Joop

Onethische medicijnen

  •    •  
04-03-2010
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Gelukkig hebben we in Europa regelgeving over het testen van medicijnen.
Deze regels zorgen ervoor dat er geen onnodige risico´s worden genomen en dat de medicijnen die je voorgeschreven krijgt getest zijn en werken. Maar hoe zit dat nu: waar en hoe worden die medicijnen getest? Een ethisch probleem waar de meesten de ogen voor sluiten.
Het klinkt misschien wel aardig: in een ontwikkelingsland leidt een vrouw aan borstkanker, ze heeft geen geld voor medicijnen en de farmaceutische industrie wil haar wel helpen en geeft haar de allernieuwste medicijnen. De vrouw knapt ziender ogen op. Echter, deze medicijnen worden verstrekt aan deze vrouw omdat ze nog niet getest zijn. In feite treedt zij op als proefkonijn en dat mag niet. De European Medicine Agency verbiedt dat de succesvolle medicijnen in Europa op de markt komen. Want, zo redeneert de Europese Commissie terecht, het kan niet zo zijn dat onethisch geteste medicijnen de Europese markt op komen. Het probleem is echter de naleving van deze regelgeving. Deze ontbreekt nagenoeg en zo ontstaan er de meest schrijnende situaties.
Wat gebeurt er namelijk als het medicijn eenmaal de Europese markt op kan? Dan is het opeens een “echt” medicijn waar goud geld mee verdiend kan worden. De vrouw die het testte krijgt het dan ook niet meer gratis en omdat ze proefkonijn werd uit geldgebrek kan zij zich dit niet veroorloven. De arme vrouw wordt aan haar lot overgelaten, ondanks de risico´s die ze loopt met of zonder medicijn. En dan zijn er nog vele andere scenario´s denkbaar. Zo is het in Europa niet zomaar toegestaan te testen met placebo´s: de ene patiënt krijgt het te testen medicijn de ander niet. In bijvoorbeeld  India kan de farmaceutische industrie dit wel: dus de ene zieke straatarme vrouw krijgt de placebo, de ander krijgt het medicijn. De één heeft er dus in ieder geval niks aan en als het medicijn werkt heeft de ander er ook niets aan. Immers, zodra het medicijn getest is krijgt ze het niet meer.
Volgens de Verklaring van Helsinki zijn dit praktijken die niet mogen voorkomen. Studies van Wemos tonen aan dat dit toch op grote schaal voorkomt. Een werkgroep van de European Medicine Agency is er dan ook mee aan de slag gegaan. Maar daar wringt de schoen. Deze club doet nu vooral steekproefsgewijs onderzoek naar de precieze herkomst van geneesmiddelen en bovendien wordt zij voor 75% gefinancierd door de farmaceutische industrie. En laatste heeft er alle belang bij de situatie te laten voor wat hij is.
GroenLinks stelt dat controle aan de poort noodzakelijk is. Aan het begin van een onderzoek moeten de protocollen inzichtelijk aangeven hoe het testen van medicijnen in zijn werk gaat. De protocollen zullen getoetst moeten worden aan de verklaring van Helsinki. Voldoen zij niet aan deze verklaring dan komen deze medicijnen Europa niet in. Er zijn voldoende alternatieven voor de industrie om de armsten in de wereld niet te misbruiken om zo goedkoop mogelijk een getest medicijn op de Europese markt te krijgen.
Het kan niet zo zijn dat het rijke Westen de armsten in de wereld gebruikt als proefkonijn om er zelf letterlijk en figuurlijk beter van te worden. Vrouwen in ontwikkelingslanden hebben net zoveel recht op geteste medicijnen als de Westerse vrouwen. De gezondheidszorg in de derde wereld vraagt om investeringen vanuit het Westen en niet om uitbuiting door de farmaceutische industrie.

Meer over:

opinie, wereld
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (13)

Robak2
Robak24 mrt. 2010 - 13:33

Tja, men kan er ook voor kiezen om deze vrouwen in ontwikkelingslanden helemaal niet mee te laten doen in de testen. Weten we zeker dat ze geen medicijn krijgen. Begrijp me niet verkeerd, armoede is verschrikkelijk. Het betekent echter niet dat deze vrouwen een vrije keus ontnomen moet worden. Niemand zet ze een pistool tegen het hoofd en dwingt ze het medicijn te nemen. Ze doen mee aan deze testen omdat ze hun situatie willen verbeteren en dat kan iedereen (ook arme vrouwen in ontwikkelingslanden) het beste zelf inschatten. Om vervolgens het geteste medicijn in Europa te verbieden omdat sommigen het niet eens zijn met de testmethode? Als groenlinkser zul je wel borstkanker moeten hebben om daarvan de idiotie te bevatten.

Pepijn3
Pepijn34 mrt. 2010 - 13:33

Een nobel stuk, wellicht geinspireerd door de vragen die er in het Europees Parlement op 30 november 2009 over zijn gesteld ? Misschien zijn we in Nederland het braafste jongetje van de klas, maar volgens de inside-info die ik heb van een grote nederlandse farmaceut : - Wordt er buiten Europa hetzelfde getest als binnen Europa. - Worden behandelingen op testpersonen, indien succesvol, altijd afgemaakt. Indien contraproductief zo snel mogelijk afgebroken. - Moeten protocollen langs een onafhankelijke ethische commissie. Dit staat overigens ook allemaal in verdragen vastgelegd.

vanessa2
vanessa24 mrt. 2010 - 13:33

De farmaceutische industrie heeft met veel geld een deel van de wetenschappelijke wereld geannexeerd. Daarmee is dat deel van de wetenschappelijke wereld niet meer wetenschappelijk. Als je dit schoelje hun gang laat gaan worden de anti-depressiva door het drinkwater gemengd en gaan de serestas en valiums door het snoepgoed voor kinderen. ALs je dacht dat de ellende tot de derde wereld beperkt is: wordt wakker.

fjacobse
fjacobse4 mrt. 2010 - 13:33

Subjectieve wetenschap, dat klinkt als de IPCC. Als je als Groen Links geloofwaardig wilt blijven, pak dan alle subjectieve wetenschap aan. Dus niet de ogen sluiten als de IPCC aan subjectieve wetenschap doet die in je ideologische straatje past en alleen de barricade opgaan voor de subjectieve wetenschap in de farmaceutische industrie. Daar trapt alleen de eigen achterban in.

[verwijderd]
[verwijderd]4 mrt. 2010 - 13:33

Dijk van een artikel, het doet me goed dat ik op GroenLinks heb gestemd. De farmaceutische industrie is alleen behoorlijk machtig in deze. Uw oproep zou, mijns inziens, alleen door het in het leven roepen van een nieuw wetsvoorstel de juiste effect kunnen bereiken.

1 Reactie
Jeroenvt
Jeroenvt4 mrt. 2010 - 13:33

Het doet mij steeds goed GL te hebben gestemd.

[verwijderd]
[verwijderd]4 mrt. 2010 - 13:33

Als Judith Sargentini zo blij is met Europese regelgeving in deze kwestie, moet zij hameren op handhaving en toezicht. Wordt een regel overtreden, staat er altijd een "leger" aan hulpverleners en andere bezorgde mensen klaar om dat te signaleren. Een gang naar de rechter staat voor iedereen open. Wil je Europese regelgeving uitbreiden, dan moet je gewoon politiek bedrijven en andere partijen tot medestanders overtuigen om een meerderheid te vormen. Heeft Judith Sargentini een concreet geval van een misstand te melden? Schrijf dat dan op, noem een fabrikant, een plaats, details! Onderneem snel actie, laat geen tijd verloren gaan. Rechtbank. Neehee, dat doet zij niehiet. Wil Judith Sargentini gewoon even tonen hoe braaf zij is? Zij schrijft het niet. Speelt zij ook in op onze compassie voor alle miljoenen zielige zieke mensen in de wereld? Wil zij ook dat Nederland ze allemaal, ja allemaal in de hele wereld, met gratis met goedgekeurde medicijnen helpt? Welnu, iedereen kan en mag zoveel als hij wil schenken aan hulporganisaties. Het aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Wat wil Judith Sargentini eigenlijk met dit artikel? Luchtkastelen?

1 Reactie
Lucid2
Lucid24 mrt. 2010 - 13:33

"Een gang naar de rechter staat voor iedereen open. " Lees het artikel nog een keer goed door en beargumenteer dan eens waar die mensen uit India die zich uit armoede beschikbaar stellen als proefkonijn, de middelen vandaan halen voor een gang naar de rechter.

Tarak
Tarak4 mrt. 2010 - 13:33

Waaarom moet een opgedrongen instituut als de EU daarover beslissen in plaats van een vrij en soeverein land als Nederland? Nederland heeft nooit om de EU gevraagd, moet er niet eerst een referendum komen of Nederland de EU wel wil? Of houdt mevrouw Sargentini niet zo van burgers die inspraak hebben? Waarom hangt mevrouw Sargentini het feodale stelsel aan waar de EU in feite op neer komt?

2 Reacties
Kappasnor
Kappasnor4 mrt. 2010 - 13:33

Tijd voor een vreugdedansje: In Nederland beslist uiteindelijk niet de EMEA maar het Nederlandse CBG over toelating van medicijnen op de Nederlandse markt.

pjotr3
pjotr34 mrt. 2010 - 13:33

Omdat ze door die club betaald wordt

[verwijderd]
[verwijderd]4 mrt. 2010 - 13:33

We wisten sowieso dat de farmaceutische industrie zakken vullers zijn. En daar doen onze artsen chirugen allemaal aan mee ( bijna allemaal) , ze worden lekker gesponserd door deze klootzakken Het is te gek voor woorden dat er een patent op een medicijn komt. Iedereen op de wereld heeft recht op medicijnen. b.v ik weet dat cholostrole ( ACE-remmers ) pillen niet aanslaan bij negroïde mensen.En zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen.De medicijnen worden puur voor de blanke mensen gemaakt.

1 Reactie
Kappasnor
Kappasnor4 mrt. 2010 - 13:33

"De medicijnen worden puur voor de blanke mensen gemaakt." Als je aanneemt dat hamsters, konijnen en apen meer op 'blanke' dan op 'niet-blanke' mensen lijken wel ja. In zijn algemeenheid waag ik dat te betwijfelen. Medicijnen voor de Europese markt worden wel op Europeanen afgestemd ja. Net zoals medicijnen voor de Aziatische markt op Aziaten worden afgestemd. Er zijn nu eenmaal globale 'raciale' verschilen in zaken als bloedvolume en nierfunctie. Daarom hebben klinische tests in Japan (of India) maar beperkte geldigheid in Europa. Normaliter zal een 'bioequivalentie'-onderzoek vereist worden door de EMEA / het CBG.