Joop

Ouderenzorg aanpassen aan afkomst, voor de onbezorgde oude dag

  •    •  
26-10-2018
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
11571470775_8400959e2e_k

© cc-foto: ais3n

Het is jammer dat de zorgen en problemen van deze mensen die al jarenlang in Nederland wonen zo weinig aan bod komen in publieke en politieke discussies
Deze oproep is geschreven door meerdere auteurs, zie onderaan.
Aan de landelijke politiek,
In de miljardennota lazen we goed nieuws. Vanaf 2021 gaat het kabinet 3 miljard extra vrijmaken voor ouderenzorg. Dat is hard nodig: het aantal ouderen in Nederland stijgt snel in de komende jaren. Ouderen hebben andere behoeften dan jonge mensen. Ze hebben meer zorg nodig, meer hulp en aandacht om goed te kunnen functioneren in een snel veranderende samenleving.
Wij willen graag aandacht vragen voor een vergeten groep: de allochtone ouderen. In de jaren zestig en zeventig kwamen zij aan in Nederland, met hun houten koffers, op uitnodiging van de Nederlandse overheid, aangemoedigd door het Nederlandse bedrijfsleven dat zat te springen om arbeidskrachten.
Nu zijn we een halve eeuw verder. Die jonge arbeidskrachten van toen zijn de ouderen van nu. Ze zijn hier gebleven, ze zijn geworteld geraakt, hun kinderen en kleinkinderen zijn hier geboren. Langzaam maar zeker is de tijd aangebroken dat ook deze mensen zorg nodig hebben. Ze hebben niet altijd dezelfde wensen als hun leeftijdgenoten die hier geboren zijn. Maar ze hebben dezelfde insteek als Nederlandse ouderen: ze willen liever niemand tot last zijn. Ook al komt de ouderdom met gebreken.
Het CBS heeft berekend dat er momenteel bijna 120.000 ouderen met een niet-westerse achtergrond van boven de 65 jaar in dit land wonen. Binnen tien jaar zijn dat er meer dan twee keer zoveel. In eerste instantie nemen de kinderen de zorg voor hun rekening. Ook zijn er speciale thuiszorgbedrijven en andere initiatieven. Maar niet altijd gaat dat goed. Soms zijn de noden zo groot dat opname in een verpleeghuis eigenlijk onvermijdelijk is. De behoefte daaraan neemt toe onder migranten.
De zorg in Nederland speelt hier nog niet voldoende op in. Het is bekend dat ouderen veel belang hechten aan ervaringen uit hun jeugd. Herinneringen gaan een belangrijkere rol spelen. Dat is bij migranten niet anders dan bij autochtone Nederlanders. De oudere migranten vallen vaker terug op hun moedertaal. De islamitische gebruiken waarmee ze zijn opgegroeid, zijn belangrijk voor hen. Net als het eten zoals het thuis was.
In een verpleeghuis dat daar niet op inspeelt, voelen deze mensen zich niet thuis. In verpleeghuizen zijn echter wel goede voorbeelden te vinden. Verpleeghuizen waar men vanuit een visie op persoonsgerichte zorg gewend is de bewoner te leren kennen en vervolgens in te spelen op de wensen en behoefte van de bewoner en maatwerk te bieden. Zij bieden Turkse muziek op tablets en serveren uit de Marokkaanse keuken. Daar worden niet alleen appeltaarten samen met de bewoners gebakken maar ook baklava.
Landelijke politici en leden van het kabinet,
Wij denken dat het belangrijk is dat u een antwoord formuleert op deze groeiende behoefte. Of dat antwoord wordt gegeven in bestaande verpleeghuizen of dat meer specifiek Turkse of Marokkaanse verpleeghuizen verrijzen, is daarbij van ondergeschikt belang. Volgens het SCP behoren de Turkse en Marokkaanse ouderen ook nu tot de laagste inkomensgroep.
Er is voor deze groep nooit echt sprake geweest van een integratieproces in de Nederlandse samenleving. Ze hebben heel lang geïsoleerd geleefd. Het is jammer dat de zorgen en problemen van deze mensen die al jarenlang in Nederland wonen zo weinig aan bod komen in publieke en politieke discussies. Het gaat erom dat ook migranten hun levensavond kunnen doorbrengen in een omgeving waarin ze zich thuis voelen. In de buurt van de kinderen en de kleinkinderen. Laten we de goede voorbeelden van zorg op maat voor het voetlicht brengen en samen kijken wat er voor nodig is om dit overal binnen de zorg mogelijk te maken. Zodat iedereen zich thuis kan voelen in het verpleeghuis. Wij denken daar graag over mee.
Yasemin Cegerek (voormalig Tweede Kamerlid van de PvdA) Mohammed Benzakour (Schrijver/Journalist, Auteur van het boek ‘Yemma’) Laurent de Vries (Bestuurder Viattence) Marleen Harkes (Geriater, Maasstad Ziekenhuis)
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (17)

Rechtse Bal
Rechtse Bal27 okt. 2018 - 11:55

met particuliere zorg kan er met elk individu rekening gehouden worden; zeer zeker in bejaardencantra. Als echter de middelen uit de overheid komen - en die doelgroep wordt bedoeld- heeft men zich te richten naar een economisch model. Zo simpel is dat en heeft weinig te maken met de ''huidige politiek''.

JvanDeventer
JvanDeventer27 okt. 2018 - 10:27

Ik hoop voor mijn geëmigreerde landgenoten dat er in Australië, Nieuw Zeeland en Canada ook aparte verzorgingshuizen zijn voor dementerende ex-Nederlanders. Nederland telt inmiddels immigranten uit honderden verschillende landen. Ik wijs erop dat de regering er rekening mee moet houden dat er dan straks enkele honderden verschillende soorten ouderenzorg moeten komen. Alleen RK en protestants, "das war einmal". De regering is gewaarschuwd.

Hiltermann
Hiltermann27 okt. 2018 - 0:36

Het verlangen is duidelijk maar niet realistisch. De wens is mede het gevolg van gebrekkige integratie ook na vele tientallen jaren. Dat mag je Nederland niet verwijten. Het eerste wat ik deed in de landen waar ik gewoond en gewerkt heb was de taal leren. Ik zou me ongelukkig voelen wanneer ik niet zou kunnen communiceren met de bevolking. Dat mogen wij ook verwachten van buitenlanders die hier komen.r

5 Reacties
Roel2
Roel227 okt. 2018 - 7:14

Dat is maar deels 'verwijtbaar', dementerende ouderen vervallen immers snel in hun moedertaal. Zo las ik al eens dat in Australië vraag was naar Nederlandse verplegers om geëmigreerde ouderen te kunnen behandelen. Verder zou ik zeggen, als er vraag is naar deze zorgvorm, staat het de auteur natuurlijk vrij om dit te organiseren. Is ongetwijfeld een heel dikke boterham mee te verdienen!

DanielleDefoe
DanielleDefoe27 okt. 2018 - 9:05

Er zijn/waren inderdaad instellingen in Australië met Nederlandssprekende stagaires die daar werkervaring opdoen. Het probleem bij de Nederlandse oudere dementerende emigranten is eigenlijk ook alleen de taal ook al wordt er "hollandse pot" geserveerd. Uiteraard particulier initiatief. https://www.nrc.nl/nieuws/2017/11/28/nederlandse-emigranten-worden-oud-in-eigen-verzorgingshuizen-a1582885

Ozon
Ozon27 okt. 2018 - 9:23

Hilterman Uiteraard was het zinvol geweest als men jaren geleden Nederlands had geleerd, maar zover dat niet gebeurd is, is het nu gewoon te laat en hebben betreffende mensen zorg nodig. Verder is het inderdaad zo dat dementerenden vaak de laatste taal(en) kwijtraken en vervallen in de oorspronkelijke taal. Los daarvan is het voor bewoners prettiger om samen te leven met anderen op een wijze waar ze zich "thuis" voelen, of dat is op een "jordaan"-se afdeling waar men plat Amsterdams spreekt en de hele dag een variatie aan "levensliederen" klinkt, ingericht met zwaar eiken en tapijten op tafel en aardappelen, vlees groente; of een Bloemendaalse afdeling met ABN, met kunst en klassieke muziek; of een Turkse afdeling waar verzorgers ook Turks kunnen spreken en waar Turkse muziek en TV aanstaat. Zo worden ook dementeren ook vaak op intelligentieniveau samen geplaatst: aansluiting met andere bewoners...

DanielleDefoe
DanielleDefoe27 okt. 2018 - 10:16

In de zorg zijn allochtone werknemers, met name met een turkse achtergrond, ondervertegenwoordigd. Dat staat een een Turkse afdeling in de weg al kan de TV wellicht op een Turkse zender worden afgestemd.

Hiltermann
Hiltermann27 okt. 2018 - 11:27

Mensen die getroffen worden door dementie zijn inderdaad een apart probleem. Overigens vind ik dementerenden een onaangename benaming. Ik heb tientallen jaren in verre buitenlanden gewerkt en gewoond. Wanneer de leeftijd vordert en de kans op afnemende gezondheid toeneemt voorzag ik een terugkeer naar Europa. Ik heb een prettig huis gekocht lang voordat ik terug zou keren naar Europa. Niet in Nederland omdat de huizenprijzen 15 jaar geleden al geen enkele relatie vertoonden met het woningaanbod. Ook in het land waar ik een aardig huis bezit zijn de prijzen inmiddels ruim verdubbeld. Ik woon er naar mijn zin, kan rekenen op uitstekende gezondheidszorg. Nederland? Mis ik niet. Een visje kopen bij de dichtstbijzijnde "Volendammer" kost me een half uurtje met de auto, een uur met met OV. Ben nog steeds kerngezond en een slechte klant voor de apotheek, ik kom er nooit.

Henri Zwols
Henri Zwols26 okt. 2018 - 19:35

Ouderenzorg en andere faciliteiten scheiden op basis van etnische afkomst. In Zuid-Afrika hebben ze daar ook eens mee geëxperimenteerd. Is toch niet zo goed bevallen.

2 Reacties
Ozon
Ozon27 okt. 2018 - 9:08

Zwols Wat niet bevalt is de opgelegde scheiding op grond van huidskleur, dat is toch nét wat anders dan op grond van eigen wens geplaatst worden bij mensen met vergelijkbare taal, muziekvoorkeur, overtuigingen en voedselvoorkeuren.

JanBakker2
JanBakker229 okt. 2018 - 12:47

Enige maanden geleden werd een man tot zijn voeten afgebrand omdat hij stelde dat groepen op afstamming elkaar vrijwillig opzoeken opdat dat bekend en veilig is.

punt2
punt226 okt. 2018 - 16:14

Zomaar even een paar feiten op rij, Verpleeghuiszorg is pas toegankelijk vanaf een bepaalde ZZP indicatie. Ouderen worden gescheiden van elkaar wanneer de ZZP indicatie onderling afwijkt en bij een lage indicatie moet je thuis blijven wonen. Er is een tekort aan personeel en wat zwaarder zal wegen : er is een tekort aan van oorsprong allochtoon personeel. Het aantal jongeren die deze opleiding volgen en van bijvoorbeeld Turkse of Marokkaanse komaf zijn staan niet in verhouding tot het aantal clienten van dezelfde afkomst. Hierdoor zal het moeilijk zijn om deze zorg op maat te kunnen bieden. Er zijn al diverse instellingen die aan deze specifieke vraag voldoen maar dat zijn er veels te weinig. Nu is er al een tekort aan personeel voor “ gewone” verpleeginstellingen , er is ook een zwaar tekort aan instellingen voor de verwachte vraag. Verdere “ versnippering “aan instellingen geeft een verdere verschraling in aanbod. De wensen van de briefstellers zijn duidelijk maar op grotere schaal dan nu nagenoeg onhaalbaar.

5 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe27 okt. 2018 - 9:30

Benzakour stelde eerder voor "mantelzorgers" in te vliegen. https://www.nrc.nl/nieuws/2017/10/13/vlieg-mantelzorgers-uit-turkije-en-marokko-in-die-begrijpen-ons-13485196-a1577205'. "... iemand [...] die (los van de medische handelingen door de wijkverpleging) 24 uur per dag voor ze klaarstaat. " Dat zou ik als ik eenmaal oud en brekelig ben ook wel willen.

punt2
punt227 okt. 2018 - 10:18

Onbetaalbare oplossing.

M7
M727 okt. 2018 - 10:34

@ Danielle Defoe; of wellicht die oudjes onderbeengen in verpleegtehuizen in turkije en Marooko . Zal een stuk goedkoper zijn dan om die mantelzorgers in te vliegen ( en die dan natuurlijk nooit weer terug gaan ()

Hiltermann
Hiltermann27 okt. 2018 - 11:34

Dat is inderdaad geprobeerd maar nooit van de grond gekomen. Ingevlogen mantelzorgers en professionele krachten bleken dan weer aanpassingsproblemen te hebben. Veel Nederlanders keren na jarenlang verblijf in het buitenland terug naar Nederland of naar Europa wanneer ze in verre buitenlanden verbleven. Dat doen veel Nederlanders met Marokkaanse en Turkse achtergrond ook. Zij gaan terug naar Marokko en Turkije.

DanielleDefoe
DanielleDefoe27 okt. 2018 - 16:48

M 27 oktober 2018 at 12:34 Het invliegen van tantes en nichtjes als huispersoneel lijkt mij een probaat middel voor uitbuiting. Terug naar het land van herkomst is wanneer mogelijk te prefereren. Kunnen de tantes ook gewoon thuis blijven.