Joop

Ons huidige systeem vraagt om toeslagenschandalen

  •    •  
21-01-2021
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
95 keer bekeken
  •  
geldschuld

© cc-foto: Pixabay

Overheid, stop terugvorderingen en boetes, scheld alle schulden kwijt
Politiek Nederland reageerde geschokt op het schandaal met de kinderopvangtoeslag. Maar voor heel veel Nederlanders is het geen verrassing: zij ervaren dagelijks wat institutioneel racisme en neoliberaal wantrouwen doet. Er is veel over gepraat, maar nog lang niet alles is gezegd. Wat ik mis zijn de radicale keuzes voor zekerheid en rechtvaardigheid.
Stop terugvorderingen en boetes Laten we nu eens het hele systeem op z’n kop gooien. Stop met het eindeloos verdacht maken van de mensen die gewoon proberen rond te komen. Stop met de markt boven mensen te stellen. En verleg de focus naar het aanpakken van wie veel geld heeft, maar door middel van fraude en belastingontwijking alleen maar zichzelf wil verrijken.
We kunnen gewoon kappen met álle terugvorderingen en boetes bij uitkeringsfraude of toeslagenfraude. Het gaat immers te vaak fout: van de slachtoffers van de toeslagenaffaire tot de mevrouw die 7000 euro moest terugbetalen aan de gemeente. Inmiddels zijn er ook meldingen dat het bij zorg- en huurtoeslag structureel fout zou gaan. Vele gezinnen worden zomaar in de schulden gegooid. De conclusie is dat de overheid er zélf een zooitje van maakt en daarvoor duizenden gezinnen afstraft.
Waarom wenden we niet alle capaciteit, die nu gaat naar het opjagen van nietsvermoedende ouders en uitkeringsgerechtigden, aan om de échte criminelen in deze wereld aan te pakken? De mensen die jaarlijks vele miljarden witwassen, de multinationals en allerrijksten die tientallen miljarden aan belasting ontduiken.
Scheld massaal schulden kwijt Er bestaat een hele schuldeneconomie, bestaande uit incassobureaus, schuldhulporganisaties en rentes op schulden. Deze is niet bedoeld is om mensen te helpen, maar om te verdienen aan schulden. Daar doet de overheid aan mee; die zorgt ervoor dat mensen leven in constante onzekerheid om zo de staatskas te spekken. Waarom zouden we niet álle schulden bij de overheid kwijtschelden en in één keer schoon schip maken? Niemand zou immers financieel in de problemen mogen zitten door de overheid.
Als we de basis onder het systeem blijven handhaven, vragen we om meer toeslagenaffaires. Maatregelen als het kwijtschelden van schulden zijn een opstapje. Maar moeten ook gepaard gaan met verderstrekkende, structurele oplossingen en een eerlijke, gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving.
We moeten naar een economie waarin werknemers de vruchten plukken van hun werk. Waarin degenen die niet (meer) werken kunnen rekenen op bestaanszekerheid en het basisrecht om te wonen zich vertaalt in betaalbare woningen. Een land met betaalbare zorg, onderwijs en OV, waar de basis voor iedereen gelijkwaardig en toegankelijk is geregeld. Waarin de steeds groeiende kloof tussen arm en rijk wordt gedicht. Juist nu, terwijl we op zoek gaan naar een ‘nieuw normaal’, is het het juiste moment het tij te keren. Pas dan kunnen we zeggen dat we hebben gebroken met de toeslagenschandalen.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (75)

Martin007
Martin00725 jan. 2021 - 14:59

Rebekka, als je wil dat de laatste alinea uitkomt, zal toch eerst iemand de bevolking duidelijk moeten maken waar de liberale partijen (de al 40 jaar de dienst uitmaken) naar toe willen met dit land. Het gaat namelijk helemáál niet om bezuinigingen. Want bezuinigen doe je om schulden te voorkomen of ze af te lossen. Dus als het bezuinigingen zijn, waarom gaan dan steevast na elke ronde korten op de publieke sector de belastingen voor rijke mensen en bedrijven omlaag?

1 Reactie
tomaatnet
tomaatnet25 jan. 2021 - 19:39

Dat wordt betaald uit bezuinigingen op de publieke sector tbv de rijk(sten) en voorheen de faillite banken.

C@io1
C@io122 jan. 2021 - 19:18

@Jasdon Dat geldt dus voor vrijwel iedereen in Nederland, gezien kunnen omgaan met geld nogal subjectief is. Er werd gesproken hier boven over de bijstand, dus we mogen aannemen dat je op deze groep doelt en in het verlengde v dien overige participerenden in het algemeen. Jij stelt impliciet over deze groep dat deze nooit met geld heeft leren omgaan. Je zegt mensen maar het staat onder dit stuk in inzake participerenden. Als we zaken omdraaien, kunnen wij dan jou logica volgen dat werkende groepen beter met geld kunnen omgaan? Of dat mensen met meer geld dan deze groep dat beter kunnen? Waar blijkt dit uit? a. AD 020718 Ict projecten overheid(...) kosten 1 miljard meer. b. NOS 12112020 Zembla: veel politici melden nevenfuncties niet. c. Omroep Zeeland Nu stoppen met marinierskazerne Vlissingen kost minstens 37,5 miljoen. d. Wikipedia Betuwelijn; budget 1995 1,1 miljard euro, budget ex. btw 2005: 4,7 miljard euro. e. Wikipedia woningnood; cijfers zijn overbodig voor dit punt, eindverantwoordelijken overheid en woningbouwverenigen, inzake de sociale huursektor circa sinds 1962. Is nooit weggeweest ondanks imperatief burgerrechten grondwet. f. De gebarste bubbel op de financiele markt inzake de hypotheeksektor, met als gevolg een crisis en depressie. Door het niet naleven en het correct controleren op naleving van wet en regelgeving door de bancair sektor en de overheid, voor decennia. g. Tweakers Ongericht aftappen kabel gaat de overheid jaarlijks 35 miljoen euro kosten. Dit buitenom het geld vd software, welk illegaal en van gemeenschapsgeld destijds werd aangekocht in Isreal. H. bikregeling.nl: Wat is de BIK? (..)De hoop is (..)IN EEN FINANCIELE ONZEKERE SITUATIE(..). Dus men wordt hier beloond voor een onzekere financiele situatie, aha! En niet vervolgd op een nullijn. En ga zo maar even door. Uit hoofde deze zaken mogen we opmaken dat meer geld liquide hebben niet betekend dat overige personen, natuurlijk, recht-of ambt bekledend beter met meer dan zakgeld weten om te gaan. Deze mening berust dus op een aanname. Gebaseerd op een false equivalent welk gezien de bovenstaande punten an sich al geen hout snijdt. Het blijkt nergens uit. Daartegenover is er de mogelijkheid dat jou mening , gebaseerd is op schuldtoekenning, gezien je zei dat mensen welk nooit met geld hebben leren omgaan zakgeld verdienen. Geen financiele autonomie maar zakgeld cq afhankelijkheid. Specifiek met het oog op participerenden. Het is dus de participerenden hun eigen schuld dat zij geen financiele autonomie kennen, volgens jou. We nemen deze maatstaf en passen deze even toe op ondernemers als groep tijdens de covid 19 pandemie. Ik meen dat de overheid garant staat voor 80% loon, veelal boven minimumloon, onverkochte inboedel en ook verdere kosten doormiddel van, inmiddels, de vierde ondersteuningsregeling. Meende ik gelezen te hebben in meerdere media. Het gaat dus om een vaag waardeoordeel jegens participerenden inzake culpa in abstracte zin: men kon anders handelen tegenover het men had anders moeten handelen in de vorming van jou mening. Vreemdgenoeg heb ik zulks reacties jegens ondernemers in NL ten tijde van de huidige pandemie niet gelezen hier op de website. Dit terwijl deze groep en overige personen in NL 3 maal gewaarschuwd zijn voor het mondiaal kunnen uitbreken van een pathogeen welk wellicht airborn zou zijn en/of mensen zou kunnen infecteren. Dit na q-koorts, varkenspest, mond en klauwzeer, vogelgriep en SARS- achtigen (elders nog ebola). Had deze Nederlandse groep dan geen calamiteitenverzekering kunnen afsluiten welk dekkend was v diens onderneming? Jawel. Desondanks ligt hier wel het men moest anders handelen, zoals in vermijdbaar en wederechtelijk. Hetgeen ook het geval is in de toeslagenaffaire en vele van de door mij hier genoemde voorbeelden in mijn opsomming. Dit ondanks dat vele participerenden door jou zelf worden weggezet als onder het andere deel v culpa en dit reken jij deze groep blijkbaar zwaarder aan. Dit is vreemd want niemand vraagt om in de wajong te belanden en 0,30 cent op iedere verdiende euro verloont te krijgen en in het algemeen in de bijstand onder minimumloon te moeten overleven cq het minimum voor een enkel volwassen persoon om autonoom deel te nemen aan de maatschappij. Verder vraagt niemand om nog verder te moeten overleven rondom het bestaansminimum. Dat hoeft ondernemend Nederland bij overmacht ook niet, zelfs bij voorwaardelijke opzet als ondergrens. Waarom dan bij participerenden dan wel wanneer deze niet voldoen aan een dergelijk vereiste en in veel gevallen jarenlang hebben meebetaald aan de pot welk bijv. Dit nu mogelijk maakt v ondernemers. Als ook de werkverzekeringen waar zij gebruik van maken. Het omvat nogal wat drogredeneringen om een financieel regime goed te praten welk niks met het congruent toepassen v jou eigen normen te maken heeft, gezien de bovenstaande uiteenzetting. Het goedpraten van marginalisatie vd ene groep tegenover het belonen van de overigen lijkt mij totaal de plank mis te slaan in deze, aan de hand v jou mening en de selectieve sympathie welke deze op gestaafd is. Vind het prima dat ondernemend NL zo goed geholpen wordt maar dan ook weg met die schijnheilige dubbele standaard inzake participerenden, dat als aangeschoten wild mogen gelden en leedvermaak, ipv op een gedegen wijze geholpen te worden richting volledige autonomie ipv gemarginaliseerd en berooid gemaakt v het leven. Zulks selectief denken is letterlijk en figuurlijk armoe troef. En komt verder inzake wajongers als participerenden helemaal niet overeen met onze afspraken cf. Hoger recht. Met vriendelijke groet Cai

Minoes&tuin
Minoes&tuin22 jan. 2021 - 4:13

Die belastingontduikers die jarenlang geld op een buitenlandse rekening hadden staan, die krijgen jarenlang de tijd om het alsnog op te geven ( sinds kort terwijl het al jarenlang een gewoonte was in Nederland) en worden hoe cynisch ook spijtoptanten genoemd. Die kregen een puike regeling, die ieder jaar weer verlengd werd.

1 Reactie
Jozias2
Jozias222 jan. 2021 - 10:17

Een belastingontduiker die gepakt wordt is ook gewoon de klos. Regeling voor spijtoptanten is bedoeld voor geld wat buiten zicht is en zonder regeling hoogstwaarschijnlijk ook blijft. Met deze regeling heb je in ieder geval de belastinginkomsten, anders had je niets. We hebben ook inzamel acties voor vuurwapens en nu vuurwerk wat op hetzelfde principe gebaseerd is.

The Apple
The Apple21 jan. 2021 - 20:24

Misschien wel het grootste probleem waar we mee te maken hebben -ook in het geval van de toeslagenaffaire- is, dat iedereen altijd klaar staat met wensen en oordelen, zonder dat daar een gedegen analyse aan ten grondslag ligt. Nu is dat ook niet zo gemakkelijk, want aan elke analyse ligt een benaderingswijze ten grondslag. Mensen zijn het vaak al niet eens over de benaderingswijze en bovendien zal een analyse nooit volledig zijn, om de eenvoudige reden dat dat dus ook helemaal niet kan: een andere benaderingswijze zal andere aspecten aan het licht brengen en misschien zelfs wel op de voorgrond plaatsen. Adam Curtis heeft ooit eens een drieluik gemaakt uitgaande van de speltheorie, dat op het eerste gezicht misschien wat gedateerd lijkt, maar juist behoorlijk actueel is: The Trap - What Happened to Our Dream of Freedom. F..k you Buddy - https://www.youtube.com/watch?v=eH233mVxHMU The Lonely Robot - https://www.youtube.com/watch?v=l1So7lNUD0E We Will Force You to Be Free - https://www.youtube.com/watch?v=UX4AVFymCBg De serie geeft slechts een analyse van de oorsprong van de problemen waar we mee te maken hebben en heeft niet de bedoeling om ook een oplossing te bieden. De serie laat wel zien dat ook aan de huidige politieke constellatie wel degelijk een ideologie ten grondslag ligt, alhoewel dit door de dragers meestal ontkend wordt.

Sonic2
Sonic221 jan. 2021 - 19:16

Inderdaad. De keiharde fraudebestrijding waar vooral VVD/PVV zo erg voor waren, maar ook sommige linkse partijen leidt onherroepelijk tot dit soort schandalen. Eerst al met de toeslagen en ook met de bijstand. Wat al vele jaren een soort regime heeft. Of je het nu basisbaan noemt of Melkert baan. Die gaan ook mislukken. Zelfde laken en pak. En als je weinig aan klimaat verandering doet dan wordt het er niet beter op. Als je niets doet aan het beteugelen van uiterst rechts. Als je de rode loper uit rolt zoals 50 a 60 procent van de kiezers doet, blijft dat gif rond waren. Rutte is in zijn premierschap met alles weg gekomen. Dus dat hij ook denkt dat hij hier mee weg komt, lijkt me aannemelijk.

2 Reacties
tomaatnet
tomaatnet25 jan. 2021 - 19:41

Ik hoop het niet en dat de bekende kruik nu eens breekt.

Draco2
Draco226 jan. 2021 - 8:55

@Sonic: joh, stop toch eens met het framen als van deze fraudebestrijding als VVD/PVV beleild. Wat feiten: De Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit 2014 is op 17-9-2013 unaniem door de Tweede Kamer aangenomen; Omdat (VVD!) staatssecretaris Weekers niet hard genoeg achter fraudeurs aanzat kreeg hij in 2013 een motie van wantrouwen aan zijn broek die werd gesteund door 50PLUS, CDA, D66, GroenLinks, PvdD, PVV en SP. Weekers mocht blijven omdat ChristenUnie, SGP, PvdA en VVD hem in het zadel hielden; Ik zie hier niet bepaald een keihard rechts fraudebestrijdingsfeestje in terug. Waarom hebben D66, GL en SP hier geen pas op de plaats gemaakt?

Folkert2
Folkert221 jan. 2021 - 16:53

"tot de mevrouw die 7000 euro moest terugbetalen aan de gemeente." Ik begreep vandaag dat het niet alleen om boodschappen ging die ze regelmatig kreeg, maar ook over de aanschaf van een nieuwe auto uit het duurdere segment en een nieuwe motor. Dat je een auto nodig hebt kan ik begrijpen, maar neem er dan wel 1 die niet te zwaar op je vaste lasten drukt, en een motor naast een auto is echt een luxe die ook niet iedereen zich kan veroorloven. Maar goed, de overheid is de grootste schuldeiser en daar mag best eens wat meer overna gedacht worden.

7 Reacties
LaBou
LaBou 21 jan. 2021 - 22:25

Dat gaat snel. In het andere draadje over die mevrouw was het nog een oude motor en een auto die ze al had, inmiddels heeft ze dus ook een dure nieuwe auto én een dure motor aangeschaft. Ik neem aan dat folkert nu heel jaloers is en morgen meteen ook een bijstandsuitkering gaat aanvragen. Kan een ander die uitkering ui om ie hondebaan van folkert over te nemen.

The Apple
The Apple21 jan. 2021 - 22:46

Iemand in de bijstand mag een vermogen hebben van max. €6.295, dus als ze 7000,- moet terugbetalen, dan heeft ze ook na de verkoop van de auto en die motor nog een restschuld. En dat allemaal omdat haar moeder haar wekelijks een tas boodschappen van de AH kwam brengen. Was ze maar naar de Lidl gegaan... Al haar vrienden zullen wel zeggen: Meid, ik heb je nog zo gewaarschuwd...

Thuiszitter
Thuiszitter22 jan. 2021 - 0:36

Ging niet over aanschaf maar over het bezit .

Minoes&tuin
Minoes&tuin22 jan. 2021 - 5:58

Of het om aanschaf gaat of bezit dat weet ik niet. Indien zij een kind heeft en onder de plus minus 10.000 euro blijft, dan mag ze dat gewoon. Dan mag ze geen spaargeld meer op haar rekening hebben.

LaBou
LaBou 22 jan. 2021 - 11:12

Spaargeld is abstract, auto én motor klinkt veel mooier. Daar kun je kompleet op leeglopen zoals diverse reageerders hier laten zien.

Sonic2
Sonic222 jan. 2021 - 12:54

Je mag Fraude niet goed praten. En geweld ook nooit. Maar omdat we voor andere politici( zal ze niet bij naam noemen) altijd de zorgen serieus moeten nemen. De bijstand is geworden tot een dwangregime. Waar mensen vooral hard worden gekapitteld. De stratenveger uit Den Haag geloof ik is een goed voorbeeld. Baan verloren. En dan onder dwang onder het minimumloon werken. De bijstand is veel te laag. De mogelijkheden tot bijverdienen zijn lastig. Als je teveel verdient gaan je toeslagen omlaag. Als je al niet wordt lastig gevallen door de belastingdienst. Of wordt gestraft. Bij de gemeente zijn ze onaardig. Bij het UWV ken ik weinig aardige mensen. Weinig empathie.Wat er in de Wajong gebeurt is helemaal een schande. Mensen die 90% arbeidsongeschikt zijn die uit de Wajong worden gehouden en kansloos in de bijstand worden gedropt. Ik snap de woede en frustratie onder veel mensen dus. Die aan de klant kant staan. Door het rechtse en ultra rechtse gedram en geframe mochten we het 20 jaar alleen maar over Henk en Ingrid hebben. Luister eens naar linkse zorgen zou ik zeggen. Ten eerste zou een groot excuus voor dit dwangregime alle partijen sieren. Minus de SP. Die was hier altijd al tegen. En ten tweede moeten we naar een veel menselijker systeem toe. De dwang eruit. Mensen helpen. En een baan is niet altijd voor sommige mensen het meest geschikt. Vrijwilligerswerk kan ook prima werken. Fraude moet je nooit goed keuren. Maar ALS het toch ergens gebeurt dan bij mensen met lage inkomens. Die al genoeg worden lastig gevallen door dit idiote dwang regime. Dit vind ik al 20 jaar trouwens. Veel hogere uitkeringen dus. Veel minder dwang. Simpeler toeslagen systeem. En dat is niet ultra links, maar het is omdat ik tegen armoede en tegen dwang beleid ben. Lijkt me eerder gematigd. Toeslagen affaire had wat dat betreft beter in 2012 kunnen uitlekken. Dat had veel persoonlijk leed gescheeld. En de drang om het systeem te wijzigen. Dan ben ik nog vergeten dat schulden leenstelsel. Ook een grote ramp.

MaxMax2
MaxMax222 jan. 2021 - 14:39

@Sonic 'Maar ALS het toch ergens gebeurt dan bij mensen met lage inkomens. ' Dat noemen we klassenjustitie, veel succes in de rechtbank!

Martinel
Martinel21 jan. 2021 - 16:38

Rechtse mensen van Rutte tot de waanzinnigen in gemeenten hebben slechts één doel. Iedereen die tot een minimum beperkt wordt nog meer uitbuiten zodat zij volledig aan de bedelstaf geraken en hun afhankelijkheid van de overheid kan worden slaafgemaakt. En daardoor zo afhankelijk worden gemaakt, dat hun menswaardigheid wordt afgebroken. Tien jaar Rutte en ook daarvoor trouwens heeft mensen hun menszijn afgenomen. Rutte, Wilders, Buma, Asscher, Kleinsma, Klaver, Jetten, Seegers, vd Staaij, Baudet, en noem maar op....de lijst is oneindig... Allemaal hebben zij de afhankelijken van deze bijna politiestaat gekwalificeerd als profiteurs. Ene de Boer( over de doden niets dan goeds..), met zijn opmerkingen als labbekakkers werd overgenomen door gemeentes... Met alle gevolgen van dien. De participatiewet, uitgesproken door ene koning, die zelf weer 5% bovenop zijn riante uitkering gaat ontvangen, terwijl half Nederland van gekheid niet meer weet hoe rond te komen, terwijl de vaste contractjes hun thuiswerk kunnen doen. Even zich laten horen, want we hebben kinderen...volslagen doorgeslagen. Die kinderen waren er al. En die kinderen horen sowieso opgevoed te worden door hun ouders. Alles, alles en alles is verrot in dit land na de Ruttes en een slapende tweede kamer en hun tegenhanger de eerste kamer, die toch opgericht was om wetten te controleren op de grondwet? Waar is die eerste kamer trouwens? Al 10 maanden niets meer van gehoord. De tweedeling, het

6 Reacties
Martinel
Martinel21 jan. 2021 - 16:41

Is volledig op Rutte terug te voeren.

Minoes&tuin
Minoes&tuin22 jan. 2021 - 4:16

Ik denk dat er wel verschil zit in gemeenten, in ambtenaren. Gereformeerden zijn vaak nogal streng in de leer, op ieder vlak. Die zijn meer van de aalmoes die ze anderszins geven waarbij ze zichzelf op de borst kunnen kloppen. Dan mag het wel.

DanielleDefoe
DanielleDefoe22 jan. 2021 - 14:39

vd Staaij is vast tegen alle kinderopvang anders dan bij thuisblijfmoeders.

Minoes&tuin
Minoes&tuin23 jan. 2021 - 4:30

DanielleDefoe En voor heel veel kinderbijslag.

DanielleDefoe
DanielleDefoe23 jan. 2021 - 14:10

@Minoes dat klopt en vergeet de extra bonus van 1000 euro voor een vierde kind, waarmee bv een grotere auto kan worden gekocht, ook niet. ????

tomaatnet
tomaatnet25 jan. 2021 - 19:51

Perfect verwoord. www.rijnlandmodel.jouwweb.nl

Uitgekleed
Uitgekleed21 jan. 2021 - 16:20

Ons huidige systeem vraagt om toeslagenschandalen Ons huidige systeem heeft ernstige tekortkomingen. De toeslagen zijn oorzaak van sociaal economische afbraak, want het voorkomt een evenwichtige opbouw van de inkomens naar rato van opleiding en inzet. De loononderhandelingen worden met de toeslagen gemanipuleerd waardoor de natuurlijke curve van het inkomen alsmaar afvlakt, met als gevolg een tweedeling tussen universitair en beroepsmatige inkomens. Het is de oorzaak van alle flexwerk en ZZPers wat hier vraagt om ten spoedigste over te stappen naar een onvoorwaardelijk inkomen.

JasDon
JasDon21 jan. 2021 - 16:00

Mensen die nooit aangetoond hebben met geld om te kunnen gaan hoef je alleen zakgeld te geven, de vaste laste dient de overheid gewoon direct naar dienstverlener over te maken. Toeslagen kunnen gewoon verwerkt worden in belastingen en teruggaven.

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin22 jan. 2021 - 5:59

Heb jij 'aangetoond' dat je moet geld kunt omgaan?

Karingin
Karingin21 jan. 2021 - 15:09

Dus mensen die door schuld van de overheid alles kwijt zijn, moeten geld gaan lenen om er weer bovenop te komen? Gaat het verder wel goed met je? Het bestuursrecht dat oordeelt over het hele uitkerings- en toeslagencircus interpreteert de wet veel te rigide, dat wordt ook gewoon toegegeven. In het strafrecht en ook civielrecht wordt veel meer rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden. Maar de wet klopt niet, is zeer onrechtvaardig en werkt tégen mensen, en zelfs tegen bepaalde doelstellingen van de overheid zelf. Wie zich verschuilt achter juridisch gelul is zijn menselijkheid kwijt

Jozias2
Jozias221 jan. 2021 - 15:08

@karingin "Vooral dat laatste wil er maar niet in bij velen, met name aan jouw kant van ’t spectrum…" Wat is mijn kant van het spectrum? En wat is volgens u het referentiepunt van het spectrum. Deze mevrouw timmer (zelfverklaard anti kapitalist) heeft de SP verlaten voor Bij1 omdat de SP te rechts zou zijn. Vanuit dat perspectief ben ik inderdaad ook rechts. Maar voor de goede orde. Ik gaf ook aan dat de schuldenproblematiek aangepakt moet worden. Dus die conclusie delen we. Maar daar gaat het niet om. Ze zegt ook dat we "gewoon" even naar een andere economie en maatschappij moeten (communisme?). Dan is het vragen hoe ze dat wil doen toch niet zo gek?

4 Reacties
Martinel
Martinel21 jan. 2021 - 16:52

Klopt de SP is te neoliberaal rechts geworden, maar dat geldt voor al die zgn linkse partijen, allemaal dezelfde ideologie aanhangend, allemaal ongeveer de gemiddelde leeftijd van 40, niks, nooit iets anders meegemaakt.( allemaal pluche en allemaal verzekerd van inkomsten)) Zelfde met het onderwijs, Kinderen worden geïndoctrineerd door het onderwijs. Beetje nadenken wordt uit het onderwijs geslagen op straffe van DSM stigma's. De worsten slaan uit tot eenheidsworsten.

Minoes&tuin
Minoes&tuin22 jan. 2021 - 4:19

Martinel. ik ben het niet moet je eens. de SP is niet neo-liberaal, dat slaat nergens op.

Mark Huysman
Mark Huysman22 jan. 2021 - 15:43

Martinel Ik vind ook dat de SP te ver naar rechts afdrijft maar de partij is zeker niet neoliberaal geworden. Ik denk dat het nog steeds belangrijk is dat er een sterke SP is omdat anders het tegengluid helemaal verstomt. Bovendien zijn leden van de SP actief in de vakbeweging, in buurten, de gezondheidszorg, etc. Kritische steun aan de partij blijft belangrijk.

Minoes&tuin
Minoes&tuin23 jan. 2021 - 4:39

Mark Huysman Ik zie ook dan nog steeds niet waarom de SP rechts is! Zoals ik ook niet zie dat bijvoorbeeld een zwarte medemens links is omdat hij zwart is enz...

Pater
Pater21 jan. 2021 - 14:41

Het evenwicht tussen bestrijden van bijv. belastingontwijking door de rijken en de kleinzielige controle op bijstandstrekkers is inderdaad zoek. Maar dit slaat weer compleet door naar de andere kant en komt neer op een uitnodiging tot gesjoemel. Dat kan nooit de bedoeling zijn. Terugdringen van toelages kan wel: bijv. kinderopvang gratis, lagere huren, gezondheidszorg uit algemene middelen.

6 Reacties
Jozias2
Jozias221 jan. 2021 - 15:00

@pater Kinderopvang gratis klinkt sympathiek en de huidige toeslagen werken ook niet maar voor de laagste inkomens wordt zo'n 93% van de kinderopvang gesubsidieerd. Dus vooral de hogere inkomens zullen profiteren van gratis kinderopvang.

Karingin
Karingin21 jan. 2021 - 15:16

Nou en, is er iets mis mee als iedereen profiteert? Nee, je hebt liever dat duizenden mensen de vernieling in worden geholpen, dan dat met een eenvoudige regeling een grote rust over de samenleving zal komen. Niet omdat dat teveel zou kosten, want het huidige circus doet dat ook, maar omdat je het niet kan hebben als iemand een voordeeltje heeft waar niet keihard voor gezweet is...oh nee, want voor erven geldt dat dan weer niet. Onnavolgbaar, dat slechtse gedachtegoed

Jozias2
Jozias221 jan. 2021 - 15:33

@karingin Lees je eigen reactie eens terug en haal eens diep adem. Ik geef aan dat het huidige systeem niet werkt en dat gratis opvang sympathiek klinkt. Ik constateer alleen dat juist de hogere inkomens daar van zullen profiteren. Prima om daar miljarden aan te besteden maar dat is toch een feitelijke constatering? Al het andere wat je er bij haalt is jouw invulling wat je denkt te lezen.

Pjotr Kropotkin
Pjotr Kropotkin21 jan. 2021 - 16:48

Jozias De toeslagen zijn een ramp. Zoveel is zeker. Gratis kinderopvang, zorg uit de algemene middelen, betaalbare huren zijn een 'must'. Trouwens er zijn wel meer zaken die voor iedereen gelijk zijn. Kinderbijslag en de AOW bijvoorbeeld, wordt aan iedereen die daaronder valt gegeven. Ook diegene met een ruime beurs.

Jozias2
Jozias221 jan. 2021 - 18:53

@pjotr Ik ben helemaal niet tegen gratis kinderopvang. Maar niets is gratis natuurlijk. Ik denk wel dat dat alleen voor werkenden zou moeten zijn (of bijz gevallen zoals studie). Er zitten echter ook aandachtspunten aan: - hogere inkomens profiteren - er zijn nu al wachtlijsten en tekort aan personeel. Mensen die het echt nodig hebben komen wellicht in de problemen. - gratis is vaak vrijblijvend met gevolgen voor de bedrijfsvoering. Ik zou pleitten voor naschoolse opvang op basisscholen met mogelijkheid tot huiswerk begeleiding, creatieve activiteiten en sportactiviteiten.

DanielleDefoe
DanielleDefoe23 jan. 2021 - 14:35

Jozias beschouw kwalitatief goede opvang als een kinderrecht en het plaatje verandert weer. Kinderen kunnen er niks aan doen dat hun ouders rijk of arm zijn.

Bouwman2
Bouwman221 jan. 2021 - 14:13

Kwijtscheden is een algemeen pardon verlenen. Is dat transparant? Is dat maatwerk? Is het verschil tussen arm en rijk werlkelijk zo enorm groot als in India of Venezuela? In hoeverre speelt indivia, de afgunst een rol? Dus wat is rijk, wat is arm? Kijk eens naar de serie : een kind in zijn slaapkamer. Dan zeggen kinderen wat ze het liefst eten,(pizza) maar ook vertellen ze wat ze later willen worden, wat hun droom is. Hoogst zelden is er dan een kind dat zegt: mijn droom is om later pakjesbezorger te worden. Want dat is een vak waarin je heel nuttig kunt maken. . Net als kok. Dat zeggen ze wel iets vaker, en dan en ze: maar wel chefkok in een sterrenrestaurant. Het vaakst zeggen kinderen: ik wil later rijk worden en beroemd. En dientengevolge, maar dat zeggen ze niet, ook ontevreden. Want rijk worden is een illusie. Van aanpakken word je niet rijk, dan gaat eenvoudiger in de drugshandel. Dat vertelde de wijkagent me, ten minste. Onze wijkagent is een vrouw, een pientere vrouw met Surinaamse wortels en een gulle lacht. en handboeien. Op haar ben ik stiekem wél een weinig jaloers.

Aart van de aap
Aart van de aap21 jan. 2021 - 14:10

https://www.google.com/search?q=stirner+quote&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00N1dfXvnFw6CU0gZoifGBoAn3Eyg:1611238161121&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=TLD5W8H0wry3oM%252CyMeBmKYk02Y9HM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRLVQOXfT-7V3J880WYdLL5Ih4YlQ&sa=X&ved=2ahUKEwj_uffxma3uAhWXH-wKHQIWCnIQ9QF6BAgLEAE&biw=1440&bih=723#imgrc=TLD5W8H0wry3oM En dit is ook een quote, waar jullie allemaal even diep over na moeten denken.. Wie geeft het kapitaal de ruimte ? Wie maakt die mensen miljardair ?

Aart van de aap
Aart van de aap21 jan. 2021 - 14:09

Ben het in grote lijnen eens, met Timmer Punt is wel en dat geld voor veel parlementaire politici/activisten. Ze zegt eigenlijk : Het zou anders moeten en dat moet gewoon. Ze mist een beetje de macht dimensie, die erin mee speelt. Iets dat (buitenparlementaire/radicale ) marxisten en anarchisten wel begrijpen. Je kan wel van alles willen, maar er zijn gewoon belangen in het spel. Het gaat over geld. En als iets over geld gaat, kent het kapitaal en de staat geen grenzen. Los van wat jij nou wel/niet wilt. Laten we nu eens het hele systeem op z’n kop gooien Ok, hoe dan ? En wat bedoel je daarmee ? Laat dat systeem zich zomaar 'op zijn kop' gooien ? Via de stembus ? Lijkt mij heel erg optimistisch, van jouw kant. Op Bij1 stemmen en dan laten de banken en 'werkgevers' ineens hun ijzeren greep los, op deze samenleving ? Vanzelf ? Ik heb dat altijd naief gevonden. En nee, ik pleit niet eens voor 'revolutie' ofzo. Maar, het idee dat machthebbers vanzelf ineens al hun privileges en geld en macht opgeven, vind ik erg bizar gedacht. We moeten naar een economie waarin werknemers de vruchten plukken van hun werk. Ja, zoals een anarcho syndicalistische economie, zoals die in Spanje 1936 gerealiseerd kon worden ? Dat kon alleen, omdat de anarchisten de boel fysiek overnamen. Dat kon alleen, via macht. Een stem op Sylvana Simons is geen macht. Is geen druk uitoefenen. Wat jullie willen, is eigenlijk revolutionaire politiek. Maar via reactionaire, burgerlijke wegen. Dat is een paradox in jullie ideologie. En die paradox zal altijd voelbaar blijven. Hetzelfde geld voor de SP. Wij willen dit, wij willen dat. Alsof Wiebes en Zalm en Rutte en unilever en schiphol het iets kan schelen wat jij wilt. Toen de SP een keer groot werd, werden ze buiten een coalitie gehouden. Waarom ? Omdat dit over geld gaat. Geld is tien keer sterker, dan je zogenaamde 'democratie'. Alles gaat over geld. Ik hoorde dat mensen van Bij1 in gesprek waren met mensen van de vrije bond. Jullie kunnen van hen wat leren, over hoe de wereld écht in elkaar zit. En dan ben ik niet eens vrije bond lid

Buitenstaander
Buitenstaander21 jan. 2021 - 13:59

Dus omdat er partijen die 'miljarden' zouden ontduiken (doet t altijd goed zo'n stelling om iets anders te kunnen inkoppen....) moeten we de rest met rust laten en hun gang laten gaan.... Kul. Het kind hoeft toch niet met het badwater weg? Maar om het even door te trekken als we nu toch gaan dromen: laten we een wereldscheppen zonder criminaliteit, waarin we net doen of het niet bestaat; waar mensen elkaar niet overhoop steken en iedereen zomaar geld uit de geldautomaten krijgt... Dag mevr Timmer, ik snap dat u bij BIJ1 zit. Lotgenoten.

3 Reacties
Karingin
Karingin21 jan. 2021 - 15:11

Ach, en wie is "de rest"? Ik herhaal wat ik hieronder stel; als er in jouw buurt een crimineel woont, pakken we gewoon iedereen op en zetten die voor 10 jaar vast. Veel succes met het halen van je recht

Marinus Calamari
Marinus Calamari21 jan. 2021 - 17:11

Je legt en bijstandsmoeder op de pijnbank, dan doe je net alsof je een kind aan het badderen bent, en vervolgens ga je jammeren over het kind en het badwater als iemand van mening is dat we moeten stoppen met het martelen van bijstandsmoeders. Realistisch rechts het dat.

Minoes&tuin
Minoes&tuin22 jan. 2021 - 4:23

Norm Ze vallen jouw huis toch ook niet binnen om te kijken op je rekening of je wel genoeg belasting betaalt, of je niet een duur vcadeau krijgt dat je niet/nooit opgeeft als inkomsten, maar het 'feitelijk' wel is.

Mark Huysman
Mark Huysman21 jan. 2021 - 13:54

@Rebekka Je schrijft: “We moeten naar een economie waarin werknemers de vruchten plukken van hun werk.” Betekent dit dat jullie (Bij1) naar een socialistische maatschappij streven waarbij de productiemiddelen in gemeenschapshanden zijn en er naar behoefte geproduceerd wordt? Ik heb jullie verkiezingsprogramma grotendeels gelezen en daaruit krijg ik wel die indruk maar het begrip ‘socialisme’ komt er meen ik niet in voor. Ik begrijp ook dat jullie geen beginselprogramma hebben. Zou dat niet handig zijn? Want in een verkiezingsprogramma kun je natuurlijk niet alles kwijt. Ik vraag hiernaar omdat ik overweeg om op jullie te stemmen nu de SP de band met de (linksere) jongerenorganisatie verbroken heeft en steeds verder naar rechts dreigt af te drijven.

3 Reacties
ton14024
ton1402421 jan. 2021 - 19:19

Mag ik aannemen , Mark, dat jij denkt dat de SP naar rechts dreigt af te drijven omdat ze de banden met de jongerenorganisatie verbroken hebben, of is er meer?

Dr. No
Dr. No22 jan. 2021 - 11:19

Het hele programma van Bij1 wijst op een socialistische insteek. Wellicht noemen ze het niet zo omdat het woord een ongekende hoeveelheid aan onwetendheid oproept bij mensen. Maar de principes en intenties hebben ze wel.

Mark Huysman
Mark Huysman22 jan. 2021 - 15:33

@Ton, Ja, de aanleiding voor het conflict met de jongeren. Marijnissen had zich uitgesproken voor kabinetsdeelname, eventueel met de VVD. Rood nam daar scherp stelling tegen. Uiteraard stelde Marijnissen wel dat de kans op een coalitie met de VVD erg klein is maar het wijst toch op een verschuiving want Roemer sloot coalitievorming met de VVD nog uitdrukkelijk uit. Daarnaast zijn er al langere tijd wat bewegingen naar het midden zichtbaar. De partij wil bv niet meer uit de NAVO (maar de NAVO hervormen wat volgens mij vrij absurd is) en streeft ook niet meer naar afschaffing van het koningshuis. Neemt niet weg dat het nog steeds een belangrijke kracht aan de linkerkant is natuurlijk. @Dr.No Die indruk heb ik ook. Daarmee is het denk ik de meest linkse lijst voor de verkiezingen. Ook omdat de SP dus haar linkervleugel kaltgstellt heeft. De best denkbare uitslag voor links zou volgens mij zijn a) een zetel voor Bij1, plus b) zoveel mogelijk zetels voor de SP (in elk geval niet minder dan nu en dat wordt moeilijk).

Jozias2
Jozias221 jan. 2021 - 13:16

Zullen we niet gewoon iedereen aanpakken die fraudeert? Aandacht voor schuldenproblematiek en oplopende kosten helemaal prima. Maar als alle schulden worden kwijtgescholden hoe voorkom je dat mensen weer nieuwe schulden maken? "Laten we nu eens het hele systeem op z’n kop gooien. " Ik mag hopen dat er een beetje betere onderbouwing komt dan "gewoon" alles anders doen. Vraagt vooral antwoord op de vraag: hoe dan?

2 Reacties
Karingin
Karingin21 jan. 2021 - 14:53

Dat voorkom je o.a. door als overheid geen onschuldige mensen aan te pakken, en mensen die toch al geen stuver hebben niet op te zadelen met hoge boetes, rente en incassokosten. Jij wil dat "hoe dan" blijkbaar niet weten, want zo moeilijk is 't niet en bovendien heb ík in elk geval al heel wat zinnige voorstellen gelezen. Reguleer om te beginnen de schuldenbranche weer strak, weg met incassocowboys, deurwaarders en bewindvoerders moeten weer non profit worden, en een limiet voor boetes en bijkomende kosten. Zorg dat de sociale advocatuur weer voldoende beschikbaar is. Zorg dat de schuldhulpverlening goed bereikbaar is. En als je écht preventief bezig wil zijn, zorg je gewoon dat mensen kunnen rondkomen van een uitkering of minimum loon. Dat kan op verschillende manieren, die ga ik niet ook uitspellen. En ja, er is altijd een groep fraudeurs en uitvreters. Die moet je aanpakken (nádat de bezem door het systeem is gegaan, want nu zien ze het verschil nog niet tussen een oplichter en een ongeletterde). Maar ook daar moet een limiet op zitten, het is nutteloos om mensen hun godganse leven te laten bloeden, daar gaan ze hun leven echt niet van beteren - integendeel zou ik zeggen. Wat je uiteindelijk wil is dat de schade in zijn geheel zo klein mogelijk is voor de maatschappij - dus die uit het verleden, heden én die in de toekomst. Vooral dat laatste wil er maar niet in bij velen, met name aan jouw kant van 't spectrum...de rest eigenlijk ook niet, in dit soort gevallen is de typisch neoliberale kosten/baten-analyse opeens niet belangrijk meer

Karingin
Karingin21 jan. 2021 - 15:05

Aanvulling: Om te beginnen zou onze overheid alles wat ze nu doet en nog van plan is moeten toetsen aan het mensenrechtenverdrag. Het is verdomme toch onbestaanbaar dat in dit land de óverheid mensen hun basale rechten ontneemt

Jake123
Jake12321 jan. 2021 - 13:11

Daarom moet er ook zo snel mogelijk gestopt worden met dit circus. Zet een streep door alle toeslagen, voorkomt fraude, scheelt duizenden manuren. Verlaag belastingvrije voet, maak aspecten gratis. Er zullen mensen achteruit en vooruit boeren, het is niet anders. Probeer niet voor ieder gevalletje een uitzondering of aanvulling te regelen. Dan verzuipen we weer in drijfzand.

8 Reacties
Mr Ed
Mr Ed21 jan. 2021 - 13:43

Dit dus, gooi ook alle aftrekposten eruit en schaf de BTW op eerste levensbehoeften af. En stop met gemeentelijke belastingen, 1 belastingdienst is genoeg. Stel een belastingvrije voet en een tarief (desnoods progressief) vast, stop met het rondpompen van geld.

Mark Huysman
Mark Huysman21 jan. 2021 - 13:49

@Jake Wat jij vergeet is dat er erg veel mensen zijn die zonder de toeslagen kopje onder zouden gaan. Als je een bijstandsuitkering hebt dan krijg je iets van 1000 euro. Het is praktisch onmogelijk om tegenwoordig een woning te vinden voor minder dan 600 of 700 euro. De huurtoeslag maakt dat die mensen nog net het einde van de maand halen. Hetzelfde geldt voor mensen met een laag inkomen die er niet in slagen om fulltime te werken of AOW'ers zonder aanvullend pensioen of mensen op minimumloon met een gezin. Dus voordat je gaat roepen over afschaffen van de toeslagen moet je eerst het minimumloon, de AOW en de uitkeringen met iets van 40 of 50% verhoogd hebben (of alle huren op een maximum van 300 euro vastgesteld hebben). Anders krijgen we tentsteden aan de rand van de stad, net als in de crisisjaren 30 in de VS.

The Apple
The Apple21 jan. 2021 - 19:15

Mark Huysman: "Dus voordat je gaat roepen over afschaffen van de toeslagen moet je eerst het minimumloon, de AOW en de uitkeringen met iets van 40 of 50% verhoogd hebben (of alle huren op een maximum van 300 euro vastgesteld hebben)." Dat zal inderdaad moeten gebeuren, want waarom zou je dat hele circus in stand houden om de arbeidskosten voor de ondernemers laag te houden? De droom van volledige werkgelegenheid van de PvdA ontaard op die manier in een nachtmerrie. En het ergste is nog wel dat elke toeslagrekening controle met zich meebrengt, dus je creëert zo bovendien ook nog eens een enorm repressief overheidsapparaat. Het is een vreemd soort dictatuur verpakt als een cadeautje. Zeer aanbevolen: Adam Curtis - The Trap, What Happened to Our Dream of Freedom. In 3 delen op YouTube.

Minoes&tuin
Minoes&tuin22 jan. 2021 - 4:51

Iemand met een bijstandsuitkering of minumumlnkomen krijgt geen woning meer van 600/700 euro. Ik geloof dat de maximumhuur ligt rondom de 550 euro en de woning mag maar een bepaalde oppervlakte hebben, veel minder dan voorheen. Die huizen zijn. er praktisch geen en worden nog steeds amper gebouwd. Omdat de mensen die het hardste klagen maar meer verdienen nu er in hun segment een tekort is, overal ruimschoots voorrang krijgen en ook hun huizen innemen. Dat heeft alles te maken met dat de macht het recht heeft., niet de machteloosheid die al jaren langer schreeuwt om huizen en waarnaar niet geluisterd werd en nog steeds niet wordt. Die worden niet alleen uit de steden verdreven maar ook uit de dorpen. Dat is allemaal veranderd met de wet Passend Wonen. Mochten die mensen gaan verhuizen, zo ze het al kunnen, die nu in een te groot, te mooi of te duur huis wonen volgens die nieuwe wet, dan kunnen ze nergens terecht. Indien wel gaan ze er wederom flink op achteruit. Men creëert weer getto's. De gemengde wijken die goed functioneren in de dorpen zijn verleden tijd aan het worden. Die huizen worden nu enkel nog verhuurd aan mensen met een hoger inkomen of worden zelfs in de private sector verhuurd. Daarom zie je ook dat mensen met lage inkomens overal uit steden en dorpen verdreven worden naar probleemwijken. Die komen allemaal bij elkaar op een kluitje te zitten in een soort van afvalgootje van de maatschappij. Buurten met veel overlast, veel 'verwarde' mensen, drugsdealers, verslaafden, ex-daklozen etc...bij elkaar.... Totdat ze in de buitenlucht mogen gaan wonen denk ik er maar cynisch bij als het zo doorgaat. Nederland is al lang geen sociaal land meer. Daar heeft de overheid iedere vinger van beide handen in.

Minoes&tuin
Minoes&tuin22 jan. 2021 - 4:55

Mark Huysman, reactie was voor,......

Minoes&tuin
Minoes&tuin22 jan. 2021 - 5:47

Mark Huysman Ik moet me verontschuldigen, wist niet dat ik alweer zover achterliep. Die huur is inderdaad niet meer 550 euro maar een ruime 100 euro meer per maand. De tijd gaat snel! :)

DanielleDefoe
DanielleDefoe22 jan. 2021 - 14:57

Mijn studentenhok (jaren 40 bouw) was vroeger een gezinsappartement voor de arbeiders van een niet meer functionerende brouwerij. Hedentendage zg zelfs te klein voor twee personen. Koop, geen huur, maar wel een stevige bijdrage aan de VVE voor onderhoud.

Mark Huysman
Mark Huysman22 jan. 2021 - 15:38

Minoes Bedankt voor de informatie. Dit had ik gemist. Het blijkt altijd nog erger dan je denkt.

MaxMax2
MaxMax221 jan. 2021 - 12:52

'Er bestaat een hele schuldeneconomie, bestaande uit incassobureaus, schuldhulporganisaties en rentes op schulden. Deze is niet bedoeld is om mensen te helpen, maar om te verdienen aan schulden.' Ik ben het hier wel mee eens (ondanks dat het van BIJ1 komt), geld verdienen aan schulden zou niet moeten kunnen en zorgt er voor dat mensen in een vicieuze cirkel terecht komen. 'Daar doet de overheid aan mee; die zorgt ervoor dat mensen leven in constante onzekerheid om zo de staatskas te spekken. ' De overheid moet handhaven anders is er straks geen draagvlak meer, maar wat de overheid niet moet doen is doorslaan in dat handhaven.

11 Reacties
brandhout2
brandhout221 jan. 2021 - 13:12

En dan had je vroeger een maatschappelijk werker die je hielp met de schulden en kon je een advocaat van onvermogen in de arm nemen en je was in no time van je schulden af. Nu krijg geen gratis rechtshulp meer (wegbezuinigd door Rutte) en de maatschappelijk werker is vervangen door een commercieel bureau die als bewindvoerder zijn best doet om je zo lang mogelijk in de problemen te houden want hij vangt daar per maand een vergoeding voor van rond de 100 euro. Vaak doen die bewindvoerders het zo verschrikkelijk slecht dat het slachtoffer steeds verder in de problemen komt.

MaxMax2
MaxMax221 jan. 2021 - 13:21

@Brandhout Die commerciële adviesbureautjes zijn een ziekte inderdaad.

Karingin
Karingin21 jan. 2021 - 14:32

Aangezien de overheid blijkbaar niet in staat is om echte fraude van onzorgvuldigheid of zelfs complete onschuld te onderscheiden, zelf kampioen boetes uitdelen is, alleen maar de zwakkeren in de samenleving aanpakt en vrijwel nooit de grote jongens, moet de overheid misschien eerst even een tijdje niet handhaven onder die groep. Dat misschien is uiteraard bedoeld als "natuurlijk". Rot toch op met je draagvlak, als dat betekent dat duizenden onschuldige mensen de dupe worden om 3 rotte appels te pakken, dan kan dat draagvlak de tyfus krijgen. Of vind je het wel oké als bij een vermoeden dat in jouw straat een crimineel woont, de hele straat opgepakt en 10 jaar vastgezet wordt ?

MaxMax2
MaxMax221 jan. 2021 - 15:20

@Karingin 'Aangezien de overheid blijkbaar niet in staat is om echte fraude van onzorgvuldigheid of zelfs complete onschuld te onderscheiden, zelf kampioen boetes uitdelen is, alleen maar de zwakkeren in de samenleving aanpakt en vrijwel nooit de grote jongens, moet de overheid misschien eerst even een tijdje niet handhaven onder die groep.' Dat heet klassenjustitie, succes in de rechtbank! 'Of vind je het wel oké als bij een vermoeden dat in jouw straat een crimineel woont, de hele straat opgepakt en 10 jaar vastgezet wordt ?' En verder zoek je het maar uit, met al dat framen en schelden.

The Apple
The Apple21 jan. 2021 - 19:01

Zoals MaxMax elders al constateerde: mensen zoals hij vormen het probleem.

MaxMax2
MaxMax221 jan. 2021 - 19:45

@Apple Heb je nog argumenten?

Aart van de aap
Aart van de aap21 jan. 2021 - 23:52

Ik ben het hier wel mee eens (ondanks dat het van BIJ1 komt), Ik snap die instelling, MaxMax Bij1 kraamt heel veel onzin uit. Maar laten we eerlijk zijn, soms hebben ze gewoon een goed punt. Zoals nu. Zoals deze Timmer af en toe sterke punten maakt Het is niet zwart/wit. Bij1 is een beetje de SP, aangelengd met neoliberale/corporate identiteitpolitiek.

Minoes&tuin
Minoes&tuin22 jan. 2021 - 6:50

Als MaxMax zijn moeder boodschapjes voor hem doet hem van alles toestopt etc,.., behoeft hij het niet als inkomsten op te geven waarover belasting betaald moet worden. Geen hond die ernaar kraait. Ook kan zijn broer, vriend, moeder rustig een paar weekjes gezellig komen logeren als hij/zij even, inbetween, geen woonruimte heeft om welke reden dan ook. Dan behoeft hij niet bang te zijn dat hij de overheid iets verschuldigd is hierdoor, hij op het eind van de rit iets moet (terug)betalen, als hij even niet beseft dat hij deze vriendendienst in rekening moet brengen en moet opgeven, het anders fraude is omdat er uitgegaan wordt van wantrouwen, van 'gedeeld wonen'. Ik begrijp goed dat mensen er niet meteen bij stilstaan dat ze dan gekort worden op hun huursubsidie of alles moeten terugbetalen en van fraude beschuldigd worden, een fikse boete moeten betalen, het huis kunnen verliezen, vanwege een, zij het zeer tijdelijk en goedbedoelde verleende vriendendienst met een 'gedeeld huishouden' tot gevolg.... Hebben we dat soort uitwassen niet mede aan Klijnsma te danken? Hebben we al die wetten netjes uitgelegd aan de mensen die ervan gebruik moesten maken, ook in onderhavig geval op een manier dat zij deze wet en anderen, van Klijnsma en Rutte ook in voorkomende gevallen moeten toepassen. Je kunt maar beter niet iemand spontaan vooruit willen helpen dat kan je zomaar de kopkosten, zelfs al is het je bloedeigen moeder. Dat is een privilege geworden van anderen. Maar geen probleem; als we maar vooral omzien naar elkaar.

Minoes&tuin
Minoes&tuin22 jan. 2021 - 6:53

Ik heb een soortgelijk voorbeeld heel lang geleden eens gelezen, kan dat niet meer terughalen, maar toch.

Minoes&tuin
Minoes&tuin22 jan. 2021 - 6:55

Als je werkgever je een broodje geeft is het gek genoeg wel inkomen. Daar moest ik nu even aan denken.

DanielleDefoe
DanielleDefoe23 jan. 2021 - 17:24

[Als je werkgever je een broodje geeft is het gek genoeg wel inkomen.] Betaling in natura.