Joop

Ondermaatse kwaliteit van de Nederlandse Zorgautoriteit moet halt toegeroepen worden

  •    •  
22-07-2022
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
1716 keer bekeken
  •  
3865993401_892a3955b0_o

© cc-foto: franklieleon

Opnieuw is het de Nederlandse Zorgautoriteit(NZa) gelukt om negatief in het nieuws te komen en zorgprofessionals tegen zich in het harnas te jagen. Dit keer betreffende het per 1 juli 2022 opvragen van privacygegevens van GGZ-patiënten. Zonder instemming van de patiënten. Een bizarre, volstrekt onnodige en onzinnige maatregel die een ontoelaatbare inbreuk inhoudt op de privacybescherming van patiënten alsmede het medisch beroepsgeheim. Voornoemde maatregel is bedoeld om een antwoord te verkrijgen op een simpele puur economische vraag. Waarvoor een ingrijpende juridische oplossing wordt geboden. De zoveelste kwestie die de Nza behandelt met een juridische bril op. Welke vraag volstrekt niet op het juridische vlak ligt maar wel voor 100% binnen het economisch domein valt en daarin ook prima opgelost kan worden. De vraag namelijk om informatie te vergaren waarmee een inschatting kan worden gemaakt over de toekomstige behoefte aan GGZ-hulp. 

De economisch uiterst zinvolle behoefte om als overheid te willen weten wat de toekomstige vraag aan GGZ zorg zal zijn is bij een beetje nadenken heel eenvoudig op te lossen. Het antwoord op die vraag kunnen alle zorgprofessionals die in die sector werkzaam zijn en patiënten behandelen, snel geven. Die kunnen daarover dus gewoon geraadpleegd worden zonder enige informatie te verschaffen over hun individuele patiënten. Het gebruik van eenvoudige invullijsten is voldoende. Die data zijn ook al aanwezig bij de beroepsgroep. 

Deze kwestie roept opnieuw de vraag op hoe het toch mogelijk is dat keer op keer de NZa wegkomt als ze negatief en blunderend in het nieuws komt? De NZa valt formeel onder het ministerie van VWS en juist van dat ministerie is, via financiële onderzoeken van de Algemene Rekenkamer en verschillende affaires tijdens de coronacrisis, ondubbelzinnig aangetoond dat ook daar incompetentie de dominante factor is. In elk bedrijf zou dan een groot deel van de medewerkers wegens ongeschiktheid voor de functie allang ontslagen zijn. Alleen bij ambtenaren kan dat niet. Incompetentie kan je niet uit een ambtenarenorganisatie wegsnijden. Zelfs onder de nieuwe minister Kuipers is er tot nu toe nagenoeg niets veranderd. Logisch, want dezelfde ambtenaren  zitten er nog en dezelfde bestuurscultuur is nog dominant. 

Inmiddels voltrekt zich in de zorg steeds meer een regelrechte ramp. Mede vanwege deze al jaren getoonde incompetentie. Een kwalitatief hoogwaardig, veilig, toegankelijk en betaalbaar zorgstelsel is in enkele jaren volledig om zeep geholpen en verworden tot letterlijk een uiterst zorgwekkend stelsel. Waar absurd lange wachtlijsten normaal zijn geworden, zorgprofessionals terecht klagen dat zij nauwelijks nog op een normale manier hun werk kunnen doen, een voorzienbaar immens tekort aan verpleegkundigen en thuiszorgmedewerkers is ontstaan en patiënten steen en been klagen over de chaos in de zorg als zij om zorg vragen.  En voor deze absolute puinhoop in de zorg betalen we als Nederlanders in 2022 ruim 85 miljard euro per jaar.

Met dit resultaat kan je zonder verdere schade aan het stelsel toe te brengen, beter 50% van alle ambtenaren, vooral zorgeconomen en juridische beleidsmedewerkers, direct naar huis sturen. Thuis richten ze minder kwaad aan dan wanneer je hen bij de overheid aan het werk houdt en toezicht laat houden op zorgverzekeraars en het in het leven roepen van onzinnige niet-werkende oplossingen in de zorg. Die het verval van het zorgstelsel alleen maar groter maken. 

Er is al zo weinig over van onze ooit zo geroemde rechtsstaat. Waar privacybescherming en het medisch beroepsgeheim goed geborgd waren. Op een verdere ondermijning daarvan door incompetente ambtenaren bij de NZa zit niemand te wachten. 

De actie van zorgprofessionals in de GGZ en hun patiënten tegen deze maatregel van de NZa, verdient dan ook de steun van alle Nederlanders die privacybescherming van medische gegevens een onaantastbaar recht vinden waar niet aan getornd mag worden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de patiënt geen informatie delen. Ongeacht of versleuteling plaatsvindt van die gegevens of niet.

cc-foto: frankieleon 

Meer over:

privacy, ggz, opinie, #zorg
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (28)

Wie o Wie
Wie o Wie24 jul. 2022 - 19:28

Ik las dat de gegevens gedepersonaliseerd zijn en niet te herleiden zijn tot inviduele patiënten. Op deze wijze krijgt de nza de beste informatie om nauwkeurige berekeningen te maken voor de toekomst zonder persoonlijke oordelen van de professionals. Daarnaast kan de nza bijvoorbeeld zien elke behandelmethodes werken.

Gimli1955
Gimli195523 jul. 2022 - 14:25

Kun je het instituut Nederlandse zorgautoriteit niet verwisselen voor vrijwel ale ondersteunende instanties en instituten van de overheid. De jeugdzorg, belastingdienst, NVWA, politie en leger, zorginstellingen die de zorg moeten afschalen door tekorten van hun voorraden verzorgingsmaterialen, onderwijs wat ten onder gaat aan de bureaucratie, gemeente afdelingen die de wachttijden ver overschrijden en service en openingstijden inkrimpen, rechtspraak die tienduizenden zaken zo lang op de plank hebben liggen dat de termijn verloopt en er geseponeerd wordt. Volgens mij staat de hele uitvoerende overheid op instorten, maar is de politiek hoofzakelijk met zichzelf bezig of met onuitvoerbare wetgeving, debatteren over poppetjes en is de regering vooral aan het wijzen naar zondebokken en doen de aanhangers als makke schapen mee.

4 Reacties
Zandb
Zandb24 jul. 2022 - 6:19

Gimli Als we, net als u hier doet, alleen maar de zondebok (in dit geval 'de' politiek) gaan benoemen, dan komen we niet veel verder dan tot een revolutie waarbij 'iets' vervangen wordt door 'niets'.

Gimli1955
Gimli195524 jul. 2022 - 9:33

@Zandb Nu nog een paar voorbeelden of onderbouwde argumenten met inhoud en er is een discussie mogelijk. Je komt niet verder dan een eenzijdige veronderstelling en aanname, zonder enige uitleg. Ik benoem veel meer dan de politiek alleen, ik wijs op het falen van het hele systeem, ik roep nergens op tot een revolutie en in het verleden heb ik voldoende voorbeelden opgenoemd als feiten om aan te tonen dat het systeem aan vervanging toe is. Ik heb zelfs oplossingen gegeven en laat daar de discussie nou eens over gevoerd worden, in plaats van deze onzinnige inhoudsloze beschuldigingen met nietszeggende veronderstellingen.

Zandb
Zandb24 jul. 2022 - 13:36

Gimli Dat u niet weet of begrijpt dat een revolutie niet per se gewelddadig is, daar klan ik weinig aan doen. Ik stel slechts vast dat u het een weg wilt - ik citeer: "Ik wijs op het falen van het hele systeem" - maar daarvoor niets in de plaats stelt. Want ik ga niet op zoek, naar wat u in weet ik hoeveel andere reacties aan oplossingen aandroeg, als u dat al deed. Ik heb het met deze reactie te doen. Hier stelt u dat we van de politiek, waar we het juist moeten hebben, niets te verwachten hebben. Maar wat we dan wel moeten, zelfs u moet toegeven dat u daar geen woord aan wijdt. (Als u bedoelt dat er een discussie moet plaatsvinden, dan is dat zinloos: alleen de politiek is in staat om daadwerkelijk wat te veranderen. En die is daartoe niet staat, tenminste, dat stelt u zelf.)

Gimli1955
Gimli195525 jul. 2022 - 8:16

@Zandb Ik heb in het verleden genoeg voorbeelden opgenoemd. Bijvoorbeeld invoering Donut economie, coöperatieve samenleving, het Rijnlandse financiële systeem incluis de sociaal democratie zoals in Noorwegen en Zweden. Een transitie met een stip op de horizon, incluis tijdpad en mogelijke aanpassing, een echt nieuwe bestuurscultuur waar er weer plaats is voor ethiek en morele verantwoordelijkheid. Het afschaffen van het neoliberalisme en de 1 dimensionale oplossing richting poen. De kosten niet socialiseren en minimaliseren en de winsten niet maximaliseren en privatiseren. De afgelopen 40 jaar zijn constant de verkeerde politieke keuzes gemaakt en ja, daar blijf ik naar verwijzen. Begrip kan ik je niet bieden, dat moet je zelf ontdekken en inzicht ook niet. Het begint met de mogelijkheid dat je standpunten aan vernieuwing nodig zijn. Ik wijs op de fouten in het systeem en ik zie alleen tegenstribbelen, nooit een open discussie over de legitimiteit en de noodzaak om het over de oorzaak te hebben, in plaats van te blijven hangen in beschuldigingen, verwijten en ontwijken. Alsof al die zaken die ik benoem niet gebeuren, het zijn de voorbeelden van de gevolgen van een falend systeem als oorzaak. Dan volgt er een welles nietes debat, of de voorbeelden wel belangrijk genoeg zijn of geldig zijn als voorbeeld. Voorbijgaand aan de oorzaak, en dat debat wordt ook in de politiek al 40 jaar ontweken. Met alle gevolgen van dien, en daar komen steeds vaker de voorbeelden voorbij.

Gerygrr
Gerygrr23 jul. 2022 - 14:10

Incompetente ambtenaren? Bevroren salarissen. Achterstand en ridiculisering van de luie ambtenaar…. Het is als met de werkster, die interieurverzorgster werd. Hoe chiquer de naam hoe lager het prestige. Ergo, competentie werd afgestraft. Je rapport verdwijnt in de bureaula van je meerderen. De namen van de laatsten worden bij wob aanvragen zwartgelakt… Incompetentie wordt beloond. Openheid wordt afgestraft. Het systeem is heilig.

5 Reacties
Zandb
Zandb24 jul. 2022 - 6:30

Gerygrr Wat heeft iemands competentie te maken met hoe we het beroep benoemen, dat hij uitoefent? Dat iemand directeur van iets is, dat zegt helemaal niets van welk werk hij doet en hoe goed die dat werk doet. Dat een rapport in een la verdwijnt, dat zegt natuurlijk niets van de kwaliteit van het rapport, van diegene die het opstelde en van diegene die oordeelde dat het maar beter in een la kan liggen. Dat het systeem 'heilig' is, dat is logisch te verklaren. Waar een systeem niet heilig is, daar heerst willekeur. Over het algemeen is dat voor mensen helemaal niet te hanteren. Ook (of juist) dan verdwijnen er bv rapporten in lades. Maar daar kan je dan helemaal niets meer aan of tegen doen.

Gerygrr
Gerygrr24 jul. 2022 - 11:53

Zandb. Inderdaad, van rapporten, die in lades verdwijnen kent men de kwaliteit niet en erger nog zal men de kwaliteit nooit kennen! In 40 jaar lesgeven heb ik geleerd hoe de kwaliteit van mijn leidinggevenden betere leerresultaten te krijgen. Ervaring werd niet gewaardeerd. Rapporten genegeerd. Het beleid gericht op vernieuwen, goedkoper en beter en onderwijs op maat moest worden doorgezet. Ten koste van het oudere ervaren personeel. Liever jonger goedkoper en welwillend personeel. Het onderwijs is achteruit gehold….. Competentie in je beroep is leveren wat gevraagd wordt. Zoveel mogelijk kinderen laten doorstromen naar vervolgonderwijs wat bij hen past. Eruit halen wat erin zit. De schoolbesturen staan daar ver boven. Bij hengaat het om efficiënte bedrijfsvoering. De financiële gezondheid van de eigen scholen en de waardering van hun eigen superieuren. Andere belangen. Andere competenties.

Gerygrr
Gerygrr24 jul. 2022 - 11:59

Waar mensen van onderop doorstromen naar een leidinggevende functie is er meer begrip over en weer. Men stond samen achter de gekozen werkwijze. Nu is de leidinggevende een manager die niet snapt wat hij managet…. En dus krijg je toestanden als bij het IJburg college. Een leiding, die niet ziet dat het personeel verzuipt in onveiligheid. De leerlingen voelden zich inderdaad veilig. Maar leerresultaten, hoe zit het daarmee?

Zandb
Zandb24 jul. 2022 - 13:55

Gerygrr Ik heb nog geprobeerd door wat vragen duidelijkheid te krijgen. Die komt er niet, alleen nog maar meer onduidelijkheid.

Gerygrr
Gerygrr25 jul. 2022 - 11:03

Zandb. Onduidelijk voor u is zonneklaar voor een ieder die leest. De kennis en ervaring uit de praktijk opgebouwd kon je vroeger terugvinden bij managers, die van onderop doorstroomden. Managers, hogere ambtenaren kregen de overhand. Zij gingen niet gehinderd door praktijkkennis aan het organiseren, herstructureren en efficiëntie invoeren. Slechte resultaten en kritiek van ondergeschikten verdwijnen in laden. Men heeft competentie in het eigen vakgebied. Managers zijn juist niet bekwaam op welk gebied dan ook, behalve managen.

Pietje Puk139
Pietje Puk13923 jul. 2022 - 12:36

De gezondheidszorg was na de oorlog een zaak van de overheid. Na 1980 is de ene na de andere overheidsorganisatie "geprivatiseerd". Dat betekent: verkocht aan een ondernemer. Nog niet zo lang geleden was in een talkshow het onderwerp "thuiszorg" en hoe de ene na de andere ondernemer een bedrijfje opzette en binnen een jaar miljonair werd. Een mevrouw vertelde dat een thuiszorg cowboy in 1 jaar 20.000 euro van haar moeders persoonsgebonden budget buit maakte, zonder er iets voor terug te leveren. Wij wijzen allemaal met het vingertje naar Poetin, die zijn volk straal voor de gek houdt. Maar het Nederlandsche volk is ook gehersenspoeld. En stevig. Want na alle schandalen en gigantische problemen in zorg, onderwijs, woningmarkt en arbeidsmarkt, is er nog steeds niets veranderd in het stemgedrag van de bevolking. In de afgelopen 40 jaar was het de ene "bezuiniging" na de andere. Maar dat woordje "bezuiniging" is een keiharde leugen, want na elke "bezuiniging" gingen de belastingen voor hoge inkomens en grote bedrijven weer omlaag. En dat vindt het Nederlandse volk een goed plan. Tot zij zelf aan de beurt zijn. En dan is het huilie huilie. Wanneer gaat de bevolking eens begrijpen dat alle problemen die hun overkomen, hun eigen schuld zijn? Ik vrees van nooit.

4 Reacties
Gimli1955
Gimli195523 jul. 2022 - 13:51

Volstrekt mee eens, echter dat ontslaat ons niet van de plicht om dit elke keer aan te kaarten en het blijven herhalen tot iedereen er kotsmisselijk van wordt en het hopelijk een keer blijft hangen en ze stoppen om te wijzen naar de gevolgen en daar de schuld bij neer leggen. Het gaat om de oorzaak en het moet gaan over de oorzaak.

Zandb
Zandb24 jul. 2022 - 6:37

Gimli De oorzaak benoemen. Mooi. Maar dan, als we dan weten wie er schuldig zijn - u heeft het steeds over een systeem maar dat is natuurlijk niets zonder ((on)schuldige) mensen - moeten we dan niet ook nog een systeem bedenken dat dan wel werkt. Op de een of andere manier hoor ik u hier nooit over. U bent alleen bezig duidelijk te maken wie er volgens u schuldig zijn en dat u vindt dat die koste wat het kost weg moeten, zonder dat u er ook maar iets voor in de plaats stelt.

Gimli1955
Gimli195524 jul. 2022 - 9:47

@Zandb Ik heb in het verleden genoeg voorbeelden opgenoemd. Bijvoorbeeld invoering Donut economie, coöperatieve samenleving, het Rijnlandse financiële systeem incluis de sociaal democratie zoals in Noorwegen en Zweden. Een transitie met een stip op de horizon, incluis tijdpad en mogelijke aanpassing, een echt nieuwe bestuurscultuur waar er weer plaats is voor ethiek en morele verantwoordelijkheid. Het afschaffen van het neoliberalisme en de 1 dimensionale oplossing richting poen. De kosten niet socialiseren en minimaliseren en de winsten niet maximaliseren en privatiseren. De afgelopen 40 jaar zijn constant de verkeerde politieke keuzes gemaakt en ja, daar blijf ik naar verwijzen. Begrip kan ik je niet bieden, dat moet je zelf ontdekken en inzicht ook niet. Het begint met de mogelijkheid dat je standpunten aan vernieuwing nodig zijn. Ik wijs op de fouten in het systeem en ik zie alleen tegenstribbelen, nooit een open discussie over de legitimiteit en de noodzaak om het over de oorzaak te hebben, in plaats van te blijven hangen in beschuldigingen, verwijten en ontwijken. Alsof al die zaken die ik benoem niet gebeuren, het zijn de voorbeelden van de gevolgen van een falend systeem als oorzaak. Dan volgt er een welles nietes debat, of de voorbeelden wel belangrijk genoeg zijn of geldig zijn als voorbeeld. Voorbijgaand aan de oorzaak, en dat debat wordt ook in de politiek al 40 jaar ontweken. Met alle gevolgen van dien, en daar komen steeds vaker de voorbeelden voorbij.

Zandb
Zandb25 jul. 2022 - 8:29

Gimli U hebt niet door dat u zich in een moeras bevindt. Al dat gedraai levert alleen maar op dat u er vaster in komt te zitten. Want bijvoorbeeld stelt u, dat we van de politiek niets te verwachten hebben. Hoe zullen we dan al die 'oplossingen' - als het al oplossingen zijn - die u aandraagt dan verwezenlijken?

Jopie666
Jopie66623 jul. 2022 - 9:33

Goed gezegd. De komende verhoging zorgpremie zal een leuke worden hoor.

Effie2
Effie223 jul. 2022 - 8:13

'Opvragen van privacygegevens van GGZ-patiënten zonder instemming van de patiënten'. Het ene schandaal na het andere. En dat is niet verwonderlijk met de VVD als de zelfredzaamheid predikende, dominante vormgever van de huidige samenleving, die decennia lang geleden nog grotendeels op humanitaire normen en waarden gebouwd was om de burgers afdoende te beschermen. 'Je zou maar ambtenaar zijn in het neoliberale, kleine overheid nastrevende BV Nederland. Je wordt dan van hogerhand opgedragen om op wantrouwen en regelzucht gebaseerd gevoelloos, asociaal, risicovol beleid en arbeidsintensieve bureaucratische handelingen uit te voeren; bent vervolgens de pispaal door de hierdoor ontstane schandalen en tekorten, en 'dé politiek' die deze handelswijze voor je verzonnen en doorgedrukt en ingevoerd heeft; om de gewetenloze graaiers van het bedrijfsleven niet voor de voeten te lopen valt amper iets te verwijten. Want we zitten in Nederland nou eenmaal te springen om meer miljonairs en miljardairs. Om geen zetels in het parlement te verliezen worden uitkomsten van onderzoeken naar dit soort misstanden en het zoeken naar werkbare oplossingen door de hiervoor beleidsverantwoordelijken systematisch vertraagd en gemanipuleerd, o. a. door ze niet door onafhankelijke partijen te laten uitvoeren.

Vervatte
Vervatte23 jul. 2022 - 8:12

Tja bij het lezen van dat nieuws dacht ik al: over een paar jaar een parlementaire enquête, omdat niet coöpererende zorgverleners op een maffiose manier (zorgtoeslagen) het leven en werken onmogelijk wordt gemaakt door overijverige ambtenaren.

drs. H.C. Queyncken Tollaert
drs. H.C. Queyncken Tollaert23 jul. 2022 - 5:56

Dank aan Antonie Kerstholt voor dit glasheldere betoog - ik volsta met lezers die verder geïnteresseerd zijn in dit onderwerp te verwijzen naar het werk van antropoloog David Graeber. Die was als weinig anderen in staat om kritisch én humoristisch te schrijven over de vele slechte kanten van de combinatie van kapitalisme en hyperbureaucratie. Overigens legt Graeber ook precies uit waarom machthebbers in neoliberale omgevingen erop gebrand zijn om zoveel mogelijk mensen in diepe schulden te storten. Lange wachtlijsten in de zorg en/of ernstige schuldposities maken individuen kwetsbaar, machteloos, en ongewild onderdanig. En is de rechtshulp voor hen ontoegankelijk gemaakt, dan denk je al gauw aan de lijfeigenen uit feodale tijden.

1 Reactie
Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa23 jul. 2022 - 9:01

een contradictie in het neoliberale systeem. Is dat kapitalisten altijd over de staat zeuren. Maar tegelijk niet zonder die staat kunnen. Wat je zegt ,het is een combinatie van kapitalisme met hyper burreaucratie. Bankiers zijn zogenaamd tegen de staat, tenzij de staat ze moet redden Vastgoed patjepeeërs zijn zogenaamd tegen belasting en de staat, tenzij de staat hun panden moet beschermen, tegen krakers etc. Het systeem is dus inherent paradoxaal. Graeber is een interessante schrijver, trouwens

Karingin
Karingin23 jul. 2022 - 4:59

Hoho, ambtenaren hebben al 2,5 jaar geen speciale status meer, op een paar uitzonderingen na. Het is gewoon een politieke keuze om de bezem in de kast te laten staan. Logisch ook, de opeenvolgende bestuurders hebben zelf veelvuldig hun reet afgeveegd met de wet

1 Reactie
Vervatte
Vervatte23 jul. 2022 - 8:19

Het zal minstens nog een generatie of langer duren voordat de effecten van bescherming van ambtenaren uit het systeem is verdwenen.

Gio Servas
Gio Servas23 jul. 2022 - 4:13

Weer een overheidsinstantie die illegale acties uitvoert. Hoelang blijven we accepteren dat wij gerunt worden door een criminele organisatie?

1 Reactie
Zandb
Zandb24 jul. 2022 - 6:43

Gio Dan zult u zich toch eerst eens moeten verdiepen in wat 'we' onder een criminele organisatie mogen verstaan. En welke bewijzen dan aangevoerd kunnen worden om deze overheidsorganisatie als crimineel aan te merken. Helaas/gelukkig is het niet zo dat 'we' zo maar even kunnen vinden dat Gio een crimineel is en dat we hem daarom niet meer kunnen accepteren.

hgroen2
hgroen222 jul. 2022 - 22:04

Inderdaad. en die cultuur vindt je nu terug in meerdere ministeries Dat is 12jr beleid onder VVD. #ruttedoctrine

2 Reacties
Pietje Puk139
Pietje Puk13923 jul. 2022 - 12:26

Hgroen2, je bent waarschijnlijk te jong. Dat zelfde beleid is al aan de gang sinds 1980. In die periode waren het steeds weer VVD, CDA, D66, PvdA die in wisselende combinaties een kabinet vormden. Deze 4 hebben alles kapot gemaakt wat ze voor de voeten kwam. Maar dit is blijkbaar wat het volk wil, want samen hebben deze 4 nog steeds 81 zetels.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa23 jul. 2022 - 13:25

Pietje Puk Het volk dacht ooit ook maoïsme te willen Het volk dacht ook fascisme te willen En het volk liet zich ophitsen door de neoliberale waanzin, in de jaren 80/90/00