Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Onruststokerij

  •  
22-09-2011
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Het is niet meer de zorgvrager die bepaalt hoe hij zijn zorg wil, maar de zorgverzekeraar en de zorgaanbieder
Tijdens de Algemene Politieke Beschouwing schrijft Tamara Venrooy (VVD) op Twitter: “Cohen schetst wel heel eenzijdig beeld over de zorg; ik zie geen geloofwaardig alternatief wel veel onruststokerij. PvdA gaat voorbij aan de vergoedingsregeling. Er is geluisterd naar mensen die geen PGB meer krijgen maar waar thuiszorg niet kan leveren.”
En hier zit nu precies het knelpunt. Het Persoons Gebonden Budget (PGB) is in het leven geroepen voor mensen met een langdurige zorgvraag, die zelf de regie over leven willen en kunnen voeren en omdat de thuiszorg niet in hun behoefte kon voorzien.
Wat er nu gebeurt is dat de zorg weer verplicht in natura moet worden afgenomen, tenzij een zorgaanbieder de zorg niet kan leveren. Het is niet meer de zorgvrager die bepaalt hoe hij zijn zorg wil, maar de zorgverzekeraar en de zorgaanbieder. Zij hebben onderling contracten met elkaar en maken prijs- en pakketafspraken. De keuzevrijheid in de vorm waarin je zorg ontvangt wordt daarmee afgenomen. Een substantieel onderdeel van het leven in eigen regie, dat waar de VVD altijd voor heeft gestaan, en zegt nog steeds te staan.
Er is inderdaad geluisterd naar een aantal mensen, er komt nu een verlengde armconstructie (PGB voor gevorderden), voor mensen die zo’n complexe zorgvraag hebben dat geen enkele aanbieder in natura die zorg op zich kan of durft te nemen. Maar ook hier geldt een absurde constructie, zoals een zorgplan dat inhoudelijk beoordeeld gaat worden door de zorgverzekeraar. Een commerciële organisatie die kijkt naar cijfers, beoordeelt vanachter een bureau en geen kaas heeft gegeten van de medische en persoonlijke individuele situatie.
Het mag duidelijk zijn dat deze constructie verhoudingsgewijs maar voor een kleine groep mensen geldt. Een belangrijke groep, dat zeker, maar niet minder belangrijk zijn de mensen met een minder grote zorgvraag die nu met behulp van PGB zelfstandig kunnen leven, wonen en werken. Deze groep koopt – nu nog – met het PGB goedkoper zorg in dan wanneer deze door een instelling zou moeten worden geleverd. En deze zorg sluit ook nog beter aan op de behoefte van de zorgvragers. Zij kunnen de zorg aanpassen aan hun leven, in plaats van hun leven aan de zorg aan te moeten passen.
Vanaf 1 januari 2014 zijn deze mensen gedwongen terug te gaan naar de tijd waarin de thuiszorg gaat bepalen wie er komt, hoe laat iemand komt, hoeveel tijd er voor een hulpvraag is en op welke manier deze wordt uitgevoerd. De woorden van de coalitiepartijen klinken heel mooi, de intenties zijn ongetwijfeld goed, maar hun beeld staat mijlen veraf van de realiteit.
De argumentatie dat mensen vrijheid houden doordat ze zelf hun aanbieder en zorgverzekeraar kunnen kiezen raakt kant noch wal. Aanbieders zijn er maar weinig en de kleine aanbieders, mensen met innovatieve ideeën, komen niet tussen het grote geweld van de alles bepalende zorgverzekeraars, er wordt simpelweg geen contract met ze afgesloten.
Het veranderen van zorgverzekeraar is al net zo min aan de orde. Je moet je huidige hulpmiddelen (rolstoel, scootmobiel, hoog/laag bed, spraakcomputer, etc.) inleveren, alles weer opnieuw aanvragen en maar afwachten of je nog dezelfde voorziening krijgt. Keuzevrijheid en kwalitatieve zorg in eigen regie zijn dus een utopie onder de plannen van dit kabinet.
De “onruststokerij” is terecht beste mensen van de VVD. Essentiele punten als criteria, onafhankelijke beoordeling, keuzevrijheid en eigenregie zijn niet geregeld. Het PGB, uitgaan van het individu en leven, wonen en werken naar vermogen dat is toch waar de VVD voor staat? Wat gaat de VVD doen om deze keuzevrijheid en leven in eigenregie te waarborgen?
Dit artikel verscheen eerder op de website van April Ranshuijsen

Meer over:

opinie, leven
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (9)

Sternenstaub
Sternenstaub22 sep. 2011 - 15:57

Cohen's uitspraak, "Voor het kabinet-Rutte geldt: ze kennen van alles de prijs, maar van niets de waarde", gaat ook hier op, en daarin gaan VVD en CDA zó ver de laatste jaren, dat de waarde, waardigheid van mensen, die onlosmakelijk verbonden is met de kwaliteit van leven, op allerlei wijzen, waarvan het achteloos aanjagen van grote bestaansonzekerheid de eerste is, in het geding komt. Dit is volstrekt onbeschaafd en een aantasting van primaire mensenrechten en levensbehoeften. Het is tegen de Grondwet, de Rechten v.d. Mens, de Rechten v.h. Kind (en voor het CDA, ook het Nieuwe Testament). Maar vind in deze "democratische rechtsstaat" maar eens iemand die de Grondwet en deze rechten, en daarmee volk en vaderland (zo kun je het echt wel stellen) kan en wil verdedigen en inhoudelijk restaureren. De perverse egotrip, de vicieuze cirkel van geld is macht en macht is geld is daarmee voorlopig compleet. Wie het dragen, zijn niet de z.g. brede, sterke schouders der grootverdieners. Integendeel. Het zijn de z.g. zwakkeren, sociaal-economisch of anderszins, die niet "zwak" zijn, maar juist, gezien wat zij vaak al jaren hebben te verdragen, enorm moedig en sterk. Zij ondergaan het ergste wat je wat dat betreft in Nederland kunt ondergaan. Hun vrijheid, hun waardigheid, hun levenskwaliteit is in het geding. In Nederland. Het is een laaghartige aanval op hen die we juist zouden moeten respecteren, alleen al door hun zware last te erkennen, vervolgens door deze te verlichten, en niet juist te verzwaren. Maar nee, VVD-CDA zien reeds zwaar belaste mensen graag nog wat meer lijden. Precieser: de VVD laat ze, en het CDA ziet ze lijden, en ze vormen zo een collectief dat enerzijds actief lijden toevoegt, anderzijds passief toekijkt terwijl dit gebeurt. Op straat noem je zoiets: zinloos geweld en medeplichtigheid, en beide zijn dus strafbaar. Het dove, blinde, stomme verder gedogen door VVD-CDA van gedoogpartner Wilders, ook en zelfs na de schofferingen in de Tweede Kamer van de volksvertegenwoordiging, is hier veelzeggend.

jan2b
jan2b22 sep. 2011 - 15:57

Het `sprookje`van de onbetaalbare zorg gaat terug tot de jaren negentig van de vorige eeuw. Paars `privatiseerde` de zorg! En gaf daarmee de hele sector, onder het mom van `efficiency` een blanco check een enorm circus op te tuigen van elkaar `zogenaamd`beconcurerende instellingen en bekostigingsinstellingen. Een enorm conglomeraat van elkaar aan het werk houdende voorzieningen , allemaal `topzwaar` die in een oneindig proeces van `fusies`verwikkeld waren en waar in de nieuwe `organisatie`plaats voor iedereen moest zijn! resultaat is dat er een soort `vijfde macvht`is ontstaan, waarop de maatschappij totaal geen greep meer heeft en waar alle `menselijke maat`zoek is! en in zo´n situatie een PGB systeem invoeren , dat is bijna letterlijk `de kat op het spek binden` Dat is wachten tot het finaal uit de klauwen loopt! Als je , als overheid, zelf de regie uit handen geeft en dan vervolgens een `open-eind regeling`invoert als het PGB, dan moet je niet raar kijken dat binnen no time, zoiets finaal uit de hand loopt! Probleem is dat de zorg zich als `ondernemer`opstelt, maar dat er, en dat is het wezneskenmerk van het bedrijfsleven, geen enkel veband is tussen de `beslissers` en het kapitaal. In plaats van failliet te gaan bij wanbeheer en jarenlang persoonlijk door schuldeisers achtervolgd te worden, zoals in het `echte`bedrijfsleven`, worden de heren directeuren weggestuurd met een gouden handdruk Met de DDR hadden we in Oost Europa dit soort toestanden afgeschaft in 1989, hebben we het hier in de jaren negentig juist ingevoerd!

rgeurtsen
rgeurtsen22 sep. 2011 - 15:57

Jaweel het is Rutte en de VVD die hiervoor de verantwoordelijkheid dragen. Echter het verontzelfstandigen van hulpbehoevende past in de politiek christelijk verwerpelijke maatschappelijke middenpartijen wereldbeeelden van de door de christus illusie gedreven cda-ers die liever mensen in de afhankelijkheid brengen - afhankelijkheid van de weldoeners nu commerciële weldoeners. De ontmanteling van de zelfstandige keuze van geëmancipeerde patiënten is een gotspe... veel erger dan het gebraak van minkukel Wilders.

1 Reactie
Sternenstaub
Sternenstaub22 sep. 2011 - 15:57

De Christus-illusie, en dan hebben we nog de Boeddha-illusie... je gooit al weg wat je nog niet kent of niet op waarde weet te schatten. Je kunt er in deze tijden van de objectiviteits-illusie wel geld mee verdienen als je het boek schrijft: De Grote Christus-illusie. En het vervolg: De Grote Boeddha-illusie. De religiehaat is immers groot genoeg, nu de z.g. haatreligies voor religie moeten doorgaan, wat een misvatting is. Van het Arabisch fata morgana blijven we maar af, uit lijfsbehoud, maar deel drie, De Griekse Illusie, wordt geheid een bestseller. Christus leerde ons, dat wij onszelf kunnen vinden als we de waarheid in onszelf zoeken (Het koninkrijk Gods is binnen in u). Boeddha leerde ons, dat de werkelijkheid en het zelf een illusie zijn (maya). Gooi dat maar eens achteloos weg. En wat krijgen we ervoor terug? Nada. Leegte. Consumentisme.

Hermanbakker
Hermanbakker22 sep. 2011 - 15:57

Het idee in de zorg dat 'boekhouders' daar geen invloed op mogen hebben leidt helaas tot een onbetaalbare zorg. Daarom is het zo geregeld dat zorgverzekeraars nu wat te vertellen hebben. Ik zie nog niet hoe dat in dit land tot onmenselijke situaties zal leiden, wij zijn nog steeds een sociaal land. De bomen groeien niet meer tot in de hemel, en zullen dat ook wel nooit meer gaan doen.

1 Reactie
Joeri2
Joeri222 sep. 2011 - 15:57

" onbetaalbare zorg" Waar baseert u dat op? Eerst liet ik mijn moeder komen en gaf haar een zakcentje. Nu gaat de secetaresse van de directeur de afdelingshoofd vragen eenzorgplan te schrijven om de verpleegsters te laten rapporteren waar ik woon... En u denkt dat dat goedkoper is?

maclofty
maclofty22 sep. 2011 - 15:57

=== Het `sprookje`van de onbetaalbare zorg gaat terug tot de jaren negentig van de vorige eeuw. Paars `privatiseerde` de zorg! == Ik leg het nog niet een keer uit, maar zoek even op wie dit invoerde, dat was in ieder geval Paars niet of moet ik het zo voor je opschrijven wie wel? Zoek maar op de naam Hans Hoogervorst. !!! Nog een klein beetje helpen, "Balkenende 2" Moeilijk hè om het juist te vermelden. Dat mannetje dat met zijn vinger in zijn mond een kots beweging maakte tegen ???? zoek maar even na !!

2 Reacties
maclofty
maclofty22 sep. 2011 - 15:57

Dit is een reactie op de heer Bakker, hieronder.

jan2b
jan2b22 sep. 2011 - 15:57

!Onzin van der Helm! De basis is gelegd onder de paarse kabinetten! Het is zo dat de DAADWERKELIJKE privatisering van de zorg het werk is van Balkenende, maar de koers naar de algehele uitverkoop van de nutsbedrijven, energie, telematica, etc. is uitgezet onder VVD/PvdA . Balkenende gaf daar alleen maar UITVOERING aan!