Joop

Onderwijsstaking op 6 november gaat door

  •    •  
21-10-2019
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
Vervanging docent steeds groter probleem

© 2019-02-04 15:00:29 ROTTERDAM - Op een digitaal schoolbord in een klas van een Rotterdamse basisschool staat de tekst 'wegens ziekte geen les'. Het vervangen van zieke docenten wordt een stee

De staking in het onderwijs op 6 november gaat door, nu het kabinet maandag een door de vakbonden gesteld ultimatum heeft laten verlopen. Dat maakt de Algemene Onderwijsbond (AOb) bekend. Dagblad Trouw schrijft:
" In plaats van zich te verzamelen op het Malieveld kunnen leraren op de dag van de staking hun stem laten horen via sociale media, melden de vakbonden. De staking vindt plaats op het moment dat de onderwijsbegroting wordt behandeld in de Tweede Kamer. De bonden zien dit als een laatste kans om extra geld voor het onderwijs los te krijgen."
De bonden eisen een investering van 423,5 miljoen euro in het onderwijs. Het geld moet onder meer worden gebruikt om de salarissen in het basisonderwijs te verhogen en om de werkdruk omlaag te brengen.
De nood is hoog, met name in het basisonderwijs. Vorige maand werd bekend dat de 16e Montessorischool in Amsterdam Zuidoost dicht moet wegens een tekort aan leraren. Volgende week moeten de leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 daarom naar een andere school.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (70)

Kaatje V
Kaatje V2 nov. 2019 - 11:33

De onderwijs staking gaat door. Werkdruk is een belangrijk thema. Dat roept bij mij de vraag op of het onderwijs zichzelf wel eens vergelijkt met de zorgsector. Ook daar is de werkdruk hoog, verpleegkundige verdienen ivm de zorg minder, in de zorg heb je ook nog last van onregelmatige werktijden. En, dat punt mis ik in de discussie over de werkdruk: een verpleegkundige heeft niet elke zes à zeven weken minimaal 1 week vrij! Het aantal vakantiedagen in het onderwijs is in vergelijking met alle andere sectoren enorm hoog. Moet daar niet eens naar gekeken worden? Administratieve taken zoals het maken van de roosters, de bijscholing, vergaderingen over bijvoorbeeld beleid zouden in de vrije weken gepland kunnen worden. En waarom krijgt al het niet onderwijzend personeel ook zoveel extra vrije dagen? Heel veel tijd die anders benut zou kunnen worden binnen de school. Verder stoort het mij dat in de discussie ook het beeld gepresenteerd wordt dat iedereen last heeft van de werkdruk. In de praktijk is er wel degelijk verschil tussen lesgeven op een school in een achterstandswijk of voor de klas staan in een wijk waar het inkomen van de ouders bovengemiddeld is. Ik pleit voor meer maatwerk in het onderwijs. Zoek goed uit op welke scholen lesgeven een bijna onmogelijke opgave is geworden. Ondersteun deze groep leerkrachten en zet daar ook extra salaris voor in. Extra salaris voor iedereen is dweilen met de kraan open. Met de beschikbare middelen kan zo veel meer bereikt worden.

Mr Ed
Mr Ed23 okt. 2019 - 18:43

Op de lagere school uit mijn jeugd hadden we een aantal leraren, een schoolhoofd en een adjunct schoolhoofd en een mevrouw die assisteerde met licht administratief werk. Het schoolhoofd en de adjunct draaiden allebei een volledige klas, de rest gebeurde na half 4. De overige leraren gingen om half 4 welgemoed naar huis. Overhoringen werden in de klas nagekeken terwijl wij voor onszelf werkten. Op de school van mijn kinderen geeft de directeur fulltime leiding, zijn er klassenassistenten, concierges, aparte leerkrachten voor groepjes leerlingen die voor of achter lopen en er zit een aantal mensen op kantoor. De leerkrachten zijn drie kwartier eerder klaar met de les, maar blijven tot 17.30 op school. Die extra tijd wordt er vooral overlegd en vergaderd begreep ik. Misschien iets meer les geven en minder administratie doen?

2 Reacties
Peterrr2
Peterrr224 okt. 2019 - 11:04

@Abel, geloof jij zelf dat die leerkrachten destijds al om half 4 naar huis gingen? Ook toen moesten er lessen voorbereid worden, dingen geregeld en georganiseerd worden. Overigens willen leerkrachten dolgraag meer tijd aan hun klas besteden en minder aan zaken er omheen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Er is wel heel veel op het bordje van de scholen komen te liggen, maar als leerkracht kun je helaas niet zomaar zeggen 'daar doe ik niet meer aan mee'...

korheiden2
korheiden224 okt. 2019 - 14:34

@Abel, dit is een te simpele voorstelling van zaken. Toen ik begon (1974) was er geen leerlingvolgsysteem, evenmin waren er handelingsplannen. Het hoofd der school besliste vele zaken in zijn eentje, zodat er over de aanschaf van nieuwe methoden niet eindeloos vergaderd hoefde te worden. Maar evengoed was er voorbereiding, correctie en vele andere buitenschoolse activiteiten. Ik mis in vele reacties ook nog concurrentie-overwegingen. Scholen moeten wel meedoen aan diverse sporttoernooien, de avondvierdaagse, een sponsorloop, een bazar voor een goed doel en wat ook niet. Anders sta je in de volksmond al gauw bekend als een saaie school waar nooit wat gebeurt. In mijn beginjaren bestond het afscheid van groep 8 uit het vertonen van de werkweekfilm en het uitreiken van de bijbels. Nu begint in februari alle drukte rondom de keuze van de musical, de rolverdeling en alles wat daar verder bij komt kijken. Van een Medezeggenschapsraad had niemand nog gehoord. Als een leerling naar het speciaal onderwijs werd verwezen kwam er iemand van de Schoolbegeleidingsdienst om hem/haar te onderzoeken en meestal was er na enkele maanden duidelijkheid en kwam het wel of niet tot een verwijzing. Nu moeten er diverse dossiers met allerlei plannen en rapporten worden overhandigd en kan het niet zelden een jaar of langer duren (inclusief alle verslagen en besprekingen) voor er een beslissing komt.Er is echt oneindig veel meer op het bordje van de leerkracht komen te liggen. En heus, vroeger was niet alles beter. Een LVS is nodig en het is goed als er buitenschoolse activiteiten zijn. Maar zeker de gekmakende administratie is een enorm knelpunt en het zou gewoon al veel schelen als elke school een administratief medewerker (m/v) had. Ook een conciërge en een ICT-er zouden voor elke school een enorme taakverlichting zijn. Dan nog blijft er genoeg (of liever : teveel) op het bordje van de leerkracht, die niet zelden een herfst-, kerst- of krokusvakantie moet gebruiken om achterstanden in te lopen.

Middenman
Middenman22 okt. 2019 - 13:40

Het onderwijs moet eerst ook eens naar zichzelf kijken. Er is een hele grote groep mensen met een Pabo opleiding die ander werk zijn gaan doen, soms zelfs na een paar jaar al. Ik ken er in mijn omgeving die dat gedaan hebben en zelfs minder zijn gaan verdienen, maar gelukkiger zijn. En dat heeft voor een belangrijk deel te maken met de cultuur binnen het onderwijs zelf en zaken die ze ook zelf kunnen aanpakken of aankaarten. Veel vergaderen en overleggen zonder duidelijke doelen. Angst voor al te mondige ouders. Angst voor de inspectie. Schaalvergroting met directies die geen band met het onderwijs hebben en sturen op aantallen (= omzet). Zij-instromers tegenwerken, etc. Daarnaast is er nog een heel belangrijk argument waarom mensen met een Pabo opleiding stoppen met les geven; het passend onderwijs. Ze kiezen bewust voor het onderwijs, maar worden daarna meer zorgverlener dan leraar. Inclusief overleg met de gemeente omdat daar het geld voor speciale leerlingen vandaan komt, etc. Het is bijna een taboe om dat aan de kaak te stellen, maar hier ligt een groot deel van de problemen. Ook van de oplossing.

3 Reacties
Peterrr2
Peterrr222 okt. 2019 - 14:59

@Middenman, je haalt een aantal terechte punten aan. Probleem is alleen dat je daar als individuele leerkracht niet zoveel aan kan veranderen. Ik kan wel zeggen 'rot toch op met die inspectie ik doe niet mee aan die flauwekul'. Dan krijg je daarna toch een probleem. Alleen als alle scholen solidair zijn, ben je van die zinloze controles af. De oplossing ligt dus niet bij de leerkrachten, maar bij de instanties erboven. Dus om te beginnen bovenaan.

Middenman
Middenman22 okt. 2019 - 19:28

@Peterrr - Ik begrijp wat je bedoelt, maar zouden ze in plaats van met heel veel leraren staken dan niet beter met heel veel leraren ongehoorzaam zijn en zeggen: rot op met je bureaucratie, ik ga gewoon weer les geven? Bij mijn weten is daar veel ruimte voor, de wet en de inspectie vragen vaak veel minder dan de scholen in de praktijk doen, uit angst. Directies en besturen nemen het zekere voor het onzekere en willen de leraren meer laten vastleggen dan strikt noodzakelijk. Dat geeft de inspectie zelf ook aan: "Over het algemeen laten de regels meer professionele ruimte dan leraren soms denken. De wet schrijft weliswaar voor dat de school informatie moet bijhouden en zich moet kunnen verantwoorden. Maar hoé een school dat doet, bepalen scholen en besturen zelf, vanuit de eigen visie en ambities." Bron: https://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/nieuws/2017/11/13/handreiking-‘ruimte-in-regels’

Peterrr2
Peterrr222 okt. 2019 - 21:16

@Middenman, ik kan daar niet goed over oordelen. Zeker als invaller draai ik lekker mijn klasje. Doe wat extra dingen, maar bemoei me absoluut niet met het beleid. Ik denk dat als een school gaat 'rebellen', dat het niet positief opgevat gaat worden door bestuur en inspectie. Maar goed, het is nog nooit gebeurd. Wie weet...

Buitenstaander
Buitenstaander22 okt. 2019 - 13:19

"23,5 mio in het onderwijs" Primair voor salarissen en.... werkdruk verlaging. Maar salarissen als eerste dus….. Ik meen me vaag te herinneren dat die roep er in het verleden ook was, en toen veel geld mn aangewend is DOOR SCHOLEN voor andere zaken dan salaris…... Ten tweede: misschien moet de politiek eens ophouden met alle actuele, eigen stokpaardjes, te dumpen op het onderwijsen de leraren. Aandacht voor dit; aandacht voor dat…. geen wonder. Hoeveel van die onderwerpen horen gewoon bij de opvoeding THUIS en niet op school. Waar is de rol van ouders tegenwoordig? Een school is primair om te leren en niet primair om op te voeden. Back to basics en leren dus.

4 Reacties
Buitenstaander
Buitenstaander22 okt. 2019 - 13:20

423.5 mio herstel :-)

Peterrr2
Peterrr222 okt. 2019 - 15:02

Helemaal mee eens. De SP kwam onlangs met het onzalige voorstel om schoolzwemmen weer in te voeren. Ik heb ze gevraagd waarom dat niet buiten school om georganiseerd kan worden. Kreeg ik geen inhoudelijk antwoord op. Alleen maar 'het is belangrijk dat kinderen goed leren zwemmen'. Ja, maar waarom moet het in het schoolprogramma gepropt worden. Want wil je met je klas gaan zwemmen (en ik denk dat er in veel regio's niet eens voldoende baden meer zijn om het te organiseren), dan komt daar weer flink veel organisatie bij kijken. Jij als leerkracht bent weer verantwoordelijk als er wat misgaat. Het kost veel tijd, dus moet je weer schrappen in je lesprogramma... Het zou mooi zijn als niet alles wat moet gebeuren op het bordje van de scholen gegooid zou worden, zonder dat het ook gefaciliteerd wordt.

Minoes&tuin
Minoes&tuin24 okt. 2019 - 5:30

Peter Omdat er teveel kinderen zijn die zwemlessen niet kunnen betalen! Als je kijkt naar alle activiteiten zou er best een ingeruild kunnen worden voor zwemlessen.

Peterrr2
Peterrr224 okt. 2019 - 11:08

@Minous, ik vind dat een rare redenatie. Als er kinderen zijn die het niet kunnen betalen, dan kun je toch ook iets organiseren dat die kinderen buiten school zwemles krijgen. Waarom moet dat per se via school? Het is zo makkelijk om alles wat 'belangrijk' is neer te leggen op het bordje van de leerkracht. En vooral... dat het gebombardeerd wordt tot de verantwoordelijkheid van de school, en dus de leerkracht.

Frits Jansen
Frits Jansen22 okt. 2019 - 10:04

We kunnen wel schande roepen dat er te weinig geld is voor onderwijs, maar dat geld moet wel door de belastingbetaler worden opgebracht. Het lastige van onderwijs is dat de productiviteit maar moeilijk kan worden verhoogd. Een juf voor de klas kost per jaar een mensjaar. In andere bedrijfstakken verhoogt men de productiviteit van dure krachten door ze te laten bijstaan door minder dure krachten. Medische specialisten bij voorbeeld laten het voorwerk doen door gespecialiseerde verpleegkundigen, en die doen ook de nazorg. Waarom kan dat eigenlijk niet in het onderwijs? Daar worden ouders wel ingeschakeld als onbezoldigde hulpkracht, maar dat is weer het andere uiterste.

3 Reacties
HaloOfFlies
HaloOfFlies22 okt. 2019 - 11:32

Dat wordt dus gedaan. Door onderwijs-assistenten. En tussen leraar en onderwijs-assistent zit ook nog een hulp-leraar groep.

MichelReiziger
MichelReiziger22 okt. 2019 - 11:45

@Frits Jansen "...Het lastige van onderwijs is dat de productiviteit maar moeilijk kan worden verhoogd. Een juf voor de klas kost per jaar een mensjaar..." Hoe ziet u de rol van bijvoorbeeld een klassenassistent dan?

Katootje2
Katootje222 okt. 2019 - 18:39

Dat kost de belastingbetaler allemaal veel te veel geld. Laat die bedrijven zelf maar hun personeel opleiden, dan hoeven we die ouders ook niet meer lastig te vallen.

JasDon
JasDon22 okt. 2019 - 9:59

Bied opleiders mogelijkheden om op academisch niveau onderwijs te volgen, zodat ze op dat niveau een inkomen verdienen en les kunnen geven. De PABO is nu eenmaal een wat zachtere HBO opleiding, daar moet je qua salaris dan ook rekening mee houden.

1 Reactie
Peterrr2
Peterrr222 okt. 2019 - 15:05

Op zich een goed punt. Alleen gaat het veel leerkrachten niet om het salaris, maar om hoe je je werk kan/moet doen. Het zou zo prettig zijn als je je gewoon kan richten puur en alleen op je groep leerlingen. En dat voor alle taken er omheen mensen zijn die dat (grotendeels) voor je organiseren en uitvoeren. Dus dat heeft niets met salaris te maken, maar met budget voor extra handen in de school. Zoals dat in mijn ogen ook in de zorg en bij de politie moet gebeuren.

harmmeijer
harmmeijer22 okt. 2019 - 9:24

Van 10 jaar VVD-beleid heeft de publieke sector danig te lijden gehad, want alles wat niet rendeert dat moet je afknijpen. Als het aan de VVD ligt wordt alles overgelaten aan de private sector, als het maar geld oplevert. Een maatschappij waar het recht van de sterksten en rijksten geldt.

4 Reacties
Buitenstaander
Buitenstaander22 okt. 2019 - 13:10

@Merel Wordt wel een beetje een grijsgedraaide plaat….. Bij elk onderwerp waar de publieke sector in de knel lijkt te komen wordt alleen richting de VVD gewezen. Alsof niet iedereen, telkens wanneer de publieke sector aan de orde komt en als Pavlov geroepen wordt "meer geld!" , kan gaan wijzen naar Linkse partijen. Te makkelijk.

Katootje2
Katootje222 okt. 2019 - 18:24

Alsof het KNMI als de wind uit het westen waait niet net zo goed kan zeggen dat ze niet uit het oosten waait. Ze maken het de burger veel te gemakkelijk.

Klaas Punt
Klaas Punt22 okt. 2019 - 18:26

Merel, je hebt volkomen gelijk en het goed om dit te melden. Een grijsgedraaide plaat zoals de kreet uit de rechterhoek klinkt. Maar daarom nog niet minder waar. Alles draait om geld, de laatste volledig gecommiteerde leerkrachten zwaaien nu af en door het gebrek aan visie van de regering, al dan niet bewust, ligt er nu een puinhoop waarbij erg veel gaten vallen. Ik hoop op nieuw elan, nieuwe moed. Goed onderwijs is/was de basis van onze samenleving. Ik hoop dat het recht dat jij noemt niet opgepakt wordt. Kinderen, de jeugd hebben recht op eerlijkheid.

Minoes&tuin
Minoes&tuin23 okt. 2019 - 7:36

Norm Een grijsgedraaide plaat zou je eindelijk eens aan het denken moeten zetten!

r d h
r d h22 okt. 2019 - 6:36

Volgens een onderwijsuitzendbureau wordt het lerarentekort in de media aardig overdreven. In het westen (randstad) is er voor specifieke functies een tekort maar dat is het.

2 Reacties
Peterrr2
Peterrr222 okt. 2019 - 7:42

@r d h, als invaller word ik toch echt behoorlijk vaak gevraagd of ik tijd heb. Maar goed, dat is idd wel in de buurt van de Randstad.

HaloOfFlies
HaloOfFlies22 okt. 2019 - 11:30

In het oosten is er helemaal geen tekort. Ik wilde me laten omscholen, laatste 10-15 jaren voor m'n pensioen parttime het onderwijs in, maar ik heb er vanaf gezien; er zijn geen zij-instroom scholen hier. Mijn huidige baan bevalt me ook goed, maar het onderwijs heeft me wel altijd getrokken. Nooit gedaan omdat het zo beroerd betaalt.

Gi Raf
Gi Raf21 okt. 2019 - 21:10

Het mooie van een lerarenstaking is dat slechts de helft van de parttimers hoeft te staken. Het is immers ''normaal'' dat 1 voltijdbaan wordt bezet door twee deeltijdwerkers waarvan er 1 voor de klas staat en 1 thuis achter het aanrecht. En met de vingers in de neus beiden maximaal profiteren van de 2 verdienersubsidie waarmee het nettoloon per gewerkt uur voor de klas tot ongekende hoogte stijgt. En op 6 november staan dus alle deeltijd werkers achter het aanrecht. Tel uit je winst. Een leraren tekort omdat de meerderheid maar een paar dagen per week wil werken, hoge werkdruk door inefficiënt werken door deeltijdwerkers en de samenleving ook nog opzadelen met een tweeverdienersubsidie die in geen enkele ander sector zo hoog is.

3 Reacties
Peterrr2
Peterrr222 okt. 2019 - 7:46

@Gi Raf, zou het misschien ook zo kunnen zijn dat een fulltime baan in het onderwijs zoveel van sommigen vergt dat ze kiezen voor minder dagen, omdat ze het anders niet trekken? Deze opmerking: "En met de vingers in de neus beiden maximaal profiteren van de 2 verdienersubsidie waarmee het nettoloon per gewerkt uur voor de klas tot ongekende hoogte stijgt." Heb je nu al een keer of tien op deze site geplaatst. Er zijn geen verschillende belastingregels voor werken in het onderwijs of in andere sectoren. Dus waarom gebruik je dat toch steeds als argument? Je weet gewoon niet wat er allemaal komt kijken om een klas te draaien, dat is het grootste probleem bij je.

Gi Raf
Gi Raf22 okt. 2019 - 14:54

Het zou zo maar kunnen dat je gelijk hebt Peter. Als er massaal parttime gewerkt wordt in een organisatie, hier dan in het onderwijs, dan roep je de problemen door inefficiënt werken, en daardoor hogere werkdruk, bewust over je af. De oplossing is natuurlijk dat zeg minimaal 80% fulltime gaat werken. (in plaats van 50%) Onderwijzerstekort in 1 keer opgelost. De parttimers kunnen bijspringen als er iemand ziek/zwanger is etc. En dan niet tegen een lager salaris voor flexibel werk zoals bij de rijken en hun commerciële ondernemingen, flexibel werk mag best gecompenseerd met een toeslag op het loon. Of ZZP subsidie zolang daar nog van geprofiteerd kan worden. (tweeverdienersubsidie gecombineerd met ZZP subsidie, dat zijn de ergste in het onderwijs, verpleging, thuiszorg etc. maar dat terzijde) Met fulltime werken kunnen de klassen erg veel kleiner, dus ook hierdoor veel lagere werkdruk, en veel beter voor de kinderen die meer aandacht krijgen. Fulltimers hoeven geen werk over te dragen, waar er anders voor veel bijkomende zaken 2 parttimers uren moeten maken nu maar 1 fulltimer die daar wel 38 uur voor heeft in plaats van 2 maal 19 etc. etc. Wel vervelend voor de parttimer dat fulltime werken per uur netto veel minder schuift.

Peterrr2
Peterrr222 okt. 2019 - 21:20

"Met fulltime werken kunnen de klassen erg veel kleiner, dus ook hierdoor veel lagere werkdruk, en veel beter voor de kinderen die meer aandacht krijgen." Leg dit aub eens uit? Waar zit die besparing dan in voor de school? klinkt namelijk te mooi om waar te zijn. Overigens kun je met alles wel zeggen, als iedereen wat meer gaat werken dan is het tekort opgelost. Dat is wel heel makkelijk bedacht als oplossing.

Joop den Uil
Joop den Uil21 okt. 2019 - 19:37

maandenlang hebben we het mantra van Pechtold moeten aanhoren dat zijn partij D66 zo voor het onderwijs is (naast de hobby van dijkstra), en als resultaat een aantal extra zetels. Tot mijn stomme verbazing heeft D66 nu tegen de kwaliteit van het Onderwijs gestemd waardoor die branche teruggeworpen wordt op niveau 6 jaar geleden. Bestaat er zoiets als kiezersbedrog ? of neemt Pechtold die telefoon ook niet meer op.

2 Reacties
Midden man
Midden man22 okt. 2019 - 8:12

Alexander Pechtold is een rechtse wolf in linkse schaapskleren. Dan kan je beter een Klaver, Marijnissen, Wilders of Baudet hebben, die laten zich leiden door idealen. Alle midden partijen laten zich leiden door populariteitscijfers en groot kapitaal.

Middenman
Middenman22 okt. 2019 - 13:41

Deze Midden man is niet de echte Middenman. Even voor de duidelijkheid

Jaap88
Jaap8821 okt. 2019 - 18:21

De werkdruk is veel te hoog in het basisonderwijs. Daar moet wat aan gedaan worden. Leraren moeten het heft in handen nemen en eens beginnen met het schrappen van werk. Om te beginnen de vele (onnodige) administratie, het geven van 20 verschillende vakken en het nemen van teveel verantwoordelijkheden, zoals het eten en drinken wat op school gegeten wordt. Ze moeten terug naar de basis en dan langzaamaan kijken wat er weer aan toegevoegd kan worden. Nu worden geschikte leraren met het extra geld ingezet om de administratie bij te werken, terwijl deze mensen voor de klas moeten staan. Zonde! Het salaris is prima, daar ligt het niet aan.

4 Reacties
MichelReiziger
MichelReiziger21 okt. 2019 - 22:55

Als ik zo het commentaar hoor van een familielid dat in Nederland les geeft op een basisschool in het midden van het land is ze vooral ook psychotherapeut en sociaalwerkster. Teveel kinderen met en rugzakje, dat staat dan nog los van de ouders met een rugzak. Daarnaast de grootte van de klassen (in haar geval 27) uitval cq tekort aan collega's en de administratieve werkzaamheden. Hier in dit land (ver buiten NL) staat de Nederlandse basisschool bekend als de 'leukste' van de wereld, maar ik leg dan altijd uit dat dit niet niet is om op te werken.

korheiden2
korheiden222 okt. 2019 - 7:45

Ik vind dit een goede samenvatting van de problemen in het onderwijs. Er ligt veel te veel op het bordje van de leraar. Die moet er, naast het lesgeven, nog van alles naast doen. Laat administratie, ICT, allerlei buitenschoolse activiteiten e.d. door apart daarvoor aangestelde krachten worden uitgevoerd. Laat de leraar lesgeven. Het aantal lesuren per jaar (940) is bovendien een van de hoogste in Europa. In Finland lukt het om met veel minder uren betere resultaten te boeken.

MichelReiziger
MichelReiziger22 okt. 2019 - 11:42

@korheiden Ik ben geen onderwijsexpert. Maar de vergelijking met Finland is in die zin goed als je hierin ook de bevolkingssamenstelling van Finland mee neemt. Finland is een goed voorbeeld van een monocultuur binnen de EU, dit in tegenstelling tot een land als Nederland.

korheiden2
korheiden222 okt. 2019 - 15:25

@Michel : 'Finland is een goed voorbeeld van een monocultuur binnen de EU, dit in tegenstelling tot een land als Nederland.' Hier raak je een teer punt. Niet voor niets zijn de tekorten het grootst in de grote steden, mede door de achterstandswijken met een zeer gemengde bevolking. (En de dure huisvesting niet te vergeten). Ik heb diverse collega's gesproken die gedemotiveerd raken in de lagere groepen van het VMBO vanwege de ongeïnteresseerde en lastige leerlingen. Anderzijds weet ik eerlijk gezegd niet of de problemen in het onderwijs ook in andere landen zo groot zijn.

de Boer2
de Boer221 okt. 2019 - 17:31

Nog even doorstaken en dan is het thuisonderwijs erkend en kan het begrip "graaiers" nader worden gedefinieerd alsmede wat de slogan "kind centraal" inhoudt.

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde21 okt. 2019 - 17:20

Als we de 5 miljard die de boeren vangen nu eens nuttig besteden en gebruiken om het leraartekort uit de wereld te helpen. Want zeg nou zelf, ons voedsel kan overal vandaan komen, onze leraren niet.

1 Reactie
Dehnus
Dehnus21 okt. 2019 - 21:50

Herenboeren hebben grote trekkers, de leraar een tweede hands Toyota Corolla. Nu zijn die ook sterk, maar daar worden ze niet bang van in Den Haag. Ook zijn die "LINKSCH!" volgens de FVD.

Gefaald
Gefaald21 okt. 2019 - 16:30

Tja, bij Tata Steel waarschijnlijk 2500 banen weg. CO2-belasting, stikstofregels .... logisch, een te verwachten besluit. Dan kunnen er misschien wel 1000 mensen of zo omgeschoold worden tot .... leraar ! Lerarentekorten zijn maar betrekkelijk als je het zo bekijkt. Gewoon wat schuiven met sectoren en het personeel daarin, en je bent uit de brand.

2 Reacties
I am Legion
I am Legion21 okt. 2019 - 16:57

Of dus die 40% van die 2500 Tata-ers de capaciteit bezitten omgeschoold te kunnen worden tot leraar buiten de vraag of degenen die het zouden kunnen dat dan ook willen en niet gewoon ander werk elders in de metaalsector of andere sectoren waar voor velen van hen geen af maar weinig omscholing nodig is doet er bij dat geschuif van jou niet zoveel toe zeker?

Peterrr2
Peterrr221 okt. 2019 - 17:12

Duurt wel een paar jaar voordat die mensen omgeschoold zijn en in staat zijn om fatsoenlijk les te geven. Maar iedere (goede) leerkracht erbij is meegenomen.

Greendutch
Greendutch21 okt. 2019 - 16:10

Het geld was toch al beloofd ook? Eens met @Katootje, maar niet de dubbele beloning oppas. Onderwijzer’s/‘essen hebben grote verantwoordelijkheid nl ook opvoeden volgende generatie. Ouders moeten niet zeuren maar gewoon thuisblijven, zelf dagen opvangen en hun werkgevers voor hen inzetten moet je ‘s kijken hoe snel een kabinet voor bedrijven in actie komt. Go ✊ go ???? go ???? onderwijzers.

1 Reactie
Katootje2
Katootje222 okt. 2019 - 0:22

En waarom zouden de ZZP-ers van de zorg die VVD-ers niet eens lesje marktwerking mogen geven? DE SP kan altijd nog proberen om korting voor haar leden te bewerkstelligen.

Katootje2
Katootje221 okt. 2019 - 15:42

"De staking vindt plaats op het moment dat de onderwijsbegroting wordt behandeld in de Tweede Kamer." Wat moet je nu met leraren die het nooit leren? Op die dag hadden ze dus al minstens een week in staking moeten zijn om alle ouders te dwingen thuis te blijven of voor vervangende -dure- oppas te zorgen. Duur, want als oppas zou je natuurlijk gek zijn om daar geen slaatje uit te slaan en dubbel tarief te berekenen

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin24 okt. 2019 - 5:31

Inderdaad, die begroting is al lang rond!

korheiden2
korheiden221 okt. 2019 - 15:39

Er gaan nog vele stakingen volgen, van diverse beroepsgroepen. De grondwerkers komen met zwaar materieel naar Den Haag. In ziekenhuizen wordt ook actie gevoerd. Het geld schijnt tegen de plinten te klotsen, maar het is blijkbaar alleen beschikbaar om boeren uit te kopen en allerlei schadeloosstellingen van te betalen. Dan zullen steeds meer gemeenten gaan komen met hun groene plannen. Het wordt een hete herfst.

3 Reacties
Jerry Bidet
Jerry Bidet21 okt. 2019 - 17:07

'Het wordt een hete herfst' Klimaatverandering is er in verscheidene vormen.

Peterrr2
Peterrr221 okt. 2019 - 17:17

Ik weet niet wie al wat geld heeft gekregen. Geloof dat alleen Shell al zeker is van een schadevergoeding van vele tientallen miljoenen omdat ze over een tijdje niet meer naar gas mogen boren... Dat is wel goed geregeld. Heel netjes van de regering. Je moet wel prioriteiten stellen!

Dehnus
Dehnus21 okt. 2019 - 21:56

De gemeenten hebben ook geen geld meer, sinds Den Haag daar de plichten op afgeschoven heeft, maar het geld teruggeschroefd, zitten die ook met hun handen in het haar. Dus die doen bijvoorbeeld aan boom kap om het hout maar te verkopen. Ja.. jongens, die gemeentes moesten "groter! want dan had je minder regeltjes en was efficiënter!" had iedereen aan zijn water kunnen voelen dat groter niet efficiënter is maar meer afstand veroorzaakt en daardoor meer kosten en regeltjes als je het efficiënt wilt aanpakken. Meer mensen in een gemeente, betekent ook meer verantwoording boven op de verantwoording die Den Haag en haar VVD regenten hebben afgeschoven. Dus waar ervoor je de wethouder kon aanspreken, moet je nu via de assistent van de assistent zijn assistentmanager's webpagina :P, de gemeentes kunnen deze mensen niet aannemen (omdat de Haagse VVD besloten heeft geen centjes bij deze extra verantwoording over te dragen want "EFFICIËNTER!!!!!!!", dus een gemeente komt of geld te kort, of verloedert.. of beide :(. Maar mochten ze aangesproken worden bij de VVD, dan gaat het vingertje naar Brussel wijzen, om de EU de schuld te geven XD.

Pensionada2
Pensionada221 okt. 2019 - 15:18

Dat scholen in Amsterdam moeten sluiten vind ik niet zo raar. Wie kan het zich nog veroorloven om in Amsterdam te wonen? Maar onderwijzend personeel heeft echt niet zo’n zwaar beroep (10 weken vakantie per jaar) en het salaris is ook niet echt slecht. Als je dat bv vergelijkt met het personeel in de zorg dan hebben ze echt niets te klagen.

10 Reacties
Peterrr2
Peterrr221 okt. 2019 - 17:19

Een fulltime leerkracht werkt 1689 uur op jaarbasis. Net zoveel als jij, als je fulltimer bent. Alleen is het verdeeld over gemiddeld 40 lesweken, plus de laatste week van de zomervakantie waar voor verplichte aanwezigheid geldt, dus 41 weken. Houd je idd nog 11 vakantieweken over. Heel mooi, maar dat is dus compensatie voor het extra aantal uren dat er gedraaid moet worden in die 41 weken.

manaandezijlijn
manaandezijlijn21 okt. 2019 - 20:00

Je spreekt jezelf enorm tegen. Eerst; in Amsterdam kan je het niet veroorloven om te wonen met een lerarensalaris en even verder dat leraren zo goed verdienen en niet mogen zeuren. Wat is het nou?

Katootje2
Katootje222 okt. 2019 - 0:30

Het salaris is niet echt slecht, maar niet genoeg om in de grote stad te wonen en het personeel in de zorg is er nog veel slechter aan toe, maar gelukkig gaat het heel erg goed met de Nederlandse economie.

Jan Lubbelinkhof
Jan Lubbelinkhof22 okt. 2019 - 7:14

@Pjotter, Voelt dat nu lekker, bevooroordeeld en zonder enige kennis van zaken vanuit de onderbuik uw winden laten waaien?

Zakenpief
Zakenpief22 okt. 2019 - 11:26

@Peterrr, Dit is een sommetje dat ik nooit goed rond krijg. Misschien dat jij mij hierbij kan helpen? Volgens jouw getallen werkt een leerkracht op de basisschool dus 41 uur per week (1689/41). Op de meeste basisscholen krijgen de kinderen per dag 5,5 uur onderwijs (8:30-12:00 en 13:00-15:00) en op woensdag 3,5 uur. Dat telt op tot 25,5 uur per week. Elke dag half uur extra kwijt aan ontvangst kinderen etc (2,5u per week). Dat zou betekenen dat leerkrachten per week 13 uur hebben voor werkvoorbereiding, werkoverleg, oudergesprekken, huiswerk nakijken etc. Is dat niet gigantisch veel? Wat zie ik over het hoofd?

Peterrr2
Peterrr222 okt. 2019 - 15:31

@Zakenpief, goede vraag en mooie berekening, zelfs nog aan de voorzichtige kant gesteld. Het afgelopen jaar heb ik op een paar scholen ingevallen. Dus hoefde ik geen extra taken te doen. Ik stapte dagelijks iets voor 8 uur de school binnen en ging meestal tegen half 5 naar huis. Half uurtje pauze. Dus gemiddeld 8 werk uren. In die tijd kon ik prima een klas draaien en de groepsadministratie bijhouden en oh ja, zo nu en dan had je een avond op school. Ivm rapporten, voorstelling, kijkavond enz. Die tel ik dan even niet mee. Ben ook wel eens voor half 5 weggegaan of langer dan een half uur pauze genomen tussen de middag. Mijn collega's echter, die zitten in allerlei werkgroepen. Dus naast het draaien van hun klas kwam daar van alles bij. Zoals MR, OR, team/bouwvergadering, overleg met IB, excursies organiseren, ICT, oudergesprekken tussendoor (die had ik trouwens ook). En dan vergeet ik best nog wel wat zoals invoeren nieuwe methode (het is niet zo dat je zegt... dat boek ziet er wel leuk uit, laten we dat maar kiezen), het evalueren ervan en soms het aanpassen. In die dingen zit in mijn ogen dus het probleem van de werkdruk. Ik weet de exacte berekening niet. Kun je denk ik zo vinden. Volgens mij krijg je krijg je als leerkracht 23,5 x 1,6 voor je groep. Dat is dus circa 37 uur. Daar bovenop komen de schooltaken. Ik denk dat ongeveer 200 uur op jaarbasis is. In totaal zit je dan op 1689 uur. En dat prop je dan weer in die 41 weken dat je op school aanwezig bent, of je werkt wat extra in de schoolvakanties. Ps. een voorbeeldje. ik heb vorig schooljaar het fietsverkeersexamen moeten organiseren. Dat betekende. Contact zoeken met de gemeente over de route (er moesten bordjes komen), informeren van de andere scholen (het is niet handig wanneer twee scholen tegelijk gaan fietsen). Het regelen van genoeg ouders die controleren. Voordat je aan het examen meedoet moeten de fietsen gecheckt worden, dus moet je organiseren dat iedereen die dag op de fiets komt en dat je hulp hebt daarbij. Want je kan niet 25 kinderen maar wat laten aanrommelen als jij fietsen controleert. Je maakt een nieuwsbrief, zodat de ouders op de hoogte zijn. Je zoekt hesjes omdat er gecontroleerd wordt, dus elk kind met een 'rugnummer' moet fietsen. Je zorgt voor formulieren voor de ouders, dat ze kunnen noteren als een kind zich niet aan de regels houdt. Omdat ik niet in die plaats woon heb ik zelf maar een keer de route gefietst om te kijken waar je start. Geregeld dat we bij die school op het plein konden spelen (de kinderen vertrekken om de minuut, dus de laatste moest 25 minuten wachten en je kan niet verwachten dat ze die tijd netjes in de rij blijven wachten). Bij het eindpunt gekeken wat daar te doen was, want de eerste moest dus ook 25 minuten wachten. Daar was een grasveld, dus een voetbal meegegeven aan degene die daar stond om de kinderen op te vangen. Ik denk dat ik vast nog wel wat dingen vergeten ben, maar er komt dus iets meer bij kijken als je denkt. Het is dus niet zo: jongens volgende week verkeersexamen. En het gaat vanzelf. Er komt veel aan organisatie bij kijken om te zorgen dat alles goed en veilig gebeurt. Ik denk dat ik daar een uurtje of tien mee bezig ben geweest, maar kan ook nog wel iets meer zijn... Ze hebben het wel allemaal gehaald en er wat van geleerd, dus daar doe je het dan voor.

Zakenpief
Zakenpief22 okt. 2019 - 20:42

@Peterrr, Dank je voor je uitgebreide antwoord. Er gaat altijd zoveel tijd in die kleine dingen zitten, inderdaad. Dat moet toch efficienter kunnen. Elke school lijkt elk jaar weer het wiel te moeten uitvinden. Veel te tijdrovend.

Peterrr2
Peterrr223 okt. 2019 - 8:22

@zakenpief. Dat laatste is waar het om draait. Als je op een school, of een cluster scholen een groepje mensen hebt die leerkrachten dit soort klussen uit handen kunnen nemen. Daar zit zoveel winst in. Bij de vorige staking heb ik ook aan collega's uitgelegd. Stel dat je 200 per maand netto erbij krijgt. Dat is een tientje per dag. Maakt dat nou echt het verschil voor je uit met welk gevoel je naar huis gaat? Stel dat we er nou twee mensen bijkrijgen die ondersteunen, zodat jij de klas even achter kan laten om individueel met een kind aan de slag te gaan, of andersom. Dat jij je echt helemaal kan richten op de les/klas inhoudelijke dingen enz. Ik denk dat je dan veel meer voldoening uit je werk haalt. Daarom zou ik nooit staken voor een hoger salaris (dat is niet slecht), maar wel voor betere betaling voor ondersteunend personeel (dat is echt heel laag) en meer handen in de school.

Katootje2
Katootje223 okt. 2019 - 11:22

"Elke school lijkt elk jaar weer het wiel te moeten uitvinden. Veel te tijdrovend." Dat denk ik nou ook altijd, als ik alweer af sta te wassen: kunnen ze nou niks verzinnen waarmee ik daar in 1x vanaf ben?

Peterrr2
Peterrr224 okt. 2019 - 11:10

@Katootje, daar hebben ze een vaatwasser voor uitgevonden. Scheelt je een hoop tijd.

Jerry Bidet
Jerry Bidet21 okt. 2019 - 15:11

Staking in het onderwijs, de zorg. Protesten van boeren, aankomend protest van de bouw. Het heeft drie kabinetten geduurd, maar Nederland begint in te zien wat het gevolg van drie termijnen Rutte is.

5 Reacties
Greendutch
Greendutch21 okt. 2019 - 16:01

????

WillemdeGroot
WillemdeGroot21 okt. 2019 - 19:13

Zolang dat 'Nederland' dat niet vertaalt naar het stemhokje is het wat marginaal allemaal.

Sonic2
Sonic221 okt. 2019 - 21:52

Het leuke is wel dat als de leugenaar die u steunt( schaam u daarvoor trouwens) sowieso op zeker met de VVD in bed duikt. Zonder VVD en CDA komt Forum nooit in een kabinet. U gaat niet over het personeelsbeleid van de VVD. Dus begin alvast maar met terug krabbelen. Zonder de VVD en het CDA zijn die sneue nationalistische wegwerp partijen van u helemaal niets waard. FvD is het xenofobe en achterlijke broertje van de VVD. En voor de rest vernauwt u het uiteraard tot de VVD. Maar in Rutte 1 deed het CDA en de PVV mee. Dat vermeldt u niet. Daarna deden PvdA, D66, CU en SGP mee. En nu dus D66, CDA en CU. En ook wat Groenlinks. Dus een wat simpele uitleg. Enfin. Over 5 jaar bent u ook al wel weer terug gekrabbeld. 1 weekje premier Baudet en je verlangt alweer terug naar Rutte. Niet u, want u bent sowieso wat verdwaald. Laat ik het zo stellen. Maar normaal Nederland.

Jerry Bidet
Jerry Bidet22 okt. 2019 - 5:22

@Sonic Dankjewel voor deze les in reflectie. Goed ook dat je weet op wie ik wel en niet stem, dan wel gestemd heb. Ik meen dat Labou u al een keer heeft gewezen waar Bidet voor staat. Maar dat geeft niet voor u. Zolang u vol op het orgel kunt gaan om personen als achterlijk weg te kunnen zetten, zal u dat niet laten. En aangezien ik volgens u geen recht van spreken heb, dat zijn uw eigen woorden bij een ander topic, heb ik besloten u toch niet meer serieus te nemen. Mensen het recht van spreken ontnemen, neigt nogal naar moreel superieur.... Maar goed, ik ga mezelf maar zoeken, verdwaald zijn is geen pretje.

Sonic2
Sonic222 okt. 2019 - 11:54

@ Jerry Bidet Ik negeer de gebruikelijke persoonlijke aanvallen. De morele superioriteit zit op uiterst rechts. En dat is een boeiend gegeven trouwens. Dat de frame morele superioriteit iets zou zijn dat voorbehouden is aan links. Of dat het alleen links is en op rechts zogenaamd niet bestaat. Als je door twitter bubbels heen scrollt of je kijkt alleen maar naar reacties op uiterst rechtse sites dan druipt de morele superioriteit er vanaf. Het is een trend die zijn ook verder trekt buiten het internet om. Vooral FvD stemmers kunnen er trouwens wat van. Even een opsomming. Het sentiment is het volgende. Wij FvD/ PVV aanhangers werken hard. We zijn fatsoenlijke burgers die nooit geweld gebruiken. Wij zijn realisten. Linkse mensen zijn lui. Ze zijn opvliegend en hebben een neiging tot agressiviteit. De kogel komt van links. Demoniseren is ook iets links. Over 50 jaar zal iedereen terug kijken en ons toejuichen. Net als iedereen dat nu zogenaamd met Janmaat en Fortuyn doet. Wat ook de meest grote nonsens is. Links heeft dit land land verraden. Links kiezers weten niet waar ze op stemmen. Ze zijn naïef en slecht geïnformeerd. Ze zijn naïef en ondemocratisch. Feministen zijn zuur. Subsidie slurpers zijn altijd links. Milieu activisten zijn terroristen. Mensen die niets met Trump op hebben zijn slechte verliezers. Morele superioriteit is duidelijk iets (uiterst) rechts. Zie je ook in mijn reacties terug trouwens dat ik vooral dingen terug draai. Mensen vinden mij misschien arrogant, maar in werkelijkheid draai ik juist morele superioriteit terug. Geloof je mij niet dan kan je de speech van Baudet over Assad maar terug kijken. Baudet praat daar tegen een CDA kamerlid alsof hij 20 jaar ervaring heeft. Alsof hij niet weet waar hij over praat en alleen van emotie uitgaat. Net alsof Baudet het beter weet als 97% van de klimaatwetenschappers. Baudet plaatst zich daar graag boven. Het is dus juist andersom. Moreel superieur rechts wil zelfkritisch links elke keer de mond snoeren. Ik merk het vooral trouwens als je dieper door vraagt over de koppeling islam en moslims. Dan komen nationalisten er dus namelijk achter dat islam haten en moslim haten niet zo ver van elkaar vandaan ligt. De mensen in een religie zijn nogal relevant. Net als u weer trouwens. Een grote mond over de gevestigde partijen. Terwijl partijen als PvDD/ FvD/ PVV/ SP elkaar al jaren de tent uitvechten en daar gaat ook genoeg fout. Misschien zou wat nederigheid dat soort mensen eens sieren. En misschien had ik het zo moeten verwoorden. U bent duidelijk niet van de gevestigde partijen, maar liever beledigd u mij als dat u zich afvraagt waarom gevestigde partijen er nog zitten. Liever de schuld naar de gevestigde politiek schuiven als naar jezelf kijken. Het is Rutte zijn schuld inderdaad dat Baudet en Otten elkaar in de haren vliegen. Het is Rutte zijn schuld dat Roemer zijn cijfers niet op orde had en afging in het debat. Het is Rutte zijn schuld dat Wilders al tien jaar geen uitgewerkt programma heeft. Dat het in zijn partij een interne chaos is. En dat Wilders domme uitspraken doet is ook Rutte zijn schuld. En anders is het allemaal wel mijn schuld. Toch? Prima toch.