Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Apenpokken nu ook in Nederland opgedoken

RIVM verwacht snel meer gevallen van mysterieuze ziekte
Joop

Ouderbijdrage in de Jeugdzorg is evenwichtig

  •  
14-01-2015
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
En wie het echt niet kan missen, hoeft niet te betalen
PvdA antwoordt op kritische vragen van psychiaters over Jeugdzorg en Jeugd- GGZ.
Geachte Robert Vermeiren en Ariane de Ranitz,
Bedankt voor jullie brief aan Diederik Samsom, ik zal proberen namens de PvdA helderheid te bieden over de ouderbijdrage.
Nieuwe Jeugdwet Vanaf 1 januari zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Deze veranderingen zijn complex maar noodzakelijk. Veel te lang is er niets gedaan aan de versnippering in de jeugdzorg, Gelukkig heeft dit kabinet de moed om samen met gemeenten en jeugdhulp-instellingen de jeugdzorg te gaan verbeteren. Kinderen die zorg nodig hebben moeten eerder, minder versnipperd, en minder ingewikkeld de zorg krijgen die bij ze past. Niet meer gemiddeld veertien hulpverleners per gezin die langs elkaar heen werken en stapels formulieren, maar maatwerk en zorg dichtbij. Want gezinnen verschillen en willen passende zorg voor hun situatie. In de Tweede Kamer was brede steun voor de nieuwe Jeugdwet, maar nu moet het ook echt in de gezinnen gebeuren. Dat doen we met elkaar, de lokale politiek en jullie vanuit de instellingen. Meebetalen aan levensonderhoud in de instelling Alle ouders hebben een wettelijke onderhoudsplicht voor hun kind. Als een kind niet thuis woont of een deel van een dag elders verblijft, maken ouders (flink) minder kosten voor levensonderhoud als eten en drinken. De kosten voor het kind zijn dus lager, terwijl de ouders wel in aanmerking komen voor kinderbijslag. Daarom wordt aan deze ouders gevraagd mee te betalen aan het levensonderhoud van hun kinderen in de instelling. Dit is niets nieuws, het geldt al jaren voor ongeveer 35.000 kinderen in de jeugdzorg en gaat nu ook voor de naar schatting 5.000 kinderen in de jeugd GGZ gelden.
De bijdrage die ouders betalen is afhankelijk van de leeftijd en of het kind alleen overdag of ook ’s nachts verblijft in de instelling. Het bedraagt tussen de € 37,47 en € 131,12 per maand, afhankelijk van de persoonlijke situatie van het kind, maar niet inkomensafhankelijk omdat de kinderbijslag dat ook niet is. De bijdrage verschilt niet per instelling en geldt inderdaad tot 18 jaar, omdat dan ook de kinderbijslag ophoudt. Bij het vaststellen van deze bedragen is er rekening mee gehouden dat ouders ook nog andere kosten voor hun kind maken, zoals bezoekkosten en schoolgeld.
Wie het echt niet kan, hoeft niet te betalen Sommige ouders hoeven door hun persoonlijke situatie niet te voldoen aan de ouderbijdrage. Als kinderen nu al gebruik maken van de Jeugd GGZ, dan hoeven de ouders komend jaar volgens het overgangsrecht geen ouderbijdrage te betalen. Daarnaast zijn er ouders die het echt niet kunnen betalen, die het dan ook niet hoeven te betalen. Daarvoor is een aantal specifieke uitzonderingsgevallen zoals in een noodsituatie (crisisDBC), ouders waarbij gezag is beëindigd, of bepaalde bijstandsgerechtigden. In hele specifieke gevallen kunnen ouders ook aanspraak maken op dubbele kinderbijslag als extra tegemoetkoming.
Nog geen signalen Alle ouders in Nederland dragen bij aan de kosten van levensonderhoud van hun kinderen. Of hun kinderen nu thuis wonen of helaas in een instelling moeten verblijven, dat is niet onredelijk. Daarom is er ook een kinderbijslag, om alle ouders tegemoet te komen in deze kosten. Ik heb gelukkig nog geen signalen gekregen van ouders die in de knel zijn gekomen. Mochten deze ouders er wel zijn, dan kan het CAK (die de bijdrage int) de hardheidsclausule toepassen en afzien van de ouderbijdrage. Als ouders desondanks problemen ervaren wil ik graag meedenken in hun persoonlijke situatie. Zo zorgen we er met elkaar voor dat álle kinderen in Nederland veilig en zo gezond mogelijk kunnen opgroeien.
Met vriendelijke groet,
Loes Ypma
Tweede Kamerlid PvdA en woordvoerder jeugdzorg en onderwijs

Meer over:

politiek, opinie

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (14)

johanw2
johanw214 jan. 2015 - 11:33

Dus eerst worden je kinderen van je afgenomen en gedwongen in een instelling of "gast"gezin geplaatst, en dan moet je daar zelf nog voor betalen ook. Een beetje hetzelfde principe als de veroordeelde waarvan de familie de rekening van de kogel krijgt.

RobertRVermeiren
RobertRVermeiren14 jan. 2015 - 11:33

Geachte mevr. Ypma, Beste Loes, Dank voor dit erg snelle antwoord. Ons opinie met vragen aan de PvdA fractie is minder dan 48 uur geleden geplaatst. Daar we beiden al jaren intensief met de jeugdwet bezig zijn, kennen we de achtergrond ervan goed. We ondersteunen de intentie om zorg minder versnipperd te leveren. Daar zien we grote voordelen in. Helaas lezen we in deze mail niet het antwoord op de 7 vragen die door ons zijn gesteld. Graag ontvangen we die alsnog. Het bevreemdt ons verder dat u zich op uw eigen webpagina tot recent expliciet tegen de ouderbijdrage keerde. We hopen dat u ons kunt uitleggen waarom u op korte tijd tot een geheel ander inzicht gekomen bent. Alvast dank bij voorbaat voor uw antwoord op onze 7 vragen, Robert Vermeiren en Ariane de Ranitz

lembeck
lembeck14 jan. 2015 - 11:33

PvdA natuurlijk. Die moet het wel goedvinden. Alleen vergeten mevrouw Ypma en de andere positieve PvdAers dat in veel gemeenten er simpelweg geen geld beschikbaar is en dan een ambtenaar dan toch even anders kan beslissen.

BertF2
BertF214 jan. 2015 - 11:33

Het betoog van mevrouw Ypma is kenmerkend voor de neoliberale koers die de Partij van de Arbeid de afgelopen decennia is gaan varen. De eigen bijdrage van de ouders voor de opvang van het kind past, zo betoogt Ypma, naadloos binnen de zorgplicht van de ouder. Ze laat buiten beschouwing dat het werken voor een groot deel van de vrouwen bittere noodzaak is, hetzij om te voorzien in het onderhoud van zichzelf en haar kinderen, hetzij om het ontoereikende inkomen van haar partner aan te vullen. Ook laat ze buiten beschouwing dat de overheid jarenlang een actief stimuleringsbeleid heeft gevoerd om vrouwen 'aan het werk te krijgen'. Beide, de noodzaak om het gezinsinkomen te verwerven of aan te vullen en de deelname aan de arbeidzame samenleving, zijn het gevolg van een beleid dat is gericht op de verlaging van de loonkosten. Toen Bolkestein in de jaren 90 zag dat de arbeidsparticipatie van vrouwen niet goed van de grond kwam, beloofde hij gratis kinderopvang in scholen die het grootste deel van de dag toch leeg staan, uitgevoerd door vrouwen die in de bijstand zaten en die best een tegenprestatie konden leveren. Een liberale visie zonder weerga. Maar de uitwerking viel bar tegen want de kosten waren veel hoger dan zelfs gedroomd. In plaats van te erkennen dat het kabinet nu domweg gaat bezuinigen op de kinderopvang, betoogt mevrouw Ypma dat de ouderbijdrage ook voor de armsten volstrekt redelijk is, want het gaat toch om de eigen kinderen! En zo komt alles op z'n pootjes terecht, in de klem, de valkuil of de mest, dat doet er niet toe. De Partij van de Arbeid heeft door haar ontwikkeling tot middenpartij elk besef van armoede verloren, en daarmee haar bestaansrecht.

Blisss
Blisss14 jan. 2015 - 11:33

Loes, waarom moet een kind met psychische problemen bij opname wel een eigen bijdrage leveren en een kind met fysieke ongemakken en terecht komt in een ziekenhuis, niet? Rare jongens die pvda-ers, zou obelix zeggen. Mocht inderdaad zo'n kind ver weg van de ouders opgenomen worden, wie betaald dan de vervoerskosten voor de ouders? M.i. komt dat bedrag boven op de eigen bijdrage. Toch? Of maakt de pvda ook hier verschil tussen draagkrachtige en arme ouders? De draagkrachtige ouders kunnen met hun SUV wel naar hun kind, mocht opname nodig zijn. Ouders die niks te makken hebben op financieel gebied kunnen het bekijken hoe ze met belabberd openbaar vervoer op plek van bestemming komen, en hun portemonnee leeg geroofd (openbaar vervoer is echt niet goedkoop) wordt om hun kind te komen bezoeken bij opname.

truus37
truus3714 jan. 2015 - 11:33

Ja, mensen met kinderen met een stoornis worden schatrijk in Nederland mijnheer Willemsen. (cynisme-modus uit). Het is toch godsgeklaagd dat je als ouder van een kind wiens beperking toevallig in zijn hoofd zit zo gestraft wordt?? Waarom kinderen die in een ziekenhuis liggen niet?? Die ouders hebben ook veeel minder kosten...

Sternenstaub
Sternenstaub14 jan. 2015 - 11:33

PvdA: “Nederland sterker en socialer”? Nee, sterke verhalen en sociale stoornissen. We bedanken voor de foute antwoorden van mevrouw de regent, en we stemmen nooit meer PvdA of een andere als een baksteen door de mand gevallen volksverlakkerspartij. In 2015 zal het kwaadaardige wanbeleid zijn giftige vruchten gaan afwerpen. De "participatiemaatschappij" is een aanslag op de samenleving.

pietdeg2
pietdeg214 jan. 2015 - 11:33

"Alle ouders hebben een wettelijke onderhoudsplicht voor hun kind. Als een kind niet thuis woont of een deel van een dag elders verblijft, maken ouders (flink) minder kosten voor levensonderhoud als eten en drinken. De kosten voor het kind zijn dus lager, terwijl de ouders wel in aanmerking komen voor kinderbijslag." Het is inderdaad pervers om ouders dan ineens vrij te stellen van hun onderhoudsplicht. Maar het wezenlijke probleem zit hem toch echt bij de kinderbijslag en andere kindgebonden regelingen: dat is waar je die onderhoudsplicht ondermijnt. Dat ouders vervolgens zo gehospitaliseerd raken dat ze menen dat de verantwoordelijkheid voor het hun nageslacht in eerste instantie bij een ander ligt (die toch echt geen enkele inspraak heeft gehad bij de vraag of het wel wenselijk is dat zij hun genen reproduceren), daar kun je gewoon op wachten. Neem mensen hun verantwoordelijkheid uit handen en binnen de kortste keren voelen ze zich daar ook op geen enkele manier meer voor verantwoordelijk. En dat is exact wat je doet door kinderbijslag, vergoeding voor kinderopvang en dergelijke te verstrekken. Zo creëer je vanzelf een omgekeerde wereld. Je moet dat toch echt omdraaien: wie zich voortplant is verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan en draait ook op voor de volledige kosten, dat hangt nu eenmaal samen met die keuzevrijheid. Pas als zich onvoorziene omstandigheden voordoen is er een taak voor de samenleving om de gevolgen daarvan op te vangen, omdat je redelijkerwijs niet kunt verwachten dat ouders die kunnen dragen. Maar dan moet je dus niet beginnen met het overnemen van voorziene kosten door kinderbijslag te verstrekken, opvang te subsidiëren en dergelijke. Dan speel je voor sinterklaas en is de zak leeg als iemand daar een keer terecht een beroep op moet doen.

truus37
truus3714 jan. 2015 - 11:33

Zo grappig: als het gaat om ouders van kinderen met een geestelijke ziekte is het "hun eigen schuld" en moeten ze maar bloeden voor het feit dat ze zich voortgeplant hebben (alsof ik dat van te voren wist....). Maar de ouders van kinderen die een lichamelijke ziekte hebben, al dan niet erfelijk, wiens kind in het ziekenhuis ligt, die hoeven geen eigen bijdrage te betalen. Ik kan er ook voor kiezen mijn kind niet op te laten nemen. Kost het me niks. En....de maatschappij uiteindelijk des te meer, maar da s niet mijn probleem....

Zonne2
Zonne214 jan. 2015 - 11:33

Ik sluit me aan bij wat Bierman zegt. Ik heb één zoon die autistisch is, momenteel tegen een psychose aan en twee kinderen die (overigens net als ikzelf) een erfelijke bindweefselaandoening hebben. Als mijn andere twee kinderen worden opgenomen in een ziekenhuis wegens die aandoening, dan hoef ik geen eigen bijdrage te betalen en meestal is dat in een ziekenhuis dat dichtbij is en waar ik vrij snel en makkelijk zonder al te veel extra kosten bij ze kan zijn of met de artsen kan spreken. Voor mijn autistische zoon echter is specialistische GGZ zorg nodig en dan moet ik ineens een ouderbijdrage betalen die zelfs het bedrag dat ik aan kinderbijslag krijg ver overstijgt, maar daar bovenop krijg ik te maken met heel veel extra reiskosten, omdat zijn "ziekenhuis" niet in de buurt ligt, omdat de specialistische GGZ zorg die hij nodig heeft niet naast de deur is. Ook moet ik vaker vrij nemen van mijn werk (ik ben ZZP'er dus krijg dan niet doorbetaald!!) om overdag voor gesprekken en overleg aanwezig te zijn, of voor gezinsbegeleiding voor als hij straks wel weer thuis kan worden opgevangen. Ik ben alleenstaande ouder met een handicap (rolstoelgebonden) kan dus niet meer uren werken dan ik doe en verdien daar een inkomen rond bijstand mee. Hoe kan ik dit betalen en hoe is te verantwoorden dat je voor een kind met psychische problemen wel een (hoge) ouderbijdrage moet betalen en voor de andere kinderen als zij zijn opgenomen in het ziekenhuis, helemaal niets? Je kiest weliswaar voor het krijgen van kinderen, maar je kiest niet voor zieke kinderen of kinderen met een psychiatrische aandoening! Uiteraard hoop je als je kinderen krijgt dat het ze goed gaat, dat ze zich goed ontwikkelen tot volwassenen met een rijk en volwaardig bestaan, maar helaas heb je het soms niet voor het uitkiezen. En voor de zuurpruimen die aankomen met de opmerking dat als je zelf iets mankeert je maar niet aan kinderen moet beginnen: de kans dat mijn kinderen iets zouden mankeren was maar 1% groter dan bij gezonde mensen en toen ik voor kinderen koos wist ik niet dat ik een erfelijke aandoening had!

Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods14 jan. 2015 - 11:33

Eigen bijdragen hebben helemaal niets te maken met versnippering van zorg. Doen daar dus ook helemaal niets aan. Nu zou € 37,47 per maand voor een 24-uurs intramuraal verblijvend kind geen idioot bedrag zijn, maar ik vraag me af hoe of er zo gerekend wordt. Er zijn ook hele andere rekensommen mogelijk met de bedragen die mw. Ypma noemt. Dat wil niet zeggen dat het allemaal koek en ei is in de Jeugd-GGZ en we allemaal rustig kunnen gaan slapen, want de kosten ervan zijn inderdaad wel heel erg snel gestegen de afgelopen jaren. Maar tegelijkertijd zijn de jeugdcriminaliteitscijfers ook gestegen, dus er is ook meer vraag naar. Dat gezegd hebbende, dient er eerst gekeken te worden naar hoe effectief die zorg nu eigenlijk is. Dat ontbreekt echter in de kabinetsplannen: een behoorlijke kosteneffectiviteitsanalyse. Conclusie: weer geen beste beurt van dit kabinet. Dat als de gepretendeerde heelmeester van Nederland maar één instrument lijkt te beheersen: het financiële mes.

theoschut
theoschut14 jan. 2015 - 11:33

Een vraag: Loes Ypma noemt andere bedragen als ouderbijdrage dan in de factsheet ouderbijdragen staat. De ondergrens is in de factsheet €74,93. Loes Ypma heeft het over € 37,47. Wie weet hoe dit zit?

Zonne2
Zonne214 jan. 2015 - 11:33

[cynische modus aan:] Ik heb vanwege die eigen bijdrage mijn zoon laten weten dat hij maar 'even' moet stoppen met het ontwikkelen van een psychose, omdat ik dat niet kan betalen, daar "moet hij dan maar 'even' mee wachten tot hij 18 is (gelukkig duurt dat nog maar 3 weken) [cynische modus uit]

1 Reactie
lembeck
lembeck14 jan. 2015 - 11:33

Kan me indenken dat je van zoiets inderdaad cynisch kunt worden. Ik heb een vriendin met een dochter met licht autisme, PDD-Nos, ADHD en HSP. Plus een meer dan gemiddelde begaafdheid. Ze vliegt door alle lesstof heen als een heet mes door de boter. Er was ooit een PGB voor haar aangevraagd, omdat de ouders het soms erg zwaar kregen. Zulke kinderen zijn een aanwinst, maar een met een dikke handleiding...