Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Open brief aan Arnout Jaspers, auteur van De Stikstoffuik, een clownesk boek vol leugens en verdraaiingen

  •  
23-04-2023
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
21701 keer bekeken
  •  
50308406146_dc212fa7fe_5k

© cc-foto: Günther Hentschel

Hallo Arnout,

gefeliciteerd met het verkoopsucces van je boek “De Stikstoffuik”. Je leugens verkopen goed. Dat is een trieste constatering voor eenieder die het algemeen belang en fatsoen vooropstelt. Ik sluit me graag aan bij het artikel van Marcel aan de Brugh in de NRC van 20 april 2023. Het geeft goed aan waar je uit de bocht vliegt met jouw vooringenomen denken. Dat hoef ik hier niet te herhalen. Wel is het van belang dat ik je niet laat wegkomen met de drie pagina's leugens en bagger die je over MOB uitstort in je boek. Hierbij een correctie op jouw “feiten”.

Een niet uitputtende lijst van leugens in dezelfde volgorde als in het boek:

 1. MOB is nog nooit bij de Raad van State aangeland voor “civiele zaken” zoals jij schrijft. Alle zaken die wij doen zijn bestuursrechtelijk van aard. Kennelijk ontgaat jou het verschil c.q. mis je juridische basiskennis.
 2. MOB is geen “grootmeester in juridische obstructie”. Het enige wat MOB doet is de overheid aan haar eigen wetten houden. Gelukkig heeft Nederland onpartijdige rechters.
 3. Je koppelt de Amercentrale in Geertruidenberg aan de provincie Gelderland. Geertruidenberg ligt al sinds mensenheugenis in de provincie Brabant. Jouw kennis van aardrijkskunde is kennelijk ook “niet optimaal”.
 4. Tegen LTO hebben we nog nooit een zaak gevoerd wegens laster. Dat zou overigens wel op zijn plaats zijn geweest.
 5. Je schrijft: “Waar doet MOB dat allemaal van”? Als je ons had gebeld dan hadden we je verteld dat wat op de teller op onze website staat alleen de donaties via Mollie zijn. Er zijn ook donateurs die rechtstreeks naar de bankrekening van MOB overschrijven. Dat zijn allemaal spontane donaties. MOB werkt 100% zonder subsidies.
 6. Je schrijft over “WOB-verzoeken”. Op de eerste plaats: die term bestaat al enige tijd niet meer. Niet meegekregen? Ook niet meegekregen dat je op basis van de Woo (oude Wob) al sinds vele jaren geen dwangsom meer kunt eisen? Kennelijk de wettelijke veranderingen in afgelopen 5 jaar niet gevolgd?
 7. Je schrijft dat MOB “systematisch misbruik maakt van de WOB”. Ook dit is pertinente onzin. Ik verzoek je daarvoor onderbouwing te leveren. Overigens bedoel je hier weer de Woo neem ik aan?
 8. Je schrijft ook dat dit “voor andere actiegroepen een bekend verdienmodel is”. Wij kennen die groepen niet. Deze aantijging wordt door jou niet onderbouwd.
 9. Dan een leugen over 86 Friese natuurvergunningen waarbij MOB een claim zou hebben ingediend voor 86 keer honorarium. Jij geeft duidelijk blijk geen flauw benul te hebben hoe dit werkt. Over het toekennen van de hoogte van de proceskostenvergoeding heeft de eisende partij simpel niets te zeggen. Dit werkt op basis van een vaste toekenning die ambtshalve door de rechter wordt bepaald. Bovendien heeft LNV hier niets - helemaal niets - mee te maken. Voor een proceskostenvergoeding wordt ook nooit een claim ingediend. Een proceskostenvergoeding volgt altijd uitsluitend uit de uitspraak van de rechter. Kort en goed: MOB heeft geen directe zeggenschap over toekenning van proceskostenvergoeding. Dit anders voorstellen is domweg een leugen.
 10. Dan een aantijging over een vermeende factuur naar de gemeente Harlingen. Een dergelijke rekening bestaat niet. Je verwijst naar de site van STAF (het leugen- en roddelbureau van de vee-industrie). Op de eerste plaats staat dat artikel vol met leugens en halve leugens. Verder heeft STAF het over betalingen van de provincie Friesland. Gemeente Harlingen en provincie Friesland zijn toch echt verschillende instanties. Even het verschil kwijt? Evenmin heeft MOB ooit geld ontvangen van de provincie Friesland in ruil voor intrekken van beroepen. Ook dat is een leugen.
 11. Je schrijft dat “de milieuvergunning van de grote afvalverbrandingsoven van Harlingen door MOB tot aan de Raad van State kapot is geprocedeerd”. Echter, zoals je kunt nagaan op de site van de Raad van State heeft MOB nooit tegen deze afvaloven geprocedeerd. Hij is nu al vele jaren in bedrijf. Ook dit is dus een leugen. Overigens is het ook geen grote afvalverbrandingsoven. Het is de kleinste afvaloven van Nederland…..
 12. MOB is nooit door de gemeente Harlingen ingehuurd zoals jij beweert. Ook een leugen dus. Kennelijk hou je er niet van om jouw beweringen te verifiëren.

Jouw conclusie dat MOB een “zelfrijzende procedeermachine” zou zijn is gebaseerd op een groot aantal leugens in combinatie met niet-onderbouwde beweringen. Je kwalificeert jezelf als “wetenschapsjournalist”. Alleen al op grond van het bovenstaande blijkt dat jij noch jouw boek het predikaat “wetenschappelijk” verdienen.

Het is een boek met jouw vooringenomen opinie die stoelt op leugens, halve leugens en verdraaiingen van feiten en directe aanvallen op politici, wetenschappers en natuurbeschermers. Het wemelt van de zombie-argumenten en stropoppen. Aan het journalistieke principe van bronnen verifiëren doe je kennelijk niet.

Jouw boek is satire en cabaret in plaats van journalistiek. Jouw boek puilt uit van smalende en kleinerende uitspraken over mensen die serieus werk proberen te leveren. Je zet niet alleen politici weg als belachelijk (lekker makkelijk), maar vervolgens ook de wetenschap en de rechterlijke macht. Dat mag in een democratie. We geven je de tip om dit in het vervolg over te laten aan mensen die dat beter kunnen dan dan jij, echte journalisten dus. En als je dan werkelijk wilt beweren dat je journalistiek werk hebt geleverd: blijf volhouden. Misschien ga je dan nog een carrière tegemoet als clown. Clowns zijn altijd goed herkenbaar omdat ze altijd alles willen omdraaien. Wat serieus is belachelijk maken. En wat belachelijk is serieus maken. 

Arnout, ik daag je uit. Ga jij maar eens 10 bestuursrechtszaken voeren, en zie die gewonnen te krijgen. Ik weet zeker dat je die allemaal zal gaan verliezen. Je laat zien dat je geen flauw idee hebt hoe bestuursrechtspraak werkt. Je laat zien dat je geen flauw idee hebt hoe hoog de lat ligt om een beroep toegewezen te krijgen bij de bestuursrechter. Heb je wel eens van de Toeslagenaffaire gehoord? In het omgevingsrecht is de situatie vergelijkbaar. Kijk maar naar de Groningers, omwonenden van Tata Steel en Schiphol, die vaak bot vangen bij de bestuursrechter terwijl ook daar ernstige dingen aan de hand zijn.

Hierboven zijn drie pagina’s uit jouw boek besproken. De rest van jouw clowneske verhalen en omdraaiingen van het feitenrelaas laat ik even voor wat het is. Hiervoor verwijs ik je naar de bespreking in NRC. Ik sluit me ook aan bij hetgeen Sander Wieringa al over je heeft geschreven.

Tot slot verzoek ik je om tenminste jouw leugens en verdraaiingen over MOB te rectificeren.

Drs. Johan G. Vollenbroek
voorzitter van MOB
Nijmegen, 21 april 2023 

Naschrift redactie Joop: Tegenover De Gelderlander heeft Arnout Jaspers inmiddels erkend dat er in zijn boek fouten staan over MOB. Het zijn volgens de auteur "kleinigheden".

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.