat het niet te vereenigen valt met het recht op vrijheid van meningsuiting hoe wil men dit gaan forceren en nog belangrijker controleren? Als de overheid als facilitator van identiteit op internet moet gaan gelden dan voorzie ik alleen maar nog meer problemen. Als mensen daar geen problemen mee zien zou ik deze mensen toch eens willen aanraden wat meer aandacht te besteden aan de DDR en de ouderwetse KGB om inzicht te krijgen in soortgelijke situaties.

Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman6 nov. 2012 - 16:01

[Ik stel voor om dit wetsvoorstel uit te breiden met een artikel, dat het mogelijk maakt anonieme berichten op internet te verbieden. ] Oh wat zou ik *daar* blij mee zijn. En daar zou ik aan toegevoegd willen zien dat iemand die zich als een ander uitgeeft op internet om die ander in een kwaad daglicht te stellen daarvoor zwaar gestraft kan worden.

startmeop
startmeop6 nov. 2012 - 16:01

Ëén voorbeeld is geen voorbeeld. Doet me aan Mauro denken. Als je iets gedaan wil krijgen haal je er een voorbeeld bij waarvan iedereen zegt: Wat Errug! Dat wordt zitten pannekoek!

[verwijderd]
[verwijderd]6 nov. 2012 - 16:01

Blijft, hoe erg het ook is, de ouders hebben er nooit iets van gemerkt. Misschien ook de hand in eigen boezem steken alvorens naar "anderen" te wijzen? Pas later komen ze er achter als het "te laat" is.

1 Reactie
HanvanderHorst1
HanvanderHorst16 nov. 2012 - 16:01

Ha, daar zijn ze al, de helden zonder glorie die de schuld op anderen willen schuiven dan de daders.

[verwijderd]
[verwijderd]6 nov. 2012 - 16:01

Een eind aan pesten zou denk ik de facto een verbod op Geenstijl betekenen.

1 Reactie
DeAvegaar
DeAvegaar6 nov. 2012 - 16:01

Weggepest? Ik zie u nooit meer reaguren.

[verwijderd]
[verwijderd]6 nov. 2012 - 16:01

Die jongen is nog niet begraven of de ouders geven al persconferentie.. hummm. Iets met verborgen agenda of zoiets?

2 Reacties
eeweew
eeweew6 nov. 2012 - 16:01

Als je mensen van zoiets beschuldigt kan je het vast wel uitleggen.

Florian2
Florian26 nov. 2012 - 16:01

Er komen hier 2 ouders aan het woord die zonder twijfel het meest belangrijke en dierbare uit hun leven hebben verloren en u kwebbelt over een "verborgen agenda". U moet nog een boel leren over het leven.

eva mulder
eva mulder6 nov. 2012 - 16:01

Pesten is een complex sociaal probleem/verschijnsel. Het is niet persé zo dat de pesters stereotiep pestgedrag vertonen. En dus aanwijsbaar zijn. Het is ook niet zo dat iedere pester slachtoffers maakt. Het is ook niet zo dat iedere gepeste kiest voor deze dramatische oplossing. Maar bovenal: pesten bestaat bij de gratie van de slachtoffers. Daarom moet meer aandacht uitgaan naar de weerbaarheid van de gepeste, dan dat je pesten wilt proberen uit te roeien. Dat zou net zoiets zijn als "oorlog uitroeien". Waar mensen samenleven, zijn conflicten. Ermee omgaan, en jezelf sterken met evt. hulp van anderen, is een grote verantwoordelijkheid. Zelf ben ik ook gepest (wie niet) en jaaaren later heb ik nog wel eens gesproken met de 'pester'. Die nooit heeft geweten wat voor impact dat heeft gehad, maar zich ook nooit zo bewust is geweest van haar neiging zich zo af te zetten (want onzekerheid maakt misschien dat je gepest kunt worden, onzekerheid maakt OOK dat je gaat pesten, bv. om jezelf een houding te geven in een groep, erbij te horen, etc.) Met de vinger daders aanwijzen vind ik ongepast, en ik vind ook dat het een illusie is om te denken dat we met voorlichting en andere campagnes dergelijk gedrag kunnen voorkomen. Je bent geen slachtoffer meer als je erachter komt dat niemand beter of slechter is als jij. Als je leert dat die ander bepaalde beperkingen heeft, niet jij. Maar dat vergt steunende opmerkzame en communicatieve ouders en mensen op school. Mensen die kinderen vertellen dat de wereld niet zo mooi is als je zou willen, maar dat je zelf een keuze hebt hoe jij erin staat. De rol van de -ongetwijfeld zeer verdrietige en bezorgde- ouders vind ik ongepast en hun visie had, als zij eerder op de hoogte waren geweest, ook niet bijgedragen aan de weerbaarheid, zelfkennis en ontwikkeling van Tim. En nog even over de hysterische reacties op de social media: Tim is niet doodgepest. Tim is gepest, kon daar niet mee omgaan en heeft gekozen voor deze uitweg. De dood. Pijnlijk en verdrietig. Maar hij is niet doodgepest. Dat is een valse beschuldiging.

1 Reactie
HanvanderHorst1
HanvanderHorst16 nov. 2012 - 16:01

Het is een uitstekend idee om pesters met de vinger aan te wijzen en vervolgens een school- en een straatverbod te geven. Dat is het enige wat werkt. Hier wordt weer een poging gedaan om te vertellen dat het slachtoffer een probleem hoort te hebben. Het slachtoffer hoort geen probleem te hebben. De pester wel.

Miesje3
Miesje36 nov. 2012 - 16:01

Elk jaar weer hetzelfde.. Een einde willen aan pesten is net zoiets als een einde willen aan racisme. Het idee is goed maar totaal onhaalbaar. Het zit nou eenmaal in onze genen. Mensen zijn roofdieren.. en de zwakkeren vallen altijd als eerste ten prooi, zo zit het universum nou eenmaal in elkaar. Sinds dat er levend organisme is op deze aarde is het altijd zo geweest en zal het altijd zo blijven. Ik wou dat het anders was..

2 Reacties
jelius
jelius6 nov. 2012 - 16:01

Naast het primitieve, oudere deel van onze bovenkamer, is er ook een nieuwer deel, wat primitieve emoties kan beheersen.

HomoErgaster
HomoErgaster6 nov. 2012 - 16:01

Beste Megan; You have, I'm sorry to say, not a clue as to how the Universe works. I can recommend the books of Brian Cox and Michio Kaku (among others); they are very readable and easy for a layman to follow. Good luck.

[verwijderd]
[verwijderd]6 nov. 2012 - 16:01

Wat mij opvalt dat in zijn omgeving niks is opgevallen. Als je iemand systematisch pest moet dit opvallen. Is er niks meer aan de hand geweest met deze jongen?

2 Reacties
Bachstra
Bachstra6 nov. 2012 - 16:01

Moet toegeven dat daar ook mijn verbazing ligt. Weet natuurlijk veel te weinig van de situatie maar het is wel wat raar dat de omgeving aangeeft er niets van gemerkt te hebben. Roepen om strenge maatregelen op scholen zou in dit geval weinig hebben geholpen want de school wist van niks en voor zover ik het meekrijg vonden ook zijn medeleerlingen hem een gewone student. Moeilijk om er iets verstandigs over te zeggen. Natuurlijk is pesten een probleem maar het is ook een probleem van alle tijden. Toen ik op de lagere school zat werden er ook mensen gepest. Het probleem laat zich waarschijnlijk niet zomaar oplossen door wat verontwaardigde stoere maatregelen.

Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman6 nov. 2012 - 16:01

[Wat mij opvalt dat in zijn omgeving niks is opgevallen. Als je iemand systematisch pest moet dit opvallen] Dat omstanders niets doen en daarme het pestgedrag legitimeren is nou juist het probleem. En dat pesters er voor zorgen dat het niet zichtbaar gebeurt voor vrienden en familie van degene die ze pesten is onderdeel van hun laffe manier van in het leven staan.

JoopSchouten
JoopSchouten6 nov. 2012 - 16:01

In Nederland is alle aandacht voor het pestprobleem en hanteren diverse cursussen en lesmethode om dit ter sprake te stellen én weerbaarder te worden. Maar hiermee is het pesten zelf niet verdwenen omdat 'de oorzaak' niet wordt aangepakt. Ten eerste zijn er zelden sancties voor de pester én wordt er geen aandacht gegeven voor het 'anders zijn' van medeleerlingen, op de werkvloer. Daarom blijf ik pleiten voor verplichte filosofielessen op basisscholen en in het voortgezet onderwijs waar men leert 'met rede' (o.a.) dit grote probleem aan te pakken. Daarnaast wil ik ervoor pleiten pleiten Rank & Yank-management op de werkvloer te verbieden.: Je moet efficiënt zijn, prestatiegericht, competitief, je moet slagen. Als je het niet maakt, ben je of gestoord of mislukt. Deze gevaarlijke ontwikkeling zet mensen tegen elkaar op. Het veroorzaakt roddel en achterklap en mensen kapot worden getreiterd. Er zijn voorbeelden genoeg. Het aantal slachtoffers met een burn-out en zelfdoding is enorm. Ieder jaar voelen ongeveer 410.000 mensen zich zo depressief dat zij overwegen om zelfmoord te plegen. Voor 94.000 personen gaat de overweging over tot een daadwerkelijke poging tot zelfdoding. Niet al deze gevallen gerelateerd zijn aan de situatie op de werkvloer maar het geeft wel te denken.

2 Reacties
JoopSchouten
JoopSchouten6 nov. 2012 - 16:01

'...en hanteren scholen diverse cursussen...'

JoopSchouten
JoopSchouten6 nov. 2012 - 16:01

Joop.nl-redactie willen jullie onderstaande aub plaatsen ter vervanging de andere teksten? Sorry. In Nederland is alle aandacht voor het pestprobleem en hanteren scholen diverse cursussen en lesmethode om dit ter sprake te stellen maar voornamelijk om slachtoffers weerbaarder te maken. Maar hiermee is het pesten zelf niet verdwenen omdat 'de oorzaak' niet wordt aangepakt. Ten eerste zijn er zelden sancties voor de pester én wordt er geen aandacht gegeven voor het 'anders zijn' van medeleerlingen of collega's op de werkvloer. Daarom blijf ik pleiten voor verplichte filosofielessen op basisscholen en in het voortgezet onderwijs waar men leert 'met rede' (o.a.) dit grote probleem aan te pakken. Daarnaast wil ik ervoor pleiten Rank & Yank-management op de werkvloer te verbieden.: Je moet efficiënt zijn, prestatiegericht, competitief, je moet slagen. Als je het niet maakt, ben je of gestoord of mislukt. Deze gevaarlijke ontwikkeling zet mensen tegen elkaar op. Het veroorzaakt roddel en achterklap en mensen kapot worden getreiterd. Er zijn voorbeelden genoeg. Het aantal slachtoffers met een burn-out en zelfdoding is enorm. Ieder jaar voelen ongeveer 410.000 mensen zich zo depressief dat zij overwegen om zelfmoord te plegen. Voor 94.000 personen gaat de overweging over tot een daadwerkelijke poging tot zelfdoding. Niet al deze gevallen zijn gerelateerd aan de situatie op school of op de werkvloer maar het geeft wel te denken.

Extreme_nuance
Extreme_nuance6 nov. 2012 - 16:01

Sommige reaguurders hier schijnen wel heel gemakkelijk hun privacy op te willen geven. Ik hoop dat de gemiddelde nederlander hier anders over denkt.

1 Reactie
Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman6 nov. 2012 - 16:01

[Sommige reaguurders hier schijnen wel heel gemakkelijk hun privacy op te willen geven. Ik hoop dat de gemiddelde nederlander hier anders over denkt. ] Want? Dan zou je niets meer kunnen schrijven waar je je niet tegenover je buren, familie of werkgever voor durft te verantwoorden? Lijkt me heel gezond ;-)