Joop

Onderzoekers: genderneutrale taal zorgt voor meer tolerantie

  •  
06-08-2019
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
847 keer bekeken
  •  
manvrouwgender
De invoering van het genderneutrale voornaamwoord ‘hen’ – als alternatief voor ‘hij’ of ‘zij’ – zorgt er in Zweden voor dat mensen positiever denken over vrouwen en seksuele minderheden. Ook leidt de taalvernieuwing ertoe dat mensen minder vasthouden aan traditionele genderpatronen. Dat schrijven de Amerikaanse onderzoekers Margit Tavits en Efrén O. Pérez in het tijdschrift PNAS.
Het genderneutrale voornaamwoord ‘hen’ werd in 2015 opgenomen in de officiële woordenlijst in Zweden. De onderzoekers lieten duizenden Zweden verschillende testen doen om het effect van taal op seksegelijkheid en tolerantie ten opzichte van homo’s, lesbiennes en transgenders te bestuderen. Trouw schrijft over het onderzoek:
"Vooraf was de ene groep deelnemers getraind met mannelijke voornaamwoorden, een tweede groep met vrouwelijke en een derde groep met genderneutrale. En dat bleek zijn uitwerking te hebben, niet alleen op de gekozen namen maar ook op de mening over politiek en samenleving. Het zou natuurlijk kunnen dat de deelnemers op hun hoede waren, en sociaal wenselijke en politiek correcte antwoorden gaven. Om dat uit te sluiten klokten de onderzoekers de snelheid waarmee voornaamwoorden werden gehanteerd. Als je woorden niet spontaan gebruikt maar omdat het moet, gaat dat iets trager. Bleek hier niet het geval: de genderneutraliteit was bij de Zweden een automatisme geworden."
Het zou natuurlijk kunnen dat de deelnemers op hun hoede waren, en sociaal wenselijke en politiek correcte antwoorden gaven. Om dat uit te sluiten klokten de onderzoekers de snelheid waarmee voornaamwoorden werden gehanteerd. Als je woorden niet spontaan gebruikt maar omdat het moet, gaat dat iets trager. Bleek hier niet het geval: de genderneutraliteit was bij de Zweden een automatisme geworden.
Cc-foto: Pixabay
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (64)

het petertje
het petertje7 aug. 2019 - 6:42

Newspeak....

Ayatollah Fred Gleufhoed
Ayatollah Fred Gleufhoed7 aug. 2019 - 6:32

Een hen is een kip. Trouwens, wanneer krijgen we de eerste genderneutrale moskee?

JanB2
JanB26 aug. 2019 - 22:34

Bij de romaanse en slavische talen is dit soort gedoe onmogelijk zonder een hele taal te slopen. Het onderscheid tussen mannelijk, vrouwelijk (en vaak nog onzijdig ook) is volledig verstrengeld met de grammatica van deze talen, soms zelfs tot in de werkwoorden toe. En als je echt stront wilt dan moet je aan de taal van mensen komen. Mocht je derhalve in grote delen van Europa de tolerantie voor genderdiversiteit tot een absoluut minimum willen terugbrengen dan moet je zeker met dit soort idiote voorstellen komen. Werkt geheid.

14 Reacties
JanB2
JanB26 aug. 2019 - 23:12

PS genderdiversiteit moet genderneutraliteit zijn. Foutje dus. Ik heb er dan ook weinig mee als het zó moet zoals aangegeven in het stuk hierboven. Aan dicaten heb ik namelijk het land, zeker als het de taal betreft waarin ik me uitdruk. Van taal blijf je af!

Frederikus2
Frederikus27 aug. 2019 - 8:52

Ook de Nederlandse taal zou danig verarmen door dit voorstel.

Ivan61
Ivan617 aug. 2019 - 10:57

JanB, Wijs gesproken. Staat als een huis.

DanielleDefoe
DanielleDefoe7 aug. 2019 - 12:16

In grote delen van de wereld moet je so-wie-so niet met gender gelijkheid aankomen. Dat is niet taal gerelateerd. Als taalverandering verarming inhield waren we al lang sprakeloos geweest.

JanB2
JanB27 aug. 2019 - 22:02

Als taalverandering verarming inhield waren we al lang sprakeloos geweest. Men is hard op weg. Het Nederlands verloedert en het vermogen om zich erin uit te drukken neemt merkbaar af. Komplexe redeneringen en gedachtengangen verlaten steeds moeilijker de strot van de gemiddelde geinterviewde Nederlander bijvoorbeeld. Het blijkt met regelmaat op TV en de verschillen met bijvoorbeeld de Duitsers zijn opmerkelijk. Het wreekt zich ook tussen de oren. Taal is 2-richtingsverkeer. Enerzijds maakt een goede beheersing van een rijke taal het makkelijker om komplexe ideeën weer te geven, anderzijds ontstaan komplexe ideeën ook makkelijker in een brein dat gewend is aan een wat complexere maar daardoor vaak ook veelzijdigere en preciezere taal. Mensen denken niet alleen in beelden maar ook in woorden en zinnen. In taal dus. Het gestamel van Nederlanders met hun "ja" (vaak nog voordat men met het eigenlijke verhaal begint en daarna te pas en te onpas terugkerend) of de Amerikanen met hun "like" (zonder enige functie) is bedenkelijk in dit opzicht.

DanielleDefoe
DanielleDefoe7 aug. 2019 - 22:16

JanB 8 augustus 2019 at 00:02 ik kijk geen Nederlandse TV dat is zo te zien een verstandige keus. Anderzijds levert Duitsland vergeleken met onze overbevolkte postzegel natuurlijk al snel meer goede sprekers op. Het blijft ook jammer dat Duits zo weinig studenten trekt.

DanielleDefoe
DanielleDefoe7 aug. 2019 - 22:18

PS meertaligheid kan ook leiden tot meer reflecteren op de taal. Ook gunstig.

JanB2
JanB27 aug. 2019 - 22:33

Je mist inderdaad werkelijk niets aan de nederlandse TV. Ik vraag me dan ook af voor hoe dom en dociel men in Hilversum de nederlandse kijker eigenlijk houdt. Mij valt echter wel degelijk op dat wanneer de duitse TV straatinterviews laat zien, de geinterviewden veel beter uit hun woorden komen dan wanneer het nos-journaal een passant voor de camera (en microfoon (belangrijk in dit geval)) haalt. Een andere policy bij de selectie van beeld en geluidmateriaal bij het maken van de uitzending kan daarbij een verklaring zijn maar er is volgens mij meer aan de hand.

DanielleDefoe
DanielleDefoe8 aug. 2019 - 7:56

JanB 8 augustus 2019 at 00:33 De vermaakswaarde van man/vrouw en varianten die nauwelijks uit hun woorden kunnen komen zal wel groter zijn. Het blijft ook een probleem iemande te beoordelen die een andere taal spreekt dan jouw eerste taal. Een mede-moedertaal spreker valt eerder door de mand.

DanielleDefoe
DanielleDefoe8 aug. 2019 - 8:03

PS ik weet niet hoe het moedertaal onderwijs is ingericht in beide landen. Maar als er veel/weinig aan (correct) spreken wordt gedaan heeft dat effect. Mijn gesproken Duits bv is hopeloos.

JanB2
JanB28 aug. 2019 - 22:28

Het blijft ook een probleem iemande te beoordelen die een andere taal spreekt dan jouw eerste taal. Een mede-moedertaal spreker valt eerder door de mand. Duits is voor mij feitelijk geen vreemde taal. Ik spreek het van jongs af aan vloeiend en ik heb alles bij elkaar aardig wat jaren in duitstalig gebied doorgebracht en gewoond (ook gewerkt). Ik scheld zowel in het Nederlands als het Duits bij grote woede. Dat is een aardige graadmeter.

DanielleDefoe
DanielleDefoe9 aug. 2019 - 22:12

JanB 9 augustus 2019 at 00:28 Gebalanceerde twee-taligheid is zeldzaam. Mij is het jammer genoeg niet gelukt al kom ik een heel eind.

Nina Schriever
Nina Schriever9 dec. 2020 - 19:15

Goedendag meaneear, u gaet poontifikaal teghen uw eighen woordean inde. Als u graegh wil dat er van den Nedearlandsus taal aefgeablevean woordt, dan zou u tookh eakht pear dyreakt uw taealghebruyck aen mooetean passean naaer den tael diea ze sprackean tooen den ovearghrootvadears van den oopa's vaen den oopae's vaen uw oopae's sprackean. Ende dan zittean wea paes inde 1337, oovear dyaelekt, dat al veel laenghear beastaet, zael yk voor nu maaer gheaen woordean aean wighdean.

Nina Schriever
Nina Schriever9 dec. 2020 - 19:29

En ik ben zo'n Nederlander, die net als u het heerlijk vindt complexe vraagstukken te verwoorden met nog complexere woorden. Echter hierin ga ik mee met de tijd, dus als mensen aangesproken willen worden met de voornaamwoorden die/diens, hen/hun, dan doe ik dat. Dat doe ik niet alleen omdat grondwet artikel 1 luidt: "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan." en ik daarom, als ik dat als Nederlandse burger, zou doen, de wet zou overtreden, maar ook omdat ik een basis hoeveelheid respect heb voor iedereen. Waarom zou een persoon dat zich niet identificeert als man of vrouw er niet toe doen? En waarom zou je diens bestaan ontkennen door hen in het hokje man of vrouw te stoppen? Uw antwoord daarop zal zijn: Omdat taal, blablabla. Verloedering of verrijking, men zal er nooit achter komen waarom het Oudnederlands zo verschilt van het Nieuw-Nederlands. Echter één ding is zeker, de taal is in de loop der jaren, veel inclusiever geworden.

Purper Floyd
Purper Floyd6 aug. 2019 - 18:13

Het genderneutraal maken van de Nederlandse taal laat op den duur het gevoel verdwijnen dat nodig is om kwalitatief goed Duits of Frans te leren, twee talen die binnen de EU een dominante rol vervullen. Door de focus slechts op Nederland te leggen kan dat een stap terug betekenen in de formele omgang met mede staatsgenoten uit het toekomstige EU rijk.

quatsch
quatsch6 aug. 2019 - 17:14

Als ik degelijke onderzoeken lees, denk ik weleens: als we iedereen zouden verplichten zich blauw te schminken alvorens zich in de openbaarheid te begeven, dan zijn we toch af van het racisme!

ruma ankka
ruma ankka6 aug. 2019 - 16:59

Dat hebben de Zweden afgekeken van het Fins. In het standaard Fins is derde persoon enkelvoud hän. Ik zou niet durven zeggen of de Finnen daardoor toleranter zijn.

1 Reactie
DanielleDefoe
DanielleDefoe6 aug. 2019 - 18:02

Fins is hier ook niet uniek in en demonstreert net als andere genderloze talen dat dat geen probleem is.

Minoes&tuin
Minoes&tuin6 aug. 2019 - 15:53

Ik ben gender-moe!

5 Reacties
JanB2
JanB26 aug. 2019 - 22:28

Jij ook al. Het begint mij zo langzaam ook een beetje de keel uit te hangen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe7 aug. 2019 - 11:55

Taalkundigen vinden het wel interessant. De meeste germaanse talen hebben ooit casussystemen gehad die ook zijn verdwenen. Niemand zal beweren dat Duits een "betere" taal is dan Nederlands al heeft Duits meer resten casus behouden. Taal is een buitengewoon flexibel communicatieinstrument waarbij voor ongeveer dezelfde problemen verschillende oplossingen zijn. Vele talen hebben geen grammatical gendersysteem zonder dat dat ook maar tot enige vewarring leidt bij de in m/v en varianten te onderscheiden sprekers. Behalve in de pronomen is in het Nederlands een onderscheid tussen m/v praktisch verdwenen. De en het is al lastig genoeg.

JanB2
JanB27 aug. 2019 - 22:25

Niemand zal beweren dat Duits een “betere” taal is dan Nederlands al heeft Duits meer resten casus behouden. De praktijk is inmiddels anders. Duitsers komen veel beter uit hun woorden. Het feit dat Duitsland relatief veel beroemde filosofen heeft voortgebracht wordt door sommigen ook niet alleen gezien als een cultuurgerelateerd gegeven maar ook in verband gebracht met de duitse taal die zich bij uitstek leent voor een kompakte weergave van komplexe zaken, mede door het systeem van naamvallen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe8 aug. 2019 - 8:16

In een taal zonder naamvallen nemen de voorzetsels het over en is woordvolgorde restrictiever. Frans wordt door weer andere taalkundigen (mijn docent linguistiek in Noorwegen oa) weer geprezen om zijn precisie. Ik heb nog wel met een aantal duitse filosofen geworsteld die een eigen methodologie voor sociale wetenschappen probeerden te slijten. Daarbij was het handig niet (geheel) afhankelijk te zijn van vertalingen.

JanB2
JanB28 aug. 2019 - 22:48

In een taal zonder naamvallen nemen de voorzetsels het over en is woordvolgorde restrictiever. Klopt. Het Nederlands laat feitelijk zien dat betekenisgeving door naamvallen vervangen kunnen worden door een restrictieve danwel voorgeschreven woordvolgorde.

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde6 aug. 2019 - 14:37

Lijkt me een logische conclusie. Mensen hangen nu eenmaal waarden aan woorden. Zoals hier het gebruik van voornaamwoorden. Of wanneer ze zijn gekoppeld aan zelfstandig naamwoorden. Ze geven daarmee een eigenschap, kenmerk of toestand aan. Bovendien is taal de vorm of de manier waarop we onze werkelijkheid met elkaar delen. Ieder woord geeft er een specifieke geur of kleur aan.

Sam V
Sam V6 aug. 2019 - 13:55

We maken het ons wel lastig zeg. Aan de ene kant willen we juist onderscheid om een punt te maken. Vrouwen- en diversiteitsquota zijn daar voorbeelden van. De hele identiteitspolitiek is daar ook op gebaseerd. Aan de andere kant moet alles zo neutraal mogelijk zijn. Dit is daar een voorbeeld zoals ook het noemen van de achtergrond van daders er één is. Het lijkt ondertussen wel een heel komkommerdecennium aan het worden.

Eric Minnens
Eric Minnens6 aug. 2019 - 12:56

Het neutraliseren van manne- of vrouwelijkheid, waar dit onderscheid niet echt nodig is, of waar dit onderscheid taalvertragend werkt, vindt door de jaren heen al geleidelijk plaats. Zij het dat daarbij de voorkeur voor de mannelijke variant wordt genomen. Sprak je een halve eeuw geleden nog over 'leraren en leraressen', 'schrijvers en schrijfsters', 'verkopers en verkoopsters', 'ondernemers en onderneemsters', 'dieven en dievegges', et cetera, tegenwoordig verwijst men hiernaar meestal alleen met de mannelijke variant. Soms met de extra toevoeging '(m/v)'. Deze 'neutralisering' vindt overigens niet over de hele linie plaats, want soms kom je juist ook de aanduiding 'timmervrouw' of 'ombudsvrouw' tegen, waarschijnlijk omdat in de traditionele benaming het lemma 'man' zit en de 'oppositionele' woorden zo leuk klinken. Maar een timmervrouw is ook een timmerman, en een ombudsvrouw ook een ombudsman, wat omgekeerd niet geldt. Een dievegge is immers wel een dief, maar een dief geen dievegge. Dan heb je ook nog de verwijzing naar een groep mensen met 'man'. "Hoeveel man komen er vanavond eten?", "Met hoeveel man waren jullie?". Deze verwijzing bestaat al eeuwen, 'man' was vroeger al het meervoud van 'mens'. Dus ook vrouwen vallen daaronder. Al deze mannelijkheid heeft twee kanten. Soms voelen vrouwen er zich door gediscrimineerd, en willen ze juist in bijvoorbeeld hun beroep hun vrouw-zijn benadrukken. De taal geeft hun gelukkig die mogelijkheid. Soms ook, en juist ook vanuit feministische hoek, wilde men af van dat 'denigrerende' onderscheid tussen de mannelijke en de vrouwelijke variant. De vrouwelijke variant werd (en wordt nog steeds) maatschappelijk toch wat lager ingeschaald, dus was het beter om voor de mannelijke variant te kiezen. Nu over dat 'hij/zij'. Wil je de vermannelijking (of neutralisering in mannelijke richting) compleet maken, dan zou je voortaan naar alle 'hij/zij's' kunnen verwijzen als 'hij'. Dus in een personeelsadvertentie: 'Hij/zij'..., nee, 'Hij krijgt de volgende taken'. En ook: 'Wij zullen 'hem/haar'..., nee 'hem uitnodigen voor een gesprek'. Volgens mij ligt dit eerder in de lijn der ontwikkelingen, dan dat we een onnatuurlijk woordje als 'hen' daarvoor gaan introduceren. Ter vervanging nota bene ook nog van 'alle' aanduidingen 'hij' of 'zij'. Als we dan toch een soort doorbraak willen forceren, zou ik er voorstander van zijn om nu eens de vrouwelijke aanduiding te laten prevaleren, en het alleen nog over 'zij' en 'haar' te hebben, te beginnen met een campagne en in overheidspublicaties en -advertenties.

5 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe6 aug. 2019 - 14:10

Secretaris en secretaresse zijn verschillende functies maar bij de arts is het alleen interessant of we met een huisarts, tandarts, longarts of een ander specialisme te maken hebben. In Noorwegen heet de ombud gewoonlijk gewoonlijk ombud. Wel zo makkelijk.

Anoniempje5
Anoniempje56 aug. 2019 - 15:09

Op zich een ludiek idee maar is een mega operatie met bijbehorende kosten voor de overheid. Is er trouwens nu niet al 1 uitzondering? Stewardess wordt nog wel gebruikt maar meen dat we de mannelijke nog niet zo noemen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe6 aug. 2019 - 17:24

het cabinepersoneel spreekt Engels. Zij noemen zich purser.

Eric Minnens
Eric Minnens6 aug. 2019 - 21:03

@Danielle Niet helemaal waar. Een purser is de baas van de stewards en -essen. Zie de nationaleberoepengids.nl

DanielleDefoe
DanielleDefoe7 aug. 2019 - 12:55

voor bediende op luxetrein, boot of vliegtuig kan wel volstaan worden met steward denk ik.

Dehnus
Dehnus6 aug. 2019 - 11:52

Grappige is in het Gronings (Oost Fries) heb je gewoon een gender neutrale vorm, word niet vaak gebruikt maar buiten de buiten de twee vormen voor man en vrouw, is er ook een die gebruikt word voor meervoud en geslacht niet bekend :P. Dus als iemand je verteld dat het "niet past" in hun taal, dan is het waarschijnlijk een gebrek aan kennis van hun eigen minderheidstaal en gewoon koppig meelullen met de Forumpjes. Hái dut dat Zái dut dat Dei dut dat. Dei doun dat. Enne.. in het Nederlands kan dat ook gewoon met "die" Hij doet dat. Zij doet dat. Die doet dat. Die doen dat. Bewijs: Doet Jan dat? Ja, hij doet dat. Doet Jannie dat? Ja, zij doet dat. Doet Klaas dat? Ja, die doet dat. Doet Klaasiena dat? Ja, die doet dat. Doen, Jan, Klaas, en Jannie dat? Ja, die doen dat? Enne, voordat je in paniek raakt over "Boze transgenders die je gaan kruizigen, want dat heeft Thierrytomaatje mij vertelt dat gebeurt!". Fouten maken we allemaal, en als je probeert en je doet het soms of vaak fout, dan is dat helemaal niet erg. Grootste deel struikelt juist over het getreiter van mensen die opzettelijk fout doen om te treiteren.Niet over mensen die als foutje een verkeerde form gebruiken. Jammer genoeg doen de treiterkoppen net alsof ze het "als foutje" deden of als "grapje", dat kennen we allemaal nog wel van de pestkoppen op school. Dus er hoeft niks toegevoegd te worden, gewoon "die" gebruiken.

7 Reacties
Autofiets
Autofiets6 aug. 2019 - 13:41

@Dehnus "Dus er hoeft niks toegevoegd te worden, gewoon “die” gebruiken." Ik 'hoef' uberhaupt niks te doen, ik communiceer gewoon zoals ik het aangeleerd heb toen ik nog een kleine jongen was. Mensen die ik inschat vrouwelijk te zijn spreek ik over het algemeen op die manier aan en bij mannen idem. Bij twijfel vermijd ik het en bij vergissing corrigeert diegene mij en zeg ik "oh sorry", soms met een lichte blos op mijn wangen. Dehnus, jij hebt het over treiteren, over het maken van fouten, over "koppig meelullen met forumpjes". Klinkt alsof jij (en met jou alle anderen die zich hier zo ontzettend druk om maken) iets teveel tijd en iets te weinig andere prioriteiten hebt om je met dit soort dingen zo serieus bezig te houden. Zo serieus zelfs, dat je denkt dat iedereen die zich niet aan jouw conventies houdt, wel een "forumpje" moet zijn, of aan het treiteren moet zijn. Ik weiger (grotendeels onbewust) om me aan deze verzonnen conventies te houden, niet omdat ik wil treiteren, maar omdat ik gewoon totaal onverschillig sta tegenover dat door jullie beschreven gigantische wereldprobleem dat in de kern samen zou moeten komen in het geslacht van een persoonlijk voornaamwoord. Als meer mensen zouden besluiten hun levensgeluk niet af te laten hangen van de communicatiewijze van mensen die ze nauwelijks/niet kennen, zou waarschijnlijk 90% van alle frustratie de wereld uit zijn.

DanielleDefoe
DanielleDefoe6 aug. 2019 - 13:56

Leuk!

Eric Minnens
Eric Minnens6 aug. 2019 - 13:59

@Dehnus 'Die'. Simpele oplossing. Valt wat voor te zeggen. Voor de eerste naamval in ieder geval. Even de andere naamvallen checken. 1) Klaas doet dat. Hij doet dat. Die doet dat. 2) Dat is van Klaas. Dat is van hem. Dat is van die? 3) Ik geef het aan Klaas. Ik geef het aan hem. Ik geef het aan die? 4) Ik zoen Klaas. Ik zoen hem. Ik zoen die? Hm, ietsje moeizamer, maar het zou allemaal kunnen. Zeggen de Groningers dat ook zo?

Dehnus
Dehnus6 aug. 2019 - 15:58

@autofiets Stoer zeg, nou dan kreeg je vast ook een stikkertje van de juf omdat je dat toen al zo goed deed. Kan je nu ook zo stoer zijn en iemand die nog niet zo stoer is, onzeker, helpen door stoer die te zeggen terwijl die nog worstelt met het zijn. Wie weet maak je dan wel nieuwe vriendjes, voor in de zandbak enzo. En dat is toch veel leuker dan de en stikkertje. Ik geloof dat je het kunt!

jantje
jantje6 aug. 2019 - 17:21

Eric Minnens, Nee, Groningers zeggen het niet op die manier. Als je iemand aan gaat duiden met 'Die'. dan moet die persoon wel van heel laag alooi zijn. Het wordt wel in zinnen gebruikt als: - Wat dij nou oetspookt het..- - Dij mag wel oetkieken- - Dij is lang nait goud-- Je zegt niet over die aardige buurvrouw dat -Dij het mie lekkere kovvie inschonken.. - Nee, Zij het lekkere kovvie inschonken. Wat Dehnus naar voren brengt, dat slaat nergens op. Wat mij betreft blijven we gewoon - Hij en zij zeggen. Mensen die van gender veranderen moeten dan ook maar accepteren dat ze in het vervolg met mijnheer of mevrouw aangesproken worden. Want dat willen ze toch? In veel landen wordt je nog lang niet geaccepteerd / vervolgd zelfs als je laat merken dat je als man op mannen valt. Bij mijn weten is iedereen met een piemel nog steeds een kerel. Waarom moet dat dan ontkent worden?

Autofiets
Autofiets6 aug. 2019 - 17:29

@Dehnus, Ergens diep verborgen in je berg van dedain meen ik het argument te ontwaren dat mensen die zich onzeker voelen over zichzelf, zich wel eens geholpen kunnen voelen door het gebruik van de door hun gewenste persoonlijke voornaamwoorden door complete vreemden. Ik ga er namelijk vanuit dat mensen die elkaar enigszins kennen elkaar aanspreken zoals ze dat beide prettig vinden. Als de mensen hiervan afhankelijk zijn voor hun levensgeluk, dan ben ik van mening dat de rubberen tegelmaatschappij compleet is, dat mensen niks meer hebben om voor te vechten, dat mensen niet meer om kunnen gaan met teleurstellingen en dat ze bang zijn geworden voor daadwerkelijke communicatie. Als jij vrolijk wordt van exact vooraf gesproken omgangsvormen, gescripte onderwerpen, newspeech om elk vervelend gevoel te onderdrukken, dan please, be my guest. Maar laat mij dan maar lekker (in jouw woorden) stoer zijn, af en toe een sticker krijgen van de juf en ook af en toe een draai om de oren.

JanB2
JanB26 aug. 2019 - 22:58

Het Brabants heeft in sommige streken iets soortgelijks. De vorm "hij" wordt daarbij zowel voor mannelijke als voor vrouwelijke personen gebruikt. Alleen maar onhandig kan ik uit eigen ervaring zeggen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe6 aug. 2019 - 11:43

Er zijn diverse talen die al eeuwen gender neutrale pronomen hebben bv Fins en Estisch. Zo bijzonder is dat niet. Ook in het Nederlands is het grammaticale gender, behalve in de pronomen, ook al praktisch van drie naar twee categorien overgegaan.

2 Reacties
JanB2
JanB27 aug. 2019 - 22:09

Een taal als Latijn waarbij de volgorde van de woorden in een zin vrij is kan niet zonder genderverschillen gecombineerd met naamvallen. De bijvoegelijke naamwoorden volgen het zelfstandig naamwoord waar ze betrekking op hebben. Indentificatie van de betrekking van een bijvoegelijk naamwoord op een specifiek zelfstandig naamwoord is vaak alleen mogelijk op basis van de door gender en naamval bepaalde uitgangen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe8 aug. 2019 - 12:50

Latijn is geen moderne taal. Alle onregelmatigheden zijn er ook uit weggezuiverd. Dat zou Latijn als lingua franca zeer geschikt maken. Het is Engels geworden.

Arne Koning
Arne Koning6 aug. 2019 - 11:34

Er is m.i. hier sprake van een onterecht dooreen halen van de begrippen gender en sekse. Gender behelst een met de sekse verbonden verwachting t.a.v. diverse rollen die iemand geacht wordt te mogen hebben en juist niet, of in ieder geval wat daaromtrent een naar diens sekse onderscheidende voorkeur heeft. Sekse is niet meer dan de geslachtsaanduiding man, vouw, en in sommige gevallen een mix van beide. Veruit de meeste hetero-, homo-, en biseksuelen hechten nadrukkelijk aan hun eigen sekse en waar het op seksuele aantrekkingskracht en erotiek aankomt hechten zij meestal ook aan de seksueel bepaalde uitstraling van een partner. Daarin geldt m.i. in principe nooit behoefte aan sekse-neutraalheid. Gender-neutraalheid en de wenselijkheid daarvan is iets heel anders. Het is een misvatting dat een geslachtsaanduiding de oorzaak is van het reëel bestaande achterstellen terwijl dat nu juist gebeurt op grond van gender. Niet de sekse en dus ook niet het gebruik van normale aanduidingen daarvan als hij en zij zijn oorzaak van de discriminatie waar een deel van de mensen verantwoordelijk voor zijn maar de ideeën rondom gender over wat iemand op grond van sekse bij voorkeur of dwingend wel vermag te zijn en te dien en wat juist niet. Dan moet de strijd tegen de dwingelandij samenhangend met gender juist met zij, hij, hem, en haar te behouden.

1 Reactie
Eric Minnens
Eric Minnens6 aug. 2019 - 14:31

@Arne Koning "Er is m.i. hier sprake van een onterecht dooreen halen van de begrippen gender en sekse." Interessant betoogje. Stemt tot nadenken. Al ben ik blij met dat "Beste reizigers" van de NS, in plaats van dat "Dames en heren". Maar dat is om andere redenen. (Nu zijn we in ieder geval bevrijd van die typisch Hollandse leutriedel "Dames en heren, jongens en meisjes". ????)

Peterrr2
Peterrr26 aug. 2019 - 10:57

Ik vraag me af of je dergelijke onderzoeken serieus kan nemen. Acceptatie krijg je alleen maar door goede voorlichting. Niet door met woorden te gaan goochelen.

Sonic2
Sonic26 aug. 2019 - 9:58

Ik heb een heerlijke vakantie in Wenen gehad. En ik denk dat tolerantie ook te maken heeft met hoe dicht mensen op elkaar wonen. In Wenen( merk ik ook in andere Europese steden) is er nu eenmaal meer ruimte en is het wat minder dichtbevolkt als in Nederland. Tolerantie hangt volgens mij ook van bevolkingsdichtheid af. Dat is het inzicht wat ik in Wenen kreeg. Als een stad wat breder en ruimer is opgezet. Als het land wat meer ruimte bezit ,is het makkelijker om tolerant te zijn. Dat is een beetje mijn versie ervan. Het speelt in ieder geval mee.

6 Reacties
Anoniempje5
Anoniempje56 aug. 2019 - 10:49

In Nederland krijg ik toch het idee dat hoe landelijker en schaarsbevolkter je je begeeft hoe minder tolerant het juist wordt.

Grozny
Grozny6 aug. 2019 - 11:13

Dat zien we overduidelijk terug in de VS

Argenteria
Argenteria6 aug. 2019 - 11:21

Interessante theorie! Bovendien heeft Wenen ook nog eens een veel zonniger en warmer klimaat in de zomer, waardoor mensen meer buiten komen en wellicht ook opener zijn.

Sonic2
Sonic26 aug. 2019 - 11:28

@ Anoniempje Die twee zinnen kloppen. Ik wil er aan toevoegen dat hoe stedelijker en hoe dicht bevolkter het is hoe onverschilliger het wordt. Nederland is niet tolerant. Nederland heeft het niet zo op andere culturen. Nederland gedoogd homoseksuelen. Ik geef eerlijk toe dat ik zelf ook moet wennen aan 2 mannen die in het openbaar zoenen. Aan hoofddoeken ben ik gewend. Al ben ik wel blij als 2 mannen gelukkig met elkaar zijn. Dat is mooi. Al moet ik zeggen dat ik er ook niet heel erg mee bezig ben. Ook ik ben nu eenmaal onverschillig. En wijk daarin weinig af van de gemiddelde Nederlander. Ik zal niet snel Bij1, DENK of GL stemmen. Ik heb een hekel aan nationalisme, maar je ziet me niet bij Pride. In een moskee. Ook ik neem een tussenpositie in en ik heb zelf al het idee dat ik door velen wordt gezien als zeer pro diversiteit. Pro EU en immigratie. En als je kijkt hoeveel procent van de Nederlanders vindt dat de islam niet bij Nederland hoort. Of mensen die voor een boerkaverbod zijn. Nederland is niet tolerant. Onverschillig en soms zelfs intolerant. Labou beweerde dat al terecht in een ander topic. Met hem eens.

Peterrr2
Peterrr26 aug. 2019 - 13:18

@sonic, vrijwel geen enkel land is tolerant. In Nederland zijn we echt niet anders dan in andere landen.

Anoniempje5
Anoniempje56 aug. 2019 - 15:25

@Sonic; Eens. Denk wel dat we iets minder tolerant zijn geworden als vroeger. Maar dat het nog meevalt. Door social media lijkt het wel heel erg. Maar dat komt omdat daar juist de intolerante de boventoon voeren. Veel normaal denkende mensen hebben allang Troller en Fakebook verlaten vanwege de ophef om niks. De bevolking wordt ongeveer sinds 12/9/2001 enorm gemanipuleerd, bang gemaakt en tegen elkaar uitgespeeld om het maar niet over de echte problemen in de wereld te hoeven hebben en men klakkeloos allerlei vervelende wetten en belastingverlagingen voor de rijksten accepteert en de gevestigde partijen lekker aan de macht blijven. En het resultaat? veel erger als het was.

Dongen2
Dongen26 aug. 2019 - 9:41

Logisch dat wanneer je één voornaamwoord gebruikt voor meerdere geslachten of meerdere type mensen, dat dit iets doet met de acceptatie van mensen onder elkaar. Het verkleint alleen wel de mogelijkheid om onderscheid te maken in de samenleving die wel degelijk nuttig is. Taal is volgens mij in eerste instantie om verschillende zaken te kunnen duiden, zodat mensen onder elkaar weten waar we het precies over hebben, niet om ten koste van alles een minderheid te willen beschermen.

2 Reacties
JasDon
JasDon6 aug. 2019 - 10:13

Juist, en wanneer men genderneutrale taal begint te pushen vraag ik mij af of niet het tegenovergestelde effect wordt bereikt.

Ch0k3r
Ch0k3r6 aug. 2019 - 10:49

@JasDon Ik weet nu al dat als men dat hier introduceert, ik daar niet in mee ga. En velen met mij. Of ik ga gewoon iedereen aanduiden als 'dinges'. Ben een groot voorstander van gelijke rechten voor iedereen, ongeacht sekse of whatever. Maar van dit soort onzin loopt het me echt dun langs de enkels.

Henri Zwols
Henri Zwols6 aug. 2019 - 9:33

Inderdaad. Het opleggen van taalregels geeft de staat een krachtig instrument om gedachten van burgers te beïnvloeden. Immers, als je politiek incorrecte gedachten niet meer kunt uitspreken kun je ze niet meer delen. En als ongewenste concepten uit de taal verdwijnen dan kun je ze niet eens voor jezelf formuleren. George Orwell heeft eens een heel interessant boek geschreven hierover. Echt een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in taalvernieuwing.

1 Reactie
JanB2
JanB26 aug. 2019 - 23:06

Je haalt me de woorden uit de mond (of het toetsenbord zo je wilt). De term "newspeak" was het eerste dat in me op kwam toen ik halfweg je reactie was en ik zag waar je heen wilde (en ik de verwijzing naar Orwell nog niet had gezien). Je hebt zeker een punt. Het sleutelen aan taal is een kenmerk van de meest repressieve en/of nationalistische regimes die we in Europa hebben gezien. Van het "heil hitler" als verplichte duitse groet onder de nazi's (in zowel gesproken als geschreven tekst) tot de verkrampte pogingen van het kroatische regime van Tudjman om een taal die in wezen hetzelfde is als de taal van de vijand (Servië) een eigen kroatische draai te geven (idd dmv newspeak, oftewel nieuwe woorden voor oude begrippen in dit geval).

Imperialist
Imperialist6 aug. 2019 - 9:29

Weer een geslaagde poging om met Orweliaanse newspeak de, in dit geval biologische, werkelijkheid aan het identiteitspolitieke ideaal aan te passen. Hopeloze, doodlopende weg voor links.

1 Reactie
JanB2
JanB26 aug. 2019 - 23:07

Geef mij eens aan wat deze onzin met links te maken heeft.

jantje
jantje6 aug. 2019 - 9:16

In Groningen weten wij dat al meer dan honderd jaar. Alle vrouwelijke diersoorten wordt / werd met -hij- aangeduid en aangeduid Meisje die met hun vader optrokken naar b.v. het werk kregen steevast de vraag van pa: Wat is der mien jong? Vrouwen op naaikransjes of andere bijeenkomsten zeiden aan het eind van de dag: "Kom jonges wie goan stoppen. (of - verder algelang waar het was.) En toch, als er iemand als buitenbeentje bij kwam, waar ook vandaan met dezelfde belangstelling, dan kreeg / krijgt die ook wel te horen: "Kom hor, doe heurst der ook bie."..