Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Ook met het stikstofplan van de regering blijft de veehouderij veel te groot

  •  
19-06-2022
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
4656 keer bekeken
  •  
koeienstal

Zelfs als de beoogde stikstofreductie behaald wordt en de veestapel met 30% vermindert, moeten we ons realiseren dat de veehouderij die overblijft nog steeds veel te groot is voor een klein en dicht bevolkt land als Nederland.

Eindelijk lijkt de regering de stikstofcrisis aan te pakken. Ministers spreken ferme taal en de doelen zijn pittig. Toch blijft er nog veel onduidelijk. Het plan is ontoereikend en ontbeert een heldere visie die perspectief creëert voor boeren, natuur en samenleving. Opnieuw dreigt een periode van polderen, pappen en nathouden.

In de veehouderij zijn wereldwijd, en in ons land, te veel dieren op te weinig ruimte. Dat leidt tot allerlei, grote problemen, waarvan de stikstofuitstoot er slechts één is. Behalve het verlies aan natuur en biodiversiteit zijn ook de opwarming van de aarde en de ongelijke verdeling van voedsel voor een aanzienlijk deel te wijten aan de industriële veehouderij. De ernst van al deze problemen vraagt om een heldere visie op de toekomst van de veehouderij. Zeker in Nederland dat immers een van de dichtst bevolkte landen ter wereld is, met ook nog eens een buitenproportioneel grote veehouderij. Zo'n stip op de horizon waar iedereen naar toe werkt ontbreekt in het plan van de ministers Van er Wal en Staghouwer.

Pappen en nathouden dreigt
Met de rug tegen de muur en een rechterlijk vonnis in de hand houden zij terecht vast aan de onontkoombare reductie van stikstofemissie per gebied. Om boeren en de boervriendelijke regeringspartijen aan boord te houden draaien ze echter om de hete brij van de noodzakelijke verkleining van de veestapel heen en bieden ze hen valse hoop met alternatieven als innovatie en verplaatsing. Uiteindelijk zullen die slechts een nieuwe laag asfalt op de doodlopende weg van de intensieve veehouderijzijn. Veel technische vernieuwingen, zoals luchtwassers en emissiearme vloeren blijken immers in de praktijk nauwelijks resultaat te geven, zoals uit recent onderzoek van het RIVM blijkt. En waar in Nederland zitten mensen nu te wachten op nieuwe dierenfabrieken, zelfs als er geen kwetsbare natuur in de buurt is?

Andere alternatieven, zoals vergaande extensivering met veel minder dieren en natuurinclusieve landbouw, worden weliswaar genoemd, maar nauwelijks gepromoot, terwijl zij juist nieuw perspectief kunnen bieden aan boeren, de samenleving en de natuur. Door het gebrek aan sturing en visie biedt het kabinet ruimte voor een nieuwe periode van polderen, pappen en nathouden, waardoor de uitkomst allerminst zeker is. Ook het delegeren van de uitvoering aan de provincies, nota bene in de aanloop naar verkiezingen, verhoogt het risico dat er uiteindelijk veel te weinig resultaten zullen worden geboekt.

Veehouderij blijft te groot
Zelfs als de beoogde stikstofreductie behaald wordt en de veestapel met 30% vermindert, moeten we ons realiseren dat de veehouderij die overblijft nog steeds veel te groot is voor een klein en dicht bevolkt land als Nederland. We hebben dan nog altijd tientallen miljoenen kippen, varkens, en koeien in ons land. Dat is veel meer dan we op een duurzame en gezonde manier in stand kunnen houden en ook veel meer dan nodig is voor een gezond en planeetvriendelijk voedingspatroon in Nederland.

Niet duurzaam
Bovendien is het onwaarschijnlijk dat de resterende veehouderij in Nederland werkelijk duurzaam en diervriendelijk zal zijn. Het begrip 'kringlooplandbouw' dat de regering hanteert laat veel ruimte voor schaalvergroting en verdere intensivering met ‘duurzame’ innovatie als fopspeen. Ook het streven naar een 'dierwaardige' veehouderij, zoals in het regeerakkoord staat, verliest geloofwaardigheid doordat minister Staghouwer het heldere concept van de Raad voor Dierenaangelegenheden wil laten uitwerken via een convenant met stakeholders zoals de grote belangenbehartigers van de industriële veehouderij. Die hangen immers al tientallen jaren aan de rem als het gaat om concrete verbeteringen van het dierenwelzijn.

Gemiste kans
Het is een enorme gemiste kans dat de regering niet doorpakt en niet meer durf vertoont om te komen tot een kleinere veehouderij, met veel minder dieren, die allemaal een echt dierwaardig leven kunnen leiden. Zo'n kleinere veehouderij eet de aarde niet leeg, werkt samen met de natuur en houdt ons land leefbaar. Ze biedt boeren weer toekomst en maatschappelijke waardering. Zo zou Nederland het goede voorbeeld kunnen geven en helpen om de wereldwijde crises van deze tijd het hoofd te bieden.

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (29)

Zandb
Zandb20 jun. 2022 - 6:53

Voor veel mensen is het duidelijk dat ondanks de enorme economische betekenis, het niet langers verantwoord is het gas in Groningen te exploiteren. Zou het mogelijk zijn, dat zoiets ook voor de (intensieve?) veehouderij geldt?

2 Reacties
Gimli1955
Gimli195520 jun. 2022 - 9:16

Dat zou kunnen, echter als de boeren net zo behandeld worden als de bewoners van het schade gebied, zie ik de resultaten somber in. Deze regering munt niet uit in enige sociaal gevoel richting slachtoffers van hun beleid, en is wel een kei in de schuld bij anderen neer te leggen met de bekend verdeel en heers tactiek, waarbij er altijd een meerderheid dat terecht vindt. Totdat de werkelijke resultaten duidelijk zijn en de regering hetzelfde beleid voortzet met andere slachtoffers tot gevolg. Met weer een meerderheid die achter dat asociale beleid aanholt als lemmingen richting afgrond. Critici worden weggewoven en andersdenkenden gedemoniseerd en gesensibiliseerd. De politiek doet niets en daardoor blijft de schade jarenlang onzichtbaar. Ik beschrijf de politieke werkelijkheid van Rutte 1 tm 4, waarbij nu de boeren de pineut zijn. De affaires en schandalen nog steeds niet opgelost en de schade nog steeds niet vergoed. Wel een veelvoud aan organisatie kosten uitgegeven, wat natuurlijk met de sanering ook gaat gebeuren. De marktwerking moet wel profiteren van het politieke systeem. De kosten van deze sanering zullen een veelvoud zijn van wat nu wordt aangegeven, dat geldt met iedere grote infra structurele aanpak door deze neoliberale overheid. De slachtoffers worden onzichtbaar gemaakt en de resultaten zullen niet effectief blijken te zijn.

Gimli1955
Gimli195520 jun. 2022 - 13:33

https://nos.nl/collectie/13901/artikel/2433357-stikstofuitstoot-grote-bedrijven-nam-toe-meerdere-vergunningen-niet-op-orde Lijkt me zinvol om wat nuance aan de discussie toe te voegen. Een energie centrale die geen natuur vergunning heeft en die al tijden niet heeft. De voorbeelden zijn van 2018 en 2019, en het is nu 2022 en nog steeds niet geregeld. Alle voorbeelden wijzen op een stijging van de uitstoot van stikstofoxiden, daarnaast is er nu ook een rapport over het ultra fijnstof van Schiphol. Maar ja, het blijven de boeren die eenzijdig de schuld krijgen van de stikstof uitstoot. Hoe blind kun je zijn.

JasDon
JasDon19 jun. 2022 - 20:50

En wat zijn de plannen voor 100.000 extra bewoners ieder jaar? Met dit tempo zijn alle plannen bij voorbaat kansloos. Ik ben er niet voor een sector af te breken zolang paradepaardjes als de veehouderij aanpakken vooral een mestkar trekken.

2 Reacties
vdbemt
vdbemt20 jun. 2022 - 12:42

Zoals ik er niet voor ben om, uitermate zwakke, paradepaardjes, als immigratie, te pas en te onpas te gebruiken als argument. Alsof die immigranten (nog geen 0,5 procent groei) er wat aan kunnen doen dat onder Rutte de huisvesting aan de markt werd overgeleverd. Waardoor het een verdienmodel werd voor investeerders en beleggers. En niet meer levert wat het moet leveren: kunnen wonen. Laat staan betaalbaar wonen.

marietje.
marietje.21 jun. 2022 - 13:05

Ah, een Haga-fan. Klopt dus niet. Zo werkt framing dus. Hier uit de Trouw van vandaag: "Op de site van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is te lezen hoeveel asielzoekers in januari (2723), februari (2515) en maart (4202) in Nederland arriveerden. In totaal zijn dit 9440 personen, nareizigers inbegrepen, voor het eerste kwartaal van 2022 en niet 50.000 (!) zoals door Van Haga wordt gelogen. Voor het hele jaar 2021 geeft de IND een totaal aan van 36.620, ver van de jaarlijks 100.000 van Van Haga. Dat deze aantallen momenteel exploderen (44.262 voor de laatste twaalf maanden), is nog geen excuus om grof fake news te twitteren." Mestkar?

TwoTone
TwoTone19 jun. 2022 - 20:43

Nederland importeert meer voedsel dan het exporteert. Dus eigenlijk moeten we de voedselproductie zien te verhogen. Of we moeten minder eten. Daarbij opgemerkt dat de megastallen in Nl de laatste decenia in aantal zijn toegenomen terwijl de ammoniakuitstoot is gedaald. Dus technogie kan wel degelijk een belangrijke rol spelen. Terug in de tijd gaan lijkt romantisch en de oplossing, echter met de huidige bevolkingstoename een weinig geloofwaardig scenario.

Mokker
Mokker19 jun. 2022 - 19:20

Of misschien toch maar eens de toekenning van Natura2000 gebieden herzien? De indeling van die gebieden is vooral een politiek besluit, wat de huizenbouwers van de VVD toevallig goed uitkomt omdat ze de grond nodig hebben voor kapitalistische uitspattingen.

4 Reacties
Gimli1955
Gimli195519 jun. 2022 - 21:06

In de jaren vlak voor de vaststelling van de Natura 2000 gebieden hebben de natuur organisaties de oppervlakte verdubbeld bij de instantie, en zijn de gebieden vrijwel zonder controle toegevoegd. In onze provincie heeft een boer, die biologisch wilde boeren, zijn boerderij biologisch gemaakt en de overtollige grond geschonken aan 2 natuurorganisaties en kan nu de tent opdoeken door de weggeschonken grond. Zo ook de 11 boeren op Terschelling, die allemaal moeten stoppen en de gemeente in de toekomst 1000 hectare grond zal moeten onderhouden, wat nu door de boeren wordt gedaan. Maar die zijn dan verdwenen, zal de OZB kosten wel ontploffen op Terschelling. Het is eenzijdige tunnelvisie van een falende regering, die de industrie gewoon zijn gang laat gaan, terwijl die de andere helft van het stikstof probleem veroorzaken, tezamen met de luchtvaart, scheepvaart en het verkeer. Waarbij de stikstofdioxide berekening van de luchtvaart op zijn minst erg discutabel is.

LaBou
LaBou 20 jun. 2022 - 9:56

Het zou natuurlijk ook zo maar eens kunnen zijn dat de Nederlandse overheid toendertijd die Natura2000 gebieden heeft aangewezen om goede sier te maken naar de EU met in het achterhoofd al het idee van de PAS. Dat onder het motto: wel de lusten, niet de lasten.

Gimli1955
Gimli195520 jun. 2022 - 13:38

Labou De overheid had niets te zeggen over de toewijzing van de Natura 2000 gebieden. Dat hadden ze voorspelbaar uitbesteedt, zodat ze later geen verantwoordelijkheid hoeven dragen, kunnen ze als vanouds weer naar anderen wijzen. Het is niet de overheid, maar het RIVM enz enz enz. Alles waar de overheid verantwoordelijk voor is of is geweest, wordt al sinds jaar en dag geprivatiseerd of gedecentraliseerd of doorgeschoven naar andere instanties. De verdeel en heers tactiek van Rutte 1 tm 4.

LaBou
LaBou 21 jun. 2022 - 11:03

https://www.natura2000.nl/procedure/aanwijzing-natura-2000-gebieden. Maar als je jouw lezing als enige waarheid beschouwd moet je vooral je gang gaan. Dan heeft een discussie toch geen zin.

Kipzonderkop1
Kipzonderkop119 jun. 2022 - 17:55

''Het probleem blijft in stand als we twee dingen niet veranderen. Allereerst de landbouwsubsidies.'' Zo ken ik er nog wel een sector die stijf staat van de subsidies. De woningmarkt. Neem bijvoorbeeld de villasubsidies. Renteaftrek, warmtepomp, isolatie, zonnecellen etc. Als Rutte4 daar geen eind aan maakt komt er nooit vrije marktwerking op de woningmarkt. ''De portemonnee is een probaat middel om de consument te sturen.'' Helemaal mee eens. Rutte 4 zou bijvoorbeeld ook eens kunnen gaan beginnen om de spaarcenten die villaeigenaren in hun villa's stoppen net als spaarcenten op een bankrekening te gaan belasten met vermogensbelasting. En als een villaeigenaar zijn woning verkoopt ook de winst daarover te belasten als inkomen. Met terugwerkende kracht.

2 Reacties
LaBou
LaBou 20 jun. 2022 - 5:54

Met al die platen voor het hoofd van kees kun je inmiddels een heel leuke villa bouwen.

A little bit of sunshine
A little bit of sunshine20 jun. 2022 - 7:57

@kip, je vergeet de huursubsidie te noemen.

Martin van der Linde
Martin van der Linde19 jun. 2022 - 12:19

Het probleem blijft in stand als we twee dingen niet veranderen. Allereerst de landbouwsubsidies. Een derde van de totale Europese begroting. Een belangrijk deel van die miljarden is er om boeren een inkomen te garanderen. Een ander deel is er om agrarische producten goedkoop te houden. Met andere woorden, de sector hangt van subsidies aan elkaar. Het aanbod van agrarische producten wordt kunstmatig in stand gehouden. Zou de marktwerking zijn gang gaan dan zou slechts een kwart van de boeren overleven. Verlaging van de subsidies zou schoon schip maken. Het andere probleem is de vraag. Zonder de vraag naar zuivel en vlees zouden al die boeren niet nodig zijn. En kunnen we landbouw gebruiken om voedsel voor onszelf te maken ipv van voedsel voor het vee dat vervolgens weer voedsel voor ons is. Supermarkten experimenteren met andere producten wetende dat de consument op zoek is naar betaalbare alternatieven. De overheid moet daar meer ondersteuning geven. Belast zuivel en vlees met een extra opslag. Verlaag de btw op groente en fruit en alternatieven voor zuivel en vlees. De portemonnee is een probaat middel om de consument te sturen.

4 Reacties
Gimli1955
Gimli195519 jun. 2022 - 12:43

Onze hele maatschappij hangt aan elkaar van ondersteuning en subsidies. We betalen met z'n allen onze eigen subsidies, schrap die uit het systeem en je schrapt een hele industrie, die daar op draait. Je kunt die industrie vervangen door de Donut economie, waarbij alle kosten worden meegeteld in het product. Het belasten en herverdelen is een economie op zichzelf en de verdeling gebeurt niet eerlijk en gelijkwaardig tussen de verschillende groepen in de samenleving. Dat komt door wie het voor het zeggen heeft, macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert absoluut. Dat zorgt voor machtsmisbruik en de oneerlijke verdeling van het geld en de middelen in de wereld. Geld is geen probaat middel meer om de consument te sturen. Iedere burger is een consument, maar niet iedere consument is een burger, waarbij de verdeling van geld niet eerlijk is. De oplossing is vaak, belasting invoeren of verhogen. dat klinkt eerlijk, echter is dat niet. Niet door het gebrek aan zeggenschap of vertegenwoordiging in de samenleving, waardoor bepaalde burgers de pineut zijn in de verdeling van de poen. Er wordt bijvoorbeeld meer subsidie verstrekt aan de bezitters van huizen, dan aan huurders met een te hoge huur. Daarnaast ontvangen de rijkere burgers met de grotere huizen veel meer subsidie in de de vorm van de HRA. Dat heeft een fundamentele oneerlijkheid in de verdeling van subsidies tot gevolg, en zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Het heeft ook tot excessen geleid bij de Toeslagen.

Gimli1955
Gimli195519 jun. 2022 - 12:58

Het verhogen van belastingen, en verlagen van subsidies lossen de fundamentele problemen niet op, het geeft de indruk dat er iets wordt gedaan aan de gevolgen van een falende oorzaak. De maatregelen lossen de gevolgen niet op, waarna er nog meer maatregelen worden genomen, en op een moment de problemen te complex zijn en de politiek zich daarachter verschuilen. De oorzaak staat buiten beeld en de politieke partijen beginnen naarstig te wijzen naar mogelijke schuldigen, de fraudeurs, de buitenlanders, de rijken, de andersdenkenden en vele varianten. De oorzaak is de noodzaak van de onuitputtelijke groei, die tot gevolg heeft dat we de inkomsten en opbrengsten uit de toekomst aan het opsouperen zijn. Alles is gericht op geld en het verkrijgen van nog meer geld als systeem. Wij als mensheid zijn verslaafd aan geld en groei. In de natuur ontstaat meestal een evenwicht en gaan de veranderingen traag en is er ruimte tot schade beperking. Alleen de mens als soort weet zich te tronen tot keizer van de aarde. Waarbij wij vergeten dat wij afhankelijk zijn van die aarde, wij plaatsen ons boven de natuur. Vroeg of laat zal die natuur ons dwingen om ons aan te passen aan de regels van de aarde. Doen we dat niet, dan zullen wij als parasieten uitsterven. Covid was een waarschuwing, het klimaat verandering is een waarschuwing en het smelten van Groenland en Antarctica is een waarschuwing. Er zijn alternatieven, misschien is Society 4.0 er een, maar de weg waarop we ons nu bevinden is fout

DaanOuwens
DaanOuwens20 jun. 2022 - 6:34

@ Gimli1955 Jij schrijft: Er zijn alternatieven, misschien is Society 4.0 er een, maar de weg waarop we ons nu bevinden is fout En weer deugt er helemaal nets van je analyse. Hoezo bevinden - we- op 1 weg? Een blik op de samenleving leert dat er tientallen verschillende wegen zijn die soms parallel, soms boven, soms onder elkaar of dwars op elkaar lopen. En jij komt weer niet verder in het denken dan vanuit jouw totalitaire opvattingen al die wegen als fout te definiëren en vervolgens ga jij weer dictatoriaal bepalen welke weg - we- allemaal moeten volgen. Als er iets corrumpeert dat is dat jouw manier van denken. Er is helemaal geen absolute macht in europa. Er zijn talloze botsende en soms samenwerkende machtsstructuren, maar ze hebben nooit absolute macht. De EU verkeert op voet van oorlog met Boris Johnson, maar die twee partijen werken weer samen op militair gebied in de NAVO en ten aanzien van Oekraïne bij het leveren van wapens. Je hebt dus niet alleen een dictatoriaal betoog het is gebaseerd op niet correcte feiten. Vervolgens verwijt je de hele wereld nog eens op zoek te zijn naar onuitputtelijke groei terwijl er van burgers tot mondiale ondernemingen partijen zijn die werken aan duurzame productie en fatsoenlijke beloningen voor werknemers. Ook weer zo'n feit zonder realiteit. De wereld verandert en tegelijkertijd in diverse richtingen. Of iets goed of fout is, hangt samen met politieke opvattingen. En die van jou zijn niet de meest objectieve.

Gimli1955
Gimli195520 jun. 2022 - 9:27

@Daan Kijk naar de resultaten in de EU, de democratie is afwezig in de Commissie. We kiezen die niet, en de Commissie wordt ook amper gecontroleerd door het parlement. Vergelijkbaar met hoe het in Nederland gaat. Je kunt veel verwijten maken of de werkelijkheid volgens jouw standpunten verdedigen, maar het gaat niet goed met de EU en met Nederland. Je oordeel staat al vast voor je begint te typen en die tunnelvisie komt niet verder dan verwijten en beschuldigingen zonder inhoudelijke onderbouwing. Die eenzijdige blik op de toekomt zorgt voor de huidige situatie met institutioneel racisme en discriminatie in vele instanties bij de overheid. Het is de verrotting van het democratische systeem, waarbij de werkelijke controle en toezicht is afgebroken door de kadaverdiscipline van de coalitie partijen, die het al 40 jaar voor het zeggen hebben. Het systeem is corrupt en er zijn steeds minder burgers die nog profiteren van het politieke systeem. Nu zijn met de huidige inflatie, wat natuurlijk de geldontwaarding is door het bijdrukken van duizenden miljarden en waarbij alleen de aandeelhouders profiteren, de modale inwoners de klos. Ik mis bij voortduring de inhoudelijke argumenten, waar ik in mijn betoog voorbeelden voor geef. Het is reageren op details en het negeren van de grote lijnen, wat uiteraard voorspelbaar gedrag is.

Kuifje3
Kuifje319 jun. 2022 - 10:22

Dat stikstofplan zal voor deze regering een breekpunt gaan worden. Zowel bij de achterban van het CDA als bij die van D66 vindt de aanhang in grote meerderheid dat dit onderwerp een echte crisis waard is. Het is alleen wel zo dat deze twee groepen diametraal tegenover elkaar staan met hun mening. Conclusie is dat we binnenkort door dit onderwerp naar de stembus mogen. Als er ooit een tegenstelling is geweest die het electoraat verdeelt dan was het dit wel en eerlijk gezegd zie ik door de onderlinge uitsluitingen er niet zo snel een oplossing komen. In ieder geval is dit plan nog lang niet uit te voeren.

dirk den boer
dirk den boer19 jun. 2022 - 10:04

Ik heb het al eerder gezegd hier, als je de boer vrij laat, hangt het van de rest vd maatschappij af wat het wordt. In het achterland van Indonesie, India, mexico, Tsjad komt dat neer op een keuterboertje meteen hak of mager ploegdiertje die voor eigen gezin endeels voor de nabije markt teelt (daat zit ze, de vrouw met een kip, 6 eieren en drie hoopjes tomaat op de markt), of in Brazilie, Canada reuzen met 1000 ha of 10000 melkkoeien. Wij zitten er tussenin, kennen meer grenzen dan in Brazilie, maar neigen wel sterk tot schaalvergroting en intensivering (sinds mijn jeugd in rechte lijn omhoog gegaan, die reuzen achterna). Maar waarom zou je die boeren de vrije teugel moeten geven, ook een paard kan op hol slaan en de wagen in het ongerief laten kantelen.

3 Reacties
Mokker
Mokker19 jun. 2022 - 19:21

Boeren hebben 50% reductie gerealiseerd in 25 jaar, je kunt niet zeggen dat het beleid geen effect heeft gehad.

dirk den boer
dirk den boer19 jun. 2022 - 20:41

Natuurlijk is er een en ander gedaan, maar niet structureel dus. Individuele boeren doe wat ze moeten doen (zou ik ook gedaan hebben als ik een opvolger zou hebben, anders inde verhaal), maar door het PAS en andere drogmaatregels en valse vooruitzichten is de koe nooit bij de hoorns gepakt, en dat mag je van een democratische regering (die van stemmen en korte termijn hypes leeft) ook niet verwachten, en zeker niet binnen de moloch Europa, je moet mee met de stroom.

Mokker
Mokker20 jun. 2022 - 7:40

Hoe bedoel je niet structureel? De boeren hebben bijvoorbeeld de manier van bemesten geheel herzien, mijn opa die boer was zou de machines niet meer herkennen. De drog zit meer aan de kant van de overheid die nu het ze zo uitkomt de boeren, ondanks hun inspanningen en investeringen, aan de kant probeert te schuiven.

CeesRotteveel
CeesRotteveel19 jun. 2022 - 9:18

Boerendierenliefde: Massa is kassa. en de rest kan in de stront zakken.

Minoes&tuin
Minoes&tuin19 jun. 2022 - 7:57

Die belangenbehartigers zijn al lang bij Staghouwer op de koffie geweest, iets met Quote 500 bedrijven? D66 heeft het in de provincies ook altijd over de boeg van innovaties gegooid, en daarmee de boerenwensen, de boeren dus in het zadel gehouden, evenals CDA en VVD. Ik laat het maar allemaal een beetje langs me af gaan. Het is precies zoals de politiek t.a.v. Israel en de Palestijnen. Ook daaraan is in 50 jaar niets veranderd. Ik ben pessimistisch. Intussen vergaan wij hier van de luchtverontreiniging of moet ik zeggen 'aan de luchtverontreiniging' door het gezonde boerenleven 'ten onder' , stoken wij onze barbecues op, porren onze houtkachels nog eens extra, terwijl wij ons storen aan het sigaretje dat de buurman rookt op zijn eigen balkonnetje. want aan die 'luchtverontreiniging' wil u niet blootgesteld worden, heeft u een broertje dood. De wereld staat op z'n kop, geld rules the world. Recht is er om ondermijnt te worden. Rechts is er om enkel de boeren te geven. De tijd van medelijden en samenwerking is van mij uit wel voorbij, daar trap ik niet meer in. Dat krijg je als je je hele leven als boer door de overheid gepamperd bent met een grote zak geld in de hand. Niet in de laatste plaats omdat je overal met je tengels in de politiek zit.. Van Europa tot op het kleinste niveau in Nederland.

1 Reactie
Gimli1955
Gimli195519 jun. 2022 - 13:03

Er is een mogelijk alternatief, ik duik de komende tijd in een nieuw concept voor de toekomst. Society 4.0 is er eentje van. Ons huidige systeem loopt op zijn laatste benen, daar heb je gelijk in. Ik ben op zoek naar alternatieven, die me een werkbaar perspectief biedt naar de toekomst.

Kipzonderkop1
Kipzonderkop119 jun. 2022 - 7:47

''Zelfs als de beoogde stikstofreductie behaald wordt en de veestapel met 30% vermindert, moeten we ons realiseren dat de veehouderij die overblijft nog steeds veel te groot is voor een klein en dicht bevolkt land als Nederland.'' Precies. Daarom is het ook zo hypocriet om in hoofdzaak aldoor de giftige tweespaltzaaiende milieu/klimaatpijlen op de boeren te richten. Kijk ook bijvoorbeeld eens naar de bevolkingsgroei die helemaal uit de hand loopt. Met alle zeer kwalijke gevolgen die daar uit voortvloeien. Elke burger erbij betekent weer extra milieu/klimaatvervuiling. Als we op deze manier doorgaan lukt het nooit om weer Villa's met subsidie naast Natura2000 gebieden met subsidie te kunnen plempen. Of naar de groeiende vraag naar elektriciteit. In plaats dat meer zonnepanelen, windmolens met subsidie etc. een flinke reductie in vervuilen opleveren stijgt de vraag naar elektriciteit zodanig dat er nog steeds dik vervuild moet worden met gas+bio+kolencentrales. Dweilen met de kraan open als steeds meer rijken hun Tesla's met vuile stroom gaan opladen om dankzij subsidie spotgoedkoop onbeperkt te kunnen rondtoeren en vervuilen. En wat met al die stroomvretende datacenters van de buitenlandse rijken? etc.

1 Reactie
Martin van der Linde
Martin van der Linde19 jun. 2022 - 12:53

'Kijk ook bijvoorbeeld eens naar de bevolkingsgroei die helemaal uit de hand loopt. Met alle zeer kwalijke gevolgen die daar uit voortvloeien. Elke burger erbij betekent weer extra milieu/klimaatvervuiling.' Bevolkingsgroei is een ander probleem. Het gaat hier om de vraag hoe je de energiebehoefte van al die mensen afdekt zonder nog meer schade aan de natuur toe te brengen. Er zijn genoeg keuze die we kunnen maken. Laten we ons daar op richten in plaats van af te wachten tot de bevolkingsgroei vanzelf of onder dwang (zie je het voor je?) afneemt. Dus ligt de focus op dingen die we op korte termijn kunnen doen en die op korte termijn een uitweg bieden. En dat zijn de boeren. Althans een deel ervan. Pak eerst de ergste vervuilers aan, de top 10 en het probleem is al voor de helft opgelost.