Joop

Ontvoerd door de media

  •  
20-07-2014
  •  
leestijd 9 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Zonder een spat aan bewijs werd Hamas door de media in verband gebracht met een ontvoering die nooit heeft plaatsgevonden
De berichtgeving over de recente ontvoering van drie Israëlische jongemannen is illustratief voor de framing van het zogenoemde ‘Israëlisch-Palestijnse conflict’ door de Nederlandse media. Daarbij geldt het Israëlische perspectief als de maat der dingen.
De hysterie die in Israël onstond rond de recente verdwijning van drie Israëlische jongemannen galmde door tot diep in de Nederlandse huiskamers. Dat is opmerkelijk. In de afgelopen 14 jaar zijn in hetzelfde gebied immers meer dan 10.000 jongeren ontvoerd – een feit waarover zelden wordt bericht. Maar ditmaal was alles anders. De drie verdwenen mannen waren namelijk Israëli’s. Die andere 10.000 waren Palestijnen. 
Tienduizend verzwegen kinderen In 2013 verschenen alarmerende rapporten van UNICEF en UNCRC (United Nations Convention on the Rights of the Child) over het Israëlische geweld tegen de jongste generatie Palestijnen. Sinds het jaar 2000 zijn door het Israëlische leger 10.000 Palestijnse kinderen opgepakt en meegenomen, veelal tijdens nachtelijke razzia’s; een gemiddelde van twee per dag, 14 jaar lang. Daarnaast zijn 1.500 Palestijnse kinderen gedood – elke drie dagen één, 14 jaar lang – en 6.000 verwond. Beide rapporten beschrijven nog tal van andere verboden praktijken, waaronder marteling en het inzetten van Palestijnse kinderen als menselijk schild.
Deze misdaden worden niet begaan door een groep extremisten, maar door een tot de tanden bewapend leger, in opdracht van een democratisch gekozen regering. Het zo hard mogelijk treffen van de jongste generatie Palestijnen is staand Israëlisch beleid en al 14 jaar dagelijkse realiteit. Tegen deze achtergrond verdwenen op 12 juni jl. drie Israëlische jongemannen.
In de honderden berichten over hun verdwijning in de Nederlandse media bleef deze achtergrond onbenoemd. Het beeld dat de afgelopen maand werd opgeroepen is dat van Palestijnen als kindermoordenaars en terroristen, tegenover de Israëlische good guys die de ontvoering van kinderen verafschuwen en terecht tot harde actie overgaan. Nooit werd de vraag gesteld hoe die afschuw zich verhoudt tot Israëls eigen beleid.
Hoe kan dat? Is het denkbaar dat 10.000 ontvoerde Israëlische kinderen ongenoemd blijven bij de ontvoering van drie Palestijnse kinderen? Zou de Palestijnse premier de kans krijgen om zijn walging uit te spreken over de Israëlische terreur zonder door de media aan die 10.000 ontvoerde Israëli’s te zijn herinnerd? Natuurlijk niet. De berichtgeving over de drie verdwenen Israëli’s is illustratief voor de framing door de Nederlandse media van het zogenoemde ‘Israëlisch-Palestijnse conflict’, waarbij het Israëlische perspectief geldt als de maat der dingen. 
Klassieke framing: ‘Palestijnse gebieden’ Een klassiek voorbeeld van die framing is de hardnekkigheid waarmee de media Palestina (de Westelijke Jordaanoever inclusief Oost-Jeruzalem, alsmede Gaza) blijven aanduiden als ‘Palestijnse gebieden’. Hoewel Palestina in november 2012 door de Verenigde Naties met overweldigende meerderheid als soevereine staat werd erkend – en als zodanig inmiddels is toegetreden tot internationale conventies en organisaties –, zien de meeste media reden om die realiteit te negeren.
Het Palestina dat zij presenteren is niet de door de wereld erkende staat, maar het Palestina zoals Israël dat graag ziet: als nondescripte ‘gebieden’. Daarmee wordt een diffuse status van Palestina gecreëerd – een context die ruimte biedt aan de suggestie dat er iets ‘betwist’ wordt, en die als balsem heeft gewerkt voor de Israëlische bezetting en kolonisering van de Westoever: hoe minder Palestijnse staat, hoe minder Israëlische kolonisering. Hoe vager de status van de Palestijnen, hoe minder hun rechten ertoe doen. De framing van Palestina als ‘Palestijnse gebieden’ is wat dat betreft uiterst effectief.
Een andere klassieker betreft de presentatie van het onrechtmatige Israëlische kolonisatieproject als een ‘conflict’. Net als ‘Palestijnse gebieden’ suggereert de term ‘conflict’ dat er iets ‘betwist’ wordt, maar in de praktijk is er maar één land dat de kolonisering als rechtmatig beschouwt: Israël.
Zelfs de Verenigde Staten en Nederland – Israëls meest loyale supporters – beschouwen de Israëlische kolonies als illegaal. Israël wordt door de complete wereld opgeroepen de bezetting te beëindigen en de kolonies te ontmantelen. Maar Israël weigert daar gehoor aan te geven – het land zet de uitbreiding van de illegale ‘nederzettingen’ zelfs ongegeneerd voort –, en de wereld weigert Israël daarvoor te bestraffen. Ziedaar het werkelijke conflict – dat tussen Israël enerzijds en de internationale gemeenschap en het internationaal recht anderzijds –, waarbij de Palestijnen de prijs betalen voor de passiviteit van de internationale gemeenschap. 
De leugens van Netanyahu Vooropgesteld: de media waren gewaarschuwd. Na het doen mislukken van de door de VS geïnitieerde onderhandelingen richtte Israël het vizier op het torpederen van de opbloeiende Palestijnse eenheid  – een door de internationale gemeenschap (en jarenlang door Israël zelf) gestelde voorwaarde voor vrede. Het wachten was op de aanleiding. Die kwam op de late avond van 12 juni in de vorm van de verdwijning van de drie Israëlische jongemannen.
Ruim voordat het Nederlands elftal op vrijdag de 13e aftrapte tegen Spanje was hun vermissing opgelost. De naar huis liftende mannen bleken vlak na hun verdwijning doodgeschoten terwijl één van hen met de politie belde – de moord werd bij toeval opgenomen. De auto van de daders, vol bloed- en DNA-sporen, was gevonden. Op gezag van de Palestijnse veiligheidsdienst werd door de hebreeuwse media gemeld dat de vermoedelijke daders in beeld waren, en nog dezelfde nacht viel het Israëlische leger hun huizen binnen. Niets wees op een bredere organisatie, noch op betrokkenheid van Hamas.
Maar de Israëlische regering slingerde een ander verhaal de wereld in. Premier Netanyahu stelde met zekerheid dat de verdwenen mannen waren ‘ontvoerd’ en door Hamas gevangen werden gehouden op de Westoever. De namen van de vermoedelijke daders werden geheim gehouden. Onder het mom van een ‘zoekactie’ werd een militair offensief ingezet tegen Hamas en de eenheidsregering dat nog altijd voortduurt, en dat het definitieve einde markeert van het tijdperk waarin een onderhandelde vrede c.q. politieke oplossing een optie was.
Een niet mis te verstaan signaal dat Netanyahu’s verhaal niet deugde kwam toen de Israëlische media door de veiligheidsdienst werden gedwongen hun publicaties offline te halen, en een verbod kregen opgelegd op verdere bemoeienis met de ‘ontvoering’ en het Israëlische ‘onderzoek’. De ouders van de vermiste mannen werd verteld dat hun zonen nog in leven waren. Pas op 30 juni werd hun dood gemeld. Die periode werd door Netanyahu benut om de nationale woede en de roep om wraak tot het kookpunt te brengen – een noodzakelijk sentiment voor Israëls militaire ‘reactie’. 
Ontvoerd door de media Ondanks alle alarmbellen vielen de Nederlandse media als een blok voor Netanyahu’s leugens. Zelfs het muilkorven van de Israëlische media werd niet de moeite van het onderzoeken of vermelden waard bevonden. Wekenlang werd met hoge frequentie verslag gedaan van door de Israëlische regering geregisseerd nieuws. Sinds 13 juni is Hamas door de Nederlandse media honderden malen in verband gebracht met de ‘ontvoering’. Dit alles zonder een spat aan bewijs en op grond van één bron – Israël. Op die manier is de publieke meningsvorming vérgaand beïnvloed, en is begrip, wellicht zelfs sympathie gecreëerd voor het disproportionele Israëlische geweld.
Een ander voorbeeld van ernstige vooringenomenheid is de manier waarop de aanwezigheid van de drie Israëli’s in bezet Palestina als normale omstandigheid werd gepresenteerd. De kolonisering, cruciaal gegeven voor een basaal begrip van de situatie, bleef in de hausse aan berichten zo goed als ongenoemd – ook al was de ‘ontvoering’ er een direct gevolg van. De drie vermoorde mannen leefden in een illegale Israëlische kolonie in bezet Palestina, en lieten zich in een andere kolonie onderwijzen in de ideologie van de bezetter. Zulk gedrag is, behalve wetteloos, extreem provocerend.
De verantwoordelijkheid van de Israëlische regering voor de dood van de drie mannen is, anders dan die van Hamas, boven elke twijfel verheven. Logischerwijs dient Netanyahu als eerste te worden aangesproken op het, in strijd met het internationaal recht, overbrengen van onderdanen naar een bezet land, en het daarmee in gevaar brengen van de lokale Palestijnse bevolking en de eigen onderdanen. Maar de media verkozen hun eigen invalshoek – of liever gezegd die van Israël: de niet-bewezen betrokkenheid van Hamas bij een fictieve ontvoering. Zelfs na vijf weken hebben de media geen enkel bewijs voor hun beweringen kunnen overleggen – wat hen er niet van weerhoudt de ‘ontvoering’ tot de dag van vandaag in de lucht te houden.
Misleiding door de kwaliteitsmedia Wie denkt dat deze misleidende journalistiek is voorbehouden aan de pulp-media vergist zich. Ook veronderstelde kwaliteitsmedia als NRC Handelsblad en Nieuwsuur maken zich er schuldig aan. En zelfs onze kinderen worden niet gespaard: het Jeugdjournaal presenteerde een staaltje propaganda dat niet had misstaan in de voormalige Sovjet-Unie. Op het weblog Claar’s Notes werd de uitzending op vernietigende wijze geanalyseerd, waarna de eindredacteur zich haastte te melden dat het ‘anders had gemoeten’. Het is de vraag wat dat voorstelt. Hoewel de betreffende uitzending alle eerdere staaltjes van vooringenomenheid nog overtrof, was dit zeker geen incident. Vooralsnog is het wachten op een verklaring voor deze misleiding van de kijker.
Ook NRC Handelsblad maakt zich al langer schuldig aan gekleurde berichtgeving. Kenmerkend is de volgende alinea, die geregeld opduikt in artikelen:
‘Hamas heeft in het verleden vaker Israëlische burgers ontvoerd. De beweging vormde eerder deze maand, tot grote weerzin van Israël, een eenheidsregering met Fatah, de organisatie van de Palestijnse president Mahmoud Abbas. Israël en het Westen beschouwen Hamas als een terroristische organisatie.’ 
Die repeterende alinea spreekt boekdelen. De kennelijke ontvoering van Israëlische burgers door Hamas wordt er bij de lezer ingehamerd, terwijl de 10.000 door het Israëlische leger ontvoerde Palestijnse kinderen structureel ongenoemd blijven. Van de Palestijnse eenheidsregering wordt niet gemeld dat die de instemming van de internationale gemeenschap geniet en als voorwaarde voor vrede wordt beschouwd – een feit van aanzienlijk groter belang dan Israëls even voorspelbare als irrelevante ‘weerzin’ tegen Palestijnse eenheid. Daarnaast blijkt ook NRC er tuk op om Hamas in verband te brengen met terreur, terwijl de dagelijkse terreur van de 47 jaar durende Israëlische bezetting en kolonisering – grondslag van de Hamas-terreur – onvermeld blijft. 
‘Arrestatie’ of kidnapping? Het geeft bovendien te denken dat het een kwaliteitskrant kennelijk volkomen ontgaat wat zich in de Israëlische media en op gespecialiseerde weblogs afspeelt. De krant baseert zich op persbureaus als Associated Press (AP) die op het ritme van de Israëlische persconferenties verslag doen. Logischerwijs moet dergelijke informatie met grote argwaan bekeken worden door een deskundige redacteur, maar de berichtgeving over de ‘ontvoering’ en Israëls militaire campagne maakte eens temeer duidelijk dat die laag ontbreekt – en niet alleen bij NRC. Zo kon het gebeuren dat de krant op 26 juni melding maakte van twee verdachten die al bijna twee weken bekend waren. 
En zo kon het ook gebeuren dat de gevolgen voor de Palestijnen zwaar onderbelicht bleven. Hetzelfde nieuwsbericht van 26 juni omschreef die als volgt: ‘Het Israëlische leger heeft vorige week ongeveer tachtig Palestijnen gearresteerd in verband met de verdwijning, onder wie leden van Hamas.’ In werkelijkheid waren op dat moment bij honderden nachtelijke razzia’s al 361 Palestijnen van hun bed gelicht. Vijf Palestijnen waren gedood, meer dan honderd gewond. Honderden huizen waren geruïneerd, en de gerapporteerde diefstal van geld en goederen door het Israëlische leger beliep drie miljoen dollar. 
Ook door het gebruik van termen als ‘gearresteerd’ wordt een misleidend beeld gecreëerd. Een ‘arrestatie’ veronderstelt een wettelijk kader waarbinnen de basale rechten van een verdachte geborgd zijn. Zo moet sprake zijn van een gerede verdenking, juridische bijstand, bescherming van burgerrechten, een transparante rechtsgang en het informeren van familie. Die realiteit bestaat niet. Niet voor niets zijn veel ‘arrestaties’ feitelijk nachtelijke overvallen door zwaarbewapende bezettingstroepen tegen ongewapende burgers, waarbij doden en gewonden vallen en grote schade wordt aangericht. Zoiets noem je geen arrestatie, maar kidnapping. Honderden op deze wijze door Israël ontvoerde Palestijnen worden nog altijd in ‘administratieve detentie’ gehouden, maar hun lot is aan de media niet besteed, laat staan dat hun namen en foto’s de voorpagina’s halen. Dat de ene ontvoering de andere niet is, wordt eens temeer bevestigd. 
De lijst met voorbeelden van desinformatie is eindeloos. Op het genoemde weblog is meer te lezen over de berichtgeving in NRC , en worden recente uitzendingen van Nieuwsuur en het NOS Journaal (ook op Facebook ) kritisch beoordeeld. De nieuwsvoorziening door de NOS heeft niet alleen te lijden van redactionele onkunde, maar ook van het falen van de correspondenten ter plaatse, van wie glashelder is dat zij de materie onvoldoende beheersen om die belangrijke taak te vervullen. Met name het NOS Journaal is vaak gewezen op het slechte presteren van haar correspondent, maar toont zich stokdoof voor kritiek. 
Structurele delegitimatie De berichtgeving door de media over de door Netanyahu georkestreerde ‘ontvoering’ is exemplarisch voor de desinformatie over Israël/Palestina die dagelijks op de Nederlandse burger neerdaalt. Of niet neerdaalt. Zo was het vergeefs zoeken naar het belangwekkende interview van Nahum Barnea met de Amerikaanse onderhandelaars – cruciaal voor het vormen van een eindoordeel over de negen maanden durende onderhandelingen. Hetzelfde geldt voor de recente aankondiging van Netanyahu dat de Palestijnen voorgoed kunnen fluiten naar hun staat. 
Hoewel de journalistieke framing op zichzelf volstrekt onacceptabel is, heeft hij nog een diepere betekenis. De kolonisering van Palestina door Israël berust op de structurele delegitimatie van de Palestijnen, waaraan de media al decennia een bijdrage leveren. Hun falen is niet alleen schadelijk voor de Nederlandse burger, maar heeft consequenties voor een volk dat structureel van zijn rechten is beroofd. 

Meer over:

opinie, wereld,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (47)

Jonas DeRidder
Jonas DeRidder20 jul. 2014 - 12:47

We denken wel eens dat de media de politiek volgt, maar in werkelijkheid is het de politiek die de media volgt. Zoek in de krant een pakkende slogan en je bent klaar als politicus. Dat is makkelijk en kan je nooit stuk bij de kiezer. Ik moet de eerste politicus nog horen die de media durft te bekritiseren. En al helemaal nrc niet. Dat is een lek van de overheid.

OrwellwasRight
OrwellwasRight20 jul. 2014 - 12:47

In het bovenstaande stuk zijn die drie slachtoffers van moord en/of ontvoering eerst jongemannen en daarna plotseling mannen - ze worden tijdens het schrijven van het artikel kennelijk steeds ouder. De Palestijnen die het slachtoffer zijn van de Israelische mensenrechtenschendingenen zijn daarentegen eerst jongeren en vervolgens kinderen. Zij worden dus gaandeweg steeds jonger. De drie Israelische slachtoffers bevonden zich echter in bezet gebied, dus waren ze kennelijk gewoon op de verkeerde plek... Kan iemand me nog een keer uitleggen wat framing nou precies is?

BillieXXX
BillieXXX20 jul. 2014 - 12:47

Sinds de jaren 80 lijkt de kritische journalistiek verdwenen te zijn; De media volgt de politiek lijdzaam en heeft het dominante discours van de politiek over genomen. Verdachten en overlastgevende jongeren zijn criminelen geworden, de vrijheidsstrijder van vroeger is per definitie een terrorist etc.... Bovendien worden meningen vaak als feit opgevoerd. Heel treurig allemaal. De onbevangen lezer moet eerst heel veel achtergrond kennis hebben wil hij niet geindoctrineerd worden door de dominante waarden van de politiek zoals ze gerepresenteerd worden door de media.

lemaire2
lemaire220 jul. 2014 - 12:47

Wat zou het toch fijn zijn als mensen reageren op de FEITEN in zo'n prachtig artikel als dit van de heer de Rooi. Niet weer meningen gaan spuien. Goed lezen a.u.b.

Hebron
Hebron20 jul. 2014 - 12:47

Met ongeloof heb ik ook kennis genomen van de berichten in de media, ik die de ontwikkelingen al jaren nauw gezet volg in Israel en Palestina. Ik zie een volk dat vreselijk lijd onder de Israëlisch treur.En wij hier in het westen helpen Israel een handje om de Palstijne te vernietigen. Zij die in de twee wereldoorlog het slachtoffer waren van terreur, zij nu de beulen, zelfs nog erger door de jaren lagen bezetting. We moeten alle mogelijke middelen in zetten om Israel te stopen. Om te beginne economische boycot, het kan niet zo zijn dat wij hier producten kopen uit bezet gebied. We moeten heel Israel boycotten, en kritischer de informatie stroom van het CIDI volgen de papegaai van de Israëlisch regering.

Lopez
Lopez20 jul. 2014 - 12:47

Voor de liefhebbers: twee artikelen over de ‘propaganda-oorlog’ die gepaard gaat met de (aanloop naar) de strijd in Gaza. Roel Geeraedts (correspondent van RTL Nieuws in Israël): ‘De smerige propagandaoorlog’ http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/column/roel-geeraedts/de-smerige-propagandaoorlog Richard Falk (hoogleraar en Speciaal VN-Rapporteur): ‘The propaganda war over the Gaza crisis - Palestinians struggle to get their version of events heard’ http://america.aljazeera.com/opinions/2014/7/gaza-war-israel-palestinianspropaganda.html

Lopez
Lopez20 jul. 2014 - 12:47

Gisteravond (22 juli) in NRC (p.18): een overtuigende, gedetailleerde analyse van de oorzaken van de huidige strijd in Gaza van de hand van Nathan Thrall van de International Crisis Group, onder de titel: ‘Het Westen koos voor een oorlog in Gaza’. De escalatie is volgens Thrall een direct gevolg van de sabotage van de Palestijnse verzoeningsovereenkomst door de regering-Netanyahu, waarbij met name de VS en de EU verzuimden hun invloed aan te wenden om de ellende die deze ondermijning voor de bevolking van Gaza met zich meebracht te voorkomen. De kracht van het artikel schuilt mede in het feit dat het mechanismes blootlegt die we voortdurend zien terugkeren. Het artikel is een verademing vergeleken met de oppervlakkige berichtgeving in de Nederlandse media over de situatie in Gaza, die in het algemeen ook nu weer braaf de Israëlische lezing der gebeurtenissen volgen: Hamas schiet raketten af en Israël heeft het recht zich te verdedigen. Het publiceren van de analyse van Thrall door NRC is een lichtpunt, dat tegelijkertijd de vooringenomen en amateuristische berichtgeving door veel Nederlandse media schrijnend onderstreept.

Sachs
Sachs20 jul. 2014 - 12:47

De ontvoering door de media is nog in volle gang. Zie NRC's samenvatting van het 'conflict' in één minuut (even scrollen): http://www.nrc.nl/nieuws/2014/07/25/de-gaza-oorlog-de-feiten-van-dag-tot-dag-zonder-de-meningen/

BertF2
BertF220 jul. 2014 - 12:47

Het is schandalig dat mensen als Alfred Blokhuizen vanwege hun reactie anti-semiet worden genoemd. Wie zich schuldig maakt aan ant-semitisme krijgt een veroordeling aan de broek. Terecht. Maar blijkbaar is het geen enkel probleem om iemand vanwege kritiek op Israël een anti-semiet te noemen. Onbegrijpelijk. Wat de vrienden van Israël ontgaat, is dat het al te gemakkelijk uitschelden voor anti-semiet dat anti-semitisme eerder aanwakkert dan doet afnemen.

davidjen
davidjen20 jul. 2014 - 12:47

over framing gesproken........ het hele hoogdravende bovenstaande stuk is een grote framing, los van enige vorm van realiteit. Als Netanyahu verantwoordelijk is voor de dood van de 3 tieners, is hamas dat nu voor de doden in Gaza. Waar ligt dan het probleem van de strijd nu volgen jou? PS: wat is jouw mening eigenlijk over het kolonisatie beleid en nederzettingenbeleid van Marokko in de Westelijke Sahara. Dat si namelijk 1 op 1 vergelijkbaar met wat Isarel zou doen volgens jou, maar ik heb je verontwaardiging jegens de marokaanse koning even over het hoofd gezien?

3 Reacties
Tealc2
Tealc220 jul. 2014 - 12:47

http://electronicintifada.net/content/netanyahu-government-knew-teens-were-dead-it-whipped-racist-frenzy/13533 http://972mag.com/how-the-public-was-manipulated-into-believing-the-teens-were-alive/92865/ Ps: Hou op met afleiden van discussie..

Kuukske
Kuukske20 jul. 2014 - 12:47

U bent dus ook medeplichtig aan de oorlogsmisdaden van Israel en de media.

SjoukeBoonstra
SjoukeBoonstra20 jul. 2014 - 12:47

== Als Netanyahu verantwoordelijk is voor de dood van de 3 tieners, == Als je het artikel had gelezen, wist je dat dat er niet staat. Er zijn twee verdachten gearresteerd nabij Hebron, en er is een telefoongesprek waarin de toedracht van de moord op deze drie tieners te horen is. Dat was allemaal al bekend voor de aanval op Gaza, en dáár gaat het om.

[verwijderd]
[verwijderd]20 jul. 2014 - 12:47

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
davidjen
davidjen20 jul. 2014 - 12:47

Beste Bart, Dan is er of iets mis met je geheugen, of je leest niet zoveel, of je bronnen zijn niet erg breed.

Kuukske
Kuukske20 jul. 2014 - 12:47

Medeplichtig is het woord en aangezien het hier om oorlogsmisdaden gaat...

Ratelaar
Ratelaar20 jul. 2014 - 12:47

Framing, de auteur kan er ook wat van. De Israeli wegzetten als agressor die liegt, spint en genocide pleegt. Hamas is trouwens ook goed in framing.

2 Reacties
Lopez
Lopez20 jul. 2014 - 12:47

[‘Framing, de auteur kan er ook wat van. De Israeli wegzetten als agressor die liegt, spint en genocide pleegt.’] En u wilt blijkbaar een gooi doen naar de titel Framer of the Year. Waar beschuldigt de auteur de Israëli van genocide, Jan? Wilt u de betreffende passage even aanwijzen? En idem de passages waarin hij ‘de Israëli’ wegzet als ‘agressor die spint’? Heeft hij het niet met name over beleid van de Israëlische regering? Waarom weerlegt u de zaken waaraan u zich kennelijk stoort niet gewoon met argumenten? Geloof me: dat is aanzienlijk overtuigender dan uw sneue poging de auteur zwart te maken.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen20 jul. 2014 - 12:47

[ De Israeli wegzetten als agressor die liegt, spint en genocide pleegt. ] Nee inderdaad, niet Israëli, maar Israël is agressor, liegt en spint. Het woord genocide is nog niet van toepassing, oorlogsmisdaden zou een correcte term zijn.

[verwijderd]
[verwijderd]20 jul. 2014 - 12:47

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Ratelaar
Ratelaar20 jul. 2014 - 12:47

Veel Hamas leden behandelen Israeli's als üntermenschen. Ze mogen vernietigd worden. Het lukt ze alleen minder goed.

BertF2
BertF220 jul. 2014 - 12:47

Allard de Rooi, bedankt voor een subliem artikel boordevol relevante informatie, die ook nog eens uitgesproken feitelijk is. Een verademing na het eindeloos debiteren van uitsluitend meningen. Kom nog eens, en nog eens.

1 Reactie
lemaire2
lemaire220 jul. 2014 - 12:47

geheel eens bert

AywellbeFayed
AywellbeFayed20 jul. 2014 - 12:47

“Opbloeien van de Palestijnse eenheid”… Really, allard? Heb je je wel eens verdiept in de ideologie en praktijken van Hamas? Een democratische verkozen terreurorganisatie is nou niet direct een stap voorwaarts, maar misschien is jou een andere mening toegedaan. Iedereen die zich gefrustreerd voelt om het huidige conflict in gaza zou zich eens de vraag moeten stellen: wat zou ik doen als ik leider was van israël? Als er zich een vijand ophoudt in gaza die burgers oproept joden te kidnappen en te vermoorden, die letterlijk dag in dag uit raket afvuurt op omliggende dorpen en steden, die met tunnelnetwerken probeert je land te infiltreren om een bloedbad aan te richten waar beslan bij verbleekt. Wat zou jij doen, allard? Schrijf daar eens een stukje over. Ik ben oprecht benieuwd. Ja, er vallen burgerslachtoffers, en dat is zondermeer afschuwelijk, maar er is maar 1 partij die de plek van die slagveld heeft gekozen, die tunnels onder woonwijken aanlegt, die raketten in VN scholen en onder moskeeën verstopt, die burgers de daken opstuurt terwijl ze zelf in bunkers onder de grond zitten, en dat is hamas. Hamas is een terroristische organisatie van het ergste soort, zonder enige respect voor menselijk leven. Niet voor dat van israeli´s en niet voor dat van palestijnen. En daarnaast; er zijn de afgelopen jaren 100 duizenden burgers gesneuveld door extremistisch geweld, van syrië tot libië, van nigeria tot irak, van kenia tot pakistan. Waarom dan opeens nu de publieke woede? Waarom geen grootscheepse demonstratie op het museumplein tegen wereldwijd islamitisch extremisme en fundamentalisme? Dubbele standaard, allard. That’s all. Happy framing.

1 Reactie
Lopez
Lopez20 jul. 2014 - 12:47

Het merkwaardige van uw uiteenzetting is dat u wel de terreur van Hamas veroordeelt, maar niet de aanzienlijk grotere en veelzijdiger terreur van Israël. Heeft u zich weleens verdiept in de vraag hoe het is om 47 jaar te leven onder een bikkelharde militaire bezetting die eindeloos veel slachtoffers kost (zoals de in het artikel genoemde kinderen), en om van de hele wereld al decennia te horen dat je recht hebt op je eigen staat, maar in de praktijk machteloos en rechteloos te moeten toezien hoe de bezetter je land koloniseert? Heeft u zich weleens verdiept in de ideologie en praktijken van de kolonisten en hun agressieve voorgangers in de Israëlische regering, die na hun geslaagde ondermijning van het initiatief van Kerry kraaiend van trots bekendmaakten dat ‘We erin zijn geslaagd de vredesbesprekingen van de agenda te krijgen’ (Ya’alon)?
 Hamas is geboren en geworteld in de bezetting, en het is een illusie te denken dat Israël gevrijwaard zal blijven van geweld zolang het die bezetting en kolonisatie voortzet. Hoe zou u zich onder die bikkelharde bezetting gedragen? Keurig opzitten in de hoop op af en toe een kluifje van de bezetter, die met een beetje pech uw land onteigent, uw huis opblaast, een deel van uw familie zonder aanleiding in de gevangenis gooit en uw kinderen vermoordt? Sweet dreams, Mr Spekvet. De Israëlische regering weet heel goed hoe ze vrede kan bereiken. Ze weet heel goed dat de kolonisatie van Oost-Jeruzalem en de Westoever illegaal is en door de complete internationale gemeenschap in alle toonaarden wordt veroordeeld. Ze weet heel goed dat de tweestatenoplossing feitelijk de enige basis is voor vrede. Het probleem is: ze wenst Oost-Jeruzalem en de Westoever niet op te geven, ze wenst helemaal geen vrede. Niet voor niets spuugde Netanyahu vorig jaar op het Arabisch Vredesplan, dat de Arabische Liga op aandringen van Kerry voor de derde maal in Tel Aviv op tafel had gelegd, waar het (na 2002 en 2007) voor de derde maal door de Israëlische regering vanaf werd geveegd. En niet voor niets stelde Netanyahu tien dagen geleden nog eens nadrukkelijk dat de Palestijnen kunnen fluiten naar hun soevereine staat. Als u de kwestie-Palestina ook maar een beetje heeft gevolgd, heeft u zonder twijfel geconstateerd dat steeds meer mensen volstrekt genoeg hebben van de agressieve Israëlische Palestinapolitiek. De ‘publieke woede’ die u signaleert is niet iets van vandaag of gisteren, die is decennialang gegroeid. Zelfs de Amerikanen, Israëls grootste bondgenoten, verliezen hun geduld en waarschuwden Netanyahu bij monde van Kerry en Indyk nadrukkelijk dat hij met zijn onderdrukking van de Palestijnen regelrecht aanstuurt op meer Palestijns geweld (zelfs een derde intifada), toenemend internationaal isolement, méér BDS-maatregelen en de definitieve transformatie van de ‘joodse democratische staat’ in een ‘joodse niet-democratische apartheidsstaat’. In reactie daarop stak Netanyahu voor de zoveelste keer zijn middelvinger op. En maar klagen over Hamas, over ‘antisemitische’ BDS-maatregelen en over ‘de schandelijke delegitimering van de joodse staat’. Teneinde tenslotte uw probleem met de ‘dubbele standaarden’ op te lossen zou ik zeggen: organiseer die grote demonstratie op het Museumplein. Of komt u alleen van uw stoel als Israël in het geding is?

[verwijderd]
[verwijderd]20 jul. 2014 - 12:47

laat ik daar nu heel anders over denken. Jij bent in mijn optiek een soort moslim nsb;ér tuig van het ergste soort.

1 Reactie
Lopez
Lopez20 jul. 2014 - 12:47

[‘Jij bent in mijn optiek een soort moslim nsb;ér tuig van het ergste soort.’] Zo zo, ‘een soort moslim’, ‘nsb’er’, ‘tuig van het ergste soort’, en dat vrijwel zonder spelfouten, toe maar. Lekker schelden en zo grof mogelijk beledigen, zonder ook maar een letter onderbouwing, u moet zich wel erg machteloos voelen.

JackAdam
JackAdam20 jul. 2014 - 12:47

heb het al eerder gezegd dit is gewoon joden vs moslims. Een ieder die twijfelt moet de berichtgeving maar eens opzoeken over de incidenten rondom de verschillende pro palestina & pro israel demonstraties in Europa. Alhoewel anti-israel en anti- palestina betere namen waren voor de demonstraties. Geen een gezamenlijke demonstratie voor de vrede lijkt mij zeer duidelijk te maken dat deze 2 sinds het beging der tijden strijdende religies nergens in vrede zullen kunnen samenleven, en weerhoudt me er ook van een vd partijen te steunen.

1 Reactie
Tealc2
Tealc220 jul. 2014 - 12:47

==heb het al eerder gezegd dit is gewoon joden vs moslims.== Dan zijn volgens jou logica palestijnen enige moslim's op deze aardbol. Want ze zijn de enige de worden aangevallen door israël.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194720 jul. 2014 - 12:47

"In de honderden berichten over hun verdwijning in de Nederlandse media bleef deze achtergrond onbenoemd." In tegenstelling tot wat De Rooj mij hier wil laten geloven kon ik op 30 juni op nu.nl wel over die achtergrond lezen. "Het is een tragedie. En dat weten we omdat we dit zelf aan de lopende band meemaken", aldus regeringswoordvoerder Ehab Bessaiso maandagavond in de Palestijnse regeringsstad Ramallah tegen NU.nl. Tot een ondubbelzinnige veroordeling van de - vermoedelijke - moord op Gilad Shaar (16), Naftali Frenkel (16) en Eyal Yifrach (19) door leden van de radicaalislamitische beweging Hamas gaat Bessaiso niet over. Wel zegt hij dat de regering "geweld op deze jongens afkeurt zoals het alle soorten van geweld op burgers afkeurt". "Wij weten hoe dit voelt", aldus de zegsman die benadrukt dat het ontvoeren en doden van Palestijnse jongeren door Israëlische veiligheidsdiensten veelvuldig voorkomt. "Palestijnen kunnen deze gebeurtenis niet los zien van het grotere geheel. Het is wel belangrijk om te zien waarom dit is gebeurd." http://www.nu.nl/buitenland/3816140/leger-israel-vindt-lichamen-drie-ontvoerde-tieners-.html http://www.nu.nl/buitenland/3816140/leger-israel-vindt-lichamen-drie-ontvoerde-tieners-.html

1 Reactie
Lopez
Lopez20 jul. 2014 - 12:47

U onderstreept met deze verwijzing precies het punt dat de auteur maakt. Achttien dagen na de moord op de drie Israëlische jongens maakte een Nederlands medium zowaar in twee regeltjes melding van de grootschalige mishandeling (ontvoering, moord) van Palestijnse kinderen door Israëlische veiligheidsdiensten. En niet omdat dat medium zo dapper was om Netanyahu of diens zegslieden te confronteren met de vraag hoe hun tumult over de ‘ontvoering’ van de drie jongens zich eigenlijk verhield tot hun eigen beleid, of zo wakker was om in het kader van de enorme aandacht voor de drie de permanente misdaden tegen Palestijnse kinderen eens prominent te belichten, maar omdat een Palestijnse woordvoerder het in een interview aanstipte. En ook in het door u geciteerde artikel worden Hamas-leden als daders aangewezen, zonder dat de auteur ook maar een poging doet dat de onderbouwen.

[verwijderd]
[verwijderd]20 jul. 2014 - 12:47

Zonder een spat aan bewijs wordt Putin door de media in verband gebracht met neerschieten waarbij hij geen enkel belang heeft.

1 Reactie
Ratelaar
Ratelaar20 jul. 2014 - 12:47

U reageert op het verkeerde artikel.

Le Chat Botté
Le Chat Botté20 jul. 2014 - 12:47

Het extremisme aan Israëlische zijde wordt evenmin breed uitgemeten in de Nederlandse media. Zoals bijvoorbeeld de standpunten van een ultranationalistisch parlemenslid: A well-known Israeli politician and parliament member has branded  Palestinians as terrorists, saying mothers of all Palestinians should also be killed during the ongoing Israeli assault on the besieged Gaza Strip, Daily Sabah reported. Ayelet Shaked of the ultra-nationalist Jewish Home party called for the slaughter of Palestinian mothers who give birth to "little snakes." "They have to die and their houses should be demolished so that they cannot bear any more terrorists," Shaked said, adding, "They are all our enemies and their blood should be on our hands. This also applies to the mothers of the dead terrorists.” The remarks are considered as a call for genocide as she declared that all Palestinians are Israel's enemies and must be killed.

1 Reactie
FransAkkermans1947
FransAkkermans194720 jul. 2014 - 12:47

Als u de moeite zou nemen die uitspraken te lezen zou u kunnen weten dat ze het niet heeft over alle moeders van alle Palestijnen die omgebracht moeten worden. Niet dat die nuance het er beter op maakt maar een verdraaiing is een verdraaiing.

Ratelaar
Ratelaar20 jul. 2014 - 12:47

[In 14 jaar tijd hebben Israëlische militairen 10.000 Palestijnse kinderen opgepakt, 1.500 gedood en 6.000 verwond, aldus Unicef en UNCRC. U ziet in die kinderen kennelijk de harde kern van de Al-Qassam Brigades, ik beschouw de beschreven praktijken als onderdeel van de veelzijdige terreur van de bezetting, waarin mensen- en kinderrechten op allerlei manieren en op permanente basis worden geschonden, al 47 jaar lang. Vandaar ook noodkreten zoals die van Unicef, UNCRC en talloze andere organisaties en instellingen: in april jl. verscheen bijvoorbeeld het gruwelijke rapport ‘Palestijnse kinderen en militaire detentie’ van een groep Nederlandse deskundigen. Ik kan u ook het rapport over de mishandeling van kinderen van Breaking the Silence uit 2012 aanraden, met getuigenissen van ruim dertig Israëlische militairen.] Ik ken die rapporten niet, maar wat wordt met kinderen bedoeld? Tieners met wapens, gehersenspoeld door Hamas kunnen flink gevaarlijk zijn. Ik kan me zo voorstellen dat Israel's standpunt is; als de Palestijnen zelf hun jeugd niet uit de handen van Hamas houden dan doen wij het wel. Desalnietemin verdient het niet de schoonheidsprijs. [Dat wordt in het artikel piekfijn uitgelegd. Stel dat een zwaarbewapende eenheid van een bezettingsmacht ‘s nachts uw deur intrapt en zonder opgaaf van redenen uw kinderen geboeid en geblinddoekt met onbekende bestemming afvoert - zou u dan van ‘arrestatie’ spreken? Ik noem dat ‘ontvoering’ en ‘terreur'] Als het kinderen betreft die overdag stinkend hun best doen om mensen te doden verwacht ik dat een AT (arrestatie team) deze personen oppakt. Hoe zou u het vinden als in uw achtertuin levensgevaarlijke terroristen aanvallen voorbereiden en uitvoeren? [Hamas is geboren en geworteld in de bezetting, en zo lang Israël de uiterst gewelddadige bezetting en kolonisatie van de Westoever en Oost-Jeruzalem voortzet kan het er vergif op innemen dat het met allerlei vormen van verzet en geweld geconfronteerd zal blijven. Hoe zou u zich gedragen tegenover een bezetter?] Hamas komt voort uit de moslim- broederschap die aan de wortel ligt van andere mooie organisaties zoals al- qaida, al-Nusra ISIS. Een uiterst giftige ideologie ligt aan de wortel van deze organisaties die koste wat het kost alle anders gelovigen willen bekeren of uitroeien. Hoe zou u zich opstellen tegen geweldadige organisaties in uw achtertuin? [[‘Oh, dus de Palestijnen hebben recht op dat land? Israel is daar de bezetter?’] Dat is correct. Zoals in een berg VN-resoluties te lezen: ‘The Palestinian people have the right to self-determination and to independence in their State of Palestine on the Palestinian territority occupied since 1967.’] Dat is niet netjes van Israel.

1 Reactie
Lopez
Lopez20 jul. 2014 - 12:47

[‘Ik ken die rapporten niet, maar wat wordt met kinderen bedoeld? Tieners met wapens, gehersenspoeld door Hamas kunnen flink gevaarlijk zijn.’] Misschien moet u zulke rapporten dan eens lezen voor u zich in het debat mengt. U kunt daarin ook het antwoord op uw vraag lezen. Tieners met wapens? Ja, ze gooien stenen naar militairen van de bezettingsmacht, een activiteit die velen het leven heeft gekost. Bijvoorbeeld de zes jongeren die in de eerste weken van Operatie Broeders Hoeder (het in het artikel genoemde offensief tegen Hamas en de eenheidsregering dat Netanyahu op 13 juni op de Westoever inzette) werden doodgeschoten. Stenen gooien naar de bezettingstroepen die je huis en dorp overhoop halen en je ouders kleineren en bruskeren: foei! Maar ze lopen ook het risico te worden geliquideerd: zie voor een recent voorbeeld de beelden van de twee jongens die op 15 mei jl. in koelen bloede werden gedood terwijl ze op straat liepen. [‘Als het kinderen betreft die overdag stinkend hun best doen om mensen te doden verwacht ik dat een AT (arrestatie team) deze personen oppakt.’] Lees de rapporten. De ‘arrestatieteams’ bestaan by the way uit zwaarbewapende militaire eenheden van de bezettingsmacht. Hier gelden geen ‘gewone’ regels, hier geldt het recht van de sterkste, en die sterkste trekt zich van regels en mensenrechten weinig aan. [‘Hoe zou u het vinden als in uw achtertuin levensgevaarlijke terroristen aanvallen voorbereiden en uitvoeren?’] Knap klote. Ik zou me in de eerste plaats afvragen wat die lui drijft en wat hun bestaansgrond is, en welke rol ik daar mogelijk zelf in speel. Alleen dan ben ik in staat ze effectief te bestrijden. [‘Hamas komt voort uit de moslim- broederschap die aan de wortel ligt van…’] Ik weet waar Hamas vandaan komt, en de overeenkomst met de ontwikkeling van de Moslimbroederschap in Egypte is treffend. Beide werden (en zijn nog altijd) populair vanwege hun effectieve sociaal-economische hulp aan de bevolking, beide ontwikkelden radicale offshoots in een deprimerende dynamiek van conflicten met een bezetter (Israël-Hamas) dan wel een regering (Egypte-Broederschap). Het lijkt me onverstandig om Hamas louter te definiëren in de termen die u gebruikt. Niet omdat Hamas geen rabiate kanten kent, niet omdat het geen rabiate passages in z’n handvest heeft staan, maar omdat het ook gematigde kanten heeft, meermalen nadrukkelijk de hand naar Israël heeft uitgestoken, met regelmaat heeft verklaard op welke voorwaarden het bereid is Israël te erkennen, en het gebruik van de gewraakte passages uit het vergeelde handvest allang heeft uitgebannen. Ik zou, als ik Israël of de internationale gemeenschap zou zijn, Hamas niet isoleren, maar juist met de club in gesprek blijven, al was het maar om de gematigde krachten lucht, moed en een perspectief te geven. Het is zinloos om Hamas te isoleren omdat dat nu eenmaal een ‘terreurorganisatie’ is. Dat is ook hypocriet: van de terreur van Israëlische kant kan Hamas alleen maar dromen, maar de wereld blijft rustig in gesprek met Netanyahu cs, we steunen hen zelfs aan alle kanten en we vertikken het om hen op de terreurlijsten te zetten. Dat is idioot, en het signaal dat we ermee afgeven aan de Palestijnen is zachtgezegd niet constructief. Even zinloos is het om te verwachten dat de Palestijnen het geweld ooit zullen afzweren zolang zij bikkelhard worden onderdrukt en 95 procent van hun land wordt bezet en gekoloniseerd. Die omstandigheden zijn de meest vruchtbare voedingsbodem denkbaar voor radicalisering in alle denkbare vormen, inclusief religieus geïnspireerd terrorisme. Als je een vuilnisbelt creëert, moet je niet raar opkijken dat daar van alles opkomt, onkruid inbegrepen. [‘Dat is niet netjes van Israel.’] Erger nog: het is de essentie van het ‘conflict’. De bezetting is de allesbepalende context waarbinnen de kwestie-Palestina moet worden bezien, leven & werken van Hamas en andere raketliefhebbers inbegrepen.

Ratelaar
Ratelaar20 jul. 2014 - 12:47

Ú begint over moslims! Ik heb het over religie. Zolang je religie niet als een factor van invloed wil accepteren zul je blijven hangen op de oppervlakte en vergelijkingen trekken met Nederland en Tessel. Religie ís een factor van invloed. De heilige boeken van de moslim, de jood en christen spreken allemaal over de regio. Religie biedt mensen context, houvast en normen en waarden. Ze dragen voor een belangerijk deel bij aan het wereldbeeld van de gelovige. Zolang wij en zij denken met de paplepel wordt ingegoten is een oplossing ver weg. Het heilige gelijk vermoord de disscussie. Iedereen die niet bij jouw religie hoort is in de meest zachte vorm dwalende en in de meest extreme vorm een vijand van jouw god (sbeeld) en daarom een vijand van jou persoonlijk, zo geloofd men. Het valt me trouwens op dat je me vaker woorden in de mond legt. Is dat projectie?

1 Reactie
Ratelaar
Ratelaar20 jul. 2014 - 12:47

@Niko T, di 22 juli 2014 09:15 in reactie op Jan Kass Reageer op Niko Da's dus mijn reactie op Niko.

GingerTed
GingerTed20 jul. 2014 - 12:47

"Sinds het jaar 2000 zijn door het Israëlische leger 10.000 Palestijnse kinderen opgepakt en meegenomen, veelal tijdens nachtelijke razzia’s; een gemiddelde van twee per dag, 14 jaar lang. Daarnaast zijn 1.500 Palestijnse kinderen gedood – elke drie dagen één, 14 jaar lang – en 6.000 verwond. Beide rapporten beschrijven nog tal van andere verboden praktijken, waaronder marteling en het inzetten van Palestijnse kinderen als menselijk schild." Zijn die om allerlei redenen door Israëlische instanties opgepakte 10.000 kinderen (meestal jongeren) blijvend verdwenen of na het oppakken vermoord? Natuurlijk niet. Het betreft natuurlijk overwegend jongeren die betrapt werden, of verdacht werden en daarom opgepakt vanwege het gooien van stenen, katapultschieten, vernielingen aanrichten, etc. Vast wel vaker harder aangepakt dan jongeren, zoals bij protestdemonstraties, die dergelijks doen in andere westerse landen maar zeker niet harder dan in bijvoorbeeld de islamitische wereld. 1.500 Palestijnse kinderen gedood – elke drie dagen één, 14 jaar lang – en 6.000 verwond: Ja het, gevolg van de vreselijke, steeds weer oplaaiende schermutselingen tussen Israël enerzijds, en Hamas anderzijds, waarbij laatste er geen biet om geeft dat het door haar misbruikte, onderdrukte Palestijnse volk in de Gaza daar voornaamste slachtoffer van is. Dat het zelfs Hamas' bewuste strategie is om d.m.v. verschrikkelijke gevolgen als burgerslachtoffers, liefst ook kinderen, er politiek voordeel mee te doen ten gunste van belangen van haar leiders en degenen die hen vanuit de regio aansturen en begunstigen. Israël is nu eenmaal in staat haar burgers beter te beschermen, en wil dat bovendien ook. "marteling en het inzetten van Palestijnse kinderen als menselijk schild." Deze beschrijvingen uit deze rapporten zullen, als het al niet meer dan signalen zijn, in werkelijkheid nooit met toestemming van Israël zijn gepleegd en bij het aantonen ervan degenen die er verantwoordelijk voor zijn vervolgd. Feiten graag, vooral over dat gebruik als schild, en dan zonder dat Israël daarop dit niet wenste te veroordelen of dist zelfs als bewust beleid voerde. Andersom is de Hamas in dergelijke misdaden, juist ook t.o.v. het Palestijnse volk, een kampioen die bewust als strategie de hele Palestijnse bevolking als een van de wreedste dictaturen behandeld en misbruikt met net in de laatste plaats kinderen als speelgeld. Dáárvan zijn nu juist legio voorbeelden. En tenslotte: "een ontvoering die nooit heeft plaatsgevonden." De drie Israëlische jongeren (ik zal ze niet bewust als politiek middel "kinderen" noemen) zouden niet ontvoerd en vermoord zijn? Dat geldt dan zeker ook niet voor de Palestijnse jongen die daarop ontvoerd en vermoord werd en waarvan de daders door zich zeer betrokken voelende instanties zijn opgespoord, en opgepakt, en dan ook nog via een proces ipv van een standrechtelijke executie vervolgd zullen worden. Welke partij in dit conflict is dat toch die dan dus zelfs dat soort gruwelen uit eigen hoek niet verdraagt?

1 Reactie
Lopez
Lopez20 jul. 2014 - 12:47

[‘Het betreft natuurlijk overwegend jongeren die betrapt werden, of verdacht werden en daarom opgepakt vanwege het gooien van stenen, katapultschieten, vernielingen aanrichten, etc.’]

 Het betreft van alles en nog wat, ook jongeren die worden vastgehouden in de hoop dat ze over bepaalde informatie (over hun ouders of familieleden bijvoorbeeld) beschikken die ze gaandeweg wel zullen loslaten, ook jongeren die worden vastgehouden met als enige doel hun ouders onder druk te zetten, ook jongeren die ‘voor de lol’ worden opgepakt, enz. enz. Lees de genoemde rapporten eens, inclusief de hieronder door mij genoemde, dan weet u waar u over praat. [‘Vast wel vaker harder aangepakt dan jongeren, zoals bij protestdemonstraties, die dergelijks doen in andere westerse landen maar zeker niet harder dan in bijvoorbeeld de islamitische wereld.’] ‘Vast wel harder…’ U weet van niets, u speculeert er maar op los. Is het zo pijnlijk dat Unicef e.d. harde kritiek hebben op de onmenselijke praktijken van Israëls bezettingsmacht dat u de behoefte voelt ze goed te praten? En onmenselijk zijn ze, Ginger. Lees de rapporten en huiver. Enne… u lijkt heel goed te weten hoe er in ‘de islamitische wereld’ wordt omgesprongen met in militaire detentie geplaatste kinderen. Vertel eens, worden gearresteerde kinderen daar eigenlijk wel in militaire detentie geplaatst, en in welke opzichten is het er even erg als onder het bezettingsregime van Israël, en over welke landen heeft u het precies, of is ‘de islamitische wereld’ voor u één amorfe massa? Om uw eigen woorden te gebruiken: feiten graag! [‘Ja het gevolg van de vreselijke, steeds weer oplaaiende schermutselingen tussen Israël enerzijds, en Hamas anderzijds, waarbij laatste er geen biet om geeft dat het door haar misbruikte, onderdrukte Palestijnse volk in de Gaza daar voornaamste slachtoffer van is’] Ach ja, sleep Hamas en Gaza er ook bij. De in de rapporten bekritiseerde praktijken staan los van Hamas en Gaza, Ted. Ze maken deel uit van een bikkelharde militaire bezetting en onderdrukking, van een veelzijdig regime van terreur, op de Westelijke Jordaanoever. [‘Deze beschrijvingen uit deze rapporten zullen, als het al niet meer dan signalen zijn, in werkelijkheid nooit met toestemming van Israël zijn gepleegd en bij het aantonen ervan degenen die er verantwoordelijk voor zijn vervolgd. Feiten graag’] En nog meer gezever. Deze praktijken zijn staand beleid van de Israëlische autoriteiten, Ted. Lees de rapporten. En nee, Israëlische verantwoordelijken voor de beschreven misdaden worden vrijwel nooit vervolgd. Kijk naar de militairen die op 15 mei jl. de twee Palestijnse jongens doodschoten. En naar de militair die eerder dit jaar op de Allenby Bridge een Palestijnse advocaat doodschoot. Na eindeloze ontkenningen (er zou niet met scherp zijn geschoten, beelden van beveiligingscamera’s zouden zijn gemanipuleerd, enz.) werd er in beide gevallen onder internationale druk een onderzoek aangekondigd. We hebben er nooit meer iets van gehoord. Van de laatste 18 onderzoeken die in zulke gevallen onder buitenlandse druk zijn aangekondigd, is er drie maal een begin mee gemaakt en is één maal een onderzoek min of meer afgerond. Palestijnse slachtoffers zijn rechteloos, dat is deel van het probleem dat ‘bezetting’ heet. [‘De drie Israëlische jongeren (ik zal ze niet bewust als politiek middel "kinderen" noemen) zouden niet ontvoerd en vermoord zijn?’] Heeft u echt zo’n moeite om het artikel te begrijpen? Lees het nog eens. O ja: voor het aanduiden van slachtoffers als ‘kinderen’ bestaan in het recht duidelijke regels, Ted. Die worden in de rapporten toegelicht en nagevolgd. Dat heeft niets met ‘een politiek middel’ te maken. Veel van de slachtoffers zijn 12-17 jaar, maar er zijn ook tal van gevallen die betrekking hebben op kinderen van 7-11 jaar. Dat weet u natuurlijk niet, want u heeft de rapporten niet gelezen; waarom zou u ook, u heeft uw mening toch al klaar. [‘Dat geldt dan zeker ook niet voor de Palestijnse jongen die daarop ontvoerd en vermoord werd en waarvan de daders door zich zeer betrokken voelende instanties zijn opgespoord, en opgepakt’] Dat kon natuurlijk niet uitblijven. Ja, zowaar, de Israëlische autoriteiten zijn éénmaal tot actie overgegaan, onder gigantische internationale (Amerikaanse) druk. Dat is zeer, zeer uitzonderlijk. Maar na alle tumult die hij rond de ‘ontvoering’ van de drie Israëlische jongens had gemaakt en na het oppakken van 800 ‘verdachten’ van de ‘ontvoering’ kon Netanyahu niet anders. Om het in perspectief te plaatsen: aan de dood van de circa twaalf Palestijnen (voornamelijk jongeren) die bij de ‘speurtocht naar de daders’ zijn doodgeschoten wordt niets gedaan. ‘Gedood bij botsingen met het leger’, heet dat in Israël, alsof het de normaalste zaak van de wereld is dat zwaarbewapende militairen van een bezettingsmacht jongeren die met stenen gooien doodschieten. De daders zijn bekend en drinken ongestoord een biertje op een terras in Tel Aviv.

hamashalom
hamashalom20 jul. 2014 - 12:47

Misschien is het sommigen ontgaan dat Hamas het bij Palestijnse slachtoffers van de oorlog met Israël altijd consequent heeft over 'martelaren'. Dat is veelzeggend. Deze term duidt er op dat het hier, vanuit Hamas-standpunt beschouwd, om een religieus conflict gaat. Als daar, 'aan de goede kant', doden bij vallen gaan die rechtstreeks naar het Paradijs. Indoctrinatie, waarschijnlijk al vanaf zeer jeugdige leeftijd, moet er in voorzien dat bij toekomstige slachtoffers - ja, ook (en wie weet juist) bij kinderen - de doodsverachting het wint van de angst en de pijn. Ze zijn zo geprogrammeerd dat lijfsbehoud ondergeschikt is gemaakt aan de door de religieuze leiders toegezegde plek in het Paradijs. Dat verklaart bijvoorbeeld waarom Hamas raketten kan afschieten vanuit bases in dichtbevolkte woonwijken of zelfs - het is door VN al scherp veroordeeld - van uit scholen. Godbetert! Het is nu wel duidelijk waarom Hamas geen wapenstilstand wil. Elke martelaar is er één en het hangt kennelijk af van de totale optelsom welke skybox de Hamasleiders straks in het Paradijs krijgen. Overigens, alles wat we hierover van Hamaszijde vernemen komt uit de koker van Allah's belangrijkste schepsels: mannen. Ik zou wel eens een paar indringende gesprekken willen voeren met Palestijnse moeders die proberen hun kinderen in veiligheid te brengen of aan wie dat onmogelijk wordt gemaakt. Of met die knulletjes, en tegenwoordig zelfs meisjes, die met een bomgordel om op de vijand worden afgestuurd. Misschien wel door die tunnels...

1 Reactie
hamashalom
hamashalom20 jul. 2014 - 12:47

Aan mijn vorige reactie moet ik nog toevoegen dat ik de standpunten van de ultra-orthodoxe politici en geestelijken in Israël evenzeer verafschuw. Maar zei houden die standpunten er wel op na in een land dat volgens alle internationale maatstaven een parlementaire democratie is. Was het aan de andere kant ook maar zo.!Dan zou een 'niet op te lossen' conflict plotseling wel eens oplosbaar kunnen blijken...

[verwijderd]
[verwijderd]20 jul. 2014 - 12:47

"Ik kan me vinden in de kritiek van Alfred op uw eenzijdige bijdragen." Ze zijn in zoverre eenzijdig daar antisemieten als Alfred niet inbinden en maar doorgaan met het bagatelliseren van virulent antisemitisme, gister was het weer raak in Den Haag. Ik kan dat natuurlijk niet over mijn kant laten gaan, simpel en zal daartegen blijven ageren. Bovendien moet er hier en daar nogal wat worden rechtgezet, er is zoveel eenzijdige berichtgeving dat strookt gewoon niet met de werkelijkheid. Men laat hier hakenkruizen, Hitlergroeten, het scanderen van Dood aan alle Joden of het bestormen van synagoges niet eens aan bod komen. Te zot voor woorden. Dat Hamas menselijke schilden gebruikt lees je ook niet, dat Hamas raketten opslaat in VN-scholen lees je hier niet, ja via reageerders gelukkig! Dat Hamas alle Joden uit wil roeien kom je hier niet tegen. Dat de VN Hamas veroordeelt wordt in een klein bijzinnetje gezet in weer een nieuw groot anti-Israël artikel. Dat Israëlische Nederlanders verplicht zouden moeten dienen in het Israëlisch leger wordt hier ten onrechte beweerd. Et cetera. Er is totaal geen balans in de berichtgeving dus dan tracht ik hier en daar die balans wat te herstellen. Zet je mijn reacties af tegen de artikelen en het gros van de reacties dan nog is er geen balans. [Werkelijk niets is u te gek om de moslimfundamentalisten van Hamas te verdedigen en het antisemitisme hier in Europa als Israël-kritiek te framen.] "Nee, dat klopt niet. Lees Alfreds tekst en trek het u aan, zou ik adviseren." Ehm, dat klopt wel. Zodra ik hem wijs op wat Hamas allemaal doet of waar antisemieten in Europa mee bezig zijn, negeert hij dat en switcht gewoon naar Israël. Hij vindt Hamas, die verantwoordelijk is voor meer Palestijnse doden dan Israël zelfs een soort vrijheidsstrijders terwijl het gewoon terroristen zijn, veroordeeld door de VN notabene. [Er worden in Brussel onschuldige mensen door een virulente antisemiet vermoord, in Oostenrijk worden Israëlische voetballers door pro-Palestijnse hooligans aangevallen tijdens een vriendschappelijk potje voetbal, er wordt hier Dood aan alle Joden gescandeerd, de Hitlergroet gebracht en synagoges bestormd.] "Wat betreft de schietpartij in Brussel: wat ik daarvan begreep is dat er twee medewerkers van de Israëlische geheime dienst zijn vermoord. De twee hadden kennelijk nogal wat moorden op hun geweten. Op o.a. Mondoweiss is er van alles over geschreven." Er werden nog meer mensen vermoord tijdens die moordaanslag trouwens maar dat maakt natuurlijk niet uit, waren toch maar Joden of zo...barf. En waar zijn de bewijzen dat er onder de slachtoffers twee mensen waren die het wellicht verdienden om vermoord te worden? Niks over gelezen, "kennelijk" is geen bewijs kennelijk. "Dat Israëlische voetballers (en überhaupt Israëli's) hier niet meer welkom zijn is een kwestie van tijd. Uiteindelijk zullen ze nergens meer welkom zijn – mogelijk de VS uitgezonderd." En dat vindt u oké? Die voetballers werden aangevallen door Turkse fundamentalisten. Het waren niet eens allemaal Israëli die er voetbalden maar ja wat maakt het uit. Echt te zot voor woorden dat moslimfundamentalisten hun gang mogen gaan, als de Joden op zijn en over de kling gejaagd, is de rest aan de beurt maar dan hebben ze wel alvast lekker kunnen oefenen. Dat je hier op Joop trouwens niks leest over dit soort incidenten is natuurlijk wel weer typisch, was het andersom geweest dan was het voorpaginanieuws geweest natuurlijk, jammer. "Wat betreft de Parijse synagoge: de eerste aanval (mogelijk ook de tweede) kwam op het conto van extreem rechts." Als u met extreemrechts die radicale pro-Palestijnse fundamentalisten bedoelt dan heeft u gelijk. Al 'Mort aux Juifs' scanderend trok men op naar de synagoges, staat gewoon op beeld. [Nog even en de Holocaust hebben de Joden volgens u met terugwerkende kracht nog verdiend ook!] "Alfred komt niet in de buurt van uw suggestie." Hij is anders aardig op weg.

3 Reacties
Sachs
Sachs20 jul. 2014 - 12:47

Ik zou u willen aanraden om een opiniestuk te schrijven waarin u uw claims onderbouwt. Verder vind ik het persoonlijk te ver gaan dat u Alfred van antisemitisme beticht. Ik heb uw discussie gevolgd en kom niet in de buurt van die conclusie. Overigens denk ik dat de anti-Palestina-gevoelens aanzienlijk zorgelijker zijn dan de anti-Joodse gevoelens – zeker in Nederland. U hoeft de fora op Joop maar te volgen: het racisme spat eraf. Tot slot: ik vraag me af of u het verband ziet tussen Israëls misdaden en de opkomst van wat u 'virulent antisemitisme' noemt. De pijn zit erin dat Israël zijn misdaden als 'Joods' presenteert. Die misdaden zijn echter niet 'Joods', maar 'Israëlisch', van mijn part 'zionistisch'. Maar Joods zijn ze zeker niet. Verre van.

Lopez
Lopez20 jul. 2014 - 12:47

[‘Ze zijn in zoverre eenzijdig daar antisemieten als Alfred niet inbinden…’] Ach, u bent op het level gearriveerd waarop je jan en alleman voor ‘antisemiet’ kunt uitmaken, gewoon omdat hun visie je niet aanstaat. Nog één leveltje lager en u heeft de bodem bereikt, Mielke. O ja, slecht nieuws: als Alfred een antisemiet is, vrees ik dat negentig procent van de bevolking antisemiet is. [‘Dat Hamas alle Joden uit wil roeien kom je hier niet tegen.’] Inderdaad, Mielke. Joop en Christenen voor Israël zijn echt verschillende clubs. [‘Dat de VN Hamas veroordeelt wordt in een klein bijzinnetje gezet in weer een nieuw groot anti-Israël artikel.’] Ik moet u opnieuw adviseren de lege term ‘anti-Israël’ niet meer te gebruiken, en de kritiek te zien voor wat ie is. Verder zult u wel blij zijn met de in het artikel hierboven beschreven gretigheid waarmee onze media Netanyahu’s boodschappenbriefjes volgen. [‘Hij vindt Hamas, die verantwoordelijk is voor meer Palestijnse doden dan Israël…’] U maakt zichzelf belachelijk. [‘… zelfs een soort vrijheidsstrijders terwijl het gewoon terroristen zijn, veroordeeld door de VN notabene.’] Het één sluit het anders geenszins uit. Hamas is geboren en geworteld in het verzet tegen de bezetting, en dankt zijn polulariteit aan het contraproductieve Palestina-beleid van Israël. Wie de Hamasachtigen wenst te bestrijden, dient dat onder ogen te zien. [‘En dat vindt u oké?’] Nee, Mielke, Al Sachs constateert een feit, namelijk dat er een moment dreigt te komen dat Israëlische sportclubs in allerlei landen niet meer welkom zijn, dat Israël op allerlei niveaus wordt geboycot vanwege de wrede en in heel veel opzichten onrechtmatige Palestinapolitiek van de Israëlische regering. Die ontwikkeling staat zo groot als een olifant voor uw neus. Dat kunt u zich aantrekken of u kunt wegkijken, maar niemand hier vindt het ‘oké’ dat Israël zich steeds verder isoleert - de meeste mensen vinden het juist oerstom.

arieroos
arieroos20 jul. 2014 - 12:47

[Ze zijn in zoverre eenzijdig daar antisemieten als Alfred niet inbinden en maar doorgaan met het bagatelliseren van virulent antisemitisme, gister was het weer raak in Den Haag. Ik kan dat natuurlijk niet over mijn kant laten gaan, simpel en zal daartegen blijven ageren.] Precies, en daarom ben je eenzijdig: omdat je niets anders doet dan steeds maar weer janken over "anti-semitisme".