Joop

Ondersteuning kinderen met achterstand op school in gevaar

  •    •  
24-04-2018
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
5625350338_2723e3346f_z
Duizenden kinderen met onderwijsondersteuning in de grote steden dreigen die hulp kwijt te raken. Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs wil een nieuwe verdeelsleutel voor de 750 miljoen euro die beschikbaar is voor dit doel. Grote steden vrezen hierdoor minder geld te krijgen, met als gevolg dat kwetsbare leerlingen nog meer op achterstand raken, schrijft de NOS.
De ongelijkheid in het onderwijs dreigt hierdoor nog groter te worden. Staatssecretaris Sander Dekker meldde vorig jaar al dat de zogenaamde kansenongelijkheid in het onderwijs opnieuw was toegenomen. Nu dreigt een nieuwe verdieping van de kloof. Juist grote steden kennen relatief veel kinderen met een achterstand, waardoor zij tot nu toe meer geld ontvingen. Slob wil dat kinderen in meer gemeenten recht krijgen op onderwijsondersteuning, met hetzelfde budget.
De  nieuwe verdeelsleutel krijgt veel kritiek vanuit de grote steden. Een gemiddelde provinciestad kan in de toekomstige opzet tot 500 procent meer budget krijgen. Het budget voor een stad als Den Bosch (107.000 inwoners) gaat er juist tot 25 procent op achteruit.
Ook de koepel voor basisscholen, de PO-raad, kan zich niet vinden in de plannen, laat een woordvoerder weten: ‘Hoe dan ook is er per kind minder geld doordat het totale budget over meer kinderen wordt verdeeld. En omdat het budget de afgelopen jaren al met zo’n 150 miljoen euro is afgenomen, zien wij dit als het verdelen van schaarste.”
Onlangs liet de onderwijsinspectie al weten dat onderwijs al jaren segregeert, door een toename van de tweedeling op basis van opleiding en inkomen van de ouders.
 
 
 
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (9)

Piet de Geus
Piet de Geus25 apr. 2018 - 1:43

Wat voorspelbaar weer: eerst laten we ieder kind waar het onderwijs extra aan kan verdienen een rugzakje omhangen en vervolgens keert de wal het schip. Maar pas nadat er zoveel kinderen met een onterecht rugzakje in de Wajong zijn beland dat die regeling ook is uitgeput en op sterven na dood is. Hadden we die les niet op zijn laatst moeten leren van de teloorgang van de WAO? Daar werden bij wijze van afvloeiingsregeling zoveel mensen in gedumpt dat die werd afgeschaft: met als slachtoffer degenen die terecht van die regeling gebruik maakten en zich nu met bijstand moeten behelpen. Voor de echt hardleersen had het PGB-fiasco toch een les moeten zijn: daar werd zoveel misbruik van gemaakt dat het ook onhoudbaar werd en iedere legitimiteit op een gegeven moment ontbrak. De les is: ieder sociaal arrangement brengt zijn eigen mogelijkheden tot misbruik met zich mee. Adresseer je dat niet, dan krijg je eerst een periode waarin er massaal misbruik wordt gemaakt en vervolgens komt het arrangement tot een eind. Met als slachtoffer degenen waarvoor het bedoeld was. Is het nu echt zo moeilijk om dergelijke regelingen zo in te richten dat het geld alleen op de juiste plek terechtkomt? Me dunkt dat het salaris dat we kabinetsleden en parlementariërs betalen ruim voldoende is om van hen te mogen eisen dat ze met wet- en regelgeving komen die een beetje misbruikbestendig is. Falen ze daarin dan zijn al hun goede bedoelingen loos omdat het geld nooit op de juiste plek terechtkomt en iedere regeling die ze met de beste bedoelingen bedenken per definitie eindig is wegens overmatige fraudegevoeligheid.

3 Reacties
Hiltermann
Hiltermann25 apr. 2018 - 16:11

Kinderopvang, extra geld voor kinderen met een achterstand etc. gaan ten onder aan hun eigen succes. Wanneer een Nederlandse voorziening zich mag verheugen in enig succes wordt die voorziening vervolgens afgeschaft of versoberd. De overheid maakt nooit inschattingen over het budget dat nodig is voor de uitvoering van nieuwe regelingen. Gaat er onverwacht meer geld dan verwacht in de uitvoering zitten dan wordt de regeling afgeschaft. Zig zag beleid dat zich steeds weer herhaalt.

Piet de Geus
Piet de Geus25 apr. 2018 - 20:42

"De overheid maakt nooit inschattingen over het budget dat nodig is voor de uitvoering van nieuwe regelingen." Bovendien zijn de gehanteerde normen vaak van elastiek, waardoor dat ook niet mogelijk is. Om te beginnen omdat partijen die financieel baat hebben bij zo'n regeling vaak veel te veel invloed hebben op de toekenning ervan. Vandaar dat zaken als ADHD, dyslectie en dyscalculie epidemische vormen aannemen zodra er een zak geld tegenover staat.

Gerygrr
Gerygrr27 apr. 2018 - 10:28

@Piet de Geus, Bij de rugzakjes ging het nooit om een open regeling. Het was een bezuinigingsmaatregel waar niemand gelukkig van werd en die zak geld was er ook niet. De expertise van het speciaal onderwijs werd geboden en ervan betaald. Anders hadden die experts ontslagen moeten worden. Lees ook deze link: http://www.zmlk.nl/blog/cijfers_passend_onderwijs.pdf

Thuru
Thuru24 apr. 2018 - 22:24

Feit is ongeacht wat beleid is van kabinet, dat er veel goede scholen zijn. Niet alle scholen zijn even goed in kwaliteit. Als ouder moet je natuurlijk je leerling op een zo goed mogelijke school te krijgen als kan. Natuurlijk zijn er ook scholen die loting hebben. Daar kan je afhankelijk van zijn. Natuurlijk is het mogelijk dat je kind heel ver moet reizen om naar de meest geschikte school te gaan. Maar goed dan nog, je kan als ouder best hoop invloed erop hebben wat van school je je kind laat leren uiteindelijk.

Gerygrr
Gerygrr24 apr. 2018 - 13:03

Van het oorspronkelijke onderwijsachterstandenbeleid is dan niets meer over. Ik herinner me nog de tijd, dat scholen meer vergoeding kregen per achterstandskind, hoe meer kinderen boven een bepaald percentage gaf meer vergoeding. In die tijd konden kinderen extra hulp en ondersteuning krijgen. Ik durf te beweren, dat door dit beleid veel talent uit Turkse en Marokkaanse kringen is komen bovendrijven. Binnen de grote steden is toen geprotesteerd door de overige scholen. Het geld werd over alle scholen verdeeld. De prestaties van de leerlingen gingen teruglopen. Op een zeker moment kwam daar het inzicht bij, dat ieder kind dat hier is geboren sowieso geen extra ondersteuning nodig heeft....... dit terwijl in de praktijk toch echt thuis niet Nederlands wordt gesproken. Taalachterstand wordt niet meer aangepakt, want wordt gewoon ontkend! Daarnaast speelt de scheiding tussen openbaar en bijzonder onderwijs, bij wet geregeld art. 1 Ook op dit forum heerst de overtuiging dat desbetreffende scholen beter onderwijs bieden. In het licht van het voorgaande is dat begrijpelijk. Openbaar onderwijs had geen keus dan alle leerlingen aan te nemen en profiteerde aanvankelijk dus van die extra gelden. Nu is dat allang niet meer, terwijl de leerlingpopulatie niet veranderde, je had al het stempel zwarte school, de school om de hoek, christelijk of katholiek was de school met het “betere” onderwijs...... Het is niet verwonderlijk dat de CU minister van onderwijs wil gaan scoren waar dat nog kan, meer geld van de stad naar het meer gelovige platteland...... Men moet niet raar opkijken als we met Nederland, gezakt van plaats 3 naar plaats 20 op de wereldranglijst nog veel verder gaan duikelen........

3 Reacties
Gerygrr
Gerygrr24 apr. 2018 - 14:06

Corr. Het moet zijn art. 23

Cliff Clavin
Cliff Clavin25 apr. 2018 - 16:20

@ Grijsje - dank voor je doordachte bijdrage.

Gerygrr
Gerygrr27 apr. 2018 - 9:28

Een link voor geïnteresseerden: https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/onderwijsvernieuwing-zonder-onderzoek-is-experimenteren-met-kinderen