Joop

Ook roddeltantes als Yvonne Coldeweijer hebben in een vrij land recht van spreken

  •    •  
23-05-2022
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
2344 keer bekeken
  •  
ANP-447130356

Het zogenaamde beschermen van het journalistieke beroep is altijd een aanval op de vrijheid van meningsuiting. Daar kun je kort over zijn. 

Er is nogal wat te doen over Yvonne Coldeweijer die met haar instagrampagina vol juice zoveel bezoekers trekt dat zij de sites van traditionele media soms naar de kroon steekt. Onlangs raakte zij verwikkeld in een proces. Uit de uitspraak viel af te leiden dat de rechter haar als journalist beschouwde. Dit leidde tot beschouwingen in de krant over het onderscheid tussen leden van deze beroepsgroep. Dat levert allemaal niks op want wettelijk bestaat dat onderscheid niet. 

Nederland kent een een aantal beschermde titels en beroepsaanduidingen. Je mag die alleen maar voeren als je aan specifieke voorwaarden hebt voldaan. Je volgde bijvoorbeeld een door de Nederlands Vlaamse Acceditatieorganisatie geaccrediteerde opleiding. Er bestaan inderdaad studies journalistiek of een universitaire master die je kunt halen. Die graden zijn beschermd maar de aanduiding journalist niet. Dat zou ook moeilijk gaan in verband met de grondwet. Artikel 7 stelt dat niemand voorafgaand verlof nodig heeft om zich publiek te uiten. Wel kun je achteraf worden aangepakt, in het bijzonder op grond van smaad, laster of het zaaien van haat tegen bevolkingsgroepen. Dat heeft Geert Wilders de laatste jaren nog ondervonden.

Het is wel eens een tijdje anders geweest. Citaat uit de bundel De Pers in Nederland:

"Thans is het journalistieke ambt een openbare functie, de journalist staat in dienst van de volksgemeenschap. Het belang van heel zijn volk moet hem voor oogen staan bij al wat hij in functie verricht, en zelfs buiten dienst is hij verplicht zich zoo te gedragen dat hij zich de achting waardig toont, die het beroep vereischt. Een hooge en verantwoordelijke taak is den journalist opgelegd, daarom worden hooge eischen aan hem gesteld, daarvoor is zijn ambt met bijzondere waarborgen omgeven en zijn hem bepaalde rechten toegekend. De moderne journalist heeft een belangrijke sociale positie en in evenredigheid daarmee sociale rechten en plichten."

Die kan Johan Derksen in zijn zak steken!

De Pers in Nederland verscheen in 1943 met een voorwoord van Max Blokzijl, de eerste landverrader die na de bevrijding werd geëxecuteerd. Volgens de nazi's diende de journalistiek een beschermd beroep te zijn dat men alleen mocht uitoefenen na een behoorlijke vooropleiding, compleet met ideologische training. Tijdens de bezetting werd de Nederlandse mediabedrijven een strikte scheiding tussen redactie en de directie opgelegd zodat de "goedgekeurde" journalisten vrijelijk hun gang konden gaan terwijl de directeuren en eigenaars gelegenheid kregen hun handen in onschuld te wassen. Dat is ze na de bevrijding nog goed van pas gekomen toen zij zich voor hun beleid tijdens de bezetting moesten verantwoorden.

Het zogenaamde beschermen van het journalistieke beroep is altijd een aanval op de vrijheid van meningsuiting. Daar kun je kort over zijn. 

Er is de afgelopen dagen wel beweerd dat Yvonne Coldeweijer door de rechterlijke uitspraak verplicht wordt zich aan allerlei werkwijzen te houden die onder journalisten gebruikelijk zijn. Dat ze bijvoorbeeld controleert wat haar zegslieden controleren. Op krantenredacties zeggen ze bijvoorbeeld nog altijd – dat hoop ik tenminste –  "Een bron is géén bron". Je moet een verhaal van minstens twee kanten bevestigd krijgen voordat je publiceert. Dan is er het beroemde "hoor en wederhoor". Dit werkt aldus. Ik wil iets over U publiceren. Bijvoorbeeld dat U dertig jaar geleden als leerkracht op de middelbare school altijd hogere cijfers aanbood in ruil voor seks. Jongens, meisjes, transgenders, het maakte niet uit. U wilde er overheen. Daarna vraag ik U commentaar. U herinnert zich daarvan niets, zegt U en U doet zulke dingen niet. Ik zet er bij dat U zich in de aantijgingen niet herkent. Vrijwaart dit mij van de vervolging wegens laster die na Uw aangifte tegen mij wordt ingezet? Natuurlijk niet. Ik ga het pad op van Micha Kat en zijn kompanen die een zware douw kregen omdat zij onder meer de burgemeester van Bodegraven de spil in een pedonetwerk noemden.

Als U betrouwbaar geïnformeerd wilt worden, kunt U beter te rade gaan bij media waar ze hun bronnen terdege controleren en ruimte bieden aan het commentaar van wie op een onaangename manier in het zonnetje wordt gezet. Yvonne Coldeweijer doet dat allemaal niet. Ze laat op haar instagrampagina dan ook de nodige ongecontroleerde verhalen toe. Dat kan haar vanwege de Nederlandse wet- en regelgeving op het punt van laster en aantasting van eer en goede naam duur te staan te komen. Aangezien ze hardleers lijkt, valt dit ook te verwachten.

Omgekeerd hebben journalisten geen andere rechten dan gewone burgers. U hoeft ze niet te woord te staan. Als U een persconferentie organiseert, bepaalt U wie er welkom zijn en wie niet. Net als op een verjaardagsfeest, een huwelijk of een begrafenis. 

Dat is zo prima geregeld en daar moeten we niet aan morrelen. Anders komt de vrijheid van meningsuiting in gevaar.

Hetzelfde geldt voor de levensgevaarlijke suggestie het fotograferen of filmen van gebeurtenissen op openbaar terrein aan een vergunningenstelsel te verbinden, zoals een aantal gezagsdragers onder wie bobo's van de politie, graag bepleiten. Dat zouden ze wel willen. Nederland kent een strenge privacywetgeving die misbruik strafbaar stelt. Ook hier bestaan al uitstekende regelingen. Daar hoeft geen tittel of jota aan veranderd te worden. Dat het met de opsporing vaak spaak loopt, heeft te maken met prioriteiten bij politie en justitie. Ook amateurisme op het gebied van ICT speelt een grote rol. 

Burgers hebben gewoon het recht te registreren wat zij tegenkomen. Er is geen enkele reden dat in te perken. En Yvonne Coldeweijer heeft het heilige en onvervreemdbare recht ongecontroleerde verhalen op haar instagrampagina te zetten. Als ze daarbij de bestaande wet overtreedt, merkt ze dat wel. 

Zeker in deze tijd van crisis op velerlei gebied mag de vrijheid van meningsuiting niet worden aangetast. Ook niet die van Yvonne Coldeweijer. Bedenk: alle censoren zeggen dat de de burgers beschermen tegen nepnieuws en onbewezen aantijgingen. Fuck them. Iedereen journalist.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de pubilieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

Beluister Het Geheugenpaleis www.podcast.nl/het-geheugenpaleis, de podcast van Han van der Horst en John Knieriem over politiek en geschiedenis. 

Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (41)

Wie o Wie
Wie o Wie24 mei 2022 - 17:25

“ Het enige antwoord is het doceren van mediawijsheid aan de burgers. ” En wat vertel je dan aan burgers die lezen dat de Russen de kring rond kiev gaan sluiten en dat kiev net als Berlijn snel zal vallen? De vergelijking “moet” gemaakt worden. https://www.bnnvara.nl/joop/artikelen/oekraine-mag-het-zelf-uitzoeken-want-u-en-ik-willen-niet-dood

Hanvander Horst
Hanvander Horst24 mei 2022 - 11:24

Het enige antwoord is het doceren van mediawijsheid aan de burgers. Al het andere komt neer op censuur.

1 Reactie
DaanOuwens
DaanOuwens24 mei 2022 - 12:42

Soms ben je echt totaal wereldvreemd. Hoe stel jij je dat voor? Eerst een diploma halen bij Van der Horst voordat je een smartphone of tablet mag gebruiken? Het probleem en je mening is helder maar je mag nu wel weer van je wolk af komen.

DaanOuwens
DaanOuwens24 mei 2022 - 10:25

Het is een van die zaken die laat zien dat de wetgeving en procedures op het gebied van de vrijheid van meningsuiting aan een stevige revisie toe is. De geldende wetgeving, procedures en normen en waarden waren nuttig maar niet in de huidige tijd. Tijdens de corona-crises werd er op talloze websites bewust schadelijke informatie geplaatst. Er ontstonden in de samenleving allerlei verhalen over medicijnen die werkzaam waren maar de bevolking niet kreeg. Die gaan nog steeds rond. En hebben bijdragen aan de radicalisering van types waarvan Engel de leider was. Ook de oorlog in Oekraïne leidt tot verspreiding van schadelijke informatie. Sowieso doet Rusland dat zelf via RT en Sputnik maar talloze sympathisanten van het Russische fascisme verspreiden die de boodschap via sociale media en zelfs deze website uitdragen. Oekraïne is immers een fascistisch land met fascistische burgers en het westen heeft de oorlog bewust uitgelokt. De vraag moet weer op tafel waar de vrijheid van meningsuiting voor is bedoeld. Waarom moeten burgers kunnen zeggen wat ze denken, welke spelregels moeten voor hen gelden in welk medium. Moeten sommige media verplicht op het scherm de melding hebben dat ze doelbewust leugens verspreiden, vergelijkbaar met een pakje sigaretten. Moeten providers verantwoordelijk zijn en/of bedrijven als Google/FB. Krijgen slachtoffers de mogelijkheid tot forse schadeclaims Daar moet het over gaan. Dit artikel is enigszins gedateerd.

2 Reacties
Hannes van Achterhout
Hannes van Achterhout24 mei 2022 - 17:21

`....talloze sympathisanten van het Russische fascisme verspreiden die de boodschap via sociale media en zelfs déze website uitdragen.` Het dunkt me dat dit toch een ietwat overspannen conclusie is. In jouw belligerente belevingsboedel misschien.

Pater
Pater26 mei 2022 - 1:32

@Hannes Dat gebeurt wel degelijk Hannes. Ik herken in bijdragen op deze site over de aanval van Rusland op Oekraïne soms geluiden die bijv. vrijwel identiek zijn aan wat Baudet roept.

Pater
Pater24 mei 2022 - 0:21

Het dringt maar niet tot VdHorst door dat de huidge sociale media op internet uit de hand zijn gelopen. Nee, ik vind niet dat iedereen alles kan schrijven op internet, er worden teveel mensen beschadigd, de ongegeneerde uitbarstingen van haat zijn slecht voor de maatschappij. Ik was blij dat Trump niet meer mocht tweeten vanwege zijn onophoudelijke leugens en opruiing. Ik vind het verkeerd dat een particulier bedrijf daar over gaat, dat opent de weg naar ongecontroleerd uitleven van voor- en afkeuren door een particulier bedrijf. Aan de andere kant, overheidscensuur is ook zo wat. Misschien is het idee van Mei Li Vos, elders op deze site, iets: de grote bedrijven betalen (wat mij betreft echter niet vrijwillig) voor betaalde factcheckers, in handen van journalistenorganisaties. Wat in elk geval niet volstaat is het tamboereren op de persvrijheid zonder tegelijk te pogen de scheef gegroeide situatie op internet te verbeteren. VdHorst is een goed voorbeeld van hoe het niet moet. Dat de internetrevolutie totaal ongereguleerd plaatsvond is logisch, dat heb je zo met revoluties. Dat is geen reden om dat zo te houden.

5 Reacties
vdbemt
vdbemt24 mei 2022 - 8:16

Goeie reactie. Helemaal mee eens.

Zandb
Zandb24 mei 2022 - 10:19

Pater Het lijkt of u denkt dat VdH beweert dat je "op internet alles maar moet kunnen schrijven". Dan heb ik werkelijk geen idee waar u dat op baseert.

vdbemt
vdbemt24 mei 2022 - 18:09

@Zandb. Gezien het antwoord van Han hierboven, 24 mei 13.24: "Het enige antwoord is het doceren van mediawijsheid aan de burgers. Al het andere komt neer op censuur." mag je dat terecht denken.

Zandb
Zandb25 mei 2022 - 8:29

vdbemt Gelukkig. En Pater zwijgt ook. Dus mijn angst dat ik iets gemist zou hebben. is niet terecht.

Pater
Pater26 mei 2022 - 1:37

@Zandb Wat VdHorst betreft hoeven voor internet geen nieuwe regels te worden gemaakt. Dat is wat ik aanval; dat is een totale miskenning van het feit dat internet een totale communicatierevolutie teweeg heeft gebracht. Het wordt de hoogste tijd daar nieuwe regels voor in te stellen. VdHorst wil daar, vanuit heilige principes, niet eens over nadenken.

Phantom3
Phantom323 mei 2022 - 18:39

Ik geloof niet dat het in scene is gezet. Ze is betrapt en neemt de vlucht naar voren. Ik zeg: waar rook is, is vuur.

2 Reacties
vdbemt
vdbemt23 mei 2022 - 19:50

Jij gelooft niet dat dit in scène is gezet. Dit is HET bewijs van de schadelijkheid van dit soort roddel -'journalistiek". Volkomen ongefundeerd wordt er iemand zwart gemaakt. En kritiekloze sukkels nemen het voor zoete koek aan. Kij Khalid&Sophie van vandaag terug. Dan weet je hoe het zit.

Zandb
Zandb24 mei 2022 - 10:23

Phantom U gelooft.... (Dat zegt niets over wat waar is of niet.) Iemand is betrapt.... (Dat is dan het bewijs dat iets niet waar is.) Waar rook is, is vuur..... (Maar wanneer iemand betrapt is, is er geen rook en al helemaal geen vuur.) Kortom. Ik heb geen idee wat u precies bedoelt.

Kipzonderkop1
Kipzonderkop123 mei 2022 - 16:43

''Uit de uitspraak viel af te leiden dat de rechter haar als journalist beschouwde.'' En de taak van een journalist is het nieuws voor het voetlicht van burgers te brengen. Goed werk dus. Waarbij aangetekend dat praktisch niet te voorkomen is dat elke journalist alles bekijkt met een meer of minder gekleurde bril en het nieuws vanzelf ook gekleurd brengt. Of in het ergste geval zelfs nieuws niet brengt maar censuur toepast. Het is niettemin duidelijk niet de bedoeling dat de journalist zelf (gekleurd) nieuws gaat maken of nieuws censureert. Het is evenmin de bedoeling dat de journalist gaat controleren of uitspraken/meningen/getuigenissen etc. wel op 100% volledige waarheid berusten. Waar het om gaat is of die uitspraken/meningen/getuigenissen ook daadwerkelijk door diegene zijn gedaan aan wie de journalist ze toedicht. Als VVD Rutte bijvoorbeeld zegt dat hij al zijn belangrijke SMSjes zonder uitzondering laat archiveren dan mag/moet een journalist die uitspraak ook publiceren. Zonder achteraf door de rechter veroordeeld te kunnen worden omdat het bericht melding maakt van een (valse) verklaring van Rutte. En dat (na enig onderzoek) gelijk gemeld had moeten worden dat Rutte de 2e kamer verkeerd aan het voorlichten was.

1 Reactie
Zandb
Zandb24 mei 2022 - 5:58

Kipzonderkop U zegt: "Waar het om gaat is of die uitspraken/meningen/getuigenissen ook daadwerkelijk door diegene zijn gedaan aan wie de journalist ze toedicht." Nou dat is maar een deel van de taak van een journalist. Dat wat u aangetekend wil hebben, ik citeer: "Waarbij aangetekend dat praktisch niet te voorkomen is dat elke journalist alles bekijkt met een meer of minder gekleurde bril en het nieuws vanzelf ook gekleurd brengt.", juist dat is ook -meer nog? - de taak van een journalist. Wie andere mensen letterlijk citeert kan alleen in bepaalde specifieke gevallen veroordeeld worden tot het 'medeplichtig zijn' aan het plegen van een strafbaar feit.

Y-Line
Y-Line23 mei 2022 - 16:35

Als je net doet alsof je coke snuift is het niet zo gek dat Yvonne Coldewijer denkt dat je coke snuift.

1 Reactie
vdbemt
vdbemt23 mei 2022 - 18:27

Maar als je een filmpje laat zien waarop met geen mogelijkheid te zien is wat iemand doet, en je zegt DAN dat iemand coke aan het snuiven is, is dat HEEL gek.

drs. H.C. Queyncken Tollaert
drs. H.C. Queyncken Tollaert23 mei 2022 - 16:29

Wie is Yvonne Coldeweijer? Moet ik die kennen? - net keek ik op Instagram, maar ik wil geen lid worden. Dus kon ik ook niet proeven van haar 'juice'. Ik heb alleen de bijgaande fotografische prent. Ze heeft best een leuke toet, zij het dat haar wimpers en wenkbrauwen iets artificiëels hebben. Ieder het zijne. Ze schijnt nogal wat volgers te kunnen behagen, te influenceren. Misschien ook de fabrikanten van merkartikelen, wie weet. Ik denk bij dit bericht over mw. Coldeweijer aan Calypso, Circe, en de Sirenen in de Odysee van Homeros. Uitkijken geblazen met haar, dus.

2 Reacties
vdbemt
vdbemt23 mei 2022 - 18:29

Ik kende haar ook niet. En weet nu, dat je haar niet hoeft te kennen. Dat is helemaal nergens goed voor.

drs. H.C. Queyncken Tollaert
drs. H.C. Queyncken Tollaert24 mei 2022 - 6:54

Correctie: het is 'Odyssee'. Pardon reeds.

Sonic2
Sonic223 mei 2022 - 15:24

Coldeweijer heeft vrijheid van meningsuiting. Baudet heeft vrijheid van meningsuiting. Wilders heeft vrijheid van meningsuiting. Rutte heeft vrijheid van meningsuiting en Trump ook. Allemaal mee eens. Het is alleen een open deur en het zegt weinig. Coldeweijer maakt op basis( kijk maar naar Danny de Munk) van hooguit vermoedens levens kapot. Net als Roddelpraat. Geen keiharde feiten wel het enorme leed van degene. Wilders doet aan opruiing en verdeelt mensen. Rutte gebruikt vrijheid van meningsuiting en liegt vooral veel. Baudet gebruikt die vrijheid om zijn complot verhalen de wereld in te helpen. En Trump om de democratie in Amerika te slopen. We hameren altijd zo extreem op de vrijheid van een theoretisch recht. En een zeer belangrijk recht. Dat ik iedereen gun, zonder dat we er naar kijken hoe mensen dat invullen en wat de grote gevolgen voor de maatschappij kunnen zijn. Bovendien zit veel van wat Coldeweijer roept op de grens van smaad en laster. Ik had direct een zaak tegen haar aangespannen als ze iets over mij beweert dat niet klopt.

3 Reacties
Y-Line
Y-Line23 mei 2022 - 16:35

'Coldeweijer maakt op basis( kijk maar naar Danny de Munk) van hooguit vermoedens levens kapot.' He said she said verhaal, dun lijntje is dat.. vergelijkbaar met #metoo.

DaanOuwens
DaanOuwens24 mei 2022 - 10:09

@ Y-Line Jij schrijft: He said she said verhaal, dun lijntje is dat.. vergelijkbaar met #metoo. Wat bedoel je daar mee? Vrouwen die aangifte doen vanwege verkrachting of aanranding zijn volgens jou een soort roddeltantes? Een beetje maffe vergelijking vindt je zelf niet?

Y-Line
Y-Line24 mei 2022 - 16:40

@Daan Nee dat bedoel ik niet, ik bedoel dat je een 'he said she said' verhaal krijgt.

vdbemt
vdbemt23 mei 2022 - 14:31

"Yvonne Coldeweijer heeft het heilige en onvervreemdbare recht ongecontroleerde verhalen op haar instagrampagina te zetten. Als ze daarbij de bestaande wet overtreedt, merkt ze dat wel. " Ofwel: zij (en andere wappies) heeft het recht, totdat ze dat recht niet heeft. Is dat zo? Heeft ze dan pas niet dat recht? Pas als de rechter daar een uitspraak over heeft gedaan? Een bestaande wet wordt geacht duidelijk te zijn. Zo is het duidelijk dat je niet door rood mag rijden. Volgens de redenering hier heb je het volstrekte recht door rood te rijden, totdat de rechter daar de uitspraak over heeft gedaan volgens de wet. We weten allemaal dat het niet mag zonder dat we dat van de rechter hoeven te horen. We worden althans geacht dat te weten. Zo is dat ook bij het plaatsen van ongecontroleerde verhalen.

14 Reacties
Le Chat Botté
Le Chat Botté23 mei 2022 - 15:39

@vdbemt Han geeft hier gewoon correct weer wat de kern van de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting inhoudt, nl. dat een overheid geen toezicht mag instellen dat VOORAF een meningsuiting tegenhoudt. Maar als de uiting eenmaal gedaan is, dan mag die dus wel ACHTERAF getoetst worden aan de wet. Bij smaad, laster, valse beschuldiging, dreigen met of oproepen tot geweld, etc. kun je dus achteraf flink in problemen raken.

vdbemt
vdbemt23 mei 2022 - 18:37

@LeChat. Ik zeg alleen maar dat ook een journalist zich aan wetten en de journalistieke regels te houden heeft. Vrijheid van meningsuiting is heel goed mogelijk zonder die te schenden. Als je die aan je laars lapt, dan schend je die. Niet pas als de rechter dat bevestigd heeft. Ik kan door rood rijden zonder een bekeuring te krijgen. Ik ben wel fout.

Beisser
Beisser23 mei 2022 - 19:55

@vdbemt 23 mei 2022 - 16:31 Je vergelijking gaat niet op. Rood licht is een expliciet VERBOD. Doorrijden is bij wet verboden en dus strafbaar. Vrijheid van meningsuiting is een expliciet RECHT. Je mag publiceren wat je wilt. Totdat je doelwit (of slachtoffer zo je wilt) vindt dat je te ver bent gegaan en naar de rechter stapt. Die beslist dan of je inderdaad te ver gegaan bent en wat de consequenties dan zijn. Maar het getuigt natuurlijk wel van beschaving als je zelf weet waar de grenzen liggen en daar rekenoing mee houdt. Dat is wat die –eehh hoe heet ze ook alweer?– mist.

Karingin
Karingin23 mei 2022 - 20:03

Valse vergelijking; als je door rood rijdt en je wordt betrapt, dan is daar geen discussie over mogelijk, het is gewoon een feit. Uitspraken (en ook gedragingen in het sociale verkeer) zijn interpreteerbaar

Beisser
Beisser23 mei 2022 - 20:24

vdbemt 23 mei 2022 - 16:31 ‘…Ofwel: zij (en andere wappies) heeft het recht, totdat ze dat recht niet heeft…’ Nee. Zij (en andere wappies) heeft het recht. Punt. Pas als zij (en andere wappies) een wettelijke grens overschrijden (haatzaaien, oproepen tot geweld) of als iemand anders vindt dat zijn/haar belangen respectievelijk vrijheden aangetast worden kan aangifte gedaan worden, waarna een rechter een oordeel velt. Alleen ontbreekt het op het internet hier en daar nogal aan beschaving en verantwoordelijkheidsgevoel en dan krijg je dit soort situaties. Overigens: Er is in ons land geen wetgeving die journalisten beperkingen oplegt. Dat zou censuur zijn (Han noemde al Artikel 7 van de grondwet). Er is wel een beroepsethiek die hoor en wederhoor en andere vormen van controle op de juistheid van de berichtgeving noodzakelijk vindt. Maar die is niet dwingend. Dat is het verschil tussen kwaliteitsmedia en riooljournalistiek zoals die van Derksen, Arnold Karsken en die eehh Dinges (ik vergeet de naam steeds)

vdbemt
vdbemt23 mei 2022 - 20:58

@Beisser. De mediawet beschrijft wat wel en niet mag. Wat niet mag, is dus verboden. Als je doet wat niet mag, is dat bij mediawet verboden en aldus strafbaar. @Karingin. Als er meerdere interpretaties kunnen zijn, is dat inderdaad lastiger. In dit geval is er sprake van een filmpje waar totaal niet te zien is wat de persoon doet. Als je daarvan zegt dat de persoon coke snuift, dan is er maar 1 interpretatie mogelijk: dat is roddel/leugen/ compleet ongefundeerde zwartmakerij.

Olav Meijer
Olav Meijer23 mei 2022 - 22:37

@ Beisser: [Dat is wat die –eehh hoe heet ze ook alweer?– mist.] Ze heet Yvonne Kolderweijer. :)

vdbemt
vdbemt24 mei 2022 - 8:26

@Beisser "Nee. Zij (en andere wappies) heeft het recht. Punt. Pas als zij (en andere wappies) een wettelijke grens overschrijden (haatzaaien, oproepen tot geweld) of als iemand anders vindt dat zijn/haar belangen respectievelijk vrijheden aangetast worden kan aangifte gedaan worden, waarna een rechter een oordeel velt." Kortom, opnieuw: zij hebben dat recht, totdat ze het niet meer hebben. Dat recht staat beschreven. Je hebt juridisch gezien dat recht niet meer als je dat overtreedt. Niet pas als de rechter erbij gehaald wordt. Daarvoor al. De rechter wordt erbij gehaald door mensen die vinden dat ertegen opgetreden moet worden. En ja, soms ziet die het verkeerd, wetten zijn niet altijd even duidelijk, en krijgt deze ongelijk. Van die onduidelijkheid wordt nogal eens misbruik gemaakt om, wetende dat ze de wet overtreden, dat toch te doen.

Beisser
Beisser24 mei 2022 - 10:09

Nu je het zegt… :)

Beisser
Beisser24 mei 2022 - 10:10

@vdbemt23 mei 2022 - 22:58 Klopt helemaal. Dus kunnen de Derksens en de Karskensen en dergelijke types volgens de mediawet aangepakt worden. Maar voor zover ik weet staat er in die wet (nog) niks over juicekanalen. Dus mogen vloggers en bloggers en influencers lekker hun gang gaan totdat de rechter ze na een aangifte terugfluit.

Beisser
Beisser24 mei 2022 - 11:25

@vdbemt 24 mei 2022 10:26 [‘Kortom, opnieuw: zij hebben dat recht, totdat ze het niet meer hebben.’] Nee. Dat recht blijft staan. Ook voor deze Koddebeyer of hoe ze ook mag heten Wel kunnen de vloggers de bloggers en de influencerseen aangifte wegens smaad of laster of misschien wegens haatzaaien of opruien o.i.d. aan de broek krijgen. Dat zijn specifiek verboden uitingen. De rechter kan dan beoordelen of er inderdaad sprake is van smaad enz. en eventueel een sanctie opleggen. Kortom het recht op vrije meningsuiting blijft staan.

vdbemt
vdbemt24 mei 2022 - 18:19

@Beisser. Op " Ze heeft dat recht tot ze het niet meer heeft", blijf je nee zeggen. Maar zelf kom je met het tegendeel. Als een rechter na een aanklacht tot oordeel komt dat ze dat recht niet heeft, dan stopt dat toch!!! Ze heeft dus het recht tot ze het niet heeft.

vdbemt
vdbemt24 mei 2022 - 18:22

@Beisser. Het recht op vrijemeningsuiting blijft natuurlijk altijd bestaan. Maar smaad, laster, valse beschuldigingen zijn toch geen meningsuitingen die je maar vrijelijk kunt doen.

Beisser
Beisser24 mei 2022 - 20:33

@ vdbemt 24 mei 2022 - 20:19/ 20:22 Lees mijn stukje van 24 mei 2022 10:26 nog eens goed. De Derksens, Karskensen, Koddebeijers en andere “journalisten” en roddeltantes hebben en houden hun recht van vrije meningsuiting. Wat ik zeg is: Pas als ze zich schuldig maken aan een specifiek verboden uiting, zoals smaad, laster, opruiing, antisemitisme ofzo kan de rechter na aangifte door een particulier of een instantie beoordelen of die uiting inderdaad binnen de kaders van die verboden categorieën valt en dan eventueel een sanctie opleggen. De sanctie geldt dan die ene enkele specifieke (wettelijk verboden) uiting. Dat is heel wat anders dan dat dat het recht op vrije meningsuiting stopt.