Joop

Opgehoepeld met de boeren

  •  
09-04-2021
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
649 keer bekeken
  •  
wegmetdeboeren
Wat zijn ze zielig met hun tractoren van 100.000 euro, hun land dat velen van hen miljonair maakt, en alle subsidie voor de vernieling van de natuur.
Geachte heer Tjeenk Willink, beste Herman,
Het spijt me dat de pubers uit het huidige politieke bestel het weer niet af kunnen zonder een wijze schoolmeester die ze uit elkaar haalt en weer netjes terug in hun banken duwt. Het is niet anders. Nieuw leiderschap gaat het niet worden, oud leiderschap rules!
Ik begrijp dat u van plan bent om de klas – in tegenstelling tot vorige keer – niet een dusdanig dichtgetimmerd regeerakkoord te laten sluiten. Zo voorkomt u dat onze volksvertegenwoordigers in het parlement weer vier jaar kunnen gaan slapen in hun bankjes, omdat alles alweer is beslist achter de gesloten deuren (die ook volgens u kennelijk een must zijn in een formatie).
Maar een ding moet u er, als oud socialist en visionair, toch door zien te drukken. Het zou een mooie erfenis zijn die u achterlaat voor uw kindskinderen en de generaties die zij nog voortbrengen.
Het huidige begrip voor de boeren is onbegrijpelijk. Ze verpesten met hun milieuverontreinigende praktijken (kunstmest en pesticiden) 60% van onze voorheen zo rijke Nederlandse aarde (sorry minus de paar procent eerlijke landbouwers die biologische landbouw plegen). Ze veroorzaken met hun koeien en varkens meer CO2- en broeikasgasuitstoot dan alle auto’s en bestelwagens bij elkaar. En dat zijn de Europese cijfers, de Nederlandse zullen daar nog wel flink bovenuit komen.
Ze zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de stikstofcrisis. Het geprop van dieren in hokken waar ze hun kont niet kunnen keren is mensonterend en niet uit te leggen aan onze kindskinderen. Nu hebben ze ook nog ex-journalist mevrouw Van der Plas in de kamer (die overigens middenin de stad woont) die u voor paal zet omdat u haar vraagt of zij iets vertrouwelijk wil zeggen. Want OMG, wat zijn ze zielig met hun tractoren van 100.000 euro, hun land dat velen van hen tot miljonair maakt en alle subsidie voor de vernieling van de natuur.
Oké, ik moet niet fulmineren. Dat past niet bij een man of vrouw van uw niveau, die worden niet kwaad of ordinair. Maar het wordt tijd dat we de boel eens flink saneren op dat platteland. En het goede nieuws van gisteren is dat u daarvoor een keihard en gedegen (ongevraagd) advies heeft liggen van Planbureau Leefomgeving. Iemand heeft daar gewoon een rekenmachine gebruikt. Of misschien zelfs wel een spreadsheet gemaakt en daarin van regel 1 tot 30 de situatie heeft nagebootst wat er van 2021 tot 2050 moet gebeuren om niet de moord te stikken in de volkomen uit de hand gelopen situatie waarbij een klein groepje mensen hun brood verdienen ten koste van de gezondheid en de levensruimte van de toekomstige generaties. Hé, nu word ik weer kwaad, sorry.
Maar de rest van het land wil ook ruim wonen in de groene natuur, in plaats van opgestapeld in betonnen kolossen door de achterlijke grondprijzen in de stad met hier en daar een groen parkje. We willen energie van de zon en de wind omzetten in stroom, om in onze korte winterdagen te kunnen genieten van warmte en licht als het aardgas en de olie op zijn. We willen frisse lucht kunnen ruiken en net zo weinig kans hebben op COPD als de boeren, die nu elke dag boven op hun tractor frisse wind inademen.
En dat kan volgens het PBL. Simpelweg door het aandeel van 60% grond terug te brengen tot 50% en dus 12 % van de boerengrond terug te geven aan de rest van Nederland. Daar mag u natuurlijk voor de veiligheid nog wel een flinke hap aan toevoegen om zo dichter bij het ‘inleveren van de helft’ te komen dat veel milieuactivisten nodig achten. Alleen zo kunnen we stoppen met het onder druk zetten van de biodiversiteit en de kwaliteit van de aarde en het water. Het grootste deel van wat er wordt geproduceerd aan vlees wordt naar het buitenland geëxporteerd terwijl op hetzelfde moment schepen vol met veevoer worden geïmporteerd. Niemand zal het ook maar één dag missen als de helft van de boeren wordt omgeschoold tot boswachter of aannemer.
Stemmen tellen zult u waarschijnlijk ook een beetje onder uw stand vinden, maar laat ik het even voor u doen. GroenLinks heeft het in haar programma staan, D66 is ook voor grote veranderingen op ons platteland (kringlooplandbouw), Rutte kun je volgens mij overal in meekrijgen, zolang hij maar premier mag blijven, de PvdA is uw eigen partij dus daar hoeven we het niet over te hebben. Blijft alleen het CDA over die kennelijk nogal wat stemmen uit de Achterhoeken heeft gekregen, maar ons Wopke is wel te chanteren met “Wil je dan echt vier jaar lang naast Pieter in een bankje zitten?”
Ik wens u veel succes bij het redden van onze aarde.
Een minuut voor twaalf: geef ons ons land terug

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (164)

Eigenheimer
Eigenheimer10 jul. 2022 - 14:28

Compliment voor het artikel! 👏 Geef alleen subsidies aan biologische boeren.

Rode Kroot
Rode Kroot11 apr. 2021 - 13:56

Het probleem is eerder de ongebreidelde bevolkingsgroei waar de politiek totaal geen visie op heeft. 22 miljoen inwoners? Waar laat je die en hoe los je al de daarmee verband houdende problemen op. Misschien weet Kaag met haar nieuwe leiderschap er iets van?

Ötkan Amahl
Ötkan Amahl10 apr. 2021 - 16:23

"I do not understand why when we destroy something created by man we call it "vandalism", but when we destroy something created by Nature we call it progress." Ed Begley Jr.

The Apple
The Apple10 apr. 2021 - 15:34

Gezien het aantal kleine boeren in Nederland moeten ze wel een lobby hebben die groter is dan die van de tabaksindustrie.

4 Reacties
vdbemt
vdbemt11 apr. 2021 - 8:49

De lobby van de tabaksindustrie is heel sterk. Daar zitten ook VVDers en CDAers in. Het gaat immers om geld verdienen. Niet om gezondheid. Die VVDers en CDAers blijven ook voor de bio-industrie staan. Is dat toeval? Overigens begrijp ik niet goed wat je schrijft. "Gezien het aantal kleine boeren....." ?? Hebben we zoveel kleine boeren??

DanielleDefoe
DanielleDefoe11 apr. 2021 - 9:14

Het aantal boeren neemt gestaag af. Naar ik aanneem zijn het de grote spelers onder hen die overbijven.

The Apple
The Apple11 apr. 2021 - 17:08

vdbemt - Je hebt gelijk, dat moest "het kleine aantal boeren" zijn in plaats van "het aantal kleine boeren."

vdbemt
vdbemt12 apr. 2021 - 9:39

The Apple. Ja. Dat is logischer. Zo klopt de bewering ook.

Willem622
Willem62210 apr. 2021 - 13:32

Fons is meer van de kolchozen en de sowchozen.

3 Reacties
The Apple
The Apple10 apr. 2021 - 15:27

En jij van Adolf Hitler.

jantje
jantje10 apr. 2021 - 20:38

We wonen niet in Rusland of in een ander Oostblokland.

HappyBuddha
HappyBuddha11 apr. 2021 - 16:10

@Willem62 10 april 2021 at 15:32 van de kolchozen en de sowchozen. Klinkt als kibboets

Marinus Calamari
Marinus Calamari10 apr. 2021 - 10:39

Wellicht moeten we ook een andere naam verzinnen voor boeren en andere ondernemers die gesubsidieerd worden en/of staatssteun ontvangen. "Nemers" lijkt me een prima alternatief.

3 Reacties
Hakkepuf
Hakkepuf10 apr. 2021 - 11:58

Er is wel een mooi woord voor: subsidieparasieten. Nu moeten we er wel bij aantekenen dat de schrijver van dit artikel volledig op subsidie loopt. De auteur is dus net zo goed een subsidieparasiet. Met dat verschil dat de boeren nog voedsel produceren en de auteur zich bezigt met het op één na oudste beroep te wereld: het verkopen van praatjes.

P Haan
P Haan11 apr. 2021 - 6:57

'Nemers' als samenvatting voor links. Strak. En de boer? Hij ploegde voort.

Marinus Calamari
Marinus Calamari11 apr. 2021 - 11:01

P Haan. Het grote verschil tussen links en rechts is niet dat links uit de staatsruif vreet, en rechts niet. Het verschil is meer dat rechtsmensen ook uit de staatsruif blijven vreten als ze dat niet nodig hebben. De boeren zijn hier een goed voorbeeld van. Dat zijn vaak grootgrondbezitters en miljonairs die weinig tot geen economisch belang hebben, de samenleving schade toebrengen, enorm veel ruimte in beslag nemen en daarbovenop nog eens bakken subsidies binnenslepen. Het is gewoon het volgende voorbeeld van wat op rechts "de motoren van de economie" heet maar in werkelijkheid het socio-economische equivalent van parasitisme is. Gemiddeld genomen hoor je de rechts-stemmende ondernemer sowieso niet meer over eigen verantwoordelijkheid, financiële buffers en ondernemersrisico, als ze na 3 weken coronacrisis de broek niet meer kunnen ophouden en de hand ophouden bij de overheid of zelfs hun eigen, liefst reeds onderbetaalde, personeel. Nou ja, het schijnt dat ze bij de diverse hulplijnen nogal wat aanspraak hebben van ondernemers die komen uithuilen hoe oneerlijk en hard het beleid is waar ze zelf op hebben gestemd hebben en waarvan ze nooit hadden gedacht dat ze daar slachtoffer van zouden worden.

Herr Vorragend
Herr Vorragend10 apr. 2021 - 9:26

Over het punt dat de landbouw in zijn huidige vorm niet meer kan en ernstige hervorming behoeft ben ik het helemaal eens . Maar waar komt het rare reactionaire sentiment vandaan om de schuld hiervan geheel bij de boeren te leggen "Want OMG, wat zijn ze zielig met hun tractoren van 100.000 euro, hun land dat velen van hen tot miljonair maakt en alle subsidie voor de vernieling van de natuur". Waarom wilt of kunt u niet snappen dat de boeren ook grotendeels slachtoffer zijn van een totaal uit de bocht gevlogen (Europees) landbouwsysteem. Boeren zijn de afgelopen decennia steeds deze richting opgeduwd en gedwongen naar steeds meer schaalvergroting en intensivering en steeds veranderende milieuregels. -Door internationale grootgrutters met hun woekercontracten. -Door grote banken met hun woekerleningen -Door overheden die steeds weer, nog tijdens het spel, de spelregels veranderden. En de Europese landbouwsubsidies die vooral weer terugvloeiden naar de nationale overheden en de van belasting vrijgestelde multinationals. De meeste boeren hebben het beslist niet breed. De dure trekkers en de grond zijn meestal ondergebracht in hypothecaire leningen met woekerrentes bij de banken. Waarom richt zich het sentiment bij links zich zo tegen de boeren en niet tegen de ware veroorzakers van deze milieucrisis; het grootkapitaal i.h.a. en banken, grootgrutters en onbetrouwbare overheden i.h.b..?? Waarom zich zo reactionair (en dat voor een zich activistisch ondernemer noemend persoon) opstellen en dan boos zijn dat de boeren zich wenden tot de rattenvangers van extreem-rechts en ze dan en passant ook nog voor fascisten uitmaken ? Bah, ik hoop dat die partijen die op zich een acuut milieuprobleem aankaarten maar daarvan de schuld bij de boeren leggen en daardoor de slippendragers worden van het groot-kapitaal bij de volgende verkiezingen helemaal weggevaagd worden. Oké ik moet niet fulmineren maar dit mag ook wel weer eens keihard gezegd worden.

6 Reacties
vdbemt
vdbemt10 apr. 2021 - 13:14

"Waarom richt zich het sentiment bij links zich zo tegen de boeren en niet tegen de ware veroorzakers van deze milieucrisis; het grootkapitaal i.h.a. en banken, grootgrutters en onbetrouwbare overheden i.h.b..??" Het accent ligt, zeker in het nieuws, bij de boeren. De boeren hebben ook wel, ondanks hun eerdere goede inspanningen, nog altijd een heel groot aandeel (40%) in de stikstofvervuiling. Je zegt terecht dat het niet alleen een probleem van de boeren is. Het is het systeem dat niet langer houdbaar is. Maar dat is toch echt wat bijv, de PvdD en GRL ook zeggen. Het gaat niet perse om minder boeren. Het gaat om minder vee en minder boerenland, binnen een te veranderen systeem. Waardoor het voor de boeren ook beter te doen is. Tegelijkertijd lijk je niet te zien dat ondermeer deze partijen OOK tegen het grootkapitaal in het verweer komen. Zoals dat kadootje van 3 miljard dat Rutte wilde geven aan aandeelhouders. Zoals tegen bonussen zoals nu weer de CEO van KLM, zwaar gesubsidieerd door zowel Frankrijk als Nederland. Met alleen VVD en CDA kom je niet van het huidige boerendwingende systeem af. Het lijkt erop dat jouw principiële weerstand tegen links je waarnemingsvermogen verblindt.

Herr Vorragend
Herr Vorragend10 apr. 2021 - 20:59

@vdbemt Mijn weerstand tegen links is niet principieel. Ik vind zelf dat ik er juist nog heel veel (echte) linkse principes op na houdt. Mijn weerstand tegen huidig links komt voort uit pure frustratie vanwege het verkwanselen van linkse waarden waardoor het verschrikkelijke extreem-rechts de kans wordt geboden het initiatief te nemen in vrijwel elk debat van heden ten dage Boeren, die in feite ook vooral slachtoffer, zijn gaan framen als asociale koelakken is echt reactionair, en bovendien het paard (alweer) achter de linkse wagen spannen.

vdbemt
vdbemt11 apr. 2021 - 8:56

@Herr Vorragend. Het doet me deugd dat je linkse waarden naleeft. Dat verkwanselen van die linkse waarden....... Dat is de PvdA in Rutte II, terecht, niet in dank afgenomen. Het NIET verkwanselen is GRL, onterecht, ook niet in dank afgenomen. Eigenlijk doe je het als links, in dit sterk rechtse Nederland, nooit goed. Dat framen van boeren als asociale koelakken, heb ik de politiek niet zien doen. Dat dat uit het volk wél is gekomen, hebben de boeren helemaal aan zichzelf te danken (Farmers defence force)

Herr Vorragend
Herr Vorragend11 apr. 2021 - 10:32

@vdbemt Ik ben het met je eens dat bepaalde boeren en deels FDF is al in de klauwen van rechts-populisten gevallen. Dat frustreert mij omdat ik vind dat dat een gevolg is van deels prioriteiten in de verkeerde volgorde zetten, deels onkunde en deels foute aannames bij links. Ook bij GRL. Als je de problemen in de landbouwsector geheel in de schoenen van de boeren schuift heb je er niets van begrepen en doneer je alleen maar een grotere bijdrage aan de polarisatie en trap je de boeren nog meer richting extreem-rechts. De destructieve landbouwpolitiek wordt vooral gestuurd door grote banken en grootgrutters. Ik vind het een morele plicht van links om juist daar op te wijzen. Wellicht kunnen dan boeren weer teruggehaald worden uit de rechtse klauwen. Maar ik vrees het ergste. Veel boeren zijn al teveel geradicaliseerd en bij links, althans wat er van over gebleven is. zie ik geen verandering op korte termijn. De mensen die linkse sociaal-economische politiek bovenaan het prioriteitenlijstje zetten zijn grotendeels al lang afgehaakt.

vdbemt
vdbemt11 apr. 2021 - 12:41

@Herr Vorragend. "Ik ben het met je eens dat bepaalde boeren en deels FDF is al in de klauwen van rechts-populisten gevallen. Dat frustreert mij omdat ik vind dat dat een gevolg is van deels prioriteiten in de verkeerde volgorde zetten, deels onkunde en deels foute aannames bij links. Ook bij GRL." Jij wijt dit gedrag van de rechtspopulistische boeren dus aan links. Maar als je oplet, heeft links (GRL, PvdD) het niet alleen over verkleinen van de veestapel, maar ook over stoppen van de groei van de luchtvaart. Ook over het belasten van industriële vervuilers. Die zijn NIET alleen op de boeren gericht. Dat dat niet GEZIEN wordt, o.a. door mensen als jij, versterkt het gedrag van FDF-types. Maar links de schuld geven van rechtspopulistisch gedrag van anderen is merkwaardig.

vdbemt
vdbemt11 apr. 2021 - 12:46

Herr Vooragend "De destructieve landbouwpolitiek wordt vooral gestuurd door grote banken en grootgrutters. " Dit is zo waar als maar zijn kan. "Ik vind het een morele plicht van links om juist daar op te wijzen." Maar dat doen ze ook. Ze wijzen erop dat de veestapel kleiner moet en dat dit systeem (banken, grootgrutters) niet te handhaven is. En dat de boeren geholpen moeten worden bij de migratie naar een nieuwe, goede situatie. Hoe kan het toch dat dat je ontgaat?

Kuifje3
Kuifje310 apr. 2021 - 9:15

Misschien wel het lastigste probleem van de huidige tijd is hoe we al die miljarden mensen moeten voeden. Er is wereldwijd een enorm voedseltekort. Nederland is op dat gebied een lichtpuntje in de voedselketen. Wij zijn één van de grootste voedselexporteurs ter wereld en we doen dat in vergelijking met de andere landen ook nog eens een stuk schoner en diervriendelijker. Ja, het kan en moet anders, beter, schoner. De boeren zijn dan niet het probleem, maar moeten juist gezien worden als een belangrijk deel van de oplossing. Ze zijn door jarenlange foute regelgeving terecht gekomen in de huidige situatie en bij diezelfde regelgeving hoort het begin te zijn van de oplossing. Halveren is daarbij niet de oplossing want het voedseltekort zal er niet door verdwijnen, integendeel. Esther Ouwehand hamert er (terecht) op dat de intensieve veehouderij uiteindelijk een gevaar is voor onze gezondheid. Minder boeren betekent echter niet dat het minder intensief zal zijn. De vraag zal blijven bestaan (groeien!!!) en met minder boeren en minder vee zal per boer er zonder gewijzigde regels alleen maar nog intensiever worden gewerkt. Mijn oplossing? Die heb ik niet. Hooguit een pleidooi om uit de stellingen te komen en met alle partijen (boeren, overheid, milieuorganisaties, wetenschap) om de tafel te gaan en te zoeken naar een goede route om te zorgen voor voldoende voedsel dat op een verantwoorde en schonere wijze geproduceerd kan worden.

3 Reacties
Hendrik5
Hendrik510 apr. 2021 - 9:50

Halveren is daarbij niet de oplossing want het voedseltekort zal er niet door verdwijnen, integendeel. --- Daarin zit dus wel de oplossing. Want we hebben het hier over de halvering van de veestapel. Ik en u moeten meer plantaardig voedsel eten. Hoe Esther Ouwehand het zelf mooi verwoord: de veehouderij is geen voedselproducent, maar een voedselverspiller. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-veehouderij-is-geen-voedselproducent-maar-een-voedselverspiller~be229abc/ Alles begint dus bij ons dieet. Wie voorbij dit argument gaat speelt heeft de oorlog al verloren. Wij zijn één van de grootste voedselexporteurs ter wereld en we doen dat in vergelijking met de andere landen ook nog eens een stuk schoner en diervriendelijker. --- En dit argument is ook niet heilig. Net zoals er een grens is aan de capaciteit van immigratie is er een grens aan impact aan de natuur door de landbouw. Wij produceren beter, diervriendelijker en goedkoper. Maar wij produceren ook op een concentratie wat ongekend is; waardoor we alsnog ver boven die kritieke bovengrens knallen.

The Apple
The Apple10 apr. 2021 - 15:16

Er is wereldwijd helemaal geen sprake van een enorm voedseltekort. Er is soms plaatselijk sprake van een enorm voedseltekort. En dat hangt bijna altijd samen met oorlog en/of het grote verschil tussen arm en rijk, want de voedselproductie wereldwijd is hoog genoeg. Dat is juist het beschamende aan de situatie.

Kuifje3
Kuifje313 apr. 2021 - 11:33

@Appel: het moet toch niet al te moeilijk zijn om even te googelen op de term “voedseltekort” voor u. Dan is zo ongeveer de eerste link er een van de VN over het voedseltekort. Die geeft aan dat momenteel zo’n 820.000.000 mensen honger leiden. Ook stellen ze dat door klimaatverandering er enorme tekorten dreigen. Haha, u bent dus een voedseltekort-ontkenner (grapje). Tenzij u bedoelt in eigen land. Dan heeft u natuurlijk gelijk. Nou, dit rapport pleit des te meer ervoor om met de diverse partijen om de tafel te gaan en te bedenken hoe we ons land er over 30 jaar uit willen laten zien. Willen we dan nog steeds voedselexporteur zijn en als dat zo is hoe doen we dat dan? Roepen dat we moeten halveren is veel te kort door de bocht. Het kan de uitkomst van de discussie zijn, maar nooit de start.

4Vier!
4Vier!10 apr. 2021 - 9:13

Tja, ik heb liever een boer die een ton neerlegt voor een tractor om z'n/d'r werk te kunnen uitvoeren, dat een Bentley voor z'n/d'r lol. Vind het altijd wonderlijk dat mensen het verschil niet (willen) zien tussen productiemiddelen om effectief werk te kunnen uitvoeren en gewone luxe artikelen.

7 Reacties
Ryan2
Ryan210 apr. 2021 - 12:52

Tja, die trekkers zijn een ramp. Het gaat tegen elkaar op. Wie de grootste heeft. Hoe zwaarder hoe beter. Ondertussen is de landbouwgrond zo dood als de pieren die daar in zaten. Dat heb je ervan als je mest injecteert, en de grond martelt en vast rijdt.

Frans Kwakman
Frans Kwakman10 apr. 2021 - 13:34

@ryan - ja ryan, die boeren zijn net mensen. Alles groter en beter, waar zie je nog een 2CV? En die automobilisten willen nog airco, iets wat de trekkerrijders niet nodig hebben. En dat ding is nog niet waterdicht ook. Mest injecteren is ook zo' n superidee van stadsmensen, Ryan. Want op het land stinkt het te veel. En ga er vuile stoffen de lucht in, denk ik. Dat de industrie enorm stinkt boeit niet. Enfin ik ken nogal wat oude boeren, maar inderdaad weinig van boven de honderd. Daarentegen wel boerinnen van die leeftijd....Dus over die ongezondheid kunnen we ook nog een boom opzetten.

The Apple
The Apple10 apr. 2021 - 15:25

Frans - Dat de industrie enorm stinkt boeit zeker wel, net als het teveel aan auto's, met en zonder airco. Het zijn juist degenen die nu beweren op te komen voor de boeren die ook daar niet tegen protesteren, want ze stikken liever in de "welvaart". Mest injecteren is geen superidee van stadsmensen, maar van Wageningen + de politici.

Simplex2
Simplex210 apr. 2021 - 16:18

@Ryan Misschien eerst een klein onderzoekje doen voor je dingen roept: Hoe zwaarder hoe beter = totale onzin. De steeds verder gaande schaalvergroting en efficiencyvergroting vraagt steeds meer van de tractoren. Daarom zie je tegenwoordig nauwelijks meer een 2 wiel aangedreven tractor onder de 80pk. De machines waarmee gewassen en het land bewerkt worden, worden steeds groter en vergen meer motorvermogen op de aftak-as. Het is niet in het belang van de boer om zijn eigen grond vast te rijden. De steeds grotere wielen zorgen er voor dat de druk per cm2 zo laag mogelijk is. Het is inderdaad de overheid die in 1994 het emissieloos uitrijden van de mest verplicht stelde. Het was niet de boer die dit verzon. U draait oorzaak en gevolg om, maar ja...dat roept zo lekker vanuit de onderbuik...de boer dat is de duivel!

Ryan2
Ryan210 apr. 2021 - 18:05

@Simplex Simpleton Kijk, je reactie is van de klok horen luiden, maar niet weten waar de klepel hangt. De asdruk van de trekkers op de grond is steeds zwaarder. Daarom moet je wel grotere banden gebruiken, anders zakken ze al helemaal in de bodem. Je maakt zelf de fout oorzaak en gevolg om te draaien.. "Hoe zwaarder hoe beter" was ook ironie van mij, hèhè.. Het is wat als je dat er tegenwoordig bij moet zeggen. Als je op het platteland woont, dat weet je wat er speelt. Je hebt er bij de boeren hele goeie bij, alleen hebben de stomste boeren de grootste smoel. Het lijken wel Hollanders. :)

Minoes&tuin
Minoes&tuin10 apr. 2021 - 18:08

Wageningen, breek me de bek niet open!

jantje
jantje10 apr. 2021 - 20:42

Q Ryan, Die mest wordt niet meer door de boeren zelf over het land gestrooid of geïmpregneerd. Dat wordt hoofdzakelijk door loonbedrijven gedaan. Ook het oogsten gebeurd veel door loonbedrijven die van boerderij naar boerderij gaan. De trekkers worden gebruikt voor ploegen en eggen. Vooral op zware kleigrond is dat wel een noodzaak.

Buitenstaander
Buitenstaander10 apr. 2021 - 9:05

Waarom zouden veel mensen denken bij zo'n opnie van Fons, "Kijk daar heb je de Randstad weer" en of Fons t nou sarcastisch bedoelt of echt meent, in beide gevallen komt zijn opinie niet uit de lucht vallen. Decennia lang was het Europese pleidooi 'nie wieder hunger' al het beleid incl alle regelingen hebben opgeleverd wat het nu is. Dat is en was onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daar zijn we technologisch vernieuwend (Wageningen) door geworden, en ook rijk van geworden. Dan hebben we ook een plicht om er netjes mee om te gaan als het anders zou moeten, iopv dat visieloze geschreeuw van 50% veestapel minder. Maar eerlijk gezegd; het ene probleem (landbouw/ veeteelt) oplossen door het andere (steeds meer huizen bouwen) omdat we zonnodig elk jaar met minimaal 100K aan bevolking stijgen, is net zo'n heilloze Randstaddenken-weg. Eens is vol vol.

Wient
Wient10 apr. 2021 - 8:03

Heel wijs. Weg met de boeren! Er is te veel van dat alles. Net als andere zaken die in het verleden het land uit zijn geconcurreerd en nu lekker goedkoop van elders worden geïmporteerd. Laten we straks onze melk, vlees, eieren en wat dies meer zij maar goedkoop importeren vanuit Oost-Europa. Of nog beter: China. Want er zal geen varken of kip minder om geproduceerd worden in de wereld, als in Nederland het boerenbedrijf op de schop gaat. De enige werkzame oplossing, zij het op langere termijn, is gecontroleerde inkrimping van de wereldbevolking, te beginnen in eigen land. Het probleem is veel groter dan door de boeren-sector wordt gecreeerd. We denken daar een oplossing te vinden, maar de dominantie van ons mensen op onze omgeving is gewoon te groot. Of we nu verantwoord in de stad wonen of boeren op het platteland. Zelfs een volledig duurzaam, groen leven in het rijke westen levert een ecologische voetafdruk op waarbij die van het grootste deel van de wereldbevolking in het niet valt. Daar dit grootste deel terecht streeft naar tenminste een zelfde welstand en welvaart als dat rijke westen, is een nog verder gaande economische en ecologische belasting van milieu, natuur en moeder aarde duidelijk. Misschien niet op dezelfde manier, maar toch. Zelfs een volledig circulaire, groene wereldeconomie, waarin iedereen het zelfde krijgt, zal dit niet veranderen bij het huidige en te verwachten wereldbevolkingsaantal en de eisen die we aan onze levensstandaard stellen. Maar de mens mag blijven domineren in aantal en consumptiegedrag. Juist dit gaat altijd ten koste van zijn eigen biotoop, waar we tegenwoordig heel moeder aarde en delen daarbuiten toe mogen rekenen. Terwijl het juist de levensstandaard en leefstijl is die moet worden veranderd. We moeten ons wensenpakket kleiner maken en daarmee onze dominantie op onze omgeving. Gecontroleerde inkrimping dus van de bevolking. Te beginnen in Nederland. En betaling van de noodzakelijke veranderingen niet uit nieuwe bronnen maar uit reeds verworven welvaart, gedolven uit onze eerdere exploitaties van moeder aarde. De mensheid moet stappen terug zetten.

1 Reactie
korheiden2
korheiden212 apr. 2021 - 9:08

@Wient : Er zit veel waarheid in dit betoog. De mensheid moet stappen terug zetten, zeker. Het wereldwijde toerisme, het consumptiegedrag en wat al niet. Maar vooral : de groei van de wereldbevolking zal moeten stoppen. Maar dan komen er altijd reacties over de o zo grote voetafdruk van westerlingen. Maar ook Chinezen en Indiërs willen op wereldreis en een eigen auto voor de deur. We zijn gewoon met teveel.

RechtdoorZee93
RechtdoorZee9310 apr. 2021 - 7:58

Als het fout klinkt dan is dat het meestal ook. Hoe zou: 'opgehoepeld met die tweede huis bezitters' klinken bijvoorbeeld? Het Nederlandse stukje aarde is niet verpest door de boeren. Zij hebben juist dit land gemaakt met de polders, dijken en windmolens. De Nederlandse natuur is verpest door de na-oorlogse mentaliteit. Een absolute weigering om het woord bevolkingsbeleid in de mond te nemen. Nu zijn we inderdaad op weg om één groot Singapore te worden. Laatste obstakel om deze droom/nachtmerrie te realiseren zijn inderdaad die 'akelige' boeren.

3 Reacties
vdbemt
vdbemt10 apr. 2021 - 9:34

"Als het fout klinkt dan is dat het meestal ook. Hoe zou: ‘opgehoepeld met die tweede huis bezitters’ klinken bijvoorbeeld?" Wel. Dat klinkt net zo (min) fout. Daar mag namelijk ook wel mee gestopt worden. Het is wat Wient, hierboven, terecht zegt: het zijn de levensstandaard en leefstijl die moeten worden veranderd. "We moeten ons wensenpakket kleiner maken en daarmee onze dominantie op onze omgeving. "(ook Wient). Dat is behalve stoppen met die overbodige luxe van 2e of 3e huis, van superjacht, van veelvuldig pleziervliegreizen, ook het inkrimpen van de massaproductie van landbouw en veeteelt.

HappyBuddha
HappyBuddha10 apr. 2021 - 11:39

@RechtdoorZee93 10 april 2021 at 09:58 Als het fout klinkt dan is dat het meestal ook. Hoe zou: ‘opgehoepeld met die tweede huis bezitters’ klinken bijvoorbeeld? Hangt ervan af waar dat huis staat. Is het een twee onder één kap en wonen je schoonouders er in, dan zou ik ook zeggen: Opgehoepeld. Wonen er lieftallige studentes [of studenten om sekse neutraal te blijven] in, dan is het geen enkel probleem

DanielleDefoe
DanielleDefoe10 apr. 2021 - 17:36

Het wensenpakket zal omlaag moeten. Dat gaat over een groot aantal vormen van consumptie, niet alleen over luxe vakanties maar ook over voedsel, wonen en mobiliteit. Het kindertal is al danig gekrompen sinds de jaren 60 . Daar valt niet zo veel meer te "bezuinigen".

VaderTijd
VaderTijd10 apr. 2021 - 7:52

Fons, helemaal met je eens: krimpen, deze sterk vervuilende INDUSTRIE moet minder!!

Henk Reinders
Henk Reinders9 apr. 2021 - 21:54

Belangrijk ; Als de hele wereld biologisch gaat boeren, en de hele wereld geen vlees meer gaat eten, dan is er wereldwijd ongeveer 25% meer landbouwgrond nodig.! En bij grove benadering zal 20% van de wereld bevolking sterven.!!

Henk Reinders
Henk Reinders9 apr. 2021 - 21:50

Fons als je geen verstand hebt van landbouw, oordeel dan ook niet.! Want je maakt je zo alleen maar ongeloofwaardig.! De grootste ergernis ontstaat bij mij door de enorme chaotische zgn-wetenschappelijke rapporten, die totaal niet kloppen.! Het maakt niet uit of dat de overheid, het LNV, het PBL, het Aerius systeem, het zoönosen onderzoek, enz- enz- , HET MERENDEEL IS GEMANIPULEERD.!!

Kuifje3
Kuifje39 apr. 2021 - 21:33

Een ton voor een tractor? Die van mij heb ik voor €4.500 op de kop getikt.

Jan Man
Jan Man9 apr. 2021 - 21:04

Goed verhaal van Fons, verandering is inderdaad echt hard nodig in Nederland.

Louis6
Louis69 apr. 2021 - 20:40

Als mensen in de groene natuur willen wonen moeten ze dat doen. Er is veel meer woonruimte beschikbaar in de randgebieden (bij het groen) dan in Amsterdam. Dat zie je ook terug in de prijzen. Dus geef aub niet de boeren er de schuld van dat zoveel mensen elkaar verdringen in Amsterdam. Dat willen ze zelf namelijk graag. Er is een gigantische kloof en totaal onbegrip tussen de Randstadbubbel en ‘de boeren’ in de rest van het land. Op alle mogelijke gebieden. Mensen die al generaties lang op dezelfde grond wonen moeten verjaagd worden om ruimte te maken voor miljoenen andere mensen. Waanzin.

Ryan2
Ryan29 apr. 2021 - 20:12

Het probleem met boeren is, dat die niet in de frisse wind op een tractor rond rijden, maar dat ze ziek zijn door hun eigen bedrijf. En met hun de hele omgeving. De overheid, de banken, de politici, ze hebben allemaal boter op hun hoofd. En zoals overal in Nederland, krijgen de grootste schreeuwers het woord. Dat is wat er ziek is aan de hele sector. Rot tot op het bot.

KM2
KM29 apr. 2021 - 17:51

Ach Fons toch, ik steun de boeren van harte en na het lezen van je stukje, samen met de onzin hieronder (en boven) alleen nog maar meer. De totale vervreemding van je voedsel (bereiding, productie, im en export) , bijna de gehele Nederlandse consument heeft echt geen idee. Als eerste maar de Nederlandse export van koffie (7e wereldwijd), rijst (19e) en bananen (12e) in de ban doen en al die Nederlandse koffie-rijst en bananenboeren uitkopen?

2 Reacties
The Apple
The Apple9 apr. 2021 - 19:02

Als je nou eens begint om al die Nederlandse koffie-rijst en bananenboeren uit te kopen, dan komt de rest vanzelf op zijn pootjes terecht.

Minoes&tuin
Minoes&tuin10 apr. 2021 - 18:20

Dan maak je misschien ook eens een einde aan de kinderarbeid, althans dat hoop ik.

de passie preker
de passie preker9 apr. 2021 - 17:09

Als Wilders “Minder Marokkanen” roept , dan walgt 70% van Nederland daarvan. De haat jegens boeren die Fons hier tentoonspreidt , daar walgt echter meer dan 95% van Nederland van. Denkt Fons werkelijk dat hij hiermee een constructieve bijdrage aan het oplossen van problemen die er wel degelijk zijn levert?

1 Reactie
Kuifje3
Kuifje39 apr. 2021 - 21:30

En wederom is er een stukje van de neergang van links verklaard.

Poeha
Poeha9 apr. 2021 - 16:51

“ Maar de rest van het land wil ook ruim wonen in de groene natuur” Dat kan prima in Zeeland, Limburg, de Flevopolder of de Achterhoek, etc. Toch willen mensen in hartje Amsterdam wonen.

The Apple
The Apple9 apr. 2021 - 16:09

Waarom verliest iedereen toch uit het oog dat er voor biologische landbouw méér arbeidskrachten (= meer boeren) nodig zijn dan voor industriële landbouw, met haar monoculturen, kunstmest, bestrijdingsmiddelen, import van grondstoffen en zware machines die structuur van de grond aan flarden rijden? Willen jullie méér boeren?

10 Reacties
The Apple
The Apple9 apr. 2021 - 16:25

Al die pleidooien voor efficiëntie zijn gericht op mensen die voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten en verhullen dat jullie daarvoor industrieel gefabriceerde troep eten, die nauwelijks smaak heeft en waar je allerlei "wielvaarsziektes" van krijgt, terwijl daarvoor dieren worden gemarteld, de biodiversiteit verdwijnt en de natuur naar de kloten gaat.

WiebeI
WiebeI9 apr. 2021 - 17:25

Meer boeren zijn nodig bij biologische landbouw en daardoor zal de prijs van voedsel aanmerkelijk hoger worden, waardoor de laagstbetaalden niet meer de kans hebben tegen redelijke prijzen in hun primaire behoeften te voorzien. Als ik op een onbewoond eiland kom te zitten en ik kan of een activistisch ondernemer/journalist/opiniemaker meenemen of een boer, dan kies ik toch de boer. Ik moet wel vreten.

vdbemt
vdbemt9 apr. 2021 - 17:32

Het gaat niet om het aantal boeren. Het gaat om het onnoemelijk aantal dieren. En in de landbouw moet het ook niet zo massaal en eenzijdig. Het is dus niet: er moeten minder boeren komen, Maar: er moeten minder dieren komen. En in de landbouw moet het ook niet zo massaal en eenzijdig. Om dat te veranderen wat je in je 2e reactie beschrijft.

FransAkkermans1947
FransAkkermans19479 apr. 2021 - 17:54

Het klopt dat biologische landbouw meer agrarische werkgelegenheid oplevert dan de gangbare. Als je ook nog eens de mechanisatie op basis van fossiele brandstof terugdringt is dat nog veel meer. Je komt dan ongeveer terecht in mijn kinderjaren. Op tien hectare gemengd bedrijf en een paard en ontzettend veel handwerk. Denk niet dat arbeid toen goed werd betaald. Wat niet klopt is dat biologische landbouw betere en meer natuur oplevert. Om het huidige productieniveau op wereldschaal op peil te houden is dan meer grond nodig en dat kost natuur. Landbouw, ook de biologische is per definitie monocultuur. Het stadium ervoor, dat van de jagers en verzamelaars, is voorbij en komt niet terug. Ik vind het gevaarlijke om te stellen dat de wereldvoedselvoorziening het zonder kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen redt. Dan keren de hongersnoden terug terwijl die zo mooi op zijn retour was.

The Apple
The Apple9 apr. 2021 - 18:51

WiebeI - Als je op een onbewoond eiland komt te zitten samen met een boer, dan heb je een hoop kennis naast je, maar geen machines, dus dan zulke wel een handje mee moeten helpen, want voor niks gaat de zon op. Maar het is idee is goed

The Apple
The Apple9 apr. 2021 - 18:59

Frans - Landbouw is niet per definitie monocultuur en dan heb je geen kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen meer nodig, als je de consumptie van -ongezonde-dierlijke eiwitten reduceert heb je zelfs minder grond nodig, en als jij eens ophoudt leugens te verspreiden hoef ik ze niet langer tegen te spreken

vdbemt
vdbemt10 apr. 2021 - 9:43

@FrabnsAkkermans " Landbouw, ook de biologische is per definitie monocultuur. " Dat is niet waar. Biologisch boeren is niet mono. De grond is erbij gebaat dat de geteelde gewassen worden afgewisseld. Verschillende velden met verschillende gewassen. En ieder jaar op ieder veld een ander gewas dan het jaar ervoor. "Wat niet klopt is dat biologische landbouw betere en meer natuur oplevert." De gemengde bedrijven die vroeger gewoon waren, gaven toch een grotere biodiversiteit dan die grote velden nu doen.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194710 apr. 2021 - 20:36

@The Apple U heeft gelijk, ik heb geen goede definitie van monocultuur gebruikt. Daarvan spreek je als op een stuk grond geen vruchtwisseling wordt toegepast. Wat ik bedoel te zeggen is dat landbouw betekent dat je op een stuk grond een gewas teelt. Het komt wel voor dat je ook een ander gewas meezaait als dekgewas en tegenwoordig wordt er ook geëxperimenteerd met strokenteelt. Maar landbouw is niet de natuur zijn gang laten gaan maar selectief gewassen telen. Dat u geen hoge pet op heeft van landbouwwetenschap is me bekend.

vdbemt
vdbemt11 apr. 2021 - 12:51

@FransAkkermans "Dat u geen hoge pet op heeft van landbouwwetenschap is me bekend." Wat een ; bijzonder' einde van je reactie als je je reactie begonnen bent met : "U heeft gelijk, ik heb geen goede definitie van monocultuur gebruikt." en dus zelf onzin hebt zitten uitkramen.

The Apple
The Apple11 apr. 2021 - 17:34

FransAkkermans1947 - Ik heb een hele hoge pet op van de landbouwwetenschap, alleen niet van de wetenschap achter de intensieve veehouderij en de toepassing van kunstmatige bemesting, bestrijdingsmiddelen en GMO's, omdat die op eenzijdige wijze ingrijpen in natuurlijke processen die nog onvoldoende begrepen worden. De risico's daarvan zijn onaanvaardbaar hoog en de gevolgen daarvan voor dier en mens nu al desastreus. Ik heb ik 1967 "Silent Spring" gelezen en het eerste dat ik me afvroeg is, waarom dat geen onderdeel uitmaakte van alles wat op school geleerd wordt. Het was voor mij de eerste stap naar politiek bewustzijn: we worden collectief belazerd vanuit een winstoogmerk, vanaf het moment dat we geboren worden. Ik doe niet meer mee! Dus toen Timothy Leary kwam met de boodschap: "Turn on, tune in, drop out", viel dat bij mij in vruchtbare aarde. Als je geen macht hebt blijft er maar één middel over: sabotage - https://www.youtube.com/watch?v=96qgSQnw9YM

HappyBuddha
HappyBuddha9 apr. 2021 - 16:08

Ach ja, arme boeren. In de oorlog zijn ze schatrijk geworden door een pond aardappelen met het gouwe klokkie van een hongerlijder te ruilen. Reken zelf maar uit wat een mud aardappelen de boeren hebben opgeleverd. Boeren moeten gewoon weer gaan boeren. Achter de knol met een ploeg. 90% van de productie gaat naar het buitenland. 10% van de productie hebben we zelf nodig. Terug naar de kleinschaligheid en het overschot aan boeren emigreert maar naar de landen waar we de 90% van de overproductie naar toe exporteren.

2 Reacties
Hoofdschuddend
Hoofdschuddend10 apr. 2021 - 0:49

@HappyBuddha Je bedoelt dezelfde boeren die in de oorlog talloze (joodse) onderduikers gehuisvest hebben met alle risico's van dien? Mag ik vragen wat jouw familie heeft bijgedragen? Wat een diep trieste reactie.

HappyBuddha
HappyBuddha10 apr. 2021 - 11:46

@teunbeunhaas 9 april 2021 at 23:13 Bijna goed, Nederland exporteert voor 95,6 miljard aan landbouw goederen, maar importeert 67,1 miljard. Meeste export is voor de Europese markt. Meeste onzin op deze website gaat echt nergens over. Van die 67,1 milliard is ook weer 90% voor de expoert6. Doorvoer @Hoofdschuddend 10 april 2021 at 02:49 @HappyBuddha Je bedoelt dezelfde boeren die in de oorlog talloze (joodse) onderduikers gehuisvest hebben met alle risico’s van dien? Daar zullen er ook 3 van geweest zijn. In ieder geval niet die van FDF. Die pochen nu met het tafelzilver van Sam & Moos en uiteraard van Henk en Ingrid En wat klopt er niet aan de bewering dat er boeren waren in de 2de wereldoorlog die hun zakken hebben gevuld over de ruggen van de hongerlijers https://joop.bnnvara.nl/nieuws/kritiek-op-borstklopperij-boeren-over-eigen-heldenrol-in-hongerwinter

Winterdepressie
Winterdepressie9 apr. 2021 - 15:32

Ophoepelen met die Nederlanders die in polders wonen! Dat tuig dat een beetje de zee van visjes en zeehonden afpakt om daar zelf even lekker te gaan wonen! De helft van Nederland waarop de meerderheid woont is gewoon gejat van de natuur en dat moeten we NU terug geven.. Dus doorsteken die duinen en dijken!

Nico de Mus
Nico de Mus9 apr. 2021 - 15:24

Is het nu sarcasme ,ironie , zo niet dan zet ik bij dit artikel nogal wat vraagtekens.

1 Reactie
Tom Meijer
Tom Meijer9 apr. 2021 - 20:21

Zet jij je vraagtekens maar, dat laat mij koud.

Abma
Abma9 apr. 2021 - 15:12

Wat je in ieder geval duidelijk maakt Fons, is dat conservatieve boeren en hun aanhang uit zich zelf nooit hun ideeen over landbouw, veeteelt en de rol die zij spelen in de achteruitgang van Nederland zullen innoveren. Zij innoveren liever door nog verder in de schulden te komen bij de Rabobank en in hun stemgedrag bruin aan meer macht te helpen. Is dit niet al eens eerder gebeurd?

rvb2
rvb29 apr. 2021 - 14:56

boerenbedrijven zijn gewoon zware industrie. Dat de nederlandse boeren de beste zijn op het beste land klopt wel, maar het zijn er gewoon te veel. Daardoor hebben we een stikstofprobleem. En vanuit de boeren komt jammer genoeg geen oplossing. Als we terug gaan van de ongeveer 75% export naar 50% export van de productie van de boeren komen we een heel eind. Dan hebben we bovendien ruimte zat om huizen te bouwen.

2 Reacties
KM2
KM210 apr. 2021 - 7:39

100% onzin

RechtdoorZee93
RechtdoorZee9310 apr. 2021 - 8:03

Ja want gelukkig hebben als maar meer huizen, verkeer en consumenten geen milieu impact.. M.a.w. ik denk niet dat de boeren het grootste probleem zijn

gimli55
gimli559 apr. 2021 - 14:41

Als mensen eens eerst hun eigen problemen oplossen, voordat ze het hoogste woord hebben over anderen. Het valt mij ook nu weer op dat iemand de oplossing voor anderen bedenkt, waarbij de schade en gevolgen ook bij die ander neerlegt. Lijkt mij opportunistisch, en uiteraard het bekende afschuiven.

Welp2
Welp29 apr. 2021 - 14:12

Als je dit artikel leest krijg je het gevoel dat boeren met barricades van prikkeldraad de arme Randstedelingen verhinderen om het platteland te betreden. Het lijkt echter dat het tegenovergestelde aan de hand is. Steden hebben vaak een sterkere positie qua werkgelegenheid, voorzieningen, hoger onderwijs, etc.. Hierdoor trekken velen (vooral jongeren) richting Randstad omdat hun kansen daar beter liggen dan op het platteland. De 'plattelandse' gemeentes blijven echter vaak achter met steeds minder jongere mensen, wat meer druk geeft om de voorzieningen te onderhouden. Je ziet nu ook meer een toename naar regio's iets verder van de Randstad, maar dat is puur omdat de woningmarkt in de Randstad al enige tijd op droogkoken staat. En alsnog trekt men buiten de Randstad voornamelijk naar de grotere woonkernen/steden. Verstedelijking is een wereldwijd optredend fenomeen, maar zou ik niet zo zeer toeschrijven aan de boeren.

2 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe10 apr. 2021 - 9:44

Buitenwonen leidt vooral tot ongewenste verkeersbewegingen. Buiten grotere woonkernen is er geen rendabel winkel- en voorzieningenbestand en werk gewoonlijk ook niet. Kinderen kunnen nergens zelfstandig heen en moeten voortdurend in de tesla's van de volwassenen worden rondgereden.

Welp2
Welp210 apr. 2021 - 20:58

@DanielleDefoe Ik besef het probleem, ook al is het wel een vicieuze cirkel : bedrijven vestigen zich liever in/rond de grote steden vanwege het grotere aanbod van (potentiële) werknemers, waardoor werkzoekenden nou juist weer naar de steden trekken vanwege de betere kans op een baan. Het ironische is hetgeen dat je beschrijft ook opgaat voor de landbouw : kleinschalige boerenbedrijven kunnen niet de voorzieningen (op gebied van bv milieuwetgeving) treffen om kosten-effectief te produceren, waardoor uiteindelijk alleen de grootschalige bedrijven overblijven.

Minoes&tuin
Minoes&tuin9 apr. 2021 - 14:04

We zijn de geiten nog vergeten! Die stallen breiden ook gestaag uit!

3 Reacties
Ch0k3r
Ch0k3r10 apr. 2021 - 7:28

Onder andere in Nepal maar daar kan Fons je vast meer over vertellen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin10 apr. 2021 - 18:10

Daar behoef je niet voor naar Nepal te gaan. In de omgeving van geitenstallen zijn ontzettend veel mensen met longontstekingen.

Ch0k3r
Ch0k3r11 apr. 2021 - 7:26

@minoes Ik bedoelde dat meneer burger zelf een fair trade kashmir geitenboerderij in Nepal is begonnen.

P Haan
P Haan9 apr. 2021 - 13:32

De milieuramp die de hersenloze primaten gaan aanrichten die u onder wil brengen op land dat nu een agrarische bestemming heeft is niet te overzien. Lekkere erfenis om naar te streven. Gelukkig heeft meneer Tjeenk Willink het druk.

Het schrandere konijn
Het schrandere konijn9 apr. 2021 - 13:05

Fons, ik heb binnenkort 80 windmolens rondom mijn woonplaats staan en vier zonneparken en nog zeker net zoveel in de planning want de grond kost hier in vergelijking met de randstad geen drol. Daar waar de meeste rijders van elektrische auto’s wonen wordt nauwelijks energie opgewekt voor deze voertuigen. Een paar windmolens bij IJburg is al een immens probleem want die bederven het uitzicht. Rijd eens over de N33 van Gieten naar Zuidbroek en dan zie welke dystopische gevolgen de energietransitie voor het platteland heeft opgeleverd. En de boer, hij ploegde voort...

1 Reactie
DanielleDefoe
DanielleDefoe10 apr. 2021 - 17:40

Ook rond Zwolle zag ik recent afzichtelijke zonneweiden.

Joop den Uil
Joop den Uil9 apr. 2021 - 12:41

Een auto van de zaak van een ton .... veel directeuren nemen liever een tesla dan een tractor. Maar inderdaad: een kamerlid voor de boeren die in de stad woont ... dat kan natuurlijk niet., evenals kamerleden van een rode partij in grachtegorgel Amsterdam. Het moet niet gekker worden, met de schrijver hartstochtelijk eens.

Simplex2
Simplex29 apr. 2021 - 12:29

"Maar de rest van het land wil ook ruim wonen in de groene natuur, in plaats van opgestapeld in betonnen kolossen door de achterlijke grondprijzen in de stad met hier en daar een groen parkje. We willen energie van de zon en de wind omzetten in stroom, om in onze korte winterdagen te kunnen genieten van warmte en licht als het aardgas en de olie op zijn. We willen frisse lucht kunnen ruiken en net zo weinig kans hebben op COPD als de boeren, die nu elke dag boven op hun tractor frisse wind inademen." Moeten we u komen redden? Het lijkt alsof iemand u dwingt om in de stad te wonen!

Tweekeerbellen
Tweekeerbellen9 apr. 2021 - 11:51

Beste Fons, Ik ben inmiddels wel wat gewend waar het gaat op opiniërende stukken op deze site, maar dit stuk spant de kroon; niet gestoeld op feiten maar slechts op 'het gevoelen' dat overduidelijk is ingegeven door een totaal gebrek aan kennis over het onderwerp. De Nederlandse boeren behoren tot de besten ter wereld. Efficiënt in productie, voorop in innovatie en zeer milieuvriendelijk. Onze boeren en tuinders produceren agrarische topkwaliteit met grote zorg en aandacht voor het milieu en de omgeving. Ga eens kijken in het Westland en verbaas je over de high-tech aanpak van ongediertebestrijding, circulair watergebruik en warmtetechniek. Als wij afscheid nemen van onze boeren zullen wij onze agrarische producten van elders moeten halen. En ik kan je één ding verzekeren. De manier waarop elders wordt geboerd is stukken milieuvervuilender. En dan heb ik het nog niet eens over de milieubelasting van verschepen en herpakken om de spulletjes hier te krijgen. Het pleit voor 'kringlooplandbouw' valt in de categorie wensdenken. De markt voor agrarische producten is een wereldmarkt. Als het regent in Polen heeft dat invloed op de prijs van uien in Nederland. Kringlooplandbouw verhoogt de prijs van onze agrarische producten op deze wereldmarkt. Het gevolg: onze boeren delven het onderspit of worden tot armoede gedreven. Kringlooplandbouw kan alleen werken als wij onze grenzen dichtgooien voor agrarische producten van elders; is dat wat je wilt? Daarbij geef je helaas ook blijk van een zorgwekkend gebrek aan historische kennis (iets waar velen op links last van hebben). Het Nederlandse landschap; de Nederlandse natuur, is ontstaan door en vanwege onze boeren. Onze polders zijn ontstaan door en vanwege de behoefte aan landbouwgrond. Daarom hebben wij een compleet nieuwe provincie opgepomp uit het IJsselmeer. Er is dus geen sprake van 'teruggeven'; deze gronden zijn nooit bedoeld geweest voor de verwende randstedeling die denkt een claim te moeten leggen op zijn of haar omgeving. We praten over productiegrond. Toen en nu. De biodiversiteit die door jou zo wordt geroemd is in Nederland altijd een effect geweest van het actuele grondgebruik en dan met name de toegepaste agrarische techniek. Biodiverse gebieden ontstonden omdat de stand van de techniek bepaalde grondbewerking niet toestond of juist noodzakelijk maakte. Alle natuur in Nederland, en let wel; alle natuur, is ontstaan en in stand gebleven door menselijk handelen. Als dat handelen veranderd heeft dat dus invloed op de biodiversiteit. In feite pleit je voor een terugkeer naar het boerenbedrijf van circa 1920. Met het paard voor de ploeg en bidden om regen, zon en het gevrijwaard blijven van plagen en dierziekten. En voor wat betreft de stikstofcrisis...deze is ontstaan op de burelen van de ambtenaren in Den Haag en heeft niets te maken met de daadwerkelijke kwaliteit van onze natuurgebieden (voor zover wij daarvan kunnen spreken). Voor wat betreft stikstof staat onze natuur er uitstekend voor: https://www.foodlog.nl/artikel/het-gaat-beter-met-de-kwaliteit-van-de-natuur-in-nederland-dan-je-zou-mogen/ Maar dan komt in jouw stuk uiteindelijk de aap uit de mouw. De grond moet vrijgemaakt worden voor windturbines en zonneparken. Want wij, de Nederlanders, gaan daarmee de rest van de wereld redden. Wat een gotspe. In de winter zijn al die zonneparken waardeloos. Ze leveren nauwelijks stroom. Je mag hopen en bidden dat we in de winter constant windkracht 5 hebben, want anders leveren de windturbines ook te weinig op. En dan moeten we bruinkoolstroom uit Duitsland importeren, atoomstroom uit Frankrijk of gasstroom uit Noorwegen. Tot zover de stralende toekomst van Fons.

17 Reacties
vdbemt
vdbemt9 apr. 2021 - 12:39

Op een paar dingen een reactie. "De Nederlandse boeren behoren tot de besten ter wereld. Efficiënt in productie, voorop in innovatie en zeer milieuvriendelijk" Ik zie Fons Burger nergens zeggen dat dat niet zo is. Door hun efficiëntie in productie en innovatie, en ONdanks hun milieuvriendelijkheid (.....) produceren ze ZOveel dat ze evengoed verantwoordelijk zijn voor ca 40% van de stikstofuitstoot. De massaproductie is TE massaal met te grote invloed qua uitstoot en op biodiversiteit. ". Alle natuur in Nederland, en let wel; alle natuur, is ontstaan en in stand gebleven door menselijk handelen. Als dat handelen veranderd (verandert) heeft dat dus invloed op de biodiversiteit." Klopt. Dat is precies de bedoeling. Zoals de massaproductie van de laatste 50 jaar een aanslag hebben gepleegd op de biodiversiteit, zal het terugbrengen daarvan ook de biodiversiteit terugbrengen. " In feite pleit je voor een terugkeer naar het boerenbedrijf van circa 1920. Met het paard voor de ploeg" Zo ver zal het niet gaan, maar het komt er wel min of meer op neer. " en bidden om regen, zon en het gevrijwaard blijven van plagen en dierziekten." Gisteren zag ik in het programma van Yvonne Yaspers, Onze boerderij in Europa, een Nederlandse wijnboerin in Duitsland, die de succesvolle biologische wijnboerderij van haar vader had overgenomen. Die zijn al een jaar of 40 biologisch. Geen kunstmest en andere troep. Quote: Als ik wil dat de bodem mijn druiven voedt, dan moet ik die bodem niet doodspuiten. Het lijkt me stug dat ze dit alleen bereikt heeft door te bidden. Het kan: biologisch. Het is heel goed mogelijk. Het is een keuze. En de klimaatsituatie is dusdanig, dat dat meer afgedwongen, op zijn minst gestimuleerd, moet gaan worden.

Marinus Calamari
Marinus Calamari9 apr. 2021 - 12:43

Nederland is een klein kutlandje maar is wel de op een na grootste exporteur van agrarische producten in de wereld. Niemand wil de agrarische sector afschaffen, dat is een stroman van rechtsvolk wat het niet begrijpt of wil begrijpen, maar twee derde van de boeren of zo, bestaat uit gesubsidieerde "ondernemers" die voor de export produceren en geen enkel maatschappelijk nut dienen. Het zou goed zijn als die boeren ophoepelden idd.

DaanOuwens
DaanOuwens9 apr. 2021 - 12:51

@ Tweekeerbellen Jij schrijft: De Nederlandse boeren behoren tot de besten ter wereld. Efficiënt in productie, voorop in innovatie en zeer milieuvriendelijk. Laat deze boeren dan hun bedrijf oppakken een emigreren naar een land waar men ze wel wil hebben. Er wordt 75% geproduceerd voor de export en alle milieu lasten, de enorme hoeveelheid benodigde grond en alle landbouwsubsidies komen voor rekening van de Nederlandse burgers terwijl er niets tegenover staat. Als jouw bewering waar is zijn ze overal welkom. Ik wens hen een stralende toekomst.

Buitenstaander
Buitenstaander9 apr. 2021 - 13:09

@vdbemt Is dit niet weer zo'n 'achterafwetenweallesbeter' treurig stuk? Decennia lang hebben we een land ontwikkeld dat fabrieken neerzette; dat boerenbedrijven maakte tot wat ze zijn, en we hebben er allemaal van 'gevreten'. En nu, als het niet langer uitkomt, zijn de boeren de sjaak, want wij hebben ineens bedacht dat we niet meer natuur willen, dat zou mooi geweest zijn, nee, we moeten huizen bouwen etc. En dan krijgen we over 20 zeker weer zo'n stuk waarin de huizenbouwers de sjaak zijn? Het is zo makkelijk dit tope opinie....

Hakkepuf
Hakkepuf9 apr. 2021 - 13:22

Het is een probleem waar veel elitaire mensen uit de steden aan lijden: Ze zijn zelf volmaakt en alles om hun heen is een achterlijk zootje milieuvervuilers. Ze zullen geen woord vuilmaken dat er in de landbouw steeds sterkere bestrijdingsmiddelen nodig zijn omdat de stad een groot deel van het rioolwater ongezuiverd het boezemwater inspuit. (Bijvoorbeeld Amsterdam Noord pompt een groot deel zo het Noord-Hollands Kanaal binnen). Geld is iets dat iedere maand op de rekening bijgeschreven wordt. Gewoon omdat het zo is. Dat iemand anders zich het schompes werkt en stapels belastingen betaalt, dat is voor de stadse elite heel normaal. Ik heb even een jaarverslag bekeken, maar de auteur zelf leeft gewoon van subsidie. Dat het platteland last heeft van windmolens. Het zijn zoals een Amsterdamse Groenlinkse dame een paar weken terug zei: horigen van de stad. Daarom hoeft Amsterdam zelf geen windmolens op haar grondgebied te hebben.

Tweekeerbellen
Tweekeerbellen9 apr. 2021 - 13:29

Beste vdbemt, Dank voor uw reactie. Even een korte reflectie. De stikstofproblematiek is een administratief probleem, veroorzaakt door beleidsmakers in Den Haag. De stikstofuitstoot van onze landbouw is sinds de jaren '90 meer dan 50% gedaald: http://www.emissieregistratie.nl/erpubliek/erpub/international/nec.aspx Van enige negatieve invloed op onze natuurgebieden is niets gebleken, ik verwijs hiervoor naar de link in mijn eerste reactie. Dan de biodiversiteit. Mijn pleit is vrij simpel. Dé biodiversiteit bestaat niet. Er zijn periodes met meer of minder diversiteit in soorten. In het Nederlandse geval sterk bepaald door grondgebruik door de mens. Welke biodiversiteit wenst u? Die van 1920, 1801, of 1414 wellicht? Zegt u het maar. Wat ik bedoel is dat biodiversiteit per definitie een momentopname is en daarom nooit als zelfstandige natuurdoelstelling kan worden gedefinieerd. Maar het is natuurlijk wel een uitstekende stok om mee te slaan. Tot slot de biologische landbouw. Toevalligerwijs zapte ik ook langs het door u genoemde programma en exact op het moment dat u hier weergeeft. Ik waardeer biologische landbouw en op kleine schaal is dit zeker mogelijk. Echter, biologische landbouw vraagt per definitie meer grond en meer water en heeft een onzekere opbrengst. Massaal omschakelen naar biologische landbouw is vragen om problemen in de voedselvoorziening en vereist uitbreiding van het landbouwareaal...ten koste van de natuur. Zoals de Britten plegen te zeggen: "you can't have the cake and eat it".

JasDon
JasDon9 apr. 2021 - 14:53

"ZOveel dat ze evengoed verantwoordelijk zijn voor ca 40% van de stikstofuitstoot." Ja, maar deze boeren voeden ook niet alleen Nederlanders, ze exporteren gigantisch veel producten. Voedsel wat ergens anders minder milieubewust zou zijn geproduceerd. Dat kan ook een keuze zijn van een land; iets groen doen waar het goed in is. Wat de boeren in 1920 deden wil je ook niet weten qua milieueffect in verhouding tot de opbrengst en een wijngaardje in Duitsland is totaal niet een relevante vergelijking wanneer je het over landbouw hebt.

Fons Burger
Fons Burger9 apr. 2021 - 16:24

@tweekeerbellen Het is duidelijk voor wie en wiens belangen u schrijft (verschuilend achter een pseudoniem). Ik noem verifieerbare feiten die u negeert. Inderdaad zijn er in het westland (ik schreef over landbouw en niet over tuinbouw) zeer goede en innovatieve dingen aan de gang. Maar die bezetten relatief veel minder grond dan de landbouw. Maar ook die produceren voornamelijk voor het buitenland. Uw verwarde betoog over de historie maakt al evenmin indruk. "Alle natuur in Nederland, en let wel; alle natuur, is ontstaan en in stand gebleven door menselijk handelen." Dat kan best zo zijn maar daarmee kan niet worden uitgesloten dat die nu door kunstmest en pesticiden voor een groot deel naar de Filistijnen wordt geholpen.

Tweekeerbellen
Tweekeerbellen9 apr. 2021 - 17:26

Beste Fons, Ik schrijf voor niemands belang, behalve voor mijzelf. Ik kom regelmatig op boerderijen, spreek met agrariërs en mensen die in aanverwante sectoren werken. Je hebt een stuk geschreven dat druipt van de vooringenomenheid en een totaal gebrek aan kennis van en over de agrarische sector. Ik heb jouw pleit van de nodige duiding voorzien en je gaat daar verder niet op in. Dat zegt genoeg. Laat duidelijk zijn dat je het volste recht hebt deze mening te ventileren. Maar inhoudelijk raakt het kant noch wal.

vdbemt
vdbemt9 apr. 2021 - 17:36

@Buitenstaander. Nog nooit horen zeggen: het is doorgeslagen? Dit is decennia geleden ingezet, vanuit de gedachte dat het goed was (om niet alleen te zeggen: om zoveel mogelijk te verdienen). Maar het is doorgeslagen. En dus moet het anders.

vdbemt
vdbemt10 apr. 2021 - 9:48

@Tweekeerbellen Aahh. Een echte ontkenner: "De stikstofproblematiek is een administratief probleem, veroorzaakt door beleidsmakers in Den Haag" Daar is niet mee te discussiëren. Ik wist niet dat heel Europa, de wereld, zich liet leiden door de beleidsmakers hier in Den Haag, De stikstofproblematiek is een wereldprobleem. Niet alleen Nederland. En dus zeker niet alleen administratief. Maar goed. Ik stop. Jij ontkent de waarheid. Niet mee te praten.

vdbemt
vdbemt10 apr. 2021 - 9:56

@Jasdon "Ja, maar deze boeren voeden ook niet alleen Nederlanders, ze exporteren gigantisch veel producten." Precies. Zo'n beetje 2/3e gaat naar het buitenland. En met de gevolgen daarvan, de overbelasting van ons land en onze omgeving, zitten wij. Moeten we dit als superklein kutlandje nou willen blijven volhouden? Reik de andere landen die geweldige kennis van ons aan (wij zijn immers de beste; en helemaal niet arrogant) en laat het voedsel lokaal geproduceerd worden. Scheelt ook gigantisch veel transport. Is dus ook goed voor het klimaat. Kom nou niet met: zij hanteren geen klimaatregels. Nederland ligt achter . Niet vóór. En als de regels daar dan minder zijn. Dan gaat dat daar ook veranderen. Het klimaatprobleem is een wereldprobleem.

Zijne Koninklijke Narrigheid
Zijne Koninklijke Narrigheid10 apr. 2021 - 19:46

vdbemt, Zoals ik hier onder ook al aan iemand heb proberen uit te leggen exporteren wij heel veel producten waar hier geen vraag naar is. Maar als je een kip slacht voor zijn kipfilets, dan houd je nog heel veel kip over. Thailand is men dol op de poten en de dijen, dus vandaar exporteren wij o.a. daar die producten heen die de Nederlandse consument niet wil. Hetzelfde met kalveren. Ik vrees dat de meeste consumenten niet eens meer snappen dat er kalveren geboren moeten worden voordat een koe melk kan geven. Maar in Italië zijn ze bijvoorbeeld wel weer dol op kalfsvlees. Waarom zou je dan niet die kalveren daarheen exporteren? Melk? China is een grote afnemer van melkpoeder omdat veel Chinezen hun eigen industrie en overheid niet vertrouwen naar verschillende schandalen. Dus vandaar dat er nog steeds boeren zijn die voor de export produceren als kans zien om te blijven boeren. Ze hebben daar de mogelijkheden om zelf te produceren maar ze blieven het niet. Ga jij ze vertellen dat ze geen Nederlandse melk meer mogen afnemen? Uien, nog zo`n product waar Nederland om bekend staat, grootste afnemers? Veelal Afrikaanse landen waaronder Senegal. Die hebben ook hun eigen teelt, maar die uien zijn vaak minder goed te bewaren en ze produceren lang niet genoeg volume voor hun eigen markt. Maar als hun eigen oogst begint dan gaat de markt dicht voor buitenlandse producten. Is dat weer voorbij, dan importeren ze graag weer de Nederlandse ui. Ga jij ze vertellen dat ze 9 maanden per jaar maar honger moeten gaan lijden omdat jij vind dat de Nederlandse boer niet meer voor de export mag produceren? Als ieder land weer alleen voor binnenlandse consumptie moet produceren dan zijn we allemaal wel lekker groen bezig, maar het aantal mensen wat honger zal lijden zal exponentieel stijgen.

vdbemt
vdbemt11 apr. 2021 - 13:00

@ZK Narrigheid. Jonge-jonge. WAT een zwaktebod. Jij gaat hier lopen verkondigen dat de export (die is bijna 80%) alleen maar uit restproducten bestaat. Dat wat wij zelf niet gebruiken, maar andere landen nog wel. Als die 80% echt alleen bijproducten zouden zijn, dan is het probleem nog gigantisch veel groter als dat het al is. China en melk(producten) "Ga jij ze vertellen dat ze geen Nederlandse melk meer mogen afnemen?" Dat hoeft ze toch niet verteld te worden. Je stopt er gewoon mee. Want de schadelijke effecten daar zitten wij mee opgezadeld. Haal het maar ergens anders. Wij stoppen er mee. En wellicht dat ze het dan toch zelf gaan doen. Kortom. Heel zwak verhaal.

vdbemt
vdbemt11 apr. 2021 - 13:04

@ZK Narrigheid. "Als ieder land weer alleen voor binnenlandse consumptie moet produceren dan zijn we allemaal wel lekker groen bezig, maar het aantal mensen wat honger zal lijden zal exponentieel stijgen." Dat zeg je omdat dat je goed uitkomt. Maar ik zou werkelijk niet weten waarom. Als zij ter plekke gaan doen wat wij hier doen, waarom zouden ze dan honger lijden??

Zijne Koninklijke Narrigheid
Zijne Koninklijke Narrigheid12 apr. 2021 - 8:42

Vdbemt Heel simpel, sommige landen hebben niet genoeg landbouw areaal of zoals ik al uitlegde met de uien, in Senegal hebben ze uien met een mindere bewaarcapaciteit. Ze kunnen dus niet het hele jaar rond in hun eigen producten voorzien.

vdbemt
vdbemt12 apr. 2021 - 8:52

@ZK Narrigheid. " Senegal hebben ze uien met een mindere bewaarcapaciteit. Ze kunnen dus niet het hele jaar rond in hun eigen producten voorzien." Dat is dan een prachtige gelegenheid voor onze boeren om daar hun kennis over te dragen (een ander verdienmodel). De bewaarcapaciteit was hier vroeger ook niet groot.

Fredje3
Fredje39 apr. 2021 - 11:49

Hmmm ik heb vroeger gewerkt in een fabriek en die machine waar ik mee werkte was ook meer dan een miljoen waard. Was ik toen ook een miljonair of is dit gewoon een l*l verhaaltje?

14 Reacties
Marinus Calamari
Marinus Calamari9 apr. 2021 - 12:10

De machine was eigendom van de eigenaar van de fabriek, net zoals de eigenaar van de boerderij (oftewel de boer) eigenaar is van de uitkeringstrekker waarop hij rijdt. Het verschil is dat de eigenaar van de fabriek zijn machine waarschijnlijk niet bekostigt heeft door op gemeenschapsgeld te parasiteren, terwijl bij de boer die kans veel groter is. Parasiteren, want die met gemeenschapsgeld gesubsidieerde grootgrondbezitters voegen voor het grootste deel niets toe aan het maatschappelijk gelang, integendeel zelfs.

DaanOuwens
DaanOuwens9 apr. 2021 - 12:52

@ Fredje Jij schrijft: Was ik toen ook een miljonair of is dit gewoon een l*l verhaaltje? Aangezien jij niet de eigenaar was van die machine typ jij hier een l*l verhaaltje.

vdbemt
vdbemt9 apr. 2021 - 15:27

Serieus? Die machine was van je baas. Die was met dat bezit miljonair.

Case65
Case659 apr. 2021 - 18:06

vdbemt 9 april 2021 at 17:27 Serieus? Die machine was van je baas. Die was met dat bezit miljonair Serieus?? Heb je nog nooit gehoord van banken, die leningen verstrekken voor de aankoop van dit soort zaken? Wat een eenvoud!

Fredje3
Fredje310 apr. 2021 - 6:23

De boer is ook geen eigenaar, de bank is dat en aangezien de boer subsidies krijgt om te kunnen concureren zodat wij de producten willen kopen omdat de tussenpartijen er enorm veel winst op willen maken en wij er heel weinig voor willen betalen zijn die subsidies niet voor de boer, maar o.a. voor ons. Wederom... een l*l verhaaltje dus.

vdbemt
vdbemt10 apr. 2021 - 10:01

@case65. Eenvoud? Voor jou te moeilijk. Weet je wat het met leningen doorgaans is? Die worden afgelost. Gaande de aflossing, word je toch steeds een stukje rijker. Als dit 'eenvoud' is, wat is dan de redenering van Fredje??

vdbemt
vdbemt10 apr. 2021 - 10:05

@Fredje. "De boer is ook geen eigenaar, de bank is dat " Nee hoor, Fredje. De lening- of hypotheekvrager is de eigenaar. De bank wordt dat pas wanneer op enig moment zou blijken dat de schuld niet voldaan kan worden.

vdbemt
vdbemt10 apr. 2021 - 10:11

Er zijn momenteel op tv meerdere series over het boerenbedrijf op tv. Ik dacht 3. Ik kan er 2 noemen. De Boerenrepubliek en Onze boerderij in Europa (Yvonne Jaspers, een echte boerenlobbyiste). Echte aanraders.

Case65
Case6510 apr. 2021 - 12:49

vdbemt 10 april 2021 at 12:01 @case65. Eenvoud? Voor jou te moeilijk. Weet je wat het met leningen doorgaans is? Die worden afgelost. Gaande de aflossing, word je toch steeds een stukje rijker. En weet je wat er met die machine gebeurt vdbemt? Daar schrijf je op af, omdat hij in waarde daalt, zodat je op het laatst alleen nog wat restwaarde overhoudt. Zelfs simpel boekhouden is voor sommigen te moeilijk.

vdbemt
vdbemt10 apr. 2021 - 13:19

@case65. Wij kunnen nou wel doormekkeren over de waarde van een machine van 1miljoen voor de eigenaar. We doen dat naar aanleiding van een stupide vergelijking door Fredje. Want als medewerker die de machine bedient, ben je ZEKER NIET de eigenaar. En gaat de vergelijking volledig mank.

Case65
Case6510 apr. 2021 - 21:26

Nee, vdbemt, we mekkeren door over deze domme opmerking: vdbemt 9 april 2021 at 17:27 Serieus? Die machine was van je baas. Die was met dat bezit miljonair.

vdbemt
vdbemt11 apr. 2021 - 14:31

@case65. "Dus dit: "Hmmm ik heb vroeger gewerkt in een fabriek en die machine waar ik mee werkte was ook meer dan een miljoen waard. Was ik toen ook een miljonair of is dit gewoon een l*l verhaaltje?" vind je wél kloppen? Een goede vergelijking? Als je als eigenaar (want geleend) al geen miljonair bent, dan ben je dat als werknemer/gebruiker toch al helemaal niet. Dat bén je ook sowieso daardoor al helemaal niet. Totaal niet te vergelijken met een boer die vermogen heeft (ook al staat daar een hypotheek op) door landbezit.

Case65
Case6511 apr. 2021 - 20:29

Oké, vdbremt en Fredje maakten elk een domme opmerking! Zo goed vdbemt? Zucht........

vdbemt
vdbemt12 apr. 2021 - 8:54

@case65. En jij een beetje dom omdat jij het verschil ook niet zag.

WiebeI
WiebeI9 apr. 2021 - 11:26

Gewoon de boeren de schuld geven. Het kwaad van alles. Dankzij de boeren is gezond voedsel voor iedereen bereikbaar geworden. En kunnen mensen met lage inkomens vlees op tafel zetten. En groenten en fruit tegen lage prijzen. Dit artikel onderstreept weer eens waarom het gewone volk zich afkeert van links. Consequentie van uw betoog is dat voedsel veel duurder wordt en luxe voedsel alleen nog bereikbaar voor de elite. We zien hiervan meer voorbeelden. Denk aan de vliegtax: alleen nog vakantie voor de elite. Denk aan de energietransitie: nog hogere huren. En u snapt niets van de agrarische bedrijfsvoering. U denkt dat een tractor een luxe product is in plaats van een productiemiddel.

5 Reacties
jandebakker
jandebakker9 apr. 2021 - 12:14

"Gewoon de boeren de schuld geven. Het kwaad van alles." Maar dat klopt ook gewoon. Zonder de 2e agrarische revolutie Zou een groot deel van de huidige wereldpopulatie nooit geleegd hebben omdat de lagere voedselopbrengsten de menselijke populatie in balans zouden houden met hongersnoden, epidemieën (weinig en/of slecht voedsel maakt immers vatbaar voor ziektes) en oorlogen om land. En met een substantieel lagere wereldbevolking hadden we al die problemen met klimaat, migratie en huizenprijzen nooit gehad. (bovenstaande uiteraard met een ;) )

Karingin
Karingin9 apr. 2021 - 12:16

Dat is niet dankzij die boeren slimmerik, maar dankzij de subsidie die die boeren krijgen. En al die belastingen zijn een politieke keuze, die links nooit zo zou maken - oké die vliegtaks waarschijnlijk wel. Op links houden we namelijk rekening met de minderbedeelden, het is het rechterkamp dat rücksichtloss te werk gaat en schijt heeft aan de armeren

Marinus Calamari
Marinus Calamari9 apr. 2021 - 12:28

Het overgrote deel van de boeren in NL produceert voor de export. Dit levert niet veel op voor de economie, maar kost wél ontzettend enorm veel ruimte en levert ook nog eens veel problemen op zoals vervuiling. De gemiddelde boer is dus een overgesubsidieerde "ondernemer"*) die geen enkel maatschappelijk belang heeft. No farmers no food, is FDF-propaganda die weinig relatie heeft tot de werkelijkheid. Links vindt het prima om zelfvoorzienende te blijven wat landbouw betreft maar 4 keer meer produceren dan je nodig hebt heeft niets met zelfvoorziening te maken, en alles met het neoliberale beleid van baggerpartijtjes als de VVD.

Wilco4
Wilco49 apr. 2021 - 20:30

@ Calamari 'baggerpartijtjes als de VVD.' Ik denk eerder dat GL een partijtje is hahahaha

vdbemt
vdbemt10 apr. 2021 - 10:18

"Dankzij de boeren is gezond voedsel voor iedereen bereikbaar geworden. En kunnen mensen met lage inkomens vlees op tafel zetten. En groenten en fruit tegen lage prijzen." Dat is wel zo. Maar de manier waarop dat gebeurt blijkt inmiddels te ernstige consequenties met zich mee te brengen. Die hebben problemen opgeleverd die opgelost moeten worden. Ook voor jou en mij. En vooral voor het nageslacht. Met doorgaan op dezelfde voet, is het dweilen met de kraan open. Dat moet echt anders. Waar we zelf ook aan bij kunnen dragen door, bijv. minder vlees te eten. En bijv. te gaan voor biologische groenten. Maar dat is voor de kleine portemonnaie een probleem. Daar zou de overheid weer wat aan moeten doen. Biologisch zou goedkoper moeten worden dan bio-dynamisch.

19682
196829 apr. 2021 - 11:11

Opgehoepeld met de boeren? Vraagje,wat gaan we dan eten ,ik lust geen gras,en dat is er straks ook niet meer,daar komen zonnepanelen voor in de plaats.

3 Reacties
Karingin
Karingin9 apr. 2021 - 12:13

Aansteller, jouw stukje vlees ligt strax gewoon nog in de winkel hoor. En dat er zoveel zonnepanelen op boerengrond worden geplaatst, is o.a. omdat die boeren daar flink geld aan verdienen (dat gebeurt dus nu al trouwens). Het zou al een stuk schelen als we eerst alle daken volplempen, en dat is een politieke keuze, die dus gewoon gemaakt kan worden

Marinus Calamari
Marinus Calamari9 apr. 2021 - 12:33

driekwart van de boeren produceert voor de export, en die leveren goeddeels (behalve een enorme berg stront) weinig tot niets op voor de samenleving. Dus die kunnen sowieso ophoepelen zonder dat de NL voedselvoorziening in gevaar wordt gebracht

KM2
KM29 apr. 2021 - 18:03

Karinging: Op een groot dak (stal of loods) is zo'n beetje 1200 de max en daar ben je 70 dagen mee bezig en is duur ivm draagkraagt & veiligheid. In 20 weken ramt het bedrijf waar ik werk een park van 80.000 panelen op een (huishoud)afvalberg "uit de grond". De akkers die door ons vol geplempt zijn is voor de boer lucratief, de melkprijs voor de boer moet met een faktor 5 omhoog om te kunnen concurreren met panelen. Overigens zit friesland ram en de ramvol met zonnevelden, die produceren nu voor niets omdat ze niet op het net aangesloten kunnen worden. https://www.omropfryslan.nl/nieuws/970391-even-dimmen-liander-zoekt-uit-zonnepanelen-ook-wat-minder-kunnen-leveren https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1047991-problemen-op-elektriciteitsnet-geen-stroom-voor-nieuwe-scholen-leeuwarden https://www.lc.nl/friesland/Liander-wil-elektriciteitsnet-Friesland-drastisch-uitbreiden-26067361.html

ZonderNaam2
ZonderNaam29 apr. 2021 - 10:57

Landbouwgrond onteigenen gaat wel gebeuren, want daar staat behoorlijke druk op. Alleen niet zo zeer vanwege het milieu, maar omdat de overheid grond nodig heeft om op te bouwen. Is ook hoog nodig met de enorme druk op de woningmarkt, maar ook niet per se milieuvriendelijker.

1 Reactie
Leontrotsky
Leontrotsky9 apr. 2021 - 12:34

bouwen en nieuwbouwwijken zijn veel milieuvriendelijker dan de huidige boerenbedrijven en het huidige landgebruik. Dus uw bewering hieromtrent gaat niet op.

Leontrotsky
Leontrotsky9 apr. 2021 - 10:56

Ik ben het nog nooit zo met Fons eens geweest. En we gaan de boeren zo snel mogelijk uit Nederland krijgen. De RESET is hier ook heel duidelijk over. Er is geen ruimte voor boeren in Nederland anno 2021. We hebben de grond nodig voor woningbouw, natuur, wegenbouw en groene industrie (vooral groene energieproductieparken). We gaan samen aan een nieuw en veel beter Nederland bouwen, een Nederland waarin boeren geen plaats hebben met hun vervuilende en klimaatverpestende zelfverrijking.

13 Reacties
Haz
Haz9 apr. 2021 - 11:20

Dat zegt veel inderdaad. Als Leontrotsky het met je eens is, dan weet je dat je fout zit.

Het schrandere konijn
Het schrandere konijn9 apr. 2021 - 12:00

Woningbouw is aantoonbaar heel erg slecht voor het klimaat, dat vind jij toch ook?

jandebakker
jandebakker9 apr. 2021 - 12:23

Als uw plan op dezelfde manier uitpakt als de agragische hervorming van uw conculega Stalin in Oekraïene heb je geen grond meer nodig voor woning en wegenbouw. Dan hebben we alleen grond nodig voor natuur en extra begraafplaatsen.

Leontrotsky
Leontrotsky9 apr. 2021 - 12:33

@schrandere konijn Leuke nickname echter u snapt toch wel dat Nederland de morele plicht heeft om de komende jaren vele vluchtelingen op te nemen uit landen in oorlog, klimaatcrisis, hongersnood. Er kan worden verwacht dat we tussen nu en 2050 4,5 miljoen vluchtelingen moeten gaan huisvesten. Deze mensen zullen ergens moeten wonen + we hebben nu al ongeveer 500.000 tekort in woningen en de gemiddelde bezetting per woning in Nederland zal tussen nu (2,1 per woning) en 2050 (1,7 per woning) gaan afnemen zodat we nog meer woningen nodig zullen hebben

Tom Meijer
Tom Meijer9 apr. 2021 - 12:38

Helemaal met Leon eens. En Haz, daar zit ik uiteraard niet fout mee, het lijkt me eerder dat jij fout zit. Het spreekt vanzelf dat de boeren hun methoden zullen moeten veranderen. Als ze dat niet uit zichzelf doen dan zullen ze door de omstandigheden gedwongen worden dat te doen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe9 apr. 2021 - 12:43

De agrarische grond is nodig om de gehalveerde veestapel een beter leven te garanderen. Ga weg met je energieparken en natuurverwoestende woning-&wegenbouw op het platteland.

Minoes&tuin
Minoes&tuin9 apr. 2021 - 13:59

DanielleDefoe Mee eens met als aanvulling het 'gespoten' gif te doen verdwijnen wat zowel desastreus is voor de insecten en voor de mens, het verarmen van de bodem, het verdwijnen van vogels. Dat is veelal wat het landbouwdeel betreft en niet te vergeten de bloementeelt die we niet nodig hebben voor onze voeding, maar bij beter grondbeheer en het verdwijnen van het schadelijke gif wel een plaatsje mag innemen. O.a. halve bijenvolkeren verdwijnen, dat was vroeger niet. Dat is pas gevaarlijk.

Sam V
Sam V9 apr. 2021 - 14:28

Leontrotsky die wegenbouw promoot. Kostelijk.

gimli55
gimli559 apr. 2021 - 14:34

@Leontrotsky Ok, alle boeren weg en dan? Gaan we dan allemaal producten uit de voedsel industrie eten met te veel suiker en zout? Gaan we de verse producten uit het buitenland importeren, het buiten land waar de goedkoopste producten vast met veel gif is geproduceerd? Waarna het met vervuilende vrachtwagens door de EU moeten worden getransporteerd? Waar de boeren hun producten produceren, is ook natuur. Er loopt geen grens, hooguit in de geesten van de natuurliefhebbers. De natura 2000 gebieden zijn in de afgelopen jaren al verdubbeld in oppervlakte. De waarde in de grond komt alleen vrij, wanneer het verkocht wordt. Net als de bakstenen in een huis. Er zijn voor de grote fundamentele problemen geen simpele oplossingen, dat wel propageren is kortzichtig en dom. Simpel weg onteigenen is in een democratie onmogelijk. Laat "links" eerst maar met perspectief komen.

Wilco4
Wilco49 apr. 2021 - 20:34

@leon 'Er kan worden verwacht dat we tussen nu en 2050 4,5 miljoen vluchtelingen moeten gaan huisvesten.' Tuuuuuuuurlijk joh, is ook echt draagvlak voor

DanielleDefoe
DanielleDefoe9 apr. 2021 - 23:17

De natura2000 gebieden die ik ken zijn een farce, ieder karrespoor is al decennia geasfalteerd. We hebben ook verplichtingen tav van de grutto's.

korheiden2
korheiden210 apr. 2021 - 8:56

@Leontrotsky : Altijd weer vermakelijk om je commentaren te lezen. Nederland moet nog zeker vier miljoen vluchtelingen op gaan nemen. Ja hoor.

Minoes&tuin
Minoes&tuin10 apr. 2021 - 18:17

De grutto's lopen al jaren in aantal achteruit. Maar in de omgeving van bloemenvelden hebben zelfs baby's al gifstoffen in het lijf, zelfs al voor de geboorte. Dit omdat de boeren gewoon sproeien als het niet mag, de wind verkeerd staat, er vlakbij woonwijken staan en te hoog en te veel. Ze treden dus buiten het gebruik van zwaar gif wat slecht is voor alle leven, ook nog eens alle regels keer op keer met voeten. Er wordt niets aan gedaan, We hebben een overheid die nergens op handhaaft. Ze staan het oogluikend toe. Zelfs binnen in de huizen bij mensen zit het overal. Mensen kunnen zich er niet tegen beschermen.

pastafari
pastafari9 apr. 2021 - 10:55

Wat een schandalig artikel. Geen idee van een agrarisch bedrijf voor een kosten heeft Een traktor van een ton. Ja, omdat het bedrijfsmatig nodig is. Een vrachtwagen kost ook snel 1-2 ton. Het is geen sportwagen van een ton. Miljonair? Het bedrijf heeft een waarde van een miljoen, maar de meeste hebben daarnaast leningen Deze 2 beweringrn zeggen al genoeg over het niveau van dit stuk. Maar ja, gewoon de boer de schuld geven. De boer moet produceren want wij willen goedkoop eten. Daarom heeft hij veel land nodig. Enige hervormingen in de landbouw kunnen niet, omdat de EU met haar subsidies een groot deel van de sector kunstmatig in leven houdt. (Kijk eens naar het nieuwe landbouwbeleid in het VK, dankzij de brexit kan het). Wat gaan we eten als onze boeren als onze boeren (deels) verdwijnen? Nog meer importeren uit het buitenland. Ja, want dan zien we de natuurschade zelf niet. Modern imperialisme is dat! Mensen willen in de natuur wonen? Gelul, meeste mensen willen in de Randstad wonen, en daar is sowieso geen plaats. Als we een andere landbouw willen, moeten WIJ veranderen. De boer verandert dan wel mee

4 Reacties
Het schrandere konijn
Het schrandere konijn9 apr. 2021 - 12:01

Volledig met je redeneringen eens! Als je alle vervuilde activiteiten gewoon naar het buitenland verplaatst dan zijn ze er toch niet meer...

Karingin
Karingin9 apr. 2021 - 12:08

Alweer een die de bal bij de consument legt. Die bepaalt het aanbod niet, bovendien ga je het gedrag van mensen niet zo even veranderen. Regulering begint bij bedrijven, de consument moet dan wel volgen. Bovendien, we kunnen makkelijk met de helft minder boeren toe, dan eten we nog steeds goedkoop. Alleen wordt er dan minder geëxporteerd. En de milieuschade, de lokaal neerslaande stikstof met name, is nou eenmaal ernstig in Nederland omdat we een klein land zijn. In een groot land heeft dat veel minder effect. Ennuh, dat aandeel in de wereldhandel van onze agri-sector is niet zo groot hoor (zuivel 5%, en dat is de grootste tak in de voedselproducerende bedrijven), de boerderijen die hier worden opgeheven zullen niet allemaal elders vervangen worden

Marinus Calamari
Marinus Calamari9 apr. 2021 - 12:51

De meeste boeren produceren voor de export en dienen geen enkele maartschappelijke belang. Prima, natuurlijk, maar het wordt hoog tijd dat die boeren stoppen met het leeg vreten van de staatruif en voor hun eigen vervuiling gaan betalen.

pastafari
pastafari9 apr. 2021 - 19:34

maar Karingin (wat een mooie naam is dat toch), we leven in een kapatalistische wereld en bij landbouwproducten is het de prijs die de omzet bepaald. De groothandel bepaald. Dan kun je als boer niet veel veranderen als niet de gehele sector meegaat. Alleen consumentengedrag kan de groothandel onder druk zetten. Ingrijpen kan niet, want landbouwbeleid is een EU zaak, en daar hoef je niets van te verwachten (Frijk krijgt vele te veel subsidies, die gaan dat echt niet veranderen, die hebben nu al iedere zomer protesterende boeren). Wij zijn niet zelfvoorzienend in ons voedsel, we gebruiken nu al 2 keer de oppervlakte van NL voor ons voedsel. Met minder boeren, plus strenge regels , wordt dat fors meer. Ach het probleem is ingewikkeld, of in ieder geval een oplossing. Maar het stuk hierboven raakt kant nog wal.

Zijne Koninklijke Narrigheid
Zijne Koninklijke Narrigheid9 apr. 2021 - 10:48

Fons doet goed zijn best om zich tot toppunt van de hoogopgeleide nietswetende randstedeling te maken. De teslasubsidie slurpende NIMBY uit IJburg zullen we maar zeggen. Veevoer: Tonnen sojaschroot e.d. komen hier naar NL. Maar zoals de naam het al zegt is het schroot, de olie is er al uit geperst voor andere doeleinden. Wat overblijft is een eiwitrijk restproduct. Raap olie, soja olie e.d. worden gebruikt in andere levensmiddelen en cosmetica. Het is dus vooral restverwerking. "Maar de rest van het land wil ook ruim wonen in de groene natuur, in plaats van opgestapeld in betonnen kolossen door de achterlijke grondprijzen in de stad met hier en daar een groen parkje." Nou, als ik de trek naar de grote stad bekijk valt dat dus wel mee. "We willen energie van de zon en de wind omzetten in stroom, om in onze korte winterdagen te kunnen genieten van warmte en licht als het aardgas en de olie op zijn." Tja, je wilt wel wat maar je bent het type, ik wil ze niet in mijn achtertuin hebben. Anderen mogen er overlast van krijgen als Dhr Burger er maar warmpjes bijzit terwijl hij geniet van zijn vrije uitzicht. Daarnaast produceren we het in NL toch wel iets duurzamer dan in Brazilië. En waarom er veel geïmporteerd en geëxporteerd wordt? In Nederland eten we bijna geen orgaanvlees of vlees waar botten inzitten. Elders zijn ze er weer dol op en willen ze graag niet de bordkartonnen filets. Zo vullen allerlei markten over de wereld elkaar aan waardoor er minder voedselverspilling op treedt. Daarnaast zijn er heel veel landen waaronder NL zelfs die helemaal niet de mogelijkheden hebben om het complete nationale dieet te produceren. Avocado`s zijn bijvoorbeeld niet veel beter dan een stukje vlees CO2 gezien. Ik zou zeggen, begin eens overnieuw. Dat er een ander landbouwbeleid moet komen wordt door veel partijen onderschreven maar hou je eens bij de feiten en begin ook eens de knelpunten te herkennen. Veelal liggen die knelpunten namelijk bij de consument en bij de grote retailers. En boeren? Die willen niet elke 2 jaar compleet nieuwe regelgeving, en dat lijkt me een vrij normale wens.

3 Reacties
Karingin
Karingin9 apr. 2021 - 11:49

"hou je eens bij de feiten" - kijk even in de spiegel. Hoe weet jij dat Fons een NIMBY-activist is? Duurzamer dan in Brazilië kan gauw, doet nix af aan de immense stikstofuitstoot hier. Minder voedselverspilling, door alles de hele wereld over te slepen? En de CO2-uitstoot van dat gesleep is ook niet mis. Dat niet overal alle producten kunnen worden gekweekt betekent niet dat alles 3000km verderop gehaald moet worden. En al helemaal niet dat grondstoffen en halffabrikaten in lagelonen-landen worden verwerkt en dan weer terugkomen. De knelpunten bij de consument neerleggen is helemaal een gotspe (de retailers zijn een ander verhaal), die bepalen het aanbod niet. Dat boeren constant geconfronteerd worden met nieuwe regels klopt, maar er zijn ook jarenlang uitzonderingen bedongen - veel meer mest uitrijden dan formeel mag bijvoorbeeld. Dan weet je dus al dat je verkeerd bezig bent en moet je niet zeiken als die uitzondering op een gegeven moment ophoudt. .Er wordt trouwens ook volop gesjoemeld. En zo kunnen we nog wel even doorgaan, je kunt lullen wat je wil, maar de situatie is gewoon onhoudbaar

Willem D2
Willem D29 apr. 2021 - 17:11

Ik denk niet dat Fons een NIMBY in IJburg is, want volgens mij verblijft hij de meeste tijd op een zonnig Spaans eiland. Ik geef het toe, ik ben stront jaloers. Geen idee hoe hij daar CO2 neutraal/arm komt, maar vast niet zwemmend of per zeilboot.

Zijne Koninklijke Narrigheid
Zijne Koninklijke Narrigheid9 apr. 2021 - 19:41

"Minder voedselverspilling, door alles de hele wereld over te slepen?" Ja, vervelend nieuws voor je. Maar als hier 6000 kipfilets in de winkel liggen betekent dat er ook 6000 poten zijn. Maar de Nederlander eet liever kipfilet dus de supermarkt verkoopt misschien wel 6000 filets op een dag maar misschien maar 2000 poten. Die overige 4000 worden geëxporteerd naar andere landen. Zou je dat niet doen betekent het dat je er 4000 weg kan gooien. Dat is dus voedselverspilling. Thailand hebben ze ook kippen maar is de verhouding nu net omgekeerd. Daar worden vaak de wat vettere delen zoals dijen e.d. gegeten en zijn ze niet zo dol op de filets, die worden dan weer diepgevroren deze kant op geëxporteerd. Wil je dus minder voedselverspilling en ook minder CO2 uitstoot, dan zouden we er dus weer aan moeten dat als we een dier slachten dat we dan ook weer alles gaan eten. incl. orgaanvlees. "De knelpunten bij de consument neerleggen is helemaal een gotspe (de retailers zijn een ander verhaal), die bepalen het aanbod niet." Hoezo? Ik beperk me tot 2-3x vlees in de week. Maar dan haal ik het wel bij mijn slager om de hoek die alleen Nederlands vlees verkoopt en nog een eigen slachterij heeft. Ik koop geen vlees wat al een halve wereldreis achter de rug heeft. Het is duurder, en daarom eet ik vervolgens wat minder. De consument bepaalt zelf wat hij of zij in het karretje gooit. Maar de meesten gooien liever de kiloknallers in de kar ipv het duurdere duurzamere stukje vlees. En de retailers spelen daarop in. De laatste jaren zijn de vakken met vega(n) producten enorm gegroeid. Waarom? Omdat de consument daar om vraagt en het aanbod steeds beter en gevarieerder wordt. Dus de consument heeft wel degelijk een belangrijke rol. "Er wordt trouwens ook volop gesjoemeld." Nou, zowel de kalverfraude als de mestfraude bleek achteraf wel mee te vallen. Er waren wel een aantal fraude gevallen maar zowel NRC (mestfraude) als minister Schouten (kalverfraude) moesten achteraf de zaken nuanceren. Alleen die rectificaties die worden niet zo heel wild gedeeld als de eerste berichtgevingen. Want we kunnen allemaal heel goed woest zwaaien met de vuistjes in de lucht, maar later toegeven dat je fout zat is wat lastiger.

Haz
Haz9 apr. 2021 - 10:46

Iedereen klaagt en zeurt en voor een ander wie het niet raakt, is het zeer makkelijk gezegd dat de ander niet moet zeiken. Ik ben het overigens eens dat er een hoop aangepakt moet worden, maar om een groep weg te zetten met de opmerking niet zo zeuren... dat is nou precies de reden dat we een BBB hebben. Een toelichting t.o.v. de uitspraak dat veel boeren miljonair zijn: op papier zijn velen dit inderdaad, maar het is niet alsof ze een miljoen of miljoenen vrij te besteden hebben. Het zit voornamelijk in productierechten, gebouwen, land, etc. Dan ben je op papier miljonair maar in de praktijk merk je er weinig van.

Break on through
Break on through9 apr. 2021 - 10:29

Goed verhaal hoor. Top! Het is inderdaad tenenkrommend hoe beroepsklagers uit de agrisector stiekem allemaal miljonair zijn en met hun tractoren van meer dan een ton onze samenleving terroriseren. Het is hoog tijd dat de veestapel gehalveerd word. Waarom moet Nederland voor de rest van de wereld voedsel produceren terwijl wij hier kans lopen de bron te zijn van meerdere pandemieën??

5 Reacties
Leontrotsky
Leontrotsky9 apr. 2021 - 10:58

Voor 2030 gaan we de boerenstand met 50% verkleinen en tussen 2030 en 2050 nogmaals met 50% verkleinen.

Frans Kwakman
Frans Kwakman9 apr. 2021 - 11:13

Het is inderdaad tenenkrommend hoe een nitwit reageert op het verhaaltje van een andere nitwit. Het feit dat mensen miljonair worden komt door inflatie. Heb je wel eens naar de huizenprijzen gekeken? OK, dus nooit. Die zijn de laatste jaren zo hard gestegen omdat de bank met grotecregelmaat geld uitstrooit. Dat geld moet ergens naar toe, vandaar dat de effecten eurs en huizenprijzen tomeloos stijgen. De boerderijen zijn daar geen uitzondering op. Verder vindt ook daar schaalvergroting plaats, net als bij ongeveer alle zaken in ons land. Dus ik denk dat een boerderij waarvan de grond een miljoen waard is niet gek is. Maar die boer kan niet leven van die grond, dat is gewoon bedrijfskapitaal. Koeien eten gras maar mensen niet. Mooi gezicht trouwens, straks als het vee buiten is. Dan is holland op z'n mooist. Allemaal ondersteund door die miljonairs van u. O, sorry, u komt nooit buiten, da's jammer.

GHS
GHS9 apr. 2021 - 12:10

De veestapel met 50% reduceren. Oké. Maar dan niet mopperen als er goedkoop vlees uit Canada ( daar hebben we toch een overeenkomst mee gesloten?) naar Nederland komt. En daarvan weten we niets. (Ja onze Nederlandse boeren proberen naar Canada te verhuizen (gemakkelijker meer grond en minder voorschriften). Iedereen wil graag goed wonen. Natuurlijk, maar dan niet als maar meer mensen in Nederland binnen laten. Het houdt een keer op.

Rdetje
Rdetje9 apr. 2021 - 14:56

@Leontrotsky En in 2051zijn net als vroeger in de Sovjet Unie, de winkels leeg. Heeft u al plannen voor de leegstaande winkelpanden?

Mohawk2
Mohawk29 apr. 2021 - 17:34

GHS "Maar dan niet mopperen als er goedkoop vlees uit Canada ( daar hebben we toch een overeenkomst mee gesloten?) naar Nederland komt. En daarvan weten we niets. (Ja onze Nederlandse boeren proberen naar Canada te verhuizen (gemakkelijker meer grond en minder voorschriften)" Behalve dan alles wat die Canadese boeren dan naar NL zouden willen exporteren moet voldoen aan de hoge eisen die de EU aan geïmporteerd voedsel stelt. De chloorkippen uit de VS komen om die redenen de EU (en dus NL) ook niet in.