Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Ot & Sien: de tijd van boter, kaas, eieren en vlees

  •  
10-10-2012
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
100 keer bekeken
  •  
BNNVARA fallback image
Unilever-topvrouw Louise Fresco verklaarde de plofkip heilig en schaadt daarmee de biologische sector
Met haar pleidooi voor intensivering van de landbouw en tegen de biologische houderij toont Louise Fresco zich in haar boek ‘Hamburgers in het paradijs’ niet de vooruitgangsoptimist die ze graag wil zijn. Ze vindt dat een mens moet leren van z’n fouten, maar verdedigt tegelijkertijd tradities uit de tijd van Ot & Sien als noodzakelijk en voor uitbreiding vatbaar.
Wie pleit voor plofkippen en megastallen, probeert een achterhaalde manier van voedselproductie op te schalen via moderne techniek. Dat is geen vooruitgangsoptimisme, maar het blijven hangen in de traditie van Ot & Sien. Het ‘met melk meer mans’-denken en de emoties die horen bij de vermeende onvermijdelijkheid van dieren eten.
De schijntegenstelling die Fresco zoekt tussen biologische kippen en plofkippen is nauwelijks relevant wanneer we inzetten op een wereld die gevoed wordt met plantaardige eiwitten. Haar eigen stelling dat de wereld voldoende landbouwareaal zou kunnen bieden om veertig tot vijftig miljard monden te voeden, geeft tevens de overbodigheid en  de ongewenstheid van megastallen met plofkippen aan.
In een wereld waarin bijna de helft van de graanoogst wordt opgeslokt door de veehouderij en het verbouwen van veevoer via verdringing zorgt voor het platbranden van regenwouden, is geen ruimte voor megastallen en plofkippen. Er zijn nu al vleesvervangers die qua smaak en structuur net zo smakelijk of smakelijker zijn dan het origineel. Het wordt een achterhaald idee om menselijke voeding te afhankelijk te maken van de primitieve methode om plantaardige eiwitten eerst langs het maag-darmkanaal van een dier te geleiden, daarvan negentig procent te laten omzetten in lichaamswarmte en mest van dat dier en slechts tien procent tot eiwitten. Eiwitten  waarvan we lang dachten dat die nuttig waren voor de mens, maar die wetenschappers meer en meer afraden.
Wageningse ondernemers hebben een machine ontwikkeld waarmee één kilo sojaconcentraat kan worden omgezet in drie kilo kipidentieke vleesvervanger. Met een machine die in een doorsnee huiskamer past, kunnen ze jaarlijks één miljoen kilo van dit product produceren. Voor eenzelfde hoeveelheid plofkippenvlees is een veelvoud aan veevoer en water noodzakelijk en een staloppervlak zo groot als een voetbalveld met honderdduizend plofkippen, elke zes weken opnieuw.
Als we meer monden te voeden hebben, laten dat dan niet de monden zijn van dieren in de bio-industrie die na een kort en ellendig leven sterven voor onze lekkere trek, maar de monden van de mensen die nu honger lijden. Moderne  techniek kan het dier bevrijden uit de voedselketen. Louise Fresco verwijst terecht  naar een bericht in The Times uit 1894 dat voorspelde dat in 1950 de straten van Londen onder drie meter paardenmest zouden liggen. Toen kon nog niemand bedenken dat er een heel andere oplossing voorhanden was, namelijk de auto (met z’n eigen problemen). Hetzelfde deed zich voor in de Verenigde Staten waar binnen een eeuw vijfentwintig miljoen trekpaarden vervangen werden door aanzienlijk efficiëntere tractoren.
Als we werkelijk willen leren van onze fouten in het verleden, zou Nederland tijdens een handelsmissie  de Chinese premier Wen Jibao nooit moeten willen inspireren om alle Chinese schoolkinderen dagelijks  verplicht een halve liter melk te laten drinken. Wij zijn gelukkig zelf  lang verlost van de dwaasheid die verplichte schoolmelk heet, maar recent werd de Nederlandse proefboerderij Siddair in Henan opgezet waardoor het aantal Chinese melkkoeien groeide van twintigduizend naar driehonderdduizend in de laatste tien jaar. We exporteren levende en dode varkens naar China, subsidiëren de bouw van megastallen in het voormalig oostblok, kortom we doen er alles aan om onze fouten uit te vergroten in exportlanden.
Wanneer we mensen in ontwikkelingslanden de kans bieden zelfredzaam te worden, de opbrengst van hun akkers te vergroten en duidelijk maken dat vlees het minst aantrekkelijke statussymbool is dat er bestaat, kan dat zeer ten goede komen aan mens, dier, natuur en milieu binnen de grenzen van wat onze planeet aankan.
Het argument dat veel landbouwgrond voor niet meer geschikt zou zijn dan de productie van gras – en mensen eten nu eenmaal geen gras-  zal binnenkort ook achterhaald kunnen zijn via het Grassa project  waarin de eiwitten, de vezels  en het sap van gras gescheiden worden en geschikt gemaakt voor menselijke consumptie.
Plantaardige eiwitten kunnen de wereld voeden op een duurzame wijze , zonder dat er sprake is van roofbouw en dierenleed. En zonder dat iemand daar minder lekker door hoeft te eten dan nu het geval is. Einstein gaf al aan dat niets de leefbaarheid van onze planeet zo zou kunnen bevorderen als een plantaardig menu voor mensen.
Als Louise Fresco zegt dat het niet uitmaakt dat de bijen sterven en dat plofkip de wereld kan voeden kan dat best provocatief bedoeld zijn, maar ze zal zich moeten realiseren dat ze als opinieleider mensen op het verkeerde been zet, de biologische sector ten onrechte beschadigt en de vlees- en zuivellobby in de kaart speelt . Dat is jammer, onnodig en contraproductief.
Het vooruitgangsoptimisme zou opkomende economieën moeten behoeden voor onze fouten uit het verleden. De plofkip is één zo’n kapitale fout, de megastal een andere. Fresco zegt dat we de wereld kunnen voeden, tenzij er een gigantische epidemie uitbreekt.
Intensieve veehouderij vormt één van de grootste risico’s op zo’n pandemie. De beste manier om Vogelpest, MKZ, MRSA, BSE, ESBL, varkensgriep en alle andere volksgezondheidsgevaren die samenhangen met de bio-industrie  een halt toe te roepen is omschakelen naar beter plantaardig voedsel. En sterke inkrimping van de veehouderij. Het zou Louise Fresco aan moeten spreken, het kan de wereld zoveel mooier en duurzamer maken en de honger succesvol bestrijden.

Meer over:

opinie, groen
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (31)

ColorHugo949
ColorHugo94910 okt. 2012 - 17:56

Prima pelidooi van Marianne Thieme. Er is in Nederland een lobby en onderzoek voor duurzaam boeren en er blijft een lobby voor megastallen en bioimdustrie.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194710 okt. 2012 - 17:56

Thieme ziet vlees als een statussymbool en de mensen in de derde wereld moet duidelijk gemaakt worden dat ze het kunnen missen. "Wanneer we mensen in ontwikkelingslanden de kans bieden zelfredzaam te worden, de opbrengst van hun akkers te vergroten en duidelijk maken dat vlees het minst aantrekkelijke statussymbool is dat er bestaat, kan dat zeer ten goede komen aan mens, dier, natuur en milieu binnen de grenzen van wat onze planeet aankan." De FAO denkt daar heel anders over. "In arme gebieden zijn dieren essentieel voor de voedselvoorziening. In rijke stedelijke omgevingen zal de vraag naar vlees in de komende jaren sterk stijgen. Zowel milieutechnisch als economisch is aan hun vraag onmogelijk te voldoen met dierlijke producten vanuit extensieve landbouw. De FAO stelt dat de vraag in de komende vier decennia met 73% zal stijgen. De zuivelconsumptie zal met 58% toenemen. De stijgingen zijn het gevolg van een groeiende bevolking en stijgende welvaart. De FAO ziet de vraagstijging als een slechts gedeeltelijk beïnvloedbare factor en roept daarom op te verduurzaming van de intensieve veehouderij en duurzame verwerking van de producten die daaruit voortkomen." (bron: Foodlog) (http://www.fao.org/docrep/014/i2373e/i2373e.pdf) De culturele, politiek correcte elite van Nederland is (part-time) vegetariër geworden en consumeert biologisch. Toch is de vleesconsumptie in Nederland de laatste vijftien jaar met slechts 2.5 % afgenomen. Wereldwijd gaat de consumptie met tientallen procenten omhoog. Wat wil mw. Thieme ze in Azie, Afrika en Zuid-Amerika nu duidelijk maken?

grasbaal
grasbaal10 okt. 2012 - 17:56

Ik vind dit meer een goedkope reclamespot voor het bedrijf van haar echtgenoot. Politici moeten waken voor commerciële belangenverstrengeling.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen10 okt. 2012 - 17:56

[Ze vindt dat een mens moet leren van z’n fouten, maar verdedigt tegelijkertijd tradities uit de tijd van Ot & Sien als noodzakelijk en voor uitbreiding vatbaar.] Misschien behoorden die tradities uit de tijd van Ot & Sien niet tot de fouten waarvan geleerd moet worden?

Michiel Online
Michiel Online10 okt. 2012 - 17:56

Een tijd geleden was er aan artikel op Joop waar werd gezegd dat gezond eten niet meer betaalbaar is. Volgens mij is dat aan het veranderen.

Bertus Buizer
Bertus Buizer10 okt. 2012 - 17:56

Ik vind de titel van het boek van mevrouw Louise Fresco afschuwelijk en welhaast blasfemisch. Het woord paradijs - althans de bijbelse betekenis daarvan - lijkt mij afgaande op de inhoud van de recente oraties van mevrouw Fresco moeilijk te verenigen met die van haar boek. Een sterke bevolkingstoename betekent ook meer handen voor de landbouw. Als wij de landbouw kleinschaliger maken en een aantrekkelijke way-of-live, dan wordt misschien ook aan de sterke vervreemding van de voedselproductie eindelijk eens een halt toegeroepen, en aan de kaalslag van de biodiversiteit, het schaarser wordende schoon zoet water, de uitputting van fosfaat en andere grondstoffen. Mevrouw Fresco denkt volgens mij te lichtvaardig over de enorme erosie van vruchtbare landbouwgrond door de moderne landbouw. Laten we de aarde vooral weer echt vruchtbaar maken en de biodiversiteit in alle toonaarden sparen. Dan redden die 9 miljard mensen zich straks wel. Wij hoeven echt niet voor hen te denken. En hopelijk heeft Nederland dan op een waardige manier geschiedenis geschreven. Daarmee hebben we goede ervaring! Nederland stond heel lang zeer goed aangeschreven. In Afrika werden wij wel (waarderend) 'les Juifs de l'Europe' genoemd, oftewel 'De Joden van Europa', met hun inventiviteit, hun drooggelegde polders en hun handel en kritische geest. Dat laatste moeten we nu misschien wat meer op onszelf toepassen! In het kader van de wereldvoedseldag op 16 oktober jl. heb ik geschreven, dat ik wel ideeën heb over hoe de landbouwgrond overal weer levend en gezond te maken. Maar het leger van mensen, dat daarover goede ideeën heeft, groeit gelukkig met de dag. Daarom is het nu hoog tijd om de spade in de grond te steken.

Bertus Buizer
Bertus Buizer10 okt. 2012 - 17:56

Vermeldenswaard is misschien ook nog, dat het gewas cassave (maniok), waarop mevrouw Louise Fresco destijds gepromoveerd is, tapioca oplevert dat o.a. in Nederland veel wordt gebruikt als goedkoop energierijk varkensvoer. Cassave wordt in Afrika, waar ik 7 jaar werkte, ook wel het gewas van de armen genoemd. Het gewas doet het goed op wat armere en droogtegevoelige grond en wordt veelal aan het einde van de rotatie geteeld als de vruchtbaarheid van de grond zeg maar op het laagste niveau is. Het gewas blijft daar dan een paar jaar, zodat het met zijn diepe wortels de nutriënten uit de diepere grondlagen kan benutten (!). De mensen steken ook regelmatig (nadat ze wat maniokwortels geoogst hebben) stekken van hetzelfde gewas in de grond. Die groeien dan weer uit tot een plant. Voor de bevolking is de maniokwortel nog steeds een belangrijke bron van energie. In Kameroen gebruiken ze de tapioca (zetmeelvlokken) ook als tussendoortje, soms met wat suiker of wat citroen. De beter gestelden eten het dan ook wel regelmatig samen met wat pinda's. Een belangrijk gewas dus voor de afrikaanse bevolking. Maar hoe krijg je de bodemvruchtbaarheid na dit gewas weer op peil? Het gewas kan de grond immers behoorlijk leeg trekken? Onze massale invoer van tapioca via de Rotterdamse haven is daar dus mede debet aan. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat mevrouw Fresco er destijds toe heeft gebracht om op dit gewas te promoveren.

varkensboer
varkensboer10 okt. 2012 - 17:56

Er wordt al jaren geen tapioca meer in veevoer verwerkt... Groetjes, Varkensboer.

Bertus Buizer
Bertus Buizer10 okt. 2012 - 17:56

Volgens LEI-WUR bedroeg in 2005 de import van tapioca in Nederland nog 560.000 ton bestemd als varkensvoer en voor een relatief klein deel ook als vleeskuikenvoer. Ook in 2010 en 2011 was Tapioca nog steeds een belangrijke grondstof voor mengvoer voor vleesvarkens en vleeskuikens. De Europese Unie volgens was UNCTAD lange tijd de belangrijkste bestemming voor de wereldwijde export van cassave, hoofdzakelijk in korrelvorm voor diervoeding. Sinds 2009 hebben overschotten aan voedergranen bijgedragen aan de daling van de invoer van tapioca. Maar dat kan in principe zo maar weer veranderen.

varkensboer
varkensboer10 okt. 2012 - 17:56

Hier iets meer recente cijfers. http://www.pdv.nl/lmbinaries/veevoedergrondstoffen_2009-2010.pdf De hoeveelheid verwerkte tapioca (maniok) is te verwaarlozen vergelegen met de hoeveelheden overige zetmeelprodukten. U vertelt een eenzijdig en achterhaald verhaal.

Bertus Buizer
Bertus Buizer10 okt. 2012 - 17:56

Beste Bert de Jong, Over eenzijdig gesproken: Sinds 1950 zijn miljoenen hectares landbouwgrond in - armere - zuidelijke landen door import van tapioca als goedkope energierijke grondstof voor de kleinveeteelt (met name varkenshouderij) via Rotterdam eenzijdig verder uitgeput. Een aantal keren het totale areaal landbouwgrond in Nederland dus. En u noemt het verhaal achterhaald. Dat snap ik niet. Tapioca heeft verder als voordeel - en dat is heel actueel! - dat het weinig van het mineraal fosfor bevat. Erg gunstig dus ook in het kader van het stringenter geworden mestbeleid. Dat er sinds 2009 beduidend minder tapioca is ingevoerd had met name te maken met de de overschotten aan voergranen, een prijzenkwestie. Nu de graanprijzen weer structureel lijken te stijgen. Ik heb daarom een vraag aan u: Denkt u dat ook de hoeveelheid tapioca die tegenwoordig nog jaarlijks - in 2011 was dat 15.000 ton - in het Nederlandse krachtvoer wordt verwerkt, verder en blijvend zal afnemen? Wat verwacht u?

varkensboer
varkensboer10 okt. 2012 - 17:56

U komt zelf met cijfers van 2005. En u begint nu zelfs over de situatie na 1950. Het graan is al een aantal jaren duur i.v.m. steeds minder wordende overschotten wereldwijd. Voorheen was europees graan kunstmatig duur i.v.m. het Europese heffingen, subsidie, restitutie en interventie systeem. Het europese landbouwbeleid is echter flink hervormd de afgelopen decennia. Dus de huidige situatie is geenszins vergelijkbaar met die van begin deze eeuw en eind vorige eeuw. Tapioca heeft wel een laag gehalte fosfor, echter de verteerbaarheid van het fosfor in tapioca is slecht. Dit veroorzaakt juist meer uitscheiding van fosfaat via de mest Dus ongunstig t.a.v. het mestbeleid. Dus helemaal niet actueel. Een moderne effieciente veehouderij is in het belang van mens, dier en milieu!

varkensboer
varkensboer10 okt. 2012 - 17:56

De agrarische sector en de foodsector zijn met een aandeel van 60% in het handelsoverschot samen van enorm belang voor Nederland. Herstel van de economie is voor een groot deel afhankelijk van export; met een exportwaarde van € 73 miljard (+8%) liet de agrarifood vorig jaar overduidelijk haar meerwaarde zien.

Bertus Buizer
Bertus Buizer10 okt. 2012 - 17:56

Beste Bert de Jong, Dank voor uw info wat betreft de verteerbaarheid. Die was mij niet bekend. Over de verteerbaarheid van P uit Tapioca heb ik inmiddels wel iets interessants gelezen in een recent rapport van WUR (januari 2012) via de volgende link: http://edepot.wur.nl/201513 Zie pag 17 laatste deel 1e alinea. Maar ik neem aan, dat dat u bekend is. De essentie van mijn opiniestuk is overigens de wereldvoedselvoorziening en de weg daarnaar toe. Tot nu toe is die nog niet gelukt, want er lijden nog steeds een kleine 900.000 mensen honger. Groet, Bertus

varkensboer
varkensboer10 okt. 2012 - 17:56

De Nederlandse veevoeder industrie is nr 1 in de wereld: 1) Logistiek hebben we een enorm voordeel omdat we dichtbij de zeehavens in Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen zitten. 2) We hebben de beschikking over een enorm potentieel van restprodukten uit de voedingsindustrie en uit de produktie van bio-ethanol/bio-diesel die juist geconcentreerd is rondom deze zeehavens. Onze veevoerindustrie verwerkt deze vervolgens tot waardevol diervoer. Ongeveer 50% van het diervoer bestaat heden ten dage uit restprodukten. De verwaarding en benutting van restprodukten gaat enorme kansen opleveren gezien het feit dat de beschikbaarheid van grondstoffen minder wordt. 3. Nederland staat voorop wat betreft kennis van diervoer. We weten enorm veel over hoe onze dieren het voer het best kunnen benutten. Juist deze benutting van grondstoffen en nutrienten gaat nog waardevoller worden gezien het opkomende voedselvraagstuk.

JoopSchouten
JoopSchouten10 okt. 2012 - 17:56

Joris Driepinter zou zich omdraaien in zijn grafje als hij dit sterk inhoudelijk stuk zou lezen. Tnx Marianne. Laat de veelvraten maar ploffen.

1 Reactie
bruces
bruces10 okt. 2012 - 17:56

Dan moet Joris maar aan de maiskolf gaan knabbelen.

Thom Holterman
Thom Holterman10 okt. 2012 - 17:56

Verkeerde been? Begrijp ik Marianne Thieme goed, dan worden volgens haar mensen op het verkeerde been gezet door een auteur als Louise Fresco. Gelet op wat zij daarbij naar voren brengt, lijkt mij haar veronderstelling niet ongegrond. Een interessante vraag is daarbij welk belang Fresco meent te moeten dienen. Die van de drijvers van de ‘CDA-maffia’ ten behoeve van megastallen bijvoorbeeld? Je zou, bij het verschijnen van zulke teksten, ook kunnen denken dat het slecht gaat met de ecologische beweging in het algemeen. Dat lijkt moeilijk denkbaar, in ieder geval moeilijk uit te leggen, want de constante afbraak die het ecologische milieu op wereldschaal ondergaat, wordt hoe langer hoe verontrustender. Onlangs publiceerde juist daarover de Franse econoom Aurélien Bernier een boek onder de titel ‘Comment la mondialisation a tué l’écologie’ (Hoe de mondialisering de ecologie om zeep heeft gebracht). Het komt neer op een politieke analyse, waarbij de rol naar winst zoekende multinationals moet worden onderzocht. Het boek wordt in het Franse dagblad Le Monde besproken, welke bespreking ik grotendeels vertaalde; zie: http://libertaireorde.wordpress.com/2012/09/10/de-ecologie-op-dood-spoor/

1 Reactie
FransAkkermans1947
FransAkkermans194710 okt. 2012 - 17:56

"Een interessante vraag is daarbij welk belang Fresco meent te moeten dienen. Die van de drijvers van de ‘CDA-maffia’ ten behoeve van megastallen bijvoorbeeld?" Erg goedkoop. Mag ik u enkele huisregels van Joop.nl nog eens voorhouden? -beschuldigingen bevatten zonder bewijzen -reclame maken voor blogs, websites of producten

[verwijderd]
[verwijderd]10 okt. 2012 - 17:56

Louise Fresco is toch die plofkip, die Han van der Horst voorstelde als toekomstig premier van Nederland! Waarschijnlijk heeft Han zich laten intimideren door haar cv, maar daar kwamen de woorden plofkip en hamburger niet in voor. Er gaan duisenden hectaren van het Amazonewoud verloren ten behoeve van weidelandschap voor hamburger-koeien en nog eens duizenden hectaren aan de verbouw van granen en soja voor het voederen van die koeien. En waarom? Om de Hamburger-ondernemers grote winsten te laten maken over de hele wereld met ongezond voedsel. Onbegrijpelijk dat Louise met zo'n cv zich daar geen rekenschap van geeft.

1 Reactie
FransAkkermans1947
FransAkkermans194710 okt. 2012 - 17:56

U heeft het over 'duizenden' hectaren'. Ik denk dat u geen goede voorstelling heeft van een areaal van enkele duizenden hectaren. Misschien dat dit helpt: Nederland verbouwt op 230 000 hectare snijmais als veevoer. Op 150 000 hectaren groeien aardappelen. De appelbomen nemen 8000 hectaren in beslag. De Haarlemmermeer is ca 17000 ha groot.

lembeck
lembeck10 okt. 2012 - 17:56

Quote van meneer De Geus: Thieme is een vegetarische sektarist en dus tegen. Dat zegt u wel met heel erg veel stelligheid. Hebt u daar bewijs van? Voor de mensen die wel willen nadenken: begin gewoon eens met 1 dag per week geen vlees te eten. En de andere dagen niet meer dan 100 gram per dag. Meer heb je niet nodig in een goed gevarieerd dieet. Inmiddels eet ik helemaal geen vlees meer en ik voel steeds beter. Ik eet nog 1x per week vis, dus vegetarisch ben ik niet. Wel flexitarisch. Voorlopig bevalt me dit prima. Wellicht rond de feestdagen die ik bij vrienden doorbreng, zal ik vlees eten, om het de gastvrouw niet te moeilijk te maken. Want op tafel verschijnt Wild Zwijn medallion. Zowel in de amuse als bij het hoofdgerecht. Meer biologisch bestaat er niet en ze kosten ook veel minder aan water.

1 Reactie
MollySweet
MollySweet10 okt. 2012 - 17:56

"Voor de mensen die wel willen nadenken:" Waarom, waarom toch, wordt er hier zo snel beledigd en superieur gedaan, en dan vooral over 'nadenken'. Gottegot, dat vliegt hier op deze website dagelijks om alle oren. Die vindt dat de een niet nadenkt, terwijl die ene vindt dat de ander niet nadenkt. En dat allemaal omdat er nu eenmaal verschillende meningen in de wereld zijn. Ik mag hier graag discussiëren, maar zoals er hier doorlopend op de man gespeeld wordt... enfin, als je denkt dat je de wereld gaat verbeteren door anderen te veroordelen, dan denk ik toch echt dat je niet goed nadenkt. Zo. Ik ook een keertje.

[verwijderd]
[verwijderd]10 okt. 2012 - 17:56

Helemaal gelijk vrouw Thieme. Alleen jammer, dat net als bij iedereen in de Trouw duurzaamheids top 100, het hoofdprobleem, de hoofdoorzaak, wéér doodgezwegen wordt. Plofkippen of biokippen het is allemaal dwijlen met de kraan open zolang er niks aan de hoofdoorzaak wordt gedaan. Er zijn gewoon veel en veel teveel mensen.

1 Reactie
MBosman2
MBosman210 okt. 2012 - 17:56

Voor mij is plofkip een 'geschenk uit de hemel'. Ik kan me niet elke dag duur biologisch vlees veroorloven, en plofkip is dan een goede goedkope bron van gezonde dierlijke eiwitten. Plantaardige eiwitten en zelfs soja zijn voor mij niet voldoende (vanwege sport), en ik ga liever niet aan de proteineshakes... Maar gaat het er hier nou echt om dat het 'zielig' is voor de kippen? Noem me een botte hond maar ik lig er geen minuut om wakker als er 25 kippen om een m2 zitten. en ik heb zelf kippen als huisdier gehad, en ze zijn imo te dom om zielig te zijn.

HansErren
HansErren10 okt. 2012 - 17:56

Marianne Thieme weet waarschijnlijk nog niet dat Unilever geen negatieve bijklank meer heeft: Directeur Paul Polman is nummer twee in de duurzame top 100 van Trouw. En "Unilever-topvrouw" Louise Fresco zelf is nummer 12. Marianne Thieme zelf is nummer 45. uit haar eigen bio "Prof. dr. ir. Louise O. Fresco is landbouwkundige, promoveerde in Wageningen cum laude op het tropische gewas cassave en heeft vele jaren veldwerk verricht in ontwikkelingslanden. Zij was van 1997 tot 1999 Director of Research op het Agricultural Department van de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties in Rome, waar zij vervolgens van januari 2000 tot mei 2006 Assistant Director-General was."

3 Reacties
makemyday
makemyday10 okt. 2012 - 17:56

Grappig hè dat Unilever zo goed scoort in die top 100. Wie stelt die eigenlijk op? In het betoog van Fresco vind ik niks terug wat een fundamentele verandering zou kunnen stimuleren. Het is eerder een betoog om die veranderingen zo lang mogelijk uit te stellen zodat ondertussen op de oude manier gewoon winst gemaakt kan worden. Het lijkt of we het over duurzaamheid hebben, maar in feite is gewoon de neo liberale globaliserings lobby aan het woord!

Bertus Buizer
Bertus Buizer10 okt. 2012 - 17:56

Beste Hans, Ik ben het in dezen toch veel meer eens met Marianne dan met mevrouw Louise Fresco. Ik denk, dat we het met het nieuwe boek van mevrouw Fresco er een probleem bij hebben. Namelijk dat de aarde alleen maar verder uitgemijnd wordt in plaats van dat de aarde (en dan met name de landbouwgrond) meer levend en gezonder wordt gemaakt. En wat betreft 'de Duurzame 100', die is nogal elitair (door academici) samengeteld en heeft meer weg van een wedstrijd ver plassen.

Spaantwerk
Spaantwerk10 okt. 2012 - 17:56

Ja, Shell was ook ooit de duurzame weg ingeslagen. Het zijn juist bedrijven als Shell en Unilever die duurzame ontwikkelingen zolang mogelijk weg proberen te lobbyen. Louise Fresco kan in ecologisch opzicht gelijk hebben wat betreft duurzaamheid, het omvormen van koeien tot melkrobots vind ik verwerpelijk. Koeien wil ik op het land zien rondspringen. Exporteer eens wat minder vlees en melk. dan komt het ecologisch ook wel goed. Ik wil geen kunstmatige wereld die vol zit met voedsel dat d.m.v. kleur-, geur-, en smaakstoffen lekker moet zijn. Unilever is geen duurzaam bedrijf.

varkensboer
varkensboer10 okt. 2012 - 17:56

2005 is er een piek geweest in de aanvoer van tapioca in de EU. Echter de jaren ervoor en de jaren erna tot op heden is de import van tapioca te verwaarlozen, zeker met bestemming veevoer. U geeft wel een erg eenzijdig beeld van de waarheid. Net als Marianne Thieme trouwens.

1 Reactie
Bertus Buizer
Bertus Buizer10 okt. 2012 - 17:56

Invoer tapioca (in Nederland): 2001/'02: 785.000 ton 2002/0'3: 188.000 ton 2003/'04: 749.000 ton Bron: Land- en tuinbouwcijfers 2006 (CBS) Het merendeel hiervan was bestemd voor varkensvoer.