Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Onderdrukte moslims

  •  
09-08-2013
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
154 keer bekeken
  •  
BNNVARA fallback image
Géén 'gezegend suikerfeest' voor de Rohinga's
Wereldwijd hebben moslims gisteren ‘eid ul-fitr’ (suikerfeest) gevierd, de islamitische feestdag die het einde van de maand Ramadan markeert. De traditionele groet die hierbij onderling wordt uitgesproken is ‘eid mubarak’ wat zoveel betekent als ‘ik wens je een gezegend feest’. Een groep moslims die in ieder geval géén gezegende dag heeft beleefd zijn de Rohingya-moslims uit Myanmar.
Al decennialang wordt deze bevolkingsgroep blootgesteld aan discriminerende wetgeving vanuit de overheid in combinatie met zwaar etnisch geweld dat voortvloeit uit de grassroots boeddhistisch nationalistische ‘969’-beweging. Volgens de Verenigde Naties behoren de Rohingya’s tot de meest vervolgde volkeren op aarde. Human Rights Watch concludeerde in een rapport van april dit jaar dat er sprake is van etnische zuivering tegen de Rohingya’s. En ook tijdens het Suikerfeest kregen de moslims het zwaar te verduren.
De Rohingya’s worden niet door de overheid van Myanmar erkent als burgers maar weggezet als illegalen uit Bangladesh, ook al is hun aanwezigheid in het gebied al meer dan twee eeuwen geleden gedocumenteerd. De Rohingya’s – die voornamelijk in de noordwestelijke regio Rakhine State wonen – zijn hierdoor effectief statenloos. Ze worden door de overheid samengedreven in kleine dorpskernen die zij alleen met een vergunning mogen verlaten. Ook geldt er al vele jaren de officieuze wetgeving voor alléén deze bevolkingsgroep dat zij maximaal twee kinderen mogen krijgen, waardoor vrouwen bij een derde zwangerschap vaak aangewezen zijn op primitieve ‘zelf-abortus’ of kinderen simpelweg ‘niet bestaan’.
Sinds de sterke toename van etnisch geweld dat vorig jaar juni begon, zijn tienduizenden huizen en tientallen moskeeën afgebrand, minstens 200 Rohingya’s gedood en tienduizenden op de vlucht geslagen naar voornamelijk Bangladesh en Thailand. Nog ongeveer 800.000 Rohingya’s zijn in Myanmar achtergebleven, deels in IDP (Internally Displaced People) kampen.
Verbod op het vieren van Suikerfeest De dag van het Suikerfeest begint traditiegetrouw met een gezamenlijk gebed, salaat al’eid genaamd. Voor het tweede achtereenvolgende jaar heeft de overheid in Myanmar voor een groot deel van de Rohingya-bevolking een verbod ingesteld op het uitvoeren van dit gebed door het opnieuw activeren van de ‘Artikel 144’-noodtoestand. Deze wetgeving verbiedt publieke bijeenkomsten van meer dan vijf personen. Hierdoor konden in de Rohingya dorpen Buthidaung en Maungdaw de moslims het traditionele begin van het Suikerfeest niet verrichten. In het gebied waarin de noodtoestand is uitgeroepen is overigens ook een aanzienlijke boeddhistische populatie die zelfs gedurende de noodtoestand op geen enkele wijze door de overheid wordt verhinderd om in grote getale samen te komen om religieuze bijeenkomsten te hebben. Hieruit blijkt dat de noodtoestand die officieel een algemeen geldend karakter heeft in de praktijk alleen wordt toegepast op de islamitische bevolking.
In het zuidelijker gelegen dorp Kyaukphyu was de noodtoestand niet van kracht, waardoor de moslims wel samen konden komen voor het eid-gebed. Echter waren hier tijdens onlusten in oktober vorig jaar alle moskeeën systematisch vernietigd en niet herbouwd, waardoor de lokale moslimbevolking alleen op kleedjes in de buitenlucht samen kon komen.
Rohingya’s gebruikt voor schietoefening Ook in de iets grotere stad Sittwe en een aangrenzend IDP-kamp is de discriminerende wetgeving van toepassing. Tot enkele weken geleden maakte de gevreesde NaSaKa grenspolitie hier nog de dienst uit, met een lang trackrecord van afpersing, ontvoering en onwettige onteigening van eigendommen waar de Rohingya bevolking mee te maken kreeg. Daags voor een bezoek aan Engeland en Frankrijk door de president van Myanmar maakte de regering de ontmanteling van deze grenspolitie bekend, waarschijnlijk als ‘gebaar van goede wil’. De NaSaKa werd echter direct vervangen door de Hlun Tin, ME-achtige ordetroepen die in korte tijd alle hoop op verbetering teniet hebben gedaan.
Toen zij gisteren waarnamen dat tijdens de noodwet twee Rohingya erop uit trokken om buiten hun dorp te gaan vissen in een nabije rivier, openden zij het vuur. Eén van de twee mannen kwam hierbij om het leven. De andere die het overleefde legde later volgens RvisionTV News uit dat zij beiden als doelwit waren gebruikt voor een schietoefening door de Hlun Tin.
Toen de Rohingya het lichaam van de gedode man opeisten bij de Hlun Tin werd dit geweigerd. Bij de schermutselingen die hierop volgden werden nog minstens vier Rohingya’s doodgeschoten. Toen dit nieuws de bewoners van het IDP-kamp bereikte leidde dit weer tot een heftige reactie van grote groepen moslims. Vrouwen die later op de dag het kamp probeerden te ontvluchten vanwege het geweld werden door de politie zwaar mishandeld. Het incident heeft de potentie om een nieuwe piek in sektarisch geweld te veroorzaken. Tot zover de gezegende feestdag.
Rohingya vluchtelingen in Thailand Sinds het geweld in juni 2012 weer in alle hevigheid oplaaide zijn duizenden Rohingya’s gevlucht. Velen van hen zijn terecht gekomen in Thailand, waar zij sinds januari worden vastgehouden in detentiecentra, waarbij mannen worden gescheiden van vrouwen en kinderen. De mannen zijn grotendeels vastgezet in overbevolkte cellen waar nauwelijks tot geen ruimte is voor enige lichaamsbeweging. Nadat diverse mannen overleden door de slechte omstandigheden in deze overbevolkte cellen besloot de lokale overheid vorige week de vluchtelingen over meerdere locaties te verspreiden. De detentiecentra waar de vrouwen en kinderen verblijven worden geplaagd door mensensmokkelaars en corrupte politieagenten. Op dit moment loopt er een rechtszaak tegen een aantal mannen die een vrouwelijke vluchteling en haar dochter onder valse voorwendselen hadden meegenomen, vastgezet en meerdere dagen verkracht.
De 6 maanden deadline die de lokale overheid zichzelf had gesteld om het probleem van de Rohingya vluchtelingen op te lossen is inmiddels ruimschoots overschreden, waardoor ook zij het Suikerfeest in de overvolle cellen steeds dichterbij zagen komen. Toen zij op de ochtend van het Suikerfeest de cellen wilden verlaten om gezamenlijk het gebed te verrichten werden zij tegengehouden door de immigratiedienst. Deze boden aan dat slechts 5 personen tegelijk het gebed mochten verrichten. De Rohingya’s gingen hiermee niet akkoord en probeerden de cellen te verlaten om toch het gebed te kunnen verrichten. De Thaise politie heeft dit uiteindelijk kunnen voorkomen, mede door het inzetten van waterkanonnen, en dwong de Rohingya’s terug hun cellen in.
De internationale gemeenschap De toekomst ziet er voor de Rohingya’s, zowel binnen Myanmar als voor de vluchtelingen, niet rooskleurig uit. Terwijl de situatie in Rakhine state met de dag lijkt te verslechteren hebben ook de vluchtelingen nauwelijks uitzicht op een verbetering van hun situatie. De internationale gemeenschap complimenteert de overheid van Myanmar met het doorvoeren van (soms oppervlakkige) democratische hervormingen, maar er is nauwelijks sprake van enige diplomatieke druk om de etnische zuivering van de Rohingya’s te beëindigen.
Tijdens het eerdergenoemde bezoek van de president van Myanmar aan Engeland en Frankrijk werd uitgebreid gesproken over het aangaan van grotere economische samenwerking. De plaats van mensenrechten en specifiek de situatie van de Rohingya’s werd hierbij nauwelijks als onderwerp aangestipt. Toen een journalist de president vroeg naar de omstandigheden van de Rohingya’s antwoordde deze dat hij dát woord niet kende, maar wel iets had gehoord over een groepje Bengalezen in zijn land.
De meeste sancties die van kracht waren jegens Myanmar zijn recentelijk opgeheven door de Europese Unie, als blijk van waardering voor de hervormingen die het land doorvoert. De Rohingya’s worden binnen Myanmar gedood en buiten Myanmar doodgezwegen.
Nourdeen Wildeman is oprichter en voorzitter van de dit jaar opgerichtte Stichting as-Salaamah wal’Adaalah welke zich inzet voor de verbetering van de situatie van de Rohingya moslims. Voor meer informatie, ga naar www.salaamah.nl

Meer over:

opinie, wereld
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (20)

rabotnikeh
rabotnikeh9 aug. 2013 - 15:06

Militaire junta’s (Myanmar, Syrie), moslimbroederschappen (Egypte), joodse kolonisten (Israel), wahhabistische koningshuizen (Saoudi Arabie en Bahrein), shiitische theocratieen (Iran), communistische heilstaten (Noord Korea en Cuba), narcistische tyrannen (Zimbabwe)…Wat zou de wereld zo veel leefbaarder zijn als die er niet meer zijn.

hansdetorenkraai
hansdetorenkraai9 aug. 2013 - 15:06

De Rohingya zijn een etnische groep die hoofdzaklijk in Birma leven. Ze noemen zichzelf Ruáingga. De meerderheid belijdt de soennitische vorm van islam en heeft Rohingyaans als moedertaal. De populatie van dit volk bedraagt wereldwijd tussen de 1,4 en 3 miljoen mensen. Hierdoor zijn Rohingya in Birma feitelijk staatsburgerschap loos. Maar zoals vaak hebben de verschillende moslim geloven niet veel met elkaar op. Beetje vergelijkbaar met de Katholieken en protestanten Tot aan het begin van de Nieuwe Tijd vormde Europa, met uitzondering van het orthodoxe oosten in religieus opzicht één grote gemeenschap, verenigd binnen de Katholieke de algemene Kerk. Gedurende de middeleeuwen waren er weliswaar sekten en bewegingen zoals de hussieten die de misstanden binnen de verwereldlijkte Katholieke Kerk bestreden, maar hun macht werd nooit groot genoeg om te kunnen spreken van een serieuze aantasting van de eenheid van de westelijke christelijke wereld. Dat de grote 16e-eeuwse hervormingsbeweging wel leidde tot een blijvende scheuring van het westerse christendom werd enerzijds in de hand gewerkt door de innerlijke verzwakking van de Kerk, en hangt anderzijds samen met enkele belangrijke politieke, sociale en culturele ontwikkelingen: het gezagsverlies van de twee supranationale machten, keizer en paus, die aanspraak maakten op het leiderschap van de als ondeelbaar beschouwde christelijke wereld. de opkomst van de nationale staten en van vorsten die hun gezag trachtten uit te breiden over hun hele rijk, inclusief de bezittingen van de kerk. In een aantal Duitse staten, Engeland en Scandinavië namen de vorsten zelf het initiatief tot kerkhervorming. de uitvinding van de boekdrukkunst, waardoor de geletterdheid toenam en grote groepen leken toegang kregen tot de geletterde cultuur, die tot dan praktisch was voorbehouden aan de geestelijkheid. de impulsen van de renaissance, het ontstaan van een opener en meer op de wereld gerichte maatschappij waarin groter belang werd gehecht aan het zelfstandig denken en de ontplooiing van het individu. Humanisten die oude teksten kritisch bestudeerden hadden ook veel invloed op idealen van opvoeding en onderwijs: zo gaven zij de aanzet tot de studie van de Griekse en Hebreeuwse grondtekst van de Bijbel en de vertaling van de Bijbel in de volkstalen. Dat de Katholieke Kerk en de Duitse keizer er ondanks hun machtsapparaat niet in slaagden om de reformatie de kop in te drukken mag verbazing wekken, maar er waren enkele factoren die deze ontwikkelingen faciliteerden: de opkomst van de drukpers maakte snelle verspreiding van de denkbeelden van de reformatie mogelijk. Lutherse ketterse stellingen en die van andere hervormers bereikten zo een veel breder publiek dan mogelijk was geweest in de middeleeuwen. Het resultaat was dat de keizer en de paus met een veel grotere groep afvalligen te maken kregen. maatregelen tegen ketterij zoals de pauselijke ban en het uitvaardigen van plakkaten hadden weinig effect, omdat de verschillende keurvorsten en steden uit eigenbelang (het behoud van autonomie) weigerden deze uit te voeren en zelfs overgingen tot secularisatie van kerkelijke goederen. de machteloosheid van de Katholieke Kerk werd nog versterkt door interne spanningen. Zo geraakten de paus en de keizer het niet eens over de te voeren politiek tegen de protestanten. ook de keizer had macht moeten inleveren. Hij beschikte over onvoldoende financiële middelen en was niet in staat om krachtig op te treden: de strijd tegen de Turken en Frankrijk noodzaakte hem om een beroep te doen op de Duitse vorsten. Daardoor was hij wel verplicht om op religieus gebied compromissen te sluiten. Al met al we zijn in moslim denken en conflicten niet veel verder dan in de christelijke cultuur pakweg de late middeleeuwen. Dus de uitspraak van de heer Fortuyn was niet helemaal ongegrond. Een achterlijke cultuur is niet geheel onterecht. Voor de rest ik ben Atheist, zat toevallig te kijken naar zomergasten de heer H Teeuwen liet de heer Pat Condell aan het woord, zo is er natuurlijk aan elke mening en bevinding een andere te bedenken. Ik persoonlijk maakt me niet zo veel uit welk geloof qua intolerantie of achterlijkheid de absolute kampioen is maar Christenen, Joden en Moslims staan al heel lang in de top 3 de ene maal scoort de ene club wat beter dan de andere. Op het ogenblik heb ik sterk de indruk dat de Moslims behoorlijk scoren. Zou zeggen kijk even gezellig mee! http://www.youtube.com/watch?v=3kN4zimzHbU met dank aan de digitale op-zoeker van WIKI

MarjoleinS2
MarjoleinS29 aug. 2013 - 15:06

Ook weer een groep mensen die worden onderdrukt vanwege een religieuze levenshouding. Het is diep diep diep triest dat de ene mens zich altijd weer boven de andere verheven voelt. Door alle eeuwen heen, om zeer uiteenlopende redenen vinden mensen een excuus voor onderdrukking; vanwege een huidskleur, het geslacht,seksuele geaardheid, politieke- en religieuze voorkeur. Er is geen bescheidenheid, geen mededogen, het draait om het eigen ikkie want die weet het altijd beter, is beter en voelt zich beter. Uiteindelijk komt het er op neer dat we allemaal (individuele) zielen zijn die op een eigen rad van ontwikkeling staan. In de loop van het leven komen we de ander tegen die een tijdje meeleeft op hetzelfde rad waarna we elkaar weer verliezen omdat er een ander pad van ontwikkeling voor ons ligt en we onze eigen richting kiezen. Als we dit gegeven nu eens onderling respecteren. Dat we niet op voorhand gelijk hebben, en de ander geen ongelijk heeft, maar we allemaal tegelijkertijd de kennis niet bezitten om dezelfde visie te vormen. Ongeacht het onderwerp, want die is divers; huwelijk, carrière, religie, politiek en seksuele geaardheid etc... Onderling respect en elkaar in de waarde laten heeft eeuwigheidswaarde!! Maar dat zou dan wel het uitgangspunt moeten zijn om elkaar samen te leven. Zolang dit niet het geval is zullen we vooral veel leed ervaren, vrees ik :-(

Hanspuntnl
Hanspuntnl9 aug. 2013 - 15:06

De moslims worden hier duidelijk schandalig behandeld ! Daar MOET wat aan gedaan worden ! Aan de andere kant is het ook zo dat niet-moslims in streng islamitische landen net zo behandeld worden. Ik vraag me wel af waarom de schrijver zich nu wel druk maakt om de onderdrukking van de moslims, en geen woord besteeed aan de onderdrukking van de niet-moslims is islamitische landen. Ik denk dat het te verklaren is doordat hij, zoals de kop al zegt, zelf moslim is. De schrijver maakt zich dus schuldig aan discriminatie, want hij bekommert zich alleen om het lot van moslims. Zelf ben ik geen moslim, en ik ben ook boos vanwege de gewelddadige onderdrukking van mensen. Niet alleen in Myanmar maar ook bv in landen als Irak.

Klapschaats2
Klapschaats29 aug. 2013 - 15:06

Suggestie? Vraag Kuweit de misplaatst in NL uitgegeven munten te besteden voor hulp aan deze onderdrukten ...

Phyllis2
Phyllis29 aug. 2013 - 15:06

Onderdrukte Moslims? Hoe noem je de Koerden (soennitische moslims) die tijdens het suikerfeest moesten toekijken hoe hun jongens levend werden verbrand en 450 kinderen en vrouwen werden vermoord, onthoofd en gemarteld! Uitgevoerd door El Nusra/El Kaida met de wapens en steun van Turkije?!!!

[verwijderd]
[verwijderd]9 aug. 2013 - 15:06

Religieus geweld heeft een heftige geschiedenis in deze regio. De genocide in Bangladesj in 1971, waar naar schatting drie miljoen mensen zijn omgebracht, van wie minstens 80% hindoes, de stille, geleidelijke uitdrijving van de hindoes uit Bangladesj, de uitdrijving van een kwart miljoen Kasjmiri hindoes uit Indiaas Kasjmir in 1990, en de uitdrijving van een 50.000 hindoes uit Afghanistan na de islamitische machtsovername in 1992. Dus het hele verhaal wordt niet verteld!

1 Reactie
Lopez
Lopez9 aug. 2013 - 15:06

[“Dus het hele verhaal wordt niet verteld!”] Niet? Wat hebben de door u genoemde gebeurtenissen eigenlijk te maken met het onderwerp van Wildeman? En op grond waarvan rekent u Afghanistan en Kashmir eigenlijk tot ‘dezelfde regio’ als Myanmar (Kabul en Yangon liggen even ver uit elkaar als Amsterdam en Cairo)? Verder rammelt uw opsomming aan alle kanten. - De schattingen van het aantal slachtoffers in Bangla Desh schommelen niet rond de 3 miljoen, maar lopen al vele jaren uiteen van ca. 25 duizend tot 3 miljoen. - Er is geen sprake van dat in 1990 een kwart miljoen hindoes uit Indiaas Kashmir is verdreven. Zeker is wel dat in het decennium 1990-2000 ca. 100-150 duizend van hen uit Kashmir is vertrokken. (Waarom zou de Indiase regering de hindoes trouwens verdreven hebben?) - In Afghanistan woonden voor de Sovjet-invasie een paar duizend hindoes, en nu, 35 jaar later, zo’n duizend. Hoe komt u erbij dat er in 1992 50 duizend hindoes zouden zijn verjaagd? Tenslotte: als u waarde hecht aan een opsomming van ‘religieus geweld in de regio’, is uw lijstje een wel heel selectieve en magere afspiegeling van de werkelijkheid. Helemaal als we een paar decennia verder teruggaan dan 1971. Maar ook daarna is in ‘de regio’ beduidend meer gebeurd dan u doet voorkomen, en daarbij waren hindoes niet alleen maar slachtoffer, maar ook dader, zoals in de slachtpartij op de Sikhs in 1984. Ook de wederzijdse terreur tussen boeddhisten en hindoes op Sri Lanka mag niet op uw lijstje ontbreken.

Reinaert de Vos
Reinaert de Vos9 aug. 2013 - 15:06

Ja, boeddhisten zijn helaas niet overal vriendelijk en geweldloos.

1 Reactie
Lopez
Lopez9 aug. 2013 - 15:06

Inderdaad, Reinaert. En dat geldt natuurlijk voor belijders van alle geloven. Gelukkig zijn er in Den Haag nog geen politici opgestaan die ‘het boeddhisme’ de oorlog hebben verklaard.

Tealc2
Tealc29 aug. 2013 - 15:06

Goed dat jij dit aankaart beste Wildeman.Want niet is erger dan verzwegen misstanden in deze omvang tegen wie dan ook. Wat nog meer verbazingwekkend is dat de eerste zeven reactie's hieronder een situatie die bijna gelijk zijn aan die van nazi praktijken alleen maar de geweld tegen deze arme mensen ( Rohingya's) bagatelliseren door onvergelijkbare zaken als voorbeeld gebruiken. Uiterst vreemd & hartloos.

1 Reactie
sjaakie2
sjaakie29 aug. 2013 - 15:06

=====Wat nog meer verbazingwekkend is dat de eerste zeven reactie's hieronder een situatie die bijna gelijk zijn aan die van nazi praktijken alleen maar de geweld tegen deze arme mensen ( Rohingya's) bagatelliseren door onvergelijkbare zaken als voorbeeld gebruiken.===== Wat een hypocrisie, als iemand geweld van moslims tegen anders gelovigen bagatalliseert door misstanden van het westen uit de geschiedenis op te noemen dan bent u het wel.

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa9 aug. 2013 - 15:06

Nee hoor, moslims zijn juist net zoals een ballon die in het water probeert te drukken tot het bodem. Hoe je hard de moslim in het water probeert te ''onderdrukken'' hoe hij of zij als een speer om hoog '' flapt''... flapppp! en komt weer boven het water! Speerballen noemen wij het !! Ha ha ha...

1 Reactie
rodevloo
rodevloo9 aug. 2013 - 15:06

Het is al lang duidelijk dat u zich enkel en alleen druk maakt om moslims, en niet om de samenleving. Deze houding maakt juist dat steeds meer mensen zich (terecht) afzetten tegen uw religie/ideologie. In feite zegt u dat de weg voor de islam volledig vrij moet zijn, want anders zal deze religie des te harder terugslaan. Uw commentaren onder zovele artikelen hebben één ding gemeen, uw boven alles staande liefde voor de islam: erg eng en gevaarlijk!

[verwijderd]
[verwijderd]9 aug. 2013 - 15:06

"Suikerfeest" ? Ik vind 't al erg genoeg dat bizarre Gristenfeesten mij worden opgedrongen. Sinterklaas oké, de kinderen zetten hun schoen en krijgen een suikerbeest en je mag je openlijk zeggen dat het een fabeltje is, maar suikerFeest ? Dalijk moeten de winkels daar ook nog voor dicht. Hoeveel rek wordt er door de overheid eigenlijk verwacht van mij ? Nog véél meer klaarblijkelijk.

1 Reactie
Nadiana
Nadiana9 aug. 2013 - 15:06

Dit artikel gaat over Myanmar, niet over Nederland. U kunt gerust uw angsten over de islam bij andere artikelen uitdrukken (Ik raad persoonlijk de stukken van Bart Schut aan, die heeft het ook niet zo op moslims), maar door bij dit artikel te gaan zeuren over het suikerfeest in Nederland komt u wel erg egocentrisch over.

TheRealHandyman
TheRealHandyman9 aug. 2013 - 15:06

De Hindoes aldaar hebben gekeken wat er gebeurd als Moslims ergens de overhand krijgen en willen dat kosten wat het kost voorkomen. Niet goed te keuren (dat is geweld sowieso niet) maar wel begrijpelijk. Behandel een ander zoals jezelf zou willen behandeld worden en deze Moslims worden behandeld zoals de meeste Moslims in Islamitische landen anderen behandelen.

1 Reactie
Reinaert de Vos
Reinaert de Vos9 aug. 2013 - 15:06

Hindoes?

ikbenhork
ikbenhork9 aug. 2013 - 15:06

Alhoewel de titel anders doet vermoeden, zegt de auteur terecht dat het conflict toch een niet-religieuze aard heeft. "Etnisch" volgens hem. Er hebben sinds de Middeleeuwen Bengalen in Arakan gewoond. De meeste Rohingyas zijn echter in de 19e en het begin van de 20e eeuw naar het huidige Myanmar geëmigreerd. Dit gebeurde onder, en werd mogelijk gemaakt door, de Engelse bezetting van Birma en India. De Birmezen grijpen hierop terug als ze stellen dat de Rohingyas in werkelijkheid Bengalen zijn met een eigen dialect. In dat opzicht is de situatie van deze immigranten vergelijkbaar met die van veel Chinezen in Maleisië. Hun aanwezigheid daar dateert ook al van de Middeleeuwen, maar de Chinese immigratie nam in omvang flink toe door toedoen van de Engelse heerser over de Maleise koninkrijkjes. De bevolking ter plaatse heeft nooit inspraak gehad in het immigratiebeleid van de Engelse bezetter. Op het moment dat er daardoor na de bevrijding een conflict ontstaat, er wordt in Myanmar politiek gespeeld op ressentiment tegenover zowel de Rohingyas als Indiase immigranten uit de Engelse tijd, wordt alles waardoor die immigranten zich kenmerken tot een strijdpunt gemaakt. In dit geval onder meer de religie van de Rohingyas. Omdat de oorzaak van het probleem dus niet in de religie ligt, is het zinloos het conflict in religieuze termen te gaan analyseren.

1 Reactie
DitBenIk2
DitBenIk29 aug. 2013 - 15:06

Ik denk als ze dezelfde religie hadden gehad, ze gewoon waren opgegaan in de bevolking zonder dat iemand het ooit doorhad. In die zin speelt religie wel degelijk een rol.