Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Op naar de verkiezingen: Euro 2014

  •  
25-09-2012
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Bij de verkiezingen van het Europees Parlement zal het Nederlandse belang een grotere rol spelen
Als gevolg van de tijdgeest zal in de campagne voor de Europees Parlementsverkiezingen van 2014 het punt van het Nederlands belang een prominente rol spelen. Meer dan voorheen zal de focus liggen op de mogelijkheden tot Nederlandse invloed. Dit spitst de aandacht toe op de – vrij onbekende – parlementaire commissies van het Europees Parlement (EP), het functioneren van de individuele parlementariërs hierin en de communicatie hierover naar de kritische Nederlandse bevolking. De politieke partijen en (toekomstige) Europarlementariërs dienen te anticiperen op het aankomend strakkere mandaat van de kiezer.
Historische omslag De Europese Unie beleeft historische tijden. Nog nooit volgden de ontwikkelingen elkaar zo snel op als tijdens de huidige legislatuur van het EP. De eurocrisis beïnvloedt het Europese integratieproces, vooral ook via de paradigmawijziging die het veroorzaakt heeft met het eurorealisme als doorstart van het failliete euroidealisme. De realistische kiezer zal willen zien dat zo optimaal mogelijk gebruikt wordt gemaakt van de recent uitgebreide bestuurlijke mogelijkheden tot invloed van het EP, zeker ook ten behoeve van het eigen land.
Volgens de huidige verdragen worden de nationale belangen op Europees niveau slechts in de Raad van Ministers vertegenwoordigd. Nu is het strikt landoverschrijdende karakter van het EP altijd al een illusie geweest. De via nationale kieslijsten verkozen Europarlementariërs functioneren nu eenmaal niet los van de thuislandcontext. Met de groeiende maatschappelijke onvrede over Europa wordt dit principe verder ondermijnd. Een aantal Nederlandse politieke partijen heeft de idealen inmiddels aangepast om compatibel te zijn met de heersende gevoelens onder de bevolking. Het moet welhaast dat de vraag wat Europarlementariërs specifiek opleveren voor Nederland vaker en duidelijker gesteld gaat worden vanaf nu. Parlementariërs zullen zich aan dienen te passen.
Europarlementaire commissies Als het nationale belang een van de uitgangspunten wordt, dan is automatisch de keuze voor welke van de interne EP-commissies belangrijker dan voorheen. Europarlementariërs werken daar namelijk aan de wet- en regelgeving waar het gehele Parlement later over stemt. Veel kiezers zijn zich echter niet bewust van het feit dat Europarlementariërs slechts betrokken zijn bij maximaal twee van de twintig bestaande EP-commissies. Een dergelijk systeem maakt dat bijvoorbeeld de PvdA zich ondanks drie verkozenen de huidige vijf jaar in het geheel niet inhoudelijk bezighoudt met de werknemersbelangen op Europees niveau. Zonder een extra inspanning is inhoudelijke bemoeienis met de onderwerpen uit de overige achttien commissies namelijk niet aan de orde.
Effectiviteit Dat een uitgekiende bemensing van de EP-commissies door Nederlanders van groot strategisch belang is blijkt uit de vroegtijdige lobby van VNO-NCW en MKB Nederland hierop. Nu verschillen de EP-commissies qua grootte, aantal taken, invloed, belang en aanzien. Om als kiezer de effectiviteit van de Nederlandse zetels te kunnen beoordelen zal de behoefte naar duidelijke informatie over de werking van het EP en de verschillende interne EP-commissies groeien.
Kiezers zullen in juni 2014 vanuit de nieuwe realiteit een afweging maken waarbij de intenties van de politieke partijen voor het verdedigen van het Nederlands belang zeker meegewogen worden. Dit vraagt om aanpassing van de strategie van de partijen en (toekomstige) Europarlementariërs. Zij zullen op voorhand duidelijker moeten aangeven wat de speerpunten voor de vijf jaar gaan zijn, ook in relatie tot Nederland. Dit vraagt om meer openheid over de parlementaire EP-commissies die ze ambiëren, over de inschatting van de kansen op een commissiezetel en over de aanpak om deze zetel te veroveren. Alleen zo is het duidelijk voor kiezers waar een politieke partij voor staat en gaat, en kan de kiezer later de behaalde resultaten van de Europarlementariërs in de EP-commissies op juiste waarde schatten.

Meer over:

opinie, wereld
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (4)

TheoJ2
TheoJ225 sep. 2012 - 9:10

[De realistische kiezer zal willen zien dat zo optimaal mogelijk gebruikt wordt gemaakt van de recent uitgebreide bestuurlijke mogelijkheden tot invloed van het EP, zeker ook ten behoeve van het eigen land. ] Wat is dat nu voor wereldvreemde prietpraat. Noem een één punt waarbij het EP iets beter heeft kunnen regelen dan we het in Nederland zelf deden?

trujac
trujac25 sep. 2012 - 9:10

Terecht merkt de schrijver op dat de drie PvdA vertegenwoorigers zich niet bezig gehouden hebben met werknemersbelangen. Dat geldt overigens voor het hele EU parlement en de EU ministerraad. De EU heeft zich in het verleden alleen maar gefocust op de vrijemarkt. In het EU verdrag (voorheen grondwet) vind je soms een sociale paragraaf maar die wordt direct weer ondergesneeuwd door het marktdenken. Juist die eenzijdige nadruk op de markt maakt dat er in het verleden nog geen 40 % van de Nederlanders hun EU stem uitbrachten en dat zal in 2014 beslist niet meer zijn. Willen we toe naar een door de burgers geaccepteerde en gewenste Europese Federatie dan zal de nadruk moeten liggen op het sociale en niet op de vrijemarkt. Echter als dat ooit werkelijkheid wordt dan zal het bedrijfsleven afhaken, zij hebben geen belang bij een sociaal Europa.

[verwijderd]
[verwijderd]25 sep. 2012 - 9:10

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
TheoJ2
TheoJ225 sep. 2012 - 9:10

Invloed op de koers van de EU? Die EU heeft maar één koers: op naar de eenheidsstaat Europa, en opheffen van alle nationale belangen. Het EP is te enenmale ongeschikt om die koers bij te stellen want ook EP parlementariërs hebben belang bij meer macht naar Brussel.