Joop

Ook populistische partijen BBB, JA21, BVNL en PVV voeden steeds de haat tegen journalisten

  •  
27-10-2022
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
6705 keer bekeken
  •  
ANP-455192318

Het FVD-schandaal van de week is weer bekend, met deze keer Gideon van Meijeren in de hoofdrol. Zondag plaatste Forum voor Democratie een video op hun YouTube-kanaal waarin Van Meijeren journalist Merel Ek van SBS6 intimideert. Hij deed dit onder andere door met een draaiende camera naar haar werkkamer te komen, haar uit te maken voor ‘rioolrat’ en haar uitgebreid met naam en toenaam in beeld te brengen. Uiteraard werd deze video vrijwel direct opgevolgd met bedreigingen richting Ek vanuit de extremistische FVD-achterban. De video werd overigens door Van Meijeren aangekondigd als aflevering 1 van een serie. De boodschap is duidelijk: journalisten, oppassen wat je zegt over FVD of je krijgt ook een digitale knokploeg achter je aan.

Wat een walgelijke actie. Dit soort intimidatie is een gevaar voor journalisten als personen, voor de gehele vrije pers en daarmee voor de democratie. Ik hoop erg dat Van Meijeren en FVD hier stevig voor veroordeeld worden, en dat er (eindelijk!) maatregelen worden genomen om dit soort wanpraktijken voortaan te voorkomen. Er moet echter wel gezegd worden dat FVD niet de enige partij is die haat tegen de media opstookt. Sterker nog, demonisering van journalisten en de media is bij veel andere rechtse politieke partijen ook heel normaal.

De PVV is een voor de hand liggend voorbeeld. De lijst met voorbeelden van Wilders die haat tegen de media verspreidt is eindeloos. Hij noemt journalisten “tuig van de richel”. Een paar dagen geleden nog bestempelde hij de hoofdredacteur van Trouw tot “de allergrootste vijand van de democratie en vrijheid”. In het PVV-verkiezingsprogramma staat dat ze de hele publieke omroep willen afschaffen. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de uitspraken van andere PVV-kamerleden.

Maar andere partijen kunnen er ook wat van. Wat dacht je van BBB? In juni sprak Caroline van der Plas in de Tweede Kamer over een wetenschapper, wiens integriteit ze overigens ook in twijfel trok. Deze wetenschapper had eerder bij Nieuwsuur aan tafel gezeten, en Van der Plas insinueerde dat hij daar zat omdat het ministerie van Landbouw dat aan Nieuwsuur zou hebben gevraagd. Ik citeer

“Mijn twijfel zit erin: waarom is hij door Nieuwsuur op dat moment uitgenodigd? Wat zou daar achter kunnen zitten? Zou daar misschien invloed kunnen zijn geweest vanuit een ministerie? (…) In het verleden is wel gebleken dat er invloed is op nieuwsuitzendingen.”

De suggestie: er is een directe link tussen de overheid en de media, en de media doen wat de overheid wil. Van der Plas speelde in dit debat vervolgens de vermoorde onschuld, maar gelukkig is ze op andere plekken minder subtiel. Uit het BBB verkiezingsprogramma voor boeren

“Het is schrikbarend hoeveel onzin er via de media dagelijks over de agrarisch sector en over voedsel tot ons komt. NPO en NOS doen hier volop aan mee. De invloed van de groene lobby is overduidelijk en onevenredig groot. BBB brengt de balans terug in de berichtgeving en zal een waarheidsgetrouw beeld geven.”

Het staat er letterlijk: de NPO en NOS verspreiden nepnieuws volgens BBB. Sterker nog, BBB zal dat hoogstpersoonlijk fixen. Wat is het verschil met Forum voor Democratie precies?

Volgende partij in het radicaal rechtse rijtje: JA21. Ook hun verkiezingsprogramma is niet heel erg subtiel. Pagina 8: 

“In de praktijk is het omroepstelsel een spreekbuis geworden voor een beperkt deel van het politieke spectrum. De presentatoren, de keuze van thema’s, de inhoudelijke duiding, dezelfde gasten die telkens weer worden uitgenodigd – alles wijst in één richting. Van onafhankelijkheid en objectiviteit wordt zelfs de schijn niet opgehouden.”

Dus de publieke omroep is volgens JA21 niet onafhankelijk en niet objectief. Opnieuw: het staat er letterlijk. Met andere woorden: beïnvloeding van buitenaf, een ideologische agenda, desinformatie, vul het zelf maar in. Ze noemen de NPO een “spreekbuis voor een deel van het politieke spectrum”, met de overduidelijke insinuatie dat dit het linkse deel zou zijn. Sterker nog, dat heeft Joost Eerdmans bij het EO-programma Dit is de Dag letterlijk gezegd. Klinkt dat bekend? Het had zo van de PVV kunnen komen.

Het is misschien niet zo hard als ‘rioolratten’, maar dit soort taal straalt ook snoeihard wantrouwen richting de publieke omroep uit. De boodschap is weer hetzelfde: de media zijn niet neutraal, niet eerlijk, en per extensie dus niet te vertrouwen. In het verkiezingsprogramma staat dan ook dat JA21 de NPO wil “bijsturen”. Wederom: een politieke partij die invloed wil op wat de publieke omroep uitzendt. 

In Dit is de Dag is Eerdmans nog wel gevraagd hoe hij dat dan wil doen. Iedereen mag ten slotte een omroep oprichten, er zijn al rechtse omroepen in WNL en PowNed, en de zendtijd wordt alleen maar bepaald door ledenaantallen. Maar op die vraag wilde hij niet concreet ingaan. De publieke omroep is gewoon links en moet gewoon rechtser. Punt.

Oh ja, en dan is er ook nog de FVD-afsplitsing Groep Van Haga, geleid door Wybren van Haga die inmiddels de partij Belang van Nederland (BVNL) is begonnen. Hoe denkt hij over de media? Even een blik op zijn Twitter werpen: hij zegt dat de NPO een onderdeel is van “netwerkcorruptie”, hij zegt dat een kritische journalist “doorslaat” en zet het woord journalist tussen aanhalingstekens, hij beschuldigt de media van het “aanwakkeren van angst over corona”, en hij wil alle subsidie voor de NPO stopzetten. Ja dank je wel Wybren, ik weet genoeg.

Natuurlijk mag je het met bepaalde berichtgeving oneens zijn en natuurlijk moet kritiek op de media kunnen. Dat is zelfs belangrijk. Maar er is een heel erg groot verschil tussen kritiek hebben en vanuit de politiek de media direct willen beïnvloeden. Er is een heel erg groot verschil tussen een mening willen aankaarten en de journalistiek verdacht maken met beschuldigingen van nepnieuws en beïnvloeding. Want dat is wat deze radicaal rechtse partijen allemaal proberen te doen. 

Ze maken journalisten verdacht, stoken actief het wantrouwen richting de media en proberen de onafhankelijke journalistiek te slopen. De berichtgeving moet overeenstemmen met hun eigen verhaal, of op zijn allerminst hun verhaal voldoende herhalen. Anders is het “onzin” (BBB), “niet onafhankelijk” (JA21), “corrupt” (BVNL), “tuig van de richel” (PVV) of “rioolratten” (FVD).

Die filmpjes van FVD zijn onacceptabel. Dat staat buiten kijf, en die moeten dan ook flink aangepakt worden. Maar laten we ons niet blind staren op enkel en alleen de meest opvallende schandalen. Deze wanpraktijken van Forum zijn slechts onderdeel van een breder patroon. Een patroon van normalisering van extreemrechts en structurele verdachtmakingen van de media, de onafhankelijke journalistiek en journalisten als personen. Dit soort aanvallen leiden al jaren tot steeds hevigere bedreigingen en zelfs fysiek geweld tegen journalisten. Het zet de onafhankelijke media onder druk en vormt daarmee een gevaar voor de democratie. En al deze radicaal rechtse en extreemrechtse partijen dragen daar aan bij. 

Laten we onze kritiek niet beperken tot de luidste megafoon van FVD. Daarmee los je dit probleem echt niet op. Daarvoor zijn we al veel te ver heen. Dit probleem moet veel breder en veel ingrijpender worden aangepakt, en een belangrijk onderdeel daarvan is alle politieke partijen die zich tegen de onafhankelijke media keren hiervoor verantwoordelijk gehouden. Dus ook PVV, BVNL, BBB en JA21. Bij een partij die de media wantrouwt is de vrije pers niet veilig, en zolang deze partijen hun woorden niet terugnemen blijft dat bij hen zo. Als je als partij journalisten verdacht maakt en wantrouwen voedt, dan ben je eigenlijk geen haar beter dan Forum.

Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (90)

Kuifje3
Kuifje331 okt. 2022 - 11:31

De wijze waarop ON wordt bejegend is goed vergelijkbaar met de idiote actie van FvD hier. Nu de vinger wijzen is best wel een klein beetje hypocriet. Journalisten horen gewoon hun werk te kunnen doen of ze nu links- of rechtsdragend zijn. Wel ben ik van mening dat een tikkeltje minder de eigen mening opdringen en wat meer ouderwetse onpartijdige verslaggeving de sfeer flink ten goede zou komen. Kijk bijvoorbeeld naar WNL waar de ene keer VVD- of D66-politici vrijuit kunnen oreren en de andere keer gasten voortdurend in de rede gevallen mogen worden. Hetzelfde bij Kockelmann of Jinek.

Minoes&tuin
Minoes&tuin28 okt. 2022 - 13:37

Het gaat er hier steeds over of een journalist links of rechts georiënteerd is. Iedere journalist zal zo wel een eigen oriëntatie hebben en/of uitgangspunten, cq oplossingen. Het gaat erom dat hij/zij ten alle tijden aan waarheidsvinding doet. Daar vanuit moet je in principe uitgaan van vertrouwen zolang het tegendeel niet bewezen is. Dat berichten al naargelang de politieke oriëntatie somtijds gekleurd zijn qua uitgangspunten, oorzaken van iets en/of oplossingen aangedragen is dan op zich geen bezwaar. Daar houd je gewoon rekening mee zolang men zich aan de feiten houdt. Onderzoeksjournalistiek is daarom uiterst belangrijk. Kom met onderbouwing. Dat mag je van een journalist verwachten maar ook van jezelf.

PamVlam
PamVlam28 okt. 2022 - 8:58

Ik haat de haatzaaiers die intimideren. Haat zaaien en intimideren appelleert aan de laagst menselijke waarden. Behalve als het om personen gaat die in het andere tunneltje leven. Dan kan er tegenwoordig niet genoeg haat gezaaid en geïntimideerd worden. Maakt niet uit of je in de linker of de rechter tunnel beweegt. De ander is altijd fout.

1 Reactie
Zandb
Zandb28 okt. 2022 - 15:30

PamVlam Ik denk dat ik zo wel duidelijk maak, welke denkfout u maakt: Als de een zegt, dat ik in het verkeerde tunneltje zit en ik probeer aan te tonen dat dat volgens mij niet het geval is, dan zit ik volgens uw redenering dus ook in een verkeerd tunneltje, omdat ik vind en op mijn manier aantoon dat de ander fout zit.

Elberfeld
Elberfeld28 okt. 2022 - 8:51

Ik heb nog even nagekeken wat er aan de programma's ter linkerzijde van de politiek over omroepen en de journalistiek gezegd wordt: De SP: "We staan voor de onafhankelijkheid van de media. Bedreiging van journalisten accepteren we niet, dat wordt altijd onderzocht en vervolgd.(...) We zetten ons in voor het behoud en de versterking van de onafhankelijke lokale media. De PvdA: "We koesteren daarom kritische onafhankelijke journalistiek en ons publieke omroepbestel." Groenlinks: "Onafhankelijke journalistiek is cruciaal voor een gezonde democratie. We versterken de fondsen voor onafhankelijke journalistiek en maken meer middelen vrij voor streekomroepen. Daarmee verbeteren we nieuwsvoorziening dichtbij huis en versterken we de controle op de lokale en provinciale democratie. " Bij1: "We willen een publieke omroep die onafhankelijk blijft (...) Er komt een toezichthouder op diversiteit binnen de omroepen, die zowel kijkt naar representatie binnen de organisaties als diversiteit en inclusie in media-uitingen." Oftewel: Bij1 geeft tegenstrijdige signalen af; de rest van de Nederlandse linkse partijen koesteren, in de woorden van de PvdA, "kritische onafhankelijke journalistiek." En daarmee scoort Politiek Links dus punten.

Ivan61
Ivan6127 okt. 2022 - 16:31

De eerste objectieve media moet nog geboren worden. Dat neemt niet weg dat acties van FvD en berichten van Wilders absoluut niet kunnen. Dat gaat te ver. Een tafelgast die betaald krijgt wantrouw ik altijd. Een politicus is altijd bezig met de standpunten van eigen partij en prijst dat hemel in. Dat gebeurt heel vaak. De Nederlandse media berichten over elke scheet uit VS en de berichten uit andere delen van de wereld worden niet gemeld of genoemd. Ik heb nu over NPO en NOS. In het begin van toeslagenaffaire werd dat amper gemeld bijvoorbeeld. In het begin van coronacrisis dacht ik dat Ab Osterhaus een trekpop is. Zo vaak was die man op tv. Niet alleen hij maar dat gebeurt te vaak. Tjeerd de Groot was afgelopen zomer ook heel vaak te gast. Moet dat zo vaak eigenlijk? Na 2 keer gezien en gehoord vind ik genoeg. Kortom vind ik dat NPO moet veranderen maar niet zoals dat FvD en PVV willen. Ajouad El Miloudi laat elke zondagavond zien hoe dat moet. Jammer dat hij met zijn programma niet meer ruimte krijgt.

KritischKijken
KritischKijken27 okt. 2022 - 16:30

Nou nou, dus als mevr BBB een link ziet tussen Overheid en welgevallige journalistiek, dan valt onder haat. Dat zijn wel tere zieltjes. En als ik Van Jole Kee hoor nemen die ook niet echt een blad voor de mond, en dat is prima. Maar laten we wel wezen, onafhankelijke journalistiek is iets anders dat politiek gekleurde journalistiek, en over het akgemeen kan je de NPO cs niet echt rechts noemen. Neem nou Buitenhof als nationale interviewbox op Zondag...

JawelHoor
JawelHoor27 okt. 2022 - 15:12

Uhm.. Welke partijen zijn eigenlijk niet populistisch? Da's makkelijker te onthouden....

Mark Huysman
Mark Huysman27 okt. 2022 - 13:30

Uiteraard moet er stelling genomen worden tegen de intimidatie-praktijken van extreem-rechts. Tegelijk is het natuurlijk zo dat er geen objectieve media bestaan. Journalisten maken altijd keuzes in de onderwerpen die ze belichten en de manier waarop ze die onderwerpen belichten. En dat zijn over het algemeen keuzes die de heersende ideeën en verhoudingen bevestigen. Niet omdat de journalisten anders ontslagen zouden worden (hoewel dat ook wel eens voorkomt), maar simpelweg omdat journalisten ook binnen bepaalde kaders denken. Zoals Chomsky ooit tegen BBC-interviewer Andrew Marr zei: ‘ik geloof niet dat je aan zelfcensuur doet maar als je andere opvattingen zou hebben dan zou je niet op de plek zitten waar je nu zit’. https://www.youtube.com/watch?v=pV85306K64w Het vrij absurd om de NPO of de media in z’n algemeenheid van linksigheid te beschuldigen (dat zegt meer iets over hoe rechts degenen zijn die de beschuldigingen doen), maar dat de omroep uitzendingen maakt die de dominante ideeën en verhoudingen weerspiegelen, klopt natuurlijk wel. En als het er echt om spant dan zie je dat elk kritisch vermogen wegvalt. Zie Irak-oorlog en zie het begin van de coronacrisis toen de media weigerden kritisch te zijn op de rampzalige koers van groepsimmuniteit.

1 Reactie
KritischKijken
KritischKijken27 okt. 2022 - 16:33

Mooi betoog Mark, en u bent zelf wel erg links zo het een en t ander lezend, ja dan vind je de NPO niet links, dat snap ik. Maar als je echt een beetje de peilstok erin stopt en je kijkt naar de diverse programma's dan is Hilversum overwegend echt wel linksig hoor.

JohnnyValues
JohnnyValues27 okt. 2022 - 12:29

Is er eind vorig jaar niet een NPO-directeur weggegaan waar inmiddels 2 integriteitsonderzoeken naar lopen? Inmiddels bekleed zij namens D66 een wethoudersfunctie waarvoor zij totaal ongeschikt is. De documentaire over Kaag was wel heel goed getimed zo vlak voor de verkiezingen toen. Wie zijn toch die mensen?

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa27 okt. 2022 - 12:25

Even voor de duidelijkheid. Ik vind die actie van van Meijeren ook belachelijk. Hij moet journalisten er buiten houden. Als iets je niet bevalt, kom met je eigen journalistiek. Ik vind dat men zowel de mainstream, als de alternatieve journalisten met rust moeten laten. Ik wil ook niet, dat een D66 politicus een alternatieve journalist gaat intimideren en uitschelden. Laat de journalisten schrijven en laat de mensen daar zelf iets van maken. Hij had het verhaal van deze dame ook kunnen ontkrachten, zonder haar op te zoeken en uit te schelden en haar naam publiekelijk te maken, want hij weet wat de gevolgen zijn.

Gerygrr
Gerygrr27 okt. 2022 - 12:23

Tja, onafhankelijke pers moet wel tegen kritiek kunnen. Onderzoeken of men niet zelf tunnelvisie heeft ontwikkeld……

IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk27 okt. 2022 - 12:17

Journalisten vinden dat ze heilig zijn en hebben lange tenen als ze tegengas ontvangen. Als ze echt zo dapper zijn dan zouden ze dubbel gas geven.

Markzelluf
Markzelluf27 okt. 2022 - 12:15

Er zit nogal wat boter op menig hoofd. In heel wat linksere kringen kan/kon je echt niet vertellen dat je lid was van de TROS, een abonnement had op de Telegraaf of regelmatig GeenStijl las/leest. Laat staan dat je voor die media werkt. Natuurlijk vind ik het ook afschuwelijk dat journalisten, cameralieden en redacteuren hun werk niet meer normaal kunnen uitvoeren en ook ik zie de verharding - zeker vanuit FvD, maar laten we ook naar onszelf kijken: gaat het ons om de inhoud van een bericht of om het label van het medium dat het brengt? En gaan we op een fatsoenlijke manier om met mensen die voor een label werken dat niet bij onze politieke voorkeur past? Om heb ernstige twijfels

dirk den boer
dirk den boer27 okt. 2022 - 12:10

Ik vind Jair en de jongens van POW nieuws ook behoorlijk intimiderend, en ik dacht dat dat tegenwoordig de hippe, geoorloofde mode was geworden (hoe anders was dat nog in mijn jeugd, toen er nog fatsoen heerste alom, ook bij de journalisten.....

Huib2
Huib227 okt. 2022 - 12:08

Je kunt toch echt niet met droge ogen beweren dat de NPO niet links georiënteerd is. Een argeloze buitenstaander die een avondje Nederlandse tv kijkt zou denken dat bijna heel nederland groenlinks, D'66 of PVDA stemt. De zetelverdeling leert dat dit zeker niet het geval is. En ook nog in steeds mindere mate. De stemmers rechts van deze 3 partijen, en dat zijn er echt heel veel, worden nauwelijks vertegenwoordigt door de nederlandse omroepen. Dat is een nuchtere constatering. Daar hoeven geen grote woorden voor te worden gebruikt. Ook hoeft degene die dit vaststelt niet verdacht te worden gemaakt.

Hansch2
Hansch227 okt. 2022 - 12:08

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

JVonk2
JVonk227 okt. 2022 - 12:04

Misschien zou het goed zijn om eens goed te onderzoeken waar die onvrede over de journalistiek bij die vrij grote groep politici precies vandaan komt, wat daarvan de oorzaak is.

GeenProbleem
GeenProbleem27 okt. 2022 - 11:24

Ben van mening dat BBB en JA21 niet in dit rijtje thuishoren.

16 Reacties
Dehnus
Dehnus27 okt. 2022 - 11:58

Omdat het niet in je straatje past? Mevrouw van de BBB heeft al meerder keren journalisten gedoxxed en er nog NET niet bij gezet van "ga ze maar lekker lastig vallen hoor!" En dan hebben we het nog niet eens over de dreigementen naar mede politici, vooral D'66 en Groen Links.

oproerkraaier
oproerkraaier27 okt. 2022 - 12:07

Meningen zijn als poepgaten, iedereen heeft er 1.

Mark Huysman
Mark Huysman27 okt. 2022 - 12:54

Want?

Satya
Satya27 okt. 2022 - 13:00

Ja21 hangt hetzelfde racistisch en fascistische denken als fvd aan. De oprichters gingen in alle gekkigheid van Baudet mee. Deze racistisch partij witwassen had ik van jou wel verwacht.

GeenProbleem
GeenProbleem27 okt. 2022 - 14:36

@mark Iemands integriteit in kwestie trekken staat niet gelijk aan haat, en je afvragen of een door de overheid betaalde omroep wel helemaal onafhankelijk is in haar berichtgeving lijkt me ook niet zo raar.

Volrin
Volrin27 okt. 2022 - 14:37

Waarom niet?

Gentleman
Gentleman27 okt. 2022 - 15:10

Horen wel degelijk in dit rijtje thuis, deze partijen verschillen weinig van FvD en PVV.

Zandb
Zandb27 okt. 2022 - 15:27

Probleem Altijd goed om te weten dat iemand van mening is.

LaBou
LaBou 27 okt. 2022 - 16:35

Omdat hem dat niet goed uitkomt.

oproerkraaier
oproerkraaier27 okt. 2022 - 17:01

Heb je het artikel wel gelezen?

GeenProbleem
GeenProbleem27 okt. 2022 - 19:19

@satya 'De oprichters gingen in alle gekkigheid van Baudet mee. ' Eens, maar zijn daar ook weer van teruggekomen; zijn niet voor niets weggegaan.

GeenProbleem
GeenProbleem27 okt. 2022 - 19:21

@dehnus 'Mevrouw van de BBB heeft al meerder keren journalisten gedoxxed en er nog NET niet bij gezet van "ga ze maar lekker lastig vallen hoor!"' Gedoxxed? Wie dan? Ben wel benieuwd. En NET niet is dus gewoon 'niet' hé.

Mohawk2
Mohawk228 okt. 2022 - 3:36

Breedveld gisteren over BBB. Lees vooral ook het stuk in de link in deze zin: "Journalist Chris Aalberts wees er in een stuk op, en vroeg zich af waarom journalisten zich niet kritischer opstellen jegens Van der Plas. Ook hij werd door haar en haar trollenleger geïntimideerd." https://www.frontaalnaakt.nl/archives/boerentrut.html

Mark Huysman
Mark Huysman28 okt. 2022 - 7:01

[Iemands integriteit in kwestie trekken staat niet gelijk aan haat, en je afvragen of een door de overheid betaalde omroep wel helemaal onafhankelijk is in haar berichtgeving lijkt me ook niet zo raar.] Dat ben ik wel met je eens. [‘De oprichters gingen in alle gekkigheid van Baudet mee. ' Eens, maar zijn daar ook weer van teruggekomen; zijn niet voor niets weggegaan.] Ze zijn er van teruggekomen omdat er een backclash in de media kwam over antisemitistische uitspraken van Baudet. De uitspraken zelf gaven daar geen aanleiding toe want in eerste instantie wilde bv Eerdmans gewoon door met FvD. Dat was overigens pas eind 2020. Tot die tijd vonden zij het biologische racisme (homeopatische verdunning van het Nederlandse volk, Europa dominant blank), het antisemitisme, het gebruik van nazi-taal en de verwijzingen naar de boreale wereld kennelijk prima. Ik heb al meerdere keren gevraag of jij op deze partij stemt. Waarom geen antwoord?

Ewout Pool
Ewout Pool28 okt. 2022 - 9:14

@Dehnus: doxxen is het delen van adres en woonplaats, volgens mij heeft mevrouw van der Plas dat niet gedaan. Noch heeft zij (zoals ook Denk in het verleden) opgeroepen om deze journalisten lastig te vallen. Ik vind dus niet dat je dit haar aan kan wrijven. Ze is het niet eens met de berichtgeving, en dat mag. Dat (een gedeelte van) haar achterban vervolgens de journalisten op sociale media lastig valt kan zij weinig aan doen.

Satya
Satya28 okt. 2022 - 9:19

"Eens, maar zijn daar ook weer van teruggekomen; zijn niet voor niets weggegaan." Pas toen antisemitisme niet meer te ontkennen viel. Ander vormen van racisme geen probleem. Bbb krijgt van mij nog het voordeel van de twijfel.

Hannes Achterhout
Hannes Achterhout27 okt. 2022 - 11:11

Rabiaat rechts, zeg maar toxisch dólrechts is van oudsher tegen vrije nieuwsgaring. (zie LPF die het onderwerp tot partijpunt maakte twintig jaar geleden) Het duldt slechts het dubieuze feitengoed van de nitwit, geëtaleerd door nonvaleurs en poseurs van de kleine volksgeest. En het prijst de Telegraaf als klankbord voor het nationaal-populistisch roesdenken.

3 Reacties
TheunT
TheunT27 okt. 2022 - 12:02

"Als je het niet simpel kan uitleggen, begrijp je het zelf niet goed genoeg." Albert Einstein

Rick van de Kreek
Rick van de Kreek27 okt. 2022 - 14:02

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

Rene712
Rene71227 okt. 2022 - 14:07

@Hannes van Achterhout Ik ben het met u eens dat "rabiaat rechts, zeg maar toxisch dólrechts" wellicht wat minder opheeft met vrije nieuwsgaring. Ik vraag me alleen af op welke mensen u dan doelt. Ik kan me bij een Baudet of Van Meijeren voorstellen dat deze typering opgaat. Wilders misschien. Maar verder, wat zijn de criteria waarop u dit etiket op mensen in Nederland wilt plakken? Zijn het stemmers op VVD? Of gaat het om mensen die rechtser dan dat stemmen? En hoe ziet u de vrije nieuwsgaring ter linkerzijde van het spectrum? Alleen linkse media vertellen kennelijk het "ware" verhaal. Telegraaf, GeenStijl, WNL - ze hebben allemaal journalisten maar ja, die zijn niet van links dus verkondigen kennelijk niet het echte woord of zoiets?

Sven Stevin
Sven Stevin27 okt. 2022 - 11:08

"Populistisch" is wel erg aan inflatie onderhevig en opvallend selectief toegekend waar het dan zeker zo populistische linkse spectrum van SP, en GroenLinks (eerder PSP, CPN, en PPR) met een ook lang niet altijd fijne omgang met journalistiek en media dan buiten zicht blijven.

6 Reacties
oproerkraaier
oproerkraaier27 okt. 2022 - 12:01

Kom eens met voorbeelden. Het enige wat jij altijd doet, is stellen dat "links" het ook doet. Maar je geeft nooit feiten.

Volrin
Volrin27 okt. 2022 - 14:38

SP en GL maken anders de media niet uit voor ratten etc.

Sven Stevin
Sven Stevin27 okt. 2022 - 14:55

@Volrin Politici van JA21, BBB, en PVV onderscheiden zich niet van uitingen die politici van de door mij genoemde linkse partijen over verschillende media hebben gedaan en daar kan ik D66 ook nog aan toevoegen. Er zit geen verschil in het aanduiden van journalisten als ratten en media als riooljournalistiek. Precies dat gebeurde HP/deTijd, de Telegraaf, en b.v. weekblad Het Binnenhof meermalen.

Rene712
Rene71227 okt. 2022 - 15:19

@Volrin Dat doet geen van de partijen behalve FvD. Sven Stevin schrijft toch niet dat SP en GL het journaille ratten noemt? Dus wat is uw punt?

Zandb
Zandb27 okt. 2022 - 15:35

Sven "Een lang niet altijd fijne omgang met journalistiek en media", is echter wel iets heel anders dan die oh zo foute benadering waarvan hier sprake is. U gebruikt het feit dat zelfs de meest zachtaardige mens wel eens uit z'n slof schiet, om puur kwaad acceptabel te maken.

Sven Stevin
Sven Stevin27 okt. 2022 - 18:14

@Volrin Mij mag je dan uitleggen wat het verschil is wanneer politici journalisten of bepaalde nieuwsmedia van riooljournalistiek betichtten in tegenover ze aanduiden als ratten? Of in geval van de Telegraaf diens journalisten of de krant algemeen zwart maakten als "fout in de oorlog" en erger?

Prins Zonneschijn
Prins Zonneschijn27 okt. 2022 - 10:48

Vroegah, toen de gewone man niets met politiek had en kon doen. Heel ondemocratisch. Maar wat een relaxte tijd was dat.......

1 Reactie
Dehnus
Dehnus27 okt. 2022 - 11:57

Bullshit! toen werd er ook gewoon gestemd. Racisme and Fascisme is geen "gewone man iets" maar gewoon de mensen bang maken voor de ander en ze vertellen dat ze "beter zijn dan hun", zodat je ze kunt beroven wat van hun is.

Norsemen
Norsemen27 okt. 2022 - 10:46

De mensen die bij de publieke omroep werken of als gast aanschuiven hebben meestal een iq van boven de 75. Dit betekent 99/100 keer dat ze niets met rechts populistische partijen en/of hun standpunten hebben. De kritiek van rechts populisten klopt dus aan de éne kant ook wel, maar is aan de andere kant ook het logisch gevolg van de domme onzin die ze verkondigen.

2 Reacties
KritischKijken
KritischKijken27 okt. 2022 - 16:36

@ Norsemen Geweldig! Dus links is superieur intelligent. Wat een mooi dedain. Alleen dat type stelling is al dom. En u hebt dus een hoog IQ want u bent heel links. Briljant.

Norsemen
Norsemen28 okt. 2022 - 15:27

Je snapt het weer eens niet. Vergeleken met rechts populisten is vrijwel iedereen superieur intelligent.

Poeh, poeh
Poeh, poeh27 okt. 2022 - 10:41

Dat opinie- en onderzoeksjournalistiek een steeds grotere plaats innemen ten opzichte van de nieuwsjournalistiek, is logisch. De digitale nieuwsvoorziening van de media zijn leidend geworden en maakt nieuws voor 's-avonds en de dag erna tot 'oud' nieuws. De keuze voor steeds meer opinie- en onderzoeksjournalistiek is dus logisch. En daarmee lok je reacties uit die wel- of onwelgevallig zijn. Maar het is om geen enkele reden toegestaan om de man (de journalist) te spelen, maar wel op de inhoud. Deze vormen van journalistiek dienen daar rekening mee te houden en dan ook goed ruimte te geven aan het hoor- en wederhoor.

1 Reactie
oproerkraaier
oproerkraaier27 okt. 2022 - 17:04

Wat is opiniejournalistiek?

GeenProbleem
GeenProbleem27 okt. 2022 - 10:27

‘ Dus de publieke omroep is volgens JA21 niet onafhankelijk en niet objectief. Opnieuw: het staat er letterlijk. ’ Dat mogen ze toch gewoon vinden? Dat is toch geen haat jegens journalisten ?

8 Reacties
oproerkraaier
oproerkraaier27 okt. 2022 - 12:02

als je generaliseert en alle omroepen op 1 hoop gooit, ben je in deze context wel degelijk bezig haat te zaaien.

Volrin
Volrin27 okt. 2022 - 14:39

Het probleem is dat die partijen doen alsof de hele NPO tegen 'het volk' en alleen maar (extreem) links is.

Zandb
Zandb27 okt. 2022 - 15:43

Probleem Het probleem is, dat hier sprake is van een beschuldiging en zoiets dien je te bewijzen. het is in dit geval dus niet genoeg, om alleen maar te vinden. (In dit artikel worden diverse partijen 'beschuldigt' van het ondermijnen van een noodzakelijk bestanddeel van de democratie, de vrije pers. Dat is hiert niet alleen maar een mening, dat is een mening die heel goed onderbouwd is! Daar kunnen die gewraakte politieke partijen een puntje aan zuigen!) Misschien dat u zo nog beter begrijpt, waar volgens mij de schoen wringt. Als een organisatie u voor pedofiel uitmaakt, dan hoop ik, dat u dat u ook iets meer verwacht dan dat zoiets alleen maar een mening is, die je er op na zou mogen houden. Dat mag namelijk, er die mening op na houden, maar je mag die niet zo maar publiekelijk ventileren. Toch?

GeenProbleem
GeenProbleem27 okt. 2022 - 16:35

@volrin Daar heb ik JA21 en BBB nog nooit op kunnen betrappen.

KritischKijken
KritischKijken27 okt. 2022 - 16:40

@Geenprobleem Even afgezien van die FvD malloten, toont de jounalistiek met dit artikel aan wel erg lange tenen te hebben, en ai kritiek ontvangen is wel een dingetje. Zelf mogen ze blijkbaar van alles vinden en opmerken, net als die presentatrice TM die heel goed begreep waarom klimaatgekkies een schilderij willen besmeuren, maar o wee als de bal terugkomt...

wittecisnoot
wittecisnoot27 okt. 2022 - 19:04

@Voldrin: De Nederlandse regering heeft beloofd dat er vooral positieve aandacht voor migratie moet komen. Wappie theorie? Nee, "Pact van Marrakesh". Dat NPO baas Shula Rijxman, eerst die pro-Kaag documentaire, vlak voor verkiezingen toe liet heeft natuurlijk er niets mee te maken dat ze nu D'66 wethouder is...

GeenProbleem
GeenProbleem27 okt. 2022 - 19:23

@zandb 'Dat is hiert niet alleen maar een mening, dat is een mening die heel goed onderbouwd is! ' Maar een mening die goed onderbouwd is BLIJFT ook maar een mening, anders was het wel een feit.

GeenProbleem
GeenProbleem27 okt. 2022 - 19:24

@kraaier 😂

Snowflake89
Snowflake8927 okt. 2022 - 10:21

Ben blij dat alle journalisten niet politiek gekleurd zijn en altijd objectief te werk gaan. Van de volkskrant tot de telegraaf en van joop tot aan geenstijl. En als je durft daar vragen bij te stellen ben je een rechtsradicale facist nazi

2 Reacties
oproerkraaier
oproerkraaier27 okt. 2022 - 14:14

Hoe kom je erbij dat als je terechte kritiek op de telegraaf of geenstijl hebt dat je dan wordt uitgescholden?

Zandb
Zandb27 okt. 2022 - 15:44

snowflake Het gaat er niet om dat je objectief bent; het gaat er om dat je zinnige argumenten aanvoert. (Zo objectief mogelijk proberen te zijn, helpt daar overigens wel enorm bij.)

develhunt
develhunt27 okt. 2022 - 10:16

Journalistiek is sowieso nooit onafhankelijk, dat is een illusie die we onszelf wijs maken, journalisten zijn mensen die weliswaar onderzoek doen en aan waarheidsbevinding doen, maar vaak is de waarheid niet in beton gegoten, aangezien een journalist een mens is heeft deze een voorkeur, dus een denkrichting die sturend is in haar of zijn verslaglegging, een journalist is dus niet onpatijdig, deze stemt ook en heeft ook een politieke voorkeur, een journalist heeft macht, macht om een opinie te beinvloeden en politieke partijen mild te behandelen of constant negatief onder een vergrootglas te leggen.

1 Reactie
Zandb
Zandb27 okt. 2022 - 15:52

develhunt Dat moeten maar heel weinig verdwaasden menen, dat de journalistiek onafhankelijk KAN zijn. Ik ben er nog nooit een tegengekomen. U wel? Als u meent dat dit artikel hier probeert duidelijk te maken, dat de NPO 100% objectief (onpartijdig) is, dan mag u wat mij betreft het artikel zo lang lezen, tot u ziet dat het niet het geval is. Kritiek, zelfs dat de NPO de oren laat hangen naar deze of gene, is meer dan welkom, MITS redelijk onderbouwd.

oproerkraaier
oproerkraaier27 okt. 2022 - 10:14

De nazi's spraken al over "lugenpresse". Het is een bekende fascistische modus operandi.

3 Reacties
Rene712
Rene71227 okt. 2022 - 12:57

En dat is dus waarom u de journalisten die niet in uw straatje denken of schrijven "kaltstellt" - zoals bijvoorbeeld die van de Telegraaf of WNL. In uw eigen frame: u bent dus fascistisch

Zandb
Zandb27 okt. 2022 - 15:54

oproerkraaier Als u dan geen trol bent, waarom trolt u dan? U draagt niets zinnigs bij met dat gescheld. Dat is van het niveau dat hier in dot artikel nu juist aan de kaak gesteld wordt.

toentomatentomaten
toentomatentomaten27 okt. 2022 - 18:28

Welke van bovengenoemde partijen zou jij een nazistische partij willen noemen?

Sonic2
Sonic227 okt. 2022 - 9:52

Rechts radicalen zijn niet voor vrijheid van meningsuiting of vrijheid van pers. Je ziet het aan hun sympathie voor Poetin en Orban. En ook hun sympathie voor Trump. Dat dit soort partijen en beleid nooit tot vrijheid en democratie leiden is algemeen bekend. Zo zie ik alle aanhangers van die partijen ook. Ze willen hun vrijheid en hun democratie. En dat zal worden afgeschaft als ze ooit de macht hebben. Maar Nederland is vooral bezig met de klimaatactivist die zich aan een tafel vast lijmt. En Glennis Grace die zich misdragen heeft. Ik heb niet het idee dat het de grote massa interesseert. Het laat een hoop mensen onverschillig. De andere mensen vinden dat journalisten het aan zich zelf te danken heeft. Dus ik behoor weer eens tot een minderheid. Het is de 20e eeuw all over again. En ondanks onze historische kennis, moet kennelijk alles kapot.

14 Reacties
Norsemen
Norsemen27 okt. 2022 - 10:54

Ik denk dat rechts populisten er echt van overtuigd zijn dat ze voor de vrijheid van meningsuiting opkomen. Ze zijn alleen te dom om te beseffen wat die vrijheid van meningsuiting precies inhoud.

GeenProbleem
GeenProbleem27 okt. 2022 - 11:24

'En dat zal worden afgeschaft als ze ooit de macht hebben. ' Waar blijkt dat dan uit?

oproerkraaier
oproerkraaier27 okt. 2022 - 12:03

GeenProbleem: Dat blijkt uit de geschiedenis.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa27 okt. 2022 - 12:28

Rechts radicalen zijn niet voor vrijheid van meningsuiting of vrijheid van pers Dit geld ook voor radicaal links. Hardcore woke links. Communisten etc. Ik geloof best dat deze journaliste onzin dingen verkondigd. Maar, het is niet aan een partij om dan de aanval in te zetten, op deze manier

Rene712
Rene71227 okt. 2022 - 13:02

Links radicalen zijn dat evenmin beste Sonic2. Kijk maar eens hier op Joop. Vrijheid van meningsuiting is goed, maar zodra je mening op dit platform niet in het linkse straatje past, wordt je door menigeen als extreem rechts, fascistisch, nazi of wat dan ook weggezet. Hoezo draagt links de vrijheid van meningsuiting dan op handen?

Satya
Satya27 okt. 2022 - 13:03

"Waar blijkt dat dan uit?" Pvv wil boeken verbieden en ja21 leraren met de verkeerde mening aan de digitale schandpaal. Daar verwacht jij vvmu van?

stokkickhuysen
stokkickhuysen27 okt. 2022 - 13:36

@GP Bijvoorbeeld uit het artikel hierboven, met name over wat die politieke partijen over de NPO NOS zeggen? Bijvoorbeeld: 'BBB brengt de balans terug in de berichtgeving en zal een waarheidsgetrouw beeld geven'

Sonic2
Sonic227 okt. 2022 - 13:38

@ GeenProbleem Als u niet zo had gefocust op mij schofferen, had u het kunnen lezen. Ik zet het al in de eerste alinea. Ultra rechts hier is dol op Hongarije( Orban) en ook Poetin. Al neemt Wilders( populist als hij is) daar nu afstand van. Wanneer komen een aantal reageerders hier, iedereen weet wel wie ik specifiek bedoel, eens afstand van Wilders die in het Kremlim was. Ook waren Wilders/ Baudet dol op Trump. Die inderdaad erg voor democratie. Als hij wint tenminste. En vraag overigens Adriaan Soeterbroek maar hoe aardig "rechts" omgaat met andersdenkenden. En hoe Wilders omgaat met kritiek. En hoe blij ze met het vrije woord zijn als het tegen hun gekeerd is. Overigens willen de PVV en Forum van de NPO af, omdat ze die links en gekleurd vinden. Laat dat even op je inwerken. Omdat je niet de juiste mening hebt, moet je weg. Het grote probleem hier is echter Sonic. En mensen zoals GP bashen liever mij als dat ze stelling nemen tegen het echte gevaar. Beschamend en fout.

Rick van de Kreek
Rick van de Kreek27 okt. 2022 - 14:00

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

GeenProbleem
GeenProbleem27 okt. 2022 - 14:37

@sonic 'Als u niet zo had gefocust op mij schofferen' Waar 'schoffeer' ik je precies? Ik stel letterlijk de vraag 'waar blijkt dat dan uit?' Graag tekst, uitleg en quotes waar en hoe ik je precies 'schoffeer'.

Zandb
Zandb27 okt. 2022 - 16:00

Probleem Lijkt het u niet logisch dan, dat die partijen waar het hier om gaat, het omroepbestel - dat bv een ON on- en een NPO mogelijk maakt - in de huidige vorm zullen laten voortbestaan?

KritischKijken
KritischKijken27 okt. 2022 - 16:46

@Sonic Ik denk dat we die malloten van FvD niet direct moeten samenvoegen met JA21 of BBB, en dat doorslaan gebeurt ook weer in dit artikel. Dat is luie journalistiek. Er moet denk ik wel een onderscheid gemaakt worden tussen onafhankelijk of gekleurd. Nou, beide gelden in Hilversum, en gekleurd is echt wel linksig.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa27 okt. 2022 - 21:58

Satya heeft hier een punt, PVV Is anti freedom of speech. De Koran verbieden, zou een aanval zijn op de freedom of speech en artistieke vrijheid. Verder. Ja, radicaal links is tegen VVMU. Ik sprak eens een of andere antifa activist. Deze man is tegen de VVMU, want met de VVMU zou je mensen kunnen 'kwetsen' en dat is niet links. Radicaal links = communisme. In communisme bepaalt de staat wat je wel en niet mag zeggen, denken, schrijven, vinden, uiten. De antifa staat, bepaalt dat.

stokkickhuysen
stokkickhuysen28 okt. 2022 - 10:56

'Verder. Ja, radicaal links is tegen VVMU. Ik sprak eens een of andere antifa activist. Deze man is tegen de VVMU, want met de VVMU zou je mensen kunnen 'kwetsen' en dat is niet links. Radicaal links = communisme. In communisme bepaalt de staat wat je wel en niet mag zeggen, denken, schrijven, vinden, uiten. De antifa staat, bepaalt dat. ' Goed dat je even wat tegenwicht brengt tegen al die bestaande rechtse, met naam genoemde partijtjes. 'Antifa' heeft als kreet al heel wat meer daden op haar naam staan dan die partijtjes, en wereldwijd ook nog. En ze zijn werkelijk nergens aan de macht, of Kim Jong-Un zou antifa moeten zijn, maar dan is de Trump bromance weer onverwacht (but love conquers all!)? Antifa uit de mond van rechts (sorry Baloe, niemand durfde je het te vertellen, zelfs de stemwijzer niet) wordt gebruikt als een soort complotgevaar. net zoals de 'vriend van Baloe, die hem vertelde wat hij vertelde, Althans zo heeft Baloe dat geinterpreteerd, samengevat en hier opgeschreven.

Ewout Pool
Ewout Pool27 okt. 2022 - 9:50

Met respect, maar het is onderdeel van de vrijheid van meningsuiting om het niet eens te zijn met wat een ander zegt. Ook de PvdA heeft moeite met de berichtgeving over Arib en van Dijk, D66 over de Kaag-docu. En ook Bij1, Denk en SP (en de rest) vinden vaak dat hun standpunten niet goed in de media belicht worden. Als politieke partij is het ook heel normaal dat je een visie hebt over de NPO, het is immers publiek bezit. Ten slotte: Journalisten zijn ook helemaal niet geheel onafhankelijk. Vaak wordt hun berichtgeving gekleurd door hun opdrachtgever. WNL kiest een andere invalshoek dan BNNVARA. En dat is ook helemaal niet erg zolang alle stemmen maar gehoord worden. (Pluriformiteit) Dat gezegd hebbend vind ik persoonlijk dat de publieke omroep gezien haar teruglopende (vergrijzende) ledenaantal en relevantie best op de schop mag en flink mag inkrimpen.

3 Reacties
Volrin
Volrin27 okt. 2022 - 10:15

Ik snap je 'met respect' niet. Je zegt niks dat in strijd is met wat het artikel beargumenteerd.

Sonic2
Sonic227 okt. 2022 - 14:12

@ Ewout Pool Wilders noemt journalisten het tuig van de richel. Forum heeft het over rioolratten. Dat is demoniseren van journalisten. Als we de logica van "rechts" door trekken dan komt de kogel van rechts straks als er een journalist het leven laat. Dat is heel wat anders als normaal Nederland. Die het weliswaar oneens is met journalisten, maar deze journalisten niet weg zet. Je mag het altijd oneens zijn inderdaad met artikelen van journalisten. Maar wat PVV en Forum doen( ook Trump in Amerika) is van een andere orde. Ik vind veel negatieve kwalificaties over journalisten juist weinig onafhankelijk. Altijd erg politiek gestuurd. In Nederland wilt "rechts" media die "rechtse" wartaal uitslaan. Ik vind dit artikel bijvoorbeeld totaal objectief en neutraal. Ik heb ook nog helemaal niemand zien weerleggen waarom bijvoorbeeld de kop van dit artikel verkeerd is. Die partijen haten inderdaad journalisten. Dat klopt. En populistisch zijn ze ook. Forum is een complot partij. Is dat een mening of is dat iets waar toch wel een heleboel realiteit in zit? Veel van wat die "linkse NPO" allemaal wordt verweten, zijn in werkelijkheid waarheden waar "rechts" Nederland niet aan wilt toegeven. De afgehaakte Forum stemmer van 2022 liep 5 jaar achter op de objectieve weerspiegeling van de NPO in 2017 al. Excuses zou ze sieren. Ze zaten fout

Ewout Pool
Ewout Pool27 okt. 2022 - 15:27

@Sonic: terecht punt. Het ging mij niet om de uitspraken van Wilders en Forum, of het gedrag van Forum. Daar heb ik ook geen sympathie voor. Maar het ging mij om het koppelen van deze grensoverschrijdende acties en uitspraken aan standpunten over de publieke omroep van partijen als BBB en JA21. Ik vind namelijk dat deze partijen dat mogen vinden. Het geeft mij sowieso kromme tenen om partijen als JA21 en BBB op een hoop worden gegooid met PVV en met name FvD. Ik ben het op veel dingen niet met ze eens, maar het zijn in mijn optiek (op dit moment) "normale" partijen.

Dehnus
Dehnus27 okt. 2022 - 9:49

Dat is allemaal om media bang te maken. Zowel om bias te kleuren "ach jullie zijn toch links" en ze zo een onbewuste reactie van "Nou wij zijn wel neutraal hoor, hier we geven jullie nog meer aandacht" als een intimidatie waardoor ze bewust niet meer durven te spreken of hun taal matigen. De mensen die dit zeggen weten dondersgoed dat het leugens zijn (Van BBB tot FVD), maar het hoort bij de fascisten tactiek.

toentomatentomaten
toentomatentomaten27 okt. 2022 - 9:49

Blijf met je poten van journalisten af!

Gerygrr
Gerygrr27 okt. 2022 - 9:44

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

Kuifje3
Kuifje327 okt. 2022 - 9:36

Ooit was journalistiek vooral een kwestie van verslag doen van wat nieuws werd gevonden. Dat is helaas steeds meer verworden in het geven van meningen en het vinden wat anderen moeten vinden. Het geven van meningen in plaats van feiten zie je niet uitsluitend bij politieke zaken, maar kijk bijvoorbeeld hoe de Telegraaf omgaat met voetbalverslaggeving. Bijna nooit meer gaat het over de wedstrijd, maar over hoe slecht de opstelling wel niet was en hoe slecht de trainer of het bestuur functioneert. Dat rechtse politici zich verweren tegen hun niet welgevallige meningen is ergens nog wel te begrijpen. Dat ze daarbij journalisten opzoeken zoals FvD doet is natuurlijk echt idioot. Als een journalist jou niet welgevallig is dan zou ik gewoon nooit meer met hem willen praten. Als nieuws ontaardt in laster dan is daar de rechter voor om er wat aan te doen. Dan dit nog: Als ik als persoon vind dat een krant of rubriek te links of te rechts is of simpelweg te partijdig dan kan ik die krant opzeggen of de rubriek verder niet meer te bekijken. Kennelijk gebeurt dat al gezien de dalende kijkcijfers en ledenaantallen.

1 Reactie
Sonic2
Sonic227 okt. 2022 - 14:52

"Als een journalist jou niet welgevallig is dan zou ik gewoon nooit meer met hem willen praten" Dat is inderdaad de simpele zwart- wit opvatting inderdaad. De "rechtse" politici denken de journalisten te kakken te zetten. Van Meijeren dacht Merel Ek te pakken. De journalist is een doorgeefluik. Wilders denkt dat hij DWDD pakt of OP1. In feite heeft hij dedain voor de kijkers van die programma's. De kiezers dus. Als je met een journalist niet wilt praten dan praat je indirect ook niet met de kiezers. En bovendien als "rechts" zo van afwijkende meningen houdt en van de vrijheid in debat dan gaat Wilders gewoon in die linkse "kul" programma's zitten. Ga er gewoon zitten en toon het grote ongelijk van links. En duik niet de hele tijd weg. Overigens zijn de enorme lage kijkcijfers van ON juist een bewijs dat weinig mensen op een "rechts" geluid zitten te wachten. Ik ken geen goede "rechtse" tv. Ook geen goede "rechtse" site. Misschien kan ik alleen Elsevier opnoemen die soms wel aardige artikelen maken. Maar ik ken serieus geen goede media aan de rechterkant. Ken ze niet

MG1968-2
MG1968-227 okt. 2022 - 9:10

Meer algemeen is het zo dat alles en iedereen die niet is gediend met/bij context en duiding niet staat te springen wat betreft exposure op betreffende punten. Degene die zich daarnaast niet aan wet, regelgeving of algemeen geldende conventies wilt houden vecht tegen degene die dit wel doen op en wijze die anderen uitnodigt om de wet te overtreden. Dit zijn niet alleen de bovengenoemde politieke partijen maar ook via organisaties die zich op het snijvlak van de criminaliteit begeven (de genoemde politieke partijen bv?) via ronduit criminele organisatie tot aan terroristen toe. Wel wat betreft 'het eigen verhaal' gebruikt men de journalistiek dan wel weer. Maar dan zien deze organisaties de welgevallige journalisten niet meer of minder dan gratis pr-medewerkers. Wat degene die zich als zodanig laten gebruiken natuurlijk ook gewoonweg zijn. Waaronder, maar zeer zeker niet beperkt tot ON.

oproerkraaier
oproerkraaier27 okt. 2022 - 9:07

Een onafhankelijke pers is een gruwel voor fascisten. Dus hun houding in deze is volkomen logisch. Het probleem is dat veel mensen niet willen erkennen dat genoemde clubs fascistisch zijn.

2 Reacties
IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk27 okt. 2022 - 12:16

Maar dat zijn ze ook niet. Dat is wensdenken.

oproerkraaier
oproerkraaier27 okt. 2022 - 14:17

GeenProbleem heeft het probleem ondertussen al bevestigd.